Geriausiai įvertinti


Populiarus turinys

Rodyti mėgstamiausią turinį nuo 2017.05.24 visose srityse

 1. 69 mėgsta
  Informacija apie ARAS darbą; S.W.A.T. (ARAS) - ARAS yra pirmoji teisėsaugos sritis, tai reiškia jog ši grupuotė yra (Special Weapons And Tactics). Tai reiškia ši teisėsaugos sritis yra skirta, stambiems nusikalteliams gaudyti ir prižiūrėti masinius antplūdžius, kuriuos rengia nusikalstamos grupuotės. Šio padalinio tikslas yra tramdyti ir stambyti nusikalstamų grupuočių siuntas, platinimą nelegalių prekių, masinius šaudymus, ar kitus įvairius dalykus kurie trugdo Serverio žaidėjams ar net kitiems. ARAS pareigas yra, viską atlikti tyliai ir švariai, tai reiškia - jeigu ARAS darbuotojas pamato gaudomą žmogų, privalo jį nukenksminti, kad nepridarytų daugiau bėdų ir leisti Serverio žaidėjams toliau ramiai žaisti. ARAS padalinio transportas yra labai išskirtinis ir su privalumais, visgi ARAS firma yra atsiskyrusi nuo miestelių, todėl privalo dirbti su greitu transportu - kurių pažymėta spalva yra JUODA. Juoda ARAS transportas, žymi, jog šioje firmoje dirba ELITAS ir patyrę teisėsaugos nariai, kurie užsiima Serverio tvarka, priežiūra. ARAS - firmos vadovai; S.W.A.T. Direktorius - Arnoldas_Supermenas. S.W.A.T. Pavaduotojas - Mindis_Gta. S.W.A.T. Pavaduotojas - nėra. S.W.A.T. Pavaduotojas - nėra. Reikalavimai, norint prisidėti prie ARAS ir tapti komandos dalimi; Mokėti - Informacija apie ARAS darbą! Mokėti Direktorių Prižiūrėtojo, nustatytus Grobimo procesai. Nebūti Teisėsaugos juodąjame sąraše - Darbų juodieji sąrašas. Nebūti prasižengusiam kaip - čyterių, kenkėjų, bugerių. Turėti 30.000EXP Serverio bendros taškų patirties įsidarbinimui. Turėti 500.000€ darbo sutarčiai sumokėti. Turėti TeamSpeak programą ir mokėti ją naudotis. Būti pasiruošusiam atlikti savo pareigą teisingai, tvarkingai ir be jokių abėjonių. ARAS, darbo komandos, kurios bus naudojamos; /pt V_P - patikrina Serverio žaidėją. /ita [ID] - įtarimo uždėjimas, pagal pažeidimą. /bauda [ID] - pasiūlo baudą, Serverio žaidėjui. /ist [ID] - išteisinta teisėsaugos narį (PD/FBI/SWAT). /skydas - užsideda skydą (ranka arba nugara). /skydasoff - nuima skydą. /gaudomi - Gaudomų asmenų sąrašas, turintys gaudomumą. /atimtig - atima iš Serverio žaidėjo ginklus. /kon - konfiskuoją nelegalias prekes iš Serverio žaidėjo. /isodinti V_P - įsodina žmogų į darbinį transportą. /isspirty V_P - išspiria žmogų iš darbinio transporto. /kliutison - padeda kliūtį ant žemės. /kliutisoff - nuima padėta kliūtį. /kliutysoff - nuima VISAS kliutis (PD/FBI/SWAT). /spyglyson - padeda spyglį ant žemės. /spyglysoff - nuima spyglį. /spygliaioff - nuima visus padetus spyglius (PD/FBI/SWAT). /tei - atima vairuotojo pažymėjimą (ši komanda pašalinta iš LMG). Įtarimo priežastys, dėl kurių ARAS gali skirti už atitinkamus pažeidimus; »»» Už kiekvieną - /ita dėjimą, privaloma turėti įrodymus, kitu atvėjų būsite išmestas iš firmos ir būsite užblokuotas už Serverio kenkimą. »»» NON-RP [25]»»» Bėgimas nuo teisėsaugos [20]»»» DeathMatch (dviejų asmenų nužudymas) [25]»»» Įžeidinėjimai, keiksmažodžiai viešoje vietoje [8]»»» RELOG [20]»»» Vagystė [8]»»» Šaudymas į pareigūną/civilį [15]»»» Be mašinos/motociklo teisių [10]»»» Neleistinos lenktynės [10]»»» Bandymas išlaisvinti kalinį [15]»»» Bandymas papirkti pareigūną [10]»»» Važiavimas be šviesų (nuo 21h) [5] [nuo 21 val. vakaro iki 8 val. ryto]»»» Važiavimas be šalmo/diržo/technikinės(nuosavos) [5]»»» Valstybinio turto niokojimas [10] [stulpų daužymas, darbinių tr. priemonių niokojimas]»»» Vieša ginklų demonstracija [10] [vieša vieta – ne darbo bazė, tik miesteliai]»»» Tyčinis ESC [15]»»» Žvejojimas be žvejybos paso [5]»»» Grasinimai [15] [papeikimo rašymas negalioja]»»» Teisėsaugos pareigūno įsakymo nepaisymas [10] [įsakymai proto ribose]»»» Pašalinis bazėje [10]»»» Fūristo tyčinis sunaikinimas, kai gaudo teisėsauga [20]»»» Žaidėjų mušimas [5] ARAS taisyklės, kuriuos privalomą laikytis; Klausyti ARAS (S.W.A.T.) valdžios nurodymų ir jų laikytis. [išmetimas] Visada privaloma būti ,,TeamSpeak” darbo kanale. [išmetimas] AFK (away from keyboard) galima būti tik ant žolytės 1valandą laiko. AFK ne bazėje (away from keyboard) galima būti 5 minutes. [1įspėjimas] Dirbdami firmoje, negalima turėti nelegalių prekių, bei juos vartoti. [išmetimas] Mylėti ir tausoti firmos bazės inventorių. [žodinis įspėjimas] Firmoje privaloma išdirbti 14 kalendorinių dienų. [išmetimas ir teisėsaugos juodąsis sąrašas] Draudžiama palaikyti ryšius, bei viešinti bendrą informacija su nusikalstamų grupuočių nariais. [išmetimas] Privaloma suteikti baudą iki 15 star civiliui, bet ne GAUJOMS/NUSIKALSTAMOM KAIP : (DYL/FUR/BIKE/TUNE). [išmetimas] Draudžiama šaudyti į Medikų firmos darbuotojus. [išmetimas] Draudžiama ,,FREE-STAR” dėti Serverio žaidėjams, bei kolegoms. [išmetimas + ban kenkimas serveriui] Darbinį Tr. priemonę ir ginklus naudoti svarbiems tikslams, bereikalo nešaudyti. [2įspėjimai] Privaloma, dalyvauti visuose rengiamose firmos veiklose, bei atgrobimuose, šturmuose ir kituose veikluose. [išmetimas] Griežtai draudžiama piktnaudžiauti darbo komandomis, ne pagal paskirtį. [2įspėjimai] Griežtai draudžiama lysti į nusikalstamų grupuočių bazes, platformos, interjėra. [išmetimas] Draudžiama šaudyti į Serverio žaidėjus, bereikalo. [2įspėjimai] Privalote gerbti kiekvieną Serverio žaidėją, kolegą, valdžia. [1įspėjimas] Griežtai draudžiama teleportuotis šalia esančio objekto, teritorijos, žmogaus. Galima tik į šalia esantį miestelį arba atvažiuoti transportu. [išmetimas] Uždedant įtarimą - /ita, privaloma turėti visus įrodymus, draudžiama keisti įtarimo priežastį. Jeigu sumaišėte įtarimo priežastį, pasidarykite įrodymus ir pasiūlykite jam baudą už sumaišytą įtarimo dėjimą. [2įspėjimai] Griežtai draudžiama atgrobimo metu naudoti NUM6 (antrankius) ir naudoti šaunamąjį ginklą - tazerį ir VIP/ADMIN komandomis. [išmetimas] Griežtai draudžiama įtarti (/ita) ir tikrinti (/pt) savo kolegą ir duoti baudą. [išmetimas] Griežtai draudžiama sodinti savo kolegas į kalėjimą. [išmetimas] Griežtai draudžiama atiminėti darbines Tr. priemones. [1įspėjimas] Griežtai draudžiama blokuoti savo kolegas už menkus pažeidimus, stiprius pažeidimus valdžiai į AŽ (asmeninę žinutę). [išmetimas] Griežtai draudžiama apgaudinėti Serverio žaidėjus ir jiems meluoti. [išmetimas] Griežtai draudžiama darbo racijoje ar viešai įžeidinėti savo kolegas ir Serverio žaidėjus. [2įspėjimai] Griežtai draudžiama prašyti perkėlimų, premijų ir algų, neturint tam svarbaus tikslo. [išmetimas] Griežtai draudžiama apgaudinėti valdžia ir kolegas rašynėdami apgaulingas baudas per /r(acija). [išmetimas] Griežtai draudžiama naudoti /kliutysoff ir /spygliaioff, neturint valdžios leidimo. [išmetimas] Griežtai draudžiama naudoti neleistinas programas [cleo, čytai ir kita], Serverio klaidomis ir kita. [išmetimas + ban už kenkimą, ir teisėsaugos juodąsis sąrašas] Privaloma į gautą papeikimą atsakyti per 4valandas, kitų atvėjų, papeikimas bus priimtas ir būsite nubaustas. [įspėjimu arba išmetimu] ARAS darbuotojai, gali kištis į Fūristų organizuojamas siuntas, leidžiama tikrinti. ARAS darbuotojai, gali tikrinti dylerius visur, išskyrus ant bazės platformos, interjėre ir bazėje. [išmetimas] Vykstant grobimui, šturmui, okupacijai, susišaudymams - draudžiama eiti į AFK rėžimą. [išmetimas] Vykstant šturmui, galima grįžti atgal į šturmo vietą, tačiau nenaudojant VIP/ADMIN komandų. [išmetimas] Griežtai privaloma mokėti visas šias išvardintas taisykles, nes už kiekvieną taisyklės pažeidimą jums gali kainuoti - išmetimas, įspėjimų, užblokavimą Serveryję. ARAS, darbinė ginkluotė, naudojama esant svarbiems tikslams; M4 (emka) - Pagrindinis teisėsaugos ginklas, naudojamas atgrobimams, treniruotėms ir kitiems svarbiems tikslams panaudoti. Tazeris - Pagrindinis teisėsaugos ginklas, kuris yra naudojamas sugauti gaudomą (elektros šokas, trunka 20 sekundžių). Nightstick (bananas) - Ginklas, naudojamas maištam arba užmušti gaudomą (surakintą) žmogų. ARAS - Bazė; ARAS - transporto priemonės; ARAS - darbinė uniforma; ARAS, darbo laikas; Dirbame 24/7 (24valandas per parą, 7dienas per savaitę), pertraukų neturime. ARAS, algos ir premijos; Algos bus duodamos po gerų ir gražių pasirodymų veiksme, veikluose.
 2. 67 mėgsta
  Fūristų direktoriaus rinkimų apžvalga GYVENO PRIE KAUNO TOKS VIENAS FŪRISTAS, SKERSAI IŠILGAI BUVO SVIETĄ IŠMAIŠĘS, PAMATĘS DAUGIAU NEI EILINIS TURISTAS, ŠALY KIEKVIENOJ VALGĖ VIETINES VAIŠES. JAU DVIDEŠIMT METŲ SUKIOJO BARANKĄ, NAMAI PASTATYTI, VAIKAI UŽAUGINTI, BET SYKĮ JAM ŠOVĖ MINTIS IT PATRANKA – SKANIAUSIA PASAULY – KOPŪSTAI RAUGINTI. PALIKO JIS FŪRĄ IR LENKIJOS KŪRVĄ, PASIENY KUR LAUKĖ, VADINO JĮ PONU. SULEIDO PIRŠTUS Į LIETUVIŠKĄ PURVĄ, KURĮ KARTAIS ŽMONĖS VADINA DIRVONU. ĮKŪRĖ STARTUPĄ, KOPŪSTŲ UŽSĖJO, GALVOJO, PRIRAUGS IR UŽTVINDYS EUROPĄ, BET BIŠKI SUNKOKAI SU DERLIUM PAĖJO, IŠTIKO FŪRISTĄ FINANSINĖ ŽOPA. Į FŪRĄ NEGRĮŠI – DIDYBĖ VETUOJA, UŽJUOKS BUVĘ BROLIAI DĖL FEILO KOPŪSTŲ, FŪRISTAS SKOLŲ DEBESY VEGETUOJA IR PRIVEST YR ATSISVEIKINT SU BŪSTU. Į GATVĘ IŠĖJO, BET RANKOS NETIESIA, NORS ŠALTIS IR ALKIS BE PROTO KANKINA, SU AŠARA ATMENA PRAEITĮ ŠVIESIĄ, KAI NUOVARGĮ SLĖPĖ GERU KOKAINU. PRAĖJO RUDUO, LIETŪS VIRTO Į SNIEGĄ, JAU PUOŠIASI MIESTAI KALĖDINIAIS ŠŪDAIS, O MŪSŲ FŪRISTAS PAVIRTO Į NIEKĄ, SVAIGINAS PIGIAUSIAIS ĮMANOMAIS BŪDAIS. SUSPINDO DANGUJ NAUJAMETĖ ŽVAIGŽDUTĖ IR PIGŲ ŠAMPANĄ VISI ĖME LAKTI, O MŪSŲ FŪRISTO SUDUŽUS ŠIRDUTĖ JAU BUVO DVI PAROS NUSTOJUSI PLAKTI. O BŪTŲ MORALAS ISTORIJOS TOKIS: JEI NORI NEMIRT VIENAS GERDAMAS DUSTĄ, GYVENIME GRIŪKI, KELKIS IR STOKIS, BET FŪROS NEKEISK NIEKADA Į KOPŪSTĄ. Su vasaros saulėgrįža! Šia proga galų gale tenka oficialiai paskelbti naujajį Fūristų direktorių. Rinkimai truko visas dvi savaites. Labai ilgai užsitęsė, nes problemos po vieną nevaikšto. Iš pradžių sulaukėme silpnų kandidatų ir mažai iš, ko turėjome rinktis. Todėl teko pratęsti rinkimams skirtą laiką. Vėliau asmeninės problemos, trumpas neaktyvumas, blaškymasis ir kitų projekto darbų atlikimas. Anaiptol, įsipareigojimai yra svarbu. Prižadėjus – būtina ištęsėti, todėl radau laiko peržvelgti anketas (kurių buvo 29) bei išrinkti direktorių. Prieš aptariant kandidatus, verta pastebėti, kad iš esmės nauji veidai, atrodantys, pakankamai nepatyrę pasirodė šiuose rinkimuose taip pat ne ką blogiau už kitus. Turiu atkreipti dėmesį, kad kartais svarbu bandyti ir išreikšti norą, kad Jūs norite kažko daugiau. Tiesa, tikslus reikia išsikelti ir juos pasiekti veiksmais. Todėl didelis ačiū Jums už tai bei visiems kitiems dalyvavusiems. Jack_Evans – džiugu, kad papuolė proga, tą viešai pabrėžti: „man malonu matyti, kad mūsų Serverio naujokai taip greitai, per itin trumpą laiką geba padaryti rimtą karjerą mūsų projekte“ – tikiu, kad kam reikės, tas visiškai supras mane, apie ką aš čia. Gaila, kad neteko matyti, kaip sekėsi tvarkytis visai dar neseniai turėtose direktoriaus pareigose. Norėtųsi suprasti ir pažinti geriau vadovo gebėjimus turinčius žmones. Kalbant apie anketą, ji išties verta būti apžvelgiama ir išskiriama iš kitų konkurentų. Įvardinčiau, kaip standartiškai gera. Dėl to priekabių anketoje buvo tikrai galima ir atrasti, kad ir pastabumo trūkume. Vieni klausimai buvo įvardinti su tiksliomis kryptimis (pavyzdžiui: aktyvumo, įvardinti vidutiniškai minutėmis, o ne valandomis arba pateikti 3-6 sakinius, o ne vieną ir panašiai). Todėl ne visi klausimai buvo tiek tiksliai atsakyti, tiek ir tinkamai išplėtoti. Tad, kaip ir daugelis kitų kandidatų, ne visada gebėjai atsakyti į klausimą „kaip“, paaiškindamas ir papasakodamas savo veiklą plačiau, jeigu taptum direktoriumi. Tačiau nepaisant tų dalykų anketa išliko vis tiek tvirta konkuruoti su kitais, o juolab su būsimu direktoriumi, kuris ir pranoko tave. Dirbimas radijoje tikrai neparodo, kad esi nusikaltėlis ir esi pasiryžęs vėl vadovauti nusikalstamų grupuočių pusei. Tai tik leidžia savotiškai samprotauti, kad galbūt šį kartą pildei ne visiškai norėdamas tapti direktoriumi, bet ant juoko – avdrug pasiseks. O, taip pat, direktorių prižiūrėtojas užsiminė, kad labai liko nepatenkintas, po nepranešto atsistatydinimo. Kitaip sakant – neturėjimo atsakomybės jausmo. Deja, bet ne šį kartą. Daugiau vilčių tikimasi iš kito kandidato bei naujai išrinkto direktoriaus. Vycka_Rycka – man sakyčiau savotiškai naujas veidas. Neprisimenu, kad būtų tekę rimtai bendrauti. Todėl nežinojimas apie tave privertė rimtai pasikuisti ir išsiaiškinti visas blogybes, o kartu ir gėrybes. Radau tikrai tiek gerų, tiek blogų aspektų. Pavyzdžiui savotiška priešingybė tampa, kad esi buvęs Policijos/FBI direktoriaus pavaduotojas ir kiek man teko girdėti nelabai solidžiai pasirodęs. Kitu atveju, tai tampa pliusu, nes supratai, kad galbūt nesi visiškai teisėsaugos žmogus? Todėl pastaraisiais mėnesiais dalyvauji labiau nusikalstamų grupuočių veiklose. Įsitraukęs buvai į visai neseniai gyvavusią „- Kavoriai -“ gaują. Teko matyti ir užblokavimų bei galimų įtarinėjimų dėl neleistinų programų naudojimo, bet bent jau tai nepasitvirtino. Pradžioje man buvai nemažas klaustukas. Tačiau šiandienai jaučiuosi vis užtikrintesnis dėl tavęs pasirinkimo; dėl tikėjimo, kad blogo prado žmogus išties keliauja tuo keliu, kuriuo ir turėtų. Anketoje ypač patiko atvirumas: išsakant tavo spragas bei glaistant kitomis veiklomis, neleidžiant taip ryškiai pabrėžti problemų su tavimi. Anketa pasirodė tikrai išreikšta noru ir motyvacija pagaliau gauti savo pirmąjį direktorių; pagaliau įrodant, kad galima padaryti daugiau. Nepaslydai ir tose vietose, kur kiti rinkimų dalyviai to nevengė. Neabejoju, kad visgi bus man nepritariančių šiuo pasirinkimu. Tačiau nepaisant galimų blogybių, tenka aukotis ir statyti viską. Tikiuosi, kad tu išties nenuvilsi ir sugebėsi įrodyti, ko esi vertas. O svarbiausia laikysiesi pažadų ir palaikysi garbingas kovas su savo priešininkais. Kone mažiau svarbu, kad tai tavo pirmasis direktorius. Todėl privalu sužybėti. »»» Direktoriui neišbuvus 14 kalendorinių dienų savo pareigose, jos bus perleistos antros vietos nugalėtojui. »»» Asmenys, kurie nepateko, galite per ateinančias 24 valandas susiekti su manimi per Forumo asmeninę žinutę. Bus pateiktos Jūsų nepatekimo priežastys.
 3. 60 mėgsta
  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime:Kuolas_Tube 2. Atstovaujama firma ir pareigos joje:PD/FBI Direktorius 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?:Atėjo laikas atsisveikinti su visais serverio žaidėjais, nors tai padaryti labai sunku noriu padėkoti, kas buvo už mane ir man padėjo, kai man to reikėjo direktorių palieku galim sakyti dėl asmeninių problemų darbo/laiko mielai dar laikyčiau šia firma tačiau ir motyvacijos trūksta, tai kam man laikyti firma jeigu aš ją smukdau žemyn.. Prižadėjau Swaikai jog taip ir pasidarysiu kai motyvacija baigsis, žinoma norėčiau labiausiai padėkoti Tony_Greyn/Max_Toshai už gerus rinkimus, tikejausi jog nebusiu ištikro išrinktas direktoriumi.. Mano tikslas buvo vienas išlaikyti policijos firma nors kelis menesius galim sakyti jog tai pasiteisino be 3 dienų 4 menėsiai gal taip trumpas, kai kam laiko tarpas tačiau jis man užtektinas 117 dienų, pažadu gal dar grįšiu į serveri žaisti spalio mėnesi, kai parvyksiu iš užsienio, tad ko didžiausius linkėjimus perduoti norėčiau Tony, laikyk kardana būk toks koks dabar esi, tikri draugai viską supranta. Karolis_Ganjababy noriu padėkoti už gera praleista laiką linkiu daugiau ne rūkyti žolytės ateiti.Zaidejas_Rokas buvęs apsaugos direktorius, kuri norejau pasigauti ir supisti snuki tačiau tai nepavyko bet tikiuosi kažkadą sutiksiu tave xd, Liepsna_Fire ačiū už didele pagalba tau forume buvai osum padėjai susitvarkyti su klaidomis, noriu tau labai padėkoti, bei pažadų paskambinsiu kai busiu užsieni :)), Swaika mano mokytojas išmokei mane griežtumo už tai tau labai dekui seni, Ignas_Front šis tipas yra užkietejas riešutukas, visada susikalbam gerai tikiuosi jog susitiksim kažkada dar :)), Gain_Weight nors pykau ant tavęs stipriai buvau griežtas visada žinok buvau teisingas, galiu pasakyti jog esi šaunuolis nors, kai buvai pd/fbi pavaduotojas susitvardei su savo sunkiausia problema čytinimą, sėkmės tau gainai ko didžiausios!Diablo_Kipras sėkmės tau ten su 47# pralekti gal susitiksim varniuose žemaituk xd, Rokas_Nekt ačiū tau labai daug pradžiuoj viska paaiškinai jog nebedaryčiau klaidų, Evil_Boy pisam pisam bachuriuk mldec esi turėjau nuomone apie tave visai kitokia. Kadangi skubų vyrukai atsiprašau jog neturiu laiko detaliau aprašyti kitus tačiau numesiu V_P žaidėjų :)) Ignaz_Weed sėkmės tau eilini :))). Arnoldis_Arnoldis Tadys_Kent Kentas_Meska Karolis_Pnv Omis_Zekas Gintaras_Zukauskas Marinelo Mrkas_Mantas Aras_Killer William_Wizard Ignaz_Weed Domas_Zenga Forza_Zetiuga Neida_Pashol Vycka_Rycka bei labai labai daug vardų yra tačiau, kai rašai palikimą juos visus užmiršti po tam tikro laiko ;// 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 117 dienos :)) beveik 4 menesiukai Mano paskutinis prašymas būtų jog direktorius atitektu taip pat stipriam konkurentui Ignas_Front apsaugos direktorius manau tai bus geriausias pasirinkimas :)).
 4. 55 mėgsta
  Tiuninginių direktoriaus rinkimų apžvalga Laba diena, gerbiami mūsų projekto žaidėjai, po itin gan nelengvos savaitės, galiu kartu pasidžiaugdamas pristatyti Jums naująjį Tiuninginių direktorių, kuris ir vėl papildys nusikalstamas grupuotes dar viena savo, labai tikiuosi, jog stipria komanda! Rinkimų apžvalga stengiausi nustebinti tiek Jus, tiek kandidatus, o tuo pačiu ir naująjį direktorių. Tad tikėkimės, jog man pilnai pavyko. Kalbant apie rinkimus, žinoma tikrai galėjo būti ir daugiau dalyvių, kurie stengtųsi pasigriebti Tiuninginius ir į savo rankas, bet suprantama, vasara yra toks metas, o šiuo metu, kaip bebūtų, atradome du laiminguosius, kurie gan stipriai stengėsi, o dabar sulaukė ir rezultatų. Tad nieko per ilgai neuždelsę, šiltai pasitikime ir pasveikinime naująjį Tiuninginių direktorių, kuris tikėkimės pateisins visus lūkesčius! ↓↓↓ Tiesą pasakius, visiškai nenustebau sulaukęs tiek tavęs, tiek kito tavo konkurento dalyvaujant būtent šiuose rinkimuose. Asmeniškai dėl tavęs atrodydavo, kad būtent Tiuninginiai ir yra tavo tie tikrieji namai, nei koks kitas darbas ar net labiau nei Dyleriai, kur taipogi tekdavo tave kai kurį laikotarpį pastebėti. Prisiminiau ir tavo karjeros pradžią mūsų projekte, kurią pradėjai tuo metu eidamas Radijos pavaduotojaus pareigas pas tuometinį, galbūt daugumai žinoma daugkartinį Radijos direktorių Duff_Berr, kur itin daug laiko savo einamose pareigose nepraleidai. O vėliau, patraukei tolimesniu keliu, būtent į Tiuninginius pas vieną tuo metu geriausiai išsilaikiusių ar netgi galėčiau teigti kaip vieną iš geriausių buvusių Tiuninginių direktorių - Erce_Pukas. Pas kurį eidamas pavaduotojaus pareigas, kartu sugebėjote subūrti itin nepriekaištingą komandą, kurią nešėte kaip lyderiai gana ilgą laikotarpį, kas sutelkdavo didelį dėmesį apskritai visiems projekto žaidėjams, ne vienam ir ne keliems. Tad galėčiau teigti, jog būtent po to karto galbūt labiausiai ir kritai į akį kaip gan stiprus Tiuninginių vadovas. Esi greičiausiai ir pats daugumai žinomas kaip Nusikalstamų grupiuočių patriotas, kuris būtent Nusikalstamose grupuotėse ir praleidžia praktiškai visą savo žaidimo laikotarpį, tą galima pastebėti net ir iš pačių pasiekimų, iš kurių vardas žinomas praktiškai vien tik pavaduotojais Nusikalstamose grupuotėse. Esi buvęs visų Nusikalstamų frakcijų vadovas, o dar ir prieš kelis mėnesius buvęs Fūristų direktorius su kuriuo tau sekėsi gan neblogai, bet galėjo sektis turbūt ir geriau. Taip jau gavosi, jog tuo metu pasirinkai atstovauti būtent Fūristams, nors iš vienos pusės žiūrint, galbūt nesuprantama, kodėl būtent tuo metu buvo Fūristai, o ne Tiuninginiai, tačiau po šiokio tokio laikotarpio bandai pasigriebti ne bet ką kitą, o būtent Tiuninginius. Šaunu! Kalbant apie tavąją anketą šiuose rinkimuose, kurią patalpinai pirmiau nei kitas kandidatas. Pastebima, jog buvo pasistengta, kaip ir pats minėjai per pokalbį „TeamSpeak“ pokalbių programoje, jog stengeisi pildyti atsipalaidavęs, kas iš tiesų galėčiau sakyti, jog tikrai jautėsi. Nors gal sutapimas ir tuo metu aš tiek pat buvau atsipalaidavęs, kuomet skaičiau tavąją anketą, kaip ir tu pildydamas. Savo anketoje paminėjai, jog būtum griežtas į visus dalykus atsižvelgiantis labai rimtai vadovas, kuris stengtųsi būti pavyzdys ne tik savo darbuotojams, bet ir kitiems mūsų projekto žaidėjams, o tuo pačiu ir apskritai visai bendruomenei, kas iš tiesų gan pagirtinta iš tavo pusės, jeigu toks vadovas iš tiesų ir tikrai ketintum būti. Šiek tiek nesupratau, kodėl klausime apie pasiekimus užsiminei ir apie asmenys, kuriems kaip supratau nesuteikei pavaduotojaus pareigų einant Fūristų direktoriaus pareigas, juk klausiama buvo apie tavo pačio pasiekimus, o ne apie tai ko nesuteikei būdamas direktoriumi pastarąjį kartą. Smagu buvo skaityti vien tai, jog pildei konkrečiai žinodamas ko pats nori ir kodėl, tikrai šaunu girdėti, kad stengtumeisi visais įmanomais būdais taisyti tas klaidas, kurios tau pasitaikė einant Fūristų direktoriaus pareigas. O šias direktoriaus pareigas išlaikyti ilgiau, nei išlaikei Fūristus. Vienoje vietoje paminėjai, jog būtent pastebėti ar šis darbas iš tiesų bus tas kuriame galėsi pilnavertiškai atsiskleisti priklausys nuo to, kiek bus tavo firmoje žmonių, o tam pačiam klausime vėliau, tik kitame sakinyje paminėjai, jog nei tau, nei tavo firmai nėra svarbi darbuotojų kiekybė, svarbiau kokybė, tai išties likau labai nustebęs ir teko skaityti net kelis kartus, kol suprasiu kurį variantą panaudoti iš tiesų norėjai ir kaip tinkamai sugebėjai atsiskleisti. Kai kuriose vietose kitas tavo konkurentas pasirodė šiek tiek geriau nei tu, tačiau negalėčiau teigti, jog pasirodymas geresnis buvo visur. Klausime apie šiuo metu esančius direktorius pabrėžei kelis punktus, tiek į teigiamą, tiek į neigiamą pusę, kur kai kuriose vietose net nesupratau ką norėjai tuom pasakyti, nes paprasčiausiai tai nebuvo kuo geriausiai tavo įžvelgtas dalykas turbūt. Labai patraukė įdomiai dėmesį sakinys kur aprašei, jog būdamas gana mažesniu norėjai būti policininku, dėl ko atėjęs į mūsų projektą nedelsiant pradėjai savo karjerą nuo Apsaugos, tačiau išaugai į stiprų nusikaltėlį, kas bent jau asmeniškai man, iš tiesų gan įdomu. Asmeniškai labiau propoguoji komandinį darbą, nei savarankišką, bent jau sprendžiant iš to, ką minėjai anketoje. Stengtumeisi pats dirbti komandiškai, kas suteikia dėmesio čia jau vienapusiškai. Tiek kandidatuodamas į Fūristų direktoriaus pareigas, tiek šiuo metu į Tiuninginių atskleidei savąsias puses, neslėpdamas, jog moki ir tinkamai atsipalaiduoti ir kitaip, pašvęsti ir kitaip praleisti laiką su draugais, kas vienaip ar kitaip suktųsi ne vien tik aplink projektą, o ir apie kasdienybės pasikeitimą kas kartą, kas iš vienos pusės žiūrint tikrai gan verstų manyti, jog šios pareigos tau per greitai neatsibostų, o kas kartą gebėtum tinkamai vykdyti direktoriaus pareigas. Nors teko pasidomėti bei tuo pačiu ir išgirsti, jog turi panelę realiame gyvenime, tad iš kitos pusės žiūrint galbūt kiltų klaustukas ar gebėtum atrasti laiko ne tik vasaros metu ir dar tuo pačiu tam tikrą laikotarpį dirbant, užimant direktoriaus pareigas bet ir dar besirūpinant savo panele. Nors iki šio laiko teko pastebėti tikrai gan gera aktyvumą iš tavo pusės. Kiek buvo žinoma iki šių rinkimų kurį laiką pats praleidai Teisėsaugos pusėje, taip ilsėdamasis nuo Nusikaltėlio kasdienybės ir teikdamas pagalbą projekto žaidėjams. Kaip sakoma: „atliekant vieną gerą darbą, atperki visus padarytus blogus“, tad kaip mūsų projekto nusikaltėliui galbūt ir galima būtų tai pritaikyti. Būtent Tiuninginiuose tikrai matosi, jog laiko praleidęs nemažai, tuo pačiu įžvelgiant tai ir pačioje darbo patirtyje, kurios turi Tiuninginiuose kone vienos iš daugiausiai. Na, o pati anketa buvo tikrai gan gera, kaip Nusikalstamų grupuočių direktoriui. Po anketos atlikai testą, kuris buvo skirtas kandidatams į Tiuninginių direktoriaus pareigas, kuriame buvo taipogi ir pasirenkamųjų klausimų atsakymai, tiek atvirieji klausimai. Teste paminėjai kelis punktus, jog tapdamas būtent šio darbo direktoriumi atsakingai ir sąžiningai vykdytum savo pareigas, ketintum išbūti savo pareigose daugiau nei minimalų laikotarpį, ir kiek supratau iš tavo pateikto atsakymo, jog tikrai mėgsti komandišką darbą, taip prisijungdamas prie kito mūsų projekto darbų ir paįvairinant tiek savo, tiek savo darbuotojų kasdienybę, kas iš tiesų būtų gan šaunu, kaip direktoriui. Vienas iš pagrindinių šiokių tokių minusų tai negebėjimas bent pusiau ar net minimaliai rašyti bei išsiplėsti Lietuvių kalba, kas gan negerai, kaip direktoriui. Visgi, direktorius turėtų būti puikus pavyzdys apskritai visur. Savo testą atlikai nuoširdžiai be jokio melo, taip pat kaip ir savo pateikta anketa šiuose rinkimuose. Pažymėjai, jog nemėgsti dalyvauti įvairiose diskusijose, jog nėra lengva pakeisti tą pačią pabodusią rutiną, kad ir pameluoti kartais yra priverstinas dalykas. Galbūt tai ir nėra tinkami bruožai, tačiau nuoširdžiai ir be jokio melo pateikei tai, ko ir buvo prašoma. Labai šaunu, jog būtent savo Tiuninginius visiems projekto žaidėjams stengtumeisi perteikti ne tik iš Nusikalstamų grupuočių pusės, bet ir iš Neutralių darbų, pagal tikrą ir tinkamą darbo paskirtį, dažydamas automobilius projekto žaidėjams. Po testo pateikimo tiek tave, tiek kitą tavo konkurentą pasikviečiau pokalbiui į „TeamSpeak“ pokalbių programą, uždavęs kelis klausimus sulaukiau puikių atsakymų, kurie buvo daug geresni ir aiškesni nei kito kandidato, galbūt jau tiek esi patyręs ant pokalbių, kad viskas gavosi gan neblogai. Net ir pats bendravimas buvo kaip tikro nusikaltėlio. Kuom ir teko susižavėti. Patiko taip pat ir mandagumas, aiškus elgesys, aiškūs išsikelti tikslai savo firmoje. Po pokalbių tiek su tavimi, tiek su kitu kandidatu, pravedėte praktines užduotis. Tiesą sakant geriau šioje dalyje pasirodė kitas tavo kandidatas, labiau kai kuriose vietose išreiškė tą tikrąjį Tiuninginių darbą, nors iš jo pusės galbūt tai buvo apgalvota ir labiau pasiruošta, aprart nei tavęs. Praktiką pravedei tuo metu galvodamas, gyvendamas ta minute, kaip sakoma, bet savo darbuotojus sugebėjai tikrai kai kur išmokyti įvairių dalykų, vien pasižiūrėjus tik į Nusikalstamų grupuočių pusę. Šiek tiek mažiau išraiškos buvo būtent ties šiuo darbu, komandų išnaudojimų ir panašiai. Na, bet viskas tikrai gan neblogai išėjo. Atsižvelgiau taipogi ir į direktorių komandos nuomonę, ką jie norėtų labiau matyti direktorių komandoje, ar tave, ar kitą kandidatą, tad balsų sulaukėte vos ne apyligiai, nors kai kurie ir buvo neutralūs, tiek prieš tave, tiek prieš kitą kandidatą. Taipogi domėjausi ne tik Nusikalstamų grupuočių vadovų nuomone, bet ir užėjau visiškai atsitiktinai į vienos iš gaujų kanalų, kur palaikymas visas buvo būtent tau. Susilaukei tikrai daug palaikymo, daugiau nei kitas tavo konkurentas. Na, o šiuo metu paliksiu intrigą, kas gi tas naujasis direktorius. Teks paieškoti. Ačiū už dalyvavimą! ↓↓↓ Daugumai žinoma persona, turbūt vien iš dalyvavimų Tiuninginių direktoriaus rinkimuose jau ne kartą. Visiškai nenustebau sulaukęs tavęs ir kito tavo konkurento būtent šiuose rinkimuose. Galbūt todėl, kad abu praktiškai visą savo laikotarpį praleidote šioje firmoje, o galbūt ir dėl to, jog ne kartą teko sulaukti ar pastebėti dalyvaujant būtent šio direktoriaus rinkimuose. Vadovavimo patirties būtent Tiuninginiuose esi turėjęs nemažai, ką galima būtų pasakyti ir iš pačios darbo patirties. Galiu tikrai pasakyti, jog teko tave matyti vadovaujant ne kartą būtent Tiuninginiams ir vadovaujant ne kaip paprastam darbuotojui, o vadovui užimančiam pavaduotojaus pareigas. Tačiau susidarė įspūdis toks, jog tau svarbiau buvo prisirinkti pavaduotojų Tiuninginiuose, nei turėti vieną ir ten parodyti savo tikrus rezultatus, kad tikrai esi vertas direktoriaus pareigų. Asmeniškai tau, kaip ir kitam tavo konkurentui, teko paragauti pavaduotojo duonos ne tik Tiuninginiuose, bet ir tiek kitoje Nusikalstamų grupuočių firmoje, tiek Neutraliose. Ties aktyvumu pastaruoju metu nelabai daug pasižymėjai, kaip kitas kandidatas, teko pastebėti stovintį ir „AFK“ režime. Anketą pateikei ne iš karto, galiausiai tik ant pačios rinkimų pabaigos, reiškia neskubėjai, nors ir pateikei kone paskutinis, tačiau kitas konkurentas tavoje pusėje ties ta dalimi pasirodė kur kas geriau. Tiesą sakant, praeituose rinkimuose pasirodei kur kas daug geriau nei šiuose, net nežinau kas su tavimi atsitiko. Buvai pavaduotojas pas pastaruosius dviejus Tiuninginių direktorius, galbūt pats praradai motyvaciją dirbti toliau ir būtent šioje firmoje. Reikėtų būtent to direktoriaus, kuris sugebėtų nestovėti vietoje, o vis klestėti su savo firma ir nešti tik geriausius prisiminimus. Dėl tavęs išties kyla tam tikrų klaustukų, vieną kartą atrodo, jog pasirodai kur kas geriau, įtikini, jog esi vertas, o kitą jau nusmugdai save žemiau ties perteikimu būtent į Tiuninginių direktorių. Kalbant apie tavąją anketą šiuose rinkimuose, ji nebuvo itin įdomi, kas sudomintu mane, atsakymai ne visur buvo aiškūs, ko išties tikėjausi. Praktiškai visame tekste buvo gramatinių klaidų, rašyta buvo ne Lietuvių kalba, nors bent jau pildant galėtum pasistengti, visgi pildai į direktorių, o ne į darbą ar taip kažkur. Čia kaip teko suprasti, tai pats nelabai pasitiki savo jėgomis. Anketoje, kai kuriose vietose uždavei pats sau papildomus klausimus, į pateiktus klausimus anketoje atsakei vos tik keliais žodžiais ar sakiniu. Kas priverčia pamąstyti apie tai, jog visiškai užpildei vos ne ant bajėrio. Galbūt pastangos šiam kartui nebuvo matomos būtent anketoje, kaip praeitus kartus. Šaunu girdėti, kad kartu su kitu savo konkurentu, abu vertintumėte ne darbuotojų kiekybę, bet pačio darbo kokybę, kurią stengtumėtės užtikrinti iš savo, kaip direktorių pusės. Šiuo metu esi patyręs traumą, tad sau laisvo laiko vienaip ar kitaip atrandi, kas iš tiesų labai šaunu dėl aktyvumo, kaip direktoriui, išlaikyti tinkamai savo darbo kolektyvą. Vienoje vietoje šiek tiek nuvertinai Nusikalstamas grupuotes, kiek teko suprasti iš tavosios anketos, minėjai vos, jog ne tam tikros jėgos geresnės už kitas, nes ten buvo toks ir toks kolektyvas. Kaip ir kitas kandidatas pasirinkai komandinį darbą, nei savarankišką, tačiau nežinia kiek iš tiesų yra tos tikrovės tavo akimis. Smagu girdėti, kad tai mėgsti ir stengtumeisi palaikyti, bet kaip būtų ištikrųjų.. Čia turbūt ir slypi vienas iš didesnių klaustukų. Tavoje anketoje iš kažkur atsirado paminėti dar keli šiuo metu esantys Direktorių prižiūrėtojai, kiek žinau, daugiau jų nėra. Tai galbūt čia anketa iš anksčiau rašyta, ar rašei skubėdamas, neaišku. Tiek tau, tiek kitam kandidatui po anketos suteikiau atlikti testą, kuris buvo skirtas kandidatams į Tiuninginių direktorių, kur pasirodei tiesą sakant šiek tiek geriau, nei anketoje. Pasirenkamų klausimų atsakymuose pasižymėjai, jog stengtumeisi vykdyti direktoriaus pareigas sąžiningai ir atsakingai, tačiau vėl gi klaustukas, kurgi atsakingumas buvo, kaip stengeisi pateikti savo anketą rinkimuose. Žinoma, tikrai šaunu girdėti bei skaityti, kuomet gaunami tokie rezultatai, jog ne tik stengtumeisi direktoriaus pareigose, būtum sąžiningas ir atsakingas direktorius, bet ir stengtumeisi savo pareigas išlaikyti ilgesnį laikotarpį nei pasiekęs minimalumą. Apart nei kitas kandidatas nemėgsti prisijungti prie kitų darbų ir savo darbą, kartu su savo darbuotojais paįvairinti didesniu įvairumu, leistum darbuotojams kaip suprantu jausti tą pačią kasdienybę, nebendradarbiaujant su kitais, o jeigu pasiūlytų, greičiausiai pats kaip direktorius atsisakytum, nors galbūt dėl to nebūtų patenkinti ir tavo darbuotojai. Paminėjai, jog sugebi tinkamai atsiskleisti Lietuvių kalba ir ja išsiplėsti bent 50 procentų, tačiau kaip ir buvau jau minėjęs, to nei anketoje, nei teste kažkodėl nesulaukiau. Džiugu, kad būtent tu, mėgsti dalyvauti įvairiose diskusijose ir kasdienybę tau būtų lengva pakeisti. Tiek savo darbuotojams, tiek sau stengtumeisi nesudaryti spragų dėl tos pačios rutinos, kuri kamuotų galbūt kone ilgalaikį laikotarpį. Apart nei kitam kandidatui, asmeniškai tau, melas yra kur kas nepraverstinas dalykas, kaip suprantu, geriau jau sakytum tiesą, nei meluotum. Bet pasižiūrėjus ir iš kitos pusės, pasirinkai atsakymą, jog pareigos tau yra kur kas svarbesnės, nei padaryti šio to gero ir naudingo projekto žaidėjams, ties čia, labai nusivyliau. Atviruose klausimuose pateikei šiek tiek išsamesnius atsakymus nei savo anketoje, bet vėlgi, nebuvai per daug atidus ir Lietuvių kalbos praktiškai nei kiek neįžvelgiau. Paminėjai, jog esi būtent iš tų žmonių kurie nepasiduoda ir visada pasimoko iš savo klaidų, kurios buvo įžvelgiamos, tačiau kaip ir buvau jau minėjęs, pasirodymas nebuvo itin stebuklingas šiuose rinkimuose, praeiti kartai tiesą pasakius buvo labiau nusisekę tau. Bent jau man taip atrodo šiuo metu. Po testo atlikimo tiek tave, tiek kitą tavo konkurentą pasikviečiau pokalbiui į „TeamSpeak“ pokalbių programą, kurioje uždaviau kelis klausimus, atsakymus gavau, tačiau ne tokius kokių galbūt tikėjausi sulaukti asmeniškai iš tavęs. Buvai lyg ir šiek tiek pasimetęs, nežinantis net pats ką sakai. Bent jau man taip pasirodė tuo metu. Bet iš kitos pusės pasižiūrėjus, supratau bent šį tą, ko ir klausiau būtent tavęs. Po pokalbio „TeamSpeak“ pokalbių programoje, tiek tu, tiek ir kitas kandidatas pravedėte praktiką, kuriai kiek teko suprasti iš tavo kalbos ir pasisakymų, buvai pasiruošęs šiai užduočiai, apart nei kitas kandidatas, kuris savo praktinę užduotį galvojo ją būtent vesdamas tuo metu. Praktinėje užduotyje parodei Tiuninginių darbo savybes, kurių metu atskleidei savo darbuotojų išmanumą būtent ties šio darbo sritimi, ne kaip Nusikalstamų grupuočių, bet kaip tikrų Tiuninginių. Po Jūsų atilktų etapų atsižvelgiau į direktorių nuomonę, ką jie labiau norėtų sutikti savo komandoje ir ką norėtų matyti užimant Tiuninginių direktoriaus pareigas, ties čia susilaukėt, tiek tu, tiek kitas kandidatas kartu tiek pat balsų, kuriose buvo ir kai kurių direktorių viduriukas ties Jumis abėjais. Tačiau atsižvelgęs į nusikalstamų grupuočių valdžios atstovų nuomones susilaukiau balsų vien tik už tavo kandidatą, o visiškai netikėtai užsukau ir į vienos iš gaujų kanalą, kur ten taip pat visas palaikymas buvo perteikiamas tavo konkurentui. Tačiau... Šiuo metu paliksiu intrigą, kas gi tas naujasis direktorius. Teks paieškoti. Ačiū už dalyvavimą! TNG »»» Direktorius nebuvo paskelbtas prie šių kandidatų. Naujasis Tiuninginių direktorius yra paslėptas tekste su kelių raidžių koduote. Reikia surasti tekste paslėpta esantį kodą, kuriame bus naujojo direktoriaus nuotrauka. »»» Direktoriui neišbuvus 20 kalendorinių dienų savo pareigose, jos bus perleistos antrosios vietos nugalėtojui. »»» Asmenys, kurie nepateko, galite per ateinančias 24 valandas susiekti su manimi per Forumo asmeninę žinutę. Bus pateiktos Jūsų nepatekimo priežastys.
 5. 53 mėgsta
  - KAVORIAI - ! Ėjome, ėjome ir pagaliau priėjome. Vis galvodavau, kad vis kilsime ir kilsime, bet pasirodo ilgai taip tęstis nebegali. Kažkada ateina laikas ir geriausiems pasitraukti iš savos pozicijos ir užleisti vietą kitiems. Šį kartą drąsiai galiu sakyti geriausiais. Per gaujos gyvavimo laikotarpį spėjome daug ką nuveikti. Ir aš pats, kaip asmenybė tikrai patobulėjau. Daug ką prisiminiau, daug ko išmokau. Todėl kitos mano vadovo pareigos bus pilnesnės gyvybės ir idėjų. Bet čia ne apie tai. Visko buvau tiesiog per daug, bet paminėsiu tik svarbiausius įvykius, laimėtus susišaudymus ir pan. CITATOS NESPĖJUSIOS Į VIDEO : Lukas_Markeris - Ačiū visiems, tiems, kas buvote su gauja tiek daug laiko. Labiausiai norėčiau padėkoti Emis_Sones, Giedrius_Drifting, Vycka_Rycka, Pumputis bei visiems kitiems gaujiniams, kurie buvo nuo pat pradžios su mumis, bei iškeisdami savo gražų dienos laiką buvo šalia mūsų. Galiu pasakyti, jog per didžiulę LMG patirtį serveryje mačiau pačią silpniausią teisėsaugą, ir buvo vienas malonumas taip juos malti į miltus. Vieninteliai ir nenugalimi - Kavoriai 2017metų atradimas ir džiaugsmas. Dėkoju visiems palaikiusiems. O dabar tepam slides Waidqtas_Actic - Nors kavoriuose užsibuvau ne per ilgiausiai, tačiau man labai patiko, manau pagrindė priežastis buvo žmonių draugiškumas, šiltas priėmimas, labai gaila, kad visi turim išsiskirti PASKUTINIS GAUJOS VIDEO PIRMASIS, ISTORINIS GANGWARAS SU SWAT FIRMA ! PIRMASIS BRAWLAS PRIEŠ VISĄ TEISĖSAUGĄ ! GANGWARAS SU DYLERIAIS GANGWARAI PRIEŠ GAUJAS KITA MEDŽIAGA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. 50 mėgsta
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime: Evil_Boys2. Atstovaujama firma ir pareigos joje: PD/FBI Pavaduotojas3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Na tiesiog atėjo vasara, žinot, saulė, pležas, mergaitės ir draugai, todėl nebelieka laiko čia prakaituot prie to kompiuterio. Beto, gyvenu norvegijoj, kaip žinot, čia užsidirbti galimybė yra tikrai gera, todėl pradėsiu dirbt nuo kitos savaitės, ir gryšiu tik vakarais ir sampo žaist tikrai nesiruošiu. Pareigose prabuvau tikrai ne mažą laiką, iš viso 63 dienas (49 dienos SWAT Pav) (16 dienų PD/FBI Pav). Realiai nusibodo man tos pareigos, nebeturiu motyvacijos kažką čia daugiau kolkas daryti, jei žmonės tik tai hate'ina ir bando tave nuverst (Kas niekam nesisekė) bei net nebando dalyvauti ten kur aš kažką turiu sumastęs įdomaus. Buvo žmonių kur sakė lyg ale būtų daug geresni už mane, tai užleisiu vietą jiems, tegul renka jie savo darbuotojus į bazę (Neišmetant puse jų už nedalyvavimą), tegul moka išpirkas, tegul jungiasi į serverį su baime, kad gaujiniai jau bus pasiruoše judesiui, o pas tave ON tik 9 darbuotojai ir tai puse iš jų AFK, tegul bando kažką padaryti įdomaus (Žiūrėkit kad į orą nemėtytų ) Tiesiog nusibodo tas visas kasdieninis ritmas, nebenoriu kentėt už kitų klaidas. Noriu žiauriai padėkot visiems kurie mane palaikė, o jų sąrašas tikrai yra gan ilgas, norėčiau pasakyti gigantišką AČIŪ Karoliui (Virbliūdui ganjai) kuris suteikė man šansą atstovauti jį ir mūsų firmas (SWAT Best vis dėlto? Ne?). Šis žmogelis nežinojo ką darė kai mane pasimoovino į kanalą su Auriu, kurio pirmi žodžiai man buvo ''Ką tu'', tada tikrai nustebau, ir turėjau mintį dėl ko jie mane atsimoovino, ir po kelių minučių atėjo ir pats tėvas (Tony_Greyn), tada man pasidarė viskas aišku. Tikrai nesitikėjau, nes tikrai nebuvau pasiruošęs tokioms pareigoms, bet jo sprendimas tikiuos pasiteisino, ir aš gal būt jo nenuvyliau. Noriu pasakyt AČIŪ Auris_Xesto kuris užaugęs bus policininkas, tiksliau FBI ir aš juo tikiu! Seniukai, tu best Kaip ir minėjau, sąrašas žmonių kuriuos gerbiu ir tikrai užskaitau prie draugų ar bent jau pažystamų yra ilgas, ir štai jis: KAROLIS_GANJABABY (Eisim dota, pacarryinsiu ) Auris_Xesto (Šturmuosim Ganjos hatą, ten rasim daug žinai) Daisa_Gecaite (Kaip adminas? ) Ernis_Sultan (Šits vpp neduod, ir vip skolingas) Benas_Dievas (Priskaitau prie draugų nuo mano mediko laikų ) Motoristas_Pro (MO-TO-RIS-TAI), Arnoldas_Supermenas (Sėkmės su S.W.A.T. Seniukai), Jack_Dee (Šits čytiot nemok, ELITAS), Dovydux_Ltu (Šits ramus), Trame_Einor (Mariūha), Vaidas_Maladec (Duokit jam pavą, o jis man lmg.30), Augis_Dash (APP? PAV?) Karolis_Pnv (ELITAS), Giedrius_Drifting (Žmogelis kuris yra labai gerbiamas), Aivaras_Reflex, Mergyte_Lietuve, Gain_Weight (Rimc), Ignas_Front, Svarbu_Teigiamas (Mr.Boomer), Rokas_Blazys (Kada pavas? ), Arnoldis_Arnoldis (yyyyyyyyyyyy), Deivis_Splash (Gerbiamas žmogelis aka mech drk), Darek_Ogo (Mech pav pas Splasha), Edvis_Tanks (Draugas), Liepsna_Fire (Radistė), Lexas_Lmg, Minde_Boss (Senas vilkas), Abrikosas_Weed (Jau turiu bilietus seni), Koala_Stonkus (Pas mane teisės pigesnės), Klecka_Yolo (Į šturmą gryžtama, atsimink seni.), Ferka_Zombis (Iš crash neišlipsi), Diego_Lewis (SWAT Vartų prž), Tomas_Torreto (ELITAS), Dwayne_Winston (ELITAS). Soriuks ko nepaminėjau, labai jau daug jūsų, tikiuos su laiku jūsų gretos tik didės, o ne mažės Čia truputis iš mano prisiminimų galerijos kai dar buvau S.W.A.T. Pavas, ir kai buvau PD/FBI Pavaduotojas: Nuotraukose matosi šilto ir šalto, kas yra būdinga kai užimi tokias pareigas. Tai tiek iš mano atsisveikinimo su jumis, gryšiu pilnai gal būt tik po vasaros atostogų, dar pilnai nenusprendžiau. Teisėsaugos motina OUT 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: Iš viso 63 dienas (49 dienos SWAT Pav) (16 dienų PD/FBI Pav)
 7. 50 mėgsta
  ,,ARAS” - Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K), kas tai? - ši tema yra aktuali kiekvienam Serverio žaidėjui norint prisidėti prie mūsų komandos. Serverio žaidėjas atėjęs į atranką arba prieš atrankos darymą, privalės patikrinti šią tema, vien dėl to jog neklausinėtų mūsų įvairių temų ir klausimų. Šioje skiltyje bus stengiamasi atsakyti į dažniausiai užduodamus klausimus iš Serverio žaidėjų. Prižadame, jog atsiradus arba kilus naujam klausimui, ji bus atsakytą šioje temoje kartu su atsakymų. Kiekvienas Serverio žaidėjas, norintis patekti į mūsų firmą - privalės persiskaityti šią temą, jog nekiltų papildomų klausimų ir taip pat ją sekti, kas kart, gali būti pridėta po klausimą ir šalia būti parašytas atsakymas. Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K) K: Kas yra S.W.A.T. darbo vadovai? A: S.W.A.T. Direktorius - Arnoldas_Supermenas. K: Kam yra skirta ,,ARAS” komanda? A: Ši teisėsaugos sritis yra skirta, stambiems nusikalteliams gaudyti ir prižiūrėti masinius antplūdžius, kuriuos rengia nusikalstamos grupuotės. Šio padalinio tikslas yra tramdyti ir stambyti nusikalstamų grupuočių siuntas, platinimą nelegalių prekių, masinius šaudymus, ar kitus įvairius dalykus kurie trugdo Serverio žaidėjams ar net kitiems. K: Ar šturmo metu galima save ir kitus gydyti su (ADMIN/VIP) komandomis? A: Tai daryti yra griežtai draudžiama, kadangi už tokius dalykus mes turime pilną teisę jus išmesti iš komandos. K: Grobimo ir okupacijos metu, galima naudoti tazerį ir surakinėti? A: Ne, už tokius poelgus mes privalome jumis išmesti iš komandos. K: Jeigu užgrobtas hotelis, galima daryti /vt2? A: Negalima daryti - /tocar, to, /get. Tačiau galima daryti /vt1 arba /ateles iki artimiausios vietos. K: Ką reikia daryti tik įsidarbinus į ,,ARAS” komandą? A: Pirmiausiai įsidarbinus į mūsų komandą, privalote įsirašyti į STAŽUOTĖ ir dar kartą persiskaityti Informacija apie ,,ARAS” darbą. K: Galima vairuoti buffalo ir pilotuoti sraigtasparnius be teisių? A: Ne, norint vairuoti buffalo arba skraidyti su sraigtasparniu privalote jas nusipirkti - Teisių įsigyjimas. K: Ar šturmo metu galima grįžti į šturmuojamą vietą? A: Taip. Tačiau nenaudojant ADMIN/VIP komandų, tik atvykus su darbiniu transportu arba dviračiu jei šturmuojama šalia. K: Ar galima Dylerių firmos darbuotojus tikrinti ant platformos ir nuo kur galima juos tikrinti? A: Dylerius galima tikrinti visur. (išskyrus: ant platformos, bazėje ir interjere). K: Ar galima rakinti arba stovėti ant Baikerių bazės platformos arba viduje? A: Ne. K: Nuo kur galima tikrinti Fūristus su priekaba? A. Fūristus su priekaba galima tikrinti tik įvažiavus į miestelius (nuo balto, raudono, pasienio). K: Jei į mane šaudo Dyleris nuo platformos, galiu atsišaudyti? A: Taip, tik negalima jų šaudyti su tazerių arba rakinti ant platformos. K: Ar privaloma būti ,,ARAS” komandos darbo kanale, ir kas gręsią jeigu nebūsiu? A: Privaloma būti darbo kanale visais atvėjais, išskyrus būvimas AFK. Už nebūvima TeamSpeak darbo kanale, baudžiami 1 įspėjimu. K: Ar privaloma dalyvauti ,,ARAS” komandos rengiamose veiklose? A: Taip, jeigu atsijungsite arba spėcialiai nueisite į AFK rėžimą be jokios žinios - išmetimas. K: Jeigu vykstą grobimas, susišaudymas, okupaciją - ką daryti? A: Svarbiausiai nepanikuoti, o iškarto visiems susirinkti į firmos bazę ir laukti valdžios atstovo žinios arba palaukti patyrusio firmos darbuotojo, kuris nusimano firmos darbą ir esmę ir gali vadovauti visai komandai esant šiems dalykams. Draudžiama vykti vienam pačiam į grobimą, okupaciją ir susišaudymą - tam yra komandą. K: Už ką privaloma turėti įrodymus dendant - /ita dėjimą? A: Naudojant /ita dėjimą, privaloma turėti visus įrodymus (nuotrauka, vaizdinė medžiaga). K: Per kiek laiko privaloma atsakyti į savo papeikimą? A: Į savo papeikimą privaloma atsakyti per 4 valandas. Bet, jeigu jus nubaudėte stipriai pažeidėją, tai foruma žiūrėkite kas 10-15 minučių, kad spėtumėte atsakyti į jį. K: Ar ,,ARAS” komandos narys, galima naudoti /kliutysoff arba /spygliaioff komandą? A: Ne. Norint panaudoti šia komandą privaloma gauti iš valdžios leidimą, nes kitu atvėju - būsite išmestas iš firmos. K: Jeigu Serverio žaidėjas važiuoja su motociklu ir šalmu, bet nėra diržo, galima dėti įtarimą? A: Ne, ant motociklo nereikia diržo. K: Jeigu Serverio žaidėjas važiuoja su darbiniu tr. priemonę, bet nėra technikinės, galima dėti įtarimą? A: Ne, ant darbinės tr. priemonės technikinės nereikia. K: Ką reikia daryti, jeigu patikrinus Serverio žaidėją kuris važiuoja su mašina nėra diržo ir technikinės, kiek galima dėti įtarimo? A: Jeigu Serverio žaidėjas važiuoja be diržo ir technikinės, galima dėti tik vieną kart įtarimą už važiavimą be diržo ir technikinės. K: Kiek laiko privaloma išbūti ,,ARAS” komandoje? A: Privaloma išbūti 14 kalendorinių dienų, nuo įsidarbinimo į ,,ARAS”. K: Kas gali atsitikti, jeigu neišdirbsiu reikiamo laikotarpio arba būsiu išmestas? A: Neišdirbsus reikiamo laikotarpiu - mes jus privaloma įrašyti į Teisėsaugos juodąjį sąrašą už neišdirbimą, tas pats su išmetimu. K: Ar galima turėti ryšių su Nusikalstamom frakcijom? A: Ne. Jeigu jus palaikate su nusikalstamom frakcijom ryšius, už tai yra iškarto išmetimas be jokio perspėjimo. K: Ką reikia turėti ateinant į ,,ARAS” komandą? A. Mokėti darbo informaciją, nebūti teisėsaugos juodąjame sąraše, mokėti grobimo procesą, turėti veikianti TeamSpeak programą ir mikrafoną, atrankos metu turėti 500.000€ sumokėti darbo sutarčiai. K: Kam yra skirtas /skydas? A: Skydas yra naudojamas per treniruotes, šturmus, atgrobimus. Skydas jokių privalumų neduoda. K: Grąsinimas papeikimu rašymų, galima dėti įtarimą? A: Ne. Grąsinimas jog parašys papeikimą, nėra grąsinimas ir už tai nebaudžiama. K: Ar galima duoti baudas (gaujoms, nusikalstamom grupuotėm)? A: Ne, už tai gręsia išmetimas. K: Ar mes privalome suteikti baudą Serverio žaidėjams? A: Taip, privalote iki 15 star suteikti baudą (tik Serverio žaidėjams, neutralių darbuotojams, neutralių valdžiai) K: Iki kiek star privaloma suteikti baudą apsaugai ir prižiūrėtojams? A: Apsaugai neribotai, Direktorių prižiūrėtojui neribotai, prižiūrėtojams iki 25 star. K: Ar mes turime darbo grafiką? A: Turime, dirbame 24/7 (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę).
 8. 49 mėgsta
  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime: Abrikosas_Weed 2. Atstovaujama firma ir pareigos joje: FŪRISTAI 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Ech.. viskam ateina pradžia, viskam ateina pabaiga. Palieku direktorių priverstinai, nes pereinu į savo gimtinę Gaujų rajoną. Per savo Fūristų erą patyriau tiek pykčių, tiek skausmo, kilom ir kritom, bet niekada nesuklupom ir išėjom dabar iškėlę galvas. Sunku rašyti palikimus, kai dar juos rašau ne savo noru.. Buvo labai smagu su jumis mano mielieji darbuotojai ir tie kurie mane palaikė tiek sunkiausioje tiek lengviausioje situacijoje. Norėčiau padėkoti ir palinkėti sėkmės, jūs visi nuostabūs - Dova'Luna (myliu), Nojus'Ceejay (Puikūs vidosai seni), EDWARD_HARRELL ( PIENOVEŽIŲ TĖTIS, PRO PAINTER ) Rytis'Sapkiux (ŠAPAS), Salvijus_Samp, Paliubomu_Erne, Epic_Erikas, Edvis_Tanks, Rokas_Maras, Elyga_Bmw, Auris_Gasol, Eho_San, Wtf_Nope, Lunis_Hakis, Jack_Evans (Westt), Media_Tech, EGIS_KAS, EFKA_FAST, Bmw_Andrius, Luk_Bam, Paulius_Mafiukas, Eltonas_Borovojus, Vaidas_Maladec (pimpals), Jeremy_Williams, Sinaloa_Cartel, Pijus_Escort, Lukas_Simnas, Augis_Vitaminas, Just_Wait, Arnoldis_Arnoldis, Arnoldas_Supermenas, Tadys_Kent, Augis_Dash, Lexas_Lmg, Nojus_Nameless (namelis), Evil_Boys (kada į sibirą?), Nika_Dress, Lukas_Markeris, Ignas_Host (kavoriai <3), tariu ačiū už praleistą gerai laiką visai teisėsaugai, ačiū už išpirkas . Atsiprašau, ko dar nepaminėjau. JŪS BUVOT ESAT IR BŪSIT BEST KURIE BUVOT PAS MANE !!!! BRATYŠKHA JIMMY_ABSOLUT - DĖKUJ TAU ŽINAU UŽ KĄ PATS SENI ! myl. DIDELIS, DIDELIS AČIŪ Tony_Greyn/Karolis_Kaulas - Už suteiktą šansą tapti šios firmos vadovu ! Atsiprašau už viską, kas buvo blogai ir ką padariau ne taip, galbūt su kažkuo susipykome, bet dabar metas atsileist ir judėt su gaujomis ! Nepykit drūžokai visus myliu Ir tikrai žinau, jog dar sugrįšiu į LMG komandą. Tony, nenuleisk rankų ! Tavo darbą vertinu lyg auksą, judėk į priekį nestabdyk ! JUDAM VISI Į GAUJAS. NORI SUKURT IR REIKIA PAGALBOS? POKE ABRIKOSAS_WEED 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 3 mėnesiai be 3 dienų !
 9. 43 mėgsta
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime: Einaras_Bmw2. Atstovaujama firma ir pareigos joje: Miestelių Radijas, direktorius.3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Šį direktorių nusprendžiau pasirinkti tik būdamas viename kanale, visiškai atsitiktinai, vos ne ant prikolo, užpildžiau į direktoriaus postą, tuomet pagalvojau, galbūt iš tikrųjų noriu direktoriaus posto? Nusprendžiau, kad reikia pabandyti rimtai siekti, turbūt, jeigu ne Eho, kuris atsistatydino, aš tikrai niekados nebūčiau pasiekęs šio posto, bet ačiū jam. Šis darbas tikrai labai įdomus, surinkome šauniausią komandą, kurią prisiminsime visą laiką, džiaugiuosi, kad tokių žmonių, kaip jie yra, tikiuosi dar ne kartą pabendrausime. Esu sakęs: „Esu jau buvęs direktoriaus poste, todėl ateinu pabūti, ne dėl savęs ar pasiekimo, o ateinu prikelti firmą“. Nežinau ar aš sugebėjau prikelti, žinau tik tai, kad sugebėjau surinkti tikrai labai šaunią radistų komandą, kurią prisiminsiu tikrai labai ilgai. Daug kas yra sakę, kad esu tinkamas neutraliose, bet ne teisėsaugoje, džiaugiuosi, kad turėjau progą pasireikšti ir čia, bet visgi, manau, kad mano širdies dalelė didesnė yra teisėsaugos pusėje. Šiame darbe nėra jokių privilegijų, todėl viską teko daryti pačiam, su savo pavaduotojais. Atėjo toks metas, kad nebeturiu motyvacijos kažką daryti, negaliu savęs varžyti, dėl žaidimo bei įdėti visą save, tuo labiau, kad atradau tokį žmogų, kuris pasirūpins šiuo darbu, galbūt net geriau už mane. Ilgai galvojau, ar palikti, ar dar stengtis kažką pakeisti, bet pilnai apsisprendžiau vakar, kadangi noriu gyventi taip, kaip aš noriu, jeigu norėsiu grįžti, stengsiuosi ir grįšiu, tai mano pasirinkimas, šiuo metu neturiu motyvacijos kažką daryti, nenoriu laikyti posto, dėl laiko. Taigi, kažką čia parašiau, tikiuosi, kad patiko mano direktoriavimas jums, tikrai labai stengiausi. Iš tikrųjų, per šį direktoriavimą man labiausiai gaila, kad žaidėjai neįvertina šio darbo, neįvertina mano ir pavaduotojų pastangų, daug stengėmės, daug darėm, bet tikrai mažai kas įvertino. Neseniai surengiau apklausą, kurioje įvertinote mūsų darbą, todėl džiaugiuosi tokiais rezultatais, galbūt kažkas pastebėjo, bet nepanoro išbandyti ir pabandyti esamoje vietoje. Taigi, daugiau neberašau, dabar labai noriu aprašyti apie kiekvieną pavaduotoją ir išskirti geriausius darbuotojus keliais žodžiais. Marija, esi tas žmogus, be kurio tikrai nebūčiau tiek laiko išlaikęs direktoriaus posto, tu visapusiškai mane palaikei, visada padėjai, tavo aktyvumas buvo neapsakomai didelis, tau tariu didelį AČIŪ, už tavo įdėtas pastangas, motyvaciją, su tavo pagalba, tikrai prikėlėme šią firmą naujam gyvenimui, tu esi vienas iš tų žmonių, kuriuo pasitikiu 100%, didelis ačiū už pagalbą dar kartą, žinau, kad turbūt nebendrausime tiek, kadangi nebebūsi mano pavaduotoja, bet labai tikiuosi, kad išliksime draugais, galbūt kada susirašysime, o gal ir meet'ą surengsime, siunčiu didelį bučkį! :-) Sauliau, tu esi geraširdis, labai draugiškas ir malonus žmogus, labai gaila, kad teko tave nušalinti, tikrai labai padėjai susitvarkyti su firma, galbūt negražiai pasielgiau su tavimi taip, bet priežastis pats žinai, labai nusivyliau, kad apšmeižei kitiems mane, nors pats žinai, kad tai buvo melas. Galbūt kada susirašysime, tikrai džiaugiuosi, kad prisijungęs buvai prie mano komandos ir padėjai man. Aivariuxai, aš šventai įsitikinęs, kad mes esame labai panašūs, sakyčiau abu esame karštakošiai, nu nemoku paaiškinti kokie :-D, bet tikrai labai džiaugiuosi, kad tu būtent buvai mano pavaduotojas, kad suteikiau tau pirmąjį pavaduotojo postą aš, esi labai linksmas, bendraujantis tu, manau, kad nesutarėme labai gerai, bet tikrai niekados negalvojau, kad tave reikėtų nušalinti ar tavęs atsisakyti, viskas su tavimi gerai, siek svajonių, pildyk jas ir džiaukis gyvenimu, dar kartą sakau ačiū, už įdėta darbą, įdomias veiklas ir šiltą bendravimą su darbuotojais, tikiu, kad tu būsi pirmasis Liepsnos pavaduotojas. Na va, pavaduotojų nebuvo labai daug, aprašiau visus, palinkėjau šiek tiek, o dabar norėčiau išskirti darbuotojus ir parašyti pora žodžių apie juos: Kiaule_Papis (esi iš tų žmonių, kuriuos labai gerbiu, kad tu būtent dirbai pas mane, esi tikras radijo veteranas, tikiuosi, kad susirašysime, ačiū už verkimus, ačiū už nuotaikos praskaidrinimą :-D) ; Nrg_Dievas (esi dzūkas, šaunuolis, linksmas, draugiškas, džiaugiuosi, kad atėjai iš swat'ų, esi mano draugelis, tikiuosi susirašysime, kadangi po swat'ų, taip ir nesusirašėme) ; Lukas_Barsukas (pykomės daug, bet tikrai esi gero būdo žmogus draugiškas, ačiū už milus paaukotus, geraširdis tu, būk ir toliau toks ;-)) ; Ignas_Reft (turbūt daugiausiai gailiuosi, dėl to, kad nesuteikiau tau pavaduotojo posto, tikiuosi, kad Liepsna tau tikrai jį suteiks, nes tu esi vertas to, ačiū, kad dirbai, esi šaunuolis) ; Edvardas_Leipas (iš tikrųjų gan mažai bendravome, esi labai mažai bendraujantis, bet ištikimas darbuotojas, džiaugiuosi labai, ačiū už tai) ; Pure_Energy (nežinau kur tu ten pradingęs buvai, bet pradžioje tikrai šaunuolis buvai, labai džiaugiuosi, kad dirbai pas mane, šiltas ir malonus žmogus) ; Tubis_Bann (toks pasitikėjimas iš žmonių, toks draugiškas ir linksmumas, turbūt paliks nepamirštamą įspūdį, nežinau kur esi dabar dingęs, bet tikiuosi, kad kažkada susirašysime, labai patiko bendrauti su tavimi!) ; Extazy_Kiss (hmm.., esi fainas, draugiškas, linksmas, ant galo buvai labai neaktyvus, gan gaila, kad taip buvo, bet ačiū už viską, tikiuosi susirašysime) ; Same_Dragas (mažai kada pastebėjau bendraujant, bet tikrai esi labai šaunus žmogeliukas, daugiau bendrauk ir ačiū už viską) ; Impressible_Paulius (laaabai draugiškas esi, radijo linksmuolis buvai, tikrai labai didelis ačiū, norėčiau ateityje dar pabendrauti) ; Eltonas_Borovojus (iš tikro esi labai linksmas, tie tavo dainavimai ir panašiai, tikrai prikėlei TeamSpeak'ą, o tu dar toks jaunas esi, tikrai šaunuolis, tik kartais būk ramesnis). Tai va, ačiū jums visiems už tai, kad dirbote pas mane, visi tikrai galite kreiptis pagalbos į mane, visada padėsiu jums, ačiū, kad buvote patys nuostabiausi darbuotojai, ačiū, kad dirbote pas mane, esate nuostabūs, sėkmės jums visiems! Tai va, baigiu rašyti šį laiškelį, tik noriu sudėti paskutinius taškus. Tikrai labai neilgai galvojau, kam perleisti šį direktoriaus postą, kadangi šalia manęs, visas 40 dienų buvo nuostabus žmogus, vardu Liepsna_Fire, todėl jei ir norėčiau perleisti šį direktoriaus postą. O mano prašymas būtų toks, kad leistų pasireikšti Ignui_Reft, kuriam aš neleidau, labai gailiuosi, tikiuosi, kad įgyvendinsi mano prašymą. Sėkmės visiems, didelį ačiū tariu Tony_Greyn, už motyvaciją, patarimus, esi tikrai šaunus DP, galbūt nepatiko tas didelis suvaržymas, bet visais rūpiniesi, lyg savo vaikais, tikrai šaunuolis esi, sėkmės tau ir ačiū už šansą. ;-) 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 41 diena.
 10. 38 mėgsta
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime: Black_Rady 2. Atstovaujama firma ir pareigos joje: Taksistų firma, direktorius 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Išties yra labai daug priežasčių, bet didžiausia tai – VASARA. Visi manau šiuo metu laiku norime atsidžiaugti ir praleisti daug laiko su draugais, būti prie baseinų ir t.t. Visų pirma norėčiau atsiprašyti direktorių prižiūrėtojaus – Deivido. Tu manimi pasitikėjai, bet aš tave tikrai nuvyliau ir neparodžiau ką sugebu, nes motyvacija ir laikas žaidimui dingo. Labiausiai dėkoju savo 2 pavaduotojams Masia_Mantas ir Arnas_Sanra, jūs abu esate verti direktoriaus ir abu esate nuostabūs žmonės, tikiuosi vienas kito nepamiršim ir laikysim ryšius. Taip dėkoju visiems savo darbuotojams, kurie pas mane išdirbo ilga laiką pvz. Džon_Značiok, Rokas_Absolut abiems norėjau, bet nespėjau suteikti pavaduotojo postą. P.S, taip pat dėkoju visiems savo draugams kurie mane palaikė, Gregas, Himplis, Scream, BENRYAN Foxconas, Tankas, Saimis, Miguelis, Venturas, Absolutas, Squadas, Markeris, Lunis, D-Džekas, Mončius ir t.t - Nerašysiu litanijų ir tiesiog noriu pasakyti, kad gali būti paskutinis mūsų susimatymas serveryje, nes kol kas nemanau ar čia sugrįšiu, (bet gal žiema/rudenį), todėl tariu ATE <3. Norėčiau, kad direktoriaus pareigas užimtu vienas iš mano pavaduotojų, Arnas arba Mantas. 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 42 dienos, labai šauniai praleisto laiko.
 11. 35 mėgsta
  Policijos / FBI Valdžia ,,Generalinis komisaras" - Karolis_Ganjababy ,,Vyriausias komisaras" - Sinaloa_Cartel ,,Vyresnioji komisarė" - Daisa_Gecaite Reikalavimai, norint prisidėti ir tapti vienu iš mūsų : ••• Mokėti Pagrindinę informaciją • ••• Mokėti bendruosius darbų su pakvietimu nuostatus, grobimų procesus • ••• Nebūti Nepageidaujamų darbuotojų sąraše (NDS) • ••• Turėti 20.000 (Tūkstančių) (XP) patirties taškų žaidime [ POLICIJA ] • ••• Turėti 25.000 (Tūkstančių) (XP) patirties taškų žaidime [ FBI ] • ••• Turėti "TeamSpeak" programą ir veikiantį mikrafoną • ••• Turėti 500.000€ serverio valiutos darbo sutarčiai • Policijos / FBI darbo veiklą serveryje : Taigi, kuo skiriasi Policijos darbuotojas nuo FBI? Visų pirma, Policijos darbuotojas, yra paprastas policininkas, kuris gaudo nusikaltėlius, juos tikrina ir taip pat suteikia baudas. Jie yra firmos naujokai, kurie dar puikiai nežino tvarkos ir taisyklių. Važinėja paprasta policininko mašina ir dirba savo darbą: laiko miestelius švarius bei saugo jų gyventojus. Taip pat policijos darbuotojas vyksta atgrobineti užgrobtų vietų/pastatų, numalšinti susišaudymus ar okupacijas bei suteikia pagalba kitomis firmomis kaip juos yra reketuojamos. FBI darbuotojas yra pažengusi firmos dalis. Šie darbuotojai labiau užsiima nusikalstamų grupuočių veikla: juos gaudo, tikrina atima narkotines medžiagas bei veža į kalėjimą. Stabdo įvairias jų keliamas veiklas: DM, susišaudymai, grobimai ir pan.Važinėja su išskirtiniu firmos transportu ir yra greitai reaguojantys darbuotojai. Taip pat FBI darbuotojai, būdami Policijos/FBI firmos senbuviais, gali vadovauti policininkams. Policijos Darbo komandos ••• pt - patikrina žaidėją ••• /ita - uždeda įtarimą ••• /bauda - pasiūlo žaidėjui susimokėti baudą ••• /kliutison - padeda kliūtį ••• /kliutisoff - nuima kliūtį ••• /kliutysoff - nuima visas kliūtis ••• /spyglyson - padeda spyglį ••• /spyglysoff - nuima spyglį ••• /spygliaioff - nuima visus spyglius ••• /ist Vardas_Pavardė - Išteisiną Teisėsaugininką ••• /isodinti Vardas_Pavardė - įsodina žaidėją į transportą ••• /isspirti Vardas_Pavardė - išmeta žaidėją iš transporto ••• /skydas - Užsideda skydą ••• skydasoff - Nusiima skydą ••• /gaudomi - Gaudomų asmenų sąrašas ••• /atimtig - Atima ginklus iš žaidėjo ••• /tei - Atima vairuotojo pažymejima ••• /kon - Atima žaidėjo narkotikus Įtarimo skyrimo priežastys : ••• NON-RP [25] - Važiavimas ne pagal K.E.T. Taisykles, važiavimas kita kelio puse, ant žolės. (Turėti ''ss'' arba video) ••• Bėgimas nuo Teisėsaugos [20] - Dedamas kai žaidėjas bėga nuo teisėsaugos (Jūsų) Daryti ''screenshot'' kaip jūs prašote gaudomo sustoti, bet jis neklauso jūsų įsakymo. ••• Deathmatch (dviejų asmenų nužudymas) [25] - Dedama tik turint įrodymus kaip žaidėjas nužudo 2 kitus žaidėjus. (Video kaip yra nužudomi 2 žaidėjai) ••• Įžeidinėjimai / keiksmažodžiai viešoje vietoje [8] - Keiksmai viešoje vietoje / įžeidimai ant jūsų bei kitų serverio žaidėjų. (Musaras, ožys, bei kitokie žodžiai kurie jus įžeidė) (Turėti ''ss'') ••• RELOG [20] - Gaudomo žaidėjo atsijungimas bei prisijungimas per 10 minučių. ''ss'' atsijungiant ir prisijungiant gaudomo asmens. (Būtinas video jei jūs ne ADMIN) ••• Vagystė [8] - Turto vogimas iš kitų žaidėjų. (Būtinas vaizdo įrašas) ••• Šaudymas į pareigūną / civilį [15] - Dedama tik turint įrodymus kaip itariamasis šaudo į pareigūną / civilį. (Turėti vaizdo įrašą) ••• Be mašinos / motociklo teisių [10] - Važinėjimas / sedėjimas transporto priemonėje be mašinos / motociklo teisių. (Turėti ''ss'' kai darote /pt) ••• Neleistinos lenktynės [10] - Dedama kai vygdomos nelegalios lentynės (Ne event metu) (Turėti vaizdo įrašą kaip itariamieji lenktyniauja) ••• Bandymas išlaisvinti kalinį [15] - Bandymas padėti pabėgti sugautam žaidėjui nuo jūsų. Jo ''pabuginimas'' ant transporto priemonės kapoto bei jo nutempimas / nuvežimas kuo toliau nuo jūsų (Būtinas vaizdo įrašas) ••• Bandymas papirkį pareigūną [10] - Kyšio siūlymas jums arba jūsų kolegai. Pvz: Kaip jums siūlo 50K už baudos davimą nusikalstamos frakcijos darbuotojui, kas yra DRAUDŽIAMA. (Turėti ''ss'') ••• Važiavimas be šviesų (nuo 21h) [5] - [Nuo 21 val. vakaro iki 8 val. ryto] [Nuo 21 val. vakaro iki 8 val. ryto] (Turėti galinių šviesų foto) ••• Važiavimas be šalmo / diržo / technikinės(nuosavo transporto) [5] - Turėti ''ss'' Kaip žaidėjas važinėja be šalmo. Turėti ''ss'' kaip žaidėjas be diržo darant /pt ••• Valstybinio turto niokojimas [10] [stulpų daužymas, darbinių tr. priemonių niokojimas] Stulpų daužymas, darbinių tr. priemonių niokojimas. (Turėti vaizdo įrašą) ••• Vieša ginklų demonstracija [10] - [vieša vieta - ne darbo bazė, tik miesteliuose] - Vieša vieta - ne darbo bazė, tik miesteliuose. (Turėti ''ss'') ••• Tyčinis ESC [15] - Turėti ''ss'' kaip sugautas žaidėjas yra išėjas į ESC. ••• Žvejojimas be žvejybos paso [5] - Turėti ''ss'' kaip žaidėjas žvejoja ir ''ss'' kaip jūs darote /pt ••• Grasinimai [15] [Grasinimai papeikimo parašymu negalioja] Grasinimai susidoroti, banu, kitokie grasinimai. (Turėti ''ss'') ••• Teisėsaugos pareigūno įsakymo nepaisymas [10] [įsakymai proto ribose] - Įsakinėjimas nulipti nuo jūsų darbinės transportos priemonės stogo, įsakymas nesekioti jūsų. (Turėti video, kai kur tinka ir ''ss'') ••• Pašalinis bazėje [10] - Pašalinis asmuo bazėje, asmenim su valdžios leidimu būti bazėje itarimą dėti yra DRAUDŽIAMA. (Turėti ''ss'') ••• Fūristo tyčinis sunaikinimas, kai gaudo teisėsauga [20] - Kai fūristas išlipa iš fūros prieš jums jį stabdant, fūros nukabinimas įvairiais būdais. (Turėti vaizdo įrašą) ••• Žaidėjų mušimas [5] - Žaidėjų mušimas be priežasties. (Turėti vaizdo įrašą) Policijos / FBI Ginkluotė M4 - Pagrindinis Teisėsaugosginklas, kuris naudojamas tam tikrose situacijose, priešinusiesiems nusikaltėliams, atgrobimams bei kitoms veikloms. Silenced 9mm (Tazeris) - Tai vienas iš pagrindinių nusikaltėlių stabdymo ginklų, kuriuo pašovus žaidėją jis yra sustabdomas 20-imt sekundžių. Nightstick (Bananas) - Tai ginklas, kuriuo naudojasi darbuotojai, pagavus nusikaltųsi žaidėją ar malšinant juos streiko metu. Policijos / FBI Darbo uniforma [GFX] Policijos / FBI Darbinis transportas [GFX] Darbo laikas : Nuo Pirmadienio iki Penktadienio - 12:00 val. iki 00:00 val. Pertraukos visos savaitės dienomis Nuo 14:00 iki 15:00, nuo 18:00 iki 19:00 Laisvadieniai : Šeštadienį - Sekmadienį Algos : Penktadieniais / Sekmadieniais Premijos bus mokamos už gerai tam tikrą atliktą darbą. Policijos / FBI Taisyklės : Klausyti valdžios bei jų nurodymų. [ 1 Įspėjimas ] "AFK" būti tik bazėje (Ne bazėje daugiausiai 5 minutes). [ 1 Įspėjimas ] "AFK" bazėje būti tik po laiptais prie "jail-pickup". [ 1 Įspėjimas ] Visada būti "TeamSpeak" programoje. [ 1 Įspėjimas ] Firmoje išdirbti privaloma mažiausiai 14 dienų. [ Teisėsaugos NDS sarašąs ] Saugoti darbinį transportą, visuomet jį sunaikinti baigus darbą. [ 1 Įspėjimas ] Darbinį transportą, ginklus ir uniformą naudoti tik darbo tikslams. [ 1 Įspėjimas ] Draudžiama turėti ryšių su nusikalstamomis grupuotėmis. [ 3 Įspėjimai ] Draudžiama turėti nelegalių prekių, jas vartoti, pardavinėti. [ 3 Įspėjimai ] FBI komandai dirbti ties nusikalstamomis grupuotėmis, baudas civiliams suteikti iki 15 įtarimo neprivaloma. iskyrus Direktoriu Prižiuretoja / Medika [ 1 Įspėjimas ] Policijos komandai dirbti ties nusikalstamomis grupuotėmis bei civiliu baudų suteikimu iki 15 įtarimo. Dalyvauti visose valdžios rengiamose veiklose. [ 1 Įspėjimas ] Draudžiama lįsti į nusikalstamų grupuočių bazes, neturint tam pagrindo bei stoveti ant ju platformu. [ 2 Įspėjimai ] Draudžiama piknaudžiauti darbo komandomis. [ 3 Įspėjimai ] Gerbti kolegas, civilius ar net nusikaltėlius. [ 1 Įspėjimas ] Dedant įtarimą, būtina turėti įrodymus už VISAS priežastis. (Padaryti įrodymai per "/pzu" nepriimami). Negalima keisti įtarimo dėjimo. Bausti kelis kartus už tą patį. Padarydami klaidą, pasidaryti įrodymus bei asmeniui, kuriam buvo per klaidą suteiktas įtarimas duoti baudą. Už narkotinių medžiagų turėjimą, buvimą neblaiviam įtarimas skiriamas automatiškai. Už važiavimą be šviesų, galima įtarti nuo 21:00 valandos vakaro iki 08:00 valandos ryto. [ 3 Įspėjimai ] Atgrobimo metu, draudžiama naudoti antrankius, tazerį, darbo komandas, "ADMIN / VIP" komandas. [ 3 Įspėjimai ] Draudžiama teleportuotis prie užgrobto pastato, teritorijos, į vietą atvažiuoti arba teleportuotis į sekantį, netoli esantį miestelį. [ 3 Įspėjimai ] Grobimo, šturmo ar kitos veiklos metu, draudžiama kalbėti "TeamSpeak" programoje, nebent Jums suteikta privilegija. [ 1 Įspėjimas ] Atgrobimo / šturmo ar kitos veiklos metu, klausyti valdžios nurodymų. [ 1 Įspėjimas ] Nesavivaliauti, šturmus bei kitas veiklas, vykdyti tik su valdžios leidimu. [ 3 Įspėjimai ] Privaloma dirbti pagal Policijos / FBI sistemą, jų nesilaikius - [ 3 Įspėjimai ] Draudžiama naudoti žaidimą palengvinančias programas. [ 3 Įspėjimai ] Civiliui bauda iki 15 star privaloma duoti bauda [ 1 Įspėjimas] Draudžiama naudoti /pt, /ita komandas, šaudyti į savo kolegas. [ 1 Įspėjimas ] Draudžiama apgaudinėti serverio žaidėjus. [ 1 Įspėjimas ] Neįžeidinėti kitų žaidėjų, juo labiau savo kolegų. [ 1 Įspėjimas ] Neprašinėti premijų / algų ar kitokių paskatinimų, neturint tam pagrindo. [ 1 Įspėjimas ] Nerašinėti per darbo raciją apgaulingų suteikiamų baudų ar įtarimo dėjimo. [ 3 Įspėjimai ] /Kliutysoff, /spygliaioff naudoti tik su valdžios leidimu. [ 1 Įspėjimas ] Į papeikimus būtina atsakyti per 2 valandas ( nebent yra rimta priežastis [24h], privaloma pranešti valdžios atstovui ). [ 3 Įspėjimai ] Sąžiningai bei garbingai atlikti savo darbą, nebūti korumpuotais. Draudžiama vartoti psichotropines medžiagas. [ 3 Įspėjimai ] Draudžiama piktnaudžiauti savo turimomis privilegijomis (pvz.: įtarti, surakinti žaidėjus be priežasties ir juos palikti, kankinti, reketuoti ir panašiai). Negalima surakinti žaidėjų Nusikalstamų grupuočių bazėse, Fūristų pasikrovimo bazėje, Ofise ir kito darbo organizuojamos veiklos (treniruotės, apmokymai, susirinkimai) metu. [ 3 Įspėjimai ] Draudžiama naudoti neleistinas programas (liaud. čytus), naudotis Serveryje esančiomis Klaidomis. Draudžiama naudoti teleportacijos komandas (/vt, /ateles, /get, /to, /tocar) su kuriomis nuvyktumėte grobimo metu iki grobiamos teritorijos. [ 3 Įspėjimai ] Fūristams organizuojant krovinių siuntas, FBI Agentai gali stabdyti juos patikrinimui. Kliūtis, spyglius, tazerį naudoti atsakingai. Kliūčių ar spyglių Nusikalstamų grupuočių bazėse ar Fūristų pasikrovimo bazėje be priežasties palikti draudžiama. Taip pat, kliūčių ar spyglių palikti šiaip sau - negalima. Jeigu nusikaltėlis yra sulaikomas, jam pasiūloma bauda, o jis vėl pradeda atlikti pažeidimus, baudos suteikti nebūtina. [ 3 Įspėjimai ] Dylerius tikrinti galima BET kada. Fūristus galima tikrinti ir gaudyti naudojant tazerį tik tada, kai jie kerta miestelių ribą (tiltus). [ Tik FBI komandos darbuotojams ] [ Policijos darbuotojams griežtai draudžiama tikrinti Dylerius bei Fūristus su priekaba] [ 3 Įspėjimai ] Grobimų / okupacijų / susišaudymų ar kitoms organizuojamoms veikloms, draudžiama atsijunginėti, išeiti į "AFK" ar kitaip nedalyvauti. [ 1 Įspėjimas ] Policijos / FBI Komanda gali daryti miestelių izoliacijas, kurių metu, nebūtų praleidžiami įvažiuojantys ir išvažiuojantys iš miestelių ribų asmenys. Nusikalstamų grupuočių izoliacijos metu, darbuotojams negalima naudoti darbo komandų (išskyrūs kliūtims, spygliams dėti, /bauda, /pt). [ 3 Įspėjimai ] Šturmo metu, draudžiama naudoti ADMIN / VIP / DARBO komandas (gydytis, /ateles, /vt, /pt, /ant, /to, /tocar ir t.t.). Grįžti į šturmą galima, tačiau draudžiama naudoti /vt komandas į tą miestelį, kuriame yra šturmuojama nusikalstamų grupuočių bazė. [ Tik FBI komandos darbuotojams ] [ 3 Įspėjimai ] Privaloma žinoti bei mokėti bendruosius darbų su pakvietimais nuostatus bei grobimų procesą. Pagarbiai, Policijos / FBI Direktorius - Karolis_Ganjababy Atsiradus atnaujinimams ar kitiems pataisymams, tema bus redaguojama.
 12. 34 mėgsta
  EasyWay – S‘K – - Tai oficiali modifikacijų krautuvėlė kurioje galėsite užsisakyti norimas modifikacijas už tam tikrą mokestį. Krautuvėlės vadovybė ir darbuotojai: Įkūrėjas [Storas_Katinas] Darbuotojai: [Jeremy_Williams] [Eimantas_Jokubaitis] EasyWay taisyklės: Anketa skelbti tik pilnai užpildytą. Nerašinėti bereikšmių pranešimų. Neįžeidinėti darbuotojų, Atsiskaityti už modifikacijas. Paspausti „Patinka“ mygtuką ant šios temos. Modifikacijų kainoraštis: Skinai – 4 like. Transportas – 3 like. Ginklai – 4 like. HUD, C-HUD, FONT – 4 like. Textūros (įeina keliai, augalijos ir t.t.) – 6 like. ENB (įeina colormod, timecyc, particles ir t.t) – 6 like. PED – 2 like. Garsai – 3 like. Taikinukas - 4 like. Kita – 6 like ir daugiau priklauso nuo to ką reikia surasti. (DRAUDŽIAMŲ MODIFIKACIJŲ NIEŠKOME) Anketa norint užsisakyti modifikacijas: Jūsų Vardas_Pavardė: Kokios modifikacijos norite: Modifikacijos nuotrauka [nebūtina]: Ar paspaudėte „Patinka“ mygtuką ant šios temos?: Ar atsiskaitysite už modifikacijas: Juodasis sąrašas – Tai sąrašas į kurį pateksite jei nesumokėsite už surastas modifikacijas arba freepost‘insite šioje temoje. Patekus į šį sąrašą mes jums niekada neieškosime modifikacijų, nebent jūs išsipirksite iš jo sutarta kaina. JUODASIS SĄRAŠAS PS. Jei pastebėjote gramatinių klaidų, prašome pranešti į asmenine žinutę.
 13. 34 mėgsta
  -KAVORIAI- (Ignas_Host, Lukas_Markeris, Nojus_Pumputis) GANG HISTORY #otdushy Džiaugiuosi, jog tai pirmoji gauja, kuri patenka į Gaujų istorijas 2017 metais ir ta gauja gyvavo mano Gaujų prižiūrėtojo valdymo laikotarpiu! Iš tiesų.. Nepaprasta gauja su savo įdomia ir nepaprasta istorija, kuri tikrai dar ilgai bus linksniuojama serverio žaidėjų.. Viskas prasidėjo Igno ir kitų lyderių iniciatyva. Seni ir gerai žinomi serverio nusikaltėliai nusprendė sugrįžti - ir tai buvo gauja, nepaprasta gauja, su kuria šie dar kartelį įrodė, jog nesvarbu sistemos, žaidėjų kiekis ar kiti faktoriai - jei norėsi, tikrai pasieksi! Gauja atsidarė balandžio mėnesį, tuo metu serveryje žaidėjų buvo tikrai ne per daugiausiai, o ir pats nusikalstomų grupuočių gyvenimas buvo švelniai tariant sustojęs, išskyrus Dylerių firmą. Pirmieji žingsniai forume - sukurta tema patraukė žaidėjų bei forumo lankytojų dėmesį, daugelis pamatė temoje lyderių liepsnelę ir viltį, jog gaujos vėl atsigaus.. Ir šios mintys buvo ne iš piršto laužtos - naujos reformos gaujose, naujas Gaujų prižiūrėtojas ir nauja stipri gauja serveryje iš tikro sulipdė tvirtą kaip akmuo dalyką. Pirmos dienos gaujai buvo gan sunkios, gaujai priklausė tik tie nariai, kurie buvo pakviesti lyderių. Ir tada Kavoriai užkurė pirtį! Po mažu gauja įsitvirtino miesteliuose, spaudimas teisėsaugai bei kitoms gaujoms žavėjo kitus serverio žaidėjus, naujokai ir kiti žaidėjai nusprendė pasinerti į gaujų gyvenimą ir tapti istorinės gaujos dalimi... Kavoriai buvo neeilinė gauja, galbūt tai turėjo įtakos ir lyderių įvairovė, kurie vienas kitą pilnai papildė. Lukas buvo puikus strategas bei griežtas lyderis, kuris buvo atsakingas už nepriekaištingas discipliną, o tuo tarpu Ignas su Nojumi sukūrė puikias galimybes išlaikyti grobimus ir plėsti savo veiklą serveryje. Ne.. Gaujos lyderiai nenorėjo iš savo grupuotės padaryti firmos, tad šie vien tik grobimais ar susišaudymais nepasitenkino. Kavoriai aktyviai dalyvavo teritorijų karuose, gangwaruose, brawl kovose, darydavo bendrus susišaudymus su teisėsauga Los Santos miesto vietose, dėl kurių paįvairėjo visas serverio gyvenimas. Drąsiai galiu teigi, jog dėl šios gaujos augo ir serverio žaidėjų skaičius, antroje gyvavimo savaitėje Kavorių gretose prisijungusių žaidėjų būdavo apie 25-30, tiek pat laikydavosi TeamSpeak programoje. Čia atsispindi ir vieningumas - gaujos nariai prisijungdavo į žaidimą ne tik per veiksmus, TeamSpeak programoje praleisdavo laiką ištisas dienas. Gaujos įkūrėjai pirmomis savaitėmis iškovojo labai reikšmingą pergalę - tai buvo istorinis Gangwar mūšis prieš S.W.A.T. firmą 30 prieš 30 žaidėjų formatu. Kavorių laimėjimas tapo esminių lūžiu, serverio žaidėjai išvydo tikrąją gaujos jėgą, ryžtą ir drąsą, ko pasekoje tai paskatino gaujos plėtimąsį. Kavoriai triuškino teisėsaugą, tačiau tuo pačiu metu neleido atsipalaiduoti ir kitoms serverio gaujoms ar nusikalstamoms grupuotėms. Puikus gaujos įvaizdis atsispindėjo ir teritorijų karų kovose - šie per mėnesį sugebėjo iškovoti 8 raudonas teritorijas iš 10! Po Baikerių darbo reforumų Kavoriai susijungė su baikerių firma - tai sukėlė dar didesnį gaujos klestėjimą, žaidėjai labiausiai buvo susidomėję būtent šia gauja, o ne kitomis nusikalstamomis grupuotėmis. Gauja pasižymėjo ir netikėtais, bet labai įdomiais sprendimais, tokiais kaip neįprasto hood keitimo, gauja pakeitė tradicinį Los Santos rajoną į prabangias Las Venturas teritorijas. Tačiau viskas kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Po pusantro mėnesio viešpatavimo gauja užsidarė, tačiau paliko didžiulį pėdsaką serveryje ir tikriausiai kiekvienas iki tol žaidęs žaidėjas galės dar ilgai prisiminti apie šį legendinį gangą, o jos nariai dar ilgai didžiuosis šios gaujos šlove. Su šia gauja kartu pasitraukiu ir aš kaip Gaujų prižiūrėtojas, todėl kartu norėčiau padėkoti visiems serverio žaidėjams ir komandos nariams už palaikymą bei milžiniškas AČIŪ tiems, kas visą tą laikotarpį buvo -KAVORIŲ- gaujoje! Didelį ačiū sako ir gaujos lyderiai (Ignas, Lukas ir Nojus): šie dėkojai visai serverio teisėsaugai ir kitoms nusikalstamoms grupuotėms už veiklas! Ir žinoma, kaip čia nepaminėjus bratuchų: ačiū Vycka_Rycka, Emis_Sones, Giedrius_Drifting, Nedas_Alex, Disco_Boy, Nojus_Ceejay, Vilius_Venturas, Jama_Gibson, Gedas_Afigenas, Tadas_Xbox Mode_Casillas, Deividas_Paška, Sinaloa_Cartel, Tomas_Tankas, Tobis_Berry, Aurimas_Zageronas, Rokiz_Cliford, Marius_Spragtukas, Airidas_Ribinskas, Vasia_Šmigleskas, Gvidas_Boomeris, Bloody_Sniper, Tankas_Kulka, Lukas_Vegeneris, Lukas_Flipperis, The_Snicelis, Dovis_Nesakysiu, Norma_Parlament, Neddy_None, Mynde_Fucker, Rokas_Swaggg, Justux_Ltu, Tomas_Torreto, Deivis_Mur, Povilas_Popse, Paulius_Slaptas, Lukas_Simnas, Ernis_Sultan, Kestas_Dirgela, Rokenzo_Ferrari, Benas_Nissan, Lukas_Narkasa, Matt_Heemo, Vaidas_Maladec, Lukas_Giant, Domas_Alytus, Griffin_Opps, Abraham_Simpsonas, Dofkeris_Magical, Ignelis_Lol, Matukas_Poseu, Antonio_Pelle, Gytis_Playzltu, Global_Edvinas, Ignas_Boost, Lmg_Svx, Nojus_Nameless, Ainaras_Lietuvaaaaaaa, Arctic_Hunter, Petriox_Mma, Sweet_Meet, Candy_Waups, Matt_Glock, Sasha_Jurevic, Matas_Kodas ir visi kiti!! #UNBEATABLE Gaujos originali tema, kuri nebus paslėpta: <<<ČIA>>> Gaujos atsiminimų tema: <<<ČIA>>> Paskutinis gaujos video:
 14. 32 mėgsta
  El Monte Flores X3 kitaip žinoma kaip EMF buvo ispanų kilmės gauja, kurios pamatai buvo pastatyti Kalifornijoj [JAV]. Buvo viena iš didžiausių ir seniausių tų laikų gaujų. Gauja per visą savo gyvenimą turėjo surinkę apie 3000 ištikimų gaujinių, kurie padarytų viską dėl jos gerovės. EMF gyvavo iš pagrindinių pragyvenimo šaltinių, tai buvo kontrabanda [heroino, metamfetamino, kokaino, marihuanos, prostitucija, ekstazio pardavinėjimu]. Gaujos vardas kilo iš Barrio Los Flores pavadinto gėlių lauko ir medelyno toje vietoje, kurie buvo rasti El Montėje, Kalifornijoje, nors El monte flores yra viena iš Sureño gaujų, jų ryšiai su jais buvo migloti. EMF gauja palaikė gerą ryšį su afro-amerikiečių tautos atstovais, gerbė juos, ir neapkentė nusikaltimų prieš juos. Policijos ataskaitomis El Monte Flores x3 gaujos pėdsakų buvo matyti Viktorvilyje, Kalifornijoje, Arizonoje, Vašingtono valstijoje, Naujoje Meksikoje, Čikagoje, Floridoje, bet pagrindinė EMF susibūrimo vieta buvo El Montėje, taipogi Pietų El Montėje [Kalifornijoje]. Kaip ir dauguma gaujų, gaujos nariai pradeda migruoti į įvairiausius miestus po visas valstijas. EMF vis dar išlieka stiprūs ir susivieniję, nors ir po daugelio teisėsaugos ketinimų juos palaužti fiziškai ir dvasiškai. Gaujos nariai parodo savo atsidavimą gaujai įvairiausiai, pasidarydami įvairiausias tatuiruotes su žodžiais ant jų kaip "Monte Flores" , "El Monte F", "Flores", "EMF", gaują įžymino ir populiarino trys gaujos atstovai, tai buvo Nojus'Ceejay, bei sunkiais nusikaltimais pagarsėj Nojus_Pumputis ir Emis_Sones. Šie trys ištikimi gaujos atstovai pelnė visos gaujos palankumą ir jos pasitikėjimą, todėl yra verti prisidėti prie EL MONTE FLORES X3 gyvavimo. Ši gauja kad ir kokia sena, tačiau išlieka stipriausi net iki šių dienų. Aprangos ID 108 / 109 / 100
 15. 32 mėgsta
  SWAT direktoriaus rinkimų apžvalga Po gan netrumpo pastarajo SWAT direktoriaus išbuvimo laikotarpio buvo renkamas naujasis SWAT direktorius, kuris gebėtų tinkamai vadovauti SWAT darbui ir savo veiklą pilnavertiškai tęsti mūsų projekte. Tačiau rinkimams pasibaigus teko šiek tiek apliūsti, kadangi šiuose rinkimuose ypatingai daug dalyvių nesulaukiau, nors iš dalies tikėjausi sulaukti jų ir gerokai daugiau, tuo labiau į tokias pareigas. Bet.. Kalbant apie pačius rinkimus, šiuose rinkimuose sulaukiau tik kelių rimtų žmonių, kurie pastaruoju metu savo laiką praleido labiau kitoje pusėje. Rinkimai šiek tiek buvo užsidelsę ilgiau, ne tik dėl tikėjimo, jog rinkimuose sudalyvaus ir daugiau dalyvių, bet ir dėl tam tikrų asmenų stebėjimo. Rinkimų apžvalga buvo parašyta jau seniau, tačiau ją skelbiu tik šiandien. Rinkimų apžvalgoje nesudėjau įprasto išsamumo, kaip pastaruose rinkimų apžvalgose, kadangi vis tiek pritingite skaityti. Edvis_Tanks - pirmą įspūdį galima susidaryti, jog nesi tiksliai apsisprendęs, kurioje pusėje vis dėlto labiausiai norėtum būti. Mat visai nesenai buvai įkūręs gaują, vėliau ją uždaręs ir pasilikęs kitų gaujų pusėje. Tuo metu dar priklausantis ir LMG komandai. Paskutinįjį kartą dalyvavai ir Baikerių direktoriaus rinkimuose, kai šie dar visai nepriklausė gaujoms, kur taipogi buvai vienas iš pagrindinių kandidatų, bet laimė tąkart pasisuko ne į tavąją pusę. O po kiek laiko sužinojęs dėl Baikerių ir gaujų bendrinimo, gan viešai išsireiškiai su tokiu kaip ir liūdesiu ir tau mylimo darbo, Baikerių. Tad pradėjau nesuprasti, kuriai tu visgi pusei pasiduosi. Pamatęs tavo patalpinta anketą rinkimuose, kaip bebūtų keista, tačiau visiškai nenustebau, nors galbūt visai ir nebuvau pagalvojęs, jog sudalyvausi šiuose rinkimuose ir tu. Pastaruoju metu tavęs pastebėti Teisėsaugos pusėje neteko, kas iš vienos pusės atrodo gan keista. Patirties šiame darbe turi ne per daugiausiai, nors atvirai pastebima, jog jos yra šiek tiek daugiau nei kito kandidato apačioje. Patirties Teisėsaugoje kaip vadovui teko turėti, ne tik kaip Policijos / FBI ir Apsaugos pavaduotojumi, bet ir vieno Teisėsaugos darbo, Apsaugos direktoriaus pareigas. SWAT darbe tau vadovauti ir turėti pasiekimų neteko, todėl nieko nelaukęs savo pasiekimus kaip supratau iš anketos, nedelsiant norėjai pasistengti užpildyti ir SWAT darbu. Kiek pačiam teko pasitelkti savo žiniomis, iki šiol turėjai sau didžiausią tikslą tapti Policijos / FBI direktoriumi, tačiau kaip ir pats minėjai per ~ 4 mėnesius laukimo ir idėjų puoselėjimo nusprendei, jog geriau pasirinkti užimti SWAT direktoriaus pareigas, kurios iš esmės tau nėra tokios artimos, kaip galbūt Policijos / FBI. Galėčiau teigti, jog vien tik norėti neužtenka, reikia tinkamai apsispręsti, ko iš tiesų nori ir siekti to nenuleidžiant rankų ne tik kelias valandas, dienas, savaites ar mėnesius, bet tiek, kiek reikės artėjant savo tikslo link. Per tiek laiko tikrai niekas nesutrukdė užimti pavaduotojaus pareigų savo taip mylimam darbe, ten pasirodyti tinkamai ir taip galbūt užimti direktoriaus pareigas. Nereikia dalyvauti visur iš eilės ir tikėtis, jog tai išeis tik į gerą. Nuo rinkimų laikotarpio teko pastebėti ir projekto žaidėjų rašomus pranešimus, dėl tavo ištisų dalyvavimų rinkimuose, bet tuo pačiu įžvelgti ir patarimų, motyvacinių paraiškų tau dėl tavo pačio tikslų. Savo anketoje sukėlei ir kitokį įvaizdį paminėdamas, jog į direktorių komandą yra noras sugrįžti ir vėl, nes jau ganėtinai senai čia buvai. Taip atrodo, jog rūpi visiškai pašaliniai dalykai ir mintys yra visiškai kitokios nei turėtų būti: Noriu tapti direktoriumi, nes senai čia bebuvau.. Ir vos ne, visai nesvarbu kokio direktoriaus pareigos. Įdomu, kas nutiktų čia, išbūtum minimalų laikotarpį ir atsistatydintum iš savo pareigų? Norėtųsi tikėti, jog stengiesi pasikeisti ir daugiau nebekartoti to, kas būdavo einant direktoriaus pareigas anksčiau. Ką sugebėjai paminėti ir savo anketoje. Negailėjai pagyrų buvusiam šio darbo direktoriui, kurio darbą įvertinai vien tik teigiamais bruožais, ko iš tiesų neatskyrei ir nuo pačios Teisėsaugos mūsų projekte šiuo metu, teigiami rezultatai. Savo anketoje ties atsakymais labai neišsiplėtei, nors buvo galima aprašyti daugumą dalykų ir išsamiau. Kaip ir kiti kandidatai šiuose rinkimuose nepaisant tam tikrų patarimų susilaukei ir daugumos žaidėjų palaikymo, nors tai didelės prasmės ir neturi, bet manau, jog vis tiek smagu. Atvirai sakant, šioje rinkimų apžvalgoje nebuvo planuojamas paminėjimas būtent tavęs, tačiau tam tikroms linkmėms pasisukus, išėjo, jog vis dėlto turėjai galimybę būti aptartu čia. Su kuo ir galėčiau pasveikinti. Ačiū už dalyvavimą! Lukas_Markeris - daugiausiai savo laiko praleidęs Nusikalstamose grupuotėse, kur visai nesenai atstovavai savo įsikūrusiai gaujai. Kurioje tarp kitko, sprendžiant iš daugelio projekto žaidėjų nuomonių, sugebėjai neblogai pasirodyti. Daugumai esi galbūt žinomas kaip senas žaidėjas projekte, kažkada užėmęs dviejų darbų skirtingose pusėse direktoriaus pareigas. Nekalbant vien tik apie pavaduotojų užimtumu ir pasiekimu. Teko tau pačiam užimti vadovo pareigas ir Teisėsaugos pusėje, kaip tuo pačiu ir kitam asmeniui paminėtam viršuje, Apsaugos direktoriaus pareigas. Iš vienos pusės galėtų įrodyti, taip, jog iš tiesų supranti Teisėsaugos darbą ir ko būtent jai reikia. Pasirodžius šiems rinkimams kaip tik nusprendei užbaigti savo gaujos veiklą projekte ir užsiimti rimtesnėmis pareigomis, ir iš tiesų buvo gan keista matyti tave dalyvaujant šiuose rinkimuose, nebuvo tikėtina. Bet žinoma negalėčiau sakyti, jog tai yra blogai. Tave stebėjau kone ilgiausiai, ilgesnį laikotarpį, negu kitus, ir teko pastebėti tavo užsiėmimais Policijos / FBI darbe, kuriame ir praleidai praktiškai visą rinkimų laikotarpį. Rinkimuose išsiskyrei apart kitų dviejų dalyvių, ir pateikei išsamesnius atsakymus, tad iš karto matėsi kur buvo įdėta darbo. Pastaruoju metu atstovaudamas Policijos / FBI darbui atlikdavai rimtus nusižengimus, už kuriuos ir buvai pašalintas iš darbo. Pradžioje laukiau testo atlikimo, kaip kandidato, kuriuos ir turėjo atlikti kandidatai į SWAT direktorių. Jo sulaukęs, bandžiau susisiekti su tavimi dėl pokalbio, tačiau niekaip nesulaukęs priėjau prie kito dalyvio, kuris atliko ne tik reikiamus dalykus pokalbyje, bet ir pačioje praktikoje, o toliau laukiant tavęs pasiekė žinios, jog buvai užblokuotas Serveryje už kenkimą. Visiškai nepagrįstu įtarimu nubaudei projekto žaidėją, kas dalyvaujant direktoriaus rinkimuose, tuo labiau Teisėsaugos direktoriaus, iš šalies atrodo gan ne kaip. Galbūt detalės kažkurios norėtų rodyti kitus dalykus, tačiau tiesioginiai faktai yra būtent tokie, kokie ir buvo įžvelgiami. Čia jau galima sakyti, jog ne vien darbo, o visos Teisėsaugos negerbimas, atlikinėjant tokius nusižengimus. Stengeisi pasitaisyti savo reputaciją viešai ir bandydamas klausti patarimų dėl vaizdinės medžiagos pataisymo, kadangi tavo pačio teigimais susidūrei su ne kokiomis problemomis. Nežinau kiek čia tos teisybės iš tiesų yra, tačiau turbūt ir pačiam žinomos aplinkybės kaip tai atrodo, ko išvis galėjo ir nebūti. „Velnias kiša koją“. Dalyvaudamas rinkimuose visgi kai kuriais momentais ir nebuvai atidus, dėl pačių klausimų, kur tarp kitko viename sugebėjai įvelti klaidą, pakeisdamas klausimo spalvą į tą, kuria turėjai perteikti savo atsakymus. Teko pastebėti ir palaikymą tau iš kitų projekto žaidėjų, kaip ir kitų paminėtų dalyvių, ne tik anketoje, bet ir apklausoje, nors kaip ir buvau minėjęs, tai neturi didelės reikšmės. Asmeniškai dėl tavęs ir dėl kito kandidato domėjausi ne tik Teisėsaugos vadovų nuomonės, bet ir visų kitų, šiuo metu esančių direktorių, ir tiesą pasakius dauguma labiau norėtų matyti SWAT direktoriumi kitą tavo konkurentą, Arnoldą. Negalėčiau teigti, jog susilaukei vien tik neigiamų nuomonių, pasisakymų ar apskritai vien tik tokių blogų nuomonių, labiau galbūt atsiskleidė neutralumas dėl tavęs, tačiau pasirinkimas irgi niekur nedingo. Galėčiau teigti, jog darbo įdėjai ir teste, kurį atlikinėjo kandidatai, galėdamas ir turintis galimybe, išsiplėtei visur, kur tik galėjai, kas žiūrisi iš šono visai kitaip. Tačiau žinai kaip ten būna su kiekiu, daug, daug nieko gero. Nors to tikrai negalėčiau šiuo atveju tau pritaikyti, kad buvo daug, bet nieko gero. Skaityti buvo iš ties įdomu ir malonu. Tačiau šiam kartui, kaip ir kitam dalyviui viršuje atiteko galimybė būti paminėtu čia. Kad ir kaip beišėjo šiam kartui, tikėkimės iki susitikimo dar kartą. Ačiū už dalyvavimą! Arnoldas_Supermenas - tiesą pasakius, visiškai nenustebau sulaukęs šios personos šiuose rinkimuose. Galbūt todėl, kad anksčiau vis tekdavo pastebėti kas kartą atstovaujantį Teisėsaugos pusėje. Nors greičiausiai daugumai žinomas kaip dar visai nesenai buvęs kelių Nusikalstamų frakcijų direktorius, kuris gan netrumpą laikotarpį atstovavo Tiuninginių ir Dylerių firmoms, tačiau tam tikrais įžvelgimais, labiau žinomas kaip žmogus, kuris didžiąją savo žaidimo dalį praleido Teisėsaugoje, ką galima būtų iš vienos pusės įžvelgti net ir turimoje darbo patirtyje, o ypač būtent šiame darbe (kurios turėjai gerokai daugiau, nei kiti dalyvavusieji dalyviai šiuose rinkimuose). Tam tikromis žiniomis, tavo kelias Teisėsaugoje buvo iki tol, kol buvo pasiūlyta užimti vienos iš Nusikalstamų frakcijų, Dylerių pavaduotojaus pareigas, tiesa? Nuo ko visa karjiera nusikaltėlio gyvenime ir prasidėjo, taip vėliau vis kyldama aukščiau. Eidamas paskutiniąsias savo pareigas Dylerių direktoriaus pareigose, koją tau pakišo vienas iš tavo išsirinktų pavaduotojų, dėl kurio vienaip ar kitaip turėjai nutraukti savo veiklą Dylerių firmoje. Neabejoju, jeigu ne pavaduotojas, būtum ir toliau tęses savo veiklą Dyleriuose. Negalėčiau nuslėpti ir patirtų sunkumų ir padarytų klaidų, žinoma, dėl kurių buvai baudžiamas kelis kartus, tačiau vis stengeisi taisytis ir rodyti pavyzdį kitiems. Kas iš vienos pusės atrodo gan šaunu. Savo pateiktoje anketoje neišsiplėtei ties išsamumu, kaip kitas paminėtas konkurentas, kuris darbo šiek tiek daugiau įdėjo ties anketa, nors galima manyti ir pasiremti faktais, jog stengeisi neprirašyti kiekybe, o atvirkščiai, stengeisi kuo kokybiškiau. Nesulaukęs vieno dalyvio, kuris turėjo būti kandidatu nedelsiant pasikviečiau tave pokalbiui „TeamSpeak“ pokalbių programoje, kurioje uždaviau tau iš ties gan nemažai klausimų, į kuriuos šiaip ne taip radai atsakymus, nors ne į visus klausimus atsakei taip, kaip galbūt aš tikėjausi. Po pokalbio pravedei praktiką žaidime, kurią taipogi vedei vienintelis, ir iš ties, joje mane be galo sudominai, lyg tikrai žinotum ko nori, matydamas savo SWAT viziją. Praktikoje matėsi, jog pasiruošei savarankiškai ir iš karto, teko pasijuokti, vienoje išmokei darbuotojus greito reagavimo, kitoje pasišaudymo, o galiausiai ir Fūristų sulaikymo. Nebuvo absoliučiai jokio tylėjimo, viskas buvo aiškinama aiškiai, kai kuriais momentais galvojau, jog tikrai kalba operatorius, pranešantis apie Fūristus, kurį iš dalies pats suvaidinai pilotuodamas sraigtasparnį. Kai kuriose vietose pasiūlei ir man prisidėti, pilotuoti kitą sraigtasparnį ir t.t. dėl ko dabar daug laiko ir galvoju, galbūt ateityje noriu būti pilotu. Ne, iš tiesų juokauju. Buvo iš ties gan linksma, teko net ir pasijuokti kai kuriose vietose. Išsiskyrei savo aktyvumu, prieš kitus dalyvius, dalyvaujančius rinkimuose, ne tik rinkimų metu. Pastovumas mūsų projekte matomas tikrai aiškiai. Žinoma yra šiokių tokių spragų, jog visai nesenai buvai direktorius, tačiau atsižvelgus į tai, jog reikiamas laikas yra praėjęs, galime matyti ir iš kitos pusės. Tuo labiau, kad šiam kartui tau pasisekė labiau nei kitiems dalyviams. Galbūt tai turėjo būti, galbūt Teisėsaugoje jau senai turėjai išsireikšti, bet pradžia buvo ne nuo tos pusės. Dėl tavęs ir kito paminėtos personos viršuje, domėjausi ne tik Teisėsaugos vadovų, bet ir kitų, šiuo metu esančių direktorių, ką labiau norėtų matyti SWAT direktoriumi ir ką jie asmeniškai labiau palaiko, ir galiu teigti, jog palaikymo susilaukei daugiausiai tu. Neabejoju, jog vykdydamas tokias operacijas kurias parodei praktikoje, būsi unikalus direktorius, kuris surinks rimtą ir stiprią komandą. Sveikinu tapus naujuoju SWAT direktoriumi, tikėkimės, jog tavo atsidavimas ir atliekamas darbas atpirks visas anksčiau padarytas klaidas. Daug vilčių sudėtų asmeniškai į tave, ne tik iš mano pusės, bet ir iš visos direktorių komandos. Tuo pačiu tikėkimės, jog vertinsi galimybę būti čia. Ačiū už dalyvavimą! »»» Asmenys, kurie nepateko, galite per ateinančias 24 valandas susiekti su manimi per Forumo asmeninę žinutę. Bus pateiktos Jūsų nepatekimo priežastys.
 16. 30 mėgsta
  Dyleriai- didingieji LMG nusikaltėliai. Mat šie yra nusikalstamų grupuočių branduolys! Neturėdami šių žmonių LMG nusikaltėliai neturėtų ginklų, žolės! Tad jų pagrindinė užduotis yra prekiauti šiomis prekėmis. Dylerių firmos valdžia Direktorius - Arnoldis_Arnoldis Pavaduotojas - Storas_Katinas Pavaduotojas - White_Boy Dylerių firmos komandos Dylg -Parduoda Ginklus Dylz -Parduoda žole Dyln -Parduoda Narkotikus /r -Darbo racija Dyl -Parodo kiek turi prekių Num4 -Atidaro vartus Dylerių darbo grafikas Pirmadienis - Nuo 12:00 iki 22:00 | Pertrauką nuo 16:00 iki 17:00 Antradienis - Nuo 12:00 iki 22:00 | Pertrauką nuo 15:00 iki 16:00 Trečiadienis - Nuo 12:00 iki 22:00 | Pertrauką nuo 16:00 iki 17:00 Ketvirtadienis - Nuo 12:00 iki 22:00 | Pertrauką nuo 16:00 iki 17:00 Penktadienis - Nuo 12:00 iki 22:00 | Pertrauką nuo 16:00 iki 17:30 Šeštadienis - Nuo 12:00 iki 20:00 | Pertrauką nuo 17:00 iki 18:00 Sekmadienis - dirba tik savanoriai Reikalavimai norint tapti dyleriu: Turėti 20000 XP serveryje; Žinoti darbo komandas, taisykles ir visą šią darbo informaciją; Mokėti naudotis TS3 programa; Nebūti įrašytam į nusikaltasmų firmų juodąjį sąrašą Laukti atrankos žaidime arba forume Turėti didelį norą dirbti čia; Dylerių apranga: Dylerių transportas: Taisyklės: 1. Klausyti valdžios nurodymų, gerbti juos. 2. Dylerių darbe privaloma išdirbti 14 dienų. 3. Darbo metu privaloma būti TS3 programoje, joje elgtis kultūringai. 4. Gerbti klientus, neįžeidinėti jų, nešaudyti ir pan. 5. Nepalikinėti darbo transporto bet kur, o pamačius nenaudojamą ts. priemonę - susprogdinti. 6. Draudžiama bendradarbiauti su teisėsauga. 7. Privaloma dalyvauti bet kokioje valdžios rengiamoje veikloje. 8. AFK bazėje galima būti bet kur, tačiau draudžiama išeiti AFK prie bazės vartų. 9. Grobimo metu pūsti žolę galima tik tada, kai leidžia valdžia. 10. Grobimo metu draudžiama naudoti nelegalias programas, gydytis, teleportuotis į grobiamą vietą ar šalia jos. 11. Padėti kolegoms, kad ir kokioje bėdoje jie atsidurtų. 12. Darbo metu vilkėti darbo skin ir važinėti tik su darbiniu transportu. 13. Draudžiama darbo metu dirbti ofise (vt1), palikus AFK būsenoje antraip būsite išmestas iš darbo. 14. Laikytis bendrų serverio taisyklių, o jų nesilaikymas lygus išmetimui iš darbo. 15. Sutarti su visų nusikalstamų grupuočių valdžia ir jų darbuotojais, nesutariant galite būti įspėtas. 16. Draudžiama būti, bet kokioje gaujoje - už tai būsite išmestas iš darbo. 17. Neskųsti savų bendradarbių arba kitų nusikalstamų firmų darbuotojų, už tai būsite išmestas. Pagarbiai Dylerių Direktorius Arnoldis_Arnoldis
 17. 29 mėgsta
  Modifikacijų krautuvėlė MG - Čia galite užsisakyti savo norimų modifikacijų, savo SAMP žaidimui paįvairinti. Krautuvėlės įkūrėjas - Masia_Mantas Darbuotojai - Mantelis_Praxur, Arnas_Sanra TAISYKLĖS 1. Neieškoti Cleo čytų. 2. Nefreepostinti mūsų krautuvėlėja. 3. Anketas skelbti tik pilnai užpildytas. 4. Laikytis visų forumo taisyklių. 5. Modifikacijas privalomą surasti per 24h. 6. Pildant anketą girežtai draudžiama įžeidinėti, keiktis. ANKETAS ŠABLONAS NORINT UŽSISAKYTI SAVO NORIMAS MODIFIKACIJAS 1. Jūsų Vardas_Pavardė: 2. Įvardinkite savo norimų modifikacijų pavadinimus: 3. Pateikite pavyzdį savo norimos modifikacijos: 4. Ar jums reikia pagalbos įsirašynėjant modifikacijas: 5. Ar uždėjote patinka ant mūsų temos, kad galėtume pradėti ieškoti modifikacijos: KAINORAŠTIS Transportas - 2 Patinka Skinai - 3 Patinka HUD, FONT, C-HUD - 4 Patinka Ginklai - 2 Patinka Textūros - 6 Patinka ENB - 6 Patinka Garsai - 4 Patinka Ped - 4 Patinka
 18. 28 mėgsta
  Taksi / Transporterių direktoriaus apžvalga Labas vakaras gerbiami mūsų projekto žaidėjai! Buvo renkamas naujasis Taksi / Transporterių direktorius, tačiau tiesa, šis buvo renkamas kur kas visai kitokiu, naujai išgalvotu būdu. Šiems rinkimams įtakos turėjo pas pastarąjį direktorių dar visai nesenai buvę pavaduotojai, kurie per savo vadovavimo laikotarpį pavaduotojų pareigose, parodė savo vadovavime ganėtinai daug puikių rezultatų, kuriais teko didžiuotis, o kartu ir nuoširdžiai pasidžiaugti. Apžvalgą planavau paskelbti kur kas anksčiau, tačiau Direktorių prižiūrėtoją užgulę vieni iš paskutiniųjų egzaminų privertė, šiek tiek atidėti, šio naujojo direktoriaus apžvalgą. Nors ir pačių kandidatų ilgesnis stebėjimas šiek tiek prisidėjo. Bet per ilgai neuždelsę apie šiuos galingus dviejus kandidatus galime pasiskaityti apačioje! ↓↓↓ Daugumai jau žinoma persona, galbūt ne tik kaip senas žaidėjas mūsų projekte, bet kaip ir kelis kartus buvęs direktorius, kuriam tuomet priklausė kelios Neutralios firmos. Visi pasiekimai praktiškai vien tik Neutralių pusėje ir apskritai, asmeniškai pats nelabai prisimenu, jog būčiau matęs vadovaujant kažkur kitur, ar paprastai atstovaujant kokioje kitoje pusėje. Išbraukiant tuos kartus nusikalstamose grupuotėse, kur vadovavimas taipogi užtruko ne per ilgiausiai. Apskritai nesuprantu, ką ten veikei. Neutralią pusę galima priskirti būtent tau ir ne kažką kitą, būtent šiam laikotarpiui. Bet negalėčiau teigti ir tokių niuansų, jog ateityje pokyčiai tarp skirtingų pusių negalėtų įvykti tavo pačio pasirinkimu. Pastaruoju metu atstovavai būtent Taksi / Transporteriams kaip pavaduotojas, kartu su kitu savo, dabar jau ne draugu, bet konkurentu. Pastarajam direktoriui atostogaujant, kartu su kitu pavaduotojumi kuris šiuo metu yra konkurentas pačiam tau, sugebėjote tinkamai prižiūrėti savo firmą, taip parodant puikius vadovavimo rezultatus, kuo teko tiktai pasidžiaugti. O būtent dabar, galite džiaugtis būvimu čia ir atstovaujant šio direktoriaus rinkimuose. Kaip kandidatas kartu su kitu kandidatu turėjote pateikti motyvacinį laišką projekto žaidėjams, kurie vienu ar kitu būdu atiduotu savo balsus už vieną ar kitą kandidatą. Tavasis motyvacinis laiškas nebuvo labai išsamus, jog galima būtų žinoti konkrečiau tiek apie tave kaip kandidatą, tiek apie tai, jog Taksi / Transporteriai turėtų labiau atitekti ne į kito kandidato, bet į tavąsias rankas. Tačiau negalėčiau sakyti, kad tai buvo neaiškumai ar kažko neišgalvojimas. Turi savų pliusų, kaip ir kitas kandidatas. Džiugu girdėti, jog stengtumeisi sugrąžinti Transporteriams tuos dalykus, kurių pilnai nebuvo itin daug laiko. Tik tie dalykai nebūtinai turėtų būti susieti vien tik su Teisėsauga. Turbūt jau net ir kelis kartus teko pastebėti, jog pats kaip direktorius vertintum labiau kokybiškumą, nei kiekybę visais atstovaujamo darbo atžvilgiais, kas tavyje kaip vadovą, sudaro tikro, visiško vadovo atžvilgį. Motyvacinį laišką pateikei būtent tokį, kokio ir buvo prašoma, bent jau atsižvelgiant į tai, kokia buvo duota užduotis, apie ką ir kaip. Tačiau buvo ir tam tkrų aspektų, kuriuose galėjai atsiskleisti kur kas solidžiau. Pokalbyje „TeamSpeak“ pokalbių programoje atsiskleidei gan rimtai, turėdamas rimtesnius atsakymus. Pravedei praktinę užduotį žaidime, kurioje gebėjai atskleisti savo įgytos patirties žinias. Atrodo, jog vienoje vietoje jau buvai beparodęs tai, ko reikia būtent Taksi / Transporterių darbuotojams ir ką reikėtų lavinti daugiausiai, o kitą laiką buvo paprasčiausias laikas, per kurį iš dalies galima buvo nuveikti ir naudingiau. Norėtųsi tiek tave, tiek kitą kandidatą pamatyti tarp direktorių, atvirai kalbant. Itin dideliu praleidžiamu laiku projekte negalėtum pasigirti, esi žmogus užimtas darbais, apart nei kitas tavo konkurentas būtent šiam laikotarpiui. Atsižvelgiau ir į Direktorių nuomonę, kurį iš Jūsų labiau norėtų matyti Taksi / Transporterių direktoriumi, tačiau balsai nulemė, jog visgi abu šį titulą turėtumėte pasidalinti pusiau. Negalėčiau teigti, jog tiek apie tave, tiek apie kitą kandidatą buvo neigiamų pasisakymų, bendras ir lygus vertinimas abiems. Nors ir pagal mūsų projekto žaidėjų įvertinimus, balsų susilaukei kur kas daugiau nei tavasis draugas, kuris šiai akimirai, kaip ir minėjau, lieka konkurentu kaip ir. Jeigu tiksliai pamenu, prieš Taksi / Transporterių paskutinius direktoriaus rinkimus atstovavai Radijos darbui, kuriame buvai vienas iš pavaduotojų, o vėliau, tuo metu buvusiam direktoriui atsistatydinus ir paskelbus rinkimus dalyvavai rinkimuose, kuriuose buvai vienas iš pagrindinių kandidatų. Mano žiniomis, simpatiją jauti dvejiems darbams, kurie vadinami taipogi neutralūs (Radija ir Taksi / Transporteriai). Tad iš tiesų pagalvojus, kur apsistotum labiausiai, nežinia. Galbūt čia, kaip ir sakai, bet kitoje pusėje pažvelgus, galbūt Radijoje. Kaip ir minėjau anksčiau, norėčiau abiejus Jus pastebėti Direktoriaus pareigose. Direktoriaus pareigose jau esi buvęs, žinoma, ne šio, tačiau kitų darbų, neabejoju, jog būtum puikus vadovas, bet šiam kartui leiskime pasižiūrėti ką mums galės parodyti kitas kandidatas, pas kurį neabejoju, jog kursite viską kartu. Net negalėčiau suabejoti kitaip, ateis ir į tavo kiemą šventė, tik nenusimink. Ir nepamiršk, vien tik noro neužtenka. Dėkoju, šaunuolis! Masia_Mantas 2017.06.20 ↓↓↓ Turbūt daugumai gerai žinomas, kaip dviejų Direktorių iš eilės kadencijų pavaduotojas ir jau kartą buvęs pagrindinis kandidatas į Taksi / Transporterių direktoriaus pareigas. Turėjęs tris pavaduotojus iš kurių dveji yra būtent Taksi / Transporterių darbe, tiek pas vieną, tiek pas kitą Direktorių pasirodei gan ne prastai, kas leistų manyti, jog esi iš ties geras vadovas. Manau pastarajo Direktoriaus ne kelių dienų, o ilgesnio laiko atostogavimas tiek tau, tiek kitam kandidatui išėjo į naudą, kadangi abu gebėjote puikiai atsiskleisti vadovų vaidmenyje. Negalėčiau išskirti nei tavęs, nei kito konkurento, kadangi abu turėjote tam tikrų pliusų savaip. Teko prisiminti, jog savo jėgas bandei ir kitoje pusėje, Teisėsaugoje, kur akivaizdžiai įžvelgei pats, jog tai nėra tai, kas atskleistų tave kaip vadovą, ar namus mūsų projekte, kuriuose norėtum užsilikti kur kas ilgiau, bent jau taip pasirodė tuo metu. Džiaugiuosi tavo sprendimu ir pačio savęs atradimu būtent čia, negaliu sakyti, jog būtum prastas vadovas ir kažkur kitur, bet tai akivaizdžiai įrodei per šį laikotarpį, jog būtent čia ir yra tai, ko tau labiausiai reikia. Turėjai tikslą pasiekti Taksi / Transporterių direktorių, neabejoju, jog tikslai plėstųsi tampant juo ir tai, jog išsiskirti kuom nors bent minimaliai ir atverti šio darbo išsikėlimą iki pat maksimumo, galbūt ne tik pagal tavąsias galimybes, bet ir pagal kitų, buvusių Taksi / Transporterių direktorių. Kaip ir kitas tavo konkurentas pateikėte abu motyvacinius laiškus pagal duotas tam tikras formas, kuriuos vertino ir balsus skyrė mūsų projekto žaidėjai. Išsiplėtei kur kas daugiau, nei kitas kandidatas, nors ir teko laiške ir anksčiau matyti tam tikrų panašumų iš tavęs. bet visgi pastangos buvo matomos tikrai. Paminėjai, jog stengtumeisi darbuotojus skatinti kuo didesnėmis premijomis, bei apie tai pranešinėti kitiems mūsų projekto žaidėjams, kas sudaro nuomonę, jog savo darbuotojus užkištum pinigais, premijomis. Galiu teigti, jog ne viskas kas susiję su pinigais yra paskata ir pats lengviausias būdas suteikti tinkamą įspūdį ar gerą ir kokybišką darbą atspindį. Paminėjai kone visą inventorių, kurį stengtumeisi išnaudoti būdamas direktoriumi, ne tik Transporterius, kas iš tiesų labai džiugu, jeigu šie žodžiai tikrai pasitvirtintų. Kai kur teko įžvelgti ir gramatinių klaidų, kaip ir pas kitą kandidatą, tačiau jų galbūt nėra tiek ir daug. „TeamSpeak“ pokalbių programoje, pokalbio metu minėjai, jog šį direktorių stengtumeisi išlaikyti kuo įmanoma ilgiau ir kuo kokybiškiau, apie pusę metų, jeigu tai nėra tik žodžiai, tada labai gražus bruožas iš tavosios pusės. Atradai ir pritaikei labai tinkamus atsakymus „TeamSpeak“ pokalbių programoje pokalbio metu, be jokių išvedžiojimų ar raitymusi. Praktinėje užduotyje atskleidei daug gero Taksi darbuotojų darbo, kuriame tinkamai apmokei savo darbuotojus, nors ir tam tikri žingsniai nebuvo pasitvirtantys. Ilgai darbuotojų nuobodžiai stovėti neužlaikei, praktiškai sugebėjai vos ne apskaičiuoti trasą, jog kiekvienam darbuotojui tuo metu būtų suspėjema. Pasiūlei sudalyvauti ir man, rašant labiausiai traukiantį tekstą pavežėti kurį nors mūsų projekto žaidėją, kuris man iš tiesų labai patiko. Kandidatuodamas į šio direktoriaus pareigas išlikai toks, koks ir buvai iki šiol, padėjai žaidėjams ir atlikai Taksi / Transporterių darbuotojo darbą, priimdamas iškvietimus. Su kuo ir galiu tave tik pasveikinti ir padėkoti už tokį elgesį su žaidėjais. Savo laiške minėjai galėdamas prižadėti, jog jeigu kas nors siektų naudingiausių darbuotojų firmos iš visų darbų esančių mūsų projekte, tai būtų tavo firma, viskas ką sudėtum ir kuom stengtumeisi suteikti viską, tai būtų tavo darbuotojai, kurie tau rūpėtų labiau nei asmeniškai tu pats sau. Skaitydamas tam tikras vietas matau tai, ko galbūt nebūtų niekas taip lengvai pastebėjęs. Manau, kad tu būtum būtent iš tų direktorių, kuriais tikrai netektų nusivilti, o tuo pačiu ir matyti pačius puikiausius rezultatus. Skaitydamas, prisiminiau ir save patį, kuomet norėjau nuversti kalnus kartu su savo darbuotojais. Tad norėčiau tikėti, jog ir tu būtum tas „kalnų griovėjęs“, gal net ir geriausias iki šiol buvusių. Kiek supratau, kitas kandidatas bus pirmasis tavo pavaduotojas su kuriuo neabejoju, jog sugebėsite sukurti nuostabią komandą. Nesusitepk ir nepamiršk, kad tai pirmasis tavo direktorius. Dėkoju, šaunuolis! Arnas_Sanra 2017.06.20
 19. 25 mėgsta
  B A I K E R I A I - G A U J Ų D A L I S Taigi, taigi - šiokios tokios permainos Nusikalstomų grupuočių gyvenime. Nuo šiol, laikinai, o gal ir visam laikui Baikerių firma tampa Gaujų dalimi. Nuo šiol Baikeriai nebe firma, nors ir visada turėjo nebūti firma, tačiau daugelis iš Baikerių padarė firmą. Baikeriai - nusikalstoma grupuotė, kuri priklauso nuo tam tikros serverio Gaujos. Baikeriai priklauso Gaujai, tai reiškia, jog jiems galioja visos Gaujų taisyklės. Baikeriai kaip grupuotė dirba induvidualiai, jų tikslas yra kelti betvarkę miesteliuose, padėti nusikalstamoms grupuotėms bei visomis jėgomis priešintis teisėsaugos priespaudai. Funkcionavimas - iš esmės niekas ir nesikeičia, tiesiog gaujos nariai dirbdami baikeriu turės tam tikrų privalumų. Baikeris nėra skaitomas baikeriu, jei jis nepriklauso tam tikrai gaujai. Baikerius valdo ta gauja, kuri yra stipriausia serveryje. Tos gaujos lyderiams yra uždedami pavaduotojai, kitos privilegijos, jog jie patogiau galėtų valdyti savo gaują. Nesijaudinkite, serveryje dar tikrai pamatysite žaidėjų su baikerių apranga! Laisvu metu gaujos nariai gali vilkėti baikerio lemenę, muvėti tuos sunkius batus ir draskytis su tuo mylimu "Freeway" motociklu. Gaujos nariai, kurie yra įdarbinti į Baikerių grupuotę oficialaus veiksmo metu (grobime, okupacijoje, rekete, blokadoje, Gw/Brawl, susišaudyme) privalo vilkėti savo atstovaujamos gaujos aprangą. Reikalavimai: Kiekvienas atstovaujantis Baikerių grupuotei privalo turėti Gaują, ginklų licenziją, TeamSpeak programą bei 6.OOO serverio patirties taškų (XP). Tam tikrose Gaujos rengiamose veiksmose žaidėjas dirbantis Baikeriuose privalo vilkėti savo Gaujos aprangą. Baikeriui draudžiama bendradarbiauti su Teisėsaugos atstovais, privaloma palaikyti šiltus ryšius su kitomis Nusikalstomomis grupuotėmis. Baikeris negali pažeidinėti bendrųjų serverio taisyklių bei kurti temas forume, Baikerių skiltyje (už šiuos pažeidimus žaidėjas bus išmestas iš grupuotės). Privalumai: Laisvė - nėra jokio darbo grafiko, nėra rangų sistemos ar kitų firmos pageidaujamų taisyklių. Laisvu metu gali važinėti su savo motociklu ir veikti ką tik nori. Uždarbis - būdamas gaujoje ir kartu Baikeriuose garantuoju, jog tikrai čia uždirbsi daugiausiai šlamančių. Po kiekvieno veiksmo gaujos lyderiai išdalina premijas, taip pat nuo dabar galimos ir algos, o galiausiai - gausi ir pinigų, jei važinėsi ant grupuotės motociklo. Jokių Juodųjų sąrašų - patekdamas į grupuotę gali nesijaudinti apie tam tikro išdirbimo laikotarpį, nebūsi įrašytas į Juodąjį sąrašą už neuždirbimą ar kitus smulkius pažeidimus! Baikerių bazė - gaudomų asmenų saugiausia zona - į ją negali kišti nosies Teisėsaugos nariai, joje draudžiami šturmai ar grobimai. Dirbdamas baikeriu, nepatarsi tos pačios nuobodžios rutinos. Kai būsi ištroškęs veiksmo - padėsi Gaujai vykdyti nusikaltimus, o kai norėsi atsipūsti - galėsi naršyti žaidimo pasaulį su savo motociklu. Į Baikerių grupuotę galima patekti keliais būdais: Atrankos metu (kai Gaujos lyderiai apklausinėja žaidėjus ir priima į Gaują bei tuo pačiu į Baikerius). Būti pakviestam Gaujų Prižiūrėtojo, Direktorių Prižiūrėotjo ar Serverio Administracijos. Kiti svarbūs dalykai: Draudžiama grobti, okupuoti ar daryti šturmą Baikerių grupuotės bazėje. Šturmuoti, grobti ar okupuoti reikia Gaują, kuri valdo Baikerių grupuotę (hood). Teisėsaugos nariui draudžiama dėti įtarimą, jei Gaujos narys padarė pažeidimą su atstovaujamos Gaujos apranga, o sučiupant vilki Baikerio aprangą. Už kiekvieną Baikerių grupuotės nario pažeidimą veiksmo metu kitos firmos gali pildyti pretenzijas Gaujų skiltyje. Baikerius valdantys asmenys negali pažeisti bendrųjų direktorių taisyklių bei gaujų taisyklių, pvz.: bus baudžiami, jei blogai paskelbs skelbimą per /d komandą. Draudžiama skelbti Baikerius kaip firmą, platinti jos vardą kaip tam tikros firmos, pvz.: gavus Teisėsaugos firmos valdžios atstovui išpirką, reikia parašyti, jog išpirka gauta iš tam tikros Gaujos, o ne iš Baikerių. Pamačius, jog Baikeris grūbiai pažeidžia taisykles reikia susisiekti asmenine žinute su Gaujų Prižiūrėtoju arba rašyti papeikimą Gaujai. Šiuo metu baikerių firma priklauso gaujai: Žaidime pavaduotojo pareigas turi gaujos lyderiai -
 20. 24 mėgsta
  Sveiki atvyke į Tuninginių pagrindinė firmos informacija. Tuninginis, kas jis toks? - Tai asmuo, kuris gražina serverio automobilius, paišo "vinylus", ar tiesiog išdažo įvairiomis spalvomis automobilį ar ir viena gražia spalva. Tuninginis ne tik dažo automobilius, bet ir juos tuninguoja, jog jūsų automobilis atrodytų dar labiau nuostabesnis nei originalas. Čia tuninginio viena pusė tai buvo Neutralioji pusė, na o dabar pristatykim jį kaip Nusikalteliu. Tuninginis prisideda ne tik prie neutralios pusės, bet ir prie nusikalstamos pusės. Jis taip pat dalyvauja visose organizuojamuose veiklose, kurias suorganizuoja kiti sąjungininkai ar tai būtų grobimas, ar tai okupacija, ar koks nors susišaudymas ir Death-Match. Tuninginiai turi dvi puses - Neutralia bei Nusikalstama. Tuninginių darbinį transportą turim tik vieną, tai yra - Slamvan. Tuninginių firma turi ir pateles skin'ą, ir patino skin'ą. Tai gi gali ateit ir mergeles, ir bachuriukai į firmą. Pavyzdžiai apačioje. Tuninginių bazė atrodo taip: Tuninginių darbo komandos yra šios: 1. /r - darbo racija; 2. /bend(radarbiai) - Galite pamatyti kiek yra online kolegų; 3. NUM4 - atidaro garažo vartus; 4. /tuninguoti - tuninguoji automobilį įsėdus į keleivio pusę(G mygtukas); Darbo taisyklės, kurias privaloma laikytis: 1. Klausyti valdžios nurodymų, gerbti juos. 2. Tuninginių darbe privaloma išdirbti 14 dienų. 3. Darbo metu privaloma būti TS3 programoje, joje elgtis kultūringai. 4. Gerbti klientus, neįžeidinėti jų, nešaudyti ir pan. 5. Nepalikinėti darbo transporto bet kur, o pamačius nenaudojamą transporto priemonę - susprogdinti. 6. Draudžiama bendradarbiauti su teisėsauga. 7. Privaloma dalyvauti bet kokioje valdžios rengiamoje veikloje. 8. AFK bazėje galima būti tik prie medžio. 9. Grobimo metu pūsti žolę galima tik tada, kai leidžia valdžia. 10. Grobimo metu draudžiama naudoti nelegalias programas, gydytis, teleportuotis į grobiamą vietą ar šalia jos. 11. Padėti kolegoms, kad ir kokioje bėdoje jie atsidurtų. 12. Darbo metu vilkėti darbo skin ir važinėti tik su darbiniu transportu. 13. Draudžiama darbo metu dirbti ofise (vt1), palikus AFK būsenoje antraip būsite išmestas iš darbo. 14. Laikytis bendrų serverio taisyklių, o jų nesilaikymas lygus išmetimui iš darbo. 15. Sutarti su visų nusikalstamų grupuočių valdžia ir jų darbuotojais, nesutariant galite būti įspėtas. 16. Draudžiama būti, bet kokioje gaujoje - už tai būsite išmestas iš darbo. 17. Neskųsti savų bendradarbių arba kitų nusikalstamų firmų darbuotojų, už tai būsite išmestas.
 21. 23 mėgsta
  MODIFIKACIJŲ KRAUTUVĖLE - TAI KRAUTUVĖLĖ KURIOJE GALITE UŽSISAKYTI ĮVAIRIAS SA-MP MODIFIKACIJAS, UŽ TAM TIKRĄ ATSISKAITYMĄ. KRAUTUVĖLĖS ADMINISTRACIJA SAVININKAS / ĮKŪRĖJAS - ERNIS_SULTAN, ERNESTAS_DRIFTUOJA. DARBUOTOJAI - DOMINYKAS_MIGUEL, JACK_EVANS. BUVĘ DARBUOTOJAI - EVALDAS_FOKUS, THE_KLAIDAS, ŠARAS_GURRY RAPALA_AUŠRIUS, EVER_NEVER, WHITE_INFERNO, JAMES_SPLITE, FUCK_YOUU, LINUXS_NESWARBU, LUNIS_HAKIS, ZAIDEJAS_ROKAS. TAISYKLĖS 1. NEFREEPOSTINTI MŪSŲ TEMOJE. 2. NĖĮKYRĖTI MODIFIKACIJŲ IEŠ KOTOJAMS. 3. DRAUDŽIAMA KEIKTIS, AR ĮŽEIDINĖTI ANKETOJE. 4. MODIFIKACIJAS BŪTINA, SURASTI PER 24 VALANDAS. 5. SKELBTI TIK PILNAI, UŽPILDYTĄ ANKETĄ. 6. NEIEŠKOME CLEO ČYTŲ. 7. NEREKLAMUOTI. ANKETA NORINT, KAD MES PRADĖTUME IEŠ KOTI JŪSŲ NORIMOS MODIFIKACIJOS 1. JŪSŲ VARDAS_PAVARDĖ?: 2. KOKIOS MODIFIKACIJOS JUMS REIKIA?: 3. JEIGU TURITE PAVYZDĮ MODIFIKACIJOS, PRAŠOME PATEIKTI: 4. AR UŽDĖJOTE LIKE ANT ŠITOS TEMOS, KAD IEŠKOTUME MODIFIKACIJOS?: 5. AR JUMS REIKIA PAAIŠKINIMO KAIP ĮSIRAŠYTI MODIFIKACIJĄ?: KAINORAŠTIS: 1. ENB (ENB, COLORMOD) MODIFIKACIJOS - 6 FORUMO PATINKA. 2. TRASPORTO (MAŠINOS, MOTOCIKLO IR T.T) MODIFIKACIJOS - 2 FORUMO PATINKA. 3. SKIN (IŠVAIZDOS) MODIFIKACIJOS - 4 FORUMO PATINKA. 4. TEXTŪROS (ŽĖMĖLAPIO PASIKEITIMAS) - 5 FORUMO PATINKA. 5. C-HUD, HUD, FONT MODIFIKACIJOS - 4 FORUMO PATINKA.6. SOUND (GARSŲ) MODIFIKACIJOS - 3 FORUMO PATINKA. 7. GUN (GINKLŲ) MODIFIKACIJOS - 2 FORUMO PATINKA. 8. PED (ANIMACIJŲ) MODIFIKACIJOS - 2 FORUMO PATINKA. 9. Effects (EFEKTAI) MODIFIKACIJOS - 4 FORUMO PATINKA. JUODASIS SĄRAŠAS
 22. 23 mėgsta
  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime:Lexas_Lmg 2. Atstovaujama firma ir pareigos joje:"G4S" Apsaugos pavaduotojas 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?:Atejo ta diena kai nusprendžiau palikti firmą, nes Apasugos pavaduotoju išbuvau gan ilgą laiką ir pabodo kasdieninė teisėsaugos rutina. Tad nusprendžiau save išbandyti kitoje srityję Neutraliose arba Nusikalstamose srityse.Tai buvo mano pirmasis pavaduotojas,kiek stengiausi tiek galėjau padėti firmos direktoriui Ignui, bet nemanau, kad neparodžiau viso savęs, tad norėčiau labiau save išbandyti kitose firmose.Bei labai norėčiau padekoti Tony_Greyn ir Max_Tosha kurie mane apklausė ir prileido prie šitų pareigų ir taip pat didelis AČIŪ Ignas_Front už suteiktą šansą,seni tu belekaip mldc žmogus,dar kartą dėkui tau už suteiktą šansą.Taip pat dekoju šitai chebrytei:James_Splite(Splitai dekui tau, kad bazėje nebuvo valčių ir nebuvo rapidų per trefkes/grobimus,ajj bėja kada,cs?),Mantelis_Praxur,Por_tal,Gain_Weight,Abrikosas_Weed,Neida_Pashol,Evil_Boys,Egis_Kas,Karolis_Ganjababy,Edward_Harrell(Kada lolą?),Efka_Fast,Edma_Krc,Petras_Stiklainis,Lukas_Squad(Lašelis),Dovydas_Kingas(Damdamas),Klecka_Yolo,Liepsna_Fire(Gal UNO sumetam?),Wtf_Nope,Masia_Mantas,Deivis_Splash(aš tavim tikiu),Zygiux_Ltu,Mat_Himplin,Ice_Kornis,Lukas_Barsukas,Lukas_Narkassa,Aurimas_Zageronas(Cs?).Atsiprašau ko nepaminėjau,jūsų labai daug,bet jūs vistiek best chebra!! 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose:Pačios geriausios 25 dienos.
 23. 23 mėgsta
  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime: Arnoldas_Supermenas 2. Jūsų atstovaujama firma: S.W.A.T (ARAS) 3. Jūsų naujo Pavaduotojo Vardas_Pavardė: Mindis_Gta 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Pagalbus, moką sutart bei bendrauti su kolektyvu, šaunus asmuo, žmogus vertas šio posto, sakė turi motyvacijos dideles tad ir noriu ją pastebėt, o tokio man tikrai reikia. Taip pat ir pasirodė nesenam poste Medikų firmoj pavaduotojum patiko jo darbeliai. SKRYSIM 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: Taip.
 24. 23 mėgsta
  1. Apie ką vaizdo įrašas?: Einaras_Bmw2. Ar vaizdo įrašas Jūsų?: Vakar vyko laida, kurioje kalbėjomės su mūsų dabartiniu Direktorių prižiūrėtoju - Tony_Greyn, kviečiu pasiklausyti.3. Vaizdo įrašas: Pastaba: Tas keistas žinučių garsas, žmonių atėjimas į kanalą bus iki 1~ minutės, už tai labai atsiprašau. Manau, kad drąsiai galite reikšti kritiką tiek man, tiek Radijo valdžiai, kadangi tai buvo tik pirmas kartas, kuris įvyko visiškai netikėtai.
 25. 22 mėgsta
  ANKETOS ŠABLONAI Peikiant Direktorių: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė):Lukas_Markeris 2. Kaltinamo Direktoriaus slapyvardis (@Vardas_Pavardė): @Arnoldas_Supermenas 3. Jūsų kaltinimai:gavo ban už serverio klaidų naudojimą (pildau už torreto).vaziavimas su nuosava mašina,gaudymas nusikalteliu,nepreziura darbuotoju,leidimas dirbt su nuosava masina ir gaudyt nusikaltelius. 4. Vaizdinė medžiaga:video bei tema.
 26. 22 mėgsta
  Sveikučiai mano draugai, atėjo ir man ir mano firmai tas metas, kaip reikalingas antrasis Medikų firmos pavaduotojas. Dėl tam tikrų priežaščių , kurių nenoriu atskleisti nesenai atsistatydino Medikų firmos pavaduotojas Acme_Mazulels. Taip pat ne koks likimas ištiko ir kitą buvusį pavaduotoją Mindis_Gta, dėl, kurio taip pat informacijos neviešinsiu. Kadangi likome dviese aš ir Anna, aš nutariau padaryti atranką būtent čia ir išbandyti kandidatus visokiomis įmanomomis priemonėmis, jog žinočiau užtikrintai, kur slypi Jūsų silpnosios vietos , kur dar reikėtų pasistengti ir žinočiau kas – per asmuo esate. Dėmesio: Iš būsimo kandidato reikalausiu daug ir tikrai derėtų pamąstyti ar tikrai esate pilnai pasiruošęs tinkamai vykdyti ir ar apskritai sugebėsite vykdyti pavaduotojo pareigas. Pildyti gali tik firmos darbuotojai. Pildymo laikotarpis prasidės nuo 2017/06/20 ir tęsis 2017/06/23. Laikas gali pasikeisti. Lygiuotė viduryje. Šriftas : Trebuchet MS , dydis 12 / prisitatymo spalva : Strong Red.Prisistatymo forma : rašinys su atskiromis pastraipomis. Neatidumas, neapdairumas gramatinių klaidų galybė ir skyrybos ženklų netinkamas naudojimas - atmetimas. Prisistatyme negali būti "emotions" jokių šypsenėlių. Taip pat nenoriu išvysti ir " <jokiuosi> , <šypsausi> ir panašių žodžių. Įrodymai turi būti pateikiami " imgur.com" svetaine. Kriterijų nekopijuoti viską rašyti tik pagal juos, laisva forma, kitaip anketa bus atmestas. Anketų kopijavimas yra draudžiamas. Nukopijuoti kriterijai ir pildymas atsakant į juos lyg pagal anketą, lygus anketos atmetimui. naujaPaspausti rodyti kas redagavo po paskelbimo turite tam 10 minučių. Keliami kriterijai pagal , kuriuos turės susidaryti Jūsų prisistatymas: Suteikti informacijos apie save: [ Laisvalaikio praleidimas, SA:MP patirtis, charakterio savybės]. Ar Jūs būsite "eilinis" pavaduotojas, kuris tik tinkamai vykdys pareigas? Galbūt Jūs turite kokių nors minčių ar kokią nors vieną, bet puikiai išvystytą mintį, kurią panaudosite būtent Medikuose? Jūsų darbo patirties / info lentelės. Jūsų nuomone kuo galėsite sudominti darbuotojus, neskaitant firmos rengiamų veiklų, grobimų / atrgobimų? Kas ? Ar viskas suksis aplink forumą? Paaiškinkite : Ar bandysite įnešti daugiau darbo forume, ar ir toliau tęsis ta pati rutina - žaidimas? Kaip išnaudosite darbo transportą? Landstalker automobilių yra tik 4? Kokį metodą pasirinksite norėdami palaikyti pastovų darbuotojų skaičių firmoje? Tarkime "6". Kaip tvarkysitės su firma ir jos reikalais ar iškilusiomis bėdomis, jei tuo metu nebus nei firmos direktoriaus , nei firmos pavaduotojos? Medikų direktorius.
 27. 22 mėgsta
  Fūristai - viena iš nusikaltamų frakcijų, kurios pagrindinė veikla serveryje - prekių gabenimas iš LV mieste esančio pasikrovimo į tam tikrus taškus bei nusikalstamų užduočių vykdymas - grobimai, okupacijos ir susišaudymai. Fūristai - vienas pelningiausių darbų LMG.LT serveryje, į kurį traukia daugelis serverio žaidėjų. Fūristų valdžia Direktorius - Vycka_Rycka Pavaduotojas - Gedas_Afigenas Reikalavimai norint tapti fūristu ! Turėti 8.000 patirties taškų serveryje, Turėti 400k darbo sutarčiai, Būti įsirašius TS3 programą, Nebūti nusikalstamų darbų juodąjame sąraše Mokėti grobimo taisykles. Darbo uniformos ir transportas Darbo komandos /r - darbo racija, kurioje galima kalbėtis su visais bendradarbiais. /bend - rodo prisijungusius bendradarbius. /marsrutai - būnant Fūristų pasikrovimo bazėje galima pasikrauti tam tikrus krovinius. /iskrauti - pasikrovus krovinį ir jį atgabenus į nurodytą vietą, galima jį iškrauti. /tvarkytifura - galima fūristų garaže, bazėje sutaisyti savo darbinę tr. priemonę. Darbo grafikas Pirmadienis - Nuo 09:00 iki 21:00. Pertraukos: 13:00 - 14:00, 17:00 - 18:00 Antradienis - Nuo 09:00 iki 21:00. Pertraukos: 13:00 - 14:00, 17:00 - 18:00 Trečiadienis - Nuo 09:00 iki 21:00. Pertraukos: 13:00 - 14:00, 17:00 - 18:00 Ketvirtadienis - Nuo 09:00 iki 21:00. Pertraukos: 13:00 - 14:00, 17:00 - 18:00 Penktadienis - Nuo 10:00 iki 20:00. Pertraukos: 13:00 - 13:30, 17:00 - 17:30 Šeštadienis - Nuo 12:00 iki 20:00. Pertrauka: 16:00-17:00 Sekmadienis - Ne darbo diena. Pasilieku teisę bet kada redaguoti šia temą.
 28. 22 mėgsta
  Sveiki serveryje esu žinomas kaip Matas_Pccc man yra 15 metų. Gyvenu Pasvalyje. Laisvalaikio praleidimas laisvalaiki praleidžiu būdamas su draugais, žvejodamas, žaisdamas krepšini, taipogi žaisdamas samp. Sampe gydau žmones keliuosi mediko darbo xp (Pagal visus žaidėjų medikų patirti esu Top 4) taipogi mėgindamas arba pasisiūlydamas padėti valdžiai. Samp Patirtis. Jeigu gerai supratau ko norite tai pirmą karta prisijungiau į samp lmg serverį 2014/12/02 šitą serverį man pasiūlė žaisti draugas taip ir užsikabinau už šito serverio. Pirmąsias savo kaip ir pareigas gavau medikų darbe 2016/05/04 pas Arnas_Yeah tada užėmiau medikų jaunesnįjį vadovą dirbau stengiausi rodžiau pastangas ir praėjus truputi daugiau negu mėnesiui gavau paaukštinimą 2014/06/09 gavau medikų vyriausio prižiūrėtojo statusą ir atėjo tas momentas kai Arnas_Yeah gavo DP pareigas ir išbuvau vyriausiu pižiūrėtujumi iki 2016/06/21. Po Arno eros užsibrėžiau tikslą gauti medikų pavaduotoją. Luktelėjus porai savaičių atsirado naujasis medikų direktorius Ernestas_Paklausk jis tuo metu jau rinko antrąjį pavaduotoją ir nusprendžiau užpildyti sekėsi nelabai gerai užėmiau ketvirtą vietą po kelių savaičių ji nušalino. Po dar kelių savaičių išrinko dar vieną nauja direktorę Laurą supratau po 2 savaičių dirbo pas ja erai, kad čia tikrai nieko nepasieksiu nuėjau į radiją tuo metu vadovavo Vincas_Damn užpildžiau anketą į prižiūrėtojus (žurnalistus) gavau Pradentajį žurnalistą 2016/08/09 supratęs, kad ne man radistų firma palikau pareigas 2016/08/11 išėjau į kitas firmas dirbti. Po dviejų mėnesių išrinko naująjį medikų direktorių Masia Mantą taipogi užėjau pas ji pasidarbuoti užėmiau traumatologo prižiūrėtojo pagalbininką 2016/10/09 susiradau draugų su kuriais iki šiol pasišnekam, bet nusprendžiau palikti pareigas 2016/10/18 dėl ko neprisimenu. Kai pamatydavau, kad išrinko naująjį medikų direktorių visada ateidavau pasižiūrėti kaip jie susitvarko tai Tutį, Nikitą, net nemėginau kažko ten siekti, bet buvau pas juos visus atėjus pasidarbuoti pas tuos du direktorius supratęs jog nieko nepasieksiu palikdavau firmą eidavau dirbti kitur užėmiau baikeriuose tvarkos/darbuotojų prižiūrėtoją dar užėmiau taxi prižiūrėtoją. Išrinko dar karta naują direktorių Brother dirbau pas ir tada jis perleido direktorių Paul_Walkeris pas ji užėmiau per forumo atranką medikų prižiūrėtojų vadovo pagalbininką 2017/02/15 taipogi stengiaus rodžiau pavyzdį darbuotojams pildžiau aktyviai sistemas ir pats buvau aktyvus ir man per penkias dienas suteikė vyriausiąjį prižiūrėtoją 2017/02/20 vis dar stengiausi rodžiau begalines pastangas jau direktorius man sakė, kad uždės tas ilgai svajotas pareigas, bet tuo metu jam buvo sugedęs kompiuteris negalėjo uždėti pareigų buvo pasiėmęs neaktyvumą buvau labai apsidžiaugiau kai jis man pasakė, kad gausiu pavaduotoją, bet ji nušalino ir taip nespėjau gauti pavaduotojo posto nors buvau labai arti išbuvau vyriausiuoju prižiūrėtoju iki 2017/03/09. Dar karta atsirado naujasis direktorius tai styvas pas ji nepatiko dirbi išėjau. Pamatęs, kad styvas perleido direktorių Inferno_Player užsyžiebė viltis, kad čia galiu pasiekti savo svajotas pareigas kuriu jau noriu metai su viršum ir va iki dabar dirbu pas infenro nuo 2017/05/07 o pavaduotojo posto man dar neteko gauti, tai tokia mano samp istorija. Charakterio svaybės. Esu toks žmogus kuriam patinka tvarka, nemėgstu matyti nusižengimų tai yra taisyklių nesilaikymo, esu labai smalsus jei tik kažkas įvyksta bandau sužinoti kas įvyko, jeigu matau kad koks darbuotojas kažką negerai daro pvž važinėja per darbo laiką su nuosava mašiną pirmą karta pasakau kad taip negalima daryti pasakau padėk važinėkit per pertraukas, laisvadieni, nedarbo laiką jei klyla koks klausimas visada bandau paaiškinti tam žmogui atsakyti į jo užduotą klausimą kurio jis nežino taipogi esu rimtas žmogus nemėgstu nesąmonių, malonus, draugiškas, padedantis, nepaliekantis bėdoje, suprantantis, mokantis pasimokyti iš klaidų , jeigu kažkas supygdo (nežinau kaip kitaip pasakyt tai tiks tas šitaip) labai greitai vėl būnų jau laimingas . Atsiprašau kad daugiau apie savę neparašiau tiesiog man yra labai sunku papasokoti koks aš žmogus esu. Ar būsiu eilinis pavaduotojas? Am nežinau kaip atsakyti į šitą klausimą stengsiuos padėti tiek direktoriui pavaduotojai ir žinoma darbuotojams padėsiu kiek galėsiu mėgstu padėti žmonėm. Stengčiausi padaryti gautas užduotis nuo direktoriaus kuo geriau, kad jis tik labiau manimi pasitikėtu ir turėtu vis geresne nuomonę apie mane tas pats ir su darbuotojais stengčiausi įtikti jiems nors jau ir dabar galima sakyti su visais sutariam gerai. Ar turiu kokių minčių sugalvojęs medikams? Taip turiu vieną idėja kurios dar nemačiau niekur ji vadinasi "Medicinos Loterijos Bilietukas" na stengsiuos aprašyti apie šitą idėja kuo detaliau. "Medicinos Loterijos Bilietukas" -Medicinos loterijos bilietuką būtų galima nusipirkti už kelia ta vaistinėlių tarkim 30 vaistinėlių nusipirkus ta bilietuką tu galėtum laimėti laisvadieni, lmg valiutos, vaistinėlių, dieną leidžiant važinėti su landstalekeriu ar raindance (malūnsparniu) ar tarkim koki nors lv butą ar mašiną ar tai kitų dalykų. Anketa būtų tokia, kad jum labiau būtų suprantama apie ką šneku anketa apačioje, Jus turėsite pasirinkti skaičiuką nuo 1 iki 10 nebūtinai 10 kiek bus prizu iki tiek ir bus skaičius. Loterijos nugalėtojai būtų paskelbiami kiekvieną penktadienį 20:00 Lietuvos laiku. Aišku butu ir tokiu atveju, kad kartais išvis nieko nelaimėtumete tarkim iš 20 prizu 7 būtų nieko tiesiog nieko. Tai reiškiasi, kad prizai yra tarp 13 kitų numerių. Klausimas kaipgi būtų uždėtas prizo numeriukas prizo numeriukas būtų uždėtas per random.org svetaine tarkim atėjo uždėti vadovui prizo numeriuką tarkim prizas yra lv butas paspaudžiate generate ir uždedate numerį LV butas - 8 numeriukas, numeriukai savaime aišku nebūtų atskleidžiami jie būtų žinomi tik tarp vieno valdžios iki kol ateitu penktadienio vakaras. Būtų geriausia, kad loterija užimtu tik vienas valdžios atstovas, kad kartais neprasidėtu korupcija ir nepradėtu sakyti ką imti. O kaip žinoti, kad viskas įvyko sąžiningai loterijos traukimas būtų filmuojamas kai traukiate numeriukus iš random.org svetainės ir būtų vaizdo įrašas įkeltas į loterijos temą. 1. Vardas pavardė - Pildau_ipava 2. Kiek turite vaistinėlių - 69 3. Kiek bilietukų norėtumėte nusipirkti (vienas bilietukas 30 vaistinėlių) 2 bilietukus 4. Pasirinkite skaičių nuo 1 iki 10 ( jeigu perkate daugiau negu vieną bilietuką rašykite taip 6,9 t.t) - 4,8 Mano Darbo Patirtis - http://imgur.com/a/fH7eE Mano info - http://imgur.com/a/gr0bH Darbuotojus galėčiau sudominti pinigais, daugumą į šia firmą ateinančių žmonių yra naujokai arba tie kurie norėtu užsidirbti pinigų ar ne tiesa sakau? Manau pinigai sudomintu naujokus ateitu į medikus, o ne į kokia kitą firmą. Pats darbas medikai yra labai pelningas gali labai daug užsidirbti per grobimus, susišaudymus ir t.t manyčiau darbuotojams reikėtų dar ir po grobimo išmokėti premijas su jų pasirodymą vis tiek pinigus gaunam, kad padėtume grobimuose. Antras dalykas kaip labiau pritrauktume žmonių į medikus tai yra aktyvumas, nėra aktyvumo tada nėra veiklos nėra įdomumo dirbti firmoje kai nei vienas valdžios atstovas nėra on nesakau, kad jūsų aktyvumas prastas direktoriau jis yra geras ir žinau, kad tu stengies kuo ilgiau išbūt žaidime su savo darbuotojais tik sakau neaktyvumas daug ką lemia mano akimis pats dabar žaidžiu labai daug, nes mano draugai išvažiavę į kitas šalis atostogaut tai vienam į kiemą nesinori eit na yra kelia ta dar draugų likę mieste kur aš, bet su jais neįdomu man tai mano aktyvumas yra didelis ir manau savo aktyvumu ir jūsų abiejų aktyvumu būtų galima atvesti daug naujų veidų į firmą. Atsiprašau jeigu vietomis nukrypau nuo klausimo. Forume tikrai daryčiau daug man patinka dirbti su kai užsibrežiau pasiekti pavaduotoja visada norėjau dirbti su forumu sakiau sau jeigu gaučiau pavaduotoją tegu duoda temų kuo daugiau tai inferno jai išrinksi galėsi duoti daug temų jai norėsi. Kaip ir sakiau patinka dirbti su forumu, bet taip pat žaidimo nepamiršiu stengsiuos tiek žaidime tiek ir forume bandyčiau sugalvoti kokių idėjų forumui (Medikų skilti) kad darbuotojai turėtu daugiau veiklos pagrinde galvosiu kokias idėjas forumui, kad darbuotojas galėtu pasipelnyti iš tos temos ir būtų praleidę gerai laiką. Kaip išnaudočiau transportą jeigu yra tik 4 landstalkeriai? Tai jei būtų tarkim kokie 8 darbuotojai suskirstyčiau komandomis su./kviesti pagalba paskelbčiau, kad akcija. Ir katra daugiausiai komandą pahealins daugiau žmonių laimės piniginį prizą, bet tie kurie neužėmė pirmos vietos vis tiek gaus premijas. Darbuotojai atsiūs man įrodymus su visais healais ir šarvais ir prie linko kuri yra nuotraukos pasirašys kokiai komandai atstovo ir tada paskelbsiu nugalėtojus manau taip būtų linksmiau vykdyti akcijas su landstalkeriais ir būtų daug daugiau lmg žaidėjų pagydyta. Atsiprašau už nukreipta temą, bet kaip supratau taip atsakiau. Koki metodą pasirinkčiau? Daryčiau, kad darbuotojai per darbo laiką būtų kuo labiau užimti, kad atsikvėptu tik per pertraukas kaip ir mokykloj. Aišku kaip ir sakiau ankstesniam klausime, kad aktyvumas daug ką lemia tai aišku bučiau aktyvus ir kas be ko veiklas daryčiau. Treniruotės būtų su darbų mokytomėmes greičiau gydyti greičiau dirbti su keybinais. Ir aišku nepamirškime ir linksmų treniruočių jos taipogi būtų ir po veiklų kas be ko premijos ko ir labiausiai nori žaidėjai. Manau pagal tai ir dar darbą forume tikrai išsilaikytu 6 žaidėjai on. Jeigu nei vieno valdžios atstovo medikų nebus on. Bandysiu bėda ištaisyti jeigu nežinosiu iš kur ta bėda atsirado tai būtinai išsiaiškinsiu, bet jeigu nesugalvosiu kaip išspręsti tos bėdos kreipsiuos į kitos firmos pavaduotojus/direktorius galbūt jie žinos kaip išspręsti bėda, o jeigu ir jie to nežinos teks laukti medikų direktoriaus ar pavaduotojos kol prisijungs ir kartu spręsti šia bėda.
 29. 22 mėgsta
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime: Gain_Weight2. Atstovaujama firma ir pareigos joje: ,,G4S'' Apsauga-3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Šiame projekte pareigų ir kitų dalykų netroškau taip kaip kiti... Žinojau, kad jeigu kažkada kur nors eisiu tai tikrai ne tam, kad turėčiau papildomą privilegiją ar galimybę pabūti pranašesniu už kitus. Vienintelis ir bene svarbiausias buvo to tikslas įrodyti, kad esu kažko vertas. Ar man tai pavyko ? Žinoti galite tik jūs. Niekada nesiekiau kažkokio tai asmeninio pripažinimo lysdamas kitiems į užpakalį. Todėl dauguma šio serverio žaidėjų tiesiog manęs nemėgo. Ar dėl to turėčiau graužtis ? Nė velnio! Atlikdamas savo pareigą niekada nesistengiau, nesistengsiu kam nors įtikti. Nesu toks žmogus kuris žaidime turėtų ieškotis sau draugų... Padariau ka moku nepykit draugai Nemanau. Per tas atlikau dienas tik dešimtadalį to ką norėjau padaryti. Tačiau, kad ir kaip bebūtų nebegaliu. čia žaisti ypac vakara jau nuo 20012m., o tai mano nuomone yra tikrai daug. Tai ką aš čia visgi veikiu? Į patį žaidimą nežiūriu taip sausai kaip, kad kiti. Noriu pailsėti nuo kasdieninės rutinos ir pasileisti į geresnio gyvenimo paieškas. Tikiuosi nieko nenuvyliau, o jei ir nuvyliau, pasiteisinti neprivalau, kadangi tai yra mano sprendimas. Pirmiausia norėčiau padėkoti žmogui kuris visą laiką buvo toks kokį norėjosi matyti, žmogui su kuriuo galima pašnekėti ir padiskutuoti apie tai ko kiti nemato ar negirdi. Tikiuosi, kad visada išliksi toks koks esi, būsi gerbiamas ir gerbsi kitus. Dėkoju už suteikta šansą Ignai, tikiuosi nenuvyliau tavęs ir viską atlikau taip kaip ir tikėjaisi. Taip pat dėkoju šios firmos direktoriui Ignas_Front, kuris sugebėjo mane įvertini suteikdamas šansą tobulėti. bei ačiu Tony_Greyn už suteikta šansa buti pavaduotojum Laikas praleistas firmoje buvo išties nuostabus! Tikiuosi vertini jį lygiai tai pat atsakingai, kaip, kad ir aš. Tai pat norėčiau pareikšti didžiulę pagarbą ir dėkingumą: Lexas_Lmg, Edvis_Tanks Evil_Boys, Karolis_Slimis, Abrikosas_Weed, Neida_Pashol, Paliubomu_Erne, Regina_Murr, Ignax_Amg, Ltu_Baubaz, White_Boy, Žaidejas_Rokas, Por_Tal, Klecka_Yolo, Tony_Greyn, Vilius_Venturas, Motorke Porke, Hugo_Armani, Rytis_Sapkiux, Jūs buvote tiesiog nuostabūs draugai! 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 12-14d
 30. 22 mėgsta
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime: Karolis_Ganjababy 2. Nušalinamo Pavaduotojo Vardas_Pavardė: Auris_Xesto 3. Priežastys, dėl ko atsisakote šio Pavaduotojo: Sakė neįdomus jam tas pavaduotojas. Dėkoju tau už pagalba, padėjai tikrai daug tiek S.W.A.T. komandai tiek Policijos / FBI. #OtDushy 4. Pavaduotojo išbūtas laikas šiose pareigose: 12 Dienu
 31. 21 mėgsta
  ARAS - ARAS yra pirmoji teisėsaugos sritis, tai reiškia jog ši grupuotė yra (Special Weapons And Tactics). Tai reiškia ši teisėsaugos sritis yra skirta, stambiems nusikalteliams gaudyti ir prižiūrėti masinius antplūdžius, kuriuos rengia nusikalstamos grupuotės. Šio padalinio tikslas yra tramdyti ir stambyti nusikalstamų grupuočių siuntas, platinimą nelegalių prekių, masinius šaudymus, ar kitus įvairius dalykus kurie trugdo Serverio žaidėjams ar net kitiems. ARAS pareigas yra, viską atlikti tyliai ir švariai, tai reiškia - jeigu ARAS darbuotojas pamato gaudomą žmogų, privalo jį nukenksminti, kad nepridarytų daugiau bėdų ir leisti Serverio žaidėjams toliau ramiai žaisti. ARAS padalinio transportas yra labai išskirtinis ir su privalumais, visgi ARAS firma yra atsiskyrusi nuo miestelių, todėl privalo dirbti su greitu transportu - kurių pažymėta spalva yra JUODA. Juoda ARAS transportas, žymi, jog šioje firmoje dirba ELITAS ir patyrę teisėsaugos nariai, kurie užsiima Serverio tvarka, priežiūra. Šioje temoje turėsite keltis ,,ARAS” stažuotė tam, kad tūretumėt didesne bei pranešesne veiklą šioje "ARAS" komandoje, šiose stažuotėse matysit savo stažo laipsni, laipsniai tai - pasikėlimo grandis kurioje turėsite savo privalumus bei teisės. Eilinis - stažas naujoko, kuris tik įsidarbines į ,,ARAS” komandą - privilegijų neturi. Leitinantas - stažas patyrusiojo, jau suvokiantis darbo paskirti ,,ARAS” komandoje - privilegijos 30 min buffalo. Majoras - stažas reaktyvesnio padalinio ARAS, greitai reagojantis bei perspektyvus - privilegijos 30 min poilsio ir 1 val. buffalo. Generolas - auksčiausias stažas, kuriame žmogus profesionališkai susitvarko su darbų, taiklus, bei sugebantys atverti gera darbą - privilegijos Moteriškas skinas ,,Armijos” gali vairuoti buffalo be teisiu, skraidyti su sraigtasparniu taip pat nemokamai, pasiimti 1 val. poilsio, pravesti veiklą, vairuoti savo nuosava juodą sultana arba nrg-500. Stažuotės pildymo taisyklės, kurias griežtai privaloma laikytis; Nekoreguoti, bei nevogti savo kolegų nuotraukų. Pildyti tik nuo 20 taškų, kitaip nebus užskaitomi Jūsų taškai. Draudžiama klastoti nuotraukas ar kitaip jas koreguoti. Draudžiama jog jūsų įrodymuose matytusi neleistinos programos. Kiekvienoje Jūsų nuotraukoje turi matytis ARAS || Stažo pavadinimas ir V_P (PAVYZDYS: ARAS || ELITINIS Arnoldas_Supermenas), kitaip Jūsų nuotraukos nebus užskaitytos. Nuotraukos galioją 24valandas, 1 dieną. Pildyti galima vieną kartą per dieną, jeigu viršysite limitą - taškai nebus pridėti. Privalote sąžiningai ir tvarkingai pildyti ataskaitą, kitaip JŪsų taškai bus anuliuoti ir gausite darbo įspėjimą. Pildyti privalote kiekvieną dieną, kitaip duosime darbo įspėjimų. PASTABA: Persikeldami į kitą stažą, Jūsų visi taškai anuliuojami ir renkate per naują. Reikalingas stažo kiekis, norint persikelti į aukštesnį stažą; Persikėlimas iš Eilinis į Leitenantas - 200taškų. Persikėlimas iš Leitenantas į Majoras - 250taškų. Persikėlimas iš Majoras į Generolas - 300taškų. Stažo kiekių rinkimas, už ką bus galimą gauti taškų; Praleista 1valanda žaidime - 0.5taško. Praleista 1 valanda TeamSpeak programoje - 0.5taško. Sugautas vienas iš gaudomų - Dylerių, fūristų, baikerių, tunė - 1taškas. Pagautas ir(arba) duota bauda vienam gaudomui civiliui - 0.5taško. Dalyvavimas veikloje (atgrobimai, šturmai, okupacijos, susišaudymai, treniruotės ir kita) - 2taškai. Sugautas nusikalstamos grupuotės firmos vadovas (direktorius, pavaduotojas) - 2taškai. Atgrobtas užgrobtas objektas - 2taškai. Pagalba kolegai - 0.5taško. Gautas pagyrimas iš Serverio žaidėjo - 0.5taško. Naktinė pamaina nuo 00:00 iki 04:00 (1val darbas 2taškai) - 8taškai. Pakelta rida 100km - 0.5taško. Pagautas Dyleris su narkotikais- 1taškas. Pagautas Fūristas su narkotikais - 1taškas. Gražus pasirodymas (gautas iš direktoriaus žodinis pagyrimas) - 2taškai. Įsirašymas į Stažo rinkimus, bei į jų komandą; 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime?: 2. Kada įsidarbinote į ,,ARAS” komandą?: 3. Įrodymai, jog dirbate ,,ARAS” firmoje: Šablonas norint gauti taškų; 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime?: 2. Kiek turite gauti taškų?: 3. Už ką turite gauti taškų?: 4. Koks jūsų stažas?: Šablonas norint persikelt į kitą ranką; 1. Jūsų Vardas_Pavardė: 2. Jūsų dabartinis stažas: 3. Kiek tašku turite:
 32. 21 mėgsta
  Norime sužinoti, kuris Forumo moderatorius ir Forumo Globalus moderatorius geriausiai atlieka savo darbą. Todėl kviečiame dalyvauti apklausoje. Komentaruose laukiame objektyvių pastebėjimų ir įžvalgų apie kiekvieno darbą. Galbūt yra kam patobulėti? Balsavimas anoniminis Dėkojame už Jūsų nuomonę!
 33. 21 mėgsta
  "Naujienų Blykstė", tai firma kuri padeda įsigyti/parduoti savo nekilnojama turtą, šios firmos darbuotojai yra tikri laidų žinovai kurie veda įdomias ir išskirtines laidas. Šis darbas atrodo gan lengvas, tačiau norint patekti į radiją, reikia turėti bendravimo įgūdžius, gebėti išlikti ramiam konfliktinėse situacijose, gebėti gerbti aplinkinius, jų neįžeidinėti, mokėti rišliai/tvarkingai ir greita rašyti skelbimus. Radijos firmos valdžia: Direktorė: Liepsna_Fire Pavaduotojas: Paulius_Gedrimas Pavaduotojas: Ignas_Reft Pavaduotojas: Renkamas Ko reikia, norint patekti į "Naujienų Blykstės" firmą?: Turėti 10,000 patirties taškų serveryje. Turėti 200.000 serverio valiutos, darbo sutarčiai. Turėti „TeamSpeak3“ programą ir mokėti ją naudoti. Nebūti „JNDS“ (Juodajame neutralių darbų sąraše). Būti susipažinus su radijos firma, mokėti darbo informaciją ir taisykles. Radijos firmos komandos ir jų paskirtis: /r - galimybė rašyti į darbo raciją. /bend - parodo prisijungusiu bendradarbių sąrašą. /dj - galimybė rašyti skelbimus. /djn - galimybė nustatyti norimą laidos pavadinimą, įjungti/išjungti laidą. /ldj - galimybė rašyti, vedant laidą (laidos metu) Radijos firmos taisyklės ir bausmės: 1. Klausyti ir gerbti radijos valdžią, vykdyti jų duotus nurodymus. [2 įspėjimai] 2. Draudžiama per /dj ir /ldj komandas įžeidinėti, diskriminuoti žaidėjus ar kitaip jų negerbti. [2 įspėjimai] 3. Darbo metu privaloma vilkėti darbo uniformą, dirbti su atitinkamu darbiniu transportu. [1 įspėjimas] 4. Draudžiama per /dj ir /ldj komandas rašyti keiksmažodžius, skelbti skelbimus, kurie neatitinka skelbimo formos. [2 įspėjimas] 5. Griežtai draudžiama „žaisti“ su /djn komanda, masiškai įjunginėti laidą, įvedinėti nelogiškus, įžeidžiančius jos pavadinimus. [2 įspėjimai] 6. Firmoje privaloma išdirbti bent 7 dienas, kitaip jūs būsite įrašytas į „JNDS“ [JNDS] 7. Darbo inventorių (komandas, transportą) naudoti tik pagal jų paskirtį. [1 įspėjimas] 8. Privaloma elgtis mandagiai, neįžeidinėti žmonių, nenaudoti necenzūrinių žodžių su kolegomis ar civiliais. [1 įspėjimas] 9. AFK bazėje darbo ir ne darbo metu galima būti neribotai (pirmame aukšte, po laiptais) | Ne bazėje darbo metu iki 15min, ne darbo metu iki 60min. [1 įspėjimas] NEW 10. Darbo metu privaloma būti "TeamSpeak" programoje, pagrindiniame darbo kanale. [1 įspėjimas] NEW 11. Griežtai draudžiama šaudyti/važinėti į kolegas ar civilius. [2 įspėjimai] 12. Draudžiama dalyvauti kitos firmos darbo atrankoje, kitaip būsite įrašytas į „JNDS“. [išmetimas + JNDS] 13. Draudžiama bendradarbiams rašyti papeikimus, jei turite nusiskundimų ar įrodymų, kad darbuotojas elgėsi netinkamai, praneškite radijos valdžiai. [žodinis įspėjimas] 14. Privaloma laikytis darbo grafiko, darbo taisyklių ar kitų taisyklių kurios yra susijusios su radijos firma. [2 įspėjimai] 15. Darbo racijoje draudžiama keiktis, įžeidinėti kolegas, flood'inti (vienu metu rašyti 3 ar daugiau žinučių) [1 įspėjimas] 16. Ofise (/vt 1) būti griežtai draudžiama. [išmetimas] 17. Radijos firmos darbuotojas privalo palaikyti gerus ryšius su neutralių firmų darbuotojais. [1 įspėjimas] 18. Draudžiama naudoti neleistinas programas, kurios palengvina jūsų žaidimą, nesinaudoti serverio klaidomis, t.y. „bugg'inimas“ tai pat nėra toleruojamas. [išmetimas] 19. Privaloma dalyvauti visose rengiamose veiklose (nebent valdžia duoda leidimą nedalyvauti) [2 įspėjimai] 20. Draudžiama būti gaujose ar klubuose. [Išmetimas] 21. Būtina susipažinti su bendrais darbo su pakvietimu nuostatais. [1 įspėjimas] Taisyklės dar gali keistis, tad sekite temą.. Radijos firmos uniforma: Radijos firmos transportas ir jų pavadinimai: Radijos firmos darbo bazė: Radijos firmos darbo grafikas ir pertraukos: Pirmadienis-Penktadienis: 10:00 - 22:00 »»» Pertraukos: 11:00-12:00 ; 16:00 - 16:30 ; 20:00 - 20:30 Šeštadienis: 10:00 - 20:00 »»» Pertraukos: 11:00-12:00 ; 16:00 - 16:30 ; 18:00 - 18:30 Sekmadienis: Laisvadienis. Algos ir premijos: Algos dalinamos kiekvieną penktadienį, nuo 19:00 iki 20:00 [tiksliau, klausti prieš dieną valdžios] Premijos dalinamos po kiekvienos veiklos ar [ir] kai padaro kažką naudingo. Radijos firmos pristatymas:
 34. 21 mėgsta
  Prieš daugelį metų, na tiksliau ne tiek ir daug, prieš vienerius metus, turbūt niekada nebūčiau pagalvojęs jog dar dėl kažkokių tai priežasčių grįšiu į LMG serveryje, galvojau jog visgi tai yra mano praeitis, o dabartis yra kitokia, galvojau jog esu suaugęs ir visgi nebe man tai, bet klydau. Manau jog aš esu užaugęs su LMG serveriu, patyčiau čia visko ir labai neapsakomai daug, prieš daugiau nei mėnesį su Hostu ir Nojum iškėlėme tokią mintį, o davai sukuriam gaują.. Nieko nelaukę, tą ir padarėme. Kol besiformavome buvome pamenu įrove kažkokias vidines taisykles, dar pats pamenu kaip grąsinau kiekvienam naujokui, jog jei išduos pamatys kas jam bus ir panašiai, einant laikui supratau jog viso to nereikia, reikia komunikuoti su žmogumi, jausti jį ir daryti taip jog bent kažkiek būtų išpildyti jo lūkesčiai. Su gaujomis realiai aš visada, čia jaučiu mažiau taisyklių, tik čia gali parodyti kaip galima pakilti į viršų iš visiškos šūdo balos, kaip neturi nieko ir gauni viską. Dažniausias LMG serverio žaidėjas skundžiasi jog vienas ar kitas darbas yra blogesnis, jame negalima nieko gero sukurti nes jame net nėra komandų, ne dėl komandų, chėbryte viskas yra paremta, viską duoda žmogaus įdėdas darbas ir sulaiku įgauta patirtis. Pats save laužiau, galvojau daug kartų nuleisti rankas, nes tiesiog žaidimui nerasdavau laiko, o gavosi taip jog kiek galėjau tiek galėjau, bet išlikau iki galo. Kavoriai - tai dar ne pabaiga, susitiksime kitur, patikėkite manimi. Ši gauja buvo tik startas viskam. AČIŪ, chėbra.
 35. 21 mėgsta
  Duff_Berr

  Tony_Greyn biografija.

  Iš albumo Tony_Greyn biografija.

  Leidimas rašyti biografiją gautas iš Tony_Greyn. Privatus korespondentas Duff_Berr.
 36. 21 mėgsta
  Apsaugos valdžia Direktorius - Ignas_Front Pavaduotojas - Nėra Pavaduotojas - Nėra Pavaduotojas - Nėra Reikalavimai norint dirbti Apsauginiu Mokėti Pagrindinę darbo informaciją Nebūti Nepageidaujamų darbuotojų sąraše (NDS) Mokėti grobimų procesus, bendruosius darbų su pakvietimais nuostatus Turėti TeamSpeak 3 programą, bei veikiantį mikrofoną Turėti 15.000 XP patirties žaidime Turėti 500.000 € darbo sutarčiai Apsaugos darbo komandos /r [Tekstas] - darbo racija, kurioje galima kalbėtis su visais bendradarbiais. /bend - rodo prisijungusius bendradarbius. /paliktidarba - paliekate darbą su pakvietimu. /apsauga - apsaugos darbo komandos. /isodinti [Vardas_Pavardė] - galimybė įsodinti asmenį į savo darbinę transporto priemonę. /isspirti [Vardas_Pavardė] - galimybė išspirti žmogų iš tr. priemonės. /det [Vardas_Pavardė] - galimybė uždėti ir nuimti antrankius kitam žaidėjui. *NUM 4 (greitasis mygtukas) - atidaro ir uždaro darbo bazės vartus. *NUM 6 (greitasis mygtukas) - galimybė uždėti ir nuimti antrankius artimiausiam žaidėjui. Apsaugos veikla serveryje Kaip ir kitos teisėsaugos sritys mes taip pat įeiname į bendrą darbą, dalyvaujame atgrobimuose, susišaudymuose, prastovei gaudome nusikaltėlius ir padedame serveryje palaikyti teisingumą, bei tvarką. Šis darbas reikalauja gerų šaudymo, bei gaudymo ir greito reagavimo įgūdžių, prieš bandant patekti į Apsaugą gerai pagalvokite ar viską mokate ir ar esate pasiruošę šiam darbui. Apsaugos ginklai M4A1 - dažnas ginklas, automatas, naudojamas įvairiose situacijose. Silenced 9mm (Tazeris) - pistoletas, pašovus žmogų sustingdo jį 20 sekundžių laikotarpiui. Apsaugos darbinė uniforma Apsaugos darbinis transportas Apsaugos pagrindinė bazė Darbo laikas Pirmadienis-Penktadienis: 10:00 - 22:00 »»» Pertraukos: 12:00-13:00 ; 16:30 - 17:00 ; 20:30 - 21:00 Šeštadienis-Sekmadienis: Ne darbo diena, dirba tik savanoriai Algų ir premijų mokėjimo sistema Algos - Kiekviena penktadienį tarp 19:00 ir 21:00 Premijos - Po kiekvienos veiklos, ar gerai padaryto darbo Apsaugos darbo taisyklės 1. Klausyti valdžios, bei laikytis jų nurodymų [1 įspėjimas] 2. Darbo metu būti TeamSpeak programoje [1 įspėjimas] 3. AFK bazės viduje daugiausiai 1 valandą [1 įspėjimas] 4. Baigus važinėti su transportų, jį privaloma sunaikinti [1 įspėjimas] 5. Darbo metu dirbti tik su darbine uniforma, bei transportu [1 įspėjimas] 6. Gerbti kolegas, bei kitus serverio žaidėjus [1 įspėjimas] 7. Dalyvauti firmos rengiamoje veikloje [1 įspėjimas] 8. Tazerį naudoti tik nusikaltėliams ar bėgliams pašauti [1 įspėjimas] 9. Grobimų, veiklų metų draudžiama trukdyti naudojant mikrafoną [1 įspėjimas] 10. Nesikeikti, neįžeidinėti kolegų, bei kitų serverio žaidėjų [1 įspėjimas] 11. Neprašyti algų ankščiau už nurodytas mokėjimo dienas [1 įspėjimas] 12. Grobimų ar kitų veiklų metu draudžiama išeiti į AFK tyčiniu būdų [1 įspėjimas] 13. Draudžiama lysti į nusikaltėlių bazes neturint tam pagrindo [2 įspėjimai] 14. Draudžiama šaudyti, rakinti nusikaltėlius esant jų bazėje ar ant platformos [2 įspėjimai] 15. Tyčia bandyti išlaisvinti gaudomą, jį paleidinėti [2 įspėjimai] 16. Vykstant kokiai darbuotojų veiklai, juos surakinėti, vešti kur nors [2 įspėjimai] 17. Draudžiama turėti ryšių su nusikaltėliais [3 įspėjimai] 18. Draudžiama turėti psichotropinių medžiagų, jas platinti, vartoti [3 įspėjimai] 19. Draudžiama piktnaudžiauti darbo komandomis [3 įspėjimai] 20. Grobimų metu draudžiama naudoti VIP/ADMIN komandas, tazerį,surakinėti [3 įspėjimai] 21. Draudžiama teleportuotis prie grobiamo pastato ar kito objekto [3 įspėjimai] 22. Draudžiama naudoti žaidimą palengvinančias programas [3 įspėjimai] 23. Į papeikimus būtina atsakyti per 2 valandas, nebent yra rimta priežastis [3 įspėjimai] 24. Sąžiningai atlikti savo darbo, nebūti korumpuotais [3 įspėjimai] 25. Firmoje privalote išdirbti minimaliai 14 dienų laikotarpį [NDS] Pagarbiai Apsaugos firmos direktorius - Ignas_Front Tema gali keistis, todėl prašome dažnai sekti ir išmokti pakeistus nurodymus
 37. 20 mėgsta
  Duff_Berr

  Jimmy_Absolut biografija.

  Iš albumo Jimmy_Absolut biografija.

  Leidimas rašyti biografija gautas iš Jimmy_Absolut. Privatus korespondentas - Duff_Berr.
 38. 20 mėgsta
  Duff_Berr

  Edvis_Tanks biografija.

  Iš albumo Biografijos.

  Leidimas rašyti biografiją gautas iš Edvis_Tanks. Privatus korespondentas Duff_Berr.
 39. 19 mėgsta
  Taksi – tai neutralūs serverio žaidėjai kurie nėra nei nusikalstamoje nei teisėsaugos pusėje. Šie žaidėjai tiesiog važinėja su „TAXI“ mašina, laukia iškvietimų iš kitų serverio žaidėjų. Didžiausiais mūsų tikslas yra nuvežti kuo greičiau ir saugiau mūsų klientus į jų norimą vietą. Taip pat ši firma yra labai pritaikyta naujokams, nes mūsų tikslas yra išmokinti mūsų darbuotojus kuo daugiau gero. Taksi firmos valdžia: Direktorius: Arnas_Sanra Pavaduotojas: Masia_Mantas Pavaduotojas: Nėra Pavaduotojas: Nėra Taksistu firmos reikalavimai, norint patekti: Turėti 10.000 žaidimo patirties Mokėti bendrąja taksistų firmos informacija Turėti 300.000 serverio pinigų, darbo sutarčiai Turėti „TeamSpeak“ programą Turėti lengvojo automobilio teises. Nebūti juodajame neutralių darbų sąraše. Taksi firmos komandos: /r (darbo racija) /bend (prisijungusių bendradarbių sąrašas) /isspirti (išspiria žaidėją kuris sėdi mašinoje. Mygtukas „N“ (duoda pasirinkti, ar imti/neimti pinigus iš kliento) Taksi firmos taisyklės: Gerbti visus serverio žaidėjus Laikytis K.E.T. (Kelių eismo taisyklių) Darbo metu dirbti, nesivažinėti su nuosavu transportu Draudžiama naudoti šaunamuosius ginklus, išskyrus atsišaudant. (turėti įrodymus) Griežtai draudžiama būti ofise. Įsidarbinus privaloma išdirbti mažiausiai 7 dienas. Nevogti klientų iš bendradarbių, važiuoja tas, kuris pirmas parašo /r „Aš“, „Važiuoju“ ir t.t Privaloma dalyvauti firmos veikluose, gavus atleidimą pasidaryti įrodymus. ''AFK'' stovėti bazėje maksimaliai 2 valandas, ne bazėje 15 minučių. Draudžiama modifikuoti savo automobili, nebent esate tai nusipirkę per Greičio balu tema. Su serverio žaidėjais bendrauti draugiškai, nenaudoti necenzūrinių žodžių. Vežant klientą draudžiama naudoti „/vt“ VIP komandą. Laikytis visų bendrų serverio taisyklių. Draudžiama „floodinti“ ir įžeidinėti per /r Neprašyti firmos valdžios, kad permestu į transporterius. Draudžiama būti gaujoje, klube P.S. Bausmės bus skirtos atitinkamai pagal situacija. Taksi firmos inventorius (GFX'ai pakeliui ;D): Taksistu darbo grafikas: Darbo dienomis dirbame nuo 10:00 iki 22:00 Pertraukos nuo 12:00-13:00 ir 20:00-21:00 Šeštadienis/Sekmadienis – ne darbo diena Kita informacija: Premijos bus dalinamos po kiekvienos veiklos arba už gerą darbą vakarais. Algos bus dalinamos sekmadienį/pirmadienį, dėl algų susiekite su valdžios atstovais. #Taksi / Transporterių direktorius
 40. 19 mėgsta
  ANKETOS ŠABLONAS1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Tomas_Torreto2. Užblokuotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė): Arnoldas_Supermenas3. Užblokavimo priežastis: serverio klaidu naudojimas savo paties labui. ) /pzu naudojimas, kai transportas prie sprogimo ribos ir jo sėkmingas išsaugojimas4. Vaizdinė medžiaga:
 41. 19 mėgsta
  1. Apie ką vaizdo įrašas?: Edward_Harrell2. Ar vaizdo įrašas Jūsų?: Taip3. Vaizdo įrašas:
 42. 19 mėgsta
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime:Aivariux_Original2. Atstovaujama firma ir pareigos joje: Radija, pavaduotojas.3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Visų pirmą, tai norėčiau pradėti nuo to, jog labai atsiprašau Radijos firmos direktorės- Liepsnos, nes ji tikėjosi iš manęs daug bet gavos taip, kad neberandu laiko sedėti prie kompiuterio dėl darbo. Kadangi dirbu 12h kiekvieną dieną, tai dingo visa motyvacija ką nors daryti... Norėčiau labiausiai padėkoti tau- @Einaras_Bmw, kad suteikei man paragauti pavaduotojo kąsnelio ir kentėjai visas mano padarytas klaidas, nes tik tavo dėka aš gavau šansą tapti pavaduotoju pas Liepsną. Nors mes ir nesutarėm bet žinok, kad tu būsi gerbiamas ateity ne kaip projekto komandos narys bet, kaip tikras draugas! Būdamas pavaduotoju aš pats supratau, kad nemoku būti pavaduotoju, nes ne man šios pareigos, nesugebu susitvarkyti, o gavęs sunkią situaciją susijusią su pavaduotoju, aš pasimetu ir darau tai kas netinkama. Pereinant prie padėkų, tai labiausiai norėčiau padėkoti šiems žmonėms: @Paulius_Gedrimas- seni, mano mylimas, draugeli, <Juokiuosi> žiauriai dėkoju tau, kad išlikai su manim toks draugiškas ir gerbei mane, kaip geriausią draugą Per tą laiką kol buvom kartu, tai turbūt esi geriausias draugas kada nors sutiktas šiame projekte, tad linkiu tau sėkmės siekiant aukštumų servery (aš visada savo balsą duosiu už tave, tik laikykis mūsų pažado). @Liepsna_Fire- mieloji viršininke, direktore, atleisk man, kad per tą laiką aš tave nuvyliau, tačiau čia viskas įvyko taip staigiai, kad net aš pats nebesupratau kas vyksta. Žinau, kad iš manęs tikėjaisi daug bet nieko negavai, žinau, kad pyksi dėl šito bet aš labai tikiuosi, kad tavo naujasis pavaduotojas išpildys tavo svajones. Širdingai norėčiau tau pasakyti AČIŪ, kad kai aš atėjau į šitą firmą, tai tu mane priėmei šiltai ir išlikai draugiška visą tą laiką, tad gerbiu! @Ignas_Reft- Ignai, na nors ir tu manęs nemėgai, bet stengdavomės sutarti gerai, nors ar mum tai gavosi, tai aš nežinau... Kalbant atvirai, tai kai sužinojau, jog man davė pavą pas Einarą, o ne tau, tai jaučiau sąžinės graužatį ir norėjau padaryti viską, kad tu nepyktum, bet patarčiau su darbuotojais elgtis, kaip su draugais, o ne kaip su šiukšlėmis. @Impressible_Paulius- ką tu, pikčiūrna?? Šaunus kolega esi, fainas toks bet per daug piktas, gi nusiramink ir nebesinervuok dėl paprastų dalykų! Tikiuosi, kad būsi ir toks šaunus darbuotojas pas Liepsną, nes manau, kad tu esi viena iš svarbiausių puzlės detalių firmoje, gi senas vilkas esi! @Por_Tall- čia gi mano prikolistas, ojej kiek tik ateini, tai tiek mes prižvengiam, tad labai norėčiau tavęs paprašyti paslaugėlės, ėėėėė davai išlik toks prikolas visą gyvenimą, nu jeigu ne Paulius_Gedrimas, tai žinok neatsikabinčiau nuo tavęs <Juokiuosi> Tikiuosi, kad mes dar susimatysim, kai grįšiu po pertraukėlės! Taipogi norėčiau pasakyti ačiū šiems draugams, kurie buvo su manimi: Lukas_Barsukas Minde_Boss Ice_Kornis Kiaule_Papis Rorr_Gal Aurimas_Zageronas Tony_Greyn Edward_Harrell Inferno_Player Deivis_Splsh Lukas_Vegeneris Atsiprašau ko nepažymėjau, nes gal nebendravom arba nesutarėm :/4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 14 dienų.
 43. 19 mėgsta
  Sulėtinkit video ir pamatysit kaip iš apačios neša. Eilinis /Tb.kick, manau visi žino kaip jis veikia, NĖRA pingo, jokių lentelių, kažkiek pakibo dar tas /tb.kick. Per DL matosi kaip mano skaičiai kinta, ne taip kaip reikia, tai reiškiasi, kad ten swing nevisiškai pavykusiai išnešė mane. Ir išnešė kai buvau pakėles rata, tolygiai. Eilinį kartą per čyterius kenčia nekalti žaidėjai... Banned neturėtų būti patvirtinta.
 44. 19 mėgsta
  Dominykas_Miguel

  (͡° ͜ʖ ͡°)

  Iš albumo Mėmės

  © Dominykas_Miguel

 45. 19 mėgsta
  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime: Jack_Evans 2. Atstovaujama firma ir pareigos joje: Tiuninginių direktorius 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Na sunkus sprendimas, bet yra kaip yra. Daug visko norėjau, daug visko žadėjau, bet ne viską įvykdžiau. Labai sunku išeiti, bet apsisprendžiau, jog reikia nutraukti savo vadovavimą, o nutraukti todėl, kad atėjo vasara, atsirado tingėjimas, prasidės va tuoj tūsai, baliai, festivaliai ir noras juose dalyvauti, nenoras atliktų savo pareigų. Viskas prasidėjo nuo Baikerių, tikrai dariau kas mano jėgoms, stengiausi, buvo visko ir šilto ir šalto, aišku baikerių iškelti labai nepavyko man, bet padariau ką padariau ir save pats vertinu teigiamai. Perėjus į tiuninginių firmą buvo daug noro daug motyvacijos, norėjau viską daryti ir suburti tikrai gerą komandą, nes daugelis žmonių buvo prižadėję daug ko, bet to neįvykdė. Susipažinau su daugeliu nuostabių žmonių ir jie man padėjo tiek kiek nepadėjo tie, kurie mane jau seniai pažįsta. Tiuninginiai nebuvo ta firma, kurioje man pavyko atsiskleisti, ne ta firma kuri man patraukli, ne ta firma, kuri man patinka. Tiuninginiams reikia tokio, kuris mokėtų susitvarkyti firmoje ir netingėtų dirbti ir firma neatsibostų. Pirmą savo didelį AČIŪ tariu savo bff Tony_Greyn, nes jis man suteikė tuos šansus pabūti dviejų firmų direktoriumi. Su Toniu patyrėm daug visko, buvo visko ir šilto ir šalto, bet Tony tu žinai mano svajonę. Atsiprašau Tony jeigu tave nuvyliau, jeigu buvau blogas direktorius, atsiprašau už viską kas buvo ne taip. Myliu tave ir gerbiu kaip gerą draugą Žmogus, kuris padėjo prasimušti ir mane labai palaikė tai Koala_Stonkus, šis žmogutis buvo mano pirmasis pavaduotojas baikerių firmoje, paskatino pildyti į direktorių ir palaikė kaip buvo firmoje. Jis yra pasiaukojantis žmogus, nes atsisakė pavaduotojo Kitas žmogus, kuris man laaaaaabai padėjo tai Lunis_Hakis, dar vienas mano pavaduotojas, kuris yra tooks pareigingas, kad jis vertas direktoriaus, toks nuostabus žmogus ir žiauriai geras draugelis pasidaręs jis man Nu ką atėjo laikas padėkoti buvusiam dylerių direktoriui ir esamam SWAT firmos direktoriui - Arnoldžiukui_Supermenui. Šis žmogus tiesiog osum, vienas iš geriausių direktorių, o kodėl nes motyvacijos pas jį žiauriai daug, viską daro nepriekaištingai, o padaręs klaidą stengiasi ją ištaisyti. Ačiū tau už visus grobimus, ačiū tau, kad palaikei mane ir visada užstodavai su dyleriukais, Tu best! Arnoldžiukai SWAT inc, era bus tikrai nuostabi! Aš už tave mažiuk mano, myl Noriu padėkoti ir buvusiam fūrų drk, dabartiniam GP - Abrikosui_Weed (nebūsi geresnis GP už mane ). Ką tu darei su fūrom, kad buvo 0 on? Nu ką ačiū už visus grobimus, už kartu praleistą laiką jis buvo tikrai linksmas ir nepamiršk Dovos Labai didelis ačiū -KAVORIAI- gaujai, jūs tiesiog nenugalimi ir nesutriuškinami, išėjote pakeltomis galvomis ir grįšite, taip pat aukštai iškėlę galvas Ignai_Host, Nojau_Pumputi ir Lukai_Markeri, tikiuosi, kad pakartojimas bus! Ačiū ir Arnoldis_Arnoldis, Tadys_Kent, Edga_Hks (2 dienos pav ir vertas drk), Vycka_Rycka, Wtf_Nope, Nika_Dress, Karolis_Ganjababy (lapas), Gregui (nemoku pavardės parašyt), Monte_Gangga, Edward_Harell (už GXF ir flameinimą per lolą ) Deivis_Splash, Inferno_Player, Por_Tal, Dareko_Ogo, Liepsnai_Fire (eisim pasistumdyt?), noriu padėkoti visai teisėsaugai, kad buvo nešvarių grobimų ir keli švarūs, kaip nečytinot, taip pat ačiū Saras_Gurry (už lolo partijas, bet nepamiršiu ką padarei su baikeriais), ačiū savo visiems darbuotojams, kurie pas mane dirbote, ačiū nuostabiam direktorių chatui, direktoriumi verta būti vien tik dėl jo! Atsiprašau ko nepaminėjau, bet jūs nuostabūs ir jūs visada mano širdyje! Ačiū visiems visiems kas palaikėte mane ir kas buvote su manimi! Iš serverio niekur nepabėgu, bet einu kur esu laukiamas, pareigose būsiu tik rudenį! Myliu jus visus! Norėčiau, kad mano pareigas užimtų Edga_Hks, jam reikia direktoriaus! Keletas prisiminimų! 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: Baikeriai - 28 dienos, Tiuninginiai - 18 dienų = 46 nuostabios dienos
 46. 19 mėgsta
  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime: Mindis_Gta 2. Atstovaujama firma ir pareigos joje: Medikai 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Nutraukiu savo veiklą, kadangi, nenoriu jog būtent per mane kentėtų geras draugas - direktorius @Inferno_Player. Kaip šiandien, buvo daug nesusipratimų su mano užblokavimų dėl kurio gavau pats užblokvimą dėl pažeidimo. Tačiau, priėmęs stiprų sprendimą paliekų Medikų pavaduotoją, kurio atvirai ilgai siekiau ir galiausiai pasiekiau, tačiau dabar tenka palikti. Nuoširdžiausiai noriu padėkoti Inferno_Player, už pasitikėjimą, suteiktą šansą pasireikšti pas tave pavaduotojaus pareigose, atleisk kad taip šiandien atsitiko su manim, tikiuosi supranti mano keblią situaciją. Manau būdamas mano vietoje, irgi dabar paliktum Medikų pavaduotoją, kad daugiau nebūtų tokių nęsamonių. Taip pat, noriu iš širdies padėkoti Crippen Memorial firmos darbuotojams, kurie mane palaikė, stūmė mane į priekį, vedė teisingų kelių ir tuo pačiu manimi pasitikėjo. Tikiuosi Inferno, tavo visus lūkeščius aš atlikau, o jei ne - nepyk ant manęs... iš tikro nenoriu rašyti šito palikimo, bet širdis daro savo už tokį blogą pažeidimą... Užleisiu šią pavaduotojaus vietą firmos darbuotojui, kuris ilgiau išbus nei aš ir parodys jog gali daugiau nei aš ! Taigi Inferno, tikiuosi supranti mano šią situaciją, kad tavo firmai aš nenoriu kenkti, vis dėl to tai buvo ir mano firmą. Serveryję aš žaisiu ir manau sieksiu kokių tai nors kitų aukštumų, susitiksime kokiam nors darbe! Labai norėčiau padėkoti @Tony_Greyn už pasitikėjimą ir stiprią apklausą į pavaduotojo pareigas! Tu irgi ant manęs nepyk ;x 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: Nuostabiausios 28 dienos, su Medikų firmą!
 47. 19 mėgsta
  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime: Darek_Ogo 2. Jūsų atstovaujama firma: Mechanikai <33 3. Jūsų naujo Pavaduotojo Vardas_Pavardė: Deivis_Splash 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: šis žmogus rodo dideli potenciala šiai firmai , nuo pat antros dienos kai isidarbino stulbino dideliu aktyvumu tiek žaidime , tiek ir forume. Yra tikrai gan atsakingas , motyvuotas ir siekia savo tikslu , butent tokio asmens man reikia mechanikų firmos pavaduotojo kėdej kad padėtu iškelt šia firma į aukštumas. 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: taip.
 48. 18 mėgsta
  GAUJOS ISTORIJA Narkatos pradininkai tai du žymus serverio nusikalteliai Larry ir Danillo, jiems Liepos menesi kilo mintis sukurti gaują, kuria žaidėjai prisimintu iki šiol. Poto prie mūsų prisidėjo Erlandas su Captainu, jų prisidėjimas tik dar labiau sustiprino šią gaują. Gauja aprašysiu trumpai, sudesiu visus prisiminimus iš gaujos, gaujiniu nuomones. NARKATOS tai nusikaltėliai kile iš Comptono, Los Angeles. Jų pagrindinis išgyvenimo šaltinis buvo ginklai, susišaudymai su kitomis gaujomis, pardavinėjimas nelegalių prekių. Džiaugiuosi, kad ši gauja turėjo nemaža rata savų žmonių su kuriais gauja suniekino teisėsauga, išnaikino kitas gaujas, ir įrodė visiems kas čia karaliauja. Šios gaujos pagrindinis tikslas yra buti geriausiais. Mus galite atskirti nuo žalios aprangos, ir užsibrežimu nugalėti. Dabar, prie mūsų prisidėjo Gedas_Afigenas, kuris bus atsakingas už rengiama veikla, naujų gaujinių priemima, tvarka. Geriausi: Erlandas_Smile, Larry_Hudson, Captain_John, Danillo_Quentuella, Rokas_Tdu, Darius_Xxl, Nojus_Pumputis, Andreja_Laucaite, The_Toxin, Auris_Xesto, Funkis_Punkis, Abrikosas_Weed, Golden_Bmw, Eigirdas_Mlg, Tomass_Adidass, Bernardas_Mercedes, Ltu_Grazvis, Sarunas_Dirolas, Ovis_Diesel, Grazvis_Diesel, Mantas_Oho, Sinaloa_Cartel, Ryan_Sound, Rencekas_Mafukas, Nik_Jonson, Ernis_Pokemon, Paul_Walkerr, Mantas_Westbrook, Justas_Zaidzia, Playing_Cards, Mindaugelis_Cool, Karka_Djd, Fuck_Youu, Kentas_Weed, Mykolas_Kurmis, Alan_Bako, James_Deep, Happy_Boy, Pavlo_Dream, Eigirdas_Mlg, Karolis_Paciufarinam, Josh_Newman, Tomas_Tankas, Augustinas_Extensa, Jamal_Gibson, Mantas_Freeze, Titas_Statham, Valdux_Samp.. Žaidėjų atsiliepimai, su kai kuriais teturėjau galimybė susisiekti, pasiklausti: GAUJOS LYDERIAI Danillo_Quentuella, Erlandas_Smile, Larry_Hudson. GAUJOS APRANGA Los Santos, Ganton.
 49. 18 mėgsta
 50. 18 mėgsta
  1. Apie ką vaizdo įrašas?: Kunigų darbą.2. Ar vaizdo įrašas Jūsų?: Taip.3. Vaizdo įrašas: Norėčiau padėkoti medikų firmai, Edviui_Tanks ir daugeliui kitų už pagalbą.
Ši lyderių lenta nustatyta pagal Vilnius/GMT+03:00 laiko juostą