Jump to content

Geriausiai įvertinti


Populiarus turinys

Rodyti mėgstamiausią turinį nuo 2018.07.20 visose srityse

 1. 52 taškai
  KEIČIASI GROBIMO PROCESAS IR BENDROJI DARBŲ INFORMACIJA Net pačiam keista, kaip praeiti Direktorių Prižiūrėtojai galėjo gyventi pagal tuos pačius grobimo procesus, jų taisykles, punktus tokį ilgą laiką. Svarbiausi dalykai bus paryškinti juodai, tačiau rekomenduojama perskaityti pokyčius visiems. BENDROJI DARBŲ INFORMACIJA - - - Nuo šiol bet kokios firmos darbuotojai darbo metu galės dirbti be darbinės uniformos, jei priklauso aukščiausiam specialiajam rangui (apie tai turi būti sukurta tema su paaiškinimais). - - - Šturmas gali vykti nelimituotą laiką, šturmu nelaikoma, kai šturmuojančių asmenų skaičius mažesnis nei 10. - - - Spyglius galima naudoti reidų, izoliacijų ir kitų veiklų metu, taip pat galima spyglius naudoti FTB bei S.W.A.T. darbuotojams, kurie prie išvažiavimo iš miestų mėgina tikrinti Fūristų krovinius. - - - Policija ir FTB gali per dieną padaryti vieną komendanto valandą, o S.W.A.T. firma, nepriklausomai nuo Policijos ir FTB, dar vieną komendanto valandą. - - - Nuo šiol S.W.A.T. gali taip pat daryti kratas, kaip iki šiol galėjo FTB. Krata gali vykti 5 minutes, jei per ją teisėsaugininkai randa nelegalias prekes (narkotikus) ar apsvaigusį vairuotoją už vairo (reikia bent 3 pažeidėjų), tai teisėsaugininkai gali prisiteisti iki 3.000.000 iš kratos. - - - Nuo šiol riaušės bus populiaresnės - nenumalšinus riaušių per 10 minučių, šią nusikalstomą veiklą surengusi grupuotė iš Teisėsaugos gali prisiteisti 2.000.000 serverio valiutos. Riaušės gali vykti ilgiausiai 20 minučių. - - - Nuo šiol blokadas gali organizuoti: Gaujos, Dyleriai, Fūristai, Tune, Mechanikai ir Transporteriai. - - - Tiuninginiai gali rengti nelegalias lenktynes tokiu pat principu kaip ir Transporteriai po reformų. Visos senos nelegalių lenktynių versijos nusibraukia. - - - Tiuninginiai gali reketuoti: Gaujas. Už 20 minučių sėkmingo reketo galima prisiteisti 2.000.000 serverio valiutos S.W.A.T. Už 15 minučių sėkmingo reketo galima prisiteisti 2.000.000 serverio valiutos Policiją. Už 15 minučių sėkmingo reketo galima prisiteisti 1.500.000 serverio valiutos Mechanikus, jei Mechanikai parodo pirmieji agresiją. Už 15 minučių sėkmingo reketo galima prisiteisti 1.500.000 serverio valiutos Fūristus. Už 20 minučių sėkmingo reketo galima prisiteisti 4.000.000 serverio valiutos - - - Pasikeitimai su protestais: Protestus gali daryti neutralios firmos - Radijos, Medikų, Taxi bei Apsaugos komandos Proteste privalo dalyvauti bent dvi neutralios firmos bei jų valdžios atstovai. Protestą galima rengti tik tuo atveju, kai yra bent vienas teisėsaugos valdžios narys bei 10 prisijungusių jo firmos darbuotojų. Protestai turi vykti 2x2 principu. Proteste daugiausiai gali dalyvauti 3 neutralios firmos. Protestą galima rengti šiuose vietose: Teismo salėje, Banke, Ūkininkų kalne, Kalėjime, Viešbutyje. Proteste draudžiama naudoti šaunamuosius ginklus, gydytis, atiteleportuoti savo firmos darbuotojus, teleportuotis pas savo firmos darbuotojus, būti AFK, naudoti žolę ar narkotines medžiagas. Teisėsaugos atstovai gali naudoti lazdas. Proteste neutralias puses gali daugiausiai gydyti 3 medikai. Už sėkmingą protestą Teisėsaugos firmos valdžios atstovai turi sumokėti 3.000.000 serverio valiutos vienam neutralios firmos valdžios atstovui, t.y jei protestą rengia Radija ir Medikai prieš S.W.A.T. ir Policiją – S.W.A.T. firma turi sumokėti 3.000.000 serverio valiutos Radijai, o Policija 3.000.000 Medikams. Už nesėkmingą protestą neutralios firmos turi sumokėti 2.000.000 serverio valiutos teisėsaugos valdžios atstovams, t.y jei protestą rengia Taxi ir Apsauga prieš FTB ir Policiją – Apsauga turi sumokėti 2.000.000 Policijai, lygiai taip pat Taxi turi sumokėti 2.000.000 FTB firmai. Už du iš eilės išlaikytus protestus neutralių firmų valdžios atstovai gauna papildomą atranką. Už tris Iš eilės išlaikytus protestus neutralių firmų valdžios atstovai gali nuimti savo firmos pavaduotojui įspėjimą. Už keturius iš eilės išlaikytus protestus neutralių firmų valdžios atstovai gali nusiimti direktoriaus įspėjimą. Už penkis iš eilės išlaikytus protestus neutralių firmų valdžios atstovai gauna papildomai 30.000.000 serverio valiutos. - - - Neutralių firmų darbuotojai negali dalyvauti Gaujų veiklose. Gaujų veiklose gali dalyvauti šių firmų darbuotojai (su valdžios leidimu): Fūristų (daugiausiai 5 viename grobime), Dylerių (daugiausiai 5 viename grobime), Tune, Mechanikų ir Transporterių firmos nariai. - - - Transporteriai su Mechanikais gali rengti okupacijas. Okupacijos vyksta prieš visą Teisėsaugą. Okupacijas galima daryti ir atskirtai, ir kartu tarpusavyje. - - - Teisėsaugos rakinimų paaiškinimai nusikalstomų grupuočių vietose: Baikerių bazėje. Baikerių bazės interjere rakinti draudžiama, lauke ant platformos tai pat. Dylerių bazėje. Draudžiama rakinti tiek bazėje, tiek ant Dylerių bazės platformos (prie vartų) bei prie bazės tvoros ribų. Fūristų bazėje. Draudžiama rakinti pačioje Fūristų bazėje. Prie Fūristų bazės vartų bei sienų nėra draudžiama rakinti. Pasikrovime griežtai draudžiama rakinti. Tune bazėje. Draudžiama rakinti pačioje Tune bazėje bei garaže. Transporterių bazėje. Draudžiama rakinti Transporterių bazėje bei garaže. Mechanikų bazėje. Draudžiama rakinti Mechanikų bazėje, tačiau leidžiama surakinti KMA bei Technikinėje. GROBIMO PROCESAS - - - Grobimus galima daryti nuo 10:00 ryto iki 23:00 vakaro (savaitgaliais iki 00:00 nakties). Tą patį pastatą ar firmą/gaują galima grobti daugiausia 3 kartus per dieną. - - - Keičiasi grobimų vietos: Išimta Viešbučio grobimo vieta (tik firmoms su pakvietimais) Išimta skelbimų kontoros grobimo vieta. Išimta Motokroso event (1) grobimo vieta. Įdėta LV krepšinio aikštelės grobimo vieta (nuotrauka) Įdėtos LSPD, SFPD, LVPD garažų grobimų vietos, jose galima būti tik priekyje, gale slėptis draudžiama (SFPD, SFPD, LSPD, LSPD, LVPD, LVPD Įdėta LS kempingo grobimo vieta (nuotrauka) Įdėta FTB bazės grobimo vieta (tik ne interjeras ir ne treniruočių zona) Įdėtas tunelis tarp /vt 1 ir /vt 3 (nuotrauka, nuotrauka) - - - Išpirkos: Išlaikius tam tikrai nusikalstomai frakcijai grobimą 1x1 principu 15 ar20 minučių Teisėsauga privalo per 24 valandas susimokėti 3.000.000 baudą. Išlaikius tam tikrai nusikalstomai frakcijai grobimą 2x2 principu 15 ar20 minučių Teisėsauga privalo per 24 valandas susimokėti 6.000.000 baudą. Išlaikius tam tikrai nusikalstomai frakcijai grobimą 3x3 principu 15 ar20 minučių Teisėsauga privalo per 24 valandas susimokėti 9.000.000 baudą. Išlaikius tam tikrai nusikalstomai frakcijai grobimą 1x2 principu 15 ar20 minučių Teisėsauga privalo per 24 valandas susimokėti 7.000.000 baudą. Išlaikius tam tikrai nusikalstomai frakcijai grobimą 1x3 principu 15 ar20 minučių Teisėsauga privalo per 24 valandas susimokėti 10.000.000 baudą. Išlaikius tam tikrai nusikalstomai frakcijai grobimą 2x3 principu 15 ar20 minučių Teisėsauga privalo per 24 valandas susimokėti 6.000.000 baudą. Jei nusikalstomos frakcijos grobia dvigubai ilgesniam laikui – dvigubėja ir išpirkų sumos. - - - Atsiranda įsiveržimai. Tai unikalus būdas Teisėsaugos firmoms pažaboti nusikaltėlius bei iš jų gauti pinigų. Kaip vyksta įsiveržimai? Tam tikra Teisėsaugos grandis (S.W.A.T./FTB/Policija) du kartus per dieną (kiekviena atskirai) gali daryti įsiveržimus, kurie vyksta vietose, kuriose klesti nelegali veikla. Principas panašus į grobimo, tačiau apsikeičiama pusėmis. Teisėsauga užima tam tikrą nusikalstomų grupuočių svarbų tašką, o nusikaltėliai turi vykti į tą vietą ir pašalinti Teisėsaugos narius. Įsiveržimuose gali būti naudojamas transportas, tačiau draudžiamos kliūtys ir spygliai. Nusikaltėlių tikslas per 20 minučių išvalyti Teisėsaugos atstovus, antraip šie turės susimokėti tam tikrą baudą. Ką galima gauti iš įsiveržimų? Kiekvieno įsiveržimo laimikis – 3.000.000 arba 6.000.000 serverio valiutos, priklauso nuo to, kiek Teisėsaugos firmų daro įsiveržimą. Išlaikius įsiveržimą 1x1 principu 20 minučių nusikalstoma grupuotė privalo sumokėti Teisėsaugai 3.000.000 serverio valiutos arba atiduoti 5000 žolės vienetų, Teisėsaugai išlaikius įsiveržimą 2x2 principu 20 minučių nusikalstamos grupuotės privalo sumokėti Teisėsaugai 6.000.000 serverio valiutos arba atiduoti 10000 žolės vienetų. Įsiveržimus galima daryti šiuose vietose: Fūristų pasikrovimas, SF bunkeris, FC kalnas, Ūkininkų kalnas. Įsiveržimus gali daryti daugiausiai dvi firmos, viešame įsiveržimo skelbime privaloma nurodyti iki kada vyksta įsiveržimas, kas vykdo įsiveržimą, kur vyksta įsiveržimas ir prieš ką vyksta įsiveržimas. Įsiveržimus galima daryti 2x2 principu tik prieš Dylerius ir Fūristus, 1x1 principu įsiveržimus galima daryti prieš Dylerius, Fūristus, Tune, Gaujas. Kad surengtumėte įsiveržimą nusikalstamos grupuotės narių skaičius turiu būti ne mažesnis kaip 10 bei turi būti vienos (jei vyksta 1x1) arba dviejų (jei vyksta 2x2) firmos valdžios atstovai (neilgiau AFK kaip 5 minutes).
 2. 45 taškai
  Modifikacijų krautuvėlė - Tai vieta kurioje galėsite užsisakyti modifikacijas savo žaidimo pagražinimui, už tam tikrą atsiskaitymą už modifikacijas. Krautuvėlės įkūrėjas - Lukas'Vegeneris Kainoraštis Textūrų [namų/kelių/interjerų/augalų] modifikacijos - 5 Forumo patinka C-Hud, Hud, Font, Samp.dll modifikacijos - 4 Forumo patinka ENB/Colormod/Timecyc modifikacijos - 6 Forumo patinka Kitos [edit programos] modifikacijos - 5 Forumo patinka Transporto modifikacijos - 3 Forumo patinka ModPack modifikacijos - 10 Forumo patinka Effects modifikacijos - 4 Forumo patinka Sound modifikacijos - 4 Forumo patinka Skin modifikacijos - 4 Forumo patinka Gun modifikacijos - 4 Forumo patinka Ped modifikacijos - 2 Forumo patinka Cleo modifikacijos - 2 Forumo patinka Taisyklės Būtina paspausti patinka mygtuką ant temos, kitaip modifikacijos nebus ieškomos Neįkyrėti modifikacijų ieškotojams Anketoje draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius Skelbti tik pilnai užpildytą anketą Draudžiama ieškoti nelegalių žaidimą palengvinančių programų Pateiktoje vaizdinėje medžiagoje negali matytis kito projekto reklama Ieškomą modifikaciją apibūdinti kuo aiškiau Už modifikacijas privaloma atsiskaityti per 24 valandas, kitaip būsite įtraukti į krautuvėlės juodąjį sąrašą Modifikacijų krautuvėlės juodasis sąrašas - tai sąrašas tų žmonių kurie neatsiskaito už modifikacijas, iš šio sąrašo išsipirkti galima už tam tikrą patinka paspaudimų skaičių. Vardas'Pavardė | Data | Patinka paspaudimų kiekis norint išsipirkti Greg_Slokittik | 2018.07.17 | 6 patinka James_Splite | 2018.07.17 | 9 patinka James_Cleer | 2018.07.17 | 5 patinka Zygis_Budrys | 2018.07.17 | 2 patinka Ewan_Armani | 2018.07.17 | 10 patinka Ernestas_Diskutuoja | 2018.07.17 | 6 patinka Karolis_Ganjababy | 2018.07.27 | 10 patinka Edga_Hks | 2018.07.27 | 4 patinka Neddy_Deaglazz | 2018.08.11 | 18 patinka Lil_Cobra / 2018.08.18 / 11 patinka Anketa Vardas'Pavardė: Jūsų ieškoma modifikacija: Modifikacijos vaizdinė medžiaga[nebūtina]: Ar paspaudėte patinka mygtuką ant pagrindinės temos?: Ar nebus problemų su atsiskaitymu?:
 3. 44 taškai
  Sveiki darbuotojai, skelbiu darbo konkursą kuriame galėsite papildomai užsidirbti. Viskas ką Jums reikės padaryti tai yra pasodinti gaudomą fūristą į kalėjimą (šiuo atveju koncentracijos stovyklą), pasidaryti įrodymus ir užpildyti žemiau esančią anketą. Taisyklės: »»» Nuotraukoje turi matytis Jūsų V_P ir įrodymai, kad būtent Jūs pasodinote fūristą. »»» Anketos pildymui įrodymai galioja tik 3 dienas. »»» Pinigus atsiimti galite tik kas dvi dienas. »»» Nušauti fūristai nesiskaito, jeigu tuo metu vyko kokia nors veikla, išskyrus grobimą. Kainoraštis: Paprastas fūristas - 20.000 Fūristų pavaduotojas - 40.000 Fūristų direktorius - 60.000 Tomas_Torreto - 100.000 Anketa: 1. Jūsų Vardas_Pavardė: 2. Kiek fūristų nušovėte: 3. Kiek pinigų turėtumėte gauti: 4. Įrodymai:
 4. 42 taškai
  Papeikimas priimtas. Direktorius netenka statuso ir tampa paprastu žaidėju, direktorius atitenka antros vietos laimėtojui - Lunis_Hakis. Ačiū Vyckai už kovą prieš Fūristus ir Robada Royals vaikinukus, ir vėl korta nepakrito.
 5. 41 taškai
  Mat_Himplin

  Robada Royals

  Bad and mean, back in town Robada Royals, gauja neparemta tikrais faktais ar fantazuotais įvykiais, o tik tikru progresu, krauju ir chaosu. Sugrįžimas atrasti naują gaujos pusę gaujų sferoje kariaujant kraujas su krauju šalia šeimos pečių ir tik su didžiausiu noru suteikti žmonėms to ko visi norime. ______________________________ Antras kartas, antras šansas, antras karas. Antras šansas pragyventi tai kartu. _______________ _______________ head of the house _______________ Mat_Himplin Gytis_Qpk _______________ crew _______________ (Nepraleisk progos prisidėti - susisiek) Coach_Carter James_Splite Lexas_Lmg Deivis_Splash Karo_Wanted William_Wizard Brad_Stevens Ernestas_Driftuoja Marcelo_Edga Kenny_Silver Sebas_Aliveeee Martinas_Marinela Ugnius_Milevic Dnz_Playz Syde_Fenix Marius_Skridaila Lauriss_Samper Ajwa_Kanape Aidas_Lithuania Puma_Ltu Kornelijus_Black Erikas_Radionovas Eimys_Racing Augis_Godfix Dimka_Adminas Mantas_Sadunas Azaza_Aza Ruslys_Black Ryzas_Kaciukas Alenas_Pain Por_Tal Matas_Taxi John_Moron Hugy_Pacan Matukas_Poseu Edga_Fox _______________
 6. 39 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Karolis_Ganjababy2. Jūsų atstovaujamas darbas: Fūristai3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (Vardas_Pavardė): Tomas_Torreto4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Bratūha, realiai tai būtent šis asmuo su motyvavo sudalyvauti šiuose rinkimuose, planavom pasiimti jau senai šia firma į rankas. Aristokratai remix 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: plbm
 7. 36 taškai
  INFORMACIJA, KURIĄ VERTA ŽINOTI KIEKVIENAM - APIE TRANSPORTERIUS! TRANSPORTERIAI - KAS JIE TOKIE? Tai asmenys, kurie jus nugabens iš taško A į tašką B reaktyviniu greičiu, pavežios jus po miestelius ir paatstovaus jums už gidą. Šie asmenys taipogi lydi fūristų siuntas su nelegaliais kroviniais (ginklai, narkotinės medžiagos, žolė), rengia nelegalias lenktynes prieš kitas firmas, su tikslu - pasipelnyti pinigų, grobimus bei kt. nusikalstamą veiklą. Transporteriai yra tiek neutrali, tiek dalinai nusikalstama (atlieka tik dalį nusikalstamos firmos funkcijų) firma. FIRMOS VALDŽIOS ATSTOVAI: DIREKTORIUS: Kevin_Sanchez (laisvadienis: nenustatytas) eina pareigas nuo 2018/08/02 PAVADUOTOJAI: Dragon_Ball (laisvadienis: nenustatytas) eina pareigas nuo 2018/08/14 TRANSPORTERIŲ DARBO KOMANDOS: „/r“ - darbo racija, kurioje galite bendrauti su bendradarbiais. „/bend“ - prisijungusių bendradarbių sąrašas. „NUM4“ - atidaro/uždaro darbo bazės vartus, įėjimas/išėjimas iš transporto garažo. „N raidė“ - paimti/neimti pinigų iš kliento, jam įsėdus į jūsų automobilį. REIKALAVIMAI, KURIUOS PRIVALOTE ATITIKTI NORĖDAMI TAPTI TRANSPORTERIAIS: Serveryje turėti 15.000 bendrosios patirties (XP) Turėti 500.000 € serverio valiutos darbo sutarties apmokestinimui. Bent minimaliai būti susipažinus su Keybinder programa, jos naudojimu žolės pūtimui (/pusti), nusikalstama veikla. Nebūti Juodajame darbuotojų sąraše (NDS), Sukčių ir čyterių sąraše ar kt. būti užsitarnavus neigiamą reputaciją iš visuomenės. Mokėti grobimų/okupacijų taisykles (nuoroda į temą) Naudotis TeamSpeak 3 programa (parsisiuntimo nuoroda) Naudotis Keybinder programa (parsisiuntimo nuoroda) KIEKVIENAS TRANSPORTERIS PRIVALO LAIKYTIS ŠIŲ TAISYKLIŲ: 1. Darbe išdirbti nustatytą terminą, t.y. 14 (2 savaitės) kalendorinių dienų, antraip atsidursite Juodajame darbuotojų sąraše (NDS) 2. Darbo metu privaloma dirbti, neužsiimti pašaline su darbu nesusijusia veikla. Dalyvauti renginiuose („event“) leidžiama. 3. Darbo metu privaloma devėti darbo uniformą. 4. Būti drausmingiems, pavyzdingiems darbuotojams, neišsišokinėti. Rodyti pagarbą ir mandagiai elgtis su visais serverio žaidėjais (klientai, sąjungininkai - nesvarbu) 5. Nešaudyti, netrukdyti ar kitaip kenkti serverio žaidėjams, išskyrus atvejus, kuomet vykdoma nusikalstama veikla ir pan. 6. Be jokios abejones, draudžiama naudoti žaidimą palengvinančias programas (liaud. čytus (s0b ir t.t.)) 7. Privaloma reaguoti į iškvietimus ir kuo greičiau prisistatyti pas klientus. 8. Vykstant grobimui/okupacijai ar kt. nusikalstamai veiklai, kuomet tos veiklos dalyviai negali naudoti /vt, /get, /to, /ateles privaloma būti prie ligoninės ir padėti greičiau nusigauti tiems asmenims į įvykio vietą. 9. Darbo metu privaloma naudoti TeamSpeak 3 programą ir būti darbo paskirties kanale. 10. Darbo metu draudžiama dirbti ofise, žvejoti, rinkti grybus ar užsiimti panašia veikla, išskyrus per pertrauka. 11. Vairuoti pagal kelių eismo taisykles (K.E.T.) be reikalo netrankyti žaidėjų, transporto priemonių ir t.t. 12. Vykstant nusikalstamai veiklai „primesti gangsterius“, tikrus užkietėjusius serverio nusikaltėlius, nebijoti pasiūlyti persimesti - elgtis kaip ir kiti nusikaltėliai. 13. AFK bazėje - neribotas laikas, už bazės ribų iki 10 minučių, ne daugiau. * Vykstant nusikalstamai veiklai (grobimai, okupacijos, kt.) privaloma laikytis šių taisyklių (nuoroda į temą) DARBO INVENTORIUS: DARBO GRAFIKAS, PAGAL KURĮ DIRBAME: Pirmadienis - penktadienis: nuo 12 00 iki 22 00 val. (pertrauka: nuo 17 00 iki 18 00 val.) Šeštadienis: nuo 10 00 val. iki 23 00 val. (pertrauka: nuo 16 00 iki 17 00 val.) Sekmadienis: ne darbo diena. Dirba tik savanoriai. ALGOS DALINAMOS KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ PO SUSIRINKIMO! grafika - Denis_Blask & Edward_Harrel © Kevin_Sanchez
 8. 35 taškai
  Ignas_Host

  DragonBallSuper

  Patvirtinama, tampate iškart oficialūs !
 9. 34 taškai
  Sveikas, o galbūt ir sveika, tikriausiai į šią temą užklydai visai neatsitiktinai, o dėl to, kad ruošiesi ir nori tapti vienu iš mūsų. Galiu pasveikinti, jog atėjai būtent ten kur ir turėtum. Čia rasi visą informaciją kuri bus naudinga bei reikalinga atrankoje, t.y. norint patekti pas mus. Galiu tik perspėti, jog lengva nebus, o ir visą informaciją būtinai reikės lėtai ir kruopščiai perskaityti, jog suprastum ir įsisavintum net ir pačius sukčiausius dalykėlius, bet pavargti prieš atranką tikrai verta, prižadu! Reikalavimai norint tapti vienu iš mūsų: »»» Nebūti NDS sąraše. »»» Turėti TS3 programą, bei patartina bent šiokį tokį mikrofoną. »»» Mokėti greitai reaguoti ir išlaikyti šaltą protą. »»» Turėti gerą arba neutralią reputaciją serveryje. »»» Būti pasiruošusiam netikėčiausiems išbandymams tiek atrankos metu, tiek po jos. »»» Susiplanuoti savo laiką, jog atrankos metu galėtumėte būti bent 2h mūsų TS kanale, kol bus apklausti visi kandidatai. »»» Puikiai žinoti visus grobimų nuostatus. »»» Žinoti visą mūsų pagrindinę darbo informaciją bei būti paspaudus mygtuką "Patinka". »»» Būti susipažinus su mūsų pareigybių ir laipsnių sistema bei būti paspaudus mygtuką "Patinka". »»» Paspausti mygtuką "Patinka" šioje temoje, kad žinotume, jog tikrai joje lankėtės. »»» Turėti 50.000 bendrosios serverio patirties (xp). »»» Žinoti, kad Ieva yra beprotiškai graži mergina. »»» Turėti 500.000 serverio valiutos darbo sutarčiai (su rimta priežastimi gali būti taikomos išimtys). Nebūtina, tačiau tai padidins Jūsų šansus ir palengvins darbą firmoje: »»» Turėti patirties teisėsaugoje (realios, o ne xp). »»» Turėti VIP/ADMIN. »»» Turėti gerą, nečirškiantį mikrofoną. »»» Mėgti daug dirbti bei tarnauti teisingumui. »»» Sutarti su kitomis teisėsaugos firmomis. Didžiausios sėkmės! © @Julius_Liaudis
 10. 33 taškai
  B E N D R O J I D A R B Ų I N F O R M A C I J A Teisėsauga - tai trijų frakcijų vieninga grupuotė, kurią sudaro Policija, FTB ir S.W.A.T. Teisėsauga privalo Serveryje užtikrinti tvarką: turi vykti į atgrobimus, išlaisvinimus, malšinti riaušes, susišaudymus, okupacijas, tramdyti nusikaltėlius, juos sulaikyti, gelbėti savo bendradarbius, kitus Teisėsaugos narius. Turėdami galimybių, teikti pagalbą prašantiems žaidėjams, daryti kratas, šturmus ir įsiveržimus. POLICIJA - tai žemiausia Teisėsaugos grandis, kuri daugiausiai yra atsakinga už civilių nusikaltimus ir pažeidimus. Policijos darbuotojai privalo miesteliuose ir už jų ribų užtikrinti saugumą bei tvarką. Policijos komandos nariai turi išnaudoti gausų firmos inventorių, šie turi vykti į atsigrobimus, riaušes, įsiveržimus. Policija taip pat gali rengti reidus, izoliacijas, komendanto valandą, privalo stabdyti nelegalias lenktynes. FTB agentai - tai antra pagal svarbumą Teisėsaugos grandis, kuri privalo stabdyti nusikalstomų grupuočių veiklą. FTB agentai turi kovoti prieš Dylerių nelegalių prekių pardavinėjimą, Fūristų nelegalių krovinių gabenimą, Tiuninginių, Transporterių nelegalių lenktynių organizavimą, Gaujų susišaudymus. FTB agentai privalo stabdyti riaušes, atgrobinėti pastatus, malšinti susišaudymus, okupacijas, blokadas, turi organizuoti kratas, įsiveržimus, šturmus. S.W.A.T. - tai aukščiausia Teisėsaugos grandis, kuri reikalauja daugiausiai patirties ir atsakomybės. S.W.A.T. firma privalo vadovautis tokiais pačiais principais kaip ir FTB agentai, jie turi kovoti prieš nusikalstomas grupuotes, stabdyti jų nelegalias veiklas. S.W.A.T. turi kovoti prieš Dylerių nelegalių prekių pardavinėjimą, Fūristų nelegalių krovinių gabenimą, Tiuninginių, Transporterių nelegalių lenktynių organizavimą, Gaujų susišaudymus. FTB agentai privalo stabdyti riaušes, atgrobinėti pastatus, malšinti susišaudymus, okupacijas, blokadas, turi organizuoti kratas, įsiveržimus, šturmus. 1. Teisėsaugai draudžiama piktnaudžiauti savo turimomis privilegijomis (pvz.: įtarti, surakinti žaidėjus be priežasties ir juos palikti, kankinti, reketuoti ir panašiai). Serveryje esant grupuotei kurią sudaro 5 ar daugiau žaidėjų tai skaitoma kaip neliečiama grupė kurios teisėsauga negali liesti savo turimomis privilegijomis. 2. Teisėsaugos rakinimų paaiškinimai nusikalstomų grupuočių vietose: Baikerių bazėje. Baikerių bazės interjere rakinti draudžiama, lauke ant platformos tai pat. Dylerių bazėje. Draudžiama rakinti tiek bazėje, tiek ant Dylerių bazės platformos (prie vartų) bei prie bazės tvoros ribų. Fūristų bazėje. Draudžiama rakinti pačioje Fūristų bazėje. Prie Fūristų bazės vartų bei sienų nėra draudžiama rakinti. Pasikrovime griežtai draudžiama rakinti. Tune bazėje. Draudžiama rakinti pačioje Tune bazėje bei garaže. Transporterių bazėje. Draudžiama rakinti Transporterių bazėje bei garaže. Mechanikų bazėje. Draudžiama rakinti Mechanikų bazėje, tačiau leidžiama surakinti KMA bei Technikinėje. 3.Teisėsauga negali priklausyti ar turėti ryšių su Nusikalstamomis grupuotėmis, būti korumpuotais. Negali darbo metu vartoti narkotikų ar žolės, jiems draudžiama naudotis nusikalstamų grupuočių paslaugomis. 4. Teisėsaugos firmos visados privalo vykti į grobimus, susišaudymus, okupacijas ir kitas veiklas, kurias rengia nusikalstamos grupuotės. Įskaitant ir tada, kai yra vykdoma treniruotė, apmokymai, susirinkimai ar kita veikla (išimtis: Serveryje yra prisijungęs tik vienas valdžios atstovas darbe ir jis veda atranką, kuri prasidėjo prieš tam tikrą veiklą į kurią turėtų vykti). 5. Teisėsauga privalo rengti šturmus, įsiveržimus, kratas, reidus, izoliacijas, kad palaikytų bendrąją tvarką miesteliuose ir už jų ribų. 6. Šturmas gali vykti bet kiek kartų per dieną, šturmu nelaikoma, kai šturmuojančių asmenų skaičius mažesnis nei 10. Išvalius šturmą jo organizatoriai į šturmuotą vietą gali grįžti po 45 minučių. Šturmą gali vykdyti FTB agentai ir S.W.A.T. firmos darbuotojai. Šturmas gali būti pradėtas tik tada, kai nusikalstamos grupuotės bazėje ar rajone yra bent 3 gaudomi žaidėjai. Šturmo metu negalima naudoti darbo komandų, gydytis bei teleportuotis į šturmuojamą vietą. Šturmas negali trukti ilgiau, negu 10 minučių. Grįžti į šturmus yra leidžiama, tačiau be jokių teleportacijų į šturmuojamą lokaciją. Apsauga turi galią būti šturmų dalimi, atstovaudami už vieną ar (ir) kitą pusę. Šturmą galima vykdyti po kiekvieno nusikalstomų grupuočių suorganizuoto veiksmo. 7. Teisėsauga gali stabdyti Serverio žaidėjus patikrinimui, net ir tada kai jie neturi įtarimo. Policija gali tikrinti visus Serverio žaidėjus, išskyrus: Dyleriai, Fūristai (jeigu važiuoja su priekaba). FTB ir SWAT Dylerius gali tikrinti bet kada. Fūristus (jeigu važiuoja su priekaba) galima tikrinti ir gaudyti naudojant tazerį tik tada, kai jie kerta miestelių ribą (tiltus). Fūristus su fūra rakinti las-venturas miesto rate negali. Spyglius galima naudoti reidų, izoliacijų ir kitų veiklų metu, taip pat galima spyglius naudoti FTB bei S.W.A.T. darbuotojams, kurie prie išvažiavimo iš miestų mėgina tikrinti Fūristų krovinius. 8. Policija ir FTB gali per dieną padaryti vieną komendanto valandą, o S.W.A.T. firma, nepriklausomai nuo Policijos ir FTB, dar vieną komendanto valandą. 9. S.W.A.T. bei FTB firmos gali daryti kratas. Krata gali vykti 5 minutes, jei per ją teisėsaugininkai randa nelegalias prekes (narkotikus) ar apsvaigusį vairuotoją už vairo (reikia bent 3 pažeidėjų), tai teisėsaugininkai gali prisiteisti iki 3.000.000 iš kratos. Kratas galima daryti prieš Transporterius, Mechanikus, Fūristus, Dylerius ir Gaujas, Tune firma yra neliečiama. 10. Teisėsauga privalo turėti įrodymus įtariant asmenį už visas priežastis. Neturėdami įrodymų, galite būti pašalinti iš darbo bei užblokuoti. Įrodymai galioja 2 valandas (SWAT / FTB Agentams), o Policijos Departamentui 24 valandas. Teisėsauga negali keisti šio įtarimo dėjimo. Bausti kelis kartus už tą patį. Padarydami klaidą, rekomenduojame padaryti įrodymus bei asmeniui, kuriam buvo per klaidą suteiktas įtarimas, duoti baudą. Už narkotikų turėjimą, buvimą neblaiviam, įtarimas skiriamas automatiškai. Narkotikai turi būti atimami Jūsų. Įtarti už be šviesų galima nuo 21 valandos vakaro iki 8 valandos ryto. 11. Teisėsauga privalo suteikti baudą iki 15 įtarimo visiems Serverio žaidėjams. Suteikti baudos negalima tik Nusikalstamoms grupuotėms, baudos yra dalinamos ir dalinai nusikalstamoms grupuotėms. Teisėsauga turi teisę suteikti baudą iki 25 įtarimo Serverio prižiūrėtojams, direktoriams bei jų pavaduotojams, neatsižvelgiant į jų užimamas pozicijas. Direktorių prižiūrėtojui suteikti baudą privaloma visada. 12. Teisėsauga kliūtis, spyglius, tazerį turi naudoti atsakingai. Kliūčių ar spyglių Nusikalstamų grupuočių bazėse ar Fūristų pasikrovimo bazėje be priežasties palikti draudžiama. Taip pat, kliūčių ar spyglių palikti šiaip sau - negalima. Kliūtis Teisėsaugos darbuotojai turi dėti atsakingai, ant tiltų, kur krovinius veža Fūristai, kliūtys turi būti padėtos taip, kad būtų galima pravažiuoti tiesiai be jokių problemų. Viešose siuntose (kai skelbia per /d), Teisėsaugos atstovai negali dėti kliūčių ant tiltų ir iškrovimuose, kur krovinius veža Fūristai. 13. Teisėaugos firmos gali tarpusavyje mainytis darbuotojais, pakvietimus gali duoti tiek pavaduotojai, tiek direktoriai, tačiau už viską reikia turėti įrodymus. Teisėsauga negali daryti DeathMatch (dviejų asmenų nužudymas), tiek darbo ar ne darbo metu. 14. Teisėsaugos atstovai negali šaudyti, rakinti ar kitaip kenkti žaidėjams prie ligoninės ar saugiose zonose. 15. Teisėsaugai draudžiama kištis į Nusikalstamų grupuočių pykčius, grobimus ir masinius susišaudymus vykdomus tarpusavyje. 16. Teisėsaugos darbuotojai gali dirbti be uniformos tik tuo atveju, jei priklauso aukščiausiam rangui (apie tai turi būti parašyta informacija forume). 17. Teisėsaugos frakcijos gali daryti įsiveržimus. Tam tikra Teisėsaugos grandis (S.W.A.T./FTB/Policija) du kartus per dieną (kiekviena atskirai) gali daryti įsiveržimus, kurie vyksta vietose, kuriose klesti nelegali veikla. Principas panašus į grobimo, tačiau apsikeičiama pusėmis. Teisėsauga užima tam tikrą nusikalstomų grupuočių svarbų tašką, o nusikaltėliai turi vykti į tą vietą ir pašalinti Teisėsaugos narius. Įsiveržimuose gali būti naudojamas transportas, tačiau draudžiamos kliūtys ir spygliai. Nusikaltėlių tikslas per 20 minučių išvalyti Teisėsaugos atstovus, antraip šie turės susimokėti tam tikrą baudą. Kiekvieno įsiveržimo laimikis – 3.000.000 arba 6.000.000 serverio valiutos, priklauso nuo to, kiek Teisėsaugos firmų daro įsiveržimą. Išlaikius įsiveržimą 1x1 principu 20 minučių nusikalstoma grupuotė privalo sumokėti Teisėsaugai 3.000.000 serverio valiutos arba atiduoti 5000 žolės vienetų, Teisėsaugai išlaikius įsiveržimą 2x2 principu 20 minučių nusikalstamos grupuotės privalo sumokėti Teisėsaugai 6.000.000 serverio valiutos arba atiduoti 10000 žolės vienetų. Įsiveržimus galima daryti šiuose vietose: Fūristų pasikrovimas, SF bunkeris, FC kalnas, Ūkininkų kalnas. Įsiveržimus gali daryti daugiausiai dvi firmos, viešame įsiveržimo skelbime privaloma nurodyti iki kada vyksta įsiveržimas, kas vykdo įsiveržimą, kur vyksta įsiveržimas ir prieš ką vyksta įsiveržimas. Įsiveržimus galima daryti 2x2 principu tik prieš Dylerius ir Fūristus, 1x1 principu įsiveržimus galima daryti prieš Dylerius, Fūristus, Tune, Gaujas. Kad surengtumėte įsiveržimą nusikalstamos grupuotės narių skaičius turiu būti ne mažesnis kaip 10 bei turi būti vienos (jei vyksta 1x1) arba dviejų (jei vyksta 2x2) firmos valdžios atstovai (neilgiau AFK kaip 5 minutes). Įsiveržimai gali vykti 45 minutės po grobimo pabaigos, jei valdžios lyderiai nesėdi kalėjime. 18. Policija reido metu gali tikrinti tiek Dylerius, tiek Fūristus. Nusikalstamos grupuotės - tai vieninga trijų frakcijų grupuotė (Fūristai, Dyleriai, Tiuninginiai) plius Gaujos (Baikeriai). Nusikalstamų grupuočių tikslas kelti chaosą miesteliuose, grobti pastatus, reketuoti žaidėjus, daryti susišaudymus, okupacijas, death-match miesteliuose, pardavinėti nelegalias prekes, gabenti nelegalius krovinius, grobti žaidėjus. FŪRISTAI - viena populiariausių nusikalstamų grupuočių firma, kurioje klesti nelegalių prekių gabenimas, apiplėšimai, grobimai ir kitos neleistinos veiklos. Fūristai gali gabenti krovinius, tačiau ne visi yra legalūs. Nelegalius krovinius sudaro Ginklai/Narkotikai/Žolė, už šių krovinių gabenimą Fūristų firmos darbuotojai yra baudžiami Teisėsaugos atstovu. Fūristai kartu su Transporteriais gali daryti bendras siuntas. Fūristai gali organizuoti grobimus, susišaudymus, okupacijas, blokadas, siuntas, riaušes, death-match miesteliuose ir kt. DYLERIAI - serverio nelegalių prekių pardavėjai, kurie už pinigus parduoda ginklų, narkotikų ir žolės paketus. Dyleriai privalo bendradarbiauti su kitomis nusikalstamomis frakcijomis ir jiems parūpinti nelegalių prekių. Dyleriai gali daryti grobimus, susišaudymus, okupacijas, blokadas, nelegalių prekių siuntas, riaušes, death-match miesteliuose ir kt. TIUNINGINIAI - dar viena nusikalstomų grupuočių firma, kuri atsakinga už serverio mašinų įvaizdį bei nelegalias veiklas. Tiuninginių firma gali organizuoti nelegalias lenktynes, grobimus, susišaudymus, okupacijas, blokadas, nelegaliai tiuninguoti mašinas, rengti reketus. 1. Nusikalstamos grupuotės negali šaudyti prie ligoninės ar saugiose zonose. 2. Blokadą organizuoti galima tik tada, kai teisėsauga daro reidą. Valdžia turi paskelbti apie organizuojamą blokadą. Po paskelbimo Teisėsauga negali rakinti ar įtarti. Blokados gali būti organizuojamos tiek kartų, kiek organizuojami reidai. 3. Fūristai, Dyleriai ar Tiuninginiai savo nelegalias paslaugas gali teikti bet kur ir bet kada, apie tai galima paskelbti viešu skelbimu. 4. Fūristai gali rengti bendras siuntas su Transporterių firma. Transporterių darbuotojai gali lydėti bet kokias siuntas, tačiau už nelegalias siuntas bus gaunami pinigai. Susitarus ir susibendradarbiavus su Fūristų valdžia, Transporterių bei Fūristų firmos gali vežti narkotikų/ginklų/žolės krovinius. Už 3 sėkmingus nuvežimus (reikalingi 3 skelbimai, kad viskas buvo pravežta sklandžiai) S.W.A.T. ir FTB valdžia privalės išmokėti 3.000.000 serverio valiutos (kartu sudėjus), o jei po pirmojo, antrojo ar trečiojo gabenimo Fūristų kroviniai yra supakuojami - Transporterių ir Fūristų valdžia kartu turi sumokėti 3.000.000 valiutos S.W.A.T. arba FTB firmoms (kartu sudėjus). Vežant siuntas, bent vienas iš S.W.A.T./FTB valdžios narių turi būti prisijungęs. Daugiausiai per dieną galima nugabenti 2 siuntas (6 nelegalius krovinius). Gabenimo principas: turi būti išnaudojamos Transporterių mašinos, kai kurie transporteriai gali sėdėti ir keleivio vietoje. Gabenimo metu galima rakinti tik ties: pasieniu, geležinkeliu, baltu, raudonu ir kitais tiltais, tai yra pradžia, nuo kurios galima rakinti, rakinti taip pat galima ir miestelių ribose. Siunta laikoma supakuota tada, kai sugaunama daugiau nei pusė gabenamų krovinių. 5. Tiuninginių firma gali reketuoti: Gaujas. Už 20 minučių sėkmingo reketo galima prisiteisti 2.000.000 serverio valiutos S.W.A.T. Už 15 minučių sėkmingo reketo galima prisiteisti 2.000.000 serverio valiutos Policiją. Už 15 minučių sėkmingo reketo galima prisiteisti 1.500.000 serverio valiutos Mechanikus, jei Mechanikai parodo pirmieji agresiją. Už 15 minučių sėkmingo reketo galima prisiteisti 1.500.000 serverio valiutos Fūristus. Už 20 minučių sėkmingo reketo galima prisiteisti 4.000.000 serverio valiutos 6. Nusikalstamos grupuotės kalėjime gali rengti riaušes. Nenumalšinus riaušių per 10 minučių, šią nusikalstomą veiklą surengusi grupuotė iš Teisėsaugos gali prisiteisti 2.000.000 serverio valiutos. Riaušės gali vykti ilgiausiai 20 minučių. 7. Nusikalstamų grupuočių darbuotojai gali dirbti be darbo uniformos tik tuo atveju, kai priklauso specialiam aukščiausiam rangui (apie tai turi būti informacija forume). 8. Okupacijos gali vykti bet kur, Teisėsaugos atstovai turi stebėti nusikalstamų grupuočių manevrus, jei to nepavyksta padaryti - reikia pažiūrėti per /pzu komandą, kur vyksta okupacija. Okupacijoje turi būti išnaudojamas gausus darbo transportas. Okupacijos metu galioja grobimo taisyklės. 9. Nusikalstamos firmos gali mainytis darbuotojais, pakvietimus gali suteikti tiek pavaduotojai, tiek direktorius, tačiau už viską privaloma turėti įrodymus. 10. Nusikalstamų grupuočių nariai gali dalyvauti Gaujų veiklose. Grobimo metu iš Fūristų ir Dylerių firmos daugiausiai gali dalyvauti 5 darbuotojai. 11. Tiuninginių firma gali organizuoti nelegalias lenktynes. Nelegalios lenktynės vyksta 1v1 principu, prz: Tiuninginių valdžia pasiūlio nelegalias lenktynes Taxi ar Fūristų firmai (siūlyti gali bet kam, išskyrus Teisėsaugos frakcijas), susitaria, kad kas pirmas nuvyks iki Everesto kalno - laimės 5.000.000 (sumą, trasą gali derintis patys). Laimi ta firma, kuri pirma kerta finišo liniją ir atvyksta į sutartą tašką. Lenktynių finiše būtinai privalo būti bent po vieną firmos prižiūrėtoją ar valdžios narį (šiuo atveju prie finišo linijos turi stovėti Tiuninginių ir Taxi/Fūristų firmos valdžios nariai). Patartina finišo liniją filmuoti. Prieš nelegalias lenktynes abu valdžios atstovai turi paskelbti per /d, kad vyksta lenktynės, turi nurodyti sumą ir finišo linijos vietą. Į tai reaguoja Policija arba FTB, šie turi skubėti ir numalšinti nelegalias lenktynes (surakinti dalyvius ir uždėti įtarimą už nelegalias lenktynes ir, jei daro, NON-RP). Jei nei vienas nelegalių lenktynių dalyvis nekerta finišo linijos - lenktynių dalyviai turi susimokėti pusę paskelbtos sumos, šiuo atveju - Tiuninginiai ir Taxi/Fūristai kartu sudėjus turi susimokėti Policijos/FTB fimai 2.500.000. Daryti nelegalias lenktynes galima tik tada, kai yra vienas iš Policijos arba FTB valdžios narių, o darbuotojų skaičius didesnis nei 10. Jei abu Teisėsaugos frakcijų atstovai yra prisijungę, lenktynių organizatoriai turi parašyti, prieš ką daro lenktynes. Lenktynių dalyviai negali šaudyti vieni į kitus, galima šaudyti tik į Teisėsaugos atstovus. 12. Nusikalstamos grupuotės privalo vykti į įsiveržimus ir išvalyti Teisėsaugininkus, antraip turės susimokėti baudą. Dalinai nusikalstamos grupuotės - tai Mechanikų ir Transporterių frakcijos, kurie atlieka tiek neutralias funkcijas, tiek nusikalstomas. MECHANIKAI - Mechanikai turėtų simbolizuoti ir tvarką, ir betvarkę. Šie privalo valyti miestelius nuo nereikalingai palikto transporto, užpilti kuro ar sutaisyti transportą, bet taip pat ir rengti okupacijas, susišaudymus, blokadas, reketus, net grobimus. TRANSPORTERIAI - Tai turėtų būti TAXI firmos konkurentai, kurie simbolizuoja patirtį ir prabangą. Transporteriai gali gabenti keleivius, tačiau tuo pačiu daryti okupacijas, susišaudymus, blokadas, padėti gabenti nelegalias siuntas Fūristams, organizuoti nelegalias lenktynes ir grobimus. 1. Tiek Mechanikų, tiek Transporterių firmos gali daryti grobimus. Mechanikai arba Transporteriai per savaitę gali padaryti vieną grobimą, tačiau jei grobia kartu - 3 grobimus per savaitę. 2. Mechanikų firma gali reketuoti - Baikerius (ir kitas gaujas), Tune, S.W.A.T. firmas. Reketuoti galima 10 arba 20 minučių. Sėkmingai išreketavus gaują už 10 minučių prisiteisiama 1.500.000 serverio valiutos, už 20 minučių gaunama 3.000.000 kompensacija. Reketuojant Tune ar S.W.A.T. firmas už 10 minučių galima prisiteisti 1.800.000 serverio valiutos, o už 20 minučių - 4.000.000. 3. Mechanikai turi teisę susidaryti tam tikrą firmų kainoraštį, pvz: už 1.000.000 pastoviai pila degalus fūristam, jei tų pinigų nėra - degalai netiekiami. 4. Mechanikai gali daryti okupacijas/susišaudymus ir panašius dalykus. Okupacijos ar susišaudymai turi vykti tik atvirose vietose (čia netinka bažnyčia, kazino ir kt.). Okupacijos turi vykti tokiu principu: Mechanikai atsitempia iš KMA visas nenaudojamas tr. priemones ir jas numeta (sustato), tarkime, ant balto tilto. Išmėtę tr. priemones taip, kad jas būtų sunku pašalinti teisėsaugai, jie skelbia susišaudymą arba okupaciją. Čia jau okupacija įgauna vertę - už kiekvienas 5 išlaikytas okupacijos minutes - teisėsauga privalo sumokėti 500.000 serverio valiutos. Okupacijos metu turi būti teisėsaugos valdžia. Ilgiausiai okupuoti objektą galima 30 minučių. Susišaudymai vertės neturi. Death-Match vyksta ne darbo tr. priemonėse, o asmeninėse. 5. Transporteriai gali lydėti bet kokias Fūristų siuntas, tačiau už nelegalias siuntas bus gaunami pinigai. Susitarus ir susibendradarbiavus su Fūristų valdžia, Transporterių bei Fūristų firmos gali vežti narkotikų/ginklų/žolės krovinius. Už 3 sėkmingus nuvežimus (reikalingi 3 skelbimai, kad viskas buvo pravežta sklandžiai) S.W.A.T. ir FTB valdžia privalės išmokėti 3.000.000 serverio valiutos (kartu sudėjus), o jei po pirmojo, antrojo ar trečiojo gabenimo Fūristų kroviniai yra supakuojami - Transporterių ir Fūristų valdžia kartu turi sumokėti 3.000.000 valiutos S.W.A.T. arba FTB firmoms (kartu sudėjus). Vežant siuntas, bent vienas iš S.W.A.T./FTB valdžios narių turi būti prisijungęs. Daugiausiai per dieną galima nugabenti 2 siuntas (6 nelegalius krovinius). Gabenimo principas: turi būti išnaudojamos Transporterių mašinos, kai kurie transporteriai gali sėdėti ir keleivio vietoje. Gabenimo metu galima rakinti tik ties: pasieniu, geležinkeliu, baltu, raudonu ir kitais tiltais, tai yra pradžia, nuo kurios galima rakinti, rakinti taip pat galima ir miestelių ribose. Siunta laikoma supakuota tada, kai sugaunama daugiau nei puse gabenusių krovinių. 6. Transporteriai gali rengti nelegalias lenktynes. Nelegalios lenktynės vyksta 1v1 principu, prz: Transporterių valdžia pasiūlio nelegalias lenktynes Taxi ar Fūristų firmai (siūlyti gali bet kam, išskyrus Teisėsaugos frakcijas), susitaria, kad kas pirmas nuvyks iki Everesto kalno - laimės 5.000.000 (sumą, trasą gali derintis patys). Laimi ta firma, kuri pirma kerta finišo liniją ir atvyksta į sutartą tašką. Lenktynių finaše būtinai privalo būti bent po vieną firmos prižiūrėtoją ar valdžios narį (šiuo atveju prie finišo linijos turi stovėti Transporterių ir Taxi/Fūristų firmos valdžios nariai). Patartina finišo liniją filmuoti. Prieš nelegalias lenktynes abu valdžios atstovai turi paskelbti per /d, kad vyksta lenktynės, turi norodyti sumą ir finišo linijos vietą. Į tai reaguoja Policija arba FTB, šie turi skubėti ir numalšinti nelegalias lenktynes (surakinti dalyvius ir uždėti įtarimą už nelegalias lenktynes ir, jei daro, NON-RP). Jei nei vienas nelegalių lenktynių dalyvis nekerta finišo linijos - lenktynių dalyviai turi susimokėti pusę paskelbtos sumos, šiuo atveju - Transporteriai ir Taxi/Fūristai kartu sudėjus turi susimokėti Policijos/FTB fimai 2.500.000. Daryti nelegalias lenktynes galima tik tada, kai yra vienas iš Policijos arba FTB valdžios narių, o darbuotojų skaičius didesnis nei 10. Jei abu Teisėsaugos frakcijų atstovai yra prisijungę, lenktynių organizatoriai turi parašyti, prieš ką daro lenktynes. Lenktynių dalyviai negali šaudyti vieni į kitus, galima šaudyti tik į Teisėsaugos atstovus. 7. Mechanikų ir Transporterių firmos darbuotojai gali mainytis darbuotojais, pakvietimus gali duoti tiek pavaduotojai, tiek direktoriai, tačiau už viską reikalingi įrodymai. 8. Tiek Mechanikai, tiek Transporteriai gali dirbti be uniformos, jei yra specialiame aukščiausiame range (apie tai turi būti informacija forume). 9. Mechanikų ir Transporterių darbuotojai gali dalyvauti Gaujų veiklose. Neutralios grupuotės - tai grupuotės, kurios nedaro nusikalstomų veiklų bei negina paprastų žaidėjų. Jų tikslas teikti savo, kaip neutralios firmos, paslaugas. Neutralias grupuotės sudaro Medikai, Radija, Apsauga ir Taxi. MEDIKAI - serverio angelai sargai, kurie gelbėja serverio sužeistuosius. Medikai gali rengti protestus, gydyti žaidėjus grobimuose, susišaudymuose, okupacijose, protestuose, reiduose, įsiveržimuose ir kt. RADIJA - tai serverio žurnalistai, redaktoriai, skelbimų pranešėjai, kurie informuoja apie karščiausias naujienas. Jie gali rengti protestus, prašinėti naujienas grobimuose ar kitose veiklose. APSAUGA - tai neutrali firma, kuri saugo serverio žaidėjus ar renginius, atrankas, kitas veiklas. Jie gali padėti nusikaltėliams ar teisėsaugai grobimų ar kitų veiklų metu. Apsauga gali daryti protestus. TAXI - tai serverio žaidėjai, kurie gabena pasiklydusius ar transporto neturinčius žaidėjus. Taxi firma gali rengti protestus. 1. Neutralios firmos negali dalyvauti Gaujų veiklose. 2. Neutralios firmos gali mainytis darbuotojais, pakvietimus gali duoti tiek pavaduotojai, tiek direktorius, tačiau reikia turėti įrodymus. 3. Neutralių firmų darbuotojai gali dirbti be darbo uniformos, tik jei yra aukščiausio rango (apie tai turi būti sukurta speciali tema). 4. Apsaugos firma gali prašyti sumokėti tam tikrą kainą už tam tikrą apsaugą, jos trukmę ir pnš. 5. Visos neutralios firmos gali rengti protestus: Proteste privalo dalyvauti bent dvi neutralios firmos bei jų valdžios atstovai. Protestą galima rengti tik tuo atveju, kai yra bent vienas teisėsaugos valdžios narys bei 10 prisijungusių jo firmos darbuotojų. Protestai turi vykti 2x2 principu. Proteste daugiausiai gali dalyvauti 3 neutralios firmos. Protestą galima rengti šiuose vietose: Teismo salėje, Banke, Ūkininkų kalne, Kalėjime, Viešbutyje. Proteste draudžiama naudoti šaunamuosius ginklus, gydytis, atiteleportuoti savo firmos darbuotojus, teleportuotis pas savo firmos darbuotojus, būti AFK, naudoti žolę ar narkotines medžiagas. Teisėsaugos atstovai gali naudoti lazdas. Proteste neutralias puses gali daugiausiai gydyti 3 medikai. Už sėkmingą protestą Teisėsaugos firmos valdžios atstovai turi sumokėti 3.000.000 serverio valiutos vienam neutralios firmos valdžios atstovui, t.y jei protestą rengia Radija ir Medikai prieš S.W.A.T. ir Policiją – S.W.A.T. firma turi sumokėti 3.000.000 serverio valiutos Radijai, o Policija 3.000.000 Medikams. Už nesėkmingą protestą neutralios firmos turi sumokėti 2.000.000 serverio valiutos teisėsaugos valdžios atstovams, t.y jei protestą rengia Taxi ir Apsauga prieš FTB ir Policiją – Apsauga turi sumokėti 2.000.000 Policijai, lygiai taip pat Taxi turi sumokėti 2.000.000 FTB firmai. Už du iš eilės išlaikytus protestus neutralių firmų valdžios atstovai gauna papildomą atranką. Už tris Iš eilės išlaikytus protestus neutralių firmų valdžios atstovai gali nuimti savo firmos pavaduotojui įspėjimą Už keturius iš eilės išlaikytus protestus neutralių firmų valdžios atstovai gali nusiimti direktoriaus įspėjimą Už penkis iš eilės išlaikytus protestus neutralių firmų valdžios atstovai gauna papildomai 30.000.000 serverio valiutos. 6. Neutralių darbų su pakvietimais darbuotojams draudžiama pyktis tarpusavyje, nepasidalinti darbiniu transportu, vogti vienas iš kito klientus. Be priežasties šaudyti į kitus (išimtis: ne darbo metu). Rašyti vienas kitam darbo papeikimus. Sekmadieniais firmoms nėra privaloma dirbti, neutralios firmos sekmadieniais tarpusavyje gali keistis darbuotojais iki naujos savaitės pradžios, t.y pirmadienio, užsilikti laikinoje naujoje firmoje darbuotojui negalima, jis turi sugrįžti į firmą, kurioje dirbo. G R O B I M O P R O C E S A S 1. Grobimus gali daryti tik nusikalstamos bei dalinai nusikalstamos frakcijos. Draudžiama grobti civiliams ir darbuotojams, kurie dirba darbe be pakvietimo. 2. Grobimo metu gali būti tik tų firmų grobiantys asmenys ir asmenys, kurie teikia paslaugas (Dyleriai, Medikai). Civilių ar darbuotojų be darbinės uniformos būti negali (išimtis LMG komandos apranga). 3. Grobti galima nuo 10 valandos ryto iki 23 valandos vakaro. Išimtys taikomos laisvadieniais ir švenčių metu, kai grobti galima iki 24 valandos nakties. 4. Apsauga gali dalyvauti grobimuose atstovaudami už abi puses ir jų darbo apranga parodo už kurią pusę jie dalyvauja. 5. Grobimai yra leidžiami kas vieną valandą arba kai ateina nauja valanda, o skiriasi grobientieji. 6. Grobti tą patį pastatą, vietovę ar firmą/gaują galima daugiausiai 3 kartus per dieną, 7. Apie grobimą privalo pranešti per /d Nusikalstamų grupuočių valdžios atstovai, kurie dalyvauja ir vadovauja grobimui. Jeigu įvyko klaida nurodant kas yra grobiama, Nusikalstamų grupuočių valdžios atstovas turi teisę per kitą paskelbimą pasitaisyti. Pranešant per /d privaloma įvardinti tikslią grobimo vietą bei kokiam laikotarpiui yra grobiama. Skelbti grobimą galima tik esant jau užgrobtoje teritorijoje. Kuomet vyksta grobimas prieš kitą nusikalstamą grupuotę 2x1 principu, privaloma per skelbimą paminėti kuri teisėsaugos firma turi padėti užgrobėjų pusei. 8. Tiuninginių firma gali grobti žinomus serverio asmenis. Juos grobti taip pat gali ir Mechanikai su Transporteriais, jei šios firmos grobia kartu - gali grobt žmogų 3 kartus per savaitę, jei atskirai - po vieną žmogaus grobimą per savaitę. Firmoms pagrobti asmenį turi padėti Apsaugos firma, kurios darbuotojai turi surakinti grobiamą asmenį. Pagrobtą žmogų reikia laikyti 20 minučių, atgrobimas skaitomas tada, kai teisėsauga išvaliusi visus nusikaltėlius atrakina asmenį. Grobti asmenį galima tik šiuose miestuose: Los Santos, Las Venturas, San Fierro. Grobti asmenį galima tik prieš S.W.A.T. (jei grobia Mechanikai kartu su Transporteriais - prieš S.W.A.T. ir FTB) firmą. Už išlaikytą 20 minučių pagrobtą asmenį galima prisiteisti 4.000.000 serverio valiutos. 9. Grobimus galima organizuoti tik esant prisijungusiai valdžiai bei įsitikinus, jog ši nėra AFK režime ilgiau nei 15 minučių. Grobti gali daugiausiai 3 Nusikalstomų grupuočių frakcijos. Vykstant grobimui tarp nusikalstamų grupuočių, grobimas gali įvykti, jeigu tarp grobiamos grupuotės prisijungusių darbuotojų yra mažiausiai 10 darbuotojų ir iš jų bent 5 nėra kalėjime, atsigrobinėja tik grobiama frakcija. 10. Griežtai draudžiama naudoti neleistinas programas (liaud. čytus), naudotis serveryje esančiomis klaidomis. Jeigu firmos darbuotojas naudoja neleistinas programas, tos firmos valdžia privalės sumokėti 10.000.000 € baudą, pirmiausia Direktorių prižiūrėtojams, puse sumos eis nukentėjusiai pusei. Grobimo metu pasitaikius bet kokiems asmenims, kurie naudoja neleistinas programas ar trugdo grobimo procesui - grobimo laikas turėtų būti prailgintas po 1 minutę už kiekvieną tokį įvykį. Pasinaudojus neleistinom programos nukentėjusi pusė gauna 30 sekundžių laikotarpį teleportuotis į grobiamą lokaciją, tačiau jeigu kažkas sutrugdė grobimo procesui - teleportuotis į grobiamą vietą draudžiama. Jeigu čyteriai kenks grobimui bent puse grobimo laikotarpio, yra leistina atšaukti grobimą, tam reikia stiprių įrodymų kurie pilnai įrodys kenkimą grobimui tuo laikotarpiu. Kuomet taip įvyksta, yra leidžiama tiems patiems užgrobėjams kartoti grobimą po 20 minučių. 11. Grobimo metu draudžiama priimti į darbą asmenis, nesvarbu, kad jie nespėjo atrankos metu. Taisyklė galioja ir komandos nariams. 12. Draudžiama naudoti teleportacijos komandas (/vt, /ateles, /get, /to, /tocar) su kuriomis nuvyktumėte grobimo metu iki grobiamos teritorijos (jeigu veiksmas /vt 3 miestelyje, PD gali tik /ateles į darbo bazę). Tačiau yra leidžiama vykti su teleportacijomis, jeigu Jus gabena Transporteriai. Teisėsauga negali naudotis savo darbo komandomis (išskyrus kliūtims, spygliams dėti). Kliūtimis negalima užkirsti įėjimo/praėjimo/išėjimo (išskyrus hotelio koridoriai), jos skirtos priedangai, jas galima susidėti prie grobiamos vietovės ar grobiamos vietovės viduje, neblokuojant praėjimo/įėjimo. Abi pusės negali naudoti Drive-By. Jeigu grobime, kuris nors pasigydo, jį galite nužudyti su /kill. Grobiamoje vietoje negalima muštis už tai galima /kill, joje reikia naudotis šaunamaisiais ginklais ir šaudyti. Atvirose grobimų vietovėse yra draudžiama naudoti ilgo atstumo (liaud. snaiperių) ginklus. 13. Grobimas vyksta tik užgrobtoje teritorijoje. Užgrobėjai privalo būti paskirtoje pozicijoje, o ne bėgioti per visą objektą (nebent grįšta į grobiamą vietą po mirties). Šaudyti į užgrobėjus ar atgrobėjus grobimo metu, ne grobiamoje teritorijoje leidžiama, tačiau šaudyti gali tik grobiantieji ir teisėsauga. Teisėsaugai negalima užgrobėjų rakinti, tikrinti ir įtarti. Grobimo metu, valstybiniame pastate draudžiama vartoti žolę. Leidžiami narkotikai. Likus lygiai 10 minučių iki grobimo pabaigos, galima pradėti vartoti žolę (išskyrus tuos atvejus, kai grobiama teritorija 20 minučių laikotarpiui, tada galima pūsti likus 15 minučių). 14. Tiek Teisėsauga, tiek Nusikalstamos grupuotės gali naudotis Medikų paslaugomis grobimo metu. Kiekviena frakcija gali turėti daugiausiai 3 Medikus. 15. Norint paskelbti, kad grobimas įvyko: sėkmingai ar nesėkmingai. Nusikalstamoms grupuotėms reikia padaryti vaizdinę medžiagą, kaip paskutinę grobimo minutę (kai pasibaigia laikas), užgrobtoje vietoje stovi mažiausiai 5 užgrobėjai. Užgrobėjams pasibaigus grobimo laikui privaloma išbūti grobiamoje vietoje papildomas 30 sekundžių (turi turėti įrodymus). Teisėsaugai perėmus užgrobtą objektą, šie turi jį laikyti 5 minutes (jeigu iki grobimo galo likę mažiau nei 5 minutės, tada iki jo pabaigos) ir skelbti, kad užgrobta teritorija yra jų pusėje. Po įvardinto laiko padaryti vaizdinę medžiagą ar užgrobta teritorija tikrai yra saugi ir joje nebėra užgrobėjų. Po įvykusio grobimo yra suteikiama 30 minučių laikotarpio neliečiamybė firmoms kurioms teko atgrobinėti, per šį laikotarpį negali vykti grobimai prieš juos. 16. Neišlaikius grobimo, grobiantys asmenys privalo sumokėti baudą per 24 valandas, taip pat, jei Teisėsauga neatgrobia vietovės, jie privalo sumokėti baudą per 24 valandas. Išpirkų paaiškinimai: Išlaikius tam tikrai nusikalstomai frakcijai grobimą 1x1 principu 15 ar20 minučių Teisėsauga privalo per 24 valandas susimokėti 3.000.000 baudą. Išlaikius tam tikrai nusikalstomai frakcijai grobimą 2x2 principu 15 ar20 minučių Teisėsauga privalo per 24 valandas susimokėti 6.000.000 baudą. Išlaikius tam tikrai nusikalstomai frakcijai grobimą 3x3 principu 15 ar20 minučių Teisėsauga privalo per 24 valandas susimokėti 9.000.000 baudą. Išlaikius tam tikrai nusikalstomai frakcijai grobimą 1x2 principu 15 ar20 minučių Teisėsauga privalo per 24 valandas susimokėti 7.000.000 baudą. Išlaikius tam tikrai nusikalstomai frakcijai grobimą 1x3 principu 15 ar20 minučių Teisėsauga privalo per 24 valandas susimokėti 10.000.000 baudą. Išlaikius tam tikrai nusikalstomai frakcijai grobimą 2x3 principu 15 ar20 minučių Teisėsauga privalo per 24 valandas susimokėti 6.000.000 baudą. Jei nusikalstomos frakcijos grobia dvigubai ilgesniam laikui – dvigubėja ir išpirkų sumos. 17. Mechanikų firmos valdžia per savaitę gali padaryti 1 grobimą, išskyrus tuos atvejus, kai grobia kartu su Transporteriais - tada leidžiami iš viso 3 grobimai per savaitę. Grobti gali vieni arba su Transporteriais, grobti su kitomis firmomis ar gaujomis yra griežtai draudžiama. Jei grobia kartu su Transporteriais, privalo eiti mažiausiai prieš dvi frakcijas, pvz: prieš FTB ir S.W.A.T. Grobimai privalo vykti ne uždarose vietose, kur į vidų būtų galima patekti su kliūtimis (tokiu atveju netinka grobti klubą, hotelį, kazino ir pnš.). Grobimo nuostatai, sumos, laikai ir visos kitos formos išlieka lygiai tokios pačios, kaip parašyta grobimo procese. Mechanikai (vieni) gali grobti ir Baikerių ar Tune firmas (grobiant Baikerius, reikia grobti ne bazę, o hood, taip pat gauja turi būti oficiali). Jei Mechanikai nusprendžia grobti gaujas ar Tune - tai tiek gaujos, tiek Tune gali padaryti vieną grobimą ir prieš juos. 18. Transporterių firmos valdžia per savaitę gali suorganizuoti 1 grobimą, išskyrus tuos atvejus, kai grobia kartu su Mechanikais - tada leidžiami iš viso 3 grobimai per savaitę. Grobti gali vieni arba su Mechanikais, grobti su kitomis firmomis ar gaujomis yra griežtai draudžiama. Jei grobia kartu su Mechanikais, privalo eiti mažiausiai prieš dvi frakcijas, pvz: FTB ir S.W.A.T. Grobimai kartu su Mechanikais privalo vykti ne uždarose vietose, kur į vidų būtų galima patekti su kliūtimis, pvz: grybų plantacija, S.W.A.T. bazės kiemas, LS rūmai ir pnš. Jei Transporteriai grobia vieni - gali grobti uždarus pastatus, pvz: kazino, PD ofisas, Apsaugos rūsys ir pnš. Grobimo nuostatai, sumos, laikai ir visos kitos formos išlieka lygiai tokios pačios, kaip parašyta grobimo procese. Transporteriai (vieni) gali grobti ir Baikerių ar Tune firmas (grobiant Baikerius, reikia grobti ne bazę, o hood, taip pat gauja turi būti oficiali). Jei Transporteriai nusprendžia grobti gaujas ar Tune - tai tiek gaujos, tiek Tune gali padaryti vieną grobimą ir prieš juos. 19. Kai yra grobiama tam tikra firma, privaloma atidaryti grobiamos firmos vartus. 20. Grobti galima šiuos pastatus ar vietoves: Policijos, S.W.A.T. ar FTB agentų bazes (negalima grobti FTB agentų bazės interjero ir treniruočių zonos) Nusikalstamų grupuočių bazes (išskyrus Baikerių bazę) Royal Kazino priekį ir laiptus prie lošimų aparatų Apsaugos darbo rūsį ir priekį. Ūkininkų kalną FC kalną (aikštelę) Stadijoną (draudžiama būti viršuje ant stogelio) Klubą (daugiausiai 4 kliūtys) Kovos menų salę (daugiausiai 4 kliūtys) Piceriją (daugiausiai 2 kliūtys) Grybų plantaciją San Fierro bunkerio interjerą Los Santos rūmus Miestelių tiltus (raudonas, pasienis, baltas) Maximą /vt 1 miestelyje (10 prieš 10) San Fierro Zombotech Lab pastato interjerą LV krepšinio aikštelę (nuotrauka) LSPD, SFPD, LVPD garažų vietos, jose galima būti tik priekyje, gale slėptis draudžiama (SFPD, SFPD, LSPD, LSPD, LVPD, LVPD) Tunelį tarp /vt 1 ir /vt 3 (nuotrauka, nuotrauka) Dirting Stadion platforma (galima grobti arba priekį, arba galą, apie tai reikia paskelbti skelbime) (nuotrauka) LV Motelį (nuotraukos) LS traukinių stotis (nuotraukos) Xoomer degalinė (nuotraukos) Otto's Autos (nuotrauka) 21. Vykstant grobimams miesteliuose ar jų ribose grobti privaloma 15 minučių, jei vyksta dideliuose miestuose (LS, SF, LV) grobti reikia 20 minučių. GROBIMO TAISYKLĖS GALI BŪTI KEIČIAMOS
 11. 32 taškai
  SWAT - tai sukarintos greitojo reagavimo pajėgos, turinčios itin mobilius, gerai organizuotus ir puikiai apmokytus darbuotojus, pasiruošusius vykti į betkokio pobūdžio užduotį. Firmos darbuotojams labai dažnai tenka susidūrti su stambia nelegalia veikla, dažniausiai tai būna gaujų keliami neramumai, kitų nusikalstamų grupuočių nelegalios veiklos, nelegalios siuntos bei prekės, todėl jų darbas yra labai įtemptas ir atsakingas. Dėka šių pajėgų veikimo LMG miesteliuose nusikalstamos grupuotės valdo tik nedidelius rajonus, todėl civiliai gali jaustis saugiau. SWAT darbo grafikas: Darbo dienomis - dirbama visą laiką, tačiau yra kelios pertraukos [12:30-13:30; 16:00-17:00; 22:30-00:00]. Savaitgaliais - dirbama taip pat visą laiką, tačiau yra dažnesnės ir ilgesnės pertraukos [11:00-12:30; 15:00-16:00; 17:30-18:00; 22:30-00:00]. P.S. Grobimo ar veiklos metu pertraukos negalioja. SWAT uniformos: SWAT naudojama ginkluotė: [Nightstick] Tai itin veiksmingas ginklas nedidelės gresmės įvykiuose, t.y. riaušėse, viešosios tvarkos pažeidimuose. Pajėgų darbuotojai retai naudojasi šiuo bananu, nebent pagalbos prašo kitos teisėsaugos institucijos. [Silenced 9mm] Tazeris. Šis elektroimpulsinis ginklas, veikiantis 20s, mūsų pajėgose naudojamas itin dažnai: siekiant sugauti sprunkančius nusikaltelius ar vykdant slaptą užduotį, jog įtariamieji negalėtų pajudėti. [M4] Tai pilnai automatinis karabinas, pagrindinis šturmo ginklas. Tai pagrindinis mūsų darbo įrankis, kurio dėka pajėgos greitai ir efektyviai įvykdo paskirtas užduotis. SWAT pagrindinė bazė: SWAT treniruočių bazė: SWAT darbinis transportas: [FBI Truck] Šarvuota šturmo mašina, labai dažnai naudojama standartinėse užduotyse. [Buffalo] Greitas bėglių persekiojimo automobilis. [SWAT Van] Didelė šturmo mašina, skirta pervežti didelius darbuotojų kiekius. [S.W.A.T.] Riaušių malšinimo tankas apginkluotas vandens patranka. [Police Maverick] Standartinis sraigtasparnis, naudojamas užduotims iš oro atlikti. [Cargobob] Krovininis pajėgų sraigtasparnis, skirtas perkelti dideliam žmonių kiekiui. P.S. Transporto naudojimas darbuotojams aprašytas rangų temoje. SWAT darbuotojų bendrosios taisyklės: 1. Besąlygiškai klausyti firmos direktoriaus (Julius_Liaudis) ir pavaduotojų (-). 2. Nedaryti gėdos, neteršti SWAT firmos vardo ir reputacijos. 3. Laikytis bendrųjų serverio taisyklių. 4. Nepažeisti NDS nurodytų taisyklių. 5. Draudžiama atlikti tokius veiksmus, pagal kuriuos galėtų būti suteiktas įtarimas (NON-RP, bereikalingas šaudymas ir t.t.) 6. Dirbti pagal darbo grafiką, nebent direktorius ar pavaduotojai nurodo kitaip. 7. Klausyti aukštesnio rango asmenų/Jus prižiūrinčių darbuotojų. 8. Nesipykti su kolegomis ir serverio žaidėjais. 9. Darbe privaloma išdirbti minimaliai 14 dienų, nebent direktorius asmeniškai nurodo kitaip. 10. Darbo metu draudžiama nedirbti (būti ofise, neatlikti savo pareigų ir pnš.) 11. Privaloma dalyvauti visose organizuojamose veiklose. Draudžiama nepranešus atsijungti prieš veiklas ar per jas. 12. Privaloma gerai sutarti su kitomis teisėsaugos sritimis. 13. Draudžiama dalinti baudas nusikalstamų firmų ir gaujų atstovams, nebent direktorius tuo metu nurodo kitaip. 14. Priklausomai nuo situacijos privaloma duoti baudas civiliams turintiems ne daugiau negu 15 star. 15. Darbo raciją naudoti kultūringai ir efektyviai. Nefloodinti. 16. Draudžiama pastoviai sukiotis aplink nusikalstamų firmų bazes, patartina laikytis atstumo, nebent direktorius tuo metu nurodo kitaip. 17. Dirbti tik su Jums leidžiamu transportu, nebent situacija arba direktorius/pavaduotojai nurodo kitaip. 18. Teamspeak elgtis bei kalbėti gražiai ir kultūringai. Nedalinti slaptažodžių ne mūsų firmos nariams. 19. Baigus darbą sunaikinti darbo transportą. 20. Nepalikti atidarytų bazės vartų. Be priežasties neįleisti pašalinių. 21. Neprašinėti algų/premijų, jeigu tai nėra paskirtas algų laikas. 22. Dirbti tik su darbo uniforma, nebent situacija ar direktorius/pavaduotojai nurodo kitaip. 23. Darbo metu privaloma būti TS SWAT firmos kanaluose. 24. Nenaudoti /kliutysoff ir /spygliaioff be teisėsaugos vadovų leidimo. 25. Linksmai praleisti laiką, stengtis skleisti gėrį ir geras emocijas! SWAT valdyba: Direktorius - Julius_Liaudis [2018-07-01]. Laisvadienis - trečiadienį. Pavaduotojas - Inferno_Player [2018-07-22]. Laisvadienis - pirmadienį. Pavaduotojas - Vidma_Regnos [2018-08-06]. Laisvadienis - šeštadienį. Pavaduotojas - Zygis_Budrys [2018.08.16]. Laisvadienis - 7d bandomasis, todėl neturi. Visos autorinės teisės: © @Julius_Liaudis
 12. 31 taškai
 13. 31 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Julius_Liaudis2. Jūsų atstovaujamas darbas: SWAT3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (Vardas_Pavardė): Zygis_Budrys4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Renkuosi ne aš pats, renkasi mano sistema, asmuo pakankamai gerai pasirodė pirmųjų pavaduotojų rinkimuose, nepasidavė ir dirba pas mane jau visą erą. Taip pat, pareigybėse pasikėlė laipsnį nuo kurio gali gauti pavaduotoją, todėl privalau jį paskirti į pavaduotojus, kadangi mano sistema tam ir buvo sukurta. Aišku bandomasis 7d, tikiuos pirmasis pavaduotojas Žygiui nebus paskutinis.5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: Ye
 14. 29 taškai
  Pareigybės - pagal žemiau pateiktus reikalavimus suteikiami laipsniai firmos darbuotojams. Tam tikras laipsnis garantuoja tam tikras teises, pareigas ir privilegijas. Už blogą elgesį, nepagarbą firmai ir kolegoms laipsniai gali būti mažinami arba visiškai atimami. Pavyzdingi darbuotojai gali būti skatinami aukštesniais laipsniais, kurių dėka firmoje turėtų vis didesnį autoritetą bei kitus privalumus. Pareigybės gavimo/turėjimo taisyklės: »»» Negalima turėti jokių nusižengimų, įspėjimų ar abejotinos reputacijos darbelių. »»» Prieš siekiant gauti aukštesnį laipsnį, t.y. naują pareigybę, privaloma susipažinti su visa šios temos informacija. »»» Prieš pildant temos apačioje esančią anketą būkite pilnai įvykdę visus reikalavimus. »»» Tvirtai žinokite savo turimą laipsnį ir jo privilegijas, kad bet kuriuo metu galėtumėte jas pasakyti. »»» Naudokitės tik Jūsų arba žemesniam laipsniui suteikiamais privalumais. »»» Vadovaudami žemesnį laipsnį turinčiam asmeniui naudokitės smegenimis, neliepkite daryti nesąmoningų ir nepagrįstų dalykų, nesiekite iš to gauti naudos. »»» Stenkitės, kad darbuotojai gerbtų Jus, o ne Jūsų laipsnį. »»» Privaloma darytis įrodymus. »»» Visuose įrodymuose privalo matytis parašytas Jūsų Vardas_Pavardė. Įrodymus galite naudoti tik 1 kartą. »»» Visą SWAT inventorių ir suteikiamas galimybės naudokite atsakingai ir tik darbo tikslams. »»» Keliantis laipsnį nuo vyr. eilinio, Jums aukštesnį laipsnį įteiks direktorius per betkokią firmos veiklą, per kurią teks atlikti papildomas užduotis nurodytas žemiau arba nurodytas direktoriaus. Kariniai SWAT Laipsniai: I PAKOPA »»» Laipsnis suteikiamas (reikalavimai): vos įsidarbinus į firmą. »»» Pareigos (užduotis): per 2h nuo įsidarbinimo įsirašyti į pareigybių sąrašus, to nepadarius - išmetimas. »»» Privilegijos: nėra. »»» Algos koeficientas: alga nemokama. »»» Transportas: FBI Truck. »»» Aprašymas: eiliniai - dar tik praktikantai, todėl visada turės būt pasiruošę net ir pačioms keisčiausioms užduotims. Laipsnį turintys darbuotojai: »»» Laipsnis suteikiamas: įsirašius į pareigybių sąrašą. »»» Pareigos: per 24h nuo įsidarbinimo gauti aukštesnį laipsnį, kitaip - išmetimas. »»» Privilegijos: nėra. »»» Algos koeficientas: bazinis (1), t.y. 10.000. »»» Transportas: FBI Truck. »»» Aprašymas: eiliniai - dar tik praktikantai, todėl visada turės būt pasiruošę net ir pačioms keisčiausioms užduotims. Laipsnį turintys darbuotojai: »»» Laipsnis suteikiamas: sėkmingai perėjus apmokymus (apmokymų nuotraukos pradžioje, viduryje ir pabaigoje su direktoriaus/pavaduotojo patvirtinimu). »»» Pareigos: per 24h nuo "Vyr. Eilinis" laipsnio suteikimo patekti į aukštesnę laipsnių pakopą, kitu atveju - išmetimas. »»» Privilegijos: nėra. »»» Algos koeficientas: 2, t.y. 20.000. »»» Transportas: FBI Truck. »»» Aprašymas: eiliniai - dar tik praktikantai, todėl visada turės būt pasiruošę net ir pačioms keisčiausioms užduotims. Laipsnį turintys darbuotojai: II PAKOPA »»» Laipsnis suteikiamas: sugavus/davus baudą 10 civilių, sugavus 8 nusikalstamų frakcijų atstovus. »»» Pareigos: dirbti įprasta SWAT darbuotojų darbą. »»» Privilegijos: nėra. »»» Algos koeficientas: 5, t.y. 50.000. »»» Transportas: FBI Truck, Buffalo. »»» Aprašymas: tai vieta nuo kurios pradeda tikri SWAT darbuotojai, būdami eiliniais jie dar buvo tik praktikantai, o dabar tikri mūsų pajėgų kovotojai, nuo čia prasideda jų kelias mūsų firmoje. Laipsnį turintys darbuotojai: »»» Laipsnis suteikiamas: surinkus 50 taškų. »»» Pareigos: dirbti įprastą SWAT darbuotojų darbą. »»» Privilegijos: papildoma 20 minučių pertrauka. »»» Algos koeficientas: 8, t.y. 80.000. »»» Transportas: FBI Truck, Buffalo. »»» Aprašymas: - Laipsnį turintys darbuotojai: »»» Laipsnis suteikiamas: surinkus 70 taškų ir atlikus direktoriaus paskirtą užduotį per veiklą. »»» Pareigos: dirbti įprastą SWAT darbuotojų darbą, padėti I pakopos nariams. »»» Privilegijos: papildoma 40 minučių pertrauka, galimybė keltis autoritetą padedant firmos naujokams. »»» Algos koeficientas: 10, t.y. 100.000. »»» Transportas: FBI Truck, Buffalo. »»» Aprašymas: tai laipsnis leidžiantis po truputį kelti savo bendrąsias vadovo kompetencijas. Puiki vieta pradėti savo karjeros pamatus. Laipsnį turintys darbuotojai: III PAKOPA »»» Laipsnis suteikiamas: surinkus 100 taškų ir atlikus direktoriaus paskirtą vadovavimo užduotį per veiklą. »»» Pareigos: dirbti komandiškai kartu su kolegomis, t.y. galima pasiimti ir žemesnio laipsnio. »»» Privilegijos: papildoma 60 minučių pertrauka, galimybė vadovauti komandai sudarytai iš 4 žmonių. »»» Algos koeficientas: 15, t.y. 150.000. »»» Transportas: FBI Truck, Buffalo, Enforcer. »»» Aprašymas: tai tikra lyderio ugdymo vieta, turėti savo komandą, kas gi nenorėtų? Laipsnį turintys darbuotojai: »»» Laipsnis suteikiamas: surinkus 120 taškų ir atlikus direktoriaus paskirtą vadovavimo užduotį per veiklą. »»» Pareigos: dirbti komandiškai kartu su kolegomis, t.y. galima pasiimti ir žemesnio laipsnio. Užimti savo komandos narius įdomia veikla, nebūtinai dirbti, tačiau naudingai. »»» Privilegijos: papildomos dvi 60 minučių pertraukos, galimybė vadovauti komandai sudarytai iš 6 žmonių. »»» Algos koeficientas: 20, t.y. 200.000. »»» Transportas: FBI Truck, Buffalo, Enforcer, juodas Burrito. »»» Aprašymas: valdyti ketvirtadalį firmos tai jau šioks toks pasiekimas. Laipsnį turintys darbuotojai: »»» Laipsnis suteikiamas: surinkus 150 taškų ir atlikus direktoriaus paskirtą vadovavimo ir užduočių paskyrimo/kūrimo užduotis per veiklą. »»» Pareigos: galvoti ir skirstyti užduotis komandoms, paprastiems darbuotojams. Stengtis pažaboti nusikaltelius pačiais įvairiausiais būdais ir taktikomis. Prižiūrėti II pakopą. »»» Privilegijos: laisvadienis, galimybė vadovauti kelioms komandoms, paprastiems darbuotojams. »»» Algos koeficientas: 25, t.y. 250.000. »»» Transportas: FBI Truck, Buffalo, Enforcer, juodas Burrito. »»» Aprašymas: valdyti pusę firmos tai jau šioks toks pasiekimas. Laipsnį turintys darbuotojai: IV PAKOPA »»» Laipsnis suteikiamas: surinkus 170 taškų ir atlikus direktoriaus paskirtą vadovavimo ir užduočių paskyrimo/kūrimo, komandos formavimo užduotis per veiklą. »»» Pareigos: Ruoštis tapti vienu iš specialistų. »»» Privilegijos: laisvadienis, papildomos dvi 60min pertraukos. Galimybė stažuoti kitas teisėsaugos firmas. »»» Algos koeficientas: 35, t.y. 350.000. »»» Transportas: FBI Truck, Buffalo, Enforcer, Burrito (arba kitas nuosavas juodas transportas), Police Maverick. »»» Aprašymas: jau greit ir pavaduotojas? Laipsnį turintys darbuotojai: »»» Laipsnis suteikiamas: surinkus 185 taškus ir atlikus direktoriaus paskirtą vadovavimo ir užduočių paskyrimo/kūrimo, komandos formavimo užduotis per veiklą, pravedus dvi veiklas darbuotojams su direktoriaus priežiūra. »»» Pareigos: tapti vienu iš grobimų/veiklų/tvarkos specialistų ir vykdyti jų pareigas. »»» Privilegijos: laisvadienis, papildomos dvi 60min pertraukos. Galimybė stažuoti kitas teisėsaugos firmas, galimybė vesti veiklas firmai kada tik širdis geidžia. »»» Algos koeficientas: 45, t.y. 450.000. »»» Transportas: FBI Truck, Buffalo, Enforcer, Burrito (arba kitas nuosavas juodas transportas), Police Maverick. »»» Aprašymas: veiklas vesti firmai, jau ženklas, kad neužilgo firma paklūs Tau besąlygiškai. Laipsnį turintys darbuotojai: Vardas_Pavardė/Data/Koks specialistas »»» Laipsnis suteikiamas: surinkus 200 taškų ir atlikus direktoriaus paskirtą vadovavimo ir užduočių paskyrimo/kūrimo, komandos formavimo užduotis per veiklą, pravedus 8 veiklas darbuotojams su įrodymais. »»» Pareigos: tęsti savo pareigas būnant grobimų/veiklų/tvarkos specialistu, tik su žymiai didesnėm privilegijomis, bei prižiūrint III pakopą. »»» Privilegijos: galima dirbti labai minimaliai, svarbu užimti firmos darbuotojus veiklomis. Galimybė stažuoti kitas teisėsaugos firmas. »»» Algos koeficientas: 50, t.y. 500.000. »»» Transportas: FBI Truck, Buffalo, Enforcer, Burrito (arba kitas nuosavas juodas transportas), Police Maverick, CargoBob. »»» Aprašymas: liko tik 5 pakopa. Laipsnį turintys darbuotojai: Vardas_Pavardė/Data/Koks specialistas V PAKOPA »»» Laipsnis suteikiamas: tik direktoriaus nurodymu, daugiau taškų sistemoje - daugiau šansų. »»» Pareigos: intensyviai ruoštis užimti pavaduotojo kėdę. »»» Privilegijos: prižiūrėti visas pakopas. »»» Algos koeficientas: 70, t.y. 700.000. »»» Transportas: betkoks. »»» Aprašymas: vienas laiptelis iki pavaduotojo posto. Laipsnį turintys darbuotojai: Vardas_Pavardė/Data Wayne_Dwayne (dėl SOP vadovo) »»» Laipsnis suteikiamas: tapus pavaduotojumi. »»» Privilegijos ribojamos tik direktoriaus ir DP. »»» Pareigos: rūpintis firma, mylėti ją kaip merginą. Pavaduotojai: Vidma_Regnos Inferno_Player Julius_Liaudis Už ką galima gauti taškus: »»» Nusikalstamos grupuotės nario pasodinimas į kalėjimą [1 taškas] »»» Prekių radimas pas fūristą/dylerį [3,5 taško] »»» Baudos davimas arba pasodinimas į kalėjimą civiliui [0,5 taško] »»» Praleista 1h žaidime [0,5 taško] »»» SWAT 100 darbo patirties pakėlimas (nuotraukos prieš ir po) [3 taškai] »»» Sėkmingas atgrobimas (nuotraukos prieš ir po) [8 taškai] »»» Nesėkmingas atgrobimas [2 taškai] »»» Dalyvavimas šturme (nuotraukos prieš ir po) [3 taškai] »»» Dalyvavimas firmos veikloje/okupacijoje/susišaudyme (nuotraukos prieš ir po) [2,5 taško] »»» Darbas komandoje su kolega/kolegomis 10min (nuotrauka prieš, su visų nick, ir po. Jeigu nieko per tą laiką nepadarėt- taškų negaunat) [4 taškai] »»» Nuoširdi pagalba serverio žaidėjams/kolegoms [1 taškas] Įsirašymas į pareigybes: 1. Jūsų Vardas_Pavardė: 2. Įrodymai, kad įsidarbinote mūsų firmoje: 3. Ko sieksite mūsų firmoje: 4. Kiek laiko planuojate joje dirbti: Anketa taškams gauti: 1. Jūsų Vardas_Pavardė: 2. Laipsnis: 3. Už ką norite gauti taškus: 4. Kiek taškų turėtumėte gauti: 5. Įrodymai: Anketa laipsniui pasikelti: 1. Jūsų Vardas_Pavardė: 2. Jūsų dabartinis laipsnis: 3. Kiek taškų turite: 4. Ar esate pasiruošęs įvykdyti užduotį žaidime: 5. Į kokį laipsnį turite pasikelti?: Tai tik beta v0.01 Visos autorinės teisės © @Julius_Liaudis
 15. 29 taškai
  - FTB (Federalinis Tyrimų Biuras) - Viena iš trijų teisėsaugos sričių serveryje. Mūsų veikla stebėti visa nusikalstamų veiklą bei neutralizuoti, tikrinti bei konfiskuoti narkotikus, daryti šturmus į nusikalstamų bazes, gavome išskirtinę teisę daryti kratas, kurių metu tikrinsime ar nusikaltėliai turi narkotinių medžiagų ar šaunamųjų ginklų, taipogi mūsų uždavinys palaikyti tvarką mieste. Norint pas mus įsidarbinti, privaloma turėti 40,000 patirties taškų! Direktorius - Masia_Mantas 2018-07-29 Pavaduotojas - Arnoldis_Arnoldis 2018-08-17 Pavaduotojas - Tadys_Kent 2018-08-18 Pavaduotojas - Erzi_Las 2018-08-18 MŪSŲ INIFORMACIJA. DARBINIS TRANSPORTAS DARBO GINKLUOTĖ DARBO APRANGA DARBO BAZĖ FTB DARBINĖS KOMANDOS - /gaudomi – parodo gaudomų žaidėjų sąrašą. /pt [vardas_pavardė] – patikrina žaidėją. /ita [vardas_pavardė] – galite uždėti įtarimą. /kliutison – padėsite kliūtį. /kliutisoff – nuimate kliūtį. /kliutysoff – nuimate visas kliūtis. /bauda [vardas_pavardė] – suteikiate serverio žaidėjui baudą. /spyglyson – padėsite spyglį. /spyglysoff – nuimsite spyglį. /spygliaioff – nuimsite visus spyglius. /ist [vardas_pavardė] – išteisinsite pareigūną. /isodinti vardas_pavardė – isodinsite žaidėją į transp. priemonę. /isspirti vardas_pavardė – išspirsite žaidėją iš transp. priemonės /skydas – užsidėsite skydą. /skydasoff – nusiimsite skydą. /atimtig – atimsite iš serverio žaidėjo ginklus. /r [tekstas] – darbo racija, kurioje galima bendrauti. /bend(radarbiai) – parodo visus prisijungusius darbuotojus. /paliktidarba – paliekate darbą su pakvietimu. /policija – visos policijos darbo komandos. /ant [vardas_pavardė] – galite uždėti/nuimti atrankius. /kon [vardas_pavardė] – atima narkotines medžiagas iš žaidėjo. FTB DARBO TAISYKLĖS - 1. Gerbti Direktorių bei pavaduotoją -[us]; 2. Maloniai bendrauti su kolegomis per /r, gerbtis juos; 3. Darbo apranga skirta, tik darbo reikalams, negalima jos naudoti laisvalaikiui; 4. Draudžiama naudoti administratoriaus komandas, norint sugauti nusikaltėlį; 5. Būtina laikytis kelių eismo taisyklių ( KET ); 6. Gaudant nusikaltėlį įsijungti Šviturėlius; 7. FTB darbo bazėje negali būti pašalinių, jei yra turite ji nušauti; 8. Minimalus išdirbimo laikas - 14 dienų neišdirbimas lygų įrašymas į NDS sarašą; 9. Gaudant nusikaltėlį galima naudoti tik tazerį jeigu nusikaltėlis Jus šaudo galit naudoti ir šaunamąjį ginklą; 10. Draudžiama naudoti sraigtasparnį be direktoriaus/pavaduotojo aukštesnio rango leidimo; 11. AFK galima būti FTB bazes viduje maskmialiai 8 valandas už jos ribų 10 minučių; 12. Jei gaudėt bėglį ir jis pabėgo į event, jūs turit teisę jį suimti; 13. Darbuotojams draudžiama rašyti papeikimus kolegoms forume. Jei kolega rimtai nusižengė, turite su direktoriu/pavaduotoju susisiekti asmeniškai; 14. Draudžiama naudoti cheatus, modifikacijas ar kitas žaidimą palengvinančias programas; 15. Draudžiama sudėjus įtarimą bėgliui paliktį jį likimo valioje. Jei jis yra vandenyje - ištrauk su sraigtasparniu. Blogiausiu atveju jei jis slepiasi pastate ar transportui nepasiekiamoje zonoje galima jį nušauti; 16. Nuosavą transportą laikyti tvarkingai bazes mašinų aikštelei; 17. Pažeidėjui pasiūlius baudą 3 kartus ir jam atsisakius mokėti ar neužtenka pinigų būtina nuvežti į kaleimą; 18. Be darbinės uniformos negalite naudoti darbo transporto ir komandų; 19. Laikytis Bendrų serverio taisyklių, nesilaikymas jų gali grėsti išmetimu; 20. Bendradarbiai iš bendradarbių negali atimti ginklų licenzijos, patikrinti narkotikų, veltui dėti įtarimą; 21. Treniruotėse privaloma dalyvauti be jokių išimčių; 22. Būtina laikytis darbo grafiko; 23. Darbo metu/Grobimuose/Treniruotėse būtina būti teamspeak pagrindiniame kanale bei būti įsijungus filmavimo programą; 24. Grobimo/susišaudymo/okupacijos metu draudžiama naudoti adminstracijos komandas bei vartoti narkotines medžiagas t.y /gydyti, /heal, /pusti; 25. Baudžiant žmogų visada būtina daryti įrodymus t.y nuotraukas/vaizdo įrašą -[us]; 26. Privaloma susirinkti į paskirtą vietą per 2 minutes. Nespėjus, darbuotojas yra baudžiamas vienu įspėjimu; 27. Griežtai draudžiama stovėti AFK FTB bazes lauke - norint išeiti AFK būtina stovėti bazės viduje (ofise); 28. Teamspeak programoje laikytis disciplinos, neleisti pašalinių garsų, muzikos; 29. Įspėjimą galima nusiimti tik valdžios sugalvotomis užduotimis; 30. Įrodymai per /pzu komandą negalioja; 31. Nuo įsidarbinimo 2 pirmas dienas negalima pildyti neaktyvumo anketos; 32. Maloniai bendrauti su civiliais, gerbti juos, neįžeidinėti; 33. Darbo metu privaloma būti tik tais FTB pagrindiniame kanale, draudžiama būti kituose kanaluose; 34. Kiekvienas darbuotojas turi teisę būti 5 minutes AFK prie surakinto asmens tam, kad pasitikrintų turimus įrodymus; 35. Draudžiama nueiti AFK kai prasideda grobimas. Būtinybei esant galima tik atsijungti prieš tai parašant svarbią priežastį dėl ko turite atsijungti į darbo raciją arba į Teamspeak POKE mygtuku; ĮTARIMO SKYRIMO PRIEŽASTYS BEI REIKALAVIMAI - NON-RP [25] - Važiavimas ne pagal Kelių eismo taisykles, važiavimas kita kelio puse, ant žolės. (Turėti nuotrauką arba vaizdo medžiagą); Bėgimas nuo Teisėsaugos [20] - Dedamas kai žaidėjas bėga nuo teisėsaugos (Jūsų) darytos nuotraukos kaip Jūs prašote gaudomo sustoti, kai jis neklauso jūsų įsakymo arba vaizdo medžiaga veiksmo metu (Turėti vaizdo įrašą); Deathmatch (dviejų asmenų ir daugiau nužudymas) [25] - Dedama tik turint įrodymus kaip žaidėjas nužudo du ir daugiau asmenų. (Vaizdo įrašas kaip yra nužudomi du ir daugiau asmenų); Įžeidinėjimai / keiksmažodžiai viešoje vietoje [8] - Keiksmai viešoje vietoje / įžeidimai ant Jūsų bei kitų serverio žaidėjų. (Musaras, ožys, bei kitokie žodžiai kurie jus įžeidė) (Turėti nuotrauką); RELOG [20] - Gaudomo žaidėjo atsijungimas bei prisijungimas per 10 minučių. Nuotrauka atsijungiant ir prisijungiant gaudomo asmens. (Būtinas video jei Jūs ne administratorius); Vagystė [8] - Turto vogimas iš kitų žaidėjų. (Turėti vaizdo įrašą); Šaudymas į pareigūną / civilį [15] - Dedama tik turint įrodymus kaip itariamasis šaudo į pareigūną / civilį. (Turėti vaizdo įrašą); Be mašinos / motociklo teisių [10] - Važinėjimas / sedėjimas transporto priemonėje už vairo be mašinos / motociklo teisių. (Turėti nuotrauką kai darote /pt); Neleistinos lenktynės [10] - Dedama kai vygdomos nelegalios lentynės (Ne event metu) (Turėti vaizdo įrašą kaip itariamieji lenktyniauja); Bandymas išlaisvinti kalinį [15] - Bandymas padėti pabėgti sugautam žaidėjui nuo Jūsų. Jo ''pabuginimas'' ant transporto priemonės kapoto bei jo nutempimas / nuvežimas kuo toliau nuo Jūsų (Turėti vaizdo įrašą); Bandymas papirkį pareigūną [10] - Kyšio siūlymas Jums arba Jūsų kolegai. Pvz: Kaip jums siūlo 50K už baudos davimą nusikalstamos frakcijos darbuotojui, kas yra DRAUDŽIAMA. (Turėti nuotrauką); Važiavimas be šviesų (nuo 21h) [5] - [Nuo 21 val. vakaro iki 8 val. ryto] (Turėti galinių šviesų nuotrauką); Važiavimas be šalmo / diržo / technikinės(nuosavo transporto) [5] - Turėti nuotrauką kaip žaidėjas važinėja be šalmo. Turėti nuotrauką kaip žaidėjas be diržo darant /pt. Turėti nuotrauką kaip žaidėjas važiuoja su savo nuosava mašina, kuri neturi technikinės kas yra matoma padarius /pt. (Turėti nuotraukas arba vaizdo įrašą); Valstybinio turto niokojimas [10] - Stulpų daužymas, darbinių tr. priemonių niokojimas. (Turėti vaizdo įrašą); Vieša ginklų demonstracija [10] - Vieša vieta - ne darbo bazė, tik miesteliuose. (Turėti nuotrauką); Tyčinis ESC [15] - Turėti nuotrauką kaip sugautas žaidėjas yra išėjas į ESC (Turėti nuotrauką); Žvejojimas be žvejybos paso [5] - Turėti nuotrauką kaip žaidėjas žvejoja ir nuotrauką kaip Jūs darote /pt arba vaizdo įrašas kaip jis žvejoja bei Jūs jį patikrinate (Turėti nuotrauką arba vaizdo įrašą); Grasinimai [15] - Grasinimai susidoroti, kitokie grasinimai. (Pasakymas, kad bus parašytas papeikimas negalioja) (Turėti nuotrauką); Teisėsaugos pareigūno įsakymo nepaisymas [10] - Įsakinėjimas nulipti nuo Jūsų darbinės transportos priemonės stogo, įsakymas nesekioti Jūsų (Turėti vaizdo įrašą arba nuotraukas); Pašalinis bazėje [10] - Pašalinis asmuo bazėje, asmenim su valdžios leidimu būti bazėje itarimą dėti yra DRAUDŽIAMA. (Turėti nuotrauką); Fūristo tyčinis sunaikinimas, kai gaudo teisėsauga [20] - Kai fūristas išlipa iš fūros prieš Jums jį stabdant, fūros nukabinimas įvairiais būdais. (Turėti vaizdo įrašą); Žaidėjų mušimas [5] - Žaidėjų mušimas be priežasties. (Turėti vaizdo įrašą);
 16. 29 taškai
  Coach_Carter

  Firmų valdžios pokyčiai

  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): cCarter 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Fūristai, direktorius. 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Jau du mėnesiai, kaip esu fūristų valdžios atstovas, dar ilgiau, kaip esu fūristas, norisi naujų iššūkių. Dėkui visiems kas buvot bei palaikėt. Taip pat, dėkui Himpliui, Inferno ir Balonėliui už šansą pasėdėti vienareikšmiškai geriausios firmos vairo kėdėje. Nežadu čia per save plėšytis, ir vaikščiot ant stygų, kuomet dabartinis mūsų DP svaidosi įspėjimais, net neįsigilindamas į situaciją. Davėm per kojas dyleriam ir užteko. Teisėsaugos pasipriešinimo didelio nesulaukėme, gal kažkiek per Liaudžio erą, bet vis tiek - 74-3 grobimų santykis parodo visą situaciją. Žadėjau direktorių laikyti per visą vasarą, ir tikrai motyvacijos dar nepraradau, bet gal geriau užleisiu vietą direktoriui kuris atitiks DP reikalavimus, nes firmos laikymas geram stovį visą laiką nėra pakankama. ''Skaidrumas ir atsakomybė'', kaip tu gali vertinti mano skaidrumą ir atsakomybę, kuomet pats žiūri į viską pro pirštus, imiesi veiksmų nežinodamas tikros situacijos. Dėkui visiems. 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 33 dienos.
 17. 28 taškai
  Karoc, tiesiai sviesiai. Ciulpk byby Gladai. Vstk to isp negausiu. Cia ant vipo turi rasyt, o ne pavo.
 18. 27 taškai
  Sveiki, fūriokai taigi skelbiu šiokį toki eventuka jums. - Plačiau apie EVENTA, kiekviena nužudyta S.W.A.T. darbuotoja jus gausit netgi po 10,000 serverio valiutos jums tereiks nužudžius jy nufotkinti jūsų V_P ir kad matytųsi jog būtent jus nušovėte asmeny. REDAGUOTA : NUŽUDYTAS SWAT VALDŽIOS ATSTOVAS = 20,000 serverio valiutos Julius_Liaudis = 50.000 Anketa : Jūsų V_P : Įrodymai : Kiek kapeikų surinkote :
 19. 27 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Karolis_Ganjababy2. Jūsų atstovaujamas darbas: Fūristai3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (Vardas_Pavardė): Koala_Stonkus4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Koalita jau nuo mano ftb laiku turėjo pav būti bet neišėjo tai va atėjo nauja progą, padės vierhas su firma, žino nusikalstamas kaip aš kasekus. Next pav bus renkamas forume.5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: plbm
 20. 27 taškai
  Sveiki, mielieji! Gavosi kaip gavosi, analizė šiek tiek nusitęsė, su Fanta žmoniškai nesusikalbėjom, tačiau viskas gerai. tad nieko nelaukę, bendromis jėgomis pristatome Jums naująjį Dylerių direktorių! Didelį ačiū tariu savo geram draugui iš senų laikų - Koala_Stonkus, šis vaikėzas iš ties neblogai pasidarbo su Dylerių firma ir pastatė ją į tokią vietą, kurios daugelis pavydėtų. Iš pirmo žvilgsnio į šias pareigas pildė gan stiprūs kandidatai, neanalizuojant atrodo, kad kandidatai perspektyvūs, o konkurencija didelė. Šį kartą dėmesį kreipiame ne į psichotropines medžiagas, o į ginklą. Dylerių galva, visų pirmiausia, turi nepriekaištingai valdyti ginklą, taip pat kaip muzikantas valdo pianiną ar kitą instrumentą. Na, nesismulkinsim - kas nušaus teisėsaugininką - tas ir gaus direktoriaus postą, kiekvienas turi po kulką, tiesa, viena - sidabrinė. Anonyms_Noname - labai silpna anketa, matosi nepasiryžimas ir nebrandumas. Pažeista taisyklė - neredaguota per tam tikrą laiką. Patarimas ateičiai - nepildyk į rimtą nusikalstomų grupuočių postą neturėdamas valdymo patirties - be pavaduotojo duonos gali net nebandyti. Next_Life - anketa silpna ir konkreti kaip pas kandidatą Lunis_Hakis. Akis bado bendra Dylerių patirties ir bendra vadovavimo patirtis. Bėda tame, kad nelabai matai Dylerių firmos viziją, rašai, kad tau patiko dirbti anksčiau, tačiau patiko todėl, kad direktorius ar kita valdžia turėjo viziją, rūpinosi firma žvelgdama į ateitį. Tavo idėjos nėra net idėjos, treniruotės kas antrą dieną? Bent jau man tai skamba juokingai. Tas darbuotojų suskirstymas į teisėsaugininkus ir nusikaltėlius ne visai logiškas, jei per kas antrą treniruotę tai darysi, pripratinsi juos elgtis kaip teisėsaugos atstovus, jei jau darbuotojas atėjo į Dylerių firmą - mokink jį chaoso ir sumanumo. Nelabai supranti ir turi bendrą vaizdą apie Dylerių firmą, pats rašai, kad ši firma patiria nuosmūkį, nors pastarasis direktorius Koala_Stonkus firmą iškėlė gan aukštai. Man tavo sakiniai prasilenkia su tikrove. Nenusimink, įgauk patirties ir bandyk kitą kartą! Lunis_Hakis - anketa skurdi, tačiau konkreti. Prisipažinsiu, tikėjausi, kad anketai skirsi daugiau laiko, nors tuo pačiu ir suprantu, jog rašyti gali patikti ne visiems. Nors kiek pradžiuginai, kad žadi prabūti direktoriumi bent jau du mėnesius, iš direktorių tikimės stabilumo. Pagrindinės problemos - gan siauras mąstymas ir nelabai aiški firmos vizija, o svarbiausia, labai trūksta originalumo ir kūrybingumo. Tačiau tai yra atranka į Dylerių direktorių, o ne į neutralių firmų vadovų kėdes, tad daug idėjų nesitikim, tavo pasakyti žodžiai apie darbuotojus skatina kreipti dėmesį į tavo valdymo stilių. Patenki į kitą etapą ir gauni auksinę kulką Karkolis_Lumas - mano pirmasis pavaduotojas, atsimeni tuos Fūristų laikus? Gera prisiminti, tačiau atėjo nauji laikai, ne tokie žavūs, yra kaip yra. Perleisdamas tau direktorių šiek tiek dvejojau, o ir pats minėjai, kad pabaigoje nekažką ten gavosi. Labai atsiprašau, tačiau šį kartą, mano nuomone, gali baigtis panašiai. Aktyvumo tavo nesimato, į serverį grįžai visai nesenai, tad apie direktorių nereikėtų svajoti. Pradėk nuo pavaduotojo, grįžk, įrodyk ir kartu parodyk, ką moki bei ko esi vertas. Anketa vidutinė, tačiau panaši į atpasakojimą, motyvacinis laiškas neturėtų būti toks, kokį tu pateikei. Vycka_Rycka - perspektyvus ir gan gerai žinomas nusikaltėlis. Kai pamatau tave rinkimuose, visada prisimenu tą parduotą raidę, kai buvai Fūristų direktorius. Vis dar kažkas kužda, kad gali pasielgti taip pat ir nuvilti vėl... Tačiau pastarieji postai tau suteikė daugiau reputacijos nei abejonių. Taip pat galime prisiminti ir kandidatųrą į Gaujų Prižiūrėtoją, pagr. administratorius apie tave atsiliepė puikiais žodžiais, tad progresas, noras ir ryžtas matosi. Anketa bei laiškas gan geri, džiugu, kad turėdamas tiek daug nusikaltėlio patirties, renkiesi tą firmą, kurioje esi silpniausias. Patinka tavo požiūris į būsimus pavaduotojus ir darbuotojus, patinka ir nuolatinė motyvacija tobulėti. Koją gali pakišti aktyvumas, kiti žaidimai - csgo/fortnite/lol ir pnš. Silpnas ir net labai silpnas esi idėjų skiltyje, čia teko nusivilti, tačiau tikiuosi, kad tai nėra viskas ir su laiku kažką primąstysi. Patenki į kitą etapą ir gauni auksinę kulką Erikas_Smilee - jaučiu pats supranti, kad su tokia anketa net negautum darbo prižiūrėtojo. Pažeista ir taisyklė - "Redaguoti per 10 minučių". Saras_Gurry - netikėtas dalyvis, pradžiuginęs, tačiau ir nuliūdinęs. Šaras atsisakė kandidatūros dėl gaujos, klasika! Azuolas_Kirminas - suprask, į tokį postą pildantys kandidatai turi turėti nemažai patirties nusikalstomų grupuočių gyvenime. O kur šitas itemas pas tave? Jo nėra, tame ir yra pagrindinė problema. Rašai, kad tave dar traukia Medikų firma. Tai kodėl nepabandžius laimės ten? Pradėk ir nuo tokios firmos, įgauk vadovavimo patirties, išbandyk pavaduotojo pareigos. Direktoriui dar per anksti, nors visai nesvarbu, kiek tau yra metų. Nenuleisk rankų, tikiu, kad kažkada pavyks! Edward_Harrell - įdomi ir gan sudėtinga asmenybė. Didžiausios problemos - nekūrybingumas, aktyvumas, firmos vizija. Taip pat labai abejoju dėl tavo asmenybės bruožų, tavo juokeliai dažnai gali peržengti ribas ir tas postas būtų toks tricky, nes nežinai, ko gali sulaukti iš pačio Harrellio. Patirties vadovavimo yra, tačiau ne tam fronte. Teisėsaugai esi gan neblogas variantas, tačiau tavojo veido visiškai nematėme nusikalstamose grupuotėse (kalbu apie postus). Jointų daužymas tavęs nepadaro kietesniu kandidatu, tad sorriux, bandyk laimę kitą kartą. Andriuz_Lightz - prabanga ir auksu spinduliuojanti asmenybė, kuri žavi išskirtiniu ir agresyviu humoro jausmu bei griežtumu. Anketa stipriausia, buvę pasiekimai taip pat pridėjo gan nemažai. Tavo nenuspėjamumas šiek tiek glumina, atrodo, kad serveryje kaip ir žaidi, bet ne visada galima tave pastebėti. Tavo vadovavimą matėme senai, berods Baikerių firmoje, tikiu, kad daug kas pasikeitę, tačiau vis dar didelis klausimas išlieka svarbiausias dalykas - aktyvumas. O šiaip, neviniojant - stipri ir spalvinga asmenybė, patirties turi, žinai, ko nori, matai viziją, tas yra svarbiausia. Patenki į kitą etapą ir gauni auksinę kulką! Laurynas_Balonelis - netikėta anketa, bent jau man, tikriausiai pats supranti, kodėl. Rašai, kad nuovokumas tau yra teigiama savybė, čia jau kyla klausimas - bent jau man ši savybė neatrodo teigiama būsimam direktoriui. Impulsyvumas - gan nebloga savybė direktoriui, tačiau nemanau, kad ji turėtų būti neigiama, priklauso nuo to, kaip ją išnaudosi. Visiškai neturi suvokimo, kas yra gauja, Dylerių pastarasias kadensijas lygini su gaujomis, nors gaujose neturi visiškos patirties - lyginti du dalykus, kuriuose nežinai kaip kas vyksta - kvaila. Patiko sakiniai, jog duosi spaudimo ir neutraliom firmom, kad nelegalios prekios taps prioritetas. Tačiau ar tai neveda prie tavo pradžios? Minėjai kalėjimą, tad manau, kad nelegalių prekių pardavinėjimas irgi siejasi su kalėjimu. Darbuotojai gaus mažiau veiksmo ir tą patį rezultatą - kalėjimą, o jei darysi grobimą - veiksmas + pinigai, finalas - kalėjimas. Laiške pasigedau logikos, tačiau laiško pabaiga patiko - kalbos apie atrankas ir darbuotojus privertrė tave perkelti į kitą etapą. Tu tampi vieninteliu, kuris gauna sidabrinę kulką Į antrąjį etapą pateko - Lunis_Hakis (praktiką vedė trečias), Vycka_Rycka (praktiką vedė pirmas), Andriuz_Lightz (praktiką vedė antras), Laurynas_Balonelis (praktiką vedė paskutinis). Vyckos praktika: Įdomumas - 8/10 Nusikalstamos veiklos - 10/10 Drausmė - 7/10 Praktikos nuotaika - 8/10 Kūrybingumas, originalumas, idėjų įgyvendinimas - 5/10 Ši praktika trūko ilgiausiai, išnaudota buvo valanda, tai buvo maksiumumas. Per tą valandą nuveikėm daug - treniravom šaudymo įgūdžius, buvo padalintos keturios komandos po tris dalyvius. Vėliau treniravom vairavymo įgūdžius, buvo nesusipratimų (labai linksmų), tačiau tai neturėjo įtakos pratikos eigai. Ne visi klausė, ne visi iš pirmo karto suprato, ką ir kaip reikia daryti, tačiau gale rezultatas buvo neblogas. Nors Vycka anketoje ir minėjo, kad nekariaus prieš kitas nusikalstomas frakcijas, tačiau per šią praktiką teko grobti ir net išlaikyti Fūristų firmą. Likus 10 minučių iki praktikos pabaigos greitai susibėgome į viešbutį ir ten padarė kandidatas susišaudymą. Praktiką vertinu silpnam aštuonetui. Andriaus praktika: Įdomumas - 7/10 Nusikalstamos veiklos - 9/10 Drausmė - 4/10 Praktikos nuotaika - 10/10 Kūrybingumas, originalumas, idėjų įgyvendinimas - 6/10 Šio kandidato praktika trūko trumpiausią laikotarpį, berods sutilpo į 30 minučių. Nuo praktikos pradžios buvo visiškai aišku, kad šis žmogus yra puikus valdžios atstovas, storas balso tonas ir geras humoro jausmas pridėjo daug pasitikėjimo savo jėgomis. Dalyviai buvo įtraukti, jų nuotaikos buvo geros. Pradžioj nuvykom į SF prie karo laivo. Ten dyleriai turėjo apvažiuoti su prašautomis padangomis objektus, privažiuoti prie Andriaus ir pasiūlyti žolės paketų, o kiti trys asmenys sėdėję mašinoje turėjo šaudyti į mane (Jimmy), o aš šaudžiau į juos. Vairuotojas negalėjo leisti, kad susprogtų mašina. Tikriausiai, didžiausia problema, jog buvo leista važiuoti visoms keturioms mašinoms su dyleriais, iš tų keturių mašinų į vandenį nukrito trys. Visą praktiką lydėjo chaosas, tačiau tą chaosą kėlė pats Andrius, jis teigė, kad laužyti taisykles dyleriui yra normalu, kad eiti prieš sistemą yra gerai, kad kelti chaosą yra privaloma. Toks požiūris man susižiūrėjo 50/50 - iš vienos pusės gerai, iš kitos - šiek tiek gąsdinantis, ta betvarkė ne visada yra gerai. Vėliau grobėme Apsaugos pradžią, grobimas nepasisekė, paragavom bazookos ir susidėjom į kalėjimą. Ten darėme riaušes, kurios, man pasirodė nuobodžios. Praktiką vertinu šešetu. Lunio praktika: Įdomumas - 7/10 Nusikalstamos veiklos - 6/10 Drausmė - 10/10 Praktikos nuotaika - 8/10 Kūrybingumas, originalumas, idėjų įgyvendinimas - 6/10 Praktikos dalyviai pasirinkti S.W.A.T. darbuotojai - matėsi drausmė, atsidavimas ir pagarba kitam. Susidūrėm su kliūtim - dinginėjo mašinos, tačiau iki tikslo nuvažiavom, ten nusidažėm tahomas žaliai, įsidėjom hidrauliką, pasikeitėm ratus. Numovėm į Ocean Ducks prieplauką, ten Lunis padarė mini muštynas, vėliau treniravo šaudymo įgūdžius. Apie praktiką neturiu daug ką pasakyti, joje reikėjo sudalyvauti, manau, kad dalyviams patiko, tačiau viskas nebuvo atskleista. Lunis minėjo, kad viską darė eksprontu. Praktiką vertinu stipriu septynetu. Lauryno praktika: Įdomumas - 7/10 Nusikalstomos veiklos - 8/10 Drausmė - 8/10 Praktikos nuotaika - 7/10 Kūrybingumas, originalumas, idėjų įgyvendinimas - 7/10 Praktika nebuvo sklandi, jai trukdė čyteriai, tačiau, kiek žinau, tu nepasidavei ir toliau viską sėkmingai pravedei. Nors praktikoje neteko dalyvauti (kaip bebūtų gaila), tačiau apie ją Fanta susidarė gan neblogą vaizdą. Tavyje buvo matyti pasitikėjimas, ryžtas ir noras. Tačiau ar to užteks tolimesniam etapui? Praktika įvertinta septynetui. Sunku, dalis kandidatų seni pažįstami, su kuriais bendraujam jau virš 3 metų... Ant pečių krenta didžiulė atsakomybė, tačiau tokios jau yra šios pareigos. Pirmasis kulką iššauna Andrius, kuriam (pripažinkim) ši praktika nebuvo tokia sėkminga. Kulka skrieja tiesiai teisėsaugininkui į krūtinę, tačiau mirtinai jo nesužaloja, nes jis dėvi apsauginę liemenę. Andriau, anketa buvo puiki, tačiau praktikoj buvo betvarkė, tikriausiai ir pats žinai daugiau dalykų, dėl kurių negaliu patikėti tau šios firmos vadelių, atsiprašau ir prašau - suprask. Po pirmo šūvio nieko nelaukęs šauna mane autoritetu laikantis Lunis. Auksinė kulka skrieja ir pataiko tiesiai teisėsaugininkui į galvą. Pergalė? Teoriškai - taip, tačiau ne visada kulka, pataikiusi į galvą, užmuša žmogų (google it!). Luni, mano drauge, mano mokinuk! Labai norėčiau tau suteikti šias pareigas, tačiau šioje atrankoje tave pranoko mano ir tavo draugas, senas pažįstamas, kuris turėtų mūsų nenuvilti. Tavo anketa buvo per silpna, o praktika neprilygo būsimo direktoriaus praktikai. Tau atitenka garbinga antra vieta, su tuo ir paspausiu ranką! Laurynas ir Vycka - kieno kulką nužudys teisėsaugininką? Šauna Laurynas - jo kulka sidabrinė, o iš legendų žinom, kad sidabrinė kulka - beveik visados yra mirtina. Deja, šį kartą viskas kitaip. Lauryno kulka skrieja pro šalį, teisėsaugininko nušauti nepavyksta. Man - esi pats nepatikimiausias variantas iš šių keturių dalyvių. Pasižiūrėjus iš šono Fūristų AFK kanalo dc - abejonių vis daugėja. Pareigų nevertini, būtų visiškai nesąžininga, jei pareigas gautum tu, žmogus, kuris turi pareigas.. Neblizgi ir Fūristų firmoje, nemanau, kad Dyleriuose padarytum kažką geresnio nei sugebi dabar. Atsiprašau, jei klystu, tačiau mano nuomonė apie tave. Atsiprašau ir Fūristų direktorio, kuriam sugrioviau būsimus planus.. Laurynui atitenka trečia vieta. Paskutinis kulką šauna ginklo meistras - Vycka - šio kulka pataiko teisėsaugininkui į šlaunį ir šis nukraujuoja. Vycka! Bratuha, tau nusišypsojo sėkmė, tikrai, pats tą žinai. Praktika kažkaip suėjo gan neblogai, per ją pasirodei geriausiai, o anketa - irgi nepašiukšlino. Turi viską, ko tau reikia, nenuvilk manęs su savo aktyvumu, tikiu, kad parodysi daug įspūdingų veiksmų. Sėkmės tau, nenuvilk manęs. Jei direktorius neišbus 14 dienų savo poste - savo pareigas jis perleis antros vietos laimėtojui. Sėkmingo valdymo!
 21. 27 taškai
  Laurynas_Neidas

  DragonBallSuper

  DragonBallSuper gauja, susikūrė 1987 m. los-santos . Gaujos veikla prasidėjo 1988 m. kai pagrindinis gaujos vadeiva Laurynas_Neidas Laurynas_Neidas galimos Bullet sultan infernius
 22. 26 taškai
  Resfiducio priesaika - tai naujai išrinktų direktorių priesaika. Resfiducio - atsakomybė ir pasitikėjimas. Ši priesaika yra panaši į Hipokrato priesaiką, kurią priima medikai/gydytojai. Naujai išrinktas direktorius priesaikoje turi paminėti: savo firmos viziją, tikslus, idėjas, paaiškinti, kodėl pasirinko valdyti šią firmą, detaliai papasakoti kaip bendradarbiaus su kitomis firmomis, kiek laiko stengsis išbūti poste, kaip motyvuos save bei savo darbuotojus ir panašiai. Priesaikos pliusai: Skatinamas rašymas, kūrybingumas, originalumas Bus pateiktos vieši tikslai bei vizijos, kas leis vertinti direktoriaus atliekamą darbą Direktoriai rimčiau žiūrės į savo pareigas, bus atsakingesni Priesaika turėtų motyvuoti darbuotojus, pavaduotojus bei patį direktorių sunkiomis akimirkomis. Bausmių atlikimas - tai valdžios atstovų (direktorių ar pavaduotojų) motyvacinis laiškas, kuriame valdžios narys paaiškina kodėl suklydo, kaip pasikeitė, ką nuveikė per bandomąjį laikotarpį ir ką veiks ateityje. Bausmių atlikimo pliusai: Valdžios narys mokosi iš savo klaidų, tobulėja kaip vadovas ir asmenybė Bandomasis laikotarpis padeda labiau pažinti save bei valdomą firmą Bausmės atlikimas gali nuimti turimus įspėjimus Bausmės atlikimo metu išaiškėja valdžios nario likimas- jis tampa aktyvesnis ir neša rezultatus firmai, arba jis yra nušalinamas ir nebetempia firmos į dugną Bandomąjį laikotarpį turintys valdžios nariai: Domiux_Mafux (Radijos direktorius) - iki 2018.08.28 Tomas_Torreto (Fūristų pavaduotojas) - iki 2018.08.21 Lukas_Nolasco (Mechanikų direktorius) - iki 2018.08.22 Grafikos darbas - Greg_Slokitiik
 23. 26 taškai
  19 val. Pirmoji atranka žaidime į Dylerių firmą pas naująjį barygą @Lunis_Hakis !
 24. 26 taškai
  naujausios žinios tiesiai į jūsų ekranus Naujoji chuliganų karta pradeda savo veiklą miesteliuose Šiandien dieną miesteliuose buvo paskelbta, jog Dylerių bazė užgrobta. Tai buvo ne kas kitas, tačiau savivaldybės nario, buvusio daugkartinio firmų direktoriaus bei mero Mat_Himplin šeimyna - Robada Royals. Himplin'as vidurdienį paskelbė pagrindinius savo gaujos akcentus - aprangas, tr. priemones, savo šeimos namus bei svarbiausia - gaujos narius. Sąraše žvilga tokie vardai kaip cCarter, Laurynas_Balonelis, William_Wizard bei Deivis_Splash. Gauja per vieną dieną sugebėjo išlaikyti penkis iš penkių grobimų ir parodyti Dyleriams, kas nuo šiol bus miestelių karaliai. Linkime sekmės gaujai, nors jos, turbūt, ir neprireiks. Fūristų eros galas Vakarykštę dieną Fūristų firmos direktorius cCarter baigė savo direktoriavimo mėnesį. Jo žodžiais, jį baigė užknisti dabartinio laikinojo mero Jimmy_Absolut idiotiškos taisyklės ir neįsigilinimas į situaciją. Paklausus jo nuomonės apie jį, išgirdome šiuos žodžius. - Jimmy neįsigilina į situacija, jam jau geriau uždėti efektyviai dirbančiam direktoriui įspėjimą, negu kad išsiaiškinti situaciją iki galo. Nugirdome gandus, jog trenerio galvoje kuždėjo mintys apie direktoriaus kėdės perleidimą jo pavaduotojui Gytis_Qpk, bet jis persigalvojo. Jeigu ir būtų norėjęs, perleidimui turbūt būtų trukdę jo 2 iš 3 turimi direktoriaus įspėjimai. Iškyla dilema - kas perims direktoriaus kėdę ir toliau ves šią puikią firmą į priekį, tačiau tai išsiaiškinsime jau netrukus. Dėkojame buvusiam direktoriui už nerealų darbą ir gerai praleistas akimirkas. Taksi firmos valdžių pokyčiai Taksi firmoje vyksta šiokie tokie pokyčiai - direktoriaus Manto pavaduotojas Mode_Full atsistatydino ir ( turbūt? ) perleido savo poziciją naujajam pavaduotojui - Game_Ower. Direktorius teigia, jog Ower'is jo eroje dirba nuo pat pradžių, o pats Mantas juo pasitikia 120%. Tikimes, jog šis pasirinkimas Masiai išeis tik į naudą bei sveikiname Ower'į su naujomis pareigomis. Nenuvilk serverio bei savo darbuotojų. Dyleriai gauna spaudimo iš visų pusių Nuo pastarojo susipykimo su fūristais, dyleriams sekmė tikrai nesišypso. Po fūristų direktoriaus palikimo jų naujasis priešas - Robada Royals, kurie sėkmingai dominuoja tiek prieš Teisėsaugininkus, tiek Dylerius. Savivaldybės nario šeima neleidžia dyleriams atsikvėpti nė sekundės, tačiau patys Dyleriai atsisako teikti gaujiniams žolę bei ginklus, kas priverčia susimąstyti - ar ilgai gaujiniai sugebės susiveikti šių įrankių ir taip toliau dominuos miesteliuose? Pamatysime visai netrukus. Paviešinta intriguojanti nuotrauka Miestelių galerijoje buvo paviešinta tikrą intrigą kelianti nuotrauka. Ją paviešino ne kas kitas, o savivaldybės narys bei multi - milijonierius Marius_Corallo. Nuotraukoje matosi kažkas panašaus į naują GUI lentelę bei šalies prezidentą - Edga_Kesa. Kai kurie mano, jog tai gali būti nauja gaujų sistema, o kai kurie galvoja, jog tai tiesiog jau naudojama lentelė uždengta norint sukelti intrigą. Kaip sakė buvęs prezidento pavaduotojas Max_Tosha - pagyvensim pamatysim. Žaliukai vis dar nepasiduoda ir tęsia savo egzistavimą Gauja "Karcohai" vis dar gyvuoja po tokio ilgo laiko. Gauja susikūrė prieš mėnesį, tačiau egzistuoja ir duoda garo miesteliuose iki dabar. Gaujos lyderis Evaldas nepersenai į savo pagalbininkus pasiskyrė Minde_Saker, tad galime tikėtis veiksmo. O dabar visus kviečiame apsilankyti jų gaujoje ir pajusti gaujų gyvenimo skonį! Artėja Apsaugos firmos gimtadienis Apsaugos firma po dviejų dienų švęs 5 mėnesių gimtadienį! 5 mėnesiai neutraliai firmai - tikrai didelis skaičius, pažiūrėjus į faktą, jog direktoriai palieka neišbuvę dviejų mėnesių. Per šiuos penkis mėnesius Cactus_Germis sugebėjo nuveikti daugiau nei kai kurie direktoriai kartu sudėjus - Apsaugos firmos darbo skiltis švyti, o ir darbuotojų skaičius per šiuos penkis mėnesius išsilaikė tikrai labai gerai. Visus kviečiame liepos 27 dieną pasveikinti Cactus'ą su šia nuostabia švente ir palinkėti jam firmą išlaikyti dar tiek pat. Su jumis buvo LMGLife', ačiū, jog skaitėte.
 25. 26 taškai
  Mat_Himplin

  Robada Royals

  A L B U M #1 _____________________________________________ NOT YOUR USUAL NIGHT Teisėsaugininkų kraujas išpuošė šaltą asfaltą, kulkos vaidenasi kinkų drebančių pareigūnų akyse iki šios dienos ir gyventojai yra toliau supažindinami su mėlynos aprangos privilegija. Garsas, spalvos bei drąsa skleidėsi per gatves nuo tamsiausių kampų iki aukščiausių ofisų, o dabar laikas jums pamatyti viską once again ... _______________________ _____________________________________________
 26. 25 taškai
  KEIČIASI MECHANIKŲ FUNKCIJOS SERVERYJE Nuo šiol Mechanikų firma laikoma dalinai nusikalstoma firma! Mechanikų, kaip dalinai nusikalstamos firmos vizija - Mechanikai tampa blogiečiais, tepalai pradeda maišytis su krauju. Mechanikai dabar simbolizuos nelegalias veiklas, jie drums ramybę miesteliuose. Nuo šiol kiekvienas mechanikas privalės kuo puikiausiai valdyti ginklą, mokėti pūsti žolę ir panašius dalykus. Neutrali firma maišosi su nusikalstoma, daugiau veiksmo - daugiau įdomybių. Mechanikų firmos funkcijos išlieka tokios pačios: jie toliau taisys tr. priemones, pripildys jas degalais, jie ir toliau galės tempti tr. priemones į KMA garažą, niekas su šia veikla nesikeičia. Nuo šiol, Mechanikų firmos darbuotojai galės: 1. REKETUOTI 2. GROBTI PASTATUS 3. DARYTI OKUPACIJAS/SUSIŠAUDYMUS/DEATH-MATCH/BLOKADAS 1. REKETAVIMAS: Mechanikų firma gali reketuoti - Baikerius (ir kitas gaujas), Tune, S.W.A.T. firmas. Reketuoti galima 10 arba 20 minučių. Sėkmingai išreketavus gaują už 10 minučių prisiteisiama 1.500.000 serverio valiutos, už 20 minučių gaunama 3.000.000 kompensacija. Reketuojant Tune ar S.W.A.T. firmas už 10 minučių galima prisiteisti 1.800.000 serverio valiutos, o už 20 minučių - 4.000.000. 2. GROBIMAS: Mechanikų firmos valdžia per savaitę gali padaryti 1 grobimą, išskyrus tuos atvejus, kai grobia kartu su Transporteriais - tada leidžiami iš viso 3 grobimai per savaitę. Grobti gali vieni arba su Transporteriais, grobti su kitomis firmomis ar gaujomis yra griežtai draudžiama. Jei grobia kartu su Transporteriais, privalo eiti mažiausiai prieš dvi frakcijas, pvz: prieš FTB ir S.W.A.T. Grobimai privalo vykti ne uždarose vietose, kur į vidų būtų galima patekti su kliūtimis (tokiu atveju netinka grobti klubą, hotelį, kazino ir pnš.). Grobimo nuostatai, sumos, laikai ir visos kitos formos išlieka lygiai tokios pačios, kaip parašyta grobimo procese. Mechanikai (vieni) gali grobti ir Baikerių ar Tune firmas (grobiant Baikerius, reikia grobti ne bazę, o hood, taip pat gauja turi būti oficiali). Jei Mechanikai nusprendžia grobti gaujas ar Tune - tai tiek gaujos, tiek Tune gali padaryti vieną grobimą ir prieš juos. 3. KITA NELEGALI VEIKLA: Mechanikai gali daryti okupacijas/susišaudymus ir panašius dalykus. Okupacijos ar susišaudymai turi vykti tik atvirose vietose (čia netinka bažnyčia, kazino ir kt.). Okupacijos turi vykti tokiu principu: Mechanikai atsitempia iš KMA visas nenaudojamas tr. priemones ir jas numeta (sustato), tarkime, ant balto tilto. Išmėtę tr. priemones taip, kad jas būtų sunku pašalinti teisėsaugai, jie skelbia susišaudymą arba okupaciją. Čia jau okupacija įgauna vertę - už kiekvienas 5 išlaikytas okupacijos minutes - teisėsauga privalo sumokėti 500.000 serverio valiutos. Okupacijos metu turi būti teisėsaugos valdžia. Ilgiausiai okupuoti objektą galima 30 minučių. Susišaudymai vertės neturi. Death-Match vyksta ne darbo tr. priemonėse, o asmeninėse. Mechanikai rengti protestų nebeturi teisės, jų protestai prieš sistemą tampa grobimai, okupacijos ir kita nelegali veikla. Mechanikai turi teisę susidaryti tam tikrą firmų kainoraštį, pvz: už 1.000.000 pastoviai pila degalus fūristam, jei tų pinigų nėra - degalai netiekiami. KEIČIASI TRANSPORTERIŲ FUNKCIJOS SERVERYJE Nuo šiol Transporterių firma laikoma dalinai nusikalstoma firma! Transporterių, kaip dalinai nusikalstamos firmos vizija - Transporteriai prisijungia prie Mechanikų firmos, juos įsivaizduoju kaip neišskiriamus draugus, kurie siaučia miesteliuose ir padeda kitiems nusikaltėliams. Transporteriai taps ne tik pavojingi ginklu, tačiau ne ką prastesni ir greičiu. Transporterių funkcijos išlieka panašios kaip ir prieš reformas: jie ir toliau gali gabenti serverio žaidėjus iš taško A į tašką B ar Z, tai neturi jokio skirtumo. Nuo šiol Transporterių firmos darbuotojai galės: 1. GABENTI NELEGALIAS PREKES SU FŪRISTAIS 2. GROBTI PASTATUS 3. RENGTI NELEGALIAS LENKTYNES 1. NELEGALIŲ PREKIŲ GABENIMAS: Transporteriai nuo šiol galės lydėti Fūristų siuntas. Darbuotojai gali lydėti bet kokias siuntas, tačiau už nelegalias siuntas bus gaunami pinigai. Susitarus ir susibendradarbiavus su Fūristų valdžia, Transporterių bei Fūristų firmos gali vežti narkotikų/ginklų/žolės krovinius. Už 3 sėkmingus nuvežimus (reikalingi 3 skelbimai, kad viskas buvo pravežta sklandžiai) S.W.A.T. ir FTB valdžia privalės išmokėti 3.000.000 serverio valiutos (kartu sudėjus), o jei po pirmojo, antrojo ar trečiojo gabenimo Fūristų kroviniai yra supakuojami - Transporterių ir Fūristų valdžia kartu turi sumokėti 3.000.000 valiutos S.W.A.T. arba FTB firmoms (kartu sudėjus). Vežant siuntas, bent vienas iš S.W.A.T./FTB valdžios narių turi būti prisijungęs. Daugiausiai per dieną galima nugabenti 2 siuntas (6 nelegalius krovinius). Gabenimo principas: turi būti išnaudojamos Transporterių mašinos, kai kurie transporteriai gali sėdėti ir keleivio vietoje. Gabenimo metu galima rakinti tik ties: pasieniu, geležinkeliu, baltu, raudonu ir kitais tiltais, tai yra pradžia, nuo kurios galima rakinti, rakinti taip pat galima ir miestelių ribose. Siunta laikoma supakuota tada, kai sugaunama daugiau nei puse gabenusių krovinių. 2. GROBIMAS: Transporterių firmos valdžia per savaitę gali suorganizuoti 1 grobimą, išskyrus tuos atvejus, kai grobia kartu su Mechanikais - tada leidžiami iš viso 3 grobimai per savaitę. Grobti gali vieni arba su Mechanikais, grobti su kitomis firmomis ar gaujomis yra griežtai draudžiama. Jei grobia kartu su Mechanikais, privalo eiti mažiausiai prieš dvi frakcijas, pvz: FTB ir S.W.A.T. Grobimai kartu su Mechanikais privalo vykti ne uždarose vietose, kur į vidų būtų galima patekti su kliūtimis, pvz: grybų plantacija, S.W.A.T. bazės kiemas, LS rūmai ir pnš. Jei Transporteriai grobia vieni - gali grobti uždarus pastatus, pvz: kazino, PD ofisas, Apsaugos rūsys ir pnš. Grobimo nuostatai, sumos, laikai ir visos kitos formos išlieka lygiai tokios pačios, kaip parašyta grobimo procese. Transporteriai (vieni) gali grobti ir Baikerių ar Tune firmas (grobiant Baikerius, reikia grobti ne bazę, o hood, taip pat gauja turi būti oficiali). Jei Transporteriai nusprendžia grobti gaujas ar Tune - tai tiek gaujos, tiek Tune gali padaryti vieną grobimą ir prieš juos. 3. NELEGALIOS LENKTYNĖS: Nelegalios lenktynės vyksta 1v1 principu, prz: Transporterių valdžia pasiūlio nelegalias lenktynes Taxi ar Fūristų firmai (siūlyti gali bet kam, išskyrus Teisėsaugos frakcijas), susitaria, kad kas pirmas nuvyks iki Everesto kalno - laimės 5.000.000 (sumą, trasą gali derintis patys). Laimi ta firma, kuri pirma kerta finišo liniją ir atvyksta į sutartą tašką. Lenktynių finaše būtinai privalo būti bent po vieną firmos prižiūrėtoją ar valdžios narį (šiuo atveju prie finišo linijos turi stovėti Transporterių ir Taxi/Fūristų firmos valdžios nariai). Patartina finišo liniją filmuoti. Prieš nelegalias lenktynes abu valdžios atstovai turi paskelbti per /d, kad vyksta lenktynės, turi norodyti sumą ir finišo linijos vietą. Į tai reaguoja Policija arba FTB, šie turi skubėti ir numalšinti nelegalias lenktynes (surakinti dalyvius ir uždėti įtarimą už nelegalias lenktynes ir, jei daro, NON-RP). Jei nei vienas nelegalių lenktynių dalyvis nekerta finišo linijos - lenktynių dalyviai turi susimokėti pusę paskelbtos sumos, šiuo atveju - Transporteriai ir Taxi/Fūristai kartu sudėjus turi susimokėti Policijos/FTB fimai 2.500.000. Daryti nelegalias lenktynes galima tik tada, kai yra vienas iš Policijos arba FTB valdžios narių, o darbuotojų skaičius didesnis nei 10. Jei abu Teisėsaugos frakcijų atstovai yra prisijungę, lenktynių organizatoriai turi parašyti, prieš ką daro lenktynes. Lenktynių dalyviai negali šaudyti vieni į kitus, galima šaudyti tik į Teisėsaugos atstovus.
 27. 24 taškai
  Policijos Departamentas - Policijos firma, kurios pagrindinis tikslas - palaikyti tvarką miesteliuose, tramdyti nusikaltėlius, spręsti kasdienines civilių problemas. Policijos Departamentas yra viena iš trijų Teisėsaugos srityje esančių firmų, tad mes turime teisinti ir bausti piliečius atitinkamai nuo jų nusižengimų. Reikalavimai, norint patekti į firmą 500.000 eurų; 30.000 bendrosios patirties; pagrindinės darbo informacijos žinojimas motyvacija; TeamSpeak3 programa bei gebėjimas ja naudotis; nebūti Nepageidaujamų darbuotojų sąraše ( NDS ). Firmos valdžia Policijos Departamento direktorius - Kenny_Silver Policijos Departamento direktoriaus pavaduotojas - Karo_Wanted. Policijos Departamento direktoriaus pavaduotojas - renkamas. Policijos Departamento direktoriaus pavaduotojas - renkamas. Policijos Departamento firmos darbo komandos /ita - uždėti itarimo žaidėjui už jo nusižengimą. /bauda - suteikia baudą žaidėjui. /pt - patikrina žaidėją. /ist - išteisina kitą Teisėsaugininką. /gaudomi - parodo gaudomų žaidėjų sąrašą. /kliutison - padeda kliūtį. /kliutisoff - nuima kliūtį. /kliutysoff - nuima visas kliūtis. /spyglyson - padeda spyglį. /spyglysoff - nuima spyglį. /spygliaioff - nuima visus spyglius. /bend - parodo prisijungusius kolegas. /atimtig - atima ginklus. /isodinti - įsodina žaidėją į darbinę tr. priemonę. /isspirti - išspiria žaidėją iš darbinės tr. priemonės. /r - darbo racija. /policija - visos Policijos Departamento firmos darbo komandos. /ant ( NUM 6 ) - surakina arčiausiai esantį žaidėją. /kon - konfiskuoja narkotikus iš žaidėjo. /skydason - uždeda skydą ant nugaros/rankos. /ptpd - parodo visas turimas kliūtis/spyglius. Policijos Departamento firmos darbo inventorius Ginklai M4 - Pagrindinis Teisėsaugininko ginklas, su kuriuo malšinami nusikaltėliai. Silenced 9mm - ginklas, sustabdantis bėgantį nusikaltėlį dvidešimčiai sekundžių. [gfx] Nightstick - bananas, kurį Teisėsaugininkai naudoja malšinant riaušes arba norėdami pasodinti nusikaltėlius į kalėjimą. [gfx] Darbinis transportas LSPD - Lengvasis pareigūnų transportas, skirtas paprastose situacijose gaudant bėglį. LSPD automobilis yra lankstus, išvysto itin didelį greitį bei turi ypač patogų vidų, kuriame sėdinčio pareigūno kasdienė rutina neprailgs. HPV - 1000 - Policininkų darbinis motociklas, kuris yra naudojamas gaudyti nusikaltėlius su greitomis sportinėmis mašinomis. Police Ranger - dažniausiai miestelių šerifo naudojamas transportas. Šiuo darbiniu automobiliu sudėtingi civilių išlaisvinimai tampa lengvesni. Police Ranger automobilis nebijo nei šalčio, nei aukštų kalvų, nei karštų lygumų. Police Maverick - naudojamas jau labai patyrusių pareigūnų, kurie išmano savo darbą ir nori padėti civiliams gelbėdami juos įvairiose situacijose. Labai patogus reiduojant, kai gali stebėti civilius iš aukštai. Firmos bazė Policijos Departamento darbo taisyklės 1. Gerbti Teisėsaugos firmų valdžios atstovus. 2. Nedaryti negarbės Policijos Departamentui, neskleisti blogo vardo. 3. Gerbti civilius. 4. Prieš įtariant civilį, būti įsitikinusiam, jog turite įrodymus. 5. Darbo komandą /kliutysoff naudoti TIK su valdžios leidimu. 6. Firmoje privaloma išdirbti bent 14 dienų, norint nepatekti į NDS sąrašą. 7. Klausyti aukštesnio rango darbuotojų. 8. Klausyti direktoriaus/pavaduotojų įsakymus. 9. Dirbti tik su savo rango transportu/uniforma. 10. Darbo metu būti TS pagrindiniame Policijos Departamento kanale. 11. TS pagrindiniame kanale neįžeidinėti kolegų, nenaudoti necenzūrinių žodžių. 12. Nerakinti ir nešaudyti nusikaltėlių tazeriu jų darbo bazėse arba hood'uose. 13. Laikytis bendrųjų serverio taisyklių. 14. Draudžiama nesilaikyti taisyklių, už kurias galėtumėte būti įtarti komanda /ita. ( NON - RP, šaudymas į civilius ir t.t. ). 15. Draudžiama būti ant nusikalstamų bazių platformių ir jų viduje. 16. Draudžiama tikrinti Dylerius ir Fūristus su priekabomis. Juos tikrinti galima tik reido metu. 17. Draudžiama lįsti į fūristų pasikrovimo bazę. 18. Privaloma laikytis pavaduotojo ar direktoriaus įsakymo. 19. Darbuotojams draudžiama dirbti ofise. 20. Darbuotojams draudžiama atsijungti prieš treniruotę/kitą veiklą. 21. AFK bazėje galima būti tik po laiptais ir iki 30 minučių, o už bazės ribų AFK būti draudžiama. 22. Draudžiama būti gaujoje. 23. Draudžiama žaisti monetą darbo laiku. 24. Draudžiama čytintį, kenkti serveriui, apgaudinėti serverio žaidėjus. 25. Draudžiama dalinti TS3 pagrindinio kanalo slaptažodį pašaliniams. 26. Draudžiama dirbti su nuosavu transportu, nebent esate firmos agentas. 27. Draudžiama darbo metu būti ne su darbine uniforma. 28. Dalinai nusikalstamoms bei nusikalstamoms firmoms draudžiama dalinti baudas. Darbo grafikas Pirmadienis: 24/7. ( pertraukos - 13:30 - 14:00, 18:30 - 19:00 ) Antradienis: 24/7. ( pertraukos - 13:30 - 14:00, 18:30 - 19:00 ) Trečiadienis: 24/7. ( pertraukos - 13:30 - 14:00, 18:30 - 19:00 ) Ketvirtadienis: 24/7. ( pertraukos - 13:30 - 14:00, 18:30 - 19:00 ) Penktadienis: 24/7. ( pertraukos - 13:30 - 14:00, 18:30 - 19:00 ) Šeštadienis: 24/7. ( pertraukos - 13:30 - 14:30, 18:30 - 19:30 ) Sekmadienis: 24/7. ( pertraukos - 13:30 - 14:30, 18:30 - 19:30 ) Algos/premijos Algos bus mokamos susirinkime 19:00 sekmadieniais. Premijas PD valdžia dalins po gerų atsigrobimų/ tvarkingų veiklų. Pasilieku teisę redaguoti šią temą. Policijos Departamento viršininkas Kenny_Silver.
 28. 24 taškai
  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Lukas_Hot 2. Jūsų atstovaujamas darbas: EFTĖBĖ 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (Vardas_Pavardė): @Koldunu_Vagis 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Na žmogus, kuris turi tikrai nemažai patirties teisėsaugoje. Šis asmuo turi labai tvirtą poziciją ir aiškius tikslus. Kadangi išvarau savaitgaliui tai reikia dar vieno pavaduotojo, nes Luniui tikrai reiks pagalbos. Sėkmės Koldūnčikai tikiuose nepavesi. gl 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: taip
 29. 24 taškai
  Edga_Hks

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Edga_Hks 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: SWAT pavaduotojas 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: PAMASKOMU PRALOŠIAU. Bet jei rimčiau, jau tiesiog PAVARGAU. Nėra liaudžio, nėra ir tvarkos. Aš tai pat db atostogauju, nebera laiko. Inferno gal dar dirba, bet afteri sorry tikrai norėtusi iš tavęs daugiau pastangu. Visi čia man *Myliu LMG.lt* prota junkis veikla. HUJA bleha. Palieku ir rami galva. Krč dėkui visiems kas ten kimarino su manim. Prisijungi, žaidėju skaičius išvis krites, kaip minėjau pats atostogauju ir tiesiog prisijungi ir serva ir kai pamatai kad 8 on ir nežinau tiesiog ka su jais nuveikti. SORRY LIAUDŽIUK, ŽADĖJAU NEPALIKT, BET MATAI KAIP GAVOSI. NEPYK. IR LIAUDI PASKATINK LABIAU AFTERI DIRBTI, NES TIESIOG JAM REIKIA KAŽKA PASAKYTI KAD DIRBTU, REIKIA KAD DIRBTU SAVARANKIŠKAI JIS. JEI KA LIAUDI PABAZARINSIM TS. 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 23 dienos.
 30. 23 taškai
  Sveiki, linkėjimai iš Pietų Vokietijos! Ar neišvargino serverio žaidėjų nežmoniški karščiai?! Šį kartą dvigubi rinkimai neprailgo, lyginant su Mechanikų ir Transporterių direktorių rinkimais, tačiau pasirinkimai buvo sunkesni. Tiesą sakant, rinkimuose teko šiek tiek nusivilti - dauguma dalyvių rašė CV, o ne patys susigalvojo klausimus. Prisiminkime praeitus direktorius - Taxi firmos era baigėsi gan gražiai, direktorius pasikeitė direktoriaus postą, tačiau visos eros metu palaikė nemažą žaidėjų skaičių, kurie aktyviai atliko savo darbą. Fūristų eros aktyvumas taip pat stebino, tačiau direktoriaus kaprizai ir principai privedė prie naujų rinkimų. Naujiesiems direktoriams linkiu nebijoti improvizuoti, būti aktyviems ir ryžtingiems! d e i v i s g i r t e v i č i u s - atmestas, kadangi neįvykdei reikalavimų - nenurodei savo skype kontaktų. Kandidatuodamas į tokį postą, privalai atitikti visus reikalavimus, tad malonėk ir kitą kartą nurodyk savo skype paskyrą. e r i s c l i a t h - atmestas, kadangi nėra nuotraukų su Taxi firma. Apmaudi klaida veteranui, galbūt būtų geriau pasisekę Fūristų rinkimuose? Kitą kartą būk atidesnis. e i m y s r a c i n g - atmestas, kadangi nėra nuotraukų su Taxi firma. Būk atidesnis, daug prirašei, tačiau pažeidei taisykles. m a n t v y d a s e p i c - pažįstamas veidas serveryje, karts nuo karto tekdavo pamatyti tave žaidime. Kaip ir daugelis nusprendei rašyti CV, nors buvo prašoma susigalvoti sau klausimus ir juos parašyti kaip anketą. Priimi iššūkį - pildai į direktorių be jokių rimtesnių pasiekimų, tačiau čia yra Taxi firma, čia dideli pasiekimai daug reikšmės neturi. Nepatiko tai, kad pabaigoje sugalvojai labai banalų ir nuvalkiotą, vaikišką pavadinimą - FakeTaxi. Galbūt tai dviprasmiškas pavadinimas, tačiau jei jau turi idėją su pavadinimu - būk malonus ir ją pateik anketoje, o nepalik paslaptyje. Šaunu, jog anketą pradėjai nuo asmenybės savybių bei charakterio. Daugelis savybių yra pavyzdingos ir tokios, kurių reikalauja direktoriaus postas, tačiau silpnybė - greitas susinervinimas - gali pakišti tau koją. Taip pat bet koks direktorius turėtų būti kantrus, tai viena svarbiausių savybių vadovui. Nustebau, kad pirmą kartą Taxi darbą išbandei dar 2011 metais, juk tai buvo prieš 7 metus! Toks patirties bagažas gali suteikti tau didelių šansų. Patinka tavo demonstruojamas noras bei ryžtas, nenustoji siekti to pačio užburtojo tikslo, man tai patinka. Tavo pasakojama vizija tiesiog buvo ten out of ten, pataikei tiesiai į dešimtuką, būtent tokia firmos vizija ir turėtų būti. Patiko ir tas, kad firmoje nenaudotum prižiūrėtojų, kurie yra itin populiarūs neutraliuose darbuose. Kaip pats ir paminėjai - idėjų užduotyje šedevrų nesukursi. Patinka tavo nuoširdumas, tačiau direktoriui yra itin svarbus originalumas ir kūrybingumas - pas tave to nerasta... Anketoje matosi ryžtas, noras ir motyvacija, supranti, ko reikia Taxi firmai. m o d e f u l l – sveikas, apsidžiaugiau pamatęs tavo anketą, jos laukiau! Jokia čia paslaptis, kad tau nepasisekė su FTB agentų pavaduotojo postu, tačiau čia tavo šansai didesni, o jei ir pats jauti, kad ši firma yra tavo namai – kodėl gi ne? Iš tikro net nustebau, nes nežinojau, kad tu esi 14-metis (ne iš blogosios, o iš gerosios pusės!) Šiek tiek baugina tavo pasakyti žodžiai, kad per šiltus orus daugiausia laiko praleidi ne namuose, tai yra šaunu, tačiau kai kandidatuoji į direktoriaus postą turėtum palaikyti neblogą aktyvumą, tuo labiau, jei gautum direktorių.Didelis pliusas yra tavo patirtis šioje firmoje, tarp kandidatų tu esi labiausiai patyręs Taxi firmoje pagal postų svarbumą, o tie postai buvo visai nesenai.Priėjau prie idėjų. Pirmoji su kontrolieriais veiksminga, tačiau jau girdėta ir daugelį sykių naudota. Spalvų savaitė - taip pat matyta, tai ypač gerai ir gausiai akcentavo nesenai vadovavęs Taksistų direktorius Special_Donat.Po idėjų prasideda linksmoji dalis - pasipila klaidos, neaiškūs, ilgi ir nesupranti sakiniai, pilna loginių klaidų ir panašiai. Firmų pavadinimai nėra jau tokie baisūs, kaip pats galvoji. Reziumė - anketoje daug klaidų, pabaiga iš viso tragiška, tačiau tave gelbėja tavo pasiekimai bei patirtis šioje firmoje. Žiauriai sunkūs ir liūdnoki Taxi direktoriaus rinkimai, stipriausi kandidatai padarė vaikiškas klaidas ir susimovė, tad liko du finalistai - Mantvydas_Epic bei Mode_Full.Abu kandidatai yra ne visiškai pasiruošę šiam postui mano akimis: vienas turi daug motyvacijos, supranta firmos viziją ir ką reikia daryti su ja, tačiau neturi pasiekimų ir jo reputacija bent jau man yra nežinoma, o kitas turi pasiekimų, neblogą reputaciją, tačiau žiauriai trūksta subrendimo, idėjų, firmos vizijos ir originalumo. Galėjau pasirinkti lengviausią kelią - pramesti į kitą etapą Eris_Cliath, kuris tikrai būtų aplenkęs tiek Mantvydą, tiek Modestą, tačiau Eris neįkėlė nuotraukos ir pažeidė reikalavimus, aš savo duoto žodžio nelaužysiu. Du esminiai skirtumai - Modesto patirtis Taxi firmoje - daugiau nei 1000, Mantvydo - mažiau nei 500. Mantvydo praleistų dienų skaičius žaidime - 99 dienos, Modesto - 6 dienos. Baisiai ilgai čia galvojau ir pagaliau prigalvojau. Direktorių komandoje susilaukei didesnio palaikymo nei Mantvydas, tačiau tai tik maža dalelė šiuose rinkimuose. Nusprendžiau rizikuoti ir pasitikėti žmogumi, kuris pasirodė anketoje žymiau geriau nei antrosios vietos laimėtojas. 2-os vietos nugalėtojas - Modestas, kuris pagal pasiekimų skaičių ir reputaciją buvo tinkamesnis variantas, tačiau jo anketa buvo tiesiog tragiška (neskaitant pačios pirmos apostrofos). Modestai, tau trūksta kūrybinės patirties, Taxi firmoje reikia nemažai improvizuoti ir dažnai suktis iš padėties. Mantvydo anketa tryško pozityvumu, o tavo anketoje susidarė toks vaizdas, kad savo darbuotojus baustum smarkiai, juos varžytum, palaikytum nemalonius bei griežtus santykius su firmos darbuotojais. Trūko pas tave optimizmo ir geros nuotaikos, jei Mantvydas nesugebės išlaikyti direktoriaus posto 14 dienų - Taxi direktorius atiteks tau. Šį kartą pasirinkau eiti prieš sistemą ir gan stipriai rizikuoti. Direktoriaus postą dovanoju žaidėjui, kuris nei karto nuo 2011 neturėjo rimtesnių pasiekimų, įskaitant ir pavaduotojo postą. Tačiau direktorius atitenka žaidėjui, kuris supranta, ko reikia Taxi firmai. Jo vizija buvo tiesiog nuostabi, tokia, kokią aš pats būčiau rašęs, jei kandidatuočiau į šį postą. Mantvydas trykšta motyvacija, noru linksmai praleisti laiką, optimizmu, gera nuotaika, jis nori suvienyti kitus bei padaryti šią firmą per daug nesuvaržyta, bet kurioje yra gera dirbti. Mantvydai, daug kartų bandei, manau būsi nustebęs, bet šį kartą tau nusišypsojo sėkmė! Labai rizikuoju savo reputacija pasirinkdamas tave, tačiau viliuosi, kad manęs nenuvilsi ir pateisinsi mano lūkesčius bei matoma perspektyvą. Ačiū už dalyvavimą rinkimuose ir didžiausios sėkmės pareigose! a r u n a s s l t u - atmestas, pildai į kiekvieną direktorių, kai tik pasitaiko proga. Trūksta daug patirties ir suvokimo apie firmą. k a r o l i s g a n j a b a b y - gausus direktorių bagažas, LMG komandos narys, aktyvus ir darbštus žaidėjas, kuris per trumpą laiką pasiekė labai daug. Linksmiausia tai, kad pasiekęs viršūnę kopi į dar aukštesnę. Kandidatuoji į postą su CV, kai tavęs buvo prašyta susigalvoti pačiam klausimus ir pateikti juos kaip anketą, tad jei kitas kandidatas bus taip ir padaręs - tavo šansai gauti postą bus mažesni. Šaunu, kad paminėjai visai nesenai valdytą gangą - Aristokratus. Su gauja pajudėjai tikrai neblogai, pritraukei daug žmonių, nors net nebuvai jos įkūrėjas. Dėl gaujos pasiekimo tikiu, kad Fūristų firmoje taip pat pritrauktum nemažą kiekį žmonių dėl savo žinomumo bei gerų rezultatų postuose. Nelabai patiko tavo žodžiai, kurie išaukština S.W.A.T. firmą. Taip, tavo patirtis Teisėsaugoje šiuose rinkimuose gali praversti, bet tikrai neverta išaukštini Teisėsaugos firmos, kai pretenduoji į Nusikalstamų direktorių. Ne paslaptis, kad gyveni ne Lietuvoje, gramatinių klaidų tikėtis galimėjo, jas darai gan dažnai, tačiau tai nėra svarbiausias faktorius Fūristų direktoriui. Anketoje gan aiškiai pasakei ir net įrodei, kodėl tu nori šio posto.Sakiniuose matau užsidegimą, kibirkštį, motyvacijos bagažą ir norą valdyti nusikalstamą frakciją. To man reikia! Patiko tavo frazė: ne aš pasirinkau šią firmą, o ši firma pasirinko mane. Trykšti pasitikėjimu ir drąsa. Patiko tavo mintys apie kolektyvą, taip pat manau, kad tai yra esminis dalykas firmose, o ne koks darbo inventorius. Žiauriai patiko mintys apie atsibodusią rutiną ir tuos pačius veiksmus, nauji, paprasti bet originalūs veiksmai su kitomis Nusikalstamomis firmoms - raktas į sėkmę. Degalinių idėja - patraukė dėmesį, to niekada nesu matęs, žiauriai norėčiau pamatyti tai žaidime! CV laiško pabaigoje, kaip ir pridera labai stipriam dalyviui, parašai, kad mokysiesi iš klaidų, stebėsi naujojo direktoriaus erą bei nepasiduosi. Apibendrinus CV laišką - esi labai stiprus kandidatas, rašai labai konkrečiai, turi visko ko reikia: patirties, esi aktyvus, tu pasitiki savimi, nestokoji idėjų, esi pasiryžęs nugriauti kalnus su savo mylima firma. l e x a s l m g - labas, Lexai! Visiškai nesitikėjau tavo kandidatūros. Smagu, kad grįžti prie tikslų siekimo, tačiau mane dar aplanko nekokie prisiminimai apie tavo Fūristų direktoriaus postą bei nesenai sukurtą gaują, kuri gyvavo labai jau trumpą laikotarpį.. Tave pažįstu ilgai ir tikrai pasitikiu kaip draugas, tačiau pasitikėjimas kaip gero valdžios atstovo kažkur dingo. Tikrai norėčiau, kad gautum kokias pareigas ir įrodytum, kad senasis Arnas niekur nedingo. Tačiau tu pasirinkimai stambų laimikį - direktoriaus postą. Idėjų skiltyje esi pats silpniausias analizuojamas kandidatas. Idėja su pažymėjimais jau buvo įgyvendinta pas tave Fūristuose, atvirų durų diena jau buvo kitose firmose, o specialus rangas irgi nesužavėjo. Trūksta originalumo ir kūrybingumo, o atmazo, kad nieko čia naujo neprigalvosi - tikrai nereikia. Toliau eina firmos vizija - paprasta, aiški, gerai suprantama. Anketą pabaigi taip pat neblogai, tačiau pagrindinis visos anketos minusas - silpna anketa bei motyvacijos stoka. Kiti kandidatai, toks kaip Karolis, mane įtikino labiau nei tu. j a c k e v a n s - labas, Džyždekai, ar prisimini rinkimus į Fūristų pavaduotojo postą, kai aš buvau direktorius? Ar ne panaši situacija po trijų metų? ;D Šiaip džiaugiuosi, kad užpildei - tavo kandidatūra turėjo apkartinti kitų dalyvių planus, juk tu esi daugkartinis šios firmos valdžios atstovas. Kaip ir Karolis pasirinkai rašyti CV, nors buvo prašyta anketos su klausimais. Pripažinsiu ir kartu pasveikinsiu - esi raštingiausias šios atrankos dalyvis, kuris daro mažiausiai klaidų. Daug aprašei apie save, buvo įdomu skaityti, nes tave pažįstu jau kokius 4 metus, atrodo, kad kartu užaugom šitam serveryje (: Kaip ir kiti kandidatai šiuo metu dirbi Dylerių firmoje, visi lyg susitarę? Firmos vizija viena geriausių, patiko frazė: sugrąžinti Fūristams šlovę. Patiko ir paminėta kitų Nusikalstamų firmų draugystė, taip pat manau, kad tai yra raktas į sėkmę.Idėjų skiltyje, kaip ir daugelis, nenustebinai, trūksta kūrybiškumo. Anketą pabaigei taip pat kaip pradėjai - gan gerai. Anketa gera, tačiau trūksta idėjų, įdomiai rašai, bet tavyje nematau drąsos ir ryžtingumo, ypač trūksta originalumo. Fūristų direktoriaus rinkimuose teko rinktis iš trijų, labai stiprių kandidatų, tai yra - Karolis_Ganjababy, Lexas_Lmg ir Jack_Evans. Visi turi daug patirties vadovavime, visi turi stiprias puses, visi turi gerą viziją ir nori padaryti Fūristus vėl geriausius. Rinkimuose prasčiausiai pasirodė Lexas_Lmg. Nesupyk, Arnai, tačiau tavyje mačiau mažiausiai užsidegimo ir noro tapti direktoriumi. Į galutinį etapą pateko tik du kandidatai, ten jie rungėsi 1x1 principu. Praktikos užduotys: 1. Dviejų narkotikų krovinių gabenimas pro pasienį ir baltą tiltą 2. Šaudymas atvirame lauke vienas prieš vieną 3. Parkavimas su priekaba 4. Šaudymas už kliūčių vienas prieš vieną 5. Brawl kova vienas prieš vieną Antrąją vietą skiriu savo broliui, nepyk, Tautvydai, tačiau Karolis tikrai buvo geresnis už tave. Tavo anketa buvo stipri bei įdomi, tačiau Ganja parodė daugiau motyvacijos, jo buvo geresnės idėjos bei vizija. Praktikoj taip pat gavai beveik sausai - Ganja laimėjo pirmą, trečią, ketvirtą ir penktą užduotis. Jei Karolis neišbus poste 14 dienų - direktoriaus postas atiteks tau. Didžiausi sveikinimai LMG komandos nariui bei labai patyrusiam žaidėjui - Ganjai! Anketa nustebino, net negalvojau, kad turi tokių idėjų, žiauriai patiko idėja su degalinių okupacijom, tikiuosi, kad pasiseks tai išvysti žaidime. Tau svarbiausia geras kolektyvas, tad ir linkiu suburti didelį, paklusnų ir linksmą kolektyvą, dėl kurio tau bus malonu dirbti. Tu nudavei Tautvydui praktikoj kaip reikiant: laimėjai krovinių gabenimą, parkavimą, šaudymą už kliūčių ir brawl kovą. Tikiuosi, kad panaudosi sukauptą patirtį Teisėsaugoje ir mokėsi numatyti jų žingsnius. Linkiu sėkmės, nepavesk manęs <33
 31. 23 taškai
  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Kevin_Sanchez 2. Jūsų atstovaujamas darbas: Transporteriai 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (Vardas_Pavardė): Dragon_Ball 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Šiai dienai idealiausias variantas iš darbuotojų užimti šias pareigas. Pasižymi dideliu aktyvumu, atkaklumu bei motyvacija. Noriu suteikti šansą naujam žmogui paragauti pavaduotojo pareigų, savo kailiu patirti kas tai yra. Viliuosi, jog pirmas blynas neprisvils. Sekantis pavaduotojas vėl gi iš darbuotojų, taip kad neapsileiskit ir laukit žinių! Na, o dėl visa pikta, apsidraudžiu save ir skiriu 7 dienų bandomąjį laikotarpį. Pažiūrėsim ar per jį surinksi visus dragono rutulius ir išsipildys tavo svajonė. 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: +
 32. 23 taškai
  Fūristai yra viena iš trijų nusikalstamų firmų LMG.LT serveryje. Jų pagrindinė užduotis yra vežioti krovinius iš pasikrovimo taško į iškrovimo vietas, tuo pačiu kelti chaosą miesteliuose grobiant, okupuojant įvairius pastatus, darant susišaudymus įvairiose vietose. Fūristų firmos valdžia: Direktorius - Karolis_Ganjababy Pavaduotojas - Koala_Stonkus Reikalavimai norint patekti į Fūristų firmą: Turėti 8'000 patirties žaidime; Turėti TeamSpeak3 programą bei mokėti ja naudotis; Nebūti nepageidaujamų darbuotojų sąraše (trump. NDS); Turėti 500'000€ serverio valiutos darbo sutarčiai; Būti pasiruošus išdirbti 14 dienų; Turėti KeyBind, bei mokėti juo naudotis; Žinoti Fūristų darbo taisykles, informaciją; Žinoti DP grobimų taisykles, nuostatus, informaciją; Fūristų darbo grafikas: Pirmadienis - nuo 11:00 iki 22:00; Antradienis - nuo 11:00 iki 22:00; Trečiadienis - nuo 11:00 iki 22:00; Ketvirtadienis - nuo 11:00 iki 22:00; Penktadienis - nuo 11:00 iki 18:00; Šeštadienis - nuo 09:00 iki 19:00; Sekmadienis - nedirbame ; Fūristų darbo komandos: /r - [ tekstas ] - darbo racija; /bend - rodo prisijungusias kolegas; /paliktidarba - darbo palikimo komanda; /marsrutai - krovinio pasirinkimas; /iskrauti - krovinio iškrovimas; NUM4 (greitasis mygtukas) - atidaro / uždaro darbo bazės vartus; Fūristų darbo taisyklės: 1. Klausyti darbo valdžios(direktorius, pavaduotojai, prižiūrėtojai); [1-3 įspėjimai]; 2. Baigus darbą privalote sunaikinti darbinę tr. priemonę; [ Žodinis įspėjimas]; 3. Privalote dalyvauti valdžios vedamose veiklose; [2-3 įspėjimai]; 4. Fūristų firmoje privaloma išdirbti 14 dienų; [NDS]; 5. Dirbant fūristu draudžiama dalyvauti kito darbo atrankoje; [3 įspėjimai]; 6. Draudžiama naudoti neleistinas programas (liaud. čytus), kenkti serveriui ar jo žaidėjams, išnaudoti serverio klaidas jūsų labui; [3 įspėjimai + NDS]; 7. Darbo metu draudžiama dirbti ofise; [1-3 įspėjimai]; 8. Draudžiama veiklos metu atidarinėti, uždarinėti bazės vartus - bazės vartus kontroliuoja vairuotojas; [Bausmė pritaikoma nusižengimo metu]; 9. Draudžiama įžeidinėti kolegas, keiktis, skelbti skelbimus darbo racijoje; [1 įspėjimas]; 10. Darbo metu privalote būti TeamSpeak3 programoje, viename iš Fūristų kanalų; [2 įspėjimai]; 11. Draudžiama rašyti papeikimus kolegoms; [1 žodinis įspėjimas]; 12. AFK ne bazėje galite būti ne ilgiau, kaip 15 minučių; [1 žodinis įspėjimas]; 13. AFK bazėje, ne darbo ofise, galite būti ne ilgiau, kaip 30 minučių; [1 žodinis įspėjimas]; 14. AFK bazėje, darbo ofise galite būti neribotą laiko tarpą; 15. Draudžiama vežti narkotikus be fūristo teisių arba valdžios leidimo; [1 įspėjimas]; 16. Draudžiamas buvimas gaujoje, dalyvavimas gaujos veiksme; [3 įspėjimai]; Pagarbiai, Fūristų Direktorius - Karolis_Ganjababy
 33. 23 taškai
  Marius_Spragtukas

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Marius_Spragtukas 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Medikai, direktorius 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą? Eh.. pradėkime nuo to, kad paėmęs direktorių mano didžiausias tikslas buvo padaryti medikus naudingus grobimuose, kadangi pas praeitus direktorius medikus buvo labai sunku įžvelgti grobimuose. Tuo labiau patys puikiai suprantate, jog miesteliuose medikams dirbti nebėra naudinga, vos ne visas serveris yra su paslaugomis ir privažiavęs medikas prie žmogaus siūlo jam gyvybių arba šarvų, o šis prie jo akių : [VIP Komanda] Vardas_Pavardė pasigydė. Nekažka, huh? Grįžtame atgal. Grobimai, buvo pagrindinis užimtumas medikams. Jeigu ne grobimai, firmoje būtų tik treniruotės ir visokios kitos nesąmonės, kas labai greitai nusibostu. Grobimuose medikai mano eroje kardinaliai pasikeitė. Kiekvieną grobimą buvo tikrai tinkamas kiekis medikų, nebuvo taip, kad nėra medikų ir grobimas vykdavo be jų. Aišku tie kurie neturėjo paslaugų - jie medikų ir neturėjo, bet čia nvm. O dabar norėčiau padėkoti kurie padėjo bei su tais su kuriais praleidau linksmiausias 33 dienas. James_Splite, Kevin_Sanchez, Coach_Carter, Gytis_Qpk, William_Wizard, Laurynas_Balonelis, Julius_Liaudis, Aaaa_Aaa, Kentas_Mantas, John_Moron, Ugnius_Milevic, Barry_Church, Fat_Cat, Vidmantas_Lietuvis, Airis_Delfinas, Rytux_Rytux, Aivaras_Labas, Masia_Mantas, Cactus_Germis, Eimantas_Vegele, Domiux_Mafiux, Lunis_Hakis bei visiems kitiems, soryzas ko nepaminėjau. Bet labiausiai noriu padėkoti tai mūsų geriausiems ex dp Mat_Himplin bei Inferno_Player, kurie pasitikėjo ir davė į rankas man tokią svarbią firmą, tikiuosi jūsų nenuvyliau ir supratot, kad spragis ne tik spragsėt gali. Sėkmės visiems toliau žaidžiant, susitiksime dar ne kartą, einant kitas pareigas P.S DIDŽIAUSIAS AČIŪ TAI BLUE_NIKE, PATYS ŽINOTE KODĖL hehe 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 33 dienos
 34. 22 taškai
  [!] Wah Ching [!] - viena žiauriausių Grove Street gaujos atšakų, įsikūrusi LosSantos mieste, Graver mieste. Viskas prasidėjo nuo kelių draugų, kurie savo pragyvenimui nusprendė plėšikauti, o užsidirbus pinigų kuo greičiau dingti iš šios dievo pamirštos vietos. Graver st. tuo metu buvo žinomas kaip gaujų kūrimosi centru, todėl pamatyti ginklą rankose ar žmones žiūrinčius pro užkaltų langų plyšius būdavo kasdienybė. Vieną naktį draugai sugalvojo apiplėšti naujai įsikūrusią juodaodžių gaują, kuri tuo metu nebuvo pasižymėjusi tarp stipriausių gaujų. Visgi, nuo draugų nusisuko laimė ir prisidėjusius šlamančių į krepšius juos aptiko juodaodžių gaujos nariai. Draugai iškarto puolė šokti per langą ir pradėjo bėgti negalvodami apie paliktus krepšius, kurie buvo pilni šlamančių. Bandančius pasprukti juos apsuko juodaodžių gaujos nariai. Nieko neištaręs vyresnysis išsitraukė pistoletą ir net žinodamas skaičiaus bei jėgų skirtumą peršovė tris juodaodžius. Visi kiti puolė iš paskos, bet staiga pasigirdo automato šūviai ir tuo pačiu krito visi stovėję juodaodžiai. Prie draugų pribėgo žaliai apsirengę gaujos nariai, laikantys automatus savo rankose ir pasiūlė prisijungti prie savo gaujos. Visgi, kad ir kokia gera žinia tai būtų, draugai pastebėjo kritusius savus, o tarp jų buvo ir vyresnysis. Po šio įvykio praėjo metai. Draugai jau buvo apsipratę naujoje gaujoje, bet niekaip negalėjo pamiršti žuvusių savų. Per tuos metus gauja stipriai išsiplėtė, kas lėmė jos persikėlimą į patį LosSantos miestą. Mieste gauja buvo žinoma Graver. ( wh ) Gang vardu, bet apylinkėse nešiojo Wah Ching vardą, kuris kilo nuo žuvusių draugų skaičiaus. Gauja užsiima plėšikavimu, samdomu žudymu, kontrabanda, prievartavimu. Gaujos Vadeiva ( t.y Leaderis ) Artas_Neswarbu PASISALINES IS LEADERIO POZICIJOS. - Pagrindinis leaderis - Marius_Glad Gaujos Vadeiva 2-asis, padedantis Artas_Neswarbu. ( su finansiniais reikalais, gaujos grobimais ir kt. ) ( t.y Leaderis ) Marius_Glad Gimes - 2000.03.05 Ir iki siol, tesia savo nusikaltaliskas veiklas. Gaujos Pradedantysis Vadeiva ( co - lead'eris ). Savo islaptintu slapyvardziu Minde_Vlk. Ir pats jauniausias pradedantysis vadeiva. Lauris_Jou - Matt_Polski Neislaptintais slapyvardziais. Gimes 2002.01.23 Pradejas nusikalstama veikla - 2016m 01 01. G A N G - S U P P O R T - A N D - H E A L E R Anonyms_Noname SPECIAL FOR CRINGE AND NALOGYCS. 1]1[1 Best gang hulyganggggg Deividas_Winstonas. - Gaujos Elitas pats stipriausias gaujos narys. Artas_Neswarbu PASISALINES IS LEADERIO POZICIJOS. - Pagrindinis leaderis - Marius_Glad
 35. 22 taškai
  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): lunis hakis 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: dylai 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: taip reik 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: hz
 36. 22 taškai
  Anketos šablonai Peikiant Direktorių: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Edga_Fox 2. Kaltinamo Direktoriaus slapyvardis (Vardas_Pavardė): @Cactus_Germis 3. Jūsų kaltinimai: Laiko firmą jau ilgą laiką ,tačiau nieko taip ir nepadaro su ja. Nuo Liepos 1d netikrina Papeikimų/Pagyrimų. Dienos metu kai serveryje beveik 200 ON Jo firmoje dirba tik 3 darbuotojai neįskaitant direktoriaus. Važinėja NON-RP paklausus ,kodėl netikrinami skundai nuvažiuoja ir ignorina. Manau reikia keisti direktorių ,nes šis jau atsibuvo ,o dabar postą laiko vien tik dėl dienų. Norėčiau pamatyti naują veidą Apsaugos firmoje kuris tikrai bus kupinas idėjų ir noro kašką daryti su firma. Kada buvo treniruotės ar kitos veiklos? Nebuvo ,nes darbuotojai palikę darbą dauguma ir su keliais žmonėmis nevesi veiklų 4. Vaizdinė medžiaga: https://imgur.com/a/kDzMXY8 https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Tim_Tom Neišdirbimas minimalaus laikotarpio (2018.07.29 - 2018.08.12) https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Martinis_Samp Neišdirbimas minimalaus laikotarpio (2018.07.29 - 2018.08.12) Abu yra NDS yrašyti ,tačiau sėkmingai dirba apsaugoje Aišku po papeikimo juos išmes ,bet nevermind
 37. 22 taškai
  Marius_Benz

  Zdarova, pacany

  Zdarova, pacany
 38. 22 taškai
  Marius_Benz

  Svx

  Svx
 39. 21 taškai
  Kažkoks prakeiktas tas Dylerių direktoriaus postas - 3 direktoriai pasikeitė per mažiau nei mėnesį.. Kalbant apie pastarąjį - Edvis_Tanks - teko nusivilti, tikrai pasitikėjau šiuo senbuviu, žinojau, kad jis gali daug nuveikti, prižadėjo daug, tačiau rezultate nieko nematome. Šį kartą ieškau motyvuoto žmogaus, kuris sugebėtų ne tik iškelti firmą, bet ją laikyti ne trumpą laiko tarpą. Šį kartą anketa taip pat nėra tipinė. Nelabai pavyko įgyvendinti idėjos bendruose Fūristų bei Taksistų direktoriaus rinkimuose, tačiau bandysiu ir toliau - žaidėjai, kurie sumanys užpildyti į šį direktoriaus postą privalės susigalvoti savo anketos klausimus. reikalavimai ✯ Nebūti JPL sąraše, nebūti pagarsėjusiu čyteriu, kenkėju, freeposteriu, bugeriu ir panašiai ✯ ✯ Turėti bent 200.000 bendrosios patirties žaidime bei 700 bendrosios Dylerio darbo patirties ✯ ✯ Turėti vadovavimo patirties (bent jau pavaduotojo postą), prižiūrėtojų pasiekimai nesiskaito ✯ ✯ Draudžiama kopijuoti kitų kandidatų klausimus, anketas, rašymo stilių, sakinius, frazes, žodžius ✯ ✯ Kandidatas privalo būti aktyvus, suprantantis Dylerių svarbą serveryje, motyvuotas, neabejingas ✯ ✯ Anketoje draudžiama daryti tarpus tarp klausimų, privaloma atsakinėti plačiais sakiniais, paskelbus anketą paspausti Rodyti kas redagavo su bet kokio narkotiko ar ginklo pavadinimu ✯ Kaip pildyti anketą? Anketoje bus pateikti mano keturi klausimai, į kuriuos privaloma atsakyti, kitą anketos dalį - 11 klausimų kandidatas turi susigalvoti ir į juos atsakyti plačiais sakiniais (iš viso turi būti 15 klausimų). Pvz galima susigalvoti tokius klausimus kaip: Kodėl aš esu tinkamas kandidatas? Kaip bus panaudotas darbo transportas? Kokia prekė bus svarbiausia pirkėjams? Anketa Ką veiki šiuo metu žaidime? Ar paskutinės vasaros savaitės netrukdys aktyviam žaidimui? Ar nauji mokslo metai neturi įtakos direktoriavimui? Koks yra tavo vardas bei skype kontaktai?: Kodėl pasirinkai Dylerių firmą? Kas tau joje patinka labiausiai? Ką laikai visų laikų geriausiu Dylerių direktoriumi? Kodėl?: Tavo firmos vizija bei tikslai: Kaip bandysi atsilaikyti prieš įsiveržimus bei šturmus?: Atranka vyksta iki 2018.08.21 14:20
 40. 21 taškai
  Wow! Tokio gausaus dalyvių skaičiaus senai nemačiau, man patinka! Daugumai pasirodė lengvas kabliukas tas testas, tačiau įsigilinus labiau - daugelis nusivils. Raudonai nuspalvinta teksto spalva reiškia patekimą į kitą etapą, pilka - atmetimą. Nieko nelaukę - skrolinam žemyn! ROUND ONE AIRIS_DELFINAS - Delfino testukas buvo vienas paprasčiausių, jis užpildė greičiausiai. Pildydamas į direktoriaus postą turėtum stengtis nedaryti gramatinių klaidų, o čia - lengviausios atrankos tipe tu jų darai tikrai per daug. Nepatiko atsakymai, kad būtum bosas, o ne lyderis, tikiuosi, kad su laiku suprasi, kuo skiriasi bosas nuo lyderio. Taip pat nepatiko ir tas, kad darbuotojams svarbiau premijos, o ne įdomumas - tai tik parodo, kokią prastą tu surinktum komandą. Ir aplamai, direktoriaus postui esi tikrai nepasiruošęs, tavo reputacija man visiškai nežinoma, kiek esu dirbęs su tavimi Medikų firmoje pas Gregą, ten pasirodei keistas tipas, kuris negali nustovėti vietoje. Sėkmės kitą kartą. OBA_MAA - Šio kandidato testas buvo šiek tiek panašus į pirmojo kandidato, man taip pat nepatiko atsakymai su bosu bei premijomis. Tačiau šis pildantysis turi nemažai patirties, yra serverio veteranas, jam Medikų firma yra pažįstama gan gerai. Oba, suintrigavai mane, tad patenki į kitą etapą! DEDE_GRAFAS - Bandyk kitą kartą, nepatekai, nes neturi 500 Medikų bendrosios patirties. LAURIS_HUD - Labas, gangsteiri, visiškai nesitikėjau tavo kandidatavimo į šį direktoriaus postą! Žinant tavo asmenybę, man būtų labai įdomumu pamatyti, kaip vadovauji tokiai firmai (nemeluoju!) Teste nepasivedei, atsakei taip, kaip ir reikia, nors vienam atsakyme parašei du žodžius, tačiau ten klydo visi ir už tai nusprendžiau nebausti. Turi daug patirties žaidime, Medikų firmos bendrosios patirties turi virš 3000, tai kodėl gi nepabandžius eiti toliau? Susitiksim apklausoje! BLUE_NIKE - Teste neatsakei į klausimą kiek dienų išbūsi poste, dėl šito jau galima tave atmesti, tačiau neatmesčiau, jei tik man atrodytum tinkamas kandidatas. Prieš kelias dienas negražiais žodžiais atsiliepei apie mane ir mano darbą, nevertini kitų pastangų, mano akimis esi dar nesubrendęs, tikrai nenorėčiau dirbti su tokiu žmogumi kaip tu, nepyk, viliuosi, kad su laiku situacija tarp mūsų pasitaisys, tačiau dėl to tau reikės įrodyti savo vertę. AURIS_GASOL - serverio veteranas bei ex komandos narys, kuris šių rinkimų konkurencijos lygį pakėlė kaip reikiant. Grįžai į serverį prieš kokį mėnesį ar du, tačiau jame reiškiesi aktyviai, tavęs pilna visur, nesi tas senbuvis, kuris pasirodo tada, kai vyksta atrankos į aukštus postus. Pro plauką praslydai su Medikų bendrąja patirtimi, jos pas tave tik 511, tačiau tai atitinka reikalavimus. Testo atsakymai puikūs, beveik taip pat būčiau atsakęs aš pats. Matau tavyje norą vadovauti ir vėl sugrįžti į aukštesnes pareigas, todėl pasišnekučiuosim apklausos etape! MARCELO_EDGA - nesitikėjau anketos iš tavęs, bent jau į šį postą. Su visa derama pagarba turiu atmesti tave, 16 minučių aktyvumas per savaitę bei 4h 32min aktyvumas per mėnesį tiesiog kalba patys už save. Teste įžvelgiau pasitikėjimą, tačiau koją pakišo aktyvumas, tikriausiai pats supranti, kad taip rizikuoti negaliu, nors tavimi pasitikiu labiau nei kai kuriais direktoriais. DOVIS_NESAKYSIU - panaši istorija kaip ir su Aurimu - į serverį grįžai nesenai, tačiau jame stipriai bei aktyviai reiškiesi, tavęs pilna visur. Teste nesusimovei, Medikų patirties bei bendrų pasiekimų turi užtektinai, keliu tave į kitą etapą! PAULIUS_ROKC - gan stiprus kandidatas, kuris demonstruoja neblogą aktyvumą. Viska būtų gerai, jei ne testas, kuriame privėlei daug gramatinių klaidų. Blogiausia yra tai, kad neatsakei, kiek dienų planuoji prabūti poste, dėl to turiu tave atmesti, viliuosi, kad kitą kartą būsi atidesnis. JACK_STRONG - esi įrašytas JPL, todėl iš karto turiu tave atmesti, tikėkimės, kad kitą kartą pasiseks labiau. WHITE_MOON - neatitinki atrankos reikalavimų - su 0 bendrosios Medikų darbo patirties tikrai negausi direktoriaus posto. AUGIS_DASH - sunku tai rašyti, tačiau esi atmestas dėl testo atsakymų pažeidimų - daug kur atsakei ne vienu žodžiu, apmaudu. AAAA_AAA - Tikriausiai niekada nesuprasiu, kodėl pasirinkai tokį slapyvardį, direktoriaus slapyvardis neturėtų būti pirmųjų abėcėlės raidžių kombinacija (čia tik tarp kitko). Teste pasirodei puikiai, tačiau nesupratau paskutinės dalies, kur parašei paspauskite, nes ten nėra jokios nuorodos. Tavo aktyvumas ir patirtis šioje firmoje tiesiog pavydėtina, todėl nieko nelaukęs perkeliu tave į kitą etapą! DOVYDAS_MALBAROO - dar vienas užkietėjęs medikas, dėl kurio rinkimai tik įdomesni! Teste pasirodei puikiai, išsiskyrei iš kitų pasirinktu rašymo stiliumi. Patirties Medikuose apstu, klausimas kyla tik dėl aktyvumo bei motyvacijos. Norėdamas labiau sužinoti apie tavo tikslus bei patį tave - keliu į kitą etapą! NIKE_BIRD - deja, šį kartą tau nepasisekė - neatsakei į klausimą kiek dienų išbūsi pareigose, taip pat, kiti kandidatai buvo per daug stiprūs, kad galėčiau tave perkelti į kitą etapą. LAURISS_SAMPER - labas, Lauri! Kažkaip tikėjausi, kad galiu išvysti tavo anketą. Teste pasirodei gerai, turi visko ko reikia. Planavau į kitą etapą prakišti vieną naujoko statusą turintį žaidėją, todėl tau nusišypsojo sėkmė - pasirinkau tave! DOVIS_NETAS - bičiuli, 0 bendrosios patirties Medikų firmoje? Na jau ne... KARO_WANTED - perspektyvus veteranas, kuris padarė grubią klaidą, ne laiku paspaudęs rodyti kas redagavo. JUSTAS_BUMERX - viskas būtų puiku, jei ne 466 bendrosios Medikų patirties, deja... IGNAS_EOX - labas, Ignai, gaila, tačiau turiu tave atmesti dėl to, kad kai kuriuose atsakymuose panaudojai daugiau nei vieną žodį. DRAGON_BALL - atmestas, kadangi nenurodei skype kontaktų, kas yra privaloma. AZUOLAS_KIRMINAS - atmestas dėl tokios pačios priežasties kaip ir pastarasis - nėra skype kontaktų, reikia juos pateikti atrankos metu, būtent tada yra laikas ir vieta, o ne tada, kada norėsi tu. LUKAS_SQUAD - baisiai baisiai patyręs žaidėjas, kuris rimto posto kaip direktorius dar nėra regėjęs akyse. Tavo asmenybė išraiškinga, esi charizmatiškas, optimizmo nestingantis jaunuolis. Manau būtum tinkamas variantas šiam postui, kodėl nepabandžius laimės kitame etape? BAIKERIS_NOTE - labas, šį kartą tave turiu atmesti, kadangi nesugebėjai laiku redaguoti testo, linkiu sėkmės kitą kartą! MARTINEZ_RODRIGUEZ - neatsakei į klausimą apie išbuvimą, taip pat kai kur atsakei daugiau nei vienu žodžiu, dėl to esi pašalintas iš rinkimų. AUDI_SIMTAS - keturi žiedai neprasisuko, deja, šį kartą nepasisekė, nes neatsakei į klausimą kiek dienų žadi išbūti poste. MRKAS_MANTAS - per mažai bendrosios Medikų darbo patirties, better luck next time! AURELIJUS_KEZAS - Aurelijau, tau labai trūksta vadovavimo patirties, šį kartą tave pralenkė kokiais keturiais kartais stipresni varžovai, kurie turi žymiai daugiau reputacijos, patikimumo bei vadovavimo patirties. DAREK_OGO - su visa derama pagarba, atleisk, tačiau tikrai negaliu patikėti žmogui Medikų firmos, kurios jis nemyli. Niekaip neįsivaizduoju tavęs Medikų direktoriumi, po pastarosios kadencijos man tik dar labiau aišku, kad Medikai ne tau. Ačiū už kandidatūrą. PIJUS_ESCORT - būtum perskaitęs taisykles - sėdėtum kitam etape, dabar atsakymai ilgesni nei vieno žodžio, deja... DEIVIDUXZ_YOLO - Deividai, nuoširdžiai atsiprašau, jei tai būtų pavaduotojo rinkimai - būtum rimtas kandidatas į postą. Dabar, kai rinkimai vyksta į direktoriaus postą, taip stipriai rizikuoti negaliu. Kiti konkurentai yra labiau patyrę ir patikimesni nei tu. Pasirodei gerai, tačiau stipresni ėmė viršų. EWAN_GOMEZ - testas padarytas gerai, patiko beveik visi atsakymai. Pagrindinė problema yra ta, kad tau dar nėra laikas direktoriui. Mano galva esi dar nesubrendęs tokiam postui, dažnai elgiesi kaip mažas vaikas, tavo charakteris yra gan sunkus, aš noriu tokio direktoriaus, su kuriuo man būtų lengva bendradarbiauti. Prisiminus Ainaro praktiką į Mechanikų direktoriaus postą, tu ten ją trukdei kaip reikalas - neklausei nurodymų, įžeidinėjai, keikeisi, susidarė toks jausmas, kad tau dėmesio trūkumas. Nepyk, tikiuosi su laiku paneigsi mano žodžius. JAMES_SPLITE - testukas geras, atsakymai neprasti, viskas kaip ir tvarkoj. Didelį galvos skausmą kelia tavo praeitas Medikų pavaduotojo postas, dėl kurio esu abejingas. Tačiau velniop visus mūsų pykčius, noriu tave išvysti kitame etape, tikiuosi, kad rasim bendra kompromisą. OMIS_ZEKAS - 266 bendrosios Medikų patirties - neatitinki atrankos normatyvų. ERIS_CLIATH - tikrai nebūsiu tas DP, kuris po vienos nesėkmingos kandidatūros suteikia šansą kituose rinkimuose. Viskas turi nusistovėti, nemanau, kad priėmei teisingą sprendimą užpildydamas į šį postą iš karto po Taxi direktoriaus rinkimų. Apgalvok savo tikslus ir planus, susigyvenk su idėjom bei firma. Sėkmės kitą kartą. MODIS_DIFFORD - kad ir kaip norėtum posto - neturi pakankamai bendrosios Medikų patirties kandidatūrai. EIMYS_RACING - ta pati situacija kaip ir su Eriu - po vienos nepasisekusios kandidatūros bandai laimę kitur. Man tokio žmogaus nereikia. ačiū, tačiau ne šį kartą. EDWARD_HARRELL - jaučiu neprašovei su atranka ir pataikei būtent ten, kur ir tau vieta. Turi visko ko reikia, susitiksim kitame etape! ROUND TWO Antrame etape atrankos dalyviai turėjo atsakyti į 15 klausimų raštu skype apklausoje. KLAUSIMAI: OBA_MAA - per tris dienas nepriėmei į skype, todėl turiu tave atmesti. LAURIS_HUD - ironiška, į skype atrašei tada, kai jau analizėje buvau parašęs, kad nepriėmei į draugus ir neatsakei klausimų, tačiau, kaip pats rašei, tau pasisekė - patikrinai skype laiku! Jaučiu viskas vyko ekspromtu, nes laiko tau atsakyti į klausimus teko mažiausiai, kiti dalyviai turėjo apie vieną dieną pasiruošimui. Apklausoj nepamačiau didelio užsidegimo. Antram klausime manęs irgi neįtikinai. Vėliau paminėjai, kad Medikų firma išsiskiria tuo, kad labiausiai iš Neutralių padeda Nusikalstamoms, tačiau čia ir yra kabliukas. Mano akyse tu esi blogiukas, o Medikų firmai reikia įvairiapusiškos asmenybės, kuris galingas visose srityse. Būtent Medikų firmą galima išnaudoti bendradarbiaujant su visomis firmomis. Kaip ir Auris paminėjai motyvacijos sėmimąsi iš draugų bei darbuotojų. Šaunu, kad mokytum darbuotojus analizuoti grobimų užimamas vietas, nepamiršti paminėti ir keybinderio. Gan siauras mąstymas 6 klausime, kuriame iškeli Nusikalstamas grupuotes, tačiau po reformų Medikų reikia ne tik grobimuose, bet ir nelegaliose lenktynėse, reketuose, įsiveržimuose ir panašiai, per daug apsistoji ties grobimais. Idėjų skiltyje esi toks pat silpnas kaip ir Auris, nieko įdomaus ir intriguojančio neišvydau. Vizija nebloga, tačiau turiu pastebėjimą. Rašai, kad tavo eroje svarbiausi būtų naujokų mokymai, tačiau apklausoje visiškai neatskleidei idėjų, net neįsivaizduoju kaip pas tave plūstų naujokai, paprasčiausiai gali nebūti didelio susidomėjimo, automatiškai tavo visa vizija nueitų šuniui ant uodegos. 14 klausime pasirodei labai silpnai, pademonstravai gan siaurą mąstymą, čia galėjai išsiplėsti žymiai daugiau. Na ir paskutiniame klausime neįtikinai manęs, kad esi geresnis už kitus. Tikiuosi aštrius žodelius priimsi kaip motyvaciją, tačiau šiuo metu tau dar nėra laikas direktoriui arba visai ne ta sritis. Mano nuomone Nusikalstamose atsiskleistum daug geriau, neįsivaizduoju tavęs kaip Medikų direktoriaus. Ačiū už dalyvavimą! Žaidėjo atsakymai: AURIS_GASOL - kandidatas, iš kurio tikėjausi stipriausios apklausos atsakymų. Rašai, kad čia tau yra puiki proga dėl visiškai kitokios rinkimų metodikos, jog rašymas nėra tavo stiprioji pusė. Šiaip džiaugiuosi už tave, man patinka tokie žaidėjai, kurie nuodugniai apskaičiuoja visus galimus įvykius ir rizikas, įvertina savo šansus, nepildo ten, kur mato, kad tai ne jam. Intriguoja ir tai, kad šis postas būtų tau pirmasis kaip direktoriaus, manau pirmasis direktorius kiekvienam yra neužmirštamas bei įsimintinas, tai suteikia daug motyvacijos bei įdomumo. Šaunu, jog ketvirtam klausime puikiai atsakei apie motyvaciją, patiko, kad motyvacijos ieškotum drauguose, manau tai svarbus ramstis gyvenime. Penktam klausime paminėjai, kad iš darbuotojų išmoktum kūrybingumo, tai svarbu direktoriui, tačiau negalima pamiršti, kad kūrybingas turi būti ir pats direktorius, ypač kai tai yra Neutrali firma. Rašai apie discipliną, kas yra būtina tokioje firmoje kaip Medikai. Gan protingai mąstai - bandysi sutarti su stipriausia firma serveryje - Fūristais, kiti kandidatai dažniausiai pasirenka Neutralias firmas ar Teisėsaugą. Auriui labai trūksta kūrybingumo, idėjų skiltyje jis yra vienas silpniausių kandidatų, tačiau turi gerą viziją ir žino, ko reikia firmai bei jos darbuotojams. Reziumė - kandidatas stiprus, nes žino veiksmų planą, supranta Medikų darbo svarbą ir ko reikia darbuotojams. Minusai - originalumo stoka, nelabai įtikinai, kad tu esi vertesnis šio posto nei kiti. Žaidėjo atsakymai: DOVIS_NESAKYSIU - skype kontaktuose tave turėjau, ten pateikiau klausimus, tačiau per tris dienas į juos nesugebėjai atsakyti. AAAA_AAA - vienas aktyviausių kandidatų, kurio tikslas serveryje - Medikų direktorius. Būtų žiauriai strange jei būtum nepildęs į šį postą, o į kokį kitą, juk pats kandidatas paminėjo - Medikų firmoje dirba jau nuo žiemos, čia yra jo pirmasis darbas, pirmasis pavaduotojas, firmos direktoriaus kėdė - jo svajonė. Tokio kandidato kaip Aaaa_Aaa man ir reikia - užsidegusio, pastovaus ir aktyvaus. Baisiai baisiai patiko sakinys, kad motyvacijos semtumeisi iš pačios firmos, manau tai parodo tavo subrendimą vadovo galvoje. Vėliau radau prie ko prisikabinti - rašai, kad nemokintum darbuotojų to, ko jie nenori, tačiau manau tai yra labai svarbi detalė. Jei jiems nepatinka - tegul išeina iš firmos. Darbuotojams iš pradžių gali nepatikti tavo dėstomos mintys, veiksmai, idėjos, mokymai, tačiau su laiku tai atsiperka. Jei darbuotojas nenorės laikytis disciplinos, ar tokį žaidėją laikysi? Iš tavo atsakymų supratau, kad laikytum. Patiko tavo idėjos su budėjimo stotelėmis, manau tai puiki mintis, tai padėtų suvienyti kitas firmas, tačiau įdomu ar serverio žaidėjai noriai į jas vyktų. Sekanti idėja su grobimais irgi patiko, tai būtų puiku motyvacija darbuotojams tobulėti lygių sistemoje. Firmos vizija optimistinė, iškeli gerai praleistą laiką, pozityvumą, teigiamas emocijas. Apklausą pabaigei paprastai ir užtikrintai. Žaidėjo atsakymai: DOVYDAS_MALBAROO - mano akimis subrendęs žaidėjas, kuris yra pasiryžęs užimti rimtą postą mūsų serveryje. Tiesą sakant man nepatinka, jog tik grįžus į serverį bandai šauti į direktoriaus pareigas, tačiau tavo pasiekimai ir rezultatai praeitame Medikų pavaduotojo poste šiek tiek motyvuoja mane patį. Gan siaurai atsakei į trečią klausimą, čia galėjai išsiplėsti daugiau ir papasakoti plačiau. Keista, kad iš darbuotojų stengsiesi išmokti pastovumo, nemanau, kad Medikų firmoje dauguma žaidėjų dirbs ilgiau nei dvi savaites, būtent darbuotojai turėtų iš tavęs semtis pastovumo. Esi vienas iš ne daugelio, kuris išskiria bendradarbiavimą su Neutraliomis firmomis, rašai, kad visada ieškosi kompromiso tarp juodos ir baltos, kad nesivelsi į Teisėsaugos ir Nusikalstamų nesutarimus. Idėjų skiltyje pasirodei nei gerai, nei blogai. Pirmas dvi idėjas pavadinčiau tiesiog įprasta forumo dalimi, tai nėra idėjos. Trečia idėja irgi nepatiko, skatintum konkurenciją tarp darbuotojų, bet tikriausiai konkurencija pasibaigtų pykčiais ir nesutarimais, firmoje aura būtų neigiama, nemanau, kad tai gera mintis. Patiko idėja su patikromis, norėčiau, kad tai būtų įgyvendinta. Visiškai pritariu, kad aklai skirstyti darbuotojus grobimuose tam tikrai pusei nėra išeitis, čia ir pravestų patikros. Įsiminiau tavo sakinius apie toleranciją ir tinkamą pasiruošimą, tai labai svarbu Medikų firmoje. Apibendrindamas apklausos etapą galiu teigti, kad pasirodei gan gerai, vertinčiau stipriu septynetu. Žaidėjo atsakymai: LAURISS_SAMPER - tikriausiai nejauku būti tarp tokių stiprių kandidatų naujoko statusą turinčiam žaidėjui, tačiau tai tau turėtų pridėti patirties, pasitikėjimo savimi ir žinoma - daugiau motyvacijos siekti tikslų. Neskaičius apklausos atsakymų ir taip aišku - kol kas tavo šansai yra žemiausi, kadangi kiti kandidatai yra patikimesni, daugiau vadovavimo patirties turintys variantai. Apklausoje paminėjai Grego Medikų era, kurioje aš ėjau pavaduotojo pareigas. Atsimenu tave ir tavo pastangas, tačiau rašymas, kad patiko direktoriavimas ir tai paskatino tave užpildyti į šį postą yra nelogiškas, nes jau praėjo daugiau nei 6 mėnesiai. Trečiame klausime pademonstravai siaurų mąstymą, paminėjai tik banaliausią darbą - gydymą bei didelį uždarbį. Prajuokino sakinys, kad iš darbuotojų išmoktum greičiau gydyti, nemanai, kad jei jau kandidatuoji į tokios firmos direktorių, turėtum tą puikiai atlikti? Idėjų skiltyje neparodei nieko naujo, vaistinėlių sistema buvo naudojama pas tą patį Greg_Slokittik. Gan siaura firmos vizija, kuri nesuteikia pasitikėjimo tavimi, manęs nesudomina ir neiškelia tavęs akyse. Paminėjai, kad didžiausias sunkumas būtų darbuotojų nesuvaldymas, tai tik parodo, kad pats nesi pasiruošęs postui, nesijauti užtikrintai, nepasitiki savo jėgomis, bijai suklysti. Apklausoje pasirodei vidutiniškai, pritrūkai idėjų, jaučiasi nepasitikėjimas, noras apeiti kliūtis. Manau, kad tau reikėtų daugiau vadovavimo patirties, šiuo metu pasirinkdamas tave rizikuočiau per daug. Žaidėjo atsakymai: LUKAS_SQUAD- nesugebėjai priimti į skype draugus per tris dienas, būtum buvęs stiprus varžovas kitiems. JAMES_SPLITE - su praėjusiu gimtadieniu! Direktoriaus postas būtų gan nebloga dovana, kaip manai? Traukiam karštus apklausos atsakymus iš orkaitės. Antrame klausime įspūdžio nepadarei, visiškai neįtikinai manęs, kodėl nori šios firmos vadžių. Trečiam klausime irgi gan silpnai pasirodei, nors ir paminėjai, kad darbas išsiskiria dėl veiklų gausos. Ketvirtame klausime neatsakei į klausimo antrą dalį, ten turėjai parašyti, kaip motyvuotum savo darbuotojus. Idėjų - nerasta. Apklausoje nedaugžodžiauji, pagrinde išskiri naujokus, daugelyje sakinių teigi, kad duotum daug šansų pasireikšti naujokams. Rašai, kad didžiausia problema firmoje būtų rutina, nors pats prieš tai rašei, kad Medikų firmoje kaip niekur kitur gausų veiklų. Sakiniai prasilenkia su logika, pats rašai, kad bandytum rutiną įveikti įnešdamas kažko naujo, nors idėjų pas tave nėra. Apibendrinant anketą - sunku skaityti dėl didelio gramatinių klaidų skaičiaus, firmos vizija pavyzdinga, bet labai jau silpna. Idėjų trūkumas, neaiškūs sprendimai ir tikslai. Ačiū už dalyvavimą, tačiau kandidato tave pralenkė dviems ar trimis ratais šiose lenktynėse. Žaidėjo atsakymai: EDWARD_HARRELL - charizmatiškas ir linksmas bičiukas, kuris privertė nusišypsoti tikrai ne vieną. Sudomino žaidėjo užsispyrimas ir tikslo siekimas. Pirmus tris klausimus įveikei puikiai, kaip ir kiti kandidatai paminėjai, kad šioje firmoje gausų veiklų, dėl kurių ji šiek tiek išsiskiria iš kitų frakcijų. Ketvirtam klausime atskleidei, kad esi kantrus, bet taip ir neatsakei į klausimą. Galėčiau ir vėl prisikabinti prie idėjų trūkumo, originalumo trūkumo ir panašiai, tačiau neturiu noro ir nematau prasmės - galbūt su laiku atsirastų idėjos, tačiau tai loterija arba tiesiog kas būtų, jeigu būtų. Firmos vizijos neatskleidei, tik parašei firmos šūkį - kilti, kilti, kilti! Apie darbuotojus pasakai, kad svarbiausia yra gera reakcija bei reagavimas - visiškai pritariu. Na, kaip ir pats sakei - laimės geriausias. Žaidėjo atsakymai: ROUND THREE Žiauriai konkurencingi rinkimai, kuriuose priimti tinkamą sprendimą - labai sunku. Daug perspektyvių kandidatų teko atmesti ne savo noru, teko susilaukti daug pagyrų už naują rinkimų metodiką - ačiū už tai! Į kitą etapą patenka Auris_Gasol, Aaaa_Aaa, Dovydas_Malbaroo, Edward_Harrell. Net neįsivaizduojat, kaip aš jus norėčiau visus pamatyti Medikų firmoje, tokios skirtingos, bet kartu perspektyvios asmenybės, kurios galėtų iškelti Medikų firmą į aukštumas. Ketvirtąją vietą skiriu Edwardui. Atleisk man, tačiau renku ne pagal asmenybę, o pagal anketą. Kiti varžovai apklausoje pasirodė žymiai stipriau nei tu, tu išsiskiri savo užsispyrimu, noru gauti bei pasiekti tikslą, tačiau kiti turi idėjų, jie žino, ko reikia firmai, jie mato firmos viziją taip kaip įsivaizduoju aš. Manau, kad nemokėtum susigyventi su tam tikrais naujais pasikeitimais ateityje. Net neįsivaizduoji, kaip norėčiau tave pamatyti pavaduotojo pareigose, man vis dar trūksta pasitikėjimo tavimi, nors tikrai žinau, kad gali nuverst ne vieną kalną. Sulauk savo progos, tikiu tavimi. Smagioji dalis - loterija. Visi trys kandidatai žiauriai stiprūs ir visi verti šių pareigų. Trečią vietą skiriu po pertraukos grįžusiam visiški nepažįstamam asmeniškai žaidėjui - Dovydui. Dovydai, pagrindinė priežastis dėl ko negavai direktoriaus posto - grįžimas po pertraukos, neaiški reputacija, aktyvumo ir pasitikėjimo stoka. Pasirodei rinkimuose gerai, suteikei daug konkurencijos kitiems, tačiau šį kartą šiek tiek pritrūko. Nenusivilk, toliau rodyk pastangas ir galiu prižadėti - pasiseks! Aaaa_Aaa ir Auris_Gasol. Be galo sunku, vienas yra užkietėjęs medikas, o kitas patyręs ir motyvuotas žaidėjas, kuris tikslų siekia jau ilgai. Aaaa_Aaa - nuoširdžiai tavęs atsiprašau, bijau tave paskirti direktoriaus postui, nes tau dar šiek tiek trūksta vadovavimo patirties. Būdamas Medikų pavaduotoju šiek tiek pasivedei su tuo čyterio incidentu, taip pat Marius ne pačiais geriausiais žodžiais atsiliepė apie tave. Aš į tai atsižvelgiau, bet tai tikrai nenulėmė galutinio rezultato. Esi be galo ryžtingas ir drąsus žaidėjas, jaunas, tačiau tikslo siekiantis žaidėjas. Labai tikiuosi, kad tau motyvacijos nenumušiu, kad ir toliau sieksi tikslo, didžiausios sėkmės ir šilčiausi linkėjimai į tavo kiemą! Šių rinkimų nugalėtojas - Auris_Gasol. Auri, neskubėk švęsti, prieš tai rimtai pagalvok apie savo varžovus, kiekvieną iš jų siūlyčiau išmėginti pavaduotojo pareigose. Auri, susilaukei didžiausio palaikymo iš LMG komandos narių, turėjai palaikymo ir iš direktorių komandos, tačiau tai nėra svarbiausia. Tavyje matau gerą lyderį, kuris firma rūpinsis kaip savo vaikais. Tu žinai, ko nori firmos darbuotojai, tu žinai, ko reikia Medikų firmai. Labai tikiuosi kad ir toliau demonstruosi gerą aktyvumą ir motyvaciją. Viliuosi Medikų firmos darbuotojus išvysti ne tik grobimuose, bet ir šturmuose, okupacijose, susišaudymuose, protestuose, įsiveržimuose, reketuose, nelegaliose lenktynėse ir panašiai. Dedu dideles viltis į tave, linkiu pasitikėjimo ir noro iškelti firmą į aukštumas! Jei Auris neišbus direktoriaus kėdėje 14 kalendorinių dienų - direktorių gaus Aaaa_Aaa. Pasimėgaujam saulės spinduliais ir einam švęst naujojo Medikų direktoriaus pergalės!
 41. 21 taškai
  Kevin_Sanchez

  Firmų valdžios pokyčiai

  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Kevin_Sanchez 2. Jūsų atstovaujamas darbas: T R A N S P O R T E R I A I 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (Vardas_Pavardė): Marius_Spragtukas 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Kaip ir atrankoje - anketoje minėjau, jog pirmąjį pavaduotoją paskirsiu sau patikimą, pažįstamą, patyrusį asmenį, šios srities expertą, kad padėtų sulipdyti tvirtus pamatus firmos ateičiai, sėkmingai įvykdyti dekretų uždavinius bei firmą paruošti kaip dalinai nusikaltėlius. Šiuo pasirinkimu džiaugiuosi ir tikiuosi puikių darbo rezultatų ateityje. GL&HF drg ! 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: +
 42. 21 taškai
  šaunuoliai, per pastarąsias dienas, stebinat. 7/29/2018 kazinkė
 43. 21 taškai
  Lunis_Hakis

  Firmų valdžios pokyčiai

  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Lunis_Hakis2. Jūsų atstovaujamas darbas: Barygos3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (Vardas_Pavardė): Mantis_Okay4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Asmuo kuris tikrai manau man padės susitvarkyti su Dyleriais, jau buvo šios firmos pavaduotojas pas Koala Stonku. Pažįstu jį realybėje tai žinau koks jis yra ir manau jog nepaves manęs, tai ką Manti, dovana teorijos išlaikymo proga kretinga vėl valdžioje5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: Jei neprisiimčiau nepildyčiau šito šablono.
 44. 21 taškai
  Marius_Benz

  Sveiki, o tai tipo as nebe baryga

  Sveiki, o tai tipo as nebe baryga
 45. 21 taškai
  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Domiux_Mafux 2. Jūsų atstovaujamas darbas: "Sunshine Radio" Direktorius 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (Vardas_Pavardė): @Powerfull_Pain 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Vergavau aš jam - vergaus jis man ;D O jei rimtai tai žmogus padės susitvarkyti su firma, pažįstu iš senų laikų, prižadėjo būti aktyvus, žinau kad nepaves. Powerfulai seni - manau nepavesi ir parodysim kokie turi būti radistai ir kaip jie turi funkciuonuoti serveryje! Sėkmės bro 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: Taip visu 100%!!!
 46. 20 taškai
  Masia_Mantas

  Firmų valdžios pokyčiai

  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Masia_Mantas 2. Jūsų atstovaujamas darbas: FTB Agentų 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (Vardas_Pavardė): Arnoldis_Arnoldis 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Žmogaus patirties bagažas tikrai nemenkas, o ir jį patį pažįstu jau ne vienerius metus, manau su juo tikrai pagerinsim FTB firmos padeti. 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: Žinoma, kad taip.
 47. 20 taškai
  Edvis_Tanks

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Edvis_Tanks 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Dylerių direktorius 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Nu karočia buvo tokia įstorija, kad *Myliu LMG.lt* rugsėjis ant nosės, laiko ne per daugiausiai turiu, o motyvacija ką aš žinau jau nusikalstamom išblėso. Norisi pailsėti, nes pastaruoju metu aš tikra to žodžio prasme einu iš vieno posto į kitą ir tarp man regis didžiausias tarpas kiek? puse mėnesio. Atėjo laikas ir man galvą pravėdinti ir užleisti pareigas kam nors naujam, naujai mėsai, o ne į pareigas imti tuos pačius žmones iš eilės. Krc ačiū visiems kurie buvo su manimi, palaikė, atėjo į firmą. Nedėkosiu čia visiems iš eilės, bet kelis paminėsiu. @Julius_Liaudis SPEC PAJĖGOS nah, @Masia_Mantas ilgai dar laukt kol DP gausi? @Domiux_Mafux agirdž gangsteri kita karta be rakinėjimu 1x1 @Mantvydas__Epic vis dar lieki randomas sry @Cactus_Germis Kai po metu grįšiu į drk ką vis dar apsaugai vadovausi? @Vilius_Venturas Na jau ir pirma drk greit apšiksi @Kenny_Silver Su PD daugiau galima padaryt nei dabar darai, bet judėk, judėk. @Kevin_Sanchez ka čia bepridursi 2/3 @Lukas_Nolasco tepalinis. Na ką mano karijera nusikalstamų firmų direktoriaus pareigose baigta. Tikriausiai jau nebegrįšių į šių firmų vadovo pareigas na ir paka. 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: Tuninginiai - 30 + Dyleriai - 6 = 36
 48. 20 taškai
  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Masia_Mantas 2. Jūsų atstovaujamas darbas: FTB 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (Vardas_Pavardė): Dnz_Playz 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Žiauriai tvarkingai dirba, linksmas, moka taktiškai dirbti, todėl ir noriu pasižiūrėti kaip pajudės, kaip visada aš ir vėl naujokams suteikiu šansus pajudėsim seniuk ! 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: Taip.
 49. 20 taškai
  Marius_Benz

  Coma

  Coma
 50. 19 taškai
  Marius_Benz

  rip ts

  rip ts
Ši lyderių lenta nustatyta pagal Vilnius/GMT+03:00 laiko juostą
×