Jump to content

Geriausiai įvertinti


Populiarus turinys

Rodyti mėgstamiausią turinį 2019.07.23 visose srityse

 1. 16 taškai
  Sveiki, sveikinuosi su antrąją analizę į LMG.LT serverio direktorių. Šiuo metu renkamas narkotikų kartelio lordas, pablo escobaras - dylerių firmos direktorius. Šiuose rinkimuose sulaukiau 8 anketų. Su kai kuriu asmeniu, kuris pateikė savo kandidatūrą teko nusivilti, buvo ir džiugių atradimų, bei gerų nuotaikos užtaisų. Daug maž visų kandidatų anketos buvo patrauklios, išsamios, stiprios, su testų ir situacijų klausimais visi kandidatai atsakė beveik vienodai. Šioje rinkimų analizėje, daugiau, mažiau aprašysiu visus pildžiusius kandidatus, įvertinsime pagrindinių kandidatų apklausą bei praktiką serveryje ir žinoma, atomazga - išrinksime naująjį kaimelių Pablo Escobarą. - - - - R I N K I M Ų A T R A D I M A S - - - - Senas serverio žaidėjas, senasis nusikalstamų grupuočių veidas - Alexander_Bodrov. Vienintelis tavo minusas, kodėl nepatekai tarp pagrindinių kandidatų šiuose rinkimuose - naujas sugrįžimas, bei pareigos užimtos sename laikmetyje. Žaidimas, šiuo metu, tau skirtųsi kaip diena ir naktis, tačiau tavo anketa mane sužavėjo, didelė dalis dabartinių žaidėjų, naujoji LMG karta, galėtų perskaityti ir mokintis iš tavęs. Anketoje viskas aiškiai, trumpai ir svarbiausia - užtikrintai. Neleidai sau tuščiažodžiauti, leidai suprasti jog kaip vadovas, būtum brandus bei atsakingas. Jaučiasi ir tavo, kaip senojo žaidėjo savybės, bei požiūris į žaidimą, ko pasigestame iš naujosios žaidėjų kartos. Labai norėčiau tikėti jog ties šiais rinkimais nesustosi ir tavo anketą išvysiu dar ne vieną kartą. Sėkmės tau! - - - - R I N K I M Ų N U S I V Y L I M A S - - - - Budry, budry, budry, taip - kalbam apie tave. Vos pateikei savo kandidatūrą į dylerių direktorių, mačiau tave kaip pagrindinį kandidatą, kadangi pažįstu tave jau seniai, žinau tavo gebėjimus bei žaidimo supratimą, šios pareigos tau būtų leidę sužibėti bei įtvirtinti savo vardą LMG.LT serveryje. TAČIAU, pateikęs savo kandidatūrą, rinkimų eigoje sugebėjai gauti užblokavimą už tariamai naudojamą invisible. Jeigu atvirai, juokingas man tas banedas, tačiau gavau nurodymą iš aukščiau tavęs neanalizuoti, būtų mano valia - būtume tave išvydę tarp pagrindinių kandidatų, o gal net - tarp direktorių, tačiau yra kaip yra, nesustok, nečytink ( jeigu išvis čytinai ), siek savo tikslų ir po laiko sugrįžk į šią skiltį. Sėkmės tau! - - - - P A G R. K A N D I D A T Ų A N A L I Z A V I M A S - - - - - - - - A N K E T A - - - - Sveikas Domantai! Senas mano serverio bičiulis, per šį žmogų gavau savo pirmuosius pavaduotojus ir pirmąjį direktorių, deja, šiuose rinkimuose tas nieko nelemia. Pasižvalgius į tavo praeitį, galime matyti 6 direktorius ir net gi 13 pavaduotojų, pasiekimų bagažas didelis, tačiau ar tie pasiekimai paliko dėmių? Keletą tavo firmų turėjau temti aš:D, kituose pats pasirodei nepriekaištingai. Žinau ir pažįstu tave, esi iš tų, kurie kartais pildo paprikolu, kartais motyvacija veržiasi per kraštus - tačiau neilgam, o kartais sukaupi viska ką turi savo galvoj ir firmą iškeli į aukštumas. Tačiau, šioje analizėje sutelkime dėmesį vien tik į dylerių firmą. Šioje firmoje turėjai direktorių 2 kartus. Pirmasis kartas buvo nepriekaištingas, kaip direktorius buvai brandus, aktyvus, atsakingas, įdiegei šiek tiek naujovių, turėjai stiprią ir aktyvią komandą. Didelį dėmesį telkei būtent į nelegalių prekių pardavinėjimą, ko pas kitų direktorių galime pasigesti, vis gi dylerių pagrindinis tikslas platinti nelegalias prekes ir diegti jas į kaimelius. Antrasis tavo šansas dylerių direktoriaus poste buvo nevykęs. Išbuvai, bijau pameluot, turbūt apie vieną savaitę ir kiek pamenu palikai dėl laiko ir motyvacijos stokos. Na, bet gana apie praeitį, visi padarome klaidų, iš jų mokomės ir judame toliau. Šiuose rinkimuose pateikei gan patrauklią, tvarkingą ir išsamią anketą, lendam į jos turinį. Trečiame klausime atsakei jog nori tapti dylerių direktoriumi trečią kartą, jog ištaisytum klaidas praeitoje savo dylerių eroje. Puiku, jeigu tai ką rašai yra tiesa, kaip galimai būsimas direktorius leidi suprasti jog pripažįsti klaidas, supranti jas ir sugebi vadovaudamasis jomis mokytis iš jų ir jas taisytis, ko pas dabartinę LMG auditoriją galima pasigesti. Tam pačiam klausime rašei apie pagrindinį dylerių pašaukimą - nelegalių prekių platinimas, dar vienas didelis pliusas į tavo sąskaita. Šaunu jog palaikytum darnius ir glaudžius ryšius su kitomis nusikalstamomis grupuotėmis, vis gi kartu esate didesnė jėga kariaujant prieš teisėsaugos frakcijas. Šeštame klausime tiesiog skaitei mano mintis, rašei tai ką aš ir norėjau išvysti. Šiuo metu nelegali prekyba yra nusilpusi, šiam procesui galima prigalvoti labai daug idėjų, tačiau vadovai remiasi tik grobimais, o jeigu kažkam reikia nelegalių prekių: "e agridi, pajunk antra acc zoles pasiimsiu". Smagu jog naudosiesi įvairovės galimybėmis ir nesivelsi vien tik į grobimus. Vis gi, šiuo metu nusikalstamos grupuotės turi begalę veiklų, kurias gali atlikti prieš teisėsauga ar serverio žaidėjus. Atsakinėdamas į klausimą apie sunkiausią grobimą vietą, supratau jog kaip žaidėjas turi koordinacija serveryje, sugebėtum išnaudoti duotą darbo inventorių ir jį panaudoti tinkama linkme. Iš idėjų norėčiau pakomentuoti dvi, kurios man paliko didesnį, mažesnį įspūdį. Visų pirma, patiko tavo idėja su žolės pardavimu dideliais mastais - manau tai būtų pravartu tiek dyleriams, siekiant gauti didesnį pelną, tiek nusikalstamoms frakcijoms, siekiant gauti žolės. Patiko, jog nekursi rangų ar taškų sistemų, vis gi, šiuolaikinei LMG kartai tai nebenaudinga, nes tai varžo darbuotojus ir nebėra to tokio didelio įdomumo, nes žaidėjų skaičius smarkiai kritęs. Naudingumo sistema būtų patraukliausias variantas darbuotojams, jiems suteiktų tiek laisvės tiek galimybių tobulėti ir siekti tikslų firmoje. Didelis dėkui tau, jog pagyrei ginklų konvojų, tačiau ar tau tikrai pavyktų jį rengti kiekvieną dieną? Vienintelis iš kandidatų teste pasirinkai 30 neapmokytų darbuotojų, tačiau ar tau pavyktų juos puikiai paruošti? Ar juos apmokant iš jų neliktų tik 10? Situacijoje nieko įspūdingo neparašei, sakei jog nenusileisi ir vis tiek kovosi prieš nusikalstamas grupuotes. Aišku, daugiau nieko padaryti ir neįmanoma, tik svarbu nepalūžti. Anketa man patiko, išsamu, tvarkinga ir aišku. Leidai suprasti ko nori iš firmos, ko siektum savo pareigose. Buvo keletas nukrypimu, bei klaustukų, vis gi, kaip kariautum su fūristais arba kaip ir kokiais būdais rengtum ginklų konvojų, šiame klausime trūko išsamumo ir aiškumo. - - - - P R A K T I K A - - - - Praktika vyko visą duotą laiką - 45 minutes, dalyvavo 10 darbuotojų iš 15 galimų. Nuo pat praktikos pradžios jautėsi drausmė, gal būt dėl to nes visi praktikos darbuotojai buvo pasirinkti iš policijos departamento. Pradžioje visi susėdome į tahoma darbinęs tr. priemones ir pajudėjome link ukininkų namo, kuriame Edvis padarė 8x8 apiplėšimą prieš FTB firmą. Viskas pavyko sklandžiai, gavome veiksmo iš FTB firmos, viską gražiai pristatėme į bazę. Būdami bazėje ir ruošdamiesi naujam veiksmui, gavome netikėtą spaudimą prie bazės vartų iš FTB darbuotojų, kandidatas pasinaudojęs darbo inventoriumi, sustatė darbines tr. priemones prie bazės vartų ir teisėsauga buvo greitai išvalyta. Vėliau pradėjome krautis ginklų konvojų. Ginklų konvojus pavyko sklandžiai, viską pristatėme ir iškrovėme bazėje, gale praktikos atlikome susišaudymą FTB bazėje. Praktika man tikrai patiko, viskas buvo sklandžiai ir aiškiai, jautėsi drausmė bet tuo pačiu ir gera nuotaika. Sugebėjai išnaudoti darbo inventorių ir jį panaudoti tinkama linkme. Praktikos įvertinimai: Drausmė - 5/5 Įdomumas - 4/5 Nuotaika - 4/5 Įgūdžių lavinimas - 1/5 Nelegali veikla - 5/5 Darbo inventoriaus panaudojimas - 5/5 Savo pačio idėjų panaudojimas ir įgyvendinimas - 3/5 Sveikas Emi! Mačiau tave tarp pagrindinių kandidatų, norėjau suteikti antrą šansą, tačiau aplinkybės susiklostė taip, jog gavai tuninginių firmos direktorių, todėl apie dylerių direktorių, mintis, bent jau kuriam laikui, teks pamiršti. Nebeanalizuojamas. - - - - A N K E T A - - - - Sveikas Raimi! Dar vienas senas mano bičiulis, kuris davė man dylerių pavaduotoją bei kartu su manimi atidarę CR225 gaują. Turi patirties bagažą, turi galvą, turi chebrą serveryje, esi pasižymėjas nusikalstamame gyvenime kaimeliuose. Bent ankščiau, labiausiai tave buvo galima pastebėti tuninginiuose arba gaujose, juose turbūt turėjai daugiausia įspūdžių ir įvykių. Yra ir nepasisekę, esi atidaręs ir laikęs puikių gaujų. Bet nenukrypstam nuo temos ir kalbam būtent apie firmas ir dylerius. 1 neutralios firmos pavaduotojas, 3 tuninginių pavaduotojai, 1 tuninginių direktorius ir toliau tyngiu rašyt, žodžiu, neblogai. Sustokim ties dylerių direktoriumi. Tuo metu serverio stadija tikrai nebuvo pati geriausia, tačiau su dyleriais sugebėjai neblogai ir aršiai pakrutinti serverį, vėliau prie valdžios kaip pavaduotojas prisijungiau ir aš, kartu darėm veiksmą, daužėm teisėsauga, tačiau gale jautėsi tavo motyvacijos paleidimas, atomazga - palikai direktorių ir perleidai man, tačiau ponas Gustis labai labai prieštaravo. Rinkimuose labai išsiplėtei 2 klausime, kam? Galėjai paprastai parašyt pasiekimus ir aktyvumą, apsunkini dabar čia mane:D Lendam į anketa giliau. Sakai, jog nori susigrąžinti reputaciją ir aktyvumą, reputacija okey, gale tavo praeitos eros didelio pasispardymo nebuvo, tačiau dabartinis tavo aktyvumas tai tragiškas, bet apie aktyvumus vėliau. Smagu jog ryšius palaikytum dviprasmiškai, žinoma bendra jėga kariauti geriau su teisėsauga, bet kaip vadovas, davei suprast jog yra galimybių jog kariautum su kitomis nusikalstamomis grupuotėmis. Tas gerai, vis gi ir taip įdomu žaisti, o šiuo metu karo tarp nusikalstamų grupuočių labai pasigendu, paskutinis pasispardymas tarp nusikalstamų grupuočių buvo tada, kai pas tave buvau dylerių pavaduotojas ir grobėm Razeri. Veiksmas, veiksmas gerai, tačiau pamiršti ir pagrindinį dylerių prioritetą - nelegalių prekių pardavinėjimą. Nori pasakyt jog tai dyleriams nebūdinga ir nereikalinga? Ne ne... Labai patiko jog paminėjai įvairovę, taip, jos tikrai trūksta iš visų valdžios atstovų, o dar ypač dyleriai - galimybių ir įvairovės pilna, reikia tik turėti galvą ir mokėti suktis. Patiko tavo aršumas prieš teisėsauga, kaip suprantu gavęs direktoriaus pareigas neleistum jiems ramiai žaisti, pastovus veiksmas - didelis pliusas tau. Gera pasirinkta vieta, manau tai sunkiausia. Turi supratimą kaip joje išgauti puikius rezultatus ir laimėti grobimą. Patiko tavo paminėjimas - ekologiškai naudoti žolę. Su idėjomis nieko blatno neparašei, jeigu jau prašau idėjų - tai rašyk normaliai, o ne išsipisinėk. Su ginklų konvojais atsakei panašei kaip ir tavo kandidatas, nesi dalyvavęs tačiau skamba nelobgai. Smagu jog pasitiki savimi ir nesukluptum vos gavęs spaudimą iš kitos frakcijos, ta pats galiu patvirtinti ir paliudyti, nes Superinį su jo kekše Toretuha daužėm nesveikai. Apibendrinus, anketa nebloga, tačiau ir neideali. Buvo nukrypimų, neaiškiai ar nepilnai neatsakytų klausimų. Tačiau tave gelbsti tavo aršumas ir didelis autoritetas nusikalstamame gyvenime. - - - - P R A K T I K A - - - - Praktika vyko visą duota laiką - 45 minutes, iš viso dalyvavo 13 iš galimų 15 darbuotojų. Viskas prasidėjo bazėje, susėdome į tahoma darbines tr. ir nuvažiavome iki fūristų, tik nesuprantu ko, pastovėjome prie fūristų bazės, vėliau nuvažiavome iki FC duobės. Ten Marius padarė treniruotę, kaip supratau norėjo pagerinti darbuotojų GW šaudymo įgūdžius. Vėliau nuvažiavome iki dylerių ginklų konvojaus pasikrovimo ir pradėjome ginklų konvojų. Viskas pavyko sklandžiai ir konvojų sėkmingai pristatėme į bazę. Gale praktikos atlikome susišaudymą /vt 1 miestelyje ir riaušes kalėjime. Visą praktiką lydėjo drausmė, jautėsi jog Marius turi gerą autoritetą tarp serverio žaidėjų, tačiau nebuvo išnaudotos visos galimybės ir laikas, buvo atliktas vos vienas rimtesnis veiksmas - konvojus, vietomis jautėsi balaganas, toks jausmas jog pats nežinojai ką darai. Praktikos įvertinimai: Drausmė - 5/5 Įdomumas - 2/5 Nuotaika - 3/5 Įgūdžių lavinimas - 3/5 Nelegali veikla - 4/5 Darbo inventoriaus panaudojimas - 4/5 Savo pačio idėjų panaudojimas ir įgyvendinimas - 2/5 - - - - G A L U T I N I S V E R D I K T A S - - - - Kadangi Eimis gavo tuninginių direktorių kandidatai liko du - Marius ir Edvis. Aktyvumai abejų tragiški, tačiau pas tanką bent jau šis tas, pas Marių per savaitę tik 4h. Anketa vienareikšmiškai geresnė Edvio - aiškiau, be didelių nukrypimų, įdomios idėjos. Pas Marių ji šiek tiek banalesnė, buvo nukrypimu tačiau pas Marių matosi didesnė motyvacija. Pažiūrėjus į praktikas - Edvio praktika visa galva aukščiau už Mariaus. Matosi Edvio naujovių įdiegimas, vadovavimas, o pas Marių - balanganas, viskas bet kaip, bet kur. Vadovaudamasis šiais aspektais ir tikėdamas jog naujasis dylerių direktorius nebus kaip visi, naująjį kaimelių Pablo Escobarą skiriu - Edvis_Tanks. Direktoriui neišbuvus pareigose minimalaus laikotarpio (30d.), pareigos bus perleidžiamos 2vt. laimėtojui.
 2. 14 taškai
  Edvis_Tanks

  Firmų valdžios pokyčiai

  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Edvis_Tanks 2. Jūsų atstovaujamas darbas: Dyleriai 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė): Masia_Mantas 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Tikriausiai nekyka klausimų kodėl aš jį pasiimu, visur jis su manim tai ir dabar ne įšimtis. 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: Taip
 3. 11 taškai
  Eimis_Mag

  Firmų valdžios pokyčiai

  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Eimis_Mag 2. Jūsų atstovaujamas darbas: PD 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė): @Azaza_Aza 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Renkuosi todėl, jog dar nuo mano buvusių dviejų erų sėdėjo šalia, padėjo, nebuvo nė karto pasišiukšlinęs, yra užsitarnavęs šį postą jau seniai, ir dabar labai džiaugiuosi, jog galiu šias pareigas aš jam suteikti. 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?:Taip
 4. 5 taškai
  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Vasiuk_Bratka 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: FTB agentų pavaduotojas 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Gavęs šias pareigas, galvojau, kad viskas bus labai lengva ir paprasta. Bet pabuvęs firmos valdžios dalimi, pamačiau, kad viskas nėra taip paprasta. Todėl nusprendžiau, kad padėti vadovauti firmai man yra per sunku, todėl ir palieku šias pareigas. Dėkui @Monika_Maser už suteiktą galimybę išbandyti kažką naujo. 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 14 dienų
 5. 4 taškai
  Fozzy_Grand

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Ignas_Boom. 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: PD, pavaduotojas. 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Pasitarėm su direktoriu ir taip bus geriausiai. Judėsim kitų tikslų link. Ačiū labai @Eimis_Mag už šansą dar kartą pasėdėti valdžios poste. Ačiū kitiems pavaduotojams, sėkmės laikant firmą kol mago nebus. Ačiū Arnoldžio fūristams kurie davė veiksmo, o dabar kaip ir minėjau judėsim kitų tikslų siekti. 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 15 dienų.
 6. 4 taškai
  Muzika – tai didžiausias gėris, kurį pažįsta mirtingieji. (Britų rašytojas Joseph Addison) Sveiki, mieli forumo lankytojai! Ši tema skirta jums pasidalinti savo mėgstamomis dainomis ar jų grojaraščiais. Visgi, manau visiems būtų labai įdomu sužinoti kokias dainas klausotės jūs. Gal tarp jūsų pasidalintų dainų kiti forumo nariai atras kažką, kas tikrai patrauks jų dėmesį. Prašau tik vieno - laikykitės forumo nustatytų taisyklių bei tvarkos. Na, o dabar - pasidalinkite savo dainomis, kurios padeda jums atsipalaiduoti! Galima dainas, grojaraščius kelti iš: YouTube; SoundCloud; Spotify. Mano grojaraštis: Smagaus klausimo!
 7. 3 taškai
  Kas rep i rep? Like ant posto ir com.
 8. 3 taškai
  Čia, kad negalvotumėt jog dūra stumiu - https://imgur.com/a/r6tARV4 Analizė planuojama 1-2d bėgyje
 9. 2 taškai
  Xddd tikekimes ne, masiai jei ka perleis Sveikinimai tankai, nepadarykit taxu firmos
 10. 2 taškai
  Lil_Cobra

  [Ieškau] FPS Boost

  Sveikas, radau keletą FPS boostų, pabandyk, gal padės FPS BOOST 1 FPS BOOST 2 FPS BOOST 3 FPS BOOST 4 FPS BOOST 5 FPS BOOST 6
 11. 2 taškai
  congrats dom graži analizė, gerai padirbėta.
 12. 2 taškai
  Galėsi po vasaros rugsėjo mėnesį vietoje privalomu literatūros knygų pristatymų prieš klase rodyt savo analizes Sveikinimai nugalėtojui.
 13. 2 taškai
  Labas vakaras, kas gero
 14. 2 taškai
  Karo___Wanted

  Firmų valdžios pokyčiai

  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): K'W2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Tnng3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Dirbantis žmogėnas esu, neturiu laiko žaidimamas, ačiū pavams, fūroms už pagalbą. Direktorius turi atitekti antros vietos laimėtojui - Emis_Klaipėda. Kaip žadėjau Emi taip ir bus.4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 6d.
 15. 2 taškai
  Jonas_Staa

  [Parduodu] NRG-500

  Parduodant tr. priemonę: (pildo temos autorius) 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Jonas_Sta 2. Jūsų turima tr. priemonė: NRG-500 3. Orientacinė turto suma: siulykit 4. Vaizdinė medžiaga (būtina): http://prntscr.com/oi5sm2 Juoda, 1,6k ridos 5. Komentaras (nebūtina): Pirkėjams (temos autoriui privaloma įkelti su aukščiau esančia anketa): (pildo komentatoriai) 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): 2. Jūsų siūloma suma: 3. Jūsų turimos sumos nuotrauka (būtina viršijant 5 milijonus):
 16. 2 taškai
  _Lauris_Karucc_

  Laba ryta 

  Laba ryta
 17. 2 taškai
  _Lauris_Karucc_

  Laba ryta<3

  Laba ryta<3
 18. 2 taškai
  _Lauris_Karucc_

  SVEIKUČIAI

  SVEIKUČIAI
 19. 1 taškas
  Sveikinu Tanką, sėkmės pareigose seni!
 20. 1 taškas
  Saras_Gurry

  vierhai, greit krenta, just sayin'.

  vierhai, greit krenta, just sayin'.
 21. 1 taškas
  Jūsų Vardas_Pavarde žaidime: Ugniux_Ugnytea Jūsų VVP nuoroda: https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Ugniux_Ugnytea Kiek jums metų?: 16 Koks jūsų aktyvumas į dieną: 2-3valandžiukės Ar turite TeamSpeak3 programą ir ar mokate naudotis?: Tėip tamsta Kaip suprantate Mechaniko darbą serveryje?: Padeda žmonėms(civiliams) bėdoje,kad žmogus galėtu toliau važiuoti su mašina be sklandumų.Kaip užpilti degalų ar pataisyti. Kiek planuojate išdirbti mūsų firmoje: Kiek noras leis Ko sieksite mūsų firmoje?: Dangaus Kodėl norite būtent į mūsų firmą?: Šiaip senai dirbau mihanikuose ir būtų neblogai comeback. Trumpai papasakokite apie save: Esu draugiška su visais žmonėmis,mėgstu bendrauti,suprantu humorą.Kartais mėgstu šuda pradėti malti,bet ne visada.O šiaip daugiau nieko apie save negaliu čia parašyt nes esu boring žmogus. Sąvokos Tow Truck - Darbinis transportas Luk_Pran - Ponas Mechanikų Direktorius /r - Racija S.W.A.T. - Teisėsaugos sritis
 22. 1 taškas
  Vycka_Rycka

  Peikiu Vycka_Rycka

  ne harelis kaltas, aš miegu. Atblokuotas. http://www.lmg.lt/forumas/topic/638877-vycka_rycka-banned-vasabis_driftersas/
 23. 1 taškas
  Sveikinu naująjį dylerių direktorių linkiu sėkmės p.s. Gera analizė
 24. 1 taškas
  Sveikinu naujajį baryga @Edvis_Tanks! @Vilius_Venturas - sveikinu ir tave su tokia analize, išsamu, gražu BLAGADARIU!
 25. 1 taškas
  Sveikinu naująjį dylerių direktorių, linkiu visokeriopos sėkmės @Marius_Benz good luck next time!
 26. 1 taškas
  Sveikinu naująjį dylerių baroną @Edvis_Tanks, sėkmės keliant chaosą miesteliuose. Analizė @Vilius_Venturas matosi, jog tikrai padirbėta, gražu žiūrėti! (P.S Venturai galėjai tik klaipėdos gfx taisyklingai parašyti ;D)
 27. 1 taškas
  Saras_Gurry

  laba ryta

  laba ryta
 28. 1 taškas
  Arnoldis_Arnoldis

  Labas rytas

  Labas rytas
 29. 1 taškas
  Monika_Maser

  Unjail Lukas_Lays

  išlaisvintas.
 30. 1 taškas
  Fūristų pavaduotojui @Setono_Degtine ir medikų pavaduotojui @Setonas_Velniass nuimti įspėjimai už gerą darbą.
 31. 1 taškas
  praeiti darbai tai.. dar dar, bet už šitą tai jau turėtum gaut įspėjimų (bereikšmių temų kūrimas). Grynai nulis darbo idėta. Padirbėjai max minutę laiko. Užrašė tekstą, uždėjo spalvą ant jo ir įmete iš googlės foto bei renderį. Išvis, nekelk tokių darbų į forumą, nes tikrai nėra nei ką kritikuot, nes čia *ūdo krūva totali.
 32. 1 taškas
  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė):Arnoldis_Arnoldis 2. Jūsų atstovaujamas darbas:Fūristai 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė): @Lol__Ikas 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?:Žmogus dirba nuo pat pirmos dienos,stengiasi,padeda visalaika,aktyvus,manau reikia duodi pasireikšti naujam žmogui su pareigom,tai good luck Lolikai ;P 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?:Taip
 33. 1 taškas
  Arnoldis_Arnoldis

  Labas rytas

  Labas rytas
 34. 1 taškas
  Jūsų Vardas_Pavardė:Arnoldis_Arnoldis Ar turėsite pinigų nusipirkti bilietą?:Taip
 35. 1 taškas
  Jonas_Staa

  Peikiu Kajus_Skrr

  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Jonas_Sta 2. Kaltinamojo VIP nario slapyvardis (Vardas_Pavardė): Kajus_Skrr 3. Peikimo priežastis: izeidineja mane, dar sako nusizudyt.. argi taip grazu. 4. Vaizdinė medžiaga: http://prntscr.com/ohyb9w http://prntscr.com/ohybfa
 36. 1 taškas
  Jonas_Staa

  Serverio Rekordas - 800

  Buvo nerealu kai pasiekeme 800 zmoniu skaiciu, tikiuos nors pasieksim kazkada 200 zmoniu
 37. 1 taškas
  Emis_Klaipeda

  Zonos pavyzdys :)

  Tiesiog gražu žiūrėti :)
 38. 1 taškas
  Ignelis_Lol

  I ts junkis

  I ts junkis
 39. 1 taškas
  Matas_Kurk

  Firmų valdžios pokyčiai

  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė):Matas_Kurk2. Nušalinamo Pavaduotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė):Jokubas_Nas3. Priežastys, dėl ko atsisakote šio Pavaduotojo:Nereikalingas.4. Pavaduotojo išbūtas laikas šiose pareigose:2 dienos
 40. 1 taškas
  Ignelis_Lol

  Sveiki

  Sveiki
 41. 1 taškas
  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė):Arnoldis_Arnoldis 2. Jūsų atstovaujamas darbas:Fūriokai ;P 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė): @Setono_Degtine 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?:Aktyvus labai pasidarė,bendraujantis,su visais sutaria,manau kad reikia jam suteikti šanca ir nenuvils kaip abu buvom medikų pavaduotojai.Sėkmės Šetonai tikiu,kad parodysi ka moki 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?:Taip
 42. 1 taškas
  Dėkojame už atliktą darbą bei įneštą indėlį. Sėkmės Tau visur.
 43. 1 taškas
  Ignelis_Lol

  Labanakt

  Labanakt
 44. 1 taškas
  Ignelis_Lol

  Sveiki.

  Sveiki.
 45. 1 taškas
  Parodyce_Games_

  Z karta

  Mldc grynai viskas surasyta apie forumo mod vadova
 46. 1 taškas
  Labas, jau kurį laiką galvoju sukurti tokią temą, kurioje papasakočiau kaip būtent LMG padėjo man tobulėti dizaino srityje. Pasak profilio informacijos, LMG forume užsiregistravau ir pradėjau žaisti nuo 2013 metų kovo mėnesio (net penki metai praėjo!). Apie patį žaidimą daug nepasakosiu, faktas, kad tada buvo žaisti labai linksma, tikrai būdavo mėnesių, per kuriuos Sampas būdavo aukščiau už mokslus ar kitas veiklas; susipažinau su keletu žmonių, su kuriais dabar labai gerai bendrauju ir už interneto ribų, bet tokių istorijų gali papasakoti daug kas. Kartais susimąstau, kad galbūt per daug laiko skyriau žaidimams, bet kita vertus, ko gero ir nebūčiau taip susidomėjęs dizainu, jei nebūčiau tiek žaidęs. Žodžiu, pati pradžių pradžia dar buvo mafijos karuose (naršyklinis žaidimas, pagrįstas laukimo principu, iš dalies panašus į visus Travianus ir Ikiriamus). Kažkur pamačiau ar perskaičiau, kad naudojant Photoshop programą galima sukurti animuotus .gif paveiksliukus. Pasižiūrėjau pamokų, išmokau uždėti mirksintį tekstą ant nuotraukos, pasidariau sau avatarą, vėliau jį pastebėjo kiti, prašė, kad ir jiems padaryčiau siūlydami virtualios valiutos tame žaidime. Tada supratau, kad investuodamas savo laiką į tam tikrą sritį, net sedėdamas prie kompiuterio galiu užsidirbti. „Verslas“ klestėjo, kreditų nebebuvo kur dėti, bet kaip ir visi žaidimai užsibaigė ir kurį laiką nieko susijusio su dizainu (nors tuo metu toli gražu tai nebuvo vadinama dizainu) nedariau. Fun fact, kad už tokių sandorių darymą buvau užblokuotas Mafijos karuose dešimčiai metų :)) Kai atradau LMG, bandžiau kažką čia irgi kurti. Tų pačių, 2013 metų lapkritį įkėliau sukurtą darbalaukį į LMG galeriją, kurį pastebėjo Evaldas (buvęs LMG administratorius Jason_Franklin) ir paprašė padaryti kelis pakeitimus, kad galėtų įkelti į LMG facebook paskyrą. Dabar labai juokingai atrodo, bet tuo metu, tai buvo kažkas tokio. Pačiam pagrindiniui administratoriui patiko mano darbas, karjeros aukštumos (!!!), kas gali būti geriau? Žemiau įkeliu tą mano „karjeros“ viršūnės darbalaukį. Pačius pirmuosius mano darbus LMG projektui, jei įdomu, galit rasti galerijose. Vėliau prasidėjo netiesioginės „gfx“ kovos (kurios dar ir dabar, kaip matau, vyksta), kas sukurs geresnį parašą, darbalaukį ar avatarų galeriją. Prisimenu, buvo Toske_Johnson, White_Orange ir kiti veikėjai, kurių darbų kokybė, tuometiniu mano supratimu, buvo nepriekaištinga. Lygiavausi į juos, nors abejojau, ar kada bus įmanoma man juos pasivyti. Iš tikrųjų ta gfxerių konkurencija mane labiausiai ir skatino daugiau kurti, vis kažkuo stengtis nustebinti forumo lankytojus ir gauti didžiausią įvertinimą - jų „laikus“. Būtent dėl to aš ir esu dėkingas LMG, vien dėl to, kad turėjau galimybę buti prastesniu už kitus, kas labiausiai ir motyvavo tobulėti. LMG forumas man buvo vieta, kuri davė vėliau ir daugiau galimybių kurti ar net užsidirbti. Per LMG susipažinau su keletu klientų, su kuriais dar iki dabar bendradarbiauju, kurie padėjo iš sampo rinkos peršokti į nežaidimų, profesinę rinką. Su kiekvienu sukurtu parašu, avataru ar baneriu įgaudavau daugiau patirties bei ambicijų sukurti ką nors didesnio. Palaipsniui, nuo mažų darbelių peršokau prie internetinių svetainių dizaino kūrimo, kuo iš dalies užsiimu ir dabar. O dar, ko nepaminėjau, kad mokykloje nei viena pamoka nepatikdavo tiek, kad norėčiau su ja sieti savo profesinę ateitį, nors tiesą sakant, viskas netgi labai gerai sekdavosi, egzaminus taip pat išlaikiau itin gerai. Na, bet „atmetimo“ būdu dar vienuoliktoje klasėje nusprendžiau, kad jei dizainas patinka, kabina ir noriu toliau tobulėti, tai galiu drąsiai rinktis šią specialybę studijuoti universitete. Dabar net kartais pagalvoju, įdomu, ką daryčiau, jei niekada taip ir nebūčiau atėjęs į LMG ar susidomėjęs dizainu? Štai kaip „nekažką“ mano pirmieji kurti parašai atrodė: Šiuo metu esu Digital Interaction design (liet. skaitmeninio sąsajų dizaino??) studentas Škotijoje, Dundee universitete. Programos aprašymas labai patiko, dėl gausaus savo dizaino darbų portfolio gavau pasiūlymą praleisti pirmą kursą, bet tik kelioms dienoms prieš pasirašant dokumentus paaiškėjo, kad neturint Škotiško diplomo skippinti metų neišeis. Žodžiu, šiemet paskaitos buvo įdomios, bet vargu ar galėčiau teigti, kad kažką išmokau, ko nemokėjau. Na, bet apie studijas užteks, jei kam įdomu, parašykit į pm, atsiųsiu blogo įrašą, kuriame apžvelgiau gyvenimą Škotijoje bei studijavimą/studentavimą svetur. Nepaisant to, kad pačios studijos labai daug man nedavė naudos, aš šiemet jaučiuosi padaręs didžiausią progresą dizaino srity, nes labai daug tam skyriau savo laisvo laiko. Buvau ne kartą sakęs, kad dizaino darbų sampui nebekursiu, bet kai Edgaras užklausė, ar apsiimčiau nupiešti, pagalvojau, kad būtų simboliška pabaigti savo, kaip samp dizainerio, karjerą ten, kur ir pradėjau (beje, čia galit rasti kaip LMG dizainas turėtų atrodyti, kai (jei) bus galutinai suprogramuotas ir paruoštas). O jau juk ir taip du, mano manymu, geriausi samp projektai yra pasipuošę mano dizainu :)) Užsiminiau, kad šie metai man buvo produktyviausi, tai plačiau papasakosiu ir parodysiu ką per juos nuveikiau. Jau kurį laiką kaip remote UI dizaineris dirbu vienoje Izraelio įmonėje, gaila negaliu parodyti prie ko dirbu dėl konfidencialumo formalumų. Prieš pusę metų per kelis Adobe Live dizaino konkursus laimėjau metinį Adobe CC paketą, Adobe Stock kreditų, gavau siuvenyrų iš Adobes. Prieš ± mėnesį kitame Adobe Experience Design dizaino konkurse laimėjau naujausią MacBook Pro kompiuterį bei metine CC naryste. Dabar tą rašau lyg no big deal čia būtų, bet iš tiesų, begalo tuo džiaugiuosi ir esu Adobei dėkingas už tai. Taip jau ir gavosi, kad pastarąsias dvi savaites bendradarbiavau su Adobe komanda ir sukūriau visiems prieinamą, visiškai nemokamą UI Kit (liet. dizaino elementų rinkinį) skirta Adobe X D programai, kuriuo naudodamiesi žmonės gali susidėlioti sau internetinės svetainės išvaizdą neturint daug žinių apie dizainą. Adobe blogui daviau interviu, papasakojau apie patį dizainą ir idėją, ir kaip tik šiandien jie įkėlė blogo įrašą apie tai. Pagalvojau, kad puiki šiandien proga pasidalinti dizainu, istorija ir šiais sentimentaliais rašmenimis apie LMG. Interviu Adobe blogui Dizaino parsisiuntimas ir prezentacija Behance platformoje O moralas tas, kad tikrai per sunku darbą su dideliu noru, nesvarbu ar tai dizainas, programavimas ar mezgimas, galima pasiekti tikrai daug. Labai banaliai tai skamba, bet tai yra tiesa. Dabar, kai pasižiūriu į savo darbus, kuriuos dariau prieš tuos pačius penkis metus, be galo džiaugiuosi, nes matau nežmoniško dydžio progresą, kurį padariau. Dar labiau tikiuosi, kad kai po kelių metų žiūrėsiu į savo dabartinius darbus galvosiu lygiai tą patį. Ačiū tiems, kurie visada vertino, komentavo, kritikavo mano darbus Mano naujausius darbus galite rasti: Mano Dribbble profilyje Mano Behance profilyje
 47. 1 taškas
  _Lauris_Karucc_

  Sveikučiai

  Sveikučiai
 48. 1 taškas
  Powerful_Pain

  Pirmasis Direktorius!

  1. Jūsų pasiekimas: Pirmasis Direktoriaus postas.2. Kada įvyko šis pasiekimas?: 2018-03-073. Jūsų vaizdinė ar garsinė medžiaga (susijusi su pasiekimu): Surades, ją būtinai patalpinsiu, šiuo metu, perpildyta.4. Komentaras (nebūtina): Taigi, pirmasis kandidatavimas į Direktoriaus postą. Dar puikiai pamenu tas dienas, Ignas_Mafijozas eroje, save pavaduotojaus poste, norėdamas, ir trokšdamas turėti Direktoriaus postą, svajojau apie tai nuo pirmos pavaduotojo tapimo dienos. Atėjo laikas, Igną užspaudė laikas, tad teko palikti Direktoriaus postą. Tad, pamaniau, visad taip norėjau pasiekti Direktoriaus vietą, visad svajojau turėti tą statusą, tad gal metas užpildyti jau man, kad ir pirmas pavaduotojas..? Buvau įkyrus, bet pasimokantis iš klaidų pavaduotojas, tad, nusprendžiau užpildyti į Direktoriaus postą. Praėjo dienos, galbūt savaitė, ir gavau žinutę iš DPP, jog vyks kandidatūra prieš Griffiną, galvoje dėjosi daug emocijų, kaip elgtis, kaip neišsipasakoti kitiems, kad bent jau kandidatuoju. Tad, įvyko pirmasis "Etapas" , tai viešus kalbėjimas prieš žmones. Buvau begalo susinervines, bijojau, šnekėdamas ištiesų drebėjau, nenorėjau išreikšti bereikšmių emocijų. Klausimai vis sunkėjo, o galvoje minčių mažėjo, klausydamas įvairaus tipo klausimų, vis mąsčiau apie kuo švaresnį, protingesnį atsakymą į tai. Buvo klausimų, kurie ir nepritapo prie Direktoriaus klausimų, bet į juos vistiek teko atsakyti. Atsakinėdamas į klausimus, pabaigoje susimaliau, ir įsijungė "Voice changer" programą, kuria naudoju tik dėlto kad girdėti save patį kaip šneku. Pirmo etapo pabaigoje, buvau visiškai savimi nusivylęs, atrodo, tiek stengiausi, ir viskas šuniui ant uodegos. Praėjo keletas dienų, buvau labai nervuotas, ir štai paaiškėjo analizė, Inferno_Player paskelbė analize forume. Atidarydamas tema, jau bučiau niekuo nenustebęs, jeigu bučiau papuoles į antrąją vietą, dėl savo klaidos. Bet, visgi nutiko taip, kad tapau Radijos Direktoriumi! <Juokiuosi>, svajonės išsipildė, begalo apsidžiaugiau, neišlaikiau emocijų savo mintyse. Šiuo metu, siekiu, ir sieksiu tobulinti radijos darbą, kai kam atrodo kad jis smenka, o kai kam, kad kyla aukštyn, visi turi savo nuomonę, visi ją ir privalo turėti. Tai štai, šiek tiek pasakojimo apie šį Direktorių.
 49. 1 taškas
  Konkurso anketa: 1. Jūsų slapyvardis: Audrius_Misi 2. Komentaras (nebūtina): kentaurai noriu pasakyt tai, kad kaip jūs prašot tų like užmest ar ką taigi visiem poxui čia yra tie like atsigaukit aukos jūs. manau mes visi esame lygūs ir gana ieškoti to auksinio " geriausio " žaidėjo, nes pagal manę mes visi lygūs, nėra geriausio, kurio jūs ieškot ir bandot kažką įrodyt, eilinį kartą gaus tas žmogus kuris surinks suknistų didelį kiekį like arba senbūvis ar žinomas komandai, gerbiu Danillo išsireiškimą tiesą psakė, nei preniduoju nei ką , bet užpildžiau, kad jūs atsibustumėt durneliai kaip ir sakiau eilinį kartą laimės tas kuris žinomas ir kurį rinks lmg komanda, bei ir taip aišku, kad kurie čia rašo jie nieko neskaito, tiesiog pamato kokį senbūvį ar ką ir px vpš. #katu #zdarov kenty
 50. 1 taškas
  Įspėjo Max_Tosha už Pranešimų rašymas kurie nesusija su tema (Spam), Parduodu Bizni "Maisto parduotuve". Skyrė balų: 3. nesuprasi uz ka cia deda
Ši lyderių lenta nustatyta pagal Vilnius/GMT+02:00 laiko juostą
×