Jump to content

Geriausiai įvertinti


Populiarus turinys

Rodyti mėgstamiausią turinį nuo 2020.03.06 - Naujausi pranešimai

 1. 101 taškai
  Jimmy_Absolut

  Naujienų lenta

  Nors praeitą direktorių prižiūrėtojo kadenciją įnešiau itin daug pakeitimų, tačiau ši kadencija skirsis tuo, kad bandysiu padėti pagrindus naujai miestelių erai su visų Jūsų pagalba. Tema skirta didesniems ir įdomesniems atnaujinimams, smulkūs atnaujinimai bus rašomi mano profilio būsenoje. Pasikeitimai įsigalioja nuo 2020.03.30 - ateinančio pirmadienio; Informacija LMV ir Grobimo proceso temose bus pakeista artimiausiu metu; Greitu metu bus renkami Fūristų (pradėta), Policijos+Apsaugos (greitu metu), Transporterių direktoriai. Santrauka: Policija+Apsauga - Policija ir Apsauga tampa viena firma; S.W.A.T. - pagrindinė Teisėsaugos grandis, jai padeda Policija+Apsauga; S.W.A.T. direktoriui palikus pareigas, bus renkamas FTB direktorius, FTB direktoriui palikus pareigas, bus renkamas S.W.A.T. direktorius, S.W.A.T. direktoriui palikus postą bus renkamas FTB direktorius ir t.t. Policija+Apsauga visada liks, tačiau kas kadenciją keisis S.W.A.T. ir FTB firmos, jog būtų išnaudotos abidvi firmos. Vienu metu S.W.A.T. ir FTB būti negali. Vienintelė pilnai nusikalstoma firma - Dyleriai (be serverio Gaujų); Dalinai nusikalstamos firmos - Fūristai ir Transporteriai. Jei Transporteriai nepasiteisins - bus išimti; Neutralios firmos - Mechanikai ir Medikai; Taksi priklauso NDS žaidėjams; Užšaldytos firmos - Tiuninginiai, Radija. P O L I CI J A + A P S A U G A Į serverį grįžta Apsauga. Apsauga bus prijungta prie Policijos firmos ir bendrai priklausys Teisėsaugos grandžiai. Teisėsaugą sudarys S.W.A.T. (po palikimo FTB) ir Policija+Apsauga. Apsaugos ir Policijos firmas valdys vienas direktorius bei 3 pavaduotojai (iš viso). Kiekvienas naujai įdarbintas žaidėjas pirmiausia privalo išdirbti Apsaugoje 5 dienas ir tik po 5 dienų gali būti priimtas į Policijos firmą. Apsaugos firma tampa lyg akademija, kurią praėjęs gali dirbti Policijoje. Nesvarbu, kokį statusą žaidėjas turi serveryje (išskyrus komandos narius ir su laisvadieniais kitų firmų valdžios atstovus), visi turi pradėti nuo Apsaugos. Direktorius su pavaduotojais iš karto gali darbintis į Policiją, tačiau rekomenduojama palikti vieną ar kelius atsakingus asmenis už Apsaugą ir kitus už Policiją; Policija+Apsauga vyksta į bet kokius grobimus, jei grobiama ne 1 prieš 1. Policija+Apsauga kartu vykdo ir dalyvauja visose kitose veiklose; Policija+Apsauga kovoja prieš dalinai nusikalstomas firmas - Fūristus ir Transporterius. Jei Fūristai arba Transporteriai grobia kažkokį pastatą vieni - į grobimą gali vykti tik Policija+Apsauga, S.W.A.T. (FTB) kištis negali. Jei Fūristų ar Transporterių valdžia nori grobti kartu, į atsigrobimą vyksta tiek S.W.A.T. (FTB), tiek Policija+Apsauga. Policija+Apsauga vyksta į atsigrobimą ir tada, kai grobia viena nusikalstoma firma ir viena dalinai nusikalstama firma, pavyzdžiui, Fūristai ir Gauja (atsigrobinėja S.W.A.T. ir Policija+Apsauga) arba Dyleriai ir Transporteriai (atsigrobinėja S.W.A.T. ir Policija+Apsauga); Policija+Apsauga turi tiek pat atrankų, t.y gali priimti tiek pat žaidėjų kiek gali priimti viena firma; Apsauginiams yra suteikiamos baudos iki bet kiek žvaigždučių; Į Policijos firmą galima pakviesti 5 bet kokius žaidėjus po pirmosios masinės atrankos, kai yra išrenkamas naujas direktorius, neskaitant valdžios atstovų. Visi kiti darbuotojai privalo išdirbti Apsaugos firmoje bent 5 dienas, po bet kokios atrankos. Valdžios atstovas gali nesuteikti leidimo darbuotojui pereiti iš Apsaugos firmos į Policijos firmą, tam turi turėti svarių argumentų; Darbuotojas, praėjus 5 dienoms gali savo noru pasilikti toliau dirbti Apsauginiu; Apsaugos darbuotojai į pagrindinę Teisėsaugos grandį - S.W.A.T. (palikus direktoriui - FTB), negali pereiti. Šie gali pereiti į pagrindinę Teisėsaugos grandį tik tada, kada yra įdarbinti Policijoje. S.W.A.T. firmos darbuotojai gali pereiti savo nuožiūra arba į Policiją, arba į Apsaugą, tačiau jei pereina į Apsaugą, ten turi praeiti 5 dienų akademiją; Draudžiama kitoms Teisėsaugos frakcijoms dėti įtarimą Apsaugos firmos darbuotojui. Jei darbuotojas pažeidžia taisykles - rašyti papeikimą; Jei darbuotojas dirbant Apsaugoje surinko 2 darbuotojo įspėjimus, perėjęs į Policijos darbą jam dingti įspėjimai negali; Policija+Apsauga dirba visą parą be laisvadienių, su tam tikromis pertraukomis; Jei Neutralios firmos daro protestą, jį numalšinti vyksta tik Policija+Apsauga, S.W.A.T. (FTB) nesikiša. F Ū R I S T A I I R T R A N S P O R T E R I A I Fūristai ir Transporteriai - tai dalinai nusikalstoma frakcija. Ką tai reiškia? Šie gali vykdyti nusikalstomą limituotą veiklą, tačiau pagrindinė funkcija nėra kelti chaosą miesteliuose ir verstis nelegalia veikla. Fūristai ir Transporteriai yra dvi atskiros firmos, tačiau jei po kurio laiko Transporteriai nepasiteins - bus išimti ir liks tik Fūristai; Dalinai nusikalstamos firmos turi per dieną vieną nelimituotą grobimą, vieną limituotą grobimą ir vieną žmogaus grobimą; Dalinai nusikalstamos firmos gali grobti kartu su kitomis firmomis arba po vieną. Jei grobia viena dalinai nusikalstoma firma, tarkime Fūristai, į atgrobimą vyksta Policija+Apsauga, o jei grobia kartu su Dyleriais, į grobimą vyksta S.W.A.T. (FTB) kartu su Policija+Apsauga. Fūristai su Transporteriais gali grobti kartu; Fūristai arba Transporteriai gali grobti kartu su gaujomis; Fūristai gali kariauti su Transporteriais, tačiau tokiu atveju per dieną turi tik du grobimus - grobti priešininkų bazę ir konkurentų firmos valdžios atstovą; Fūristai ir Transporteriai gali kartu vykdyti nelegalias siuntas; Fūristai ir Transporteriai gali daryti okupacijas, masinius susišaudymus, riaušes, DM miesteliuose ir panašias veiklas, tačiau tai nėra jų prioritetas; Fūristams ir Transporteriams po nusikalstamų veiklų (grobimai, susišaudymai, okupacijos, nelegalios siuntos) negali būti suteikiamos baudos vieną valandą. Visais kitais atvejais Fūristams ir Transporteriams privaloma suteikti baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo; Fūristai ir Transporteriai gali keistis savo firmos darbuotojais tarpusavyje. Darbuotojai negali pereiti į Dylerių firmą, o Dylerių firmos darbuotojai negali pereiti į dalinai nusikalstomas firmas; Dalinai nusikalstamos firmos negali būti gaujiniais, tačiau gali padėti jiems veiksmuose (tarkime S.W.A.T. šturmuoja Gaują, šie galėtų atvykti į pagalbą); Transporteriai gali padėti grobimų metu tik Nusikalstamoms ar Dalinai Nusikalstamoms firmoms, t.y nusipirkus Transporterių paslaugas, šie gali daryti /vt į grobimo vietą, jei jie patys nedalyvauja tame grobime. F T B A G E N T Ų F I R M A FTB Agentų firma nebus pamiršta. S.W.A.T. ir FTB firmos mainysis vaidmenimis, kai pasikeis vienos ar kitos firmos direktorius. Tarkime, kad šiuo metu nusprendžia palikti postą Arnoldas_Supermenas (S.W.A.T. direktorius). Jei šis direktorius norėtų perleisti firmos direktorių, naujasis direktorius turėtų valdyti jau FTB firmą, o jei nenorėtų perleisti niekam - vyktų atranka į FTB direktorių. Išrinktas naujas FTB Agentų firmos direktorius Juozas_Petraitis nusprendęs palikti postą po 30 dienų linkės sėkmės jau ne naujam FTB direktoriui, o S.W.A.T., t.y firmos keisis kas kadenciją. S.W.A.T. arba FTB išliks pati svarbiausia Teisėsaugos grandis serveryje. Pagrindiniai pakeitimai: Firmose nuo šiol yra privaloma išdirbti ne 7 dienas, o 5. Įvedus šią taisyklę, žaidėjas į NDS už neišdirbtą 5 dienų laikotarpį bus įrašytas 7 dienoms ir turės susimokėti 200.000 išpirką; Į NDS sąrašą galimės patekti už šiuos pažeidimus - neišdirbimą firmoje numatyto termino, neišbuvimo firmos vadovo kėdėje numatyto termino, čytinimą, kenkimą serveriui arba firmai ir serverio klaidų naudojimą; Visi žaidėjai, esantys NDS galės dirbti nepriklausomoje firmoje - Taksi. Nesvarbu, už ką žaidėjas yra įrašytas į NDS, šis gali kreiptis į Taksi firmos prižiūrėtojus, kad šie priimtų į darbą. Jis šiame darbe gali dirbti kiek nori; Taksi firmos prižiūrėtojų komandą sudaro Direktorių Prižiūrėtojas, vienas komandos narys ir kiti patikimi ar nusipelnę asmenys, kaip IV lygio administratoriai ar žinomi ir aktyvūs serverio veidai. Visi prižiūrėtojai yra rašomi Direktorių ir Pavaduotojų sąraše; Jei direktorius priima į firmą žaidėją iš NDS, šis yra baudžiamas įspėjimu. Išimti įsiveržimai. Juos pilnai pakeis kratos, kratos bus redaguojamos greitu metu; Išimti apiplėšimai; Kiekvienoje darbo skiltyje bus sukurta bendroji darbo informacija Direktorių Prižiūrėtojo, kuri liks visiems laikams. Tema bus itin plačiai išdėstyta su grafikos darbais ar filmukais. Tokiu būdu nauji direktoriai neturės rūpintis dėl savo bendrosios temos, o esant reikalui galės pasikeisti ją savo forumo galiomis (logotipas ar valdžios narių sąrašas); Įvesta taisyklė, jog prieš paskiriant naująjį pavaduotoją yra būtina apklausa TeamSpeak/Discord/Skype programose; Įvesta taisyklė, jog Teisėsaugos nariai gali duoti baudą iki bet kiek žvaigždučių žaidėjui, jei šis rengė renginį (medžioklės, DM ir kt.) ir turi įtarimo. Prieš duodant baudą, renginio organizatorius turi pateikti įrodymus, jog prieš renginį neturėjo įtarimo, taip pat reikalinga renginio nuotrauka (paskelbimas); Įvesta taisyklė, jog šturmo ar kitos veiklos metu Nusikalstamos grupuotės negali tyčia atsijunginėti, išimtis - kai nebegalima pūsti žolės (reikia turėti įrodymus) arba kai žaidėjas gauna crash; Ginklų konvėjuje Mechanikai nuo šiol gali padėti ne tik Dyleriams, bet ir Teisėsaugai; Greitu metu bus sugrąžinta konkurencijos valanda; Neutralių firmų protestuose nuo šiol nėra draudžiama dalyvauti ir civiliams. Į protestus vyksta tik Policija+Apsauga; Greitu metu bus pakeistos grobimų vietos. Viskas bus redaguojama LMV ir Grobimo proceso temose greitu metu
 2. 80 taškai
  Lukas_Fanta

  Lukas_Fanta tepa slides

  Žinau, kad šia tema nieko nepakeisiu ir to padaryti net nebandau, tiesiog noriu atverti akis daugumai žaidėjų, kurie yra pasišventę šiam projektui ir galbūt neturi galimybės suprasti kokia situacija yra iš tiesų. Visi puikiai žinome, kad LMG bendruomenė yra viena linksmiausių ir šeimyniškiausių bendruomenių Lietuvos samp pasaulyje. Serveris yra išskirtinis savo žaidėjais ir ilgu gyvavimo laikotarpiu per tuos devynerius metus buvo visko . Pats prie projekto esu prisidėjęs gan nemažai, ne kartą buvau komandoje, mačiau kaip viskas vyksta iš vidaus, kokie pokyčiai ir kokia ateitis yra planuojama projektui, ir dabar galiu drąsiai pasakyti, kad galite nieko nebesitikėti. Žinoma čia žaisti yra linksma ir malonu, dėl chebros dėl draugų, dėl pareigų ar siekio tapti kažkuom, kiekvieno motyvacija skirtinga. Tik nesitikėkite nieko iš pgr. administracijos. Žinoma jie sugebės sugrąžinti jūsų vartotoja, padės jei iškils kažkokia bėda su užsakytomis paslaugomis, tačiau tokia sąvoka, kaip "projekto plėtra" jau neegzistuoja nuo 2012 metų. Atversiu akis, nors manau visiems jau aišku, kad vieninteliai atnaujinimai, kuriuos išvysite yra šventiniai event visa kita buvo ir liks pažadai. Kad ir paėmus 1.8, jūs galvojate, kad čia buvo rimtas atnaujinimas? Čia buvo lašas jūroje, su tuom atnaujinimų turbūt atsirado daugiau problemų nei patobulinimų. Kad ir dabar grįžau į komandą, nes turėjau laiko ir noro kažką pakeisti, puikiai suprasdamas, kad iš Edgaro ir Evaldo galima nesitikėti nieko, tačiau yra viršūnė, kai reikia laukti 5 dienas, kad uždėtų komandas naujiems ADMIN Prižiūrėtojams. Toliau atranka į moderatorius jau sukurta 4 dienas, laukiu Evaldo patvirtinimo reikia tik "atslėpti" temą, tačiau net kai ir viskas padaryta už juos, darbai stringa. Tas pats su komandos branduoliu, trys žmonės turėjo būti pašalinti labai senai, tačiau jie vis dar užima vietą, brangią vietą, kurią galėtų užimti bet koks motyvuotas ir tam pasiruošęs serverio žaidėjas. Ar kada nors susidomėjote, kaip mūsų gerb. pgr. administratoriai renka komandos narius? Jie paklausia jau esamų komandos narių ką mano apie vieną ar kitą asmenį ir daugiausiai pritarimų sulaukęs asmuo patenka į komandą. Tad kelias į komandą kaip ir aiškus būti draugeliais su vienu jau ten esamu ir turėsi šansą prasimušti. Nesvarbu kiek pastangų dėsi ar kiek laiko paaukosi, jei nepažįsti nieko komandoje šansas ten būti tau yra lygus nuliui. Juokingai skamba, kai Evaldas ant savo sienos užsirašė jog begalę laiko praleidome diskutuojami reformas, nors realiai apie jas kalbėjau tik aš ir pasiūlymai buvo tik mano, nes nors ir kaip blogai skamba, pgr. administracija neturi nė lašelio suvokimo apie situaciją serveryje, jie tikriausiai negalėtų pasakyti, net kokios /paslaugos egzistuoja serveryje, nes kai pastarąjį kartą paprašiau uždėti taškų, tai Jason_Franklin net nežinojo kiek kainuoja ADMIN III ir VIP paketas... Kalbant apie Edgarą, tikrai neneigsiu jog jis yra be galo profesionalus ir viską puikiai suprantantis žmogus. Iš jo nesu girdėjęs nė vieno pikto/blogo žodžio apie nė vieną iš Jūsų serverio žaidėjai. Tačiau manau jis ir taip turi begalę reikalų tikrame gyvenime. LMG jam yra paskutinėje vietoje, o ir taip LMG surenka pakankamai pelno, tai koks tolkas dar kažką daryti kai eurai kapsi į kišenę. Pats darbas komandos nariams, bent jau prižiūrėtojams yra be galo klampus, nes prie sudėtingų situacijų prisideda bugai. Serverio ekonomika visiškai neegzistuojanti. Pats Evaldas sakė padarysim paketų rr pas dylerius ir vėl viskas bus zjbs... Kaip paprastam žaidėjui aš nematau, kaip jums gali būti įdomu žaisti, kai ateina bet koks bugeris ar čyteris ir per naktį bugina pinigus, kai jūs juos sunkiai renkate, kad nusipirktumėte tą išsvajotajį namą ar automobilį. Vien toks dalykas, jog egzistuoja pinigų buginimas, valiutą serveryje prilygina nuliui, tad nesuprantu, kaip dalis jūsų vis dar sugalvojate jos nusipirkti už realius pinigus? Vienintelis dalykas, kuris gal ir gali pgr. administracija privesti prie pokyčių yra jūs žaidėjai! Juk projektą išlaikote tik tai jūs, o ne kažkas kitas. SKELBKITE ULTIMATUMĄ PGR. ADMINISTRACIJAI. PRAŠYKITE PADARYTI ATNAUJINIMĄ AR NORS KAŽKOKĮ ŽINGSNĮ Į PRIEKĮ. TAI PADARYTI YRA BE GALO PAPRASTĄ, TIESIOG NUSTATYKITE DATĄ, KAD IR GEGUŽĖS 1d.(Mėnuo tikrai daugiau nei sočiai laiko) IR JEIGU IKI TO LAIKO NEMATYSITE JOKIO POSTŪMIO AR DARBO PROJEKTO PLĖTRAI, PATYS KAŽKĄ KEISKITE. GALŲ GALE, EIKITE ŽAISTI KITUR. YRA BEGALE PROJEKTŲ, KUR JUS, KAIP INDIVIDUALŲ ASMENĮ PRIIMS KAIP ŠEIMOS NARĮ, JUMIS RŪPINSIS IR JŪSŲ NUOMONĖ BUS IŠKLAUSYTA. GERAI PAGALVOKITE, KAM MOKATE PINIGUS, GERIAU JAU DUOTI TIEMS, KURIE DĖL JŪSŲ STENGIASI, NEI MOKĖTI TIEMS, KURIEMS JŪS ESATE TIK SKAIČIUS. Dauguma sakysite LMG žaidžiu tik dėl chebros, bet pasidairykite į šonus, didžioji dalis chebros jau senai dingusi, LMG turėjo begalę įdomių ir įtakingų personų, tačiau nė vienas jų nė nesusigundo užsukti į forumą ir pasidomėti, kaip sekasi projektui, net nekalbu apie sugrįžima žaisti. Visi puikiai žino, kad niekaip kitaip ir negali sektis, kai viskas stovi vietoje. Kiekvieną iš mūsų užplūsta nuostalgija sampui ir seniems laikams, tačiau juos vaikytis tikrai ne LMG serveryje. Žinoma gaila, kad daugelį iš Jūsų nuvyliau ir taip greitai pasitraukiu iš savo turimų pareigų, tačiau dirbti su tokia pgr. administracija yra tas pats kas pilstyti iš tuščio į kiaurą. Atsiprašau Jimmy (nes pats tave į tai įtraukiau) ir kitų komandos narių, kurie norėjo padaryti LMG geresnį, tačiau aš šio balagano dalimi būti nenoriu, o jūsų pastangos yra auksinės ir TIK dėl Jūsų LMG serveris vis dar gyvuoja ir tikriausiai gyvuos dar ne vienerius metus. Projektą palieku, tikrai ne dėl to, kad neturiu laiko ar noro kažką žaisti. Kaip ir daugelis sėdžiu karantine, tad laiko turiu gan nemažai. Kartais vis dar prisėsiu pakapot lolo, pasižiūrėt kaip jums sekasi forume ar pakelt ridą lv rate, užteks man tų kaimų ir pažadų.
 3. 62 taškai
  Sveiki, taigi skelbiu konkursa kuriame serverio žaidėjai galės laimėti gan nemaža suma pinigų! TAISYKLĖS Būtina paspausti "Patinka" ant šios temos. Draudžiama dalyvauti su antromis paskyromis. Privaloma užpildyti anketa. INFORMACIJA Laimingieji bus renkami per Čia. Laimingieji bus išrinkti ir paskelbti 2020/03/17 18:00 PRIZAI 1. 1.000.000 € - Bence_Neklausk 2. 500.000 € - Town_Road 3. 500.000 € - Arensas_Kairys DALYVIAI ANKETA Jūsų Vardas_Pavardė : Ar paspaudėte "Patinka" ant šios temos? : Komentaras :
 4. 60 taškai
 5. 42 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: Jack_Menco, 16 metų, turi skype, bet jei reiks numesiu, nes numeris uždėtas.2. Ką esate pasiekęs Nusikalstamose firmose ir ką dabar veikiate serveryje?: Esu buvęs 1 kartą tuninginiu firmos direktorių, 6 kartus tuninginiu firmos pavaduotojas. Šiuo metų serveryje dirbu fūristu ir vežioju krovinius, bet neseniai buvau užėmęs SWAT komandos pavaduotojo pareigas.3. Jūsų firmos vizija, kai Dyleriai yra pagrindinė Nusikalstoma firma?: Tapus dyleriai kaip pagrindinė nusiklastoma firmą jį tikrai galės paduoti veiksmo teisėsaugai, pagal mane tai yra geras sprendimas ir kyla klausymas kodėl? Nes visgi dyleriai tai venintele firmą kuri gali platinti narkotikus ir ginklus, manau vien iš pavadinimo suprantama, kad kažkas susiję su nelegalia veiklą, o fūristu visgi pagrindine užduotys yra aprūpinti miestelius kroviniais, bet iš dalies jie irgi gali sukelti chaosą vežiodami narkotikus,ginklus dyleriam ir darydami grobimus ir DM miesteliuose. Dabar pakalbėsiu truputi apie mano kadencijos vizija, pirma ką padarysiu sutelksiu visas jėgas į nelegalia veiklą tai yra, narkotiku pardavinėjimas/ginklų, konvojus ir aišku grobimai/susišaudymai/DM darymas/okupacijos prieš teisėsauga. Antra ką darysiu gavęs pareigas tai yra išrinksiu sau pagalbininką kuris sugebes palaikyti tvarka firmoj kol manęs nebus, išsirinkęs sau "Naparnika" pradėsiu rinkti savo "ribiatas" kurie bus patikimi ir dirbs dėl veiksmo o ne dėl algų. Taip pat sukursiu šiokia tokia rangų sistema, jog darbuotojai nenuobodžiautu laisvu laikų ir galėtų kilti viršun ir siekti savo tikslų dyleriu firmoj, duosiu pasireikšti naujokam. Taip pat labai patiko buvusio direktoriaus idėja su "točkom". Kas tai yra? Tai bus tam tikros vietos kur serverio žaidėjai galės nusipirkti narkotikų,žolės,ginklų kiekvienai prekei bus atskira vieta ir už tai, kad ten pardavė prekes darbuotojas gaus papildomų pinigų. Taip pat palaikyčiau gerus santykius su Transporterių firmą, nes manau jie galėtų prisidėti prie ginklų konvojaus ir kartų gabenti ginklus ir kitas medžiagas. Ir išsirinkčiau ginklų konvojų vairuotojus, ką jie darytu? Tai būtų kokie 6 asmenis kurie yra geriausi vairuotojai firmoj ir vairuotu "Tahoma" iki bazės nuo pasikrovimo. Tai tiek iš manęs nerašiau čia tūkstančius žodžiu o tiesiog parašiau ką norėjau.
 6. 35 taškai
  A N A L I Z Ė F R E E P O S T E R I A M S Į kitą etapą pateko šie žaidėjai - Lio_Soo, Mepas_Nrg ir Karka_Djd Prie šių kandidatų turėjo būti dar Edvis_Tanks, tačiau šis negalėjo pasirodyti apklausoje ir praktikoje Forumo anketoje geriausiai pasirodė Karka_Djd TeamSpeak apklausoje geriausiai pasirodė Karka_Djd Praktikoje geriausiai pasirodė Karka_Djd Policijai+Apsaugai reikia aktyvaus ir patyrusio vadovo, tad direktorių gavo Karka_Djd Jei būtų tik Policijos direktoriaus rinkimai, manau, kad nugalėtų Mepas_Nrg Naujajam direktoriui neišbuvus poste 14 dienų, direktorius atiteks antros vietos laimėtojui Mepas_Nrg A N A L I Z Ė S K A I T Y T O J A M S Sveiki, tikiuosi, kad visi esat sveiki ir karantino metu neliūdit. Antrasis direktorius, kurį reikia išrinkti. Rinkimai ne patys lengviausi, jei Fūristų direktoriaus rinkimuose konkurencijos nebuvo, čia - jos tikrai netrūko. Rinkimai susilaukė nemažai dėmesio, pagrindinius kandidatus palaiko panašus kiekis žaidėjų. Tikriausiai, jau dauguma paspaudė pirmąjį spoilerį ir pamatė, kas tapo firmos direktoriumi, tačiau net neabejoju, kad Jums įdomu, kaip čia viskas vyko. Parašykit, ką manot apie analizes ir reikėtų kažką keisti. Važiuojam! Pildė - 6 Į kitą turo pateko - 3 edga fox - pirmasis žaidėjas, užpildęs anketą į šias pareigas. Iš bendro įvaizdžio, kurį esu susidaręs apie tave - toks postas tau dar per anksti. Trūksta vadovavimo patirties, tokios rimtos firmos tikrai šiuo metu valdyti negali. Taip pat atkrenti ir dėl to, jog nepasibaigus rinkimams užpildei dar į Medikų firmos pavaduotoją. lio soo - patyręs žaidėjas Teisėsaugoje, berods, kai buvau Direktorių Prižiūrėtojas pirmąjį kartą, taip pat pildei į kažkurį direktorių, jei neklystu, tai buvo irgi Policija. Nors bendrosios darbo patirties Teisėsaugos firmose netrūksta, tačiau galvojau, kad jos pas tave bus daugiau, bet šiaip - jos turi užtektinai. Keli pavaduotojai Teisėsaugos firmose - taip pat riebus pliusas. Savo firmą Lio mato kaip aktyvų ir mandagų būrį, kuris nenusileis Nusikalstamoms frakcijoms. Svarbus dalykas, jog kandidatas pamini tiek naujokus, tiek veteranus, šis teigia, kad jo firmoje būtų galimybė pasireikšti tiek šviežiam žaidėjui, tiek daug patirties turinčiam asmeniui. Į 5 klausimą atsakei silpnai, lyg koks pildantysis į darbą, Policijos darbas yra daug daugiau nei valyti gaudomų sąrašą ir prižiūrėti tvarką. Visiškai neužsiminei apie Apsaugą. 6 klausime taip pat nieko naujo, visiškai neįdomus transporto išnaudojimas, vaizduotės čia nerasta. Būdamas direktoriumi Lio apsiimtų mokymais, nuolatine atranka ir pavaduotojų rinkimais. Manau, direktorius daro žymiai daugiau nei tai, nemanai? Ir kodėl nenorėtum pavaduotojo senbuvio? Dažnai, gerai žinomas veidas pritraukia daug žmonių į firmą, svarbiausia, jį motyvuoti, tad viskas priklauso nuo tavęs. Darbuotojus kandidatas vilios pasilikti darbe su savo naujomis veiklomis ir taktikomis, tačiau kokiomis - nenurodo. Mąstymas, jog stengsiuosi išbūti iki tol, kol nušalins - man nepatinka. Manau, kad tai klaidinga, nes iš šalies atrodo, kad jei nebūtų aktyvaus Direktorių Prižiūrėtojo, kuris domėtųsi situacija - tu būtum direktorius, nors nieko nedarytum. Visų pirma, reikia užsibrėžti tikslus, susidėlioti sau prioritetus, turėti tam tikrą planą. Grobimo vietą radai tik vieną - Motocross kalną. Sunki vieta nusikaltėliams, kadangi Teisėsauga galėtų juos šaudyti iš visų pusių, o jie patys neturėtų konkrečios vietos, kurią galėtų grobti. Atsakymas į paskutinį klausimą, jog rūpinsiesi tik ta Dalinai Nusikalstama firma, prieš kurią bus kariauti lengviau - irgi manęs nesužavėjo. Manau, jog turi rodyti vienodai dėmesio kiekvienai arba tiems, kurie kaip tik juda serveryje stipriau, o ne prasčiau. Jūsų darbas prižiūrėti tvarką, tad ir imi jautį už ragų, o ne pradedi nuo paukščiukų. rycardas sakalauskas - per mažai patirties Teisėsaugos firmose. Nesupratau, kodėl neįkėlei savo patirties Policijos firmoje, vietoj to - parodei, kiek turi patirties Transporteriuose, nors to visiškai nereikėjo. Nesi turėjęs rimtų postų, tokios didelės firmos tikrai nesuvaldytum, pradėk nuo smulkių firmų pavaduotojų, o ne sujungtos firmos. Net neabejoju, kad po kelių dienų dingtų motyvacija, nes tave smaugtų visi, kas tik galėtų. Taip pat pažeidei taisyklę, kurioje buvo parašyta, kad reikia redaguoti anketą per 15 minučių, o tavo paskutinis redagavimas buvo po 47 minučių. edvis tanks - netikės svečias užklydėlis, ar čia pataikėt, ponas? Patirties Teisėsaugoje netrūksta, taip pat kaip ir firmų valdyme. Buvęs LMG komandos narys bei visiems gerai žinomas žaidėjas, manau daugiau nieko ir netrūksta. Problema tame, jog paskutinį kartą, kai buvau Direktorių Prižiūrėtojas, šiek tiek mane pavedei su turimu direktoriumi. Pasitikėjimas tavimi šiek tiek sumažėjęs, tačiau dėl to tikrai neatkrenti. Šauni vizija, kurią panašiai ir aš įsivaizduoju, paaiškinta aiškiai ir konkrečiai. Taip pat neblogai atsakytas ir ketvirtas klausimas, pateiktas pavyzdys. Pagrindinės užduotys išvardintos taip pat gerai, viskas paprastai ir suprantamai. Su transporto išnaudojimu ne tau vienam sunku. Kažko naujo neparašei, pas tave PD/FBI eroje nedirbau, tad nežinau, kaip ten buvo išnaudotas transportas su apranga, galėjai apie tai paaiškinti plačiau. Su Apsaugos transporto išnaudojimu taip pat sausra. Patiko, jog pradžioj apsiimtum su Apsaugos firma, manau taip daryčiau ir aš, nes vis dėlto, tai yra startas, nuo kurio turėtų pradėti visi. Džiugu, jog Policija daugiau rūpintųsi pavaduotojai, mąstai logiškai, to ir reikia direktoriui. 8 klausimas atsakytas puikiai, sutikčiau su tavo nuomone, jog yra ne vienas faktorius, bet galima pabrėžti tokius dalykus kaip valdymo struktūra, firmos atmosfera bei visos firmos aktyvumas. Toliau, grobimų vietos. LV statybvietė - gan įdomu vieta, būtų už kur slėptis grobiančiajai pusei, tačiau pati lokacija yra per didelė, nebūtų grobiant, turėtų būti konkreti vieta, čia to nebūtų. Vieta puikiai sueitų susišaudymams ir kitiems veiksmams, kai yra naudojami ginklai. Su BMX parku Los Santos mieste - lygiai tas pats, tai gera vieta Teisėsaugai, nes atviras plotas ir būtų lengva atsigrobti, tačiau tai itin sunki vieta grobiančiajai pusei. Pabaigoj finišavai taip pat puikiai, tavo požiūris gan artimas manajam, į klausimus atsakinėji pasitelkdamas logiką, nors yra išlenda kai kur gramatinės klaidos, tačiau pats tavo supratimas visa tai užglaisto. mepas nrg - nuskriaustasis, kuris taip ir negavo paragauti direktoriaus duonos, kita vertus - dar jaunas žaidėjas patirtimi. Nepatiko tai, kad pati anketa susižiūrėjo negražiai, ji atrodė netvarkingai dėl įklijavimo baltų įterpimų bei tavo parinkto per didelio šrifto. 10.000 patirties Policijoje - jau geriau nei gerai. Kiek girdėjau atsiliepimų apie tave - naujas veidas, tačiau gan geras vadovas. Anketoje pagrinde kliuvo rašybos klaidos, kai kur sakinių struktūra buvo nelogiška, kai kur dėstymas nebuvo pats aiškiausias. Firmos vizija išplėtota visiškai nesuprantamai, rašai apie serverio istoriją ir ekonomiką, galbūt nesupranti kas yra vizija, į klausimą neatsakei, išskyrus užsiminimą, kad reikia prižiūrėti tvarką miesteliuose. Tavo ryšio supratimas tarp Policijos ir Apsaugos - buvimas viename kanale. Skamba šiek tiek juokingai, nes tai būtų taip ar taip būtinas dalykas, juk niekas nevaikščiotų per du kanalus. Šiame klausime, ko norėjau - negavau. Sekantis klausimas atsakytas jau geriau, išvardintos pagrindinės veiklos, gan plačiai papasakota apie jas. Su transportu irgi neblogai praslydai, visai logiška, kad Apsaugos sunkiąją mašiną naudosi kaip taraną, manau čia neprašovei. Sekančiame klausime neparašei, kokią poziciją tavo firmoje užimtų pavaduotojai, paminėjai savo darbus ir tikslus, tačiau pasigedau informacijos apie pavaduotojus, čia galėjai kaip tik išsiplėsti. Visai įdomiai atsakei į 8 klausimą, patiko tai, kad savo firmos nepavadintum Mepas_Nrg era, džiugu, kad savanaudiškumui vietos nėra. Grobimų vietos taip pat visai geros, palankios tiek Teisėsaugai, tiek grobiančiajai pusei. Šiaip kai kur parašyta viskas gražiai ir suprantamai, tačiau kai kur sakiniai visiškai nelogiški, atrodo, norėta panaudoti kuo įvairesnių, ne itin populiarų žodžių, parodyti kažkokį žodyną, tačiau toks jausmas, kad tai dirbtinumas. karka djd - bene vienas populiariausių Teisėsaugos frakcijų atstovas naujaisiais LMG laikais, prieš man ateinant į dabartines pareigas, šis žaidėjas spėjo dar ir pabuvoti S.W.A.T. firmos pavaduotoju. Iš visų kitų kandidatų, būtent Karka turi daugiausia patirties valdant Teisėsaugos firmą, taip pat netrūksta ir darbinės patirties. Kandidato vizija paprasta ir aiški - bendra firma, kuri yra stipriausia miesteliuose. Gan drąsus pareiškimas, kai net nuostatuose laikoma, kad pagrindinė serverio Teisėsaugos firma yra S.W.A.T. (kai nėra - FTB Agentai). Karka neišsišokdamas demonstruoja ryžtą ir drąsą, jo tikslai yra aiškūs ir suprantami. Didžiulis pliusas yra tas, jog kandidatas pabrėžė, jog stengsis išlaikyti lygybę tarp Apsaugos ir Policijos firmų, tai yra itin svarbus aspektas direktoriui, apie kurį nieko nepaminėjo kiti kandidatai. Su pagrindiniais tikslais taip pat neprašauta, mintys išdėstytos aiškiai ir konkrečiai. Su transporto išnaudojimu Karka taip pat susitvarkė geriausiai, plačiai papasakota idėja su bankais, galbūt, kada nors pasinaudosiu ir aš pats, kai jau viskas bus įsitvirtinę. Karka taip pat priima logišką sprendimą ir didesnį dėmesį skirtų Apsaugos firmai kaip direktorius. o pavaduotojams bus skirta Policijos firma, lygiai tą patį daryčiau ir aš. Karka planuoja, kad direktorių laikytų iki pat vasaros, gan ilgas laiko tarpas (2 mėnesiai), įdomu, ar tai tiesa. Grobimo vieta pasiūlyta taip pat gan įdomi, tikriausiai, kad ateityje bus ji ir įdėta. Anketa užbaigiama konkrečiai ir aiškiai, į klausimą būčiau atsakęs taip pat. Edga_Fox - nesutikčiau su keletu dalyku, abejoju ar gera yra idėja nuolatos laikyti abi firmas viename kanale (nors tai ir viena firma), darbuotojai, kurie jau bus policijos pareigūnais jiems daug daugiau veiklos ir galios suteiks jų darbo komandos, jie gali vykdyti reidus, patys įtarti pažeidėjus ir t.t. tai bus gan didelė maišalynė kanale, nes apsauginiai bus kaip ir mokomieji, tad jie turėtų turėti savo tutorius, kurie juos specifikuotų PD darbui (atskiram kanale), o ne maišytūsi PD darbuotojams. Trūksta detalumo pačioje anketoje. Lio_Soo - turi panašumų su Edga_Fox anketa, bet čia gal atsitiktinumas, suprantu, kad jis yra ilgas PD darbuotojas, tai vien dėl motyvacijos ir pasišventimo teisėsaugos darbui jis gali būti laikomas kaip rimtas kandidatas, nors anketoje irgi yra keistų pasisakymų "kelionės kas antrą dieną" nemanau, kad jos taip dažnai reikalingos, bet pilnai suprantu, kaip tai paįvairintų rutiną. Patiko, kad nenuvertina naujokų, tačiau visai nieko nepapasakojo apie firmų modelius, kaip atrodys apsauga, kaip atrodys PD. Rycardas_Sakalauskas - 4 klausimo nesuprato, transporto/inventoriaus išnaudojimas lygus nuliui kaip ir Edgos su Lio. Edvis_Tanks - nežinau kiek jis čia žaidžia ir kiek motyvacijos turės po tiek laikytų drk ir pav postų, žinoma dabar situacija kitokia ir galimybės kitokios kai valdai dvi firmas, patiko idėja, kad apsauginiai galės fiksuoti pažeidimus ir juos perduoti PD, taip įgydami reikiamų igūdžių vėliau atstovaujant PD. Patiko grobimo pasiūlytos vietos ir transporto panaudojimas grobimo metu (jei tai leistina). Risky tik dėl to, kad pats negarantuoja kiek laiko išbus pareigose, bet vardą žaidime turi ir firmą suburtų. Mepas_Nrg - nežiūrint į anketą girdėjau gerų atsiliepimų apie jį, anketa tokia vidutinė, ir labai nuklysta į lankas daugelyje klausimų, tada daug šneka apie neišsiplėtimą anketoje, bet realiai daug kur trūksta detalumo, patiko, kad prie motyvacijos klausimo paminėjo, jog "to begin with" stengsis atsirinkti motyvuotus darbuotojus, tai mažiau reikės juos motyvuoti darbo eigoje. Karka_Djd - stipriausia anketa by far, bet ar jis apsiims ir ar jis yra ilgalaikis sprendimas, jei rizika pasverta būtų tikrai geras pretendentas, pateikė ir šiokių tokių naujovių anketoje, kurias manau galėtume pritaikyti, žinoma su tam tikrais limitavimais. Gaila šito bičiuko, seno pažįstamo ir mano asmeninės istorijos dalies. Edvis dėl darbo negalėjo pravesti praktikos bei pasirodyti TeamSpeak apklausoje, jis būtų buvęs laisvas penktadienį, tačiau jau buvau suplanavęs išrinkti direktorių ketvirtadienį. Edvio anketa beveik buvo tokia pat stipri kaip Karkos, nors ir buvo klaidų, tačiau bendras supratimas ir firmos vizija tikrai gera. Jei šis žmogus turės laiko ir noro, visiškai užtarčiau šį žmogų į naujos firmos pavaduotojo postą, čia jau bus naujojo direktoriaus sprendimas, tačiau faktas, kad Edvis liko šitoj atrankoj nuskriaustas. Tikiuosi, kad kitą kartą pasiseks labiau, nenukabink nosies! Į kitą etapą išrinkau tris kandidatus - Lio_Soo, Mepas_Nrg ir Karka_Djd, jei būtų galėjęs - būtų ir Edvis_Tanks, tačiau gavos taip, kaip gavos. TeamSpeak apklausoje siekiau sužinoti apie patį žaidėją, jo planus, kokią nuomonę turi apie kitus kandidatus, ką veiktų prieš Dalinai Nusikalstamas firmas, išsiaiškinau, kaip šie rinktų pavaduotojus, į ką atsižvelgtų ir ką gero bendrai nuveiktų su Policija+Apsauga. Pirmasis pasirodė Karka_Djd. Šis žaidėjas, taip pat kaip ir forumo anketoje, atsakinėjo labai aiškiai ir suprantamai, matėsi noras ir užsidegimas, šis pabrėžė, kad norėtų tapti pirmuoju Policija+Apsaugos eros vadovu, jam pačiam tai yra įdomu ir jis pats akcentavo savo motyvaciją bei ryžtą. Vėliau pasirodė Mepas_Nrg. Pas šį žaidėją žodynas jau nebebuvo toks išsamus ir platus kaip anketoje, visi tie gražūs žodeliai dingo, tai mane šiek tiek nuvylė. Taip pat susidarė toks jausmas, kad Mepas labiau prižiūrėtų Policija, iš jo vizijos nematau Policija+Apsauga, jis dažniausiai kalba tik apie Policiją, bendrų kažkokių ryšių neišskiria. Taip pat, Mepas dar ne visai gerai žino naujus pokyčius, kai kur atsakymai silpni, jaučiasi jaudulys, tačiau tai normalu.. Trečiasis atrankoje pasirodė Lio_Soo. Šis teigė, jog tai jam pirmoji tokia rimta apklausa į direktoriaus postą, labai jautėsi, kad asmuo jaudinosi, tačiau kaip pirmam kartui - viskas suprantama. Lio labiausiai iš kitų kandidatų neskiria taisyklių, tikriausiai, nėra pilnai perskaitęs naujovių. TeamSpeak apklausoje šis žaidėjas pasirodė silpniausiai, vizija ne pati aiškiausia, siauras požiūris, atsakyta ne itin plačiai. Apklausos metu Karka_Djd pažadėjo: Nenuvilti Direktorių Prižiūrėtojo Apklausos metu Mepas_Nrg pažadėjo: Jog išbus direktoriaus poste bent du mėnesius Apklausos metu Lio_Soo pažadėjo: Kad nenuvils žaidėjų ir Direktorių Prižiūrėtojo Pirmasis praktiką vedė Mepas_Nrg. Šiam buvo duotos užduotys: Kažkaip išnaudoti Huntley transportą; Pačiam bei savo komandai neblokuoti žaidėjų, kurie trukdys praktiką. Į FTB Agentų firmą įdarbinau penkis žaidėjus, kurie turėjo specialiai sutrukdyti praktiką, apie tai tiesiogiai neinformavau Mepo, tačiau įspėjau, kad jų neblokuotų. Tokiu būdu norėjau patikrinti jo, kaip direktoriaus, ir darbuotojų reakciją. Praktika prasidėjo nuo to, kad visi buvo įdarbinti į Apsaugos firmą. Iš karto pastebėjau, kad Mepui trūksta griežtumo, kadangi į praktiką buvo sukviesti gan žinomi žaidėjai, o tokie žaidėjai dažnai mėgsta išsišokt, kai kuriems trūksta dėmesio, kai kurie nori pasirodyti - ei, žiūrėkit, aš dalyvauju praktikoje. Turėjau ir aš tarti porą žodžių, kad šie klausytų ir bent jau Apsaugos bazėje būtų tvarka. Visi sušokam į transporto priemones ir nuvažiavom prie LV duobės, kur šalia yra elektrinė. Ten Mepas tikrino žaidėjų reakciją, vėliau buvo duota užduotis, išnaudojant Huntley bei Apsauginių darbą - reikėjo surakinti Direktorių Prižiūrėtoją, kuris buvo laikomas kaip įtariamasis, kuris galėjo bėgioti po laukus nuo Apsaugos. Vieno komanda turėjo mane surakinti, kita atrakinti. Ši užduotis buvo visiškai nevykusi, darbuotojai nesuprato ką daryti, šiek tiek trūko informacijos, o pati komanda dirba labai lėtai ir neužtikrintai - bėgiojau po laukus ilgai, darbuotojai nesugebėjo surakinti, kai kurie visiškai neišnaudoja privalumų - mašinos ir tazerio. Patiems darbuotojams šiek tiek trūksta smegenų, o direktorius tiksliai nepapasakojo kaip reikėtų surakinti įtariamąjį, po užduoties nepasakė, kaip jis būtų tą daręs. Užduotis man nepatiko. Vėliau sekė gangwar imitavimas, jo metu varžėsi dvi komandos. Problema tame, kad Mepas nesužiūrėjo visų ir nepagydė visų dalyvių, tą puikiai pastebėjo kitas kandidatas: Vėliau visi įsidarbinome į Policijos darbą ir po kurio laiko nuvykome į LV oro uoste esančią Las Venturas Flying School. Ten imitavimo grobime, vieni buvo grobėjai, kiti atsigrobėjai. Kol Mepas sakė ką daryti, atvažiavo mano FTB Agentų komanda, kuri turėjo sutrukdyti praktiką. Jiems tą padaryti puikiai pavyko, kai kurie Policijos darbuotojai buvo sušaudyti, kiti pašauti tazerio, dar kiti - surakinti. Mepas užduoties neįvykdė - jo darbuotojas užblokavo vieną iš mano FTB Agentų, nors prieš praktiką aiškiai sakiau, kad Mepas pasakytų darbuotojams, jog nieko blokuoti nereikia. Tai jau yra didelis minusas, kadangi šis nesugeba suvaldyti komandos. Grobimo imitacija irgi buvo nevykusi, dauguma buvo pasimetę, atsigrobėjai atrodė klaikiai, visiškai neišnaudotas transportas, kliūtys ir panašūs dalykai. Po to sekė surakinimų užduotis, kuri pasirodė irgi ne itin įdomi. Praktikos metu vis atsirasdavo kažkokių papildomų žaidėjų, kurie nedalyvavo praktikoje, pasigedau drausmės ir griežtumo, į viską buvo žiūrima maždaug - ai, čia bus viskas gerai. Praktiką vertinu 5/10. Antrasis praktiką vedė Lio_Soo. Vėl pradėjome nuo Apsaugos firmos. Taip pat kaip ir Mepui, Lio trūko drausmės, buvo šiokia tokia betvarkė, norėjosi griežtesnio požiūrio. Visi subėgome į Apsaugos vidų ir ten prisistatė Lio. Neišvengėm kuriozo - kandidatui kažkas skambino, šis buvo išmuštas iš vėžių ir pasimetė: Po įvadinės kalbos ir darbuotojų klausimų sekė užduotis - grobimo imitacija. Imituojamas buvo Apsaugos rūsio grobimas, vieni buvo užgrobėjai, kiti Teisėsaugos atstovai. Imitacija pavyko ne itin puikiai, trūko susikalbėjimo bei tarpusavio supratimo, kai kurie nežinojo ką daryti, viskas atrodė labai paviršutiniškai. Po to vykome į teniso kortus, kur vyko susišaudymo treniruotė. Visos praktikos metu nebuvo išnaudotas Apsaugos transportas. Vėliau darėme izoliacijas miesteliuose, teko izoliuoti kiekvieną miestelį. Šios praktikos metu, taip pat paprašiau FTB Agentų komandos, kad sutrukdytų praktiką. Tuo metu, kai izoliavome /vt 1 miestelį, atvyko FTB Agentų komanda ir sušaudė visus Policijos darbuotojus ant pagrindinio miestelio tilto, o tuo metu direktorius net nesureagavo. Pirmo miestelio izoliacijoje buvo visiška betvarkė ir chaosas. Vėliau izoliavome kitus miestelius, o pabaigoje dar vyko mušimosi renginys, kai darbuotojai buvo pasiskirstę komandomis ir imitavo brawl scenarijų. Veiklos ne itin sudomino, visiškai nebuvo išnaudotas transportas, darbuotojai ne itin gerai suprato ką daryti. Praktiką vertinu 6/10. Iš karto po Lio_Soo praktikos sekė Karka_Djd praktika. Šiam buvo duotos užduotys: Pasakyti, kodėl jis būtų blogas direktorius (bent dvi priežastys); Pačiam bei savo komandai neblokuoti žaidėjų, kurie trukdys praktiką. Šioje praktikoje nuo pat pradžių visi stovėjo drausmingai, Karka prisistatė ir net papasakojo savo viziją. Netrūko drausmės, o kandidatas bandė gražiai išaiškinti savo mintis bei paaiškinti darbuotojams, ko iš jų reikalaujama. Susėdome į transporto priemones (buvo panaudotas ne tik Huntley) ir vyko į vietą. Kol vykome, man patiko tai, kad kandidatas pasakojo darbuotojams ką daryti, pasakydavo, jei kelyje yra kliūtis, informuodavo kur sukti ir ką daryti. Labai jautėsi geranoriškumas ir draugiškumas, to kiti kandidatai neparodė. Nuvykome į LV duobę, ten sustojome, Karka dar šiek tiek pakalbėjo ir sekė reakcijos rungtys. Pamiršau paminėti, jog Apsaugos bazėje, Karka vykdė teorijos žinių patikrinimą, šis tikrino darbuotojų žinias, klausimai buvo susiję su naujomis reformomis. LV duobėje reakcijos rungtis prabėgo greitai, Karka padarė ne tipines užduotis, pačiam buvo įdomu pasižiūrėti. Po kiek laiko atvyko mano FTB Agentų komanda, kuri turėjo sutrukdyti praktiką. Šį kartą jiems pasisekė mažiausiai, Karka sureagavo labai ramiai, kadangi jis to tikėjosi ir atvežė visą komandą į LV duobę, kad būtų didelis plotas ir patogu išvalyti trukdytojus. Viskas praėjo sklandžiai, kai kurie trukdytojai buvo nušauti, kiti surakinti ir nušauti, su šia užduotimi kandidatas susitvarkė puikiai. Vėliau šis bendravo su darbuotojais, pasiklausė ar buvo jo praeitose firmose, vėliau pasakė dvi silpnybes, dėl kurių būtų blogas direktorius. Visos mano užduotys buvo įvykdytos per ne pilnas 30 minučių. Jautėsi šiltas bendravimas ir pozityvumas, Karka minėjo, kad žaidėjai nesureikšmintų žaidimo, tai yra itin svarbu. Vėliau sekė įsidarbinimas į Policijos firmą. Visi įsidarbinome, įsėdome į įvairų Policijos firmos transportą ir vykome į užduoties vietą, tačiau serveryje Fūristai surengė okupaciją Bažnyčioje ir visi nedelsdami vykome ten. Okupacijos Fūristai neatlaikė, Policija kartu su S.W.A.T. po antrojo rusho išvalė okupacijos organizatorius ir tai buvo didelis pliusas Karkai. Vėliau susirinkome į bazę ir Karka šnekėjo su darbuotojais, klausė jų ką jie galvoja apie darbą, atsakinėjo į jam užduotus klausimus. Praktika praėjo sklandžiai, buvo tokia, kokia ir turėtų būti. Praktiką vertinu 8/10. karka djd Pliusai: Pati geriausia anketa visoje atrankoje, joje gavo ne tik mano simpatijas, tačiau ir Lukas_Fanta; Puikiai pasirodė TeamSpeak apklausoje, atsakė paprasčiausiai, tačiau stipriausiai; Žmogus turi patirties Teisėsaugoje ir ją myli; Prieš kandidatūrą taip pat aktyviai ėjo S.W.A.T. pavaduotojo pareigas; Turi idėjų, kurias galbūt net norėtų panaudoti Direktorių Prižiūrėtojas; Puikiai supranta kaip veiktų Policija+Apsauga; Geriausiai pasirodė praktikos metu, moka tvarkytis su darbuotojais, šiltai su jais bendrauja, žino, ką daro; Yra aktyvus, praleido šiek tiek mažiau laiko už Mepą_Nrg; Turi daug motyvacijos ir ryžto, ko man ir reikia. Minusai: Sklido gandų, kad būdamas direktoriumi neatsakingai žiūrėjo į pareigas, po kiek laiko buvo dingusi motyvacija; Ne visą laiką gražiai bendrauja su kitais serverio žaidėjais, galbūt nėra itin kantrus: mepas nrg Pliusai: Yra pats aktyviausias atrankos dalyvis, daugiausiai praleidžiantis žaidime be AFK; Prieš kandidatūrą į direktoriaus postą, ėjo Policijos pavaduotojo pareigas; Pastaruoju metu turi nemažai patirties vadovavime; Matosi noras, ryžtas, iniciatyva. Minusai: Silpnai pasirodė anketoje, neaiškūs sakiniai, nemokėjimas suformuluoti minties; Ne itin gerai pasirodė apklausoje, matosi, kad dar trūksta žinių; Prasčiausia praktika iš visų dalyvių, trūksta griežtumo, rimtesnio požiūrio; Praktikos metu nebuvo įvykdyta užduotis, nesusitvarkė su darbuotoju; Forume prašo kitų žaidėjų, kad jį palaikytų direktoriaus rinkimuose. lio soo Pliusai: Patirtis Teisėsaugoje; Noras ir motyvacija. Minusai: Rodo mažiausią aktyvumą tarp kitų kandidatų; Nežino naujų reformų, nėra pasiskaitęs naujienų; Sunkiai sekasi sutramdyti komandą, kartais atrodo pasimetęs; Forumo anketa nebuvo pati geriausia, trūko platesnės bendros vizijos; Yra įkyrus, prieš rinkimus dažnai lįsdavo į akis; Prasčiausiai pasirodė TeamSpeak apklausoje. Bronza atitenka žaidėjui, kurio slapyvardis prasideda iš L raidės. Jei būtų tarp kandidatų Edvis_Tanks, tikėtina, kad būtum užėmęs ketvirtą vietą, tačiau įvertink tai kaip gerą porą pasimokyti iš klaidų ir kitą kartą pasirodyti dar stipriau. Šiaip bandymas neblogas, jei jau patekai tarp kandidatų - kažką darei gerai. Nenusileidai kitiem kandidatams ir parodei, kad egzistuoji kaip vienas iš žmonių, norinčių šio posto. Pagrinde suklupdė ne itin kokybiška anketa bei prastai praeita apklausa TeamSpeak programoje. Siūlau, pasistengti dar kartą, bet tą reikia daryti be nardymų. Pasiek pavaduotoją, o jau tada manau turėtum daug galimybių į direktoriaus postą. Ačiū už kandidatūrą. Sidabras atitenka žaidėjui, kurio slapyvardis prasideda iš M raidės. Labiausiai koją pakišo ne itin gera anketa forume bei prasčiausiai atlikta praktika. Trūksta griežtumo ir drausmės, taip pat labai neigiamas dalykas - nematai Policijos ir Apsaugos firmų kaip vienos bendros firmos. Nėra bendro supratimo, jei valdytum tik Policija - būtum gan geras kandidatas, tačiau dabar abejoju, kad sugebėtum pilnai išnaudoti Policiją+Apsaugą. Jei Karka_Djd neišbus poste 14 dienų, progą pasireikšti gausi tu. Direktorius atitenka žaidėjui iš K raidės. Šis buvo stipriausias tiek forumo anketoje, tiek TeamSpeak apklausoje, tiek praktikos metu. Labiausiai iš kandidatų Karoli palaikė ir Lukas_Fanta. Tikiu, kad naujasis direktorius pilnai išnaudos Apsaugos ir Policijos firmas bei bus aktyvus. Palinkėčiau nepasiduoti emocijoms ir šaltai žiūrėti į viską, tikiuosi, kad išbūsi žadėtą laiką ir paliksi pėdsaką LMG istorijoje kaip pirmasis Policijos+Apsaugos direktorius (galbūt geriausias?). Sėkmės, padėsiu kiek galėsiu! o dabar - baliavot
 7. 34 taškai
  Lietuvos Miestelių Vyriausybę sudaro: Darbų su pakvietimais direktoriai, pavaduotojai, firmų prižiūrėtojai; Užšaldytų firmų prižiūrėtojai; Laikini direktoriai ar pavaduotojai, kurie yra atsakingi už firmą; Direktorių Prižiūrėtojas ir jo komanda. Direktorius - tam tikros firmos aukščiausio rango asmuo, turintis absoliučią valdžią rankose, valdantis visą firmą, pavaduotojus, prižiūrėtojus ir paprastus darbuotojus. Pavaduotojas - direktoriaus pagalbininkas, turintis tam tikrų privilegijų ir galintis valdyti firmą. Prižiūrėtojas - valdžios atstovų pagalbininkas, prižiūrintis tvarką firmoje. Laikinas direktorius - patikimas ir geros reputacijos serverio žaidėjas, laikinai prižiūrintis firmą, kurioje laikinai nėra darbuotojų. Laikinas direktorius gali priimti arba išmesti iš firmos žaidėjus. Laikinas pavaduotojas - patikimas žaidėjas, kuris gali išmesti iš firmos užsilikusius darbuotojus. Laikinais pavaduotojais paskiriami žaidėjai, kurie kandidatuoja į direktoriaus postą. DIREKTORIŲ RINKIMAI 1. Direktoriai dažniausiai yra renkami Direktorių Prižiūrėtojo, tačiau jį išrinkti ir Serverio Prižiūrėtoju Vadovas ar Pagr. Administracija; 2. Direktorius gali būti išrinktas šiais būdais: Laimėti rinkimus, kurie vyksta Forumo anketos pagalba (su kitais sekančiais etapais); Būti išrinktam Direktorių Prižiūrėtojo, kai direktorius palieka savo postą, tačiau jo neperleidžia; Būti išrinktam, kai buvęs direktorius perleidžia pareigas; Būti išrinktam, kai buvęs direktorius neišbūna poste numatyto termino po rinkimų, o asmuo yra užėmęs prizinę vietą; Susikeisti direktoriais su kitos firmos direktoriumi arba perkelti jį kitos firmos direktoriaus kėdę, kai ji yra laisva. 3. Direktoriu gali tapti bet koks asmuo, kuris turi teigiamą ar neutralią reputaciją serveryje bei atitinka visus Direktorių Prižiūrėtojo reikalavimus; 4. Kiekvienas direktorius prieš paskyrimą yra apklausiamas Direktorių Prižiūrėtojo; 5. Dalyvaujant tam tikrose rinkimuose kandidatas į direktoriaus postą privalo laikytis visų bendrųjų taisyklių bei būti aktyvus tiek forume, tiek serveryje. Rinkimų metu žaidėjo reputacija turi išlikti gera arba neutrali; 6. Po rinkimų Direktorių Prižiūrėtojas gali naujajam direktoriui pasiūlyti pavaduotoją, tai dažniausiai būna asmuo, kuris taip pat gerai pasirodė rinkimuose, tačiau jam nepasisekė. Naujasis direktorius turi į tai atsižvelgti, tačiau pasiūlymo gali ir nepriimti; 7. Rinkimų metu kandidatams yra draudžiama skelbtis, kad šie yra kandidatai (apie tai praneša Direktorių Prižiūrėtojas), prašyti forumo reputacijos taškų ant anketos; 8. Kandidatams yra draudžiama kopijuoti kitų anketas, buvusių direktorių idėjas, pasisavinti grafikos darbus, keiktis atrankos anketoje; 9. Po rinkimų naujasis direktorius negali dingti kaip į vandenį, jis turi tesėti pažadus ir vadovauti naujai firmai. PAVADUOTUOJŲ RINKIMAI 1. Firmos pavaduotoją gali išrinkti tik direktorius, tačiau jam naują asmenį į pareigas gali pasiūlyti tiek Direktorių Prižiūrėtojas, tiek kiti žaidėjai; 2. Direktorius pavaduotoją išrenka šiais būdais: Savo nuožiūra atsirinkdamas asmenį, kuris gali nedirbti jo vadovaujamoje firmoje; Paskirti naują pavaduotoją, kai šis laimi forumo rinkimus į pavaduotojo postą. 3. Pavaduotojas, palikus direktoriui, gali pretenduoti į tos firmos direktoriaus postą; 4. Kiekvienas pavaduotojas prieš paskiriant turi būti apklaustas Direktorių Prižiūrėtojo. VALDŽIOS ATSTOVŲ PAREIGYBĖS 1. Kiekvienas firmos valdžios atstovas privalo būti aktyvus tiek serveryje, tiek forume (prižiūrėti temas), tiek TeamSpeak programoje (prižiūrėti kanalus). Šie privalo rūpintis firma ir jos neapleisti, nepamiršti savo darbuotojų ir siekti geriausio vardant savo firmos; 2. Direktorius savo poste privalo išbūti bent 30 kalendorinių dienų, jei to nepadaro - įtraukiamas į NDS; 3. Pavaduotojas savo poste privalo išbūti bent 14 kalendorinių dienų, jei to nepadaro - įtraukiamas į NDS; 4. Direktorius po palikimo į kitas pareigas negali kandidatuoti 7 kalendorines dienas, pavaduotojas po pareigų palikimo gali iš karto kandidatuoti į kitos firmos valdžią; 5. Valdžios atstovai, kurie būna neaktyvūs bent 24 valandas, privalo apie tai pranešti Direktorių Prižiūrėtojui ir užpildyti valdžios atstovų neaktyvumo temą; 6. Valdžios atstovai privalo žinoti bendrąsias taisykles, Lietuvos Miestelių Vyriausybės informaciją, Bendrąsias firmų taisykles ir informaciją, Grobimo proceso informaciją; 7. Firmų valdžios atstovai turi suvokti, kad jie nėra šventieji ir jų darbas yra stebimas, už kiekvieną pažeidimą šiems bus paskirta atitinkama bausmė; 8. Firmos valdžios atstovai privalo elgtis pagarbiai, neįžeidinėti kitų žaidėjų ir stengtis nesikeikti. Jie turi būti tinkamų vadovų pavyzdžiai; 9. Firmos valdžios atstovas privalo dirbti savo firmoje, išimtis - kai paprašo palikti Direktorių Prižiūrėtojas ar yra laisvadienis; 10. Direktorius neprivalo turėti griežto darbo grafiko, tačiau tai yra patartina daryti, taip kaip, kaip ir turėti pertraukas sudėliotame grafike; 11. Valdžios atstovai privalo tikrinti NDS, ten esantys asmenys negali dirbtų jų valdomoje firmoje; 12. Skelbimai per /d privalo būti išsamūs, sveikintis vienaskaita draudžiama, reikia /d raidę naudoti tik esant būtinybei; 13. Direktorius ir jo pavaduotojai privalo firmos pelną valdyti atsakingai, gavus pinigų iš Direktorių Prižiūrėtojo skirti jas firmai, o ne sau, nepamiršti dalinti algas, premijas ir visaip kitaip skatinti savo darbuotojus. FIRMŲ VALDŽIOS ATSTOVŲ LAISVADIENIAI 1. Kiekvienas valdžios atstovas turi teisę į laisvadienį; 2. Valdžios atstovų laisvadieniai negali sutapti; 3. Direktorius ir pavaduotojai gali turėti laisvadieni tik tada, kai išbūna poste 7 dienas; 4. Laisvadienio metu valdžios atstovas gali dirbti bet kuriame darbe, klube ar gaujoje; 5. Tam tikri valdžios atstovai gali nepriimti į darbą kitų valdžios atstovų, tarkime S.W.A.T. valdžia gali nepriimti Dylerių valdžios, tačiau tam turi turėti svarią priežastį; 6. Valdžios atstovai negali išnaudoti laisvadienio savo naudai, t.y Dylerių direktorius įsidarbinęs į S.W.A.T. komandą negali atidaryti jų vartų, kad padarytų bazėje susišaudymą ir pnš.; 7. Jei vienintelis valdžios atstovas turi laisvadienį, o kita frakciją prieš tą firmą nori daryti veiksmą, ši to atlikti negali, nes vienintelis valdžios atstovas turi laisvadienį (išimtis, jei laisvadienio neišnaudoja ir valdžios atstovas dirba savo firmoje); 8. Papildomų laisvadienių gali suteikti tik Direktorių Prižiūrėtojas už tam tikrus nuopelnus; 9. Laisvadieniai turi būti aiškiai nurodyti darbų temose ir TeamSpeak kanaluose. Melagystės apie laisvadienius yra draudžiamos, už tai baudžiama įspėjimais. DARBŲ ATRANKOS 1. Atrankos susideda iš - masinės atrankos žaidime, paprastos atrankos žaidime, forumo atrankos (nuolatinės) ir mini atrankos; 2. Masinę atranką žaidime galima daryti tada, kai direktorius gauna naujas pareigas arba po komandos perrinkimo. Jos metu galima priimti iki 30 žaidėjų; 3. Masinė atranka neprisideda be bendrųjų atrankų skaičiaus per savaitę; 4. Paprastos atrankos metu žaidime galima priimti iki 15 žaidėjų; 5. Forumo atrankos (nuolatinės) metu galima priimti iki 20 žaidėjų; 6. Mini atrankos metu galima priimti iki 5 žaidėjų. Šią atranką turi tik Neutralios serverio firmos ir ją reikia vykdyti tik serveryje. Šią atranką Neutralios firmos gali papildomai vykdyti kas dvi savaites, t.y vieną savaitę gali vykdyti normalų skaičių atrankų, o kitą savaitę dar gali prisidėti ir mini atranką; 7. Teisėsauga, Nusikalstamos grupuotės ir Dalinai Nusikalstamos grupuotės per savaitę gali daugiausiai padaryti 2 atrankas (neskaitant masinės atrankos). Neutralios firmos per savaitę gali padaryti 3 atrankas, o kas antrą savaitę prisidėdami mini atranką iš viso gali ir 4 atrankas; 8. Valdžios atstovai per savaitę gali daryti atrankos tipus kokius tik nori, t.y gali būti dvi atrankos tik forume, Neutralių firmų atstovai per savaitę, jei nori, gali vykdyti visas tris atrankas žaidime ir pnš.; 9. Griežtai draudžiama priimti žaidėjus į darbą be atrankų, už tokį pažeidimą valdžios narys iš karto baudžiamas įspėjimu (išimtis - LMG komandos narys arba Direktorių Prižiūrėtojo paprašytas priimti į darbą asmuo); 10. Atrankos negali būti įslaptintos, visi atsakymai Forumo atrankoje turi būti vieši. Atrankos negali vykti Skype programoje ar kur kitur; 11. Tarp skirtingų firmų atrankų turi būti bent jau valandos skirtumas, tai galioja tiek Forumo atrankai, tiek žaidimo atrankos. Apie visas atrankas privaloma registruoti atrankų registracijoje (įskaitant masines, nuolatines, mini); 12. Nuolatinė forumo atranka skaitosi kaip viena atranka, kai į firmą priimate iki 20 žaidėjų. Jos ištrinti nereikia, ją reikia užrakinti, vėliau užregistruoti atranką Forume ir vėl atrakinti. Kiekvieną nuolatinę atranką privaloma registruoti atrankų registracijoje; 13. Direktorių Prižiūrėtojas gali įdarbinti save arba bet kokius kitus asmenis į tam tikras firmas; 14. Kiekvienas firmos valdžios atstovas privalo daryti nuotraukas dėl priimtų žaidėjų ir jas talpinti tam tikroje sukurtoje Forumo temoje, archuvuose; 15. Darbo sutartis negali viršyti 50.000 serverio valiutos, kai atranką rengia Teisėsaugos, Nusikalstamų ir Dalinai Nusikalstamų frakcijų atstovai; 16. Darbo sutartis negali viršyti 30.000 serverio valiutos, kai atranką rengia Neutralių frakcijų atstovai; 17. Kiekviena firma turi teisę į atrankos pratęsimą, jei atrankos metu nesurinko norimo skaičiaus darbuotojo. Pratęsimas gali vykti tada, kai jis nesutampa su kitos firmos atranka; 18. Vykdant nuolatinę atranką privaloma analizuoti kandidatus į darbą, privaloma paminėti, dėl ko jie nepateko į šią firmą; 19. Teisėsaugos, Dalinai Nusikalstamų ir Neutralių firmų darbuotojai gali migruoti tarp savo frakcijų, t.y Fūristai gali pereiti pas Transporterius, S.W.A.T. pas Policininkus ar Apsauginius ir pnš. Kiekvieną apmainytą darbuotoją reikia įrašyti į darbuotojų archyvą. Apsimainymo metu pinigai iš žaidėjų nėra imami. Teisėsauga Teisėsaugos frakciją sudaro šios firmos - S.W.A.T. (kas kadenciją keičiasi su FTB Agentais), FTB Agentai (kas kadenciją keičiasi su S.W.A.T.) ir Policija+Apsauga; Serveryje vienu metu gali gyvuoti tik dvi Teisėsaugos firmos - S.W.A.T. kartu su Policija+Apsauga arba FTB Agentai kartu su Policija+Apsauga; Teisėsaugos firmos privalo palaikyti bendrąją tvarką miesteliuose, stabdyti nusikalstamą veiklą, prižiūrėti paprastų civilių ir kitų firmų darbuotojų drausmę ir tvarką; Teisėsaugos frakcijos privalo vykdyti į grobimus, okupacijas, susišaudymus, DM darymus, riaušes, ginklų konvojus ir kitas veiklas, kurioje yra nusikalstama veikla; Teisėsauga gali vykdyti šturmus, reidus, kratas, izoliacijas, budėjimus ir kitas veiklas. TEISĖSAUGOS PAREIGYBĖS 1. Teisėsaugai draudžiama piktnaudžiauti turimomis galiomis ir darbine patirtimi, t.y jie negali be priežasties šaudyti su gautais ginklais, naudoti šaltojo ginklo be priežasties, įtarti, rakinti, netinkamai duoti baudas ir pnš.; 2. Teisėsaugai draudžiama rakinti grupelę žmonių, kai joje yra bent 5 žaidėjai. Taip pat Teisėsaugos frakcijos atstovai negali rakinti įvairių veiklų metu, juos įtarti ir kitaip trukdyti veiklas; 3. Teisėsauga negali rakinti ir įtarti žaidėjų šiuose vietose: Fūristų pasikrovimo aikštelėje; Dylerių bazėje bei ant jos platformos; Fūristų bazėje (negalioja takelis iki vartų); Baikerių bazės interjere; Transporterių garaže; Klubų bazėse; Gaujų teritorijose. 4. Teisėsaugai draudžiama turėti ryšius su Nusikalstamomis ar Dalinai Nusikalstamomis frakcijomis. Šie negali naudotis šių frakcijų paslaugomis, vartoti narkotikus, rūkyti žolę, padėti pardavinėti prekes ar pravežti krovinius; 5. Teisėsauga privalo vykti į Nusikalstamų ir Dalinai Nusikalstamų (jei protestas - ir Neutralių) firmų veiksmus, net ir tada kai yra susirinkimas, treniruotė, apmokymai, pertrauka, atranka (išimtis, jei atranką veda vienas valdžios atstovas, o kitų valdžios atstovų nėra); 6. Teisėsauga bet kada gali stabdyti serverio žaidėjus patikrinimui, net ir tada, kai jie neturi įtarimo lygio: Policija gali tikrinti visus serverio žaidėjus išskyrus Fūristus bei Dylerius. Reidų metu Policija gali tikrinti bet kurį serverio žaidėją; S.W.A.T. ar FTB Agentai gali tikrinti bet kurį serverio žaidėją bet kuriuo paros metu; Policija gali dėti įtarimą bet kuriam serverio žaidėjui, nors kai kurių tikrinti ir negali, įskaitant ir Fūristus (tikrinti su priekaba negalima, bet galima dėti įtarimą už NON-RP) ir Dylerius, bausti bet kurį serverio žaidėją už pažeidimus; S.W.A.T. arba FTB Agentų aukščiausio rango nariai gali dirbti be darbinės uniformos, tikrinti, įtarti ir pasodinti į kalėjimą. Tokių aukščiausio rango narių firmoje gali būti iki 5 (be valdžios atstovų). 7. Teisėsauga privalo suteikti kiekvienam serverio žaidėjui baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo, išskyrus: Kai bauda būna duota, tačiau žaidėjas vis tiek daro pažeidimus; Kai žaidėjas yra Nusikalstamų Frakcijų (Baikeriai, Gauja, Klubas, Dyleriai) atstovas. Tokiems asmenims baudos nėra taikomos; Kai žaidėjas yra Dalinai Nusikalstamų frakcijų atstovas (Fūristai ir Transporteriai) privaloma duoti jam baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo, išskyrus tuos atvejus, kai šie yra po nusikalstamos veiklos (baudos nedalinamos vieną valandą); Apsaugos darbuotojams baudos duodamos iki bet kiek įtarimo, kadangi šie yra Teisėsaugos atstovai; Kai žaidėjas yra serverio direktorius ar pavaduotojas - jam duodama bauda iki 25 įtarimo (išskyrus Nusikalstamų frakcijų valdžios atstovus); Fūristų ir Transporterių valdžios atstovams suteikiamos baudos iki 15 žvaigždučių įtarimo; Kai žaidėjas yra LMG komandos narys - jam duodama bauda iki 25 įtarimo. 8. Draudžiama Teisėsaugos atstovams užtverti įvažiavimus į miestelius, tačiau šie gali pasidėti porą kliūčių patikrinimui, neužtverdami kelio; Važiavimas geležinkeliu yra laikomas NON-RP; Dėti kliūtis privaloma taip, kad būtų normalus pravažiavimas. 9. Kiekviena Teisėsaugos frakcija gali atlikti po vieną komendanto valandą, t.y kiekviena firma turi po vieną komendanto valandą per dieną, kai nėra dalinamos baudos serverio žaidėjams. Policija+Apsauga skaitosi kaip viena firma, tad jie turi tik vieną komendanto valandą per dieną; 10. Teisėsaugos atstovai privalo turėti įtarimus už kiekvieną įtarimą, už įtarimo uždėjimo įrodymų neturėjimą asmuo gali būti užblokuotas, išmestas iš darbo: Įtariant žaidėją privaloma turėti įrodymus, šie įrodymai galioja 30 minučių. Nepatenkintas asmuo uždėtu įtarimu turi pateikti papeikimą per 30 minučių nuo uždėjimo laiko; Už narkotikus, nelegalias prekes, važiavimą be diržo/technikinės, girtumą ar apsvaigimą įtarimas uždedamas automatiškai; Radus narkotikų, Teisėsaugos atstovai privalo juos atimti. Jei žaidėjui buvo uždėtas įtarimas už šaudymą, Teisėsaugos atstovas gali atimti ginklus; Draudžiama įtarti žaidėją du kartus už tą patį dalyką. Nesiskaito, kai žaidėjui yra duodama bauda, o jis vėl padaro tą patį pažeidimą; Jei žaidėjui uždėjote netinkamą įtarimą - privalote duoti jam baudą bei grąžinti pinigus; Įtarimas už pažeidimą dėl neįjungtų šviesų galioja tarp 21 valandos vakaro ir 6 valandos ryto; Įrodymai per /pzu negalioja. 11. Teisėsauga negali daryti DM miesteliuose ir už jų ribų, įvairių susišaudymų, nesilaikyti eismo taisyklių, daryti riaušių; 12. Teisėsauga negali kištis į Nusikalstamų ir Dalinai Nusikalstamų grupuočių pykčius; 13. Dėti įtarimą už miestelių ribų yra griežtai draudžiama, nebent turite įrodymus, kai žaidėjas pažeidė taisykles miesteliuose; 14. Kiekvienas naujai įdarbintas žaidėjas pirmiausia privalo išdirbti Apsaugoje 5 dienas ir tik po 5 dienų gali būti priimtas į Policijos firmą. Apsaugos firma tampa lyg akademija, kurią praėjęs gali dirbti Policijoje. Nesvarbu, kokį statusą žaidėjas turi serveryje (išskyrus komandos narius ir su laisvadieniais kitų firmų valdžios atstovus), visi turi pradėti nuo Apsaugos. Direktorius su pavaduotojais iš karto gali darbintis į Policiją, tačiau rekomenduojama palikti vieną ar kelius atsakingus asmenis už Apsaugą ir kitus už Policiją; 15. Apsaugos darbuotojai į pagrindinę Teisėsaugos grandį - S.W.A.T. (palikus direktoriui - FTB), negali pereiti. Šie gali pereiti į pagrindinę Teisėsaugos grandį tik tada, kada yra įdarbinti Policijoje. S.W.A.T. firmos darbuotojai gali pereiti savo nuožiūra arba į Policiją, arba į Apsaugą, tačiau jei pereina į Apsaugą, ten turi praeiti 5 dienų akademiją. 16. Jei Neutralios firmos daro protestą, jį numalšinti vyksta tik Policija+Apsauga, S.W.A.T. (FTB) nesikiša. TEISĖSAUGOS VEIKLOS Teisėsauga gali daryti kratas: Kratos yra skirstamos į paprastąsias ir į valdžios atstovų kratas; Paprastųjų kratų metu Teisėsaugos atstovai atvyksta į tam tikrą vietą ir joje "ieško nelegalių prekių" 20 minučių. Kratos metu Nusikalstoma ar Dalinai Nusikalstoma frakcija turi atsiimti savo teritoriją, jei to nepadaro - moka Teisėsaugos frakcijai 300.000 serverio valiutos. Jei Teisėsaugai nepavyksta išbūti teritorijoje 20 minučių - susimoka Nusikalstomai ar Dalinai Nusikalstomai frakcijai 400.000 serverio valiutos; Paprastųjų kratų vietos - Dylerių bazė, Fūristų bazė (ne ofisas), Fūristų pasikrovimas, Transporterių bazė (ne garažas), Gaujų teritorijos; Kratas galima daryti tik prieš tos kratos vietos valdančius asmenis, t.y Dylerių bazę prieš dylerius, Fūristų pasikrovimą ir Fūristų bazę prieš fūristus, Transporterių bazę prieš transporterius, Gaujų teritorijas prieš gaujas. Klubuose ir baikerių firmoje kratų daryti negalima; Į kratų teritorijas galima patekti su kliūtimis, tačiau paskelbus, kad vyksta krata, kliūčių būti negali; Kratas galima daryti tik tada, kai kratos teritorijoje nėra daugiau kaip 3 judančių žaidėjų; Kiekviena Teisėsaugos frakciją per dieną turi po 1 kratą, kratų kartu daryti Teisėsaugos firmos negali. Krata skaitoma išvalyta, kai teritorijoje nėra nei vieno Teisėsaugos atstovo. Valdžios atstovų kratų metu Teisėsaugos atstovai gali "pagrobti" Nusikalstamų ar Dalinai Nusikalstamų firmų valdžios atstovus (tik direktorius ir pavaduotojus). Juos surakinę, Teisėsaugos atstovai veža žaidėją į savo bazę ir tada paskelbia viešai, kad tos firmos valdžios atstovas yra po tam tikros firmos krata. Nusikalstamų frakcijų atstovai privalo išlaisvinti savo firmos lyderį, tam jie turi 20 minučių. To nepadarę, Nusikalstamų ar Dalinai Nusikalstamų firmų atstovai turi susimokėti Teisėsaugai 400.000 serverio valiutos, o jei išlaisvina - Teisėsauga moka 300.000 serverio valiutos kompensaciją; Surakintas valdžios atstovas turi būti paliktas prie įdarbinimo ikonos Teisėsaugos firmos bazėje; Bazėje negali būti naudojamos kliūtys, tik transportas. Vartai privalo būti atidaryti; Valdžios lyderis skaitomas išlaisvintas tada, kai jį nusiveža į savo bazę Nusikalstamų ar Dalinai Nusikalstamų darbuotojai arba po to kai, kai išvalo visą bazė nuo Teisėsaugos firmos atstovų; Po veiksmo privaloma atrakinti firmos valdžios atstovą; Kai yra grobiamas valdžios atstovas, Teisėsaugai draudžiama lipti ant savo pickup, kad negalėtų gydytis. Teisėsauga gali daryti šturmus: Šturmus gali vykdyti tik S.W.A.T. ir FTB Agentų firmos; Šturmas gali būti pradėtas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamų grupuočių bazėje(ar kitoje šturmo vietovėje) yra 3 gaudomi asmenys; Šturmo metu galima naudoti kliūtis, tačiau negalima rakinti, įtarti, naudoti tazerio; Šturmo metu negalima gydytis, naudoti teleportacijos komandų į šturmo lokaciją; Šturmas maksimaliai gali vykti 10 minučių; Šturmo metu, nusikaltėliams griežtai draudžiama slėptis dylerių interjere, fūristų ofise; Šturmuotojai į šturmą gali grįžti iki tol, kol nusikaltėliai nepaskelbė jog bazė buvo apginta, po tokio skelbimo grįžti griežtai draudžiama; Bėgti nuo šturmo nėra draudžiama; Šturmas gali būti daromas kas valanda; Po šturmo išvalymo arba išlaikymo SWAT ar FTB Agentų darbuotojai turi lygiai 30 sekundžių pasišalinti iš bazės ribų, to nepadarius per šį laiką gali būti baudžiami. Teisėsauga gali daryti reidus: Reidus gali vykdyti tik Policijos+Apsaugos firma. Reidus galima daryti du kartus per dieną; Reidai gali trukti 15 minučių; Jei teisėsauga reido metu aptinka 5 pažeidėjus iš Direktorių Prižiūrėtojo gali pasiimti 100.000 serverio valiutos išpirką; Reidus galima vykdyti bet kuriuo paros metu; Reidų metu Policija įgauna teisę tikrinti visus serverio žaidėjus (fūristai su priekabomis ir dyleriai); Reido metu teisėsauga gali rakinti, naudoti tazerį, dėti itarimą už pažeidimus ir sodinti į kalėjimą; Apie reido pradžią ir pabaigą teisėsaugos valdžia privalo paskelbti per /d (pavyzdys "Policininkai reiduoja miesteliuose iki 20:15", "Policininkai baigė reidą bei sėkmingai kimba į darbus"). Nusikalstamos grupuotės Nusikalstamas grupuotes sudaro Dylerių firma; Nusikalstamos grupuotės turi vykti į visas veiklas, vykdomas prieš jas; Nusikalstamos grupuotės gali organizuoti grobimus, okupacijas, susišaudymus, riaušes, DM darymą ir kitas nelegalias veiklas. NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ PAREIGYBĖS 1. Nusikalstamos firmos gali teikti savo paslaugas bet kada ir bet kur. Apie tai galima paskelbti viešu skelbimu; 2. Kiekvienos nusikalstamos firmos nariai turi teisę dalyvauti gaujų veiksmuose, tačiau vienu metu gaujos veiksme negali būti daugiau, kaip 4 tos pačios nusikalstamos frakcijos darbuotojų; 3. Nusikalstamos grupuotės gali dirbti be uniformos ir transporto priemonės, jeigu priklauso aukščiausiam darbo rangui ar būriui (apie tai privalo būti parašyta darbo skiltyje). NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ VEIKLOS Nusikalstamos grupuotės gali daryti ne tik grobimus, bet ir okupacijas: Nusikalstamos firmos gali vykdyti okupacijas praktiškai bet kur, okupacijoms galioja visos grobimo taisyklės, išskyrus žolės putimo - žolę pusti galite bet kada; Teisėsauga privalo reaguoti bei malšinti okupaciją, visos Teisėsaugos firmos vyksta į okupaciją; Nusikalstamos grupuotės okupacijas gali daryti kartu su gaujomis ar Dalinai Nusikalstamomis grupuotėmis; Nusikalstamos grupuotės gali daryti ginklų konvojus: Dyleriai turi teisę gabentis ginklus iš Las-Venturas miesto, kitaip tariant - organizuoti ginklų konvojų; Dyleriai gali organizuoti ginklų konvojų tik prieš S.W.A.T. arba FTB Agentų firmą; Prieš organizuojant konvojų, privaloma nuotrauka, kuomet yra prisijungę bent 8 S.W.A.T. ar FTB Agentų firmos darbuotojų bei valdžios atstovas kuris nėra AFK ilgiau nė 10 minučių; Nuotraukos galioja 15 min.; Ginklų konvojaus metu Teisėsaugai komandai yra draudžiama, dėti kliūtis, rakinti, įtarti, naudoti tazerį, spyglius; Ginklų konovjaus metu SWAT komandai yra draudžiama daryti /ateles prie Dylerių bazės, statyti žmones prie balto tilto, statyti mašinų blokadas prie balto tilto; Visas veiksmas turi vykti važiuojant arba vejantis furgonus, juos taranuojant iš šonų. Draudžiama „pasiruošti“ bei pastatyti mašinų blokadas dylerių maršrute - taip suprantame, jog nelegalių pervežimų metu realybėje taip yra efektingiausiai sustabdomi tokie dalykai, tačiau tokiu atveju būtų tiesiog per lengva teisėsaugai sustabdyti ginklų pervežimus; Ginklų konvojaus principas - dyleriai nuvažiuoja į LV sandėlį, pradeda krautis 2 Burritos ginklų (privalo būti skelbimas, jog pradedama krautis ginklus, ginklų vertė. Pasikrovus ginklus, dylerių valdžia turi paskelbti skelbimą jog konvojus pradedamas vežti, tada šie turi pargabenti juos į Dylerių bazę bei iškrauti tam tikrame garaže, taip pat turi atsirasti skelbimas jog pradedamas konvojaus iškrovimas; Pasikrovimo laikotarpis - 5 minutės, išsikrovimo laikotarpis - 5 minutės. Pasikrovimo, išsikrovimo metu prie kiekvieno Burrito vairų privalo sėdėti dyleris. Vykstant ginklų pervežimui S.W.A.T. ar FTB Agentų komanda gali lipti, veržtis į dylerių bazę taip siekiant sustabdyti konvojaus išsikrovimą. Dylerių firmos bazės vartai privalo būti atidaryti vykstant ginklų konvojui; Tiek Dyleriams, tiek S.W.A.T. ar FTB Agentams gali padėti Mechanikų firmos darbuotojai; Teisėsaugos komandai leidžiama naudoti tik darbines tr. priemones, galima naudoti visas darbines tr. priemones tačiau draudžiama purkšti vandenį konvojaus metu; Teisėsaugos komanda negali daryti Drive-By konvojaus metu, Dyleriai gali. Teisėsaugos komandai nėra draudžiama šaudyti nuo mašinų stogų; Konvojaus metu galima tiek šaudyti į Burritos, tiek bandyti juos apversti; Konvojaus metu draudžiama naudotis Admin, VIP komandomis, mašinas gydyti gali tik mechanikai; Konvojaus pasikrovimo sandėliai: Pirmasis sandėlis (1x1 - 400.000 serverio valiutos) NUOTRAUKA Antrasis sandėlis (1x1 - 500.000 serverio valiutos) NUOTRAUKA Ginklų konvojų dyleriai gali organizuoti vieną kartą per dieną; Sėkmingai pristačius, iškrovus 2 Burritos - S.W.A.T. ar FTB Agentų komanda privalo sumokėti pilną pinigų sumą dyleriams. Teisėsaugos komandai sunaikinus abu Burritos - dyleriai sumoka pilną konvojaus vertę kažkuriai Teisėsaugos firmai; Konvojaus išsikrovimo garažas NUOTRAUKA Dalinai nusikalstamos grupuotės Dalinai Nusikalstamos frakcijos firmos - Fūristai bei Transporteriai; Dalinai Nusikalstamos grupuotės koncentruojasi ne į tik savo darbo specifiką, tačiau į šiokią tokią nusikalstamą veiklą Dalinai Nusikalstamos grupuotės gali grobti, okupuoti, reketuoti, daryti susišaudymus, DM miesteliuose, kelti riaušes, daryti nelegalias siuntas, sandėlių apiplėšimus ir kitas veiklas. DALINAI NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ PAREIGYBĖS 1. Dalinai Nusikalstamos firmos gali teikti savo paslaugas bet kada ir bet kur. Apie tai galima paskelbti viešu skelbimu; 2. Dalinai Nusikalstamų grupuočių nariai negali priklausyti gaujoms; 3. Transporterių firma gali padėti kitoms nusikalstamoms ar dalinai nusikalstamoms firmoms teikdamos savo paslaugas; 4. Transporteriai ir Fūristai gali kariauti tarpusavyje. Transporteriai ar Fūristai gali kariauti su klubais ar gaujomis; 5. Fūristams ir Transporteriams po nusikalstamų veiklų (grobimai, susišaudymai, okupacijos, nelegalios siuntos) negali būti suteikiamos baudos vieną valandą. Visais kitais atvejais Fūristams ir Transporteriams privaloma suteikti baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo; 6. Dalinai nusikalstamos firmos negali būti gaujiniais, tačiau gali padėti jiems veiksmuose (tarkime S.W.A.T. šturmuoja Gaują, šie galėtų atvykti į pagalbą). DALINAI NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ VEIKLOS Tiek Fūristai, tiek Transporteriai gali reketuoti: Reketuoti firmos gali tik tuo atveju, kai kariauja tarpusavyje; Reketas vyksta Fūristų bazėje (ne ofise) ir Transporterių bazėje (ne ofise). Už kiekvieną sėkmingai išlaikytą laiko tarpą priteisiama 50.000 serverio valiutos išpirka, laiko tarpas yra 5 minutės, ilgiausiai galima laikyti 20 minučių; Rekete gali dalyvauti tik toks firmos darbuotojai, privaloma, kad kitos firmos būtų bent 8 prisijungę žaidėjai bei valdžios narys (prisijungęs, o ne AFK); Per dieną daugiausiai galima padaryti du reketus. Tiek Fūristai, tiek Transporteriai gali grobti, apie tai plačiau paaiškinta grobimo procese. Fūristai kartu su Transporteriais gali vykdyti nelegalias siuntas: Nelegalių siuntų principas - Fūristai su savo transporto priemonėmis, o Transporteriai su savo, kartu pasikrauna narkotikų siuntą Fūristų pasikrovime. Kai visi pasikrauna, Fūristų ir Transporterių firmų valdžios atstovai turi paskelbti, jog yra gabenama nelegali siunta. Vykstant siuntai, Fūristų firmos darbuotojai vairuoja ir stengiasi pristatyti krovinį, o tuo metu Transporteriai turi stengtis, kad Fūristų nesurakintų Teisėsaugos atstovai, taip jie gali šaudyti, daužyti Teisėsaugos transportą, trukdyti jiems. Jei Fūristų darbuotojai iškrauna bent 5 narkotikų siuntas - šie iš S.W.A.T. ar FTB Agentų prisiteisia po 200.000 serverio valiutos (Teisėsauga turi sumokėti 200.000 tiek Fūristam, tiek Transporteriams). Jei Fūristams nepavyksta pristatyti 5 krovinių narkotikų, šie kartu su Transporteriais susimoka S.W.A.T. ar FTB Agentų valdžiai po 150.000 serverio valiutos (tiek Fūristai, tiek Transporteriai moka Teisėsaugai); Siuntų metų Fūristų valdžia gali gudrauti - vežti ne visus krovinius su narkotikais, šie gali vežti ir telefonus ar kažką kitą, tik tam, kad apgautų Teisėsaugos darbuotojus, tačiau vis tiek būtina iškrauti bent 5 narkotikų siuntas; Teisėsaugos darbuotojai gali tikrinti, rakinti ar įtarti tik nuo balto, pasienio ar raudono tilto pabaigos bei visose miestelių ribose; Fūristų valdžia privalo turėti įrodymus, kad iškrovė bent 5 narkotikų krovinius, jei neturi įrodymų - kartu su Transporteriais susimoka Teisėsaugai; Fūristai, jei nėra Transporterių valdžios gali vieni daryti nelegalias siuntas, tačiau jei jis yra - be jų daryti draudžiama. Fūristai kartu su Transporteriais gali vykdyti okupacijas: Dalinai Nusikalstamos firmos gali vykdyti okupacijas praktiškai bet kur, okupacijoms galioja visos grobimo taisyklės, išskyrus žolės putimo - žolę pusti galite bet kada; Teisėsauga privalo reaguoti bei malšinti okupaciją, visos Teisėsaugos firmos vyksta į okupaciją; Dalinai Nusikalstamos grupuotės okupacijas gali daryti kartu su kitomis Nusikalstamomis grupuotėmis. Fūristai gali vykdyti sandėlių apiplėšimus: Fūristai turi teisę 1 kartą per dieną užgrobti Dylerių LV ginklų sandėlį; Sandėliai yra vienas prie kito, todėl grobimas skaitysis kaip abiejų sandėlių užgrobimas; Užgrobus sandėlį Fūristai privalo jį laikyti 20 minučių, sandėlį atgrobinėja dyleriai, sandėlio išpirka 200.000 serverio valiutos bei Fūristams išlaikius sandėlio grobimą - dyleriai tą dieną negali vykdyti ginklų vežimo iš LV miesto prieš S.W.A.T. ar FTB Agentų firmas Neišlaikius grobimo Fūristai privalo sumokėti 100.000 kompensacijos Dyleriams už išpuolį. Neutralios firmos Neutralias firmas sudaro - Medikai ir Mechanikai; Neutralios firmos turi dirbti pagal savo darbo specifiką bei teikti savo paslaugas firmoms bei serverio žaidėjams; Neutralios firmos gali rengti įvairius renginius, protestus, budėjimus, nuolaidų valandas ir kt.. NEUTRALIŲ FIRMŲ PAREIGYBĖS Neutralios firmos negali dalyvauti gaujų veiklose; Veiksmo metu gydančiųjų medikų maksimaliai gali būti po tris vienai frakcijai. Karo medikų gali būti iki 2 vienoje grobiamoje pusėje, tačiau karo medikai privalo būti pasiskirstę po lygiai abiejose pusėse, t.y. jei yra 2 karo medikai vienoje pusėje, o kitoje pusėje nėra nė vieno - vienas iš karo medikų privalo pereiti į kitą pusę; Karo medikai gali pūsti žolę tiek už nusikalstamą, tiek už teisėsaugos pusę; Karo medikai esantys teisėsaugos pusėje privalo naudoti 70 ID aprangą; karo medikai esantys nusikalstamoje pusėje privalo naudoti 143 ID aprangą; Karo medikai gali tiek šaudyti, tiek gydyti grobimų metu; Karo medikais gali būti tik aukščiausiojo lygio medikai, apie juos turi būti sukurta speciali tema forume, surašyti darbuotojai esantys karo medikai; Karo, bei paprastiems medikams leidžiama teleportuotis į grobiamąją lokaciją; Neutralios firmos gali dirbti be uniformos ir transporto priemonės, jeigu priklauso aukščiausiam darbo rangui ar būriui (apie tai privalo būti parašyta darbo skiltyje); Mechanikai gali daryti DM miesteliuose, tačiau po tokios veiklos jeims baudos nėra suteikiamos. NEUTRALIŲ FIRMŲ VEIKLOS Neutralios firmos gali daryti protestus: Protestus gali rengti tiek Medikai, tiek Mechanikai. Firmos gali rengti protestus arba po vieną, arba kartu; Į protestą vyksta tik Policija+Apsauga. Protestą galima daryti tik tada, kai yra šios firmos valdžia, ji turi būti prisijungusi, o ne AFK; Protestuose gali dalyvauti paprasti civiliai, tačiau juose negali būti kitų firmų žaidėjų; Protestus organizuoti galima šiose vietovėse: teismo salėje, žvejybos turguje, ant ūkininkų kalno; Protesto metu nėra draudžiama naudotis medikų paslaugomis, draudžiama naudoti psichotropines medžiagas, ginklus, ADMIN/VIP komandas. Grįžti į protestą nėra draudžiama; Protesto trukmė - 20 minučių; Už nesėkmingus protestus neutraliosios firmos privalo kompensuoti kiekvieną dalyvavusią teisėsaugos firmą po 100.000; Už sėkmingus protestus neutraliosios firmos turi teisę į papildomą laisvadienį tai savaitei, 200.000 serverio valiutos, vieną grobimą prieš teisėsaugą; Protestas gali būti rengiamas 3 kartus per savaitę. Grobti tam tikrus pastatus ar žaidėjus gali tik Nusikalstamos firmos, Dalinai Nusikalstamos firmos (išimtis Neutralios firmos, kai išlaiko protestus) Grobimai skirsto į tris tipus - nelemituotus grobimus, limituotus grobimus, žmonių grobimu: Nelimituotų grobimų vietos: a) Bet kokios Nusikalstamų ar Dalinai Nusikalstamų grupuočių bazės - Dylerių, Fūristų, Transporterių, Gaujų, Klubų bazės. Į šias bazes galima patekti įsėdus per vartus į transporto priemonę. Grobimai darbų bazėse vyksta dėl to, jog tai yra kiekvienos firmos tvirtovė. Grobdami šią vietą labiausiai pažeisite firmos branduolį, darbuotojai nesijaus tokie saugūs, bus pasimetę ir neužtikrinti. Grobiama 15 minučių. b) Viešbutis - klasikinis /vt 2 miestelyje esantis pastatas, kuris yra vienas iš populiariausių grobimų pasirinkimų tarp grobėjų. Šioje vietoje žaidėjai turi nusipirkę prašmatnius viešbučių kambarius, tad Teisėsaugos atstovai privalo juos apsaugoti nuo nusikaltėliu, lygiai taip pat apsaugant Viešbučio turtą. Šiuo metu galima grobti tik viešbučio priekį (laiptukus). Viešbutyje galima maksimaliai padėti 3 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos c) Apsaugos rūsys - dažnai naudotas, tačiau pamirštas pastatas, priklausantis Apsaugos firmai. Pastato rūsyje yra gaminamos įvairios pramonei skirtos medžiagos, tačiau grobėjus vilioja ne tai kas yra gamina, o kas saugoma Apsaugos rūsyje. Apsaugos rūsys ypatingas tuo, kad jame saugomi itin vertingi ginklai bei konfiskuotos narkotinės medžiagos. Nusikalstamos ar Dalinai nusikalstamos grupuotės gali grobti tik Apsaugos rūsį, t.y prieš paskutinę erdvę, kuri yra plati, kurioje yra kolonos, už kurių galima slėptis. Jei grobėjai nori, gali prisiartinti arčiau, iki kur galima prieiti pavaizduota nuotraukose. Draudžiama lįsti į paskutinį kambariuką, kuris yra už galinių durų. Teisėsauga rūsyje gali pasidėti daugiausiai 5 kliūtis. Į Apsaugos bazę galima patekti įsėdus į tr. priemonę per vartus. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos d) Caligula's Casino - taip pat viena populiariausių grobimo vietų, populiari dėl savo lošimų žetonų vertės bei lošimų automatų, kuriuose yra itin daug pinigų. Grobti galima tik šio pastato laiptukus, priekio ir paskutinio kambario - negalima. Teisėsauga šiame pastate gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos e) Las Venturas Flying School - dar vienas pastatas esantis Las-Venturas mieste, LV oro uoste, šalia milžiniško garažo. Šio pastato reikšmė itin svarbi, čia mokosi skraidyti stipriausi viso pasaulio lėktuvų pilotai. Grobėjai dažnai pasirenka šią vietą dėl kasų, kuriose yra itin daug pinigų, nes mokslai už pilotavimą yra kosminiai. Teisėsauga čia gali dėti nelimituotą kiekį kliūčų. Grobiantieji gali būti pastato apačioje ar ant stogo. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos f) Motelis - FC miestelyje pastatytas pastas, kuriame apsistoja turistai. Grobiantieji dažniausiai grobia šį pastatą dėl turistų pinigų bei vertingų jų dalykų. Teisėsauga čia gali dėti nelimituotą kiekį kliūčių, o grobiantieji privalo likti šio motelio teritorijoje. Grobiama 15minučių. Grobiamos vietos nuotraukos g) FC Kalnas - buvusi viena populiarusių grobiamų vietų, ją dažniausiai grobią dėl brangių kosminių įrenginių, kurie yra pastatyti ant kalto, tačiau šiais laikais labiau dėl brangių mašinų, kurios kartais nuo karto apsilanko ant šio kalno. Grobėjai gali užimti tik šio kalno viršų ant platformos, draudžiama slėptis kalno gale šalia antenos, tačiau galima šiek tiek pabėgioti į priekį, prie akmenų. Teisėsauga gali nelimituotai dėti kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos h) A4 skydinė - nauja vieta, kurią sugalvojo grobti nusikaltėliai dėl didelio alyvos kiekio. Taip pat čia yra vertingos elektros saugyklos. Šioje vietoje galima grobti tik pirmąjį kambariuką, toliau bėgti yra draudžiama. Teisėsauga čia gali padėti daugiausiai 2 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos i) Žvejybos tiltas - šiuo metu naujai atsiradusi vieta tarp grobėjų, kuri yra populiari dėl vertingų žuvų siuntų. Čia grobėjai privalo būti tilto teritorijoje, šalia tilto ant žemės būti negali. Teisėsauga čia gali dėti nelimituotą kiekį kliūčių. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos y) SF oro uosto tunelis - populiariausia SF oro uosto vieta, kuri jungia du šio oro uosto išvažiavimus. Grobiantieji gali laikyti tik tunelio galą, kuris yra pavaizduotas nuotraukose. Teisėsauga daugiausiai gali dėti 4 kliūtis, o šie pro tunelio pradžią įvažiuoti negali. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos j) SF metro stotis - itin reikšminga vieta San Fierro mieste, kurią pasiekia miesto traukiniai ir metro. Ši vieta mėgstama dėl turistų apiplėšinėjimų ir kasos aparatų švarinimų. Grobiantieji gali būti tik metro pastate, ant bėgių jų neturi būti. Teisėsauga į pastatą gali patekti pro visas puses, o kliūtis čia jie gali dėti 4 kartus. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos k) Wang cars - turtuolių prabangių automobilių salonas, kuris yra itin populiarus dėl nusikaltėlių ne tik dėl prabangių automobilių, bet ir dėl juose paslėptų nelegalių medžiagų. Nusikaltėliai čia gali būti abejose interjero aukštuose, jiems nėra draudžiama išbėgti į kiemą, tačiau yra privaloma būti Wang Cars teritorijoje. Teisėsauga čia gali dėti bet kiek kliūčių. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos l) Stadionas - senas geras stadionas, kuris buvo populiarus visais laikais. Šį pastatą grobiama dėl itin senų retro automobilių, kurie yra labai vertingi juodojoje rinkoje. Šiame pastate grobiantieji gali būti arba stadiono pradžioje arba stadione gale. Draudžiama būti ant stogelio. Teisėsauga čia gali dėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos m) Pasienis - daug kam pamiršta vieta, tačiau vertinga tuo, kad galima apiplėšti pro šalį važiuojančius asmenis bei tam tikrus gabenamus krovinius. Taip pat nusikaltėliai čia susigrąžina konfiskuotas nelegalias medžiagas ar ginklus. Grobimo metu privaloma būti vienoje pusėje vartų, draudžiama bėgioti toliau už tilto. Teisėsauga gali dėti bet kiek kliūčių. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos n) LS atsargų bazė - Los Santos mieste įsikūręs Maxima parduotuvės sandėlys, kuriame yra vertingų krovinių bei siuntų. Šioje vietoje grobėjai gali būti tik iki fūrų priekabų, į sandėlio vidų ar teritorijos galą bėgti draudžiama. Teisėsauga daugiausiai gali padėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos o) LS vyriausybė - labiausiai saugoma Los Santos miesto vieta, kurioje dirba atsakingi asmenys dėl viso miesto. Čia patekti galima per tris puses, grobiantieji privalo laikyti vyriausybės vidinį kiemelį, o už jo ribų bėgti draudžiama. Teisėsauga čia gali dėti neribotą kiekį kliūčių. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos p) Atrakcionai - prabangi vieta Los Santos mieste, čia dažniausiai lankosi turistai, kurie yra itin turtingi, dažniausiai šie būna su vaikais. Nusikaltėliai čia gali grobti tik galą, priekinėse parduotuvėse būti negalima. Teisėsauga čia gali pasidėti daugiausiai 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamų vietos nuotraukos r) /vt 1 tunelis - itin svarbi susisiekimo vieta, per kurią galima patekti link /vt 1 miestelio. Grobiantieji privalo likti tunelyje, o Teisėsauga gali patekti per abi puses. Kliūčių čia dėti negalima. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos s) LS vila - turtingo multimilijonieriaus vila, kurioje yra užrakinti turtai. Grobiantieji privalo būti šios vilos teritorijoje, o Teisėauga gali dėti kiek tik nori kliūčių. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos t) LS rūmai - Los Santos buvusio mero rezidencija, kuris šiuo metu joje gyvena. Čia paslėpta didžiuliai turtai, garažuose prabangios mašinos, o rūsiuose daug nelegalių medžiagų. Galima grobti tik šių rumų stogelį, ant laiptukų stovėti negalima. Teisėsauga gali naudoti kiek tik nori kliūčių. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos u) Botanikos sodas - Los Santos esantis botanikos sodas populiarus tuo, kad jame auginamos kanapės. Grobiantieji dažnai atvyksta ir dėl kitų psichotropinių medžiagų, iš kurių populiariausia - grybukai. Nusikaltėliai gali grobti tik botanikos sodo priekį, į patį galą už stiklo bėgti negalima. Teisėsauga čia turi 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos Limituotų grobimų vietos: a) Picerija (10x10) - /vt 2 miestelyje įsikūrusi piceriją, kuri seniau buvo pamėgta nusikaltėlių. Čia nusikaltėliai plūsta dėl pinigų, kurie yra kasos aparatuose. Teisėsauga viduje gali pasidėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos b) Regitra (7x7)- Las-Venturas mieste įsikūrusi vairavimo mokykla traukia jaunus žmones, kurie turi pinigų. Teisėsauga čia gali dėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos c) Maxima (5x5) - /vt 1 miestelyje įsikūrusi parduotuvė, dažniausiai grobiama dėl kasoje esančių pinigų, tačiau kartais ir dėl maisto. Teisėsauga čia kliūčių dėti negali. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos d) Kovos menų salė (10x10) - sakoma, kad čia paslėpti karate meistrų turtai. Dauguma nusikaltėlių grobia šią vietą dėl smalsumo, tačiau kai kurie pasiima vertingus daiktus iš Azijos. Teisėsauga gali pasidėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos e) Bokso salė (7x7) - grobiama dažniausiai dėl brangios sportinės aprangos bei treniruoklių, tačiau dažnai patys boksininkai piniginėse turi nemažą sumelę šlamančių. Teisėsauga čia kliūčių dėti negali. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos f) Klubas (10x10) - pastatas įsikūręs /vt 3 miestelyje. Seniau buvo populiarus grobiamų pastatų sąraše, tačiau pasikeitė savininkai ir šis klubas apmirė. Dabar nusikaltėliai renkasi šią vietą dėl gėrimų ir nelegalių medžiagų. Teisėsauga gali dėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos Žaidėjų grobimų vietos: a) LV garažas - nusikaltėliai gali būti ant stogo, teisėsauga gali dėti bet kiek kliūčių. Grobiama 20 minučių. Vieta, kurioje reikia laikyti pagrobtą žaidėją b) LVPD garažas - nusikaltėliai gali būti arba garaže ant žemės, arba garaže po žeme (išsirinkti vieną). Teisėsauga gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Vieta, kurioje reikia laikyti pagrobtą žaidėją c) SFPD garažas - nusikaltėliai turi būti garažo priekyje arba gale, Teisėauga gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Vieta, kurioje reikia laikyti pagrobtą žaidėją d) LSPD garažas - nusikaltėliai turi būti garažo priekyje arba gale, Teisėauga gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Vieta, kurioje reikia laikyti pagrobtą žaidėją Grobiamoje vietoje gali būti tik grobiantieji, atsigrobiantieji, dyleriai ir medikai; Šiokiadieniais grobimai vyksta nuo 10 iki 23 valandos, savaitgaliais - nuo 10 iki 24 valandos; Dyleriai, Klubai, Gaujos turi nelimituotą kiekį grobimų, Fūristai ir Transporteriai turi 3 grobimus per dieną (viena nelimituotą, vieną limituotą ir vieną žaidėjo); Vienu metu gali vykti tik vienas grobimas. Teisėsaugos frakcija, prieš kurią buvo grobiama, įgija 30 minučių neliečiamybę, o grobiantieji gali naują grobimą daryti po valandos. Kitos frakcijos, kurios nedalyvavo grobime gali iš karto daryti grobimą po prieš tai įvykusio, jei yra grobiama prieš kitą Teisėsaugos frakciją. Po grobimo, nusikalstama firma, vykdžiusi grobimą prieš teisėsauga įgauna 30 minučių neliečiamybę grobimams prieš nusikalstamą firmą; Tos pačios vietos du kartus iš eilės ta pati frakcija grobti negali. Per dieną tą patį pastatą viena firma gali grobti daugiausiai 2 kartus; NUSIKALSTAMOS PRIEŠ NUSIKALSTAMAS ARBA DALINAI NUSIKALSTAMAS Fūristai gali kariauti su Transporteriais, tačiau tokiu atveju per dieną turi tik du grobimus - grobti priešininkų bazę ir konkurentų firmos valdžios atstovą; Gaujos ar Dyleriai gali grobti Fūristus ar Transporterius tik du kartus į dieną kai yra grobiama jų bazė ir jų valdžios atstovas; Norint grobti nusikalstamą frakciją, tos frakcijos darbuotojų skaičius turi būti bent 8; Grobimas privalo vykti 15 minučių, galima grobti dvigubą laiką (30 minučių), tada išpirka dvigubėja; Grobiant nusikalstamą frakciją, reikia turėti įrodymus jog bent 4 tos frakcijos darbuotojai nesėdi kalėjime; Grobiant nusikalstamą frakciją, reikia turėti įrodymus jog bent vienas tos frakcijos valdžios atstovas nėra AFK ilgiau nei 15 minučių; Grobiant nusikalstamą frakciją 1x1 principu, išpirka 300.000 serverio valiutos (laikant 30 minučių - 600.000 serverio valiutos); Vartoti žolę, narkotikus abi nusikalstamos frakcijos gali nuo pat grobimo pradžios; Frakcijos, kurios dalyvauja grobime negali gauti jokio kontakto iš kitų teisėsaugos ar nusikalstamų frakcijų grobimo metu. NUSIKALSTAMOS ARBA DALINAI NUSIKALSTAMOS PRIEŠ TEISĖSAUGĄ Vykdant pastato grobimą maksimaliai gali dalyvauti dvi nusikalstamos frakcijos; Prieš grobiant privalote įsitikinti, jog yra prisijungęs tinkamas darbuotojų, valdžios atstovų skaičius bei pastarieji nėra AFK ilgiau kaip 15 minučių. Nuotraukos galioja 15 min; Prieš Nusikalstamas frakcijas atsigrobinėja pagrindinė Teisėsaugos grandis - S.W.A.T. arba FTB Agentai. Prieš Dalinai Nusikalstamas firmas atsigrobinėja Policija+Apsauga, pavyzdžiui, Fūristai prieš Policija+Apsauga. Jei Policijos+Apsaugos valdžios nėra prisijungusios, Dalinai Nusikalstamos frakcijos grobti negali, taip pat ir Nusikalstamos frakcijos negali grobti prieš Policija+Apsauga, jei nėra S.W.A.T. ar FTB Agentų valdžios. Šios taisyklės galioja kai grobiama po vieną. Jei nėra Policijos+Apsaugos valdžios apskritai, Dalinai Nusikalstamos firmos gali grobti prieš S.W.A.T. ir FTB Agentus tol, kol bus išrinktas naujasis direktorius; Kai grobiama po du, atsigrobime dalyvauja abi Teisėsaugos firmos - S.W.A.T. arba FTB Agentai su Policija+Apsauga; 1x1 (vienas prieš vieną) grobimui reikalingi 8 prisijungusių tos frakcijos darbuotojai, 1 valdžios atstovas (nesantis AFK ilgiau kaip 15 minučių); 2x2 (du prieš du) grobimui reikalinga 13 prisijungusių abiejų frakcijų darbuotojų bendrai(minimaliai vienoje frakcijoje privalo būti 5), 2 valdžios atstovai iš skirtingų teisėsaugos frakcijų nesantys AFK ilgiau kaip 15 minučių; Grobiant 1x1 principu - išpirkų vertė už 15(20) minučių grobimą yra 400.000 serverio valiutos; Grobiant 2x2 principu - išpirkų suma už 15(20) minučių vertės grobimą yra serverio valiutos kiekvienam; Griežtai draudžiama naudoti neleistinas programas (liaud. čytus). Grobimo metu pasitaikius čyteriams kurie nedirba vienoje iš firmų, Jūs turite teisę skelbti „Čytas getinames“ bei turite 30 sec susigetinti atgal į grobiamąją vietą, taip pat privalote pridėti 1 minutę prie grobimo laiko už kiekvieną tokį atvejį, tokiems čyteriams pasirodžius grobime 3 kartus turite teisę grobimą atšaukti. Taip pat turite teisę grobimą atšaukti jei ilgiau, kaip pusę grobimo Jus tb.kickina, dangina mašinas - bet kokiam atšaukimui reikalingi nenuginčijami įrodymai, atšaukus grobimą kitą galite daryti po 15 minučių; Grobimo metu draudžiama priimti asmenis į firmą, galioja tiek komandos nariams, tiek tuo metu vykstančiai atrankai, tiek žaidėjas patekusiems per nuolatinę atranką forume; Grobimo metu draudžiama gydytis, naudoti teleportacijos komandas, daryti Drive-By, dėti kliūtis be praėjimo(išimtis Hotelis, Kazino vidurys), dėti spyglius, blokuoti kelią kūnais, užtverti praėjimą su transporto priemonėmis, draudžiama grįžti į grobimą be ginklų, draudžiama rakinti, naudoti tazerį ir kitas teisėsaugos darbo komandas, negalima rushinti į teisėsaugos pusę, rushinti už kliūčių; Draudžiama teisėsaugai grobimo metu dėti kliūtis darant /pzu komandą; Draudžiama nusikalstamai frakcijai grobimo metu būti vietovėse kuriuose neįmanoma patekti natūraliai, taip pat negalima pasinaudoti dviračio pagalba, jog patekti į niekam neprieinama vietovę; Naudojant /get komandą, jog susirinkti į grobiamą vietą galima max iki 3 kilometrų nuo užgrobtos vietos; Draudžiama užblokuoti įvažiavimus į grobiamą/įsiveržimo vietą su darbinėm ar kitom tr. priemonėm; Šaudyti grįžtant gali tiek užgrobėjai, tiek atgrobėjai; Jeigu vyksta grobimas prieš teisėsaugos frakciją - draudžiama kitai frakcijai daryti įtaką bet kokioje teritorijoje prieš užgrobėjus, jeigu toks pažeidimas įvyksta - pildomos pretenzijos (pvz: užgrobtas hotelis prieš FTB, o policija stovi prie hotelio lauke ir šaudo į grįžtančius užgrobėjus); Vartoti narkotikus, žolę pūsti galima likus 10 minučių iki grobimo pabaigos, kuomet grobimas trunka 15 min., taip pat žolę pūsti galima likus 15 minučių iki grobimo pabaigos kuomet grobiamo trukmė yra 20 min; Tiek teisėsauga, tiek nusikalstamos frakcijos gali naudotis medikais - maksimaliai 3 paprasti medikai kiekvienai frakcijai, bei 2 karo medikai kiekvienai pusei; Norint paskelbti, jog grobimas įvyko sėkmingai būtina turėti nuotrauką kuomet yra minimaliai 3 grobėjai bei nei vieno teisėsaugininko akiratyje pasibaigus grobimai laikui, paskelbus jog grobimas išlaikytas. Taip pat po 30 sekundžių turi būti atliekamas tas pats procesas; Norint paskelbti, jog grobimas įvyko nesėkmingai, teisėsaugai būtina skelbti jog užgrobtasis objektas yra jų pusėje, laikyti objektą 5 minutes, bei po 5 minučių paskelbti jog pastatas buvo sėkmingai atgrobtas - taip pat galioja trijų žmonių taisyklė; Jeigu vyksta grobimas kuriame yra limituojamas dalyvaujančių asmenų skaičius, tai "rushinti" į grobiamą vietą galima kas 30s. ŽAIDĖJO GROBIMAS Grobti galima tik asmenis einančius pareigas šiame serveryje. Skirtingi žmonės yra verti skirtingos išpirkos: Serverio prižiūrėtojas: 600.000 serverio valiutos; LMG komandos narys (forumo moderatorius, TS moderatorius): 500.000 serverio valiutos; Serverio direktorius: 450.000 serverio valiutos; Serverio pavaduotojas: 400.000 serverio valiutos. Pagrobti žmogų reikia /freeze arba surakinimo pagalba, kai žaidėjas yra grobiamas, šiam draudžiama atsijungti ar save atsišaldyti, taip pasišalinus iš grobimo grobimas iš karto užskaitomas; Vienu metu galima maksimaliai pagrobti vieną žmogų; Žmogų laikant paskirtose lokalėse žolę pūsti galite likus 10 minučių iki grobimo pabaigos; Grobiant žmogų, tai galima daryti 1x1; 2x2 principu; Tai pačiai frakcijai žmogaus grobimą galima organizuoti maksimaliai 2 kartus per dieną.
 8. 33 taškai
  Sveiki, sveikučiai, atskrieja nauja analizė, kurioje galėsite pasisveikinti bei pasveikinti naująjį Policijos departamento šefą. Šie rinkimai nebuvo itin gausūs, kadangi užpildžiusiųjų vos keturi, iš kurių išrinkti kitam etapui buvo tik du. Negaliu teigti, jog rinkimai buvo nuobodūs, tikrai negaliu, jau trečia diena sėdžiu ir suku galvą aplink šį spręndimą, tačiau pagaliau jį priėmiau. Šiokios kovos iš tikrųjų nesitikėjau, kadangi 3 dienas turėjau galvoti tarp kandidatų, kurie skiriasi labai daug, tačiau tuo pačiu metu labai panašiai varžosi dėl pergalės. Rinkimų procesą sudarė dvi dalys - anketos pateikimas CV formatu bei vieši debatai tarp kandidatų. Iš anksto noriu padėkoti abiems už labai įkyrią kovą tarpusavyje, kuri man neleido apsispręsti jau 3 dienas. Nebetempiam gumos, važiuojam prie analizės. MEPASNRG Mūsų rinkimų underdog'as, iš kurio tokios kovos nesitikėjo manau niekas, tuo pačiu ir aš. Anketos užpildymas galėjo būti nuspėjamas, kadangi buvusioje eroje turėjai garbę atstovauti direktoriaus pavaduotojo postą, kuriame kad ir kaip gaila - išbuvai vos savaitę dėl direktoriaus netikėto palikimo. Tavo pasirodymo tose pareigose nelabai galiu analizuoti, kadangi savaitė laiko tai gali būti tas pats kas ir nieko. Džiaugiuosi, kad nepabūgai sudalyvauti ir parodyti save. Einam pašnipinėt į tavo anketą. Užpildei pats pirmas, kas ir vėl gi nebuvo labai keista, tačiau sudomino, jog skubėjai tai padaryti, žinant, jog šiems rinkimams pasirinkau šiek tiek įvairesnį formatą - CV laiškas. Įdomu, įdomu, kaip tas laiškas atsispindi tavo anketoje. Pareigų bagažu pasigirti negali, viso labo buvusios tavo pareigos buvo tau pirmos mūsų projekte, tačiau tai tau kojos labai nepakišo. Tavo priežastis tuo pačiu buvo susijusi su tavo pavaduotojo postu, ko ir buvo iš tavęs tikėtasi. Priėjus prie tavo charakterio savybių matosi, jog savybes kurias išvardinai anketoje atsispindi ir tavo žaidime. Esi draugiškas, pareigingas bei užsispyręs, tikrai labai aktualios savybės norint užimti Policijos vadeivos pareigas. Pomėgių realiam gyvenime neišvardinai per daugiausiai, kas man duoda suprasti, jog laiko pareigoms tikrai turėtum ir dėl šio aspekto problemų tikrai nekiltų. Puiku, važiuojam toliau. Tavo motyvacinis laiškelis, kuriame man teko rimčiau sustoti ir pagalvoti ką skaitau. Esi sakęs ne kartą man, jog žaidime savo gabumus galėtum parodyti kur kas geriau nei forume. Sutikčiau, tačiau direktoriui atitenka ir forumo atsakomybė, jog jis būtų prižiūrėtas bei tvarkingas. Paskaičius tavo laiškelį supratau didžiausią tavo bėdą. Pradžioje pradėjai gana stipriai ir rimtai, užduodamas sau klausimą "kodėl?" ir jį iškart atsakydamas. Tačiau toliau skaitant prasideda žodžių bei minčių kartojimas, kuris neleidžia suprasti ar aš vis dar skaitau tą patį sakinį ar jau priėjau prie kito. Atlikdamas tai tu tuo pačiu pradedi vardinti savo firmos idėjas ir planus, ko tavęs nelabai ir prašė padaryti kriterijus, ar ne? Atrodo, jog užpildęs savo šabloną tu jo net nenorėjai skaityti ir paskelbei toks koks yra, tai tikrai matosi. Šiuo atveju nukrypai į šoną. Anketa nėra niekuom išskirtinė, tad daug analizuoti iš jos neturiu. Kas tave privedė prie kito etapo tai tavo užsidegimas ir motyvaciją, kurią norėjau toliau ištestuoti. Kaip man tai pavyko galėsi paskaityti žemiau. KUOLASTUBE Senbuvys, prieš kurį teko stoti mūsų Mepui, norint užpildyti tą tuščią tarpą teisėsaugos srityje. Esi pasižymėjęs kur kas daugiau nei tavo varžovas, tad tikrai buvo įdomu matyti, jog naujesnis asmuo sugebėjo išsilaikyti pakankamai ilgai prieš žmogų su žymiai didesne patirtimi nei jis. Tavo anketos taip pat kaip ir tavo konkurento buvo tikėtasi, kadangi žinojau su tavo grįžimu, jog grįžai ne veltui, o su noru dar kartelį paspardyti šikną tiem patiems seniems vilkams. Matosi, jog tikrai stengiesi ne mažiau nei Mepas, tad už tai noriu pagirti dar kartelį jus abu. Iškart atsidarius tavo šabloną matosi, jog pasirinkai šiek tiek įdomesnį kelią - kūrybiškesnį. Jau vien šiais žodžiais - "pristatau savo senbuvio portretą" - davei suprasti, jog anketa turėtų būti kur kas stipresnė. Ar tai pasitvirtins, labai greitai išsiaiškinsime. Jau galima sakyti pirmais sakiniais gali pavergti skaitytoją pasirinkti tave. Struktūra matosi, jog pasirinkta labiau kaip kokio samprotavimo rašinio, kiekviena pastraipa aprašyta ir atskirta kitomis temomis. Save pristatyti pradėjai nuo savo charakterio savybių, manau tikrai geras spręndimas, kadangi būtent pristatęs save kaip asmenį, gali padėti susipažinti žaidėjams su potencialiu direktoriumi ateityje. Pagrindines savybes, kurias išvardini - stiprus charakteris kaip kumštis, linksmumas bei tvarkingumas. Panašu į varžovo, tačiau labai geras būdas būtent šioms pareigoms. Kas liečia tavo realų gyvenimą - neatrodo, jog esi labai užimta asmenybė, tad pareigoms laiko rasti tikrai ne bėda, tai ir atsispindėjo tavo stebimame aktyvume. Apie savo motyvaciją kalbi kaip tikras poetas. Matosi, jog tikrai nemažai darbo ir laiko skirta vien pačio CV laiško rašymui, kaip ir pats minėjai savo rašliavose - vien užsibrėžimas ir siekimas, laukimas tų rinkimų, to direktoriaus pozicijos verdikto bei tavo veiksmingumas tuo laiko tarpu įrodo tavo, kaip kandidato motyvaciją. Užskaitau. Priėjome prie tavo buvusių pasiekimų sferos, kurių skaičiaus atžvilgiu nėra taip ir daug, tačiau pačiu patirties atžvilgiu turi pilną bagažą. Esi pasižymėjęs, kaip vadovas, kuris pradėjęs eiti savo pasirinktu keliu, juo eiti ir pabaigsi. Šiuo atveju tas kelias - teisėsauga. Bendrame vaizde pateikei labai išvaizdžią anketą, tačiau trūko kelių mano išvardintų punktų, kuriuose būčiau norėjęs labiau pažinti tave ir pamatyti tavo kelią šio direktoriaus link. Į kitą etapą pasikviečiau tave su noru parodyti žaidėjams kontrastą tarp seno vilko ir naujesnio veido projekte. Taip pat kaip ir Mepui, kitame etape susitikote viešai pasirodyti žaidėjams, kurie savo didžiąją dalį šių rinkimų rezultato ir sudarė. Na na, tie debatai... Tie patys, kuriuos taip sunkiai sugebėjome suorganizuoti dėl to nesugebėjimo tiksliai nusakyti jūsų galimų laikų, bet tebunie, pavyko, šiaip ne taip. Patiems debatams, tikėjausi, jog būsite pasiruošę abu labiau. Kadangi neturėjau tikslo jūsų labai klaidinti ir klausimus paruošiau gana paprastus, tačiau rimtus bei aktualius tiek jums, tiek publikai pamatyti ir padėti išsirinkti savo Policijos atstovą. Pirmasis klausimas, kuris buvo jums iškeltas - buvusių direktorių minusai bei kaip galėtumėte juos ištaisyti vadovaudami savo Policininkų brigadai. Klausimas paprastas, ar ne? Solidaus atsakymo nesulaukiau nei iš vieno iš jūsų. Atrodo, jog surinkome vos ne visą TeamSpeak'ą tam, kad jie paklausytų kaip jūs atsakinėjate į mano klausimus keliais žodžiais. Debatai mano akimis ir yra diskusija tarp jūsų dėl mano iškelto klausimo ar problemos. Šiuo atveju jūs pasirinkote lengvesnį kelią, tačiau tai jums rinkimuose labai didelio pliuso nesuteikė. Po šio klausimo buvo užduotas klausimas apie jūsų firmų vizijas, tačiau ką išgirdau tai tik jūsų planus apie rangų sistemas ir forumą. Man atrodo, jog vizija ir reiškia kaip jūs įsivaizduojate savo kolektyvą, jūsų firmos įvaizdį jums pradėjus direktoriauti. Pataisykit jei klystu. Kadangi mano klausimus atsakyti bandėte kuo skubiau, daugiau laiko galėjome skirti publikos klausimams, kuriems neturėjote jokio pasiruošimo, tačiau šiuo atveju pasirodėte geriau. Galėčiau pasakyti, jog vienu momentu Kuolas jau atrodė kaip garantuotas pasirinkimas, kadangi jis stengėsi iškelti diskusijas labiau nei jo varžovas, tačiau kartais ir Mepas sugebėjo pasirodyti labiau nei Kuolas. Žodžiu, debatų nei vienas neišpildėte reikalavimų nei pusės, tačiau teko dirbti su tuo, ką turėjome. Apačioje jūsų laukia galutinis verdiktas. Ir naujasis Policijos direktorius..? Kovą išlaikėte abu tolygią, Kuolas lenkė savo anketa, tačiau Mepas tryško užsidegimu. Sunkus pasirinkimas "užtikrintas vedlys prieš asmenį, kurio dar nespėjau galutinai įvertinti". Po debatų buvo paskelbta mini apklausa, kurioje balsai išliko daug maž tolygūs, kas mane nustebino tikrai. Stebėjau ją visą dieną ir žiūrėjau ar išsiverš kuris nors iš jūsų į absoliutų priekį. Eigoje teko sustoti ir įvertinti vieną dalyką. Balsai už Mepą pradėjo eiti iš visiškai nematytų vartotojų, o kai kurių sukurtų lygiai tą pačią valandą su vardais kaip "Mepuzas_Nrg". Man sukilo tikrai nemažas įtarimas, tačiau galutinai kaip čia viskas buvo - išsiaiškinti negalėjau. Balsai dažniau krito mūsų senbuviui - Kuolui (ko daug maž ir tikėjausi). Tačiau vis vien spręndimas buvo be galo sunkus, kadangi tikrai noriu pamatyti Mepą kaip direktorių, tuo pačiu noriu pamatyti ką dar vis sugebės parodyti Kuolas. Kaip ir rašiau pačioje pradžioje spręndimui priimti reikėjo vis dėl to vos ne 3 dienų. Pergalvojus visus įmanomus scenarijus nuspręndžiau. Mepai, tikrai manau, jog gali būti geras vadovas, buvai išgirtas buvusio direktoriaus bei tikrai nemanau, jog jis tave būtų pasirinkęs į savo pagalbininkus be reikalo, tačiau išbuvai vos savaitę pareigose, per kurias negalėjau tavęs pastebėti, jog galėčiau šiuo metu būti užtikrintas dėl tavęs kaip potencialaus vadovo. Kitu atveju Kuolai, esi parodęs jau savo sugebėjimus ir manau sugebėsi dar vis nustebinti publiką. Balsavimas iš jos pusės linko tavo naudai, mano spręndimas tuo pačiu. Mepai, tikiuosi, jog nenusiminsi ir nesustosi siekti šių pareigų, kadangi aš tavimi tikrai tikiu, jog ateityje sugebėsi būti puikus vadovas. Esu stipriai parekomendavęs tave Kuolui kaip pirmą pavaduotoją, tad norėčiau, kad šį šansą priimtum ir parodytum man, jog dėl tavęs klydau. Na, o Kuolą norėčiau pasveikinti ir oficialiai paskirti kaip Policijos Departamento direktorių! Direktoriui neišbuvus savo pareigose 14 dienų laikotarpio - direktorius atitenka antros vietos nugalėtojui Pagarbiai, Jūsų Direktorių Priežiūra.
 9. 32 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: Greg_Slokittik, 17, william.william002.2. Pasiekimai serveryje, ką veikiate serveryje šiuo metu?: Medikų pavaduotojas, Medikų direktorius, grafikos dizaineris 2x, TeamSpeak3 moderatorius 2x, Unban prižiūrėtojas, istorinių gaujų El Montes Flores x3 bei Cali Avenue 187 lyderis. Serveryje šiuo metu ieškau galimybės smagiai praleisti laiką su bendraminčiais.3. Kodėl pasirinkote Transporterius ir kodėl norite būti šios firmos galva?: Pagrindinė priežastis vis dėlto yra noras pabūti direktoriaus kėdėje, galbūt paskutinį kartą šiame projekte, visgi galime sutikti su tuo, jog serveris išgyvena palyginus gerus laikus dėl susiklosčiusios situacijos realiame gyvenime. Beabejo motyvacija taipogi didėja įvykus daugybei reformų ties firmos plėtra, asmeniškai noriu išbandyti šitą "naujai iškeptą" transporterių firmą ir ką ji gali. Motyvas pildant - noras prisiminti senus direktoriavimo laikus, įvykdyti tą nebaigtą kelionę link šios firmos vadovo vardo, įnešti savo patirties į būtent šią firmą ir paekspermentuoti su jos galimybėmis. Kadangi, tai darbas nereikalaujantis daug serverio bendrosios patirties bus gan gausu ir naujų veidų, kuriuos galbūt aš galėsiu pamokyti šio bei to naujo, ir beabejo senbuvių "serverio vilkų", kurie padės man šią firmą iškelti į dar didesnes aukštumas. Noriu būti šios firmos galva, nes manau jog puikiai išnaudosiu šios firmos daliną nusikalstomumą. Sugebėsiu rasti tą auksinį vidurio tašką tarp neutraliosios ir nusikalstomosios firmos pusės, nes esu pabuvojęs ne mažą laiko tarpą tiek nusikalstomoje sferoje, tiek neutralioje. Esamas serverio direktorių kolektyvas šiuo metu yra per daug atsipalaidavęs, vien praleidus keletą valandų serveryje galima susidaryti įspūdi, jog veiksmas projekte yra kur kas sumažėjęs; grobimų kiekis, tam tikrų kolektyvų motyvacija bei įtempto siužeto stygis serverio platformoje veda mane link reformų ties šita srytimi. Viliuosi, jog firmos įvairovė ir naujovės pateiktos pildantiems ant lėkštės nepasieks nemotyvuoto žmogaus rankų.
 10. 31 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: Edma_Krc, 17-metų, Skype neturiu, bet duodu discorda Sixinch#330, bet jeigu labai reikės Skype susikūrsiu. 2. Pasiekimai serveryje, ką veikiate serveryje šiuo metu?: Buvęs TAKSI pavaduotojas [Rokas_Trevor] Buvęs TAKSI pavaduotojas [Meškis_Puma] Buvęs S.W.A.T pavaduotojas [Einaras_Bmw] , Dar tūrėjau labai daug prižiūrėtojų įvairiausiu, dabar žadime esu tolimųjų reisų vairuotojas. Patekau tik vakar į darbą, bet prieš furistus dirbau S.W.A.T firmoje tik 2savaites, nes grįžau po ilgos pertraukos i serverį. Swat firmoje pasekiau, Deltos būrio vadą, sekėsi tikrai gerai, nebuvo kas kišo koją, labai gerai sekėsi bendrauti su bendradarbiais, gerai sutarėm ir tiek pat su būrio nariais, smagu buvo turėti gerą penketuką. Nes jie suprato ko aš noriu iš jų ir supratau ko jiems trūksta , tai viska įveikėm kaip komanda, o ne kaip išsiskyręs būrys. Todėl labai viskas gerai gavosi ir buvo smagu vadovauti. 3. Kodėl pasirinkote Transporterius ir kodėl norite būti šios firmos galva?: Būtent pasirinkau Transporterių firmą vien dėl to, kad man patinka šis darbas, Kaip tik atėjau į šitą serverį mano pirmas darbas buvo su pakvietimu Taxi/Transporteriai, ir sakydavau, kad ateis laikas ir būsiu aš Direktorius šios firmos ir pratęsiu tradicijas. Kaip iš kartos į kartą. Dabar kodėl noriu tapti Direktorium ? Man patinka vadovimas, išreiškių laisvai savo nuomonę ir tuo pačių išklausau ir priemu nuomonė kitų, niekada nesmerkių žmonių. Patinka dirbti su žmonėmis, smagu kaip jų yra daug ir patinka visus suvienyti I vieną komandą ir juos išmokyti, kad lengviau yra dirbti kaip KOMANDA, o ne po viena.Nes kaip komanda yra gali pasitikėti vienas kitu.Nuoširdžiai sakant gerbių visus žmones ir tikrai pas mane nėra, kad vienas bus numyletinis, o kiti niekas, man visi yra lygūs, visi juk iš to pačio molio esam, tai jokių žmonių aš neišskyrių kaip geresniais už kitus. Suprantu laimėdamas Direktoriaus kėdę, labai daug žmonių išeina pakėle galvas į viršų ir visi yra niekas, pas mane viskas yra kitaip, nebandysiu kažkaip keistis laimėdavas Direktoriu, vistiek tiek pat bendrausiu su visais kaip ir dabar ir jeigu nori su pakėlusią galvą vaikščioti turi tai įrodyti darbais ir labai sunkiais, negu tik laimėdamas Direktoriaus kėdę, nes čia tik prasideda visas žmogaus išbandymas ar jis pereis kitą lygį ar nepereis. Dar esu labai aktyvus žaidime kaip toks virusas saučia visame pasaulyje tai būnu visada tiek TeamSpeak tiek Serveri aktyvus. Mokausi aš ne Lietuvoje, didesnės informacijos negaliu skleisti, tik kuriais pasitikių, žaidžių krepšinį jau 13metų ir padeda suprasti komandišką darbą visose srityse, negu savanaudiškūmą, nes kaip visi kartu kaip komanda greičiau mes judame į priekį, o kaip savo darome viskas griūna ir tampa sunku, o paskui jau reikia įrodyti darbais, kad esi pasirengęs dirbti komandiškai, turi įgauti kitų pasitikėjimą, o tai gyvenime yra sunkiausias dalykas, bet visi mokomes iš savo klaidų ir nėra NEĮMANOMA. Plačiau dabar gal apie save kaip žmogus iškart esu gana draugiškas, mandagus, nepasiduodantys langvai, nelaužantys pažadu, nes jeigu pažadėjau, kad ir kaip bus sunku tai padaryti, bus padaryta, nes reikia gerbti kitus kaip ir sakiau, o ne tik žadėti, o kitą viską viršiu sakiau ir nerašysiu to pačio per tapatį. Varžausi jau ne pirmą kartą, tai gal manau šis kartas bus laimingas, bet kad ir nelaimėčiau vistiek buvo idomu išbandyti save dar kartą ir pažiūrėti į savo klaidas. Beto reikalausiu iš žaidėju pagarbos vienas kitam, ir kad būtų DRAUGYSTĖ, BEI KOMANDIŠKAS DARBAS. Tai manau žaidėju bus daug kurie norės pasiekti Direktoriaus pareigų. Bus įdomu ir smagu pasivaržyti su kitais, tai sekmės VISIEMS.
 11. 31 taškai
  ⭐ Direktorių prižiūrėtojas - Jimmy_Absolut⭐ ★ Firmos direktorius - Arnoldas_Supermenas [0/3] ★ (išrinktas forumo atrankos metu, nuo 2019.12.01) ☆ Firmos pavaduotojas - Deividas_Zoro [0/2] (nuo 2020.04.02) ☆ ☆ Firmos pavaduotojas - Deividas_Gokas [0/2] (nuo 2020.04.02) ☆ ☆ Firmos pavaduotojas - Xalearist_Black [0/2] (nuo 2020.04.02) ☆ ★ Firma užšaldyta ★ ★ Firmos direktorius - Karka_Djd [0/3] ★ (išrinktas forumo atrankos metu, nuo 2020.04.02) ☆ Firmos pavaduotojas - Holstein_Calf [0/2] (nuo 2020.04.04) ☆ ☆ Firmos pavaduotojas - Gelyte_Inesyte [0/2] (nuo 2020.04.04) ☆ ★ Firmos direktorius - Karka_Djd [0/3] ★ (išrinktas forumo atrankos metu, nuo 2020.04.02) ☆ Firmos pavaduotojas - Holstein_Calf [0/2] (nuo 2020.04.04) ☆ ☆ Firmos pavaduotojas - Gelyte_Inesyte [0/2] (nuo 2020.04.04) ☆ ★ Direktorius renkamas★ ★ Firmos direktorius - Lukas_Hot [0/3] ★ (išrinktas forumo atrankos metu, nuo 2020.03.29) ☆ Firmos pavaduotojas - Ivan_Valeev [0/2] (nuo 2020.03.31) ☆ ★ Direktorius renkamas ★ ★ Firma užšaldyta ★ ★ Firmos prižiūrėtojas - Jimmy_Absolut ★ ☆ Firmos prižiūrėtojas - Edward_Harrell ☆ ☆ Firmos prižiūrėtojas - Matas_Kurk ☆ ☆ Firmos prižiūrėtojas - Karolis_Basket ☆ ★ Firmos direktorius - Rytiz_Kent [1/3] ★ (direktorius perleistas, nuo 2020.03.07) ☆ Firmos pavaduotojas - Turkas_Matas [0/2] (nuo 2020.03.25) ☆ ★ Firmos direktorius - Deividas_Kol [0/3] ★ (direktorius perleistas, nuo 2020.03.07) ★ Firma užšaldyta ★ Autorinės teisės - Jimmy_Absolut
 12. 30 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: Ignas_Host ;19 metų ; igniuska1 2. Ką esate pasiekęs Nusikalstamose firmose ir ką dabar veikiate serveryje?: Turėjęs kelis pavaduotojaus postus, bei Fūristų bei Baikerių firmų direktorius. Šiuo metu esu įprastinis serverio žaidėjas, dalyvauju gaujos susibūrimuose. 3. Jūsų firmos vizija, kai Dyleriai yra pagrindinė Nusikalstoma firma?: Mano visų turėtų firmų vizijos buvo gana panašios, su visomis norėjau dominuoti, o kadangi Dyleriai – pagrindinė nusikalstama firma serveryje ta mano vizija turbūt puikiai klijuotųsi su dabartinės Dylerių firmos padėties įvertinimu. Dylerių firma neturėtų apsiriboti vien tik nelegalių prekių platinimu serveryje, bet ir rodyti dideles pastangas įvairiose susišaudymų veiklose, kadangi teisėsaugos išsiplėtimas serveryje dabar yra kur kas didesnis negu nusikalstamų, būtų puikus šansas įrodyti, kodėl dylerių firma yra pagrindinė nusikalstama firma serveryje padedant ir valdant kitas nusikalstamas frakcijas serveryje savo naudai.
 13. 30 taškai
  Cactus_Germis

  50.000.000 € Konkursas

  Sveiki visi, sugrįžau su dar vienu neįprastu konkursu. Šįkart nusprendžiau panaudoti visas savo lėšas ir išdalinti viską ką turiu. Kaip kurie jau žinote, planuoju palikti serverį už keletos savaičių, tad pabaigai darau paskutinįjį savo konkursą su smūgiu. Dabar turbūt klausiate savęs "Iš kur tiek pinigų?" Kaip ir daugumai esu sakęs pinigus uždirbu pats, tiek dirbdamas ofise, swatuose, bugindamas algą ir t.t. Šiam konkursui taip pat ir pasinaudojau Jason_Franklin pagalba, kuris man davė 10.000.000 €. Taip pat pardaviau visus savo turtus iš kurių gavau virš 20.000.000 €. Na, o kad pasiekti 50.000.000 € ribą, likusius pinigus nusipirkau. Kaip laimėti? Laimėti yra labai lengva. Ką reikia daryti, tai tik užpildyti anketą apačioje ir viskas. Jūsų pinigų gavimo kiekis priklausys nuo dalyvių skaičiaus. Pavyzdžiui, jeigu bus 100 dalyvių, tuomet gausite 500.000 €. Konkursas baigsis kitą dieną, tad užpildyti anketą galite tik šiandien. Įrodymai, jog turiu 50.000.000 € Anketa 1. Jūsų Vardas_Pavarde: 2. Kaip manote, kiek laimėsite pinigų?:
 14. 30 taškai
  Laimėk namą serveryje! Taisyklės Paspausti patinką ant šitos temos Pilnai užpildyti anketą Neturėti jokio kito namo serveryje. Jeigu būsite išrinktas kaip laimėtojas ir turėsite namą, laimėtojas bus renkamas iš naujo Laikytis bendrųjų forumo bei šitos skilties taisyklių Anketa Jūsų vardas pavardė žaidime: Ką ketinate daryti su namu?: D.U.K Kurioje vietoje randasi šitas namas? Tarp mechanikų ir dylerių darbo Kokia yra šito namo vertė? Iki 1 mil eurų serveryje (bent jau informacija tokia). Serveriui pardavus apie 400k ~ Koks yra namo vidus? B3 Kada bus renkamas laimėtojas? Laimėtojas bus renkamas, kai konkurse dalyvaus bent 15 žmonių Kokią dieną bus renkamas laimėtojas? Jeigu konkurse dalyvaus 15 žmonių, laimėtojas bus renkamas, kad ir šiandien vakare. Informacija apie namą Projekto grafikos dizaineris Edward Harrell
 15. 30 taškai
  Rycka_Nuspycka

  Peikiu Rokas_Blazys

  Peikiant Administratorių: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Rycka_Nuspycka 2. Kaltinamojo Administratoriaus slapyvardis (@Vardas_Pavardė): @Rokas_Blazys 3. Peikimo priežastis: ppk irodymai galioja tik 48h o Blazys patvirtino 4. Įrodymai(Vaizdinė medžiaga/nuotrauka):
 16. 29 taškai
  Konkurso rezultatai Visų pirmą, labai noriu padėkoti visiems kas dalyvavote. Konkursas surinko vos ne vos 200 dalyvių per 14 valandų, kas yra visai neįprasta mano akimis. Konkurso rezultatai manau jus visus priblokš, na bet galbūt čia tik aš taip manau. Taigi, štai konkurso rezultatai.
 17. 29 taškai
  Pirmi rinkimai ir tokie nuobodūs. Sukūriau pačią lengviausią anketą istorijoje, o galų gale liko tik vienas kandidatas, kuris net neturėjo prieš ką konkurentuoti vedant praktiką. Buvau praktikoj prigalvojęs daug prikoliukų, kurie sunervintų praktikas vedančius kandidatus, tačiau šitą dalyką panaudosim kituose rinkimuose, kur bus daugiau kandidatų. Na, o dabar reikia iš šūdo pagaminti tortą. Žaidėjai, pildę į šį postą: Arminas Norbekovas Tikriausiai pats supranti, kad su tiek pastangų nieko negausi. Net neabejoju, kad į anketą įdėjai maksiumum dešimt minučių ir toliau nuėjai žaisti kitų žaidimų ;D Abejoju, kad dar įmanoma rasti tau motyvacijos šiame serveryje, nebent sugrįžtų seni tavo draugai, bet kol kas prošvaisčių nematau. Dwayne Winston Neanalizuojamas, užpildyta, nes trūksta dėmesio. Matas Kurk Galvojau, kad čia jau pasiseks. Prieš tau man parašant žinutę, jau galvojau, kaip kapositės su kitu kandidatu praktikoje. Nors tavęs gerai ir nepažįstu, tačiau serveryje esi pasiekęs gana nemažai ir būtų buvę įdomu pažinti tave kaip vadovą. Iš Mato sulaukiau tokios žinutės: Antanas Nolaiferis Vienas iš nedaugelio, kuris bent šiek tiek rimčiau pasižiūrėjo į šią anketą ir nepagailėjo kelių sakinių. Didelė problema ta, kad nesi turėjęs rimtų pareigų Fūristų firmoje. Sunkiai įsivaizduoju Fūristų direktorių, kuris tokioje rimtoje firmoje nėra turėjęs pavaduotojo. Nors šiuo metu Fūristų firma nėra pagrindinis arkliukas serveryje, tačiau jai reikalingas stiprus vadovas, o stipriais vadovais ne gimstama, o tampama, tad reikia kaupti patirtį ir stengtis siekti maksiumumo. Nors ir neprašiau išvardinti kitų pasiekimų firmose, tačiau tu vis tiek išvardinai, minusas tau. Nemanau, kad užsispyrimas yra itin bloga savybė, kartais tai tik padeda padaryti tam tikrus darbus, o tokių užsispyrusių žmonių, bent jau realiame gyvenime, sutinku ne itin daug. Toliau jau linksmiau. Aš paprašiau idėjų, o tu jau antrame sakinyje rašai, kaip mokinsi naujokus pūsti žolę. Manau, kad tai savaime aiškus dalykas, kurio net nereikia rašyti anketoje, nes nuo tokių "idėjų" daraisi tik gėdą. Kita tavo idėja - aktyvumas? Tikriausiai, nelabai supranti idėjos sąvokos, o aktyvumas direktoriui yra privalomas, tad apie aktyvumą net neturi būti kalbų. Žodžiu, viską sudėjus, atėmus, padalinus ir padauginus - nieko gero. Atrodai silpnas kandidatas, trūksta dar labai daug patirties, nesi kūrybingas, galbūt dar tau trukdo amžius ir siauras požiūris. Deividas Gokas Kaip ten su tuo Fūristų pavaduotoju? Kažkaip labai abejoju, kad teko garbė reprezentuoti Fūristų firmą, to neradau ir tavo pasiekimuose, kurie yra paraše. Aiškiai parašiau, kad norėčiau išvysti tris neigiamas savybes apie tave, sulaukiau tik vienos. Idėjų nulis, kaip ir pastangos įdėtos šioje atrankoje. Tikėjausi daugiau, nors galbūt iš tokių žaidėjų to ir neverta tikėtis. Exision Noe Gan įdomus kandidatas, kurio prieš tai dar neteko sutikti. Iš karto aišku, kad direktoriaus negausi, kadangi šioje firmoje neturi vadovavimo patirties, tačiau nepatingėsiu išanalizuoti tavo anketą, kad ateityje žinotum, kuria linkme judėti. Neigiamos savybės tokios, kurių tikėjausi pas daugumą, tikiuosi, kad buvai nuoširdus, būti savikritiškam nėra blogai, tai yra skatintina. Rašai, kad Fūristai kaip Nusikalstoma frakcija yra stipri, nes kai yra tinkamas direktorius ir masė - jokie grobimai nėra baisūs. Taip būtų su kiekviena firma, o ne su Fūristai, kur geras lyderis - ten ir žaidėjai bei sėkmingi veiksmai, tad šią savybę galima pritaikyti bet kuriai frakcijų firmai. Įvedimas daugiau aktyvumo, pervežimų ir veiksmų nėra idėja, o tai yra savaime suprantamas dalykas, kurio turi siekti kiekvienas firmos valdžios atstovas. Anketoje parašyti, kad visų idėjų nesurašysiu, nes apie tai sužinos kiti - itin kvailas manevras, kurio siūlyčiau nenaudoti ateityje, kadangi tu privalai plačiai papasakoti savo požiūrį, tik jį pažinęs galėsiu vertinti tavo kandidatūrą. Teigti, jog gavęs pareigas būtų ilgiausiai išbuvęs šios firmos direktorius yra kvaila, nes manau, kad net nežinai kiek ilgiausiai prabuvo žmogus, ėjęs šias pareigas, logikos čia nerasta, kadangi tavo valdymo era priklauso ne tik nuo tavęs, o nuo kitų firmų ir DP spaudimo. Manau, kad gali būti perspektyvus žaidėjas, tačiau savo kelią reikia pradėti ne nuo tokios stambios žuvies, o nuo firmų prižiūrėtojų ir tada pavaduotojų. Išsirink savo mėgstamiausią firmą ir ten siek aukštumų, jei norėsi - viskas išeis! Jack Evans Būtų buvęs vienas rimčiausių kandidatų, tačiau atsitiko taip, kaip atsitiko. Patirtis ir pasiekimai kalba už save, tik kažkaip suabejojau ar būtum lipęs į tą pačią peklą dar kartą. Iš Tautvydo gavau tokią žinutę: Lukas Hot Pats rimčiausias kandidatas, užimti šias pareigas. Dar rinkimų pradžioje Lukas man parašė, kad bandys laimę šiuose rinkimuose. Pagalvojau, tegul, bet kažkaip maniau, kad daug motyvacijos nerodys. Pasirodo klydau. Lukas visą atrankos laikotarpį prabuvo aktyvus, dirbdamas fūristu, ne kartą teko prasilenkti pasikrovimo aikštelėje. Paskutinis su Hotu pasimatymas buvo tada, kai dar buvau Direktorių Prižiūrėtojas pirmą kartą, o Lukui suteikiau galimybę valdyti naujai atsiradusią FTB Agentų firmą. Patirtis Fūristų firmoje - yra, blogos savybės - aiškiai ir konkrečiai išvardintos. Vienintelis iš visų savo noru neatkritusių kandidatų palygino Fūristus kaip Nusikalstomą frakciją ir kaip Neutralių firmų atstovus (vienintelis atrankoje vis dar mokantis skaityti). Net neparašius, jog Fūristai bus Dalinai Nusikalstoma firma, Hotas savo anketoje jau svarsto apie tai, šiam nesvarbu, kad bus sumažintas nusikalstamų veiklų kiekis, tačiau šis pabrėžia, kad fūristai nelegalia veikli vis dėlto yra reikalinga ir vien dėl to į Fūristų plūsta nemaži kiekiai serverio žaidėjų. Kandidatas net neabejoja, kad ir kas būtų buvę su Fūristų firma, žaidėjai vis tiek rodytų dėmesį, nesvarbu, ar tai būtų Nusikalstoma frakcija, ar Neutrali. Nors Hotas ir nepasiūlė kažkokių wow mega turbo super idėjų, tačiau atskleidė, kaip sudomintų žaidėjus savo firmoje. Šis įvestų orientacines siuntų pristatymo metodikas, kas iš šono atrodo gan įdomiai, bet nemanau, kad tai patiks kiekvienam darbuotojui. Itin patiko tai, kad Lukas savo valdomoje firmoje atsisakytų prižiūrėtojų, tikiuosi, taip ir bus! Manau, kad visai pasiteisintų idėja "Savaitės planas", kurios dėka galėtumėme įvertinti valdžios atstovų darbą. Sumum sumarum - aprašyta, viskas ko reikia ir nieko daugiau. Konkrečiai, aiškiai, nuotaikingai, įžvelgiu norą valdyti šią firmą, ko daugiau ir reikia? Darell Lawrences Dar vienas kandidatas, kurio iki šiol nėra tekę pažinti, tiesą sakant, tave šioje atrankoje pamačiau pirmą kartą. Pasiekimų serveryje taip pat nėra, tad iš karto nublanksti prieš kitus kandidatus. Darell iš karto į Fūristų žvelgia kaip į Neutralią firmą, abejoju, kad su tokiu vadovu, neturinčiu patirties vadovavime, kažkas gautųsi, žaidėjų tu nesudomintum, o visos kitos firmos tave smaugtų negyvai. Idėjų nėra, rašai banalybes, kurių net nebuvo prašyta. Trūksta vadovavimo patirties ir platesnio požiūrio. Galbūt, tas ateis su laiku, to ir palinkėčiau. Rinkimus be jokios konkurencijos laimi Lukas_Hot, kuris dėl mažo kiekio kandidatų negalėjo pravest net praktikos. Lukas visos atrankos metu buvo aktyvus serveryje ir forume, dirbdamas Fūristų darbe jį matydavau prisijungusį ir dirbantį savo darbą. Apmaudu, kad buvo tiek mažai kandidatų, tačiau siūlau pasižiūrėti į naująjį Fūristų firmos direktorių. Kodėl verta pasitikėti Lukas_Hot ir prisijungti prie Fūristų firmos?: Lukas geriausiai pasirodė Forumo atrankoje. Nors kandidatai buvo ne itin stiprūs, tačiau jis nežinojo, kad iškris tokie žaidėjai kaip Matas_Kurk ar Jack_Evans. Lukas pasistengė su savo anketa ir šioje vietoje pasirodė stipriausiai. Jis išdėstė savo mintis taip, kad suprastų net ir bukas - aiškiai ir įdomiai. Lukas nepasimovė ant klausimų bei į juos atsakė su kaupu, pateikdamas sprendimų, kurie būtų naudingi šiai firmai; Lukas yra aktyvus, ryžtingas ir drąsos nestokojantis žaidėjas. Net neabejoju, kad šioje atrankoje į Fūristų direktorių Hotas rodė didžiausią susidomėjimą, šis demonstravo puikų aktyvumą ir norą. Lukas yra pasitikintis savimi ir manau pats suvokė, kad šioje analizėje tikėjosi tokio sprendimo. Žinau, kad Hotas yra pasiryžęs valdyti šią firmą ne tik iki karantino pabaigos, tad nepraleiskit šanso; Lukas yra geras lyderis ir priima gerus sprendimus. 10 pavaduotojų ir 1 direktoriaus postas iki šios atrankos. Manau, kad ne vienas tiek gali pasiekti. Su Luku pitakus kirtom jau nuo kokių 2014, tad per tiek metų šitas veikėjas yra sukaupęs tiek daug patirties, kad net neabejoju, kad šitas postas nebus sunkus, o jame jis mėgausis kiekviena minute. Kai su Hotu susibėgome į TeamSpeaką, jau po pokalbio su juo apklausiau naująjį pavaduotoją. Lukas veikia greitai ir žino, ko jam reikia, kad sugebėtų iškelti firmą. Pačiupinėjau Luko ryžus ūsus žaidime, tikėkimės, kad tai atneš sėkmę. Jei žaidėjas poste neišbus 14 dienų, tai net neįsivaizduoju ką darysiu, tad geriau tegul išbūna. Tikiu, kad pavarysi, sėkmės, padėsiu kaip tik galėsiu!
 18. 29 taškai
  Anketa norint užsiregistruoti 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime:Rycka_Nuspycka 2. Ar paspaudėte "PATINKA" mygtuka ant temos?:Taip 3. Komentaras (nebūtina):Sekmes Visiem
 19. 29 taškai
  ANKETOS ŠABLONAS1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Rycka_Nuspycka2. Užblokuotojo slapyvardis (Vardas_Pavardė): Valentas_Keivis3. Užblokavimo priežastis: cyt, yra cleo funkcija kuri leidzia ilipti i uzrakinta masina, p.s dar matosi kaip naujokas ne swat pasiemes dabine buffalo nuvaziavo4. Vaizdinė medžiaga:
 20. 28 taškai
  Marius_Benz – naujasis LMG.LT projekto gaujų prižiūrėtojas ? Sveiki, LMG komanda ! Kaip daugelis žino prieš Koalos buvimą gaujų/klubų prižiūrėtojumi, taip pat kandidatavau ir aš. Tačiau pralaukęs 2-3 mėnesius ir negavęs jokios žinios, padariau kvailą klaidą bei gavau ADMIN draudimą, kurį šiandien nuėmė. Nežinau, ar visuomenė į mane žiūri, kaip į vadovą, ar daugelis mano, jog eilinis juokdarys. Realiai šį laišką skelbiu, jog ne vien pagr. administracija jį perskaitytų (ko tikriausiai nedarė iki šiol), tačiau ir Jūs. Šių pareigų visada norėjau nuo 2011 metų, kad ir kaip projektas smuko. Tikriausiai, kaip iš pavadinimo asmeninės žinutės supratot, jog siūlausi atlikti gaujų prižiūrėtojo pareigas. Realiai ilgą laiką galvojau, ar tikrai jau laikas išbandyti man pirmus žingsnius siekiant šiame projekte kažko aukščiau nei lyderio, direktoriaus kėdės. Pasistengsiu greitai, trumpai ir kuo aiškiau pateikti savo kandidatūrą, kadangi jau kurį laiką gaujų prižiūrėtojo nėra, idėjų bei planų taip pat nėra, o kas visa tai pastebės, jei ne aš ? Apie save – mano slapyvardis projekte yra Marius_Benz, šiuo metu man yra sukakę – 19 metų. Dabartyje studijuoju logistikos srityje, sekasi neblogai. Laisvą laiką praleidžiu su panele, draugais bei projekte, kaip daugeliui serverio žaidėjų yra priimtina. Patirtis – LMG.LT projekte patirties turiu begalo daug, einant atlikti paprasto darbuotojo, įvairių darbų prižiūrėtojų pareigas, baigiant pavaduotojais, direktoriais bei pačiais gaujų lyderiais. Didelę patirties dalį gavau būdamas lyderio atstovu, kadangi ten aš išmokau išsikelti sau tolimesnius tikslus, o ypatingai pabrėžti noriu – gero vadovo vardą užsitarnavau taip pat ten. Nors grįžau po pertraukos, atsirado dar daugiau motyvacijos siekti bei iškelti naujas idėjas. Taip pat gavęs pamoką iš mūsų Koalos GP, blogai pasielgiau prieš rinkimus, tačiau visuomet tikslas yra siekti aukštumų. Pasiekimai – esu buvęs – SILAČIAI -, ARISTAKRATSKIY VAGZAL 228, SURENOS X3, VAGOS SYNDICATE gaujų lyderiu. Taip pat galima užsiminti ir apie firmų pasiekimus – 2x tuninginių, fūristų, dylerių, medikų pavaduotojas. Tuninginių bei 2x dylerių direktorius. Vadovavimas – mano išsiskiriantis vadovavimas vienas iš pagrindinių gaujos bruožų. Esu visada griežtas, tačiau tik tam, kad viskas eitų pagal mano planus ir tikslus, o ne išsibarstytų. Pavyzdžiui, sukvieti visus į tam atitinkamą veiksmą, tačiau nė vienas nesijungia, nes esi prastas vadovas, būni per geras su jais. Imiesi kitų priemonių – bandai bausti juos, sakydamas, jog griežta bausmė užkirs kelią mano judesyje, nors iš tikrųjų to nedarytum. Gaujų prižiūrėtojas – gaujų priežiūros narys, kuris atsakingas už gaujas, jų lyderius, sąžiningą LMG.LT projekto žaidimą, naujovių iškėlimą, būti su visais lygiu. Šios pareigos mane sudomino nuo pat atėjimo į gaujas, esu tiesiog sukurtas, tam, jog būtent prižiūrėčiau jas, o idėjų tiek daug, jog apsakyt neįmanoma. Noriu pagaliau, jog būtų suteiktas man šansas atlikti šias pareigas, gaujų tikrai turėtų padaugėti. Vien GangWar, BRAWL kovų dvigubai padaugėtų, jeigu būtų sukurtos atitinkamos sąlygos, o ne vis tos pačios vietos, zonos ir t. t. Eilinę dieną gaujų prižiūrėtojo pareigose įsivaizduoju labai reikšmingą. Pradžioje susikurčiau, pakoreguočiau, įvesčiau naujų temų, naujovių į gaujų gyvenimą. Pradžioje viena iš idėjų - gauti taškų už temos vaizdingumą, gaujos gyvenimo dalijimąsį, t. y. galerija, kur matosi gaujos veikla, nariai, rezultatai. Neatsižvelgiant į tai, jog esu naujas veidas projekte, manau, jog turiu didelės motyvacijos bei idėjų naujam gaujų gyvenimui. Sąžiningas žaidimas – dar kažkada pats bandžiau nelegaliai žaisti, taip prisipažįstu, tačiau jau seniai tą kelią pamiršau, nuo šiol net fps unlock’o nenaudoju, su nametag’u. Man asmeniškai teko stebėti situacijas bei susidurti su žaidėjais, kurie sukčiavo, naudojo palengvinančias žaidimą programas gaujų veiklose bei susišaudymuose. Per maždaug mėnesį mačiau labai daug atvejų, kurie buvo įvertinami teisingi, tačiau dažnai net pati komanda suklysdavo. Vienas iš pavyzdžių yra Vilius_Morello - senas pažįstamas, su kuriuo visada judėdavome gaujose. Šis žmogus su savo slid’inimu su shotgun visada šaudydavo su drunku, ir retai nepataikydavo, taip visi netikėjo, tačiau kiekvienam tokiam senam žaidėjui reikia suteikti progą įrodyti, jog jis tikrai nekaltas. Taip pat kiek kartų pastebėdavau, nufilmuodavau kitų gaujų narius su AIM, SPREAD, FASTER WEAPONS ir kt. programomis. Iškart pranešdavau apie galimą čytinimą ir nelegalų žaidimą gaujų prižiūrėtojui, tačiau jis mane paprastai užignoruodavo. Tiek žinių iš čytų gaudymo sistemos. Gaujos narių baudimas - Gaujos bei jų nariai būtų baudžiami už čytinimą, serverio klaidų naudojimą, naujokų bereikšmį žudymą, blogai panaudotomis administratoriaus komandomis (/get; /to; /gydytis; /heal; /pzu gaujų veiksmo ar kitos veiklos metu). Taip pat bausčiau už bet kokį trukdymą pačiam gaujų prižiūrėtojui. Manau, jog prie mano valdymo būtų sugrąžintas gaujinių juodasis sąrašas. Mano, kaip gaujų priežiūros atstovo sistemos modelis būtų griežtas, tačiau teisingas. Pamatęs, kad tikrai tas asmuo neteisingai elgiasi, būdamas gerb. gaujų narys/lyderis bausčiau visų pajėgumu, tačiau taip pat duočiau progą taisytis, įrodyti savo nekaltumą. Gaujų prižiūrėtojas turėtų būti nešališkas ir neskirstyti žaidėjų į grupes todėl, jog šiame projekte turi vyrauti teisingumas, legalus žaidimas, lygybių suvienodinimas visiems žaidėjams, o ne masinis žaidėjų įplaukimas į serverį bei projekto darymas į FREEROAM. Nė vienas žaidėjas neturi nukentėti nuo kito išaukštinimo, visi pradedame nuo nulio, tai visa reiškia, jog lygybė tiek realiame gyvenime, tiek virtualiose platformose turi vyrauti visada. Manęs pasirinkimas turėtų būti todėl, jog kaip sakiau – gaujose esu jau apie 8-9 metus bei jaučiuosi tarsi gaujų tėvas. Turėjęs esu begalę atvejų, veiksmų, judesių su savais bei prieš kitus. Esu įvertinęs kiekvieną situaciją, kuri buvo lemiama visai gaujai bei jos pabaigai. Mane pasirinkti privalote todėl, jog esu patyręs asmuo gaujose, neatsižvelgiant į mano naują veidą projekte. Taip pat stengiuosi kiekvienam žaidėjui ištiesti savo pagalbos ranką, jeigu jam to tikrai reikia. Atsakingumas, griežtumas - būdingos Marius_Benz charakterio savybės. Atrandu laiko viskam, siekiu visada kažko naujo ir netikėto, ko nėra niekas dar pateikęs. Gaujos – pagrindinis dalykas, dėl ko aš patekau ir pradėjau žaisti LMG.LT projekte. Jau nuo 2012 metų patekau į pirmąsias gaujas, kur bandžiau save pasižymėti, kaip tikras, ištikimas gangsteris. Būtent jose aš susipažinau su dideliu patikimų žmonių ratų, kurie visada pastovi už mane. Pagrindinis autoritetas yra mūsų buvęs gaujų priežiūros narys – Danillo_Quentuella, vos patekęs į jo įstorinę gaują NARKATOS, pradėjau suprast, jog turi būti griežtas, ištikimas vadovas, kuris visada priešinsis kitiems, o ypač teisėsaugai. Po, kurio laiko susikūrė šis žmogus gaują – SURENOS X3, kur buvo suteiktas šansas ir man pasireikšti – co-lead pozicijoje. Linkiu visiems didžiausios sėkmės, tegul laimi šiuos rinkimus stipriausias bei geriausias kandidatas ! Taip pat dėkoju pagr. administracijai, jeigu neišrinksit to pačio veido, kuris dieną, naktį daro tą patį per tą patį. Paskelbiau šį laišką su tikslu, jog negalvotumėt, kad kažkoks juokdarys eina ir prabus afk režimuose visą kandidatūrą. Turiu tikslų, motivacijos - tačiau viskas priklauso nuo visos projekto komandos, kadangi gaujos tikrai yra svarbios ir be sistemų.
 21. 27 taškai
  LAIMĖK DESERT EAGLE LIGHT RAIL ARBA GLOCK-18 WEASEL STATRACK Sveikučiai, nusprendžiau padaryti savo pirmąjį giveaway. Jei tai susilauks dėmesio, galbūt į ateitį padaryčiau daugiau giveaway`ų ! T A I S Y K L Ė S Norint dalyvauti giveaway`uje turite paspausti ant šio pranešimo "Patinka" mygtuką Užpildyti taisyklingai žemiau pateiktą anketos šabloną Norint laimėti, būtina dalyvauti per vieną vartotoją Laimėtoją rinksiu per random.org Parašyti skaičių nuo 1 iki 200 Giveaway`aus rezultatai bus sekmadienį 20 val. Privaloma laikytis visų šių taisyklių, bei bendrų forumo taisyklių. P R I Z A I 1 Vieta - laimėtojas galės pasirinkti ( desert eagle arba glock-18 ) 2 Vieta - desert eagle arba glock- 18 A N K E T O S Š A B L O N A S Jūsų Vardas_Pavardė : Jūsų pasirinktas skaičius : Paspaudėte "Patinka" ant šios temos : #F`H
 22. 27 taškai
  Šioje temoje galite rasti apie kiekvieną studijuojanti policijos darbą studento informacija. Taip šia tema gali pasinaudoti ir patys studentai ir stebėti apie save informacija kuri bus reikalinga persikėlimui į Policijos profesija. Studentas #01 - Bass_Boster Studento amžius - 15 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.02 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Noriu į policiją, kadangi ten turiu patirties. Didžioji dalis viso žaidimo mano praleista yra teisėsaugos firmose, tad manau pakankamai turiu patirties ir supratimo apie šią firmą. Taip pat apsaugos darbas nuobodokas, esu perėjęs iš SWAT, tad manau praktikos apsaugoje atlikinėti nereiktų. Į kokia policijos profesija kandidatuoja - LPM studentų instruktorius Studentas #02 - Lio_Soo Studento amžius - 17 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Noriu į policiją dėl to nes mėgstu šį darbą, turiu patirties, noro, motyacijos bei pasiekti kažko aukščiau nei paprastas darbuotojas ! Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #03 - Carl_Delis Studento amžius - 14 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Megstu teisesaugos puse, megstu priziureti tvarka miesteliuose, gaudyti nusikaltelius, bei noreciau kazko bandyti siekti. tikrai esu dirbes teisesaugoj, tik aisku kitam serveryje, taip pat noriu padeti padaryti tvarka visur Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #04 - Dwayne_Winston Studento amžius - 18 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Esu motyvuotas asmuo, turiu motyvacijos esu nenaujas žaidėjas projekte manyčiau pd firmą yra mano vieta Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #05 - Plofas_Vytas Studento amžius - 18 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Esu motyvuotas asmuo, turiu motyvacijos esu nenaujas žaidėjas projekte manyčiau pd firmą yra mano vieta nes yra nauja valdžia, nauja reforma nauja era! Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #06 - Lukne_Panda Studento amžius - 17 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - noriu dirbti apsaugoje , nes truksta veiklos serveryje ir linksmai praleisti laika Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #07 - Laura_Cutie Studento amžius - 17 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - noriu dirbti apsaugoj kad galeciau turet galimybe siekt kazko daugiau nei esu pasiekus siuo metu Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #08 - Fre_Dez Studento amžius - 17 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Nauja valdžia, naujos reformos, naujos įdėjos teisėsaugos srityje, teisėsauga esu susidomėjas jau senai. Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #09 - Arensas_Kairys Studento amžius - 14 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - na senai dirbes gan ilga laika atidirbau mediku norisi vel grizti i vezias Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #10 - Aldas_Stirbys Studento amžius - 14 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Nes įdomus darbas patinka priziureti miestelius nuo gauju,dyleriu ir t.t gaudyti nusikaltelius apginti kiekviena miestelio gyventoja. Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #11 - Qestas_Booms Studento amžius - 11 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Noriu kažko pasiekti rimtesnio pd ir zjbs darbas pd yra Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #12 - Arnas_Karma Studento amžius - 17 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Esu dirbes PD kai buvai dirikas,valdzia patiko,buvo smagio veiklos,turiu daug patirties,taigi ir dabar noriu pas tave i valdzia. Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #14 - Arnas_Karma Studento amžius - 17 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Esu dirbes PD kai buvai dirikas,valdzia patiko,buvo smagio veiklos,turiu daug patirties,taigi ir dabar noriu pas tave i valdzia. Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #15 - Arnas_Karma Studento amžius - 17 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Esu dirbes PD kai buvai dirikas,valdzia patiko,buvo smagio veiklos,turiu daug patirties,taigi ir dabar noriu pas tave i valdzia. Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #16 - Edvis_Malako Studento amžius - 16 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Tai sveikas aš ilgai neišsiplėsi taupant savo tiek jūsų laika nes matau daug žmonių dar laukia. Tai aš pasirinkau dėl to nes senai be dirbau pd ir apskritai teisėsaugoi ir kaip pamačiau kad atranka tai tokia nostalgija paimė Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #17 - Matis_Ospamox Studento amžius - 15 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - patinka sulaikyneti gaudyte nusikaltelius matau geras drk moka dirbti su sia firma ir tiek man patinka policija ir panasus i ja darbai Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #18 - Misteris_Kent Studento amžius - 14 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Na noriu i policijos darba del to kad labai senei esu dirbes ir taip labai patinka man dirbti teisesauga nes vienas iš mėgstamiausiu darbų Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #19 - Skrajojantis_Ricis Studento amžius - 17 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Seniai dirbau teisesaugos firmoje,labai patiko,tai užėjo noras vėl ją išbandyti,bei atsirado šiokių tokių firmos pokyčiu kurie mane dar labiau sudomino. Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #20 - Armis_Bruzas Studento amžius - 16 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Noriu todel kad senai svajojau ir dabar pamaciau kad direktorius rimtas tai kodel gi ne. Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #21 - Danas_Pelyte Studento amžius - 14 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - I PD norėjau jau labai senai. Man šitas darbas yra kaip pasiekimas. Pats galiu sau pasižadėti, kad tikrai išdirbsiu ilgai. Tikrai esu draugiškas ir padedantis. Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #22 - Aurimas_Qattro Studento amžius - 16 metų Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - Tai krc noriu i pd del to kad pasiilges apsaugos pasilges gero veiksmo veiklu trefkiu gaudyt nusikaltėliu Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas ------------------------------- Studentas #23 - Domas_Zenga Studento amžius - 22 metai Bandęs pereiti kvalifikacija - Ne Studento žodinių įspėjimų skaičius - 0 Studento įspėjimų skaičius - 0 Studentas nuo - 2020.04.03 Kodėl studentas norėtu dirbti policijoje - nes noriu išgaudyt barygas furas , panardyt pas karka ir pakelt darbo patirti Į kokia policijos profesija kandidatuoja - Patrulis Persikėlimas į Policijos darbą - Negalimas -------------------------------
 23. 26 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Zygis_Budrys 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Dyleriai 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Net nežinau kas tai davedė. Ar tai kad Supermenas su savo mopsų gvardija yra *Myliu lmg.lt*, ar tai kad lauke +15 ir carona nestabdo geresnio laiko praleisto lauke nei 15h sampe . Pirmiausia tai noriu padėkoti savo pirmam pavaduotojui Kentas_Meška. Žmogus kuris padėjo pirmomis dienomis judėti į prieki ir vis iki dabar dar su manim nors ir ne pavaduotojo kėdėje. Žmogus kuris motyvavo nepalikti ir kaip neprisišikti. Beje pamiršau paminėti, kad esu labai dėkingas, kad pasitikėjo manim Buvęs Direktorių Prižiūrėtojas Eimis_Mag. Manau nenuvyliau tavęs. Pačioj pradžioje buvo sunku įsivažiuoti į direktoriaus kėdę ir panašiai. Bet tai pavyko. Einant toliau tai esu labai dėkingas Deaglui kuris sutiko padėti firmos gerinimui. Pyro pirmasis pavaduotojas kiek supratau patiko ane vaikas . Tikiuosi neužmigsi ir pasiimsi rimčiau nei pavas, nes esi vertas to. Viliukas atjudėjo ir greit išjudėjo, bet bachuras judėjo dar kai buvo PD pavas.Ne nu o jai rimtai kalbant, tai šiaip dylerius atgaivinau, nes buvo užburtas kelias, daug ką keičia, kad viena nusikalstama bet judėjom tiek su gauja pries gauja ir fūras tiek prieš swatus ir pd. Šiaip tikrai visą laika nesigailiu, tai ką padariau, nes padariau sąmoningai. Kiekvieną grobimą dariau dėl veiksmo ir neverkiau dėl pinigų(Nu gal kartais ). Visi žmonės kurie dirbo pas manę visi žino, kad man jie rūpėjo. Nežinau ką pripasakoti, nesigailiu tų šėšių savaičių praleistų su jumis dyleriuchos, tik gailiuosi, kad teko pamatyti ant kiek kaikūrie žmonės yra dviveidžiai. Šiaip jei kalbant atvirai palikimą rašau ne dėl to, kad prisidirbau ar kažkas, bet aš imdamas Direktorių pasakiau, kad kariausiu žaidime, o ne forume, o eilinį sikį teisėsauga gaudama malkų pradėjo kariauti forume. Supermenai buvai mldc laikiau tikrai gera asmenybe, dabar tiesiog gražiai parašius gailiuosi, kad siekiau pas tave pavo. Renki kiekybe, o ne kokybe. Gal as ir į firma priimdavau lengvai, bet tik todėl nes kekvienas žmogus turėdavo arba įrašydavom cleo ir hpzora ir tereikejo išpusti apie 20sec pastavaus šaudyma, bet ne kartą įrodžiautau superi, kad nėra swatai best. Šiaip dar kas įsiminė man, kad gavus direktorių ne daug kas mokėjo pusti, o dabar per grobimus vos ne kienvienas sugeba papust, tad dėkui šaika kad kažko išmokot. Dėkui visiem kurie palaikė, dėkui S.W.A.T kurie filmavo mus ir gaišo savo brangų laiką, kurio gyvenime ir taip trukstą. Gal ir pasiminėsiu, bet dar kartą dėkoju visiem kurie padėjo ir kurie buvo su manimi, nes patys žinot kad užjudėjom ahuenai Tad dėkoju visiem kas palaikė kas buvo kartu, tikiuosi dyleriai neišeisit į swatus. Dekoju Marihuanai Meskai Inferno Hareliui Romai Siantui Luksiui Saltedui Diamondui Pyro Deaglas Venturas Liutka Offline Finis Bugas Kaiseris Menco Ell'Toro, Bugas, Neziniukas ir daug daug kitu. Tris kartus issitryne palikimas tad jau tingiu tagint. Sekmes visiem tiksluose 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 6sav
 24. 25 taškai
  Vytas_Maniakas

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Vytas_Maniakas 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Fūristai 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Nemoku vadovauti. 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 6d
 25. 24 taškai
  Pavlo_Dream

  Los Zetas Cartel

  1977 metų pradžia, nepaprastoji padėtis Kolumbijoje bei Meksikoje, po šiek tiek lenda viena po kitos kokaino kartelio galva, Pablo Eskobaras su Medeiin Cartel , Gacha bei kiti žymieji narkotikų baronai kurie per artimuosius 10 metų sugebėjo nuveikti pasaulio mąstu daugiausia ką galėjo narkotikų baronai. Šiomis aplinkybėmis augę du jauni broliai padėjo vienam iš šių garsiųjų baronų patruliuoti gatvėse, pranešti kur yra „skydas“ patruliai už mažą sumą ir pripažinimą. Tai buvo viskas ką abu broliai matė – kriminalinis pasaulis. Galiausiai 1990 metų pradžioje iš „Cikarios“ (lt. Pakalikų) jie tapo kur kas daugiau, pamatę jog narkotikų baronai pradėjo slėptis, policija ir DEA iš JAV juos užspaudė, nieko nedelsdami subūrė mažą draugų ratą ir pavadino jį Los Zetas - Priešakyje abu broliai , narko baronų pakalikai, o dabar vieni iš aukščiausiųjų. Prasidėjo viskas nuo smulkių narkotikų pergabenimų, vieną po kito perimant iš esamų prekiautojų, gamintojų jų teritorijas, pradėjo matytis kaip abu broliai užvaldo vieną po kito rajoną ir greitai pasineria į garsiuosius San Fierro ir Los Santos miestus bei jų miestelius, atidarę nuošalyje savo narkotkių gamyklą tiesiai iš jos narkotikus platina jų pakalikai. Visas žiaurumas prilygsta strategiškume, moterys, pinigai, narkotikai jiems tampa daugiau nei kasdienybė – tai jų gyvenimas. Galiausiai Los Zetos tampa tvirtu narkotikų karteliu kuris išlenda iš juodo maišo ir atkreipia pareigūnų dėmėsį, tačiau šis kartelis pasiruošęs išvyti esamas nusikaltimo grupuotes, sulaikyti pareigūnų bandymus juos pasodinti ir sugriauti kartelį. Galiausiai broliai žino jog kovos nebus sunkios, kadangi sugebėjo atremti kovą prieš Sinaloa kartelį, ši kova padėjo jiems tapti žinomais ne tik Kolumbijoje tačiau ir Meksikoje. O dabar atėjo metas visiems pamatyti ką šis kartelis sugeba už savo gimtųjų ribų. Miguel Treviño Morales (Pavlo_Dream) - Miguel Ángel Treviño Morales (g. 1970 m. lapkričio 18 d.), paprastai vadinamas savo slapyvardžiu Z-40, yra buvęs Meksikos narkotikų lordas ir nusikalstamos organizacijos, žinomos kaip Los Zetas, vadovas. Laikomas smurtiniu ir pavojingu nusikaltėliu, jis buvo vienas iš labiausiai ieškomų Meksikos narkotikų baronų. Pasižymi gudrumu, žiaurumu ir taktiniu mąstymu, puolimu bei turto prievartavimu. Óscar Omar Treviño Morales (Rokas_Swaggg) - (g. 1971 m. sausio 26 d.) Meksikos narkotikų lordas ir buvęs nusikalstamos organizacijos Los Zetas lyderis. Jis buvo vienas iš labiausiai ieškomų Meksikos narkotikų lordų. Valdžios institucijos mano, kad jis buvo jo brolio įpėdinis. Pasižymintis nespecifiniu mąstymu, pinigų plovimo meistriškumu, atrasdavo pačius įvairiausius kankinimo metodus ir būdus išgauti informaciją. Geriausias ekspertas papirkinėti teisėsaugos atstovus bei juos šantažuoti taip atverdamas naujus kelius ir didesnes galimybes visam karteliui. 108|109|110 Meksikos , Kolumbijos ir kitų šių šalių kartelių pradžia ir pabaiga vienoda – pradėjome su narkotikais, apėmėm visus regionus, pradėjom karą su pareigūnais ir galiausiai likome nugalėti. Tačiau Los Zetas gyvavimas prasidėjas taip ir nesibaigė nes jų planai taktiški dėl esamų Don‘ų (Ponų kt. Vadovų). Taigi Don Miguel ir Don Oscar ateina į naujuosius miestelius, laikykitės. Už gfx darbus dėkojame - Grafikos dizaineriui. Edward_Harrell
 26. 24 taškai
  Kentas__Meska

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Kentas_Meska 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Dylerių pavas 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Nebera motyvacijos Dėkui @Zygis_Budrys už suteikta šansa vėl pabuti nusikalstamos firmos dalimi kiek galėjau tiek padėjau Dėkui @Offline_Matas @Paul_Kaiser @Koala_Stonkus su gangu pajudėjom dėkui @Arnoldas_Supermenas už veiksmus ir visa kita ačiū kas kartu buvot @Andrius_Deagle @Mrkas_Mantas @Rokas_Absolut @Mantvydas_Zigass @Best_Ganjaa @Tomas_Tankas@Lol_Ikas@Erikas_Neziniukas@Edvinas_Kapow bei dydelis ačiū medikams @Gytis_Qpk @John_Moron @Deividas_Kol @Rytis_Electro @Roma_Lmgg @Aida_Swag taip pat norėčiau padėkoti DP @Eimis_Mag @Mat_Himplin 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 21d +-
 27. 24 taškai
  Medikai - Šie žmonės yra didelė šio serverio dalis. Serveryje medikai padeda žaidėjams išgyventi , dalyvauja įvairiausiose serverio veiklose. Kiekvienas darbuotojas visada bus pasiruošęs! Reikalavimai norint patekti į ''Šilelio kliniką'' Turėti 7000 bendrosios darbo patirties. Būtinai turėti Key Binder Nebūti NDS sąraše Būti susipažinus su Klinikos bendromis taisyklėmis Turėti Discordą ir TS3 ''Šilelio klinika'' - Valdžia Direktorius - Deividas_Kol Pavaduotojas - Renkamas Pavaduotojas - Renkamas ''Šilelio klinika'' pagrindinės darbo taisyklės Draudžiama floodinti bei keiktis darbo racijoje. Privaloma dalyvauti visuose valdžios rengiamuose veiksmuose. Baigus darbą privaloma sunaikinti savo darbinį transportą. Privalote su klientais elgtis pagarbiai ir mandagiai Mažiausiai pradirbti 7 dienas [ NDS ] Draudžiama šaudyti į serverio žaidėjus , nebent galite atsišaudyt. Į papeikimą turite atsakyti per 12h , nepateikus įrodymų pripažinate savo kaltę Privalote laikytis kelių eismo taisyklių. Nebent važiuojate į iškvietimą Draudžiama būti AFK nebazėje daugiau negu 20 min. Privaloma klausyti valdžios atstovų ir prižiūrėtojų. Draudžiama dirbti ofise. Medikų - darbo komandos /R [tekstas] Parašote į darbo raciją. /Bend pamatote kiek yra prisijungusių bendradarbių. Num 6 - spartusis darbo mygtukas. /psarvus [V_P/ID] pasiūlo šarvus. /pagydyti [V_P/ID] pasiūlo gyvybes /paliktidarba [V_P/ID] paliekate darbą. Medikų darbo apranga. Medikų transportas: Pagarbiai ; medikų direktorius Deividas_Kol už foto dėkui Gytis_Qpk
 28. 24 taškai
  ANKETOS ŠABLONAS. 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Rycka_Nuspycka 2. Užblokavimo priežastis: speedhack 3. Užblokavimo aplinkybės, ką darėte prieš užblokavima: paziurejau /info tik paspaudziau nitro pavaziavau gavau bana 4. Įrodymai (Vaizdo įrašas/Nuotrauka): https://imgur.com/z0huY4M
 29. 24 taškai
  Rycka_Nuspycka

  Giriu Rycka_Nuspycka

  Aciu,kad giriate
 30. 23 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Vilius_Venturas 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Policija pavs 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Suds tie musarai 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 14d
 31. 23 taškai
  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Nojus_Ceejay 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: UAB "Global Logistics" įmonės generalinis direktorius. 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Pagrindinė mano atsistatydinimo priežastis - neaktyvumas. Kai direktorius nėra aktyvus, darbuotojai nebūna tokie motyvuoti ir aktyvūs. Neaktyvumo priežastis - 12 klasė. Netrukus prasidės egzaminai, kuriems laiko lieka vis mažiau. Kalbant apie erą, padariau daugmaž viską ką ir planavau. Daug GangWar stiliaus kovų, porą brawlų. Už sultanų 5x5 likome nenugalėti. Norėčiau labai padėkoti savo komandai, dėl kurios motyvacija liko aukštame lygyje. Pirmoji savaitė buvo sunkoka man; mažas mano aktyvumas, nesurinkau tų žmonių, kuriuos norėjau matyti. Antrosios savaitės eigoje vyko gangwaras prieš SWAT firmą, kurį laimėjome. Po to laiko firmoje darbuotojų skaičius būdavo pastovesnis, po 15-25, kas mano manymu yra daug, žinant serverio situaciją. Taip pat norėčiau padėkoti savo pavaduotojams @Rokas_Swaggg ir @Ponas_Hoperis, kurie padėjo man sunkiu laiku ir palaikydavo aktyvumą firmoje. Kalbant apie Rokas_Swaggg, tikėjau ir tikiu tavim, būtent aš norėjau tau duoti pasireikšti pavaduotoju, manęs nenuvylei ir puikiai susidorojai su savo užduotimis. Asmeniškai man, savo nuomonę apsukai 180 laipsnių. Taip pat didelis ačiū Hoperiui, kurio aktyvumas buvo didelis faktorius firmoje. Norėčiau dar kartą padėkoti visai fūristų komandai. GangWar vs SWAT vaizdo įrašas: Ir paskutinis vaizdo įrašas: Direktorių perleidžiu - Ponas_Hoperis. 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 32dienos.
 32. 21 taškai
  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Arnoldas_Supermenas 2. Jūsų atstovaujamas darbas: SWAT komanda 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė): Karka_Djd - Jack_Menco 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Jack_Menco - Matosi, kad žmogus nori įgauti tam tikra patirti išbandyti save šiose pareiguose, pasirodyti kaip tinkamu žmogumi, laimejo rinkimus, manau firmoj bus geras vadas kuris pades atskleisti tikraja jega SWAT'u. Karka_Djd - žmogus turejas Direktoriaus pareigas bei turintis patyrties kaip vadas, manau taip pat padetu iškelti SWATUS į aukštumas bei užimti komandą įvairiom naujovem bei darbuotojų užimtumu. 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: yes
 33. 21 taškai
  Rycka_Nuspycka

  Peikiu Jimmy_Mike

  Peikiant VIP narį: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Rycka_Nuspycka 2. Kaltinamojo VIP nario slapyvardis (Vardas_Pavardė): Jimmy_Mike 3. Peikimo priežastis: blogas /v 4. Vaizdinė medžiaga: https://imgur.com/F0yAGXD
 34. 20 taškai
  NDS - nepageidaujamų darbuotojų sąrašas, kuriame gali būti ne tik darbuotojai, tačiau ir buvę valdžios atstovai. x Visi asmenys, kurie yra NDS, gali bet kada įsidarbinti Į Taksi firmą, kuri yra nepriklausoma firma ir joje dirba visi žaidėjai esantys šiame sąraše. Jei esi NDS - parašyk kažkuriam iš Taksi firmos prižiūrėtojų. Norimą žaidėją su įrodymais reikia į sąrašą įrašyti per 3 kalendorines dienas. Taksi firmos prižiūrėtojai - Jimmy_Absolut , Edward_Harrell , Matas_Kurk ir Karolis_Basket Valdžios atstovai įrašomi į NDS už šiuos pažeidimus: Čytinimas (3 mėnesiai, išsipirkimas 3.000.000 serverio valiutos); Kenkimas serveriui, kitai firmai ar Direktorių Prižiūrėtojui (2 mėnesiai, išsipirkimas 2.000.000 serverio valiutos); Serverio klaidų naudojimas (1 mėnesis, išsipirkimas 1.000.000 serverio valiutos); Neišbuvimas numatyto termino einant pareigas (1 mėnesis, išsipirkimas 1,000.000 serverio valiutos). Asmenys, esantys valdžios atstovų NDS: Kuolas_Tube (Neišbuvimas numatyto termino einant pareigas, iki 2020-04-26) Vytas_Maniakas (Neišbuvimas numatyto termino einant pareigas, iki 2020-05-03) SUMOKĖTA Serverio žaidėjai įrašomi į NDS už šiuos pažeidimus: Čytinimas (1 mėnesis, išsipirkimas 2.000.000 serverio valiutos); Kenkimas serveriui, kitai firmai ar Direktorių Prižiūrėtojui (1 mėnesis, išsipirkimas 2.000,000 serverio valiutos); Serverio klaidų naudojimas (2 savaitės, išsipirkimas 1.000.000 serverio valiutos); Neišdirbimas firmoje 5 dienų (7 dienos, išsipirkimas 200.000 serverio valiutos). Asmenys, esantys serverio žaidėjų NDS: Twix_Snickers (Neišdirbimas firmoje 5 dienų | iki 2020.04.06) SUMOKĖTA Arla_Sestas (Neišdirbimas firmoje 5 dienų | iki 2020.04.06) Rapala_Ausrius (Neišdirbimas firmoje 5 dienų | iki 2020.04.07) SUMOKĖTA Come_Down (Neišdirbimas firmoje 5 dienų | iki 2020.04.07) Setono_Degtine (Čytinimas | iki 2020.05.02) Juoda_Gyvate (Neišdirbimas firmoje 5 dienų | iki 2020.04.10) Matt_Sprite (Neišdirbimas firmoje 5 dienų | iki 2020.04.10) SUMOKĖTA Orestas_Hentai (Čytinimas | iki 2020.05.04) Anketa: 1. Jūsų Vardas_Pavardė ir užimamos pareigos: 2. Žaidėjo Vardas_Pavardė, kurį norite įrašyti į NDS: 3. Už kokius pažeidimus norite įrašyti šį žaidėją?: 4. Įrodymai:
 35. 20 taškai
  Aloha visiems. Na prieš kelias dienas pavaduotojo pareigas paliko @Rytis_Electro. Ir gan ilgą laiką nebeturiu pagalbos su firmą. O dabar jaučiu , kad man praverstu žmogus, kuris padėtu man susitvarkyti su firma. Tad nieko nelaukęs skelbiu atranką į pavaduotoją! Reikalavimai: Turėti gerą reputaciją serveryje. Serveryje turėti bent 150,000 bendros patirties. Nebūti pagarsėjusiu čyteriu/sukčiumi. Mokėti tvarkingai rašyti lietuvių kalba. Turėti discord'ą. Taisyklės/Info Draudžiama kopijuoti anketas. Būtinai rašyti lietuvių kalba. rašyti pastorinta dark violet spalva. Paspausti ''like'' ant temos. Minimum 350 žodžių. Redaguoti temą per 15 min ten numesti savo mėgstamą dainą. Pildyti gali visi serverio žaidėjai. Atranka vyks 1 savaitę. iki 04.-03 Anketa; Jūsų Vardas_Pavardė ir amžius: Jūsų darbo xp/info lentelė: Jūsų aktyvumas serveryje: Ką naujo įneštumete į firmą?: Kuo esate išskirtinis nuo kitų kandidatų?. Ko trūksta dabartiniai medikų firmai?: Apibūdinkite save: Ką jums reiškia žodis ''draugystė''?: Kodėl galvojate , kad šis pavaduotojas jums tiktu?: Kokia yra tobula treniruotė?: Medikų direktorius - Deividas_Kol
 36. 20 taškai
  TRUMPA INFORMACIJA APIE ŠIA FRAKCIJA(MOKYKLA) Kiekvienas naujai įdarbintas žaidėjas pirmiausia privalo išdirbti Apsaugoje 5 dienas ir tik po 5 dienų gali būti priimtas į Policijos firmą. Apsaugos firma tampa lyg akademija, kurią praėjęs gali dirbti Policijoje. Nesvarbu, kokį statusą žaidėjas turi serveryje (išskyrus komandos narius ir su laisvadieniais kitų firmų valdžios atstovus), visi turi pradėti nuo Apsaugos. Direktorius su pavaduotojais iš karto gali darbintis į Policiją, tačiau rekomenduojama palikti vieną ar kelius atsakingus asmenis už Apsaugą ir kitus už Policiją; Policija+Apsauga vyksta į bet kokius grobimus, jei grobiama ne 1 prieš 1. Policija+Apsauga kartu vykdo ir dalyvauja visose kitose veiklose; Policija+Apsauga kovoja prieš dalinai nusikalstomas firmas - Fūristus ir Transporterius. Jei Fūristai arba Transporteriai grobia kažkokį pastatą vieni - į grobimą gali vykti tik Policija+Apsauga, S.W.A.T. (FTB) kištis negali. Jei Fūristų ar Transporterių valdžia nori grobti kartu, į atsigrobimą vyksta tiek S.W.A.T. (FTB), tiek Policija+Apsauga. Policija+Apsauga vyksta į atsigrobimą ir tada, kai grobia viena nusikalstoma firma ir viena dalinai nusikalstama firma, pavyzdžiui, Fūristai ir Gauja (atsigrobinėja S.W.A.T. ir Policija+Apsauga) arba Dyleriai ir Transporteriai (atsigrobinėja S.W.A.T. ir Policija+Apsauga); Apsauginiams yra suteikiamos baudos iki bet kiek žvaigždučių; Valdžios atstovas gali nesuteikti leidimo darbuotojui pereiti iš Apsaugos firmos į Policijos firmą, tam turi turėti svarių argumentų; Darbuotojas, praėjus 5 dienoms gali savo noru pasilikti toliau dirbti Apsauginiu; Apsaugos darbuotojai į pagrindinę Teisėsaugos grandį - S.W.A.T. (palikus direktoriui - FTB), negali pereiti. Šie gali pereiti į pagrindinę Teisėsaugos grandį tik tada, kada yra įdarbinti Policijoje. S.W.A.T. firmos darbuotojai gali pereiti savo nuožiūra arba į Policiją, arba į Apsaugą, tačiau jei pereina į Apsaugą, ten turi praeiti 5 dienų akademiją; Draudžiama kitoms Teisėsaugos frakcijoms dėti įtarimą Apsaugos firmos darbuotojui. Jei darbuotojas pažeidžia taisykles - rašyti papeikimą; Jei darbuotojas dirbant Apsaugoje surinko 2 darbuotojo įspėjimus, perėjęs į Policijos darbą jam dingti įspėjimai negali; Policija+Apsauga dirba visą parą be laisvadienių, su tam tikromis pertraukomis; Jei Neutralios firmos daro protestą, jį numalšinti vyksta tik Policija+Apsauga, S.W.A.T. (FTB) nesikiša. POLICIJOS STUDENTŲ UNIFORMA POLICIJOS STUDENTŲ TRANSPORTAS POLICIJOS STUDENTŲ MOKYKLA POLICIJOS STUDENTŲ TAISYKLĖS 1. Klausyti ir gerbti savo valdžią, laikytis jų nurodymų. 2. Būti mandagiam, tai yra nenaudoti jokių necenzūrinių žodžių, draugiškai bendrauti su serverio žaidėjais, bendradarbiais ir valdžia. 3. Darbo metu būtina devėti darbinė apranga. Vairuoti galima tik darbinį transportą. 4. Draudžiama rakinti ir šaudyti su tazerių teisėsaugininkus. 5. Norint palikti darbą arba būti neaktyviam reikia užpildyti anketa tam tikroje temoje. 6. Draudžiama naudoti serverio klaidas ir neleistinas programas. 7. Reketo arba grobimo metu griežtai draudžiama: teleportuotis į veiksmo vietą, rakinti ir šaudyti su tazeriu, gydytis su vip arba admin komandomis veiksmo vietoje. 8. Draudžiama dalyvauti kito darbo atrankose nepalikus darbo. 9. Pažeidus reketo/protesto/grobimo taisykles iškarto būsite pašalintas iš darbo. (taikomos išimtis) 10. Naudoti darbo komandas pagal paskirtį, tai yra nešaudyti ir nerakinėti be priežasties žaidėjų. 11. Draudžiama rašyti bendradarbiams papeikimus, jeigu turite nusiskundimų ir įrodymų, kurie įrodo, jog darbuotojas nusižengė praneškite, tai valdžiai. 12. Vykstant veiksmui ar treniruotei pertraukos negalioja. 13. Sugautus nusikaltėlius pristatyti teisėsaugai. 14. Darbo metu būtina būti TeamSpeak 3 apsaugos kanale. 15. Draudžiama dirbti ofise. 16. Firmoje privaloma išdirbti minimaliai 5 dienas. 17. Dalyvaujant proteste veiksmo vietoje draudžiama: šaudyti, rakinti, teleportuotis, gydytis. 18. Draudžiama įstoti į klubus ir gaujas. 19. Matant, jog civilis nusikalto prieš imantis veiksmų būtinai pasidaryti įrodymus kaip civilis nusikalto. 20. Draudžiama lysti į nusikalstomų grupuočių bazes ir juose šaudyti su tazeriu ir rakinti tos bazės priklausančius narius. 21. Draudžiama rakinti ir šaudyti su tazeriu į grupuotė žmonių darančių DM (daugiau nei 5 žmonės). POLICIJOS STUDENTŲ DARBO LAIKAS Policijos studentai atlieką praktiką 24/7. Policijos Mokyklos viršininkas @Karka_Djd
 37. 20 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: Jeremy_Osama, 16 metų, skp-gigexas@gmail.com 2. Ką esate pasiekęs Nusikalstamose firmose ir ką dabar veikiate serveryje?: Visiškai visi mano pasiekimai buvo pasiekti nusikalstomoje pusėje. 2 kartus baikerių, fūristų,dylerių,transporterių pavaduotojas bei baikerių ir dylerių direktorius. Šiuo metu serveryje esu paprastas žaidėjas, nepaslaptis, kad ilgą laiką tikrai nežaidžiau, tačiau kai apsilankiau forume ir pamačiau visas tas reformas, tvirtai apsisprendžiau, kad dar yra dar nebaigtų darbų. 3. Jūsų firmos vizija, kai Dyleriai yra pagrindinė Nusikalstoma firma?: Mano vizijoje dyleriai visada buvo nusikalstoma firma. Ir visiškai nesvarbu ar serveryje yra daugiau tokių firmų. Mano nuomone tai buvo geras sprendimas ir ši reforma pasiteisins. Nes dyleriai yra pats juodžiausias darbas, visiškai nieko neutralaus negalima nuveikti, kraujas, narkotikai ir nešvarūs pinigai, tai yra rinkinys tikros nusikalstomos grupuotės. Per daug nenuklystant į lankas noriu grįžti prie konkrečiai savo vizijos. Šį kartą ji skiriasi nuo pirmosios valdymo eros. Tada buvau piktas, nemačiau visiškai jokių pagalbininkų iš kitų firmų, tad buvau tvirtai apsisprendęs,kad kariausiu su visais bet kokia kaina. Negalėčiau sakyti, kad tai buvo klaida, kas prisimena tą vasarą, tai tikrai buvo daug smagaus veiksmo. Tačiau dabar mąstymas yra šiek tiek kitoks. Norėčiau šiek tiek suvienyti nusikalstomą pusę ir domoniuoti kaip ''nusikalstomoms'', o ne vienai barygų firmai. Žinoma karo aš nebijau(dar ir kaip), tačiau šiuo metu prioritetas būtų, bent vieni sąjungininkai. Savo komandą stengsiuosi padaryti labai mišrią, tai yra joje bus tiek senų vilkų kurių niekuo nenustebinsi, bet prie jų bus ir šūsnis naujų veidų. Esu nusiteikęs juos mokyti ir padėti jiems, nes būtent tokie žmonės dažniausiai turi didžiausios motyvacijos kažko siekti formoje, būti aktyviems ir taip toliau. Esu nusiteikęs daryti daug veiksmo, aktyviai išnaudoti ginklų konvojaus galimybę, kurią puikiai naudojau primojoje eroje. Okupacijos, susišaudymai ir visas kitas veiksmas bus prioritiziuojamas, tačiau reikia neužmiršti pagrindinio pajemų šaltinio, tai yra nelegalių prekių pardavinėjimas. Tam puikiai bus galima išnaudoti savo darbo inventorių. Šitą dalyką ketinau daryti pirmojoje eroje, tačiau, kai kariauji su visais tam laiko nebielieka... Tai yra mažiausiai 4 burrito pilni dylerių kurie pilni nelegalaus gėrio. Bus skelbiamas skelbimas, kad visuose miesteliuose yra po tokį automobilį, yra daroma akcija ir tai bus šioks toks veiksmas. Tiek teisėsauga turės ką veikti vaikydamasi mus, paprasti serverio žaidėjai galės pigiau įsigyti prekių, o mums irgi veiksmas ir pinigai. Savaime aišku be visų šitų nuotykiu darbuotojai turės ir šalutinės veiklos. Tai ką esu sugalvojęs nepavidnčiau rangų sistema, tai labiau laiptelis barygų šeimos piramidėje. Labai sunku paaiškinti, tačiau sėkmės atveju tai išvysite.(Sėkmės visiems pildantiems, jei reik susigrąžinsiu forumo paskyra su daugiau pranešimų).
 38. 20 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: Nojus_Extazy, 21, Skype : Mindaugas3669 2. Pasiekimai serveryje, ką veikiate serveryje šiuo metu?: 2x Mechanikų pavaduotojas, 1x Apsaugos pavaduotojas, 1x Mechanikų direktorius. Šiuo metu serveryje esu paprastas žaidėjas, dirbu SWAT firmoje. Viskas taip netikėta dėl Koronaviroso teko grįžti čia. Gaila buvo palikti mechanikų direktorių, bet galime dabar pabandyti iš naujo, tad dirbu, stengiuosi ir siekiu. 3. Kodėl pasirinkote Transporterius ir kodėl norite būti šios firmos galva?: Palikęs mechanikų direktorių dėl susiklosčiusių aplinkybių, grįžau atgal į serverį. Atsirado didelis noras kažką siekti. Po daug įvairovių ir naujovių, transporteriu firmą mane labai patraukė, kadangi esu dirbęs šiame darbe, žinau ką galėčiau nuveikti su šia firma, galiu drąsiai kandidatuoti į šios firmos vadovą, ir tai yra mano noras būtent čia. Šią firmą pasirinkau labai įdomiais, patrauktais dalykais, kadangi, kaip ir minėjau tiek su furistais, tiek transporteriais yra išleistos naujos naujovės. Siekiu vien dėl to jog aš žinau, kad negalėčiau šios firmos paleisti iš rankų ir atmestinai žiūrėti į vadovo pareigas, aš drąsiai teigiu jog galiu čia dirbti, ir siekti kiekvieną dieną kuo aukščiau, kam laukti kažko ir nesiekti to, ko aš noriu. Aš žinau, jog tapęs šios firmos direktoriumi pakeisčiau iš esmės visa tvarką, bandyčiau padaryti transporterių firmos tvarką unikalią bei realią. Turiu užsidegimo, turiu daug vilčių, jog firmą galimą padaryti gan kitokią, šis darbas yra tikrai reikšmingas bei labai įdomus, tik reikia noro ir motyvacijos, kad kažką pasiekti ar pakeisti. Nors ir skamba pagal daugeli žmonių taip, bet neigčiau tai, ką kiti sako, kad teisėsauga ar nusikalstamos, gaujos žymiai geriau, ką tuose transporteriuose važinėji, veži žmonės, taip pat, taip, jie gali grobti, daryti susišaudymus, nelegalias siuntas, sandėlių apiplėšimus, reketus, bet kodėl negalime pabandyti kažko įdomiau. Nenoriu labai to palikti ką ir turėjau mechanikuose, man šį idėja labai traukia ir simbolizuoja kaip transporterių darbą, nors jie ir vykdys grobimus, bet kodėl negalime linkti ir prie S.W.A.T. firmos padėjimo, jog grobimo metu, kuomet transporteriai yra laisvi, padeda S.W.A.T firmos darbuotojams, juos greitai gabenant į grobimus, juk šio darbo paskirtis ir yra, GREITAS TAKSI, tada manau, čia daug dar pasvarsčius ir pagalvojus, galima labai puikiai ir naudingai tai išvystyti, bet neatmetam to faktoriaus jog mes nedarytume veiklu ir prieš SWAT, tiesiog tai būdų didelis draugiškumas tarp firmų, bet ir didelis karas tarp jų. Gal tai atrodys labai banalu, bet aš tikiu ir manau mano noras ir užsispyrimas kurį turiu, gali daug pasiekti.
 39. 20 taškai
  Anketa; Jūsų Vardas_Pavardė ir amžius:Erikas_Neziniukas man yra 18metų bet dabar jau galima sakyti 19 nes Balandžio 1diena sueina 19 Jūsų darbo xp/info lentelė: DARBO INFO Jūsų aktyvumas serveryje:Mano aktyvumas serveryje yra gana geras kol caronos virusas žaidime praleidžiu daug laiko nuo 5-10vakandų per diena būna tikrai ir daugiau kaip 11-13h per diena Ką naujo įneštumete į firmą?:Y šita firma įnesčiau gera energija motyvacija būti šitame darbe daryčiau įvaires veiklas kaip budėjimus treniruotes lavintume kuo grėčiau pagydyti žmogų jog per grobimus tikrai gerai atliktu darba ir nebūtų nusiskundimų tiek Teisėsaugos arba Nusikalstamos grandies aukštesniu galvu . Kuo esate išskirtinis nuo kitų kandidatų?.: Na esu išskirtinis iš kitu kandidatu tuom jog esu tikrai aktyvus serverio žaidėjas nesu pasižymėjas kaip serverio kenkėjas ar čyteris,bugeris manau tai ir svarbiausia bėja esu griežtas. Ko trūksta dabartiniai medikų firmai?:Na medikų firmos trūkumai tai yra žaidėju skaičius pastebėjau jog per diena būna trys arba keturi medikai daugiau trūkumu tikrai nematau firmos Direktorius yra tikrai aktyvus kiek būnu žaidime tiek visada matau ta menta <šypsausi> Apibūdinkite save:Na save yra gana sunku apibūdinti bet ką galiu pasakyti kad esu motyvuotas,draugiškas žmogus daug tikrai negaliu pasakyti a ir dar niekada nepasiduodu kaip sakoma ,,Never give up" O iš blogos pusės galiu pasakyti jog greitai tikrai susinervuoju kaip sakant per greitai usidegu mėkstu tikrai pasikeikti o jeigu bloga diena geriau manes nekalbinti nes pilsiu viska į akis tiesei šviesiai daugiau negaliu nieko pasakyti reikia klausti serverio žaidėju arba mano draugu <šypsausi> Ką jums reiškia žodis ''draugystė''?:Čia galėčiau labai daug parašyti apie draugyste nes kažkada rašiau rašiny apie tai. Tikri, geri draugai ir artima draugystė visada buvo aukštai vertinami, daug dainų sukurta apie draugystę ir daug knygų apie tai parašyta. Dažnai ir apie žmogaus asmenybę sprendžiame iš to, ar jis turi artimų draugų, sugeba užmegzti šiltą ryšį. Antra vertus, liaudies išmintis byloja: “Pasakyk, kas tavo draugas – pasakysiu, kas tu”, tai yra, draugus neretai renkamės panašius į save ar tokius, kurių elgesys primena mums kažką artima ir pažįstama, taigi draugai lyg veidrodis atspindi mūsų pačių savybes ar mūsų gyvenimo patirtį. Daug kas sako jog už draugus atiduotu galva na tikras draugas taip ir padarytu gana kvaila bet tai tikrai tiesa turiu daug bendro su draugais ir tikrai žinau. Kodėl galvojate , kad šis pavaduotojas jums tiktu?:Na turėjau tikrai nemažai pavaduotoju šitame projekte ir tikrai moku suvaldyti firmos darbuotojus ir buves neutralios firmos pavaduotojas Mechaniku firmos sekėsi tikrai gerai nieko blogo negaliu pasakyti.Nuo senai norėjau šitos firmos arba pavaduotojaus posto arba Direktoriaus nes tikrai gana faina firma tiek grobimu sritimi tiek pačio žaidimo galiu pasakyti tik tiek rami firma dėl to ir noriu.O galvoju jog šitos firmos pavaduotojas būtent man dėl to jog esu vis dar motyvuotas užtenka tik tiek pasakyti o visa kita bus parodyta žaidime. Kokia yra tobula treniruotė?:Tobula treniruote aš įsivaizduoju taip surinkimas darbuotojus į baze pasakyti visa INFO ką mes darysime per veikla pagrindinė veikla tai yra mokymasis gydyti žmones jog per grobimus viskas būtų nepriekaištingai kaip ir minėjau 1.Pasiskirstoma į komanda Raudoni ir mėlyni raudoni bus apšaudyti iki poros hp o mėlynoji komanda juos turės pagydyti per tam tikra laika jog tikrai gerai išmoktų savo darba o galu galiausiai atsipūtimui nuo visos veiklos lengvas budėjimas ant ūkininkų kalno po visko nuvykimas į firmos baze ir aptarimas ką darė gerai o ką darė blogai ir ant pačio galo išdalinamos premijos už veikla.
 40. 20 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Zygis_Budrys2. Jūsų atstovaujamas darbas: Dyleriai3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė): Vilius_Venturas4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Sake aprupins viskuo per Lietuvos paskelbta Karantina 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: +
 41. 20 taškai
  Rycka_Nuspycka

  Peikiu Jocker_Poker

  Peikiant Administratorių:1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Rycka_Nuspycka2. Kaltinamojo Administratoriaus slapyvardis (@Vardas_Pavardė): @ Jocker_Poker 3. Peikimo priežastis:free ban 4. Įrodymai(Vaizdinė medžiaga/nuotrauka):
 42. 19 taškai
  Kaip nauja diena, taip rinkimai. Po Fūristų direktoriaus analizės serveryje yra 4 direktoriai. Tikiuosi, kad šios atrankos pagalba surasime dar du. Nieko nelaukęs skelbiu registraciją į Transporterių ir Dylerių direktorius! Reikalavimai, pildantiems į direktoriaus postą: Turėti teigiamą arba neutralią reputaciją; Nebūti NDS; Būti turėjus bent jau pavaduotojo postą serveryje; Po užpildymo paspausti "Redaguoti pranešimą" (per 15 minučių); Turėti bent 100 pranešimų forume; Atsakymus pateikti Dark Violet spalva su kursyvu. Kas bus toliau?: Po registracijos seks apklausa TeamSpeak programoje; Po apklausos, jei kandidatas pasirodys gerai, bus vedama praktika. 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: 2. Pasiekimai serveryje, ką veikiate serveryje šiuo metu?: 3. Kodėl pasirinkote Transporterius ir kodėl norite būti šios firmos galva?: 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: 2. Ką esate pasiekęs Nusikalstamose firmose ir ką dabar veikiate serveryje?: 3. Jūsų firmos vizija, kai Dyleriai yra pagrindinė Nusikalstoma firma?:
 43. 19 taškai
  Jokių specialių efektų, enb nėra. Tiesiog, simple video iš vienos ir truputi kitos dienos veiksmo, kuomet kariavom su fūristais. Video sukurtas įrodyt fūristų valdžiai ir darbuotojams, kad žaidžiu švariai, kadangi pastoviai verkia, jog esu prisisiuntęs visokių šūdų, nors patys net nesupranta, kaip veikia cbugas;D Taip pat, noriu parodyt serveriui, kaip mes su chebra, 6-10 atlaikom 20-25 žmonių spaudimą. 6 vs 26 ir fūristai į pagalba kviečia SWAT komandą:)))))))) Vertėtų susimastyt VISIEMS apie dabartinę fūristų firmą ir jos funkcionavimą serveryje;)) http://prntscr.com/rrstah
 44. 19 taškai
  Nojus_Ceejay

  Ceejay out.

  I. Jūsų slapyvardis žaidime: Nojus_Ceejay II. Ar tai yra Jūsų kurtas filmukas?: Taip. III. Apie ką yra vaizdo įrašas?: Fūristų darbą. IV. Vaizdo įrašas:
 45. 19 taškai
  ANKETOS ŠABLONAS. 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė):Rycka_Nuspycka 2. Užblokavimo priežastis:cyt 3. Užblokavimo aplinkybės, ką darėte prieš užblokavima:vaziavau su sultanu .p.s jau ne pirmas kartas taip 4. Įrodymai (Vaizdo įrašas/Nuotrauka):https://imgur.com/aN0ivAa
 46. 19 taškai
  ir swatuose nera jokio Jocker_Poker
 47. 18 taškai
  Jimmy_Absolut

  Naujienų lenta

  Kas naujo? Įdėta nauja limituota grobimo vieta - Technikos parduotuvė (5x5) NUOTRAUKOS Firmų valdžios atstovams uždrausta rinkti aukas per /d. Tokių skelbimų kaip "Norite paaukoti S.W.A.T. firmai? /direktoriam swat" nebegali būti. Firmų valdžios atstovai gali pas save turėti temose garbės temas, ten įrašyti žaidėjus, kurie yra paaukoję žaidime, tačiau viešai tą daryti žaidime yra neleidžiama; Nuo šiol Teisėsauga gali per dieną padaryti 2 kratas. Kratos turi vykti prieš skirtingas firmas, t.y S.W.A.T. ar FTB Agentai per dieną gali vieną kartą daryti kratą prieš Dylerius ir vieną kartą prieš Gaujas, tuo tarpu Policija+Apsauga per dieną gali vieną kartą daryti kratą prieš Fūristus ir Transporterius; Į susišaudymus ar okupacijas, kai kovoja dvi nusikalstamos grupuotės, gali kištis Teisėsauga, t.y kai Transporteriai okupuoja Fūristų pasikrovimą, numalšinti chaosą gali atvykti S.W.A.T. kartu su Policija+Apsauga. Vykti neprivaloma, tai Teisėsaugos pasirinkimas; Įvesta taisyklė, jog kai pasibaigia galimas žolės pūtimas - atsijungti negalima, t.y jei Fūristai grobia Viešbutį ir ateina tinkamas metas pūsti žolę, Fūristų firmos darbuotojas ją gali pūsti tol, kol leidžia sistema, tačiau kai sistema to daryti nebeleidžia - atsijungti negalima. Už kiekvieną atsijungimą po žolės pūtimo gali būti rašomos pretenzijos; Išimtos pretenzijos už okupacijas ir susišaudymus, iššimtis - čytinimas ir serverio klaidų naudojimas, t.y jei Gauja okupuoja Bažnyčią, o vienas iš S.W.A.T. darbuotojų gauna užblokavimą už čytinimą - Teisėsaugos firma privalo sumokėti 1.000.000 Gaujai. Bandomieji laikotarpiai Paskirti du bandomieji laikotarpiai (7d) - Neutralių firmų valdžios atstovams, t.y Mechanikų direktoriui @Rytiz_Kent ir Medikų direktoriui - @Deividas_Kol Mechanikų direktorius, jei sėkmingai pasirodys bandomojo metu galės nusiimti turimą įspėjimą; Medikų direktorius, jei sėkmingai pasirodys bandomojo metu, galės padaryti vieną papildomą atranką žaidime. Valdžios atstovams bandomojo laikotarpiu reikia: Fotografuoti savo dienos aktyvumą; Fotografuoti visus veiksmus su firmos pelnu; Fotografuoti visas vedamas veiklas, nuo pirmojo paskelbimo iki paskutinio. Lukas_Hot ir Fūristai Kaip žinia, Fūristų direktorius Lukas_Hot yra kažkur dingęs trečia para, o valdžios atstovų neaktyvumo nėra užpildęs. Jei situacija nepasikeis iki antradienio pabaigos - vakare turėsime naująjį direktorių. Naujovės įsigalioja nuo 2020-04-06
 48. 18 taškai
  Paul__Kaiser

  Martin Arzola Cartel

  2020/03/11 Judesys po judesio, grobimas po grobimo, kartelio šavo šaknis serveryje išraizgė gan giliai, plovėm šaibas, grobėm, žudėm, kankinom, skriaudėm, buvo visko, tačiau viskas turi pradžia ir pabaigą, taip pat ir Martin Arzola Kartelis. Visą laiką tikrai nebuvom stipriausi, tačiau ir nebuvom silpniausi, kovojom tiek su kitu kiek anksčiau veiklą nutraukusiu karteliu, tiek su teisėsauga, įtakingais miestelių žmonėmis, bei civiliais. Buvo kilimų buvo kritimų, nebuvom tikrai nenugalimi, bet atsaką duodavom kas bepasipriešintų Veiklą kartelis nusprendė nutraukti dėl drastiško veiksmo trūkumo serveryje, esat tokiai situacijai kartelio narkotikų gamyba, pinigų plovimas stringa. Kalbant normaliai, be jokių įsijautimų į žaidimą, galiu pasakyti taip, padarėm ką su Offlainu ir planavom, atėjom, pasišaudėm, padavėm veiksmo, ir išeinam. Vieni išeina kiti ateina. Serveris vis labiau ir labiau žlunga, kad ir po Gusčio nušalinimo žaidėjų kiekis šiek tiek pakilo, bet čia nieko gero vistiek, čia mano akimis "paskutinė stotelė" serverio. Nėr čia ka daug ir bazarint, Martin Arzola Cartel'is OUT. Kartelio vadeivos spaudžia dešinę šitiem pacam: Koala_Stonkus Gvidas_Boomeris Tadaksss_Lietuvis Lol_Ikas Setono_Degtine Deividas_Kol Gytis_Qpk John_Moron Mad_Mine Andrius_Deagle Kentas_Meska Rytis_Electro Eimis_Mag Liutka_Easy Nojus_Box Mantyvdass_Zigas Elyga_Bmw Marius_Benz Lauris_Hud Martis_Forsas Mrkas_Mantas Tomas_Tankas Pilypas_Lmg Swat_Swatuxx Tri_Hard Matas_Kurk Kurių neišvardinau, neužpykit, daug Jūsų
 49. 18 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Jeffry_Boyka.2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: SWAT Pavaduotojas.3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Motyvacijos trūkumas, beje ačiū @Arnoldas_Supermenas už suteikta šansą! 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 20 dienų.
 50. 17 taškai
  Gvidas_Boomeris

  Pietinis Rajonas

  Nesu aš nei kūrėjas, nei kažkoks būrėjas. Šitą video susukau tik atsiminimams tai kritikos nenoriu, nes dariau kaip mokėjau, dariau iš širdies. O PIETINIS RAJONAS ir toliau plečiasi po miestelius kelia vis didesnį šurmulį, taip ir toliau hėbryte, argi ne to čia susirinkom?
Ši lyderių lenta nustatyta pagal Vilnius/GMT+03:00 laiko juostą
×