Jump to content

Geriausiai įvertinti


Populiarus turinys

Rodyti mėgstamiausią turinį nuo 2019.05.25 - Naujausi pranešimai

 1. 117 taškai
  Nori kokybiškai pagražinti savo žaidimą? Pataikei ten kur reikia. TAISYKLES IR INFORMACIJA Modifikacijas ieško parduotuvės savininkas bei darbuotojai Norint sužinoti apie modifikacija, pvz: kodėl jos neveikia ar kažką panašaus rašykit A.Ž žinute forume Modifikacijos gali būti ir skirtingos, kadangi jeigu nerandame tokiu pačiu, ieškome panašiu Anketos šabloną kopijuoti pilną, bei užpildyti tvarkingai Mes neieškome nelegalių programų, tai pat vaizdo įraše negali matytis kito serverio pavadinimas Modifikacijas pristatome per 24h Privaloma paspausti patinka ant temos Gavus modifikacijas, atsiskaitymas yra 1 patinka ANKETOS ŠABLONAS Kokios modifikacijos ieškote: Modifikacijos vaizdo medžiaga: Nepamirškite paspausti 1 patinka už modifikacijas:
 2. 106 taškai
  Jimmy_Absolut

  Naujienų lenta

  Nors praeitą direktorių prižiūrėtojo kadenciją įnešiau itin daug pakeitimų, tačiau ši kadencija skirsis tuo, kad bandysiu padėti pagrindus naujai miestelių erai su visų Jūsų pagalba. Tema skirta didesniems ir įdomesniems atnaujinimams, smulkūs atnaujinimai bus rašomi mano profilio būsenoje. Pasikeitimai įsigalioja nuo 2020.03.30 - ateinančio pirmadienio; Informacija LMV ir Grobimo proceso temose bus pakeista artimiausiu metu; Greitu metu bus renkami Fūristų (pradėta), Policijos+Apsaugos (greitu metu), Transporterių direktoriai. Santrauka: Policija+Apsauga - Policija ir Apsauga tampa viena firma; S.W.A.T. - pagrindinė Teisėsaugos grandis, jai padeda Policija+Apsauga; S.W.A.T. direktoriui palikus pareigas, bus renkamas FTB direktorius, FTB direktoriui palikus pareigas, bus renkamas S.W.A.T. direktorius, S.W.A.T. direktoriui palikus postą bus renkamas FTB direktorius ir t.t. Policija+Apsauga visada liks, tačiau kas kadenciją keisis S.W.A.T. ir FTB firmos, jog būtų išnaudotos abidvi firmos. Vienu metu S.W.A.T. ir FTB būti negali. Vienintelė pilnai nusikalstoma firma - Dyleriai (be serverio Gaujų); Dalinai nusikalstamos firmos - Fūristai ir Transporteriai. Jei Transporteriai nepasiteisins - bus išimti; Neutralios firmos - Mechanikai ir Medikai; Taksi priklauso NDS žaidėjams; Užšaldytos firmos - Tiuninginiai, Radija. P O L I CI J A + A P S A U G A Į serverį grįžta Apsauga. Apsauga bus prijungta prie Policijos firmos ir bendrai priklausys Teisėsaugos grandžiai. Teisėsaugą sudarys S.W.A.T. (po palikimo FTB) ir Policija+Apsauga. Apsaugos ir Policijos firmas valdys vienas direktorius bei 3 pavaduotojai (iš viso). Kiekvienas naujai įdarbintas žaidėjas pirmiausia privalo išdirbti Apsaugoje 5 dienas ir tik po 5 dienų gali būti priimtas į Policijos firmą. Apsaugos firma tampa lyg akademija, kurią praėjęs gali dirbti Policijoje. Nesvarbu, kokį statusą žaidėjas turi serveryje (išskyrus komandos narius ir su laisvadieniais kitų firmų valdžios atstovus), visi turi pradėti nuo Apsaugos. Direktorius su pavaduotojais iš karto gali darbintis į Policiją, tačiau rekomenduojama palikti vieną ar kelius atsakingus asmenis už Apsaugą ir kitus už Policiją; Policija+Apsauga vyksta į bet kokius grobimus, jei grobiama ne 1 prieš 1. Policija+Apsauga kartu vykdo ir dalyvauja visose kitose veiklose; Policija+Apsauga kovoja prieš dalinai nusikalstomas firmas - Fūristus ir Transporterius. Jei Fūristai arba Transporteriai grobia kažkokį pastatą vieni - į grobimą gali vykti tik Policija+Apsauga, S.W.A.T. (FTB) kištis negali. Jei Fūristų ar Transporterių valdžia nori grobti kartu, į atsigrobimą vyksta tiek S.W.A.T. (FTB), tiek Policija+Apsauga. Policija+Apsauga vyksta į atsigrobimą ir tada, kai grobia viena nusikalstoma firma ir viena dalinai nusikalstama firma, pavyzdžiui, Fūristai ir Gauja (atsigrobinėja S.W.A.T. ir Policija+Apsauga) arba Dyleriai ir Transporteriai (atsigrobinėja S.W.A.T. ir Policija+Apsauga); Policija+Apsauga turi tiek pat atrankų, t.y gali priimti tiek pat žaidėjų kiek gali priimti viena firma; Apsauginiams yra suteikiamos baudos iki bet kiek žvaigždučių; Į Policijos firmą galima pakviesti 5 bet kokius žaidėjus po pirmosios masinės atrankos, kai yra išrenkamas naujas direktorius, neskaitant valdžios atstovų. Visi kiti darbuotojai privalo išdirbti Apsaugos firmoje bent 5 dienas, po bet kokios atrankos. Valdžios atstovas gali nesuteikti leidimo darbuotojui pereiti iš Apsaugos firmos į Policijos firmą, tam turi turėti svarių argumentų; Darbuotojas, praėjus 5 dienoms gali savo noru pasilikti toliau dirbti Apsauginiu; Apsaugos darbuotojai į pagrindinę Teisėsaugos grandį - S.W.A.T. (palikus direktoriui - FTB), negali pereiti. Šie gali pereiti į pagrindinę Teisėsaugos grandį tik tada, kada yra įdarbinti Policijoje. S.W.A.T. firmos darbuotojai gali pereiti savo nuožiūra arba į Policiją, arba į Apsaugą, tačiau jei pereina į Apsaugą, ten turi praeiti 5 dienų akademiją; Draudžiama kitoms Teisėsaugos frakcijoms dėti įtarimą Apsaugos firmos darbuotojui. Jei darbuotojas pažeidžia taisykles - rašyti papeikimą; Jei darbuotojas dirbant Apsaugoje surinko 2 darbuotojo įspėjimus, perėjęs į Policijos darbą jam dingti įspėjimai negali; Policija+Apsauga dirba visą parą be laisvadienių, su tam tikromis pertraukomis; Jei Neutralios firmos daro protestą, jį numalšinti vyksta tik Policija+Apsauga, S.W.A.T. (FTB) nesikiša. F Ū R I S T A I I R T R A N S P O R T E R I A I Fūristai ir Transporteriai - tai dalinai nusikalstoma frakcija. Ką tai reiškia? Šie gali vykdyti nusikalstomą limituotą veiklą, tačiau pagrindinė funkcija nėra kelti chaosą miesteliuose ir verstis nelegalia veikla. Fūristai ir Transporteriai yra dvi atskiros firmos, tačiau jei po kurio laiko Transporteriai nepasiteins - bus išimti ir liks tik Fūristai; Dalinai nusikalstamos firmos turi per dieną vieną nelimituotą grobimą, vieną limituotą grobimą ir vieną žmogaus grobimą; Dalinai nusikalstamos firmos gali grobti kartu su kitomis firmomis arba po vieną. Jei grobia viena dalinai nusikalstoma firma, tarkime Fūristai, į atgrobimą vyksta Policija+Apsauga, o jei grobia kartu su Dyleriais, į grobimą vyksta S.W.A.T. (FTB) kartu su Policija+Apsauga. Fūristai su Transporteriais gali grobti kartu; Fūristai arba Transporteriai gali grobti kartu su gaujomis; Fūristai gali kariauti su Transporteriais, tačiau tokiu atveju per dieną turi tik du grobimus - grobti priešininkų bazę ir konkurentų firmos valdžios atstovą; Fūristai ir Transporteriai gali kartu vykdyti nelegalias siuntas; Fūristai ir Transporteriai gali daryti okupacijas, masinius susišaudymus, riaušes, DM miesteliuose ir panašias veiklas, tačiau tai nėra jų prioritetas; Fūristams ir Transporteriams po nusikalstamų veiklų (grobimai, susišaudymai, okupacijos, nelegalios siuntos) negali būti suteikiamos baudos vieną valandą. Visais kitais atvejais Fūristams ir Transporteriams privaloma suteikti baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo; Fūristai ir Transporteriai gali keistis savo firmos darbuotojais tarpusavyje. Darbuotojai negali pereiti į Dylerių firmą, o Dylerių firmos darbuotojai negali pereiti į dalinai nusikalstomas firmas; Dalinai nusikalstamos firmos negali būti gaujiniais, tačiau gali padėti jiems veiksmuose (tarkime S.W.A.T. šturmuoja Gaują, šie galėtų atvykti į pagalbą); Transporteriai gali padėti grobimų metu tik Nusikalstamoms ar Dalinai Nusikalstamoms firmoms, t.y nusipirkus Transporterių paslaugas, šie gali daryti /vt į grobimo vietą, jei jie patys nedalyvauja tame grobime. F T B A G E N T Ų F I R M A FTB Agentų firma nebus pamiršta. S.W.A.T. ir FTB firmos mainysis vaidmenimis, kai pasikeis vienos ar kitos firmos direktorius. Tarkime, kad šiuo metu nusprendžia palikti postą Arnoldas_Supermenas (S.W.A.T. direktorius). Jei šis direktorius norėtų perleisti firmos direktorių, naujasis direktorius turėtų valdyti jau FTB firmą, o jei nenorėtų perleisti niekam - vyktų atranka į FTB direktorių. Išrinktas naujas FTB Agentų firmos direktorius Juozas_Petraitis nusprendęs palikti postą po 30 dienų linkės sėkmės jau ne naujam FTB direktoriui, o S.W.A.T., t.y firmos keisis kas kadenciją. S.W.A.T. arba FTB išliks pati svarbiausia Teisėsaugos grandis serveryje. Pagrindiniai pakeitimai: Firmose nuo šiol yra privaloma išdirbti ne 7 dienas, o 5. Įvedus šią taisyklę, žaidėjas į NDS už neišdirbtą 5 dienų laikotarpį bus įrašytas 7 dienoms ir turės susimokėti 200.000 išpirką; Į NDS sąrašą galimės patekti už šiuos pažeidimus - neišdirbimą firmoje numatyto termino, neišbuvimo firmos vadovo kėdėje numatyto termino, čytinimą, kenkimą serveriui arba firmai ir serverio klaidų naudojimą; Visi žaidėjai, esantys NDS galės dirbti nepriklausomoje firmoje - Taksi. Nesvarbu, už ką žaidėjas yra įrašytas į NDS, šis gali kreiptis į Taksi firmos prižiūrėtojus, kad šie priimtų į darbą. Jis šiame darbe gali dirbti kiek nori; Taksi firmos prižiūrėtojų komandą sudaro Direktorių Prižiūrėtojas, vienas komandos narys ir kiti patikimi ar nusipelnę asmenys, kaip IV lygio administratoriai ar žinomi ir aktyvūs serverio veidai. Visi prižiūrėtojai yra rašomi Direktorių ir Pavaduotojų sąraše; Jei direktorius priima į firmą žaidėją iš NDS, šis yra baudžiamas įspėjimu. Išimti įsiveržimai. Juos pilnai pakeis kratos, kratos bus redaguojamos greitu metu; Išimti apiplėšimai; Kiekvienoje darbo skiltyje bus sukurta bendroji darbo informacija Direktorių Prižiūrėtojo, kuri liks visiems laikams. Tema bus itin plačiai išdėstyta su grafikos darbais ar filmukais. Tokiu būdu nauji direktoriai neturės rūpintis dėl savo bendrosios temos, o esant reikalui galės pasikeisti ją savo forumo galiomis (logotipas ar valdžios narių sąrašas); Įvesta taisyklė, jog prieš paskiriant naująjį pavaduotoją yra būtina apklausa TeamSpeak/Discord/Skype programose; Įvesta taisyklė, jog Teisėsaugos nariai gali duoti baudą iki bet kiek žvaigždučių žaidėjui, jei šis rengė renginį (medžioklės, DM ir kt.) ir turi įtarimo. Prieš duodant baudą, renginio organizatorius turi pateikti įrodymus, jog prieš renginį neturėjo įtarimo, taip pat reikalinga renginio nuotrauka (paskelbimas); Įvesta taisyklė, jog šturmo ar kitos veiklos metu Nusikalstamos grupuotės negali tyčia atsijunginėti, išimtis - kai nebegalima pūsti žolės (reikia turėti įrodymus) arba kai žaidėjas gauna crash; Ginklų konvėjuje Mechanikai nuo šiol gali padėti ne tik Dyleriams, bet ir Teisėsaugai; Greitu metu bus sugrąžinta konkurencijos valanda; Neutralių firmų protestuose nuo šiol nėra draudžiama dalyvauti ir civiliams. Į protestus vyksta tik Policija+Apsauga; Greitu metu bus pakeistos grobimų vietos. Viskas bus redaguojama LMV ir Grobimo proceso temose greitu metu
 3. 96 taškai
  Lukas_Fanta

  Lukas_Fanta tepa slides

  Žinau, kad šia tema nieko nepakeisiu ir to padaryti net nebandau, tiesiog noriu atverti akis daugumai žaidėjų, kurie yra pasišventę šiam projektui ir galbūt neturi galimybės suprasti kokia situacija yra iš tiesų. Visi puikiai žinome, kad LMG bendruomenė yra viena linksmiausių ir šeimyniškiausių bendruomenių Lietuvos samp pasaulyje. Serveris yra išskirtinis savo žaidėjais ir ilgu gyvavimo laikotarpiu per tuos devynerius metus buvo visko . Pats prie projekto esu prisidėjęs gan nemažai, ne kartą buvau komandoje, mačiau kaip viskas vyksta iš vidaus, kokie pokyčiai ir kokia ateitis yra planuojama projektui, ir dabar galiu drąsiai pasakyti, kad galite nieko nebesitikėti. Žinoma čia žaisti yra linksma ir malonu, dėl chebros dėl draugų, dėl pareigų ar siekio tapti kažkuom, kiekvieno motyvacija skirtinga. Tik nesitikėkite nieko iš pgr. administracijos. Žinoma jie sugebės sugrąžinti jūsų vartotoja, padės jei iškils kažkokia bėda su užsakytomis paslaugomis, tačiau tokia sąvoka, kaip "projekto plėtra" jau neegzistuoja nuo 2012 metų. Atversiu akis, nors manau visiems jau aišku, kad vieninteliai atnaujinimai, kuriuos išvysite yra šventiniai event visa kita buvo ir liks pažadai. Kad ir paėmus 1.8, jūs galvojate, kad čia buvo rimtas atnaujinimas? Čia buvo lašas jūroje, su tuom atnaujinimų turbūt atsirado daugiau problemų nei patobulinimų. Kad ir dabar grįžau į komandą, nes turėjau laiko ir noro kažką pakeisti, puikiai suprasdamas, kad iš Edgaro ir Evaldo galima nesitikėti nieko, tačiau yra viršūnė, kai reikia laukti 5 dienas, kad uždėtų komandas naujiems ADMIN Prižiūrėtojams. Toliau atranka į moderatorius jau sukurta 4 dienas, laukiu Evaldo patvirtinimo reikia tik "atslėpti" temą, tačiau net kai ir viskas padaryta už juos, darbai stringa. Tas pats su komandos branduoliu, trys žmonės turėjo būti pašalinti labai senai, tačiau jie vis dar užima vietą, brangią vietą, kurią galėtų užimti bet koks motyvuotas ir tam pasiruošęs serverio žaidėjas. Ar kada nors susidomėjote, kaip mūsų gerb. pgr. administratoriai renka komandos narius? Jie paklausia jau esamų komandos narių ką mano apie vieną ar kitą asmenį ir daugiausiai pritarimų sulaukęs asmuo patenka į komandą. Tad kelias į komandą kaip ir aiškus būti draugeliais su vienu jau ten esamu ir turėsi šansą prasimušti. Nesvarbu kiek pastangų dėsi ar kiek laiko paaukosi, jei nepažįsti nieko komandoje šansas ten būti tau yra lygus nuliui. Juokingai skamba, kai Evaldas ant savo sienos užsirašė jog begalę laiko praleidome diskutuojami reformas, nors realiai apie jas kalbėjau tik aš ir pasiūlymai buvo tik mano, nes nors ir kaip blogai skamba, pgr. administracija neturi nė lašelio suvokimo apie situaciją serveryje, jie tikriausiai negalėtų pasakyti, net kokios /paslaugos egzistuoja serveryje, nes kai pastarąjį kartą paprašiau uždėti taškų, tai Jason_Franklin net nežinojo kiek kainuoja ADMIN III ir VIP paketas... Kalbant apie Edgarą, tikrai neneigsiu jog jis yra be galo profesionalus ir viską puikiai suprantantis žmogus. Iš jo nesu girdėjęs nė vieno pikto/blogo žodžio apie nė vieną iš Jūsų serverio žaidėjai. Tačiau manau jis ir taip turi begalę reikalų tikrame gyvenime. LMG jam yra paskutinėje vietoje, o ir taip LMG surenka pakankamai pelno, tai koks tolkas dar kažką daryti kai eurai kapsi į kišenę. Pats darbas komandos nariams, bent jau prižiūrėtojams yra be galo klampus, nes prie sudėtingų situacijų prisideda bugai. Serverio ekonomika visiškai neegzistuojanti. Pats Evaldas sakė padarysim paketų rr pas dylerius ir vėl viskas bus zjbs... Kaip paprastam žaidėjui aš nematau, kaip jums gali būti įdomu žaisti, kai ateina bet koks bugeris ar čyteris ir per naktį bugina pinigus, kai jūs juos sunkiai renkate, kad nusipirktumėte tą išsvajotajį namą ar automobilį. Vien toks dalykas, jog egzistuoja pinigų buginimas, valiutą serveryje prilygina nuliui, tad nesuprantu, kaip dalis jūsų vis dar sugalvojate jos nusipirkti už realius pinigus? Vienintelis dalykas, kuris gal ir gali pgr. administracija privesti prie pokyčių yra jūs žaidėjai! Juk projektą išlaikote tik tai jūs, o ne kažkas kitas. SKELBKITE ULTIMATUMĄ PGR. ADMINISTRACIJAI. PRAŠYKITE PADARYTI ATNAUJINIMĄ AR NORS KAŽKOKĮ ŽINGSNĮ Į PRIEKĮ. TAI PADARYTI YRA BE GALO PAPRASTĄ, TIESIOG NUSTATYKITE DATĄ, KAD IR GEGUŽĖS 1d.(Mėnuo tikrai daugiau nei sočiai laiko) IR JEIGU IKI TO LAIKO NEMATYSITE JOKIO POSTŪMIO AR DARBO PROJEKTO PLĖTRAI, PATYS KAŽKĄ KEISKITE. GALŲ GALE, EIKITE ŽAISTI KITUR. YRA BEGALE PROJEKTŲ, KUR JUS, KAIP INDIVIDUALŲ ASMENĮ PRIIMS KAIP ŠEIMOS NARĮ, JUMIS RŪPINSIS IR JŪSŲ NUOMONĖ BUS IŠKLAUSYTA. GERAI PAGALVOKITE, KAM MOKATE PINIGUS, GERIAU JAU DUOTI TIEMS, KURIE DĖL JŪSŲ STENGIASI, NEI MOKĖTI TIEMS, KURIEMS JŪS ESATE TIK SKAIČIUS. Dauguma sakysite LMG žaidžiu tik dėl chebros, bet pasidairykite į šonus, didžioji dalis chebros jau senai dingusi, LMG turėjo begalę įdomių ir įtakingų personų, tačiau nė vienas jų nė nesusigundo užsukti į forumą ir pasidomėti, kaip sekasi projektui, net nekalbu apie sugrįžima žaisti. Visi puikiai žino, kad niekaip kitaip ir negali sektis, kai viskas stovi vietoje. Kiekvieną iš mūsų užplūsta nuostalgija sampui ir seniems laikams, tačiau juos vaikytis tikrai ne LMG serveryje. Žinoma gaila, kad daugelį iš Jūsų nuvyliau ir taip greitai pasitraukiu iš savo turimų pareigų, tačiau dirbti su tokia pgr. administracija yra tas pats kas pilstyti iš tuščio į kiaurą. Atsiprašau Jimmy (nes pats tave į tai įtraukiau) ir kitų komandos narių, kurie norėjo padaryti LMG geresnį, tačiau aš šio balagano dalimi būti nenoriu, o jūsų pastangos yra auksinės ir TIK dėl Jūsų LMG serveris vis dar gyvuoja ir tikriausiai gyvuos dar ne vienerius metus. Projektą palieku, tikrai ne dėl to, kad neturiu laiko ar noro kažką žaisti. Kaip ir daugelis sėdžiu karantine, tad laiko turiu gan nemažai. Kartais vis dar prisėsiu pakapot lolo, pasižiūrėt kaip jums sekasi forume ar pakelt ridą lv rate, užteks man tų kaimų ir pažadų.
 4. 93 taškai
  Konkurso anketa 1. Jūsų slapyvardis: Max_Tosha 2. Komentaras (nebūtina): 1 „Patinka“ – 1 nuomonė apie žaidėją per žinučių gaviklį.
 5. 90 taškai
  Konkurso anketa 1. Jūsų slapyvardis: Ryan_Collins 2. Komentaras (nebūtina): Na šiais metais daug judesio iš manęs buvo nuo S.W.A.T direktoriaus, DP kai serve 400-500 on iki galų gale rcono
 6. 82 taškai
  Labas vakaras ,taigi nusprendžiau padaryti konkursą ,kuriame turėsite galimybę laimėti 500 taškų serverio paslaugoms. TAISYKLĖS > Užpildyti anketą. > Būtinai paspausti "PATINKA" mygtuką. > Laikytis bendrųjų forumo taisyklių. > Nepildyti su antrais vartotojais. ANKETA Jūsų Vardas_Pavardė žaidime : Ką pirksite už taškus? : Ar paspaudėte "PATINKA" mygtuką? : D.U.K Kada bus renkamas laimėtojas? Laimėtojas bus renkamas ,kai jame dalyvaus bent 50 žmonių. Kaip bus renkamas laimėtojas? Laimėtojas bus renkamas per Čia.
 7. 82 taškai
  MODIFIKACIJŲ KRAUTUVĖLĖ - Tai vieta kurioje bus ieškomos žmonių norimos modifikacijos, jog jūsų žaidimas atrodytų kuo geriau.Viskas labai paprasta, jums tiesiog reikia užpildyti anketa kuri yra apačioje. TAISYKLĖS IR INFORMACIJA Modifikacijas ieško krautuvėlės savininkas ir jo darbuotojas Paspausti patinka ant šios temos, kitaip modifikacijos nebus ieškomos Jeigu mūsų rasta modifikacija jūsų netenkina,parašykite krautuvėlės darbuotojams į asmenines žinutes Modifikacijų kainas nustato patys darbuotojai, nuo 1 iki 10 reputacijos taškų forume Neieškome modifikacijų kuriuose matosi reklama arba nelagalių modifikacijų Modifikacijas pristatome per vieną parą, 24 valandas Modifikacijos gali būti nepristatytos dėl neveikiančių linkų. SAVININKAS Nojus Box DARBUOTOJAI Rokas Blazys Mode Full ANKETOS ŠABLONAS Jūsų norimos modifikacijos pavadinimas [pvz: enb/skin t.t] : Modifikacijos vaizdinė medžiaga (nebūtina): Ar paspaudėte patinka ant temos:
 8. 67 taškai
  Laimės rato konkursas Sugalvojau susukt šiokį tokį konkursą, tai šiek tiek apie jį. Nugalėtojus skelbsiu rytoj vakare. Suksim ratą du kartus, laimėtojus rinksiu per https://wheelofnames.com/ Du laimingieji laimės: 1. 1.000.000 eurų LMG.LT serverio valiutos 2. 1.000.000 eurų LMG.LT serverio valiutos Štai įrodymai jog turiu 2.000.000 eurų LMG.LT serverio valiutos. https://imgur.com/a/eZeGTrS TAISYKLĖS 1. Paspausti >PATINKA< mygtuką ant šios temos. 2. Registruotis tik su vienu vartotoju. Dalyviai Anketa norint užsiregistruoti 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime: 2. Ar paspaudėte "PATINKA" mygtuka ant temos?: 3. Komentaras (nebūtina):
 9. 67 taškai
  Individualūs atnaujinimai V1.0 - Tai indelis į gaujų veiklą nereikalaujant sisteminių atnaujinimų. Laivo krovinių vagystė - Naujausia idėja suformuojanti didžiulius iššūkius prieš teisėsauga. Laivas ,,Ocean'' Laivo krovinių vagystė nebus grobimo stiliaus, kai nusikalstoma frakcija per tam tikrą laiką privalo išlaikyti grobimo vietą. Ši vieta skirsis tuo, kad laivo prekės bus pavogtos, jei gauja sugebės atsilaikyti prieš 5 teisėsaugos šturmus. Taisyklės: Gali dalyvauti tik oficiali gauja; Laivo prekes galima grobti tik du kartus per savaitę, vieną kartą per dieną; Gauja privalo atlaikyti 5 teisėsaugos šturmus, kad būtų užskaitytas prekių pavogimas; Gauja gali prekes vogti tik iš laivo vidaus, paskutinio kambario; Veiksmą gali daryti tik gaujos lyderiai; Skelbimas privalo atrodyti šitaip [PVZ]: /d ,,Gaujos pavadinimas'' pradėjo prekių vagystę laive Ocean; Išgelbėti laivą nuo gaujų apiplėši-nėjimo gali visa teisėsauga; Teisėsauga iki 30 minučių turi padaryti 5 šturmus; Jei Gauja sugebės atlaikyti 5 šturmus gaus 1000vnt žolės bei 500.000 eurų; Jei Teisėsauga sugebės išvalyti laivą, gauja privalės sumokėti 700.000 eurų; Teisėsauga turės savo vietą kurioje galės naudoti komanda /get, /to; Laivas ,,Titanic'' Taisyklės: Gali dalyvauti tik oficiali gauja; Laivo prekes galima grobti tik du kartus per savaitę, vieną kartą per dieną; Gauja privalo atlaikyti 5 teisėsaugos šturmus. kad būtų užskaitytas prekių pavogimas; Skelbimas privalo atrodyti šitaip [PVZ]: /d ,,Gaujos pavadinimas'' pradėjo prekių vagystę laive Titanic; Gauja gali prekes vogti tik iš laivo kabinos; Išvalyti gaujos narius gali visa teisėsauga; Jei Gauja sugebės atlaikyti 5 šturmus gaus 300vnt žolės bei 200.000 eurų; Jei Teisėsauga sugebės išvalyti laivą, gauja privalės sumokėti 350.000 eurų; Teisėsauga turės savo vietą kurioje galės naudoti komanda /get, /to; Narkotikų sandėliai - Nuo šiol Gaujos galės platinti savo pinigines, nes bus daug narkotikų. Narkotikų pasikrovimo vieta: Narkotikų iškrovimo vieta: Taisyklės: Narkotikus gali krautis tik Oficiali gauja; Narkotikų pakrovimas trunka 15 minučių, narkotikų iškrovimas trunka 15 minučių; narkotikus krauti galima tik į transporto priemonę ,,Burrito''; Gaujos lyderis privalo paskirti vieną žaidėją kuris privalės krauti narkotikus visą to veiksmo laiką naudodamas veiksmą ,,Vaidinti kietu''; Norint pradėti krautis narkotikus, gaujos lyderis privalo paskelbi [PVZ]: /d ,,Gaujos pavadinimas'' kraunasi narkotikus sandėlyje; Trukdyti pervežti narkotikus gali tik SWAT darbuotojai; Jei nepavyksta pasikrauti narkotikų, SWAT gauna 600.000 eurų; Jei nepavyksta išsikrauti narkotikų, SWAT gauna 200.000 eurų; Jei pavyksta pervežti narkotikus, gauja gauna 300 paketų narkotikų ir ,,Mistery box'' kuris lieka paslaptimi; Narkotikus galima krautis tik ryte nuo 10:00 iki 12:00 ir vakare nuo 18:00 iki 20:00 tarpuose. Jei važiuojant su narkotikais SWAT susprogdins mašiną, jau skaitysis, kad narkotikai buvo sunaikinti nepasiekę išsikrovimo; Per dieną galima bandyti krautis 2 kartus, ryte ir vakare pagal paminėtą laiką; Chill zone - Nenuostabu, kad šiandien filmukai pagyvina serveri ir taip galime suprasti kas dedasi jame. Jei gauja per savaite sumontuos 10 gaujos video, bus apdovanojami ,,Mistery Box'' Drive-by gangwar- nuo šiol gauja galės kitai gaujai pasiūlyti gangwar važinėjant mašinoms. Taisyklės: Tik gaujos gali dalyvauti gangwar Drive-by tipu; Laimėtojų sumą susideriną lyderiai; Daugiausiai gali būti 5 pilnos mašinos; Šiame gangwar privalo būti gaujų prižiūrėtojas; Negalima naudoti jokių komandų kurios sutvarkytu mašiną; Negalima naudotis mechanikų paslaugomis; Zonos - Jau buvo tokia idėja, todėl daug pakeista nebuvo: Į šias zonas gali pretenduoti visos gaujos, tačiau nebus taip lengva kaip atrodo. Taisyklės: Draudžiama naudoti sniper ginklą; Žaidėjų skaičius nėra ribojamas; Kariauti dėl zonų gali gauja prieš gaują, tačiau kištis ir lysti prie zonų galės ir teisėsauga; Teisėsaugos atstovai turės kiekviename mieste po tam tikrą vietą kur galės naudoti /get/to komandą; Galima imti tik 1 zoną per savaitę, nebent leidžia gaujų prižiūrėtojas plėstis toliau; Už pasiimtą zoną gaujos nariai kas savaite gaus tam tikrą sumą serverio valiutos; Už išlaisvinta zona teisėsauga gaus tam tikrą sumą serverio valiutos; Zonų reikšmės: Gero žaidimo, pildykite idėjas, išklausysime ir jos bus panaudotos mūsų žaidimo labui. Šios idėjos Įsigalios 17/04 00:00
 10. 64 taškai
 11. 63 taškai
  Sveiki, taigi skelbiu konkursa kuriame serverio žaidėjai galės laimėti gan nemaža suma pinigų! TAISYKLĖS Būtina paspausti "Patinka" ant šios temos. Draudžiama dalyvauti su antromis paskyromis. Privaloma užpildyti anketa. INFORMACIJA Laimingieji bus renkami per Čia. Laimingieji bus išrinkti ir paskelbti 2020/03/17 18:00 PRIZAI 1. 1.000.000 € - Bence_Neklausk 2. 500.000 € - Town_Road 3. 500.000 € - Arensas_Kairys DALYVIAI ANKETA Jūsų Vardas_Pavardė : Ar paspaudėte "Patinka" ant šios temos? : Komentaras :
 12. 62 taškai
  Laimėk biznį serveryje! Taisyklės Paspausti patinką ant šitos temos (JEIGU PATINKA NĖRA, KONKURSE NEDALYVAUJATE) Pilnai užpildyti anketą Neturėti jokio kito biznio serveryje. Jeigu būsite išrinktas kaip laimėtojas ir turėsite biznį, laimėtojas bus renkamas iš naujo Laikytis bendrųjų forumo bei šitos skilties taisyklių Anketa Jūsų vardas pavardė žaidime: Ką ketinate daryti su bizniu?: D.U.K Kurioje vietoje randasi šitas biznis? Netoli medikų bazės. Kokia yra šito biznio vertė? Iki 2 limonų serveryje parduodant žmogui. Kada bus renkamas laimėtojas? Laimėtojas bus renkamas, kai konkurse dalyvaus bent 85 žmonės Kokią dieną bus renkamas laimėtojas? Jeigu konkurse dalyvaus 85 žmonės, laimėtojas bus renkamas, kad ir šiandien vakare. Informacija apie biznį
 13. 61 taškai
  Taisyklės Paspausti patinką ant šitos temos, kitaip nedalyvausit. Pilnai užpildyti anketą. Laikytis bendrųjų forumo bei šitos skilties taisyklių. Anketa Jūsų vardas pavardė žaidime: Ką ketinate daryti su pinigais?: D.U.K Kada bus renkamas laimėtojas? Laimėtojas bus renkamas, kai konkurse dalyvaus bent 50 žmonių. Kokią dieną bus paskelbtas nugalėtojas? Jeigu konkurse dalyvaus 50 žmonių, laimėtojas bus paskelbtas, kad ir šiandien vakare. Per kur bus renkamas laimėtojas? Laimėtojas bus renkamas per wheeldecide.com programą. Ar bus galima pamatyt nuotrauką ar video , kaip laimėtojas atsiimą pinigus? Pasistengsiu kuo greičiau susisiekti su laimėtoju ir perduot jam prizą bei įkelt įrodymus į šią temą, kol jos neužrakins. O jeigu užrakins temą , tai galėsiu numest įrodymus kiekvienam, kuris paprašys į a.ž.
 14. 59 taškai
  Laimėk 500 taškų serverio paslaugoms! Taisyklės Paspausti patinka ant šitos temos (jeigu patinka nepaspausite, konkurse deja, bet nedalyvausite) Pilnai užpildyti anketą Laikytis bendrųjų forumo bei šitos skilties taisyklių Anketa Jūsų vardas pavardė žaidime?: Kur išnaudosite taškus?: D.U.K Kas uždės serverio taškus? Vienas iš pagrindinių administratorių - Jason Franklin Per kiek laiko bus uždėti taškai? Jeigu konkurso nugalėtoją paskelbsiu šiandien, pasirūpinsiu, kad taškai būtų gaunami šią savaitę. Kada bus renkamas laimėtojas? Laimėtojas bus renkamas, kai konkurse dalyvaus bent 50 žmonių Kokią dieną bus renkamas laimėtojas? Jeigu konkurse dalyvaus 50 žmonių, laimėtojas bus renkamas, kad ir šiandien.
 15. 58 taškai
  I. Jūsų slapyvardis žaidime: Vilius_Venturas II. Ar tai yra Jūsų kurtas filmukas?: Taip III. Apie ką yra vaizdo įrašas?: Apie furistu direktoriu (buvusi) IV. Vaizdo įrašas: Liūdim
 16. 55 taškai
  Laimės rato konkursas Sugalvojau susukt šiokį tokį konkursą, tai šiek tiek apie jį. Suksim ratą tris kartus, laimėtojus rinskiu per https://wheelofnames.com/ Trys laimingieji laimės: 1. 1.000.000 eurų LMG.LT serverio valiutos 2. 1.000.000 eurų LMG.LT serverio valiutos 3. 1.000.000 eurų LMG.LT serverio valiutos Štai įrodymai jog turiu 3.000.000 eurų LMG.LT serverio valiutos. https://imgur.com/DW9Lmrs TAISYKLĖS 1. Paspausti >PATINKA< mygtuką ant šios temos. 2. Registruotis tik su vienu vartotoju. Dalyviai Anketa norint užsiregistruoti 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime: 2. Ar paspaudėte "PATINKA" mygtuka ant temos?: 3. Komentaras (nebūtina): Nugalėtojai 1.Nojus_Box 2.Lukas_Extazy 3.Gvidziune_Marlboro
 17. 54 taškai
  Edga_Kesa

  Serverio Atnaujinimai 1.8.15

  Serverio 1.8.15 versijos atnaujinimai 2020/04/12 Naujovės Velykų Eventas - Nukeliavus į pradinį evento tašką (kurį galite rasti su /velykos komanda) galėsite pradėti Velykų eventą. Užduotis: Jums reikės rasti 40 kiaušinių, kurie išsimėtė po visus 4 LMG miestelius. Radus kiaušinius turėsite panaudoti komandą /radau. Daugelis šių kiaušinių yra pasislėpę aplink miestelius, šalia krūmų, prie vandens ir panašiai. Radus visus kiaušinius grįžkite į pradinį tašką ir ten atsiimsite savo prizą. Užbaigus Velykų eventą atsirakinsite kelis naujus veiksmus per Y > Šventinių Eventų Prizai > Velykos 2020. /paslaugos NUOLAIDOS: Nuo šiandien iki kito sekmadienio (04:00 val. ryto) visoms paslaugoms 25% nuolaida!
 18. 53 taškai
  Dalyvauk ir laimėk „Hustler“ automobilį! TAISYKLĖS Būtina paspausti „PATINKA“ mygtuką (kitaip nedalyvausite konkurse). Užpildyti žemiau esančią anketą. Laikytis bendrųjų forumo ir šio konkurso taisyklių. ANKETA Jūsų V_P žaidime?: Ką veiksite su mašina?: Ar paspaudėte „PATINKA“ mygtuką?: D.U.K Kada bus renkamas laimėtojas? Nugalėtojas bus pradėtas rinkti tik kai surinksime 50 žmonių.(Gali būti ir daugiau) Per kur bus renkamas šio konkurso laimėtojas? Renkamas nugalėtojas bus per „Whee1decide.com“ Ar bus įkelti įrodymai, kuris žaidėjas laimėjo ir atiduotas prizas? Bus įkelti įrodymai kai tik bus išrinktas nugalėtojas ir atiduotas prizas. Jeigu turiu mašiną, ar galima prizą atsiimti su kitu accountu? Įvykus tokiam atvėjui žaidėjas turės parduoti turinčią mašiną, arba perkelti ją į kitą accounta, to nepadarius nugalėtojas bus diskvalifikuotas. Kokia šio automobilio vertė? Šiuo metu jo vertė siekia 1.000.000 europinių.
 19. 52 taškai
  Laimėk 400 taškų serverio paslaugoms! Taisyklės Paspausti patinka ant šitos temos (jeigu patinka nepaspausite, konkurse deja, bet nedalyvausite) Pilnai užpildyti anketą Laikytis bendrųjų forumo bei šitos skilties taisyklių Anketa Jūsų vardas pavardė žaidime: Kur išnaudosite taškus?: D.U.K Kas uždės serverio taškus? Vienas iš pagrindinių administratorių - Jason Franklin Per kiek laiko bus uždėti taškai? Jeigu konkurso nugalėtoją paskelbsiu šiandien, pasirūpinsiu, kad taškai būtų gaunami iki 21:00. Kada bus renkamas laimėtojas? Laimėtojas bus renkamas, kai konkurse dalyvaus bent 50 žmonių Kokią dieną bus renkamas laimėtojas? Jeigu konkurse dalyvaus 50 žmonių, laimėtojas bus renkamas, kad ir šiandien.
 20. 52 taškai
  Deivis_Splash

  Firmų valdžios pokyčiai

  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Deivis_Splash.2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Mechanikų direktorius.3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Neapsimokėjo pildyti į direktoriaus pareigas.4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 96 valandas.
 21. 51 taškai
  L A I M Ė K A U T O M O B I L Į S E R V E R Y J E T A I S Y K L Ė S Paspausti "patinka" ant šitos temos (kitu atveju nesiskaitys, jog dalyvaujate) Užpildyti žemiau pateiktą anketos šabloną Pildyti tik su vienu vartotoju (būsite tikrinami) Laikytis bendrųjų forumo taisyklių. Jeigu šiandien sulauksiu mažiausiai 50 atsakymų į šią temą ir 50 patinka ant šitos temos, tuomet nugalėtoją ir rinksiu. ~ automobilio vertė - 990k a n k e t a Slapyvardis: Kokiu tikslu reikalingas automobilis?: Moderatorius - Inferno Player
 22. 51 taškai
  Sveiki LMG žaidėjai, kaip ir žinok kad nežinojau kokia mašina išrinkti ant konkurso tai padariau apklausa ir labiausiai balsų gavo HOTRING, tai štai ir mano konkursas kur galite laimėti HOTRING. Sėkmės kiek vienam žaidėjui. T A I S Y K L Ė S > Pilnai užpildyti anketa > Būtina paspausti LIKE, kitaip nedalyvausit. > Laikytis bendrųjų forumo tasyklių. A N K E T A Jūsų slapyvardis žaidime: ką veiksite su mašina?parduosite ar laikysite?: Rinksiu laimėtoja, kai konkurse sudalyvaus bent 20 žaidėjų. Laimėtoja rinksiu per SpinningWheel.
 23. 50 taškai
  Sveiki visi LMG žaidėjai, nusprendžiau vėl padaryti konkursą iš HOTRING mašinos. T A I S Y K L Ė S > Pilnai užpildyti anketa > Būtina paspausti LIKE, kitaip nedalyvausit. > Laikytis bendrųjų forumo tasyklių. A N K E T A Jūsų slapyvardis žaidime: ką veiksite su mašina?parduosite ar laikysite?: Rinksiu laimėtoja, kai konkurse sudalyvaus bent 40 žaidėjų. NEPAMIRŠKITE PERSKAITYTI TAISYKLĖS Laimėtoja rinksiu per SpinningWheel.
 24. 49 taškai
  Kadangi prispaudė finansiniai sunkumai, paskolos ir visą kitą, nusprendžiau iš geros širdies padovanoti savo turimą namą vienam iš jūsų. Man iš jo jokios naudos nėra, o jūs galėsite pasilikti jį savo reikmėms, galbūt parduosite ir panašiai. L A I M Ė K N A M Ą S E R V E R Y J E T A I S Y K L Ė S Paspausti "patinka" ant šitos temos (kitu atveju nesiskaitys, jog dalyvaujate) Užpildyti žemiau pateiktą anketos šabloną Pildyti tik su vienu vartotoju (būsite tikrinami) Kaip pas Harrellį, taip ir pas mane, neturėti jokio kito namo, kitu atveju nugalėtoją rinksiu iš naujo. Laikytis bendrųjų forumo taisyklių. Jeigu šiandien sulauksiu 45 atsakymų į šią temą ir 45 patinka ant šitos temos, tuomet nugalėtoją rinksiu šiandieną. ~ namo vertė - 1.5mln. N A M O N U O T R A U K O S plytelės išlijuotos vakar vakare, pilnai įrengtas vonios kambarys, miegamajam dar trūksta rankų, bet susitvarkysit pagal savo skonį. A N K E T A Jūsų vardas_pavardė: Kokiam tikslui reikalingas namas?:
 25. 48 taškai
  T A I S Y K L Ė S > Pilnai užpildyti Anketa > Būtina paspausti LIKE, kitaip nedalyvausit. > Laikytis bendrųjų forumo taisyklių A N K E T A Jūsų slapyvardis žaidime: Ką veiksite gavę namą? Namo vertė - 1.500.000 serverio valiutos. Rinksiu laimėtoja, kai konkurse sudalyvaus bent 30 žaidėjų. Laimėtojas bus renkamas per SpinningWheel.
 26. 48 taškai
  Sveiki visi skelbiu konkursą kuriam galimą laimėti pinigų prizą, laimėtojį rinksiu per RANDOM.ORG viską ką jūms reikia padaryti tai užpildyti tam tikra anketą bei pasirinkti skaičiuką tai sėkmės visiems tie kurie dalyvaus! TAISYKLĖS: Privaloma paspausti ,,patinka" ant šios temos, ir kitose kuriose dalyvausite. Dalyvauti privalote su tikrųjų vartotojų. Draudžiama pašaliniams komentuoti, komentarai turi būti atlikti pagal anketa. Draudžiama dalyvauti su antrais vartotojais. Privaloma laikytis bendrųjų forumo taisyklių. PRIZAI: 1 VIETA PRIZAS: 1M 2 VIETA PRIZAS: 500K 3 VIETA PRIZAS: 250K. ANKETA: 1: Jūsų slapyvardis žaidime: 2: Jūsų pasirinktasis skaičius (nuo 1 iki 115): 3: Ar paspaudėte ,,patinka" mygtuką ant temos?: Viskas bus filmuojama ant BANDICAM kad negalvotų kad čia kažkoks sukčiavimas t.t Konkursas prasideda nuo: 2019/12/09 rinksių laimėtojus 2019/12/10. | 20:00H Pagarbiai! @Krc_Danila DALYVIAI: 1. Marius_Benz pasirinktas skaičius: 22 2. Ponas_Hoperis pasirinktas skaičius: 15 3. Edma_Lmg pasirinktas skaičius: 69 4. Town_Road pasirinktas skaičius: 34 5. Modas_Best pasirinktas skaičius: 41 6. Dominykas_Miguel pasirinktas skaičius: 19 7. Pilypas_Lmg pasirinktas skaičius: 52 8. Omis_Zekas pasirinktas skaičius: 7 9. Image_Lmg pasirinktas skaičius: 2 10. Dziugas_Dagenis pasirinktas skaičius: 55 11. Balsoy_Gregor pasirinktas skaičius: 1 12. Arnold_Zulikas pasirinktas skaičius: 79 13. Paliubomu_Erne pasirinktas skaičius: 23 14: Old_City pasirinktas skaičius: 43 15: Nojus_Extazy pasirinktas skaičius: 73 16: Inferno_Player pasirinktas skaičius: 47 17: Arnoldas_Dekanidze pasirinktas skaičius: 92 18: Lmg_Edgar pasirinktas skaičius: 100 19: Andriuz_Black pasirinktas skaičius: 12 20: Neville_Macmillan pasirinktas skaičius: 17 21: Pinky_Boy pasirinktas skaičius: 28 22: Edward_Harrell pasirinktas skaičius: 26 23: Tashke_Zales pasirinktas skaičius: 99 24: Fini_Bini pasirinktas skaičius: 13 25: Extazy_Kiss pasirinktas skaičius: 78 26: Minda_Megala pasirinktas skaičius: 30 27: Mad_Book pasirinktas skaičius: 57 28: Tomas_Tomcikas pasirinktas skaičius: 32 29: Arnoldas_Supermenas pasirinktas skaičius: 77 30: Martynas_Uzmirsau pasirinktas skaičius: 54 31: Paulius_Ltultu pasirinktas skaičius: 14 32: Kristupas_Amd pasirinktas skaičius: 64 33: Arnas_Superr pasirinktas skaičius: 39 34: Edvis_Malako pasirinktas skaičius: 67 35: Marcka_Fernandes pasirinktas skaičius: 3 36: Saimonas_Fire pasirinktas skaičius: 25 37: Rokas_Blazys pasirinktas skaičius: 21 38: Artas_Brown pasirinktas skaičius: 49 39: David_Edyionii pasirinktas skaičius: 9 40: Auris_Code pasirinktas skaičius: 4 41: Laurynas_Tiesiog pasirinktas skaičius: 45 42: Gvycka_Gvidas pasirinktas skaičius: 48 43: Smoke_Cloud pasirinktas skaičius: 6 44: Luk_Pran pasirinktas skaičius: 112 45: Regiux_Lol pasirinktas skaičius: 44 46: Blue_Nike pasirinktas skaičius: 66
 27. 47 taškai
  Taisyklės Paspausti patinką ant šitos temos, kitaip nedalyvausit Pilnai užpildyti anketą Laikytis bendrųjų forumo bei šitos skilties taisyklių Anketa Jūsų vardas pavardė žaidime: Ką ketinate daryti su pinigais?: Informacija Laimėtojas bus renkamas, kai konkurse dalyvaus bent 50 žmonių Laimėtoja rinksiu per wheeldecide.com
 28. 46 taškai
  Tikrai ne tradicija, bet mūsų nuomone geriausias sprendimas iš Fūristų rinkimų, jog direktorių šiai firmai skirsime - Karolis_Basket. Asmuo tikrai šiai minutei geresnis variantas pagal daugelį kriterijų iš dabartinių kandidatavusių asmenų, todėl bendru nutarimu su Karolio nutarėm, kad tokią firmą turėtų šiai dienai valdyt gan rimtas vadovas. Sėkmės jam. Na, o kur dingo Medikai? Medikai niekur nedingo mūsų nuomone ir su gautu atsakymu iš kandidatų į Fūristų direktoriaus kėdę, nusprendėm, kad Laura_Cutie gauna Medikų direktorės pareigas. Manom, kad firmos išliks stabilios, tokiu mūsų sprendimu. Ačiū, kas dalyvavot ir klausėt viso pokalbio! SPRENDIMAS PAKEISTAS - KAROLIS_BASKET grįžta į Medikus, nes sprendimą jo nuomone padarėm skubotai ir žmogus persigalvojo. Fūros atitenka - Edvis_Tanks. Gal kiek perspaudėm, bet nenorim dabartinės Medikų firmos sudirbt, nes kitu atveju ji išsisklaidytu. Direktorių priž, Inferno Player
 29. 46 taškai
  Marius_Benz

  - SILAČIAI -

  - SILAČIAI- yra afro-amerikiečių kiemų gaują, įkurta Rytų Los Santos rajone, San Andreas. Gauja yra pagarsėjusi savo žiauriais žudymais, šaunamųjų ginklų ir narkotikų prekyba, savo kontroliuojamose zonose. Gauja buvo plačiai žinoma dėl savo konkurencijos su Murdaville 516 ir Southside Locotes 13 gaujos iki jų nesavalaikio žlugimo. Jie identifikuojami pagal žalios spalvos drabužius ir gaujos simbolius, įskaitant skiriamuosius rankų ženklus ir tatuiruotes. Nepaisant to, jog specialios operacijos organizavime dalyvavo detektyvas Michael Westbrook, kuriame buvo įkalinti daugelis Šilačiai Green gaujos narių, organizacija išlieka seniausia Los Santose iki šiol. Gauja išgyveno daug galios pokyčių per visą jos kadencijos tarp daugumos įsteigėjų. 2019-07-30, data, kurią prisimins kiekvienas gaujos veidas, kadangi mes ir vėl grįžtame į gatves. Marius_Benz / Jack_Evans / Saimonas_Fire
 30. 44 taškai
  Sveiki, Kadangi turiu namą, kurio man lyg ir nereikia, nusprendžiau šiandien kažkuriam iš jūsų jį padovanoti! T A I S Y K L Ė S 1. Pilnai užpildyti anketą, pagal anketos šabloną; 2. Laikytis lmg.lt taisyklių 3. Paspausti "like" ant temos, kitaip nedalyvausite. 4. Laimėtojas bus renkamas naudojant WheelDecide puslapį; 5. Namo vertė šiuo metu yra 1.500.000 A N K E T O S Š A B L O N A S 1. Jūsų V_P serveryje; 2. Ką darysite su namu?; 3. Paspaudėte "like" ant temos?; N A M O N U O T R A U K O S LAIMĖTOJAS BUS RENKAMAS, KAI BUS BENT 40 DALYVIŲ, JEIGU ŠIANDIEN TIEK SURENKAM - ATIDUODU TĄ PAČIĄ VALANDĄ. nuotraukų autorius - Jocker_Poker
 31. 44 taškai
  Ivan_Valeev

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė):Ivan_Valeev 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Fūristų direktorius 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Na lauke orai vis geresnis ir geresni, atsirado begalę darbų, todėl niekaip nespėsiu visko suderinti. Iš tikro chebra, kaip pirmam direktoriui viskas ką nuveikėm kartu buvo tiesiog nuostabu.Manau plačiai nerašysiu tiesiog noriu padėkot VISAI fūristų šeimai už tobulus momentus kartu, niekada jų neužmiršiu.Ačiū pavaduotojams ir DP su kuriais buvo tikrai malonu dirbti @Games_Profe @Ainaras__Lietuvaaaaa @Oba___Maa kurie palaikė mane ir prisidėjo prie plikių gerovės. Nepamirškim ir tų kurie vertė tobulėti duodami spaudimo @Vilius_Venturas @Jocker_Poker @Ignas_Host @Andrius_Deagle Na ir dar porai žmonių su kuriais sutariau būdamas direktoriumi - @Edvinas_Kapow @Pyro_Lol @Karkolis_Lumas @Audi_Simtas @Vilius_Hash @Dovydas_Malbaroo @Nojus_Ceejay @Rokas_Swaggg @Johnny_Kebab @Paul___Kaiser @Holstein__Calf @Nojus_Extazy @Rytiz_Kent @Tankas_Kulka@Deividas_Kol @Puskinas_Esu @Zygis_Budrys @Lauriss_Samper @Karolis_Basket @Gedas_Afigenas @Edward_Harrell @Inferno_Player @Jimmy_Absolut @Xalearist_Black @Arnoldas_Supermenas @Deividas_Zoro @Turkas_Matas @Jack_Menco @Ignas_Prefiks @Jack_Evans @Neida_Smile @Rokas_Prodrifter @Ell_Toro Zuikiai, jeigu pamiršau patagint tai spustelkit like ir paeditines prirašysiu. Buvo smagu būti kartu su jumis. 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 34/35 dienas
 32. 44 taškai
  Koala_Stonkus

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Koala_Stonkus. 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Furistu direktorius. 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Daug problemu negu nenumaciau bus per antra chapteri. Pradesiu nuo to, jog normaliai susitariau su a'supermenu, jog nerasysim jokiu pretenziju ir jokiu nds, sutikom del to atvejo ir kad kariausim serveryje del viso pagrindinio veiksmo. Bet kazkam susitarimai negaliavo ir pradejo lauzyti tai ka buvom zadeje. nu tai ir prasidejo direktoriaus papeikimai, pretenziju rasymas, nds rasymas, darbuotoju papeikimai. tai buvo pakolkas viskas istveriama, bet kai pradejo patys malt sh kaip sakoma, deda kliutys belekokias, per pzu taip pat kliutys dedamos, kiekvienas grobimas, kiekvienas rushas - vis atsistatancios gyvybes (Heal). nespeji tiesiog zudyt su komanda ir vis tas pats. Uz tai "galvos" dave tik LV ratu, ne joki koki ispejima, bet LV rata. nu nustebau realiai, likau apsales. nu nera jokio ispejimo uz tokio dalyko nera. aisku po tokiu dalyku /d cbb mentai. (svelniai pasakiau). Stonkui ispejimas. Nu ok, tai gal lv ratu? "user has left your channel" okay. nesusiparinau. Dar siek tiek pakariave jau ir taisykliu nesilaikymas. jau net pries grobima susideje kliutys vos ne kiekvienoj grobimo zonoj taip, kad eitu atgrobt. nu xoroso. pasiskundziau del to, prisipazystu. tai sutvarke paliubomu. isiverzimas. isiverzimas atgrobtas. atvaro po minutes ar puses minutes ir toliau skelbia, jog isiverzimas...okay. rekia, kad yra skolu. nu kakoj skolu...zodziu. situacija 2v1. atsigrobi, skelbima jog atgrobta, tada skelbi, jog vel islaikyta ir jau busenuose matosi koala su ispejimais nuuuuuu okay. kas jau kas, bet pd irgi verkimu uzteko ne kaip swatu, nesitikejau, bet rimtai. "neatgrobinesiu, daugiau jusu nei 7" "atleksiu del veiksmo" dafaq zmogau? tai as del veiksmo gal ir darau grobima, ne? pinigai ne man, o darbuotojam ant premiju siokiu tokiu sarvu, gyvybiu. Tiesiog pakariavau kaip sakant 3v1. Vienas pries visa teisesauga. nebutu tu visu isiverzimu butu linksmiau, o cia nespeji susirinkt jau isiverzima daro...nu tai ka, ir vaziuoji, atsigrobi, atsako tai paciai firmai negali saut, nes nelieciamybe turi. okay...i'm done. Ciut ciut turi daugiau darbuotoju, sauni per kepala grobimais ir iskart papeikimus sulaidyt, kad tik ismestum tuos darbuotojus. "GI DEL VEIKSMO DAROM" okay man jau nekalbesiu apie supermeno gruza ;d nu ne as kaltas, ne as supermenai, ne as tikrai, o tu ir tavo komanda. pirstais nebadysiu. noresi, paklausi, pakartosiu dar kart. noresiu paziuret ka veiksit be nusikalstamu serveryje, kad jau tiek primalet. uzteko jau jusu situ visu nesamoniu, o juolab galetu ir dp normaliai suteikt bausmiu ne tik teisesaugai, bet ir nusikalstamai. Davet laiko, aciu DP uz pasitikejima. Dekoju savo visai furistu komandai, kurie buvo iki galo ir kovojo su manim bei didelis aciu savo pavaduotojam! 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: nz gal 28 d kazkur.
 33. 44 taškai
  Sveiki, skelbiu konkursa jums tereikia paspausti mėlyna širdele, parašyti skaičiu nuo 1 iki 100 ! Taisyklės ⚫ Nesukčiauti pildydamas anketa, pildyti tik iš vieno acc ! ⚫ Išsirinkti skaičių nuo 1 iki 100 ! ⚫ Būtina paspausti širdele mėlyna kitaip nesiskaitys jūsų anketa ! Ką reikia padaryti kad laimėtumėte? ⚫ Paspausti " Patinka " ant šitos esančios anketos. ⚫ Užpildyti maža anketos šablona. ⚫ Būtinai atlikti visus pateiktus punktus. Svarbi informacija ⚫ Konkursas vyksta iki 2019.11.03 dienos (sekmadienio) ⚫ Laimėtoja rinksiu random būdų su programele ! ⚫ Duosime paguodos priza 2-3 vietai. Prizai ⚫ 1 vieta - 1.800.000 € ir NRG-500 - Rida - 1379km ⚫ 2 vieta - 500.000 € ⚫ 3 vieta - 300.000 € Dalyviai Anketos Šablonas 1. Jūsų (Vardas_Pavarde) žaidime?: 2. Ar paspaudėte LIKE mygtuką: 3. Išsirinkite skaičių nuo 1 iki 100:
 34. 43 taškai
  Edvis_Tanks

  Firmų valdžios pokyčiai

  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Edvis_Tanks 2. Jūsų atstovaujamas darbas: Dylai 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė): Kerstas_Starkovas 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Krc situacija tokia, kad dbr turiu daug darbų, o galiu but tik vakare on, o Mantas taip pat turi darbą. Dyleriai diena gi negali likti be veiksmo todėl manau šis asmuo man padės. 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: +
 35. 42 taškai
  Laimėk namą serveryje! Taisyklės Paspausti patinką ant šitos temos (JEIGU PATINKA NĖRA, KONKURSE NEDALYVAUJATE) Pilnai užpildyti anketą Neturėti jokio kito namo serveryje. Jeigu būsite išrinktas kaip laimėtojas ir turėsite namą, laimėtojas bus renkamas iš naujo Laikytis bendrųjų forumo bei šitos skilties taisyklių Anketa Jūsų vardas pavardė žaidime: Ką ketinate daryti su namu?: D.U.K Kurioje vietoje randasi šitas namas? Netoli mechanikų bazės, ekstra namas. Kokia yra šito namo vertė? Iki 500k serveryje. Kada bus renkamas laimėtojas? Laimėtojas bus renkamas, kai konkurse dalyvaus bent 50 žmonių Kokią dieną bus renkamas laimėtojas? Jeigu konkurse dalyvaus 50 žmonių, laimėtojas bus renkamas, kad ir šiandien vakare. Informacija apie namą
 36. 42 taškai
  T A I S Y K L Ė S > Pilnai užpildyti Anketa > Būtina paspausti LIKE, kitaip nedalyvausit. > Laikytis bendrųjų forumo taisyklių A N K E T A Jūsų slapyvardis žaidime: Ką veiksite gavę namą? Namo vertė - 1.500.000 serverio valiutos. Rinksiu laimėtoja, kai konkurse sudalyvaus bent 30 žaidėjų. Laimėtojas bus renkamas per SpinningWheel.
 37. 42 taškai
  Sveiki visi LMG žaidėjai kaip ir žinok čia bus ne vienas konkursas, laukiu kol kiti žaidėjai nuspręs kokia mašina gali laimėti ant kito konkurso tai sugalvojau padaryti konkursą kur kiek vienas žaidėjas gali laimėti serverio valiutos. nepamirškite pabalsuoti kokia mašina jūs norite. APKLAUSA T A I S Y K L Ė S > Pilnai užpildyti anketa > Būtina paspausti LIKE, kitaip nedalyvausit. > Laikytis bendrųjų forumo tasyklių. A N K E T A Jūsų slapyvardis žaidime: Kur išleisite pinigus?: Rinksiu laimėtoja, kai konkurse sudalyvaus bent 20 žaidėjų. Laimėtoja rinksiu per SpinningWheel.
 38. 42 taškai
  Krc_Danila

  [Konkursas] Wheel of fortune.

  Sveiki, skelbiu naują konkursą, konkursas vadinasi laimes ratas ką jums reikia padaryti tai užpildyti tam tikrą anketą, suksiu per wheelofnames.com tai Sėkmės tiems kurie dalyvaus. TAISYKLĖS: Privaloma paspausti ,,patinka" ant šios temos, ir kitose kuriose dalyvausite. Dalyvauti privalote su tikrųjų vartotojų. Draudžiama pašaliniams komentuoti, komentarai turi būti atlikti pagal anketa. Draudžiama dalyvauti su antrais vartotojais. Privaloma laikytis bendrųjų forumo taisyklių PRIZAI: 1VIETA: 250 tūkstančių. 2VIETA: 250 tūkstančių. 3VIETA: 250 tūkstančių. 4VIETA: 250 tūkstančių. ANKETA: 1: Jūsų slapyvardis žaidime: 2: Ar paspaudėte "PATINKA" mygtuka ant temos?: 3: Komentaras [Nebūtina]: Dalyviai: 1: Cactus_Germis 2: Fini_Bini 3: Emyzas_Emilis 4: Auris_Code 5: Pauliuha_Enter 6: Laurynas_Tiesiog 7: Luk_Pran 8: Ponas_Alanas 9: Yung_Man 10: Martynas_Uzmirsau 11: Mad_Book 12: David_Edyionii 13: Rokas_Blazys 14: Azaza_Aza 15: Ponas_Hoperis 16: Abrikosas_Weed 17: Jack_Limit 18: Nedis_Narkomanas 19: Vasiuk_Bratka 20: Lauriss_Samper 21: Lexas_Lmg 22: Marius_Benz 23: Rokas_Prodrifter 24: Ieva_Berry 25: Carl_Morrelo 26: Ponas_Chill 27: Ignas_Tobako 28: Untanelis_Underscore 29: Lukas_Nix 30: Edvis_Malako 31: Artis_Deep 32: Mark_Lunno 33: Edvinas_Kapow 34: Balsoy_Gregor 35: Modas_Best 36: Gvycka_Gvidas 37: Lukas_Kanapius 38: Edma_Lmg 39: Domis_South 40: Tomas_Pospekas 41: Dominykas_Miguel 42: Lil_Cobra - - - - - Pagarbiai! @Krc_Danila Konkursas prasideda nuo 2019/12/10 pabaiga 2019/12/18 PAVYZDYS:
 39. 42 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Cactus_Germis 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Apsaugos direktorius 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Direktorių galėčiau laikyti nors ir 10 metų kaip Kesa projektą, bet nebeturiu tiek noro kiek turėjau pradžioje. Su apsauga padariau beveik viską ką planavau ir norėjau, todėl manau atėjo laikas sustoti. Esu pirmasis neutralios apsaugos direktorius ir turbūt paskutinis, jeigu ne tai tikiuosi, kad gerai apšildžiau direktoriaus kėdę ateities direktoriams. Žaist, tai nebežinau ar žaisiu, nes gyvenimas jau sako sukti kita linkme, bet jeigu nebus ką veikti galbūt ir dar žaisiu. Ačiū visiems kas mane palaikėte per visą erą ir dirbote pas mane. Žaisdamas šį žaidimą niekados nežaidžiau per prievartą, visados žaisdavau savo ir kitų malonumui, todėl negalvokite, kad kankinausi dėl kuo ilgesnio direktoriaus išbuvimo. Tikiuosi, kad kai žaisite serveryje ir išgirsite serveryje žodį "Apsauga", tai primins mane, jei ne tai bent tikiuosi, kad atsiminsite mane kaip geriausią apsaugos direktorių, o gal net kaip geriausią direktorių. Štai mano paskutinis vaizdo įrašas su apsauga: Daugiau apie mane ir mano direktoriavimą galite rasti čia: 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 1 metai, 3 mėnesiai, 9 dienos arba 463 dienos.
 40. 41 taškai
  T A I S Y K L Ė S > Pilnai užpildyti anketa. > BŪTINA PASPAUSTI LIKE/PATINKA, KITAIP NEDALYVAUSIT. > Laikytis bendrųjų forumo taisyklių. A N K E T A Jūsų Slapyvardis serveryje (Vardas_Pavardė) : Ką veiksite su namu? : D.U.K Kurioje vietoje randasi šitas namas? Netoli Taxi bazės. Kokia yra šito namo vertė? Iki 2.000.000 serveryje. Kada bus renkamas laimėtojas? Laimėtojas bus renkamas, kai konkurse dalyvaus bent 30 žmonių. Kaip laimėtojas bus renkamas? Laimėtojas bus išrinktas per Wheeldecide.
 41. 41 taškai
  Edward_Harrell

  lmg gfx shop

  grafikos shopas, kainos ir visa kita ↓ firmos gfxas - 400k, jeigu su mano fotke - 500k firmos vienas rangas - 150k, jeigu su mano fotke - 250k firmos textinis gfxas - 50k parašas paprastai personai - 200k, jeigu su mano fotke - 300k avataras paprastai personai - 100k, jeigu su mano fotke - 200k gif parašas paprastai personai su textu - 300k (nekuriu nuo nulio, galiu uždėti tekstą ant jūsų gifo) gif avataras paprastai personai su textu - 200k (nekuriu uno nulio, galiu uždėti tekstą ant jūsų gifo) kitas šlamštas - įvairiai↓ darbus atlieku be spaudimo, bus laiko - padarysiu palaikinti šitą pranešimą, jeigu like nebus, nebus ir grafikos darbo pinigai visada į priekį - pirma pinigai, tada darbas jeigu reikės atlikti kito asmens darytą darbą - kainą dvigubai kils ↓ vardas pavardė žaidime norimas darbas textas fotke etc tikiuosi dabar nebebus apsiverkimų, kad darau per brangiai / e'h
 42. 41 taškai
  Fūristai - Dalinai Nusikalsta firma, kurių darbas pristatinėti įvairiausius krovinius ir vykdyti nelegalias veiklas. Fūristų pagrindinis priešas - Policija+Apsauga. Fūristų pagrindiniai sąjungininkai - Transporteriai arba kitos Nusikalstamos grupuotės. Patekti į šią firmą galima šiais būdais: Patekti serverio ar forumo nuolatinės atrankos metu; Būti pakviestas Direktorių Prižiūrėtojo; Būti perkeltas iš Dalinai Nusikalstamos firmos - Transporterių. Norint patekti į šią firmą privaloma turėti: 8.OOO XP bendrosios patirties Veikiančią TeamSpeak 3 programą, kadangi joje reikės praeiti apklausą Bent 3O.OOO serverio valiutos, kuri bus skirta darbo sutarčiai Teigiamą arba neutralią reputaciją serveryje Mokėti bendrąsias grobimo proceso taisykles, Lietuvos Miestelių Vyriausybės taisykles Turėti ginklų licenziją Nebūti Nepageidaujamų Darbuotojų Sąraše Fūristų firmoje minimaliai privaloma išdirbti 5 dienas. Neišdirbus šio numatyto termino, žaidėjas gali būti įrašytas į Nepageidaujamų Darbuotojų Sąrašą. ★ Firmos direktorius - Turkas_Matas ★ ☆ Firmos pavaduotojas - Pareigos laisvos ☆ Be šių mygtukų taip pat patartina žinoti šias komandas: N - šią komandą naudoti tik tada, kai yra pilamas kuras į tr. priemonę. Paspaudus klaviatūroje N mygtuką - nustosite pilti degalus NUM 2 - įjungsite arba išjungsite tr. priemonės variklį /persirengti - persirengiama iš darbinės uniformos į paprastą /dirzas - uždedamas diržas, kai įsėdama į tr. priemonę /bakelis - naudojama komanda, kai nusiperkamas kuro bakelis prisipilti degalams Fūristų aprangą sudaro dvi aprangos: Vyriška. Dažniausiai naudojama apranga, kuri yra itin lengvai atpažįstama Moteriška. Šios aprangos žaidėjai nesirenka, kadangi su šia apranga yra lėčiau bėgama ir lėčiau atliekami įvairūs judėjimo veiksmai Fūristų darbinę tr. priemonę sudaro dviejų spalvų (raudonos ir mėlynos) sunkvežimis - Roadtrain Faktai apie Roadtrain: Kai įsėdama į tr. priemonę joje būna 4O litrų kuro Daugiausiai į šią tr. priemonę galima pripilti 19O litrų kuro Joje telpa du žaidėjai - vienas vairuotojas ir vienas keleivis Šios tr. priemonės negali tiuninguoti ar kitaip pakeisti jos išvaizdos Roadtrain didžiausią greitį su priekaba išvysto iki 14O km/h Roadtrain didžiausią greitį be priekabos išvysto iki 142 km/h Fūristų bazė yra įsikūrusi /vt 4 miestelyje, šalia Tiuninginių bazės ir didelio apleisto fabriko, kur kadaise buvo S.W.A.T. bazė. Bazę sudaro: Transporto priemonių parkavimo vietos Degalinė Ofisas Bazės trūkumai: Nėra vidaus interjero, kuriame galimėtų pilnai apsisaugoti nuo puolimų Bazė yra itin didelė, gan sunku išvalyti grupuotę, kuri grobia Fūristų bazę Į Fūristų bazę galima patekti pro sieną - galima lengvai prašokti ir patekti į bazę pro kitas vietas Fūristų bazė yra apkrauta tr. priemonėmis, tad joje jaučiamas žaidimo strigimas Bazės privalumai: Bazėje niekada netrūksta tr. priemonių Bazėje yra 2 skirtingi įvažiavimai/išvažiavimai, tr. priemonės nesusigrūda Yra didelė asmeninė degalinė, kuria galima pasinaudoti prieš krovinių vežimą Yra ofisas, kuris užsidaro vartais, jį gali atidaryti tik Fūristų firmos darbuotojai. Jame galima apsisaugoti nuo priešininkų, galima laikyti nuosavą transportą Fūristų darbe yra įrengtas ofisas - privati vieta tik Fūristų firmos darbuotojams. Čia dažniausiai renkasi žaidėjai į įvairius veiksmus ar susirinkimus, čia galima laikyti savo nuosavas tr. priemones ir būti AFK. Fūristų pasikrovimo lokacija - Las Venturas mieste, šalia INTOXICATED klubo. Per Fūristų pasikrovimą eina geležinkelis, kuris sieja Las Venturas miestą ir /vt 1 priemestį/Los Santos miestą. Fūristų pasikrovimas skirtas pasikrauti įvairių tipų krovinius, tai yra maršruto pradžia. Joje gausus skaičius priekabų, jų dažniausiai užtenka kiekvienam darbuotojui. Pasikrauti krovinį galite su komanda /marsrutai Iškrauti krovinį galite su komanda /iskrauti Jei pasirenkate vežti naftą, jūs ją turite vežti į nurodytą vietą, jos negalėsite iškrauti kur yra iškraunamas benzinas Jei jūsų kolega veža krovinį su narkotikais ir jį pameta, jūs jį prisikabinęs prie savo tr. priemonės negalėsite iškrauti, kadangi jūs jo nebuvote pasikrovęs Nelegalios prekės - - - Dylerių bazė Šiuo maršrutu keliauti yra pavojingiausia, kadangi šias prekes vežti neleistina. Teisėsaugos atstovai - S.W.A.T. arba FTB Agentų firmų darbuotojai gali tikrinti krovinius. Jei patikrinę randa, kad buvo vežtos nelegalios prekės - jums sistema automatiškai prideda 20 žvaigždučių įtarimo ir jus Teisėsaugos atstovai pasodina į kalėjimą. Nors šį krovinį vežti yra pavojingiausia, tačiau atstumas pačio maršruto nėra itin didelis, o už jį galima gauti 4OO serverio valiutos. Maistas - - - Maisto parduotuvė Vienas populiariausių maršrutų. Kroviniuose gabenamas maistas yra gana vertingas, už krovinį galima gauti tiek pat kiek ir už nelegalias prekes - 4OO serverio valiutos. Saugus krovinys, kadangi Teisėsaugos atstovai patikrinę negali uždėti įtarimo, kadangi prekės yra legalios. Drabužiai - - - Drabužių parduotuvė Ne itin populiari vieta visame maršrutų sąraše. Ją patogu vežti, tačiau už ją gaunama mažiausia suma - 3OO serverio valiutos. Prekės yra legalios, Teisėsauga prisikabinti negali. Telefonai - - - Telefonų parduotuvė Dar vienas populiarus krovinys, kurį dažnai renkasi Fūristų firmos darbuotojai. Krovinį vežti yra saugu, prie jūsų neprisikabins Teisėsauga. Nuvežę šį krovinį į jūsų alga įkris 35O serverio valiutos. Benzinas - - - Degalinė Vienas iš nepopuliariausių maršrutų, kadangi iki jo reikia važiuoti gan ilgai. Benzinas yra leistina prekė, tad Fūristo Teisėsaugos atstovas nepasodins į kalėjimą, Pristatę benzino krovinį už jį gausite 35O serverio valiutos. Nafta - - - Gamykla Pats pelningiausias krovinys, už kurį gausite net 5OO serverio valiutos. Nors iki gamyklos ir teks keliauti gan ilgą kelią, tačiau tokio tipo krovinius gabenti yra saugu - Teisėsaugos atstovai jūsų į kalėjimą nepasodins, kadangi nafta yra leistinė prekė. Raudonasis tiltas - toliausias pagrindinis krovinių pervežimo kelias nutolęs nuo pasikrovimo, kuris jungia Las Venturas miestą ir /vt 4 priemestį. Judėjimas yra gan mažas, tikimybė, jog pamesite krovinį yra maža. Per šį kelią patogiausia vežti šiuos krovinius: Naftą Nelegalias prekes Telefonus Baltasis tiltas - pats populiariausias krovinių pervežimo kelias, kuris jungia Las Venturas miestą ir /vt 4 priemestį. Ant šio tilto dažniausiai būna nemažai Teisėsaugos atstovų, kurie reiduoja šiame kelyje. Taip pat čia intensyvus eismas, tad yra didelė tikimybė į kažką atsitrenkti ir pamesti krovinį. Per šį kelią patogiausia vežti šiuos krovinius: Nelegalias prekes Maistą Telefonus Pasienis - pasienis, kuris jungia Las Venturas miestą ir /vt 2 priemestį. Pro pasienį galima pravažiuoti tik tada, kai atsidarote vartus. Atidaryti vartus kainuoja ir jie būna atidaryti tik ribotą laiką. Čia judėjimas gan mažas, tad vežti krovinius gan saugu. Per šį kelią patogiausia vežti šiuos krovinius: Nelegalias prekes Drabužius Benziną Geležinkelis - arčiausiai Fūristų pasikrovimo esantys kelias. Trūkumas - geležinkeliu keliauti yra gan nepatogu, kadangi tr. priemonė juda lėtai. Šis tiltas jungia Las Venturas miestą ir Los Santos ir /vt 1 priemiesčius. Šiuo keliu judėjimas yra nedidelis, tačiau jame yra nedaug vietos, tad yra nemaža tikimybė susidurti su kita tr. priemone. Per šį kelią patogiausia vežti šiuos krovinius: Drabužius Benziną Svarbus dalykas Fūristų darbe - kuras. Tai bene didžiausias galvos skausmas, kai yra vežamos legalios prekės. Pilti kurą kainuoja - už vieną litrą sistema nuskaičiuoja 1O serverio valiutos Pagrindinės degalinės: Fūristų bazės degalinė - degalinė įsikurisi Fūristų bazėje. Kuro prisipilti yra patogiausia tada, kai krovinių vežimas dar nepradedamas, t.y patogiausia atsisėsti į tr. priemonę, ją užvesti ir iš karto prisipilti daugiau kurio nei yra tr. priemonėje. /vt 3 degalinė - įsikurusi šalia Policijos Departamento ofiso ir bazės. Šia degaline patogiausia pasinaudoti kai yra vežamas maistas. Šioje degalinėje galima nusipirkti ir bakelį, kuris praverčia kelionėje. /vt 2 degalinė - degalinė yra įsikurusi už Mechanikų firmos bazės ir Techninės apžiūros vietos. Patogiausia čia užsipilti tada, kai yra vežami kroviniai pro pasienį. /vt 1 degalinė - degalinė netoli Radijos bazės. Patogu, kadangi šalia jos yra kioskas, kuriame galima nusipirktų naudingų daiktų. Taip pat netoli bankomatas. Čia patogiausia piltis kurą tada, kai yra pristatomi drabužių kroviniai Degalinė prie /vt 2 ir žvejybos turgaus - toliausiai nutolusi degalinė, kurioje kurą patogu piltis tik tada, kai vežamas benzinas. Nors Fūristų firma ir yra Dalinai Nusikalstama grupuotė - čia veiksmo netrūksta. Fūristai į dieną gali grobti 3 kartus - vieną nelimituoto pastato grobimą, antrą limituoto pastato grobimą ir trečią - žmogaus grobimą. Fūristų firmoje galite tikėtis šių veiklų: Grobimai Nelegalios siuntos Susišaudymai ir okupacijos Reketai Riaušės DM darymas miesteliuose Sandėlių apiplėšimai Fūristų firmoje galioje keletas taisyklių, kurių privalo laikytis visi darbuotojai, valdžios atstovai. Taisyklės negali būti keičiamos, pažeidus taisykles darbuotojai yra baudžiami įspėjimais ar išmetimu. Pagrindinės taisyklės: Būtina atikti reikalavimus, norint patekti į šią firmą Fūristų firmoje privaloma išdirbti 5 kalendorines dienas Privaloma žinoti grobimo proceso taisykles Draudžiama vogti kolegų krovinius, trukdyti jiems dirbti, peštis dėl krovinių ir panašiai Draudžiama pažeisti bendrąsias serverio taisykles, čytinti, naudoti serverio klaidas, buginti algą, kenkti firmai ir panašiai Draudžiama šaudyti į savo kolegas įvairiu veiklų metu, tas pats galioja ir su sąjungininkais Draudžiama bendradarbiauti su Teisėsaugos nariais Kiekvienas firmos darbuotojas privalo klausyti firmos valdžios atstovų - Direktoriaus, Pavaduotojų ir Prižiūrėtojų komandos Darbuotojas privalo pildyti rangų sistemą, jei to reikalauja Direktorius Darbuotojams draudžiama dalyvauti Gaujų veiklose už tam tikrą Gaują Darbuotojams draudžiama būti Klubuose ir dalyvauti jų veiklose kaip Klubo narys Darbuotojai privalo prižiūrėti tvarką tiek bazėje, tiek pasikrovime, tiek miesteliuose, t.y neišmėtyti savo tr. priemonių, pabaigus darbą - jas sunaikinti AFK būti galima tik Fūristų bazės ofise, buvimas AFK kitur gali būti traktuojamas kaip pažeidimas Direktorių Prižiūrėtojas - Jimmy_Absolut
 43. 41 taškai
  Marius_Benz – naujasis LMG.LT projekto gaujų prižiūrėtojas ? Sveiki, LMG komanda ! Kaip daugelis žino prieš Koalos buvimą gaujų/klubų prižiūrėtojumi, taip pat kandidatavau ir aš. Tačiau pralaukęs 2-3 mėnesius ir negavęs jokios žinios, padariau kvailą klaidą bei gavau ADMIN draudimą, kurį šiandien nuėmė. Nežinau, ar visuomenė į mane žiūri, kaip į vadovą, ar daugelis mano, jog eilinis juokdarys. Realiai šį laišką skelbiu, jog ne vien pagr. administracija jį perskaitytų (ko tikriausiai nedarė iki šiol), tačiau ir Jūs. Šių pareigų visada norėjau nuo 2011 metų, kad ir kaip projektas smuko. Tikriausiai, kaip iš pavadinimo asmeninės žinutės supratot, jog siūlausi atlikti gaujų prižiūrėtojo pareigas. Realiai ilgą laiką galvojau, ar tikrai jau laikas išbandyti man pirmus žingsnius siekiant šiame projekte kažko aukščiau nei lyderio, direktoriaus kėdės. Pasistengsiu greitai, trumpai ir kuo aiškiau pateikti savo kandidatūrą, kadangi jau kurį laiką gaujų prižiūrėtojo nėra, idėjų bei planų taip pat nėra, o kas visa tai pastebės, jei ne aš ? Apie save – mano slapyvardis projekte yra Marius_Benz, šiuo metu man yra sukakę – 19 metų. Dabartyje studijuoju logistikos srityje, sekasi neblogai. Laisvą laiką praleidžiu su panele, draugais bei projekte, kaip daugeliui serverio žaidėjų yra priimtina. Patirtis – LMG.LT projekte patirties turiu begalo daug, einant atlikti paprasto darbuotojo, įvairių darbų prižiūrėtojų pareigas, baigiant pavaduotojais, direktoriais bei pačiais gaujų lyderiais. Didelę patirties dalį gavau būdamas lyderio atstovu, kadangi ten aš išmokau išsikelti sau tolimesnius tikslus, o ypatingai pabrėžti noriu – gero vadovo vardą užsitarnavau taip pat ten. Nors grįžau po pertraukos, atsirado dar daugiau motyvacijos siekti bei iškelti naujas idėjas. Taip pat gavęs pamoką iš mūsų Koalos GP, blogai pasielgiau prieš rinkimus, tačiau visuomet tikslas yra siekti aukštumų. Pasiekimai – esu buvęs – SILAČIAI -, ARISTAKRATSKIY VAGZAL 228, SURENOS X3, VAGOS SYNDICATE gaujų lyderiu. Taip pat galima užsiminti ir apie firmų pasiekimus – 2x tuninginių, fūristų, dylerių, medikų pavaduotojas. Tuninginių bei 2x dylerių direktorius. Vadovavimas – mano išsiskiriantis vadovavimas vienas iš pagrindinių gaujos bruožų. Esu visada griežtas, tačiau tik tam, kad viskas eitų pagal mano planus ir tikslus, o ne išsibarstytų. Pavyzdžiui, sukvieti visus į tam atitinkamą veiksmą, tačiau nė vienas nesijungia, nes esi prastas vadovas, būni per geras su jais. Imiesi kitų priemonių – bandai bausti juos, sakydamas, jog griežta bausmė užkirs kelią mano judesyje, nors iš tikrųjų to nedarytum. Gaujų prižiūrėtojas – gaujų priežiūros narys, kuris atsakingas už gaujas, jų lyderius, sąžiningą LMG.LT projekto žaidimą, naujovių iškėlimą, būti su visais lygiu. Šios pareigos mane sudomino nuo pat atėjimo į gaujas, esu tiesiog sukurtas, tam, jog būtent prižiūrėčiau jas, o idėjų tiek daug, jog apsakyt neįmanoma. Noriu pagaliau, jog būtų suteiktas man šansas atlikti šias pareigas, gaujų tikrai turėtų padaugėti. Vien GangWar, BRAWL kovų dvigubai padaugėtų, jeigu būtų sukurtos atitinkamos sąlygos, o ne vis tos pačios vietos, zonos ir t. t. Eilinę dieną gaujų prižiūrėtojo pareigose įsivaizduoju labai reikšmingą. Pradžioje susikurčiau, pakoreguočiau, įvesčiau naujų temų, naujovių į gaujų gyvenimą. Pradžioje viena iš idėjų - gauti taškų už temos vaizdingumą, gaujos gyvenimo dalijimąsį, t. y. galerija, kur matosi gaujos veikla, nariai, rezultatai. Neatsižvelgiant į tai, jog esu naujas veidas projekte, manau, jog turiu didelės motyvacijos bei idėjų naujam gaujų gyvenimui. Sąžiningas žaidimas – dar kažkada pats bandžiau nelegaliai žaisti, taip prisipažįstu, tačiau jau seniai tą kelią pamiršau, nuo šiol net fps unlock’o nenaudoju, su nametag’u. Man asmeniškai teko stebėti situacijas bei susidurti su žaidėjais, kurie sukčiavo, naudojo palengvinančias žaidimą programas gaujų veiklose bei susišaudymuose. Per maždaug mėnesį mačiau labai daug atvejų, kurie buvo įvertinami teisingi, tačiau dažnai net pati komanda suklysdavo. Vienas iš pavyzdžių yra Vilius_Morello - senas pažįstamas, su kuriuo visada judėdavome gaujose. Šis žmogus su savo slid’inimu su shotgun visada šaudydavo su drunku, ir retai nepataikydavo, taip visi netikėjo, tačiau kiekvienam tokiam senam žaidėjui reikia suteikti progą įrodyti, jog jis tikrai nekaltas. Taip pat kiek kartų pastebėdavau, nufilmuodavau kitų gaujų narius su AIM, SPREAD, FASTER WEAPONS ir kt. programomis. Iškart pranešdavau apie galimą čytinimą ir nelegalų žaidimą gaujų prižiūrėtojui, tačiau jis mane paprastai užignoruodavo. Tiek žinių iš čytų gaudymo sistemos. Gaujos narių baudimas - Gaujos bei jų nariai būtų baudžiami už čytinimą, serverio klaidų naudojimą, naujokų bereikšmį žudymą, blogai panaudotomis administratoriaus komandomis (/get; /to; /gydytis; /heal; /pzu gaujų veiksmo ar kitos veiklos metu). Taip pat bausčiau už bet kokį trukdymą pačiam gaujų prižiūrėtojui. Manau, jog prie mano valdymo būtų sugrąžintas gaujinių juodasis sąrašas. Mano, kaip gaujų priežiūros atstovo sistemos modelis būtų griežtas, tačiau teisingas. Pamatęs, kad tikrai tas asmuo neteisingai elgiasi, būdamas gerb. gaujų narys/lyderis bausčiau visų pajėgumu, tačiau taip pat duočiau progą taisytis, įrodyti savo nekaltumą. Gaujų prižiūrėtojas turėtų būti nešališkas ir neskirstyti žaidėjų į grupes todėl, jog šiame projekte turi vyrauti teisingumas, legalus žaidimas, lygybių suvienodinimas visiems žaidėjams, o ne masinis žaidėjų įplaukimas į serverį bei projekto darymas į FREEROAM. Nė vienas žaidėjas neturi nukentėti nuo kito išaukštinimo, visi pradedame nuo nulio, tai visa reiškia, jog lygybė tiek realiame gyvenime, tiek virtualiose platformose turi vyrauti visada. Manęs pasirinkimas turėtų būti todėl, jog kaip sakiau – gaujose esu jau apie 8-9 metus bei jaučiuosi tarsi gaujų tėvas. Turėjęs esu begalę atvejų, veiksmų, judesių su savais bei prieš kitus. Esu įvertinęs kiekvieną situaciją, kuri buvo lemiama visai gaujai bei jos pabaigai. Mane pasirinkti privalote todėl, jog esu patyręs asmuo gaujose, neatsižvelgiant į mano naują veidą projekte. Taip pat stengiuosi kiekvienam žaidėjui ištiesti savo pagalbos ranką, jeigu jam to tikrai reikia. Atsakingumas, griežtumas - būdingos Marius_Benz charakterio savybės. Atrandu laiko viskam, siekiu visada kažko naujo ir netikėto, ko nėra niekas dar pateikęs. Gaujos – pagrindinis dalykas, dėl ko aš patekau ir pradėjau žaisti LMG.LT projekte. Jau nuo 2012 metų patekau į pirmąsias gaujas, kur bandžiau save pasižymėti, kaip tikras, ištikimas gangsteris. Būtent jose aš susipažinau su dideliu patikimų žmonių ratų, kurie visada pastovi už mane. Pagrindinis autoritetas yra mūsų buvęs gaujų priežiūros narys – Danillo_Quentuella, vos patekęs į jo įstorinę gaują NARKATOS, pradėjau suprast, jog turi būti griežtas, ištikimas vadovas, kuris visada priešinsis kitiems, o ypač teisėsaugai. Po, kurio laiko susikūrė šis žmogus gaują – SURENOS X3, kur buvo suteiktas šansas ir man pasireikšti – co-lead pozicijoje. Linkiu visiems didžiausios sėkmės, tegul laimi šiuos rinkimus stipriausias bei geriausias kandidatas ! Taip pat dėkoju pagr. administracijai, jeigu neišrinksit to pačio veido, kuris dieną, naktį daro tą patį per tą patį. Paskelbiau šį laišką su tikslu, jog negalvotumėt, kad kažkoks juokdarys eina ir prabus afk režimuose visą kandidatūrą. Turiu tikslų, motivacijos - tačiau viskas priklauso nuo visos projekto komandos, kadangi gaujos tikrai yra svarbios ir be sistemų.
 44. 40 taškai
  "RidBot" | Ridos kėlimo paslaugos - tai įmonė, kurioje žaidėjai gali užsisakyti ridos kėlimo paslaugas. Mes garantuojame patikimumą, aktyvų bei malonų aptarnavimą. Darbuotojai ⚫ Jeffry_Boyka ( Savininkas ) ⚫ ⚫ Holstein_Calf ⚫ Informacija ⚫ Darbuotojai užsakymus atlieka per 24 valandas po anketos patvirtinimo. ⚫ Maksimalus vieno užsakymo ridos kėlimo kiekis yra 1.000 km. ⚫ Norint užsisakyti ridos kėlimo paslaugas reikia užpildyti anketą. Darbuotojui patvirtinus anketą reikia susisiekti su darbuotoju žaidime. ⚫ Užsakymas gali būti atšauktas ir atidėtas, bet tai turi būti pranešta. Nepranešus būsite laikinai uždrausti naudotis paslaugomis. ⚫ Darbuotojai atsako už klientų tr. priemonės ir teikia kompensacijas įvykus avarijai. ⚫ Jeigu klientas nebuvo perleidęs tr. priemones darbuotojui ir atsijungia nepranešus, kai darbuotojas kelia rida ir nebe prisijungia bent 10 minučių, tai tuomet ridos kėlimas bus atšauktas. ⚫ Kylant pretenzijų dėl darbuotojų arba norint paremti įmonę reikia susisiekti su savininku. ⚫ RidBot įkūrėjas @Jeffry_Boyka ⚫ Įmonė sukurta 2020/01/16 Kainoraštis Infernus (223 km/h) - 100 km/20.000 € Hotring (215 km/h) - 100 km/20.000 € Bullet (204 km/h) - 100 km/20.000 € Turismo (194 km/h) - 100 km/25.000 € Super GT (179 km/h) - 100 km/25.000 € Elegy (178 km/h) - 100 km/25.000 € NRG-500 (176 km/h) - 100 km/25.000 € Sultan (169 km/h) - 100 km/25.000 € Kitos tr. priemonės - 100 km/35.000 € Rėmėjai Įmonės statistika ⚫ Pelnas: 29.600.000 € ⚫ ⚫ Išviso pakelta ridos: 85600 km. ⚫ ⚫ Priimti užsakymai: 100. ⚫ Anketa 1. Vardas_Pavarde: 2. Kiek ridos jums reikia pakelti?: 3. Jūsų tr. priemone: 4. Ar jus sutinkate su visomis taisyklėmis ir reikalavimais?: 5. Patogiausias laikas: 6. Ar paspaudėte LIKE ant temos? :
 45. 40 taškai
  Lietuvos Miestelių Vyriausybę sudaro: Darbų su pakvietimais direktoriai, pavaduotojai, firmų prižiūrėtojai; Užšaldytų firmų prižiūrėtojai; Laikini direktoriai ar pavaduotojai, kurie yra atsakingi už firmą; Direktorių Prižiūrėtojas ir jo komanda. Direktorius - tam tikros firmos aukščiausio rango asmuo, turintis absoliučią valdžią rankose, valdantis visą firmą, pavaduotojus, prižiūrėtojus ir paprastus darbuotojus. Pavaduotojas - direktoriaus pagalbininkas, turintis tam tikrų privilegijų ir galintis valdyti firmą. Prižiūrėtojas - valdžios atstovų pagalbininkas, prižiūrintis tvarką firmoje. Laikinas direktorius - patikimas ir geros reputacijos serverio žaidėjas, laikinai prižiūrintis firmą, kurioje laikinai nėra darbuotojų. Laikinas direktorius gali priimti arba išmesti iš firmos žaidėjus. Laikinas pavaduotojas - patikimas žaidėjas, kuris gali išmesti iš firmos užsilikusius darbuotojus. Laikinais pavaduotojais paskiriami žaidėjai, kurie kandidatuoja į direktoriaus postą. DIREKTORIŲ RINKIMAI 1. Direktoriai dažniausiai yra renkami Direktorių Prižiūrėtojo, tačiau jį išrinkti ir Serverio Prižiūrėtoju Vadovas ar Pagr. Administracija; 2. Direktorius gali būti išrinktas šiais būdais: Laimėti rinkimus, kurie vyksta Forumo anketos pagalba (su kitais sekančiais etapais); Būti išrinktam Direktorių Prižiūrėtojo, kai direktorius palieka savo postą, tačiau jo neperleidžia; Būti išrinktam, kai buvęs direktorius perleidžia pareigas; Būti išrinktam, kai buvęs direktorius neišbūna poste numatyto termino po rinkimų, o asmuo yra užėmęs prizinę vietą; Susikeisti direktoriais su kitos firmos direktoriumi arba perkelti jį kitos firmos direktoriaus kėdę, kai ji yra laisva. 3. Direktoriu gali tapti bet koks asmuo, kuris turi teigiamą ar neutralią reputaciją serveryje bei atitinka visus Direktorių Prižiūrėtojo reikalavimus; 4. Kiekvienas direktorius prieš paskyrimą yra apklausiamas Direktorių Prižiūrėtojo; 5. Dalyvaujant tam tikrose rinkimuose kandidatas į direktoriaus postą privalo laikytis visų bendrųjų taisyklių bei būti aktyvus tiek forume, tiek serveryje. Rinkimų metu žaidėjo reputacija turi išlikti gera arba neutrali; 6. Po rinkimų Direktorių Prižiūrėtojas gali naujajam direktoriui pasiūlyti pavaduotoją, tai dažniausiai būna asmuo, kuris taip pat gerai pasirodė rinkimuose, tačiau jam nepasisekė. Naujasis direktorius turi į tai atsižvelgti, tačiau pasiūlymo gali ir nepriimti; 7. Rinkimų metu kandidatams yra draudžiama skelbtis, kad šie yra kandidatai (apie tai praneša Direktorių Prižiūrėtojas), prašyti forumo reputacijos taškų ant anketos; 8. Kandidatams yra draudžiama kopijuoti kitų anketas, buvusių direktorių idėjas, pasisavinti grafikos darbus, keiktis atrankos anketoje; 9. Po rinkimų naujasis direktorius negali dingti kaip į vandenį, jis turi tesėti pažadus ir vadovauti naujai firmai. PAVADUOTUOJŲ RINKIMAI 1. Firmos pavaduotoją gali išrinkti tik direktorius, tačiau jam naują asmenį į pareigas gali pasiūlyti tiek Direktorių Prižiūrėtojas, tiek kiti žaidėjai; 2. Direktorius pavaduotoją išrenka šiais būdais: Savo nuožiūra atsirinkdamas asmenį, kuris gali nedirbti jo vadovaujamoje firmoje; Paskirti naują pavaduotoją, kai šis laimi forumo rinkimus į pavaduotojo postą. 3. Pavaduotojas, palikus direktoriui, gali pretenduoti į tos firmos direktoriaus postą; 4. Kiekvienas pavaduotojas prieš paskiriant turi būti apklaustas Direktorių Prižiūrėtojo. VALDŽIOS ATSTOVŲ PAREIGYBĖS 1. Kiekvienas firmos valdžios atstovas privalo būti aktyvus tiek serveryje, tiek forume (prižiūrėti temas), tiek TeamSpeak programoje (prižiūrėti kanalus). Šie privalo rūpintis firma ir jos neapleisti, nepamiršti savo darbuotojų ir siekti geriausio vardant savo firmos; 2. Direktorius savo poste privalo išbūti bent 30 kalendorinių dienų, jei to nepadaro - įtraukiamas į NDS; 3. Pavaduotojas savo poste privalo išbūti bent 14 kalendorinių dienų, jei to nepadaro - įtraukiamas į NDS; 4. Direktorius po palikimo į kitas pareigas negali kandidatuoti 7 kalendorines dienas, pavaduotojas po pareigų palikimo gali iš karto kandidatuoti į kitos firmos valdžią; 5. Valdžios atstovai, kurie būna neaktyvūs bent 24 valandas, privalo apie tai pranešti Direktorių Prižiūrėtojui ir užpildyti valdžios atstovų neaktyvumo temą; 6. Valdžios atstovai privalo žinoti bendrąsias taisykles, Lietuvos Miestelių Vyriausybės informaciją, Bendrąsias firmų taisykles ir informaciją, Grobimo proceso informaciją; 7. Firmų valdžios atstovai turi suvokti, kad jie nėra šventieji ir jų darbas yra stebimas, už kiekvieną pažeidimą šiems bus paskirta atitinkama bausmė; 8. Firmos valdžios atstovai privalo elgtis pagarbiai, neįžeidinėti kitų žaidėjų ir stengtis nesikeikti. Jie turi būti tinkamų vadovų pavyzdžiai; 9. Firmos valdžios atstovas privalo dirbti savo firmoje, išimtis - kai paprašo palikti Direktorių Prižiūrėtojas ar yra laisvadienis; 10. Direktorius neprivalo turėti griežto darbo grafiko, tačiau tai yra patartina daryti, taip kaip, kaip ir turėti pertraukas sudėliotame grafike; 11. Valdžios atstovai privalo tikrinti NDS, ten esantys asmenys negali dirbtų jų valdomoje firmoje; 12. Skelbimai per /d privalo būti išsamūs, sveikintis vienaskaita draudžiama, reikia /d raidę naudoti tik esant būtinybei; 13. Direktorius ir jo pavaduotojai privalo firmos pelną valdyti atsakingai, gavus pinigų iš Direktorių Prižiūrėtojo skirti jas firmai, o ne sau, nepamiršti dalinti algas, premijas ir visaip kitaip skatinti savo darbuotojus; 14. Firmų valdžios atstovams draudžiama viešai rinkti aukas per /d. Kiekviena firma gali turėti savo garbės sąrašą, tačiau prašyti ar dėkoti už aukas per /d skelbimą yra draudžiama. FIRMŲ VALDŽIOS ATSTOVŲ LAISVADIENIAI 1. Kiekvienas valdžios atstovas turi teisę į laisvadienį; 2. Valdžios atstovų laisvadieniai negali sutapti; 3. Direktorius ir pavaduotojai gali turėti laisvadieni tik tada, kai išbūna poste 7 dienas; 4. Laisvadienio metu valdžios atstovas gali dirbti bet kuriame darbe, klube ar gaujoje; 5. Tam tikri valdžios atstovai gali nepriimti į darbą kitų valdžios atstovų, tarkime S.W.A.T. valdžia gali nepriimti Dylerių valdžios, tačiau tam turi turėti svarią priežastį; 6. Valdžios atstovai negali išnaudoti laisvadienio savo naudai, t.y Dylerių direktorius įsidarbinęs į S.W.A.T. komandą negali atidaryti jų vartų, kad padarytų bazėje susišaudymą ir pnš.; 7. Jei vienintelis valdžios atstovas turi laisvadienį, o kita frakciją prieš tą firmą nori daryti veiksmą, ši to atlikti negali, nes vienintelis valdžios atstovas turi laisvadienį (išimtis, jei laisvadienio neišnaudoja ir valdžios atstovas dirba savo firmoje); 8. Papildomų laisvadienių gali suteikti tik Direktorių Prižiūrėtojas už tam tikrus nuopelnus; 9. Laisvadieniai turi būti aiškiai nurodyti darbų temose ir TeamSpeak kanaluose. Melagystės apie laisvadienius yra draudžiamos, už tai baudžiama įspėjimais. DARBŲ ATRANKOS 1. Atrankos susideda iš - masinės atrankos žaidime, paprastos atrankos žaidime, forumo atrankos (nuolatinės) ir mini atrankos; 2. Masinę atranką žaidime galima daryti tada, kai direktorius gauna naujas pareigas arba po komandos perrinkimo. Jos metu galima priimti iki 30 žaidėjų; 3. Masinė atranka neprisideda be bendrųjų atrankų skaičiaus per savaitę; 4. Paprastos atrankos metu žaidime galima priimti iki 15 žaidėjų; 5. Forumo atrankos (nuolatinės) metu galima priimti iki 20 žaidėjų; 6. Mini atrankos metu galima priimti iki 5 žaidėjų. Šią atranką turi tik Neutralios serverio firmos ir ją reikia vykdyti tik serveryje. Šią atranką Neutralios firmos gali papildomai vykdyti kas dvi savaites, t.y vieną savaitę gali vykdyti normalų skaičių atrankų, o kitą savaitę dar gali prisidėti ir mini atranką; 7. Teisėsauga, Nusikalstamos grupuotės per savaitę gali daugiausiai padaryti 2 atrankas (neskaitant masinės atrankos). Neutralios firmos per savaitę gali padaryti 3 atrankas, o kas antrą savaitę prisidėdami mini atranką iš viso gali ir 4 atrankas; 8. Valdžios atstovai per savaitę gali daryti atrankos tipus kokius tik nori, t.y gali būti dvi atrankos tik forume, Neutralių firmų atstovai per savaitę, jei nori, gali vykdyti visas tris atrankas žaidime ir pnš.; 9. Griežtai draudžiama priimti žaidėjus į darbą be atrankų, už tokį pažeidimą valdžios narys iš karto baudžiamas įspėjimu (išimtis - LMG komandos narys arba Direktorių Prižiūrėtojo paprašytas priimti į darbą asmuo); 10. Atrankos negali būti įslaptintos, visi atsakymai Forumo atrankoje turi būti vieši. Atrankos negali vykti Skype programoje ar kur kitur; 11. Tarp skirtingų firmų atrankų turi būti bent jau valandos skirtumas, tai galioja tiek Forumo atrankai, tiek žaidimo atrankos. Apie visas atrankas privaloma registruoti atrankų registracijoje (įskaitant masines, nuolatines, mini); 12. Nuolatinė forumo atranka skaitosi kaip viena atranka, kai į firmą priimate iki 20 žaidėjų. Jos ištrinti nereikia, ją reikia užrakinti, vėliau užregistruoti atranką Forume ir vėl atrakinti. Kiekvieną nuolatinę atranką privaloma registruoti atrankų registracijoje; 13. Direktorių Prižiūrėtojas gali įdarbinti save arba bet kokius kitus asmenis į tam tikras firmas; 14. Kiekvienas firmos valdžios atstovas privalo daryti nuotraukas dėl priimtų žaidėjų ir jas talpinti tam tikroje sukurtoje Forumo temoje, archuvuose; 15. Darbo sutartis negali viršyti 50.000 serverio valiutos, kai atranką rengia Teisėsaugos, Nusikalstamų frakcijų atstovai; 16. Darbo sutartis negali viršyti 30.000 serverio valiutos, kai atranką rengia Neutralių frakcijų atstovai; 17. Kiekviena firma turi teisę į atrankos pratęsimą, jei atrankos metu nesurinko norimo skaičiaus darbuotojo. Pratęsimas gali vykti tada, kai jis nesutampa su kitos firmos atranka; 18. Vykdant nuolatinę atranką privaloma analizuoti kandidatus į darbą, privaloma paminėti, dėl ko jie nepateko į šią firmą; 19. Teisėsaugos, Neutralių firmų darbuotojai gali migruoti tarp savo frakcijų, t.y S.W.A.T. pas Policininkus ir pnš. Kiekvieną apmainytą darbuotoją reikia įrašyti į darbuotojų archyvą. Apsimainymo metu pinigai iš žaidėjų nėra imami. Teisėsauga Teisėsaugos frakciją sudaro šios firmos - S.W.A.T. (kas kadenciją keičiasi su FTB Agentais), FTB Agentai (kas kadenciją keičiasi su S.W.A.T.) ir Policija; Serveryje vienu metu gali gyvuoti tik dvi Teisėsaugos firmos - S.W.A.T. kartu su Policija arba FTB Agentai kartu su Policija; Teisėsaugos firmos privalo palaikyti bendrąją tvarką miesteliuose, stabdyti nusikalstamą veiklą, prižiūrėti paprastų civilių ir kitų firmų darbuotojų drausmę ir tvarką; Teisėsaugos frakcijos privalo vykdyti į grobimus, okupacijas, susišaudymus, DM darymus, riaušes, ginklų konvojus ir kitas veiklas, kurioje yra nusikalstama veikla; Teisėsauga gali vykdyti šturmus, reidus, kratas, izoliacijas, budėjimus ir kitas veiklas. TEISĖSAUGOS PAREIGYBĖS 1. Teisėsaugai draudžiama piktnaudžiauti turimomis galiomis ir darbine patirtimi, t.y jie negali be priežasties šaudyti su gautais ginklais, naudoti šaltojo ginklo be priežasties, įtarti, rakinti, netinkamai duoti baudas ir pnš.; 2. Teisėsaugai draudžiama rakinti grupelę žmonių, kai joje yra bent 5 žaidėjai. Taip pat Teisėsaugos frakcijos atstovai negali rakinti įvairių veiklų metu, juos įtarti ir kitaip trukdyti veiklas; 3. Teisėsauga negali rakinti ir įtarti žaidėjų šiuose vietose: Fūristų pasikrovimo aikštelėje; Dylerių bazėje bei ant jos platformos; Fūristų bazėje (negalioja takelis iki vartų); Baikerių bazės interjere; Transporterių bazėje ir garaže; Klubų bazėse; Gaujų teritorijose. 4. Teisėsaugai draudžiama turėti ryšius su Nusikalstamomis frakcijomis. Šie negali naudotis šių frakcijų paslaugomis, vartoti narkotikus, rūkyti žolę, padėti pardavinėti prekes ar pravežti krovinius; 5. Teisėsauga privalo vykti į Nusikalstamų (jei protestas - ir Neutralių) firmų veiksmus, net ir tada kai yra susirinkimas, treniruotė, apmokymai, pertrauka, atranka (išimtis, jei atranką veda vienas valdžios atstovas, o kitų valdžios atstovų nėra); 6. Teisėsauga bet kada gali stabdyti serverio žaidėjus patikrinimui, net ir tada, kai jie neturi įtarimo lygio: Policija gali tikrinti visus serverio žaidėjus išskyrus Fūristus bei Dylerius. Reidų metu Policija gali tikrinti bet kurį serverio žaidėją; S.W.A.T. ar FTB Agentai gali tikrinti bet kurį serverio žaidėją bet kuriuo paros metu; Policija gali dėti įtarimą bet kuriam serverio žaidėjui, nors kai kurių tikrinti ir negali, įskaitant ir Fūristus (tikrinti su priekaba negalima, bet galima dėti įtarimą už NON-RP) ir Dylerius, bausti bet kurį serverio žaidėją už pažeidimus; S.W.A.T. arba FTB Agentų aukščiausio rango nariai gali dirbti be darbinės uniformos, tikrinti, įtarti ir pasodinti į kalėjimą. Tokių aukščiausio rango narių firmoje gali būti iki 5 (be valdžios atstovų). 7. Teisėsauga privalo suteikti kiekvienam serverio žaidėjui baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo, išskyrus: Kai bauda būna duota, tačiau žaidėjas vis tiek daro pažeidimus; Kai žaidėjas yra Nusikalstamų Frakcijų (Baikeriai, Gauja, Klubas, Dyleriai) atstovas. Tokiems asmenims baudos nėra taikomos; Apsaugos darbuotojams baudos duodamos iki bet kiek įtarimo, kadangi šie yra Teisėsaugos atstovai; Kai žaidėjas yra serverio direktorius ar pavaduotojas - jam duodama bauda iki 25 įtarimo (išskyrus Nusikalstamų frakcijų valdžios atstovus); Fūristų ir Transporterių valdžios atstovams suteikiamos baudos iki 15 žvaigždučių įtarimo; Kai žaidėjas yra LMG komandos narys - jam duodama bauda iki 25 įtarimo. Direktorių prižiūrėtojui bauda - nelimituota. 8. Draudžiama Teisėsaugos atstovams užtverti įvažiavimus į miestelius, tačiau šie gali pasidėti porą kliūčių patikrinimui, neužtverdami kelio; Važiavimas geležinkeliu yra laikomas NON-RP; Dėti kliūtis privaloma taip, kad būtų normalus pravažiavimas. 9. Kiekviena Teisėsaugos frakcija gali atlikti po vieną komendanto valandą, t.y kiekviena firma turi po vieną komendanto valandą per dieną, kai nėra dalinamos baudos serverio žaidėjams; 10. Teisėsaugos atstovai privalo turėti įtarimus už kiekvieną įtarimą, už įtarimo uždėjimo įrodymų neturėjimą asmuo gali būti užblokuotas, išmestas iš darbo: Įtariant žaidėją privaloma turėti įrodymus, šie įrodymai galioja 30 minučių. Nepatenkintas asmuo uždėtu įtarimu turi pateikti papeikimą per 30 minučių nuo uždėjimo laiko; Už narkotikus, nelegalias prekes, važiavimą be diržo/technikinės, girtumą ar apsvaigimą įtarimas uždedamas automatiškai; Radus narkotikų, Teisėsaugos atstovai privalo juos atimti. Jei žaidėjui buvo uždėtas įtarimas už šaudymą, Teisėsaugos atstovas gali atimti ginklus; Draudžiama įtarti žaidėją du kartus už tą patį dalyką. Nesiskaito, kai žaidėjui yra duodama bauda, o jis vėl padaro tą patį pažeidimą; Jei žaidėjui uždėjote netinkamą įtarimą - privalote duoti jam baudą bei grąžinti pinigus; Įtarimas už pažeidimą dėl neįjungtų šviesų galioja tarp 21 valandos vakaro ir 6 valandos ryto; Įrodymai per /pzu negalioja. 11. Teisėsauga negali daryti DM miesteliuose ir už jų ribų, įvairių susišaudymų, nesilaikyti eismo taisyklių, daryti riaušių; 12. Teisėsauga negali kištis į Nusikalstamų grupuočių pykčius; 13. Teisėsauga gali bausti serverio žaidėjus ir už miestelio ribų. Praktiškai galima įtarimą dėti už viską, išskyrus šiuos /ita: NON-RP Įžeidinėjimai/Keiksmai viešoje vietoje Vieša ginklų demonstracija Žvejojimas be žvejybos paso Neleistinos lenktynės 14. Kiekvienas naujai įdarbintas žaidėjas pirmiausia privalo išdirbti Apsaugoje 5 dienas ir tik po 5 dienų gali būti priimtas į Policijos firmą. Apsaugos firma tampa lyg akademija, kurią praėjęs gali dirbti Policijoje. Nesvarbu, kokį statusą žaidėjas turi serveryje (išskyrus komandos narius ir su laisvadieniais kitų firmų valdžios atstovus), visi turi pradėti nuo Apsaugos. Direktorius su pavaduotojais iš karto gali darbintis į Policiją, tačiau rekomenduojama palikti vieną ar kelius atsakingus asmenis už Apsaugą ir kitus už Policiją; 15. Apsaugos darbuotojai į pagrindinę Teisėsaugos grandį - S.W.A.T. (palikus direktoriui - FTB), negali pereiti. Šie gali pereiti į pagrindinę Teisėsaugos grandį tik tada, kada yra įdarbinti Policijoje. S.W.A.T. firmos darbuotojai gali pereiti savo nuožiūra arba į Policiją. 16. Jei Neutralios firmos daro protestą, jį numalšinti vyksta tik Policija, S.W.A.T. (FTB) nesikiša. TEISĖSAUGOS VEIKLOS Teisėsauga gali daryti kratas: Teisėsauga gali daryti kratas: Kratų metu Teisėsaugos atstovai atvyksta į tam tikrą vietą ir joje "ieško nelegalių prekių" 20 minučių. Kratos metu Nusikalstoma frakcija turi atsiimti savo teritoriją, jei to nepadaro - moka Teisėsaugos frakcijai 300.000 serverio valiutos. Jei Teisėsaugai nepavyksta išbūti teritorijoje 20 minučių - susimoka Nusikalstomai frakcijai 400.000 serverio valiutos; Kratų vietos - Dylerių bazė, Fūristų bazė (ne ofisas), Fūristų pasikrovimas, Kratas galima daryti tik prieš tos kratos vietos valdančius asmenis, t.y Dylerių bazę prieš dylerius, Fūristų pasikrovimą ir Fūristų bazę prieš fūristus, Gaujų teritorijas prieš gaujas. Klubuose ir baikerių firmoje kratų daryti negalima; Į kratų teritorijas galima patekti su kliūtimis, tačiau paskelbus, kad vyksta krata, kliūčių būti negali; Kratas galima daryti tik tada, kai kratos teritorijoje nėra daugiau kaip 3 judančių žaidėjų; Kiekviena Teisėsaugos frakciją per dieną turi po 2 kratas, kratų kartu daryti Teisėsaugos firmos negali. Krata skaitoma išvalyta, kai teritorijoje nėra nei vieno Teisėsaugos atstovo. S.W.A.T. arba PD/FTB per dieną vieną kartą gali daryti kratą prieš Dylerius ir prieš Fūristus. Teisėsauga gali kratuoti tą pačią firmą vieną kartą į dieną. Kratai galioja grobimo taisyklės, t.y turi būti bent 8 prisijungę žaidėjai ir iš jų 4 nebūti AFK ir nesėdėti kalėjime; Teisėsaugai draudžiama būti ant stogų, ant kurių neįmanoma patekti be sraigtasparnių pagalbos. Šie gali šaudyti nuo stogų tik tada, kai ten galima patekti be kliūčių ar oro transporto. Patikros teisėsaugai: Teisėsauga t.y SWAT ir 5 FTB Agentai gali vykdyti patikras prieš Dylerių firmą. Patikros principas: SWAT firma vyksta į Dylerių bazę (FTB Agentai dalyvauti neprivalo, bet gali). Atvykus ši kliūčių pagalba ar sraigtasparnio patenka į jūsų bazę ir ten paskelbia per /d Dylerių bazėje vyksta patikra by SWAT, jeigu dalyvauja FTB, pridedate ir juos. Šių firmų uždavinys vykdant patikrą aptikti tris Dylerius turinčius narkotinių medžiagų, jei teisėsaugai tai pavyksta padaryti ši iš Dylerių firmos gauna 150.000 serverio valiutos, jei patikra pasitaiko nesėkminga - Dyleriams jie susimoka 100.000 kompensacija. Patikra trunka 10min ir tik Dylerių bazėje. Dyleriams šios veiklos metu draudžiama bėgti, draudžiama naudoti VIP/Admin komandas, draudžiama naudoti šaunamuosius ginklus. Už šiuos pažeidimus teisėsauga turi pilną teisę jums dėti įtarima, bet prieš tai žinoma, kaip ir visados turi turėti įrodymus. Patikrą teisėsauga gali vykdyti tik vieną kartą per dieną. Narkotikai po patikros turi būti konfiskuoti. Teisėsauga gali daryti šturmus: Šturmus gali vykdyti tik S.W.A.T. ir FTB Agentų firmos; Šturmas gali būti pradėtas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamų grupuočių bazėje(ar kitoje šturmo vietovėje) yra 3 gaudomi asmenys; Šturmo metu galima naudoti kliūtis, tačiau negalima rakinti, įtarti, naudoti tazerio; Šturmo metu negalima gydytis, naudoti teleportacijos komandų į šturmo lokaciją; Šturmas maksimaliai gali vykti 10 minučių; Šturmo metu, nusikaltėliams griežtai draudžiama slėptis dylerių interjere, fūristų ofise; Šturmuotojai į šturmą gali grįžti iki tol, kol nusikaltėliai nepaskelbė jog bazė buvo apginta, po tokio skelbimo grįžti griežtai draudžiama; Bėgti nuo šturmo nėra draudžiama; Šturmas gali būti daromas kas valanda; Po šturmo išvalymo arba išlaikymo SWAT ar FTB Agentų darbuotojai turi lygiai 30 sekundžių pasišalinti iš bazės ribų, to nepadarius per šį laiką gali būti baudžiami. Teisėsauga gali daryti reidus: Reidus gali vykdyti tik Policijos firma. Reidus galima daryti du kartus per dieną; Reidai gali trukti 15 minučių; Jei teisėsauga reido metu aptinka 5 pažeidėjus iš Direktorių Prižiūrėtojo gali pasiimti 100.000 serverio valiutos išpirką; Reidus galima vykdyti bet kuriuo paros metu; Reidų metu Policija įgauna teisę tikrinti visus serverio žaidėjus (fūristai su priekabomis ir dyleriai); Reido metu teisėsauga gali rakinti, naudoti tazerį, dėti itarimą už pažeidimus ir sodinti į kalėjimą; Apie reido pradžią ir pabaigą teisėsaugos valdžia privalo paskelbti per /d (pavyzdys "Policininkai reiduoja miesteliuose iki 20:15", "Policininkai baigė reidą bei sėkmingai kimba į darbus"); Jei Nusikalstamos firmos okupuoja ar daro susišaudymą prieš kitą Nusikalstama grupuotę ir tai paskelbia viešai per /d - į veiksmą gali atvykti Teisėsauga, jog numalšintų chaosą. Nusikalstamos grupuotės Nusikalstamas grupuotes sudaro Dylerių ir Fūristų firma; Nusikalstamos grupuotės turi vykti į visas veiklas, vykdomas prieš jas; Nusikalstamos grupuotės gali organizuoti grobimus, okupacijas, susišaudymus, riaušes, DM darymą ir kitas nelegalias veiklas. NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ PAREIGYBĖS 1. Nusikalstamos firmos gali teikti savo paslaugas bet kada ir bet kur. Apie tai galima paskelbti viešu skelbimu; 2. Kiekvienos nusikalstamos firmos nariai turi teisę dalyvauti gaujų veiksmuose, tačiau vienu metu gaujos veiksme negali būti daugiau, kaip 4 tos pačios nusikalstamos frakcijos darbuotojų; 3. Nusikalstamos grupuotės gali dirbti be uniformos ir transporto priemonės, jeigu priklauso aukščiausiam darbo rangui ar būriui (apie tai privalo būti parašyta darbo skiltyje). NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ VEIKLOS Nusikalstamos grupuotės gali daryti ne tik grobimus, bet ir okupacijas: Nusikalstamos firmos gali vykdyti okupacijas praktiškai bet kur, okupacijoms galioja visos grobimo taisyklės, išskyrus žolės putimo - žolę pusti galite bet kada; Teisėsauga privalo reaguoti bei malšinti okupaciją, visos Teisėsaugos firmos vyksta į okupaciją; Nusikalstamos grupuotės okupacijas gali daryti kartu su gaujomis; Nusikalstamos grupuotės gali daryti ginklų konvojus: Dyleriai turi teisę gabentis ginklus iš Las-Venturas miesto, kitaip tariant - organizuoti ginklų konvojų; Dyleriai gali organizuoti ginklų konvojų tik prieš S.W.A.T. arba FTB Agentų firmą; Prieš organizuojant konvojų, privaloma nuotrauka, kuomet yra prisijungę bent 8 S.W.A.T. ar FTB Agentų firmos darbuotojų bei valdžios atstovas kuris nėra AFK ilgiau nė 10 minučių; Nuotraukos galioja 15 min.; Ginklų konvojaus metu Teisėsaugai komandai yra draudžiama, dėti kliūtis, rakinti, įtarti, naudoti tazerį, spyglius; Ginklų konovjaus metu SWAT komandai yra draudžiama daryti /ateles prie Dylerių bazės, statyti žmones prie balto tilto, statyti mašinų blokadas prie balto tilto; Visas veiksmas turi vykti važiuojant arba vejantis furgonus, juos taranuojant iš šonų. Draudžiama „pasiruošti“ bei pastatyti mašinų blokadas dylerių maršrute - taip suprantame, jog nelegalių pervežimų metu realybėje taip yra efektingiausiai sustabdomi tokie dalykai, tačiau tokiu atveju būtų tiesiog per lengva teisėsaugai sustabdyti ginklų pervežimus; Ginklų konvojaus principas - dyleriai nuvažiuoja į LV sandėlį, pradeda krautis 2 Burritos ginklų (privalo būti skelbimas, jog pradedama krautis ginklus, ginklų vertė. Pasikrovus ginklus, dylerių valdžia turi paskelbti skelbimą jog konvojus pradedamas vežti, tada šie turi pargabenti juos į Dylerių bazę bei iškrauti tam tikrame garaže, taip pat turi atsirasti skelbimas jog pradedamas konvojaus iškrovimas; Pasikrovimo laikotarpis - 5 minutės, išsikrovimo laikotarpis - 5 minutės. Pasikrovimo, išsikrovimo metu prie kiekvieno Burrito vairų privalo sėdėti dyleris. Vykstant ginklų pervežimui S.W.A.T. ar FTB Agentų komanda gali lipti, veržtis į dylerių bazę taip siekiant sustabdyti konvojaus išsikrovimą. Dylerių firmos bazės vartai privalo būti atidaryti vykstant ginklų konvojui; Tiek Dyleriams, tiek S.W.A.T. ar FTB Agentams gali padėti Mechanikų firmos darbuotojai; Teisėsaugos komandai leidžiama naudoti tik darbines tr. priemones, galima naudoti visas darbines tr. priemones tačiau draudžiama purkšti vandenį konvojaus metu; Teisėsaugos komanda negali daryti Drive-By konvojaus metu, Dyleriai gali. Teisėsaugos komandai nėra draudžiama šaudyti nuo mašinų stogų; Konvojaus metu galima tiek šaudyti į Burritos, tiek bandyti juos apversti; Konvojaus metu draudžiama naudotis Admin, VIP komandomis, mašinas gydyti gali tik mechanikai; Konvojaus pasikrovimo sandėliai: Pirmasis sandėlis (1x1 - 400.000 serverio valiutos) NUOTRAUKA Antrasis sandėlis (1x1 - 500.000 serverio valiutos) NUOTRAUKA Ginklų konvojų dyleriai gali organizuoti vieną kartą per dieną; Sėkmingai pristačius, iškrovus 2 Burritos - S.W.A.T. ar FTB Agentų komanda privalo sumokėti pilną pinigų sumą dyleriams. Teisėsaugos komandai sunaikinus abu Burritos - dyleriai sumoka pilną konvojaus vertę kažkuriai Teisėsaugos firmai; Konvojaus išsikrovimo garažas NUOTRAUKA Fūristai, gali grobti, apie tai plačiau paaiškinta grobimo procese. Fūristai gali vykdyti nelegalias siuntas: Nelegalių siuntų principas - Fūristai su savo transporto priemonėmis, pasikrauna narkotikų siuntą Fūristų pasikrovime. Kai visi pasikrauna, Fūristų firmos valdžios atstovai turi paskelbti, jog yra gabenama nelegali siunta. Vykstant siuntai, Fūristų firmos darbuotojai vairuoja ir stengiasi pristatyti krovinį. Jei Fūristų darbuotojai iškrauna bent 5 narkotikų siuntas - šie iš S.W.A.T. ar FTB Agentų prisiteisia po 200.000 serverio valiutos (Teisėsauga turi sumokėti 200.000 Fūristams). Jei Fūristams nepavyksta pristatyti 5 krovinių narkotikų, šie susimoka S.W.A.T. ar FTB Agentų valdžiai po 150.000 serverio valiutos (Fūristai,moka Teisėsaugai); Siuntų metų Fūristų valdžia gali gudrauti - vežti ne visus krovinius su narkotikais, šie gali vežti ir telefonus ar kažką kitą, tik tam, kad apgautų Teisėsaugos darbuotojus, tačiau vis tiek būtina iškrauti bent 5 narkotikų siuntas; Teisėsaugos darbuotojai gali tikrinti, rakinti ar įtarti tik nuo balto, pasienio ar raudono tilto pabaigos bei visose miestelių ribose; Fūristų valdžia privalo turėti įrodymus, kad iškrovė bent 5 narkotikų krovinius, jei neturi įrodymų - susimoka Teisėsaugai; Fūristai gali vykdyti sandėlių apiplėšimus: Fūristai turi teisę 1 kartą per dieną užgrobti Dylerių LV ginklų sandėlį; Sandėliai yra vienas prie kito, todėl grobimas skaitysis kaip abiejų sandėlių užgrobimas; Užgrobus sandėlį Fūristai privalo jį laikyti 20 minučių, sandėlį atgrobinėja dyleriai, sandėlio išpirka 200.000 serverio valiutos bei Fūristams išlaikius sandėlio grobimą - dyleriai tą dieną negali vykdyti ginklų vežimo iš LV miesto prieš S.W.A.T. ar FTB Agentų firmas Neišlaikius grobimo Fūristai privalo sumokėti 100.000 kompensacijos Dyleriams už išpuolį. Neutralios firmos Neutralias firmas sudaro - Medikai ir Mechanikai, Radija ir Taksi; Neutralios firmos turi dirbti pagal savo darbo specifiką bei teikti savo paslaugas firmoms bei serverio žaidėjams; Neutralios firmos gali rengti įvairius renginius, protestus, budėjimus, nuolaidų valandas ir kt.. NEUTRALIŲ FIRMŲ PAREIGYBĖS Neutralios firmos negali dalyvauti gaujų veiklose; Veiksmo metu gydančiųjų medikų maksimaliai gali būti po tris vienai frakcijai. Karo medikų gali būti iki 1 vienoje grobiamoje pusėje, tačiau karo medikai privalo būti pasiskirstę po lygiai abiejose pusėse, t.y. jei yra 2 karo medikai vienoje pusėje, o kitoje pusėje nėra nė vieno - vienas iš karo medikų privalo pereiti į kitą pusę; Karo medikai gali pūsti žolę tiek už nusikalstamą, tiek už teisėsaugos pusę; Karo medikai esantys teisėsaugos pusėje privalo naudoti 70 ID aprangą; karo medikai esantys nusikalstamoje pusėje privalo naudoti 143 ID aprangą; Karo medikai gali tiek šaudyti, tiek gydyti grobimų metu; Karo medikais gali būti tik aukščiausiojo lygio medikai, apie juos turi būti sukurta speciali tema forume, surašyti darbuotojai esantys karo medikai; Rengiant medikamentų vagystę, reikalingas medikų transportas: ambulance ir landstalker (pradedant dalyvauti). Baigti galima su bet kuriuo automobiliu. Skelbimas turėtų atrodyti taip /d Medikai vagia medikamentus iš (CG/LVH) ligoninės iki 20.40. Antroji skelbimo dalis: /d Medikai išsikrauna medikamentus iki 20:55. Medikai šios veiklos metu gali gydyti save su darbo komandomis. Teisėsauga gydytis negali. Apie šį veiksmą būtina pranešti per /d komandą. Medikamentų vagystė truktų iki 5min (krovimasis) tuomet medikai vykstą į savo sandėlius išsikrauti prekės (7min išsikrovimas) . Teisėsauga gali reaguoti nuo pat šio veiksmo pradžios (kai pradedama vogti). Teisėsaugai draudžiama naudoti savo darbo komandos, (rakinti, šaudyti tazeriu). Naudoti šaunamuosius ginklus galima. Išskyrus snaiperį. Medikai taip pat gali naudoti šaunamuosius ginklus. Teisėsauga pilnam išvalymui turės 5 rushus. Kitu atveju medikai sėkmingai galės pravežti medikamentus į savo sandėlį ir sėkmingai juos iškrauti niekeno netrukdomi. Išsikrovimui užtenka ir vienos mašinos ir vieno mediko (mažiausiai). Jeigu teisėsaugai pavyksta pašalinti visus medikus šie turi 5min saugoti medikų transportą nuo pačių medikų ir po 5min jį pilnai sunaikinti. (foto kaip pradedate saugoti, foto kaip nebėra transp) Neatmetu galimybės, jog transp. gali būti sunaikintas šaudymosi metu, todėl tą vietą, kurioje teisėsauga užpuolė medikus, reikės saugoti 5min. Medikų mašinoje gali sedėti po vieną Mechaniką, kurių paskirtis neleisti sprogti medikų transportui. Teisėsaugai nepavykus sutrukdyti vagystės, šie sumoka 200.000 medikų firmai. Medikams nepavykus sėkmingai įvykdyti vagystės šie sumoka kompensacija teisėsaugai - 200.000. Visas veiklos principas vyksta kaip grobimo. Šią vagystę medikai per dieną gali daryti vieną kartą per dieną. Laikas galioja grobimo principu. Medikamentų pasikrovimo vietos: County General ligoninė arba Las Venturas Hospital ligoninė). Medikamentų išsikrovimo vietos: Labaratorija ir Aurora sandėliai. Jeigu šiandien vagystė vyko County General ligoninėje, o išsikrovėte medikamentus aurora sandėliuose, kitą dieną šią veiklą privalėsite daryti Las Venturas Hospital ir išsikrauti Labaratorijoje. Vaizdiškai parodytos vietos pasikrovimas iš išsikrovimas. Karo, bei paprasti medikai šio veiksmo metu negali teleportuotis į grobiamąją lokaciją; Karo medikai gali pradėti pūsti žolę tik po 5min, kai ši veikla prasideda. Maksimaliai šioje veikloje gali dalyvauti 4 karo medikai. Draudžiama lipti ant stogų (išskyrus Aurora, tik 5 medikai), ant kitų pastatų, būti ne veiksmo teritorijoje, ant lempų tiek teisėsaugai, tiek medikams Neutralios firmos gali dirbti be uniformos ir transporto priemonės, jeigu priklauso aukščiausiam darbo rangui ar būriui (apie tai privalo būti parašyta darbo skiltyje); Mechanikai gali daryti DM miesteliuose, tačiau po tokios veiklos jeims baudos nėra suteikiamos. Mechanikai galės vogti žaidėjų transp. Priemones ir padedant fūristams jas išrinkinėti dalimis. Teisėsaugos tikslas - sutrukdyti. Reaguoti bus galima nuo pranešimo pradžios. Vagystės principas: Mechanikai savo transp. Pagalbos dėka (towtruck) pavogia žaidėjo automobilį ir jį velkasi į savo sandėlį/garažą išrinkti dalimis. Apie šią veiklą turi būtina pranešta per /d. Išrinkimui mechanikai turi 15min. Mechanikams gali padėti fūristų firma. Šioje veikloje būtini dalyviai: du mechanikai su savo darbinėmis ir serverio žaidėju automobiliais ir du fūristai su priekabomis, kadangi vyks imitacija. (transp. Dalių išgabenimas) Šioje veikloje gali dalyvauti neribotas kiekis mechanikų ir 2 fūristai, kurie vairuos savo transp. Priemones su priekabomis, 7 paprasti fūristai, kurie saugos visą šitą reikalą ir vienas valdžios atstovas. Tiek mechanikai/fūristai, tiek teisėsauga gali naudoti šaunamuosius ginklus (išskyrus snaiperį). Teisėsauga rakinti/įtarti/naudoti tazerį negali. Fūristams leidžiama pūsti žolę šios veiklos metu, mechanikai to daryti negali. Tam skirti medikai. Jų šioje veikloje gali būti taip pat 3 ir 1 karo medikas. Teisėsaugai gali padėti taip pat, 3 medikai ir 1 karo medikas. Šią veiklą galima daryti tik prieš vieną teisėsaugos sritį. Teisėsaugos rushai šioje veikloje nėra limituojami. Mechanikams ir fūristams sėkmingai išlaikius šie prisiteis iš teisėsaugos 400k. 250k - mechams, 150k - fūroms. Teisėsaugai sutvarkius visus reikalus - šie iš šios vagystės prisiteis - 500k. Visas veiklos principas vyksta kaip grobimo. Šią veiklą mechanikai gali daryti tik 3x per dieną. Vaizdiškai parodytos transporto priemonės kurias galima grobti bei vietos, kuriose galima grobti. Dead hangars Near highway vieta NEUTRALIŲ FIRMŲ VEIKLOS Neutralios firmos gali daryti protestus: Protestus gali rengti tiek Medikai, Mechanikai, Taksi ir Radija. Firmos gali rengti protestus arba po vieną, arba kartu, bet kartu daugiausiai gali rengti tik dvi firmos.; Į protestą vyksta tik Policija. Protestą galima daryti tik tada, kai yra šios firmos valdžia, ji turi būti prisijungusi, o ne AFK; Jeigu protestas vyksta iš dviejų firmų pusės (protestuoja mechanikai ir medikai) tuomet į pagalbą gali atskubėti SWAT firma; Protestuose gali dalyvauti paprasti civiliai, tačiau juose negali būti kitų firmų žaidėjų; Protestus organizuoti galima šiose vietovėse: teismo salėje, žvejybos turguje, ant ūkininkų kalno; Protesto metu yra neleidžiama naudotis medikų paslaugomis, draudžiama naudoti psichotropines medžiagas, ginklus, ADMIN/VIP komandas. Grįžti į protestą nėra draudžiama; Protesto trukmė - 15 minučių; Už nesėkmingus protestus neutraliosios firmos privalo kompensuoti kiekvienai dalyvavusią teisėsaugos firmą po 100.000; Už sėkmingus protestus neutraliosios firmos turi teisę į papildomą laisvadienį tai savaitei, 200.000 serverio valiutos, vieną grobimą prieš teisėsaugą (nei teisėsauga neprivalo mokėti, nei jie neprivalo mokėti. Viskas daroma tik dėl veiksmo); Jeigu neutrali firma laimi protestą ir pasirenka vieną grobimą prieš teisėsauga, grobimas privalo būti 1x1 principu arba 2x2. Jokių 2x3, 2x4, 1x2 principų būti negali. Pvz, neutralios laimėjo protestą, tai grobimas gali vykti 2x2 (tarkim radija su taksi prieš teisėsauga) arba (medikai ir mechanikai prieš teisėsauga). Darant visas šitas veiklas, reikalingi įrodymai kaip sėkmingai padarytas protestas ir kaip daromas grobimas. Protestas gali būti rengiamas 3 kartus per savaitę; Protesto metu Teisėsaugai yra draudžiama dėti kliūtis, spyglius, naudoti tazerį, rakinti ir kitaip trukdyti protesto tvarką. Grobti tam tikrus pastatus ar žaidėjus gali tik Nusikalstamos firmos (išimtis Neutralios firmos, kai išlaiko protestus) Grobimai skirsto į tris tipus - nelemituotus grobimus, limituotus grobimus, žmonių grobimu: Nelimituotų grobimų vietos: a) Bet kokios Nusikalstamų grupuočių bazės - Dylerių, Fūristų, Gaujų, Klubų bazės. Į šias bazes galima patekti įsėdus per vartus į transporto priemonę. Grobimai darbų bazėse vyksta dėl to, jog tai yra kiekvienos firmos tvirtovė. Grobdami šią vietą labiausiai pažeisite firmos branduolį, darbuotojai nesijaus tokie saugūs, bus pasimetę ir neužtikrinti. Grobiama 15 minučių. b) Pamirštas sandėlys - šiame sandėlyje, laikoma labai daug įvairių, vertingų prekių. Sandėlys dabar stovi nenaudojamas. Grobti galima sandėlio vidų. Teisėsauga turi 4 kliūtis. Teisėsauga gali rushinti iš abiejų pusių. Nusikalstamos privalo būti tik sandelyje ir išeiti į lauką negali. Grobiama 20 minučių. c) Masofkė - informacijos apie šią vietą nėra. Grobti galima pastato antrąjį aukštą (pakilus laiptais). Teisėsauga turi 4 kliūtis. Blokuoti įėjimą nusikalstamoms yra draudžiama. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių) d) Reddinson - kažkada gyveno labai daug šeimų. Deja, bet po gaisro, visas pastatas buvo pavirtęs į šipulius. Atnaujinus pastatą, verslininkas galvojo, jog išeis padaryti viešbutį, tačiau dėl karantino, viskas sustojo. Grobti galima tik pastato stogą. Teisėsauga privalo rushinti tik per pastato priekį (foto matosi). Teisėsauga gali naudoti 4 kliūtis. Blokuoti įėjimą nusikalstamoms yra draudžiama. Nusikalstamos gali šaudyti tik nuo pastato stogo ir rushinti negali. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių) e) One road hood - istorijos apie šią vietovę deja, bet rasti negalėjome. Grobti galima tik tą teritoriją (6 namus), kurie pavaizduotas nuotraukoje. Ant stogų nusikalstamoms lipti negalima. Teisėsauga gali naudoti neribotą kiekį kliūčių. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių) f) Juozo ferma - žinoma vietovė. Istorija sklinda, kad šios fermos savininkas turi paslėpęs labai didelį kiekį pinigų ir įvairių prabangių daiktų savo fermoje. Grobti galima visą teritoriją. Ant stogų nusikalstamoms lipti negalima. Į vidų (kur yra įėjimas į pačią fermą) lysti negalima. Veiksmas vyksta susišaudant lauke. Teisėsaugai kliūčių dėti negalima. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių) g) LV Baseinas - vieta, kurioje kažkada lankydavosi labai daug žmonių. Viskas buvo paremta pramogomis, todėl pinigai plaukė labai dideliais kiekiais. Grobti galima tik galinį ,, baraką ", kuris pavaizduotas nuotraukoje. Ribos yra nuo barako iki baseino galo ,, linijos ". Į šonus galima eiti tik iki tvoros. Teisėsaugai kliūčių dėti negalima. Nusikalstamoms grupėms ant stogų lipti negalima. Blokuoti įėjimų negalima. Nusikalstamoms rushinti negalima. Grobiama 20 minučių prieš SWAT. Jeigu prieš Policija, grobimas vyksta 25 minutes. h) LS balti laiptai - žinomas pastatas, kuris turėjo labai svarbios informacijos apie visus einamus ir tolimesnius miesto planus. Grobti galima nuo laiptų iki pat koridoriaus galo (ir kairę, ir dešinę pusę užlipus laiptais - visą). Teisėsauga gali panaudoti daugiausiai 4 kliūtis. Blokuoti įėjimo negalima. Nusikalstamoms rushinti negalima. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių) i) Viešbutis - klasikinis /vt 2 miestelyje esantis pastatas, kuris yra vienas iš populiariausių grobimų pasirinkimų tarp grobėjų. Šioje vietoje žaidėjai turi nusipirkę prašmatnius viešbučių kambarius, tad Teisėsaugos atstovai privalo juos apsaugoti nuo nusikaltėliu, lygiai taip pat apsaugant Viešbučio turtą. Šiuo metu galima grobti tik viešbučio priekį (laiptukus). Viešbutyje galima maksimaliai padėti 3 kliūtis. Grobiama 15 minučių. (be snaiperių) y) Apsaugos rūsys - dažnai naudotas, tačiau pamirštas pastatas, priklausantis Apsaugos firmai. Pastato rūsyje yra gaminamos įvairios pramonei skirtos medžiagos, tačiau grobėjus vilioja ne tai kas yra gamina, o kas saugoma Apsaugos rūsyje. Apsaugos rūsys ypatingas tuo, kad jame saugomi itin vertingi ginklai bei konfiskuotos narkotinės medžiagos. Nusikalstamos grupuotės gali grobti tik Apsaugos rūsį, t.y prieš paskutinę erdvę, kuri yra plati, kurioje yra kolonos, už kurių galima slėptis. Draudžiama lįsti į paskutinį kambariuką, kuris yra už galinių durų. Teisėsauga rūsyje gali pasidėti daugiausiai 5 kliūtis. Į Apsaugos bazę galima patekti įsėdus į tr. priemonę per vartus. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių) j) Caligula's Casino - taip pat viena populiariausių grobimo vietų, populiari dėl savo lošimų žetonų vertės bei lošimų automatų, kuriuose yra itin daug pinigų. Grobti galima tik šio pastato laiptukus, priekio ir paskutinio kambario - negalima. Grobimas gali būti daromas tik 2x2 principu (arba 2x1, bet jeigu nusikalstama frakcija pralaimi, pinigus moka kaip už 2x2). Teisėsauga šiame pastate gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių) k) Las Venturas Flying School - dar vienas pastatas esantis Las-Venturas mieste, LV oro uoste, šalia milžiniško garažo. Šio pastato reikšmė itin svarbi, čia mokosi skraidyti stipriausi viso pasaulio lėktuvų pilotai. Grobėjai dažnai pasirenka šią vietą dėl kasų, kuriose yra itin daug pinigų, nes mokslai už pilotavimą yra kosminiai. Teisėsauga čia gali dėti nelimituotą kiekį kliūčų. Grobiantieji gali būti pastato apačioje ar ant stogo. Grobiama 20 minučių. l) Motelis - FC miestelyje pastatytas pastatas, kuriame apsistoja turistai. Grobiantieji dažniausiai grobia šį pastatą dėl turistų pinigų bei vertingų jų dalykų. Teisėsauga čia gali dėti nelimituotą kiekį kliūčių, o grobiantieji privalo likti šio motelio teritorijoje. Grobiama 20 minučių. m) FC Kalnas - buvusi viena populiarusių grobiamų vietų, ją dažniausiai grobią dėl brangių kosminių įrenginių, kurie yra pastatyti ant kalto, tačiau šiais laikais labiau dėl brangių mašinų, kurios kartais nuo karto apsilanko ant šio kalno. Grobėjai gali užimti tik šio kalno viršų ant platformos, draudžiama slėptis kalno gale šalia antenos, tačiau galima šiek tiek pabėgioti į priekį, prie akmenų. Teisėsauga gali nelimituotai dėti kliūtis. Grobiama 20 minučių. n) A4 skydinė - nauja vieta, kurią sugalvojo grobti nusikaltėliai dėl didelio alyvos kiekio. Taip pat čia yra vertingos elektros saugyklos. Šioje vietoje galima grobti tik pirmąjį kambariuką, toliau bėgti yra draudžiama. Teisėsauga čia gali padėti daugiausiai 2 kliūtis. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių) o) Žvejybos tiltas - šiuo metu naujai atsiradusi vieta tarp grobėjų, kuri yra populiari dėl vertingų žuvų siuntų. Čia grobėjai privalo būti tilto teritorijoje, šalia tilto ant žemės būti negali. Teisėsauga čia gali dėti nelimituotą kiekį kliūčių. Grobiama 15 minučių. (be snaiperių) p) SF metro stotis - itin reikšminga vieta San Fierro mieste, kurią pasiekia miesto traukiniai ir metro. Ši vieta mėgstama dėl turistų apiplėšinėjimų ir kasos aparatų švarinimų. Grobiantieji gali būti tik metro pastate, ant bėgių jų neturi būti. Teisėsauga į pastatą gali patekti pro visas puses, o kliūtis čia jie gali dėti 4 kartus. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių) s) LS tiltas - prabangi vieta Los Santos mieste, čia dažniausiai lankosi turistai, kurie yra itin turtingi, dažniausiai šie būna su vaikais. Nusikaltėliai čia gali grobti tik galą, priekinėse parduotuvėse būti negalima. Teisėsauga čia gali pasidėti daugiausiai 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių) t) LS rūmai - Los Santos buvusio mero rezidencija, kuris šiuo metu joje gyvena. Čia paslėpta didžiuliai turtai, garažuose prabangios mašinos, o rūsiuose daug nelegalių medžiagų. Galima grobti tik šių rumų stogelį, ant laiptukų stovėti negalima. Teisėsauga gali naudoti kiek tik nori kliūčių. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių) u) San Fierro sandėlys - kažkada buvo laikoma labai daug narkotinių medžiagų, tačiau savininkas turėjo skolų ir sandėlys buvo padegtas. Galima grobti visą sandėly, tačiau ant laiptų stovėti negalima. Teisėsauga gali naudoti 4 kliūtis. Blokuoti įėjimų negalima. Nusikalstamoms rushinti negalima. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių) v) Du kaimynai - abiejų pastatų savininkai yra senai paslėpti po žeme.. Tačiau, sklinda gandai, jog tiek vieno tiek kito namo viduje yra likę labai daug turto. Teisėsauga kliūčių dėti negali. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių) Limituotų grobimų vietos: b) Kovos menų salė (10x10) - sakoma, kad čia paslėpti karate meistrų turtai. Dauguma nusikaltėlių grobia šią vietą dėl smalsumo, tačiau kai kurie pasiima vertingus daiktus iš Azijos. Teisėsauga gali pasidėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. (be snaiperių) c) Bokso salė (7x7) - grobiama dažniausiai dėl brangios sportinės aprangos bei treniruoklių, tačiau dažnai patys boksininkai piniginėse turi nemažą sumelę šlamančių. Teisėsauga čia kliūčių dėti negali. Grobiama 15 minučių. (be snaiperių) d) Klubas (10x10) - pastatas įsikūręs /vt 3 miestelyje. Seniau buvo populiarus grobiamų pastatų sąraše, tačiau pasikeitė savininkai ir šis klubas apmirė. Dabar nusikaltėliai renkasi šią vietą dėl gėrimų ir nelegalių medžiagų. Teisėsauga gali dėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. (be snaiperių) Žaidėjų grobimų vietos: a) LVPD garažas - nusikaltėliai gali būti arba garaže ant žemės, arba garaže po žeme (išsirinkti vieną). Teisėsauga gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. b) SFPD garažas - nusikaltėliai turi būti garažo priekyje arba gale, Teisėauga gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. c) LSPD garažas - nusikaltėliai turi būti garažo priekyje arba gale, Teisėauga gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamoje vietoje gali būti tik grobiantieji, atsigrobiantieji, dyleriai ir medikai; Šiokiadieniais grobimai vyksta nuo 10 iki 23 valandos, savaitgaliais - nuo 10 iki 24 valandos; Dyleriai, Klubai, Gaujos turi nelimituotą kiekį grobimų, Fūristai turi 4 grobimus per dieną (viena nelimituotą, du nelimituotus ir vieną žaidėjo); Vienu metu gali vykti tik vienas grobimas. Teisėsaugos frakcija, prieš kurią buvo grobiama, įgija 30 minučių neliečiamybę, o grobiantieji gali naują grobimą daryti po pusantros valandos. Kitos frakcijos, kurios nedalyvavo grobime gali iš karto daryti grobimą po prieš tai įvykusio, jei yra grobiama prieš kitą Teisėsaugos frakciją. Po grobimo, nusikalstama firma, vykdžiusi grobimą prieš teisėsauga įgauna 30 minučių neliečiamybę grobimams prieš nusikalstamą firmą; Tos pačios vietos du kartus iš eilės ta pati frakcija grobti negali. Per dieną tą patį pastatą viena firma gali grobti daugiausiai 2 kartus; Naudoti snaiperius šiose vietovėse draudžiama. NUSIKALSTAMOS PRIEŠ NUSIKALSTAMAS Nusikalstoma grupuotė negali grobti kitos Nusikalstoms grupuotės tą pačią valandą. Pavyzdžiui, Dyleriai, užgrobę Fūristus 15:00, negali grobti Fūristų 15:30. Dyleriai tą pačią valandą gali grobti 15:00 Fūristus, o 15:30 Las Venturas Flying School prieš S.W.A.T. Dyleriai gali grobti Fūristų firmą 14:44, išlaikę grobimą šie 15:00 gali vykdyti grobimą prieš teisėsaugą, kadangi tai naujas priešininkas. Išimtis - skiriasi grobiančioji pusė. Gaujos ar Dyleriai gali grobti Fūristus tik du kartus į dieną kai yra grobiama jų bazė ir jų valdžios atstovas, taip pat ir Fūristai gali grobti Dylerius tik du kartus dienoje; Norint grobti nusikalstamą frakciją, tos frakcijos darbuotojų skaičius turi būti bent 8 ir vienas valdžios atstovas.; Grobimas privalo vykti 15 minučių miestelių ribose, užmiestyje 20min, galima grobti dvigubą laiką (30 minučių), tada išpirka dvigubėja; Grobiant nusikalstamą frakciją, reikia turėti įrodymus jog bent 4 tos frakcijos darbuotojai nesėdi kalėjime; Grobiant nusikalstamą frakciją, reikia turėti įrodymus jog bent vienas tos frakcijos valdžios atstovas nėra AFK ilgiau nei 15 minučių; Grobiant nusikalstamą frakciją 1x1 principu, išpirka 300.000 serverio valiutos (laikant 30 minučių - 600.000 serverio valiutos); Vartoti žolę, narkotikus abi nusikalstamos frakcijos gali nuo pat grobimo pradžios; Frakcijos, kurios dalyvauja grobime negali gauti jokio kontakto iš kitų teisėsaugos ar nusikalstamų frakcijų grobimo metu. NUSIKALSTAMOS PRIEŠ TEISĖSAUGĄ Vykdant pastato grobimą maksimaliai gali dalyvauti dvi nusikalstamos frakcijos; Nusikalstamos grupuotės negali grobti dviejų Teisėsaugos frakcijų tą pačią valandą. Pavyzdžiui, Gauja, užgrobusi Motelį 22:00 prieš S.W.A.T. firmą, negali grobti Los Santos Atrakcionų 22:30 prieš S.W.A.T.. Gaujos tą pačią valandą gali grobti 22:00 Motelį, o 22:30 Fūristus. Gauja gali grobti Motelį prieš S.W.A.T. 21:44, išlaikę grobimą šie 22:00 gali grobti Los Santos atrakcionus prieš PD/FTB, kadangi tai naujas varžovas. Išimtis - skiriasi grobiantieji; Prieš grobiant privalote įsitikinti, jog yra prisijungęs tinkamas darbuotojų, valdžios atstovų skaičius bei pastarieji nėra AFK ilgiau kaip 15 minučių. Nuotraukos galioja 15 min; Prieš Nusikalstamas frakcijas atsigrobinėja abi Teisėsaugos grandys - S.W.A.T ir Policija/FTB. Kai grobiama po du, atsigrobime dalyvauja abi Teisėsaugos firmos - S.W.A.T. ir FTB Agentai su Policija; 1x1 (vienas prieš vieną) grobimui reikalingi 8 prisijungusių tos frakcijos darbuotojai, 1 valdžios atstovas (nesantis AFK ilgiau kaip 15 minučių); 2x2 (du prieš du) grobimui reikalinga 13 prisijungusių abiejų frakcijų darbuotojų bendrai(minimaliai vienoje frakcijoje privalo būti 5), 2 valdžios atstovai iš skirtingų teisėsaugos frakcijų nesantys AFK ilgiau kaip 15 minučių; Grobiant 1x1 principu - išpirkų vertė už 15(20) minučių grobimą yra 400.000 serverio valiutos; Grobiant 2x2 principu - išpirkų suma už 15(20) minučių vertės grobimą yra 500.000 serverio valiutos kiekvienam; Griežtai draudžiama naudoti neleistinas programas (liaud. čytus). Grobimo metu pasitaikius čyteriams kurie nedirba vienoje iš firmų, Jūs turite teisę skelbti „Čytas getinames“ bei turite 30 sec susigetinti atgal į grobiamąją vietą, taip pat privalote pridėti 1 minutę prie grobimo laiko už kiekvieną tokį atvejį, tokiems čyteriams pasirodžius grobime 3 kartus turite teisę grobimą atšaukti. Taip pat turite teisę grobimą atšaukti jei ilgiau, kaip pusę grobimo Jus tb.kickina, dangina mašinas - bet kokiam atšaukimui reikalingi nenuginčijami įrodymai, atšaukus grobimą kitą galite daryti po 15 minučių; Grobimo metu draudžiama priimti asmenis į firmą, galioja tiek komandos nariams, tiek tuo metu vykstančiai atrankai, tiek žaidėjas patekusiems per nuolatinę atranką forume; Grobimo metu draudžiama gydytis, naudoti teleportacijos komandas, daryti Drive-By, dėti kliūtis be praėjimo(išimtis Hotelis, Kazino vidurys), dėti spyglius, blokuoti kelią kūnais, užtverti praėjimą su transporto priemonėmis, draudžiama grįžti į grobimą be ginklų, draudžiama rakinti, naudoti tazerį ir kitas teisėsaugos darbo komandas, negalima rushinti į teisėsaugos pusę, rushinti už kliūčių (išskyrus tada, kai yra grobiama atvira teritorija, o Teisėsauga šaudo iš snaiperių pasislėpus už kliūčių, tada juos galima rushinti iki 5 žaidėjų); Draudžiama teisėsaugai grobimo metu dėti kliūtis darant /pzu komandą; Draudžiama nusikalstamai frakcijai grobimo metu būti vietovėse kuriuose neįmanoma patekti natūraliai, taip pat negalima pasinaudoti dviračio pagalba, jog patekti į niekam neprieinama vietovę; Naudojant /get komandą, jog susirinkti į grobiamą vietą galima max iki 3 kilometrų nuo užgrobtos vietos; Draudžiama užblokuoti įvažiavimus į grobiamą/įsiveržimo vietą su darbinėm ar kitom tr. priemonėm; Šaudyti grįžtant gali tiek užgrobėjai, tiek atgrobėjai; Jeigu vyksta grobimas prieš teisėsaugos frakciją - draudžiama kitai frakcijai daryti įtaką bet kokioje teritorijoje prieš užgrobėjus, jeigu toks pažeidimas įvyksta - pildomos pretenzijos (pvz: užgrobtas hotelis prieš FTB, o policija stovi prie hotelio lauke ir šaudo į grįžtančius užgrobėjus); Vartoti narkotikus, žolę pūsti galima likus 10 minučių iki grobimo pabaigos, kuomet grobimas trunka 15 min., taip pat žolę pūsti galima likus 15 minučių iki grobimo pabaigos kuomet grobiamo trukmė yra 20 min. Draudžiama atsijungti grobimo metu, kai sistema nebeleidžia pūsti žolės, už tai taikomos pretenzijos; Tiek teisėsauga, tiek nusikalstama frakcija gali naudotis medikais - maksimaliai 3 paprasti medikai kiekvienai frakcijai, bei vienas karo medikas kiekvienai pusei; Norint paskelbti, jog grobimas įvyko sėkmingai būtina turėti nuotrauką kuomet yra minimaliai 3 grobėjai bei nei vieno teisėsaugininko akiratyje pasibaigus grobimai laikui, paskelbus jog grobimas išlaikytas. Taip pat po 30 sekundžių turi būti atliekamas tas pats procesas; Norint paskelbti, jog grobimas įvyko nesėkmingai, teisėsaugai būtina skelbti jog užgrobtasis objektas yra jų pusėje, laikyti objektą 5 minutes, bei po 5 minučių paskelbti jog pastatas buvo sėkmingai atgrobtas - taip pat galioja trijų žmonių taisyklė; Jeigu vyksta grobimas kuriame yra limituojamas dalyvaujančių asmenų skaičius, tai "rushinti" į grobiamą vietą galima kas 30s. ŽAIDĖJO GROBIMAS Grobti galima tik asmenis einančius pareigas šiame serveryje. Skirtingi žmonės yra verti skirtingos išpirkos: Serverio prižiūrėtojas: 600.000 serverio valiutos; LMG komandos narys (forumo moderatorius, TS moderatorius): 500.000 serverio valiutos; Serverio direktorius: 450.000 serverio valiutos; Serverio pavaduotojas: 400.000 serverio valiutos. Pagrobti žmogų reikia /freeze arba surakinimo pagalba, kai žaidėjas yra grobiamas, šiam draudžiama atsijungti ar save atsišaldyti, taip pasišalinus iš grobimo grobimas iš karto užskaitomas; Vienu metu galima maksimaliai pagrobti vieną žmogų; Žmogų laikant paskirtose lokalėse žolę pūsti galite likus 10 minučių iki grobimo pabaigos; Grobiant žmogų, tai galima daryti 1x1; 2x2 principu; Tai pačiai frakcijai žmogaus grobimą galima organizuoti maksimaliai 2 kartus per dieną.
 46. 39 taškai
  nematau nei vieno įžeidimo, tarp PD / SWAT firmų įvyko nesklandumas, trugdymas vesti veiklą, pradejo blokuoti mano darbuotojus. Numatytu kiti IV administratoriai mane užtildytu, patys prasidejo tad tegul susivaldo PD bei MEDIKŲ firmų valdžios atstovai, štai įrodymai, del ko viskas tai prasidejo, tad manau mane suprast galima, ačiū, viso gero. RAŠOMA BUVO PD DIREKTORIUI UŽ FIRMOS NESUVALDYMA, NEMOKA VADOVAUTI TEGUL EINA MIESTELIUS ŠLUOSTYTI. VIDEO MATOSI KAIP - TRUGDO VESTI VEIKLĄ, BLOKUOJA MUSU VEIKLOS METŲ UŽ EVENT TRUGDYMA, NEPAGARBA KITOMS FIRMOMS. MANAU DŽIMIS ATKREIPS DEL VISO ŠITO DALYKO IR NUSPRES KAS TIKRAI BUVO KALTAS TIES TUO. https://streamable.com/wgqpcy https://streamable.com/y0kwmu https://streamable.com/f09vjr https://streamable.com/gpdjld https://streamable.com/7wrp9s Viskas gerai matosi, kad mes stovedami savo bazeje PD ir Medikų firmą jau pradejo trugdyti, lysti į musu vedama veiklą, tuomet kad nešaudyti jų nuvažiavome i duobe kur galečiau pravesti normaliai veiklą tačiau ir ten jie atvažiavo, kad patrugdyti mum SWAT komandai, išprovokave savo veiksmais mes nusprendem pašalinti juos iš mūsų veiklos vietos bet ir tai nepadejo tuose video matosi, kad trečia karta bandom pakeisti vieta ir tai jiems pasirode smagu, prabanino mano team ir atvare į trečia vieta, kad vel gi sutrugdyti.
 47. 39 taškai
  Koala_Stonkus

  VAGOS Syndicate

  VAGOS Syndicate - Amerikiečių kilmės gauja įsikūrusi 1985 metais, Kalifornijos mieste. Gaujos lyderiai Thomas Manson (Marius_Benz) ir Clayton Manson (Koala_Stonkus), Lawrence Dentico (Lauris_Hud) Pagrindinė gaujos veikla įtakingų žmonių grobimai, verslininkų reketai, apiplėšimai, susišaudymai, ginklų ir narkotikų prekyba Šiaurės Amerikoje ir Pietų Amerikoje. Gauja susikūrė 1985 metais Kalifornijos mieste. Thomas, Claytonas ir Lawrence, du broliai ir draugas, kurie gimė neturtingoje Mansonų šeimoje. Motina buvo mirusi, todėl vaikai gyveno tik su tėvu. Tėvas daug gerdavo, namo grįždavo girtas ir broliai dažnai patirdavo smurtą. Vaikai matė, kaip jų draugai, vienmečiai jaunuoliai turėjo pinigų, kabinosi į gyvenimą, o jiems nebuvo suteiktos jokios galimybės. Todėl Thomas ir Claytonas jau nuo 14-15 metų pradėjo savo mažas nusikalstamas veiklas mieste. Jie užpuldavo žmones, vogdavo iš jų pinigus, vogdavo ir pardavinėdavo mašinų veidrodėlius, plėšdavo butus. Thomas buvo vyresnis bei puikiai gaudėsi mašinose, todėl jau 15 metų nuvarinėdavo mašinas bei jas pardavinėdavo už mažesnę kainą. Na, o Lawrence buvo kitų draugų pažįstamas 16 metų, kuris visada rasdavo, kaip apginti bei užstoti savo brolius, tačiau jo niekada šie broliai nematė. Taip šie vaikai įsitraukė į nusikalstamą gyvenimą. Vieną dieną Thomas pavogęs mašiną, važiavo į garažą ją pastatyti ir staiga pamatė už savęs policijos švyturėlius. Jis nestojo, padidino greitį ir stengėsi nuo jų pabėgti. Pamatęs, jog pabėgti nepavyks metė mašiną ir bėgo pėsčiomis. Staiga prie jo privažiavo automobilis, Thomas nežinojo, kas sėdi už jo vairo tik išgirdo žodžius „šok“. Thomas įlipo į mašiną ir jos vairuotojas padidinęs greitį nuvažiavo. Vėliau Thomas susipažino su juo, tai buvo Lawrence VAGOS Syndicate gaujos narys. Po šio įvykio Thomas su George buvo geriausi draugai, jis jam papasakojo savo gyvenimą, nusikalstamą veiklą bei visas vagystes. Lawrence jam pasiūlė prisidėti prie VAGOS Syndicate gaujos. Thomas sutiko, bet tik su viena sąlygą, jog į gauja bus priimtas ir jo brolis Claytonas. Thomas, Lawrence, Claytonas dalyvavo gaujos veikloje. Grobimai,susišaudymai, bemiegės naktys, dideli pinigai, merginos, mašinos draugai. Jiems tai patiko, abu broliai turėjo pinigų, jau buvo nusipirkę savo namą, bei mašinas. Broliai visur veikdavo išvien, bei kartu jie buvo kaip vienas kumštis. Thomas jautėsi būti vyresniu, todėl visur stengdavo eiti pirmas ir būti geresnis už savo brolius. 2010 metais Lapkričio 21 dieną į gaujos hoodą susirinko apie 30 žmonių. Ši diena gaujai buvo ypatingą kadangi gauja turėjo vykti į Pietų Ameriką ir susitikti su didžiausiu Pietų Amerikos narkotikų baronu Chaokinu Gozmanu. Gauja susėdę į 8 mašinas pajudėjo link uosto kur su keltu turėjo persikelti į Pietų Amerikos žemes. Vakare, apie 21:00 valandą jie jau buvo Pietų Amerikos žemėse. Susitikimo laikas buvo sutartas apie 03:00 valandą nakties, kadangi tokiu laiku retai kada sutiksi žmonių. Ėjo laikas ir laikrodis išmušė 02:30. Santa Monica gaujos nariai buvo jau vietoje nes norėjo atvykti ankščiau. Laikrodis jau mušė 03:00 tačiau Gozmano ir jo žmonių nebuvo matyti. Gaujos nariai buvo sunerimę bei nusivylę, taip ėjo dar keletas minučių ir jau buvo 03:30. Staiga pasirodė apie 20 visureigių iš abejų pusių. Jie važiavo dideliu greičiu į juos. Pasigirdo šūviai, keletas gaujos narių krito ant žemės. Kilo susišaudymas, jame dalyvavo ir Thomas su Claytonu. Thomas matė jog jo gaujos nariai krenta ir jų lieka vis mažiau. Supratęs jog jo ir brolio laukia tas pats sėdo į mašiną kartu su Claytonu, Lawrence ir išvažiavo per kitą pusę. Thomas su Claytonu bei Lawrence kitos dienos vakare jau buvo Kalifornijoje. Negavę jokios žinios iš gaujos narių bei lyderio suprato jog vieninteliai likę gyvi gaujos nariai yra jie. Taip slinko gyvenimas apie 8 metus. Broliai gyveno iš santaupų, nes pinigų jie turėjo tikrai daug. Broliai gyveno ramiai, seni galai nelysdavo, policija jais susidomėją irgi nebuvo. Tačiau jie gyveno su viena mintimi - atkeršyti. 2019 metais du broliai grįžo su gauja VAGOS Syndicate. Jų tikslas sunaikinti kitas gaujas bei teisėsauga. Clayton Manson ( Koala_Stonkus ) - gimė 1990 metais Kalifornijoje, neturtingoje šeimoje. Turėjo vieną brolį vardu Thomas Manson. Gyveno viename bute kartu su tėvu kuris dažnai gerdavo. Tėvas visuomet grįždavo girtas todėl abu vaikai patyrė smurtą. Nuo 14 metų užsiėmė nusikalstama veikla, lauždavosi į butus, vogdavo mašinų veidrodėlius, užpuldinėdavo žmones gatvėje. Į VAGOS Syndicate gaują pateko brolio pagalba, kuomet jis susipažino su vienu iš gaujos narių. Gaujoje jo pagrindinis uždavinys buvo žudymas. Pagal gaujos lyderio nurodymus turėjo nužudyti žmones. Yra puikiai įvaldęs ginklą, šaltakraujis bebaimis žudikas. Turėjo drauge vardu Kate, kurią nušovė per susišaudymą kuomet jį užpuolė bloodsu gaujos nariai. 26 metų amžiaus, sedėjas kalėjime vienerius metus dėl nužudymo, buvo paleistas už užstatą. Thomas Manson ( Marius_Benz ) - gimė 1990 metais Kalifornijoje, neturtingoje šeimoje. Turėjo vieną brolį vardu Clayton Manson. Gyveno viename bute kartu su tėvu kuris dažnai gerdavo. Tėvas visuomet grįždavo girtas todėl abu vaikai patyrė smurtą. Nuo 13 metų užsiėmė nusikalstama veikla, lauždavosi į prabangius namus, vogdavo mašinas. Į VAGOS Syndicate susipažinęs su Lawrence, .. Gaujoje jo pagrindinis uždavinys buvo žudymas. Pagal gaujos lyderio nurodymus turėjo nužudyti žmones su šaltuoju ginklu. Vėliau pasisekė pabėgti nuo teisėsaugos bei išlaisvinti savo buvusį gaujinį Lawrence, o vėliau sulaukė ir savo brolio Claytono. Pagrindinis Thomo ginklas buvo Shotgun, kadangi tik su juo jis galėdavo ištaškyti priešų smegenis be gailesčio. Lawrence Dentico ( Lauris_Hud ) - gimė 1988 metais Los Angelyje, neturtingoje šeimoje, kaip ir broliai Mansonai. Turėjo ištikimų draugų ratą, į kurį patekti galėdavo tik pasiaukojantys dėl jo žmonės. Gyveno viename name su 5 draugais, kurie nuolat gerdavo, rūkydavo žolę bei vartodavo kitus narkotikus. Lawrencė nuo 12 metų pradėjo pardavinėti nelegalius daiktus, t. y. ginklus, narkotikus. Užsiimdavo žmogžudyščių nelegalia veikla. Į gaują pateko kitų draugų pagalba, tačiau vėliau tapo vienas įžymiausių gaujos veidų. Puikiai valdo Desert Eagle pistoletą, niekada negaili savo priešininkų. Buvo pagautas teisėsauginikų bei kalėjo 12 metų žiauriausiame Amerikos kalėjime, kur išmoko ir įgavo dar daugiau pasitikėjimo, pagarbos. Vėliau pabėgo kartu su būsimais gaujos nariais. OCEANIC / TORNADO / VOODOO / HERMES / GREENWOOD / SABRE / REMINGTON / MAJESTIC / BLADE / TAHOMA / HUSTLER / HUNTLEY / SULTAN
 48. 38 taškai
  Peikiant Direktorių:1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Zygis_Budrys2. Kaltinamo Direktoriaus slapyvardis (Vardas_Pavardė): @Arnoldas_Supermenas3. Jūsų kaltinimai: Kadangi Kurkas tingėjo rašyt iš naujo tvarkinga ppk perašysiu. 1, Jimis sakė, kad papeikimas atmestas dėl neišaiškintos situacijos. Supermeno nusižengimai. I grobimu kišimasi kekviena karta su savo firma. Direktorius nesugeba suvaldyti savo darbuotojų, S.W.A.T direktorius po atrankos jau turetu pgr taisykles paaiskines but. Direktorius atsainiai ziuri i savo firma. Čyterio toleravimas. Neaktyvumas. Free priiminejimai i darba 4. Vaizdinė medžiaga: Po kekvieno video bus numesta taisykle. 11. Teisėsauga negali daryti DM miesteliuose ir už jų ribų, įvairių susišaudymų, nesilaikyti eismo taisyklių, daryti riaušių; 12. Teisėsauga negali kištis į Nusikalstamų ir Dalinai Nusikalstamų grupuočių pykčius; Jeigu vyksta grobimas prieš teisėsaugos/nusikalstamos frakciją - draudžiama kitai frakcijai daryti įtaką bet kokioje teritorijoje prieš užgrobėjus, jeigu toks pažeidimas įvyksta - pildomos pretenzijos (pvz: užgrobtas hotelis prieš FTB, o policija stovi prie hotelio lauke ir šaudo į grįžtančius užgrobėjus); https://imgur.com/a/kfDLsIB Jeigu vyksta grobimas prieš teisėsaugos/nusikalstamos frakciją - draudžiama kitai frakcijai daryti įtaką bet kokioje teritorijoje prieš užgrobėjus, jeigu toks pažeidimas įvyksta - pildomos pretenzijos (pvz: užgrobtas hotelis prieš FTB, o policija stovi prie hotelio lauke ir šaudo į grįžtančius užgrobėjus); https://imgur.com/a/aMdkaAu Jeigu vyksta grobimas prieš teisėsaugos/nusikalstamos frakciją - draudžiama kitai frakcijai daryti įtaką bet kokioje teritorijoje prieš užgrobėjus, jeigu toks pažeidimas įvyksta - pildomos pretenzijos (pvz: užgrobtas hotelis prieš FTB, o policija stovi prie hotelio lauke ir šaudo į grįžtančius užgrobėjus); https://imgur.com/a/wwlFhSX Grobimo taisykliu nesilaikymas. A4 Zonoje max 2kliutis. Abijuose video cytina, abiejuose banned patvirtinta, abiejuose video dirba swatuose. Jei yra nds tema patikrink jimmy. Direktorius puikiai zinojo kad privalo ismesti cyteri, jis jo neismete po laiko(10d laikotarpį) paskyre i pavaduotojus. Darbuotojai naudoja serverio klaidas ir tuo naudojasi. Visi linksminasi ir giriasi tuo. Visiem senai gerai zinoma serverio klaida yra tai. drift.cs + tazas. Patikrinus visus vienintelis grumpas yra nebe swat. Ir tai nebuvo ismestas o pats isejo nes su valdzia apsipyko. https://imgur.com/a/fKwkZ7T +-20zmoniu free priimtu i darba, nuolatine patikrinau (neatidziai nei vieno neradau is pildziusiu. Fotkese matosi furistai dirba jau swatuose) https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Eskobaro_Rimciaga https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Mantvis_Fight https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Ltu_Meska https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Arvis_Henderson https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Pufas_Pfff https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Mielas_Keksas https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Povilas_Poviss https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Auris_Gasol https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Aure_Maxas https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Ltu_Meska https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Vakaris_Profaspro https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Haris_Vaquez https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Arturke_Paulius https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Tony_Aset https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Sense_Kent https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Rokas_Prodrifter https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Aida_Swag Pilnai irodimu visu neturiu, bet vakare tureciau gauti. Jei kas bus ikelta papildomai del free I visur pateiktus irodimus imesiu ir pacio direktoriaus nustatytas taisykles. Jei kažkas sakys, kad seni irodimai, tai taip jie seni, nes visad buvo renkami jo nusizengimai. Kurkas paprase nes jis pats tingejo. Jimi žinai kad jis i savo direktoriaus posta ziuri, kaip nebe i firmą, o kaip tikslas patekti į komanda. Tiesiog eina cactuso pedomis ir fsio. Nu zodziu, seni tiesiog palik, jau bv pastebetas geriau event vesk tikrai didesni sansai bus, nei tik POKE "Hareli pramusk i komanda"
 49. 38 taškai
  Sveiki visi LMG žaidėjai! Nusprendžiau padaryti jau daug kam žinomą ir patinkantį konkursą. Atspėk ir laimėk! Šio konkurso prizas yra netgi - 1 milijonas serverio valiutos. Taisyklės ⭐ Laikytis bendrųjų forumo taisyklių. ⭐ Pasirinkti skaičių tik vieną kartą, jei toks jau yra parinktas - nebegalite jo rinktis. ⭐ Registruotis pagal apačioje pateiktą anketą. ⭐ Neužpildžius anketos pagal taisykles arba pažeidus vieną iš jų, būsite atmestas. Jeigu jus pasirenkate jau pasirinktą skaičių, redaguokite temą ir keiskite skaičių arba - atmestas. Laimėtojas ⭐ Laimėtoja rinksiu per random.org. Jūs tiesiog turite pasirinkti skaičių nuo 1-100. ⭐ Nugalėtojas bus paskelbtas - 2019/12/3 dieną - 19:00 valandą. Žaidėjai ir jų pasirinkti skaičiai. Šiuo metu užsiregistravę - 35 žaidėjai. Anketa 1. Jūsų Vardas_Pavarde serveryje : 2. Jūsų pasirenkamas skaičius : 3. Ar paspaudėte Patinka mygtuką ant temos? :
 50. 38 taškai
  1. Jūsų slapyvardis: Offline_Matas2. Komentaras (nebūtina): Kažkur reik dalyvaut:)
Ši lyderių lenta nustatyta pagal Vilnius/GMT+03:00 laiko juostą
×