Jump to content

Geriausiai įvertinti


Populiarus turinys

Rodyti mėgstamiausią turinį nuo 2020.03.01 visose srityse

 1. 101 taškai
  Turim du žmones, kurie stojo prieš visą publiką pasireikšti dėl Policijos Departamento direktoriaus kėdės. Kaip ir sakiau, jog didžiąją dalį DP spręndimo sudarys jūsų nuomonė, tad nepagailėkite ją išreikšti: Tai padaryti galite sureaguodami į šį mano postą, na ir būtų gerai, jog savo nuomonę komentaruose paargumentuotumėte. Ačiū už jūsų balsus Kuolas_Tube - Mepas_Nrg -
 2. 83 taškai
  Jimmy_Absolut

  Naujienų lenta

  Nors praeitą direktorių prižiūrėtojo kadenciją įnešiau itin daug pakeitimų, tačiau ši kadencija skirsis tuo, kad bandysiu padėti pagrindus naujai miestelių erai su visų Jūsų pagalba. Tema skirta didesniems ir įdomesniems atnaujinimams, smulkūs atnaujinimai bus rašomi mano profilio būsenoje. Pasikeitimai įsigalioja nuo 2020.03.30 - ateinančio pirmadienio; Informacija LMV ir Grobimo proceso temose bus pakeista artimiausiu metu; Greitu metu bus renkami Fūristų (pradėta), Policijos+Apsaugos (greitu metu), Transporterių direktoriai. Santrauka: Policija+Apsauga - Policija ir Apsauga tampa viena firma; S.W.A.T. - pagrindinė Teisėsaugos grandis, jai padeda Policija+Apsauga; S.W.A.T. direktoriui palikus pareigas, bus renkamas FTB direktorius, FTB direktoriui palikus pareigas, bus renkamas S.W.A.T. direktorius, S.W.A.T. direktoriui palikus postą bus renkamas FTB direktorius ir t.t. Policija+Apsauga visada liks, tačiau kas kadenciją keisis S.W.A.T. ir FTB firmos, jog būtų išnaudotos abidvi firmos. Vienu metu S.W.A.T. ir FTB būti negali. Vienintelė pilnai nusikalstoma firma - Dyleriai (be serverio Gaujų); Dalinai nusikalstamos firmos - Fūristai ir Transporteriai. Jei Transporteriai nepasiteisins - bus išimti; Neutralios firmos - Mechanikai ir Medikai; Taksi priklauso NDS žaidėjams; Užšaldytos firmos - Tiuninginiai, Radija. P O L I CI J A + A P S A U G A Į serverį grįžta Apsauga. Apsauga bus prijungta prie Policijos firmos ir bendrai priklausys Teisėsaugos grandžiai. Teisėsaugą sudarys S.W.A.T. (po palikimo FTB) ir Policija+Apsauga. Apsaugos ir Policijos firmas valdys vienas direktorius bei 3 pavaduotojai (iš viso). Kiekvienas naujai įdarbintas žaidėjas pirmiausia privalo išdirbti Apsaugoje 5 dienas ir tik po 5 dienų gali būti priimtas į Policijos firmą. Apsaugos firma tampa lyg akademija, kurią praėjęs gali dirbti Policijoje. Nesvarbu, kokį statusą žaidėjas turi serveryje (išskyrus komandos narius ir su laisvadieniais kitų firmų valdžios atstovus), visi turi pradėti nuo Apsaugos. Direktorius su pavaduotojais iš karto gali darbintis į Policiją, tačiau rekomenduojama palikti vieną ar kelius atsakingus asmenis už Apsaugą ir kitus už Policiją; Policija+Apsauga vyksta į bet kokius grobimus, jei grobiama ne 1 prieš 1. Policija+Apsauga kartu vykdo ir dalyvauja visose kitose veiklose; Policija+Apsauga kovoja prieš dalinai nusikalstomas firmas - Fūristus ir Transporterius. Jei Fūristai arba Transporteriai grobia kažkokį pastatą vieni - į grobimą gali vykti tik Policija+Apsauga, S.W.A.T. (FTB) kištis negali. Jei Fūristų ar Transporterių valdžia nori grobti kartu, į atsigrobimą vyksta tiek S.W.A.T. (FTB), tiek Policija+Apsauga. Policija+Apsauga vyksta į atsigrobimą ir tada, kai grobia viena nusikalstoma firma ir viena dalinai nusikalstama firma, pavyzdžiui, Fūristai ir Gauja (atsigrobinėja S.W.A.T. ir Policija+Apsauga) arba Dyleriai ir Transporteriai (atsigrobinėja S.W.A.T. ir Policija+Apsauga); Policija+Apsauga turi tiek pat atrankų, t.y gali priimti tiek pat žaidėjų kiek gali priimti viena firma; Apsauginiams yra suteikiamos baudos iki bet kiek žvaigždučių; Į Policijos firmą galima pakviesti 5 bet kokius žaidėjus po pirmosios masinės atrankos, kai yra išrenkamas naujas direktorius, neskaitant valdžios atstovų. Visi kiti darbuotojai privalo išdirbti Apsaugos firmoje bent 5 dienas, po bet kokios atrankos. Valdžios atstovas gali nesuteikti leidimo darbuotojui pereiti iš Apsaugos firmos į Policijos firmą, tam turi turėti svarių argumentų; Darbuotojas, praėjus 5 dienoms gali savo noru pasilikti toliau dirbti Apsauginiu; Apsaugos darbuotojai į pagrindinę Teisėsaugos grandį - S.W.A.T. (palikus direktoriui - FTB), negali pereiti. Šie gali pereiti į pagrindinę Teisėsaugos grandį tik tada, kada yra įdarbinti Policijoje. S.W.A.T. firmos darbuotojai gali pereiti savo nuožiūra arba į Policiją, arba į Apsaugą, tačiau jei pereina į Apsaugą, ten turi praeiti 5 dienų akademiją; Draudžiama kitoms Teisėsaugos frakcijoms dėti įtarimą Apsaugos firmos darbuotojui. Jei darbuotojas pažeidžia taisykles - rašyti papeikimą; Jei darbuotojas dirbant Apsaugoje surinko 2 darbuotojo įspėjimus, perėjęs į Policijos darbą jam dingti įspėjimai negali; Policija+Apsauga dirba visą parą be laisvadienių, su tam tikromis pertraukomis; Jei Neutralios firmos daro protestą, jį numalšinti vyksta tik Policija+Apsauga, S.W.A.T. (FTB) nesikiša. F Ū R I S T A I I R T R A N S P O R T E R I A I Fūristai ir Transporteriai - tai dalinai nusikalstoma frakcija. Ką tai reiškia? Šie gali vykdyti nusikalstomą limituotą veiklą, tačiau pagrindinė funkcija nėra kelti chaosą miesteliuose ir verstis nelegalia veikla. Fūristai ir Transporteriai yra dvi atskiros firmos, tačiau jei po kurio laiko Transporteriai nepasiteins - bus išimti ir liks tik Fūristai; Dalinai nusikalstamos firmos turi per dieną vieną nelimituotą grobimą, vieną limituotą grobimą ir vieną žmogaus grobimą; Dalinai nusikalstamos firmos gali grobti kartu su kitomis firmomis arba po vieną. Jei grobia viena dalinai nusikalstoma firma, tarkime Fūristai, į atgrobimą vyksta Policija+Apsauga, o jei grobia kartu su Dyleriais, į grobimą vyksta S.W.A.T. (FTB) kartu su Policija+Apsauga. Fūristai su Transporteriais gali grobti kartu; Fūristai arba Transporteriai gali grobti kartu su gaujomis; Fūristai gali kariauti su Transporteriais, tačiau tokiu atveju per dieną turi tik du grobimus - grobti priešininkų bazę ir konkurentų firmos valdžios atstovą; Fūristai ir Transporteriai gali kartu vykdyti nelegalias siuntas; Fūristai ir Transporteriai gali daryti okupacijas, masinius susišaudymus, riaušes, DM miesteliuose ir panašias veiklas, tačiau tai nėra jų prioritetas; Fūristams ir Transporteriams po nusikalstamų veiklų (grobimai, susišaudymai, okupacijos, nelegalios siuntos) negali būti suteikiamos baudos vieną valandą. Visais kitais atvejais Fūristams ir Transporteriams privaloma suteikti baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo; Fūristai ir Transporteriai gali keistis savo firmos darbuotojais tarpusavyje. Darbuotojai negali pereiti į Dylerių firmą, o Dylerių firmos darbuotojai negali pereiti į dalinai nusikalstomas firmas; Dalinai nusikalstamos firmos negali būti gaujiniais, tačiau gali padėti jiems veiksmuose (tarkime S.W.A.T. šturmuoja Gaują, šie galėtų atvykti į pagalbą); Transporteriai gali padėti grobimų metu tik Nusikalstamoms ar Dalinai Nusikalstamoms firmoms, t.y nusipirkus Transporterių paslaugas, šie gali daryti /vt į grobimo vietą, jei jie patys nedalyvauja tame grobime. F T B A G E N T Ų F I R M A FTB Agentų firma nebus pamiršta. S.W.A.T. ir FTB firmos mainysis vaidmenimis, kai pasikeis vienos ar kitos firmos direktorius. Tarkime, kad šiuo metu nusprendžia palikti postą Arnoldas_Supermenas (S.W.A.T. direktorius). Jei šis direktorius norėtų perleisti firmos direktorių, naujasis direktorius turėtų valdyti jau FTB firmą, o jei nenorėtų perleisti niekam - vyktų atranka į FTB direktorių. Išrinktas naujas FTB Agentų firmos direktorius Juozas_Petraitis nusprendęs palikti postą po 30 dienų linkės sėkmės jau ne naujam FTB direktoriui, o S.W.A.T., t.y firmos keisis kas kadenciją. S.W.A.T. arba FTB išliks pati svarbiausia Teisėsaugos grandis serveryje. Pagrindiniai pakeitimai: Firmose nuo šiol yra privaloma išdirbti ne 7 dienas, o 5. Įvedus šią taisyklę, žaidėjas į NDS už neišdirbtą 5 dienų laikotarpį bus įrašytas 7 dienoms ir turės susimokėti 200.000 išpirką; Į NDS sąrašą galimės patekti už šiuos pažeidimus - neišdirbimą firmoje numatyto termino, neišbuvimo firmos vadovo kėdėje numatyto termino, čytinimą, kenkimą serveriui arba firmai ir serverio klaidų naudojimą; Visi žaidėjai, esantys NDS galės dirbti nepriklausomoje firmoje - Taksi. Nesvarbu, už ką žaidėjas yra įrašytas į NDS, šis gali kreiptis į Taksi firmos prižiūrėtojus, kad šie priimtų į darbą. Jis šiame darbe gali dirbti kiek nori; Taksi firmos prižiūrėtojų komandą sudaro Direktorių Prižiūrėtojas, vienas komandos narys ir kiti patikimi ar nusipelnę asmenys, kaip IV lygio administratoriai ar žinomi ir aktyvūs serverio veidai. Visi prižiūrėtojai yra rašomi Direktorių ir Pavaduotojų sąraše; Jei direktorius priima į firmą žaidėją iš NDS, šis yra baudžiamas įspėjimu. Išimti įsiveržimai. Juos pilnai pakeis kratos, kratos bus redaguojamos greitu metu; Išimti apiplėšimai; Kiekvienoje darbo skiltyje bus sukurta bendroji darbo informacija Direktorių Prižiūrėtojo, kuri liks visiems laikams. Tema bus itin plačiai išdėstyta su grafikos darbais ar filmukais. Tokiu būdu nauji direktoriai neturės rūpintis dėl savo bendrosios temos, o esant reikalui galės pasikeisti ją savo forumo galiomis (logotipas ar valdžios narių sąrašas); Įvesta taisyklė, jog prieš paskiriant naująjį pavaduotoją yra būtina apklausa TeamSpeak/Discord/Skype programose; Įvesta taisyklė, jog Teisėsaugos nariai gali duoti baudą iki bet kiek žvaigždučių žaidėjui, jei šis rengė renginį (medžioklės, DM ir kt.) ir turi įtarimo. Prieš duodant baudą, renginio organizatorius turi pateikti įrodymus, jog prieš renginį neturėjo įtarimo, taip pat reikalinga renginio nuotrauka (paskelbimas); Įvesta taisyklė, jog šturmo ar kitos veiklos metu Nusikalstamos grupuotės negali tyčia atsijunginėti, išimtis - kai nebegalima pūsti žolės (reikia turėti įrodymus) arba kai žaidėjas gauna crash; Ginklų konvėjuje Mechanikai nuo šiol gali padėti ne tik Dyleriams, bet ir Teisėsaugai; Greitu metu bus sugrąžinta konkurencijos valanda; Neutralių firmų protestuose nuo šiol nėra draudžiama dalyvauti ir civiliams. Į protestus vyksta tik Policija+Apsauga; Greitu metu bus pakeistos grobimų vietos. Viskas bus redaguojama LMV ir Grobimo proceso temose greitu metu
 3. 62 taškai
  Sveiki, taigi skelbiu konkursa kuriame serverio žaidėjai galės laimėti gan nemaža suma pinigų! TAISYKLĖS Būtina paspausti "Patinka" ant šios temos. Draudžiama dalyvauti su antromis paskyromis. Privaloma užpildyti anketa. INFORMACIJA Laimingieji bus renkami per Čia. Laimingieji bus išrinkti ir paskelbti 2020/03/17 18:00 PRIZAI 1. 1.000.000 € - Bence_Neklausk 2. 500.000 € - Town_Road 3. 500.000 € - Arensas_Kairys DALYVIAI ANKETA Jūsų Vardas_Pavardė : Ar paspaudėte "Patinka" ant šios temos? : Komentaras :
 4. 58 taškai
 5. 48 taškai
  Anketa 1. Jūsų Vardas_Pavardė, skype duomenys: Edga_Fox, live:edgarasfx1. 2. Patirtis teisėsaugoje: Išdirbtos pagrindinės teisėsaugos grandys, išskyrus apsaugą. Mano pasiekimai - PD pavaduotojas, SWAT pavaduotojas. 3. Kokia jūsų firmos vizija? (Atsiminkite, kad vadovausite ne tik PD, tačiau ir Apsaugos firmai) : Firmos, kurių darbuotojai laikosi griežtos disciplinos ir taisyklių. Aktyvi, veikli abiejų firmų komanda, kuri galės su mano vadovavimo pagalba išspausti maximumą iš savęs ir siekti gerų rezultatų. Firmų darbuotojai, kurie niekados nenuleis rankų nepaisant laimėjo ar pralaimėjo veiksmą (grobimą ar panašiai). Darbuotojai, kurie visados gaus pagalbos ar patarimų iš savo valdžios. 4. Nupasakokite ryši tarp PD ir Apsaugos jūsų vadovavimo laikotarpiu: Abi firmos turės labai artimus ryšius, kalbės ir bus viename kanale, visur dalyvaus kartu. Nebus jokios diskriminacijos, kad viena ar kita firma paliekama likimo valiai. Pažadu, kad abi firmos bendradarbiaus ir rodys tik geriausius rezultatus. 5. Išskirkite 3 pagrindines Policijos departamento užduotis serveryje: 1. Pasodinti žaidėjus virš 15-os įtarimo lygių arba nepraėjus valandai po grobimo, nes apsauga negali pasodinti žaidėjo į kalėjimą. Nebent būnant viename kanale vienai ir kitai firmai, policijos darbuotojai atidarinės vartus apsauginiams, kad šie galėtų pasodinti žaidėją į kalėjimą. Arba atvirkščiai, suteikti baudas iki 15-os įtarimo lygių civiliams. 2. Užtikrinti daugiau negu 70 procentų tvarkos miesteliuose, kad pati stipriausia firma - SWAT (FTB) galėtų labiau susikoncentruoti į rimtesnę frakciją (dylerius). 3. Suteikti pagalbą - SWAT (FTB), kai jiems iškart to reikia. 6. Kaip išnaudosite abiejų firmų transportą ir inventorių?: Apsaugos darbuotojai dirbs su savo darbiniu transportu, policijos darbuotojai dirbs taipogi su savo darbiniu transportu, nes nieko daugiau neprimąstysi. Nebent veikloms arba grobimams prireiks abiejų firmų transporto priemonių (10-ame klausime konkrečiau apibūdinta kodėl gali reikėti abiejų firmų transporto priemonių grobimuose). 7. Kokiais uždaviniais užsiimsite jūs, o kokius paliksite savo pavaduotojams?: Užsiimsiu atsigrobimo taktikų ieškojimu, kaip geriau atsigrobinėti. Stebėsiu žaidėjus, kurie man atrodys, jog gali tapti mano pavaduotojais. Stebėsiu taisyklių pakeitimus ir naujienas visad pranešiu pavaduotojams. Ieškosiu trūkumų ką galima pakeisti mano firmose. Galvosiu darbus ar veiklas, kurias turės atlikti pavaduotojai, kad nenuobodžiautų. Pavaduotojai bus atsakingi už prižiūrėtojus ir paprastus darbuotojus. Juos stebės ir kontroliuos. Privalės užtikrinti kokybišką darbuotojų ir prižiūrėtoją darbą, kai Aš tuo metu stengsiuosi užtikrinti kokybišką savo ir pavaduotojų darbą. 8. Kokiais būdais motyvuosite žaidėjus pasilikti Jūsų firmoje? Atsakymas premijos netinka: Žaidėjus motyvuosiu pareigų siekimu, sudominsiu žaidėjus savo firma ir suteiksiu jiems šansą padirbėti aktyviai ir ateityje pasiekti pareigų. Taip žaidėjai turės tikslą dėl ko dirba mano firmoje. Žaidėjai galės įgauti daug patirties ir žinių, kas labiausiai motyvuos ir sudomins naujus veidus teisėsaugoje, kurie beveik arba iš vis nėra dirbe teisėsaugoje, nes viskas jiems bus nauja, nematyta ir įdomu. 9. Kaip ilgai žadate būti direktorius? Ar vis dar turėtumėte laiko direktoriaus postui, jei karantinas baigtųsi anksčiau nei Jūsų kadencija?: Minimalų laikotarpį (30d) tikrai išbūsiu. Taip, tikrai turėsiu nemažai laiko skirti savo kadencijai, kad ir ne karantino metu. 10. Kokias pasiūlytumėte naujas grobimų vietas? Trumpai papasakote, kodėl pasirinkote būtent šitas ir kodėl ši vieta būtų palanki atsigrobti Teisėsaugai: Pasiūlyčiau, tik vieną naują grobimo vietą. Ūkininkų kalnas (pats vidurys) , turbūt paklausite kodėl? Todėl, nes pati vieta yra palanki surinkti firmas ir atvažiuoti iš dviejų skirtingų pusių arba atvažiuoti kartu nuo apsaugos bazės. Numirus galima važiuoti į apsaugos bazę, kuri yra labai arti ligoninės, kas jau yra pranašumas, susigetinti visus apsaugos, policijos darbuotojus ir kartu važiuoti į ūkininkų kalną atsigrobinėti. Arba apsauginiams važiuoti į savo bazę, policininkams taipogi važiuoti į savo bazę. Kartu susitarus privažiuoti ir sustoti netoli pačio kalno iš dviejų skirtingų pusių, bet žiūrėti ir nebūti apšaudytiems. Po starto važiuoti policininkams ir apsaugai ant kalno ir vienu metu pradėti rushinti. Jeigu grobimas kartu su SWAT (FTB) galima į abi puses pasidalinti po vienodą kiekį darbuotojų ir daryti rushą iš dviejų pusių. 11. Kam sutelksite didesnį dėmesį - Fūristams ar Transporteriams? Kodėl?: Nuspręsti kuriai firmai sutelksiu didesnį dėmesį galėsiu, kai pamatysiu tų firmų vadovus, bei jų valdymą ir veiksmus. Tačiau iš pažiūrų šiuo metu didesnį dėmesį skirčiau fūristams, nes fūristai man atrodo pavojingesni ir grėsmingesni. Jie turi didesnį transportą, kuriuo gali užtverti kelius ir kelti didesnę sumaištį ir chaosą. Po grobimų, kai jiems dar negalima suteikti baudų, jie gali slėptis savo pranašesnėje bazėje ir juos yra sunkiau apšaudyti ir pasodinti į kalėjimą.
 6. 34 taškai
  Nusprendžiau palikti LMG.lt projekto komandą (iš tikrųjų, palikau anksčiau, bet reikėjo palaukti). Pastaruoju metu visiškai praradau motyvaciją, manau, kad daugelis pastebėjo Juolab, kad atsirado daug svarbesnių reikalų gyvenime. Komandoje praleidau beveik dvejus metus, patirtį sukaupiau, tikiuosi, kad bent kiek prisidėjau prie projekto gerovės. Nors ir buvau vertinamas neigiamai, bet vidinėje pusėje, išspaudžiau maksimumą iš Administracijos. Kiek teko su ja bendrauti, ji buvo visada šilta ir nuoširdi. Tikiuosi, kad tokia ir išliks. Ačiū. Sausio 21
 7. 33 taškai
  Sveiki, sveikučiai, atskrieja nauja analizė, kurioje galėsite pasisveikinti bei pasveikinti naująjį Policijos departamento šefą. Šie rinkimai nebuvo itin gausūs, kadangi užpildžiusiųjų vos keturi, iš kurių išrinkti kitam etapui buvo tik du. Negaliu teigti, jog rinkimai buvo nuobodūs, tikrai negaliu, jau trečia diena sėdžiu ir suku galvą aplink šį spręndimą, tačiau pagaliau jį priėmiau. Šiokios kovos iš tikrųjų nesitikėjau, kadangi 3 dienas turėjau galvoti tarp kandidatų, kurie skiriasi labai daug, tačiau tuo pačiu metu labai panašiai varžosi dėl pergalės. Rinkimų procesą sudarė dvi dalys - anketos pateikimas CV formatu bei vieši debatai tarp kandidatų. Iš anksto noriu padėkoti abiems už labai įkyrią kovą tarpusavyje, kuri man neleido apsispręsti jau 3 dienas. Nebetempiam gumos, važiuojam prie analizės. MEPASNRG Mūsų rinkimų underdog'as, iš kurio tokios kovos nesitikėjo manau niekas, tuo pačiu ir aš. Anketos užpildymas galėjo būti nuspėjamas, kadangi buvusioje eroje turėjai garbę atstovauti direktoriaus pavaduotojo postą, kuriame kad ir kaip gaila - išbuvai vos savaitę dėl direktoriaus netikėto palikimo. Tavo pasirodymo tose pareigose nelabai galiu analizuoti, kadangi savaitė laiko tai gali būti tas pats kas ir nieko. Džiaugiuosi, kad nepabūgai sudalyvauti ir parodyti save. Einam pašnipinėt į tavo anketą. Užpildei pats pirmas, kas ir vėl gi nebuvo labai keista, tačiau sudomino, jog skubėjai tai padaryti, žinant, jog šiems rinkimams pasirinkau šiek tiek įvairesnį formatą - CV laiškas. Įdomu, įdomu, kaip tas laiškas atsispindi tavo anketoje. Pareigų bagažu pasigirti negali, viso labo buvusios tavo pareigos buvo tau pirmos mūsų projekte, tačiau tai tau kojos labai nepakišo. Tavo priežastis tuo pačiu buvo susijusi su tavo pavaduotojo postu, ko ir buvo iš tavęs tikėtasi. Priėjus prie tavo charakterio savybių matosi, jog savybes kurias išvardinai anketoje atsispindi ir tavo žaidime. Esi draugiškas, pareigingas bei užsispyręs, tikrai labai aktualios savybės norint užimti Policijos vadeivos pareigas. Pomėgių realiam gyvenime neišvardinai per daugiausiai, kas man duoda suprasti, jog laiko pareigoms tikrai turėtum ir dėl šio aspekto problemų tikrai nekiltų. Puiku, važiuojam toliau. Tavo motyvacinis laiškelis, kuriame man teko rimčiau sustoti ir pagalvoti ką skaitau. Esi sakęs ne kartą man, jog žaidime savo gabumus galėtum parodyti kur kas geriau nei forume. Sutikčiau, tačiau direktoriui atitenka ir forumo atsakomybė, jog jis būtų prižiūrėtas bei tvarkingas. Paskaičius tavo laiškelį supratau didžiausią tavo bėdą. Pradžioje pradėjai gana stipriai ir rimtai, užduodamas sau klausimą "kodėl?" ir jį iškart atsakydamas. Tačiau toliau skaitant prasideda žodžių bei minčių kartojimas, kuris neleidžia suprasti ar aš vis dar skaitau tą patį sakinį ar jau priėjau prie kito. Atlikdamas tai tu tuo pačiu pradedi vardinti savo firmos idėjas ir planus, ko tavęs nelabai ir prašė padaryti kriterijus, ar ne? Atrodo, jog užpildęs savo šabloną tu jo net nenorėjai skaityti ir paskelbei toks koks yra, tai tikrai matosi. Šiuo atveju nukrypai į šoną. Anketa nėra niekuom išskirtinė, tad daug analizuoti iš jos neturiu. Kas tave privedė prie kito etapo tai tavo užsidegimas ir motyvaciją, kurią norėjau toliau ištestuoti. Kaip man tai pavyko galėsi paskaityti žemiau. KUOLASTUBE Senbuvys, prieš kurį teko stoti mūsų Mepui, norint užpildyti tą tuščią tarpą teisėsaugos srityje. Esi pasižymėjęs kur kas daugiau nei tavo varžovas, tad tikrai buvo įdomu matyti, jog naujesnis asmuo sugebėjo išsilaikyti pakankamai ilgai prieš žmogų su žymiai didesne patirtimi nei jis. Tavo anketos taip pat kaip ir tavo konkurento buvo tikėtasi, kadangi žinojau su tavo grįžimu, jog grįžai ne veltui, o su noru dar kartelį paspardyti šikną tiem patiems seniems vilkams. Matosi, jog tikrai stengiesi ne mažiau nei Mepas, tad už tai noriu pagirti dar kartelį jus abu. Iškart atsidarius tavo šabloną matosi, jog pasirinkai šiek tiek įdomesnį kelią - kūrybiškesnį. Jau vien šiais žodžiais - "pristatau savo senbuvio portretą" - davei suprasti, jog anketa turėtų būti kur kas stipresnė. Ar tai pasitvirtins, labai greitai išsiaiškinsime. Jau galima sakyti pirmais sakiniais gali pavergti skaitytoją pasirinkti tave. Struktūra matosi, jog pasirinkta labiau kaip kokio samprotavimo rašinio, kiekviena pastraipa aprašyta ir atskirta kitomis temomis. Save pristatyti pradėjai nuo savo charakterio savybių, manau tikrai geras spręndimas, kadangi būtent pristatęs save kaip asmenį, gali padėti susipažinti žaidėjams su potencialiu direktoriumi ateityje. Pagrindines savybes, kurias išvardini - stiprus charakteris kaip kumštis, linksmumas bei tvarkingumas. Panašu į varžovo, tačiau labai geras būdas būtent šioms pareigoms. Kas liečia tavo realų gyvenimą - neatrodo, jog esi labai užimta asmenybė, tad pareigoms laiko rasti tikrai ne bėda, tai ir atsispindėjo tavo stebimame aktyvume. Apie savo motyvaciją kalbi kaip tikras poetas. Matosi, jog tikrai nemažai darbo ir laiko skirta vien pačio CV laiško rašymui, kaip ir pats minėjai savo rašliavose - vien užsibrėžimas ir siekimas, laukimas tų rinkimų, to direktoriaus pozicijos verdikto bei tavo veiksmingumas tuo laiko tarpu įrodo tavo, kaip kandidato motyvaciją. Užskaitau. Priėjome prie tavo buvusių pasiekimų sferos, kurių skaičiaus atžvilgiu nėra taip ir daug, tačiau pačiu patirties atžvilgiu turi pilną bagažą. Esi pasižymėjęs, kaip vadovas, kuris pradėjęs eiti savo pasirinktu keliu, juo eiti ir pabaigsi. Šiuo atveju tas kelias - teisėsauga. Bendrame vaizde pateikei labai išvaizdžią anketą, tačiau trūko kelių mano išvardintų punktų, kuriuose būčiau norėjęs labiau pažinti tave ir pamatyti tavo kelią šio direktoriaus link. Į kitą etapą pasikviečiau tave su noru parodyti žaidėjams kontrastą tarp seno vilko ir naujesnio veido projekte. Taip pat kaip ir Mepui, kitame etape susitikote viešai pasirodyti žaidėjams, kurie savo didžiąją dalį šių rinkimų rezultato ir sudarė. Na na, tie debatai... Tie patys, kuriuos taip sunkiai sugebėjome suorganizuoti dėl to nesugebėjimo tiksliai nusakyti jūsų galimų laikų, bet tebunie, pavyko, šiaip ne taip. Patiems debatams, tikėjausi, jog būsite pasiruošę abu labiau. Kadangi neturėjau tikslo jūsų labai klaidinti ir klausimus paruošiau gana paprastus, tačiau rimtus bei aktualius tiek jums, tiek publikai pamatyti ir padėti išsirinkti savo Policijos atstovą. Pirmasis klausimas, kuris buvo jums iškeltas - buvusių direktorių minusai bei kaip galėtumėte juos ištaisyti vadovaudami savo Policininkų brigadai. Klausimas paprastas, ar ne? Solidaus atsakymo nesulaukiau nei iš vieno iš jūsų. Atrodo, jog surinkome vos ne visą TeamSpeak'ą tam, kad jie paklausytų kaip jūs atsakinėjate į mano klausimus keliais žodžiais. Debatai mano akimis ir yra diskusija tarp jūsų dėl mano iškelto klausimo ar problemos. Šiuo atveju jūs pasirinkote lengvesnį kelią, tačiau tai jums rinkimuose labai didelio pliuso nesuteikė. Po šio klausimo buvo užduotas klausimas apie jūsų firmų vizijas, tačiau ką išgirdau tai tik jūsų planus apie rangų sistemas ir forumą. Man atrodo, jog vizija ir reiškia kaip jūs įsivaizduojate savo kolektyvą, jūsų firmos įvaizdį jums pradėjus direktoriauti. Pataisykit jei klystu. Kadangi mano klausimus atsakyti bandėte kuo skubiau, daugiau laiko galėjome skirti publikos klausimams, kuriems neturėjote jokio pasiruošimo, tačiau šiuo atveju pasirodėte geriau. Galėčiau pasakyti, jog vienu momentu Kuolas jau atrodė kaip garantuotas pasirinkimas, kadangi jis stengėsi iškelti diskusijas labiau nei jo varžovas, tačiau kartais ir Mepas sugebėjo pasirodyti labiau nei Kuolas. Žodžiu, debatų nei vienas neišpildėte reikalavimų nei pusės, tačiau teko dirbti su tuo, ką turėjome. Apačioje jūsų laukia galutinis verdiktas. Ir naujasis Policijos direktorius..? Kovą išlaikėte abu tolygią, Kuolas lenkė savo anketa, tačiau Mepas tryško užsidegimu. Sunkus pasirinkimas "užtikrintas vedlys prieš asmenį, kurio dar nespėjau galutinai įvertinti". Po debatų buvo paskelbta mini apklausa, kurioje balsai išliko daug maž tolygūs, kas mane nustebino tikrai. Stebėjau ją visą dieną ir žiūrėjau ar išsiverš kuris nors iš jūsų į absoliutų priekį. Eigoje teko sustoti ir įvertinti vieną dalyką. Balsai už Mepą pradėjo eiti iš visiškai nematytų vartotojų, o kai kurių sukurtų lygiai tą pačią valandą su vardais kaip "Mepuzas_Nrg". Man sukilo tikrai nemažas įtarimas, tačiau galutinai kaip čia viskas buvo - išsiaiškinti negalėjau. Balsai dažniau krito mūsų senbuviui - Kuolui (ko daug maž ir tikėjausi). Tačiau vis vien spręndimas buvo be galo sunkus, kadangi tikrai noriu pamatyti Mepą kaip direktorių, tuo pačiu noriu pamatyti ką dar vis sugebės parodyti Kuolas. Kaip ir rašiau pačioje pradžioje spręndimui priimti reikėjo vis dėl to vos ne 3 dienų. Pergalvojus visus įmanomus scenarijus nuspręndžiau. Mepai, tikrai manau, jog gali būti geras vadovas, buvai išgirtas buvusio direktoriaus bei tikrai nemanau, jog jis tave būtų pasirinkęs į savo pagalbininkus be reikalo, tačiau išbuvai vos savaitę pareigose, per kurias negalėjau tavęs pastebėti, jog galėčiau šiuo metu būti užtikrintas dėl tavęs kaip potencialaus vadovo. Kitu atveju Kuolai, esi parodęs jau savo sugebėjimus ir manau sugebėsi dar vis nustebinti publiką. Balsavimas iš jos pusės linko tavo naudai, mano spręndimas tuo pačiu. Mepai, tikiuosi, jog nenusiminsi ir nesustosi siekti šių pareigų, kadangi aš tavimi tikrai tikiu, jog ateityje sugebėsi būti puikus vadovas. Esu stipriai parekomendavęs tave Kuolui kaip pirmą pavaduotoją, tad norėčiau, kad šį šansą priimtum ir parodytum man, jog dėl tavęs klydau. Na, o Kuolą norėčiau pasveikinti ir oficialiai paskirti kaip Policijos Departamento direktorių! Direktoriui neišbuvus savo pareigose 14 dienų laikotarpio - direktorius atitenka antros vietos nugalėtojui Pagarbiai, Jūsų Direktorių Priežiūra.
 8. 30 taškai
  Laimėk namą serveryje! Taisyklės Paspausti patinką ant šitos temos Pilnai užpildyti anketą Neturėti jokio kito namo serveryje. Jeigu būsite išrinktas kaip laimėtojas ir turėsite namą, laimėtojas bus renkamas iš naujo Laikytis bendrųjų forumo bei šitos skilties taisyklių Anketa Jūsų vardas pavardė žaidime: Ką ketinate daryti su namu?: D.U.K Kurioje vietoje randasi šitas namas? Tarp mechanikų ir dylerių darbo Kokia yra šito namo vertė? Iki 1 mil eurų serveryje (bent jau informacija tokia). Serveriui pardavus apie 400k ~ Koks yra namo vidus? B3 Kada bus renkamas laimėtojas? Laimėtojas bus renkamas, kai konkurse dalyvaus bent 15 žmonių Kokią dieną bus renkamas laimėtojas? Jeigu konkurse dalyvaus 15 žmonių, laimėtojas bus renkamas, kad ir šiandien vakare. Informacija apie namą Projekto grafikos dizaineris Edward Harrell
 9. 30 taškai
  Sveiki, per šias dienas komandos gretos sumažėjo, serveriui būtinas buvo SPV, kadangi vienam susitvarkyti man yra sunku, į SPV pareigas paskirtas Lukas_Fanta kuris turi patirties su šiomis pareigomis, kalbėjome su juo ne viena dieną apie planus ir ką bandysime nuveikti, todėl reformų tikrai bus!
 10. 30 taškai
  Rycka_Nuspycka

  Peikiu Rokas_Blazys

  Peikiant Administratorių: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Rycka_Nuspycka 2. Kaltinamojo Administratoriaus slapyvardis (@Vardas_Pavardė): @Rokas_Blazys 3. Peikimo priežastis: ppk irodymai galioja tik 48h o Blazys patvirtino 4. Įrodymai(Vaizdinė medžiaga/nuotrauka):
 11. 29 taškai
  Anketa 1. Jūsų Vardas_Pavardė, skype duomenys: Edvis_Tanks, skype: domdov1 2. Patirtis teisėsaugoje: x2 PD/FBI pavaduotojai ; x1 PD/FBI direktorius ; x2 Apsaugos pavaduotojai ; x1 Apsaugos direktorius ; x2 SWAT pavaduotojai. 3. Kokia jūsų firmos vizija? (Atsiminkite, kad vadovausite ne tik PD, tačiau ir Apsaugos firmai) : Klausimas prie kurio tikrai teko sustoti ir pagalvoti. Kai prie Pd prisijungė ir apsauga ta vizija visiškai pasikeitė, viskas keičiasi iš esmės, bet einam prie klausimo esmės. Taigi neišsiplėsiu ir trumpai pasakysiu, mano vizijoj tai būtu viena stipri, vieninga komandą kuri savo savo darbo trukumus dirbdami kartu pakeistu į privalumus, tai būtų firmą kuri bendromis jėgomis sėkmingai sugebėtu kovoti su nusikalstamomis frakcijomis. Tai būtu viena firmą kuri veiktu kaip PD/FBI lyg nebūtu atskiros firmos, o būtu viena sėkminga ir klestinti firmą. 4. Nupasakokite ryši tarp PD ir Apsaugos jūsų vadovavimo laikotarpiu: Šių dviejų firmų sujungimas suteigia daugiau galimybių nusikalstamų firmų slopinime. Man vadovaujant šios firmos kominikuos bendrai ir sudarys puikia komandą, dirbs kaip vieninga komandą. Galiu pateikti puikų pavyzdi. Daugelis žaidėju pastebėju PD,FBI,SWAT darbuotojus visada stengiasi nepažeidinėti taisykliu kad kartais nebūtu nubausti įtarimais, o apsauginiu jie tiek ir nesisaugo, nes vis dėl to jie gali daugiausi surakinti. Taigi noriu pasakyti, jog šios firmos dirbs vieningai ir apsauginiai bus atsakingi už nusižengimų užfiksavimą bei nusižengusio žaidėjo sugavimą. Kadangi vistiek visi kominikuosim per TS3 (tikiuos bus bendras kanalas, o ne atskiri) tai apsauginiai galės pranešti kolegoms Policijos pareigūnams apie sugauta asmenį ir jo padarytus nusižengimus bei pateikti įrodymus kad nusiženges būtu nubaustas. Vien šioje srityje kiek bus bendraus darbo bei komandinio susižaidimo, tai puikiai nusako ant kiek šios firmos glaudžiai dirbs. 5. Išskirkite 3 pagrindines Policijos departamento užduotis serveryje: Darbas su serverio naujokais, jų išteisinimas sugavimas. Tvarkos priežiūrą miesteliose. Bei protestų, grobimų, riaušiu, okupaciju ir t.t malšinimas. 6. Kaip išnaudosite abiejų firmų transportą ir inventorių?: Tiesa sakant Policijos inventoriui idėją jau turiu. Žadu pritaikyti "Pakopų" sistemą kuria naudojau pirmoje savo PD/FBI eroje, toje sistemoje yra puikiai paskirstyti visi darbo skinai bei darbo transportas. O su apsauga truputi sudėtingiau, bet manau visas firmos inventorius bus panaudojamas daugiau apmokymų, kvalifikaciju metu, o darbo bei nusikaltėlių gaudimui pagrindinis transportas išliks Huntley. 7. Kokiais uždaviniais užsiimsite jūs, o kokius paliksite savo pavaduotojams?: Kaip pagrindinė firmos galva nuo kurios viskas priklauso stenksiuos savo dėmesį skirti firmos valdymui 50/50 procentų, bet žinant jog šios reformos yra naujos ir šios dvi firmos funkcionuos kartu su vienu vadovu pirma kartą tai įžanginias dvi savaitęs apsaugos firmą bandysiu apsiimti į savo rankas, o PD atiduoti prižiūrėto savo pirmam pavaduotojui. Kaip yra šiame serveryje pirmos dvi savaitės parodo kokia tavo firma bus ateityje, todėl darbuotojų atrinkimu, kvalifikacija bei tobulėjimu apsiimsiu aš, o pavaduotojui paliksiu apsiimti Policijos pareigūnais kurie turėtu būti drausmingi, naudingi ir lengvai valdomi. O dėl sekančiu pavaduotoju tai jų pradžia taip pat prasidės PD firmoje, tos firmos kontroliavime ir prižiūrėjime, o parodžius savo vertę ir profesonaluma bus galima veiną iš jų paskirti padėti man tvarkytis su apsaugos firmą bei naudokų tvarkimu. 8. Kokiais būdais motyvuosite žaidėjus pasilikti Jūsų firmoje? Atsakymas premijos netinka: Viskas priklauso ir visada priklausė nuo poros faktorių t.y Gero firmos valdymo bei atmosferos joje, darbuotojų motyvavimo bei darbo su jais ir parodymo bei salygų pasiekti ką nors daugiau suteikimo. Pats tai esu perėjęs ne kartą ir puikiai suprantu žaidėjus, direktoriui suteikus visas šias galimybęs bei salygas darbuotojams jie būną pilnai motyvuoti dirbti firmoje ir pasilikti joje ilgiau nei minimalų laiką. Grįžtu į šias pareigas paskutinį karta su tikslu užauginti naująją naujokų kartą, naująją teisėsaugos kartą kuri po mūsų senbuviu apsiimtu puikiu vadovimu. Tikiuos žaidėjai kurie tikrai kažką planuoja toliau kažką teisėsaugoje siekti tai jie ateis su motyvacija savo idėjom ir norų kažką įrodyt. Taip aš motyvuosiu savo darbuotojus likti kartu su manimi ir parodyt ką galiu ne vien aš, o jie patys, Kad ir koks geras direktorius būtum be darbuotojų tu nieko nepasieksi. 9. Kaip ilgai žadate būti direktorius? Ar vis dar turėtumėte laiko direktoriaus postui, jei karantinas baigtųsi anksčiau nei Jūsų kadencija?: Tiksliai pasakyt kiek išbūsiu negaliu, nes kartais atsiranda tokių salygu dėl kuriu tenka atsisakyti pareigų, bet šiuo metu tikrai randu laiko šioms pareigoms, ir karantinas tam įtakos tikrai neturi. 10. Kokias pasiūlytumėte naujas grobimų vietas? Trumpai papasakote, kodėl pasirinkote būtent šitas ir kodėl ši vieta būtų palanki atsigrobti Teisėsaugai: Turiu suradęs tokias dvi atviras veitas, kurios manau ne daug kam patiks dėl didelio ploto, bet jos tokios smagios atrodo. Pradėsiu nuo pimosios [Nuotrauka] LV statybvietė. Mano manymu patogi vieta dėl savo vietos, ir ploto. Iš teisėsaugos pusės tai patogi vieta rushint iš įvairių pusiu ir pasislėpus už kliučių šaudyti iš tolo, bei rushinimas su keleta automobiliu vienu metu būtu labai efektyvus dalykas. (aišku teritorijoje nebūtu galima naudotis sniper). Antroji vieta taip pat atviroje veitoje, daugumai žinoma, t.y. LS bmw baseinas ar kaip jį teisingiau pavadinus. [Nuotrauka] kaip ir minėjau pirmoje vietoje taip ir šioje labai patogi vieta rushint iš kelių pozicijų iškart nenaudojant sniper, teritorija gan nemaža ir patogi. Aišku nusikalstamoms gali atrodyt per nelyg atvira, bet neužmirškime to, jog galima į ta vieta prisistatyti darbiniu mašinu kaip blokadu ir problema dingsta be to yra duobė kurioje sutupe puikiai atsilaikytu. Vieta gan greitai privažiuojama iš PD bazės. greitas atvykimas, greiti rushai, Protingai ir suplanuotai atgrobti neturėtu būti sunku. (Aišku yra vienas faktorius. šioje vietoje butu gerai kad nusikalstamu darbuotojų judėjimas būtu apribotas bent jau iki tvorelės, kad toliau jos įšeiti nebūtu galima.) 11. Kam sutelksite didesnį dėmesį - Fūristams ar Transporteriams? Kodėl?: Abi firmos yra tiek pat svarbios ir tiek pat keliančios grėsmę, bet visi puikiai žinome, jog fūristų firmą kaip firmą yra paklausiausia tarp žaidėjų ir ten darbuotojų būna gan nemažai, nežiūrint kas vadovauja firmai. Todėl manau gal didesnį dėmesį vis dėl to skirčiau šiai firmai, nes šios firmos spaudimas į kampą, lemia didesnę galimybe mums grobimų atžvilgiu laimėti, beabėjo transporteriai taip pat būtu spaudžiami į kampą, nes niekada nereikia apsiimti vieną firmą, nes kita gali netikėtai nustebint tai teko patirti pirmą kartą vadovaujant PD/FBI firmai.
 12. 29 taškai
  ⭐ Direktorių prižiūrėtojas - Jimmy_Absolut⭐ ★ Firmos direktorius - Arnoldas_Supermenas [0/3] ★ (išrinktas forumo atrankos metu, nuo 2019.12.01) ★ Firma užšaldyta ★ ★ Direktorius renkamas ★ ★ Direktorius renkamas ★ ★ Direktorius renkamas★ ★ Firmos direktorius - Lukas_Hot [0/3] ★ (išrinktas forumo atrankos metu, nuo 2020.03.29) ☆ Firmos pavaduotojas - Vytas_Maniakas [0/2] (nuo 2020.03.29) ☆ ★ Direktorius renkamas ★ ★ Firma užšaldyta ★ ★ Firmos prižiūrėtojas - Jimmy_Absolut ★ ☆ Firmos prižiūrėtojas - Edward_Harrell ☆ ☆ Firmos prižiūrėtojas - Matas_Kurk ☆ ☆ Firmos prižiūrėtojas - Ponas_Hoperis ☆ ★ Firmos direktorius - Rytiz_Kent [0/3] ★ (direktorius perleistas, nuo 2020.03.07) ☆ Firmos pavaduotojas - Turkas_Matas [0/2] (nuo 2020.03.25) ☆ ★ Firmos direktorius - Deividas_Kol [0/3] ★ (direktorius perleistas, nuo 2020.03.07) ★ Firma užšaldyta ★ Autorinės teisės - Jimmy_Absolut
 13. 29 taškai
  Anketa norint užsiregistruoti 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime:Rycka_Nuspycka 2. Ar paspaudėte "PATINKA" mygtuka ant temos?:Taip 3. Komentaras (nebūtina):Sekmes Visiem
 14. 29 taškai
  ANKETOS ŠABLONAS1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Rycka_Nuspycka2. Užblokuotojo slapyvardis (Vardas_Pavardė): Valentas_Keivis3. Užblokavimo priežastis: cyt, yra cleo funkcija kuri leidzia ilipti i uzrakinta masina, p.s dar matosi kaip naujokas ne swat pasiemes dabine buffalo nuvaziavo4. Vaizdinė medžiaga:
 15. 28 taškai
  Vilius_Venturas

  La Barredora Cartel

  Atsiprašau, atsiprašau, atsiprašau. Atsiprašau visų, kurie dėjot viltis į manę, į Lunį, į Saimoną, į šitą gaują, tačiau, turim ką turim. Pirmoji savaitė buvo tikrai - ahujena, daužėm visus, aktyvumas geras, viskas okey. Tačiau pasibaigus atostogom, tiek lyderių tiek žaidėjų aktyvumai sumažėjo, tačiau viskas suprantama. Mokykla, tada namai, dar nori išlėkt su draugeliais kažkur pabūt, o tada jau laiko ir nebelieka. Apie savaitgalius net nekalbu, gi jie ne tam, kad sėdėtume prie sampo ir vaidentumėmės dylerių bazėje. Šitą kartelį Saimonui ir Luniui pasiūliau sukurti dėl veiksmo prieš Mato gaują, kas, manau, pirmomis dienomis puikiai pavyko. Tikrai nieko blogo nei prieš Matą, nei prieš Kaiserį nei prieš kitus gaujinius NETURĖJAU, viską norėjau perteikti tik veiksmo ir linksmesnio žaidimo forma, tačiau, kai tokie šiukšlės kaip Zigas arba Liutka pradeda daužyt su rapidais arba Offlainas bėga iš žaidimo ar iš kanalo, kai pamato, kad renkamės mes, tikrai absurdiška (o paskui dar bando įtikinėt, kad taip nebuvo). Su Offlaino karteliu vieni vartai, laimėjom GW, laimėjom BRAWLĄ, atėmėm skinus, pralaimėjome vos vieną grobimą - ką norėjom, tą padarėm. Daugiau pareigose manęs nebepamatysit, ką norėjau, tą pasiekiau GANA. Per daug nesėkmingų planų rodo, kad jau laikas sustoti ir pasilikti žaidimą tik smagiam laiko praleidimui ir pašaudymui. Nesakau, kad leavinu, iš serverio tikrai nedingsiu, karts nuo karto prisijungsiu ir toliau su Noju judėsiu fūruose, tačiau manęs kaip vadovo jau tikrai neišvysite. Na ir pabaigą norėčiau palikti padėkai, tiems, ištikimiems žmonėms, kurie padėjo, prisidėjo prie gaujos plėtojimo, kuriais galiu pilnai pasitikėti, už kuriuos eisiu visada ir kuriems visad ištiesiu pagalbos ranką: Lauriss_Samper Emis_Sones Mick_Lewis Rokas_Swagg Nojus_Ceejay David_Edyionni Jackson_Marcetti Ponas_Hoperis Just_Mikis Deivis_Zamasu Vycka_Rycka Rokas_Cliford Erla_Huj Dzon_Hardison Rokas_Janickas Dangis su dahuja acc Saras_Gurry Visi fūristai, kurie padėjo gaujos veiksmuose. Lunis_Hakis ; Saimonas_Fire
 16. 27 taškai
  Pirmi rinkimai ir tokie nuobodūs. Sukūriau pačią lengviausią anketą istorijoje, o galų gale liko tik vienas kandidatas, kuris net neturėjo prieš ką konkurentuoti vedant praktiką. Buvau praktikoj prigalvojęs daug prikoliukų, kurie sunervintų praktikas vedančius kandidatus, tačiau šitą dalyką panaudosim kituose rinkimuose, kur bus daugiau kandidatų. Na, o dabar reikia iš šūdo pagaminti tortą. Žaidėjai, pildę į šį postą: Arminas Norbekovas Tikriausiai pats supranti, kad su tiek pastangų nieko negausi. Net neabejoju, kad į anketą įdėjai maksiumum dešimt minučių ir toliau nuėjai žaisti kitų žaidimų ;D Abejoju, kad dar įmanoma rasti tau motyvacijos šiame serveryje, nebent sugrįžtų seni tavo draugai, bet kol kas prošvaisčių nematau. Dwayne Winston Neanalizuojamas, užpildyta, nes trūksta dėmesio. Matas Kurk Galvojau, kad čia jau pasiseks. Prieš tau man parašant žinutę, jau galvojau, kaip kapositės su kitu kandidatu praktikoje. Nors tavęs gerai ir nepažįstu, tačiau serveryje esi pasiekęs gana nemažai ir būtų buvę įdomu pažinti tave kaip vadovą. Iš Mato sulaukiau tokios žinutės: Antanas Nolaiferis Vienas iš nedaugelio, kuris bent šiek tiek rimčiau pasižiūrėjo į šią anketą ir nepagailėjo kelių sakinių. Didelė problema ta, kad nesi turėjęs rimtų pareigų Fūristų firmoje. Sunkiai įsivaizduoju Fūristų direktorių, kuris tokioje rimtoje firmoje nėra turėjęs pavaduotojo. Nors šiuo metu Fūristų firma nėra pagrindinis arkliukas serveryje, tačiau jai reikalingas stiprus vadovas, o stipriais vadovais ne gimstama, o tampama, tad reikia kaupti patirtį ir stengtis siekti maksiumumo. Nors ir neprašiau išvardinti kitų pasiekimų firmose, tačiau tu vis tiek išvardinai, minusas tau. Nemanau, kad užsispyrimas yra itin bloga savybė, kartais tai tik padeda padaryti tam tikrus darbus, o tokių užsispyrusių žmonių, bent jau realiame gyvenime, sutinku ne itin daug. Toliau jau linksmiau. Aš paprašiau idėjų, o tu jau antrame sakinyje rašai, kaip mokinsi naujokus pūsti žolę. Manau, kad tai savaime aiškus dalykas, kurio net nereikia rašyti anketoje, nes nuo tokių "idėjų" daraisi tik gėdą. Kita tavo idėja - aktyvumas? Tikriausiai, nelabai supranti idėjos sąvokos, o aktyvumas direktoriui yra privalomas, tad apie aktyvumą net neturi būti kalbų. Žodžiu, viską sudėjus, atėmus, padalinus ir padauginus - nieko gero. Atrodai silpnas kandidatas, trūksta dar labai daug patirties, nesi kūrybingas, galbūt dar tau trukdo amžius ir siauras požiūris. Deividas Gokas Kaip ten su tuo Fūristų pavaduotoju? Kažkaip labai abejoju, kad teko garbė reprezentuoti Fūristų firmą, to neradau ir tavo pasiekimuose, kurie yra paraše. Aiškiai parašiau, kad norėčiau išvysti tris neigiamas savybes apie tave, sulaukiau tik vienos. Idėjų nulis, kaip ir pastangos įdėtos šioje atrankoje. Tikėjausi daugiau, nors galbūt iš tokių žaidėjų to ir neverta tikėtis. Exision Noe Gan įdomus kandidatas, kurio prieš tai dar neteko sutikti. Iš karto aišku, kad direktoriaus negausi, kadangi šioje firmoje neturi vadovavimo patirties, tačiau nepatingėsiu išanalizuoti tavo anketą, kad ateityje žinotum, kuria linkme judėti. Neigiamos savybės tokios, kurių tikėjausi pas daugumą, tikiuosi, kad buvai nuoširdus, būti savikritiškam nėra blogai, tai yra skatintina. Rašai, kad Fūristai kaip Nusikalstoma frakcija yra stipri, nes kai yra tinkamas direktorius ir masė - jokie grobimai nėra baisūs. Taip būtų su kiekviena firma, o ne su Fūristai, kur geras lyderis - ten ir žaidėjai bei sėkmingi veiksmai, tad šią savybę galima pritaikyti bet kuriai frakcijų firmai. Įvedimas daugiau aktyvumo, pervežimų ir veiksmų nėra idėja, o tai yra savaime suprantamas dalykas, kurio turi siekti kiekvienas firmos valdžios atstovas. Anketoje parašyti, kad visų idėjų nesurašysiu, nes apie tai sužinos kiti - itin kvailas manevras, kurio siūlyčiau nenaudoti ateityje, kadangi tu privalai plačiai papasakoti savo požiūrį, tik jį pažinęs galėsiu vertinti tavo kandidatūrą. Teigti, jog gavęs pareigas būtų ilgiausiai išbuvęs šios firmos direktorius yra kvaila, nes manau, kad net nežinai kiek ilgiausiai prabuvo žmogus, ėjęs šias pareigas, logikos čia nerasta, kadangi tavo valdymo era priklauso ne tik nuo tavęs, o nuo kitų firmų ir DP spaudimo. Manau, kad gali būti perspektyvus žaidėjas, tačiau savo kelią reikia pradėti ne nuo tokios stambios žuvies, o nuo firmų prižiūrėtojų ir tada pavaduotojų. Išsirink savo mėgstamiausią firmą ir ten siek aukštumų, jei norėsi - viskas išeis! Jack Evans Būtų buvęs vienas rimčiausių kandidatų, tačiau atsitiko taip, kaip atsitiko. Patirtis ir pasiekimai kalba už save, tik kažkaip suabejojau ar būtum lipęs į tą pačią peklą dar kartą. Iš Tautvydo gavau tokią žinutę: Lukas Hot Pats rimčiausias kandidatas, užimti šias pareigas. Dar rinkimų pradžioje Lukas man parašė, kad bandys laimę šiuose rinkimuose. Pagalvojau, tegul, bet kažkaip maniau, kad daug motyvacijos nerodys. Pasirodo klydau. Lukas visą atrankos laikotarpį prabuvo aktyvus, dirbdamas fūristu, ne kartą teko prasilenkti pasikrovimo aikštelėje. Paskutinis su Hotu pasimatymas buvo tada, kai dar buvau Direktorių Prižiūrėtojas pirmą kartą, o Lukui suteikiau galimybę valdyti naujai atsiradusią FTB Agentų firmą. Patirtis Fūristų firmoje - yra, blogos savybės - aiškiai ir konkrečiai išvardintos. Vienintelis iš visų savo noru neatkritusių kandidatų palygino Fūristus kaip Nusikalstomą frakciją ir kaip Neutralių firmų atstovus (vienintelis atrankoje vis dar mokantis skaityti). Net neparašius, jog Fūristai bus Dalinai Nusikalstoma firma, Hotas savo anketoje jau svarsto apie tai, šiam nesvarbu, kad bus sumažintas nusikalstamų veiklų kiekis, tačiau šis pabrėžia, kad fūristai nelegalia veikli vis dėlto yra reikalinga ir vien dėl to į Fūristų plūsta nemaži kiekiai serverio žaidėjų. Kandidatas net neabejoja, kad ir kas būtų buvę su Fūristų firma, žaidėjai vis tiek rodytų dėmesį, nesvarbu, ar tai būtų Nusikalstoma frakcija, ar Neutrali. Nors Hotas ir nepasiūlė kažkokių wow mega turbo super idėjų, tačiau atskleidė, kaip sudomintų žaidėjus savo firmoje. Šis įvestų orientacines siuntų pristatymo metodikas, kas iš šono atrodo gan įdomiai, bet nemanau, kad tai patiks kiekvienam darbuotojui. Itin patiko tai, kad Lukas savo valdomoje firmoje atsisakytų prižiūrėtojų, tikiuosi, taip ir bus! Manau, kad visai pasiteisintų idėja "Savaitės planas", kurios dėka galėtumėme įvertinti valdžios atstovų darbą. Sumum sumarum - aprašyta, viskas ko reikia ir nieko daugiau. Konkrečiai, aiškiai, nuotaikingai, įžvelgiu norą valdyti šią firmą, ko daugiau ir reikia? Darell Lawrences Dar vienas kandidatas, kurio iki šiol nėra tekę pažinti, tiesą sakant, tave šioje atrankoje pamačiau pirmą kartą. Pasiekimų serveryje taip pat nėra, tad iš karto nublanksti prieš kitus kandidatus. Darell iš karto į Fūristų žvelgia kaip į Neutralią firmą, abejoju, kad su tokiu vadovu, neturinčiu patirties vadovavime, kažkas gautųsi, žaidėjų tu nesudomintum, o visos kitos firmos tave smaugtų negyvai. Idėjų nėra, rašai banalybes, kurių net nebuvo prašyta. Trūksta vadovavimo patirties ir platesnio požiūrio. Galbūt, tas ateis su laiku, to ir palinkėčiau. Rinkimus be jokios konkurencijos laimi Lukas_Hot, kuris dėl mažo kiekio kandidatų negalėjo pravest net praktikos. Lukas visos atrankos metu buvo aktyvus serveryje ir forume, dirbdamas Fūristų darbe jį matydavau prisijungusį ir dirbantį savo darbą. Apmaudu, kad buvo tiek mažai kandidatų, tačiau siūlau pasižiūrėti į naująjį Fūristų firmos direktorių. Kodėl verta pasitikėti Lukas_Hot ir prisijungti prie Fūristų firmos?: Lukas geriausiai pasirodė Forumo atrankoje. Nors kandidatai buvo ne itin stiprūs, tačiau jis nežinojo, kad iškris tokie žaidėjai kaip Matas_Kurk ar Jack_Evans. Lukas pasistengė su savo anketa ir šioje vietoje pasirodė stipriausiai. Jis išdėstė savo mintis taip, kad suprastų net ir bukas - aiškiai ir įdomiai. Lukas nepasimovė ant klausimų bei į juos atsakė su kaupu, pateikdamas sprendimų, kurie būtų naudingi šiai firmai; Lukas yra aktyvus, ryžtingas ir drąsos nestokojantis žaidėjas. Net neabejoju, kad šioje atrankoje į Fūristų direktorių Hotas rodė didžiausią susidomėjimą, šis demonstravo puikų aktyvumą ir norą. Lukas yra pasitikintis savimi ir manau pats suvokė, kad šioje analizėje tikėjosi tokio sprendimo. Žinau, kad Hotas yra pasiryžęs valdyti šią firmą ne tik iki karantino pabaigos, tad nepraleiskit šanso; Lukas yra geras lyderis ir priima gerus sprendimus. 10 pavaduotojų ir 1 direktoriaus postas iki šios atrankos. Manau, kad ne vienas tiek gali pasiekti. Su Luku pitakus kirtom jau nuo kokių 2014, tad per tiek metų šitas veikėjas yra sukaupęs tiek daug patirties, kad net neabejoju, kad šitas postas nebus sunkus, o jame jis mėgausis kiekviena minute. Kai su Hotu susibėgome į TeamSpeaką, jau po pokalbio su juo apklausiau naująjį pavaduotoją. Lukas veikia greitai ir žino, ko jam reikia, kad sugebėtų iškelti firmą. Pačiupinėjau Luko ryžus ūsus žaidime, tikėkimės, kad tai atneš sėkmę. Jei žaidėjas poste neišbus 14 dienų, tai net neįsivaizduoju ką darysiu, tad geriau tegul išbūna. Tikiu, kad pavarysi, sėkmės, padėsiu kaip tik galėsiu!
 17. 27 taškai
  Kol Ponas Džimantas išvykęs už miestelių ribų, noriu periimti estafetę ir pradėti atranką į Policijos departamento vadovo poziciją. Vakar vykusio pasitarimo metu su esamais serverio direktoriais aptarėme tam tikrus, galimus darbų modelius LMG serveryje. Sprendimas buvo toks, kad nuo šiol Policijos Departamentui priklausys ir Apsaugos firma, kurios paskirtis bus panaši į policijos akademijos (žinoma kiekvienas direktorius galės pritaikyti ir savo išmonę/idėjas). Tad ieškome asmens, kuris turėtų potencialo išnaudoti ne vieno, bet dviejų darbų inventorių ir paskirtis. Sėkmės. * Paspausti "Rodyti kas redagavo" per 15 minučių nuo anketos paskelbimo. * Atsakymą pateikti šią spalva. (strong blue) * Prieš pildant pasiskaityti "Naujienų lentą" Anketa 1. Jūsų Vardas_Pavardė, skype duomenys: 2. Patirtis teisėsaugoje: 3. Kokia jūsų firmos vizija? (Atsiminkite, kad vadovausite ne tik PD, tačiau ir Apsaugos firmai) : 4. Nupasakokite ryši tarp PD ir Apsaugos jūsų vadovavimo laikotarpiu: 5. Išskirkite 3 pagrindines Policijos departamento užduotis serveryje: 6. Kaip išnaudosite abiejų firmų transportą ir inventorių?: 7. Kokiais uždaviniais užsiimsite jūs, o kokius paliksite savo pavaduotojams?: 8. Kokiais būdais motyvuosite žaidėjus pasilikti Jūsų firmoje? Atsakymas premijos netinka: 9. Kaip ilgai žadate būti direktorius? Ar vis dar turėtumėte laiko direktoriaus postui, jei karantinas baigtųsi anksčiau nei Jūsų kadencija?: 10. Kokias pasiūlytumėte naujas grobimų vietas? Trumpai papasakote, kodėl pasirinkote būtent šitas ir kodėl ši vieta būtų palanki atsigrobti Teisėsaugai: 11. Kam sutelksite didesnį dėmesį - Fūristams ar Transporteriams? Kodėl?:
 18. 26 taškai
  Sveiki visi! Taigi atėjo metas skelbti analizę į SWAT pavaduotojaus pareigas! Praėjo gan daug laiko po atrankos paskelbimo, bet laiko reikia daug, nes išrinkti tikrai tinkamą ir pasiruošųsį žaidėją šiom nelengvom pareigom. Labai daug laiko skyrėme anketų skaitymui, bet taip pat stebėjome pildžiusiųjų žaidėjų elgesį žaidime, kaip ir ką jie daro, kuom padeda darbuotojams bei valdžiai. Tad manau, kad pavaduotojai kurie įrodys iki galo, ką moka bei kiek sugeba tikrai bus geri mano padejėjai. TomissCrash Krešai, Krešai buvai iš pradžių gan geras darbuotojas, bet iš darbuotojų bei visos valdžios narių gavai labai daug nusiskundimų, taip pat susigadinai savo VARDO reputaciją bandydamas nuverst mane rašydamas papeikimą. Jeigu kalbėt apie anketą, tai ji tikrai išsami, viskas aprašyta įdomiai ir taip kaip turi būt, bet netikiu, kad tai tavo mintys ir tavo ranka parašyta anketa, nes pagal tavo elgseną firmoje, negalėčiau pasakyti, kad galėtum parašyt tokią anketą, nes kai kurie atsakymai tikrai nepanašus į tai koks tu esi ištikrųjų pvz.: teoriniai. Taip pat nemačiau tavo vadovavimo grobimų ar veiklų metu, nebuvo jokios iniciatyvos iš tavo pusės, kad parodyt mums, valdžios atstovams, kad esi vertas šio posto. TeamSpeak3 programoje nebuvo labai dažnai girdimas tavo balsas arba girdimas tik tada kai tu su kažkuo pyksties aš iš kažko šaipais, tokio pavaduotojo SWAT komandai nereikia. Kuris nesireiškia veiklų metu, nerodo iniciatyvos, nerodo savo motyvacijos ir taip pat kuris neturi geros reputacijos tarp firmos darbuotojų ir serverio žaidėjų. LukasEboyss Esi gan senas SWAT darbuotojas, kuris anksčiau tikrai buvo labai aktyvus bei kartais galėdavau pamatyt tavo kažkokius veiksmus veiklos metu. Anketa tikrai gan prastos kokybės, neparodo gan didelės motyvacijos norint gauti šį postą. Taip pat dabar žaidime tavęs nebematau apskritai, aktyvumas nukritęs. Tikrai ateityje galėsi pasiekt kažkokių pareigų, bet šį kartą tau koją pakišo tavo gan ilgas neaktyvumas bei neperdidelės pastangos rašant anketą bei rodant kažkokį vadovavimą ar padėjimą veiklų ir grobimų metu. Kaip su asmenybe teko bendrauti, esi fainas žmogus, tad nespėjau tavęs pilnai išanalizuoti bei pažinti daugiau. Tikrai linkiu sėkmės kitą kartą, bet šį kart, gal nepasisekė arba nebuvai per daug motyvuotas ir aktyvus. MartynasMarkauskas Sveikas, manau esi dar per jaunas šiom pareigom, esi toks, kuris nori palakstyti per visus darbus bei juos pažinti labiau, tau tai labiausiai tinka, kaip ir daugeliui serverio žaidejų, tu esi neapsisprendęs. Anketoje pamačiau cituotą temą. Tad dėl to ilgai apie tave nekalbėsiu, kadangi anketa tikrai labai, labai prasta. Neįžvelgiu tavyje ryžto, noro ir gebėjimų, kad galėtum užimti šį rimtą postą. Taip pat niekada neesi pasireiškęs darbo veiklose, nemačiau tavo darbo firmoje apskritai. Taip pat jau nebeesi SWAT firmos darbuotojas. Tad ačiū už dalyvavimą, tiesiog sėkmės kitą kartą. NikasSamp Sveikas, kaip asmenybė esi neblogas asmuo tačiau tavo aktyvumas..... Tu leidai sau užmiršti mūsų komandos tvirtumą ir rimtumą, paskutiniom dienom bandei pasirodyti prieš visą firmą ir parodyti save tokį, koks ištikrųjų neesi, labai nusivyliau tavimi, tad teko tave išmesti. Firmoje kai tik įsidarbinai, maniau, kad esi vertas kažko daugiau nei paprasto darbuotojo, tačiau klydau ir tikrąjį tave pažinau, kai pats parodei kas esi ištikrųjų. Ačiū tau labai kad leidai suprasti kokia asmenybė esi. Iš tiesų, esi geras bahurėlis, manau galėtum ir visai komandai kas vakara pagroti viešai gitara, su kuria tu groji gerai. Aprašei save trumpai bet gan savotiškai. Taip tavo nuomonė, ką gerinti firmoje tikrai sutampa su manąja ir tai jau kasdien yra daroma, apmokymai labai gerai lavina visus įgudžius tiek naujokams tiek senbūviams tai tiesa, kuo daugiau jų tuo daugiau naudos ir jegos įgauna mūsų firma, ačiū už dalyvavimą bei įdeta kažkoki mini indelį į mano SWAT firmą, sekmės kitur ir kitą kartą. ArensasKairys Labas, na iš tiesų esi nepasiruošęs šiom pareigom ir neesi tvirta asmenybė, manau tau derėtų lavinti tiek save, tiek savo balsą siekiant šių pareigų, bet esi šaunuolis, kad bandai prasisukti ir eiti į priekį. Norint tapti vadu turi mokėti bei turėti gerą reputaciją tarp visų serverio žaidėjų taip pat daug ką priisiimt tenka ant savęs, tad tikrai kažkada galėtum gauti to ko nori, tik reikia daugiau pastangų bei ryžto. Anketa silpnoka palyginus su kitais pildančiais darbuotojais ir joje, tad nenusimink siek savo tikslų ir išlik savotikšku, sekmės kitą kart. CactusGermis Sveikutis, anketa nenustebino nė kiek, daug pasiekimų ir daug privilegijų turi šiuo metu su kuriom tau geriausiai sekasi, nemanau, kad galėtum man padėti daugiau, nes realiai kartais matau tave prisijungus gal motyvacija nusilpus ar tiesiog pavargai, tavo visi organizuojami eventai yra įdomus ir manau tau tai labiausiai sekasi daryt. Tiek stebėdamas tavo direktoriavimą neįžvelgiau tavyje tvirtumo, o šitoje firmoje šitas bruožas labai reikalingas, esi geras moderatorius, kuris moka pradžiuginti bei leisti laimėti visokių prizų naujokams manau šių pareigų tau užtenka pilnai. Tavo balsą labai retai girdžiu Teamspeak'e, o į tai aš atkreipiu dėmesį taip pat. Nesakau, kad būtum blogas vadas, bet ar tikrai esi pasiruošęs priimti visus iššūkius? Nemanau. Taip, tiesa tavimi daug kas pasitiki ir mėgsta tave, esi LMG komandos narys kuris vienintelis darai visas veiklas ir nenoriu tave apriboti bei tavęs atimti iš naujokų, kurie tikisi visados laimėti tavo prizus. Ačiū ir už nuomone, tikrai taip, bandau ir esu motyvuotas dėl šios firmos, nes labai myliu ją ir dabar aš bandau atrinkti tvirtai stovinčius sau pagalbininkus. AjwaKanaple Labas, esi tvirtas ir gerai nusiteikęs viskam žmogus, tačiau labai trugdo tai, kad dažniausiai matau tave vakarais ir už darbinės mašinos kurioje keli algą, darbuotojai dažnai matydami toki pavaduotoją pradėtų imti pavyzdį būtent iš valdžios atstovo, o tai ką dažniausiai darai tu - nėra teisinga. Tavo balsas daug ką gali pasakyti ir tikrai žinau, kad tavęs klausytųsi visa komanda, kartais negali suvaldyti situacijos, esi karštakošis, gali ir pasiųsti darbuotoją kai būni susinervinęs ir tai pastėbejau kai dirbai pas mane, tačiau palikai ir išėjai į dylerius. Manau, komunikuoti bei bendrauti su darbuotojais derėtų kur kas minkščiau ir kaip sakoma ant vienos bangos, kad jie jaustųsi saugiai, taip pat gerbiami firmoje, tai labai svarbu, kad firmos darbuotojai galėtų šiltai bei jaukiai jaustis dirbdami SWAT. Tiesą sakant ilgai laukdamas analizės tiesiog palikai darbą, kiekvieną kandidatą stebėjau, bandžiau įsivaizduoti kas būtų tinkamas šiom pareigom, tu taip pat neišimtis, kodėl palikai nežinau, gal pasirodė, kad kitur užsitarnausi norimų pareigų greičiau nei pas mane, tad taip šioje situacijoje tu gal teisus, bet iki šiol negavai nieko kitoje firmoje, tai galbūt reikėjo pasilikt? Bet dabar jau niekas to nežino. Ačiū už tikrai nemažą darbą padaryta SWAT firmai. DovydasDovce Sveikas, neseniai atėjąs pas mane į firmą jau užsitarnavai prižiūretoją taip pat per tokį trumpą laikotarpį jau bandai pasiekti kur kas rimtesnias pareigas, bet klausimas : Ar esi pasiruošęs ar visgi dar reikėtų normaliai į viską įsivažiuoti, nes šios pareigos tikrai apkrauna tave didele įtampa ir prikrauna daug reikalavimų? Firmą yra geriausia serveryje ir manau, kad ją valdyti turi stiprūs ir pasitikintys savimi asmenys kurie galetų išsisuskti iš kiekvienos situacijos, tad tavyje norėčiau matyti kur kas daugiau organizuojamų veiklų, daugiau pastangų, daugiau bendravimo su manimi ir darbuotojais, esi geras kaip asmenybė, sąžiningas, tik manau reikėtų tau labiau lavinti įgūdžius ties pasitikėjimu savimi, ties vadovavimu, nes firmoje turi vyrauti daug suprantantys asmuo. Anketa nepribloškė manęs, tikėjausi gal kažko daugiau, bet to neparodei, tad nenusivilk ir stenkis, rodyk, bandyk, vadovauk ir tobulink save ir gal kažką pasieksi. Šiuo metu esi mano SWAT firmos prižiūretojas ir labai tikiuosi, kad firmoje tu rodysies labai dažnai kaip gera asmenybė, kurią visi mėgsta, tai seniuk šaunuolis, kad bandai kilt aukštyn, nenuleisk rankų, siek savo tikslų ir juos gausi sakau tau iš savo patirties, tad ačiū už dalyvavimą pasimatysim žaidime. ExisionNoe Labas, galėtum būti tikrai geru vadu, daug ką kūri firmoje ir tikrai eina viskas geryn, darbuotojai visada užimti ir palepinti pinigininiais prizais dėl ko galiu teigti, kad esi tvirtas ir motyvuotas asmuo, daug kartų stebėjąs tave, tu net neprašytąs darei taip kaip tau atrodo gerai ir ištikrųjų aš tai pastebėjau, man patinka tavo organizuotos veiklos ir pačiam teko dalyvauti juose, tavęs klausosi, o tai svarbiausia ir tikiu, kad esi pasiruošęs spartinti mūsų firmos jėgą. Labai pakišo koją tai, kad gavai baną už čytinimą dėl ko labiausiai gaila, taip pat tave įrašė į NDS sąrašus, visi geriausi išeina pirmi tai sunkiai suvokiama tiesa, manau nenuleisi rankų, bandysi siekt savo norimų tikslų ir sieksi jų toliau nenuleisdamas rankų, nes tavyje slypi tikrai gera asmenybė. Anketa aprašyta labai gerai, joje pastebėjau motyvacijos ir ryžto, tavo situacijos atsakymai – lyg žinotum, ką noriu matyt, pataikei tieisiai į taikinį. Bet ir kaip gaila nebūtų, turiu palinkėt sėkmės kitą kartą dėl tam tikrų priežaščių, dėl bano, NDS ir nedarbo mano firmoje. Tikrai linkiu didžiausios sėkmės kitą kartą. AurelijusKezas Aurelijau, tavoji anketa nėra labai išsami, bet tikrai nusako viską ką norėjai pasakyti, matau, kad esi gan motyvuotas, bet nepakankamai, kadangi ieškau tikrai rimtų bei griežtų veidų šiam postui. Taip pat, mano manymu, neesi dar pakankamai pasiruošęs būtent šios firmos pavaduotojui, reikėtų įgauti dar patirties. Taip pat neesi daug rodęs kažkokių veiksmų – grobimo metu ar įprastoje veikloje. SWAT firmos darbuotojai kartais būna tikrai labai sunkiai suvaldomi, nemanau, kad galėtum juo sudrausmint, nors atsakymai į teorinius klausimus rodo, kad būtum griežtas, bet aš negaliu to patikrint, negaliu pasakyti, kas būtų ištikrųjų. Norėčiau tikrai matyti tavo iniciatyvą žaidime, kad parodytum ką gali ir ką moki. Tad sėkmės kitą kartą, bet tikrai nenusivilk, nes tikiu jog kažką tikrai pasieksi. JackMenco Tavoji anketa nėra pati išsamiausia, bet tu sugebėjai perteikti visas savo mintys, parodyti savo motyvaciją ir ryžtą aukotis firmai. Man labai patiko tavo siūlomos įdėjos bei problemų sprendimai. Taip pat, būdamas firmos prižiūrėtoju rodai labai didelias pastangas, bandai padėt kiekvienam firmos darbuotojui, rodai ką ir kaip reikia daryti tam tikroje situacijoje. Turi gan nemažą garažą patirties serveryje, tikiu, kad galėtum gerai sudrausmint firmos darbuotojus ir tikiu, kad darbuotojai tavęs klausytų. Vienas iš didžiausių tavo pliusų yra tavo aktyvumas, kaip ir minėjai vieno iš pavaduotojų aktyvumas yra neperdidelis, bet jis yra motyvuotas, bet kaip matau tu galėtum būti tas kuris taip pat būtų motyvuotas, bet turėtų gerą aktyvumą. Tavo anketa tikrai yra viena iš geriausių, ačiū už visas pastangas kurias darai SWAT firmai. ErikasNeziniukas Sveikas, dar parako nepraradęs Nežiniuk, tavo anketa tikrai labai gera į visus klausimus atsakei tikrai išsamiai ir įdomiai. Serveryje pasiekimų turi irgi gan daug. Bet yra vienas, gan svarbus minusas – tu nerodai savo motyvacijos ir ryžto grobimų ar veiklų metu. Gal kažką bandai parodyt ir padėt kažkuom, bet aš to per daug nepastebiu. Tikiu, kad galėtum sudrausmint darbuotojus ar padėt jiems. Tikrai esi vienas iš geriausių firmos darbuotojų. Žinau, kad keletas darbuotojų tavęs dėl kažkokių priežaščių nemėgsta ar tu jiems nepatinki, o reputacija tarp darbuotojų ir apskritai tarp visų serverio žaidėjų turi būti nepriekaištinga. Tu tikrai gali pasiekti savo nubrėžtų tikslų, tikiu, kad gali įdėti didelias pastangas į tą siekimą, bet šį kartą manau yra geresnių kandidatų, tad noriu tikrai palinkėt sėkmės. Esi geras darbuotojas, ačiū už tavo įdėtas pastangas bei darbą kurį darai SWAT firmai. TownRoad Sveikas, anketa tikrai labai išsami, viską aprašei idealiai. Kaip sakoma išdėstei viska nuo Ą iki Ž. Pasiūlei tikrai geras įdėjas, kurias tikrai reikia įgyvendinti SWAT firmoje. Iš anketos galima suprasti, kad esi gan kūrybingas žmogus, kuriam nėra sunku sugalvoti kažką įdomaus bei reikalingo firmai, aišku turint norą. Taip pat stebėdamas tave žaidime, matau, kad visų veiklų metu, stengies padėt ir padedi. Turi gan gerą reputaciją tarp firmos darbuotojų. Neturiu netgi ką pasakyti, nes tavo anketa kalba pati už save, dar kart pagirsiu tave už tavo įdomias ir kurybingas įdėjas. LilCobra Vartotojas vogtas, nemanau, kad vogtus acc reikia priimti į tokias pareigas, nes pats žmogus neturi taip elgtis (Vogti paskyras) bei bet kada gali susigrąžinti paskyrą tikrasis savininkas ir firmai gali ateiti tikras galas. ErikasNeziniukas Tavo anketa buvo tikrai labai gera, išsami bei rodantį ryžtą dirbti ir aukoti save šiai firmai. Bet vienas iš svarbiausių tavo minusų yra tai, kad tu nerodai motyvacijos vykstant grobimui ar veiklai, tu dažniausiai nebandai kažkuom padėt valdžiai ar darbuotojams. Aš stebėjau visus tuos kurie pildė, stebėjau jų darbą, ju motyvaciją ir žiūrėjau į tai ką jie gali parodyti. Tu tikrai rodei kažkokias pastangas bei padėjai kažkuom grobimų ir veiklų metu. Noriu išgirst kaip matai save šiuose paraigose, išgirst tavo paties viziją, ką kaip ir kodėl, taip pat pamatyt tavo orgnanizuotą veiklą. JackMenco Nors tu į firmą atejęs neperseniausiai, bet jau spėjai gauti prižiūrėtoją. Tu netgi būdamas prižiūrėtoju rodei labai didelę motyvaciją, visalaik padėdavai valdžiai grobimu/įsiveržimų metu. Visalaik buvai pasiruošęs padėt kiekvienam SWAT firmos darbuotojui. Iš to ką jau spėjai padaryt matosi, kad tu tikrai nori ir sieki savo tikslo, o šiuo metu tai yra pavaduotojas. Anketa parašyta labai išsamiai ir įdomiai. Įdėjos pasiūlytos tikrai įdomios ir kas svarbiausia originalios. Tad noriu matyt tokį motyvuotą, gerą ir padedantį žaidėją SWAT pavaduotojo kėdeje. Bet taip pat noriu pamatyt tavo pravestą veiklą bei noriu, kad parodytum ką moki valdymo sferofe ir kaip sugebi suvaldyti firmą. TownRoad Labiausiai tavyje užkabino tai, kad esi labai kūrybingas žmogus, nes tavo įdėjos kurias aprašei rašydamas anketą, labai įdomios ir tikrai turinčios vietą firmoje. Taip pat esi jau labai SWAT firmos darbuotojas. Visalaik grobimų metu rodai savo norą kažką daryti. Gražiai bendrauji su darbuotojais bei firmos valdžia. Turi gerą reputaciją tarp visų firmos darbuotojų, manau sugebėsi padaryt tai, kad ši firma kiltų vis aukštyn ir aukštyn. Bet prieš tai noriu pamatyt tavo vedamą veiklą ir norą būti šiose pareigose. Noriu pamatyt taip pat viziją, tai yra ką tu darysi ir kaip tu matai save šiose pareigose. Kandidatai - jūs turėsite įrodyti ir parodyti, kad kiekvienas iš jūsų yra geriausias. Kiekvienas turės galimybę pasireikšti, kitaip tariant reikės daryti viską, kad gauti šią pareigą. Jūsų anketos ir aktyvumas žaidime ko gero geriausios iš visų likusių pildžiusiųjų darbuotojų, bet tekstas bei raidės negali pilnai nusakyti, to ką mokate ir ką darote žaidime, tai kad reikės pasistengti ant visų 200%. Visiems linkiu sėkmės ir tegul nugali geriausi. Ką reikės daryti kandidatams ? -Papasakoti savo viziją, tai yra ką darysite, jeigu gausite šias pareigas, kaip bandysite keist SWAT firmą į gerąją pusę, kaip jus matote save šiose pareigose. -Pravesti veiklą darbuotojams, kurios metu mes pamatysite, ar sugebate įdomiai pateikti darbą darbuotojams ir ar sugebate suvaldyti darbuotojus. TownRoad JackMenco ErikasNeziniukas ©SWAT DIREKTORIUS - ARNOLDAS SUPERMENAS
 19. 26 taškai
  Gytis_Kjupk

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė):Gytis_Qpk 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame:Lapakju klinikos 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Prieš 3 savaites turėjau tiek motyvacijos žaist tame lmg, labai direktoriaus norėjau užsibrėžiau tikslą jį ir pasiimt, pasiėmiau. Viskas čiki, pagyros iš visų direktorių/dp, ego boostas over the roof, bet pradėjau dirbt, grįžtu nebėra noro žaist, ypač lmg kai čia vapšė nėra kas veikt. Nuvyliau visus, sakiau kad čia beleką verhas laikysiu 3 mėn, iš tikro tokios ambicijos ir buvo, bet, bet, bet. Kažkaip neįdomu čia belošt, visiškai 0 motyvacijos, turiu gerą komandą medikuos, visi viską atlieka, veiklas tyngiu sukt, niekam neįdomu ten palenktyniaut ar pavažinėt estafetes, protestai 50/50. Anyways, neramblinsiu čia. Myliu visus, išskyrus muntį. Žinau, kad impossible būtų, bet jeigu gero direktoriaus norit pričiešinkit Kolą. Vadovavime patirties trūksta, bet susitvarkys imo. Aktyvus, tik viliuosi, kad jis pats to posto neims. pce 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose:3 sav ish
 20. 24 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Zygis_Budrys 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Dyleriai 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Net nežinau kas tai davedė. Ar tai kad Supermenas su savo mopsų gvardija yra *Myliu lmg.lt*, ar tai kad lauke +15 ir carona nestabdo geresnio laiko praleisto lauke nei 15h sampe . Pirmiausia tai noriu padėkoti savo pirmam pavaduotojui Kentas_Meška. Žmogus kuris padėjo pirmomis dienomis judėti į prieki ir vis iki dabar dar su manim nors ir ne pavaduotojo kėdėje. Žmogus kuris motyvavo nepalikti ir kaip neprisišikti. Beje pamiršau paminėti, kad esu labai dėkingas, kad pasitikėjo manim Buvęs Direktorių Prižiūrėtojas Eimis_Mag. Manau nenuvyliau tavęs. Pačioj pradžioje buvo sunku įsivažiuoti į direktoriaus kėdę ir panašiai. Bet tai pavyko. Einant toliau tai esu labai dėkingas Deaglui kuris sutiko padėti firmos gerinimui. Pyro pirmasis pavaduotojas kiek supratau patiko ane vaikas . Tikiuosi neužmigsi ir pasiimsi rimčiau nei pavas, nes esi vertas to. Viliukas atjudėjo ir greit išjudėjo, bet bachuras judėjo dar kai buvo PD pavas.Ne nu o jai rimtai kalbant, tai šiaip dylerius atgaivinau, nes buvo užburtas kelias, daug ką keičia, kad viena nusikalstama bet judėjom tiek su gauja pries gauja ir fūras tiek prieš swatus ir pd. Šiaip tikrai visą laika nesigailiu, tai ką padariau, nes padariau sąmoningai. Kiekvieną grobimą dariau dėl veiksmo ir neverkiau dėl pinigų(Nu gal kartais ). Visi žmonės kurie dirbo pas manę visi žino, kad man jie rūpėjo. Nežinau ką pripasakoti, nesigailiu tų šėšių savaičių praleistų su jumis dyleriuchos, tik gailiuosi, kad teko pamatyti ant kiek kaikūrie žmonės yra dviveidžiai. Šiaip jei kalbant atvirai palikimą rašau ne dėl to, kad prisidirbau ar kažkas, bet aš imdamas Direktorių pasakiau, kad kariausiu žaidime, o ne forume, o eilinį sikį teisėsauga gaudama malkų pradėjo kariauti forume. Supermenai buvai mldc laikiau tikrai gera asmenybe, dabar tiesiog gražiai parašius gailiuosi, kad siekiau pas tave pavo. Renki kiekybe, o ne kokybe. Gal as ir į firma priimdavau lengvai, bet tik todėl nes kekvienas žmogus turėdavo arba įrašydavom cleo ir hpzora ir tereikejo išpusti apie 20sec pastavaus šaudyma, bet ne kartą įrodžiautau superi, kad nėra swatai best. Šiaip dar kas įsiminė man, kad gavus direktorių ne daug kas mokėjo pusti, o dabar per grobimus vos ne kienvienas sugeba papust, tad dėkui šaika kad kažko išmokot. Dėkui visiem kurie palaikė, dėkui S.W.A.T kurie filmavo mus ir gaišo savo brangų laiką, kurio gyvenime ir taip trukstą. Gal ir pasiminėsiu, bet dar kartą dėkoju visiem kurie padėjo ir kurie buvo su manimi, nes patys žinot kad užjudėjom ahuenai Tad dėkoju visiem kas palaikė kas buvo kartu, tikiuosi dyleriai neišeisit į swatus. Dekoju Marihuanai Meskai Inferno Hareliui Romai Siantui Luksiui Saltedui Diamondui Pyro Deaglas Venturas Liutka Offline Finis Bugas Kaiseris Menco Ell'Toro, Bugas, Neziniukas ir daug daug kitu. Tris kartus issitryne palikimas tad jau tingiu tagint. Sekmes visiem tiksluose 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 6sav
 21. 24 taškai
  Pavlo_Dream

  Los Zetas Cartel

  1977 metų pradžia, nepaprastoji padėtis Kolumbijoje bei Meksikoje, po šiek tiek lenda viena po kitos kokaino kartelio galva, Pablo Eskobaras su Medeiin Cartel , Gacha bei kiti žymieji narkotikų baronai kurie per artimuosius 10 metų sugebėjo nuveikti pasaulio mąstu daugiausia ką galėjo narkotikų baronai. Šiomis aplinkybėmis augę du jauni broliai padėjo vienam iš šių garsiųjų baronų patruliuoti gatvėse, pranešti kur yra „skydas“ patruliai už mažą sumą ir pripažinimą. Tai buvo viskas ką abu broliai matė – kriminalinis pasaulis. Galiausiai 1990 metų pradžioje iš „Cikarios“ (lt. Pakalikų) jie tapo kur kas daugiau, pamatę jog narkotikų baronai pradėjo slėptis, policija ir DEA iš JAV juos užspaudė, nieko nedelsdami subūrė mažą draugų ratą ir pavadino jį Los Zetas - Priešakyje abu broliai , narko baronų pakalikai, o dabar vieni iš aukščiausiųjų. Prasidėjo viskas nuo smulkių narkotikų pergabenimų, vieną po kito perimant iš esamų prekiautojų, gamintojų jų teritorijas, pradėjo matytis kaip abu broliai užvaldo vieną po kito rajoną ir greitai pasineria į garsiuosius San Fierro ir Los Santos miestus bei jų miestelius, atidarę nuošalyje savo narkotkių gamyklą tiesiai iš jos narkotikus platina jų pakalikai. Visas žiaurumas prilygsta strategiškume, moterys, pinigai, narkotikai jiems tampa daugiau nei kasdienybė – tai jų gyvenimas. Galiausiai Los Zetos tampa tvirtu narkotikų karteliu kuris išlenda iš juodo maišo ir atkreipia pareigūnų dėmėsį, tačiau šis kartelis pasiruošęs išvyti esamas nusikaltimo grupuotes, sulaikyti pareigūnų bandymus juos pasodinti ir sugriauti kartelį. Galiausiai broliai žino jog kovos nebus sunkios, kadangi sugebėjo atremti kovą prieš Sinaloa kartelį, ši kova padėjo jiems tapti žinomais ne tik Kolumbijoje tačiau ir Meksikoje. O dabar atėjo metas visiems pamatyti ką šis kartelis sugeba už savo gimtųjų ribų. Miguel Treviño Morales (Pavlo_Dream) - Miguel Ángel Treviño Morales (g. 1970 m. lapkričio 18 d.), paprastai vadinamas savo slapyvardžiu Z-40, yra buvęs Meksikos narkotikų lordas ir nusikalstamos organizacijos, žinomos kaip Los Zetas, vadovas. Laikomas smurtiniu ir pavojingu nusikaltėliu, jis buvo vienas iš labiausiai ieškomų Meksikos narkotikų baronų. Pasižymi gudrumu, žiaurumu ir taktiniu mąstymu, puolimu bei turto prievartavimu. Óscar Omar Treviño Morales (Rokas_Swaggg) - (g. 1971 m. sausio 26 d.) Meksikos narkotikų lordas ir buvęs nusikalstamos organizacijos Los Zetas lyderis. Jis buvo vienas iš labiausiai ieškomų Meksikos narkotikų lordų. Valdžios institucijos mano, kad jis buvo jo brolio įpėdinis. Pasižymintis nespecifiniu mąstymu, pinigų plovimo meistriškumu, atrasdavo pačius įvairiausius kankinimo metodus ir būdus išgauti informaciją. Geriausias ekspertas papirkinėti teisėsaugos atstovus bei juos šantažuoti taip atverdamas naujus kelius ir didesnes galimybes visam karteliui. 108|109|110 Meksikos , Kolumbijos ir kitų šių šalių kartelių pradžia ir pabaiga vienoda – pradėjome su narkotikais, apėmėm visus regionus, pradėjom karą su pareigūnais ir galiausiai likome nugalėti. Tačiau Los Zetas gyvavimas prasidėjas taip ir nesibaigė nes jų planai taktiški dėl esamų Don‘ų (Ponų kt. Vadovų). Taigi Don Miguel ir Don Oscar ateina į naujuosius miestelius, laikykitės. Už gfx darbus dėkojame - Grafikos dizaineriui. Edward_Harrell
 22. 24 taškai
  Kentas__Meska

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Kentas_Meska 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Dylerių pavas 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Nebera motyvacijos Dėkui @Zygis_Budrys už suteikta šansa vėl pabuti nusikalstamos firmos dalimi kiek galėjau tiek padėjau Dėkui @Offline_Matas @Paul_Kaiser @Koala_Stonkus su gangu pajudėjom dėkui @Arnoldas_Supermenas už veiksmus ir visa kita ačiū kas kartu buvot @Andrius_Deagle @Mrkas_Mantas @Rokas_Absolut @Mantvydas_Zigass @Best_Ganjaa @Tomas_Tankas@Lol_Ikas@Erikas_Neziniukas@Edvinas_Kapow bei dydelis ačiū medikams @Gytis_Qpk @John_Moron @Deividas_Kol @Rytis_Electro @Roma_Lmgg @Aida_Swag taip pat norėčiau padėkoti DP @Eimis_Mag @Mat_Himplin 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 21d +-
 23. 24 taškai
  Medikai - Šie žmonės yra didelė šio serverio dalis. Serveryje medikai padeda žaidėjams išgyventi , dalyvauja įvairiausiose serverio veiklose. Kiekvienas darbuotojas visada bus pasiruošęs! Reikalavimai norint patekti į ''Šilelio kliniką'' Turėti 7000 bendrosios darbo patirties. Būtinai turėti Key Binder Nebūti NDS sąraše Būti susipažinus su Klinikos bendromis taisyklėmis Turėti Discordą ir TS3 ''Šilelio klinika'' - Valdžia Direktorius - Deividas_Kol Pavaduotojas - Renkamas Pavaduotojas - Renkamas ''Šilelio klinika'' pagrindinės darbo taisyklės Draudžiama floodinti bei keiktis darbo racijoje. Privaloma dalyvauti visuose valdžios rengiamuose veiksmuose. Baigus darbą privaloma sunaikinti savo darbinį transportą. Privalote su klientais elgtis pagarbiai ir mandagiai Mažiausiai pradirbti 7 dienas [ NDS ] Draudžiama šaudyti į serverio žaidėjus , nebent galite atsišaudyt. Į papeikimą turite atsakyti per 12h , nepateikus įrodymų pripažinate savo kaltę Privalote laikytis kelių eismo taisyklių. Nebent važiuojate į iškvietimą Draudžiama būti AFK nebazėje daugiau negu 20 min. Privaloma klausyti valdžios atstovų ir prižiūrėtojų. Draudžiama dirbti ofise. Medikų - darbo komandos /R [tekstas] Parašote į darbo raciją. /Bend pamatote kiek yra prisijungusių bendradarbių. Num 6 - spartusis darbo mygtukas. /psarvus [V_P/ID] pasiūlo šarvus. /pagydyti [V_P/ID] pasiūlo gyvybes /paliktidarba [V_P/ID] paliekate darbą. Medikų darbo apranga. Medikų transportas: Pagarbiai ; medikų direktorius Deividas_Kol už foto dėkui Gytis_Qpk
 24. 24 taškai
  Nauji Direktoriai: Nuo šiol iškvietus Mechanikus jums atsakys - @Rytiz_Kent kolektyvas, o iškvietus Medikus šarvus ir gyvybes suteiks - @Deividas_Kol kolektyvas. Sveikinimai naujiesiems direktoriams!
 25. 24 taškai
  ANKETOS ŠABLONAS. 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Rycka_Nuspycka 2. Užblokavimo priežastis: speedhack 3. Užblokavimo aplinkybės, ką darėte prieš užblokavima: paziurejau /info tik paspaudziau nitro pavaziavau gavau bana 4. Įrodymai (Vaizdo įrašas/Nuotrauka): https://imgur.com/z0huY4M
 26. 24 taškai
  Rycka_Nuspycka

  Giriu Rycka_Nuspycka

  Aciu,kad giriate
 27. 23 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Vilius_Venturas 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Policija pavs 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Suds tie musarai 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 14d
 28. 23 taškai
  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Nojus_Ceejay 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: UAB "Global Logistics" įmonės generalinis direktorius. 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Pagrindinė mano atsistatydinimo priežastis - neaktyvumas. Kai direktorius nėra aktyvus, darbuotojai nebūna tokie motyvuoti ir aktyvūs. Neaktyvumo priežastis - 12 klasė. Netrukus prasidės egzaminai, kuriems laiko lieka vis mažiau. Kalbant apie erą, padariau daugmaž viską ką ir planavau. Daug GangWar stiliaus kovų, porą brawlų. Už sultanų 5x5 likome nenugalėti. Norėčiau labai padėkoti savo komandai, dėl kurios motyvacija liko aukštame lygyje. Pirmoji savaitė buvo sunkoka man; mažas mano aktyvumas, nesurinkau tų žmonių, kuriuos norėjau matyti. Antrosios savaitės eigoje vyko gangwaras prieš SWAT firmą, kurį laimėjome. Po to laiko firmoje darbuotojų skaičius būdavo pastovesnis, po 15-25, kas mano manymu yra daug, žinant serverio situaciją. Taip pat norėčiau padėkoti savo pavaduotojams @Rokas_Swaggg ir @Ponas_Hoperis, kurie padėjo man sunkiu laiku ir palaikydavo aktyvumą firmoje. Kalbant apie Rokas_Swaggg, tikėjau ir tikiu tavim, būtent aš norėjau tau duoti pasireikšti pavaduotoju, manęs nenuvylei ir puikiai susidorojai su savo užduotimis. Asmeniškai man, savo nuomonę apsukai 180 laipsnių. Taip pat didelis ačiū Hoperiui, kurio aktyvumas buvo didelis faktorius firmoje. Norėčiau dar kartą padėkoti visai fūristų komandai. GangWar vs SWAT vaizdo įrašas: Ir paskutinis vaizdo įrašas: Direktorių perleidžiu - Ponas_Hoperis. 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 32dienos.
 29. 22 taškai
  Berno__Quiz

  [Konkursas] Laimės Ratas

  Laimės rato konkursas Sugalvojau susukt šiokį tokį konkursą, tai šiek tiek apie jį. Konkursas vyks iki 2020-03-06 (Penktadieno) 12:00 Suksim ratą tris kartus, laimėtojus rinskiu per https://wheelofnames.com/ LAIMĖTOJAI 1. Kostas_Opelis. 2. Emyzas_Emilis. Įrodymai. Emyzas_Emilis https://streamable.com/wlxx3 Kostas_Opelis https://streamable.com/9rwxw Štai įrodymai jog turiu 300,000 eurų LMG.LT serverio valiutos. https://imgur.com/a/5oCw1nG TAISYKLĖS 1. Paspausti >PATINKA< mygtuką ant šios temos. 2. Registruotis tik su vienu vartotoju. Dalyviai 1. Emyzas_Emilis 2. Jeffry_Boyka 3. Anra 4. Player_Edviinas 5. Aurelijus_Kezas 6. Deividas_Ceidor 7. Kostas_Opelis 8. Elve_Stroicik 9. Cactus_Germis 10. Gandzia_Sampp 11. Marcka_Fernandes 12. Jack_Sub 13. David_Edyionii 14. Arensas_Kairys 15. Questas_Booms 16. Hackeris_Ltu 17. Raimundas_Nesvarbu 18. Dominykas_Miguel 19. Erikas_Neziniukas 20. Rimis_Trintukas 21. Mantis_Okay 22. Dunce_Vierhas Anketa norint užsiregistruoti 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime: 2. Ar paspaudėte "PATINKA" mygtuka ant temos?: 3. Komentaras (nebūtina):
 30. 21 taškai
  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Arnoldas_Supermenas 2. Jūsų atstovaujamas darbas: SWAT komanda 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė): Karka_Djd - Jack_Menco 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Jack_Menco - Matosi, kad žmogus nori įgauti tam tikra patirti išbandyti save šiose pareiguose, pasirodyti kaip tinkamu žmogumi, laimejo rinkimus, manau firmoj bus geras vadas kuris pades atskleisti tikraja jega SWAT'u. Karka_Djd - žmogus turejas Direktoriaus pareigas bei turintis patyrties kaip vadas, manau taip pat padetu iškelti SWATUS į aukštumas bei užimti komandą įvairiom naujovem bei darbuotojų užimtumu. 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: yes
 31. 21 taškai
  Paul__Kaiser

  Martin Arzola Cartel

  Dienos prieš ir po gaujos virsmo į oficialią - kupinas veiksmo laiko tarpas. Karteliui teko patirti saldžių laimėjimų, bei karčių pralaimėjimų. Kartelis užsiima vis daugiau ir daugiau verslo zonų, plauna pinigus, plečia narkotikų gamyba, kariauja su teisėsauga, kariauja su kitu karteliu, su kuriuo karas gan sunkus. Karteliui pralaimėjus GW prieš kitą kartelį netekome krauju aplaistytos aprangos, tačiau rankų nenuleidžiam, kimbam kur tik galima kabintis. Karteliui pradėjus vis labiau plėstis po miestelius pavyko išsikariauti papildomą vietą narkotikų gamybai, teisėsaugos triuškinimo planų kūrimui, bei atsipalaidavimui. Karteliui buvo suteikta nauja gūšta - baikerių bazė.
 32. 21 taškai
  Rycka_Nuspycka

  Peikiu Jimmy_Mike

  Peikiant VIP narį: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Rycka_Nuspycka 2. Kaltinamojo VIP nario slapyvardis (Vardas_Pavardė): Jimmy_Mike 3. Peikimo priežastis: blogas /v 4. Vaizdinė medžiaga: https://imgur.com/F0yAGXD
 33. 20 taškai
  Valdžia Direktorius - Kuolas_Tube Pavaduotojas- Mepas_Nrg Pavaduotojas - Motoristas_Pro Pavaduotojas - Ivan_Valeev 1.Baudą iki 15 įtarimo privaloma suteikti visiems, išskyrus: Fūristus, Tiuninginius, Dylerius, Klubų bei gaujų narius [Išmetimas] 2.Nusikalstamoms frakcijoms baudos yra draudžiamos [Išmetimas] 3.Buvimas nusikalstamų frakcijų bazėse yra draudžiamas (Fūristų platforma iki vartų nesiskaito) [2 įspėjimai] 4.AFK bazės ribose galima būti iki 1 valandos, už bazės ribų griežtai draudžiama [1 įspėjimas] 5.Privaloma gerbti bei klausyti duotų valdžios nurodymų [2 įspėjimai - Išmetimas] 6.Draudžiama naudoti žaidimą palengvinančias programas, serverio klaidas, kenkti serveriui įskaitant algos bei patirties buginimą. [Išmetimas + NDS] 7.Darbo metu privaloma naudoti tik darbinę transporto priemonę (išimtis - valdžios leidimas) [1 įspėjimas] 8.Darbo metu privaloma būti darbiniuose TeamSpeak kanaluose [1 įspėjimas] 9.Būtina laikytis bendrų serverio taisyklių. Taisyklių nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia [2 įspėjimai] 10.Firmoje privaloma išdirbti minimaliai 7 dienas, nusižengus anksčiau [Išmetimas + NDS] 11.Draudžiama dirbti ofise [Išmetimas] 12.Draudžiama flood'inti darbo raciją (3 ar daugiau žinučių vienu metu) [1 įspėjimas] 13.Draudžiama dalyvauti nusikalstamų grupuočių organizuojamuose veiksmuose [išmetimas] 14.Pareigūnui yra draudžiama turėti bei vartoti psichotropines medžiagas [2 įspėjimai] 15.Įrodymai per /pzu komandą negalioja [1 įspėjimas] 16.Draudžiama piknaudžiauti savo darbo privilegijomis [2 įspėjimai] 17.Privaloma pagarbiai elgtis su visais serverio žaidėjais [1 įspėjimas] 18.Baigus darbą privaloma sunaikinti savo darbinį transportą [1 įspėjimas] 19.Privaloma dalyvauti visuose valdžios rengiamuose veiksmuose [2 įspėjimai - Išmetimas] 20.Baudas privalome suteikti firmų valdžios atstovams iki 25 įtarimo lygių (bauda bus suteikiama pagal situaciją) (nusikalstamai frakcijai pasirinktinai). (PAVYZDYS) Išimtis, jeigu Medikų ar Dylerių valdžios atstovas dalyvaudamas nusikalstamų firmų rengiamoje veikloje prieš teisėsaugos frakciją prisirenka įtarimo. 21.Leidžiama dirbti su nuosavu transportu ir be darbinės uniformos tik tuo atveju, jei firmoje esate pasiekęs paskutinį rangą ir turite oficialų leidimą iš valdžios [2 įspėjimai] 22.Privaloma turėti įrodymus už visus uždėtus įtarimus [išmetimas] Išimtis priklauso, nuo situacijos svarbos, nuo pateiktų kaltinimų. •NUM 4 (greitasis mygtukas) - atidaro - uždaro bazės vartus •NUM 6 (greitasis mygtukas) - uždedami - nuimami antrankiai, sulaikantys žaidėją vietoje •/gaudomi - parodo gaudomų žaidėjų kiekį bei jų turimą įtarimo lygį •/bend - parodo prisijungusius bendradarbius •/r [Tekstas] - darbinė racija, kurioje firmoje dirbantys asmenys gali bendrauti tarpusavyje •/pt [Vardas_Pavardė/ID] - patikrina žaidėjo turimą įtarimo lygį •/ant [Vardas_Pavardė] - uždedami - nuimami antrankiai, sulaikantys žaidėją vietoje •/ita [Vardas_Pavardė] - žaidėjui suteikiamas tam tikras įtarimo lygis pagal jo padarytus nusižengimus •/bauda [Vardas_Pavardė] - pasiūlo žaidėjui mokėti baudą •/kon [Vardas_Pavardė] - atima psichotropines medžiagas iš žaidėjo •/atimtig [Vardas_Pavardė] - atima ginklus iš žaidėjo •/isodinti [Vardas_Pavardė] - įsodina žaidėją į jūsų darbinę transporto priemonę •/isspirti [Vardas_Pavardė] - išspiria žaidėją iš jūsų darbinės transporto priemonės •/kliutison - padedama kliūtis •/kliutisoff - nuimama artimiausia esanti kliūtis •/kliutysoff - nuimamos visos ant žemės padėtos kliūtys •/spyglyson - padedami spygliai •/spyglysoff - nuimami artimiausiai esantys spygliai •/spygliaioff - nuimami visi esantys spygliai •/skydas - užsideda skydas pasirenkant ar ant rankos ar ant nugaros •/skydasoff - nuimamas skydas •/ist [Vardas_Pavardė] - išteisina žaidėją nuo visų esamų įtarimo lygių •/paliktidarba - paliekate darbą •/pskin - pasirenkate norimą darbinę aprangą •/ptpd - parodomas visų esamų spyglių bei kliūčių kiekis
 34. 20 taškai
  Rycka_Nuspycka

  Peikiu Jocker_Poker

  Peikiant Administratorių:1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Rycka_Nuspycka2. Kaltinamojo Administratoriaus slapyvardis (@Vardas_Pavardė): @ Jocker_Poker 3. Peikimo priežastis:free ban 4. Įrodymai(Vaizdinė medžiaga/nuotrauka):
 35. 19 taškai
  NDS - nepageidaujamų darbuotojų sąrašas, kuriame gali būti ne tik darbuotojai, tačiau ir buvę valdžios atstovai. x Visi asmenys, kurie yra NDS, gali bet kada įsidarbinti Į Taksi firmą, kuri yra nepriklausoma firma ir joje dirba visi žaidėjai esantys šiame sąraše. Jei esi NDS - parašyk kažkuriam iš Taksi firmos prižiūrėtojų. Taksi firmos prižiūrėtojai - Jimmy_Absolut , Edward_Harrell , Matas_Kurk ir Ponas_Hoperis Valdžios atstovai įrašomi į NDS už šiuos pažeidimus: Čytinimas (3 mėnesiai, išsipirkimas 3.000.000 serverio valiutos); Kenkimas serveriui, kitai firmai ar Direktorių Prižiūrėtojui (2 mėnesiai, išsipirkimas 2.000.000 serverio valiutos); Serverio klaidų naudojimas (1 mėnesis, išsipirkimas 1.000.000 serverio valiutos); Neišbuvimas numatyto termino einant pareigas (1 mėnesis, išsipirkimas 1,000.000 serverio valiutos). Asmenys, esantys valdžios atstovų NDS: Kuolas_Tube (Neišbuvimas numatyto termino einant pareigas, iki 2020-04-26). Serverio žaidėjai įrašomi į NDS už šiuos pažeidimus: Čytinimas (1 mėnesis, išsipirkimas 2.000.000 serverio valiutos); Kenkimas serveriui, kitai firmai ar Direktorių Prižiūrėtojui (1 mėnesis, išsipirkimas 2.000,000 serverio valiutos); Serverio klaidų naudojimas (2 savaitės, išsipirkimas 1.000.000 serverio valiutos); Neišdirbimas firmoje 5 dienų (7 dienos, išsipirkimas 200.000 serverio valiutos). Asmenys, esantys serverio žaidėjų NDS: Twix_Snickers (Neišdirbimas firmoje 5 dienų | iki 2020.04.06) Arla_Sestas (Neišdirbimas firmoje 5 dienų | iki 2020.04.06) Anketa: 1. Jūsų Vardas_Pavardė ir užimamos pareigos: 2. Žaidėjo Vardas_Pavardė, kurį norite įrašyti į NDS: 3. Už kokius pažeidimus norite įrašyti šį žaidėją?: 4. Įrodymai:
 36. 19 taškai
  Visu pirma norėčiau pasisveikinti su tais, kurie skaitys šią anketa. Tai SVEIKI!! Anketa 1. Jūsų Vardas_Pavardė, skype duomenys: Mepas_Nrg, live:e6ec0ed7b0582616 2. Patirtis teisėsaugoje: LMG serveryje žaidžiu nuo 2015 metų. Jau nuo tada žaidime siekiau kažkuom būti LMG serveryje, bet dėja nepavyko. Kadangi buvau vienas pirmųjų šio serverio žaidėju, mačiau kaip jis keitėsi ir stengiausi derintis prie esamos situacijos. Kadangi pradžioje, kai serveris buvo naujas, o sampas "ant bangos" gaves tik PD prižiūrėtoją. Po laiko leavinau LMG.LT servery, ir grižęs po kelerių metų iškart įsidarbinau į PD ir norėjau pasiekti bent jau pavaduotojo. Dėja pas Jarek tai nepavydo, kai Jarek paliko direktoriu, ir po laiko PD direktorius buvo Inferno, net ta pačia diena ėjau į PD firma, kad tik gaučiau, to nusvajoto pavaduotojo, po savaites INfernui įrodžiau, jog esu vertas šių pareigų, ir gavau PD pavaduotoja. Kai inferno paliko direktoriu, buvo atranka i PD direktoriu ir aš užėmiau tik antrają vieta, tuo metų vistiek buvau pas Kuola irmoje pavaduotojas. Manau tai yra mano patys reikšmingiausi pasiekimai šiame žaidime 1 Policininkas 10,781 XP 2 SWAT 5,828 XP 3 Apsauginis 2,728 XP 6 FBI 984 XP 3. Kokia jūsų firmos vizija? (Atsiminkite, kad vadovausite ne tik PD, tačiau ir Apsaugos firmai) : Šis klausimas manau, jog tikrai nėra lengva, bet ka neisiplesiu ir pradėsiu. Nors ir labai gaila, bet mūsų LMG.LT serveryje, yra dalis žmonių, nenorinčių gyventi pagal visiems priimtinas LMG serverio normas, nenorinčių vadovautis įstatymais. Todėl manau, jog šis serveris turi turėti jėgą, kuri kovotų su blogiu ir nusikalstomumu. Tokia jėga manau yra Policija ir Apsauga firma. Policijos bei apsaugos visuomenės sąveika, formos, jų tobulinimas buvo ir yra aktualios visais LMG istoriniais periodais. Tik šiuo metu susidarė galimybė daryti atranką priimant dirbti į policiją bei apsaugos firma. Daugelis gabių jaunuolių manau , jog turės noro kaip sakant studijuoti ar pirma išmokti būti teisėsaugos nariu. Atsižvelgiant į LMG serverio ekonominę padėtį būtina planuoti ir kuo optimaliau panaudoti viska ka tik turi šios dvi firmos, skiriamas vykdyti policijos ir apsaugos funkcijas. Būtina tobulinti policijos bei apsaugos valdymą ir veiklos planavimą, įdiegti naujus veiklos metodus, valdymo sistemą, pagrįstą atsakomybę kiekvienam LMG serverio žaidėjui. Tai va manau, jog tikrai bus naudinga serveryje, šios dvi firmos, manau, tai kad tikrai nelabai ir saugos LMG serverio žaidėjai nuo apsaugos darbuotojų, jie labiau prisibijo PD/FTB/SWAT firmų. Tai manau, jog tai didelis pliusas norint išgaudyti nusikaltelius ir panašiai. Policija ir apsauga galės lengvai bendradarbiauti, būti tame pačiame kanale ir visi vienas kitam padeti. 4. Nupasakokite ryši tarp PD ir Apsaugos jūsų vadovavimo laikotarpiu: Mano mintis yra tokia, manau, jog šios dvi firmos tikrai yra artimos, Policijos Departamentas su apsauga tikrai galęs lengvai bendradarbiauti ir panašiai, pavyzdžui, galės būtų ir bendrauti kam tikrame TeamSpeak 3 programos kanale ir panašiai. Manau jog tikrai viena ir kita firma, kaip ir per susirinkimą minėjau, bus kaip vienas kumštis, tiesiog padies vieni kitiems kuom tik gales ir panašiai. Manau, jog tikrai nebus jokių nesklandumų. Ta ir ta firma bus apmokinamos manau, vienodai ir panašiai. 5. Išskirkite 3 pagrindines Policijos departamento užduotis serveryje: Visų pirma Policijos Departamento darbuotojai, privalo patruliuoti miesteliuose ir prižiūrėti tvarka, bei privalo reaguoti į iškvietimus. Policijos Departamento darbuotojai privalo suteikti kokia tik gali pagalba LMG.LT serverio žaidėjams, kai tik jiems to reikia ir panašiai, o už nusižengimus kuriuos padare LMG serverio žaidėjai turi būti bausti ir panašiai. Pavyzdžui nusikalteliai, užgrobia koki toks vietove, pastatą ar patalpas prieš Policijos Departamento firmą, šį firmą turi skubiai į tai reaguoti ir vykti i užgrobimą ir mėginti ta vietoje, pastatą ar patalpas atgrobti. Manau, jog Policijos Departamentas privalo padėti ir kitoms teisėsaugos francijoms pavyzdžui SWAT arba FBT firmoms, kai tik to joms prireiks. Manau, jog kiekvienas Policijos Departamento darbuotojas ir ne tik darbuotojas turi rodyti itin gerą pavyzdį LMG serverio žaidėjams ir kitoms serverio frakcijoms. 6. Kaip išnaudosite abiejų firmų transportą ir inventorių?: Visu pirmą, Policijos Departamentas turi didesni pasirinkimą tranposrtui. Lengvoji, džipas, motociklas, sraigtasparnis. Apsauga turi tik Džipus ir kaip pasakius autobuseli. Tad kartu sujungti galima tiktais atgrobimo metu. Kad Apsaugos automobiliai būtu taranai, priekiniai vedliai ir pagalbininkai važinėti į atgorbimus. Taip pat Policijos departamentas ir Apsauga gali rakinti, ir naudoti tazeri. Reiškias galima bus paskirti dirbti du žmones vienam transportui. Vienas tik skirtumas kad Policijos departamentas gali duoti bauda ir sodinti į kaleimą, tačiau Apsauga to daryti negali. Tad viena komanda papildys kitą komandą. 7. Kokiais uždaviniais užsiimsite jūs, o kokius paliksite savo pavaduotojams?: Pradėkime nuo to, jog aš manau, kad aš dirbsiu daugiau su pačiais darbuotojais, tik isidarbinusiais naujokais ir panašiai su jų užimtumumu, veiklų darymu, apmokymais ir kažkas panašau, dar manau, jog forume aš prižiūrėsiu papeikimų bei pagirimų skiltį, darbuotojų archyvu bei atrankų darymu ir panašiai, o pavaduotojams leisiu pasirinkti, manau jog bus ne vienas pavaduotojas, todėl jiems leisiu pasirinkti įvairiu kitokių variantų, arba tiesiog paskirstysiu pats. Manau, jog esme supratote tai labai nebeišsiplėsių. 8. Kokiais būdais motyvuosite žaidėjus pasilikti Jūsų firmoje? Atsakymas premijos netinka: Esu užtikrintas, kad to daryti neteks, kadangi į darbą priimsiu jau pilnai motyvuotus asmenis. Beabejo netinkamas elgesys su darbuotojais, beatodairiškumas bei jų ignoravimas mažins jų norą dirbti firmoje, taigi logiška, kad su darbuotojais elgiuosi tinkamai, atkreipsiu dėmesį į kiekvieną iš jų nuomonę, niekada direktoriavimo Policijos Departamente bei apsaugos firmoje, nepavadinsiu "Mepas_Nrg era" ar net kažkas panašaus, mano manymu, jog tai yra tikrai savanaudiška frazė, ir neturėtu būti jokios "mano eros" o bus "komandos era" ar net kažkas panašesnio, kurios dalimi esu ir aš pats. Grįžtant prie darbuotoju motyvacijos tai visų pirma jos pritrūkus, stengsiuosi ją sugražinti savo kalbomis bei pamokymais, kadangi kaip ir kažkada esu sakes, jog esu sociali asmenybė, taigi ko pasekoje sugebu suteikti naujas viltis, skatinti žmones veikti, bei judėti į priekį, ir svarbiausia nenuleisti ranku ir panašiai. Kitas variantas manau, jog yra žodinės padėkos, taip pat karjeros galimybių suteikimas, arba galimybė tapti valdymo grupe ir kažkas panašiau. Manau, kad idealus darbas yra ten, kur visų pirma tu jautiesi gerbiamas bei suprantamas. Ten, kur tu tikrai žinai, jog nepajusi nei diskriminacijos nei demotyvacijos. Taip pat manau, jog ten, kur proporcija darbo/laisvalaikio laikui yra tinkama. Idealus darbas yra toks, kuriame yra ir idealus ne tik valdžios atstovai, bet ir pats kolektyvas. Be tinkamo kolektyvo darbas niekada nebus nei geras, nei pelningas (nekalbu apie finansus). gebėjimas šiuos kelis faktorius apjungti į vieną, sudaro bendrą, idealios firmos paveikslą. Kurį aš kaip direktorius ir sieksiu pateikti visiems LMG.LT serverio žaidėjams ir panašiai. 9. Kaip ilgai žadate būti direktorius? Ar vis dar turėtumėte laiko direktoriaus postui, jei karantinas baigtųsi anksčiau nei Jūsų kadencija?: Aš esu orientuotas į ilgalaikius darbo santykius. Beto apie Policijos Departamento firmos direktoriu svajojau labiausiai, o dabar staiga atsirado vėl šancas tapti ne tik Policijos Departamento direktoriumi bet kartu ir apsaugos firmos direktoriumi, kaip sakant du viename. Tikslų laiką būtų sunku nustatyti, bet manau, išbūsiu tikrai ne maža laika šiame poste, tačiau esu užtikrintas, jog atpirksiu lūkęsčius dėl to, jog šios pareigos mane traukia galimybe tobulėti, taip pat įvairiomis perspektyvomis. Ketinu siekti maksimalaus darbo rezultato bei pozicijos išlaikymo serverjye. 10. Kokias pasiūlytumėte naujas grobimų vietas? Trumpai papasakote, kodėl pasirinkote būtent šitas ir kodėl ši vieta būtų palanki atsigrobti Teisėsaugai: Pirmas variantas yra "CluckinBeel" Restoranas https://imgur.com/a/XT1G0AX - Manau, jog ši vieta patiktų tiek Teisėsaugai tiek Nusikalstamoms, nes šitoje vietoje nebutų kur prisidengti nusikalstamoms nebent prisidengtų su mašinom. O Teisėsaugai būtų lengviau išvalyti Nusikalstomas. Šioje vietoje būtų daugiau veiksmo nes čia niekas nešaudys nuo stogų ir pnš. Kodėl parinkau šitą vietą? Nes Teisėsauga su Nusikalstamom galėtų parodyti kas yra geresnis ir stipresnis ar Nusikalstoma yra kieta pučiant žolę ar Teisėsauga yra kieta dėliodami kliūtis ir rushinant. Antrasis varijantas yra https://imgur.com/a/w5nVpx0 Ls Baltieji Rūmai - Ši vieta nėra labai toli nuo miestelio, tai tiek Teisėsaugai važiuoti į šią vietą tiek Nusikalstamoms neužims daug laiko. Šiai vietai teisėsauga turėtų gerokai pagalvoti apie taktikas kaip dėti kliūtis kaip rushinti ir panašiai, o Nusikalstamoms reikėtų užsiimti pozicijas ir tiesiog atlaikyti rushus. Ši vieta neužima labai daug ploto kas yra didelis pliusas teisėsaugai. 11. Kam sutelksite didesnį dėmesį - Fūristams ar Transporteriams? Kodėl?: Manau, jog čia yra tikrai ne lengvai atsakantys klausimas, tai labai daug neišsiplėsiu. Iš pradžių manau, jog to vadinamo dėmesio skirsiu paminėtoms abiejoms firmoms bent jau iš pradžių tiek pat, nes tik laikas parodys ar šios Furistų ar Transporterių firmos pasiteisins kaip nusikalstomos ar netgi ne. Bent jau mano asmeninė nuomonė, kad galų gale daugiau dėmesio skirsiu fūristų firmai, nes jų direktorius ir pavaduotojas, kiek pažystu ir panašiai, manau, jog tikrai yra rimti šio LMG serverio žmonės, kurie renkasi kokybę o ne kiekybę, todėl darau išvadą, jog tikrai reiks investuoti labai daug, net itin daug pastangų jeigu norėsim juos sustabdyti ar kitaip sakant nuversti. Ačiū už dėmėsi!!! Pagarbiai, Mepas_Nrg
 37. 19 taškai
  Anketa; Jūsų Vardas_Pavardė ir amžius:Erikas_Neziniukas man yra 18metų bet dabar jau galima sakyti 19 nes Balandžio 1diena sueina 19 Jūsų darbo xp/info lentelė: DARBO INFO Jūsų aktyvumas serveryje:Mano aktyvumas serveryje yra gana geras kol caronos virusas žaidime praleidžiu daug laiko nuo 5-10vakandų per diena būna tikrai ir daugiau kaip 11-13h per diena Ką naujo įneštumete į firmą?:Y šita firma įnesčiau gera energija motyvacija būti šitame darbe daryčiau įvaires veiklas kaip budėjimus treniruotes lavintume kuo grėčiau pagydyti žmogų jog per grobimus tikrai gerai atliktu darba ir nebūtų nusiskundimų tiek Teisėsaugos arba Nusikalstamos grandies aukštesniu galvu . Kuo esate išskirtinis nuo kitų kandidatų?.: Na esu išskirtinis iš kitu kandidatu tuom jog esu tikrai aktyvus serverio žaidėjas nesu pasižymėjas kaip serverio kenkėjas ar čyteris,bugeris manau tai ir svarbiausia bėja esu griežtas. Ko trūksta dabartiniai medikų firmai?:Na medikų firmos trūkumai tai yra žaidėju skaičius pastebėjau jog per diena būna trys arba keturi medikai daugiau trūkumu tikrai nematau firmos Direktorius yra tikrai aktyvus kiek būnu žaidime tiek visada matau ta menta <šypsausi> Apibūdinkite save:Na save yra gana sunku apibūdinti bet ką galiu pasakyti kad esu motyvuotas,draugiškas žmogus daug tikrai negaliu pasakyti a ir dar niekada nepasiduodu kaip sakoma ,,Never give up" O iš blogos pusės galiu pasakyti jog greitai tikrai susinervuoju kaip sakant per greitai usidegu mėkstu tikrai pasikeikti o jeigu bloga diena geriau manes nekalbinti nes pilsiu viska į akis tiesei šviesiai daugiau negaliu nieko pasakyti reikia klausti serverio žaidėju arba mano draugu <šypsausi> Ką jums reiškia žodis ''draugystė''?:Čia galėčiau labai daug parašyti apie draugyste nes kažkada rašiau rašiny apie tai. Tikri, geri draugai ir artima draugystė visada buvo aukštai vertinami, daug dainų sukurta apie draugystę ir daug knygų apie tai parašyta. Dažnai ir apie žmogaus asmenybę sprendžiame iš to, ar jis turi artimų draugų, sugeba užmegzti šiltą ryšį. Antra vertus, liaudies išmintis byloja: “Pasakyk, kas tavo draugas – pasakysiu, kas tu”, tai yra, draugus neretai renkamės panašius į save ar tokius, kurių elgesys primena mums kažką artima ir pažįstama, taigi draugai lyg veidrodis atspindi mūsų pačių savybes ar mūsų gyvenimo patirtį. Daug kas sako jog už draugus atiduotu galva na tikras draugas taip ir padarytu gana kvaila bet tai tikrai tiesa turiu daug bendro su draugais ir tikrai žinau. Kodėl galvojate , kad šis pavaduotojas jums tiktu?:Na turėjau tikrai nemažai pavaduotoju šitame projekte ir tikrai moku suvaldyti firmos darbuotojus ir buves neutralios firmos pavaduotojas Mechaniku firmos sekėsi tikrai gerai nieko blogo negaliu pasakyti.Nuo senai norėjau šitos firmos arba pavaduotojaus posto arba Direktoriaus nes tikrai gana faina firma tiek grobimu sritimi tiek pačio žaidimo galiu pasakyti tik tiek rami firma dėl to ir noriu.O galvoju jog šitos firmos pavaduotojas būtent man dėl to jog esu vis dar motyvuotas užtenka tik tiek pasakyti o visa kita bus parodyta žaidime. Kokia yra tobula treniruotė?:Tobula treniruote aš įsivaizduoju taip surinkimas darbuotojus į baze pasakyti visa INFO ką mes darysime per veikla pagrindinė veikla tai yra mokymasis gydyti žmones jog per grobimus viskas būtų nepriekaištingai kaip ir minėjau 1.Pasiskirstoma į komanda Raudoni ir mėlyni raudoni bus apšaudyti iki poros hp o mėlynoji komanda juos turės pagydyti per tam tikra laika jog tikrai gerai išmoktų savo darba o galu galiausiai atsipūtimui nuo visos veiklos lengvas budėjimas ant ūkininkų kalno po visko nuvykimas į firmos baze ir aptarimas ką darė gerai o ką darė blogai ir ant pačio galo išdalinamos premijos už veikla.
 38. 19 taškai
  Naujasis direktorių prižiūrėtojas - Jimmy_Absolut Susitaikiau su ta mintim, kad turbūt atsiras tokių, kurie reikš nepasitenkinimą, tačiau Jimmy aš neabejoju. Nesinori trikdyti serverio veiklos dar ilgesniam laikotarpiui, tad sprendimas turi būti priimtas čia ir dabar.
 39. 19 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Zygis_Budrys2. Jūsų atstovaujamas darbas: Dyleriai3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė): Vilius_Venturas4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Sake aprupins viskuo per Lietuvos paskelbta Karantina 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: +
 40. 19 taškai
  Nojus_Ceejay

  Ceejay out.

  I. Jūsų slapyvardis žaidime: Nojus_Ceejay II. Ar tai yra Jūsų kurtas filmukas?: Taip. III. Apie ką yra vaizdo įrašas?: Fūristų darbą. IV. Vaizdo įrašas:
 41. 19 taškai
  ANKETOS ŠABLONAS. 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė):Rycka_Nuspycka 2. Užblokavimo priežastis:cyt 3. Užblokavimo aplinkybės, ką darėte prieš užblokavima:vaziavau su sultanu .p.s jau ne pirmas kartas taip 4. Įrodymai (Vaizdo įrašas/Nuotrauka):https://imgur.com/aN0ivAa
 42. 19 taškai
  ir swatuose nera jokio Jocker_Poker
 43. 18 taškai
  Paul__Kaiser

  Martin Arzola Cartel

  2020/03/11 Judesys po judesio, grobimas po grobimo, kartelio šavo šaknis serveryje išraizgė gan giliai, plovėm šaibas, grobėm, žudėm, kankinom, skriaudėm, buvo visko, tačiau viskas turi pradžia ir pabaigą, taip pat ir Martin Arzola Kartelis. Visą laiką tikrai nebuvom stipriausi, tačiau ir nebuvom silpniausi, kovojom tiek su kitu kiek anksčiau veiklą nutraukusiu karteliu, tiek su teisėsauga, įtakingais miestelių žmonėmis, bei civiliais. Buvo kilimų buvo kritimų, nebuvom tikrai nenugalimi, bet atsaką duodavom kas bepasipriešintų Veiklą kartelis nusprendė nutraukti dėl drastiško veiksmo trūkumo serveryje, esat tokiai situacijai kartelio narkotikų gamyba, pinigų plovimas stringa. Kalbant normaliai, be jokių įsijautimų į žaidimą, galiu pasakyti taip, padarėm ką su Offlainu ir planavom, atėjom, pasišaudėm, padavėm veiksmo, ir išeinam. Vieni išeina kiti ateina. Serveris vis labiau ir labiau žlunga, kad ir po Gusčio nušalinimo žaidėjų kiekis šiek tiek pakilo, bet čia nieko gero vistiek, čia mano akimis "paskutinė stotelė" serverio. Nėr čia ka daug ir bazarint, Martin Arzola Cartel'is OUT. Kartelio vadeivos spaudžia dešinę šitiem pacam: Koala_Stonkus Gvidas_Boomeris Tadaksss_Lietuvis Lol_Ikas Setono_Degtine Deividas_Kol Gytis_Qpk John_Moron Mad_Mine Andrius_Deagle Kentas_Meska Rytis_Electro Eimis_Mag Liutka_Easy Nojus_Box Mantyvdass_Zigas Elyga_Bmw Marius_Benz Lauris_Hud Martis_Forsas Mrkas_Mantas Tomas_Tankas Pilypas_Lmg Swat_Swatuxx Tri_Hard Matas_Kurk Kurių neišvardinau, neužpykit, daug Jūsų
 44. 18 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Jeffry_Boyka.2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: SWAT Pavaduotojas.3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Motyvacijos trūkumas, beje ačiū @Arnoldas_Supermenas už suteikta šansą! 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 20 dienų.
 45. 18 taškai
  Nojus_Extazy

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Nojus_Extazy 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Mechanikai 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Uhh… Sunku kažką dabar ir rašyti, kalbėti, rašyti… Realiai Mechanikai buvo serveryje atsigave labai stipriai, bet deje atėjo laikas kipti į realaus gyvenimo darbus. Išvažiuoju į Europa tad Direktoriaus nebegaliu laikyti ir tiesiog ačiu už tą pasitikėjima didelį sakau @Eimis_Mag @Mat_Himplin Ačiu tariu savo geriausiems pavaduotojams @Starka_Gerietis @Rokas_Absolut@Paul_Nesuir žinoma Rytis_Kent Be jūsų chebra nebūtu buve taip gerai. Dar iš mano pusės padėka Teisėsaugai žinoma @Arnoldas_Supermenas Ačiu už bendradarbiavima tobula Furistam @Nojus_Ceejayir žinoma transformeriui nevykusiam @Nikita_Foxcon duhas tu esi ir tiek Ėėėė Taxus Pamiršau @Marcka_Fernandes Ačiu chebryte visam serveriui tariu pirmas ir paskutinis drk @Hackeris__Ltu Soryy seni už skola bet tu the best vistiek Manau dar vienas ir paskutinis noras Rytis_Kent Parodys ką Mechanikai gali daugiau nuveikti Perleidžiu kėde nenuvilk DP 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 30Day
 46. 17 taškai
  Aloha visiems. Na prieš kelias dienas pavaduotojo pareigas paliko @Rytis_Electro. Ir gan ilgą laiką nebeturiu pagalbos su firmą. O dabar jaučiu , kad man praverstu žmogus, kuris padėtu man susitvarkyti su firma. Tad nieko nelaukęs skelbiu atranką į pavaduotoją! Reikalavimai: Turėti gerą reputaciją serveryje. Serveryje turėti bent 150,000 bendros patirties. Nebūti pagarsėjusiu čyteriu/sukčiumi. Mokėti tvarkingai rašyti lietuvių kalba. Turėti discord'ą. Taisyklės/Info Draudžiama kopijuoti anketas. Būtinai rašyti lietuvių kalba. rašyti pastorinta dark violet spalva. Paspausti ''like'' ant temos. Minimum 350 žodžių. Redaguoti temą per 15 min ten numesti savo mėgstamą dainą. Pildyti gali visi serverio žaidėjai. Atranka vyks 1 savaitę. iki 04.-03 Anketa; Jūsų Vardas_Pavardė ir amžius: Jūsų darbo xp/info lentelė: Jūsų aktyvumas serveryje: Ką naujo įneštumete į firmą?: Kuo esate išskirtinis nuo kitų kandidatų?. Ko trūksta dabartiniai medikų firmai?: Apibūdinkite save: Ką jums reiškia žodis ''draugystė''?: Kodėl galvojate , kad šis pavaduotojas jums tiktu?: Kokia yra tobula treniruotė?: Medikų direktorius - Deividas_Kol
 47. 17 taškai
  Mažas pasikeitimas užblokavimo taisyklėse (panaikinti leidimai): PRIEŠ - 2. netinkamas blokavimas (už tai gali blokuoti tik komandos nariai. Taikoma išimtis, kai leidimas duodamas įprastam žaidėjui, IV lygio administracijai leidimo nereikia. Gavus leidimą privaloma vaizdinę medžiagą (įrodymus) pateikti užblokavimo apeliacijoje). Taip pat įprasti žaidėjai gali blokuoti tuos, kurie užblokuoja LMG komandos narius (leidimo nereikia); PO - 2. Netinkamas blokavimas - Už tai blokuoti gali tik IV lygio administratoriai ir komandos nariai, įprasti žaidėjai, tik tuom atveju jei užblokuojamas kažkuris iš LMG komandos narių.
 48. 17 taškai
  Deividas_Kol

  Firmų valdžios pokyčiai

  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė):Deividas_Kol2. Jūsų atstovaujamas darbas: MED DRK3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė):Rytis_Electro4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?:Žmogelis juda medikuose su manim nuo QPK , matėsi kad stengėsi gal. Tiesiog realiai gerai pažįstu , visada supranta prikolus , ir linksma su juo pasibūti.5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: Yes.
 49. 17 taškai
  Prieš šešias dienas padarytas pažeidimas. Realiai turėtumėt džiaugtis, jog yra gauja, kuri padaro veiksmus serveryje. Gaujos nebus vėl zysit, kad nėra veiksmo. Jūs galvokit vieną kartą ką patys darot. Tas swatas kažkoks čia kur parašė papeikimą jo visas nickas yra klaidingas. Man įdomu, ką tu mokykloj veikei ar ir dar veiki, jei net rašyt nemoki. Ricka_Monstwanted... baisu. Žodžiu, kad ir kiek verksit forume, kad ir kiek verksit Franklinui i pm'ą, man tas nieko realiai nesakys. Papeikimas atmestas. Pailsėkit jau šnd, swatai.
 50. 17 taškai
  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė):Kuolas_Tube 2. Jūsų atstovaujamas darbas:Policijos 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė):Mepas_Nrg 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Žmogus turintis daug motyvacijos, bei mano kolega bus smagu pamatyti ką sugėba. 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: taip
Ši lyderių lenta nustatyta pagal Vilnius/GMT+03:00 laiko juostą
×