Jump to content

Geriausiai įvertinti


Populiarus turinys

Rodyti mėgstamiausią turinį nuo 2020.03.26 visose srityse

 1. 97 taškai
  Jimmy_Absolut

  Naujienų lenta

  Nors praeitą direktorių prižiūrėtojo kadenciją įnešiau itin daug pakeitimų, tačiau ši kadencija skirsis tuo, kad bandysiu padėti pagrindus naujai miestelių erai su visų Jūsų pagalba. Tema skirta didesniems ir įdomesniems atnaujinimams, smulkūs atnaujinimai bus rašomi mano profilio būsenoje. Pasikeitimai įsigalioja nuo 2020.03.30 - ateinančio pirmadienio; Informacija LMV ir Grobimo proceso temose bus pakeista artimiausiu metu; Greitu metu bus renkami Fūristų (pradėta), Policijos+Apsaugos (greitu metu), Transporterių direktoriai. Santrauka: Policija+Apsauga - Policija ir Apsauga tampa viena firma; S.W.A.T. - pagrindinė Teisėsaugos grandis, jai padeda Policija+Apsauga; S.W.A.T. direktoriui palikus pareigas, bus renkamas FTB direktorius, FTB direktoriui palikus pareigas, bus renkamas S.W.A.T. direktorius, S.W.A.T. direktoriui palikus postą bus renkamas FTB direktorius ir t.t. Policija+Apsauga visada liks, tačiau kas kadenciją keisis S.W.A.T. ir FTB firmos, jog būtų išnaudotos abidvi firmos. Vienu metu S.W.A.T. ir FTB būti negali. Vienintelė pilnai nusikalstoma firma - Dyleriai (be serverio Gaujų); Dalinai nusikalstamos firmos - Fūristai ir Transporteriai. Jei Transporteriai nepasiteisins - bus išimti; Neutralios firmos - Mechanikai ir Medikai; Taksi priklauso NDS žaidėjams; Užšaldytos firmos - Tiuninginiai, Radija. P O L I CI J A + A P S A U G A Į serverį grįžta Apsauga. Apsauga bus prijungta prie Policijos firmos ir bendrai priklausys Teisėsaugos grandžiai. Teisėsaugą sudarys S.W.A.T. (po palikimo FTB) ir Policija+Apsauga. Apsaugos ir Policijos firmas valdys vienas direktorius bei 3 pavaduotojai (iš viso). Kiekvienas naujai įdarbintas žaidėjas pirmiausia privalo išdirbti Apsaugoje 5 dienas ir tik po 5 dienų gali būti priimtas į Policijos firmą. Apsaugos firma tampa lyg akademija, kurią praėjęs gali dirbti Policijoje. Nesvarbu, kokį statusą žaidėjas turi serveryje (išskyrus komandos narius ir su laisvadieniais kitų firmų valdžios atstovus), visi turi pradėti nuo Apsaugos. Direktorius su pavaduotojais iš karto gali darbintis į Policiją, tačiau rekomenduojama palikti vieną ar kelius atsakingus asmenis už Apsaugą ir kitus už Policiją; Policija+Apsauga vyksta į bet kokius grobimus, jei grobiama ne 1 prieš 1. Policija+Apsauga kartu vykdo ir dalyvauja visose kitose veiklose; Policija+Apsauga kovoja prieš dalinai nusikalstomas firmas - Fūristus ir Transporterius. Jei Fūristai arba Transporteriai grobia kažkokį pastatą vieni - į grobimą gali vykti tik Policija+Apsauga, S.W.A.T. (FTB) kištis negali. Jei Fūristų ar Transporterių valdžia nori grobti kartu, į atsigrobimą vyksta tiek S.W.A.T. (FTB), tiek Policija+Apsauga. Policija+Apsauga vyksta į atsigrobimą ir tada, kai grobia viena nusikalstoma firma ir viena dalinai nusikalstama firma, pavyzdžiui, Fūristai ir Gauja (atsigrobinėja S.W.A.T. ir Policija+Apsauga) arba Dyleriai ir Transporteriai (atsigrobinėja S.W.A.T. ir Policija+Apsauga); Policija+Apsauga turi tiek pat atrankų, t.y gali priimti tiek pat žaidėjų kiek gali priimti viena firma; Apsauginiams yra suteikiamos baudos iki bet kiek žvaigždučių; Į Policijos firmą galima pakviesti 5 bet kokius žaidėjus po pirmosios masinės atrankos, kai yra išrenkamas naujas direktorius, neskaitant valdžios atstovų. Visi kiti darbuotojai privalo išdirbti Apsaugos firmoje bent 5 dienas, po bet kokios atrankos. Valdžios atstovas gali nesuteikti leidimo darbuotojui pereiti iš Apsaugos firmos į Policijos firmą, tam turi turėti svarių argumentų; Darbuotojas, praėjus 5 dienoms gali savo noru pasilikti toliau dirbti Apsauginiu; Apsaugos darbuotojai į pagrindinę Teisėsaugos grandį - S.W.A.T. (palikus direktoriui - FTB), negali pereiti. Šie gali pereiti į pagrindinę Teisėsaugos grandį tik tada, kada yra įdarbinti Policijoje. S.W.A.T. firmos darbuotojai gali pereiti savo nuožiūra arba į Policiją, arba į Apsaugą, tačiau jei pereina į Apsaugą, ten turi praeiti 5 dienų akademiją; Draudžiama kitoms Teisėsaugos frakcijoms dėti įtarimą Apsaugos firmos darbuotojui. Jei darbuotojas pažeidžia taisykles - rašyti papeikimą; Jei darbuotojas dirbant Apsaugoje surinko 2 darbuotojo įspėjimus, perėjęs į Policijos darbą jam dingti įspėjimai negali; Policija+Apsauga dirba visą parą be laisvadienių, su tam tikromis pertraukomis; Jei Neutralios firmos daro protestą, jį numalšinti vyksta tik Policija+Apsauga, S.W.A.T. (FTB) nesikiša. F Ū R I S T A I I R T R A N S P O R T E R I A I Fūristai ir Transporteriai - tai dalinai nusikalstoma frakcija. Ką tai reiškia? Šie gali vykdyti nusikalstomą limituotą veiklą, tačiau pagrindinė funkcija nėra kelti chaosą miesteliuose ir verstis nelegalia veikla. Fūristai ir Transporteriai yra dvi atskiros firmos, tačiau jei po kurio laiko Transporteriai nepasiteins - bus išimti ir liks tik Fūristai; Dalinai nusikalstamos firmos turi per dieną vieną nelimituotą grobimą, vieną limituotą grobimą ir vieną žmogaus grobimą; Dalinai nusikalstamos firmos gali grobti kartu su kitomis firmomis arba po vieną. Jei grobia viena dalinai nusikalstoma firma, tarkime Fūristai, į atgrobimą vyksta Policija+Apsauga, o jei grobia kartu su Dyleriais, į grobimą vyksta S.W.A.T. (FTB) kartu su Policija+Apsauga. Fūristai su Transporteriais gali grobti kartu; Fūristai arba Transporteriai gali grobti kartu su gaujomis; Fūristai gali kariauti su Transporteriais, tačiau tokiu atveju per dieną turi tik du grobimus - grobti priešininkų bazę ir konkurentų firmos valdžios atstovą; Fūristai ir Transporteriai gali kartu vykdyti nelegalias siuntas; Fūristai ir Transporteriai gali daryti okupacijas, masinius susišaudymus, riaušes, DM miesteliuose ir panašias veiklas, tačiau tai nėra jų prioritetas; Fūristams ir Transporteriams po nusikalstamų veiklų (grobimai, susišaudymai, okupacijos, nelegalios siuntos) negali būti suteikiamos baudos vieną valandą. Visais kitais atvejais Fūristams ir Transporteriams privaloma suteikti baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo; Fūristai ir Transporteriai gali keistis savo firmos darbuotojais tarpusavyje. Darbuotojai negali pereiti į Dylerių firmą, o Dylerių firmos darbuotojai negali pereiti į dalinai nusikalstomas firmas; Dalinai nusikalstamos firmos negali būti gaujiniais, tačiau gali padėti jiems veiksmuose (tarkime S.W.A.T. šturmuoja Gaują, šie galėtų atvykti į pagalbą); Transporteriai gali padėti grobimų metu tik Nusikalstamoms ar Dalinai Nusikalstamoms firmoms, t.y nusipirkus Transporterių paslaugas, šie gali daryti /vt į grobimo vietą, jei jie patys nedalyvauja tame grobime. F T B A G E N T Ų F I R M A FTB Agentų firma nebus pamiršta. S.W.A.T. ir FTB firmos mainysis vaidmenimis, kai pasikeis vienos ar kitos firmos direktorius. Tarkime, kad šiuo metu nusprendžia palikti postą Arnoldas_Supermenas (S.W.A.T. direktorius). Jei šis direktorius norėtų perleisti firmos direktorių, naujasis direktorius turėtų valdyti jau FTB firmą, o jei nenorėtų perleisti niekam - vyktų atranka į FTB direktorių. Išrinktas naujas FTB Agentų firmos direktorius Juozas_Petraitis nusprendęs palikti postą po 30 dienų linkės sėkmės jau ne naujam FTB direktoriui, o S.W.A.T., t.y firmos keisis kas kadenciją. S.W.A.T. arba FTB išliks pati svarbiausia Teisėsaugos grandis serveryje. Pagrindiniai pakeitimai: Firmose nuo šiol yra privaloma išdirbti ne 7 dienas, o 5. Įvedus šią taisyklę, žaidėjas į NDS už neišdirbtą 5 dienų laikotarpį bus įrašytas 7 dienoms ir turės susimokėti 200.000 išpirką; Į NDS sąrašą galimės patekti už šiuos pažeidimus - neišdirbimą firmoje numatyto termino, neišbuvimo firmos vadovo kėdėje numatyto termino, čytinimą, kenkimą serveriui arba firmai ir serverio klaidų naudojimą; Visi žaidėjai, esantys NDS galės dirbti nepriklausomoje firmoje - Taksi. Nesvarbu, už ką žaidėjas yra įrašytas į NDS, šis gali kreiptis į Taksi firmos prižiūrėtojus, kad šie priimtų į darbą. Jis šiame darbe gali dirbti kiek nori; Taksi firmos prižiūrėtojų komandą sudaro Direktorių Prižiūrėtojas, vienas komandos narys ir kiti patikimi ar nusipelnę asmenys, kaip IV lygio administratoriai ar žinomi ir aktyvūs serverio veidai. Visi prižiūrėtojai yra rašomi Direktorių ir Pavaduotojų sąraše; Jei direktorius priima į firmą žaidėją iš NDS, šis yra baudžiamas įspėjimu. Išimti įsiveržimai. Juos pilnai pakeis kratos, kratos bus redaguojamos greitu metu; Išimti apiplėšimai; Kiekvienoje darbo skiltyje bus sukurta bendroji darbo informacija Direktorių Prižiūrėtojo, kuri liks visiems laikams. Tema bus itin plačiai išdėstyta su grafikos darbais ar filmukais. Tokiu būdu nauji direktoriai neturės rūpintis dėl savo bendrosios temos, o esant reikalui galės pasikeisti ją savo forumo galiomis (logotipas ar valdžios narių sąrašas); Įvesta taisyklė, jog prieš paskiriant naująjį pavaduotoją yra būtina apklausa TeamSpeak/Discord/Skype programose; Įvesta taisyklė, jog Teisėsaugos nariai gali duoti baudą iki bet kiek žvaigždučių žaidėjui, jei šis rengė renginį (medžioklės, DM ir kt.) ir turi įtarimo. Prieš duodant baudą, renginio organizatorius turi pateikti įrodymus, jog prieš renginį neturėjo įtarimo, taip pat reikalinga renginio nuotrauka (paskelbimas); Įvesta taisyklė, jog šturmo ar kitos veiklos metu Nusikalstamos grupuotės negali tyčia atsijunginėti, išimtis - kai nebegalima pūsti žolės (reikia turėti įrodymus) arba kai žaidėjas gauna crash; Ginklų konvėjuje Mechanikai nuo šiol gali padėti ne tik Dyleriams, bet ir Teisėsaugai; Greitu metu bus sugrąžinta konkurencijos valanda; Neutralių firmų protestuose nuo šiol nėra draudžiama dalyvauti ir civiliams. Į protestus vyksta tik Policija+Apsauga; Greitu metu bus pakeistos grobimų vietos. Viskas bus redaguojama LMV ir Grobimo proceso temose greitu metu
 2. 77 taškai
  Lukas_Fanta

  Lukas_Fanta tepa slides

  Žinau, kad šia tema nieko nepakeisiu ir to padaryti net nebandau, tiesiog noriu atverti akis daugumai žaidėjų, kurie yra pasišventę šiam projektui ir galbūt neturi galimybės suprasti kokia situacija yra iš tiesų. Visi puikiai žinome, kad LMG bendruomenė yra viena linksmiausių ir šeimyniškiausių bendruomenių Lietuvos samp pasaulyje. Serveris yra išskirtinis savo žaidėjais ir ilgu gyvavimo laikotarpiu per tuos devynerius metus buvo visko . Pats prie projekto esu prisidėjęs gan nemažai, ne kartą buvau komandoje, mačiau kaip viskas vyksta iš vidaus, kokie pokyčiai ir kokia ateitis yra planuojama projektui, ir dabar galiu drąsiai pasakyti, kad galite nieko nebesitikėti. Žinoma čia žaisti yra linksma ir malonu, dėl chebros dėl draugų, dėl pareigų ar siekio tapti kažkuom, kiekvieno motyvacija skirtinga. Tik nesitikėkite nieko iš pgr. administracijos. Žinoma jie sugebės sugrąžinti jūsų vartotoja, padės jei iškils kažkokia bėda su užsakytomis paslaugomis, tačiau tokia sąvoka, kaip "projekto plėtra" jau neegzistuoja nuo 2012 metų. Atversiu akis, nors manau visiems jau aišku, kad vieninteliai atnaujinimai, kuriuos išvysite yra šventiniai event visa kita buvo ir liks pažadai. Kad ir paėmus 1.8, jūs galvojate, kad čia buvo rimtas atnaujinimas? Čia buvo lašas jūroje, su tuom atnaujinimų turbūt atsirado daugiau problemų nei patobulinimų. Kad ir dabar grįžau į komandą, nes turėjau laiko ir noro kažką pakeisti, puikiai suprasdamas, kad iš Edgaro ir Evaldo galima nesitikėti nieko, tačiau yra viršūnė, kai reikia laukti 5 dienas, kad uždėtų komandas naujiems ADMIN Prižiūrėtojams. Toliau atranka į moderatorius jau sukurta 4 dienas, laukiu Evaldo patvirtinimo reikia tik "atslėpti" temą, tačiau net kai ir viskas padaryta už juos, darbai stringa. Tas pats su komandos branduoliu, trys žmonės turėjo būti pašalinti labai senai, tačiau jie vis dar užima vietą, brangią vietą, kurią galėtų užimti bet koks motyvuotas ir tam pasiruošęs serverio žaidėjas. Ar kada nors susidomėjote, kaip mūsų gerb. pgr. administratoriai renka komandos narius? Jie paklausia jau esamų komandos narių ką mano apie vieną ar kitą asmenį ir daugiausiai pritarimų sulaukęs asmuo patenka į komandą. Tad kelias į komandą kaip ir aiškus būti draugeliais su vienu jau ten esamu ir turėsi šansą prasimušti. Nesvarbu kiek pastangų dėsi ar kiek laiko paaukosi, jei nepažįsti nieko komandoje šansas ten būti tau yra lygus nuliui. Juokingai skamba, kai Evaldas ant savo sienos užsirašė jog begalę laiko praleidome diskutuojami reformas, nors realiai apie jas kalbėjau tik aš ir pasiūlymai buvo tik mano, nes nors ir kaip blogai skamba, pgr. administracija neturi nė lašelio suvokimo apie situaciją serveryje, jie tikriausiai negalėtų pasakyti, net kokios /paslaugos egzistuoja serveryje, nes kai pastarąjį kartą paprašiau uždėti taškų, tai Jason_Franklin net nežinojo kiek kainuoja ADMIN III ir VIP paketas... Kalbant apie Edgarą, tikrai neneigsiu jog jis yra be galo profesionalus ir viską puikiai suprantantis žmogus. Iš jo nesu girdėjęs nė vieno pikto/blogo žodžio apie nė vieną iš Jūsų serverio žaidėjai. Tačiau manau jis ir taip turi begalę reikalų tikrame gyvenime. LMG jam yra paskutinėje vietoje, o ir taip LMG surenka pakankamai pelno, tai koks tolkas dar kažką daryti kai eurai kapsi į kišenę. Pats darbas komandos nariams, bent jau prižiūrėtojams yra be galo klampus, nes prie sudėtingų situacijų prisideda bugai. Serverio ekonomika visiškai neegzistuojanti. Pats Evaldas sakė padarysim paketų rr pas dylerius ir vėl viskas bus zjbs... Kaip paprastam žaidėjui aš nematau, kaip jums gali būti įdomu žaisti, kai ateina bet koks bugeris ar čyteris ir per naktį bugina pinigus, kai jūs juos sunkiai renkate, kad nusipirktumėte tą išsvajotajį namą ar automobilį. Vien toks dalykas, jog egzistuoja pinigų buginimas, valiutą serveryje prilygina nuliui, tad nesuprantu, kaip dalis jūsų vis dar sugalvojate jos nusipirkti už realius pinigus? Vienintelis dalykas, kuris gal ir gali pgr. administracija privesti prie pokyčių yra jūs žaidėjai! Juk projektą išlaikote tik tai jūs, o ne kažkas kitas. SKELBKITE ULTIMATUMĄ PGR. ADMINISTRACIJAI. PRAŠYKITE PADARYTI ATNAUJINIMĄ AR NORS KAŽKOKĮ ŽINGSNĮ Į PRIEKĮ. TAI PADARYTI YRA BE GALO PAPRASTĄ, TIESIOG NUSTATYKITE DATĄ, KAD IR GEGUŽĖS 1d.(Mėnuo tikrai daugiau nei sočiai laiko) IR JEIGU IKI TO LAIKO NEMATYSITE JOKIO POSTŪMIO AR DARBO PROJEKTO PLĖTRAI, PATYS KAŽKĄ KEISKITE. GALŲ GALE, EIKITE ŽAISTI KITUR. YRA BEGALE PROJEKTŲ, KUR JUS, KAIP INDIVIDUALŲ ASMENĮ PRIIMS KAIP ŠEIMOS NARĮ, JUMIS RŪPINSIS IR JŪSŲ NUOMONĖ BUS IŠKLAUSYTA. GERAI PAGALVOKITE, KAM MOKATE PINIGUS, GERIAU JAU DUOTI TIEMS, KURIE DĖL JŪSŲ STENGIASI, NEI MOKĖTI TIEMS, KURIEMS JŪS ESATE TIK SKAIČIUS. Dauguma sakysite LMG žaidžiu tik dėl chebros, bet pasidairykite į šonus, didžioji dalis chebros jau senai dingusi, LMG turėjo begalę įdomių ir įtakingų personų, tačiau nė vienas jų nė nesusigundo užsukti į forumą ir pasidomėti, kaip sekasi projektui, net nekalbu apie sugrįžima žaisti. Visi puikiai žino, kad niekaip kitaip ir negali sektis, kai viskas stovi vietoje. Kiekvieną iš mūsų užplūsta nuostalgija sampui ir seniems laikams, tačiau juos vaikytis tikrai ne LMG serveryje. Žinoma gaila, kad daugelį iš Jūsų nuvyliau ir taip greitai pasitraukiu iš savo turimų pareigų, tačiau dirbti su tokia pgr. administracija yra tas pats kas pilstyti iš tuščio į kiaurą. Atsiprašau Jimmy (nes pats tave į tai įtraukiau) ir kitų komandos narių, kurie norėjo padaryti LMG geresnį, tačiau aš šio balagano dalimi būti nenoriu, o jūsų pastangos yra auksinės ir TIK dėl Jūsų LMG serveris vis dar gyvuoja ir tikriausiai gyvuos dar ne vienerius metus. Projektą palieku, tikrai ne dėl to, kad neturiu laiko ar noro kažką žaisti. Kaip ir daugelis sėdžiu karantine, tad laiko turiu gan nemažai. Kartais vis dar prisėsiu pakapot lolo, pasižiūrėt kaip jums sekasi forume ar pakelt ridą lv rate, užteks man tų kaimų ir pažadų.
 3. 60 taškai
 4. 38 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: Jack_Menco, 16 metų, turi skype, bet jei reiks numesiu, nes numeris uždėtas.2. Ką esate pasiekęs Nusikalstamose firmose ir ką dabar veikiate serveryje?: Esu buvęs 1 kartą tuninginiu firmos direktorių, 6 kartus tuninginiu firmos pavaduotojas. Šiuo metų serveryje dirbu fūristu ir vežioju krovinius, bet neseniai buvau užėmęs SWAT komandos pavaduotojo pareigas.3. Jūsų firmos vizija, kai Dyleriai yra pagrindinė Nusikalstoma firma?: Tapus dyleriai kaip pagrindinė nusiklastoma firmą jį tikrai galės paduoti veiksmo teisėsaugai, pagal mane tai yra geras sprendimas ir kyla klausymas kodėl? Nes visgi dyleriai tai venintele firmą kuri gali platinti narkotikus ir ginklus, manau vien iš pavadinimo suprantama, kad kažkas susiję su nelegalia veiklą, o fūristu visgi pagrindine užduotys yra aprūpinti miestelius kroviniais, bet iš dalies jie irgi gali sukelti chaosą vežiodami narkotikus,ginklus dyleriam ir darydami grobimus ir DM miesteliuose. Dabar pakalbėsiu truputi apie mano kadencijos vizija, pirma ką padarysiu sutelksiu visas jėgas į nelegalia veiklą tai yra, narkotiku pardavinėjimas/ginklų, konvojus ir aišku grobimai/susišaudymai/DM darymas/okupacijos prieš teisėsauga. Antra ką darysiu gavęs pareigas tai yra išrinksiu sau pagalbininką kuris sugebes palaikyti tvarka firmoj kol manęs nebus, išsirinkęs sau "Naparnika" pradėsiu rinkti savo "ribiatas" kurie bus patikimi ir dirbs dėl veiksmo o ne dėl algų. Taip pat sukursiu šiokia tokia rangų sistema, jog darbuotojai nenuobodžiautu laisvu laikų ir galėtų kilti viršun ir siekti savo tikslų dyleriu firmoj, duosiu pasireikšti naujokam. Taip pat labai patiko buvusio direktoriaus idėja su "točkom". Kas tai yra? Tai bus tam tikros vietos kur serverio žaidėjai galės nusipirkti narkotikų,žolės,ginklų kiekvienai prekei bus atskira vieta ir už tai, kad ten pardavė prekes darbuotojas gaus papildomų pinigų. Taip pat palaikyčiau gerus santykius su Transporterių firmą, nes manau jie galėtų prisidėti prie ginklų konvojaus ir kartų gabenti ginklus ir kitas medžiagas. Ir išsirinkčiau ginklų konvojų vairuotojus, ką jie darytu? Tai būtų kokie 6 asmenis kurie yra geriausi vairuotojai firmoj ir vairuotu "Tahoma" iki bazės nuo pasikrovimo. Tai tiek iš manęs nerašiau čia tūkstančius žodžiu o tiesiog parašiau ką norėjau.
 5. 32 taškai
  Lietuvos Miestelių Vyriausybę sudaro: Darbų su pakvietimais direktoriai, pavaduotojai, firmų prižiūrėtojai; Užšaldytų firmų prižiūrėtojai; Laikini direktoriai ar pavaduotojai, kurie yra atsakingi už firmą; Direktorių Prižiūrėtojas ir jo komanda. Direktorius - tam tikros firmos aukščiausio rango asmuo, turintis absoliučią valdžią rankose, valdantis visą firmą, pavaduotojus, prižiūrėtojus ir paprastus darbuotojus. Pavaduotojas - direktoriaus pagalbininkas, turintis tam tikrų privilegijų ir galintis valdyti firmą. Prižiūrėtojas - valdžios atstovų pagalbininkas, prižiūrintis tvarką firmoje. Laikinas direktorius - patikimas ir geros reputacijos serverio žaidėjas, laikinai prižiūrintis firmą, kurioje laikinai nėra darbuotojų. Laikinas direktorius gali priimti arba išmesti iš firmos žaidėjus. Laikinas pavaduotojas - patikimas žaidėjas, kuris gali išmesti iš firmos užsilikusius darbuotojus. Laikinais pavaduotojais paskiriami žaidėjai, kurie kandidatuoja į direktoriaus postą. DIREKTORIŲ RINKIMAI 1. Direktoriai dažniausiai yra renkami Direktorių Prižiūrėtojo, tačiau jį išrinkti ir Serverio Prižiūrėtoju Vadovas ar Pagr. Administracija; 2. Direktorius gali būti išrinktas šiais būdais: Laimėti rinkimus, kurie vyksta Forumo anketos pagalba (su kitais sekančiais etapais); Būti išrinktam Direktorių Prižiūrėtojo, kai direktorius palieka savo postą, tačiau jo neperleidžia; Būti išrinktam, kai buvęs direktorius perleidžia pareigas; Būti išrinktam, kai buvęs direktorius neišbūna poste numatyto termino po rinkimų, o asmuo yra užėmęs prizinę vietą; Susikeisti direktoriais su kitos firmos direktoriumi arba perkelti jį kitos firmos direktoriaus kėdę, kai ji yra laisva. 3. Direktoriu gali tapti bet koks asmuo, kuris turi teigiamą ar neutralią reputaciją serveryje bei atitinka visus Direktorių Prižiūrėtojo reikalavimus; 4. Kiekvienas direktorius prieš paskyrimą yra apklausiamas Direktorių Prižiūrėtojo; 5. Dalyvaujant tam tikrose rinkimuose kandidatas į direktoriaus postą privalo laikytis visų bendrųjų taisyklių bei būti aktyvus tiek forume, tiek serveryje. Rinkimų metu žaidėjo reputacija turi išlikti gera arba neutrali; 6. Po rinkimų Direktorių Prižiūrėtojas gali naujajam direktoriui pasiūlyti pavaduotoją, tai dažniausiai būna asmuo, kuris taip pat gerai pasirodė rinkimuose, tačiau jam nepasisekė. Naujasis direktorius turi į tai atsižvelgti, tačiau pasiūlymo gali ir nepriimti; 7. Rinkimų metu kandidatams yra draudžiama skelbtis, kad šie yra kandidatai (apie tai praneša Direktorių Prižiūrėtojas), prašyti forumo reputacijos taškų ant anketos; 8. Kandidatams yra draudžiama kopijuoti kitų anketas, buvusių direktorių idėjas, pasisavinti grafikos darbus, keiktis atrankos anketoje; 9. Po rinkimų naujasis direktorius negali dingti kaip į vandenį, jis turi tesėti pažadus ir vadovauti naujai firmai. PAVADUOTUOJŲ RINKIMAI 1. Firmos pavaduotoją gali išrinkti tik direktorius, tačiau jam naują asmenį į pareigas gali pasiūlyti tiek Direktorių Prižiūrėtojas, tiek kiti žaidėjai; 2. Direktorius pavaduotoją išrenka šiais būdais: Savo nuožiūra atsirinkdamas asmenį, kuris gali nedirbti jo vadovaujamoje firmoje; Paskirti naują pavaduotoją, kai šis laimi forumo rinkimus į pavaduotojo postą. 3. Pavaduotojas, palikus direktoriui, gali pretenduoti į tos firmos direktoriaus postą; 4. Kiekvienas pavaduotojas prieš paskiriant turi būti apklaustas Direktorių Prižiūrėtojo. VALDŽIOS ATSTOVŲ PAREIGYBĖS 1. Kiekvienas firmos valdžios atstovas privalo būti aktyvus tiek serveryje, tiek forume (prižiūrėti temas), tiek TeamSpeak programoje (prižiūrėti kanalus). Šie privalo rūpintis firma ir jos neapleisti, nepamiršti savo darbuotojų ir siekti geriausio vardant savo firmos; 2. Direktorius savo poste privalo išbūti bent 30 kalendorinių dienų, jei to nepadaro - įtraukiamas į NDS; 3. Pavaduotojas savo poste privalo išbūti bent 14 kalendorinių dienų, jei to nepadaro - įtraukiamas į NDS; 4. Direktorius po palikimo į kitas pareigas negali kandidatuoti 7 kalendorines dienas, pavaduotojas po pareigų palikimo gali iš karto kandidatuoti į kitos firmos valdžią; 5. Valdžios atstovai, kurie būna neaktyvūs bent 24 valandas, privalo apie tai pranešti Direktorių Prižiūrėtojui ir užpildyti valdžios atstovų neaktyvumo temą; 6. Valdžios atstovai privalo žinoti bendrąsias taisykles, Lietuvos Miestelių Vyriausybės informaciją, Bendrąsias firmų taisykles ir informaciją, Grobimo proceso informaciją; 7. Firmų valdžios atstovai turi suvokti, kad jie nėra šventieji ir jų darbas yra stebimas, už kiekvieną pažeidimą šiems bus paskirta atitinkama bausmė; 8. Firmos valdžios atstovai privalo elgtis pagarbiai, neįžeidinėti kitų žaidėjų ir stengtis nesikeikti. Jie turi būti tinkamų vadovų pavyzdžiai; 9. Firmos valdžios atstovas privalo dirbti savo firmoje, išimtis - kai paprašo palikti Direktorių Prižiūrėtojas ar yra laisvadienis; 10. Direktorius neprivalo turėti griežto darbo grafiko, tačiau tai yra patartina daryti, taip kaip, kaip ir turėti pertraukas sudėliotame grafike; 11. Valdžios atstovai privalo tikrinti NDS, ten esantys asmenys negali dirbtų jų valdomoje firmoje; 12. Skelbimai per /d privalo būti išsamūs, sveikintis vienaskaita draudžiama, reikia /d raidę naudoti tik esant būtinybei; 13. Direktorius ir jo pavaduotojai privalo firmos pelną valdyti atsakingai, gavus pinigų iš Direktorių Prižiūrėtojo skirti jas firmai, o ne sau, nepamiršti dalinti algas, premijas ir visaip kitaip skatinti savo darbuotojus. FIRMŲ VALDŽIOS ATSTOVŲ LAISVADIENIAI 1. Kiekvienas valdžios atstovas turi teisę į laisvadienį; 2. Valdžios atstovų laisvadieniai negali sutapti; 3. Direktorius ir pavaduotojai gali turėti laisvadieni tik tada, kai išbūna poste 7 dienas; 4. Laisvadienio metu valdžios atstovas gali dirbti bet kuriame darbe, klube ar gaujoje; 5. Tam tikri valdžios atstovai gali nepriimti į darbą kitų valdžios atstovų, tarkime S.W.A.T. valdžia gali nepriimti Dylerių valdžios, tačiau tam turi turėti svarią priežastį; 6. Valdžios atstovai negali išnaudoti laisvadienio savo naudai, t.y Dylerių direktorius įsidarbinęs į S.W.A.T. komandą negali atidaryti jų vartų, kad padarytų bazėje susišaudymą ir pnš.; 7. Jei vienintelis valdžios atstovas turi laisvadienį, o kita frakciją prieš tą firmą nori daryti veiksmą, ši to atlikti negali, nes vienintelis valdžios atstovas turi laisvadienį (išimtis, jei laisvadienio neišnaudoja ir valdžios atstovas dirba savo firmoje); 8. Papildomų laisvadienių gali suteikti tik Direktorių Prižiūrėtojas už tam tikrus nuopelnus; 9. Laisvadieniai turi būti aiškiai nurodyti darbų temose ir TeamSpeak kanaluose. Melagystės apie laisvadienius yra draudžiamos, už tai baudžiama įspėjimais. DARBŲ ATRANKOS 1. Atrankos susideda iš - masinės atrankos žaidime, paprastos atrankos žaidime, forumo atrankos (nuolatinės) ir mini atrankos; 2. Masinę atranką žaidime galima daryti tada, kai direktorius gauna naujas pareigas arba po komandos perrinkimo. Jos metu galima priimti iki 30 žaidėjų; 3. Masinė atranka neprisideda be bendrųjų atrankų skaičiaus per savaitę; 4. Paprastos atrankos metu žaidime galima priimti iki 15 žaidėjų; 5. Forumo atrankos (nuolatinės) metu galima priimti iki 20 žaidėjų; 6. Mini atrankos metu galima priimti iki 5 žaidėjų. Šią atranką turi tik Neutralios serverio firmos ir ją reikia vykdyti tik serveryje. Šią atranką Neutralios firmos gali papildomai vykdyti kas dvi savaites, t.y vieną savaitę gali vykdyti normalų skaičių atrankų, o kitą savaitę dar gali prisidėti ir mini atranką; 7. Teisėsauga, Nusikalstamos grupuotės ir Dalinai Nusikalstamos grupuotės per savaitę gali daugiausiai padaryti 2 atrankas (neskaitant masinės atrankos). Neutralios firmos per savaitę gali padaryti 3 atrankas, o kas antrą savaitę prisidėdami mini atranką iš viso gali ir 4 atrankas; 8. Valdžios atstovai per savaitę gali daryti atrankos tipus kokius tik nori, t.y gali būti dvi atrankos tik forume, Neutralių firmų atstovai per savaitę, jei nori, gali vykdyti visas tris atrankas žaidime ir pnš.; 9. Griežtai draudžiama priimti žaidėjus į darbą be atrankų, už tokį pažeidimą valdžios narys iš karto baudžiamas įspėjimu (išimtis - LMG komandos narys arba Direktorių Prižiūrėtojo paprašytas priimti į darbą asmuo); 10. Atrankos negali būti įslaptintos, visi atsakymai Forumo atrankoje turi būti vieši. Atrankos negali vykti Skype programoje ar kur kitur; 11. Tarp skirtingų firmų atrankų turi būti bent jau valandos skirtumas, tai galioja tiek Forumo atrankai, tiek žaidimo atrankos. Apie visas atrankas privaloma registruoti atrankų registracijoje (įskaitant masines, nuolatines, mini); 12. Nuolatinė forumo atranka skaitosi kaip viena atranka, kai į firmą priimate iki 20 žaidėjų. Jos ištrinti nereikia, ją reikia užrakinti, vėliau užregistruoti atranką Forume ir vėl atrakinti. Kiekvieną nuolatinę atranką privaloma registruoti atrankų registracijoje; 13. Direktorių Prižiūrėtojas gali įdarbinti save arba bet kokius kitus asmenis į tam tikras firmas; 14. Kiekvienas firmos valdžios atstovas privalo daryti nuotraukas dėl priimtų žaidėjų ir jas talpinti tam tikroje sukurtoje Forumo temoje, archuvuose; 15. Darbo sutartis negali viršyti 50.000 serverio valiutos, kai atranką rengia Teisėsaugos, Nusikalstamų ir Dalinai Nusikalstamų frakcijų atstovai; 16. Darbo sutartis negali viršyti 30.000 serverio valiutos, kai atranką rengia Neutralių frakcijų atstovai; 17. Kiekviena firma turi teisę į atrankos pratęsimą, jei atrankos metu nesurinko norimo skaičiaus darbuotojo. Pratęsimas gali vykti tada, kai jis nesutampa su kitos firmos atranka; 18. Vykdant nuolatinę atranką privaloma analizuoti kandidatus į darbą, privaloma paminėti, dėl ko jie nepateko į šią firmą; 19. Teisėsaugos, Dalinai Nusikalstamų ir Neutralių firmų darbuotojai gali migruoti tarp savo frakcijų, t.y Fūristai gali pereiti pas Transporterius, S.W.A.T. pas Policininkus ar Apsauginius ir pnš. Kiekvieną apmainytą darbuotoją reikia įrašyti į darbuotojų archyvą. Apsimainymo metu pinigai iš žaidėjų nėra imami. Teisėsauga Teisėsaugos frakciją sudaro šios firmos - S.W.A.T. (kas kadenciją keičiasi su FTB Agentais), FTB Agentai (kas kadenciją keičiasi su S.W.A.T.) ir Policija+Apsauga; Serveryje vienu metu gali gyvuoti tik dvi Teisėsaugos firmos - S.W.A.T. kartu su Policija+Apsauga arba FTB Agentai kartu su Policija+Apsauga; Teisėsaugos firmos privalo palaikyti bendrąją tvarką miesteliuose, stabdyti nusikalstamą veiklą, prižiūrėti paprastų civilių ir kitų firmų darbuotojų drausmę ir tvarką; Teisėsaugos frakcijos privalo vykdyti į grobimus, okupacijas, susišaudymus, DM darymus, riaušes, ginklų konvojus ir kitas veiklas, kurioje yra nusikalstama veikla; Teisėsauga gali vykdyti šturmus, reidus, kratas, izoliacijas, budėjimus ir kitas veiklas. TEISĖSAUGOS PAREIGYBĖS 1. Teisėsaugai draudžiama piktnaudžiauti turimomis galiomis ir darbine patirtimi, t.y jie negali be priežasties šaudyti su gautais ginklais, naudoti šaltojo ginklo be priežasties, įtarti, rakinti, netinkamai duoti baudas ir pnš.; 2. Teisėsaugai draudžiama rakinti grupelę žmonių, kai joje yra bent 5 žaidėjai. Taip pat Teisėsaugos frakcijos atstovai negali rakinti įvairių veiklų metu, juos įtarti ir kitaip trukdyti veiklas; 3. Teisėsauga negali rakinti ir įtarti žaidėjų šiuose vietose: Fūristų pasikrovimo aikštelėje; Dylerių bazėje bei ant jos platformos; Fūristų bazėje (negalioja takelis iki vartų); Baikerių bazės interjere; Transporterių garaže; Klubų bazėse; Gaujų teritorijose. 4. Teisėsaugai draudžiama turėti ryšius su Nusikalstamomis ar Dalinai Nusikalstamomis frakcijomis. Šie negali naudotis šių frakcijų paslaugomis, vartoti narkotikus, rūkyti žolę, padėti pardavinėti prekes ar pravežti krovinius; 5. Teisėsauga privalo vykti į Nusikalstamų ir Dalinai Nusikalstamų (jei protestas - ir Neutralių) firmų veiksmus, net ir tada kai yra susirinkimas, treniruotė, apmokymai, pertrauka, atranka (išimtis, jei atranką veda vienas valdžios atstovas, o kitų valdžios atstovų nėra); 6. Teisėsauga bet kada gali stabdyti serverio žaidėjus patikrinimui, net ir tada, kai jie neturi įtarimo lygio: Policija gali tikrinti visus serverio žaidėjus išskyrus Fūristus bei Dylerius. Reidų metu Policija gali tikrinti bet kurį serverio žaidėją; S.W.A.T. ar FTB Agentai gali tikrinti bet kurį serverio žaidėją bet kuriuo paros metu; Policija gali dėti įtarimą bet kuriam serverio žaidėjui, nors kai kurių tikrinti ir negali, įskaitant ir Fūristus (tikrinti su priekaba negalima, bet galima dėti įtarimą už NON-RP) ir Dylerius, bausti bet kurį serverio žaidėją už pažeidimus; S.W.A.T. arba FTB Agentų aukščiausio rango nariai gali dirbti be darbinės uniformos, tikrinti, įtarti ir pasodinti į kalėjimą. Tokių aukščiausio rango narių firmoje gali būti iki 5 (be valdžios atstovų). 7. Teisėsauga privalo suteikti kiekvienam serverio žaidėjui baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo, išskyrus: Kai bauda būna duota, tačiau žaidėjas vis tiek daro pažeidimus; Kai žaidėjas yra Nusikalstamų Frakcijų (Baikeriai, Gauja, Klubas, Dyleriai) atstovas. Tokiems asmenims baudos nėra taikomos; Kai žaidėjas yra Dalinai Nusikalstamų frakcijų atstovas (Fūristai ir Transporteriai) privaloma duoti jam baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo, išskyrus tuos atvejus, kai šie yra po nusikalstamos veiklos (baudos nedalinamos vieną valandą); Apsaugos darbuotojams baudos duodamos iki bet kiek įtarimo, kadangi šie yra Teisėsaugos atstovai; Kai žaidėjas yra serverio direktorius ar pavaduotojas - jam duodama bauda iki 25 įtarimo (išskyrus Nusikalstamų frakcijų valdžios atstovus); Fūristų ir Transporterių valdžios atstovams suteikiamos baudos iki 15 žvaigždučių įtarimo; Kai žaidėjas yra LMG komandos narys - jam duodama bauda iki 25 įtarimo. 8. Draudžiama Teisėsaugos atstovams užtverti įvažiavimus į miestelius, tačiau šie gali pasidėti porą kliūčių patikrinimui, neužtverdami kelio; Važiavimas geležinkeliu yra laikomas NON-RP; Dėti kliūtis privaloma taip, kad būtų normalus pravažiavimas. 9. Kiekviena Teisėsaugos frakcija gali atlikti po vieną komendanto valandą, t.y kiekviena firma turi po vieną komendanto valandą per dieną, kai nėra dalinamos baudos serverio žaidėjams. Policija+Apsauga skaitosi kaip viena firma, tad jie turi tik vieną komendanto valandą per dieną; 10. Teisėsaugos atstovai privalo turėti įtarimus už kiekvieną įtarimą, už įtarimo uždėjimo įrodymų neturėjimą asmuo gali būti užblokuotas, išmestas iš darbo: Įtariant žaidėją privaloma turėti įrodymus, šie įrodymai galioja 30 minučių. Nepatenkintas asmuo uždėtu įtarimu turi pateikti papeikimą per 30 minučių nuo uždėjimo laiko; Už narkotikus, nelegalias prekes, važiavimą be diržo/technikinės, girtumą ar apsvaigimą įtarimas uždedamas automatiškai; Radus narkotikų, Teisėsaugos atstovai privalo juos atimti. Jei žaidėjui buvo uždėtas įtarimas už šaudymą, Teisėsaugos atstovas gali atimti ginklus; Draudžiama įtarti žaidėją du kartus už tą patį dalyką. Nesiskaito, kai žaidėjui yra duodama bauda, o jis vėl padaro tą patį pažeidimą; Jei žaidėjui uždėjote netinkamą įtarimą - privalote duoti jam baudą bei grąžinti pinigus; Įtarimas už pažeidimą dėl neįjungtų šviesų galioja tarp 21 valandos vakaro ir 6 valandos ryto; Įrodymai per /pzu negalioja. 11. Teisėsauga negali daryti DM miesteliuose ir už jų ribų, įvairių susišaudymų, nesilaikyti eismo taisyklių, daryti riaušių; 12. Teisėsauga negali kištis į Nusikalstamų ir Dalinai Nusikalstamų grupuočių pykčius; 13. Dėti įtarimą už miestelių ribų yra griežtai draudžiama, nebent turite įrodymus, kai žaidėjas pažeidė taisykles miesteliuose; 14. Kiekvienas naujai įdarbintas žaidėjas pirmiausia privalo išdirbti Apsaugoje 5 dienas ir tik po 5 dienų gali būti priimtas į Policijos firmą. Apsaugos firma tampa lyg akademija, kurią praėjęs gali dirbti Policijoje. Nesvarbu, kokį statusą žaidėjas turi serveryje (išskyrus komandos narius ir su laisvadieniais kitų firmų valdžios atstovus), visi turi pradėti nuo Apsaugos. Direktorius su pavaduotojais iš karto gali darbintis į Policiją, tačiau rekomenduojama palikti vieną ar kelius atsakingus asmenis už Apsaugą ir kitus už Policiją; 15. Apsaugos darbuotojai į pagrindinę Teisėsaugos grandį - S.W.A.T. (palikus direktoriui - FTB), negali pereiti. Šie gali pereiti į pagrindinę Teisėsaugos grandį tik tada, kada yra įdarbinti Policijoje. S.W.A.T. firmos darbuotojai gali pereiti savo nuožiūra arba į Policiją, arba į Apsaugą, tačiau jei pereina į Apsaugą, ten turi praeiti 5 dienų akademiją. 16. Jei Neutralios firmos daro protestą, jį numalšinti vyksta tik Policija+Apsauga, S.W.A.T. (FTB) nesikiša. TEISĖSAUGOS VEIKLOS Teisėsauga gali daryti kratas: Kratos yra skirstamos į paprastąsias ir į valdžios atstovų kratas; Paprastųjų kratų metu Teisėsaugos atstovai atvyksta į tam tikrą vietą ir joje "ieško nelegalių prekių" 20 minučių. Kratos metu Nusikalstoma ar Dalinai Nusikalstoma frakcija turi atsiimti savo teritoriją, jei to nepadaro - moka Teisėsaugos frakcijai 300.000 serverio valiutos. Jei Teisėsaugai nepavyksta išbūti teritorijoje 20 minučių - susimoka Nusikalstomai ar Dalinai Nusikalstomai frakcijai 400.000 serverio valiutos; Paprastųjų kratų vietos - Dylerių bazė, Fūristų bazė (ne ofisas), Fūristų pasikrovimas, Transporterių bazė (ne garažas), Gaujų teritorijos; Kratas galima daryti tik prieš tos kratos vietos valdančius asmenis, t.y Dylerių bazę prieš dylerius, Fūristų pasikrovimą ir Fūristų bazę prieš fūristus, Transporterių bazę prieš transporterius, Gaujų teritorijas prieš gaujas. Klubuose ir baikerių firmoje kratų daryti negalima; Į kratų teritorijas galima patekti su kliūtimis, tačiau paskelbus, kad vyksta krata, kliūčių būti negali; Kratas galima daryti tik tada, kai kratos teritorijoje nėra daugiau kaip 3 judančių žaidėjų; Kiekviena Teisėsaugos frakciją per dieną turi po 1 kratą, kratų kartu daryti Teisėsaugos firmos negali. Krata skaitoma išvalyta, kai teritorijoje nėra nei vieno Teisėsaugos atstovo. Valdžios atstovų kratų metu Teisėsaugos atstovai gali "pagrobti" Nusikalstamų ar Dalinai Nusikalstamų firmų valdžios atstovus (tik direktorius ir pavaduotojus). Juos surakinę, Teisėsaugos atstovai veža žaidėją į savo bazę ir tada paskelbia viešai, kad tos firmos valdžios atstovas yra po tam tikros firmos krata. Nusikalstamų frakcijų atstovai privalo išlaisvinti savo firmos lyderį, tam jie turi 20 minučių. To nepadarę, Nusikalstamų ar Dalinai Nusikalstamų firmų atstovai turi susimokėti Teisėsaugai 400.000 serverio valiutos, o jei išlaisvina - Teisėsauga moka 300.000 serverio valiutos kompensaciją; Surakintas valdžios atstovas turi būti paliktas prie įdarbinimo ikonos Teisėsaugos firmos bazėje; Bazėje negali būti naudojamos kliūtys, tik transportas. Vartai privalo būti atidaryti; Valdžios lyderis skaitomas išlaisvintas tada, kai jį nusiveža į savo bazę Nusikalstamų ar Dalinai Nusikalstamų darbuotojai arba po to kai, kai išvalo visą bazė nuo Teisėsaugos firmos atstovų; Po veiksmo privaloma atrakinti firmos valdžios atstovą; Kai yra grobiamas valdžios atstovas, Teisėsaugai draudžiama lipti ant savo pickup, kad negalėtų gydytis. Teisėsauga gali daryti šturmus: Šturmus gali vykdyti tik S.W.A.T. ir FTB Agentų firmos; Šturmas gali būti pradėtas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamų grupuočių bazėje(ar kitoje šturmo vietovėje) yra 3 gaudomi asmenys; Šturmo metu galima naudoti kliūtis, tačiau negalima rakinti, įtarti, naudoti tazerio; Šturmo metu negalima gydytis, naudoti teleportacijos komandų į šturmo lokaciją; Šturmas maksimaliai gali vykti 10 minučių; Šturmo metu, nusikaltėliams griežtai draudžiama slėptis dylerių interjere, fūristų ofise; Šturmuotojai į šturmą gali grįžti iki tol, kol nusikaltėliai nepaskelbė jog bazė buvo apginta, po tokio skelbimo grįžti griežtai draudžiama; Bėgti nuo šturmo nėra draudžiama; Šturmas gali būti daromas kas valanda; Po šturmo išvalymo arba išlaikymo SWAT ar FTB Agentų darbuotojai turi lygiai 30 sekundžių pasišalinti iš bazės ribų, to nepadarius per šį laiką gali būti baudžiami. Teisėsauga gali daryti reidus: Reidus gali vykdyti tik Policijos+Apsaugos firma. Reidus galima daryti du kartus per dieną; Reidai gali trukti 15 minučių; Jei teisėsauga reido metu aptinka 5 pažeidėjus iš Direktorių Prižiūrėtojo gali pasiimti 100.000 serverio valiutos išpirką; Reidus galima vykdyti bet kuriuo paros metu; Reidų metu Policija įgauna teisę tikrinti visus serverio žaidėjus (fūristai su priekabomis ir dyleriai); Reido metu teisėsauga gali rakinti, naudoti tazerį, dėti itarimą už pažeidimus ir sodinti į kalėjimą; Apie reido pradžią ir pabaigą teisėsaugos valdžia privalo paskelbti per /d (pavyzdys "Policininkai reiduoja miesteliuose iki 20:15", "Policininkai baigė reidą bei sėkmingai kimba į darbus"). Nusikalstamos grupuotės Nusikalstamas grupuotes sudaro Dylerių firma; Nusikalstamos grupuotės turi vykti į visas veiklas, vykdomas prieš jas; Nusikalstamos grupuotės gali organizuoti grobimus, okupacijas, susišaudymus, riaušes, DM darymą ir kitas nelegalias veiklas. NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ PAREIGYBĖS 1. Nusikalstamos firmos gali teikti savo paslaugas bet kada ir bet kur. Apie tai galima paskelbti viešu skelbimu; 2. Kiekvienos nusikalstamos firmos nariai turi teisę dalyvauti gaujų veiksmuose, tačiau vienu metu gaujos veiksme negali būti daugiau, kaip 4 tos pačios nusikalstamos frakcijos darbuotojų; 3. Nusikalstamos grupuotės gali dirbti be uniformos ir transporto priemonės, jeigu priklauso aukščiausiam darbo rangui ar būriui (apie tai privalo būti parašyta darbo skiltyje). NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ VEIKLOS Nusikalstamos grupuotės gali daryti ne tik grobimus, bet ir okupacijas: Nusikalstamos firmos gali vykdyti okupacijas praktiškai bet kur, okupacijoms galioja visos grobimo taisyklės, išskyrus žolės putimo - žolę pusti galite bet kada; Teisėsauga privalo reaguoti bei malšinti okupaciją, visos Teisėsaugos firmos vyksta į okupaciją; Nusikalstamos grupuotės okupacijas gali daryti kartu su gaujomis ar Dalinai Nusikalstamomis grupuotėmis; Nusikalstamos grupuotės gali daryti ginklų konvojus: Dyleriai turi teisę gabentis ginklus iš Las-Venturas miesto, kitaip tariant - organizuoti ginklų konvojų; Dyleriai gali organizuoti ginklų konvojų tik prieš S.W.A.T. arba FTB Agentų firmą; Prieš organizuojant konvojų, privaloma nuotrauka, kuomet yra prisijungę bent 8 S.W.A.T. ar FTB Agentų firmos darbuotojų bei valdžios atstovas kuris nėra AFK ilgiau nė 10 minučių; Nuotraukos galioja 15 min.; Ginklų konvojaus metu Teisėsaugai komandai yra draudžiama, dėti kliūtis, rakinti, įtarti, naudoti tazerį, spyglius; Ginklų konovjaus metu SWAT komandai yra draudžiama daryti /ateles prie Dylerių bazės, statyti žmones prie balto tilto, statyti mašinų blokadas prie balto tilto; Visas veiksmas turi vykti važiuojant arba vejantis furgonus, juos taranuojant iš šonų. Draudžiama „pasiruošti“ bei pastatyti mašinų blokadas dylerių maršrute - taip suprantame, jog nelegalių pervežimų metu realybėje taip yra efektingiausiai sustabdomi tokie dalykai, tačiau tokiu atveju būtų tiesiog per lengva teisėsaugai sustabdyti ginklų pervežimus; Ginklų konvojaus principas - dyleriai nuvažiuoja į LV sandėlį, pradeda krautis 2 Burritos ginklų (privalo būti skelbimas, jog pradedama krautis ginklus, ginklų vertė. Pasikrovus ginklus, dylerių valdžia turi paskelbti skelbimą jog konvojus pradedamas vežti, tada šie turi pargabenti juos į Dylerių bazę bei iškrauti tam tikrame garaže, taip pat turi atsirasti skelbimas jog pradedamas konvojaus iškrovimas; Pasikrovimo laikotarpis - 5 minutės, išsikrovimo laikotarpis - 5 minutės. Pasikrovimo, išsikrovimo metu prie kiekvieno Burrito vairų privalo sėdėti dyleris. Vykstant ginklų pervežimui S.W.A.T. ar FTB Agentų komanda gali lipti, veržtis į dylerių bazę taip siekiant sustabdyti konvojaus išsikrovimą. Dylerių firmos bazės vartai privalo būti atidaryti vykstant ginklų konvojui; Tiek Dyleriams, tiek S.W.A.T. ar FTB Agentams gali padėti Mechanikų firmos darbuotojai; Teisėsaugos komandai leidžiama naudoti tik darbines tr. priemones, galima naudoti visas darbines tr. priemones tačiau draudžiama purkšti vandenį konvojaus metu; Teisėsaugos komanda negali daryti Drive-By konvojaus metu, Dyleriai gali. Teisėsaugos komandai nėra draudžiama šaudyti nuo mašinų stogų; Konvojaus metu galima tiek šaudyti į Burritos, tiek bandyti juos apversti; Konvojaus metu draudžiama naudotis Admin, VIP komandomis, mašinas gydyti gali tik mechanikai; Konvojaus pasikrovimo sandėliai: Pirmasis sandėlis (1x1 - 400.000 serverio valiutos) NUOTRAUKA Antrasis sandėlis (1x1 - 500.000 serverio valiutos) NUOTRAUKA Ginklų konvojų dyleriai gali organizuoti vieną kartą per dieną; Sėkmingai pristačius, iškrovus 2 Burritos - S.W.A.T. ar FTB Agentų komanda privalo sumokėti pilną pinigų sumą dyleriams. Teisėsaugos komandai sunaikinus abu Burritos - dyleriai sumoka pilną konvojaus vertę kažkuriai Teisėsaugos firmai; Konvojaus išsikrovimo garažas NUOTRAUKA Dalinai nusikalstamos grupuotės Dalinai Nusikalstamos frakcijos firmos - Fūristai bei Transporteriai; Dalinai Nusikalstamos grupuotės koncentruojasi ne į tik savo darbo specifiką, tačiau į šiokią tokią nusikalstamą veiklą Dalinai Nusikalstamos grupuotės gali grobti, okupuoti, reketuoti, daryti susišaudymus, DM miesteliuose, kelti riaušes, daryti nelegalias siuntas, sandėlių apiplėšimus ir kitas veiklas. DALINAI NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ PAREIGYBĖS 1. Dalinai Nusikalstamos firmos gali teikti savo paslaugas bet kada ir bet kur. Apie tai galima paskelbti viešu skelbimu; 2. Dalinai Nusikalstamų grupuočių nariai negali priklausyti gaujoms; 3. Transporterių firma gali padėti kitoms nusikalstamoms ar dalinai nusikalstamoms firmoms teikdamos savo paslaugas; 4. Transporteriai ir Fūristai gali kariauti tarpusavyje. Transporteriai ar Fūristai gali kariauti su klubais ar gaujomis; 5. Fūristams ir Transporteriams po nusikalstamų veiklų (grobimai, susišaudymai, okupacijos, nelegalios siuntos) negali būti suteikiamos baudos vieną valandą. Visais kitais atvejais Fūristams ir Transporteriams privaloma suteikti baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo; 6. Dalinai nusikalstamos firmos negali būti gaujiniais, tačiau gali padėti jiems veiksmuose (tarkime S.W.A.T. šturmuoja Gaują, šie galėtų atvykti į pagalbą). DALINAI NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ VEIKLOS Tiek Fūristai, tiek Transporteriai gali reketuoti: Reketuoti firmos gali tik tuo atveju, kai kariauja tarpusavyje; Reketas vyksta Fūristų bazėje (ne ofise) ir Transporterių bazėje (ne ofise). Už kiekvieną sėkmingai išlaikytą laiko tarpą priteisiama 50.000 serverio valiutos išpirka, laiko tarpas yra 5 minutės, ilgiausiai galima laikyti 20 minučių; Rekete gali dalyvauti tik toks firmos darbuotojai, privaloma, kad kitos firmos būtų bent 8 prisijungę žaidėjai bei valdžios narys (prisijungęs, o ne AFK); Per dieną daugiausiai galima padaryti du reketus. Tiek Fūristai, tiek Transporteriai gali grobti, apie tai plačiau paaiškinta grobimo procese. Fūristai kartu su Transporteriais gali vykdyti nelegalias siuntas: Nelegalių siuntų principas - Fūristai su savo transporto priemonėmis, o Transporteriai su savo, kartu pasikrauna narkotikų siuntą Fūristų pasikrovime. Kai visi pasikrauna, Fūristų ir Transporterių firmų valdžios atstovai turi paskelbti, jog yra gabenama nelegali siunta. Vykstant siuntai, Fūristų firmos darbuotojai vairuoja ir stengiasi pristatyti krovinį, o tuo metu Transporteriai turi stengtis, kad Fūristų nesurakintų Teisėsaugos atstovai, taip jie gali šaudyti, daužyti Teisėsaugos transportą, trukdyti jiems. Jei Fūristų darbuotojai iškrauna bent 5 narkotikų siuntas - šie iš S.W.A.T. ar FTB Agentų prisiteisia po 200.000 serverio valiutos (Teisėsauga turi sumokėti 200.000 tiek Fūristam, tiek Transporteriams). Jei Fūristams nepavyksta pristatyti 5 krovinių narkotikų, šie kartu su Transporteriais susimoka S.W.A.T. ar FTB Agentų valdžiai po 150.000 serverio valiutos (tiek Fūristai, tiek Transporteriai moka Teisėsaugai); Siuntų metų Fūristų valdžia gali gudrauti - vežti ne visus krovinius su narkotikais, šie gali vežti ir telefonus ar kažką kitą, tik tam, kad apgautų Teisėsaugos darbuotojus, tačiau vis tiek būtina iškrauti bent 5 narkotikų siuntas; Teisėsaugos darbuotojai gali tikrinti, rakinti ar įtarti tik nuo balto, pasienio ar raudono tilto pabaigos bei visose miestelių ribose; Fūristų valdžia privalo turėti įrodymus, kad iškrovė bent 5 narkotikų krovinius, jei neturi įrodymų - kartu su Transporteriais susimoka Teisėsaugai; Fūristai, jei nėra Transporterių valdžios gali vieni daryti nelegalias siuntas, tačiau jei jis yra - be jų daryti draudžiama. Fūristai kartu su Transporteriais gali vykdyti okupacijas: Dalinai Nusikalstamos firmos gali vykdyti okupacijas praktiškai bet kur, okupacijoms galioja visos grobimo taisyklės, išskyrus žolės putimo - žolę pusti galite bet kada; Teisėsauga privalo reaguoti bei malšinti okupaciją, visos Teisėsaugos firmos vyksta į okupaciją; Dalinai Nusikalstamos grupuotės okupacijas gali daryti kartu su kitomis Nusikalstamomis grupuotėmis. Fūristai gali vykdyti sandėlių apiplėšimus: Fūristai turi teisę 1 kartą per dieną užgrobti Dylerių LV ginklų sandėlį; Sandėliai yra vienas prie kito, todėl grobimas skaitysis kaip abiejų sandėlių užgrobimas; Užgrobus sandėlį Fūristai privalo jį laikyti 20 minučių, sandėlį atgrobinėja dyleriai, sandėlio išpirka 200.000 serverio valiutos bei Fūristams išlaikius sandėlio grobimą - dyleriai tą dieną negali vykdyti ginklų vežimo iš LV miesto prieš S.W.A.T. ar FTB Agentų firmas Neišlaikius grobimo Fūristai privalo sumokėti 100.000 kompensacijos Dyleriams už išpuolį. Neutralios firmos Neutralias firmas sudaro - Medikai ir Mechanikai; Neutralios firmos turi dirbti pagal savo darbo specifiką bei teikti savo paslaugas firmoms bei serverio žaidėjams; Neutralios firmos gali rengti įvairius renginius, protestus, budėjimus, nuolaidų valandas ir kt.. NEUTRALIŲ FIRMŲ PAREIGYBĖS Neutralios firmos negali dalyvauti gaujų veiklose; Veiksmo metu gydančiųjų medikų maksimaliai gali būti po tris vienai frakcijai. Karo medikų gali būti iki 2 vienoje grobiamoje pusėje, tačiau karo medikai privalo būti pasiskirstę po lygiai abiejose pusėse, t.y. jei yra 2 karo medikai vienoje pusėje, o kitoje pusėje nėra nė vieno - vienas iš karo medikų privalo pereiti į kitą pusę; Karo medikai gali pūsti žolę tiek už nusikalstamą, tiek už teisėsaugos pusę; Karo medikai esantys teisėsaugos pusėje privalo naudoti 70 ID aprangą; karo medikai esantys nusikalstamoje pusėje privalo naudoti 143 ID aprangą; Karo medikai gali tiek šaudyti, tiek gydyti grobimų metu; Karo medikais gali būti tik aukščiausiojo lygio medikai, apie juos turi būti sukurta speciali tema forume, surašyti darbuotojai esantys karo medikai; Karo, bei paprastiems medikams leidžiama teleportuotis į grobiamąją lokaciją; Neutralios firmos gali dirbti be uniformos ir transporto priemonės, jeigu priklauso aukščiausiam darbo rangui ar būriui (apie tai privalo būti parašyta darbo skiltyje); Mechanikai gali daryti DM miesteliuose, tačiau po tokios veiklos jeims baudos nėra suteikiamos. NEUTRALIŲ FIRMŲ VEIKLOS Neutralios firmos gali daryti protestus: Protestus gali rengti tiek Medikai, tiek Mechanikai. Firmos gali rengti protestus arba po vieną, arba kartu; Į protestą vyksta tik Policija+Apsauga. Protestą galima daryti tik tada, kai yra šios firmos valdžia, ji turi būti prisijungusi, o ne AFK; Protestuose gali dalyvauti paprasti civiliai, tačiau juose negali būti kitų firmų žaidėjų; Protestus organizuoti galima šiose vietovėse: teismo salėje, žvejybos turguje, ant ūkininkų kalno; Protesto metu nėra draudžiama naudotis medikų paslaugomis, draudžiama naudoti psichotropines medžiagas, ginklus, ADMIN/VIP komandas. Grįžti į protestą nėra draudžiama; Protesto trukmė - 20 minučių; Už nesėkmingus protestus neutraliosios firmos privalo kompensuoti kiekvieną dalyvavusią teisėsaugos firmą po 100.000; Už sėkmingus protestus neutraliosios firmos turi teisę į papildomą laisvadienį tai savaitei, 200.000 serverio valiutos, vieną grobimą prieš teisėsaugą; Protestas gali būti rengiamas 3 kartus per savaitę. Grobti tam tikrus pastatus ar žaidėjus gali tik Nusikalstamos firmos, Dalinai Nusikalstamos firmos (išimtis Neutralios firmos, kai išlaiko protestus) Grobimai skirsto į tris tipus - nelemituotus grobimus, limituotus grobimus, žmonių grobimu: Nelimituotų grobimų vietos: a) Bet kokios Nusikalstamų ar Dalinai Nusikalstamų grupuočių bazės - Dylerių, Fūristų, Transporterių, Gaujų, Klubų bazės. Į šias bazes galima patekti įsėdus per vartus į transporto priemonę. Grobimai darbų bazėse vyksta dėl to, jog tai yra kiekvienos firmos tvirtovė. Grobdami šią vietą labiausiai pažeisite firmos branduolį, darbuotojai nesijaus tokie saugūs, bus pasimetę ir neužtikrinti. Grobiama 15 minučių. b) Viešbutis - klasikinis /vt 2 miestelyje esantis pastatas, kuris yra vienas iš populiariausių grobimų pasirinkimų tarp grobėjų. Šioje vietoje žaidėjai turi nusipirkę prašmatnius viešbučių kambarius, tad Teisėsaugos atstovai privalo juos apsaugoti nuo nusikaltėliu, lygiai taip pat apsaugant Viešbučio turtą. Šiuo metu galima grobti tik viešbučio priekį (laiptukus). Viešbutyje galima maksimaliai padėti 3 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos c) Apsaugos rūsys - dažnai naudotas, tačiau pamirštas pastatas, priklausantis Apsaugos firmai. Pastato rūsyje yra gaminamos įvairios pramonei skirtos medžiagos, tačiau grobėjus vilioja ne tai kas yra gamina, o kas saugoma Apsaugos rūsyje. Apsaugos rūsys ypatingas tuo, kad jame saugomi itin vertingi ginklai bei konfiskuotos narkotinės medžiagos. Nusikalstamos ar Dalinai nusikalstamos grupuotės gali grobti tik Apsaugos rūsį, t.y prieš paskutinę erdvę, kuri yra plati, kurioje yra kolonos, už kurių galima slėptis. Jei grobėjai nori, gali prisiartinti arčiau, iki kur galima prieiti pavaizduota nuotraukose. Draudžiama lįsti į paskutinį kambariuką, kuris yra už galinių durų. Teisėsauga rūsyje gali pasidėti daugiausiai 5 kliūtis. Į Apsaugos bazę galima patekti įsėdus į tr. priemonę per vartus. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos d) Caligula's Casino - taip pat viena populiariausių grobimo vietų, populiari dėl savo lošimų žetonų vertės bei lošimų automatų, kuriuose yra itin daug pinigų. Grobti galima tik šio pastato laiptukus, priekio ir paskutinio kambario - negalima. Teisėsauga šiame pastate gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos e) Las Venturas Flying School - dar vienas pastatas esantis Las-Venturas mieste, LV oro uoste, šalia milžiniško garažo. Šio pastato reikšmė itin svarbi, čia mokosi skraidyti stipriausi viso pasaulio lėktuvų pilotai. Grobėjai dažnai pasirenka šią vietą dėl kasų, kuriose yra itin daug pinigų, nes mokslai už pilotavimą yra kosminiai. Teisėsauga čia gali dėti nelimituotą kiekį kliūčų. Grobiantieji gali būti pastato apačioje ar ant stogo. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos f) Motelis - FC miestelyje pastatytas pastas, kuriame apsistoja turistai. Grobiantieji dažniausiai grobia šį pastatą dėl turistų pinigų bei vertingų jų dalykų. Teisėsauga čia gali dėti nelimituotą kiekį kliūčių, o grobiantieji privalo likti šio motelio teritorijoje. Grobiama 15minučių. Grobiamos vietos nuotraukos g) FC Kalnas - buvusi viena populiarusių grobiamų vietų, ją dažniausiai grobią dėl brangių kosminių įrenginių, kurie yra pastatyti ant kalto, tačiau šiais laikais labiau dėl brangių mašinų, kurios kartais nuo karto apsilanko ant šio kalno. Grobėjai gali užimti tik šio kalno viršų ant platformos, draudžiama slėptis kalno gale šalia antenos, tačiau galima šiek tiek pabėgioti į priekį, prie akmenų. Teisėsauga gali nelimituotai dėti kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos h) A4 skydinė - nauja vieta, kurią sugalvojo grobti nusikaltėliai dėl didelio alyvos kiekio. Taip pat čia yra vertingos elektros saugyklos. Šioje vietoje galima grobti tik pirmąjį kambariuką, toliau bėgti yra draudžiama. Teisėsauga čia gali padėti daugiausiai 2 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos i) Žvejybos tiltas - šiuo metu naujai atsiradusi vieta tarp grobėjų, kuri yra populiari dėl vertingų žuvų siuntų. Čia grobėjai privalo būti tilto teritorijoje, šalia tilto ant žemės būti negali. Teisėsauga čia gali dėti nelimituotą kiekį kliūčių. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos y) SF oro uosto tunelis - populiariausia SF oro uosto vieta, kuri jungia du šio oro uosto išvažiavimus. Grobiantieji gali laikyti tik tunelio galą, kuris yra pavaizduotas nuotraukose. Teisėsauga daugiausiai gali dėti 4 kliūtis, o šie pro tunelio pradžią įvažiuoti negali. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos j) SF metro stotis - itin reikšminga vieta San Fierro mieste, kurią pasiekia miesto traukiniai ir metro. Ši vieta mėgstama dėl turistų apiplėšinėjimų ir kasos aparatų švarinimų. Grobiantieji gali būti tik metro pastate, ant bėgių jų neturi būti. Teisėsauga į pastatą gali patekti pro visas puses, o kliūtis čia jie gali dėti 4 kartus. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos k) Wang cars - turtuolių prabangių automobilių salonas, kuris yra itin populiarus dėl nusikaltėlių ne tik dėl prabangių automobilių, bet ir dėl juose paslėptų nelegalių medžiagų. Nusikaltėliai čia gali būti abejose interjero aukštuose, jiems nėra draudžiama išbėgti į kiemą, tačiau yra privaloma būti Wang Cars teritorijoje. Teisėsauga čia gali dėti bet kiek kliūčių. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos l) Stadionas - senas geras stadionas, kuris buvo populiarus visais laikais. Šį pastatą grobiama dėl itin senų retro automobilių, kurie yra labai vertingi juodojoje rinkoje. Šiame pastate grobiantieji gali būti arba stadiono pradžioje arba stadione gale. Draudžiama būti ant stogelio. Teisėsauga čia gali dėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos m) Pasienis - daug kam pamiršta vieta, tačiau vertinga tuo, kad galima apiplėšti pro šalį važiuojančius asmenis bei tam tikrus gabenamus krovinius. Taip pat nusikaltėliai čia susigrąžina konfiskuotas nelegalias medžiagas ar ginklus. Grobimo metu privaloma būti vienoje pusėje vartų, draudžiama bėgioti toliau už tilto. Teisėsauga gali dėti bet kiek kliūčių. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos n) LS atsargų bazė - Los Santos mieste įsikūręs Maxima parduotuvės sandėlys, kuriame yra vertingų krovinių bei siuntų. Šioje vietoje grobėjai gali būti tik iki fūrų priekabų, į sandėlio vidų ar teritorijos galą bėgti draudžiama. Teisėsauga daugiausiai gali padėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos o) LS vyriausybė - labiausiai saugoma Los Santos miesto vieta, kurioje dirba atsakingi asmenys dėl viso miesto. Čia patekti galima per tris puses, grobiantieji privalo laikyti vyriausybės vidinį kiemelį, o už jo ribų bėgti draudžiama. Teisėsauga čia gali dėti neribotą kiekį kliūčių. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos p) Atrakcionai - prabangi vieta Los Santos mieste, čia dažniausiai lankosi turistai, kurie yra itin turtingi, dažniausiai šie būna su vaikais. Nusikaltėliai čia gali grobti tik galą, priekinėse parduotuvėse būti negalima. Teisėsauga čia gali pasidėti daugiausiai 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamų vietos nuotraukos r) /vt 1 tunelis - itin svarbi susisiekimo vieta, per kurią galima patekti link /vt 1 miestelio. Grobiantieji privalo likti tunelyje, o Teisėsauga gali patekti per abi puses. Kliūčių čia dėti negalima. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos s) LS vila - turtingo multimilijonieriaus vila, kurioje yra užrakinti turtai. Grobiantieji privalo būti šios vilos teritorijoje, o Teisėauga gali dėti kiek tik nori kliūčių. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos t) LS rūmai - Los Santos buvusio mero rezidencija, kuris šiuo metu joje gyvena. Čia paslėpta didžiuliai turtai, garažuose prabangios mašinos, o rūsiuose daug nelegalių medžiagų. Galima grobti tik šių rumų stogelį, ant laiptukų stovėti negalima. Teisėsauga gali naudoti kiek tik nori kliūčių. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos u) Botanikos sodas - Los Santos esantis botanikos sodas populiarus tuo, kad jame auginamos kanapės. Grobiantieji dažnai atvyksta ir dėl kitų psichotropinių medžiagų, iš kurių populiariausia - grybukai. Nusikaltėliai gali grobti tik botanikos sodo priekį, į patį galą už stiklo bėgti negalima. Teisėsauga čia turi 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos Limituotų grobimų vietos: a) Picerija (10x10) - /vt 2 miestelyje įsikūrusi piceriją, kuri seniau buvo pamėgta nusikaltėlių. Čia nusikaltėliai plūsta dėl pinigų, kurie yra kasos aparatuose. Teisėsauga viduje gali pasidėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos b) Regitra (7x7)- Las-Venturas mieste įsikūrusi vairavimo mokykla traukia jaunus žmones, kurie turi pinigų. Teisėsauga čia gali dėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos c) Maxima (5x5) - /vt 1 miestelyje įsikūrusi parduotuvė, dažniausiai grobiama dėl kasoje esančių pinigų, tačiau kartais ir dėl maisto. Teisėsauga čia kliūčių dėti negali. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos d) Kovos menų salė (10x10) - sakoma, kad čia paslėpti karate meistrų turtai. Dauguma nusikaltėlių grobia šią vietą dėl smalsumo, tačiau kai kurie pasiima vertingus daiktus iš Azijos. Teisėsauga gali pasidėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos e) Bokso salė (7x7) - grobiama dažniausiai dėl brangios sportinės aprangos bei treniruoklių, tačiau dažnai patys boksininkai piniginėse turi nemažą sumelę šlamančių. Teisėsauga čia kliūčių dėti negali. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos f) Klubas (10x10) - pastatas įsikūręs /vt 3 miestelyje. Seniau buvo populiarus grobiamų pastatų sąraše, tačiau pasikeitė savininkai ir šis klubas apmirė. Dabar nusikaltėliai renkasi šią vietą dėl gėrimų ir nelegalių medžiagų. Teisėsauga gali dėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos Žaidėjų grobimų vietos: a) LV garažas - nusikaltėliai gali būti ant stogo, teisėsauga gali dėti bet kiek kliūčių. Grobiama 20 minučių. Vieta, kurioje reikia laikyti pagrobtą žaidėją b) LVPD garažas - nusikaltėliai gali būti arba garaže ant žemės, arba garaže po žeme (išsirinkti vieną). Teisėsauga gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Vieta, kurioje reikia laikyti pagrobtą žaidėją c) SFPD garažas - nusikaltėliai turi būti garažo priekyje arba gale, Teisėauga gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Vieta, kurioje reikia laikyti pagrobtą žaidėją d) LSPD garažas - nusikaltėliai turi būti garažo priekyje arba gale, Teisėauga gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Vieta, kurioje reikia laikyti pagrobtą žaidėją Grobiamoje vietoje gali būti tik grobiantieji, atsigrobiantieji, dyleriai ir medikai; Šiokiadieniais grobimai vyksta nuo 10 iki 23 valandos, savaitgaliais - nuo 10 iki 24 valandos; Dyleriai, Klubai, Gaujos turi nelimituotą kiekį grobimų, Fūristai ir Transporteriai turi 3 grobimus per dieną (viena nelimituotą, vieną limituotą ir vieną žaidėjo); Vienu metu gali vykti tik vienas grobimas. Teisėsaugos frakcija, prieš kurią buvo grobiama, įgija 30 minučių neliečiamybę, o grobiantieji gali naują grobimą daryti po valandos. Kitos frakcijos, kurios nedalyvavo grobime gali iš karto daryti grobimą po prieš tai įvykusio, jei yra grobiama prieš kitą Teisėsaugos frakciją. Po grobimo, nusikalstama firma, vykdžiusi grobimą prieš teisėsauga įgauna 30 minučių neliečiamybę grobimams prieš nusikalstamą firmą; Tos pačios vietos du kartus iš eilės ta pati frakcija grobti negali. Per dieną tą patį pastatą viena firma gali grobti daugiausiai 2 kartus; NUSIKALSTAMOS PRIEŠ NUSIKALSTAMAS ARBA DALINAI NUSIKALSTAMAS Fūristai gali kariauti su Transporteriais, tačiau tokiu atveju per dieną turi tik du grobimus - grobti priešininkų bazę ir konkurentų firmos valdžios atstovą; Gaujos ar Dyleriai gali grobti Fūristus ar Transporterius tik du kartus į dieną kai yra grobiama jų bazė ir jų valdžios atstovas; Norint grobti nusikalstamą frakciją, tos frakcijos darbuotojų skaičius turi būti bent 8; Grobimas privalo vykti 15 minučių, galima grobti dvigubą laiką (30 minučių), tada išpirka dvigubėja; Grobiant nusikalstamą frakciją, reikia turėti įrodymus jog bent 4 tos frakcijos darbuotojai nesėdi kalėjime; Grobiant nusikalstamą frakciją, reikia turėti įrodymus jog bent vienas tos frakcijos valdžios atstovas nėra AFK ilgiau nei 15 minučių; Grobiant nusikalstamą frakciją 1x1 principu, išpirka 300.000 serverio valiutos (laikant 30 minučių - 600.000 serverio valiutos); Vartoti žolę, narkotikus abi nusikalstamos frakcijos gali nuo pat grobimo pradžios; Frakcijos, kurios dalyvauja grobime negali gauti jokio kontakto iš kitų teisėsaugos ar nusikalstamų frakcijų grobimo metu. NUSIKALSTAMOS ARBA DALINAI NUSIKALSTAMOS PRIEŠ TEISĖSAUGĄ Vykdant pastato grobimą maksimaliai gali dalyvauti dvi nusikalstamos frakcijos; Prieš grobiant privalote įsitikinti, jog yra prisijungęs tinkamas darbuotojų, valdžios atstovų skaičius bei pastarieji nėra AFK ilgiau kaip 15 minučių. Nuotraukos galioja 15 min; Prieš Nusikalstamas frakcijas atsigrobinėja pagrindinė Teisėsaugos grandis - S.W.A.T. arba FTB Agentai. Prieš Dalinai Nusikalstamas firmas atsigrobinėja Policija+Apsauga, pavyzdžiui, Fūristai prieš Policija+Apsauga. Jei Policijos+Apsaugos valdžios nėra prisijungusios, Dalinai Nusikalstamos frakcijos grobti negali, taip pat ir Nusikalstamos frakcijos negali grobti prieš Policija+Apsauga, jei nėra S.W.A.T. ar FTB Agentų valdžios. Šios taisyklės galioja kai grobiama po vieną. Jei nėra Policijos+Apsaugos valdžios apskritai, Dalinai Nusikalstamos firmos gali grobti prieš S.W.A.T. ir FTB Agentus tol, kol bus išrinktas naujasis direktorius; Kai grobiama po du, atsigrobime dalyvauja abi Teisėsaugos firmos - S.W.A.T. arba FTB Agentai su Policija+Apsauga; 1x1 (vienas prieš vieną) grobimui reikalingi 8 prisijungusių tos frakcijos darbuotojai, 1 valdžios atstovas (nesantis AFK ilgiau kaip 15 minučių); 2x2 (du prieš du) grobimui reikalinga 13 prisijungusių abiejų frakcijų darbuotojų bendrai(minimaliai vienoje frakcijoje privalo būti 5), 2 valdžios atstovai iš skirtingų teisėsaugos frakcijų nesantys AFK ilgiau kaip 15 minučių; Grobiant 1x1 principu - išpirkų vertė už 15(20) minučių grobimą yra 400.000 serverio valiutos; Grobiant 2x2 principu - išpirkų suma už 15(20) minučių vertės grobimą yra serverio valiutos kiekvienam; Griežtai draudžiama naudoti neleistinas programas (liaud. čytus). Grobimo metu pasitaikius čyteriams kurie nedirba vienoje iš firmų, Jūs turite teisę skelbti „Čytas getinames“ bei turite 30 sec susigetinti atgal į grobiamąją vietą, taip pat privalote pridėti 1 minutę prie grobimo laiko už kiekvieną tokį atvejį, tokiems čyteriams pasirodžius grobime 3 kartus turite teisę grobimą atšaukti. Taip pat turite teisę grobimą atšaukti jei ilgiau, kaip pusę grobimo Jus tb.kickina, dangina mašinas - bet kokiam atšaukimui reikalingi nenuginčijami įrodymai, atšaukus grobimą, įsiveržimą kitą galite daryti po 15 minučių; Grobimo metu draudžiama priimti asmenis į firmą, galioja tiek komandos nariams, tiek tuo metu vykstančiai atrankai, tiek žaidėjas patekusiems per nuolatinę atranką forume; Grobimo metu draudžiama gydytis, naudoti teleportacijos komandas, daryti Drive-By, dėti kliūtis be praėjimo(išimtis Hotelis, Kazino vidurys), dėti spyglius, blokuoti kelią kūnais, užtverti praėjimą su transporto priemonėmis, draudžiama grįžti į grobimą be ginklų, draudžiama rakinti, naudoti tazerį ir kitas teisėsaugos darbo komandas, negalima rushinti į teisėsaugos pusę, rushinti už kliūčių; Draudžiama teisėsaugai grobimo metu dėti kliūtis darant /pzu komandą; Draudžiama nusikalstamai frakcijai grobimo metu būti vietovėse kuriuose neįmanoma patekti natūraliai, taip pat negalima pasinaudoti dviračio pagalba, jog patekti į niekam neprieinama vietovę; Naudojant /get komandą, jog susirinkti į grobiamą vietą galima max iki 3 kilometrų nuo užgrobtos vietos; Draudžiama užblokuoti įvažiavimus į grobiamą/įsiveržimo vietą su darbinėm ar kitom tr. priemonėm; Šaudyti grįžtant gali tiek užgrobėjai, tiek atgrobėjai; Jeigu vyksta grobimas prieš teisėsaugos frakciją - draudžiama kitai frakcijai daryti įtaką bet kokioje teritorijoje prieš užgrobėjus, jeigu toks pažeidimas įvyksta - pildomos pretenzijos (pvz: užgrobtas hotelis prieš FTB, o policija stovi prie hotelio lauke ir šaudo į grįžtančius užgrobėjus); Vartoti narkotikus, žolę pūsti galima likus 10 minučių iki grobimo pabaigos, kuomet grobimas trunka 15 min., taip pat žolę pūsti galima likus 15 minučių iki grobimo pabaigos kuomet grobiamo trukmė yra 20 min; Tiek teisėsauga, tiek nusikalstamos frakcijos gali naudotis medikais - maksimaliai 3 paprasti medikai kiekvienai frakcijai, bei 2 karo medikai kiekvienai pusei; Norint paskelbti, jog grobimas įvyko sėkmingai būtina turėti nuotrauką kuomet yra minimaliai 3 grobėjai bei nei vieno teisėsaugininko akiratyje pasibaigus grobimai laikui, paskelbus jog grobimas išlaikytas. Taip pat po 30 sekundžių turi būti atliekamas tas pats procesas; Norint paskelbti, jog grobimas įvyko nesėkmingai, teisėsaugai būtina skelbti jog užgrobtasis objektas yra jų pusėje, laikyti objektą 5 minutes, bei po 5 minučių paskelbti jog pastatas buvo sėkmingai atgrobtas - taip pat galioja trijų žmonių taisyklė; Jeigu vyksta grobimas kuriame yra limituojamas dalyvaujančių asmenų skaičius, tai "rushinti" į grobiamą vietą galima kas 30s. ŽAIDĖJO GROBIMAS Grobti galima tik asmenis einančius pareigas šiame serveryje. Skirtingi žmonės yra verti skirtingos išpirkos: Serverio prižiūrėtojas: 600.000 serverio valiutos; LMG komandos narys (forumo moderatorius, TS moderatorius): 500.000 serverio valiutos; Serverio direktorius: 450.000 serverio valiutos; Serverio pavaduotojas: 400.000 serverio valiutos. Pagrobti žmogų reikia /freeze arba surakinimo pagalba, kai žaidėjas yra grobiamas, šiam draudžiama atsijungti ar save atsišaldyti, taip pasišalinus iš grobimo grobimas iš karto užskaitomas; Vienu metu galima maksimaliai pagrobti vieną žmogų; Žmogų laikant paskirtose lokalėse žolę pūsti galite likus 10 minučių iki grobimo pabaigos; Grobiant žmogų, tai galima daryti 1x1; 2x2 principu; Tai pačiai frakcijai žmogaus grobimą galima organizuoti maksimaliai 2 kartus per dieną.
 6. 30 taškai
  Cactus_Germis

  50.000.000 € Konkursas

  Sveiki visi, sugrįžau su dar vienu neįprastu konkursu. Šįkart nusprendžiau panaudoti visas savo lėšas ir išdalinti viską ką turiu. Kaip kurie jau žinote, planuoju palikti serverį už keletos savaičių, tad pabaigai darau paskutinįjį savo konkursą su smūgiu. Dabar turbūt klausiate savęs "Iš kur tiek pinigų?" Kaip ir daugumai esu sakęs pinigus uždirbu pats, tiek dirbdamas ofise, swatuose, bugindamas algą ir t.t. Šiam konkursui taip pat ir pasinaudojau Jason_Franklin pagalba, kuris man davė 10.000.000 €. Taip pat pardaviau visus savo turtus iš kurių gavau virš 20.000.000 €. Na, o kad pasiekti 50.000.000 € ribą, likusius pinigus nusipirkau. Kaip laimėti? Laimėti yra labai lengva. Ką reikia daryti, tai tik užpildyti anketą apačioje ir viskas. Jūsų pinigų gavimo kiekis priklausys nuo dalyvių skaičiaus. Pavyzdžiui, jeigu bus 100 dalyvių, tuomet gausite 500.000 €. Konkursas baigsis kitą dieną, tad užpildyti anketą galite tik šiandien. Įrodymai, jog turiu 50.000.000 € Anketa 1. Jūsų Vardas_Pavarde: 2. Kaip manote, kiek laimėsite pinigų?:
 7. 29 taškai
  Pirmi rinkimai ir tokie nuobodūs. Sukūriau pačią lengviausią anketą istorijoje, o galų gale liko tik vienas kandidatas, kuris net neturėjo prieš ką konkurentuoti vedant praktiką. Buvau praktikoj prigalvojęs daug prikoliukų, kurie sunervintų praktikas vedančius kandidatus, tačiau šitą dalyką panaudosim kituose rinkimuose, kur bus daugiau kandidatų. Na, o dabar reikia iš šūdo pagaminti tortą. Žaidėjai, pildę į šį postą: Arminas Norbekovas Tikriausiai pats supranti, kad su tiek pastangų nieko negausi. Net neabejoju, kad į anketą įdėjai maksiumum dešimt minučių ir toliau nuėjai žaisti kitų žaidimų ;D Abejoju, kad dar įmanoma rasti tau motyvacijos šiame serveryje, nebent sugrįžtų seni tavo draugai, bet kol kas prošvaisčių nematau. Dwayne Winston Neanalizuojamas, užpildyta, nes trūksta dėmesio. Matas Kurk Galvojau, kad čia jau pasiseks. Prieš tau man parašant žinutę, jau galvojau, kaip kapositės su kitu kandidatu praktikoje. Nors tavęs gerai ir nepažįstu, tačiau serveryje esi pasiekęs gana nemažai ir būtų buvę įdomu pažinti tave kaip vadovą. Iš Mato sulaukiau tokios žinutės: Antanas Nolaiferis Vienas iš nedaugelio, kuris bent šiek tiek rimčiau pasižiūrėjo į šią anketą ir nepagailėjo kelių sakinių. Didelė problema ta, kad nesi turėjęs rimtų pareigų Fūristų firmoje. Sunkiai įsivaizduoju Fūristų direktorių, kuris tokioje rimtoje firmoje nėra turėjęs pavaduotojo. Nors šiuo metu Fūristų firma nėra pagrindinis arkliukas serveryje, tačiau jai reikalingas stiprus vadovas, o stipriais vadovais ne gimstama, o tampama, tad reikia kaupti patirtį ir stengtis siekti maksiumumo. Nors ir neprašiau išvardinti kitų pasiekimų firmose, tačiau tu vis tiek išvardinai, minusas tau. Nemanau, kad užsispyrimas yra itin bloga savybė, kartais tai tik padeda padaryti tam tikrus darbus, o tokių užsispyrusių žmonių, bent jau realiame gyvenime, sutinku ne itin daug. Toliau jau linksmiau. Aš paprašiau idėjų, o tu jau antrame sakinyje rašai, kaip mokinsi naujokus pūsti žolę. Manau, kad tai savaime aiškus dalykas, kurio net nereikia rašyti anketoje, nes nuo tokių "idėjų" daraisi tik gėdą. Kita tavo idėja - aktyvumas? Tikriausiai, nelabai supranti idėjos sąvokos, o aktyvumas direktoriui yra privalomas, tad apie aktyvumą net neturi būti kalbų. Žodžiu, viską sudėjus, atėmus, padalinus ir padauginus - nieko gero. Atrodai silpnas kandidatas, trūksta dar labai daug patirties, nesi kūrybingas, galbūt dar tau trukdo amžius ir siauras požiūris. Deividas Gokas Kaip ten su tuo Fūristų pavaduotoju? Kažkaip labai abejoju, kad teko garbė reprezentuoti Fūristų firmą, to neradau ir tavo pasiekimuose, kurie yra paraše. Aiškiai parašiau, kad norėčiau išvysti tris neigiamas savybes apie tave, sulaukiau tik vienos. Idėjų nulis, kaip ir pastangos įdėtos šioje atrankoje. Tikėjausi daugiau, nors galbūt iš tokių žaidėjų to ir neverta tikėtis. Exision Noe Gan įdomus kandidatas, kurio prieš tai dar neteko sutikti. Iš karto aišku, kad direktoriaus negausi, kadangi šioje firmoje neturi vadovavimo patirties, tačiau nepatingėsiu išanalizuoti tavo anketą, kad ateityje žinotum, kuria linkme judėti. Neigiamos savybės tokios, kurių tikėjausi pas daugumą, tikiuosi, kad buvai nuoširdus, būti savikritiškam nėra blogai, tai yra skatintina. Rašai, kad Fūristai kaip Nusikalstoma frakcija yra stipri, nes kai yra tinkamas direktorius ir masė - jokie grobimai nėra baisūs. Taip būtų su kiekviena firma, o ne su Fūristai, kur geras lyderis - ten ir žaidėjai bei sėkmingi veiksmai, tad šią savybę galima pritaikyti bet kuriai frakcijų firmai. Įvedimas daugiau aktyvumo, pervežimų ir veiksmų nėra idėja, o tai yra savaime suprantamas dalykas, kurio turi siekti kiekvienas firmos valdžios atstovas. Anketoje parašyti, kad visų idėjų nesurašysiu, nes apie tai sužinos kiti - itin kvailas manevras, kurio siūlyčiau nenaudoti ateityje, kadangi tu privalai plačiai papasakoti savo požiūrį, tik jį pažinęs galėsiu vertinti tavo kandidatūrą. Teigti, jog gavęs pareigas būtų ilgiausiai išbuvęs šios firmos direktorius yra kvaila, nes manau, kad net nežinai kiek ilgiausiai prabuvo žmogus, ėjęs šias pareigas, logikos čia nerasta, kadangi tavo valdymo era priklauso ne tik nuo tavęs, o nuo kitų firmų ir DP spaudimo. Manau, kad gali būti perspektyvus žaidėjas, tačiau savo kelią reikia pradėti ne nuo tokios stambios žuvies, o nuo firmų prižiūrėtojų ir tada pavaduotojų. Išsirink savo mėgstamiausią firmą ir ten siek aukštumų, jei norėsi - viskas išeis! Jack Evans Būtų buvęs vienas rimčiausių kandidatų, tačiau atsitiko taip, kaip atsitiko. Patirtis ir pasiekimai kalba už save, tik kažkaip suabejojau ar būtum lipęs į tą pačią peklą dar kartą. Iš Tautvydo gavau tokią žinutę: Lukas Hot Pats rimčiausias kandidatas, užimti šias pareigas. Dar rinkimų pradžioje Lukas man parašė, kad bandys laimę šiuose rinkimuose. Pagalvojau, tegul, bet kažkaip maniau, kad daug motyvacijos nerodys. Pasirodo klydau. Lukas visą atrankos laikotarpį prabuvo aktyvus, dirbdamas fūristu, ne kartą teko prasilenkti pasikrovimo aikštelėje. Paskutinis su Hotu pasimatymas buvo tada, kai dar buvau Direktorių Prižiūrėtojas pirmą kartą, o Lukui suteikiau galimybę valdyti naujai atsiradusią FTB Agentų firmą. Patirtis Fūristų firmoje - yra, blogos savybės - aiškiai ir konkrečiai išvardintos. Vienintelis iš visų savo noru neatkritusių kandidatų palygino Fūristus kaip Nusikalstomą frakciją ir kaip Neutralių firmų atstovus (vienintelis atrankoje vis dar mokantis skaityti). Net neparašius, jog Fūristai bus Dalinai Nusikalstoma firma, Hotas savo anketoje jau svarsto apie tai, šiam nesvarbu, kad bus sumažintas nusikalstamų veiklų kiekis, tačiau šis pabrėžia, kad fūristai nelegalia veikli vis dėlto yra reikalinga ir vien dėl to į Fūristų plūsta nemaži kiekiai serverio žaidėjų. Kandidatas net neabejoja, kad ir kas būtų buvę su Fūristų firma, žaidėjai vis tiek rodytų dėmesį, nesvarbu, ar tai būtų Nusikalstoma frakcija, ar Neutrali. Nors Hotas ir nepasiūlė kažkokių wow mega turbo super idėjų, tačiau atskleidė, kaip sudomintų žaidėjus savo firmoje. Šis įvestų orientacines siuntų pristatymo metodikas, kas iš šono atrodo gan įdomiai, bet nemanau, kad tai patiks kiekvienam darbuotojui. Itin patiko tai, kad Lukas savo valdomoje firmoje atsisakytų prižiūrėtojų, tikiuosi, taip ir bus! Manau, kad visai pasiteisintų idėja "Savaitės planas", kurios dėka galėtumėme įvertinti valdžios atstovų darbą. Sumum sumarum - aprašyta, viskas ko reikia ir nieko daugiau. Konkrečiai, aiškiai, nuotaikingai, įžvelgiu norą valdyti šią firmą, ko daugiau ir reikia? Darell Lawrences Dar vienas kandidatas, kurio iki šiol nėra tekę pažinti, tiesą sakant, tave šioje atrankoje pamačiau pirmą kartą. Pasiekimų serveryje taip pat nėra, tad iš karto nublanksti prieš kitus kandidatus. Darell iš karto į Fūristų žvelgia kaip į Neutralią firmą, abejoju, kad su tokiu vadovu, neturinčiu patirties vadovavime, kažkas gautųsi, žaidėjų tu nesudomintum, o visos kitos firmos tave smaugtų negyvai. Idėjų nėra, rašai banalybes, kurių net nebuvo prašyta. Trūksta vadovavimo patirties ir platesnio požiūrio. Galbūt, tas ateis su laiku, to ir palinkėčiau. Rinkimus be jokios konkurencijos laimi Lukas_Hot, kuris dėl mažo kiekio kandidatų negalėjo pravest net praktikos. Lukas visos atrankos metu buvo aktyvus serveryje ir forume, dirbdamas Fūristų darbe jį matydavau prisijungusį ir dirbantį savo darbą. Apmaudu, kad buvo tiek mažai kandidatų, tačiau siūlau pasižiūrėti į naująjį Fūristų firmos direktorių. Kodėl verta pasitikėti Lukas_Hot ir prisijungti prie Fūristų firmos?: Lukas geriausiai pasirodė Forumo atrankoje. Nors kandidatai buvo ne itin stiprūs, tačiau jis nežinojo, kad iškris tokie žaidėjai kaip Matas_Kurk ar Jack_Evans. Lukas pasistengė su savo anketa ir šioje vietoje pasirodė stipriausiai. Jis išdėstė savo mintis taip, kad suprastų net ir bukas - aiškiai ir įdomiai. Lukas nepasimovė ant klausimų bei į juos atsakė su kaupu, pateikdamas sprendimų, kurie būtų naudingi šiai firmai; Lukas yra aktyvus, ryžtingas ir drąsos nestokojantis žaidėjas. Net neabejoju, kad šioje atrankoje į Fūristų direktorių Hotas rodė didžiausią susidomėjimą, šis demonstravo puikų aktyvumą ir norą. Lukas yra pasitikintis savimi ir manau pats suvokė, kad šioje analizėje tikėjosi tokio sprendimo. Žinau, kad Hotas yra pasiryžęs valdyti šią firmą ne tik iki karantino pabaigos, tad nepraleiskit šanso; Lukas yra geras lyderis ir priima gerus sprendimus. 10 pavaduotojų ir 1 direktoriaus postas iki šios atrankos. Manau, kad ne vienas tiek gali pasiekti. Su Luku pitakus kirtom jau nuo kokių 2014, tad per tiek metų šitas veikėjas yra sukaupęs tiek daug patirties, kad net neabejoju, kad šitas postas nebus sunkus, o jame jis mėgausis kiekviena minute. Kai su Hotu susibėgome į TeamSpeaką, jau po pokalbio su juo apklausiau naująjį pavaduotoją. Lukas veikia greitai ir žino, ko jam reikia, kad sugebėtų iškelti firmą. Pačiupinėjau Luko ryžus ūsus žaidime, tikėkimės, kad tai atneš sėkmę. Jei žaidėjas poste neišbus 14 dienų, tai net neįsivaizduoju ką darysiu, tad geriau tegul išbūna. Tikiu, kad pavarysi, sėkmės, padėsiu kaip tik galėsiu!
 8. 29 taškai
  ⭐ Direktorių prižiūrėtojas - Jimmy_Absolut⭐ ★ Firmos direktorius - Arnoldas_Supermenas [0/3] ★ (išrinktas forumo atrankos metu, nuo 2019.12.01) ★ Firma užšaldyta ★ ★ Direktorius renkamas ★ ★ Direktorius renkamas ★ ★ Direktorius renkamas★ ★ Firmos direktorius - Lukas_Hot [0/3] ★ (išrinktas forumo atrankos metu, nuo 2020.03.29) ☆ Firmos pavaduotojas - Vytas_Maniakas [0/2] (nuo 2020.03.29) ☆ ☆ Firmos pavaduotojas - Ivan_Valeev [0/2] (nuo 2020.03.31) ☆ ★ Direktorius renkamas ★ ★ Firma užšaldyta ★ ★ Firmos prižiūrėtojas - Jimmy_Absolut ★ ☆ Firmos prižiūrėtojas - Edward_Harrell ☆ ☆ Firmos prižiūrėtojas - Matas_Kurk ☆ ☆ Firmos prižiūrėtojas - Ponas_Hoperis ☆ ★ Firmos direktorius - Rytiz_Kent [0/3] ★ (direktorius perleistas, nuo 2020.03.07) ☆ Firmos pavaduotojas - Turkas_Matas [0/2] (nuo 2020.03.25) ☆ ★ Firmos direktorius - Deividas_Kol [0/3] ★ (direktorius perleistas, nuo 2020.03.07) ★ Firma užšaldyta ★ Autorinės teisės - Jimmy_Absolut
 9. 28 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: Edma_Krc, 17-metų, Skype neturiu, bet duodu discorda Sixinch#330, bet jeigu labai reikės Skype susikūrsiu. 2. Pasiekimai serveryje, ką veikiate serveryje šiuo metu?: Buvęs TAKSI pavaduotojas [Rokas_Trevor] Buvęs TAKSI pavaduotojas [Meškis_Puma] Buvęs S.W.A.T pavaduotojas [Einaras_Bmw] , Dar tūrėjau labai daug prižiūrėtojų įvairiausiu, dabar žadime esu tolimųjų reisų vairuotojas. Patekau tik vakar į darbą, bet prieš furistus dirbau S.W.A.T firmoje tik 2savaites, nes grįžau po ilgos pertraukos i serverį. Swat firmoje pasekiau, Deltos būrio vadą, sekėsi tikrai gerai, nebuvo kas kišo koją, labai gerai sekėsi bendrauti su bendradarbiais, gerai sutarėm ir tiek pat su būrio nariais, smagu buvo turėti gerą penketuką. Nes jie suprato ko aš noriu iš jų ir supratau ko jiems trūksta , tai viska įveikėm kaip komanda, o ne kaip išsiskyręs būrys. Todėl labai viskas gerai gavosi ir buvo smagu vadovauti. 3. Kodėl pasirinkote Transporterius ir kodėl norite būti šios firmos galva?: Būtent pasirinkau Transporterių firmą vien dėl to, kad man patinka šis darbas, Kaip tik atėjau į šitą serverį mano pirmas darbas buvo su pakvietimu Taxi/Transporteriai, ir sakydavau, kad ateis laikas ir būsiu aš Direktorius šios firmos ir pratęsiu tradicijas. Kaip iš kartos į kartą. Dabar kodėl noriu tapti Direktorium ? Man patinka vadovimas, išreiškių laisvai savo nuomonę ir tuo pačių išklausau ir priemu nuomonė kitų, niekada nesmerkių žmonių. Patinka dirbti su žmonėmis, smagu kaip jų yra daug ir patinka visus suvienyti I vieną komandą ir juos išmokyti, kad lengviau yra dirbti kaip KOMANDA, o ne po viena.Nes kaip komanda yra gali pasitikėti vienas kitu.Nuoširdžiai sakant gerbių visus žmones ir tikrai pas mane nėra, kad vienas bus numyletinis, o kiti niekas, man visi yra lygūs, visi juk iš to pačio molio esam, tai jokių žmonių aš neišskyrių kaip geresniais už kitus. Suprantu laimėdamas Direktoriaus kėdę, labai daug žmonių išeina pakėle galvas į viršų ir visi yra niekas, pas mane viskas yra kitaip, nebandysiu kažkaip keistis laimėdavas Direktoriu, vistiek tiek pat bendrausiu su visais kaip ir dabar ir jeigu nori su pakėlusią galvą vaikščioti turi tai įrodyti darbais ir labai sunkiais, negu tik laimėdamas Direktoriaus kėdę, nes čia tik prasideda visas žmogaus išbandymas ar jis pereis kitą lygį ar nepereis. Dar esu labai aktyvus žaidime kaip toks virusas saučia visame pasaulyje tai būnu visada tiek TeamSpeak tiek Serveri aktyvus. Mokausi aš ne Lietuvoje, didesnės informacijos negaliu skleisti, tik kuriais pasitikių, žaidžių krepšinį jau 13metų ir padeda suprasti komandišką darbą visose srityse, negu savanaudiškūmą, nes kaip visi kartu kaip komanda greičiau mes judame į priekį, o kaip savo darome viskas griūna ir tampa sunku, o paskui jau reikia įrodyti darbais, kad esi pasirengęs dirbti komandiškai, turi įgauti kitų pasitikėjimą, o tai gyvenime yra sunkiausias dalykas, bet visi mokomes iš savo klaidų ir nėra NEĮMANOMA. Plačiau dabar gal apie save kaip žmogus iškart esu gana draugiškas, mandagus, nepasiduodantys langvai, nelaužantys pažadu, nes jeigu pažadėjau, kad ir kaip bus sunku tai padaryti, bus padaryta, nes reikia gerbti kitus kaip ir sakiau, o ne tik žadėti, o kitą viską viršiu sakiau ir nerašysiu to pačio per tapatį. Varžausi jau ne pirmą kartą, tai gal manau šis kartas bus laimingas, bet kad ir nelaimėčiau vistiek buvo idomu išbandyti save dar kartą ir pažiūrėti į savo klaidas. Beto reikalausiu iš žaidėju pagarbos vienas kitam, ir kad būtų DRAUGYSTĖ, BEI KOMANDIŠKAS DARBAS. Tai manau žaidėju bus daug kurie norės pasiekti Direktoriaus pareigų. Bus įdomu ir smagu pasivaržyti su kitais, tai sekmės VISIEMS.
 10. 25 taškai
  Konkurso rezultatai Visų pirmą, labai noriu padėkoti visiems kas dalyvavote. Konkursas surinko vos ne vos 200 dalyvių per 14 valandų, kas yra visai neįprasta mano akimis. Konkurso rezultatai manau jus visus priblokš, na bet galbūt čia tik aš taip manau. Taigi, štai konkurso rezultatai.
 11. 25 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: Greg_Slokittik, 17, william.william002.2. Pasiekimai serveryje, ką veikiate serveryje šiuo metu?: Medikų pavaduotojas, Medikų direktorius, grafikos dizaineris 2x, TeamSpeak3 moderatorius 2x, Unban prižiūrėtojas, istorinių gaujų El Montes Flores x3 bei Cali Avenue 187 lyderis. Serveryje šiuo metu ieškau galimybės smagiai praleisti laiką su bendraminčiais.3. Kodėl pasirinkote Transporterius ir kodėl norite būti šios firmos galva?: Pagrindinė priežastis vis dėlto yra noras pabūti direktoriaus kėdėje, galbūt paskutinį kartą šiame projekte, visgi galime sutikti su tuo, jog serveris išgyvena palyginus gerus laikus dėl susiklosčiusios situacijos realiame gyvenime. Beabejo motyvacija taipogi didėja įvykus daugybei reformų ties firmos plėtra, asmeniškai noriu išbandyti šitą "naujai iškeptą" transporterių firmą ir ką ji gali. Motyvas pildant - noras prisiminti senus direktoriavimo laikus, įvykdyti tą nebaigtą kelionę link šios firmos vadovo vardo, įnešti savo patirties į būtent šią firmą ir paekspermentuoti su jos galimybėmis. Kadangi, tai darbas nereikalaujantis daug serverio bendrosios patirties bus gan gausu ir naujų veidų, kuriuos galbūt aš galėsiu pamokyti šio bei to naujo, ir beabejo senbuvių "serverio vilkų", kurie padės man šią firmą iškelti į dar didesnes aukštumas. Noriu būti šios firmos galva, nes manau jog puikiai išnaudosiu šios firmos daliną nusikalstomumą. Sugebėsiu rasti tą auksinį vidurio tašką tarp neutraliosios ir nusikalstomosios firmos pusės, nes esu pabuvojęs ne mažą laiko tarpą tiek nusikalstomoje sferoje, tiek neutralioje. Esamas serverio direktorių kolektyvas šiuo metu yra per daug atsipalaidavęs, vien praleidus keletą valandų serveryje galima susidaryti įspūdi, jog veiksmas projekte yra kur kas sumažėjęs; grobimų kiekis, tam tikrų kolektyvų motyvacija bei įtempto siužeto stygis serverio platformoje veda mane link reformų ties šita srytimi. Viliuosi, jog firmos įvairovė ir naujovės pateiktos pildantiems ant lėkštės nepasieks nemotyvuoto žmogaus rankų.
 12. 25 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Zygis_Budrys 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Dyleriai 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Net nežinau kas tai davedė. Ar tai kad Supermenas su savo mopsų gvardija yra *Myliu lmg.lt*, ar tai kad lauke +15 ir carona nestabdo geresnio laiko praleisto lauke nei 15h sampe . Pirmiausia tai noriu padėkoti savo pirmam pavaduotojui Kentas_Meška. Žmogus kuris padėjo pirmomis dienomis judėti į prieki ir vis iki dabar dar su manim nors ir ne pavaduotojo kėdėje. Žmogus kuris motyvavo nepalikti ir kaip neprisišikti. Beje pamiršau paminėti, kad esu labai dėkingas, kad pasitikėjo manim Buvęs Direktorių Prižiūrėtojas Eimis_Mag. Manau nenuvyliau tavęs. Pačioj pradžioje buvo sunku įsivažiuoti į direktoriaus kėdę ir panašiai. Bet tai pavyko. Einant toliau tai esu labai dėkingas Deaglui kuris sutiko padėti firmos gerinimui. Pyro pirmasis pavaduotojas kiek supratau patiko ane vaikas . Tikiuosi neužmigsi ir pasiimsi rimčiau nei pavas, nes esi vertas to. Viliukas atjudėjo ir greit išjudėjo, bet bachuras judėjo dar kai buvo PD pavas.Ne nu o jai rimtai kalbant, tai šiaip dylerius atgaivinau, nes buvo užburtas kelias, daug ką keičia, kad viena nusikalstama bet judėjom tiek su gauja pries gauja ir fūras tiek prieš swatus ir pd. Šiaip tikrai visą laika nesigailiu, tai ką padariau, nes padariau sąmoningai. Kiekvieną grobimą dariau dėl veiksmo ir neverkiau dėl pinigų(Nu gal kartais ). Visi žmonės kurie dirbo pas manę visi žino, kad man jie rūpėjo. Nežinau ką pripasakoti, nesigailiu tų šėšių savaičių praleistų su jumis dyleriuchos, tik gailiuosi, kad teko pamatyti ant kiek kaikūrie žmonės yra dviveidžiai. Šiaip jei kalbant atvirai palikimą rašau ne dėl to, kad prisidirbau ar kažkas, bet aš imdamas Direktorių pasakiau, kad kariausiu žaidime, o ne forume, o eilinį sikį teisėsauga gaudama malkų pradėjo kariauti forume. Supermenai buvai mldc laikiau tikrai gera asmenybe, dabar tiesiog gražiai parašius gailiuosi, kad siekiau pas tave pavo. Renki kiekybe, o ne kokybe. Gal as ir į firma priimdavau lengvai, bet tik todėl nes kekvienas žmogus turėdavo arba įrašydavom cleo ir hpzora ir tereikejo išpusti apie 20sec pastavaus šaudyma, bet ne kartą įrodžiautau superi, kad nėra swatai best. Šiaip dar kas įsiminė man, kad gavus direktorių ne daug kas mokėjo pusti, o dabar per grobimus vos ne kienvienas sugeba papust, tad dėkui šaika kad kažko išmokot. Dėkui visiem kurie palaikė, dėkui S.W.A.T kurie filmavo mus ir gaišo savo brangų laiką, kurio gyvenime ir taip trukstą. Gal ir pasiminėsiu, bet dar kartą dėkoju visiem kurie padėjo ir kurie buvo su manimi, nes patys žinot kad užjudėjom ahuenai Tad dėkoju visiem kas palaikė kas buvo kartu, tikiuosi dyleriai neišeisit į swatus. Dekoju Marihuanai Meskai Inferno Hareliui Romai Siantui Luksiui Saltedui Diamondui Pyro Deaglas Venturas Liutka Offline Finis Bugas Kaiseris Menco Ell'Toro, Bugas, Neziniukas ir daug daug kitu. Tris kartus issitryne palikimas tad jau tingiu tagint. Sekmes visiem tiksluose 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 6sav
 13. 24 taškai
  Pavlo_Dream

  Los Zetas Cartel

  1977 metų pradžia, nepaprastoji padėtis Kolumbijoje bei Meksikoje, po šiek tiek lenda viena po kitos kokaino kartelio galva, Pablo Eskobaras su Medeiin Cartel , Gacha bei kiti žymieji narkotikų baronai kurie per artimuosius 10 metų sugebėjo nuveikti pasaulio mąstu daugiausia ką galėjo narkotikų baronai. Šiomis aplinkybėmis augę du jauni broliai padėjo vienam iš šių garsiųjų baronų patruliuoti gatvėse, pranešti kur yra „skydas“ patruliai už mažą sumą ir pripažinimą. Tai buvo viskas ką abu broliai matė – kriminalinis pasaulis. Galiausiai 1990 metų pradžioje iš „Cikarios“ (lt. Pakalikų) jie tapo kur kas daugiau, pamatę jog narkotikų baronai pradėjo slėptis, policija ir DEA iš JAV juos užspaudė, nieko nedelsdami subūrė mažą draugų ratą ir pavadino jį Los Zetas - Priešakyje abu broliai , narko baronų pakalikai, o dabar vieni iš aukščiausiųjų. Prasidėjo viskas nuo smulkių narkotikų pergabenimų, vieną po kito perimant iš esamų prekiautojų, gamintojų jų teritorijas, pradėjo matytis kaip abu broliai užvaldo vieną po kito rajoną ir greitai pasineria į garsiuosius San Fierro ir Los Santos miestus bei jų miestelius, atidarę nuošalyje savo narkotkių gamyklą tiesiai iš jos narkotikus platina jų pakalikai. Visas žiaurumas prilygsta strategiškume, moterys, pinigai, narkotikai jiems tampa daugiau nei kasdienybė – tai jų gyvenimas. Galiausiai Los Zetos tampa tvirtu narkotikų karteliu kuris išlenda iš juodo maišo ir atkreipia pareigūnų dėmėsį, tačiau šis kartelis pasiruošęs išvyti esamas nusikaltimo grupuotes, sulaikyti pareigūnų bandymus juos pasodinti ir sugriauti kartelį. Galiausiai broliai žino jog kovos nebus sunkios, kadangi sugebėjo atremti kovą prieš Sinaloa kartelį, ši kova padėjo jiems tapti žinomais ne tik Kolumbijoje tačiau ir Meksikoje. O dabar atėjo metas visiems pamatyti ką šis kartelis sugeba už savo gimtųjų ribų. Miguel Treviño Morales (Pavlo_Dream) - Miguel Ángel Treviño Morales (g. 1970 m. lapkričio 18 d.), paprastai vadinamas savo slapyvardžiu Z-40, yra buvęs Meksikos narkotikų lordas ir nusikalstamos organizacijos, žinomos kaip Los Zetas, vadovas. Laikomas smurtiniu ir pavojingu nusikaltėliu, jis buvo vienas iš labiausiai ieškomų Meksikos narkotikų baronų. Pasižymi gudrumu, žiaurumu ir taktiniu mąstymu, puolimu bei turto prievartavimu. Óscar Omar Treviño Morales (Rokas_Swaggg) - (g. 1971 m. sausio 26 d.) Meksikos narkotikų lordas ir buvęs nusikalstamos organizacijos Los Zetas lyderis. Jis buvo vienas iš labiausiai ieškomų Meksikos narkotikų lordų. Valdžios institucijos mano, kad jis buvo jo brolio įpėdinis. Pasižymintis nespecifiniu mąstymu, pinigų plovimo meistriškumu, atrasdavo pačius įvairiausius kankinimo metodus ir būdus išgauti informaciją. Geriausias ekspertas papirkinėti teisėsaugos atstovus bei juos šantažuoti taip atverdamas naujus kelius ir didesnes galimybes visam karteliui. 108|109|110 Meksikos , Kolumbijos ir kitų šių šalių kartelių pradžia ir pabaiga vienoda – pradėjome su narkotikais, apėmėm visus regionus, pradėjom karą su pareigūnais ir galiausiai likome nugalėti. Tačiau Los Zetas gyvavimas prasidėjas taip ir nesibaigė nes jų planai taktiški dėl esamų Don‘ų (Ponų kt. Vadovų). Taigi Don Miguel ir Don Oscar ateina į naujuosius miestelius, laikykitės. Už gfx darbus dėkojame - Grafikos dizaineriui. Edward_Harrell
 14. 20 taškai
  NDS - nepageidaujamų darbuotojų sąrašas, kuriame gali būti ne tik darbuotojai, tačiau ir buvę valdžios atstovai. x Visi asmenys, kurie yra NDS, gali bet kada įsidarbinti Į Taksi firmą, kuri yra nepriklausoma firma ir joje dirba visi žaidėjai esantys šiame sąraše. Jei esi NDS - parašyk kažkuriam iš Taksi firmos prižiūrėtojų. Taksi firmos prižiūrėtojai - Jimmy_Absolut , Edward_Harrell , Matas_Kurk ir Ponas_Hoperis Valdžios atstovai įrašomi į NDS už šiuos pažeidimus: Čytinimas (3 mėnesiai, išsipirkimas 3.000.000 serverio valiutos); Kenkimas serveriui, kitai firmai ar Direktorių Prižiūrėtojui (2 mėnesiai, išsipirkimas 2.000.000 serverio valiutos); Serverio klaidų naudojimas (1 mėnesis, išsipirkimas 1.000.000 serverio valiutos); Neišbuvimas numatyto termino einant pareigas (1 mėnesis, išsipirkimas 1,000.000 serverio valiutos). Asmenys, esantys valdžios atstovų NDS: Kuolas_Tube (Neišbuvimas numatyto termino einant pareigas, iki 2020-04-26). Serverio žaidėjai įrašomi į NDS už šiuos pažeidimus: Čytinimas (1 mėnesis, išsipirkimas 2.000.000 serverio valiutos); Kenkimas serveriui, kitai firmai ar Direktorių Prižiūrėtojui (1 mėnesis, išsipirkimas 2.000,000 serverio valiutos); Serverio klaidų naudojimas (2 savaitės, išsipirkimas 1.000.000 serverio valiutos); Neišdirbimas firmoje 5 dienų (7 dienos, išsipirkimas 200.000 serverio valiutos). Asmenys, esantys serverio žaidėjų NDS: Twix_Snickers (Neišdirbimas firmoje 5 dienų | iki 2020.04.06) SUMOKĖTA Arla_Sestas (Neišdirbimas firmoje 5 dienų | iki 2020.04.06) Rapala_Ausrius (Neišdirbimas firmoje 5 dienų | iki 2020.04.07) Come_Down (Neišdirbimas firmoje 5 dienų | iki 2020.04.07) Anketa: 1. Jūsų Vardas_Pavardė ir užimamos pareigos: 2. Žaidėjo Vardas_Pavardė, kurį norite įrašyti į NDS: 3. Už kokius pažeidimus norite įrašyti šį žaidėją?: 4. Įrodymai:
 15. 19 taškai
  Kaip nauja diena, taip rinkimai. Po Fūristų direktoriaus analizės serveryje yra 4 direktoriai. Tikiuosi, kad šios atrankos pagalba surasime dar du. Nieko nelaukęs skelbiu registraciją į Transporterių ir Dylerių direktorius! Reikalavimai, pildantiems į direktoriaus postą: Turėti teigiamą arba neutralią reputaciją; Nebūti NDS; Būti turėjus bent jau pavaduotojo postą serveryje; Po užpildymo paspausti "Redaguoti pranešimą" (per 15 minučių); Turėti bent 100 pranešimų forume; Atsakymus pateikti Dark Violet spalva su kursyvu. Kas bus toliau?: Po registracijos seks apklausa TeamSpeak programoje; Po apklausos, jei kandidatas pasirodys gerai, bus vedama praktika. 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: 2. Pasiekimai serveryje, ką veikiate serveryje šiuo metu?: 3. Kodėl pasirinkote Transporterius ir kodėl norite būti šios firmos galva?: 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: 2. Ką esate pasiekęs Nusikalstamose firmose ir ką dabar veikiate serveryje?: 3. Jūsų firmos vizija, kai Dyleriai yra pagrindinė Nusikalstoma firma?:
 16. 19 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: Nojus_Extazy, 21, Skype : Mindaugas3669 2. Pasiekimai serveryje, ką veikiate serveryje šiuo metu?: 2x Mechanikų pavaduotojas, 1x Apsaugos pavaduotojas, 1x Mechanikų direktorius. Šiuo metu serveryje esu paprastas žaidėjas, dirbu SWAT firmoje. Viskas taip netikėta dėl Koronaviroso teko grįžti čia. Gaila buvo palikti mechanikų direktorių, bet galime dabar pabandyti iš naujo, tad dirbu, stengiuosi ir siekiu. 3. Kodėl pasirinkote Transporterius ir kodėl norite būti šios firmos galva?: Palikęs mechanikų direktorių dėl susiklosčiusių aplinkybių, grįžau atgal į serverį. Atsirado didelis noras kažką siekti. Po daug įvairovių ir naujovių, transporteriu firmą mane labai patraukė, kadangi esu dirbęs šiame darbe, žinau ką galėčiau nuveikti su šia firma, galiu drąsiai kandidatuoti į šios firmos vadovą, ir tai yra mano noras būtent čia. Šią firmą pasirinkau labai įdomiais, patrauktais dalykais, kadangi, kaip ir minėjau tiek su furistais, tiek transporteriais yra išleistos naujos naujovės. Siekiu vien dėl to jog aš žinau, kad negalėčiau šios firmos paleisti iš rankų ir atmestinai žiūrėti į vadovo pareigas, aš drąsiai teigiu jog galiu čia dirbti, ir siekti kiekvieną dieną kuo aukščiau, kam laukti kažko ir nesiekti to, ko aš noriu. Aš žinau, jog tapęs šios firmos direktoriumi pakeisčiau iš esmės visa tvarką, bandyčiau padaryti transporterių firmos tvarką unikalią bei realią. Turiu užsidegimo, turiu daug vilčių, jog firmą galimą padaryti gan kitokią, šis darbas yra tikrai reikšmingas bei labai įdomus, tik reikia noro ir motyvacijos, kad kažką pasiekti ar pakeisti. Nors ir skamba pagal daugeli žmonių taip, bet neigčiau tai, ką kiti sako, kad teisėsauga ar nusikalstamos, gaujos žymiai geriau, ką tuose transporteriuose važinėji, veži žmonės, taip pat, taip, jie gali grobti, daryti susišaudymus, nelegalias siuntas, sandėlių apiplėšimus, reketus, bet kodėl negalime pabandyti kažko įdomiau. Nenoriu labai to palikti ką ir turėjau mechanikuose, man šį idėja labai traukia ir simbolizuoja kaip transporterių darbą, nors jie ir vykdys grobimus, bet kodėl negalime linkti ir prie S.W.A.T. firmos padėjimo, jog grobimo metu, kuomet transporteriai yra laisvi, padeda S.W.A.T firmos darbuotojams, juos greitai gabenant į grobimus, juk šio darbo paskirtis ir yra, GREITAS TAKSI, tada manau, čia daug dar pasvarsčius ir pagalvojus, galima labai puikiai ir naudingai tai išvystyti, bet neatmetam to faktoriaus jog mes nedarytume veiklu ir prieš SWAT, tiesiog tai būdų didelis draugiškumas tarp firmų, bet ir didelis karas tarp jų. Gal tai atrodys labai banalu, bet aš tikiu ir manau mano noras ir užsispyrimas kurį turiu, gali daug pasiekti.
 17. 18 taškai
  Aloha visiems. Na prieš kelias dienas pavaduotojo pareigas paliko @Rytis_Electro. Ir gan ilgą laiką nebeturiu pagalbos su firmą. O dabar jaučiu , kad man praverstu žmogus, kuris padėtu man susitvarkyti su firma. Tad nieko nelaukęs skelbiu atranką į pavaduotoją! Reikalavimai: Turėti gerą reputaciją serveryje. Serveryje turėti bent 150,000 bendros patirties. Nebūti pagarsėjusiu čyteriu/sukčiumi. Mokėti tvarkingai rašyti lietuvių kalba. Turėti discord'ą. Taisyklės/Info Draudžiama kopijuoti anketas. Būtinai rašyti lietuvių kalba. rašyti pastorinta dark violet spalva. Paspausti ''like'' ant temos. Minimum 350 žodžių. Redaguoti temą per 15 min ten numesti savo mėgstamą dainą. Pildyti gali visi serverio žaidėjai. Atranka vyks 1 savaitę. iki 04.-03 Anketa; Jūsų Vardas_Pavardė ir amžius: Jūsų darbo xp/info lentelė: Jūsų aktyvumas serveryje: Ką naujo įneštumete į firmą?: Kuo esate išskirtinis nuo kitų kandidatų?. Ko trūksta dabartiniai medikų firmai?: Apibūdinkite save: Ką jums reiškia žodis ''draugystė''?: Kodėl galvojate , kad šis pavaduotojas jums tiktu?: Kokia yra tobula treniruotė?: Medikų direktorius - Deividas_Kol
 18. 18 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: Jeremy_Osama, 16 metų, skp-gigexas@gmail.com 2. Ką esate pasiekęs Nusikalstamose firmose ir ką dabar veikiate serveryje?: Visiškai visi mano pasiekimai buvo pasiekti nusikalstomoje pusėje. 2 kartus baikerių, fūristų,dylerių,transporterių pavaduotojas bei baikerių ir dylerių direktorius. Šiuo metu serveryje esu paprastas žaidėjas, nepaslaptis, kad ilgą laiką tikrai nežaidžiau, tačiau kai apsilankiau forume ir pamačiau visas tas reformas, tvirtai apsisprendžiau, kad dar yra dar nebaigtų darbų. 3. Jūsų firmos vizija, kai Dyleriai yra pagrindinė Nusikalstoma firma?: Mano vizijoje dyleriai visada buvo nusikalstoma firma. Ir visiškai nesvarbu ar serveryje yra daugiau tokių firmų. Mano nuomone tai buvo geras sprendimas ir ši reforma pasiteisins. Nes dyleriai yra pats juodžiausias darbas, visiškai nieko neutralaus negalima nuveikti, kraujas, narkotikai ir nešvarūs pinigai, tai yra rinkinys tikros nusikalstomos grupuotės. Per daug nenuklystant į lankas noriu grįžti prie konkrečiai savo vizijos. Šį kartą ji skiriasi nuo pirmosios valdymo eros. Tada buvau piktas, nemačiau visiškai jokių pagalbininkų iš kitų firmų, tad buvau tvirtai apsisprendęs,kad kariausiu su visais bet kokia kaina. Negalėčiau sakyti, kad tai buvo klaida, kas prisimena tą vasarą, tai tikrai buvo daug smagaus veiksmo. Tačiau dabar mąstymas yra šiek tiek kitoks. Norėčiau šiek tiek suvienyti nusikalstomą pusę ir domoniuoti kaip ''nusikalstomoms'', o ne vienai barygų firmai. Žinoma karo aš nebijau(dar ir kaip), tačiau šiuo metu prioritetas būtų, bent vieni sąjungininkai. Savo komandą stengsiuosi padaryti labai mišrią, tai yra joje bus tiek senų vilkų kurių niekuo nenustebinsi, bet prie jų bus ir šūsnis naujų veidų. Esu nusiteikęs juos mokyti ir padėti jiems, nes būtent tokie žmonės dažniausiai turi didžiausios motyvacijos kažko siekti formoje, būti aktyviems ir taip toliau. Esu nusiteikęs daryti daug veiksmo, aktyviai išnaudoti ginklų konvojaus galimybę, kurią puikiai naudojau primojoje eroje. Okupacijos, susišaudymai ir visas kitas veiksmas bus prioritiziuojamas, tačiau reikia neužmiršti pagrindinio pajemų šaltinio, tai yra nelegalių prekių pardavinėjimas. Tam puikiai bus galima išnaudoti savo darbo inventorių. Šitą dalyką ketinau daryti pirmojoje eroje, tačiau, kai kariauji su visais tam laiko nebielieka... Tai yra mažiausiai 4 burrito pilni dylerių kurie pilni nelegalaus gėrio. Bus skelbiamas skelbimas, kad visuose miesteliuose yra po tokį automobilį, yra daroma akcija ir tai bus šioks toks veiksmas. Tiek teisėsauga turės ką veikti vaikydamasi mus, paprasti serverio žaidėjai galės pigiau įsigyti prekių, o mums irgi veiksmas ir pinigai. Savaime aišku be visų šitų nuotykiu darbuotojai turės ir šalutinės veiklos. Tai ką esu sugalvojęs nepavidnčiau rangų sistema, tai labiau laiptelis barygų šeimos piramidėje. Labai sunku paaiškinti, tačiau sėkmės atveju tai išvysite.(Sėkmės visiems pildantiems, jei reik susigrąžinsiu forumo paskyra su daugiau pranešimų).
 19. 18 taškai
  Anketa; Jūsų Vardas_Pavardė ir amžius:Erikas_Neziniukas man yra 18metų bet dabar jau galima sakyti 19 nes Balandžio 1diena sueina 19 Jūsų darbo xp/info lentelė: DARBO INFO Jūsų aktyvumas serveryje:Mano aktyvumas serveryje yra gana geras kol caronos virusas žaidime praleidžiu daug laiko nuo 5-10vakandų per diena būna tikrai ir daugiau kaip 11-13h per diena Ką naujo įneštumete į firmą?:Y šita firma įnesčiau gera energija motyvacija būti šitame darbe daryčiau įvaires veiklas kaip budėjimus treniruotes lavintume kuo grėčiau pagydyti žmogų jog per grobimus tikrai gerai atliktu darba ir nebūtų nusiskundimų tiek Teisėsaugos arba Nusikalstamos grandies aukštesniu galvu . Kuo esate išskirtinis nuo kitų kandidatų?.: Na esu išskirtinis iš kitu kandidatu tuom jog esu tikrai aktyvus serverio žaidėjas nesu pasižymėjas kaip serverio kenkėjas ar čyteris,bugeris manau tai ir svarbiausia bėja esu griežtas. Ko trūksta dabartiniai medikų firmai?:Na medikų firmos trūkumai tai yra žaidėju skaičius pastebėjau jog per diena būna trys arba keturi medikai daugiau trūkumu tikrai nematau firmos Direktorius yra tikrai aktyvus kiek būnu žaidime tiek visada matau ta menta <šypsausi> Apibūdinkite save:Na save yra gana sunku apibūdinti bet ką galiu pasakyti kad esu motyvuotas,draugiškas žmogus daug tikrai negaliu pasakyti a ir dar niekada nepasiduodu kaip sakoma ,,Never give up" O iš blogos pusės galiu pasakyti jog greitai tikrai susinervuoju kaip sakant per greitai usidegu mėkstu tikrai pasikeikti o jeigu bloga diena geriau manes nekalbinti nes pilsiu viska į akis tiesei šviesiai daugiau negaliu nieko pasakyti reikia klausti serverio žaidėju arba mano draugu <šypsausi> Ką jums reiškia žodis ''draugystė''?:Čia galėčiau labai daug parašyti apie draugyste nes kažkada rašiau rašiny apie tai. Tikri, geri draugai ir artima draugystė visada buvo aukštai vertinami, daug dainų sukurta apie draugystę ir daug knygų apie tai parašyta. Dažnai ir apie žmogaus asmenybę sprendžiame iš to, ar jis turi artimų draugų, sugeba užmegzti šiltą ryšį. Antra vertus, liaudies išmintis byloja: “Pasakyk, kas tavo draugas – pasakysiu, kas tu”, tai yra, draugus neretai renkamės panašius į save ar tokius, kurių elgesys primena mums kažką artima ir pažįstama, taigi draugai lyg veidrodis atspindi mūsų pačių savybes ar mūsų gyvenimo patirtį. Daug kas sako jog už draugus atiduotu galva na tikras draugas taip ir padarytu gana kvaila bet tai tikrai tiesa turiu daug bendro su draugais ir tikrai žinau. Kodėl galvojate , kad šis pavaduotojas jums tiktu?:Na turėjau tikrai nemažai pavaduotoju šitame projekte ir tikrai moku suvaldyti firmos darbuotojus ir buves neutralios firmos pavaduotojas Mechaniku firmos sekėsi tikrai gerai nieko blogo negaliu pasakyti.Nuo senai norėjau šitos firmos arba pavaduotojaus posto arba Direktoriaus nes tikrai gana faina firma tiek grobimu sritimi tiek pačio žaidimo galiu pasakyti tik tiek rami firma dėl to ir noriu.O galvoju jog šitos firmos pavaduotojas būtent man dėl to jog esu vis dar motyvuotas užtenka tik tiek pasakyti o visa kita bus parodyta žaidime. Kokia yra tobula treniruotė?:Tobula treniruote aš įsivaizduoju taip surinkimas darbuotojus į baze pasakyti visa INFO ką mes darysime per veikla pagrindinė veikla tai yra mokymasis gydyti žmones jog per grobimus viskas būtų nepriekaištingai kaip ir minėjau 1.Pasiskirstoma į komanda Raudoni ir mėlyni raudoni bus apšaudyti iki poros hp o mėlynoji komanda juos turės pagydyti per tam tikra laika jog tikrai gerai išmoktų savo darba o galu galiausiai atsipūtimui nuo visos veiklos lengvas budėjimas ant ūkininkų kalno po visko nuvykimas į firmos baze ir aptarimas ką darė gerai o ką darė blogai ir ant pačio galo išdalinamos premijos už veikla.
 20. 17 taškai
  Mažas pasikeitimas užblokavimo taisyklėse (panaikinti leidimai): PRIEŠ - 2. netinkamas blokavimas (už tai gali blokuoti tik komandos nariai. Taikoma išimtis, kai leidimas duodamas įprastam žaidėjui, IV lygio administracijai leidimo nereikia. Gavus leidimą privaloma vaizdinę medžiagą (įrodymus) pateikti užblokavimo apeliacijoje). Taip pat įprasti žaidėjai gali blokuoti tuos, kurie užblokuoja LMG komandos narius (leidimo nereikia); PO - 2. Netinkamas blokavimas - Už tai blokuoti gali tik IV lygio administratoriai ir komandos nariai, įprasti žaidėjai, tik tuom atveju jei užblokuojamas kažkuris iš LMG komandos narių.
 21. 16 taškai
  Roma_Lmgg

  Prisistatau Roma_Lmg

  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Roma_Lmg 2. Jūsų tikrasis vardas ir amžius: Roma 17m 3. Miestas, kuriame gyvenate: Kretinga 4. Jūsų pomėgiai, hobiai: Žaidžiu krepšinį, tinklinį, tenisą, mėgstu važinėtis su dviračiu ir dėlioti dėliones 5. Gerosios/blogosios savybės: Geros- Esu draugiška, bendraujanti, linksma. Blogos – Greit įsižeidžiu, niekada žmogui neatleidžiu 6. Ar turite augintinių? Jeigu taip, kokie vardai?: Jo turiu 2 šunis, vardai Rikis ir Arčis 7. Ar turite sesių, brolių?: Turiu 1sesę ir 2brolius 8. Kaip sužinojote apie mūsų projektą ir nuo kada žaidžiate serveryje?: Iš kitų draugų kurie žaidžia čia ar žaidė 9. Jūsų pasiekimai projekte (jei turite įkelkite savo Žaidėjų pasiekimai temą): Jo turiu daug prižiūrėtojų ir esu buvus PD pavaduotoją 10. Jūsų tikslai serveryje: Neturių labai didelių tikslų ateinu gerai praleist laiką ir pabendrauti 11. Kokią frakciją serveryje dažniausiai atstovavote? Kokio direktoriaus era padarė didžiausią įspūdį?: Labiausiai mėgstu nusikalstomą frakcija, pas kurį buvau tikrai laba ilgai tai mano geras pažystamas senbuvis - @Jack_Evans 12. Koks Jūsų gyvenimo moto ar mėgstamiausia frazė?: Gyvenk, nes gyvenimas tik vienas 13. Ar turite savo autoritetą projekte ir realiame gyvenime, kas jie?: Yra tikrai tokių žmonių kurie motyvuoja ir panašiai kurie dėl to ko ji siekia nenuleidžia rankų bet jų neminėsiu, gal jie supras 14. Jūsų žinutė/palinkėjimas projekto visuomenei (nebūtina): Sėkmės žaidime siekite to ko visada norite, beto visi norėjo mane matyti pasakiau ko slėptis tai va foto įkėliau bet fb neduosiu jei gausit gausit jei ne ne 15. Jūsų nuotrauka (būtina):
 22. 15 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: Ignas_Host ;19 metų ; igniuska1 2. Ką esate pasiekęs Nusikalstamose firmose ir ką dabar veikiate serveryje?: Turėjęs kelis pavaduotojaus postus, bei Fūristų bei Baikerių firmų direktorius. Šiuo metu esu įprastinis serverio žaidėjas, dalyvauju gaujos susibūrimuose. 3. Jūsų firmos vizija, kai Dyleriai yra pagrindinė Nusikalstoma firma?: Mano visų turėtų firmų vizijos buvo gana panašios, su visomis norėjau dominuoti, o kadangi Dyleriai – pagrindinė nusikalstama firma serveryje ta mano vizija turbūt puikiai klijuotųsi su dabartinės Dylerių firmos padėties įvertinimu. Dylerių firma neturėtų apsiriboti vien tik nelegalių prekių platinimu serveryje, bet ir rodyti dideles pastangas įvairiose susišaudymų veiklose, kadangi teisėsaugos išsiplėtimas serveryje dabar yra kur kas didesnis negu nusikalstamų, būtų puikus šansas įrodyti, kodėl dylerių firma yra pagrindinė nusikalstama firma serveryje padedant ir valdant kitas nusikalstamas frakcijas serveryje savo naudai.
 23. 15 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: Žaidime esu žinomas kaip Rytis_Carbon, esu penkiolikos metų vaikinukas. Skype kontaktai: rytis.benesiunas. 2. Pasiekimai serveryje, ką veikiate serveryje šiuo metu?: Serveryje esu užėmęs radijos pavaduotojo pareigas, pas Oskarą firmoje, šias pareigas teko eiti prieš kiek daugiau nei metus laiko, su jomis susidoroti tikrai nebuvo sunku, po šių pareigų, buvau išrinktas atrankos būdu kaip naujasis mechanikų direktorius, tiesa, su šiomis pareigomis buvo kiek kėbliau negu su radijos pavaduotojo pareigomis, tačiau esu be galo patenkintas jog buvau užėmęs tokias pareigas kaip direktorius, tačiau, šįkart bandau sėkmę į transporterių direktoriaus pareigas ir dėl to, jog ištaisyčiau prieš metus padarytas klaidas, šįkart ateinu su naujais planais, tikslais bei ketinimais. Atsakant į klausimą, ką šiuo metu veikiu serveriu, tai labai paprastai, pačiame serveryje nesu aktyviausias žaidėjas ir toli gražu nebūsiu, tačiau stengiuosi palaikyti kuo geresnius bendravimo kontaktus su kitais, stengiuosi atrasti naujų pokyčių tarp žmonių, išbandau įvairius komunikabilumo būdus ir viliuosi, jog šiuos būdus galėsiu kažkur gyvenime išnaudoti. Be abejo, šiuo metu serveryje taipogi noriu parodyti ir savo aktyvumą, norą ir varikliuką užsiimti kiek rimčiau nei paprasto darbuotojo pareigomis.3. Kodėl pasirinkote Transporterius ir kodėl norite būti šios firmos galva?: Tiesą sakant, prieš pusantrų metų pirmąjį kartą išbandžiau savo jėgas pildant į direktoriaus pareigas, vėlgi, į transporterių firmos direktoriaus pareigas. Ten, sekėsi ne taip gerai, kaip galėjo, kadangi, atrankoje gavau antrąją vietą vien dėl susiklosčiusios situacijos, tačiau, tikrai nesu nuliūdęs negavęs tuo metu pareigų, kadangi netrūko daug laiko, kuomet pasiekiau savo pirmojo pavaduotojo, o čia pat ir pirmojo direktoriaus posto. Šios firmos direktoriumi noriu būti todėl, kadangi jau kone du metus suku sparną aplink transporterius, labai mėgstu jų darbo specifiką, visada prijaučiau tiek nusikalstamas, tiek neutralias puses, šiuo atveju - dalinai nusikalstamas, patinka ypač tai, jog transporteriai turi savo dvi puses, tai yra, greitieji taksistai, pavežėjai ir nusikaltėliai, grobuonys. Vėlgi, dėl ko aš būtent noriu tapti šios firmos dalimi, tai jog jau daugelis žino, jog esu transporteris iš prigimties, būna, jog net į asmenines žinutes parašo, žiūrėk, laisvi transporteriai, pasiimk, duosi veiksmo, arba prisijungus pabendrauti teamspeak platformoje, užsiminus apie transporterius, siūlo viską, kas buvo mechanikuose perkelti ir „paturbinti“ transporteriuose. Vėl, nenutrūkstant nuo temos, dar tuomet, kai taksi ir transporteriai buvo kone viena firma, nebuvo atskirtos, aš be galo mėgdavau dirbti transporteriuose, būti „kietesnis“ Lietuvos miestelių gatvėse už kitus ir turėti ženklų pranašumą už kitas kolegas ar serverio žaidėjus, o visai tai, kuo norėjau būti, atsiperka tuo, jog šiuo metu, besąlygiškai noriu šios firmos varikliuko, noriu parodyti tai, apie ką planavau daugiau nei pusantrų metų, noriu parodyti dabartinei projekto publikai, jog aš nemiegu, niekada nebuvau dingęs ir dar turiu planų projekte.
 24. 15 taškai
  Iš asmeninio sukaupto bagažo sakyčiau, jeigu yra didelė darbuotojų kaita - esmė valdžioje, o ne žaidėjuose. Jeigu direktorius su pavaduotojais nesugeba sudominti ir įtraukti savo firmos darbuotoju tai kodėl reikia tada kentėti tas 7 dienas ir per prievarta sėdėti ten kur nenori, juk žaidėjui prieš įsidarbinant į firmą nėra žinoma visada apie vadovus ir kaip viskas vyksta firmos viduje ir ar jam iš tikro bus įdomu. O dėl asmeninių darbų Black-list - tas pats kas ir nebūtų vapše nieko, jeigu asmuo nebus pageidaujamas - taip ar taip nepriims, nesvarbu, kad jo tarkim ir nėra sąraše, o jeigu būtų sąraše ir būtų pakeista darbo valdžios nuomonė apie asmenį - būtų vistiek ištrintas sava ranka iš to b-listo ir priimtas. Apibendrinus - nei vieni draudimai nepadės dėl darbuotojų kaitos, esmė direktoriuose ir pavaduotojuose, viskas priklauso kaip jie sugeba sudominti savo darbuotojus ir įtraukti į žaidimo veiklą, tik viena nedidelė bėda - šiais laikais nebėra rimtų vadovų. :/ NDS naudingas valdžios atstovams, kurie yra lavonai ir grasina, išeisit - įrašysiu į NDS sąrašą, arba DP šaibu pasirinkt.
 25. 13 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Zygis_Budrys2. Jūsų tikrasis vardas ir amžius: Žygimantas 16 (05-21 17bus)3. Miestas, kuriame gyvenate: Kaunas4. Jūsų pomėgiai, hobiai: Leist laika su draugais važinėtis su dviračiu (Nes neturiu mašinos) čiesint LMG mergas. O šiaip stumt dūrą. O hobis tai boksas, bet čia for fun.5. Gerosios/blogosios savybės: Geros, tai kad esu žodžio žmogus ir mėgstu atviruma. Blogos tai kad greit pradedu pasisitiket ir kartais būną nekažkas.6. Ar turite augintinių? Jeigu taip, kokie vardai?: Kieme 11mopsų bėgioja. 12triušių. Trys katinai. Tad vardų nevardinsiu.7. Ar turite sesių, brolių?: 2 brolius.8. Kaip sužinojote apie mūsų projektą ir nuo kada žaidžiate serveryje?: Užsireginau su pirmu nick, bet pamiršes prisijungimus, bet ten apie 2014 12mėn.9. Jūsų pasiekimai projekte (jei turite įkelkite savo Žaidėjų pasiekimai temą): S.W.A.T direktorius. Dylerių direktorius. PD/SWAT2X/FŪRŲ/DYLŲ pavaduotojas. LMG/GTP narys.10. Jūsų tikslai serveryje: Dabar noriu prasimušti į komandą nenardydamas.11. Kokią frakciją serveryje dažniausiai atstovavote? Kokio direktoriaus era padarė didžiausią įspūdį?: Tiek swatuose buvau ahuenas, tiek dyluose. Bet manau dylai geriau jūdėjo, nei S.W.A.T.12. Koks Jūsų gyvenimo moto ar mėgstamiausia frazė?: Neskubėk ir būsi pirmas. 13. Ar turite savo autoritetą projekte ir realiame gyvenime, kas jie?: Realybeje tai Pablo neskaitant jo žiaurų nusikaltimų. Žaidime, tai visi savotiškai man yra mokytojai. Tiek nusikalstamoj tiek teisėsaugoj. Bet labiausiai isiminiau. Jack_Shadow, Tadys_Kent, Haris_Forsas, Arnoldis_Arnoldis, Erce_Pukas, ir daug daug dar kitų.14. Jūsų žinutė/palinkėjimas projekto visuomenei (nebūtina): Nesusidėkit su siantu luksiu diamondu splitu saltedu dodo_batiovic dwaynu. Nes toks dalykas kaip aš nečytinu neegzistuoja.15. Jūsų nuotrauka (būtina): https://imgur.com/a/Zrw6XbV
 26. 12 taškai
  Anketa: Jūsų Vardas_Pavardė žaidime?: Edma_Krc Jūsų amžius?: 17/metų. Jūsų VVP nuoroda?: https://vvp.lmg.lt/zaidejas/Edma_Krc Apibūdinkite savo charakterį - gerus. bei blogus aspektus: Mano charakteris yra nėra sunkus, esu draugiškas, mandagus, visada pagelbėju, išreiškių lengavi savo nuomonę, bei ir išklausau ir priemu ją tikrai, nesmerkiu darbuotoju, stengiuosi elgtis kuo mandagiau su visais, bei pagarbiai. Man patinka komandiški žmonės, nekenčių labai žmonių kurie žiūri tik į savo šiknas, dar esu ištikrųjų iškalbus, nebijantys sunkių iššūkių, o minusus pats nelabai kaip ir galiu pasakyti, manau žaidėjai patys galėtu pasakyti mano minusus. Bet ka žinau koks mano minusas t.y. - Nekantrus. Koks jūsų aktyvumas per dieną?: Į dieną aktyvumas mažiausiai 5-7valandos. Į kokį komitetą pretenduojate?: Žmogiškųjų išteklių komitetas. Kodėl norite tapti komiteto nariu?: Kiek skaičiau t.y. pagalba naujokams. Man patinka dirbti su žmonėmis juos suvienyti ir padaryti puikią komandą ir prijungti prie PAGRINDINĖS KOMANDOS. Renkuosi šitą komitetą vien dėl to kaip ir sakiau, kad man žmones patinka padaryti ne savanaudžiais, o KAMANDIŠKAIS, nes šita firma turi būti visa komandiška, nes tik su vienas kitų palaikymų išgyvensime visus sunkūmus ir bus viskas lengviau, pereisime kliūtis nesunkiai ir nuostabiai judėsime į priekį, jeigu išlaikysime bendravima, draugystę, bei PAGARBĄ. Ką žadate padaryti gavus pasirinktas pareigas?: Kalbėčiausi su Valdžia ar būtų galimybė sukurti naują anketą skirta naujokams, būtu jiems atskiros užduotys ir žiūrėsiu kaip kam sekasi ir ar tikrai bus pasirengę eiti i pagrindinę KOAMNDĄ. Nes su naujokais reiktu užsiimti tikrai daug, vieniems gali sektis labai sunkiai, kitiems nebus sunku. Tai reikia paruošti tikrai gerai, kad nebūtų darbo Valdžiai vargti su tais kurie perėjo į kitą lygį. Išeinant į Pagrindinę komandą kiekvienas būtų apdovanotas sunkiais darbais. Svarbiausia bus atlikti savo darbą NAUDINGAI. Ar perskaitėte visas reikalingas taisykles, informacija bei sutinkate laikytis jų?: TAIP.
 27. 12 taškai
  Karka_Djd

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Karka_Djd 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: SWAT pav. 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Galvojau zjbs firma, zjbs drk, bet pasirodo šūdai vyksta, tai nafik čia but. Paieškosiu veiksmo kažkur kitur. 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 14d.
 28. 12 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai:Antanas_Nolaiferis, 19 metų skype:antanas.antanas5552. Pasiekimai serveryje, ką veikiate serveryje šiuo metu?:3x Transporterių pavaduotojas, 3x Tuninginių pavaduotojas, 1x Dylerių pavaduotojas. | Šiuo metu mokausi profesinėje mokykloje, dar esu moksleivis, nedirbu. Turiu daug laiko skirti žaidimui, tad mano aktyvumas nemažas nuo 2 valandų iki 5h. [ kartais didesnis ]. Serveryje bandau užimti savo norimas pareigas - direktoriaus postą. Dėl to stengiuosi ir nenuleidžiu vilčių vis bandydamas dalyvauti atrankose. Šiuo metu dirbu mechanikuose ir smagiai praleidžiu laiką užsiimdamas savo mėgstama veikla - darbu.3. Kodėl pasirinkote Transporterius ir kodėl norite būti šios firmos galva?:Transporterius ir kodėl norite būti šios firmos galva?: Pasirinkau Transporterių direktoriaus postą, nes esu buvęs 3 kartus šios firmos pavaduotojas, kurios metu man sekėsi gan neblogai. Mano tikslas šiame serveryje užiimti kažkokio direktoriaus postą, bet vis tiek mane labiau traukia nusikalstamos frakcijos. Neturiu nusistatymo kurią nusikalstamą frakciją noriu valdyti.
 29. 12 taškai
  Vilius_Venturas

  Pietinis Rajonas

  #FIRST DAY (Pietinis rajonas jau miesteliuose!) Dėkui chebra, kas šiandien susirinkot. Reikia dar apsiprast visiems, tiek jums, tiek mums - lyderiams, tikiuosi, kad ir toliau aktyviai pavyks sukt judesį ir mūsų gretos vis didės. Čia keletas lengvų parašiukų nuo manęs, enjoy. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 30. 12 taškai
  JustukasP

  Ideja Sv Misios

  Anketos Šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė) - Justukas_Piktas 2. Jūsų turima idėja (kiek galima išsamiai ir konkrečiai) - Padaryti sv misias serveryje kad kazkas bent karta I savaite pravestu misias manau butu saunu. Misios vyktu per ts. Pvz Sv Misiu kanalas. O misias vestu pvz 2kunigai 1paratnautojas ir t.t 3. Kuo ši idėja būtų naudinga projektui - Na tuom sustiprintu zaideju religinguma ir realybiskesnis serveris su dabartine koroviruso situacija kad realybei baznycios uzdarytos. Ir plius arteja Sv Velykos
 31. 11 taškai
  Iš dabartinių anketų, tai atvirai išsireikšiu. ☯ Lil Cobra - žmogus, kuris tiek man, tiek spėju - kitiems, irgi padėjo labai daug su modifikacijomis. Aktyvumas dabar žinoma pasilpęs, rodosi retai, serveryje irgi nebeužmatau, bet tai yra vienas iš žmonių serveryje, kuris dabar galėtų padėti su modifikacijomis. ☯ Jokeri atmetam (bbž kas ten žaidžia su jo accountu, hibris, dar kažkas) / Igneli irgi atmetam, vaikšto per serverius, pasigavo su airbreak / Ezzy Infernus - nebejuokink / Marihuana Boss - gult / Benzas - gult, toliau lv dėžes nešiok ir gfxus kurk / Sina - grįžo ant atrankos, nu ką žinau. Anketa stipri, bet aktyvumo nulis. Kaip ir ankščiau buvo atrankos, buvo parėjęs tik tam, kad anketą parašyt ir vėl dingo / Razeris - gult / Hoperis - rašei fantai į skype, kad leavini, po to, kad jeigu spėtum, ištrintum būseną ir nebeleavintum. Apsisprendimo nulis, nors, nėra ką pasakyti. Amžius savo daro / Budrys - 50/50 / Luk Pran - Nežinau, kaip žaidėjas su kažkokiais pažeidimais neesi pasižymėjęs, bet irgi aktyvumo tai reta, nu nebent nesireiški baisiai / Nolaiferis - gult / Nedas Ventura - gult, aktyvumo nėra pacas, nebent cs daužytum su manim, tada pramuščiau / Maustas - gult, aktyvumo nulis, parėjęs tik tam, kad anketą įmest ☯ Vilius Venturas - kažkada pramušiau į filmukų režisierių atiduodamas savo moderatorių jam, tai nenustebčiau, jeigu ir dabar pasiūlytų jį tarp kandidatų. Dėl pritarimo iš mano pusės, nežinau ar jis būtų ar ne, kadangi nepastovus esi ir nuomones keiti dažniau nei mano motina triūsikus, tai irgi, 50/50. ☯ Inferno Player - savas kentas, pramušt ar nepramušt čia jau mano reikalas, bet jeigu būtų durniukas visą gyvenimą, tai tokių pasiekimų nebūtų čia turėjęs šitam serveryje, iki kurių kitiems - dar labai, labai toli. Negana to, tokie labai žinomi žmonės kaip himplinas, fanta, tosha - jį paėmė į komandą. Himplis į dpp pasiūlė, prie fantos bbž neatsimenu, kai tosha buvo, į modus pateko jis, tai bazarint nėra tada apie ką. Tai, nuomonė tokia. 3 modai. Cobra, bet ir sakau, pasigalvoti dar, nes aktyvumo nulis, tada Venturas 50/50 ir Inferno. Kiti kandidatai tai..
 32. 11 taškai
  Edward_Harrell

  Lukas_Fanta tepa slides

  šiandien aplink šiaulius su žvejyba irgi niekas nejudėjo, atšals orai, vėl karosai kibs. Sėkmės dėžes nešiot, bahūras
 33. 11 taškai
  Gedas_Afigenas

  Pietinis Rajonas

  Džiaugiuosi už jus draugai kas šiandien susirinko sudalyvaut, pašnekėt, pastumt viens ant kito pažvengti ir papezėti Parašiukas:
 34. 10 taškai
  Edward_Harrell

  Prisistatau Jos_Qua !

  Reikėjo prie blogų savybių dar prirašyti, kad per dažnai p5si protą, kad per dažnai stresuoji, per dažnai nesąmones darai ir sėdi su 20 kaukių už ekrano. Apgailėtina net skaityt, ką tu čia prirašei. Tavo vaidmuo serveryje - būti auka. Viskas, ką tau padaro yra blogai, o, kad tu šūdą mali prisijungusi - yra gerai. Kaip ir visiems žaidėjams vienodai - siūlau pagalbą ir bandau padėti, bet jeigu situacija krypsta į blogąją pusę ir prieinant prie visko, gaunant įrodymus, aiškiai matosi, kad kalta esi tu - viskas apsiverčia. Atvirai, nerekomenduočiau prasidėti su šituo asmeniu. Kol lysit į subinę, tol jai bus gerai. Kai pasakysite atvirai, kokį šūdą ji daro, būsit durneliais.
 35. 10 taškai
  Jack_Menco

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Jack_Menco 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: S.W.A.T komandos pavaduotojas. 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Grįžęs po leavo galvojau pareisiu galutinai iš nusikalstamos į teisėsauga, bet atejas ir gavęs pavaduotojo pareigas supratau, kad teisėsauga ne man. @Arnoldas_Supermenas ačiū tau už suteikta šansą pabūti teisėsaugos vadovu, esi tikrai geras žmogus kuris labai stengiasi dėl firmos. @Karka_Djd ačiū už tai, kad padėjai visada, sėkmės laikyti toliau pareigas ir kada mc pakapot?. @Xalearist_Black Šitas pacukas tai tikras mentas atsižvelg superi. @Zygis_BudrysAčiū tau ir tavo dylams, kad visada duodavot veiksmo. Ačiū šitiems žmonėms - Erikas_Neziniukas, Aida_Swag, Vilius_Venturas, Holstein_Calf, Deividas_Zoro, Edmundas_Sernas, Justas_Galingauskas, Ricka_Mostvandet, Edvis_Tanks, Deivis_Zamasu, Pavlo_Dream, Lauriss_Samper, Deividas_Gokas ir visus SWAT komandos narius . Viskas mano kelionė po mentina pasibaigę Menco Out 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 14 dienų.
 36. 10 taškai
  Anketa;Jūsų Vardas_Pavardė ir amžius:Laurynas_Neidas 13 Jūsų darbo xp/info lentelė: Jūsų aktyvumas serveryje:6valandai kartais 8valandai Ką naujo įneštumete į firmą?:Dar Nežinau Galvoju dar Kuo esate išskirtinis nuo kitų kandidatų?.Nes esu turbut geriausias kandidatas Ko trūksta dabartiniai medikų firmai?:turbut per mažai darbuotoju Apibūdinkite save:Esu vardu Laurynas, esu draugiškas, bei linksmas žmogus. Randu bendrą kalbą tarp žaidėjų lengvai. Turiu savo nuomonę, nepriklausau nuo kitų. Gyvenime už kompiuterio ribų aš užsiėminėju sportu, Moksluose sekasi neblogai. Ką jums reiškia žodis ''draugystė''?:draugystė padeti draugui Kodėl galvojate , kad šis pavaduotojas jums tiktu?:Taip Kokia yra tobula treniruotė?:manau kad ramus tylus treniruote kad nereikia mutinti kanala
 37. 9 taškai
  Beveik prieš 2 metus... buvo judesio su Cali... @Neddy_None @Ben_Ryan @Barry_Church @Greg_Slokittik @Jimmy_Absolut Tikriausiai įsimintiniausia man asmeniškai gauja su kuria teko krutėt.
 38. 9 taškai
  ANKETOS ŠABLONAS1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Arunas_Ciukas2. Užblokuotojo slapyvardis (Vardas_Pavardė): Zygis_Budrys3. Užblokavimo priežastis: Cytas4. Vaizdinė medžiaga: Kaip bėga ir šaudo ,štai bus video kaip saudo ir tesas... https://imgur.com/a/NW2TivN cia budrys cia testas
 39. 8 taškai
  Vytas_Maniakas

  Fūristai |-| Algalapis

  [GFX] ALGALAPIS Kas yra algalapis? Taigi darbuotojai, jums nereikės keltis rangų, stengtis, kad galėtumėte vežti geresnio krovinio už kelias kapeikas daugiau. Pristatau jums Algalapi – Gausite pinigus už menkiausia veiksmą, krovinį, ar menknieki kuris gerins jūsų darbo kokybę. Įdomios sumos? Pradedam. Pražaistas Laikas: 1h - 2.000$ 2h – 4.000$ 3h – 6.000$ 4h – 8.000$ 5h – 10.000$ 6h-24h – 15.000$ (Virš šešių valandų, gaunama tą patį suma 15.000$) Nuvežtų krovinių suma: Norint gauti 50.000$ - Reikia nuvežti krovinių už 15.000$ / Per dieną (Tai reiškia, jus turite darytis įrodymus gaunant už krovinį pinigus, tie pinigai sumuojasi – kai susumavus gaunate 15.000$ / Per dieną, galite už tai prašyti savo algos. T.y 50.000$) Norint gauti 100.000$ - Reikia nuvežti krovinių už 20.000$ / Per dieną (Tai reiškia, jus turite darytis įrodymus gaunant už krovinį pinigus, tie pinigai sumuojasi – kai susumavus gaunate 20.500$ / Per dieną, galite už tai prašyti savo algos. T.y 100.000$) Norint gauti 150.000$ - Reikia nuvežti krovinių už 25.000$ / Per dieną (Tai reiškia, jus turite darytis įrodymus gaunant už krovinį pinigus, tie pinigai sumuojasi – kai susumavus gaunate 25.000$ / Per dieną, galite už tai prašyti savo algos. T.y 150.000$) Norint gauti 200.000$ - Reikia nuvežti krovinių už 30.000$ / Per dieną ( Tai reiškia, jus turite darytis įrodymus gaunant už krovinį pinigus, tie pinigai sumuojasi – kai susumavus gaunate 30.000$ / Per dieną, galite už tai prašyti savo algos. T.y 200.000$) Nuvežti kroviniai: Už 1-ieną nuvežta Drabužio krovinį gaunate – 600$ (Max per dieną galima nuvežti 50 krovinius) Už 1-ieną nuvežta Telefono krovinį gaunate – 650$ (Max per dieną galima nuvežti 45 krovinius) Už 1-ieną nuvežta Benzino krovinį gaunate – 650$ (Max per dieną galima nuvežti 45 krovinius) Už 1-ieną nuvežta Maisto krovinį gaunate – 700$ (Max per dieną galima nuvežti 40 krovinius) Už 1-ieną nuvežta Naftos krovinį gaunate – 800$ (Max per dieną galima nuvežti 35 krovinius) Už 1-ieną nuvežta Nelegalų krovinį gaunate – 1000$ (Max per dieną galima nuvežti 30 krovinius) Taisyklės: 1. Nekopijuoti įrodymų 2. Algalapis kaupiasi dvi dienas (T.y Algos paprašėte 2020-04-02 --> Sekanti kartą galite prašyti 2020-04-04 ir t.t) 3. Algalapis įsigalioja nuo 2020-03-31 4. Algos bus mokamos nuo paskelbimo sekančia dieną (Žaidime jums reikia susirasti Direktorių ar Pavaduotoją) 5. Pirmasis Algalapis bus tikrinamas 2020-04-02 6. Algos pradedamos mokėti nuo 2020-04-03 7. Algų prašymai turi būti užpildyti iki 22h. 8. Algos galima prašyti tik vieną kartą per dvi dienas. (Tad nedarykite free-postų) 9. Nuotraukas-įrodymus kelti per imgur 10. Kiekvienoje nuotraukoje turi būti jūsų V_P. 11. Gerai praleisti laiką ir užsidirbti pinigo!!! 12. Pastebėjote klaidų / turite pasiūlymų? Rašykite man į A.Ž - TS3 (Poke) - Žaidime. Anketa norint gauti Algą: 1. Jūsų V_P : 2. Kokią sumą uždirbote? : 3. Datą kada prašote algos : 4. Kurią dieną paskutinį kartą prašėtė algos? : 5. Nuotraukos-įrodymai, kad gauti uždirbtus pinigus (Nuotraukas kelti į imgur) :
 40. 8 taškai
  Šiandien vakare turėtų pasirodyti Policijos+Apsaugos direktorius. Ką palaikot?
 41. 8 taškai
  Auris_Gasol

  Lukas_Fanta tepa slides

  Pasiimiau premium vip pas tosha jau
 42. 8 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: Mano vardas Eimantas, žaidime žinomas kaip Samp_Power, man dvidešimt vieneri, skype jeigu reikės duosiu privačiai, dėl savo saugumo. 2. Pasiekimai serveryje, ką veikiate serveryje šiuo metu?: Esu užėmęs antrąją vieta Tiuninginių direktoriaus rinkimuose pas ankščiau visiems žinoma direktorių prižiūrėtoją Kuperis_Pacanovas taip pat esu užėmęs Taksi direktoriaus rinkimuose trečiąją vieta pas direktorių prižiūrėtoją Kuperis_Pacanovas. Teko dar užimti Medikų direktoriaus rinkimuose antrąją vieta pas direktorių prižiūrėtoją Lukas_Fanta. Taip pat buvau paminėtas tarp tiuninginių direktoriaus rinkimu pas Karolis_Sudoku. Na o iš rimtesniu dalykų tai esu buvęs Dylėrių pavaduotojas pas direktorių Reksnys_Mantvello išbuvau tikrai netrumpa laiką, firma su pavaduotojais buvom tikrai atgaivinę. Bėda ta jog direktorius nesugebėdavo kontroliuoti savo pareigų paskutiniu metu ir dalindavo pavaduotojus pačiam gale į kairę, į dešinę.. Kadangi iš pavaduotojų su manim labiausiai nesutarė, tai atlaisvino vieta kitam žmogui ir tada po kurio laiko leavinau serverį ilgam laikui. Dėl veiklos, tai prisijungęs į serverį, važinėju Buffalo markės automobiliu, kadangi šiuo metu dirbu SWAT firmoje, nes furistų direktorių buvo nušaline nuo pareigų tai kol rinko kita, visus darbuotojus paliko be darbo vietos. O šiaip padedu serverio žaidėjams bei naujokams. Padedu naujokams apsiprasti serveryje, aprodau LMG miestelius, jeigu ko nors nesuprantą ir kreipiasi į /padmins ). Palaikau kiek įmanomą serveryje tvarką, kad nebūtų NON-RP'erių/DM'erių, čyterių, bei kitų serverio taisyklių pažeidinėtojų. 3. Kodėl pasirinkote Transporterius ir kodėl norite būti šios firmos galva?: Ši firma mane visada traukė. Ne kartą teko joje dirbti. Patiko jos veikla, paskirtis serveryje. Tik ne visi direktoriai perteikė tą paskirtį. Aš noriu parodyti, kokia iš tikrųjų yra ši firmą, todėl pildau šią anketą. Mano apsisprendimą veikia ir tai, jog vėl noriu tapti direktoriumi šiame serveryje. Grįžęs dabar į serverį po ilgos pertraukėlės nusprendžiau susiimt, visgi suaugęs jau 21 metai, bet vistiek dar traukia šįs serveris mane.. Bandysiu prasimušt vėl, ir įrodyt žaidėjams jog esu vertas šio posto ir su laiku siekti dar aukštesniu pareigų ir įeiti į serverio istoriją. Trumpai apie save ką galėčiau papasakoti, kad aplinkiniai žinotu ir nebijotu kreiptis pagalbos Esu draugiškas, mandagus, malonus bei truputėli savikritiškas. Esu sąžiningas bei atsakingas, gebu suvaldyti didele žmonių grupe, esu kaip sakant pedantas, pas mane viskas turi būti atlikta kruopščiai bei stropiai. Esu toks kuris visada turi savo nuomonę, į aplinkinius nelabai kreipiu dėmesio jei jie kažką turi blogo prieš mane turi aš jų tikrai netoleruoju. Esu tikrai komunikabilus žmogus bei toks kuris niekada neatsuks nugaros asmeniui prašančiam pagalbos. Šiaip pas mane yra dažna nuotaikų kaita, ją galima greitai sugadinti tačiau esu toks kuris viską laiko savyje ir nesistengia įrodinėti visiems kas geriausias, tiesiog esu toks kuris turi savo vietą ir niekada nesikels prieš kitą, juo labiau jeigu asmuo yra vyresnis negu aš. Einame arčiau prie reikalo, mano aktyvumas siekia nesumelavus nuo 3 iki 5-6 valandų, savaitgaliais galiu pasedėti ir daugiau, priklauso dar nuo suplanuotų planų. Taigi, visu pirma tapęs transporterių direktoriumi turiu planuose išmesti užsilikusius darbuotojus ir visiškai sukursiu nauja firmos atmosfera. Darbas yra vienas iš aktyvesniu, todėl čia galima pritaikyti tikrai nemažai įdėjų. Visu pirma inešiu puiku aktyvumą, bei priežiūra, išrinksiu kiekvieno rango prižiūrėtojus, stengsiuosi tikrai pagyvinti firmos veiklą. Na o kalbant apie idėjas turiu keletas idėjų kurias galėsiu pritaikyti šiai firmai, žinoma jog šios idėjos bus panaudotos, tačiau jei tapsiu direktoriumi su kitais išrinktais pavaduotojais pasitarsime ir sugalvosime dar pagyvinančių įdėjų, todėl tai nėra viskas ką noriu parodyti. Galėčiau pristatyti savo keletas sugalvotu idėjų: Transporterių vairavimo mokykla - Darbuotojams vyktu kaskart pamokos apie vairavimą, tikrinčiau jų vairavimo gebėjimus, tuo pačiu jų šaudymo įgūdžius. Žinoma rodytume įvairiu manevru, kaip geriau išvairuoti mašina, kokiu greičiu ir kur važiuoti, efektingesni vairavimą, įvairius žemėlapio trupinimus, rodytume per kur geriau važiuoti, kur geresnis kelias ir mažiau teisėsaugos. Transporterių pagalba Fūristams - Darbuotojai galės bendradarbiauti su Fūristais, padėti jiems vežioti nelegalius krovinius. Tą darys, manau, ir dyleriai, todėl tai bus lyg „dviguba apsauga“. Išaugs ginklų paklausa dyleriams, fūristai dirbs efektyviau, o transporteriai turės ką veikti; gerai praleis laiką ir turės galimybę „nudobti“ kelis teisėsaugininkus. Transporterių pramogos - Na mano darbuotojai nebūtu juodadarbiai, kadangi savaitgaliais galbūt po darbo laiko galėtume nuvykti į klubą, ar kažkur prie jūros. Taip pat forume būtu sukurta tema apie įvairias šventes kaip žymių darbuotoju gimtadieniai, ar šiaip kokios šventės. Rutinos praskaidrinimui taipogi naudočiau seniai nuvalkiotas, bet atnaujintas +/- arba taškų sistemas. Tai yra laiko patikrintas dalykas. Dėl paaukštinimo arba didesnės premijos žaidėjai labiau stengiasi, dirba. Tai yra svarbu bet kurioje firmoje. Na ir viena idėja tokia jog mano darbuotojai nebūtu išskiriami kaip kai kuriuose firmose, aš su darbuotojais bendraučiau tolygiai, su visais vienodai, mandagiai. Nes dabar serveryje vyksta korupcija, dažnai direktoriai išskiria darbuotojus, pavyzdžiui su draugais elgėsi normaliai, o su nepažįstamais žmonėmis ne. Mano tikslas transporterių firmą padaryti nenugalima užgrobėjų, žudikų ir serverio chuliganų mašina, kad žodis "Transporteriai" žaidėjams skambėtu baugiai ir būtų noras prisijungt prie komandos. Aišku proto ribose: smarkiai nekenkiant serverio žaidėjams. Išvis nekenkiant naujokams. (O ką? Teisėsauga būgštauja, kad jiems veiklos nėra. Ką gi – padarysim!). Na ir ant pačio galo jei jau kaip sakoma nusišypsos "fortuna" man, tai norėčiau papasakoti kaip rinkčiau pavaduotoją ir į ką žiūrėčiau. Tad kaip aš manau, tai sistema yra paprasta, bet veiksminga. Duodu šansą žmonėms - ATRANKA. Pildo kas nori, sudomins anketa, bus asmeninis pokalbis su žmogumi. Pagal jo bendravimą ir žiūrėsim kaip viskas vyksta. Jei jis man patiks kaip žmogus, išsiskirs savo leksika (Lietuvių kalba, žodžiai be klaidų, solidarumas bendravimas, mokėjimas užmegzti ryšius). Gaus praktinį išbandymą, nedarysiu jokios praktikos kad pravesk treniruotę. Nes per pirmą treniruotę jauduliukas žmonėms būna, tai vėl kas. Na žinot. Taip išsirinksiu du pavaduotojus kurie galės po biškį įsijaust į ritmą, ir žiūrėsim kaip jiems seksis, jei abudu bus "Bepriekaištiniai" pavaduotojai, abudu liks, ir laikui bėgant vieną išsirinksiu iš darbuotojų, kuriame matysiu potencialo vadovauti šiai firmai. O jei situacija bus beviltiška tai imsiuosi atsarginio plano - imsiu laiko patikrintus žmones, kurie buvo su manimi vienoje ar kitoje firmoje. Kodėl nesirenku iškart šito varianto? - Reik gi duot ir naujokam apsišaudyt žaidime, ir beto yra tokia teorija - kad naujokas visada stengiasi pasirodyt geriau nei senbuvis. (Iš patirties žinau). Su didele pagarba - Samp_Power
 43. 8 taškai
  Ar turėtų būti įrašytas žaidėjas į NDS, jei jis neišdirbo firmoje numatyto termino? Jei taip, žaidėjas būtų įrašytas tik 7 dienoms. Po septynių dienų jis galėtų išsipirkti už mažą pinigų sumą. Ta suma po kurio laiko būtų padalinta frakcijų direktoriams. Anksčiau išsipirkti iš NDS nepraėjus 7 dienoms būtų negalima. Jei ne, žaidėjai nebus įrašomi į NDS. Direktoriai turės savo juoduosius sąrašus ir ten galės rašyti tokius žaidėjus. Pinigų išsipirkimo sumos nebūtų, išsipirkti iš tokio sąrašo nereikėtų. Tačiau ar nebūtų per didelios migracijos tarp firmų? Turėkite omenyje, kad firmos bus 5-6. Argumentuotai pasireiškiam komentaruose
 44. 8 taškai
  Edward_Harrell

  parašai // edwa

  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): edwa2. Kaip sekėsi atlikti darbą, kokių sunkumų iškilo?: +3. Komentaras apie grafikos darbą (nuotrauką): fotkes mano 4. Jūsų grafikos darbas (nuotrauka):
 45. 7 taškai
  Nori kokybiškai pagražinti savo žaidimą? Pataikei ten kur reikia. TAISYKLES IR INFORMACIJA Modifikacijas ieško parduotuvės savininkas bei darbuotojai Norint sužinoti apie modifikacija, pvz: kodėl jos neveikia ar kažką panašaus rašykit A.Ž žinute forume Modifikacijos gali būti ir skirtingos, kadangi jeigu nerandame tokiu pačiu, ieškome panašiu Anketos šabloną kopijuoti pilną, bei užpildyti tvarkingai Mes neieškome nelegalių programų, tai pat vaizdo įraše negali matytis kito serverio pavadinimas Modifikacijas pristatome per 24h Privaloma paspausti patinka ant temos Gavus modifikacijas, atsiskaitymas yra 1 patinka ANKETOS ŠABLONAS Kokios modifikacijos ieškote: Modifikacijos vaizdo medžiaga: Nepamirškite paspausti 1 patinka už modifikacijas:
 46. 7 taškai
  Jos_Qua

  Prisistatau Jos_Qua !

  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Jos_Qua 2. Jūsų tikrasis vardas ir amžius: Gabrielė 17 metų. 3. Miestas, kuriame gyvenate: Klaipėdoje 4. Jūsų pomėgiai, hobiai: Pati esu kovotoja, lankau " Muay Thai Imperija Klaipėda " ' tik be reklamos ;D ' Mėgstu skaityti knygas, dainuoti, groju gitara , na ir kompiuteriniai žaidimai patinka. 5. Gerosios/blogosios savybės: Geros tuom , kad žodžio kišenėje neieškau, ir laikausi tvarkos. Blogos, tai gal kad per greit pasitiku žmonėmis, ir greitai prisirišu. 6. Ar turite augintinių? Jeigu taip, kokie vardai?: Turime 7. Ar turite sesių, brolių?: Turiu broliuką 4 metuku. 8. Kaip sužinojote apie mūsų projektą ir nuo kada žaidžiate serveryje?: Reklama, Reklama 9. Jūsų pasiekimai projekte (jei turite įkelkite savo Žaidėjų pasiekimai temą): Naujokė... 10. Jūsų tikslai serveryje: Žaisti, ir žaisti ! 11. Kokią frakciją serveryje dažniausiai atstovavote? Kokio direktoriaus era padarė didžiausią įspūdį?: Nežinau 12. Koks Jūsų gyvenimo moto ar mėgstamiausia frazė?: Hmmm.. 13. Ar turite savo autoritetą projekte ir realiame gyvenime, kas jie?: Nežinau... 14. Jūsų žinutė/palinkėjimas projekto visuomenei (nebūtina): NEČYTINKIT , ir MAŽIAU VAIKŲ ADMINISTRATORIŲ! 15. Jūsų nuotrauka (būtina): https://imgur.com/a/RIRoFhQ
 47. 7 taškai
  siulau duot visus modus harrelliui nes vstk neturi ka veikt
 48. 7 taškai
  Vycka_Rycka

  south neighborhood

  I. Jūsų slapyvardis žaidime: vycka rycka II. Ar tai yra Jūsų kurtas filmukas?: Teip III. Apie ką yra vaizdo įrašas?: apie pietini rajona ir veiksma IV. Vaizdo įrašas: senai bedariau video, tai atsirado proga vel savo malonumui pakurti ;D kritika/patarimus priimsiu, bet neapsikrausiu. kazkas vidose uzgaude:
 49. 7 taškai
  Kentas__Meska

  Prisistatau Jos_Qua !

  malonu susipažinti sekmes zaidime bei gyvenime
 50. 7 taškai
  Anketa; Jūsų Vardas_Pavardė ir amžius: Fack_Boy, 15 metų Jūsų darbo xp/info lentelė: https://imgur.com/a/ZUQQSOv Jūsų aktyvumas serveryje: 5-7h Ką naujo įneštumete į firmą?: Aš įneščiau į medikų firmą daugiau bendravimo tarpusavį, bei daugiau veiklos. Naujų idėjų, sugalvočiau, kad būtų JUMS įdomiau žaisti serveryje, bei dirbti MEDIKIUOSE. Traukčiau kitus serverio žaidėjus į MEDIKŲ FIRMĄ! Kuo esate išskirtinis nuo kitų kandidatų?: Na mes esam visi skirtingi, vieni griežtesni, kiti švelnesni. Aš esu nei naujokas, nei senbuvis. Taip per viduriuką buvau ir biškį padaręs pertrauką. Aš manau norėtų serverio žaidėjai ne to žaidėjo kuris yra daug pasiekęs, o kuris galėtų kitas kuris mažiau kažką pasiekęs ir galėtų parodyti ką moką. Aš manau išskirtinis, kad galėčiau tikrai tave pagelbėti, ir padaryti tvarką! Ko trūksta dabartiniai medikų firmai?: Na tikrai tau pritariu, kad tau trūkstą pagalbininko, kuris tau duotų idėjų ir pagelbėtų kai tau reikia. Gal trūksta Medikams veiklų treniriuočių, bet apie tai nieko blogo! Viskas ištaisoma! Apibūdinkite save: Esu gan draugiškas, padedantis, patarantis visada kai to reikia. Išklausantis, bei pagiuodžiantis. Visada galima pajuokauti, bet reikia žinot tam vietą ir laiką, viskas priklauso nuo nuotaikos! Pabendrausim ir pamatysit patys koks esu Ką jums reiškia žodis ''draugystė''?: Draugystė- tai didelė vertybė žmogaus gyvenime. Draugystė, tai šiltas santykis su žmogumi. Kodėl galvojate , kad šis pavaduotojas jums tiktu?: Na šitas pavaduotojas yra iš ko pasimokinti. Medikų pavaduotojas, neutrali firmą viskas lengviau, nei nusikalstamos frakcijos, arba teisėsaugos frakcija Kokia yra tobula treniruotė?: Tobula manau, pasimokinti greitai pagydyti žmogų, bei gerinti vienas tarp kito santykius, bei dirbti komandiškai!
Ši lyderių lenta nustatyta pagal Vilnius/GMT+03:00 laiko juostą
×