Jump to content

Geriausiai įvertinti


Populiarus turinys

Rodyti mėgstamiausią turinį nuo 2019.04.01 visose srityse

 1. 101 taškai
  Turim du žmones, kurie stojo prieš visą publiką pasireikšti dėl Policijos Departamento direktoriaus kėdės. Kaip ir sakiau, jog didžiąją dalį DP spręndimo sudarys jūsų nuomonė, tad nepagailėkite ją išreikšti: Tai padaryti galite sureaguodami į šį mano postą, na ir būtų gerai, jog savo nuomonę komentaruose paargumentuotumėte. Ačiū už jūsų balsus Kuolas_Tube - Mepas_Nrg -
 2. 100 taškai
  Nori kokybiškai pagražinti savo žaidimą? Pataikei ten kur reikia. TAISYKLES IR INFORMACIJA Modifikacijas ieško parduotuvės savininkas bei darbuotojai Norint sužinoti apie modifikacija, pvz: kodėl jos neveikia ar kažką panašaus rašykit A.Ž žinute forume Modifikacijos gali būti ir skirtingos, kadangi jeigu nerandame tokiu pačiu, ieškome panašiu Anketos šabloną kopijuoti pilną, bei užpildyti tvarkingai Mes neieškome nelegalių programų, tai pat vaizdo įraše negali matytis kito serverio pavadinimas Modifikacijas pristatome per 24h Privaloma paspausti patinka ant temos Gavus modifikacijas, atsiskaitymas yra 1 patinka ANKETOS ŠABLONAS Kokios modifikacijos ieškote: Modifikacijos vaizdo medžiaga: Nepamirškite paspausti 1 patinka už modifikacijas:
 3. 93 taškai
  Konkurso anketa 1. Jūsų slapyvardis: Max_Tosha 2. Komentaras (nebūtina): 1 „Patinka“ – 1 nuomonė apie žaidėją per žinučių gaviklį.
 4. 91 taškai
  Jimmy_Absolut

  Naujienų lenta

  Nors praeitą direktorių prižiūrėtojo kadenciją įnešiau itin daug pakeitimų, tačiau ši kadencija skirsis tuo, kad bandysiu padėti pagrindus naujai miestelių erai su visų Jūsų pagalba. Tema skirta didesniems ir įdomesniems atnaujinimams, smulkūs atnaujinimai bus rašomi mano profilio būsenoje. Pasikeitimai įsigalioja nuo 2020.03.30 - ateinančio pirmadienio; Informacija LMV ir Grobimo proceso temose bus pakeista artimiausiu metu; Greitu metu bus renkami Fūristų (pradėta), Policijos+Apsaugos (greitu metu), Transporterių direktoriai. Santrauka: Policija+Apsauga - Policija ir Apsauga tampa viena firma; S.W.A.T. - pagrindinė Teisėsaugos grandis, jai padeda Policija+Apsauga; S.W.A.T. direktoriui palikus pareigas, bus renkamas FTB direktorius, FTB direktoriui palikus pareigas, bus renkamas S.W.A.T. direktorius, S.W.A.T. direktoriui palikus postą bus renkamas FTB direktorius ir t.t. Policija+Apsauga visada liks, tačiau kas kadenciją keisis S.W.A.T. ir FTB firmos, jog būtų išnaudotos abidvi firmos. Vienu metu S.W.A.T. ir FTB būti negali. Vienintelė pilnai nusikalstoma firma - Dyleriai (be serverio Gaujų); Dalinai nusikalstamos firmos - Fūristai ir Transporteriai. Jei Transporteriai nepasiteisins - bus išimti; Neutralios firmos - Mechanikai ir Medikai; Taksi priklauso NDS žaidėjams; Užšaldytos firmos - Tiuninginiai, Radija. P O L I CI J A + A P S A U G A Į serverį grįžta Apsauga. Apsauga bus prijungta prie Policijos firmos ir bendrai priklausys Teisėsaugos grandžiai. Teisėsaugą sudarys S.W.A.T. (po palikimo FTB) ir Policija+Apsauga. Apsaugos ir Policijos firmas valdys vienas direktorius bei 3 pavaduotojai (iš viso). Kiekvienas naujai įdarbintas žaidėjas pirmiausia privalo išdirbti Apsaugoje 5 dienas ir tik po 5 dienų gali būti priimtas į Policijos firmą. Apsaugos firma tampa lyg akademija, kurią praėjęs gali dirbti Policijoje. Nesvarbu, kokį statusą žaidėjas turi serveryje (išskyrus komandos narius ir su laisvadieniais kitų firmų valdžios atstovus), visi turi pradėti nuo Apsaugos. Direktorius su pavaduotojais iš karto gali darbintis į Policiją, tačiau rekomenduojama palikti vieną ar kelius atsakingus asmenis už Apsaugą ir kitus už Policiją; Policija+Apsauga vyksta į bet kokius grobimus, jei grobiama ne 1 prieš 1. Policija+Apsauga kartu vykdo ir dalyvauja visose kitose veiklose; Policija+Apsauga kovoja prieš dalinai nusikalstomas firmas - Fūristus ir Transporterius. Jei Fūristai arba Transporteriai grobia kažkokį pastatą vieni - į grobimą gali vykti tik Policija+Apsauga, S.W.A.T. (FTB) kištis negali. Jei Fūristų ar Transporterių valdžia nori grobti kartu, į atsigrobimą vyksta tiek S.W.A.T. (FTB), tiek Policija+Apsauga. Policija+Apsauga vyksta į atsigrobimą ir tada, kai grobia viena nusikalstoma firma ir viena dalinai nusikalstama firma, pavyzdžiui, Fūristai ir Gauja (atsigrobinėja S.W.A.T. ir Policija+Apsauga) arba Dyleriai ir Transporteriai (atsigrobinėja S.W.A.T. ir Policija+Apsauga); Policija+Apsauga turi tiek pat atrankų, t.y gali priimti tiek pat žaidėjų kiek gali priimti viena firma; Apsauginiams yra suteikiamos baudos iki bet kiek žvaigždučių; Į Policijos firmą galima pakviesti 5 bet kokius žaidėjus po pirmosios masinės atrankos, kai yra išrenkamas naujas direktorius, neskaitant valdžios atstovų. Visi kiti darbuotojai privalo išdirbti Apsaugos firmoje bent 5 dienas, po bet kokios atrankos. Valdžios atstovas gali nesuteikti leidimo darbuotojui pereiti iš Apsaugos firmos į Policijos firmą, tam turi turėti svarių argumentų; Darbuotojas, praėjus 5 dienoms gali savo noru pasilikti toliau dirbti Apsauginiu; Apsaugos darbuotojai į pagrindinę Teisėsaugos grandį - S.W.A.T. (palikus direktoriui - FTB), negali pereiti. Šie gali pereiti į pagrindinę Teisėsaugos grandį tik tada, kada yra įdarbinti Policijoje. S.W.A.T. firmos darbuotojai gali pereiti savo nuožiūra arba į Policiją, arba į Apsaugą, tačiau jei pereina į Apsaugą, ten turi praeiti 5 dienų akademiją; Draudžiama kitoms Teisėsaugos frakcijoms dėti įtarimą Apsaugos firmos darbuotojui. Jei darbuotojas pažeidžia taisykles - rašyti papeikimą; Jei darbuotojas dirbant Apsaugoje surinko 2 darbuotojo įspėjimus, perėjęs į Policijos darbą jam dingti įspėjimai negali; Policija+Apsauga dirba visą parą be laisvadienių, su tam tikromis pertraukomis; Jei Neutralios firmos daro protestą, jį numalšinti vyksta tik Policija+Apsauga, S.W.A.T. (FTB) nesikiša. F Ū R I S T A I I R T R A N S P O R T E R I A I Fūristai ir Transporteriai - tai dalinai nusikalstoma frakcija. Ką tai reiškia? Šie gali vykdyti nusikalstomą limituotą veiklą, tačiau pagrindinė funkcija nėra kelti chaosą miesteliuose ir verstis nelegalia veikla. Fūristai ir Transporteriai yra dvi atskiros firmos, tačiau jei po kurio laiko Transporteriai nepasiteins - bus išimti ir liks tik Fūristai; Dalinai nusikalstamos firmos turi per dieną vieną nelimituotą grobimą, vieną limituotą grobimą ir vieną žmogaus grobimą; Dalinai nusikalstamos firmos gali grobti kartu su kitomis firmomis arba po vieną. Jei grobia viena dalinai nusikalstoma firma, tarkime Fūristai, į atgrobimą vyksta Policija+Apsauga, o jei grobia kartu su Dyleriais, į grobimą vyksta S.W.A.T. (FTB) kartu su Policija+Apsauga. Fūristai su Transporteriais gali grobti kartu; Fūristai arba Transporteriai gali grobti kartu su gaujomis; Fūristai gali kariauti su Transporteriais, tačiau tokiu atveju per dieną turi tik du grobimus - grobti priešininkų bazę ir konkurentų firmos valdžios atstovą; Fūristai ir Transporteriai gali kartu vykdyti nelegalias siuntas; Fūristai ir Transporteriai gali daryti okupacijas, masinius susišaudymus, riaušes, DM miesteliuose ir panašias veiklas, tačiau tai nėra jų prioritetas; Fūristams ir Transporteriams po nusikalstamų veiklų (grobimai, susišaudymai, okupacijos, nelegalios siuntos) negali būti suteikiamos baudos vieną valandą. Visais kitais atvejais Fūristams ir Transporteriams privaloma suteikti baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo; Fūristai ir Transporteriai gali keistis savo firmos darbuotojais tarpusavyje. Darbuotojai negali pereiti į Dylerių firmą, o Dylerių firmos darbuotojai negali pereiti į dalinai nusikalstomas firmas; Dalinai nusikalstamos firmos negali būti gaujiniais, tačiau gali padėti jiems veiksmuose (tarkime S.W.A.T. šturmuoja Gaują, šie galėtų atvykti į pagalbą); Transporteriai gali padėti grobimų metu tik Nusikalstamoms ar Dalinai Nusikalstamoms firmoms, t.y nusipirkus Transporterių paslaugas, šie gali daryti /vt į grobimo vietą, jei jie patys nedalyvauja tame grobime. F T B A G E N T Ų F I R M A FTB Agentų firma nebus pamiršta. S.W.A.T. ir FTB firmos mainysis vaidmenimis, kai pasikeis vienos ar kitos firmos direktorius. Tarkime, kad šiuo metu nusprendžia palikti postą Arnoldas_Supermenas (S.W.A.T. direktorius). Jei šis direktorius norėtų perleisti firmos direktorių, naujasis direktorius turėtų valdyti jau FTB firmą, o jei nenorėtų perleisti niekam - vyktų atranka į FTB direktorių. Išrinktas naujas FTB Agentų firmos direktorius Juozas_Petraitis nusprendęs palikti postą po 30 dienų linkės sėkmės jau ne naujam FTB direktoriui, o S.W.A.T., t.y firmos keisis kas kadenciją. S.W.A.T. arba FTB išliks pati svarbiausia Teisėsaugos grandis serveryje. Pagrindiniai pakeitimai: Firmose nuo šiol yra privaloma išdirbti ne 7 dienas, o 5. Įvedus šią taisyklę, žaidėjas į NDS už neišdirbtą 5 dienų laikotarpį bus įrašytas 7 dienoms ir turės susimokėti 200.000 išpirką; Į NDS sąrašą galimės patekti už šiuos pažeidimus - neišdirbimą firmoje numatyto termino, neišbuvimo firmos vadovo kėdėje numatyto termino, čytinimą, kenkimą serveriui arba firmai ir serverio klaidų naudojimą; Visi žaidėjai, esantys NDS galės dirbti nepriklausomoje firmoje - Taksi. Nesvarbu, už ką žaidėjas yra įrašytas į NDS, šis gali kreiptis į Taksi firmos prižiūrėtojus, kad šie priimtų į darbą. Jis šiame darbe gali dirbti kiek nori; Taksi firmos prižiūrėtojų komandą sudaro Direktorių Prižiūrėtojas, vienas komandos narys ir kiti patikimi ar nusipelnę asmenys, kaip IV lygio administratoriai ar žinomi ir aktyvūs serverio veidai. Visi prižiūrėtojai yra rašomi Direktorių ir Pavaduotojų sąraše; Jei direktorius priima į firmą žaidėją iš NDS, šis yra baudžiamas įspėjimu. Išimti įsiveržimai. Juos pilnai pakeis kratos, kratos bus redaguojamos greitu metu; Išimti apiplėšimai; Kiekvienoje darbo skiltyje bus sukurta bendroji darbo informacija Direktorių Prižiūrėtojo, kuri liks visiems laikams. Tema bus itin plačiai išdėstyta su grafikos darbais ar filmukais. Tokiu būdu nauji direktoriai neturės rūpintis dėl savo bendrosios temos, o esant reikalui galės pasikeisti ją savo forumo galiomis (logotipas ar valdžios narių sąrašas); Įvesta taisyklė, jog prieš paskiriant naująjį pavaduotoją yra būtina apklausa TeamSpeak/Discord/Skype programose; Įvesta taisyklė, jog Teisėsaugos nariai gali duoti baudą iki bet kiek žvaigždučių žaidėjui, jei šis rengė renginį (medžioklės, DM ir kt.) ir turi įtarimo. Prieš duodant baudą, renginio organizatorius turi pateikti įrodymus, jog prieš renginį neturėjo įtarimo, taip pat reikalinga renginio nuotrauka (paskelbimas); Įvesta taisyklė, jog šturmo ar kitos veiklos metu Nusikalstamos grupuotės negali tyčia atsijunginėti, išimtis - kai nebegalima pūsti žolės (reikia turėti įrodymus) arba kai žaidėjas gauna crash; Ginklų konvėjuje Mechanikai nuo šiol gali padėti ne tik Dyleriams, bet ir Teisėsaugai; Greitu metu bus sugrąžinta konkurencijos valanda; Neutralių firmų protestuose nuo šiol nėra draudžiama dalyvauti ir civiliams. Į protestus vyksta tik Policija+Apsauga; Greitu metu bus pakeistos grobimų vietos. Viskas bus redaguojama LMV ir Grobimo proceso temose greitu metu
 5. 90 taškai
  Konkurso anketa 1. Jūsų slapyvardis: Ryan_Collins 2. Komentaras (nebūtina): Na šiais metais daug judesio iš manęs buvo nuo S.W.A.T direktoriaus, DP kai serve 400-500 on iki galų gale rcono
 6. 84 taškai
  MODIFIKACIJŲ KRAUTUVĖLĖ - Tai vieta kurioje bus ieškomos žmonių norimos modifikacijos, jog jūsų žaidimas atrodytų kuo geriau.Viskas labai paprasta, jums tiesiog reikia užpildyti anketa kuri yra apačioje. TAISYKLĖS IR INFORMACIJA Modifikacijas ieško krautuvėlės savininkas ir jo darbuotojas Paspausti patinka ant šios temos, kitaip modifikacijos nebus ieškomos Jeigu mūsų rasta modifikacija jūsų netenkina,parašykite krautuvėlės darbuotojams į asmenines žinutes Modifikacijų kainas nustato patys darbuotojai, nuo 1 iki 10 reputacijos taškų forume Neieškome modifikacijų kuriuose matosi reklama arba nelagalių modifikacijų Modifikacijas pristatome per vieną parą, 24 valandas Modifikacijos gali būti nepristatytos dėl neveikiančių linkų. SAVININKAS Nojus Box DARBUOTOJAI Rokas Blazys Mode Full ANKETOS ŠABLONAS Jūsų norimos modifikacijos pavadinimas [pvz: enb/skin t.t] : Modifikacijos vaizdinė medžiaga (nebūtina): Ar paspaudėte patinka ant temos:
 7. 79 taškai
  Mechanikų direktoriaus rinkimų apklausa. Norime sužinoti publikos nuomones apie mūsų dabartinius kandidatus į mechanikų dir. poziciją. Galite balsuoti už Nojus_Extazy arba Paul_Kaiser. Ši apklausa įtakos rinkimų rezultatus. Jeigu norite peržvelgti jų paskelbtas anketas, jas galite rasti nuolatinėje atrankoje į direktorius. Už Nojus_Extazy Už Paul_Kaiser
 8. 62 taškai
  Sveiki, taigi skelbiu konkursa kuriame serverio žaidėjai galės laimėti gan nemaža suma pinigų! TAISYKLĖS Būtina paspausti "Patinka" ant šios temos. Draudžiama dalyvauti su antromis paskyromis. Privaloma užpildyti anketa. INFORMACIJA Laimingieji bus renkami per Čia. Laimingieji bus išrinkti ir paskelbti 2020/03/17 18:00 PRIZAI 1. 1.000.000 € - Bence_Neklausk 2. 500.000 € - Town_Road 3. 500.000 € - Arensas_Kairys DALYVIAI ANKETA Jūsų Vardas_Pavardė : Ar paspaudėte "Patinka" ant šios temos? : Komentaras :
 9. 59 taškai
 10. 55 taškai
  Lukas_Fanta

  Lukas_Fanta tepa slides

  Žinau, kad šia tema nieko nepakeisiu ir to padaryti net nebandau, tiesiog noriu atverti akis daugumai žaidėjų, kurie yra pasišventę šiam projektui ir galbūt neturi galimybės suprasti kokia situacija yra iš tiesų. Visi puikiai žinome, kad LMG bendruomenė yra viena linksmiausių ir šeimyniškiausių bendruomenių Lietuvos samp pasaulyje. Serveris yra išskirtinis savo žaidėjais ir ilgu gyvavimo laikotarpiu per tuos devynerius metus buvo visko . Pats prie projekto esu prisidėjęs gan nemažai, ne kartą buvau komandoje, mačiau kaip viskas vyksta iš vidaus, kokie pokyčiai ir kokia ateitis yra planuojama projektui, ir dabar galiu drąsiai pasakyti, kad galite nieko nebesitikėti. Žinoma čia žaisti yra linksma ir malonu, dėl chebros dėl draugų, dėl pareigų ar siekio tapti kažkuom, kiekvieno motyvacija skirtinga. Tik nesitikėkite nieko iš pgr. administracijos. Žinoma jie sugebės sugrąžinti jūsų vartotoja, padės jei iškils kažkokia bėda su užsakytomis paslaugomis, tačiau tokia sąvoka, kaip "projekto plėtra" jau neegzistuoja nuo 2012 metų. Atversiu akis, nors manau visiems jau aišku, kad vieninteliai atnaujinimai, kuriuos išvysite yra šventiniai event visa kita buvo ir liks pažadai. Kad ir paėmus 1.8, jūs galvojate, kad čia buvo rimtas atnaujinimas? Čia buvo lašas jūroje, su tuom atnaujinimų turbūt atsirado daugiau problemų nei patobulinimų. Kad ir dabar grįžau į komandą, nes turėjau laiko ir noro kažką pakeisti, puikiai suprasdamas, kad iš Edgaro ir Evaldo galima nesitikėti nieko, tačiau yra viršūnė, kai reikia laukti 5 dienas, kad uždėtų komandas naujiems ADMIN Prižiūrėtojams. Toliau atranka į moderatorius jau sukurta 4 dienas, laukiu Evaldo patvirtinimo reikia tik "atslėpti" temą, tačiau net kai ir viskas padaryta už juos, darbai stringa. Tas pats su komandos branduoliu, trys žmonės turėjo būti pašalinti labai senai, tačiau jie vis dar užima vietą, brangią vietą, kurią galėtų užimti bet koks motyvuotas ir tam pasiruošęs serverio žaidėjas. Ar kada nors susidomėjote, kaip mūsų gerb. pgr. administratoriai renka komandos narius? Jie paklausia jau esamų komandos narių ką mano apie vieną ar kitą asmenį ir daugiausiai pritarimų sulaukęs asmuo patenka į komandą. Tad kelias į komandą kaip ir aiškus būti draugeliais su vienu jau ten esamu ir turėsi šansą prasimušti. Nesvarbu kiek pastangų dėsi ar kiek laiko paaukosi, jei nepažįsti nieko komandoje šansas ten būti tau yra lygus nuliui. Juokingai skamba, kai Evaldas ant savo sienos užsirašė jog begalę laiko praleidome diskutuojami reformas, nors realiai apie jas kalbėjau tik aš ir pasiūlymai buvo tik mano, nes nors ir kaip blogai skamba, pgr. administracija neturi nė lašelio suvokimo apie situaciją serveryje, jie tikriausiai negalėtų pasakyti, net kokios /paslaugos egzistuoja serveryje, nes kai pastarąjį kartą paprašiau uždėti taškų, tai Jason_Franklin net nežinojo kiek kainuoja ADMIN III ir VIP paketas... Kalbant apie Edgarą, tikrai neneigsiu jog jis yra be galo profesionalus ir viską puikiai suprantantis žmogus. Iš jo nesu girdėjęs nė vieno pikto/blogo žodžio apie nė vieną iš Jūsų serverio žaidėjai. Tačiau manau jis ir taip turi begalę reikalų tikrame gyvenime. LMG jam yra paskutinėje vietoje, o ir taip LMG surenka pakankamai pelno, tai koks tolkas dar kažką daryti kai eurai kapsi į kišenę. Pats darbas komandos nariams, bent jau prižiūrėtojams yra be galo klampus, nes prie sudėtingų situacijų prisideda bugai. Serverio ekonomika visiškai neegzistuojanti. Pats Evaldas sakė padarysim paketų rr pas dylerius ir vėl viskas bus zjbs... Kaip paprastam žaidėjui aš nematau, kaip jums gali būti įdomu žaisti, kai ateina bet koks bugeris ar čyteris ir per naktį bugina pinigus, kai jūs juos sunkiai renkate, kad nusipirktumėte tą išsvajotajį namą ar automobilį. Vien toks dalykas, jog egzistuoja pinigų buginimas, valiutą serveryje prilygina nuliui, tad nesuprantu, kaip dalis jūsų vis dar sugalvojate jos nusipirkti už realius pinigus? Vienintelis dalykas, kuris gal ir gali pgr. administracija privesti prie pokyčių yra jūs žaidėjai! Juk projektą išlaikote tik tai jūs, o ne kažkas kitas. SKELBKITE ULTIMATUMĄ PGR. ADMINISTRACIJAI. PRAŠYKITE PADARYTI ATNAUJINIMĄ AR NORS KAŽKOKĮ ŽINGSNĮ Į PRIEKĮ. TAI PADARYTI YRA BE GALO PAPRASTĄ, TIESIOG NUSTATYKITE DATĄ, KAD IR GEGUŽĖS 1d.(Mėnuo tikrai daugiau nei sočiai laiko) IR JEIGU IKI TO LAIKO NEMATYSITE JOKIO POSTŪMIO AR DARBO PROJEKTO PLĖTRAI, PATYS KAŽKĄ KEISKITE. GALŲ GALE, EIKITE ŽAISTI KITUR. YRA BEGALE PROJEKTŲ, KUR JUS, KAIP INDIVIDUALŲ ASMENĮ PRIIMS KAIP ŠEIMOS NARĮ, JUMIS RŪPINSIS IR JŪSŲ NUOMONĖ BUS IŠKLAUSYTA. GERAI PAGALVOKITE, KAM MOKATE PINIGUS, GERIAU JAU DUOTI TIEMS, KURIE DĖL JŪSŲ STENGIASI, NEI MOKĖTI TIEMS, KURIEMS JŪS ESATE TIK SKAIČIUS. Dauguma sakysite LMG žaidžiu tik dėl chebros, bet pasidairykite į šonus, didžioji dalis chebros jau senai dingusi, LMG turėjo begalę įdomių ir įtakingų personų, tačiau nė vienas jų nė nesusigundo užsukti į forumą ir pasidomėti, kaip sekasi projektui, net nekalbu apie sugrįžima žaisti. Visi puikiai žino, kad niekaip kitaip ir negali sektis, kai viskas stovi vietoje. Kiekvieną iš mūsų užplūsta nuostalgija sampui ir seniems laikams, tačiau juos vaikytis tikrai ne LMG serveryje. Žinoma gaila, kad daugelį iš Jūsų nuvyliau ir taip greitai pasitraukiu iš savo turimų pareigų, tačiau dirbti su tokia pgr. administracija yra tas pats kas pilstyti iš tuščio į kiaurą. Atsiprašau Jimmy (nes pats tave į tai įtraukiau) ir kitų komandos narių, kurie norėjo padaryti LMG geresnį, tačiau aš šio balagano dalimi būti nenoriu, o jūsų pastangos yra auksinės ir TIK dėl Jūsų LMG serveris vis dar gyvuoja ir tikriausiai gyvuos dar ne vienerius metus. Projektą palieku, tikrai ne dėl to, kad neturiu laiko ar noro kažką žaisti. Kaip ir daugelis sėdžiu karantine, tad laiko turiu gan nemažai. Kartais vis dar prisėsiu pakapot lolo, pasižiūrėt kaip jums sekasi forume ar pakelt ridą lv rate, užteks man tų kaimų ir pažadų.
 11. 55 taškai
  Laimės rato konkursas Sugalvojau susukt šiokį tokį konkursą, tai šiek tiek apie jį. Suksim ratą tris kartus, laimėtojus rinskiu per https://wheelofnames.com/ Trys laimingieji laimės: 1. 1.000.000 eurų LMG.LT serverio valiutos 2. 1.000.000 eurų LMG.LT serverio valiutos 3. 1.000.000 eurų LMG.LT serverio valiutos Štai įrodymai jog turiu 3.000.000 eurų LMG.LT serverio valiutos. https://imgur.com/DW9Lmrs TAISYKLĖS 1. Paspausti >PATINKA< mygtuką ant šios temos. 2. Registruotis tik su vienu vartotoju. Dalyviai Anketa norint užsiregistruoti 1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime: 2. Ar paspaudėte "PATINKA" mygtuka ant temos?: 3. Komentaras (nebūtina): Nugalėtojai 1.Nojus_Box 2.Lukas_Extazy 3.Gvidziune_Marlboro
 12. 55 taškai
  New DJ's in town - James_Splite galės sukt beatus iki ryto. Už kiekvieną žvengą reactintą Splitas sakė man po pūslę alaus.
 13. 52 taškai
  Deivis_Splash

  Firmų valdžios pokyčiai

  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Deivis_Splash.2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Mechanikų direktorius.3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Neapsimokėjo pildyti į direktoriaus pareigas.4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 96 valandas.
 14. 51 taškai
  Anketa 1. Jūsų Vardas_Pavardė, skype duomenys: Edga_Fox, live:edgarasfx1. 2. Patirtis teisėsaugoje: Išdirbtos pagrindinės teisėsaugos grandys, išskyrus apsaugą. Mano pasiekimai - PD pavaduotojas, SWAT pavaduotojas. 3. Kokia jūsų firmos vizija? (Atsiminkite, kad vadovausite ne tik PD, tačiau ir Apsaugos firmai) : Firmos, kurių darbuotojai laikosi griežtos disciplinos ir taisyklių. Aktyvi, veikli abiejų firmų komanda, kuri galės su mano vadovavimo pagalba išspausti maximumą iš savęs ir siekti gerų rezultatų. Firmų darbuotojai, kurie niekados nenuleis rankų nepaisant laimėjo ar pralaimėjo veiksmą (grobimą ar panašiai). Darbuotojai, kurie visados gaus pagalbos ar patarimų iš savo valdžios. 4. Nupasakokite ryši tarp PD ir Apsaugos jūsų vadovavimo laikotarpiu: Abi firmos turės labai artimus ryšius, kalbės ir bus viename kanale, visur dalyvaus kartu. Nebus jokios diskriminacijos, kad viena ar kita firma paliekama likimo valiai. Pažadu, kad abi firmos bendradarbiaus ir rodys tik geriausius rezultatus. 5. Išskirkite 3 pagrindines Policijos departamento užduotis serveryje: 1. Pasodinti žaidėjus virš 15-os įtarimo lygių arba nepraėjus valandai po grobimo, nes apsauga negali pasodinti žaidėjo į kalėjimą. Nebent būnant viename kanale vienai ir kitai firmai, policijos darbuotojai atidarinės vartus apsauginiams, kad šie galėtų pasodinti žaidėją į kalėjimą. Arba atvirkščiai, suteikti baudas iki 15-os įtarimo lygių civiliams. 2. Užtikrinti daugiau negu 70 procentų tvarkos miesteliuose, kad pati stipriausia firma - SWAT (FTB) galėtų labiau susikoncentruoti į rimtesnę frakciją (dylerius). 3. Suteikti pagalbą - SWAT (FTB), kai jiems iškart to reikia. 6. Kaip išnaudosite abiejų firmų transportą ir inventorių?: Apsaugos darbuotojai dirbs su savo darbiniu transportu, policijos darbuotojai dirbs taipogi su savo darbiniu transportu, nes nieko daugiau neprimąstysi. Nebent veikloms arba grobimams prireiks abiejų firmų transporto priemonių (10-ame klausime konkrečiau apibūdinta kodėl gali reikėti abiejų firmų transporto priemonių grobimuose). 7. Kokiais uždaviniais užsiimsite jūs, o kokius paliksite savo pavaduotojams?: Užsiimsiu atsigrobimo taktikų ieškojimu, kaip geriau atsigrobinėti. Stebėsiu žaidėjus, kurie man atrodys, jog gali tapti mano pavaduotojais. Stebėsiu taisyklių pakeitimus ir naujienas visad pranešiu pavaduotojams. Ieškosiu trūkumų ką galima pakeisti mano firmose. Galvosiu darbus ar veiklas, kurias turės atlikti pavaduotojai, kad nenuobodžiautų. Pavaduotojai bus atsakingi už prižiūrėtojus ir paprastus darbuotojus. Juos stebės ir kontroliuos. Privalės užtikrinti kokybišką darbuotojų ir prižiūrėtoją darbą, kai Aš tuo metu stengsiuosi užtikrinti kokybišką savo ir pavaduotojų darbą. 8. Kokiais būdais motyvuosite žaidėjus pasilikti Jūsų firmoje? Atsakymas premijos netinka: Žaidėjus motyvuosiu pareigų siekimu, sudominsiu žaidėjus savo firma ir suteiksiu jiems šansą padirbėti aktyviai ir ateityje pasiekti pareigų. Taip žaidėjai turės tikslą dėl ko dirba mano firmoje. Žaidėjai galės įgauti daug patirties ir žinių, kas labiausiai motyvuos ir sudomins naujus veidus teisėsaugoje, kurie beveik arba iš vis nėra dirbe teisėsaugoje, nes viskas jiems bus nauja, nematyta ir įdomu. 9. Kaip ilgai žadate būti direktorius? Ar vis dar turėtumėte laiko direktoriaus postui, jei karantinas baigtųsi anksčiau nei Jūsų kadencija?: Minimalų laikotarpį (30d) tikrai išbūsiu. Taip, tikrai turėsiu nemažai laiko skirti savo kadencijai, kad ir ne karantino metu. 10. Kokias pasiūlytumėte naujas grobimų vietas? Trumpai papasakote, kodėl pasirinkote būtent šitas ir kodėl ši vieta būtų palanki atsigrobti Teisėsaugai: Pasiūlyčiau, tik vieną naują grobimo vietą. Ūkininkų kalnas (pats vidurys) , turbūt paklausite kodėl? Todėl, nes pati vieta yra palanki surinkti firmas ir atvažiuoti iš dviejų skirtingų pusių arba atvažiuoti kartu nuo apsaugos bazės. Numirus galima važiuoti į apsaugos bazę, kuri yra labai arti ligoninės, kas jau yra pranašumas, susigetinti visus apsaugos, policijos darbuotojus ir kartu važiuoti į ūkininkų kalną atsigrobinėti. Arba apsauginiams važiuoti į savo bazę, policininkams taipogi važiuoti į savo bazę. Kartu susitarus privažiuoti ir sustoti netoli pačio kalno iš dviejų skirtingų pusių, bet žiūrėti ir nebūti apšaudytiems. Po starto važiuoti policininkams ir apsaugai ant kalno ir vienu metu pradėti rushinti. Jeigu grobimas kartu su SWAT (FTB) galima į abi puses pasidalinti po vienodą kiekį darbuotojų ir daryti rushą iš dviejų pusių. 11. Kam sutelksite didesnį dėmesį - Fūristams ar Transporteriams? Kodėl?: Nuspręsti kuriai firmai sutelksiu didesnį dėmesį galėsiu, kai pamatysiu tų firmų vadovus, bei jų valdymą ir veiksmus. Tačiau iš pažiūrų šiuo metu didesnį dėmesį skirčiau fūristams, nes fūristai man atrodo pavojingesni ir grėsmingesni. Jie turi didesnį transportą, kuriuo gali užtverti kelius ir kelti didesnę sumaištį ir chaosą. Po grobimų, kai jiems dar negalima suteikti baudų, jie gali slėptis savo pranašesnėje bazėje ir juos yra sunkiau apšaudyti ir pasodinti į kalėjimą.
 15. 48 taškai
  Sveiki visi skelbiu konkursą kuriam galimą laimėti pinigų prizą, laimėtojį rinksiu per RANDOM.ORG viską ką jūms reikia padaryti tai užpildyti tam tikra anketą bei pasirinkti skaičiuką tai sėkmės visiems tie kurie dalyvaus! TAISYKLĖS: Privaloma paspausti ,,patinka" ant šios temos, ir kitose kuriose dalyvausite. Dalyvauti privalote su tikrųjų vartotojų. Draudžiama pašaliniams komentuoti, komentarai turi būti atlikti pagal anketa. Draudžiama dalyvauti su antrais vartotojais. Privaloma laikytis bendrųjų forumo taisyklių. PRIZAI: 1 VIETA PRIZAS: 1M 2 VIETA PRIZAS: 500K 3 VIETA PRIZAS: 250K. ANKETA: 1: Jūsų slapyvardis žaidime: 2: Jūsų pasirinktasis skaičius (nuo 1 iki 115): 3: Ar paspaudėte ,,patinka" mygtuką ant temos?: Viskas bus filmuojama ant BANDICAM kad negalvotų kad čia kažkoks sukčiavimas t.t Konkursas prasideda nuo: 2019/12/09 rinksių laimėtojus 2019/12/10. | 20:00H Pagarbiai! @Krc_Danila DALYVIAI: 1. Marius_Benz pasirinktas skaičius: 22 2. Ponas_Hoperis pasirinktas skaičius: 15 3. Edma_Lmg pasirinktas skaičius: 69 4. Town_Road pasirinktas skaičius: 34 5. Modas_Best pasirinktas skaičius: 41 6. Dominykas_Miguel pasirinktas skaičius: 19 7. Pilypas_Lmg pasirinktas skaičius: 52 8. Omis_Zekas pasirinktas skaičius: 7 9. Image_Lmg pasirinktas skaičius: 2 10. Dziugas_Dagenis pasirinktas skaičius: 55 11. Balsoy_Gregor pasirinktas skaičius: 1 12. Arnold_Zulikas pasirinktas skaičius: 79 13. Paliubomu_Erne pasirinktas skaičius: 23 14: Old_City pasirinktas skaičius: 43 15: Nojus_Extazy pasirinktas skaičius: 73 16: Inferno_Player pasirinktas skaičius: 47 17: Arnoldas_Dekanidze pasirinktas skaičius: 92 18: Lmg_Edgar pasirinktas skaičius: 100 19: Andriuz_Black pasirinktas skaičius: 12 20: Neville_Macmillan pasirinktas skaičius: 17 21: Pinky_Boy pasirinktas skaičius: 28 22: Edward_Harrell pasirinktas skaičius: 26 23: Tashke_Zales pasirinktas skaičius: 99 24: Fini_Bini pasirinktas skaičius: 13 25: Extazy_Kiss pasirinktas skaičius: 78 26: Minda_Megala pasirinktas skaičius: 30 27: Mad_Book pasirinktas skaičius: 57 28: Tomas_Tomcikas pasirinktas skaičius: 32 29: Arnoldas_Supermenas pasirinktas skaičius: 77 30: Martynas_Uzmirsau pasirinktas skaičius: 54 31: Paulius_Ltultu pasirinktas skaičius: 14 32: Kristupas_Amd pasirinktas skaičius: 64 33: Arnas_Superr pasirinktas skaičius: 39 34: Edvis_Malako pasirinktas skaičius: 67 35: Marcka_Fernandes pasirinktas skaičius: 3 36: Saimonas_Fire pasirinktas skaičius: 25 37: Rokas_Blazys pasirinktas skaičius: 21 38: Artas_Brown pasirinktas skaičius: 49 39: David_Edyionii pasirinktas skaičius: 9 40: Auris_Code pasirinktas skaičius: 4 41: Laurynas_Tiesiog pasirinktas skaičius: 45 42: Gvycka_Gvidas pasirinktas skaičius: 48 43: Smoke_Cloud pasirinktas skaičius: 6 44: Luk_Pran pasirinktas skaičius: 112 45: Regiux_Lol pasirinktas skaičius: 44 46: Blue_Nike pasirinktas skaičius: 66
 16. 46 taškai
  Marius_Benz

  - SILAČIAI -

  - SILAČIAI- yra afro-amerikiečių kiemų gaują, įkurta Rytų Los Santos rajone, San Andreas. Gauja yra pagarsėjusi savo žiauriais žudymais, šaunamųjų ginklų ir narkotikų prekyba, savo kontroliuojamose zonose. Gauja buvo plačiai žinoma dėl savo konkurencijos su Murdaville 516 ir Southside Locotes 13 gaujos iki jų nesavalaikio žlugimo. Jie identifikuojami pagal žalios spalvos drabužius ir gaujos simbolius, įskaitant skiriamuosius rankų ženklus ir tatuiruotes. Nepaisant to, jog specialios operacijos organizavime dalyvavo detektyvas Michael Westbrook, kuriame buvo įkalinti daugelis Šilačiai Green gaujos narių, organizacija išlieka seniausia Los Santose iki šiol. Gauja išgyveno daug galios pokyčių per visą jos kadencijos tarp daugumos įsteigėjų. 2019-07-30, data, kurią prisimins kiekvienas gaujos veidas, kadangi mes ir vėl grįžtame į gatves. Marius_Benz / Jack_Evans / Saimonas_Fire
 17. 44 taškai
  Koala_Stonkus

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Koala_Stonkus. 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Furistu direktorius. 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Daug problemu negu nenumaciau bus per antra chapteri. Pradesiu nuo to, jog normaliai susitariau su a'supermenu, jog nerasysim jokiu pretenziju ir jokiu nds, sutikom del to atvejo ir kad kariausim serveryje del viso pagrindinio veiksmo. Bet kazkam susitarimai negaliavo ir pradejo lauzyti tai ka buvom zadeje. nu tai ir prasidejo direktoriaus papeikimai, pretenziju rasymas, nds rasymas, darbuotoju papeikimai. tai buvo pakolkas viskas istveriama, bet kai pradejo patys malt sh kaip sakoma, deda kliutys belekokias, per pzu taip pat kliutys dedamos, kiekvienas grobimas, kiekvienas rushas - vis atsistatancios gyvybes (Heal). nespeji tiesiog zudyt su komanda ir vis tas pats. Uz tai "galvos" dave tik LV ratu, ne joki koki ispejima, bet LV rata. nu nustebau realiai, likau apsales. nu nera jokio ispejimo uz tokio dalyko nera. aisku po tokiu dalyku /d cbb mentai. (svelniai pasakiau). Stonkui ispejimas. Nu ok, tai gal lv ratu? "user has left your channel" okay. nesusiparinau. Dar siek tiek pakariave jau ir taisykliu nesilaikymas. jau net pries grobima susideje kliutys vos ne kiekvienoj grobimo zonoj taip, kad eitu atgrobt. nu xoroso. pasiskundziau del to, prisipazystu. tai sutvarke paliubomu. isiverzimas. isiverzimas atgrobtas. atvaro po minutes ar puses minutes ir toliau skelbia, jog isiverzimas...okay. rekia, kad yra skolu. nu kakoj skolu...zodziu. situacija 2v1. atsigrobi, skelbima jog atgrobta, tada skelbi, jog vel islaikyta ir jau busenuose matosi koala su ispejimais nuuuuuu okay. kas jau kas, bet pd irgi verkimu uzteko ne kaip swatu, nesitikejau, bet rimtai. "neatgrobinesiu, daugiau jusu nei 7" "atleksiu del veiksmo" dafaq zmogau? tai as del veiksmo gal ir darau grobima, ne? pinigai ne man, o darbuotojam ant premiju siokiu tokiu sarvu, gyvybiu. Tiesiog pakariavau kaip sakant 3v1. Vienas pries visa teisesauga. nebutu tu visu isiverzimu butu linksmiau, o cia nespeji susirinkt jau isiverzima daro...nu tai ka, ir vaziuoji, atsigrobi, atsako tai paciai firmai negali saut, nes nelieciamybe turi. okay...i'm done. Ciut ciut turi daugiau darbuotoju, sauni per kepala grobimais ir iskart papeikimus sulaidyt, kad tik ismestum tuos darbuotojus. "GI DEL VEIKSMO DAROM" okay man jau nekalbesiu apie supermeno gruza ;d nu ne as kaltas, ne as supermenai, ne as tikrai, o tu ir tavo komanda. pirstais nebadysiu. noresi, paklausi, pakartosiu dar kart. noresiu paziuret ka veiksit be nusikalstamu serveryje, kad jau tiek primalet. uzteko jau jusu situ visu nesamoniu, o juolab galetu ir dp normaliai suteikt bausmiu ne tik teisesaugai, bet ir nusikalstamai. Davet laiko, aciu DP uz pasitikejima. Dekoju savo visai furistu komandai, kurie buvo iki galo ir kovojo su manim bei didelis aciu savo pavaduotojam! 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: nz gal 28 d kazkur.
 18. 44 taškai
  Sveiki, skelbiu konkursa jums tereikia paspausti mėlyna širdele, parašyti skaičiu nuo 1 iki 100 ! Taisyklės ⚫ Nesukčiauti pildydamas anketa, pildyti tik iš vieno acc ! ⚫ Išsirinkti skaičių nuo 1 iki 100 ! ⚫ Būtina paspausti širdele mėlyna kitaip nesiskaitys jūsų anketa ! Ką reikia padaryti kad laimėtumėte? ⚫ Paspausti " Patinka " ant šitos esančios anketos. ⚫ Užpildyti maža anketos šablona. ⚫ Būtinai atlikti visus pateiktus punktus. Svarbi informacija ⚫ Konkursas vyksta iki 2019.11.03 dienos (sekmadienio) ⚫ Laimėtoja rinksiu random būdų su programele ! ⚫ Duosime paguodos priza 2-3 vietai. Prizai ⚫ 1 vieta - 1.800.000 € ir NRG-500 - Rida - 1379km ⚫ 2 vieta - 500.000 € ⚫ 3 vieta - 300.000 € Dalyviai Anketos Šablonas 1. Jūsų (Vardas_Pavarde) žaidime?: 2. Ar paspaudėte LIKE mygtuką: 3. Išsirinkite skaičių nuo 1 iki 100:
 19. 44 taškai
  KONKURSO DATA: 2019/04/07 - 2019/04/14 DALYBŲ KONKURSAI: [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (1/4) [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (2/4) [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (3/4) [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (4/4) TAISYKLĖS: Privaloma laikytis bendrųjų forumo taisyklių. Privaloma paspausti ,,patinka" - ,,mėlyną širdutę" ant šios temos, ir kitose kuriose dalyvausite. Dalyvauti privalote su tikrųjų vartotojų. Draudžiama pašaliniams komentuoti, komentarai turi būti atlikti pagal anketa. Galima dalyvauti visuose konkursuose. PRIZAI: 1st place - 600,000 eurų 2nd place - 300,000 eurų 3rd place - 100,000 eurų ANKETA: Jūsų slapyvardis žaidime: Jūsų pasirinktasis numeriukas (nuo 1 iki 99): Ar paspaudėte ,,patinka" - ,,mėlyną širdutę" mygtuką ant temos?:
 20. 43 taškai
  Edvis_Tanks

  Firmų valdžios pokyčiai

  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Edvis_Tanks 2. Jūsų atstovaujamas darbas: Dylai 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė): Kerstas_Starkovas 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Krc situacija tokia, kad dbr turiu daug darbų, o galiu but tik vakare on, o Mantas taip pat turi darbą. Dyleriai diena gi negali likti be veiksmo todėl manau šis asmuo man padės. 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: +
 21. 43 taškai
  Hey, grįžau iš neaktyvumo, bet ne ilgam. Palieku serverį visam (tai matot pirmą ir paskutinį kartą) ir tariu didžiulį ačiū visiems virtualiems draugams, pradedant žmonėmis sutiktais 2010 metais ir vėliau nusikalstamose grupuotėse užmegztais ryšiais, baigiant LMG komandos kolegomis. Tikriausiai, vieninteliam man, serveris davė neįtikėtinai daug, pradedant pažintimis su nuostabiais žmonėmis bei veiksmu serveryje, baigiant grafika ar susitikimus realybėje. Tegul gyvuoja mano slapyvardis iki tol, kol kažkas jį prisimins. Kas turit kontaktus - parašykit man, jei reikia grafikos darbo ar tiesiog norit pabendraut. Adios!
 22. 42 taškai
  Krc_Danila

  [Konkursas] Wheel of fortune.

  Sveiki, skelbiu naują konkursą, konkursas vadinasi laimes ratas ką jums reikia padaryti tai užpildyti tam tikrą anketą, suksiu per wheelofnames.com tai Sėkmės tiems kurie dalyvaus. TAISYKLĖS: Privaloma paspausti ,,patinka" ant šios temos, ir kitose kuriose dalyvausite. Dalyvauti privalote su tikrųjų vartotojų. Draudžiama pašaliniams komentuoti, komentarai turi būti atlikti pagal anketa. Draudžiama dalyvauti su antrais vartotojais. Privaloma laikytis bendrųjų forumo taisyklių PRIZAI: 1VIETA: 250 tūkstančių. 2VIETA: 250 tūkstančių. 3VIETA: 250 tūkstančių. 4VIETA: 250 tūkstančių. ANKETA: 1: Jūsų slapyvardis žaidime: 2: Ar paspaudėte "PATINKA" mygtuka ant temos?: 3: Komentaras [Nebūtina]: Dalyviai: 1: Cactus_Germis 2: Fini_Bini 3: Emyzas_Emilis 4: Auris_Code 5: Pauliuha_Enter 6: Laurynas_Tiesiog 7: Luk_Pran 8: Ponas_Alanas 9: Yung_Man 10: Martynas_Uzmirsau 11: Mad_Book 12: David_Edyionii 13: Rokas_Blazys 14: Azaza_Aza 15: Ponas_Hoperis 16: Abrikosas_Weed 17: Jack_Limit 18: Nedis_Narkomanas 19: Vasiuk_Bratka 20: Lauriss_Samper 21: Lexas_Lmg 22: Marius_Benz 23: Rokas_Prodrifter 24: Ieva_Berry 25: Carl_Morrelo 26: Ponas_Chill 27: Ignas_Tobako 28: Untanelis_Underscore 29: Lukas_Nix 30: Edvis_Malako 31: Artis_Deep 32: Mark_Lunno 33: Edvinas_Kapow 34: Balsoy_Gregor 35: Modas_Best 36: Gvycka_Gvidas 37: Lukas_Kanapius 38: Edma_Lmg 39: Domis_South 40: Tomas_Pospekas 41: Dominykas_Miguel 42: Lil_Cobra - - - - - Pagarbiai! @Krc_Danila Konkursas prasideda nuo 2019/12/10 pabaiga 2019/12/18 PAVYZDYS:
 23. 41 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Cactus_Germis 2. Atstovaujamas darbas ir pareigos jame: Apsaugos direktorius 3. Kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Direktorių galėčiau laikyti nors ir 10 metų kaip Kesa projektą, bet nebeturiu tiek noro kiek turėjau pradžioje. Su apsauga padariau beveik viską ką planavau ir norėjau, todėl manau atėjo laikas sustoti. Esu pirmasis neutralios apsaugos direktorius ir turbūt paskutinis, jeigu ne tai tikiuosi, kad gerai apšildžiau direktoriaus kėdę ateities direktoriams. Žaist, tai nebežinau ar žaisiu, nes gyvenimas jau sako sukti kita linkme, bet jeigu nebus ką veikti galbūt ir dar žaisiu. Ačiū visiems kas mane palaikėte per visą erą ir dirbote pas mane. Žaisdamas šį žaidimą niekados nežaidžiau per prievartą, visados žaisdavau savo ir kitų malonumui, todėl negalvokite, kad kankinausi dėl kuo ilgesnio direktoriaus išbuvimo. Tikiuosi, kad kai žaisite serveryje ir išgirsite serveryje žodį "Apsauga", tai primins mane, jei ne tai bent tikiuosi, kad atsiminsite mane kaip geriausią apsaugos direktorių, o gal net kaip geriausią direktorių. Štai mano paskutinis vaizdo įrašas su apsauga: Daugiau apie mane ir mano direktoriavimą galite rasti čia: 4. Jūsų išbūtas laikas šiose pareigose: 1 metai, 3 mėnesiai, 9 dienos arba 463 dienos.
 24. 40 taškai
  S.W.A.T. - yra pirmoji teisėsaugos sritis, ši grupuotė yra (Special Weapons And Tactics). Tai reiškia ši teisėsaugos sritis yra skirta, stambiems nusikalteliams gaudyti ir prižiūrėti masinius antplūdžius, kuriuos rengia nusikalstamos grupuotės. Šio padalinio tikslas yra tramdyti ir stambyti nusikalstamų grupuočių siuntas, platinimą nelegalių prekių, masinius šaudymus, ar kitus įvairius dalykus kurie trugdo Serverio žaidėjams ar net kitiems. SWAT pareigos yra, viską atlikti tyliai ir švariai, tai reiškia - jeigu SWAT komandos darbuotojas pamato gaudomą žmogų, arba kitaip tariant užpuolika privalo jį nukenksminti, kad nepridarytų daugiau bėdų ir leisti Serverio žaidėjams toliau ramiai žaisti. Valdžios atstovai : Direktorius - Arnoldas_Supermenas [ - ] Pavaduotojas - Nėra [ - ] Pavaduotojas - Nėra [ - ] Firmos Prižiūrėtojai: Vyriausias prž: Xalearist_Black - Deividas_Zoro Reikalavimai, norintiems patekti į mūsų gretas : Turėti 50,000 serverio patirties taškų (XP) Turėti 50,000 serverio valiutos darbo sutarčiai Turėti TeamSpeak programą ir mokėti ja naudotis Žinoti bendrą darbo informaciją Laikytis bendrujų serverio taisyklių Nebūti nepageidautinų darbuotojų (NDS), sukčių sąrašuose, buti tolerantiškam gerovei. Darbo komandos : /gaudomi - gaudomų žaidėjų sąrašas /ptpd - peržiūri kliūčių ir spyglių duomenis /spyglyson - padeda spyglius ant žemės /spyglysoff - nuima spyglius nuo žemės /spygliaioff - nuima visus spyglius nuo žemės /kliutison - padeda kliūtį ant žemės /kliutisoff - nuima kliūtį nuo žemės /kliutysoff - nuima visas kliūtis nuo žemės /ist - išteisina teisėsaugos darbuotoją /ita - įtaria žaidėją /ant - surakina žaidėją /bauda - pasiūlyti baudą žaidėjui /pt - patikrina žaidėją /skydas - skydo nustatymai /atimg - atima ginklus iš žaidėjo /kon - konfiskuoja narkotikus iš žaidėjo /isodinti - įsodina žaidėją į Jūsų transporto priemonę Taisyklės: • Klausyti firmos valdžios atstovų, privalote neatsikalbinėti ir vykdyti jų nurodymus. • Atsakingai naudoti darbo komandas, nepiktnaudžiauti privilegijomis prieš serverio žaidėjus. • Baudą suteikti neprivaloma "SWAT" team Nusikalstamoms frakcijoms (, Dyleriams, Tuninginiams, gaujų atstovams ) duoti baudas Butina: • Laikytis bendrujų serverio taisyklių, nenaudoti žaidimą palengvinančių programų. • Darbo metu vilkėti darbinę uniformą, naudoti darbinį transportą, būti prisijungus į TeamSpeak serverį. • Pagarbiai elgtis su bendradarbiais, kitų teisėsaugos firmų darbuotojais. • Dalyvauti valdžios, paskirtų žmonių rengiamoje veikloje. • Nerašinėti daugkartinių pranešimų į /r be reikalo. • Elgtis atitinkamai TeamSpeak darbo kanale ( nešūkauti, kalbėti po vieną ). • Išdirbti minimaliai 7 dienas mūsų firmoje, antraip būsite įtraukti į NDS. • AFK galite būti tik mūsų firmos bazėje ( ant žolės ), už jos ribų - maksimaliai 15 minučių. • DRAUDŽIAMA: dalyvauti nusikalstamų grupuočių veikloje, palaikyti artimus ryšius; dirbti /vt 1 ofise, vartoti psichotropines medžiagas; naudoti komandą /kliutysoff be valdžios sutikimo; įtarti žaidėjus be vaizdinių įrodymų ( nuotraukų, video medžiagos ); griežtai draudžiama žaisti moneta veiklos metų. • Privaloma susipažinti su grobimų nuostatais. Darbo pagrindiniai ginklai: Darbo inventorius:
 25. 39 taškai
  Koala_Stonkus

  VAGOS Syndicate

  VAGOS Syndicate - Amerikiečių kilmės gauja įsikūrusi 1985 metais, Kalifornijos mieste. Gaujos lyderiai Thomas Manson (Marius_Benz) ir Clayton Manson (Koala_Stonkus), Lawrence Dentico (Lauris_Hud) Pagrindinė gaujos veikla įtakingų žmonių grobimai, verslininkų reketai, apiplėšimai, susišaudymai, ginklų ir narkotikų prekyba Šiaurės Amerikoje ir Pietų Amerikoje. Gauja susikūrė 1985 metais Kalifornijos mieste. Thomas, Claytonas ir Lawrence, du broliai ir draugas, kurie gimė neturtingoje Mansonų šeimoje. Motina buvo mirusi, todėl vaikai gyveno tik su tėvu. Tėvas daug gerdavo, namo grįždavo girtas ir broliai dažnai patirdavo smurtą. Vaikai matė, kaip jų draugai, vienmečiai jaunuoliai turėjo pinigų, kabinosi į gyvenimą, o jiems nebuvo suteiktos jokios galimybės. Todėl Thomas ir Claytonas jau nuo 14-15 metų pradėjo savo mažas nusikalstamas veiklas mieste. Jie užpuldavo žmones, vogdavo iš jų pinigus, vogdavo ir pardavinėdavo mašinų veidrodėlius, plėšdavo butus. Thomas buvo vyresnis bei puikiai gaudėsi mašinose, todėl jau 15 metų nuvarinėdavo mašinas bei jas pardavinėdavo už mažesnę kainą. Na, o Lawrence buvo kitų draugų pažįstamas 16 metų, kuris visada rasdavo, kaip apginti bei užstoti savo brolius, tačiau jo niekada šie broliai nematė. Taip šie vaikai įsitraukė į nusikalstamą gyvenimą. Vieną dieną Thomas pavogęs mašiną, važiavo į garažą ją pastatyti ir staiga pamatė už savęs policijos švyturėlius. Jis nestojo, padidino greitį ir stengėsi nuo jų pabėgti. Pamatęs, jog pabėgti nepavyks metė mašiną ir bėgo pėsčiomis. Staiga prie jo privažiavo automobilis, Thomas nežinojo, kas sėdi už jo vairo tik išgirdo žodžius „šok“. Thomas įlipo į mašiną ir jos vairuotojas padidinęs greitį nuvažiavo. Vėliau Thomas susipažino su juo, tai buvo Lawrence VAGOS Syndicate gaujos narys. Po šio įvykio Thomas su George buvo geriausi draugai, jis jam papasakojo savo gyvenimą, nusikalstamą veiklą bei visas vagystes. Lawrence jam pasiūlė prisidėti prie VAGOS Syndicate gaujos. Thomas sutiko, bet tik su viena sąlygą, jog į gauja bus priimtas ir jo brolis Claytonas. Thomas, Lawrence, Claytonas dalyvavo gaujos veikloje. Grobimai,susišaudymai, bemiegės naktys, dideli pinigai, merginos, mašinos draugai. Jiems tai patiko, abu broliai turėjo pinigų, jau buvo nusipirkę savo namą, bei mašinas. Broliai visur veikdavo išvien, bei kartu jie buvo kaip vienas kumštis. Thomas jautėsi būti vyresniu, todėl visur stengdavo eiti pirmas ir būti geresnis už savo brolius. 2010 metais Lapkričio 21 dieną į gaujos hoodą susirinko apie 30 žmonių. Ši diena gaujai buvo ypatingą kadangi gauja turėjo vykti į Pietų Ameriką ir susitikti su didžiausiu Pietų Amerikos narkotikų baronu Chaokinu Gozmanu. Gauja susėdę į 8 mašinas pajudėjo link uosto kur su keltu turėjo persikelti į Pietų Amerikos žemes. Vakare, apie 21:00 valandą jie jau buvo Pietų Amerikos žemėse. Susitikimo laikas buvo sutartas apie 03:00 valandą nakties, kadangi tokiu laiku retai kada sutiksi žmonių. Ėjo laikas ir laikrodis išmušė 02:30. Santa Monica gaujos nariai buvo jau vietoje nes norėjo atvykti ankščiau. Laikrodis jau mušė 03:00 tačiau Gozmano ir jo žmonių nebuvo matyti. Gaujos nariai buvo sunerimę bei nusivylę, taip ėjo dar keletas minučių ir jau buvo 03:30. Staiga pasirodė apie 20 visureigių iš abejų pusių. Jie važiavo dideliu greičiu į juos. Pasigirdo šūviai, keletas gaujos narių krito ant žemės. Kilo susišaudymas, jame dalyvavo ir Thomas su Claytonu. Thomas matė jog jo gaujos nariai krenta ir jų lieka vis mažiau. Supratęs jog jo ir brolio laukia tas pats sėdo į mašiną kartu su Claytonu, Lawrence ir išvažiavo per kitą pusę. Thomas su Claytonu bei Lawrence kitos dienos vakare jau buvo Kalifornijoje. Negavę jokios žinios iš gaujos narių bei lyderio suprato jog vieninteliai likę gyvi gaujos nariai yra jie. Taip slinko gyvenimas apie 8 metus. Broliai gyveno iš santaupų, nes pinigų jie turėjo tikrai daug. Broliai gyveno ramiai, seni galai nelysdavo, policija jais susidomėją irgi nebuvo. Tačiau jie gyveno su viena mintimi - atkeršyti. 2019 metais du broliai grįžo su gauja VAGOS Syndicate. Jų tikslas sunaikinti kitas gaujas bei teisėsauga. Clayton Manson ( Koala_Stonkus ) - gimė 1990 metais Kalifornijoje, neturtingoje šeimoje. Turėjo vieną brolį vardu Thomas Manson. Gyveno viename bute kartu su tėvu kuris dažnai gerdavo. Tėvas visuomet grįždavo girtas todėl abu vaikai patyrė smurtą. Nuo 14 metų užsiėmė nusikalstama veikla, lauždavosi į butus, vogdavo mašinų veidrodėlius, užpuldinėdavo žmones gatvėje. Į VAGOS Syndicate gaują pateko brolio pagalba, kuomet jis susipažino su vienu iš gaujos narių. Gaujoje jo pagrindinis uždavinys buvo žudymas. Pagal gaujos lyderio nurodymus turėjo nužudyti žmones. Yra puikiai įvaldęs ginklą, šaltakraujis bebaimis žudikas. Turėjo drauge vardu Kate, kurią nušovė per susišaudymą kuomet jį užpuolė bloodsu gaujos nariai. 26 metų amžiaus, sedėjas kalėjime vienerius metus dėl nužudymo, buvo paleistas už užstatą. Thomas Manson ( Marius_Benz ) - gimė 1990 metais Kalifornijoje, neturtingoje šeimoje. Turėjo vieną brolį vardu Clayton Manson. Gyveno viename bute kartu su tėvu kuris dažnai gerdavo. Tėvas visuomet grįždavo girtas todėl abu vaikai patyrė smurtą. Nuo 13 metų užsiėmė nusikalstama veikla, lauždavosi į prabangius namus, vogdavo mašinas. Į VAGOS Syndicate susipažinęs su Lawrence, .. Gaujoje jo pagrindinis uždavinys buvo žudymas. Pagal gaujos lyderio nurodymus turėjo nužudyti žmones su šaltuoju ginklu. Vėliau pasisekė pabėgti nuo teisėsaugos bei išlaisvinti savo buvusį gaujinį Lawrence, o vėliau sulaukė ir savo brolio Claytono. Pagrindinis Thomo ginklas buvo Shotgun, kadangi tik su juo jis galėdavo ištaškyti priešų smegenis be gailesčio. Lawrence Dentico ( Lauris_Hud ) - gimė 1988 metais Los Angelyje, neturtingoje šeimoje, kaip ir broliai Mansonai. Turėjo ištikimų draugų ratą, į kurį patekti galėdavo tik pasiaukojantys dėl jo žmonės. Gyveno viename name su 5 draugais, kurie nuolat gerdavo, rūkydavo žolę bei vartodavo kitus narkotikus. Lawrencė nuo 12 metų pradėjo pardavinėti nelegalius daiktus, t. y. ginklus, narkotikus. Užsiimdavo žmogžudyščių nelegalia veikla. Į gaują pateko kitų draugų pagalba, tačiau vėliau tapo vienas įžymiausių gaujos veidų. Puikiai valdo Desert Eagle pistoletą, niekada negaili savo priešininkų. Buvo pagautas teisėsauginikų bei kalėjo 12 metų žiauriausiame Amerikos kalėjime, kur išmoko ir įgavo dar daugiau pasitikėjimo, pagarbos. Vėliau pabėgo kartu su būsimais gaujos nariais. OCEANIC / TORNADO / VOODOO / HERMES / GREENWOOD / SABRE / REMINGTON / MAJESTIC / BLADE / TAHOMA / HUSTLER / HUNTLEY / SULTAN
 26. 38 taškai
  Sveiki visi LMG žaidėjai! Nusprendžiau padaryti jau daug kam žinomą ir patinkantį konkursą. Atspėk ir laimėk! Šio konkurso prizas yra netgi - 1 milijonas serverio valiutos. Taisyklės ⭐ Laikytis bendrųjų forumo taisyklių. ⭐ Pasirinkti skaičių tik vieną kartą, jei toks jau yra parinktas - nebegalite jo rinktis. ⭐ Registruotis pagal apačioje pateiktą anketą. ⭐ Neužpildžius anketos pagal taisykles arba pažeidus vieną iš jų, būsite atmestas. Jeigu jus pasirenkate jau pasirinktą skaičių, redaguokite temą ir keiskite skaičių arba - atmestas. Laimėtojas ⭐ Laimėtoja rinksiu per random.org. Jūs tiesiog turite pasirinkti skaičių nuo 1-100. ⭐ Nugalėtojas bus paskelbtas - 2019/12/3 dieną - 19:00 valandą. Žaidėjai ir jų pasirinkti skaičiai. Šiuo metu užsiregistravę - 35 žaidėjai. Anketa 1. Jūsų Vardas_Pavarde serveryje : 2. Jūsų pasirenkamas skaičius : 3. Ar paspaudėte Patinka mygtuką ant temos? :
 27. 38 taškai
  1. Jūsų slapyvardis: Offline_Matas2. Komentaras (nebūtina): Kažkur reik dalyvaut:)
 28. 37 taškai
  KONKURSO DATA: 2019/04/07 - 2019/04/14 DALYBŲ KONKURSAI: [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (1/4) [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (2/4) [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (3/4) [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (4/4) TAISYKLĖS: Privaloma laikytis bendrųjų forumo taisyklių. Privaloma paspausti ,,patinka" - ,,mėlyną širdutę" ant šios temos, ir kitose kuriose dalyvausite. Dalyvauti privalote su tikrųjų vartotojų. Draudžiama pašaliniams komentuoti, komentarai turi būti atlikti pagal anketa. Galima dalyvauti visuose konkursuose. PRIZAI: 1st place - 600,000 eurų 2nd place - 300,000 eurų 3rd place - 100,000 eurų ANKETA: Jūsų slapyvardis žaidime: Jūsų pasirinktasis numeriukas (nuo 1 iki 99): Ar paspaudėte ,,patinka" - ,,mėlyną širdutę" mygtuką ant temos?:
 29. 36 taškai
  Anketa 1. Jūsų Vardas_Pavardė, skype duomenys: Edvis_Tanks, skype: domdov1 2. Patirtis teisėsaugoje: x2 PD/FBI pavaduotojai ; x1 PD/FBI direktorius ; x2 Apsaugos pavaduotojai ; x1 Apsaugos direktorius ; x2 SWAT pavaduotojai. 3. Kokia jūsų firmos vizija? (Atsiminkite, kad vadovausite ne tik PD, tačiau ir Apsaugos firmai) : Klausimas prie kurio tikrai teko sustoti ir pagalvoti. Kai prie Pd prisijungė ir apsauga ta vizija visiškai pasikeitė, viskas keičiasi iš esmės, bet einam prie klausimo esmės. Taigi neišsiplėsiu ir trumpai pasakysiu, mano vizijoj tai būtu viena stipri, vieninga komandą kuri savo savo darbo trukumus dirbdami kartu pakeistu į privalumus, tai būtų firmą kuri bendromis jėgomis sėkmingai sugebėtu kovoti su nusikalstamomis frakcijomis. Tai būtu viena firmą kuri veiktu kaip PD/FBI lyg nebūtu atskiros firmos, o būtu viena sėkminga ir klestinti firmą. 4. Nupasakokite ryši tarp PD ir Apsaugos jūsų vadovavimo laikotarpiu: Šių dviejų firmų sujungimas suteigia daugiau galimybių nusikalstamų firmų slopinime. Man vadovaujant šios firmos kominikuos bendrai ir sudarys puikia komandą, dirbs kaip vieninga komandą. Galiu pateikti puikų pavyzdi. Daugelis žaidėju pastebėju PD,FBI,SWAT darbuotojus visada stengiasi nepažeidinėti taisykliu kad kartais nebūtu nubausti įtarimais, o apsauginiu jie tiek ir nesisaugo, nes vis dėl to jie gali daugiausi surakinti. Taigi noriu pasakyti, jog šios firmos dirbs vieningai ir apsauginiai bus atsakingi už nusižengimų užfiksavimą bei nusižengusio žaidėjo sugavimą. Kadangi vistiek visi kominikuosim per TS3 (tikiuos bus bendras kanalas, o ne atskiri) tai apsauginiai galės pranešti kolegoms Policijos pareigūnams apie sugauta asmenį ir jo padarytus nusižengimus bei pateikti įrodymus kad nusiženges būtu nubaustas. Vien šioje srityje kiek bus bendraus darbo bei komandinio susižaidimo, tai puikiai nusako ant kiek šios firmos glaudžiai dirbs. 5. Išskirkite 3 pagrindines Policijos departamento užduotis serveryje: Darbas su serverio naujokais, jų išteisinimas sugavimas. Tvarkos priežiūrą miesteliose. Bei protestų, grobimų, riaušiu, okupaciju ir t.t malšinimas. 6. Kaip išnaudosite abiejų firmų transportą ir inventorių?: Tiesa sakant Policijos inventoriui idėją jau turiu. Žadu pritaikyti "Pakopų" sistemą kuria naudojau pirmoje savo PD/FBI eroje, toje sistemoje yra puikiai paskirstyti visi darbo skinai bei darbo transportas. O su apsauga truputi sudėtingiau, bet manau visas firmos inventorius bus panaudojamas daugiau apmokymų, kvalifikaciju metu, o darbo bei nusikaltėlių gaudimui pagrindinis transportas išliks Huntley. 7. Kokiais uždaviniais užsiimsite jūs, o kokius paliksite savo pavaduotojams?: Kaip pagrindinė firmos galva nuo kurios viskas priklauso stenksiuos savo dėmesį skirti firmos valdymui 50/50 procentų, bet žinant jog šios reformos yra naujos ir šios dvi firmos funkcionuos kartu su vienu vadovu pirma kartą tai įžanginias dvi savaitęs apsaugos firmą bandysiu apsiimti į savo rankas, o PD atiduoti prižiūrėto savo pirmam pavaduotojui. Kaip yra šiame serveryje pirmos dvi savaitės parodo kokia tavo firma bus ateityje, todėl darbuotojų atrinkimu, kvalifikacija bei tobulėjimu apsiimsiu aš, o pavaduotojui paliksiu apsiimti Policijos pareigūnais kurie turėtu būti drausmingi, naudingi ir lengvai valdomi. O dėl sekančiu pavaduotoju tai jų pradžia taip pat prasidės PD firmoje, tos firmos kontroliavime ir prižiūrėjime, o parodžius savo vertę ir profesonaluma bus galima veiną iš jų paskirti padėti man tvarkytis su apsaugos firmą bei naudokų tvarkimu. 8. Kokiais būdais motyvuosite žaidėjus pasilikti Jūsų firmoje? Atsakymas premijos netinka: Viskas priklauso ir visada priklausė nuo poros faktorių t.y Gero firmos valdymo bei atmosferos joje, darbuotojų motyvavimo bei darbo su jais ir parodymo bei salygų pasiekti ką nors daugiau suteikimo. Pats tai esu perėjęs ne kartą ir puikiai suprantu žaidėjus, direktoriui suteikus visas šias galimybęs bei salygas darbuotojams jie būną pilnai motyvuoti dirbti firmoje ir pasilikti joje ilgiau nei minimalų laiką. Grįžtu į šias pareigas paskutinį karta su tikslu užauginti naująją naujokų kartą, naująją teisėsaugos kartą kuri po mūsų senbuviu apsiimtu puikiu vadovimu. Tikiuos žaidėjai kurie tikrai kažką planuoja toliau kažką teisėsaugoje siekti tai jie ateis su motyvacija savo idėjom ir norų kažką įrodyt. Taip aš motyvuosiu savo darbuotojus likti kartu su manimi ir parodyt ką galiu ne vien aš, o jie patys, Kad ir koks geras direktorius būtum be darbuotojų tu nieko nepasieksi. 9. Kaip ilgai žadate būti direktorius? Ar vis dar turėtumėte laiko direktoriaus postui, jei karantinas baigtųsi anksčiau nei Jūsų kadencija?: Tiksliai pasakyt kiek išbūsiu negaliu, nes kartais atsiranda tokių salygu dėl kuriu tenka atsisakyti pareigų, bet šiuo metu tikrai randu laiko šioms pareigoms, ir karantinas tam įtakos tikrai neturi. 10. Kokias pasiūlytumėte naujas grobimų vietas? Trumpai papasakote, kodėl pasirinkote būtent šitas ir kodėl ši vieta būtų palanki atsigrobti Teisėsaugai: Turiu suradęs tokias dvi atviras veitas, kurios manau ne daug kam patiks dėl didelio ploto, bet jos tokios smagios atrodo. Pradėsiu nuo pimosios [Nuotrauka] LV statybvietė. Mano manymu patogi vieta dėl savo vietos, ir ploto. Iš teisėsaugos pusės tai patogi vieta rushint iš įvairių pusiu ir pasislėpus už kliučių šaudyti iš tolo, bei rushinimas su keleta automobiliu vienu metu būtu labai efektyvus dalykas. (aišku teritorijoje nebūtu galima naudotis sniper). Antroji vieta taip pat atviroje veitoje, daugumai žinoma, t.y. LS bmw baseinas ar kaip jį teisingiau pavadinus. [Nuotrauka] kaip ir minėjau pirmoje vietoje taip ir šioje labai patogi vieta rushint iš kelių pozicijų iškart nenaudojant sniper, teritorija gan nemaža ir patogi. Aišku nusikalstamoms gali atrodyt per nelyg atvira, bet neužmirškime to, jog galima į ta vieta prisistatyti darbiniu mašinu kaip blokadu ir problema dingsta be to yra duobė kurioje sutupe puikiai atsilaikytu. Vieta gan greitai privažiuojama iš PD bazės. greitas atvykimas, greiti rushai, Protingai ir suplanuotai atgrobti neturėtu būti sunku. (Aišku yra vienas faktorius. šioje vietoje butu gerai kad nusikalstamu darbuotojų judėjimas būtu apribotas bent jau iki tvorelės, kad toliau jos įšeiti nebūtu galima.) 11. Kam sutelksite didesnį dėmesį - Fūristams ar Transporteriams? Kodėl?: Abi firmos yra tiek pat svarbios ir tiek pat keliančios grėsmę, bet visi puikiai žinome, jog fūristų firmą kaip firmą yra paklausiausia tarp žaidėjų ir ten darbuotojų būna gan nemažai, nežiūrint kas vadovauja firmai. Todėl manau gal didesnį dėmesį vis dėl to skirčiau šiai firmai, nes šios firmos spaudimas į kampą, lemia didesnę galimybe mums grobimų atžvilgiu laimėti, beabėjo transporteriai taip pat būtu spaudžiami į kampą, nes niekada nereikia apsiimti vieną firmą, nes kita gali netikėtai nustebint tai teko patirti pirmą kartą vadovaujant PD/FBI firmai.
 30. 36 taškai
  Mat_Himplin

  Robada Royals

  c h a p t e r III Robada Royals grįžta - kraujas, veiksmas ir pinigai vėl puoš LMG gatves. _____________________ Robada kvartalas, visų galvose neliestas ir pamirštas, tačiau viskas pasikeitė Rugpjūčio 3 diena, 2016 metais, kuomet į šią zoną įžengė nauji veidai kurie sugebėjo greitai pasižymėti kaip naujieji kvartalo savininkai. Mat, Gvidas bei Erikas kartu su tvirtu ratu savų suteikė šiam kvartalui vardą, tuo pačiu ir Robada Royals. Vienos zonos neužteko - gaujos šaltakraujiškas puolimas prieš visą teisėsaugą bei egzistuojančias nusikalstamas frakcija leido mums plėsti neįtikėtinu greičiu, kol buvo pasiekta totali dominacija. Gauja parodė visiems ką reiškia totali jėga ir baimė, ko nesitikėjo nei vienas aplinkinis. Šios grupuotės pradžia yra viena iš unikalesnių, kuri sugebėjo pavaizduoti kokią galią gali turėti tvirtas ratas kuris sugeba stovėti vieni už kitus. Per trumpą laiką šioji šeima įrodė savo vertę ir potencialą visiems, kuris iki šios dienos sugebėjo sukietėti visų liudytojų mintyse. Istorija čia nesibaigia... Šeima sugrįžo po dviejų metų tarpo 2018 metais, sugrąžinti baimę bei kraują ant šalto asfalto kuris leido visiems prisiminti senus gerus laikus. Neužtruko ilgai kol gauja vėl sugrįžo į savo nusipelnytą poziciją, dominuojanti projekto gatves. Su planu vėl patirti tą neįveikiamą jausmą kurį dauguma patyrė gaujos pradžioje mūsų veikla bei vystymasis buvo akivaizdus visiems - visų akys greitai susipažino su mūsų mėlynom aprangom, ir pamiršti lengvai negalėjo. Šį kartą mūsų veikla buvo per anksti nutraukta dėl neplanuotų įvykių kas buvo gaila matyti bei patirti, visiems dalyvavusiems, kas privedė prie šios dienos. present day - c h a p t e r III After a full year... šios gatvės vėl išvysta mūsų mėlyną aprangą ir greitai augančią galią. Klausimas tik išlieka toks, ką nuveiksime dabar... Additional story will be added in time. Robada Royals, gauja neparemta tikrais gyvenimo faktais ar fantazuotais įvykiais, o tik tikru progresu, krauju ir chaosu. Sugrįžimas atrasti naują gaujos pusę gaujų sferoje kariaujant šalia šeimos pečių ir tik su didžiausiu noru suteikti žmonėms to ko visi norime. __________________________________________ _____________________ h e a d o f t h e h o u s e _____________________ Mat Himplin and Gvidas Boomeris with Lunis Hakis safe ones Paulius_Bumeris Edga_Hks Dzon_Znaciok Klecka_Yolo Weed_Trance Rokas_Janickas James_Splite Lexas_Lmg Carlos_Drugs Mark_Horner Matas_Kurk Lauriss_Samper Eimis_Mag Azaza_Aza _____________________ NORĖDAMI PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ SUSISIEKITE SU GAUJOS VADAIS, KURIAME ISTORIJĄ KARTU. - Yours truly, M.
 31. 36 taškai
  Karolis_Ganjababy

  Crenshaw OG's

  “Ash to ash, dust to dust, bloods I trust; Crabs we bust, kill a crab, win a prize; Kill a blood your whole family dies.” karolis_ganjababy / vilius_venturas / lexas_lmg Karolis „O.G Mack“ Ganjababy ir jo kalinys Vilius „Dead Eye“ Ventura įkūrė Crenshaw OG's, būdami kalėjime. Tuomet Meksikos kariai kontroliavo kalejima. Jie dažnai ėjo aplink afroamerikiečių kalinius ir skriausdavo juos. Karoliui ir Viliui pavyko suvienyti afro-amerikiečius ir suformavo tokia vadinamą gauja Crenshaw OG's. Meksikos kariai jų paliesti nebegalėjo, iš tikrųjų prasidėjo priešingas dalykas. Tuo metu Karolio buvo kontroliuojamas kalėjimas. Iš išorės Lexas „O.G Loc“ Lmg girdėjo kokie dalykai vyksta kalėjime, jis norėjo, tureti tokia pat svajonė, kaip Karolis, sujungti visus OG's. Kuri ši grupuotė buvo pradėta susidoroti su „Crips“, todėl žmonės, kurie nepatiko „Crips“, taip pat prisijungė prie Crenshaw OG's. Karolis buvo susijęs su visų OG's grupes sujungimu į vieną vadinamąją Crenshaw OG's. OG's skaičius išaugo ir padidėjo, o Karolis išėjo iš kalėjimo su Viliumi, Crenshaw OG's jau tapo didžiulė. Galime pasakyti, kad Karolis buvo gaujos smegenys. Jis viską suplanavo, jis sudarė Crenshaw OG's. Kai tik jis išėjo, jis žinojo visus narius ir vaikščiojo su fotoaparatu ir paprašė žmonių, kas jie tokie . Kai jie jam atsakė, jis žinojo, ar jie yra nariai, ar ne. Įdarbinimas čia nebuvo sustabdytas, gatvėse buvo vis daugiau OG's. Laimėjimai tarp „Crips“ ir „Bloods“ niekada nesustojo, jie buvo panašūs į kasdienybė rutiną, net jei tarp gaujų buvo pasiektas susitarimas sustabdyti karą, jis truko ilgai. Šios gaujos nariai yra žinomi, kad jų viršutiniame dešiniajame ranka arba dešinėje rankoje yra trys trikampio formos apskritimai, norėdami parodyti jam priklausančią. Kai kurie nariai dešinėje pusėje tatuiravo buldogo veidą, raidės M.O.B. Dabartrinias gatves, kuriuos gauja valdo, yra Ganton Boulevard ir Harvey Street. OG's lauris_hud, emis_sones, dzon_znaciok, erla_lel, smoke_cloud, griffin_opps, marinuota_bulve, marius_benz, tomas_tankas, cleme_team, nojusas_ltu, pilypas_lmg, koala_stonkus.
 32. 35 taškai
  Nusprendžiau palikti LMG.lt projekto komandą (iš tikrųjų, palikau anksčiau, bet reikėjo palaukti). Pastaruoju metu visiškai praradau motyvaciją, manau, kad daugelis pastebėjo Juolab, kad atsirado daug svarbesnių reikalų gyvenime. Komandoje praleidau beveik dvejus metus, patirtį sukaupiau, tikiuosi, kad bent kiek prisidėjau prie projekto gerovės. Nors ir buvau vertinamas neigiamai, bet vidinėje pusėje, išspaudžiau maksimumą iš Administracijos. Kiek teko su ja bendrauti, ji buvo visada šilta ir nuoširdi. Tikiuosi, kad tokia ir išliks. Ačiū. Sausio 21
 33. 35 taškai
  „Naudingų modifikacijų sąrašas“ - tema, skirta pateikti naudingiausioms modifikacijoms. Informacija renkama iš forumo vartotojų kuriamų temų. Jos privalo atitikti standartus (modifikacija privalo veikti, privalu temoje pateikti vaizdinės medžiagos apie modifikaciją). Sąrašas yra dažnai atnaujinamas ir prižiūrimas, tad kiekvienos modifikacijos tema yra sutvarkyta ir prižiūrima. Audi A6 Bullet Buffalo Dubai police Car pack Elegy Huntley Infernus LSPD NRG 500 PD CARPACK Real carpack SuperGT Spec tarnybu carpack Town Trcuk Dyleriu skin PD skins RP skin SWAT skin Žiemos skinpack Dziubro enb Dizz Niccas glohancement modification ENB pack ENB pack v2 FreezIn's ENB 0.306 High end enb v3 High end enb v4 High end enb v5 Jack_Ferdiando enb Low enb XUN ENB V1 Griffin v3 enb |Aftermath textures| |Insanity texture| |Winter textures| |Anthony_Light modpack||Arvio modpack| |Boxo modpack v1|Boxo modpack v2|Boxo Winter modpack LQ 2019| |Colormod pack|Cleme modpack|Cobros modpack v3|Calvin modpack 2019| |Darbų modpack|Domanto modpack|Dominic modpack|Domkės modpack|Domkės modpack v2||Dryxio's modpack| |Edga_Hks modpack|Edga_Wolf modpack|Excite's winter modpack| |Full tune carpack| |Galingausko modpack|GTA su reikalingiausiais failais| |HA modpack v2| |Impressible Winter modpack| |Jokubaicio modpack|Jedis modpack'kai| |Kasparo modpack|Kristupo modpack| |Mat_Himplin PD pack||Marčio modpack| |Powerio modpack|Paulius_Jasilmg modpack||Potato modpack v1| |Rimukso modpack|Robocops gta|RP modpack v1|RP modpack v2|RP modpack v3| RP modpack v4|Rokenzo modpack|Roberto modapck| |Splasho modpack|SWAT pack| |Tavo'V modpack|Tlg modpack v5|Teisėsaugos pack| |Vegenerio modpack v1|Vegenerio modpack v2|Vegenerio modpack v3| |Winter gta||Winter modpack| |Anticrash||Atgyvenes gta (by Hot_Anon) |Bullet hole| |C-Hud|C-Hud |Dizz Nicca Mobile hud||Dof| |ELM mod| |First person mod|Fps boost|Fog.cs| |GTA V C HUD|Ginklai ant nugaros|Gui mod| |HD road|3D Radar||Hotelio vidus| |Kraujo modifikacija|Keybinder| |Low poly weapon mod|Lazy Outlaws| |Magic graphis| |No dust| |Road mod|Road mod| |Sound mod|SRT 3 Final mod|Shooting infinator|Smooth-cam|Selfie mod|Snow mod||Sound| |Xeonai| |W/S Lazy Outlaws Environment| Pagrindinės svetainės modifikacijų ieškojimui: https://www.gtaall.com https://gamemodding.com/en/gta-san-andreas/ Radus klaidų pranešti man @Nojus_Box
 34. 35 taškai
  Matas_Kurk

  Firmų valdžios pokyčiai

  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė):Matas_Kurk2. Nušalinamo Pavaduotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė):Jokubas_Nas3. Priežastys, dėl ko atsisakote šio Pavaduotojo:Nereikalingas.4. Pavaduotojo išbūtas laikas šiose pareigose:2 dienos
 35. 34 taškai
  1. Jūsų Vardas_Pavardė žaidime, amžius ir skype kontaktai: Jack_Menco, 16 metų, turi skype, bet jei reiks numesiu, nes numeris uždėtas.2. Ką esate pasiekęs Nusikalstamose firmose ir ką dabar veikiate serveryje?: Esu buvęs 1 kartą tuninginiu firmos direktorių, 6 kartus tuninginiu firmos pavaduotojas. Šiuo metų serveryje dirbu fūristu ir vežioju krovinius, bet neseniai buvau užėmęs SWAT komandos pavaduotojo pareigas.3. Jūsų firmos vizija, kai Dyleriai yra pagrindinė Nusikalstoma firma?: Tapus dyleriai kaip pagrindinė nusiklastoma firmą jį tikrai galės paduoti veiksmo teisėsaugai, pagal mane tai yra geras sprendimas ir kyla klausymas kodėl? Nes visgi dyleriai tai venintele firmą kuri gali platinti narkotikus ir ginklus, manau vien iš pavadinimo suprantama, kad kažkas susiję su nelegalia veiklą, o fūristu visgi pagrindine užduotys yra aprūpinti miestelius kroviniais, bet iš dalies jie irgi gali sukelti chaosą vežiodami narkotikus,ginklus dyleriam ir darydami grobimus ir DM miesteliuose. Dabar pakalbėsiu truputi apie mano kadencijos vizija, pirma ką padarysiu sutelksiu visas jėgas į nelegalia veiklą tai yra, narkotiku pardavinėjimas/ginklų, konvojus ir aišku grobimai/susišaudymai/DM darymas/okupacijos prieš teisėsauga. Antra ką darysiu gavęs pareigas tai yra išrinksiu sau pagalbininką kuris sugebes palaikyti tvarka firmoj kol manęs nebus, išsirinkęs sau "Naparnika" pradėsiu rinkti savo "ribiatas" kurie bus patikimi ir dirbs dėl veiksmo o ne dėl algų. Taip pat sukursiu šiokia tokia rangų sistema, jog darbuotojai nenuobodžiautu laisvu laikų ir galėtų kilti viršun ir siekti savo tikslų dyleriu firmoj, duosiu pasireikšti naujokam. Taip pat labai patiko buvusio direktoriaus idėja su "točkom". Kas tai yra? Tai bus tam tikros vietos kur serverio žaidėjai galės nusipirkti narkotikų,žolės,ginklų kiekvienai prekei bus atskira vieta ir už tai, kad ten pardavė prekes darbuotojas gaus papildomų pinigų. Taip pat palaikyčiau gerus santykius su Transporterių firmą, nes manau jie galėtų prisidėti prie ginklų konvojaus ir kartų gabenti ginklus ir kitas medžiagas. Ir išsirinkčiau ginklų konvojų vairuotojus, ką jie darytu? Tai būtų kokie 6 asmenis kurie yra geriausi vairuotojai firmoj ir vairuotu "Tahoma" iki bazės nuo pasikrovimo. Tai tiek iš manęs nerašiau čia tūkstančius žodžiu o tiesiog parašiau ką norėjau.
 36. 34 taškai
  Vilius_Venturas

  La Barredora Cartel

  El cartel „La Barredora Cartel“ („Šlavimo mašina“) - nusikalstama grupuotė, įsikūrusi Meksikos kurortiniame mieste Akapulke, Guerrero ir jo apylinkėse. Nusikalstama grupuotė atsirado sparčiai decentralizuojant Meksikos prekybos narkotikais organizacijai ir atsiskyrus „Gulf Levya“ karteliui. Iš pradžių „Gulf Leyva“ kartelis veikė mieste, tačiau Akapulke šios nusikalstamos frakcijos nebeliko. Po to, kai 2009 m. Gruodžio mėn. Meksikos kariškiai numušė aukščiausią kartelio bosą Arturo Gulf Leyvą, jo brolis Héctoris Gulf Leyva perėmė vienos iš kartelio frakcijų valdymą ir paskelbė karą Edgarui Valdezui Villarrealui. Valdez Villarreal, siekdamas kartelio autoriteto, bandė paskirti įpėdinį, tačiau Akapulke esantys žmonės išsiskyrė ir sudarė savo nusikalstamą grupuotę: Nepriklausomą Akapulko kartelį. Tačiau per kelias savaites grupė suskilo ir sudarė naują, konkuruojančią grupę, žinomą kaip „La Barredora Cartel". JAV žvalgybos bendruomenė Barredora kartelį laiko „galingiausia narkotikų prekybos organizacija pasaulyje“ , o 2011 m. „Los Angeles Times“ pavadino ją „galingiausia Meksikos organizuoto nusikalstamumo grupe“. La Barradora kartelis veikia „Auksiniame trikampyje“, Sinaloa, Durango ir Chihuahua valstijos. Šis regionas yra pagrindinis Meksikos opiumo ir marihuanos gamintojas. Anot JAV generalinio prokuroro, Barredora kartelis buvo atsakingas už importą į JAV ir 2011 - 2013 m. kuriame buvo gabenta beveik 200 tonų kokaino ir. Anot Nacionalinio narkotikų žvalgybos centro, Junginėse Amerikos Valstijose, Barredora kartelis užima pirmą kokaino, heroino, metamfetamino, marihuanos ir MDMA platinimo vietą. Tai taip pat yra didžiausias neteisėto fentanilio tiekėjas Šiaurės Amerikai . Nuo 2017 m. „La Barredora Cartel“ yra aktyviausias narkotikų kartelis, vykdantis nelegalių narkotikų kontrabandą į Jungtines Valstijas ir gabenantis juos visoje JAV. Actividades del cartel Pagrindinė kartelio veikla orientuota į narkotikų tiekimą Akapluko ir Guerrero miestelius, pagrindinis kartelio tikslas sunaikinti kitą Akapulke vyraujantį kartelį - Martin Arazola Cartel, dėl prestižo, autoriteto ir įtakos Akapulke. Kartelis taip pat užsiima reketu, turto prievartavimu, apiplėšimais, prostitucija, nelegaliu mašinų platinimu, ginklų ir cigarečių siuntomis, teikia nelegalią apsaugą verslo įmonėms. Líderes del cartel Šiuo metu pagrindiniai kartelio lyderiai yra Vladez Villarel ( Vilius_Venturas) ir Samorte Cariz ( Lunis_Hakis ), kuo met po atsiskyrimo su praeitu kartelio ėmėsi vadovauti šiai Kartelio šakai. Taip pat atsiskyrus šiai Kartelio šakai, prie jos vadovavimo prisijungė senas Vladez ir Samorte draugas - Vale Aguarki ( Saimonas_Fire ). Traje del cartel 173 174 175 114 115 116 Transporte del cartel Kartelis naudojasi visomis transporto priemonėmis, kurias turi kartelio nariai, tačiau visos transporto priemonės būna nudažytos mėlyna spalva. Distrito del cartel
 37. 34 taškai
  Mark_Lunno

  Laimės ratas

  Sveiki, skelbiu konkursą, konkursas vadinasi laimes ratas ką jums reikia padaryti tai užpildyti tam tikrą anketą, su savo V_P ir suksiu per WheelofNames.com/tools.unite.com/tools/random-picker-wheel tai Sėkmės tiems kurie dalyvaus. TAISYKLĖS: Privaloma paspausti ,,patinka" ant šios temos, ir kitose kuriose dalyvausite. Dalyvauti privalote su tikrųjų vartotojų. Draudžiama pašaliniams komentuoti, komentarai turi būti atlikti pagal anketa. Draudžiama dalyvauti su antrais vartotojais. Privaloma laikytis bendrųjų forumo taisyklių PRIZAI: 1VIETA: 500.000 milijono. 2VIETA: 300.000 tūkstančių. 3VIETA: 150.000 tūkstančių. ANKETA: 1: Jūsų slapyvardis žaidime: 2: Ar paspaudėte "PATINKA" mygtuka ant temos?: 3: Komentaras [Nebūtina]: Laimėtojas būs renkamas 2020/02/07 dieną 18:00-20:00 valandą DALYVIAI: Mrkas_Mantas Vakaris_Narkt Lil_Cobra Jeffry_Boyka Cactus_Germis Liud_Vis Lauriss_Samper Tomas_Jucius Mode_Full Rokas_Absolut Sense_Kent Kristupas_Kromas Mun_Tis Ponas_Hoperis Nojus_Ceejay
 38. 34 taškai
  Sveiki LMG.LT žaidėjai, Kilo man mintis padaryti konkursą, kuriame galit laimėti 500 tūkst. serverio valiutos. Šį renginį jau esu daręs, todėl padarysiu Nr.2. Praeito konkurso nugalėtojas - @Arnold_ZuIikas. Praeitą konkursą galite rasti ČIA . Laimėtojas bus renkamas per random.org, tiesiog pasirinkite skaičių nuo 1 - 100. Nugalėtojas bus paskelbtas 2019-11-20, data gali būti keičiama, jei bus pakankamai dalyvių. Taisyklės: Laikytis bendrųjų forumo taisyklių. Turėti žaidime bent 10 tūkst. bendrosios patirties . Pasirinkti skaičių galite vieną kartą, jei toks jau yra pasirinktas - nebegalite tokio pat rinktis. Žaidėjai, pasirinkę skaičius Anketa 1.Jūsų Vardas_Pavardė serveryje: 2.Įrodymai, kad turite bent 10 tūkst. bendrosios patirties žaidime [ tinka ir vvp nuoroda]: 3.Jūsų pasirenkamas skaičius: 4.Ar paspaudėte Patinka mygtuką ant temos?:
 39. 34 taškai
  KONKURSO DATA: 2019/04/07 - 2019/04/14 DALYBŲ KONKURSAI: [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (1/4) [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (2/4) [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (3/4) [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (4/4) TAISYKLĖS: Privaloma laikytis bendrųjų forumo taisyklių. Privaloma paspausti ,,patinka" - ,,mėlyną širdutę" ant šios temos, ir kitose kuriose dalyvausite. Dalyvauti privalote su tikrųjų vartotojų. Draudžiama pašaliniams komentuoti, komentarai turi būti atlikti pagal anketa. Galima dalyvauti visuose konkursuose. PRIZAI: 1st place - 600,000 eurų 2nd place - 300,000 eurų 3rd place - 100,000 eurų ANKETA: Jūsų slapyvardis žaidime: Jūsų pasirinktasis numeriukas (nuo 1 iki 99): Ar paspaudėte ,,patinka" - ,,mėlyną širdutę" mygtuką ant temos?:
 40. 34 taškai
  KONKURSO DATA: 2019/04/07 - 2019/04/14 DALYBŲ KONKURSAI: [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (1/4) [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (2/4) [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (3/4) [MILIJONŲ DALYBOS] Spėk skaičių ir laimėk prizą (4/4) TAISYKLĖS: Privaloma laikytis bendrųjų forumo taisyklių. Privaloma paspausti ,,patinka" - ,,mėlyną širdutę" ant šios temos, ir kitose kuriose dalyvausite. Dalyvauti privalote su tikrųjų vartotojų. Draudžiama pašaliniams komentuoti, komentarai turi būti atlikti pagal anketa. Galima dalyvauti visuose konkursuose. PRIZAI: 1st place - 600,000 eurų 2nd place - 300,000 eurų 3rd place - 100,000 eurų ANKETA: Jūsų slapyvardis žaidime: Jūsų pasirinktasis numeriukas (nuo 1 iki 99): Ar paspaudėte ,,patinka" - ,,mėlyną širdutę" mygtuką ant temos?:
 41. 33 taškai
  Edward_Harrell

  lmg gfx shop

  grafikos shopas, kainos ir visa kita ↓ firmos gfxas - 400k, jeigu su mano fotke - 500k firmos vienas rangas - 150k, jeigu su mano fotke - 250k firmos textinis gfxas - 50k parašas paprastai personai - 200k, jeigu su mano fotke - 300k avataras paprastai personai - 100k, jeigu su mano fotke - 200k gif parašas paprastai personai - 250k, jeigu su textu - 300k gif avataras paprastai personai - 150k, jeigu su textu - 200k kitas šlamštas - įvairiai↓ darbus atlieku be spaudimo, bus laiko - padarysiu palaikinti šitą pranešimą, jeigu like nebus, nebus ir grafikos darbo pinigai visada į priekį - pirma pinigai, tada darbas jeigu reikės atlikti kito asmens darytą darbą - kainą dvigubai kils ↓ vardas pavardė žaidime norimas darbas textas fotke etc tikiuosi dabar nebebus apsiverkimų, kad darau per brangiai / e'h
 42. 33 taškai
  Sveiki, sveikučiai, atskrieja nauja analizė, kurioje galėsite pasisveikinti bei pasveikinti naująjį Policijos departamento šefą. Šie rinkimai nebuvo itin gausūs, kadangi užpildžiusiųjų vos keturi, iš kurių išrinkti kitam etapui buvo tik du. Negaliu teigti, jog rinkimai buvo nuobodūs, tikrai negaliu, jau trečia diena sėdžiu ir suku galvą aplink šį spręndimą, tačiau pagaliau jį priėmiau. Šiokios kovos iš tikrųjų nesitikėjau, kadangi 3 dienas turėjau galvoti tarp kandidatų, kurie skiriasi labai daug, tačiau tuo pačiu metu labai panašiai varžosi dėl pergalės. Rinkimų procesą sudarė dvi dalys - anketos pateikimas CV formatu bei vieši debatai tarp kandidatų. Iš anksto noriu padėkoti abiems už labai įkyrią kovą tarpusavyje, kuri man neleido apsispręsti jau 3 dienas. Nebetempiam gumos, važiuojam prie analizės. MEPASNRG Mūsų rinkimų underdog'as, iš kurio tokios kovos nesitikėjo manau niekas, tuo pačiu ir aš. Anketos užpildymas galėjo būti nuspėjamas, kadangi buvusioje eroje turėjai garbę atstovauti direktoriaus pavaduotojo postą, kuriame kad ir kaip gaila - išbuvai vos savaitę dėl direktoriaus netikėto palikimo. Tavo pasirodymo tose pareigose nelabai galiu analizuoti, kadangi savaitė laiko tai gali būti tas pats kas ir nieko. Džiaugiuosi, kad nepabūgai sudalyvauti ir parodyti save. Einam pašnipinėt į tavo anketą. Užpildei pats pirmas, kas ir vėl gi nebuvo labai keista, tačiau sudomino, jog skubėjai tai padaryti, žinant, jog šiems rinkimams pasirinkau šiek tiek įvairesnį formatą - CV laiškas. Įdomu, įdomu, kaip tas laiškas atsispindi tavo anketoje. Pareigų bagažu pasigirti negali, viso labo buvusios tavo pareigos buvo tau pirmos mūsų projekte, tačiau tai tau kojos labai nepakišo. Tavo priežastis tuo pačiu buvo susijusi su tavo pavaduotojo postu, ko ir buvo iš tavęs tikėtasi. Priėjus prie tavo charakterio savybių matosi, jog savybes kurias išvardinai anketoje atsispindi ir tavo žaidime. Esi draugiškas, pareigingas bei užsispyręs, tikrai labai aktualios savybės norint užimti Policijos vadeivos pareigas. Pomėgių realiam gyvenime neišvardinai per daugiausiai, kas man duoda suprasti, jog laiko pareigoms tikrai turėtum ir dėl šio aspekto problemų tikrai nekiltų. Puiku, važiuojam toliau. Tavo motyvacinis laiškelis, kuriame man teko rimčiau sustoti ir pagalvoti ką skaitau. Esi sakęs ne kartą man, jog žaidime savo gabumus galėtum parodyti kur kas geriau nei forume. Sutikčiau, tačiau direktoriui atitenka ir forumo atsakomybė, jog jis būtų prižiūrėtas bei tvarkingas. Paskaičius tavo laiškelį supratau didžiausią tavo bėdą. Pradžioje pradėjai gana stipriai ir rimtai, užduodamas sau klausimą "kodėl?" ir jį iškart atsakydamas. Tačiau toliau skaitant prasideda žodžių bei minčių kartojimas, kuris neleidžia suprasti ar aš vis dar skaitau tą patį sakinį ar jau priėjau prie kito. Atlikdamas tai tu tuo pačiu pradedi vardinti savo firmos idėjas ir planus, ko tavęs nelabai ir prašė padaryti kriterijus, ar ne? Atrodo, jog užpildęs savo šabloną tu jo net nenorėjai skaityti ir paskelbei toks koks yra, tai tikrai matosi. Šiuo atveju nukrypai į šoną. Anketa nėra niekuom išskirtinė, tad daug analizuoti iš jos neturiu. Kas tave privedė prie kito etapo tai tavo užsidegimas ir motyvaciją, kurią norėjau toliau ištestuoti. Kaip man tai pavyko galėsi paskaityti žemiau. KUOLASTUBE Senbuvys, prieš kurį teko stoti mūsų Mepui, norint užpildyti tą tuščią tarpą teisėsaugos srityje. Esi pasižymėjęs kur kas daugiau nei tavo varžovas, tad tikrai buvo įdomu matyti, jog naujesnis asmuo sugebėjo išsilaikyti pakankamai ilgai prieš žmogų su žymiai didesne patirtimi nei jis. Tavo anketos taip pat kaip ir tavo konkurento buvo tikėtasi, kadangi žinojau su tavo grįžimu, jog grįžai ne veltui, o su noru dar kartelį paspardyti šikną tiem patiems seniems vilkams. Matosi, jog tikrai stengiesi ne mažiau nei Mepas, tad už tai noriu pagirti dar kartelį jus abu. Iškart atsidarius tavo šabloną matosi, jog pasirinkai šiek tiek įdomesnį kelią - kūrybiškesnį. Jau vien šiais žodžiais - "pristatau savo senbuvio portretą" - davei suprasti, jog anketa turėtų būti kur kas stipresnė. Ar tai pasitvirtins, labai greitai išsiaiškinsime. Jau galima sakyti pirmais sakiniais gali pavergti skaitytoją pasirinkti tave. Struktūra matosi, jog pasirinkta labiau kaip kokio samprotavimo rašinio, kiekviena pastraipa aprašyta ir atskirta kitomis temomis. Save pristatyti pradėjai nuo savo charakterio savybių, manau tikrai geras spręndimas, kadangi būtent pristatęs save kaip asmenį, gali padėti susipažinti žaidėjams su potencialiu direktoriumi ateityje. Pagrindines savybes, kurias išvardini - stiprus charakteris kaip kumštis, linksmumas bei tvarkingumas. Panašu į varžovo, tačiau labai geras būdas būtent šioms pareigoms. Kas liečia tavo realų gyvenimą - neatrodo, jog esi labai užimta asmenybė, tad pareigoms laiko rasti tikrai ne bėda, tai ir atsispindėjo tavo stebimame aktyvume. Apie savo motyvaciją kalbi kaip tikras poetas. Matosi, jog tikrai nemažai darbo ir laiko skirta vien pačio CV laiško rašymui, kaip ir pats minėjai savo rašliavose - vien užsibrėžimas ir siekimas, laukimas tų rinkimų, to direktoriaus pozicijos verdikto bei tavo veiksmingumas tuo laiko tarpu įrodo tavo, kaip kandidato motyvaciją. Užskaitau. Priėjome prie tavo buvusių pasiekimų sferos, kurių skaičiaus atžvilgiu nėra taip ir daug, tačiau pačiu patirties atžvilgiu turi pilną bagažą. Esi pasižymėjęs, kaip vadovas, kuris pradėjęs eiti savo pasirinktu keliu, juo eiti ir pabaigsi. Šiuo atveju tas kelias - teisėsauga. Bendrame vaizde pateikei labai išvaizdžią anketą, tačiau trūko kelių mano išvardintų punktų, kuriuose būčiau norėjęs labiau pažinti tave ir pamatyti tavo kelią šio direktoriaus link. Į kitą etapą pasikviečiau tave su noru parodyti žaidėjams kontrastą tarp seno vilko ir naujesnio veido projekte. Taip pat kaip ir Mepui, kitame etape susitikote viešai pasirodyti žaidėjams, kurie savo didžiąją dalį šių rinkimų rezultato ir sudarė. Na na, tie debatai... Tie patys, kuriuos taip sunkiai sugebėjome suorganizuoti dėl to nesugebėjimo tiksliai nusakyti jūsų galimų laikų, bet tebunie, pavyko, šiaip ne taip. Patiems debatams, tikėjausi, jog būsite pasiruošę abu labiau. Kadangi neturėjau tikslo jūsų labai klaidinti ir klausimus paruošiau gana paprastus, tačiau rimtus bei aktualius tiek jums, tiek publikai pamatyti ir padėti išsirinkti savo Policijos atstovą. Pirmasis klausimas, kuris buvo jums iškeltas - buvusių direktorių minusai bei kaip galėtumėte juos ištaisyti vadovaudami savo Policininkų brigadai. Klausimas paprastas, ar ne? Solidaus atsakymo nesulaukiau nei iš vieno iš jūsų. Atrodo, jog surinkome vos ne visą TeamSpeak'ą tam, kad jie paklausytų kaip jūs atsakinėjate į mano klausimus keliais žodžiais. Debatai mano akimis ir yra diskusija tarp jūsų dėl mano iškelto klausimo ar problemos. Šiuo atveju jūs pasirinkote lengvesnį kelią, tačiau tai jums rinkimuose labai didelio pliuso nesuteikė. Po šio klausimo buvo užduotas klausimas apie jūsų firmų vizijas, tačiau ką išgirdau tai tik jūsų planus apie rangų sistemas ir forumą. Man atrodo, jog vizija ir reiškia kaip jūs įsivaizduojate savo kolektyvą, jūsų firmos įvaizdį jums pradėjus direktoriauti. Pataisykit jei klystu. Kadangi mano klausimus atsakyti bandėte kuo skubiau, daugiau laiko galėjome skirti publikos klausimams, kuriems neturėjote jokio pasiruošimo, tačiau šiuo atveju pasirodėte geriau. Galėčiau pasakyti, jog vienu momentu Kuolas jau atrodė kaip garantuotas pasirinkimas, kadangi jis stengėsi iškelti diskusijas labiau nei jo varžovas, tačiau kartais ir Mepas sugebėjo pasirodyti labiau nei Kuolas. Žodžiu, debatų nei vienas neišpildėte reikalavimų nei pusės, tačiau teko dirbti su tuo, ką turėjome. Apačioje jūsų laukia galutinis verdiktas. Ir naujasis Policijos direktorius..? Kovą išlaikėte abu tolygią, Kuolas lenkė savo anketa, tačiau Mepas tryško užsidegimu. Sunkus pasirinkimas "užtikrintas vedlys prieš asmenį, kurio dar nespėjau galutinai įvertinti". Po debatų buvo paskelbta mini apklausa, kurioje balsai išliko daug maž tolygūs, kas mane nustebino tikrai. Stebėjau ją visą dieną ir žiūrėjau ar išsiverš kuris nors iš jūsų į absoliutų priekį. Eigoje teko sustoti ir įvertinti vieną dalyką. Balsai už Mepą pradėjo eiti iš visiškai nematytų vartotojų, o kai kurių sukurtų lygiai tą pačią valandą su vardais kaip "Mepuzas_Nrg". Man sukilo tikrai nemažas įtarimas, tačiau galutinai kaip čia viskas buvo - išsiaiškinti negalėjau. Balsai dažniau krito mūsų senbuviui - Kuolui (ko daug maž ir tikėjausi). Tačiau vis vien spręndimas buvo be galo sunkus, kadangi tikrai noriu pamatyti Mepą kaip direktorių, tuo pačiu noriu pamatyti ką dar vis sugebės parodyti Kuolas. Kaip ir rašiau pačioje pradžioje spręndimui priimti reikėjo vis dėl to vos ne 3 dienų. Pergalvojus visus įmanomus scenarijus nuspręndžiau. Mepai, tikrai manau, jog gali būti geras vadovas, buvai išgirtas buvusio direktoriaus bei tikrai nemanau, jog jis tave būtų pasirinkęs į savo pagalbininkus be reikalo, tačiau išbuvai vos savaitę pareigose, per kurias negalėjau tavęs pastebėti, jog galėčiau šiuo metu būti užtikrintas dėl tavęs kaip potencialaus vadovo. Kitu atveju Kuolai, esi parodęs jau savo sugebėjimus ir manau sugebėsi dar vis nustebinti publiką. Balsavimas iš jos pusės linko tavo naudai, mano spręndimas tuo pačiu. Mepai, tikiuosi, jog nenusiminsi ir nesustosi siekti šių pareigų, kadangi aš tavimi tikrai tikiu, jog ateityje sugebėsi būti puikus vadovas. Esu stipriai parekomendavęs tave Kuolui kaip pirmą pavaduotoją, tad norėčiau, kad šį šansą priimtum ir parodytum man, jog dėl tavęs klydau. Na, o Kuolą norėčiau pasveikinti ir oficialiai paskirti kaip Policijos Departamento direktorių! Direktoriui neišbuvus savo pareigose 14 dienų laikotarpio - direktorius atitenka antros vietos nugalėtojui Pagarbiai, Jūsų Direktorių Priežiūra.
 43. 33 taškai
  1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): tomas_tankas 2. Užblokuotojo slapyvardis (Vardas_Pavardė): nojus_Ceejay 3. Užblokavimo priežastis: čytinimas (Multihack, mega jump) 4. Vaizdinė medžiaga: https://streamable.com/s3wre
 44. 32 taškai
  Lietuvos Miestelių Vyriausybę sudaro: Darbų su pakvietimais direktoriai, pavaduotojai, firmų prižiūrėtojai; Užšaldytų firmų prižiūrėtojai; Laikini direktoriai ar pavaduotojai, kurie yra atsakingi už firmą; Direktorių Prižiūrėtojas ir jo komanda. Direktorius - tam tikros firmos aukščiausio rango asmuo, turintis absoliučią valdžią rankose, valdantis visą firmą, pavaduotojus, prižiūrėtojus ir paprastus darbuotojus. Pavaduotojas - direktoriaus pagalbininkas, turintis tam tikrų privilegijų ir galintis valdyti firmą. Prižiūrėtojas - valdžios atstovų pagalbininkas, prižiūrintis tvarką firmoje. Laikinas direktorius - patikimas ir geros reputacijos serverio žaidėjas, laikinai prižiūrintis firmą, kurioje laikinai nėra darbuotojų. Laikinas direktorius gali priimti arba išmesti iš firmos žaidėjus. Laikinas pavaduotojas - patikimas žaidėjas, kuris gali išmesti iš firmos užsilikusius darbuotojus. Laikinais pavaduotojais paskiriami žaidėjai, kurie kandidatuoja į direktoriaus postą. DIREKTORIŲ RINKIMAI 1. Direktoriai dažniausiai yra renkami Direktorių Prižiūrėtojo, tačiau jį išrinkti ir Serverio Prižiūrėtoju Vadovas ar Pagr. Administracija; 2. Direktorius gali būti išrinktas šiais būdais: Laimėti rinkimus, kurie vyksta Forumo anketos pagalba (su kitais sekančiais etapais); Būti išrinktam Direktorių Prižiūrėtojo, kai direktorius palieka savo postą, tačiau jo neperleidžia; Būti išrinktam, kai buvęs direktorius perleidžia pareigas; Būti išrinktam, kai buvęs direktorius neišbūna poste numatyto termino po rinkimų, o asmuo yra užėmęs prizinę vietą; Susikeisti direktoriais su kitos firmos direktoriumi arba perkelti jį kitos firmos direktoriaus kėdę, kai ji yra laisva. 3. Direktoriu gali tapti bet koks asmuo, kuris turi teigiamą ar neutralią reputaciją serveryje bei atitinka visus Direktorių Prižiūrėtojo reikalavimus; 4. Kiekvienas direktorius prieš paskyrimą yra apklausiamas Direktorių Prižiūrėtojo; 5. Dalyvaujant tam tikrose rinkimuose kandidatas į direktoriaus postą privalo laikytis visų bendrųjų taisyklių bei būti aktyvus tiek forume, tiek serveryje. Rinkimų metu žaidėjo reputacija turi išlikti gera arba neutrali; 6. Po rinkimų Direktorių Prižiūrėtojas gali naujajam direktoriui pasiūlyti pavaduotoją, tai dažniausiai būna asmuo, kuris taip pat gerai pasirodė rinkimuose, tačiau jam nepasisekė. Naujasis direktorius turi į tai atsižvelgti, tačiau pasiūlymo gali ir nepriimti; 7. Rinkimų metu kandidatams yra draudžiama skelbtis, kad šie yra kandidatai (apie tai praneša Direktorių Prižiūrėtojas), prašyti forumo reputacijos taškų ant anketos; 8. Kandidatams yra draudžiama kopijuoti kitų anketas, buvusių direktorių idėjas, pasisavinti grafikos darbus, keiktis atrankos anketoje; 9. Po rinkimų naujasis direktorius negali dingti kaip į vandenį, jis turi tesėti pažadus ir vadovauti naujai firmai. PAVADUOTUOJŲ RINKIMAI 1. Firmos pavaduotoją gali išrinkti tik direktorius, tačiau jam naują asmenį į pareigas gali pasiūlyti tiek Direktorių Prižiūrėtojas, tiek kiti žaidėjai; 2. Direktorius pavaduotoją išrenka šiais būdais: Savo nuožiūra atsirinkdamas asmenį, kuris gali nedirbti jo vadovaujamoje firmoje; Paskirti naują pavaduotoją, kai šis laimi forumo rinkimus į pavaduotojo postą. 3. Pavaduotojas, palikus direktoriui, gali pretenduoti į tos firmos direktoriaus postą; 4. Kiekvienas pavaduotojas prieš paskiriant turi būti apklaustas Direktorių Prižiūrėtojo. VALDŽIOS ATSTOVŲ PAREIGYBĖS 1. Kiekvienas firmos valdžios atstovas privalo būti aktyvus tiek serveryje, tiek forume (prižiūrėti temas), tiek TeamSpeak programoje (prižiūrėti kanalus). Šie privalo rūpintis firma ir jos neapleisti, nepamiršti savo darbuotojų ir siekti geriausio vardant savo firmos; 2. Direktorius savo poste privalo išbūti bent 30 kalendorinių dienų, jei to nepadaro - įtraukiamas į NDS; 3. Pavaduotojas savo poste privalo išbūti bent 14 kalendorinių dienų, jei to nepadaro - įtraukiamas į NDS; 4. Direktorius po palikimo į kitas pareigas negali kandidatuoti 7 kalendorines dienas, pavaduotojas po pareigų palikimo gali iš karto kandidatuoti į kitos firmos valdžią; 5. Valdžios atstovai, kurie būna neaktyvūs bent 24 valandas, privalo apie tai pranešti Direktorių Prižiūrėtojui ir užpildyti valdžios atstovų neaktyvumo temą; 6. Valdžios atstovai privalo žinoti bendrąsias taisykles, Lietuvos Miestelių Vyriausybės informaciją, Bendrąsias firmų taisykles ir informaciją, Grobimo proceso informaciją; 7. Firmų valdžios atstovai turi suvokti, kad jie nėra šventieji ir jų darbas yra stebimas, už kiekvieną pažeidimą šiems bus paskirta atitinkama bausmė; 8. Firmos valdžios atstovai privalo elgtis pagarbiai, neįžeidinėti kitų žaidėjų ir stengtis nesikeikti. Jie turi būti tinkamų vadovų pavyzdžiai; 9. Firmos valdžios atstovas privalo dirbti savo firmoje, išimtis - kai paprašo palikti Direktorių Prižiūrėtojas ar yra laisvadienis; 10. Direktorius neprivalo turėti griežto darbo grafiko, tačiau tai yra patartina daryti, taip kaip, kaip ir turėti pertraukas sudėliotame grafike; 11. Valdžios atstovai privalo tikrinti NDS, ten esantys asmenys negali dirbtų jų valdomoje firmoje; 12. Skelbimai per /d privalo būti išsamūs, sveikintis vienaskaita draudžiama, reikia /d raidę naudoti tik esant būtinybei; 13. Direktorius ir jo pavaduotojai privalo firmos pelną valdyti atsakingai, gavus pinigų iš Direktorių Prižiūrėtojo skirti jas firmai, o ne sau, nepamiršti dalinti algas, premijas ir visaip kitaip skatinti savo darbuotojus. FIRMŲ VALDŽIOS ATSTOVŲ LAISVADIENIAI 1. Kiekvienas valdžios atstovas turi teisę į laisvadienį; 2. Valdžios atstovų laisvadieniai negali sutapti; 3. Direktorius ir pavaduotojai gali turėti laisvadieni tik tada, kai išbūna poste 7 dienas; 4. Laisvadienio metu valdžios atstovas gali dirbti bet kuriame darbe, klube ar gaujoje; 5. Tam tikri valdžios atstovai gali nepriimti į darbą kitų valdžios atstovų, tarkime S.W.A.T. valdžia gali nepriimti Dylerių valdžios, tačiau tam turi turėti svarią priežastį; 6. Valdžios atstovai negali išnaudoti laisvadienio savo naudai, t.y Dylerių direktorius įsidarbinęs į S.W.A.T. komandą negali atidaryti jų vartų, kad padarytų bazėje susišaudymą ir pnš.; 7. Jei vienintelis valdžios atstovas turi laisvadienį, o kita frakciją prieš tą firmą nori daryti veiksmą, ši to atlikti negali, nes vienintelis valdžios atstovas turi laisvadienį (išimtis, jei laisvadienio neišnaudoja ir valdžios atstovas dirba savo firmoje); 8. Papildomų laisvadienių gali suteikti tik Direktorių Prižiūrėtojas už tam tikrus nuopelnus; 9. Laisvadieniai turi būti aiškiai nurodyti darbų temose ir TeamSpeak kanaluose. Melagystės apie laisvadienius yra draudžiamos, už tai baudžiama įspėjimais. DARBŲ ATRANKOS 1. Atrankos susideda iš - masinės atrankos žaidime, paprastos atrankos žaidime, forumo atrankos (nuolatinės) ir mini atrankos; 2. Masinę atranką žaidime galima daryti tada, kai direktorius gauna naujas pareigas arba po komandos perrinkimo. Jos metu galima priimti iki 30 žaidėjų; 3. Masinė atranka neprisideda be bendrųjų atrankų skaičiaus per savaitę; 4. Paprastos atrankos metu žaidime galima priimti iki 15 žaidėjų; 5. Forumo atrankos (nuolatinės) metu galima priimti iki 20 žaidėjų; 6. Mini atrankos metu galima priimti iki 5 žaidėjų. Šią atranką turi tik Neutralios serverio firmos ir ją reikia vykdyti tik serveryje. Šią atranką Neutralios firmos gali papildomai vykdyti kas dvi savaites, t.y vieną savaitę gali vykdyti normalų skaičių atrankų, o kitą savaitę dar gali prisidėti ir mini atranką; 7. Teisėsauga, Nusikalstamos grupuotės ir Dalinai Nusikalstamos grupuotės per savaitę gali daugiausiai padaryti 2 atrankas (neskaitant masinės atrankos). Neutralios firmos per savaitę gali padaryti 3 atrankas, o kas antrą savaitę prisidėdami mini atranką iš viso gali ir 4 atrankas; 8. Valdžios atstovai per savaitę gali daryti atrankos tipus kokius tik nori, t.y gali būti dvi atrankos tik forume, Neutralių firmų atstovai per savaitę, jei nori, gali vykdyti visas tris atrankas žaidime ir pnš.; 9. Griežtai draudžiama priimti žaidėjus į darbą be atrankų, už tokį pažeidimą valdžios narys iš karto baudžiamas įspėjimu (išimtis - LMG komandos narys arba Direktorių Prižiūrėtojo paprašytas priimti į darbą asmuo); 10. Atrankos negali būti įslaptintos, visi atsakymai Forumo atrankoje turi būti vieši. Atrankos negali vykti Skype programoje ar kur kitur; 11. Tarp skirtingų firmų atrankų turi būti bent jau valandos skirtumas, tai galioja tiek Forumo atrankai, tiek žaidimo atrankos. Apie visas atrankas privaloma registruoti atrankų registracijoje (įskaitant masines, nuolatines, mini); 12. Nuolatinė forumo atranka skaitosi kaip viena atranka, kai į firmą priimate iki 20 žaidėjų. Jos ištrinti nereikia, ją reikia užrakinti, vėliau užregistruoti atranką Forume ir vėl atrakinti. Kiekvieną nuolatinę atranką privaloma registruoti atrankų registracijoje; 13. Direktorių Prižiūrėtojas gali įdarbinti save arba bet kokius kitus asmenis į tam tikras firmas; 14. Kiekvienas firmos valdžios atstovas privalo daryti nuotraukas dėl priimtų žaidėjų ir jas talpinti tam tikroje sukurtoje Forumo temoje, archuvuose; 15. Darbo sutartis negali viršyti 50.000 serverio valiutos, kai atranką rengia Teisėsaugos, Nusikalstamų ir Dalinai Nusikalstamų frakcijų atstovai; 16. Darbo sutartis negali viršyti 30.000 serverio valiutos, kai atranką rengia Neutralių frakcijų atstovai; 17. Kiekviena firma turi teisę į atrankos pratęsimą, jei atrankos metu nesurinko norimo skaičiaus darbuotojo. Pratęsimas gali vykti tada, kai jis nesutampa su kitos firmos atranka; 18. Vykdant nuolatinę atranką privaloma analizuoti kandidatus į darbą, privaloma paminėti, dėl ko jie nepateko į šią firmą; 19. Teisėsaugos, Dalinai Nusikalstamų ir Neutralių firmų darbuotojai gali migruoti tarp savo frakcijų, t.y Fūristai gali pereiti pas Transporterius, S.W.A.T. pas Policininkus ar Apsauginius ir pnš. Kiekvieną apmainytą darbuotoją reikia įrašyti į darbuotojų archyvą. Apsimainymo metu pinigai iš žaidėjų nėra imami. Teisėsauga Teisėsaugos frakciją sudaro šios firmos - S.W.A.T. (kas kadenciją keičiasi su FTB Agentais), FTB Agentai (kas kadenciją keičiasi su S.W.A.T.) ir Policija+Apsauga; Serveryje vienu metu gali gyvuoti tik dvi Teisėsaugos firmos - S.W.A.T. kartu su Policija+Apsauga arba FTB Agentai kartu su Policija+Apsauga; Teisėsaugos firmos privalo palaikyti bendrąją tvarką miesteliuose, stabdyti nusikalstamą veiklą, prižiūrėti paprastų civilių ir kitų firmų darbuotojų drausmę ir tvarką; Teisėsaugos frakcijos privalo vykdyti į grobimus, okupacijas, susišaudymus, DM darymus, riaušes, ginklų konvojus ir kitas veiklas, kurioje yra nusikalstama veikla; Teisėsauga gali vykdyti šturmus, reidus, kratas, izoliacijas, budėjimus ir kitas veiklas. TEISĖSAUGOS PAREIGYBĖS 1. Teisėsaugai draudžiama piktnaudžiauti turimomis galiomis ir darbine patirtimi, t.y jie negali be priežasties šaudyti su gautais ginklais, naudoti šaltojo ginklo be priežasties, įtarti, rakinti, netinkamai duoti baudas ir pnš.; 2. Teisėsaugai draudžiama rakinti grupelę žmonių, kai joje yra bent 5 žaidėjai. Taip pat Teisėsaugos frakcijos atstovai negali rakinti įvairių veiklų metu, juos įtarti ir kitaip trukdyti veiklas; 3. Teisėsauga negali rakinti ir įtarti žaidėjų šiuose vietose: Fūristų pasikrovimo aikštelėje; Dylerių bazėje bei ant jos platformos; Fūristų bazėje (negalioja takelis iki vartų); Baikerių bazės interjere; Transporterių garaže; Klubų bazėse; Gaujų teritorijose. 4. Teisėsaugai draudžiama turėti ryšius su Nusikalstamomis ar Dalinai Nusikalstamomis frakcijomis. Šie negali naudotis šių frakcijų paslaugomis, vartoti narkotikus, rūkyti žolę, padėti pardavinėti prekes ar pravežti krovinius; 5. Teisėsauga privalo vykti į Nusikalstamų ir Dalinai Nusikalstamų (jei protestas - ir Neutralių) firmų veiksmus, net ir tada kai yra susirinkimas, treniruotė, apmokymai, pertrauka, atranka (išimtis, jei atranką veda vienas valdžios atstovas, o kitų valdžios atstovų nėra); 6. Teisėsauga bet kada gali stabdyti serverio žaidėjus patikrinimui, net ir tada, kai jie neturi įtarimo lygio: Policija gali tikrinti visus serverio žaidėjus išskyrus Fūristus bei Dylerius. Reidų metu Policija gali tikrinti bet kurį serverio žaidėją; S.W.A.T. ar FTB Agentai gali tikrinti bet kurį serverio žaidėją bet kuriuo paros metu; Policija gali dėti įtarimą bet kuriam serverio žaidėjui, nors kai kurių tikrinti ir negali, įskaitant ir Fūristus (tikrinti su priekaba negalima, bet galima dėti įtarimą už NON-RP) ir Dylerius, bausti bet kurį serverio žaidėją už pažeidimus; S.W.A.T. arba FTB Agentų aukščiausio rango nariai gali dirbti be darbinės uniformos, tikrinti, įtarti ir pasodinti į kalėjimą. Tokių aukščiausio rango narių firmoje gali būti iki 5 (be valdžios atstovų). 7. Teisėsauga privalo suteikti kiekvienam serverio žaidėjui baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo, išskyrus: Kai bauda būna duota, tačiau žaidėjas vis tiek daro pažeidimus; Kai žaidėjas yra Nusikalstamų Frakcijų (Baikeriai, Gauja, Klubas, Dyleriai) atstovas. Tokiems asmenims baudos nėra taikomos; Kai žaidėjas yra Dalinai Nusikalstamų frakcijų atstovas (Fūristai ir Transporteriai) privaloma duoti jam baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo, išskyrus tuos atvejus, kai šie yra po nusikalstamos veiklos (baudos nedalinamos vieną valandą); Apsaugos darbuotojams baudos duodamos iki bet kiek įtarimo, kadangi šie yra Teisėsaugos atstovai; Kai žaidėjas yra serverio direktorius ar pavaduotojas - jam duodama bauda iki 25 įtarimo (išskyrus Nusikalstamų frakcijų valdžios atstovus); Fūristų ir Transporterių valdžios atstovams suteikiamos baudos iki 15 žvaigždučių įtarimo; Kai žaidėjas yra LMG komandos narys - jam duodama bauda iki 25 įtarimo. 8. Draudžiama Teisėsaugos atstovams užtverti įvažiavimus į miestelius, tačiau šie gali pasidėti porą kliūčių patikrinimui, neužtverdami kelio; Važiavimas geležinkeliu yra laikomas NON-RP; Dėti kliūtis privaloma taip, kad būtų normalus pravažiavimas. 9. Kiekviena Teisėsaugos frakcija gali atlikti po vieną komendanto valandą, t.y kiekviena firma turi po vieną komendanto valandą per dieną, kai nėra dalinamos baudos serverio žaidėjams. Policija+Apsauga skaitosi kaip viena firma, tad jie turi tik vieną komendanto valandą per dieną; 10. Teisėsaugos atstovai privalo turėti įtarimus už kiekvieną įtarimą, už įtarimo uždėjimo įrodymų neturėjimą asmuo gali būti užblokuotas, išmestas iš darbo: Įtariant žaidėją privaloma turėti įrodymus, šie įrodymai galioja 30 minučių. Nepatenkintas asmuo uždėtu įtarimu turi pateikti papeikimą per 30 minučių nuo uždėjimo laiko; Už narkotikus, nelegalias prekes, važiavimą be diržo/technikinės, girtumą ar apsvaigimą įtarimas uždedamas automatiškai; Radus narkotikų, Teisėsaugos atstovai privalo juos atimti. Jei žaidėjui buvo uždėtas įtarimas už šaudymą, Teisėsaugos atstovas gali atimti ginklus; Draudžiama įtarti žaidėją du kartus už tą patį dalyką. Nesiskaito, kai žaidėjui yra duodama bauda, o jis vėl padaro tą patį pažeidimą; Jei žaidėjui uždėjote netinkamą įtarimą - privalote duoti jam baudą bei grąžinti pinigus; Įtarimas už pažeidimą dėl neįjungtų šviesų galioja tarp 21 valandos vakaro ir 6 valandos ryto; Įrodymai per /pzu negalioja. 11. Teisėsauga negali daryti DM miesteliuose ir už jų ribų, įvairių susišaudymų, nesilaikyti eismo taisyklių, daryti riaušių; 12. Teisėsauga negali kištis į Nusikalstamų ir Dalinai Nusikalstamų grupuočių pykčius; 13. Dėti įtarimą už miestelių ribų yra griežtai draudžiama, nebent turite įrodymus, kai žaidėjas pažeidė taisykles miesteliuose; 14. Kiekvienas naujai įdarbintas žaidėjas pirmiausia privalo išdirbti Apsaugoje 5 dienas ir tik po 5 dienų gali būti priimtas į Policijos firmą. Apsaugos firma tampa lyg akademija, kurią praėjęs gali dirbti Policijoje. Nesvarbu, kokį statusą žaidėjas turi serveryje (išskyrus komandos narius ir su laisvadieniais kitų firmų valdžios atstovus), visi turi pradėti nuo Apsaugos. Direktorius su pavaduotojais iš karto gali darbintis į Policiją, tačiau rekomenduojama palikti vieną ar kelius atsakingus asmenis už Apsaugą ir kitus už Policiją; 15. Apsaugos darbuotojai į pagrindinę Teisėsaugos grandį - S.W.A.T. (palikus direktoriui - FTB), negali pereiti. Šie gali pereiti į pagrindinę Teisėsaugos grandį tik tada, kada yra įdarbinti Policijoje. S.W.A.T. firmos darbuotojai gali pereiti savo nuožiūra arba į Policiją, arba į Apsaugą, tačiau jei pereina į Apsaugą, ten turi praeiti 5 dienų akademiją. 16. Jei Neutralios firmos daro protestą, jį numalšinti vyksta tik Policija+Apsauga, S.W.A.T. (FTB) nesikiša. TEISĖSAUGOS VEIKLOS Teisėsauga gali daryti kratas: Kratos yra skirstamos į paprastąsias ir į valdžios atstovų kratas; Paprastųjų kratų metu Teisėsaugos atstovai atvyksta į tam tikrą vietą ir joje "ieško nelegalių prekių" 20 minučių. Kratos metu Nusikalstoma ar Dalinai Nusikalstoma frakcija turi atsiimti savo teritoriją, jei to nepadaro - moka Teisėsaugos frakcijai 300.000 serverio valiutos. Jei Teisėsaugai nepavyksta išbūti teritorijoje 20 minučių - susimoka Nusikalstomai ar Dalinai Nusikalstomai frakcijai 400.000 serverio valiutos; Paprastųjų kratų vietos - Dylerių bazė, Fūristų bazė (ne ofisas), Fūristų pasikrovimas, Transporterių bazė (ne garažas), Gaujų teritorijos; Kratas galima daryti tik prieš tos kratos vietos valdančius asmenis, t.y Dylerių bazę prieš dylerius, Fūristų pasikrovimą ir Fūristų bazę prieš fūristus, Transporterių bazę prieš transporterius, Gaujų teritorijas prieš gaujas. Klubuose ir baikerių firmoje kratų daryti negalima; Į kratų teritorijas galima patekti su kliūtimis, tačiau paskelbus, kad vyksta krata, kliūčių būti negali; Kratas galima daryti tik tada, kai kratos teritorijoje nėra daugiau kaip 3 judančių žaidėjų; Kiekviena Teisėsaugos frakciją per dieną turi po 1 kratą, kratų kartu daryti Teisėsaugos firmos negali. Krata skaitoma išvalyta, kai teritorijoje nėra nei vieno Teisėsaugos atstovo. Valdžios atstovų kratų metu Teisėsaugos atstovai gali "pagrobti" Nusikalstamų ar Dalinai Nusikalstamų firmų valdžios atstovus (tik direktorius ir pavaduotojus). Juos surakinę, Teisėsaugos atstovai veža žaidėją į savo bazę ir tada paskelbia viešai, kad tos firmos valdžios atstovas yra po tam tikros firmos krata. Nusikalstamų frakcijų atstovai privalo išlaisvinti savo firmos lyderį, tam jie turi 20 minučių. To nepadarę, Nusikalstamų ar Dalinai Nusikalstamų firmų atstovai turi susimokėti Teisėsaugai 400.000 serverio valiutos, o jei išlaisvina - Teisėsauga moka 300.000 serverio valiutos kompensaciją; Surakintas valdžios atstovas turi būti paliktas prie įdarbinimo ikonos Teisėsaugos firmos bazėje; Bazėje negali būti naudojamos kliūtys, tik transportas. Vartai privalo būti atidaryti; Valdžios lyderis skaitomas išlaisvintas tada, kai jį nusiveža į savo bazę Nusikalstamų ar Dalinai Nusikalstamų darbuotojai arba po to kai, kai išvalo visą bazė nuo Teisėsaugos firmos atstovų; Po veiksmo privaloma atrakinti firmos valdžios atstovą; Kai yra grobiamas valdžios atstovas, Teisėsaugai draudžiama lipti ant savo pickup, kad negalėtų gydytis. Teisėsauga gali daryti šturmus: Šturmus gali vykdyti tik S.W.A.T. ir FTB Agentų firmos; Šturmas gali būti pradėtas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamų grupuočių bazėje(ar kitoje šturmo vietovėje) yra 3 gaudomi asmenys; Šturmo metu galima naudoti kliūtis, tačiau negalima rakinti, įtarti, naudoti tazerio; Šturmo metu negalima gydytis, naudoti teleportacijos komandų į šturmo lokaciją; Šturmas maksimaliai gali vykti 10 minučių; Šturmo metu, nusikaltėliams griežtai draudžiama slėptis dylerių interjere, fūristų ofise; Šturmuotojai į šturmą gali grįžti iki tol, kol nusikaltėliai nepaskelbė jog bazė buvo apginta, po tokio skelbimo grįžti griežtai draudžiama; Bėgti nuo šturmo nėra draudžiama; Šturmas gali būti daromas kas valanda; Po šturmo išvalymo arba išlaikymo SWAT ar FTB Agentų darbuotojai turi lygiai 30 sekundžių pasišalinti iš bazės ribų, to nepadarius per šį laiką gali būti baudžiami. Teisėsauga gali daryti reidus: Reidus gali vykdyti tik Policijos+Apsaugos firma. Reidus galima daryti du kartus per dieną; Reidai gali trukti 15 minučių; Jei teisėsauga reido metu aptinka 5 pažeidėjus iš Direktorių Prižiūrėtojo gali pasiimti 100.000 serverio valiutos išpirką; Reidus galima vykdyti bet kuriuo paros metu; Reidų metu Policija įgauna teisę tikrinti visus serverio žaidėjus (fūristai su priekabomis ir dyleriai); Reido metu teisėsauga gali rakinti, naudoti tazerį, dėti itarimą už pažeidimus ir sodinti į kalėjimą; Apie reido pradžią ir pabaigą teisėsaugos valdžia privalo paskelbti per /d (pavyzdys "Policininkai reiduoja miesteliuose iki 20:15", "Policininkai baigė reidą bei sėkmingai kimba į darbus"). Nusikalstamos grupuotės Nusikalstamas grupuotes sudaro Dylerių firma; Nusikalstamos grupuotės turi vykti į visas veiklas, vykdomas prieš jas; Nusikalstamos grupuotės gali organizuoti grobimus, okupacijas, susišaudymus, riaušes, DM darymą ir kitas nelegalias veiklas. NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ PAREIGYBĖS 1. Nusikalstamos firmos gali teikti savo paslaugas bet kada ir bet kur. Apie tai galima paskelbti viešu skelbimu; 2. Kiekvienos nusikalstamos firmos nariai turi teisę dalyvauti gaujų veiksmuose, tačiau vienu metu gaujos veiksme negali būti daugiau, kaip 4 tos pačios nusikalstamos frakcijos darbuotojų; 3. Nusikalstamos grupuotės gali dirbti be uniformos ir transporto priemonės, jeigu priklauso aukščiausiam darbo rangui ar būriui (apie tai privalo būti parašyta darbo skiltyje). NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ VEIKLOS Nusikalstamos grupuotės gali daryti ne tik grobimus, bet ir okupacijas: Nusikalstamos firmos gali vykdyti okupacijas praktiškai bet kur, okupacijoms galioja visos grobimo taisyklės, išskyrus žolės putimo - žolę pusti galite bet kada; Teisėsauga privalo reaguoti bei malšinti okupaciją, visos Teisėsaugos firmos vyksta į okupaciją; Nusikalstamos grupuotės okupacijas gali daryti kartu su gaujomis ar Dalinai Nusikalstamomis grupuotėmis; Nusikalstamos grupuotės gali daryti ginklų konvojus: Dyleriai turi teisę gabentis ginklus iš Las-Venturas miesto, kitaip tariant - organizuoti ginklų konvojų; Dyleriai gali organizuoti ginklų konvojų tik prieš S.W.A.T. arba FTB Agentų firmą; Prieš organizuojant konvojų, privaloma nuotrauka, kuomet yra prisijungę bent 8 S.W.A.T. ar FTB Agentų firmos darbuotojų bei valdžios atstovas kuris nėra AFK ilgiau nė 10 minučių; Nuotraukos galioja 15 min.; Ginklų konvojaus metu Teisėsaugai komandai yra draudžiama, dėti kliūtis, rakinti, įtarti, naudoti tazerį, spyglius; Ginklų konovjaus metu SWAT komandai yra draudžiama daryti /ateles prie Dylerių bazės, statyti žmones prie balto tilto, statyti mašinų blokadas prie balto tilto; Visas veiksmas turi vykti važiuojant arba vejantis furgonus, juos taranuojant iš šonų. Draudžiama „pasiruošti“ bei pastatyti mašinų blokadas dylerių maršrute - taip suprantame, jog nelegalių pervežimų metu realybėje taip yra efektingiausiai sustabdomi tokie dalykai, tačiau tokiu atveju būtų tiesiog per lengva teisėsaugai sustabdyti ginklų pervežimus; Ginklų konvojaus principas - dyleriai nuvažiuoja į LV sandėlį, pradeda krautis 2 Burritos ginklų (privalo būti skelbimas, jog pradedama krautis ginklus, ginklų vertė. Pasikrovus ginklus, dylerių valdžia turi paskelbti skelbimą jog konvojus pradedamas vežti, tada šie turi pargabenti juos į Dylerių bazę bei iškrauti tam tikrame garaže, taip pat turi atsirasti skelbimas jog pradedamas konvojaus iškrovimas; Pasikrovimo laikotarpis - 5 minutės, išsikrovimo laikotarpis - 5 minutės. Pasikrovimo, išsikrovimo metu prie kiekvieno Burrito vairų privalo sėdėti dyleris. Vykstant ginklų pervežimui S.W.A.T. ar FTB Agentų komanda gali lipti, veržtis į dylerių bazę taip siekiant sustabdyti konvojaus išsikrovimą. Dylerių firmos bazės vartai privalo būti atidaryti vykstant ginklų konvojui; Tiek Dyleriams, tiek S.W.A.T. ar FTB Agentams gali padėti Mechanikų firmos darbuotojai; Teisėsaugos komandai leidžiama naudoti tik darbines tr. priemones, galima naudoti visas darbines tr. priemones tačiau draudžiama purkšti vandenį konvojaus metu; Teisėsaugos komanda negali daryti Drive-By konvojaus metu, Dyleriai gali. Teisėsaugos komandai nėra draudžiama šaudyti nuo mašinų stogų; Konvojaus metu galima tiek šaudyti į Burritos, tiek bandyti juos apversti; Konvojaus metu draudžiama naudotis Admin, VIP komandomis, mašinas gydyti gali tik mechanikai; Konvojaus pasikrovimo sandėliai: Pirmasis sandėlis (1x1 - 400.000 serverio valiutos) NUOTRAUKA Antrasis sandėlis (1x1 - 500.000 serverio valiutos) NUOTRAUKA Ginklų konvojų dyleriai gali organizuoti vieną kartą per dieną; Sėkmingai pristačius, iškrovus 2 Burritos - S.W.A.T. ar FTB Agentų komanda privalo sumokėti pilną pinigų sumą dyleriams. Teisėsaugos komandai sunaikinus abu Burritos - dyleriai sumoka pilną konvojaus vertę kažkuriai Teisėsaugos firmai; Konvojaus išsikrovimo garažas NUOTRAUKA Dalinai nusikalstamos grupuotės Dalinai Nusikalstamos frakcijos firmos - Fūristai bei Transporteriai; Dalinai Nusikalstamos grupuotės koncentruojasi ne į tik savo darbo specifiką, tačiau į šiokią tokią nusikalstamą veiklą Dalinai Nusikalstamos grupuotės gali grobti, okupuoti, reketuoti, daryti susišaudymus, DM miesteliuose, kelti riaušes, daryti nelegalias siuntas, sandėlių apiplėšimus ir kitas veiklas. DALINAI NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ PAREIGYBĖS 1. Dalinai Nusikalstamos firmos gali teikti savo paslaugas bet kada ir bet kur. Apie tai galima paskelbti viešu skelbimu; 2. Dalinai Nusikalstamų grupuočių nariai negali priklausyti gaujoms; 3. Transporterių firma gali padėti kitoms nusikalstamoms ar dalinai nusikalstamoms firmoms teikdamos savo paslaugas; 4. Transporteriai ir Fūristai gali kariauti tarpusavyje. Transporteriai ar Fūristai gali kariauti su klubais ar gaujomis; 5. Fūristams ir Transporteriams po nusikalstamų veiklų (grobimai, susišaudymai, okupacijos, nelegalios siuntos) negali būti suteikiamos baudos vieną valandą. Visais kitais atvejais Fūristams ir Transporteriams privaloma suteikti baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo; 6. Dalinai nusikalstamos firmos negali būti gaujiniais, tačiau gali padėti jiems veiksmuose (tarkime S.W.A.T. šturmuoja Gaują, šie galėtų atvykti į pagalbą). DALINAI NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ VEIKLOS Tiek Fūristai, tiek Transporteriai gali reketuoti: Reketuoti firmos gali tik tuo atveju, kai kariauja tarpusavyje; Reketas vyksta Fūristų bazėje (ne ofise) ir Transporterių bazėje (ne ofise). Už kiekvieną sėkmingai išlaikytą laiko tarpą priteisiama 50.000 serverio valiutos išpirka, laiko tarpas yra 5 minutės, ilgiausiai galima laikyti 20 minučių; Rekete gali dalyvauti tik toks firmos darbuotojai, privaloma, kad kitos firmos būtų bent 8 prisijungę žaidėjai bei valdžios narys (prisijungęs, o ne AFK); Per dieną daugiausiai galima padaryti du reketus. Tiek Fūristai, tiek Transporteriai gali grobti, apie tai plačiau paaiškinta grobimo procese. Fūristai kartu su Transporteriais gali vykdyti nelegalias siuntas: Nelegalių siuntų principas - Fūristai su savo transporto priemonėmis, o Transporteriai su savo, kartu pasikrauna narkotikų siuntą Fūristų pasikrovime. Kai visi pasikrauna, Fūristų ir Transporterių firmų valdžios atstovai turi paskelbti, jog yra gabenama nelegali siunta. Vykstant siuntai, Fūristų firmos darbuotojai vairuoja ir stengiasi pristatyti krovinį, o tuo metu Transporteriai turi stengtis, kad Fūristų nesurakintų Teisėsaugos atstovai, taip jie gali šaudyti, daužyti Teisėsaugos transportą, trukdyti jiems. Jei Fūristų darbuotojai iškrauna bent 5 narkotikų siuntas - šie iš S.W.A.T. ar FTB Agentų prisiteisia po 200.000 serverio valiutos (Teisėsauga turi sumokėti 200.000 tiek Fūristam, tiek Transporteriams). Jei Fūristams nepavyksta pristatyti 5 krovinių narkotikų, šie kartu su Transporteriais susimoka S.W.A.T. ar FTB Agentų valdžiai po 150.000 serverio valiutos (tiek Fūristai, tiek Transporteriai moka Teisėsaugai); Siuntų metų Fūristų valdžia gali gudrauti - vežti ne visus krovinius su narkotikais, šie gali vežti ir telefonus ar kažką kitą, tik tam, kad apgautų Teisėsaugos darbuotojus, tačiau vis tiek būtina iškrauti bent 5 narkotikų siuntas; Teisėsaugos darbuotojai gali tikrinti, rakinti ar įtarti tik nuo balto, pasienio ar raudono tilto pabaigos bei visose miestelių ribose; Fūristų valdžia privalo turėti įrodymus, kad iškrovė bent 5 narkotikų krovinius, jei neturi įrodymų - kartu su Transporteriais susimoka Teisėsaugai; Fūristai, jei nėra Transporterių valdžios gali vieni daryti nelegalias siuntas, tačiau jei jis yra - be jų daryti draudžiama. Fūristai kartu su Transporteriais gali vykdyti okupacijas: Dalinai Nusikalstamos firmos gali vykdyti okupacijas praktiškai bet kur, okupacijoms galioja visos grobimo taisyklės, išskyrus žolės putimo - žolę pusti galite bet kada; Teisėsauga privalo reaguoti bei malšinti okupaciją, visos Teisėsaugos firmos vyksta į okupaciją; Dalinai Nusikalstamos grupuotės okupacijas gali daryti kartu su kitomis Nusikalstamomis grupuotėmis. Fūristai gali vykdyti sandėlių apiplėšimus: Fūristai turi teisę 1 kartą per dieną užgrobti Dylerių LV ginklų sandėlį; Sandėliai yra vienas prie kito, todėl grobimas skaitysis kaip abiejų sandėlių užgrobimas; Užgrobus sandėlį Fūristai privalo jį laikyti 20 minučių, sandėlį atgrobinėja dyleriai, sandėlio išpirka 200.000 serverio valiutos bei Fūristams išlaikius sandėlio grobimą - dyleriai tą dieną negali vykdyti ginklų vežimo iš LV miesto prieš S.W.A.T. ar FTB Agentų firmas Neišlaikius grobimo Fūristai privalo sumokėti 100.000 kompensacijos Dyleriams už išpuolį. Neutralios firmos Neutralias firmas sudaro - Medikai ir Mechanikai; Neutralios firmos turi dirbti pagal savo darbo specifiką bei teikti savo paslaugas firmoms bei serverio žaidėjams; Neutralios firmos gali rengti įvairius renginius, protestus, budėjimus, nuolaidų valandas ir kt.. NEUTRALIŲ FIRMŲ PAREIGYBĖS Neutralios firmos negali dalyvauti gaujų veiklose; Veiksmo metu gydančiųjų medikų maksimaliai gali būti po tris vienai frakcijai. Karo medikų gali būti iki 2 vienoje grobiamoje pusėje, tačiau karo medikai privalo būti pasiskirstę po lygiai abiejose pusėse, t.y. jei yra 2 karo medikai vienoje pusėje, o kitoje pusėje nėra nė vieno - vienas iš karo medikų privalo pereiti į kitą pusę; Karo medikai gali pūsti žolę tiek už nusikalstamą, tiek už teisėsaugos pusę; Karo medikai esantys teisėsaugos pusėje privalo naudoti 70 ID aprangą; karo medikai esantys nusikalstamoje pusėje privalo naudoti 143 ID aprangą; Karo medikai gali tiek šaudyti, tiek gydyti grobimų metu; Karo medikais gali būti tik aukščiausiojo lygio medikai, apie juos turi būti sukurta speciali tema forume, surašyti darbuotojai esantys karo medikai; Karo, bei paprastiems medikams leidžiama teleportuotis į grobiamąją lokaciją; Neutralios firmos gali dirbti be uniformos ir transporto priemonės, jeigu priklauso aukščiausiam darbo rangui ar būriui (apie tai privalo būti parašyta darbo skiltyje); Mechanikai gali daryti DM miesteliuose, tačiau po tokios veiklos jeims baudos nėra suteikiamos. NEUTRALIŲ FIRMŲ VEIKLOS Neutralios firmos gali daryti protestus: Protestus gali rengti tiek Medikai, tiek Mechanikai. Firmos gali rengti protestus arba po vieną, arba kartu; Į protestą vyksta tik Policija+Apsauga. Protestą galima daryti tik tada, kai yra šios firmos valdžia, ji turi būti prisijungusi, o ne AFK; Protestuose gali dalyvauti paprasti civiliai, tačiau juose negali būti kitų firmų žaidėjų; Protestus organizuoti galima šiose vietovėse: teismo salėje, žvejybos turguje, ant ūkininkų kalno; Protesto metu nėra draudžiama naudotis medikų paslaugomis, draudžiama naudoti psichotropines medžiagas, ginklus, ADMIN/VIP komandas. Grįžti į protestą nėra draudžiama; Protesto trukmė - 20 minučių; Už nesėkmingus protestus neutraliosios firmos privalo kompensuoti kiekvieną dalyvavusią teisėsaugos firmą po 100.000; Už sėkmingus protestus neutraliosios firmos turi teisę į papildomą laisvadienį tai savaitei, 200.000 serverio valiutos, vieną grobimą prieš teisėsaugą; Protestas gali būti rengiamas 3 kartus per savaitę. Grobti tam tikrus pastatus ar žaidėjus gali tik Nusikalstamos firmos, Dalinai Nusikalstamos firmos (išimtis Neutralios firmos, kai išlaiko protestus) Grobimai skirsto į tris tipus - nelemituotus grobimus, limituotus grobimus, žmonių grobimu: Nelimituotų grobimų vietos: a) Bet kokios Nusikalstamų ar Dalinai Nusikalstamų grupuočių bazės - Dylerių, Fūristų, Transporterių, Gaujų, Klubų bazės. Į šias bazes galima patekti įsėdus per vartus į transporto priemonę. Grobimai darbų bazėse vyksta dėl to, jog tai yra kiekvienos firmos tvirtovė. Grobdami šią vietą labiausiai pažeisite firmos branduolį, darbuotojai nesijaus tokie saugūs, bus pasimetę ir neužtikrinti. Grobiama 15 minučių. b) Viešbutis - klasikinis /vt 2 miestelyje esantis pastatas, kuris yra vienas iš populiariausių grobimų pasirinkimų tarp grobėjų. Šioje vietoje žaidėjai turi nusipirkę prašmatnius viešbučių kambarius, tad Teisėsaugos atstovai privalo juos apsaugoti nuo nusikaltėliu, lygiai taip pat apsaugant Viešbučio turtą. Šiuo metu galima grobti tik viešbučio priekį (laiptukus). Viešbutyje galima maksimaliai padėti 3 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos c) Apsaugos rūsys - dažnai naudotas, tačiau pamirštas pastatas, priklausantis Apsaugos firmai. Pastato rūsyje yra gaminamos įvairios pramonei skirtos medžiagos, tačiau grobėjus vilioja ne tai kas yra gamina, o kas saugoma Apsaugos rūsyje. Apsaugos rūsys ypatingas tuo, kad jame saugomi itin vertingi ginklai bei konfiskuotos narkotinės medžiagos. Nusikalstamos ar Dalinai nusikalstamos grupuotės gali grobti tik Apsaugos rūsį, t.y prieš paskutinę erdvę, kuri yra plati, kurioje yra kolonos, už kurių galima slėptis. Jei grobėjai nori, gali prisiartinti arčiau, iki kur galima prieiti pavaizduota nuotraukose. Draudžiama lįsti į paskutinį kambariuką, kuris yra už galinių durų. Teisėsauga rūsyje gali pasidėti daugiausiai 5 kliūtis. Į Apsaugos bazę galima patekti įsėdus į tr. priemonę per vartus. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos d) Caligula's Casino - taip pat viena populiariausių grobimo vietų, populiari dėl savo lošimų žetonų vertės bei lošimų automatų, kuriuose yra itin daug pinigų. Grobti galima tik šio pastato laiptukus, priekio ir paskutinio kambario - negalima. Teisėsauga šiame pastate gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos e) Las Venturas Flying School - dar vienas pastatas esantis Las-Venturas mieste, LV oro uoste, šalia milžiniško garažo. Šio pastato reikšmė itin svarbi, čia mokosi skraidyti stipriausi viso pasaulio lėktuvų pilotai. Grobėjai dažnai pasirenka šią vietą dėl kasų, kuriose yra itin daug pinigų, nes mokslai už pilotavimą yra kosminiai. Teisėsauga čia gali dėti nelimituotą kiekį kliūčų. Grobiantieji gali būti pastato apačioje ar ant stogo. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos f) Motelis - FC miestelyje pastatytas pastas, kuriame apsistoja turistai. Grobiantieji dažniausiai grobia šį pastatą dėl turistų pinigų bei vertingų jų dalykų. Teisėsauga čia gali dėti nelimituotą kiekį kliūčių, o grobiantieji privalo likti šio motelio teritorijoje. Grobiama 15minučių. Grobiamos vietos nuotraukos g) FC Kalnas - buvusi viena populiarusių grobiamų vietų, ją dažniausiai grobią dėl brangių kosminių įrenginių, kurie yra pastatyti ant kalto, tačiau šiais laikais labiau dėl brangių mašinų, kurios kartais nuo karto apsilanko ant šio kalno. Grobėjai gali užimti tik šio kalno viršų ant platformos, draudžiama slėptis kalno gale šalia antenos, tačiau galima šiek tiek pabėgioti į priekį, prie akmenų. Teisėsauga gali nelimituotai dėti kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos h) A4 skydinė - nauja vieta, kurią sugalvojo grobti nusikaltėliai dėl didelio alyvos kiekio. Taip pat čia yra vertingos elektros saugyklos. Šioje vietoje galima grobti tik pirmąjį kambariuką, toliau bėgti yra draudžiama. Teisėsauga čia gali padėti daugiausiai 2 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos i) Žvejybos tiltas - šiuo metu naujai atsiradusi vieta tarp grobėjų, kuri yra populiari dėl vertingų žuvų siuntų. Čia grobėjai privalo būti tilto teritorijoje, šalia tilto ant žemės būti negali. Teisėsauga čia gali dėti nelimituotą kiekį kliūčių. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos y) SF oro uosto tunelis - populiariausia SF oro uosto vieta, kuri jungia du šio oro uosto išvažiavimus. Grobiantieji gali laikyti tik tunelio galą, kuris yra pavaizduotas nuotraukose. Teisėsauga daugiausiai gali dėti 4 kliūtis, o šie pro tunelio pradžią įvažiuoti negali. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos j) SF metro stotis - itin reikšminga vieta San Fierro mieste, kurią pasiekia miesto traukiniai ir metro. Ši vieta mėgstama dėl turistų apiplėšinėjimų ir kasos aparatų švarinimų. Grobiantieji gali būti tik metro pastate, ant bėgių jų neturi būti. Teisėsauga į pastatą gali patekti pro visas puses, o kliūtis čia jie gali dėti 4 kartus. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos k) Wang cars - turtuolių prabangių automobilių salonas, kuris yra itin populiarus dėl nusikaltėlių ne tik dėl prabangių automobilių, bet ir dėl juose paslėptų nelegalių medžiagų. Nusikaltėliai čia gali būti abejose interjero aukštuose, jiems nėra draudžiama išbėgti į kiemą, tačiau yra privaloma būti Wang Cars teritorijoje. Teisėsauga čia gali dėti bet kiek kliūčių. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos l) Stadionas - senas geras stadionas, kuris buvo populiarus visais laikais. Šį pastatą grobiama dėl itin senų retro automobilių, kurie yra labai vertingi juodojoje rinkoje. Šiame pastate grobiantieji gali būti arba stadiono pradžioje arba stadione gale. Draudžiama būti ant stogelio. Teisėsauga čia gali dėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos m) Pasienis - daug kam pamiršta vieta, tačiau vertinga tuo, kad galima apiplėšti pro šalį važiuojančius asmenis bei tam tikrus gabenamus krovinius. Taip pat nusikaltėliai čia susigrąžina konfiskuotas nelegalias medžiagas ar ginklus. Grobimo metu privaloma būti vienoje pusėje vartų, draudžiama bėgioti toliau už tilto. Teisėsauga gali dėti bet kiek kliūčių. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos n) LS atsargų bazė - Los Santos mieste įsikūręs Maxima parduotuvės sandėlys, kuriame yra vertingų krovinių bei siuntų. Šioje vietoje grobėjai gali būti tik iki fūrų priekabų, į sandėlio vidų ar teritorijos galą bėgti draudžiama. Teisėsauga daugiausiai gali padėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos o) LS vyriausybė - labiausiai saugoma Los Santos miesto vieta, kurioje dirba atsakingi asmenys dėl viso miesto. Čia patekti galima per tris puses, grobiantieji privalo laikyti vyriausybės vidinį kiemelį, o už jo ribų bėgti draudžiama. Teisėsauga čia gali dėti neribotą kiekį kliūčių. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos p) Atrakcionai - prabangi vieta Los Santos mieste, čia dažniausiai lankosi turistai, kurie yra itin turtingi, dažniausiai šie būna su vaikais. Nusikaltėliai čia gali grobti tik galą, priekinėse parduotuvėse būti negalima. Teisėsauga čia gali pasidėti daugiausiai 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamų vietos nuotraukos r) /vt 1 tunelis - itin svarbi susisiekimo vieta, per kurią galima patekti link /vt 1 miestelio. Grobiantieji privalo likti tunelyje, o Teisėsauga gali patekti per abi puses. Kliūčių čia dėti negalima. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos s) LS vila - turtingo multimilijonieriaus vila, kurioje yra užrakinti turtai. Grobiantieji privalo būti šios vilos teritorijoje, o Teisėauga gali dėti kiek tik nori kliūčių. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos t) LS rūmai - Los Santos buvusio mero rezidencija, kuris šiuo metu joje gyvena. Čia paslėpta didžiuliai turtai, garažuose prabangios mašinos, o rūsiuose daug nelegalių medžiagų. Galima grobti tik šių rumų stogelį, ant laiptukų stovėti negalima. Teisėsauga gali naudoti kiek tik nori kliūčių. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos u) Botanikos sodas - Los Santos esantis botanikos sodas populiarus tuo, kad jame auginamos kanapės. Grobiantieji dažnai atvyksta ir dėl kitų psichotropinių medžiagų, iš kurių populiariausia - grybukai. Nusikaltėliai gali grobti tik botanikos sodo priekį, į patį galą už stiklo bėgti negalima. Teisėsauga čia turi 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos Limituotų grobimų vietos: a) Picerija (10x10) - /vt 2 miestelyje įsikūrusi piceriją, kuri seniau buvo pamėgta nusikaltėlių. Čia nusikaltėliai plūsta dėl pinigų, kurie yra kasos aparatuose. Teisėsauga viduje gali pasidėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos b) Regitra (7x7)- Las-Venturas mieste įsikūrusi vairavimo mokykla traukia jaunus žmones, kurie turi pinigų. Teisėsauga čia gali dėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos c) Maxima (5x5) - /vt 1 miestelyje įsikūrusi parduotuvė, dažniausiai grobiama dėl kasoje esančių pinigų, tačiau kartais ir dėl maisto. Teisėsauga čia kliūčių dėti negali. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos d) Kovos menų salė (10x10) - sakoma, kad čia paslėpti karate meistrų turtai. Dauguma nusikaltėlių grobia šią vietą dėl smalsumo, tačiau kai kurie pasiima vertingus daiktus iš Azijos. Teisėsauga gali pasidėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos e) Bokso salė (7x7) - grobiama dažniausiai dėl brangios sportinės aprangos bei treniruoklių, tačiau dažnai patys boksininkai piniginėse turi nemažą sumelę šlamančių. Teisėsauga čia kliūčių dėti negali. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos f) Klubas (10x10) - pastatas įsikūręs /vt 3 miestelyje. Seniau buvo populiarus grobiamų pastatų sąraše, tačiau pasikeitė savininkai ir šis klubas apmirė. Dabar nusikaltėliai renkasi šią vietą dėl gėrimų ir nelegalių medžiagų. Teisėsauga gali dėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. Grobiamos vietos nuotraukos Žaidėjų grobimų vietos: a) LV garažas - nusikaltėliai gali būti ant stogo, teisėsauga gali dėti bet kiek kliūčių. Grobiama 20 minučių. Vieta, kurioje reikia laikyti pagrobtą žaidėją b) LVPD garažas - nusikaltėliai gali būti arba garaže ant žemės, arba garaže po žeme (išsirinkti vieną). Teisėsauga gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Vieta, kurioje reikia laikyti pagrobtą žaidėją c) SFPD garažas - nusikaltėliai turi būti garažo priekyje arba gale, Teisėauga gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Vieta, kurioje reikia laikyti pagrobtą žaidėją d) LSPD garažas - nusikaltėliai turi būti garažo priekyje arba gale, Teisėauga gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. Vieta, kurioje reikia laikyti pagrobtą žaidėją Grobiamoje vietoje gali būti tik grobiantieji, atsigrobiantieji, dyleriai ir medikai; Šiokiadieniais grobimai vyksta nuo 10 iki 23 valandos, savaitgaliais - nuo 10 iki 24 valandos; Dyleriai, Klubai, Gaujos turi nelimituotą kiekį grobimų, Fūristai ir Transporteriai turi 3 grobimus per dieną (viena nelimituotą, vieną limituotą ir vieną žaidėjo); Vienu metu gali vykti tik vienas grobimas. Teisėsaugos frakcija, prieš kurią buvo grobiama, įgija 30 minučių neliečiamybę, o grobiantieji gali naują grobimą daryti po valandos. Kitos frakcijos, kurios nedalyvavo grobime gali iš karto daryti grobimą po prieš tai įvykusio, jei yra grobiama prieš kitą Teisėsaugos frakciją. Po grobimo, nusikalstama firma, vykdžiusi grobimą prieš teisėsauga įgauna 30 minučių neliečiamybę grobimams prieš nusikalstamą firmą; Tos pačios vietos du kartus iš eilės ta pati frakcija grobti negali. Per dieną tą patį pastatą viena firma gali grobti daugiausiai 2 kartus; NUSIKALSTAMOS PRIEŠ NUSIKALSTAMAS ARBA DALINAI NUSIKALSTAMAS Fūristai gali kariauti su Transporteriais, tačiau tokiu atveju per dieną turi tik du grobimus - grobti priešininkų bazę ir konkurentų firmos valdžios atstovą; Gaujos ar Dyleriai gali grobti Fūristus ar Transporterius tik du kartus į dieną kai yra grobiama jų bazė ir jų valdžios atstovas; Norint grobti nusikalstamą frakciją, tos frakcijos darbuotojų skaičius turi būti bent 8; Grobimas privalo vykti 15 minučių, galima grobti dvigubą laiką (30 minučių), tada išpirka dvigubėja; Grobiant nusikalstamą frakciją, reikia turėti įrodymus jog bent 4 tos frakcijos darbuotojai nesėdi kalėjime; Grobiant nusikalstamą frakciją, reikia turėti įrodymus jog bent vienas tos frakcijos valdžios atstovas nėra AFK ilgiau nei 15 minučių; Grobiant nusikalstamą frakciją 1x1 principu, išpirka 300.000 serverio valiutos (laikant 30 minučių - 600.000 serverio valiutos); Vartoti žolę, narkotikus abi nusikalstamos frakcijos gali nuo pat grobimo pradžios; Frakcijos, kurios dalyvauja grobime negali gauti jokio kontakto iš kitų teisėsaugos ar nusikalstamų frakcijų grobimo metu. NUSIKALSTAMOS ARBA DALINAI NUSIKALSTAMOS PRIEŠ TEISĖSAUGĄ Vykdant pastato grobimą maksimaliai gali dalyvauti dvi nusikalstamos frakcijos; Prieš grobiant privalote įsitikinti, jog yra prisijungęs tinkamas darbuotojų, valdžios atstovų skaičius bei pastarieji nėra AFK ilgiau kaip 15 minučių. Nuotraukos galioja 15 min; Prieš Nusikalstamas frakcijas atsigrobinėja pagrindinė Teisėsaugos grandis - S.W.A.T. arba FTB Agentai. Prieš Dalinai Nusikalstamas firmas atsigrobinėja Policija+Apsauga, pavyzdžiui, Fūristai prieš Policija+Apsauga. Jei Policijos+Apsaugos valdžios nėra prisijungusios, Dalinai Nusikalstamos frakcijos grobti negali, taip pat ir Nusikalstamos frakcijos negali grobti prieš Policija+Apsauga, jei nėra S.W.A.T. ar FTB Agentų valdžios. Šios taisyklės galioja kai grobiama po vieną. Jei nėra Policijos+Apsaugos valdžios apskritai, Dalinai Nusikalstamos firmos gali grobti prieš S.W.A.T. ir FTB Agentus tol, kol bus išrinktas naujasis direktorius; Kai grobiama po du, atsigrobime dalyvauja abi Teisėsaugos firmos - S.W.A.T. arba FTB Agentai su Policija+Apsauga; 1x1 (vienas prieš vieną) grobimui reikalingi 8 prisijungusių tos frakcijos darbuotojai, 1 valdžios atstovas (nesantis AFK ilgiau kaip 15 minučių); 2x2 (du prieš du) grobimui reikalinga 13 prisijungusių abiejų frakcijų darbuotojų bendrai(minimaliai vienoje frakcijoje privalo būti 5), 2 valdžios atstovai iš skirtingų teisėsaugos frakcijų nesantys AFK ilgiau kaip 15 minučių; Grobiant 1x1 principu - išpirkų vertė už 15(20) minučių grobimą yra 400.000 serverio valiutos; Grobiant 2x2 principu - išpirkų suma už 15(20) minučių vertės grobimą yra serverio valiutos kiekvienam; Griežtai draudžiama naudoti neleistinas programas (liaud. čytus). Grobimo metu pasitaikius čyteriams kurie nedirba vienoje iš firmų, Jūs turite teisę skelbti „Čytas getinames“ bei turite 30 sec susigetinti atgal į grobiamąją vietą, taip pat privalote pridėti 1 minutę prie grobimo laiko už kiekvieną tokį atvejį, tokiems čyteriams pasirodžius grobime 3 kartus turite teisę grobimą atšaukti. Taip pat turite teisę grobimą atšaukti jei ilgiau, kaip pusę grobimo Jus tb.kickina, dangina mašinas - bet kokiam atšaukimui reikalingi nenuginčijami įrodymai, atšaukus grobimą, įsiveržimą kitą galite daryti po 15 minučių; Grobimo metu draudžiama priimti asmenis į firmą, galioja tiek komandos nariams, tiek tuo metu vykstančiai atrankai, tiek žaidėjas patekusiems per nuolatinę atranką forume; Grobimo metu draudžiama gydytis, naudoti teleportacijos komandas, daryti Drive-By, dėti kliūtis be praėjimo(išimtis Hotelis, Kazino vidurys), dėti spyglius, blokuoti kelią kūnais, užtverti praėjimą su transporto priemonėmis, draudžiama grįžti į grobimą be ginklų, draudžiama rakinti, naudoti tazerį ir kitas teisėsaugos darbo komandas, negalima rushinti į teisėsaugos pusę, rushinti už kliūčių; Draudžiama teisėsaugai grobimo metu dėti kliūtis darant /pzu komandą; Draudžiama nusikalstamai frakcijai grobimo metu būti vietovėse kuriuose neįmanoma patekti natūraliai, taip pat negalima pasinaudoti dviračio pagalba, jog patekti į niekam neprieinama vietovę; Naudojant /get komandą, jog susirinkti į grobiamą vietą galima max iki 3 kilometrų nuo užgrobtos vietos; Draudžiama užblokuoti įvažiavimus į grobiamą/įsiveržimo vietą su darbinėm ar kitom tr. priemonėm; Šaudyti grįžtant gali tiek užgrobėjai, tiek atgrobėjai; Jeigu vyksta grobimas prieš teisėsaugos frakciją - draudžiama kitai frakcijai daryti įtaką bet kokioje teritorijoje prieš užgrobėjus, jeigu toks pažeidimas įvyksta - pildomos pretenzijos (pvz: užgrobtas hotelis prieš FTB, o policija stovi prie hotelio lauke ir šaudo į grįžtančius užgrobėjus); Vartoti narkotikus, žolę pūsti galima likus 10 minučių iki grobimo pabaigos, kuomet grobimas trunka 15 min., taip pat žolę pūsti galima likus 15 minučių iki grobimo pabaigos kuomet grobiamo trukmė yra 20 min; Tiek teisėsauga, tiek nusikalstamos frakcijos gali naudotis medikais - maksimaliai 3 paprasti medikai kiekvienai frakcijai, bei 2 karo medikai kiekvienai pusei; Norint paskelbti, jog grobimas įvyko sėkmingai būtina turėti nuotrauką kuomet yra minimaliai 3 grobėjai bei nei vieno teisėsaugininko akiratyje pasibaigus grobimai laikui, paskelbus jog grobimas išlaikytas. Taip pat po 30 sekundžių turi būti atliekamas tas pats procesas; Norint paskelbti, jog grobimas įvyko nesėkmingai, teisėsaugai būtina skelbti jog užgrobtasis objektas yra jų pusėje, laikyti objektą 5 minutes, bei po 5 minučių paskelbti jog pastatas buvo sėkmingai atgrobtas - taip pat galioja trijų žmonių taisyklė; Jeigu vyksta grobimas kuriame yra limituojamas dalyvaujančių asmenų skaičius, tai "rushinti" į grobiamą vietą galima kas 30s. ŽAIDĖJO GROBIMAS Grobti galima tik asmenis einančius pareigas šiame serveryje. Skirtingi žmonės yra verti skirtingos išpirkos: Serverio prižiūrėtojas: 600.000 serverio valiutos; LMG komandos narys (forumo moderatorius, TS moderatorius): 500.000 serverio valiutos; Serverio direktorius: 450.000 serverio valiutos; Serverio pavaduotojas: 400.000 serverio valiutos. Pagrobti žmogų reikia /freeze arba surakinimo pagalba, kai žaidėjas yra grobiamas, šiam draudžiama atsijungti ar save atsišaldyti, taip pasišalinus iš grobimo grobimas iš karto užskaitomas; Vienu metu galima maksimaliai pagrobti vieną žmogų; Žmogų laikant paskirtose lokalėse žolę pūsti galite likus 10 minučių iki grobimo pabaigos; Grobiant žmogų, tai galima daryti 1x1; 2x2 principu; Tai pačiai frakcijai žmogaus grobimą galima organizuoti maksimaliai 2 kartus per dieną.
 45. 32 taškai
  Visu pirma norėčiau pasisveikinti su tais, kurie skaitys šią anketa. Tai SVEIKI!! Anketa 1. Jūsų Vardas_Pavardė, skype duomenys: Mepas_Nrg, live:e6ec0ed7b0582616 2. Patirtis teisėsaugoje: LMG serveryje žaidžiu nuo 2015 metų. Jau nuo tada žaidime siekiau kažkuom būti LMG serveryje, bet dėja nepavyko. Kadangi buvau vienas pirmųjų šio serverio žaidėju, mačiau kaip jis keitėsi ir stengiausi derintis prie esamos situacijos. Kadangi pradžioje, kai serveris buvo naujas, o sampas "ant bangos" gaves tik PD prižiūrėtoją. Po laiko leavinau LMG.LT servery, ir grižęs po kelerių metų iškart įsidarbinau į PD ir norėjau pasiekti bent jau pavaduotojo. Dėja pas Jarek tai nepavydo, kai Jarek paliko direktoriu, ir po laiko PD direktorius buvo Inferno, net ta pačia diena ėjau į PD firma, kad tik gaučiau, to nusvajoto pavaduotojo, po savaites INfernui įrodžiau, jog esu vertas šių pareigų, ir gavau PD pavaduotoja. Kai inferno paliko direktoriu, buvo atranka i PD direktoriu ir aš užėmiau tik antrają vieta, tuo metų vistiek buvau pas Kuola irmoje pavaduotojas. Manau tai yra mano patys reikšmingiausi pasiekimai šiame žaidime 1 Policininkas 10,781 XP 2 SWAT 5,828 XP 3 Apsauginis 2,728 XP 6 FBI 984 XP 3. Kokia jūsų firmos vizija? (Atsiminkite, kad vadovausite ne tik PD, tačiau ir Apsaugos firmai) : Šis klausimas manau, jog tikrai nėra lengva, bet ka neisiplesiu ir pradėsiu. Nors ir labai gaila, bet mūsų LMG.LT serveryje, yra dalis žmonių, nenorinčių gyventi pagal visiems priimtinas LMG serverio normas, nenorinčių vadovautis įstatymais. Todėl manau, jog šis serveris turi turėti jėgą, kuri kovotų su blogiu ir nusikalstomumu. Tokia jėga manau yra Policija ir Apsauga firma. Policijos bei apsaugos visuomenės sąveika, formos, jų tobulinimas buvo ir yra aktualios visais LMG istoriniais periodais. Tik šiuo metu susidarė galimybė daryti atranką priimant dirbti į policiją bei apsaugos firma. Daugelis gabių jaunuolių manau , jog turės noro kaip sakant studijuoti ar pirma išmokti būti teisėsaugos nariu. Atsižvelgiant į LMG serverio ekonominę padėtį būtina planuoti ir kuo optimaliau panaudoti viska ka tik turi šios dvi firmos, skiriamas vykdyti policijos ir apsaugos funkcijas. Būtina tobulinti policijos bei apsaugos valdymą ir veiklos planavimą, įdiegti naujus veiklos metodus, valdymo sistemą, pagrįstą atsakomybę kiekvienam LMG serverio žaidėjui. Tai va manau, jog tikrai bus naudinga serveryje, šios dvi firmos, manau, tai kad tikrai nelabai ir saugos LMG serverio žaidėjai nuo apsaugos darbuotojų, jie labiau prisibijo PD/FTB/SWAT firmų. Tai manau, jog tai didelis pliusas norint išgaudyti nusikaltelius ir panašiai. Policija ir apsauga galės lengvai bendradarbiauti, būti tame pačiame kanale ir visi vienas kitam padeti. 4. Nupasakokite ryši tarp PD ir Apsaugos jūsų vadovavimo laikotarpiu: Mano mintis yra tokia, manau, jog šios dvi firmos tikrai yra artimos, Policijos Departamentas su apsauga tikrai galęs lengvai bendradarbiauti ir panašiai, pavyzdžui, galės būtų ir bendrauti kam tikrame TeamSpeak 3 programos kanale ir panašiai. Manau jog tikrai viena ir kita firma, kaip ir per susirinkimą minėjau, bus kaip vienas kumštis, tiesiog padies vieni kitiems kuom tik gales ir panašiai. Manau, jog tikrai nebus jokių nesklandumų. Ta ir ta firma bus apmokinamos manau, vienodai ir panašiai. 5. Išskirkite 3 pagrindines Policijos departamento užduotis serveryje: Visų pirma Policijos Departamento darbuotojai, privalo patruliuoti miesteliuose ir prižiūrėti tvarka, bei privalo reaguoti į iškvietimus. Policijos Departamento darbuotojai privalo suteikti kokia tik gali pagalba LMG.LT serverio žaidėjams, kai tik jiems to reikia ir panašiai, o už nusižengimus kuriuos padare LMG serverio žaidėjai turi būti bausti ir panašiai. Pavyzdžui nusikalteliai, užgrobia koki toks vietove, pastatą ar patalpas prieš Policijos Departamento firmą, šį firmą turi skubiai į tai reaguoti ir vykti i užgrobimą ir mėginti ta vietoje, pastatą ar patalpas atgrobti. Manau, jog Policijos Departamentas privalo padėti ir kitoms teisėsaugos francijoms pavyzdžui SWAT arba FBT firmoms, kai tik to joms prireiks. Manau, jog kiekvienas Policijos Departamento darbuotojas ir ne tik darbuotojas turi rodyti itin gerą pavyzdį LMG serverio žaidėjams ir kitoms serverio frakcijoms. 6. Kaip išnaudosite abiejų firmų transportą ir inventorių?: Visu pirmą, Policijos Departamentas turi didesni pasirinkimą tranposrtui. Lengvoji, džipas, motociklas, sraigtasparnis. Apsauga turi tik Džipus ir kaip pasakius autobuseli. Tad kartu sujungti galima tiktais atgrobimo metu. Kad Apsaugos automobiliai būtu taranai, priekiniai vedliai ir pagalbininkai važinėti į atgorbimus. Taip pat Policijos departamentas ir Apsauga gali rakinti, ir naudoti tazeri. Reiškias galima bus paskirti dirbti du žmones vienam transportui. Vienas tik skirtumas kad Policijos departamentas gali duoti bauda ir sodinti į kaleimą, tačiau Apsauga to daryti negali. Tad viena komanda papildys kitą komandą. 7. Kokiais uždaviniais užsiimsite jūs, o kokius paliksite savo pavaduotojams?: Pradėkime nuo to, jog aš manau, kad aš dirbsiu daugiau su pačiais darbuotojais, tik isidarbinusiais naujokais ir panašiai su jų užimtumumu, veiklų darymu, apmokymais ir kažkas panašau, dar manau, jog forume aš prižiūrėsiu papeikimų bei pagirimų skiltį, darbuotojų archyvu bei atrankų darymu ir panašiai, o pavaduotojams leisiu pasirinkti, manau jog bus ne vienas pavaduotojas, todėl jiems leisiu pasirinkti įvairiu kitokių variantų, arba tiesiog paskirstysiu pats. Manau, jog esme supratote tai labai nebeišsiplėsių. 8. Kokiais būdais motyvuosite žaidėjus pasilikti Jūsų firmoje? Atsakymas premijos netinka: Esu užtikrintas, kad to daryti neteks, kadangi į darbą priimsiu jau pilnai motyvuotus asmenis. Beabejo netinkamas elgesys su darbuotojais, beatodairiškumas bei jų ignoravimas mažins jų norą dirbti firmoje, taigi logiška, kad su darbuotojais elgiuosi tinkamai, atkreipsiu dėmesį į kiekvieną iš jų nuomonę, niekada direktoriavimo Policijos Departamente bei apsaugos firmoje, nepavadinsiu "Mepas_Nrg era" ar net kažkas panašaus, mano manymu, jog tai yra tikrai savanaudiška frazė, ir neturėtu būti jokios "mano eros" o bus "komandos era" ar net kažkas panašesnio, kurios dalimi esu ir aš pats. Grįžtant prie darbuotoju motyvacijos tai visų pirma jos pritrūkus, stengsiuosi ją sugražinti savo kalbomis bei pamokymais, kadangi kaip ir kažkada esu sakes, jog esu sociali asmenybė, taigi ko pasekoje sugebu suteikti naujas viltis, skatinti žmones veikti, bei judėti į priekį, ir svarbiausia nenuleisti ranku ir panašiai. Kitas variantas manau, jog yra žodinės padėkos, taip pat karjeros galimybių suteikimas, arba galimybė tapti valdymo grupe ir kažkas panašiau. Manau, kad idealus darbas yra ten, kur visų pirma tu jautiesi gerbiamas bei suprantamas. Ten, kur tu tikrai žinai, jog nepajusi nei diskriminacijos nei demotyvacijos. Taip pat manau, jog ten, kur proporcija darbo/laisvalaikio laikui yra tinkama. Idealus darbas yra toks, kuriame yra ir idealus ne tik valdžios atstovai, bet ir pats kolektyvas. Be tinkamo kolektyvo darbas niekada nebus nei geras, nei pelningas (nekalbu apie finansus). gebėjimas šiuos kelis faktorius apjungti į vieną, sudaro bendrą, idealios firmos paveikslą. Kurį aš kaip direktorius ir sieksiu pateikti visiems LMG.LT serverio žaidėjams ir panašiai. 9. Kaip ilgai žadate būti direktorius? Ar vis dar turėtumėte laiko direktoriaus postui, jei karantinas baigtųsi anksčiau nei Jūsų kadencija?: Aš esu orientuotas į ilgalaikius darbo santykius. Beto apie Policijos Departamento firmos direktoriu svajojau labiausiai, o dabar staiga atsirado vėl šancas tapti ne tik Policijos Departamento direktoriumi bet kartu ir apsaugos firmos direktoriumi, kaip sakant du viename. Tikslų laiką būtų sunku nustatyti, bet manau, išbūsiu tikrai ne maža laika šiame poste, tačiau esu užtikrintas, jog atpirksiu lūkęsčius dėl to, jog šios pareigos mane traukia galimybe tobulėti, taip pat įvairiomis perspektyvomis. Ketinu siekti maksimalaus darbo rezultato bei pozicijos išlaikymo serverjye. 10. Kokias pasiūlytumėte naujas grobimų vietas? Trumpai papasakote, kodėl pasirinkote būtent šitas ir kodėl ši vieta būtų palanki atsigrobti Teisėsaugai: Pirmas variantas yra "CluckinBeel" Restoranas https://imgur.com/a/XT1G0AX - Manau, jog ši vieta patiktų tiek Teisėsaugai tiek Nusikalstamoms, nes šitoje vietoje nebutų kur prisidengti nusikalstamoms nebent prisidengtų su mašinom. O Teisėsaugai būtų lengviau išvalyti Nusikalstomas. Šioje vietoje būtų daugiau veiksmo nes čia niekas nešaudys nuo stogų ir pnš. Kodėl parinkau šitą vietą? Nes Teisėsauga su Nusikalstamom galėtų parodyti kas yra geresnis ir stipresnis ar Nusikalstoma yra kieta pučiant žolę ar Teisėsauga yra kieta dėliodami kliūtis ir rushinant. Antrasis varijantas yra https://imgur.com/a/w5nVpx0 Ls Baltieji Rūmai - Ši vieta nėra labai toli nuo miestelio, tai tiek Teisėsaugai važiuoti į šią vietą tiek Nusikalstamoms neužims daug laiko. Šiai vietai teisėsauga turėtų gerokai pagalvoti apie taktikas kaip dėti kliūtis kaip rushinti ir panašiai, o Nusikalstamoms reikėtų užsiimti pozicijas ir tiesiog atlaikyti rushus. Ši vieta neužima labai daug ploto kas yra didelis pliusas teisėsaugai. 11. Kam sutelksite didesnį dėmesį - Fūristams ar Transporteriams? Kodėl?: Manau, jog čia yra tikrai ne lengvai atsakantys klausimas, tai labai daug neišsiplėsiu. Iš pradžių manau, jog to vadinamo dėmesio skirsiu paminėtoms abiejoms firmoms bent jau iš pradžių tiek pat, nes tik laikas parodys ar šios Furistų ar Transporterių firmos pasiteisins kaip nusikalstomos ar netgi ne. Bent jau mano asmeninė nuomonė, kad galų gale daugiau dėmesio skirsiu fūristų firmai, nes jų direktorius ir pavaduotojas, kiek pažystu ir panašiai, manau, jog tikrai yra rimti šio LMG serverio žmonės, kurie renkasi kokybę o ne kiekybę, todėl darau išvadą, jog tikrai reiks investuoti labai daug, net itin daug pastangų jeigu norėsim juos sustabdyti ar kitaip sakant nuversti. Ačiū už dėmėsi!!! Pagarbiai, Mepas_Nrg
 46. 32 taškai
  Jarek_Blackhead

  Firmų valdžios pokyčiai

  Pavaduotojo paskyrimo anketos šablonas: 1. Jūsų slapyvardis (Vardas_Pavardė): Jarek_Blackhead 2. Jūsų atstovaujamas darbas: PD 3. Jūsų naujo Pavaduotojo slapyvardis (@Vardas_Pavardė): @Lukas_Hybrid @Vycka_Rycka 4. Kodėl renkatės būtent šį žmogų?: Abu žaidėjus žinau iš labai senai. Tapęs direktoriumi pastebėjau abiejų žaidėjų iniciatyva bei žinias. Jie neturėdami pareigų gebėjo savarankiškai suvaldyti komandą, dalyvauti atsigrobimuose bei sėkmingai juos įvykdyti. Žaidėjai darbus atlieka profesionaliai, patikimai. Neabejoju, kad su šiais pav žaidimas taps dar įdomesnis ir vis labiau nenuspėjamas! 5. Ar prisiimate visą atsakomybę už savo pavaduotojo padarytus veiksmus?: Tikrai taip
 47. 32 taškai
  Edga_Kesa

  Serverio Atnaujinimai 1.8.13 [3]

  Serverio 1.8.13 [3] versijos atnaujinimai 2019/10/31 Naujovės Helovino Eventas - Nukeliavus į pradinį evento tašką (kurį galite rasti su /helovinas komanda) galėsite pradėti Helovino eventą. Užduotis: Jums reikės rasti 40 moliūgų, kurie išsimėtė po visus 4 LMG miestelius. Radus moliūgus turėsite panaudoti komandą /radau. Daugelis šių moliūgų yra pasislėpę aplink miestelius, šalia krūmų, prie vandens ir panašiai. Radus visus moliūgus grįžkite į pradinį tašką ir ten atsiimsite savo prizą. Užbaigus Helovino eventą atsirakinsite kelis naujus veiksmus per Y > Šventinių Eventų Prizai > Helovinas 2019. /paslaugos NUOLAIDOS: Nuo šiandien iki kito ketvirtadienio (04:00 val. ryto) visoms paslaugoms 25% nuolaida! Restartuota dylerių statistika Iki ketvirtadienio 04:00 val. ryto patirtis ir darbo patirtis kils x2 greičiau! Konkursai Taškų kuponų dalinimas serveryje - Šiandien (Ketvirtadienį) 19:00 (Jau įvyko) Taškų kuponų dalinimas serveryje - Penktadienį 19:00 (Jau įvyko) Taškų kuponų dalinimas serveryje - Trečiadienį 19:00 (Jau įvyko)
 48. 32 taškai
  1. Jūsų slapyvardis žaidime (Vardas_Pavardė): Mat Himplin2. Papildomas komentaras (nebūtinas): Mano manymų, geriausias LMG šuolis :)3. Vaizdo įrašas: Nuo Iki
 49. 31 taškai
  Sveiki visi, prieš palikdamas apsaugos direktoriaus pareigas parašiau savo pirmąjį blogą apie mano direktoriavimą ir savo kelionė šiame serveryje. Žodžiuose yra paslėpti linkai su nuotraukomis ir pranešimais, kad leisti jums lengviau viską vizualizuoti. Pradžia Serveryje žaisti pradėjau 2013 metais Kovo mėnesį. Žaisti paskatino draugai, kurie taip pat žaidė LMG. Pasivadinau save Cactus_Germis, nes kaktusas buvo mano pravardė tuo metu, o Germis, tai mano vardas sutrumpintai. Žaisdamas tuo metu dažniausiai žvejodavau, važinėjau su mašina, bendravau su kitais žaidėjais ir dirbau darbus be pakvietimo. Pažaidęs kelias savaites pakėliau didelį kiekį xp, bet į darbus su pakvietimu nedrįsdavau eiti. Pamatęs skelbimus į gaujas bandžiau eiti į gaujas, nes galvojau, kad būti gaujiniu bus lengviau. Teko būti ne vienoje gaujoje, bet daugumą jų tiesiog užsidarė po 2-3 dienų. Buvau tik vienintelėje geroje gaujoje, kurios Lead'as buvo Ernestas_Bullet. Gauja turėjo skype grupę ir nemažai narių, bet kad gauti co-lead su draugu turėjome duoti po 1 milijoną litų, praėjus kažkiek laiko supratome, jog buvome apgauti ir gauja užsidarė. Praėjus mėnesiui susikūriau forumo paskyrą ir užpildžiau anketą forume į taksi darbą, bet nepatekau ir nustojau žaisti. Serveryje pradėjau žaisti ir vėl 2014 metų pabaigoje. Šįkart jau sugebėjau įsidarbinti į savo pirmąjį su pakvietimu darbą - Tune. Tiksliai neatsimenu koks buvo tuometinis Direktorius, bet jaučiu, kad tai buvo Haris_Forsas. Štai dvi nuotraukos iš mano dirbimo tuninginiuose: Nuotraukos. Nuo to laiko ir vėl nustojau žaisti ir po to vėl grįžau 2016 metais per velykas ir šįkart jau įsidarbinau į apsaugos darbą. Štai kelios nuotraukos: Nuotraukos. 2017.08.29 Diena yra ta diena po kurios pradėjau žaisti LMG be pertraukų. Tądien į serverį prisijungiau išvis random, nes nebežinojau ką žaisti ir mokykla buvo ne už kalnų, todėl galvojau būtų gera proga pažaisti samp ir prisiminti senus laikus. Pradėdamas žaisti bandžiau patekti į swat ir į fūristus, bet nei vieno iš jų nepavyko patekti, kol nenuėjau į apsaugos atranką. Apsaugos atrankoje mane apklausė Janny_Pink. Per apklausą padariau nemažai klaidų, bet vistiek patekau. Tuometinis Direktorius buvo Zaidejas_Rokas. Na ir štai kelios nuotraukos iš mano pirmųjų dienų dirbant apsaugoje pas Roką: Nuotraukos. Šis įsidarbinimas į apsaugą buvo mano kelio pradžia iki apsaugos direktoriaus. Kelias iki apsaugos direktoriaus Pirmosios dienos dirbant pas Roką praėjo sklandžiai. Dirbant pas jį tereikėjo išdirbti 12 dienų, kad gauti būrio vado pareigas, bet kad jas gauti pildžiau aktyviai taškų sistemą, buvau pirmasis darbuotojas, kuris persikėlė į paskutinįjį būrį ir dalyvavau 2017.09.12 dieną atrankoje į būrių vadus, kuri vyko TS3 programoje. Į atranką iš pirmo nedrįsau eiti, bet gaudamas paskatinimo iš bendradarbio Dovis_Netas ėjau ir mano manymu į klausimus atsakinėjau blogai, bet vistiek gavau /vt 4 būrio vadą. Gavęs šias pareigas pravedžiau savo pirmąją veiklą, apie kurią mąsčiau visą naktį dėl susijaudinimo dar prisimenu žiūrėdavau per youtube samp veiklas, kad surasti idėjų. Būdamas būrio vadu surinkdavau dažniausiai daugiausiai pliusių už ataskaitas, vienintelis konkurentas tuo metu man buvo vyriausias būrių vadas - Dovis_Netas, kuris po kurio laiko išėjo į SWAT darbą. Doviui išėjus man atsivėrė durys į vyriausiojo būrių vado pareigas, bet vietoj to, kad būčiau pasiūlytas užimti tas pareigas man pasiūlė Rokas užimti pavaduotojo pareigas. Pasiūlymą užimti pavaduotojo pareigas atsisakiau iš pirmo, nes maniau, kad dar nebuvau joms pasiruošęs, bet atėjus kitai dienai Rokas man uždėjo pavaduotoją per prievartą ir taip gavau savo pirmąsias pavaduotojo pareigas apsaugoje. Pirmas Pavaduotojas man iš pirmo buvo įtampa, nes galvojau, jog užimti pavaduotoją LMG serveryje yra kažkas rimto, nors tuo metu tai buvo niekis žiūrint iš šono. Kai siūlydavo duoti pavaduotojo pareigas visados dvejodavau, galvodavau, kad visi manys kas aš toks, bandys nuversti ir t.t, bet taip nebuvo žinant kokie LMG žaidėjai gali būti žiaurūs man jie buvo malonūs, todėl apsipratau gan lengvai pavaduotojo pareigose. Būnant pavaduotojumi deja buvo sunkumų atlaikyti grobimus tuo metu ir dažniausiai aš turėjau apmokėti išpirkas, kadangi vienintelis būdavau prisijungęs serveryje. Kartais net manydavau, kad mane į šias pareigas paskyrė, kad apmokėčiau visas išpirkas. Buvo grobimų, kuriuos ir atgrobėme, bet ir tai vienetai, o baudas atsiimti buvo dar sunkiau, todėl buvau priverstas žaisti monetą ir pardavinėti turtus, kad turėti pinigų išpirkoms ir darbuotojams. Taip pat susidūriau su nuvertimų bandymais pvz. vandenyje už bazės buvo paskandintos visos darbinės mašinos, o aš norėjau jas susprogtinti, todėl parašiau į /padmins pagalbos ir žaidėjas James_Splite pasiūlė eiti į vandenį ir padaryti /pzu, tą ir padariau, bet po kiek laiko sužinojau, kad tai serverio klaida ir buvau grasinamas, kad bus parašytas papeikimas, bet taip ir neparašė to papeikimo. Dėl tokių veiksmų ruošiausi palikti pavaduotojo pareigas, bet nepalikau. Helovyno proga sukūrėme filmuką su tuo metu vykusiais darbų mainais: Filmukas. Po helovyno 2017.11.04 dieną apsaugos direktorius Zaidejas_Rokas perėjo į SWAT direktoriaus pareigas ir perdavė apsaugos direktoriaus pareigas jo pavaduotojui Rhet_Smith, nes jis buvo jo klasiokas. Klausiau Rhet_Smith ar suteiks man pavaduotoją ir jis man jį suteikė. Na ir štai kelios nuotraukos iš mano buvimo pavaduotojumi, darbuotojumi ir būrio vadu pas Zaidejas_Rokas: Nuotraukos. Antras pavaduotojas pas Rhet_Smith jau buvo kas kita, buvau įsivažiavęs, todėl būti pavaduotojumi nebebuvo įtampa. Būdamas pavaduotojumi antrąjį sykį jau pradėjau daryti veiklas su kitomis firmomis, padažnėjo veiklos iš pačio manęs, nes turėjau sukaupęs daug idėjų. Beveik visą Rhet_Smith direktoriavimą dariau viską pats, kai kuriais momentais jaučiausi kaip Max_Tosha. Prisimenu darydavau po 5 veiklas į dieną, kol Rhet_Smith praleido visą laiką AFK kanale ir pyko ant manęs, kad neduodu darbuotojams galimybės pailsėti. Kai reikėjo pristatyti savaitės ataskaita direktoriams ir pavaduotojams tuometiniam direktorių prižiūrėtojui Mat_Himplin aš pristačiau geresnę ataskaitą negu pats direktorius ir dar pakaltino mane, kad nedaviau šanso pravesti veiklos. Firmoje daug ko įspūdingo neįvyko, forume per visą erą išliko tokios pačios temos. Artėjant Rhet_Smith direktoriavimo pabaigai jau buvau per daug atsipalaidavęs, vieną naktį Masia_Mantas paprašė, kad uždėčiau A raidę TS3 PD kanale, o jis tuo metu neužėmė jokių pareigų, todėl buvau nubaustas 1 įspėjimu direktorių prižiūrėtojų už šį veiksmą. Po šio įvykio buvau grasinamas nušalinimu nuo Rhet_Smith, bet nekreipiau dėmesio, nes jau žinojau, kad artėja eros pabaiga. Nuo to laiko jau troškau direktoriaus pareigų, todėl pradėjau po truputį ruoštis direktoriaus pareigoms, kūriau gfx, nuotraukas, idėjas ir temas savo ateinančiai erai. Susidūriau su sunkumais kuriant gfx, nes tuomet net nemokėjau jų kurti. Iš pirmo bandžiau kurti internetinėmis svetainėmis (bandymai), bet supratęs, kad iš to nieko neišeis persisiunčiau programą "Adobe Photoshop" ir žiūrėjau toturials'us kaip naudotis ta programa. Išmokęs bazinius dalykus apie programą pradėjau žiūrėti toturials'us kaip kurti grafikos darbus. Remdamasis toturials'ais sukūriau savo pirmąjį gerą grafikos darbą, kurį naudoju vis dar iki šios dienos. Niekados neprašiau niekieno grafikos darbų ar kitų paslaugų, nes norėjau, kad mano firmoje būtų viskas mano kurta ir daryta. Pagaliau Rhet_Smith atsistatydino ir net nepasiryžo man atiduoti direktoriaus pareigas, nes manė, jog aš jų nenoriu. Na ir štai keli prisiminimai iš mano buvimo apsaugos pavaduotojumi pas Rhet_Smith: Nuotraukos. Pasibaigus Rhet_Smith erai pradėjau žaisti CS:GO su komanda "Night Rules" ir įsidarbinau į SWAT. Įsidarbinau į SWAT darbą, nes SWAT direktorius buvo Kent_Brokman, o su juo buvau kartu pavaduotojas pas Zaidejas_Rokas apsaugoje ir šiaip SWAT buvo geriausias darbas tuo metu mano manymu. SWAT firmoje dirbau taip pat gerai kaip ir apsaugoje, užteko dviejų savaičių, kad gaučiau SF būrio vado pareigas. Tą pačią dieną kai gavau pareigas buvo paskelbti rinkimai į apsaugos direktorių. Pamatęs rinkimus buvau užsivedęs rašyti anketą kuo greičiau. Anketą paskelbiau lygtais po 5 valandų rinkimų paskelbimo. Anketą stengiausi padaryti tobulą ir į klausimus atsakinėjau konkrečiai. Anketoje stengiausi įrodyti, kad šių pareigų tikrai noriu ir kad esu tam pasiruošęs. Štai mano anketa: Nuotraukos. Anketoje dar kaip tik uždėjau savo firmos grafikos darbą, kad parodyti, kad ateinu užimti pareigas pasiruošęs. Na ir sulaukiau visai nemažai palaikymo iš žaidėjų, surinkau 73 "patinka" ant savo anketos. Kiti kandidatai, kurie pildė į apsaugos direktorių neturėjo šansų prieš mane. Rinkimuose tik vienas kandidatas gavo šansą pravesti praktiką ir tai buvau aš. Tuo metu apsauga pavirto į neutralią firmą, todėl reikėjo praktika sugalvoti kažką su tuom susijusio. Mano praktika susidėjo iš 3 rungčių: Šaudymas, bulių kautynės ant rampų ir komandinis vairavimas su prašautomis padangomis pirmyn ir atgal. Praktika įvyko sėkmingai, bet DP Mat_Himplin nebuvo visai patenkintas, nes joje nebuvo nieko susijusio su neutraliomis frakcijomis, bei pats Mat_Himplin buvo blogos nuotaikos tuo metu. Po praktikos teko kalbėti viename kanale su visa direktorių komanda. Visų pirmą turėjau išsakyti visas savo idėjas, o po to atsakinėti į direktorių ir DP užduodamus klausimus kas nebuvo lengva, nes reikėjo daug mąstyti. Pokalbio pabaigoje Mat_Himplin viską apibendrino ir pasakė, kad suteiks man šias pareigas. Po valandos buvo paskelbta rinkimų analizė ir visi pradėjo plūsti mane sveikinti. Tuo metu iš tikro buvau pamalonintas, kad surinkau tiek daug palaikymo ir nuo pat tos pirmos dienos pradėjau kurti forume temas ir tvarkyti TS3 kanalus. Direktoriavimas 2018 m. Žiema ir Pavasaris [Viską ką čia rašiau netyčia ištryniau, todėl rašau per naujo viską bandydamas atsiminti...] Gavęs direktorių planas buvo pareigose išbūti normalų laiką (3-4 mėnesius), surinkti gerą komandą, tobulai pristatyti žaidėjams ką buvau paruošęs ir išbandyti viską ką direktorius gali. Tuo metu serveris buvo geroje būsenoje, 1.8 atnaujinimas, naujas forumo dizainas, daug žaidėjų, geriau negalėjo būti. Direktoriavimo pradžioje viską dariau atsakingai, nuolatinės atrankos analizes rašydavau išsamias lyg analizes į pavaduotojo pareigas. Vos praėjus 10 dienų forume jau buvau sukūręs pilną puslapį temų. Kaip direktorius buvau labai principingas, todėl didelį laiką praleisdavau be pavaduotojų, nes kad gauti pavaduotoją buvo sudėtinga. Pavaduotojo gavimo procesas: 1 metodas Dalyvauti atrankoje arba rinkimuose ir laimėti. 2 metodas 1. Įsidarbinimas. 2. Persikėlimas į trečiąjį/ketvirtąjį būrį/rangą. 3. Kandidatavimas į būrio vado pareigas. Kandidatavimas susidarė iš 3 arba 2 užduočių: 1. Apklausa, 2. Veikla, 3. Kalba prieš ne mažiau kaip 10 žmonių. 4. Kandidatavimas į vyriausiąjį būrių vado pareigas. Kandidatuoti į šias pareigas galėjo tik būrio vadai išbuvę savaitę savo pareigose. 5. Tampant vyriausiuoju būrių vadu galima kandidatuoti į pavaduotojo pareigas, bet norint kandidatuoti negalima turėti įspėjimų ir reikia išbūti savaitę savo pareigose. Turėjau ir daugiau principų savo galvoje, bet šitas buvo pagrindinis, kurį turėjo žinoti ir tie kurie norėjo gauti pavaduotojo pareigas pas mane. Kai kurie principai sužlugdė mane finansiškai pvz. buvo tema "Galerija ir modifikacijos", kurioje už pasiūlytas modifikacijas ir vaizdo medžiagas žaidėjai galėjo pasipelnyti pinigų. Žaidėjai tą pastebėję pradėjo siūlyti modifikacijas ir nuotraukas su apsauga. Aš aišku iš principo jų nestabdžiau, todėl po kažkiek laiko likau be pinigų ir likęs be pinigų perlaužiau ledą laikinai nebeteikdamas pinigų už siūlytas modifikacijas ir vaizdo medžiagas. Vienintelis pliusas toks, kad temoje dabar yra 7 puslapiai ir virš 500 modifikacijų ir vaizdo medžiagų. Nepaisant to pabuvus mėnesį direktoriumi buvau žaidėjų pripažintas kaip geriausias direktorius kas nėra įprasta, nes juk geriausi direktoriai dažniausiai būna fūristų arba SWAT, bet sugebėjau padaryti taip, kad neutralios apsaugos direktorius geriausias. Aišku praėjus daugiau laiko atsirado ir geresni direktoriai. Per šį laikotarpį pasiskyriau sau 2 pavaduotojus, pirmasis, tai Jack_Menco, o antrasis, tai Tankas_Kulka. Su jais abu gerai suėjau kaip ir dabar, kartu buvome geri bičiuliai, nenugalima trijulė. Būdamas direktoriumi planavau sukurti bent vieną filmuką su apsauga, todėl persisiunčiau programą "Sony Vegas 15" ir sukūriau savo pirmąjį normaliai montuotą filmuką su apsauga. Po to atsirado naujovė neutralioms firmoms, tai protestai, todėl pasiūlęs padaryti vieną padarėme savo pirmąjį protestą. Nuo to laiko pradėjome daryti protestus kaip nusikalstomos grobimus, nes už sėkmingus protestus buvo teikiami prizai nuo DP. Na ir štai keli prisiminimai iš 2018 m. Pavasario: Nuotraukos1 Nuotraukos2. 2018 m. Vasara Vasarą nepraleidau daug laiko žaidžiant LMG lyginant su Pavasariu, bet direktoriaus palikti dar nenorėjau, nes turėjau daug neįgyvendintų planų. Vasaros pradžioje buvo nuostabi direktorių komanda ir DP Mat_Himplin su Inferno_Player sukūrė direktorių priežiūros sistemą Google dokumentuose kas mano manymu buvo genialu, nes galėjo matyti detaliai ką direktoriai veikia su savo pareigomis. Šiose sistemose direktoriams reikėdavo aprašyti kiekvieną savo dieną ir kiekvieną darytą veiklą ir už tai gauti pliusius. Šias sistemas pildžiau aktyviai ir aišku surinkdavau daugiausiai pliusių iš visų direktorių, kurių taip ir neišnaudojau. Pamatydamas DP darbą norėjau ir aš pajusti jų darbą, tai padariau atranka į pavaduotojo pareigas, kuri susidarė iš trijų etapų: 1. Anketos pildymas, 2. Praktika, 3. Kalbėjimas su publika. Etapus padariau remdamasis DP atrankomis į direktorius. Į atranka susirinkę kandidatai buvo skirtingi pagal gabumą, todėl buvo lengva atsirinkti stipriausius. Analizė buvo ilga, bet užtat informatyvi. Pavaduotoją gavo nusipelnęs Eimantas_Vegele, kuris buvo tikra nauda man per vasarą. Šiuo metu jau turėjau 3 pavaduotojus. Po atrankos į pavaduotoją sukūriau apsaugos darbo pristatymo filmuką. Darbuotojams apmažėjant padariau atvirą durų dieną, per kurią žaidėjams parodžiau apsaugos darbo galimybes. Pastebėdamas, kad su apsauga nelabai sekasi padariau kai ką ypatingo su neutraliomis firmomis, tai neutralių firmų olimpines žaidynes. Tą pačia dieną kai įvyko olimpines žaidynes atsistatydino mano 2 pavaduotojai - Jack_Menco ir Tankas_Kulka. Netekęs šių pavaduotojų likau su Eimantas_Vegele ir išvažiavau į kaimą mėnesiui. Būdamas kaime turėjau su savimi laptopą, todėl samp galėdavau žaisti, bet ne tiek daug kiek namie, nes norėjau užsidirbti pinigų, praleisti laiką su draugais ir pailsėti kaime. Čia ir ateina Eimantas_Vegele į nauda, nes jis teigė, kad per vasara praleidžia daugiau laiko prie kompiuterio negu lauke. Būdamas kaime sugebėjau padaryti veiklos ir protestų, bet tik atvažiavęs į kaimą gavau užblokavimą forume, todėl teko naudoti kitą paskyrą ir laukti apie 3 mėnesius, kol atblokuos. Man išvykus Mat_Himplin paliko pareigas, todėl nebereikėjo pildyti direktorių sistemos ir jaudintis dėl nušalinimo ar kitos bausmės. Grįžęs Liepos mėnesio pabaigoje iš kaimo pradėjau rimtai stiprinti santykius su neutraliomis firmomis darydamas kartu su jomis, vaizdo įrašus, veiklas, protestus, gang war ir brawl. Grįžęs namo buvau toks užsivedęs, kad net sukūriau 3 filmukus su neutraliomis firmomis, štai jie: 1 dalis, 2 dalis, 3 dalis. Turėjau tvirtus santykius su radija ir jos direktoriumi - Domiux_Mafux tuo metu, todėl ir sukūriau mums abiems skirtą filmuką irgi. Atėjus Rugpjūčiui mano buvęs pavaduotojas - Eimantas_Vegele atsistatydino, todėl ir vėl likau vienas valdžioje beveik mėnesį laiko, kol nepaskyriau Adidas_Vaitila į pavaduotojo pareigas. Adidas_Vaitila padėjo man direktoriauti ne vien jam būnant pavaduotojumi, bet per visą erą, nes dirbo pas mane gan ilgai ir buvo užėmęs ne vienas pareigas. Plačiau apie jo istoriją gaunant savo pirmąjį pavaduotoją galite pamatyti čia: pranešimas. Baiginėjantis vasarai apsaugos darbuotojas - Mister_Inx bežaisdamas moneta sukaupė beveik milijardą € ir atidavė man, kad išdalinčiau darbuotojams kaip algas. Buvo neįtikėtinas įvykis, nes tai turbūt didžiausios algos LMG serveryje. Su tokiom algom užbaigėm vasarą, na ir štai dar keli prisiminimai iš vasaros: Nuotraukos. 2018 m. Ruduo Per Rudenį tapau universalesnis, tapau renginių organizatoriumi, IV lygio administratoriumi, bet apsauga į šoną nenustūmiau. Rudenio pradžioje pasiskyriau sau 2 naujus pavaduotojus – Wolking_Dead ir Azuolas_Kirminas. Tada buvome pilna komanda. Turėjau tris pavaduotojus, 4 būrių vadus ir kelis pagalbininkus, tai pagalbos buvau sau prisirinkęs pakankamai. Šis kolektyvas per visą direktoriavimą buvo geriausias, nes susidarė iš gerų žmonių. Su šitu kolektyvu ir sukūriau filmuką apie apsaugos darbinį transportą "Gelik" ir begalę protestų prieš teisėsaugą. Kaip renginių organizatorius tuo metu surengiau daugybę event'ų ir LMG maratoną, kurio atstumas buvo 43 kilometrai. Šis mėnuo ir suteikė blogų sitaucijų, kaip sukūriau temą "Investicijos", kurioje žaidėjai galėjo investuoti į mano firmą ir pasipelnyti iš to pinigų. Daug žaidėjų investavo didelėmis sumomis, buvau susirinkęs virš 1 milijardo €. Šiuos pinigus netekau žaisdamas monetą, todėl daugumą pinigų negrąžinau ir susigadinau savo, bei firmos reputaciją. Sudalyvavęs atrankoje į IV lygio administratorių gavau IV lygio administratorių. Būnant IV lygio administratoriumi turėjau daug darbo, pildyti ataskaitas, atsakinėti į /padmins ir visą kitą, bet man tai nebuvo problema, man tai buvo malonumas. Kas mėnesį buvo švenčiami apsaugos gimtadieniai su konkursais ir serveryje. Rudens pabaigoje atsistatydino abu mano pavaduotojai - Azuolas_Kirminas ir Wolking_Dead. Ruduo buvo geriausias laikotarpis apsaugai žiūrint pagal kolektyvą. Na ir štai keli prisiminimai iš rudens: Nuotraukos. 2018/19 m. Žiema Įsibėgėjant žiemai po biški pradėjo irti apsaugos valdžia. Gruodžio mėnesio pradžioje atsistatydino mano vienintelis likęs geriausias apsaugos pavaduotojas - Adidas_Vaitila. Vaitilai palikus valdžioje likau absoliučiai vienas, todėl pradėjau ieškoti išeities ir padariau atranką į valdžią. Šį kartą atranka buvo skirtinga negu praeita, nes šioje atrankoje iš pirmo dalyviai turėjo užsiregistruoti, o tuomet pakalbėti su manimi per "Skype". Štai kaip atrodė mūsų pokalbiai: 1. pokalbis, 2. pokalbis, 3. pokalbis. Pasikalbėdamas su visais dalyviais atsirinkau geriausius ir daviau jiems galimybę pravesti veiklą. Po visko paskelbiau analizę, kurioje paskelbiau naujuosius 3 pavaduotojus - Peliukas_Marlboro, Davka_Tuzx ir Robis_Frutto. Šie išrinkti pavaduotojai nebuvo patys geriausi, bet atilko savo pareigą kažkaip. Labiausiai patiko Robis_Frutto, nes jis buvo energingiausias, pilnas emocijų ir belenkam pasiryžęs žaidėjas. Kartu būdami apsaugos valdžioje sukūrėme apsaugos repą, su kuriuo laimėjome LMG 2018 balso konkursą ir 2018 metų LMG top 10 įvykių filmuką su kuriuo laimėjome filmukų konkursą. Robis tikrai padėjo išplatinti apsaugos vardą tuo metu, todėl ir dėkoju jam. Įvyko keli pokyčiai su pačią apsauga, tuo metu buvęs Coach_Carter padarė taip, jog apsauga gali dalyvauti grobimuose ir padėti pusei, kuri sumoka didesnę sumą už mūsų paslaugas. Šis nuostatas padėjo apsaugai ir suteikė daugiau veiksmo darbuotojams. Išėmiau kai kurias pareigas, sukūriau naujų taškų sistemų ir atnaujinau kitas temas, kad nebūtų nusistovėjusios ir nusibodusios. Po Mat_Himplin DP pareigų palikimo sparčiai keitėsi Direktorių prižiūrėtojai. Visi DP palaikė mane ir jiems patiko mano direktoriavimas, bet atėjus Ryan_Collins į DP pareigas jis neįvertino manęs tiek kiek kiti įvertino, todėl reikėjo parodyti savo repavimo gebėjimus ir suvaryti jį ant repo. Aišku gavau malkų nuo jo, bet nors gavau šansą parepuoti prieš jį. Sausį atsistatydino mano pavaduotojas Robis ir nušalinti 2 mano pavaduotojai - Peliukas_Marlboro ir Davka_Tuzx Collinso. Vasario pradžioje Collinso liepimu sukūriau apsaugos discord serverį kas yra visai naudinga norint susisiekti su darbuotojais nesant namie. Nebeturint pavaduotojų paskelbiau atranka į pavaduotojų pareigas į kurią užpildė 26 žmonės anketas į pareigas. Atranka buvo išties įspūdinga su rimtais kandidatais. Atrankos procesas buvo toks pat, tik kad būtinai norėjau pristatyti šios atrankos analizę su vaizdo įrašu, nes neesu matęs jokį DP ar direktorių tai darant, tai norėjau būti pirmasis, kad tai padarytų. Na ir štai analizę: Filmukas. Pasiskyriau nesigailėdamas į pavaduotojo pareigas tris vilkus: Minde_Saker, Mergyte_Lietuve ir Dovis_Netas. Šie dasidėjo prie firmos puoselėjimo daug, todėl dėkoju jiems už viską. Kaip tik po atrankos į pavaduotojus atėjo apsaugos 1 metų gimtadienis. Gimtadienį atšventėme linksmai, buvau suorganizavęs grafiką pagal kurį viskas vyko. Gimtadienio gale išdalinau visus pinigus ir gavosi juokingas momentas su vienu darbuotoju. Žiema užsibaigė su daug patirtų nuotykių, na ir štai keli prisiminimai iš jos: Nuotraukos. 2019 m. Pavasaris Šis laikotarpis man buvo blogiausias iš visų. Nepagrįstas nušalinimas, IV administratoriaus praradimas, apklausa dėl firmos užšaldymo, užblokavimas komandos nario, žaidėjų troškimai nuversti mane nuo pareigų sugadino mano nuotaiką ir pakenkė mano firmai. Kovo menėsio pradžioje atsistatydino du mano pavaduotojai - Minde_Saker ir Mergyte_Lietuve. Po šių pavaduotojų atsistatydinimo ieškojau alternatyvų ir pasiskyriau du naujus pavaduotojus - Image_Lmg ir Titas_Sthanman. Tą patį mėnesį paskelbta apklausa dėl apsaugos firmos užšaldymo, pamatęs apklausą susijaudinau, nes apsaugos palikti dar nenorėjau. Pamatęs žaidėjų nuomones buvau šokiruotas, nes buvo žmonių balsavusių už užšaldyma, kurie seniau mane palaikė kaip direktorių. Tie kurie balsavot prieš užšaldymą dėkoju jums, o tie kurie balsavot už užšaldymą atleiskite, kad nepadariau geriau. Buvo keista žinoti, kad atidavęs tiek pastangų į šį darbą žaidėjai tiesiog norėjo tai pribaigti, paskaitęs komentarus jaučiausi įskaudintas. Pasibaigus apklausai Tomcikas pasakė man, kad neužšaldys firmos nebent kai aš paliksiu, todėl taip ir nesupratau kokia buvo prasmė daryti tą apklausą. Po šio įvykio norėjau grįžti prie renginių organizavimo, todėl surengiau neutralių firmų gang war, kuris atrodė taip: filmukas. Pradėjau žaisti CS:GO ir surengiau CS:GO 5X5 LMG Turnyrą, kuris sulaukė daug dėmesio ir įvyko sėkmingai. Nepamiršau ir apsaugos darbo, parengiau renginį "Geriausia veikla" apsauginiams. Tada dar vieną renginį neutralioms "Aktyviausia neutrali firmą". Pamatęs atranka į emigracijų prižiūrėtoją užpildžiau anketą ir tuo pačiu sukūriau savo pirmąją LMG pamoką. BOOM užblokuotas komandos nario Edward_Harell už čytinimą, priremtas prie stulpo su mašina atseit buginu algą. Gerai, kad William_Wizard ir Tomcikas atsižvelgė į kiekvieną smulkmeną tikrinant užblokavimo anketą, kitaip būčiau dabar užblokuotas ir nebe apsaugos direktorius. Pastebėjau, kad Sanra nesustoja rašyti VIP papeikimus, todėl nusprendžiau sukurti apie jį filmuką. Padariau dar vieną renginį "Olimpinė diena", kuriame dalyvavo visi darbai su pakvietimu ir direktoriais. Štai kaip atrodė darbų "Olimpinė diena": filmukas. Na ir po kitos bėdos kita bėda. Atrodo darau daugiau nei pats DP, bet gaunu nepagrįsta nušalinimą, turbūt už 10 € verta. Norėdamas susigrąžinti IV administratoriaus pareigas užpildžiau anketą, bet aišku pareigų negavau. Neturint pavaduotojų padariau rinkimus į pavaduotojo pareigas. Šie rinkimai į pavaduotojo pareigas buvo lengvi, nes susidarė tik iš registracijos, debatų ir balsavimo. Rinkimus laimėjo, tai kas ir norėjau, kad laimėtų Paulius_Pestysis, nes su šiuo vaikinu gali kalbėti apie belenką jam tas pats. Po dviejų dienų ir pasiskyriau Jason_Reflex į pavaduotojo pareigas, nes savaime užsitarnavo. Turėdamas pavaduotojus šiuo metu galvojau pagerinsiu firmos būklę, bet niekas nesikeičia, nes žaidėjų serveryje mažėjo, o veiksmas taip pat mažėja. Štai keli prisiminimai iš šio Pavasario: Nuotraukos. 2019 m. Vasara Prieš palikdamas pareigas pravedžiau savo paskutinę veiklą ir surengiau savo paskutinijį streiką su neutraliomis. Serveryje žaidėjų gal ir yra mažai, bet veiksmą padaryti yra vistiek įmanoma, jeigu yra motyvacijos jį daryti. Įdomūs faktai apie mano era ir statistika 1. Virš 1000 darbuotojų. 2. Geriausias direktorių prižiūrėtojas - Mat_Himplin. Iš visų DP su kuriais teko susidurti, tai tik Mat_Himplin man atrodė geriausiai atliekantis savo pareigas. Buvo išgalvojęs tokių dalykų kaip NDS amnestija, tune nelegalios lenktynes, direktorių sistemą, dekretai ir t.t. Temas išlaikydavo kokybiškas ir tvarkingas. Direktoriai buvo renkami atsakingai. Man jis viską vykdė lyg profesionalas palyginus su kitais DP. 3. Geriausias sutiktas direktorius - Julius_Liaudis. Ugdė darbuotojus kaip savo vaikus. Temos aukšto lygio surinkusios virš 200 "patinka" paspaudimų. Naudojo savo patirtį iš savo gyvenimo ir panaudojo žaidime kas labai pavyko mano akimis. 4. Iš viso temų forume apsaugos skiltyje: 74. 5. Iš viso pranešimų forume apsaugos skiltyje: 9,5 tūkstančio. 6. Iš viso puslapių forume apsaugos skiltyje: 3 puslapiai. 7. Valdžia: 8. Išbūtas laikas direktoriumi: 1 metai, 3 mėnesiai, 9 dienos arba 463 dienos. 9. Protestų istorija: 10. Gang war ir brawl istorija: 11. Nebuvau pasiemęs nei vieno laisvadienio. Pabaiga Direktorių galėčiau laikyti nors ir 10 metų kaip Kesa projektą, bet nebeturiu tiek noro kiek turėjau pradžioje. Su apsauga padariau beveik viską ką planavau ir norėjau, todėl manau atėjo laikas sustoti. Esu pirmasis neutralios apsaugos direktorius ir turbūt paskutinis, jeigu ne tai tikiuosi, kad gerai apšildžiau direktoriaus kėdę ateities direktoriams. Žaist, tai nebežinau ar žaisiu, nes gyvenimas jau sako sukti kita linkme, bet jeigu nebus ką veikti galbūt ir dar žaisiu. Ačiū visiems kas mane palaikėte per visą erą ir dirbote pas mane. Atleiskite, jeigu parašiau viską gan neįdomiai ir su klaidomis, taip yra nes pradėjau rašyti 5 dienas prieš išvykstant dirbti į Angliją, todėl labai skubėjau. Žaisdamas šį žaidimą niekados nežaidžiau per prievartą, visados žaisdavau savo ir kitų malonumui, todėl negalvokite, kad kankinausi dėl kuo ilgesnio direktoriaus išbuvimo. Šį blogą sukūriau kitiems žaidėjams pažiūrėti ir galbūt pasisemti idėjų. Sukūriau ir pačiam sau, kad kai norėsiu peržvelgti savo apsaugos erą, tiesiog galėsiu atsidaryti šią temą. Jeigu norite pamatyti daugiau vaizdo įrašų su apsauga apsilankykite šiame youtube kanale: Cactus1. Tikiuosi, kad kai žaisite serveryje ir išgirsite serveryje žodį "Apsauga", tai primins mane, jei ne tai bent tikiuosi, kad atsiminsite mane kaip geriausią apsaugos direktorių, o gal net kaip geriausią direktorių. Štai mano paskutinysis filmukas su apsauga:
 50. 30 taškai
  Sveiki, per šias dienas komandos gretos sumažėjo, serveriui būtinas buvo SPV, kadangi vienam susitvarkyti man yra sunku, į SPV pareigas paskirtas Lukas_Fanta kuris turi patirties su šiomis pareigomis, kalbėjome su juo ne viena dieną apie planus ir ką bandysime nuveikti, todėl reformų tikrai bus!
Ši lyderių lenta nustatyta pagal Vilnius/GMT+03:00 laiko juostą
×