- 27th Avenue Bloods I -     - 27th Avenue Bloods - Gauja buvo įsikūrusį Meksikoje (1997 - 2007 metais) , bet laikui bėgant persikėlė į šiaurine Kalifornijos dalį (2001 metais) , gaują turėjo nemaža kiekį vadeivų (vadų) , gaujos nariu buvo ne pats didžiausias skaičius , bet šiai gaujai nebuvo svarbus gaujinių kiekis , gal ir gaujos skaičius buvo mažas bet ištvermė , supratimas ir šaudymo įgūdžiai nebuvo prasti , ginkluotės turėjo nemažą kieki , turėjo 5 zonas tarp šiaurės Kalifornijos ir turėjo 1 zoną pietų Kalifornijoje . Didžiausias priešas - 27th Avenue Bloods - gaujos buvo Surenos , kadangi Avenue Bloods gaują turėjo zoną pietų Kalifornijoje , Sureno gaują yra įsikūrusį pietų Kalifornijoje , todėl iš viso pykčio , reikalo Surenos norėjo atsigražint ta zoną kad iš viso Surenos turėtu 7 zonas , Avenue Bloods'am pasiemus ginkluote išvykstant užiminėt kitas zonas , Surenos sugalvojo padaryt ta pati ką ir padarė Avenue Bloods , tai užimt zoną šiaurės Kalifornijoje , kaip Avenue Bloods užėmė zoną pietų Kalifornijoje tai Surenos susirinko trečdalį gaujos nariu kad įšvarytu užimt zoną šiaurės Kalifornijoje , Surenos išvykus į šiaurės Kaliforniją , Avenue Bloods gaujos scoutas (stebėtojas) , jog naktį atvyko porą Surenos gaujinių , tai scoutas susisiekęs su vienų iš Avenue Bloods gaujos vadų , visą situaciją išaiškinus , vienas iš vadų sugalvojo išvykt saugot savas zonas , vadas išvyko atsiimt zoną , atvykus į vietą Surenos gaujos jau nebebuvo pagal jo vaizdą ir niekur nematė jų likučiu , bet tiksliai apžiūrėjus vadui visą ginkline , pamatė jog kažkas blogai ir išgirdo garsą kuris skambėjo nelabai gražiai , pagaliau suradus vietą iš kur tas garsas sklydo , pažiūrėjas į ta vietą pamatė jog tai nebuvo koks nors garsas bet tai buvo užminuotą bombą , ir pamačius kiek laiko buvo jis skubėjo ko greičiau išlėkt iš to pastato nes iki bombos sprogimo buvo likus pusė minutės , kadangi Avenue Bloods prarado vieną iš trijų ginklinių , jie užsinorėjo keršto , kadangi pagrindinis vadas susisiekė su visais gaujiniais kad reikia keršto tad kitą dieną visi susirinko į vieną vietą su pilną ginkluote ir trim mašinom ir vienų vagonų pagaliau Avenue Bloods sulaukė savo laiko (Nakties) ir ko tik greičiau išvažiavo į pietų Kaliforniją susigražint ką prarado , pagaliau Avenue Bloods atvykus į pietų Kalifornija , pamatė vieną ginkline kuri buvo užimta Surenos gaujos , tad pagrindinis vadas pasakė jog tris gaujiniai tegul einą ir krauną visą ginkluote į vagoną , vėliau iš niekur nieko signalizaciją suveikė , ir Surenos išgirdus signalizaciją bazėje per kameras pamatė jog ginklinė apepliašiama , Surenos vadui surinkus visus narius visus išvarė saugot ginkline , kadangi tik buvo vienas Avenue Bloods vadas prie ginklinės jam buvo didelė paniką , bet vėliau jam kirto į galvą jog jie gaują , bėkraujė gaują , gaują kuri nebijo mirties ir kraujo prasklydimo , tad vadas visiems nariams išsakė jog pasiimtu visus ginklus kurios atsivėžė ir pasiruošt kovai , tad vadas pasakė visiems pasislėpt ir laukt tinkamo momento kada pradėt šaudyt , Surenos gaujos nariams atvykus nuėjo į vidų pastato ir pamatė jog ginklinėje nėra 40% ginklų kurie buvo ginklinėje , vėliau kol kiti nariai ieškojo Avenue Bloods gaujos nariu , du iš Surenos gaujos narių išėjo įtraukt dūmo , ir 27th Avenue Bloods gaują jau buvo pasiruošusi tokiam momentui tai pagaliau Avenue Bloods sutvarkė savo reikalą tyliai su tais dviais nariais ir abu pagrobė kad išgaut iš jų visą informaciją kur randasi su pagrindinė bazė . Vėliau jos abu vadui atidavė ir išsivėžė kartu su vagonų , vėliau gaujos nariai sugalvojo savo reikalais pasirupint Avenue Bloods gaujos nariams įėjus į pastatą sušaudė visus Surenos gaujos narius ir vieno Surenos gaujos nėgyvo gaujinio kūno kelnių kišenėjė rado raktą kuris vedė kelią iki Surenos gaujos bazės seifą . Tai 27th Avenue Bloods gaujiniams grįžus atgal į baze vadas išplėšė visą informaciją iš tu dviejų Surenos gaujinių ir gavus visą informaciją tuos du narius paliko negyvus uždarytus sandėlyje . Kadangi sužinojus visą informaciją vadui , kitą dieną visus sukvietė į vieną vietą kad pagaliau pabaigt karą tarp Sureno ir pasiimt kartu ir šiaurės ir pietų Kalifornijas į savo rankas . Avenue Bloods gaujai sulaukus nakties išvyko į pietų Kaliforniją po kelių valandų Avenue Bloods pagaliau atvyko į poziciją ir pamatė jog jų bazė nebuvo pati mažiausia , tad pamačius jog baze užtruks ilgai išvalyt būnant vienoje grupėjė , paskirstė po 3 grupes kad išvalytu visą baze ir pęrėjus porą valandų bazė buvo sėkmingai pravalyta , 27th Avenue Bloods prarado tik 3 narius o Surenos prarado visą savo turtą bei gaujų nariu kiekį . Pagrindinio vado vardas buvo - Stephen Angel Lopez . antrasis vadas - Tino Perez . trečiasis ir paskutinis vadas buvo - Joseph Rondon .     - 27th Avenue Bloods II -     - 27th Avenue Bloods - Gaują savo kelią tesė šiaurinėje ir pietinėje Kalifornijos dalyje (2007 - 2009 metais) , kadangi nemažas laikas praėjo ir tris pagrinidiniai įkūrėjai (vadai) du iš tu trijų vadų žuvo masiniam susišaudyme ir liko tik vienas , kuris tesė gaujos įstoriją ir nepaleido šios gaujos nuo rankų , kadangi gaujoj kad tik butu vienas vadas yra per sunku , tas vadas kuris liko vienas išgyvenęs yra Tino Perez antrasis gaujos vadas , gaujai laikui bėgant Tino sugalvojo pasiimt dar du vadus kurie jam padėtu kovot su MS-13 (Mara Salvatrucha 13) šį gaują buvo įsikūrusį Teksase (Dallas) , Avenue Bloods turėjo virš 15 zonų kartu sudėjus su iškovotomis zonomis iš Surenu , tai jiems tik buvo belikę užkariaut MS-13 zonas , bet kadangi Avenue Bloods buvo įsikūrusios Kalifornijoje , jiems vykt iki Teksaso būtu labai didelis tolys , bet kadangi 27th Avenue Bloods nori but topinė iš visų gaują tarp visų šalių , tarp gaujinių skaičiu , Avenue Bloods gaują turėjo virš 50 narių , 15 sėdo į kaleimą tada beliko 77 , ir 27 mirė masiniame susišaudyme kuris vyko tarp Latin Kings , 27th Avenue Bloods ir MS-13 , daugiausią narių prarado 27th Avenue Bloods gaują tai buvo 27 , MS-13 prarado 13 gaujos narių , Latin Kings prarado 23 narius . Tai pagal viską 27th Avenue Bloods jog kovą prieš MS-13 bus nesveikai sunki , bet kadangi Avenue Bloods nori but topinė gaują tarp visų , Tino Perezui tas skaičius ir įgūdžiai nekliuvo tarp kelio ir jam tai nerupėjo , Tino prarado per daug savo brolių , savo gaujos narių ir savo šeimos narių , tai jam užsitroško kerštas , surinkus visą amuniciją kurios jam pritruktu ir reikėjo , ištuštino dvi iš savo šešių ginklinių pilnos amunicijos , ir dvi - trys dienas vėliau , Tino surinko visus iš savo gaujos narius į vieną vietą (Baze) ir parošė visus savo gaujos narius įšvykai į Teksasą , kadangi vienas iš gaujos vadų buvo smarkiai sužeistas jis negalėjo niekur išvažiuot tai tik liko Tino ir vienas iš jo padėjėjų (Vadų) , iš praėjus keliom valandom Tino išvyko su visais gaujos nariais , kai jie išvyko 2 valandas vėliau , vienas iš MS-13 gaujos scoutas (Stebėtojas) pamatė pažystamus veidus o tai buvo 27th Avenue Bloods gaują , kadangi pagalvojus jiems tas scoutas pasakė viską MS-13 gaujos vadui jog jie atvyksta pasiimt viską iš mūsų , kadangi MS-13 gaujos vadas buvo tokiam dalykui pilnai pasiruošęs , ir kadangi tas vadas turėjo paruošęs trys vagonus su įstatytomis bombomis , kadangi pasakė vadas jog važiuotu vienas vagonas pasigaut 27th Avenue Bloods gaują , bet visada Tino Perez'as buvo per taug protingas ir tikėjosi tokio dalyko tai bagažinėje buvo paruošęs bazooka su trijomis kulkomis , po 5-10 minučių 27th Avenue Bloods gaują pamatė ta vagoną kuris važiavo dėl 27th Avenue Bloods gaujos , tai pasakė vienam iš gaujos narių nueit į bagažine pradaryt galą vagono ir išaut kulką , gaujos narys išovė ta kulką bet praleido pirmą kulką , pasieme antrą ir pagaliau pataikė , vėliau 27th Avenue Bloods viską sutvarkius paskambino , ir Tino negavo jokio atsakymo iš sužeisto vado , kai negavo jokio atsakymo Tino sugalvojo gal užmigo arba nuėjo kažkur , tai Tino priėjo prie to pačio dalyko , grįžo prie veiksmo , ir pagaliau atvykus prie MS-13 bazės , 27th Avenue Bloods gaujos narius visus sukvietė į vieną grupe ir kadangi MS-13 bazė nebuvo pati didžiausia tai jiems nereikėjo susiskirstyt į trys ar kiek grupių sugalvojo visiems nueit vieną grupe įėjus į pastatą , MS-13 gaujos vadas buvo pasiruošęs šiam atvėjui tai apstatė baze visokiomis kliutėmis , pagaliau praėjus pro visas kliutys gaujos nariams , Tino prarado 15 gaujos narius per sprogimus , sušaudymus ir taip toliau , pagaliau įėjus į kambary Tino nieko nerado , tiesiog grįna tuštuma . Bet MS-13 buvo vienų kelių aukščiau ir kadangi išvažiavus jam iš savo bazės , MS-13 gaujos vadas buvo paruošęs bombos sprogimą , ir Tino negirdėjo jokios bombos nei ką tai laikui bombos baigėsi ir visą bazė sprogo , kartu ir visi gaujos nariai kartu su Tino , Tai gavus žinute vadui kuris buvo sužeistas ir traumotas išgirdo žinias jog visi gaujiniai sprogo , sprogime MS-13 gaujos bazės , ir iš gaujos narių nei vieno nelyko . Pagrindinis gaujos vadas buvo - Tino Perez , antrasis vadas buvo - Francisco Padilla , trečias ir paskutinis gaujos vadas buvo - Edwin Anguiano .     - 27th Avenue Bloods III -     - 27th Avenue Bloods - gaują atsirado iš pradžių Meksikoje (2009 - 2016 metais) , turėjo pilną zonų pietinėje ir šiaurinėje Kalifornijų dalyse (2007 - 2009 metais) . Kadangi du iš senos 27th Avenue Bloods gaujos vadai žuvo sprogime , buvo belikęs vienas vadas Edwin Anguiano kuris buvo smarkiai sužeistas ir smarkiai kraujavo , laikui bėgant jis to skausmo nebeišlaikė iš buvo rastas negyvas ant lovos Avenue Bloods bazėje , ir prieš mirtį Edwin parašė ant lapelio - jeigu kažkas ras šį laiškelį prašau gaujos nepaleist nuo rankų ir test įstoriją , tad vienas iš labiausiai pažengusiu gaujos narių kurio vardas buvo Koala Stonkus , kuris buvo užmušęs pagrindinį vadą iš vienų Nortenos priešininkų (Gangster Disciples gaujos) gaujos vardas buvo Larry Hoover kuris mirė nuo susišaudymo kuris vyko jų bazėje , tai Koala perskaitęs laiškelį nedelsdamas pradėjo toliau test 27th Avenue Bloods gaujos įstoriją , bet kadangi jam gerai pagalvojus gaujos narių jau nebeliko po sprogimo , sugalvojo pasiimt 2 išprususius gaujos vadus - narius kuriu vardai buvo Vilius Venturas ir Šaras Gurry , Šaras Gurry buvo išprusęs ant technikos ir ginkluose . Vilius Venturas buvo išprusęs ant ginklų , mechanikoje . Tad Koala Stonkus susisiekė su abiejais ir susitarė susitikimą sename Nortenos rajone , praėjus vienai dienai , pagaliau Šaras Gurry , Vilius Venturas ir Koala Stonkus susitiko į vieną vietą ir prašnekėt apie viską kas vyks ir kas nuvyko , Koala viską išaiškino jiems kas buvo jie abu suprato ir vėliau visi tryse diskutavo ką pradės daryt , tai Šaras Gurry sugalvojo pirmiausia užsiimt mažas zonas o vėliau žiūrėsim , abu sutiko dėl tokios idėjos tai po kelių dienų jie apgalvojo ir pagaliau nuvyko , kelioms dienoms praėjus pagaliau 27th Avenue Bloods atsigražino 3 zonas , 1 ginkline , 1 maisto parduotuve ir 1 mašinų saloną . Tai pagaliau laikui bėgant dviems , tryms savaitėms parbėgus surinko virš 20 narių ir dar surinko 4 zonas net . Laikui bėgant Koala Stonkus sugalvojo pagaliau pirmą kovą tarp gaujų , ir kitą dieną Koala išsiuntė žinute visiems gaujos nariams kad susirinktu į susirinkimą kuris vyktu Kovos 17 dieną . Atėjus 17 dienai pagaliau visi susirinko ir Koala viską išaiškino kada ir kur išvyksime sugalvojome ir visi sutarė dėl įšvykos dėl kovos , ir kitą dieną visi išvyko , pagaliau atėjo rytas ir išvyka jau vykstą virš 7 valandų , paskutinį kartą gaujos narys pažiūrėjo šiandien tai jau buvo 08:37 ryte , tai pagaliau 27th Avenue Bloods gaujai atvykus į jų baze aplamai , jų gaują nežinojo nieko apie atvyka apie viską , jie tiesiog buvo ta eilinė gaują kuri tik rovė kietus savo chamurkėj o taip pakovot nėgalėjo , tai be gailėščio Koala , Šaras ir Vilius visus sukvietė į vidų ir pravalė visą baze nuo gaujinių , ir Koala užkovojo dar vieną baze kaip savo , dabar 27th Avenue Bloods gaują turi 18 zonų , 8 ginklines , 4 mašinų salonus ir 4 maisto parduotuvęs , ir 2 atominęs plantacijas . Pagrindinis gaujos vadas buvo - Saras Gurry , antrasis vadas buvo - Vilius Venturas , trečias ir paskutinis gaujos vadas buvo - Koala Stonkus, gaujos dešinioji ranka - Vycka_Rycka.     (Trečios ir šių laikų 27th Avenue Bloods gaujos įstorijos vadai)       Koala Stonkus - gimęs pietų Kalifornijoje 1990 metais , Hispanas , Trečiosios 27th Avenue Bloods gaujos istorijos vadas ,įšprūsęs ant planavimo , ginklų išmanumas , techniką , bombu planiarumas . Vadas nuo (2009 - 2017 metų) , atstovaujama gaują - 27th Avenue Bloods - trečia istorija . 23 metų jaunumo , gaujos vadas jau septineris metus . Turi vyresnijį brolį kuris atstovavo gaujai Bloods vienas iš Bloods vadas kuris išėjo prieš dvejis metus . Brolio vardas Antoine Stonk , 27 - erių metų . gaujos vadas buvo šęšeris metus . Turi jaunąją sese 17 metų , kuris gyveną su Koalos tevais Meksikoje . Sesers vardas Juliette Stonk . Koalo's Stonkau's istoriją pradėjo gaujoje Crips , kurioje pasiliko šešerius metus , bet vėliau gavus žinia iš savo gero pažystamo , buvusio 27th Avenue Bloods vado Edwin Anguiano . Gavus žinia iš Edwin'o jis prižadėjo jog gaują laikys ne mažą laiką ir valios nepaliks , kadangi Edwin nenori būt kaltas už gaujos likimą kad nebuvo geras vadas (lyderis) , numirdamas ir nepadaręs daug ką dėl gaujos , tad Koala tęs po kol darbas nebus atliktas . Kartu Koala ir Šaras buvo artimi nuo pat darželio laikų , jie pradėjo nusistebėt apie gaujų gyvenimą nuo 11 metų kai Koalo's brolis tapo gaujos vado dešinioji ranką , todėl Koala tempė į gaujų gyvenimą , kadangi Šaras irgi domėjosi apie toki pati dalyką , kiekvieną kartą diskutavo tik atėja į mokyklą kas bus ateityje , todėl iki šiol kyla tas pats klausimas , kodėl nė kovoti kartu iki galo , nes abu esam be kraujiai broliai . Love , peace and war .   Šaras Gurry - gimęs pietų Kalifornijoje , 1994 metais , Italas ,  Trečiosios 27th Avenue Bloods gaujos istorijos vadas , išprusęs kompiuterinėje , kamerų , mašinų technikoje , ginklų gamyboje , žolės , narkotikų gamyboje . Vadas nuo (2009 - 2017 metų)  , atstovaujamą gaują - 27th Avenue Bloods - trečia istorija . 22 metų jaunumo , gaujos vadas jau septyneris metus . Neturi nei brolio nei sesers yra vienas šeimoje , tėvai mirė namų degime , namą buvo padegę 3 nežinomi kurie buvo be kraujai ir sudegino Šaro namus , kuriame miegojo jo tėvai ir išėjimo jokio neturėjo , tad Šaras nakvojo pas draugą buvo 15 metų kai jo tėvai buvo rasti negyvi , visą ta laiką gyveno pas senelius ir išaugintas senelių ir jo krikštatevių , bet laikui bėgant susidarė trijų draugų gaują kuri kerštauja ir nori kraujo . Šis vadas buvęs Latin Kings gaujos padalinys (dešinios rankos padėjėjas) , jis atliko visą darbą susijusia su techniką ir ginklų gamyba , Šaras daugumą laiko praleido bazėje gaminant naudingiausius dalykus dėl gaujos . Šaras ir Koala mokėsi toje pačioje mokykloje , bet Koala kadangi buvo vyresnis jis mokyklą paliko daug ankščiau nei Šaras , Koala paliko mokykla 2008 metais 15 metų jaunumo perėjo į gaujų rankas , o Šaras paliko mokyklą 2010 metais , 16 metų jaunumo , Koala ir Šaras tęsė istoriją kartų bet kad tik Šaras ir Koala turėjo labai dideli skirtumą tarpusavį , vienas buvo nusistebėjas į meksikėčius kitas į italus ir taip ėjo kelias abudu prabuvo tokį pati laiką savo skirtinguose gaujose abu išbuvo gaujose šešeris metus . Vycka Rycka - gimęs vakarų kalifornijoje , 1997 metais , Hispanas,  Trečiosios 27th Avenue Bloods gaujos istorijos gaujos dešinioji ranka , išprusęs žolės, narkotikų gamyboje, vienas iš geriausiai žinomų Smuggler'iu vakarų kalifornijoje, Vadas nuo (2015-2017 metų) , atstovaujama gaują - 27th Avenue Bloods - trečia istorija . 20 metų jaunumo (Pats jauniausias gaujos padalinys) , gaujos dešinioji ranka dvejus metus . Turi vyresnįjį brolį kuriam yra 29 - eri metai , Gerai išprusęs vadybininkas turi vieną iš populiariausiu ginklų parduotuvių tarp Brazilijos ir Čilės, firmos pavadinimas Hunt & Shoot . Gyvena šiuo momentų vienas bute kuri dabar šiuo metu nuomojasi pietų kalifornijoje, visa istorija kaip Vycka pateko į gaujos šeimą ir nuo ko viskas prasidėjo - Vycka buvo vienas iš jauniausių ketverto vadovų jis visada buvo nužeminamas ir nuvertinimas kaip atstovas už komandą arba grupuote, jo niekada niekas nenužiūrėdavo bet jam pažinojus artima draugą Viliu, Vilius žinodamas jog tikrai Vycka gali už save lengvai pasistoti, vadovauti ir prikelti šurmula ir triukšmą  tarp žmonių kuriu jis yra, ir tikrai laikui bėgant Koala ir Šaras tai gan gerai pastebėjo kaip jis pasirodė pirmoje gaujos veikloje, Žinant Viliu labai gerai jisai Vycka prisiėmė prie savęs ir paskyrė jį gaujos dešiniąja ranką po 2 mėnesiu prabėgus, Šaras ir Koala išvis su tuo nebuvo panikavęs bei išvis buvo su ramiu vaizdų ir ateitimi, Šaras leido daug ką daryt Vyckai, tai prieiga prie ginkluotės kai nieko nėra, kompiuterinės technikos, bei davė atskira plotą Brazilijoje kur gali augint savo plantacija ir visas apmokas bei turtus užstatė Šaras, su pačių fermos planavimų užsiėmė Vycka ir Koala, ir laikui prabėgus gaują tęsia šurmuly per gatves ir ne veltui šį gaują užstoja vietą viena iš geriausių gaujų kurios tik bėra susikūrusios pietų kalifornijos srityje.           102                                 103                            104