Jump to content
Danillo_Quentuella

Gaujų nuostatai ir grobimo procesas

Rekomenduoti pranešimai

69d931d2615e7dca2921e62f5dca1ffc24.png

Gaujų nuostatai ir grobimo procesas 

4c39662a6c036934f2e241baa6837710298.png

INFORMACIJA:

 • Gauja ir jos atstovai yra pavaldus nuo Gaujų prižiūrėtojo, taippat privalo klausyti ir Direktorių prižiūrėtojų. Bet koks nusižengimas gali būti lygus - gaujos uždarymui. 
Gaujų „TeamSpeak“ kanalas turi būti tvarkingas. Gaujos pagrindinis kanalas turi atrodyti išvaizdžiai, jame turi būti pateikta naudinga, įdomi informacija.
• Bet koks kitų gaujų temų informacijų kopijavimas, taip pat ir dizaino („GFX“) darbai yra traktuojami kaip plogijavimas, už tai galimybė būti nubaustam Forumo įspėjimais.
Gaują sukurti gali bet koks serverio žaidėjas. Sukūręs pagrindinę temą, ją patikrinus Gaujų prižiūrėtojui, jis turi pereiti apklausą TeamSpeak programoje. Tai padarius gauja atsidaro ir tampa pusiau oficialia arba oficialia gauja.

4c39662a6c036934f2e241baa6837710298.png
GAUJŲ VALDŽIA:

1. Gaujos lyderiai turi aktyviai vykdyti savo veiklą bei atsakingai prižiūrėti savo gaują. Gaujos lyderis apie jo pačio ar jo co-lyderių neaktyvumą privalo informuoti Gaujų prižiūrėtoją. Jei gaujos lyderis savo gauja nesirūpina ilgiau nei 3 dienas, lyderis yra baudžiamas arba nušalinamas.
2. Gaujos vadovai privalo organizuoti tam tikras veiklas. Gaujų veiklos skirstomos į vidines ir išorines:

Vidinės veiklos - sudaro įvairūs susibūrimai tarp gaujos. Tai gali būti paprasčiausias veiksmas rajone. Į vidinę veiklą įeina: treniruotės, „Gangwar“ ir „Brawl“. 
Išorinės veiklos - sudarytos iš tokių veiksmų kaip: Grobimai, susišaudymai valstybiniuose pastatuose, teritorijų kovos.
3. Norint paskirti gaujos pagalbininką reikia argumentuotai informuoti Gaujų prižiūrėtoją.
4. Neišlaikius grobimo savo naudai, pralaimėjus „Gangwar“, „Brawl“, gauja turi sumokėti mokestį per 24 valandas. Kitu atveju, baudžiamas bus gaujos lyderis.
5. Gaujos lyderis turi prižiūrėti savo „TeamSpeak“ kanalą. Veiklų metu, gauja turi būti savo arba Nusikalstamų grupuočių kanale.
6. Gaujos įkūrėjas prisiima visą atsakomybę už savo gaujos padarytus veiksmus, bei už savo gaujos pagalbininkus. Jei gaujoje esantys nariai dažnai pažeidinėja taisykles, už tai bus baudžiamas gaujos lyderis.
7. Gaujos lyderiui ar pagalbininkui draudžiama žaisti kituose SA-MP projektuose ar juos reklamuoti.
8. Gaujos lyderis negali turėti bendrų ryšių su Teisėsauga.
9. Gaujos lyderio Forumo bei žaidimo paskyros turi būti naudojamos tik vieno asmens t.y. tikrojo savininko.
10. Gaujos lyderis arba co-lyderis turi teisę pasiūlyti „Gangwar“ ar „Brawl“ kitoms gaujoms iš „uždarymų“. (Galioja tik pilnai oficialioms gaujoms).
11. Atrankos į gaujas privalo vykti skaidriai. Jei žaidėjas nori patekti į gaują, jis turi būti bent minimaliai apklausiamas.
12. Informaciją dėl transporto priemonių, hood'ų, aprangų galite rasti čia.
13. Gaujos lyderis informaciją apie gaują turi susikurti per 48 valandas.
14. Informacija apie „Brawl“ ir „GangWar“
čia.
15. Gaujos lyderis gali perleisti savo postą savo pagalbininkui, jei šis savo poste išbuvo ilgiau nei 7 kalendorines dienas. Perleidimui reikalingas Gaujų prižiūrėtojo leidimas.
16. Pusiau oficialios gaujos įsikūrusios gauna 7 kalendorinių dienų neliečiamybę. Jei gauja įvykdo bent vieną grobimą ar okupaciją, gaujos neliečiamybė nutraukiama.
17. Visos gaujos privalo laikytis bendrųjų Serverio bei Forumo taisyklių.
18. Gaujos branduolį gali sudaryti paprasti gaujiniai, lyderiai bei žaidėjai iš kitų Nusikalstomų firmų  - iš Dylerių ar Furistų (su tų firmų direktoriaus leidimu) arba iš Neutralių firmų. Gaujos narys privalo atstovauti su gaujos, ne su darbo išvaizda. Dyleriai dėl prekių.

19. Valdžios atstovų negali buti daugiau nei 4. Pagrindė rolė sudaro 2 gaujos lyderiai, ir jų pagalbininkai (2 co-lyderiai). 

20. Kanale TeamSpeak „A“ raidės gali turėti tik gaujos lyderiai. „M“ raidės gali tureti ne daugiau nei 7 asmenys. 

4c39662a6c036934f2e241baa6837710298.png

BENDRAS GAUJŲ GROBIMO PROCESAS:

1. Jei gaujos lyderis kalėjime yra ilgiau nei 5 minutes, gaujos hood'o grobti negalima. Taip pat galioja ir tai, jei gaujos lyderis yra „AFK“ ilgiau nei 15 minučių.
2. Grobiant kitą gaują, grobimą galima vykdyti nuo 10:00 val. ryto iki 21:30 val. vakaro darbo dienom, o savaitgaliais nuo 11:00 iki 22:30. Grobiančios gaujos lyderis turi būti prisijungęs ir tam yra reikalingi įrodymai.
3. Visi grobime dalyvaujantys gaujos nariai, privalo vilkėti savo gaujos aprangą. (Išiimtis: komandos nariai)
4. Viena gauja tą pačią gaują gali grobti bet kiek kartų per dieną, BET grobiant tą pačią gaują - turi praeiti lygiai viena valanda nuo paskelbto pirmo skelbimo apie grobimą.
5. Draudžiama skolintis vienos ar kitos gaujos narius, kitoms gaujoms.
6. Gaujos nariai grobime gali pūsti žolę ar vartoti narkotikus, tačiau yra draudžiami visi pasigydimai su komandomis. Taip pat galioja pagrindinės grobimo taisyklės nustatytos Direktorių prižiūrėtojo.
7. Jei gauja neišlaiko klubo, kitos gaujos bazės, ar Nusikalstamų grupuočių bazės, jiems susimokėti išpirkos nereikia.
8. Grobiant gaują, jokiais būdais negali kištis kita nusikalstama frakcija. (Pavyzdžiui: Jūs esate Grove Street gauja ir grobiate Ballas gaują, kitos nusikalstamos frakcijos į grobimą kištis negali, jokių pagalbų, ar kitokių nesąmonių).
9. Oficialioms ir pusiau oficialioms gaujoms galioja beveik visi tie patys grobimo principai. Tačiau pusiau oficialios gaujos grobdamos pastatus už 15 min gali reikalauti 200.000$ , kariaujant prieš 2 teisėsaugos frakcijas suma dvigubėja, t.y. 400,000$. Oficialios gaujos gaujų laikydamos pastatą gali reikalauti 300,000$, jeigu kariauja prieš 2 teisėsaugos frakcijas suma dvigubėja, t.y. 600,000$. 
10. Teisėsauga, bet kokio gaujų ar klubų veiksmo metu NETURI teisės jų šaudyti, rakinti, su tazeriu šaudyti ir pan. Nepamačius, jog vyksta veikla ir pasodinus gaujinį ar klubinį, jie turi teisę rašyti papeikimą, dėl kurio teisėsaugininkas bus nubaustas. Teisėsaugininko taisyklių nežinojimas ar nepamatymas veiklos nuo atsakomybės neatleidžia.
11.
Gaujos gali grobti ir limituotus pastatus:

Picerija (10 prieš 10)
Grybų plantacija (
15 prieš 15)
Maxima (
10 prieš 10)
Bokso salė
(7 prieš 7)
Kovos menų salė (
15 prieš 15)
Skelbimų kontora (
7 prieš 7)
Maisto parduotuvė prie banko (
7 prieš 7)
Teismo salė (
7 prieš 7)
Mašinų turgus (
10 prieš 10)
„SanFierro bunkeris“ (
15 prieš 15)
„Los Santos rūmai“ (
10 prieš 10)
 * Grobiančioji gauja gali turėti ir mažiau gaujos narių nei yra nurodomas gaujos narių skaičiaus limitas, tačiau bet kokiu atveju, negali viršyti nustatyto limito. Gauja limituotą pastatą gali grobti tik tuomet, kai tam tikros Teisėsaugos firmos yra užtektinai darbuotojų. Pavyzdžiui: Gaujos narių yra 10, o S.W.AT. firmos darbuotojų sudėjus su PD/FBI firmos darbuotojais - tik 9.

12. Gauja eidama prieš gaują grobimo metu gali eiti tik su SG/AK/Pistols/Sniper ginklais, kitų ginklų naudojimas draudžiamas, pvz: administracijos ginklai, ginklinės m4 = /kill komandai. (pamačius pažeidėją turėti ss arba video). Su gaujų verslais situacija ta pati!

13.  Norint grobti kitą gaują privaloma turėti įrodymus, kad priešininkų gaujoje yra prisijunge 5 asmenys, nuotrauka būtina daryti TEAMSPEAK programoje, kad priešininkai būtent būtų neužsimutinę garso. Atkreipkite dėmesį ar tai nėra svečias ar kaip pvz.: dylerių firmos direktorius.

14. Firma, norinti grobti gaują privalo turėti įrodymus, kuomet TS programoje yra 8 gaujiniai.

15. Norint grobti gaują kartu su firma ar kita gauja, užgrobta gauja privalo turėti sąjungininkę, kitu atveju užgrobimas neleidžiamas.

4c39662a6c036934f2e241baa6837710298.png

ATRANKOS:

1. Gauja gali vykdyti neribotą skaičių atrankų.
2. Priimant į gaują žaidėjus, reikalinga bent minimali apklausa pokalbių „TeamSpeak“ programoje.
3. Apie vykstančias atrankas gaujos nariai gali skelbti skelbimų kontoroje per „/y“ komandą, o gaujos lyderiai gali skelbti atrankas per VIP „/v“ komandą, turint administratorių „/s“ - pradžioje būtina parašyti [LEAD] - [CO-lead].

ŽMONIŲ GROBIMAI:

Skaityti iš bendrosios darbų informacijos temos.

1. Grobti žmones gali tik oficialios gaujos, kurios yra pasiekusios 5 lygį.
2. Grobiant žmogų turite naudotis apsaugos surakinimo ir saugojimo paslaugomis (minimaliai 2 apsauginiai, o maksimaliai 5 apsauginiai). Į Žmonių atgrobimą gali vykti tik S.W.A.T. grupuotės nariai.
3. Jeigu pagrobtas žmogus yra laikomas vienoje pastovioje vietoje žmogaus laikymo laikas yra 20min, o išpirka 200,000$. Tačiau jeigu žmogus yra pervežamas į kitą vietą (maksimaliai galima pervežti 3 kartus, kas 10 min), tada žmogus turi būti laikomas 30min ir išpirkimo kaina tampa 300,000$.
4. Gydytis, teleportuotis ir atlikinėti kažką panašaus yra draudžiama. Taisyti mašinas irgi draudžiama pervežimo metu, tam naudoti galima mechanikų paslaugas.Pastebėjus, jog mašina yra sutaisoma naudojant privilegijas galima naudoti /kill komandą ant vairuotojo, nesvarbu, kur jie važiuoja.
5. Žmogaus grobimo metu galima pūsti žolę, naudoti narkotikus ir turėti tik 1 mediką.
6. Norint pagrobti žmogų privalo būti, bent vienas S.W.A.T. firmos valdžios atstovas, kuris yra ne ilgiau, negu 10min. AFK. Šie įrodymai galioja 10 min.
7. Už pagrobto žmogaus išlaikymą išpirką turi sumokėti S.W.A.T. firmos valdžia, gali prisidėti prie sumos ir pagrobtasis.
8. Grobiant žmogų galioja pagrinde 1x1 grobimo principo taisyklės.
9. Norint pagrobti žmogų turi būti, bent 10 S.W.A.T komandos narių.
10. Pagrobiant žmogų valdžios atstovas turi informuoti, kad jis negali atsijungti ir yra pagrobtas. Taip pat kuomet atvežamas į vietą būtina informuoti, kad žmogus turėtų nueit į AFK., kad negautų Crash, o jeigu būtų galimybė gauti CRASH, kol neišeis iš afk tol bus galima atrakinti jį, o ir kalėjime neteks sėdėti. Taip pat, jeigu pagrobtasis gauna JAIL ir yra VIP jį galima unjail'int turint įrodymus, kad jis buvo pagrobtasis.

4c39662a6c036934f2e241baa6837710298.png

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Pažeidus bent vieną iš šių taisyklių, galite būti nubaustas.
Gaujų prižiūrėtojas gali sukurti šalutines temas, kurios gali būti naudingos.
Rekomenduojame atidžiai stebėti šią temą, dėl dažnų atnaujinimų.

 

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius
Svečias
Ši tema yra užrakinta.

  • Aktyvių narių   0 nariai

    No registered users viewing this page.

×