Jump to content
Vilius_Venturas

Bendroji darbų informacija. Grobimų ir kitų veiklų nuostatai.

Rekomenduoti pranešimai

http://i.imgur.com/d36Pb9R.png

 

Bendroji darbų informacija. Grobimų ir kitų veiklų nuostatai.

 

HX0F8.png

 

T E I S Ė S A U G A

 

Teisėsaugą sudaro Policijos departamentas, FTB ir SWAT, jų pareiga yra užtikrinti serveryje tvarką bei teisingumą, atstovauti serverio žaidėjų interesus bei užtikrinti jų saugumą;
Teisėsauga privalo vykti į grobimus, okupacijas, susišaudymus, išlaisvinimus, ginklų konvojus ir kitus nusikalstamų grupuočių organizuojamus veiksmus;
Teisėsauga gali daryti šturmus, įsiveržimus, kratas, reidus, izoliacijas, budėjimus;

 

1. Teisėsaugai draudžiama piktnaudžiauti savo turimomis pareigomis, pvž.: surakinti, įtarti be priežasties, reketuoti, kankinti, šaudyti serverio žaidėjus.
1.1. Teisėsaugai draudžiama rakinti žaidėjus, kuomet juos sudaro grupelė 5 (penkių) arba daugiau žmonių.
1.2. Teisėsaugai draudžiama rakinti, įtarti žaidėjus šiose vietovėse:

 • Fūristų bazėje(VT4) - draudžiama rakinti, įtarti žaidėjus esančius fūristų bazėje, ant jos sienų, fūristų ofise. Negalioja ant įvažiavimo prie vartų;
 • Dylerių bazėje - draudžiama rakinti, įtarti žaidėjus esančius dylerių bazėje ar ant platformos išorėje;
 • Tuninginių bazėje - draudžiama rakinti, įtarti žaidėjus tuninginių bazės viduje, garaže. Negalioja ant mini-platformos tarp kelio ir įvažiavimo;
 • Fūristų pasikrovime (Las-Venturas) - draudžiama rakinti, įtarti žaidėjus esančius fūristų pasikrovime. Negalioja išvažiavus į geležinkelį.

2. Teisėsauga negali turėti jokių ryšių su nusikalstamomis grupuotėmis.
2.1. Teisėsaugai draudžiama naudotis nusikalstamų grupuočių paslaugomis, darbo metu vartoti narkotikus ar rūkyti žolę.
3. Teisėsauga privalo vykti į nusikalstamų grupuočių rengiamas veiklas prieš teisėsaugą, net ir treniruočių, apmokymų, susirinkimų metu (išimtis: vykstant atrankai, kuomet prisijungęs tik vienas iš firmos vadovų)
4. Teisėsauga turi teisę stabdyti serverio žaidėjus patikrinimui, net jei šie neturi įtarimo lygių.
4.1. Policija gali tikrinti visus serverio žaidėjus (išskyrus: Dylerius ir Fūristus su priekaba)
4.2. Policija reido metu gali tikrinti visus serverio žaidėjus.
4.3. FTB, SWAT turi teisę tikrinti visus serverio žaidėjus bet kuriuo paros metu.
4.4. Policija nors ir negali tikrinti, tačiau turi teisę surakinti, dėti įtarimą dyleriams, fūristams su priekaba už kitus pažeidimus.
4.5. Kiekvienos teisėsaugos frakcijos aukščiausio rango nariai gali dirbti su nuosava transporto priemonę, be darbinės uniformos ir dėti įtarimą bei tikrinti visus žaidėjus. Maksimaliai aukščiausiame range gali būti 5 darbuotojai be valdžios atstovų ir darbuotojai turi būti aiškiai surašyti forumo rangų sistemoje.
5. Draudžiama užtverti įvažiavimus į miestelius, įskaitant geležinkelį.
5.1. Važiavimas geležinkeliu lygus NON-RP.
5.2. Dedant kliūtis, privaloma dėti taip, jog būtų normalus, realus pravažiavimas.
6. Kiekviena teisėsaugos grandis gali atlikti po vieną komendanto valandą per dieną nepriklausomai nuo kitų teisėsaugos firmų.
6.1. Nesvarbu kuri teisėsaugos šaka skelbia komendanto valandą, baudų negali dalinti niekas.
7. Teisėsauga privalo turėti įrodymus už visus įtarimus, jų neturint gresia išmetimas iš darbo, užblokavimas.
7.1. Teisėsaugai dedant įtarimą už viešosios tvarkos pažeidimus - įrodymai galioja 30 minučių.
7.2. Už narkotikus, nelegalias prekes, neprisegtą diržą įtarimas prisideda automatiškai.
7.3. Radus narkotikų, teisėsauga privalo juos atimti.
7.4. Draudžiama du kartus įtarti žaidėją už tą patį pažeidimą, išimtis kuomet žaidėjas yra įtariamas, išteisinamas bei padaro tą patį pažeidimą vėl.
7.5. Žaidėjui kuriam uždėjote netinkamą įtarimą privalote suteikti baudą bei grąžinti pinigus.
7.6. Įtarimai už šviesas galioja tarp 21 ir 6 valandų.
7.7. Įtarimo įrodymai per /pzu negalioja.
8. Policija privalo suteikti baudą civiliams iki 15 įtarimo lygių.
8.1. Teisėsauga privalo nedalinti baudų nusikalstamoms firmoms.
8.2. Teisėsauga privalo suteikti baudą neutralių firmų direktoriams, pavaduotojams iki 25 įtarimo lygių.
8.3. Teisėsauga neprivalo, tačiau gali suteikti baudą nusikalstamų firmų direktoriams, pavaduotojams iki 25 įtarimo lygių.
8.4. Teisėsauga privalo suteikti baudą serverio prižiūrėtojams iki 25 įtarimo lygių, jei šie nedalyvauja nusikalstamoje veikloje.
8.5. Teisėsauga privalo suteikti baudą direktorių prižiūrėtojui, vadovui, pagr.administracijai nepriklausomai nuo įtarimo lygio.
8.6. S.W.A.T. ir FTB turi teisę pasirinktinai duoti baudą, tačiau jeigu nesuteikia baudos - turi pateikti argumentuota priežastį, kodėl nesuteikia asmeniui baudos.
9. Teisėsaugos atstovai turi teisę vykdyti perleidimus iš vienos firmos į kitą, tačiau tam būtinas direktoriaus leidimas, pavaduotojai perleisti žaidėjų negali.
10. Teisėsauga negali daryti DeathMatch (DM) darbo ir ne darbo metu.
11. Teisėsaugai draudžiama kištis į nusikalstamų firmų pykčius, nebent vyksta du prieš vieną grobimas, bei esate paminėti skelbime.
12. Tikrinti, rakinti žaidėjus už miestelių ribų griežtai draudžiama, išimtis jeigu turite galiojančius įrodymus kaip asmuo padarė pažeidimą ir pabėgo iš miestelių ribų arba yra gaudomas.


Teisėsaugos valdžia gali daryti:
 

Įsiveržimus

1. Teisėsauga (FTB, SWAT, PD) turi teisę vykdyti įsiveržimus.
2. Įsiveržimus galima vykdyti šiose vietose:

 • Fūristų pasikrovimas(be snaiperių)[tik prieš Fūristus] (draudžiama lipti ant stogų, galima ant dėžių);
 • Tiuninginių bazė [tik prieš Tiuninginius];
 • 6th Street Plaza; NUOTRAUKA;
 • LS aikštelė; NUOTRAUKA;
 • CJ namai(be snaiperių); NUOTRAUKA;
 • SF Wang Cars(be snaiperių), abu aukštai.
 • LS požeminis tunelis; NUOTRAUKA;

3.  Organizuojant įsiveržimą reikalingi skaičiai:

 • 1x1 (vienas prieš vieną) įsiveržimui reikalingi 7 prisijungusių tos frakcijos darbuotojai (ne esantys kalėjime), 1 valdžios atstovas (nesantis AFK ilgiau kaip 15 minučių ir nesantis kalėjime ilgiau kaip 5min). Nuotraukos privalo būti atliktos per /pzu komandą, taip pat galioja TAB(/info) lentelių nuotraukos, nuotraukos galioja 15 minučių.
 • 1x2 (vienas prieš du) įsiveržimui reikalinga 12 prisijungusių abiejų frakcijų darbuotojų bendrai (ne esantys kalėjime ir vienoje frakcijoje privalo minimaliai būti 5 žaidėjai), 2 valdžios atstovai iš skirtingų nusikalstamų frakcijų nesantys AFK ilgiau kaip 15 minučių ir nesantis kalėjime ilgiau kaip 5min). Nuotraukos privalo būti atliktos per /pzu komandą, taip pat galioja TAB(/info) lentelių nuotraukos, nuotraukos galioja 15 minučių.

4. Įsiveržimai gali vykti 40 minučių po grobimo pabaigos, jei grobimą organizavo ta firmą, prieš kurią norite daryti įsiveržimą;
5. Draudžiama daryti įsiveržimą du kartus iš eilės toje pačioje vietoje tai pačiai teisėsaugos frakcijai. Pvz.: Policija daro įsiveržimą SF bunkeryje, Policijos sekantis įsiveržimas privalo būti kitoje įsiveržimų vietoje.
6. Draudžiama daryti įsiveržimus prieš nusikalstamą frakciją jeigu nusikalstama frakcija vykdė veiklą 30 minučių laikotarpyje arba buvo atliktas šturmas tai frakcijai.
7. Per dieną, vienai nusikalstamai firmai gali, maksimaliai gali būti padarytas 1 įsiveržimas;
8. Kiekvienas įsiveržimas trunka 20 minučių.
9. Įsiveržimo metu teisėsaugai draudžiama naudoti tazerį, kliūtis, spyglius, įtarti, rakinti serverio žaidėjus;
10. Įsiveržimas gali vykti 1x1 arba 1x2 principu;
11. 1x1 įsiveržimo išpirka yra 200'000€
12. 1x2 įsiveržimo išpirka yra 400'000€;
13. Įsiveržimus galima organizuoti prieš visas nusikalstamas frakcijas;

 

Šturmus

1. Teisėsauga(FTB, SWAT) turi teisę vykdyti šturmus;
2. Šturmas gali būti pradėtas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamų grupuočių bazėje(ar kitoje šturmo vietovėje) yra 3 gaudomi asmenys;
3. Šturmo metu galima naudoti kliūtis, tačiau negalima rakinti, įtarti, naudoti tazerio;
4. Šturmo metu negalima gydytis, naudoti teleportacijos komandų į šturmo lokaciją;
5. Šturmas maksimaliai gali vykti 10 minučių;
6. Šturmo metu, nusikaltėliams griežtai draudžiama slėptis dylerių interjere, fūristų ofise;
7. Šturmuotojai į šturmą gali grįžti iki tol, kol nusikaltėliai nepaskelbė jog bazė buvo apginta, po tokio skelbimo grįžti griežtai draudžiama;
8. Bėgti nuo šturmo nėra draudžiama.
9. Šturmas gali būti daromas kas 30 minučių.

 

Izoliacijas

1. Teisėsauga turi teisę vykdyti įzoliacijas.
2. Izoliacijas galima organizuoti vienoje iš šių vietų:

2.1 Kliūtys izoliacijos metu privalo būti sudėtos taip, kaip parodyta nuotraukose.
3. Izoliaciją gali vykdyti visos teisėsaugos frakcijos.
4. Pradėti izoliacijai reikalingas 1 prisijungęs valdžios atstovas iš bet kurios nusikalstamos frakcijos nesantis AFK ilgiau kaip 15 minučių, 10 prisijungusių darbuotojų iš bet kurios nusikalstamos frakcijos.
5. Izoliacijos vyksta prieš visas nusikalstamas grupuotes.
6. Izoliacijos trukmė - 20 minučių.
7. Izoliacijos metu galima naudotis mediko paslaugomis, pusti žolę (nusikalstamoms grupuotėms) - negalima naudoti teleportacijos komandų, gydytis.
8. Dalyvavusioms teisėsaugos firmoms sėkmingai įvykdžius izoliaciją, šie gauna vieną nemokamą įsiveržimą (grobimą), t.y. pralaimėjus grobimą, įsiveržimą galite nemokėti išpirkos bet kuriai nusikalstamai firmai.
9. Nusikalstamoms grupuotėms dalyvavusioms ir  sustabdžiusioms izoliaciją kiekviena nusikalstama firma dalyvavusi izoliacijos stabdyme gauna po vieną nemokamą grobimą, įsiveržimą. T.y. galite nemokėti išpirkos pralošus grobimą, įsiveržimą bet kuriai teisėsaugos firmai.
10. Taip pat įizoliacijas galima daryti ir paprastai, visuose miesteliuose.

 

YmHWX.png
 

N U S I K A L S T A M O S

 

Nusikalstamą susivienijimą sudaro: Fūristai, Dyleriai, Tiuninginiai ir gaujos. Jų tikslas yra kelti chaosą miesteliuose bei plėsti nelegalią veiklą LMG savivaldybėje.
• Nusikalstamos grupuotės privalo vykti į: veiklas vykdomas prieš jas;
Nusikalstamos grupuotės gali organizuoti: grobimus, susišaudymus, reketus, žmonių grobimus, platinti psichotropines medžiagas, organizuoti ginklų pervežimus, siuntas, okupacijas bei kitą nusikalstamą veiklą;


1. Nusikalstamos firmos gali teikti savo paslaugas bet kada ir bet kur. Apie tai galima paskelbti viešu skelbimu;
2. Nusikalstamos firmos direktoriai turi teisę perleisti žaidėjus iš vienos firmos į kitą, tačiau privaloma direktoriaus leidimas - pavaduotojo negalioja.
3. Kiekvienos nusikalstamos firmos nariai turi teisę dalyvauti gaujų veiksmuose, tačiau vienu metu gaujos veiksme negali būti daugiau, kaip 4 tos pačios nusikalstamos frakcijos darbuotojų.
4. Vykstant šturmams - nusikalstama frakcija prieš kurią vyksta veiksmas - privalo važiuoti bei bandyti sustabdyti šturmą.

 

Nusikalstamų valdžia gali daryti:


Blokadas

1. Nusikalstamos firmos turi teisę organizuoti blokadas.
2. Blokada galima organizuoti viename iš šių LMG miestelių sankryžų, kelių:

3. Blokadą gali vykdyti visos nusikalstamos frakcijos.
4. Pradėti blokadai reikalingas 1 prisijungęs valdžios atstovas iš bet kurios teisėsaugos frakcijos nesantis AFK ilgiau kaip 15 minučių, 10 prisijungusių darbuotojų iš bet kurios teisėsaugos frakcijos.
5. Blokados vyksta prieš visą teisėsaugą.
6. Blokados trukmė - 20 minučių.
7. Blokadų metu galima naudotis mediko paslaugomis, pusti žolę - negalima naudoti teleportacijos komandų, gydytis.
8. Dalyvavusioms nusikalstamoms firmoms sėkmingai įvykdžius blokadą, šie gauna vieną nemokamą grobimą (įsiveržimą), t.y. pralaimėjus grobimą, įsiveržimą galite nemokėti išpirkos bet kuriai teisėsaugos firmai.
9. Teisėsaugai sustabdžius blokadą kiekviena teisėsaugos firma dalyvavusi blokados stabdyme gauna po vieną nemokamą grobimą, įsiveržimą. T.y. galite nemokėti išpirkos pralošus grobimą, šturmą bet kuriai nusikalstamai firmai.
10. Taip pat blogas galima daryti ir teisėsaugų reidų metu, šis veiksmas prilygtų susišaudymui.


Nelegalias siuntas

1. Fūristai turi teisę į nelegalias siuntas.
2. Nelegaliose siuntose taip pat gali figuruoti, tačiau neprivalo Tuninginiai.
3. Nelegalių siuntų principas: Fūristai privalo pravežti 3 psichotropinių medžiagų siuntas (per 1 siunta minimaliai turi būti pristatyti 3 kroviniai) bei už kiekvieną siuntą gali prisiteisti po 100,000€ iš prisijungusios teisėsaugos frakcijų.
4. Tiuninginiams figuruojant siuntose krovinių kainos dvigubėja.
5. Tiuninginiai gali sėdėti tiek pas fūristus kabinoje, tiek savo mašinose bei šaudyti į stabdyti bandančius policininkus.
6. Kiekviena siunta privalo būti paskelbta.
7. Siuntai įvykdyti reikia nuotraukos, jog yra prisijungęs bent 1 teisėsaugos(SWAT/FTB) valdžios atstovas kuris nėra AFK ilgiau kaip 10 minučių, bei bent 7 prisijungę teisėsaugos darbuotojai (SWAT/FTB)
8. Teisėsaugai sustabdžius didžiąją dalį fūrų, teisėsaugos firma dalyvavusi siuntos stabdyme gali prisiteisti 200,000€ tiek iš Fūristų, tiek iš Tiuninginių.
9. Maksimaliai galima atlikti 2 tokio tipo siuntas per dieną.
10. Taip pat šias siuntas gali stabdyti visos nusikalstamos firmos, bei prašyti nalogo už siuntas, kuris yra 50,000€, tai galima padaryti sustabdant fūristus LV rate, bei paskelbiant per /d jog baikeriai stabdo fūristų siuntą, išpirka 50'000€, fūristai gali sumokėti ir pravažiuoti, arba atsisakyti mokėti ir suremti ginklus.
11. Norint įvykdyti siuntą, išvažiuojant iš fūristų pasikrovimo vietos turite paskelbti per /d kaip vykdote masinę siuntą ir vežate krovinius, kai siuntą sėkmingai pristatėte, turite parašyti per /d nelegali siunta sėkmingai pristatyta, per siuntą minimaliai turi būti pristatyti 3 nelegalūs kroviniai ir turėti įrodymus kaip šie kroviniai buvo pristatyti, tik tada bus užskaitoma siunta.


Reketus

1. Reketus gali vykdyti tik tuninginių firma.
2. Reketuoti galima šias firmas:

 • Mechanikai. Už 20 minučių reketo galite prisiteisti 250,000€;
 • Taksi. Už 20 minučių reketo galite prisiteisti 250,000€;
 • Radijas. Už 20 minučių reketo galite prisiteisti 250,000€;
 • Fūristai. Už 20 minučių reketo galite prisiteisti 300,000€;
 • Dyleriai. Už 20 minučių reketo galite prisiteisti 300,000€;

3. Reketuoti galima 20 arba 40 minučių; reketuojant 40 minučių išpirkos dvigubėja;
3. Pusę išpirkos už reketą sumoka reketuojama neutrali firma, pusę PD. Reketuojant nusikalstamą frakciją - išpirką moka tik nusikalstamoji pusė.
4. Reketui esant nesėkmingam - tuninginiai sumoka reketo išpirkos sumą reketuojamai firmai.
5. Viena neutrali firma gali būti reketuojama maksimaliai 1 kartą per dieną.
6. Reketui galioja beveik visos grobimo taisyklės, vienintelis skirtumas - kuomet neutrali firma, PD išvalo reketuojamą bazę, jiems tereikia paskelbti jog reketas sėkmingai sustabdytas, nereikia laikyti pozicijos 5 minutes;
7. Reketo meto neutralios firmos gali pusti žolę;
8. Reketo metu tuninginiai gali pusti žolę be laiko limitų;
9. Kuomet reketas vyksta prieš neutralią firmą - privalo kištis PD, atstovaujant neutralių firmų interesus.
10. Reketuojant nusikalstamą frakciją reikalingi įrodymai, kaip yra prisijungę 10 darbuotojų, 5 ne kalėjime, bei vienas valdžios atstovas kuris nėra AFK ilgiau kaip 10 minučių;
11. Reketuojant neutralias firmas reikalingi įrodymai, kaip yra prisijungę 10 darbuotojų, 5 ne kalėjime, vienas valdžios atstovas iš neutralios firmos bei vienas valdžios atstovas iš PD firmos - abu turi nebūti AFK ilgiau, kaip 15 minučių.
12. Kiekviena neutrali firma gali susimokėti „nalogą“, jog tuninginiai jų ne reketuotų. „Nalogo“ trukmė ir kaina nutariama pagal bendrą susitarimą.
13. Draudžiama reketuoti neutralią firmą tuomet kai vyksta grobimas prieš PD.
14. Reketuoti nusikalstamą firmą galima tik praėjus 1 valandai po ankstesnio grobimo prieš ją.


Okupacijas

1. Nusikalstamos firmos gali vykdyti okupacijas praktiškai bet kur, okupacijoms galioja visos grobimo taisyklės, išskyrus žolės putimo - žolę pusti galite bet kada.
2. Teisėsauga privalo reaguoti bei malšinti okupaciją.
3. Sėkmingai įvykdžius 4 okupacijas iš eilės (paskelbiate, jog atsitraukiate dėl veiksmo stokos, prabuvę okupuojamoje vietoje 30 minučių ar ilgiau) firmos valdžios atstovai gauna papildomą laisvadienį vienam kartui.


Ginklų konvojus

1. Dyleriai turi teisę gabentis ginklus iš Las-Venturas, kitaip tariant - organizuoti ginklų konvojų;
2. Dyleriai gali organizuoti ginklų konvojų tik prieš SWAT/FTB firmas;
3.1. Prieš organizuojant konvojų, privaloma nuotrauka, kuomet yra prisijungusių bent 10 SWAT firmos darbuotojų; bei valdžios atstovas kuris nėra AFK ilgiau nė 10 minučių; Nuotraukos galioja 15 min.;
3.2. Prieš organizuojant konvojų, jeigu jis vyks 1x2 arba 2x2 principu privaloma nuotrauka, kuomet yra prisijungusių bent 10 SWAT firmos darbuotojų, bent 7 FTB firmos darbuotojai, bent du valdžios atstovai iš skirtingų firmų, kurie nėra afk ilgiau nei 10 minučių; Nuotraukos galioja 15min;
4. Ginklų konvojaus metu SWAT/FTB komandoms yra draudžiama, dėti kliūtis, rakinti, įtarti, naudoti tazerį, spyglius;
4.1. Ginklų konovjaus metu SWAT/FTB komandoms yra draudžiama daryti /ateles prie Dylerių, statyti žmones prie balto, statyti mašinų blokadas prie balto tilto; Visas veiksmas  turi vykti važiuojant arba vejantis furgonus, juos taranuojant iš šonų. Draudžiama „pasiruošti“ bei pastatyti mašinų blokadas dylerių maršrute - taip suprantame, jog nelegalių pervežimų metu realybėje taip yra efektingiausiai sustabdomi tokie dalykai, tačiau tokiu atveju būtų tiesiog per lengva teisėsaugai sustabdyti ginklų pervežimus;
5. Ginklų konvojaus principas - Dyleriai nuvažiuoja į LV sandėlį, pradeda krautis 2 Burritos ginklų (privalo būti skelbimas, jog pradedama krautis ginklus, ginklų vertė, jeigu ginklų konvojus vyksta 1x2 arba 2x2 privaloma tai paminėti skelbime ir iki kada bus kraunamasi); Pasikrovus ginklus šie turi pargabenti juos į dylerių bazę bei iškrauti tam tikrame garaže.
6. Pasikrovimo laikotarpis - 5 minutės, išsikrovimo laikotarpis - 5 minutės;
6.1. Pasikrovimo, išsikrovimo metu prie kiekvieno Burrito vairų privalo sėdėti dyleris; galima pasisodinti mechaniką mašinos gydymui;
6.2. Vykstant ginklų pervežimui SWAT komanda gali lipti, veržtis į dylerių bazę taip siekiant sustabdyti konvojaus išsikrovimą;
7.3. Dylerių firmos bazės vartai privalo būti atidaryti vykstant ginklų konvojui;
8. SWAT komandai leidžiama naudoti tik darbines tr. priemones, galima naudoti visas darbines tr. priemones tačiau draudžiama purkšti vandenį konvojaus metu;
9. SWAT komanda negali daryti Drive-By konvojaus metu, Dyleriai gali. SWAT komandai nėra draudžiama šaudyti nuo mašinų stogų;
10. Konvojaus metu galima tiek šaudyti į Burritos, tiek bandyti juos apversti;
11. Konvojaus metu draudžiama naudotis admin, vip komandomis, mašinas gydyti gali tik mechanikai;
12. Konvojaus pasikrovimo sandėliai:

 • Pirmasis sandėlis (1x1 - 300.000€ ; 1x2: 500.000€ ; 2x2 - 400.000€) NUOTRAUKA;
 • Antrasis sandėlis (1x1 - 400.000€ ; 1x2: 600.000€ ; 2x2 - 500.000€) NUOTRAUKA;

13. Ginklų konvojų Dyleriai gali organizuoti vieną kartą per dieną 
14. Sėkmingai pristačius, iškrovus 2 Burritos - SWAT/FTB komandos privalo sumokėti pilną pinigų sumą dyleriams;
15. Sėkmingai pristačius, iškrovus 1 Burrito - SWAT/FTB komandos privalo sumokėti pusę konvojaus sumos dyleriams;
15.1. SWAT komandai sunaikinus abu Burritos - Dyleriai sumoka pilną konvojaus vertę SWAT būriui;
16. Konvojaus išsikrovimo garažas:

17. Konvojų galima daryti ir 2x2 arba 1x2 principu.
18. Ginklų konvojų, darant 2x2 arba 1x2 principu gali dalyvauti visos nusikalstamos grupuotės bei SWAT/FTB.
19. Darant ginklų konvojų 2x2 arba 1x2 principais, kitos firmos (FTB,TUNINGINIAI,FŪRISTAI) gali kovoti tik prie sandėlių, kuomet vyksta pasikrovimas, bei bazėje, kuomet vyksta išsikrovimas. Kelyje, važiuojant iš sandėlio į bazę kitų firmų būti negali (išskyrus: dyleriai/SWAT).


Ginklų sandėlio grobimus

1. Fūristai turi teisę 1 kartą per dieną užgrobti Dylerių LV ginklų sandėlį.
2. Kadangi Fūristai praranda apyvartą Dyleriams vežantis ginklus iš LV sandėlio šie turi teisę jį užgrobti.
3. Sandėliai yra vienas prie kito, todėl grobimas skaitysis kaip abiejų sandėlių užgrobimas.
4. Užgrobus sandėlį Fūristai privalo jį laikyti 20 minučių, sandėlį atgrobinėja dyleriai, sandėlio išpirka 80,000€ bei Fūristams išlaikius sandėlio grobimą - dyleriai tą dieną negali vykdyti ginklų vežimo iš LV prieš SWAT. Neišlaikius grobimo Fūristai privalo sumokėti 80,000€ kompensacijos Dyleriams už išpuolį.
4.1. Sandėlio grobimas negali vykti jei tą dieną Dyleriai jau parsivežė prekes iš LV sandėlio.


Apiplėšimus

1. Kiekviena nusikalstama firma gali vykdyti apiplėšimus;
2. Apiplėšimai vyksta prieš PD/FTB firmas;
3. Prieš vykdant apiplėšimą būtina nuotrauka 1 PD/FTB valdžios atstovo kuris nėra AFK ilgiau kaip 10 minučių, bei Policijos/FTB darbuotojų yra bent 2 daugiau negu apiplėšimo vietos limitas kurią ruošiatės apvogti. Pavyzdys: Norite apvogti LV ofisą, kuriame veiksmas vyksta 7x7, būtina nuotrauka kuomet yra prisijungę 9 PD darbuotojai.
4. Apiplėšimus galima vykdyti šiose vietose:

 • LV Ofisas(6x6); NUOTRAUKA [Vertė: 16'000€ už kiekvieną minutę praleistą plešiant šią vietovę]
 • Ūkininkų namas(8x8); NUOTRAUKA [Vertė: 20'000€ už kiekvieną minutę praleistą plešiant šią vietovę]
 • LV butai(8x8); NUOTRAUKA [Vertė: 17'000€ už kiekvieną minutę praleistą plešiant šią vietovę]
 • Laivų nuomą(4x4); NUOTRAUKA [Vertė: 24'000€ už kiekvieną minutę praleistą plešiant šią vietovę]

5. Apiplėšimo principas, pavyzdys - nusikalstama frakcija nuvyksta į plėšiamą vietą su darbuotojų skaičiumi kuris nurodytas vietos pavadinimuose, paskelbia „/d Fūristai apiplėšinėja LV ofisą 7x7, apiplėšimo vertė: 2k/min, maksimalus apiplėšimo laikas gali būti 30 min. PD privalo reaguoti į apiplėšimą kuo greičiau, apiplėšimo vietoje negali būti daugiau darbuotojų iš kiekvienos pusės negu nurodyta limite, apiplėšimo metu nusikalstama frakcija privalo likti plėšiamame pastate, vietovėje. Nusikalstama frakcija bet kuriuo metu gali atsitraukti iš plėšiamos vietos su savo grobiu, tačiau prieš atsitraukiant privalo apiplėšimą minimaliai vykdyti 5 minutes bei atsitraukiant privalo paskelbti „/d Fūristai atsitraukia iš plešiamos vietos su pavogtais turtais“, atsitraukimo nuotraukoje privalo matytis 3 darbuotojai, kitaip atsitraukimas negali įvykti - likus dviems arba mažiau apiplėšimo vietoje, privalote laukti kol prie Jūsų prisijungs vienas iš Jūsų sėbrų, kitaip atsitraukti negalite. Atsitraukus privalote be jokių VT, teleportacijos, gydymo komandų grįžti su automobiliu į savo bazę kurioje Policija jūsų gaudyti jau nebegalės.
6. Apiplėšimo metu PD negali naudoti darbo komandų, gydytis, teleportuotis ir t.t. 
6.1. Atsitraukimo metu PD gali rakinti, taranuoti nusikaltėlių mašiną, tačiau negali naudoti VT ar kitų teleportacijos komandų, negali šaudyti su tazeriu ar šaunamuoju ginklu.
6.2. Atsitraukimo metu PD gali dėti įtarimą už bėgimą, NON-RP, vagystę, įžeidinėjimą, bandymą papirkti;
6.3. Atsitraukimo metu nusikalstamos frakcijos negali šaudyti į PD (būtų per lengva tiesiog užgesinti policijos darbinę tr. priemonę);
7. Nusikalstamai frakcijai sėkmingai grįžus su pavogtais turtais į savo bazę - PD firma privalo sumokėti išpirką už kiekvieną minutę kurią vagys praleido apiplėšimo vietoje; Nusikalstamai frakcijai esant išvalytai, negrįžusiai sėkmingai su apiplėštu turtu į bazę - Nusikalstama frakcija privalo sumokėti lygiai tokią pačią kompensaciją PD firmai;
8. Kiekviena frakcija apiplėšimo metu gali maksimaliai turėti po 2 medikus savo pusėje. Karo medikų apiplėšimuose būti negali;
8.1. Nusikalstamas susivienijimas gali naudoti narkotikus, pūsti žolę viso apiplėšimo metu.

 

fQmMy.png


N E U T R A L I O S

 

Neutralias firmas sudaro: Taksi, Mechanikai, Medikai. Šių firmų darbas yra teikti paslaugas serverio žaidėjams;
• Neutralios firmos gali: rengti protestus, streikus, budėjimus, paslaugų nuolaidas ir t.t.;
Neutralios firmos privalo: laikytis visų serverio taisyklių, teikti paslaugas serverio žaidėjams, gintis prieš reketus;

1. Neutralios firmos negali dalyvauti gaujų veiklose, nusikalstamų firmų organizuojamose veiklose;
2. Neutralios firmos turi teisę į darbuotojų perleidimus, tačiau tam reikalingas direktoriaus leidimas;
3. Grobimų metu gydančiųjų medikų maksimaliai gali būti po tris vienai frakcijai. Karo medikų gali būti iki 2 vienoje grobiamoje pusėje, tačiau karo medikai privalo būti pasiskirstę po lygiai abiejose pusėse, t.y. jei yra 2 karo medikai vienoje pusėje, o kitoje pusėje nėra nė vieno - vienas iš karo medikų privalo pereiti į kitą pusę.
3.1. Karo medikai gali pūsti žolę tiek už nusikalstamą, tiek už teisėsaugos pusę, tačiau žolę šie gali pūsti tik tuo atveju jei karo medikų yra lygiai abiejose pusėse.
3.2. Karo medikai esantys teisėsaugos pusėje privalo naudoti 70 ID aprangą; karo medikai esantys nusikalstamoje pusėje privalo naudoti 143 ID aprangą.
3.3. Karo medikai gali tiek šaudyti, tiek gydyti grobimų metu.
3.4. Karo medikų skaičius (2) grobimuose nepriklauso nuo grobiančiųjų frakcijų skaičiaus.
3.5. Karo medikais gali būti tik aukščiausiojo lygio medikai, apie juos turi būti sukurta speciali tema forume, surašyti darbuotojai esantys tame range.
3.6. Karo, bei paprastiems medikams leidžiama teleportuotis į grobiamąją lokaciją.
3.6.1. Karo medikai negali naudoti ADMIN/VIP komandų pasigydyti grobimo metu, paprastieji medikai gali.


 

Neutralių valdžia gali daryti:


Protestus

1. Visos neutralios firmos turi teisę į protestų vykdymą.
2. Protestus vykdyti galima tik 1x1;2x2;3x3 principu.
3. Protestui įvykti reikalingos tokios pačios teisėsaugos nuotraukos kaip ir grobimui.
4. Protestus organizuoti galima šiose vietovėse: teismo salėje, žvejybos turguje, ant ūkininkų kalno.
5. Protesto metu draudžiama naudotis medikų paslaugomis, naudoti psichotropines medžiagas, ginklus, ADMIN/VIP komandas. Grįžti į protestą nėra draudžiama;
6. Protesto trukmė - 20 minučių.
7. Už nesėkmingus protestus neutraliosios firmos privalo kompensuoti kiekvieną dalyvavusią teisėsaugos firmą po 50'000€.
8. Už sėkmingus protestus neutraliosios firmos turi teisę į papildomą laisvadienį tai savaitei, 100'000€ serverio valiutos, vieną grobimą prieš teisėsaugą, vieną grobimą prieš nusikalstamas frakcijas, vieną pakaitų dieną, 5 mėnesinės darbuotojų vietos, papildoma atranka.
9. Protestas gali būti rengiamas vieną kartą per savaitę.

 

Grobimo procesas (bendri nuostatai)

 

1. Grobimus gali daryti tik nusikalstamos frakcijos, gaujos.
2. Grobiamoje vietoje grobimo metu gali būti tik užgrobėjai, atgrobėjai, , dyleriai, medikai.
3. Grobti galima tarp 10 ir 24 valandos.

4. Grobimai yra leidžiami kas valandą grobiant tai pačiai frakcijai;
5.1. Vienu metu gali vykti tik vienas grobimas prieš teisėsaugos frakcijas;
5.2. Po grobimo, teisėsaugos frakcija dalyvavusi grobime įgauna 30 minučių neliečiamybę.
5.3. Pasibaigus grobimui prieš teisėsaugą, galite grobti prieš nusikalstamą frakciją iškart. Taip pat pasibaigus grobimui prieš nusikalstamą frakciją, iškart galite organizuoti grobimą prieš teisėsaugą.
2. Tos pačios vietos du kartus iš eilės ta pati frakcija grobti negali. Pavyzdys: Tiuninginiai užgrobė Federal mint. Sekančiame grobime Tiuninginiai Federal Mint grobt negalės;
6.1. Prieš tą pačią teisėsaugos frakciją, visoms frakcijoms grobti iš eilės maksimaliai galima 2 kartus iš eilės, trečiąjį grobimą privalote daryti prieš kitą teisėsaugos frakciją.
6. Apie grobimą nusikalstamos frakcijos vadovai privalo pranešti per /d, suklydus ties skelbimu - privalote pasitaisyti antrame skelbime bei padaryti nuotrauką.
7. Nusikalstamos firmos turi teisę grobti prieš kitą nusikalstamą frakciją:
8.1. Grobiant 1x1, išpirka  200,000€, ją moka nusikalstamos frakcijos atstovai, išpirką privalo pasidalinti dalyvaujančios frakcijos tarpusavyje.
8.2. Grobiant 2x1, išpirka 300,000€, grobianti frakcija privalo paminėti kuri teisėsaugos frakcija padeda užgrobtajai. (Pirmumas SWAT, vėliau FTB, galiausiai - PD).
8.3. Teisėsaugai atsisakant atgrobinėti nusikalstamos frakcijos bazę, teisėsauga privalo sumokėti išpirką už grobimą (300,000€)


Žmogaus grobimas

1. Kiekviena nusikalstama frakcija turi teisę į žmonių grobimus:
2. Grobti galima tik asmenis einančius pareigas šiame serveryje. Skirtingi žmonės yra verti skirtingos išpirkos:

 • Serverio prižiūrėtojas: 500,000€
 • LMG komandos narys (forumo moderatorius, TS moderatorius): 420,000€;
 • Serverio direktorius: 340,000€;
 • Serverio pavaduotojas: 300,000€;

3. Vienu metu galima maksimaliai pagrobti vieną žmogų;
4. Žmogų laikyti galite paskirtose lokalėse, kur įj laikyti reikia 25 minutes:

5. Žmogų laikant paskirtose lokalėse žolę pūsti galite likus 15 minučių iki grobimo pabaigos;
6. Žmogų grobti galima prieš bet kurią iš teisėsaugos frakcijų, tačiau prieš grobiant reikia įsitikinti, jog yra prisijungę bent 10 tos frakcijos darbuotojų, bei bent 1 valdžios atstovas kuris nėra AFK ilgiau nė 15 minučių;
7. Grobiant žmogų, tai galima daryti 1x1; 2x2; 3x3 principu;
8. Norint pagrobti žmogų, šį reikia nugabenti į paskirtą lokalę ir su komanda /freeze užšaldyti;
8.1. Teisėsauga atšaldyti (/unfreeze) pagrobtą žmogų gali tik tuomet, kuomet nebeliko grobiančiųjų grobimo vietoje;
8.2. Jeigu teisėsauga ar paprastas žaidėjas atšaldė pagrobtą žmogų tuomet, kai dar grobiantieji buvo savo pozicijoje - užgrobtas asmuo privalo ir toliau stovėti ir imituoti, jog yra pagrobtas (už piktnaudžiavimą /unfreeze arba /freeze komandomis žmogaus grobimo metu, administratorius bus baudžiamas griežčiau).
8.6. Tai pačiai frakcijai žmogaus grobimą galima organizuoti maksimaliai 2 kartus per dieną.
8.5. Jeigu nusikalstama frakcija darė pastato grobimą prieš teisėsaugos frakciją, tai žmogaus grobimą prieš ta pačia teisėsaugos frakcija gali daryti po 30 minučių.
9. Teisėsaugos firmai pabaigus atranką (paskelbus, jog atranka baigta) šie įgauna 30 minučių neliečiamybę apmokyti darbuotojams.


Pastato grobimas
(prieš rengiant grobimą - pasiskaitykite "Bendri nuostatai" skiltį)

1. Vykdant pastato grobimą maksimaliai gali dalyvauti trys nusikalstamos frakcijos.
2. Prieš grobiant privalote įsitikinti, jog yra prisijungęs tinkamas darbuotojų, valdžios atstovų skaičius bei pastarieji nėra AFK ilgiau kaip 15 minučių. Nuotraukos galioja 15 min.
2.1. Grobiant reikalingi skaičiai:

 • 1x1 (vienas prieš vieną) grobimui reikalingi 7 prisijungusių tos frakcijos darbuotojai, 1 valdžios atstovas (nesantis AFK ilgiau kaip 15 minučių);
 • 1x2 (vienas prieš du) grobimui reikalinga 12 prisijungusių abiejų frakcijų darbuotojų bendrai (vienoje frakcijoje privalo minimaliai būti 5 žaidėjai), 2 valdžios atstovai iš skirtingų teisėsaugos frakcijų nesantys AFK ilgiau kaip 15 minučių;
 • 1x3 (vienas prieš tris) grobimui reikalinga 15 prisijungusių visų frakcijų darbuotojų bendrai(vienoje frakcijoje minimaliai privalo būti 5), 3 valdžios atstovai iš skirtingų teisėsaugos frakcijų nesantys AFK ilgiau kaip 15 minučių;
 • 2x2 (du prieš du) grobimui reikalinga 15 prisijungusių abiejų frakcijų darbuotojų bendrai(minimaliai vienoje frakcijoje privalo būti 5), 2 valdžios atstovai iš skirtingų teisėsaugos frakcijų nesantys AFK ilgiau kaip 15 minučių;
 • 2x3 (du prieš tris) grobimams reikalinga 20 prisijungę visų frakcijų darbuotojai bendrai(minimaliai vienoje frakcijoje privalo būti 7), 3 valdžios atstovai iš skirtingų teisėsaugos frakcijų nesantys AFK ilgiau kaip 15 minučių;
 • 3x3 (trys prieš tris) grobimams reikalinga 25 prisijungusių visų frakcijos darbuotojų bendrai (minimaliai vienoje frakcijoje privalo būti 8), 3 valdžios atstovai iš skirtingų teisėsaugos frakcijų nesantys AFK ilgiau kaip 15 minučių;

3. Grobimų išpirkos priklauso nuo dalyvaujančių frakcijų skaičiaus:

 • Grobiant 1x1 principu - išpirkų vertė už 15(20) minučių grobimą yra 300,000€;
 • Grobiant 1x2 principu - išpirkų suma už 15(20) minučių vertės grobimą yra 600,000€;
 • Grobiant 1x3 principu - išpirkų suma už 15(20) minučių vertės grobimą yra 800,000€;
 • Grobiant 2x2 principu - išpirkų suma už 15(20) minučių vertės grobimą yra 400,000€;
 • Grobiant 2x3 principu - išpirkų suma už 15(20) minučių vertės grobimą yra 700,000€;
 • Grobiant 3x3 principu - išpirkų suma už 15(20) minučių vertės grobimą yra 600,000€;

3.1. Taip pat grobimų išpirkos priklauso nuo grobimo vietos, išpirkų sumos kurios skiriasi pažymėtos žemiau.
3.2. Nusikalstama frakcija neišlaikius grobimo, privalo mokėti baudą teisėsaugai, tokią pačią sumą, kuri buvo prašyta už grobimą.
4. Griežtai draudžiama naudoti neleistinas programas (liaud. čytus), už kiekvieną čyterį Jūsų firmoje pasigavusį grobimo metu Jūs privalote susimokėti 600,000€ priešingoje barikadų pusėje esančioje grobime dalyvavusiai firmai. Grobimo metu pasitaikius čyteriams kurie nedirba vienoje iš firmų, Jūs turite teisę skelbti „Čytas getinames“ bei turite 30 sec susigetinti atgal į grobiamąją vietą, taip pat privalote pridėti 1 minutę prie grobimo laiko už kiekvieną tokį atvejį, tokiems čyteriams pasirodžius grobime 3 kartus turite teisę grobimą atšaukti. Taip pat turite teisę grobimą atšaukti jei ilgiau, kaip pusę grobimo Jus tb.kickina, dangina mašinas - bet kokiam atšaukimui reikalingi nenuginčijami įrodymai, atšaukus grobimą, įsiveržimą kitą galite daryti po 15 minučių.
5. Grobimo metu draudžiama priimti asmenis į firmą, galioja tiek komandos nariams, tiek tuo metu vykstančiai atrankai, tiek žaidėjas patekusiems per nuolatinę atranką forume.
6. Grobimo metu draudžiama gydytis, naudoti teleportacijos komandas, daryti Drive-By, dėti kliūtis be praėjimo(išimtis Hotelis, Kazino vidurys), dėti spyglius, blokuoti kelią kūnais, užtverti praėjimą su transporto priemonėmis, draudžiama grįžti į grobimą be ginklų, draudžiama rakinti, naudoti tazerį ir kitas teisėsaugos darbo komandas, negalima rushinti į teisėsaugos pusę, rushinti už kliūčių.
6.1. Draudžiama teisėsaugai grobimo metu dėti kliūtis darant /pzu komandą.
6.2. Draudžiama nusikalstamai frakcijai grobimo metu būti vietovėse kuriuose neįmanoma patekti natūraliai, taip pat negalima pasinaudoti dviračio pagalba, jog patekti į niekam neprieinama vietovę.
7. Šaudyti grįžtant gali tiek užgrobėjai, tiek atgrobėjai.
7.1. Jeigu vyksta grobimas tarp nusikalstamų frakcijų - griežtai draudžiama kištis teisėsaugai iš bet kokios teritorijos, negalima teisėsaugai šaudyti į bet kurios frakcijos narius, tol kol vyksta grobimas tarp nusikalstamų frakcijų, jeigu toks pažeidimas įvyksta - pildomos pretenzijos (pvz: vyksta grobimas fūristų bazėje - draudžiama šaudyti teisėsaugai iš tolo į asmenys dalyvaujančius grobime).
7.2. Jeigu vyksta grobimas prieš teisėsaugos frakciją - draudžiama kitai frakcijai daryti įtaką bet kokioje teritorijoje prieš užgrobėjus, jeigu toks pažeidimas įvyksta - pildomos pretenzijos (pvz: užgrobtas hotelis prieš FTB, o policija stovi prie hotelio lauke ir šaudo į grįžtančius užgrobėjus).
8. Vartoti narkotikus, žolę pūsti galima likus 10 minučių iki grobimo pabaigos, kuomet grobimas trunka 15 min., taip pat žolę pūsti galima likus 15 minučių iki grobimo pabaigos kuomet grobiamo trukmė yra 20 min.
9. Tiek teisėsauga, tiek nusikalstamos frakcijos gali naudotis medikais - maksimaliai 3 paprasti medikai kiekvienai frakcijai, bei 2 karo medikai kiekvienai pusei.
10. Norint paskelbti, jog grobimas įvyko sėkmingai būtina turėti nuotrauką kuomet yra minimaliai 3 grobėjai bei nei vieno teisėsaugininko akiratyje pasibaigus grobimai laikui, paskelbus jog grobimas išlaikytas. Taip pat po 30 sekundžių turi būti atliekamas tas pats procesas;
10.1. Norint paskelbti, jog grobimas įvyko nesėkmingai, teisėsaugai būtina skelbti jog užgrobtasis objektas yra jų pusėje, laikyti objektą 5 minutes, bei po 5 minučių paskelbti jog pastatas buvo sėkmingai atgrobtas - taip pat galioja trijų žmonių taisyklė.
11. Kai grobimas vyksta prieš Dylerius, Fūristus - šios firmos privalo laikyti atidarytus savo vartus tiek į išorę, tiek į ofisą.
11.1. Draudžiama grobti, reketuoti firmų bazių garažus.
12. Grobimo trukmė - 15 minučių miestelių zonoje, 20 minučių - už miestelių ribų (išimtys prirašytos prie grobiamų vietų).
13. Galimybė naudoti snaiperius priklauso nuo kiekvienos grobiamos vietos individualiai, apie tai žemiau prie grobiamųjų vietų.
14. Jeigu vyksta grobimas kuriame yra limituojamas dalyvaujančių asmenų skaičius, tai "rushinti" į grobiamą vietą galima kas 30s.
15. Grobti galima šias vietas:

 • Hotelio pirmą kambarį' (išpirka 400k)
 • Hotelio vidurį;
 • Kazino priekį; (15 minučių) (laikant 20 minučių išpirka 400k)
 • Kazino laiptus;
 • PD ofisą; (10 prieš 10)
 • Stadioną; (350k)
 • Beisbolo aikštelę; (be snaiperių) (350k)
 • San Fierro „Otto's Auto“;
 • LS tiltą; (be snaiperių) (išpirka: 250k) NUOTRAUKA
 • LS traukinių stotį; NUOTRAUKOS
 • LSPD, SFPD, LVPD garažų vietos, jose galima būti tik priekyje, gale slėptis draudžiama (SFPD, SFPD, LSPD, LSPD, LVPD, LVPD);
 • Los Santos rūmus(be snaiperių);
 • LV Motelį(be snaiperių); NUOTRAUKOS
 • San Fierro Federal mint pastato kiemą; (be snaiperių) NUOTRAUKANUOTRAUKA
 • Pier 69 Hotelį; (vieta, kuri matoma 2 nuotraukoje, bet tik užlipus laiptukais į viršų) (be snaiperių) (išpirka 350k) NUOTRAUKANUOTRAUKA 
 • Los Santos pilį; (galima užlipus ir į balkoną) (be snaiperių) (išpirka 400k) NUOTRAUKA
 • Las Brujas apleistas miestelį; (be snaiperių) (išpirka: 350k) NUOTRAUKA
 • San Fierro bunkerio interjerą; (išpirka: 200k)
 • San Fierro traukinių stoties pastato vidų; (be snaiperių) (išpirka 400k) NUOTRAUKA
 • Los Santos car wash. (be snaiperių) NUOTRAUKANUOTRAUKA

16. Gaujų papildomos grobimų vietovės bei žmonių limitai:

 • Picerija (10 prieš 10)
 • Grybų plantacija (15 prieš 15)
 • Maxima (10 prieš 10)
 • Bokso salė (7 prieš 7)
 • Kovos menų salė (15 prieš 15)
 • Skelbimų kontora (7 prieš 7)
 • Maisto parduotuvė prie banko (7 prieš 7)
 • Teismo salė (7 prieš 7)
 • Mašinų turgus (10 prieš 10)
 • „SanFierro bunkeris“ (15 prieš 15)

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius
Svečias
Ši tema yra užrakinta.

 • Aktyvių narių   0 nariai

  No registered users viewing this page.

×