Jump to content
Vilius_Venturas

Lietuvos Miestelių Vyriausybė

Rekomenduoti pranešimai

auExOpv.png

1. Lietuvos Miestelių Vyriausybė – tai tema, kurioje yra paskelbti Direktorių prižiūrėtojo visi Direktorių ir jų Pavaduotojų bendrieji nuostatai.
2. Direktorių komanda – tai komanda, kurią prižiūri ir kontroliuoja Direktorių prižiūrėtojas. Ją sudaro atsakingi, draugiški, kompetetingi ir daug patirties savo srityje turintys vadovai. 
3. Direktorius – asmuo, kuris buvo išrinktas Direktorių prižiūrėtojo ir buvo paskirtas atstovauti tam tikram darbui su pakvietimu.
4. Pavaduotojas – asmuo, kuris buvo išrinktas Direktoriaus ir patvirtintas Direktorių prižiūrėtojo, privalo atstovauti darbą su pakvietimu, kuris atstovauja jį išrinkusiam Direktoriui.
5. Įvardinti asmenys turi vykdyti ir laikytis žemiau pateiktų taisyklių.

 

I. DIREKTORIŲ RINKIMAI

1. Tapti LMG direktoriumi galima šiais būdais:

 • būti paskirtas Direktorių prižiūrėtojo;
 • patekti per Direktorių prižiūrėtojo organizuojamus rinkimus;
 • būti paskirtas Pagr. Administracijos;
 • būti pasiūlytas užimti Direktoriaus pareigas direktorių komandos bendru nutarimu;
 • būti pasiūlytas užimti Direktoriaus pareigas tinkamai vykdant pavaduotojaus pareigas;
 • būti pasiūlytas užimti Direktoriaus pareigas direktoriaus perleidimo (kai buvęs direktorius pasiūlo) principu;
 • būti pasiūlytas užimti Direktoriaus pareigas direktoriaus perleidimo (kai buvęs direktorius neišbuvo rinkimų nustatyto bandomojo laikotarpio) principu.
 • galimi direktorių mainai, kai apsikeičia dviejų firmų valdžios atstovai pareigomis.
 • galimi direktorių perėjimai į kitų firmų valdžias, kai buvęs direktorius netenka pareigų.

2. Dalyvauti rinkimuose gali visi asmenys, kurie atitinka keliamus rinkimų reikalavimus. Reikalavimai kiekvienose rinkimuose gali kisti.
3. Dalyvaujant rinkimuose, asmuo turi laikytis visų Bendrųjų Projekto taisyklių, rinkimuose nurodytų, bei Serverio (įskaitant ir Administracijos/VIP) taisyklių. Galima pažeisti tik Forumo taisykles ir likti įspėtam Globalių moderatorių, tačiau šansai užimti pareigas mažės.
4. Vienu metu galima kandidatuoti tik į vienas pareigas. Pildantysis asmuo negali kelti kandidatūros niekur kitur nepasibaigus Direktorių rinkimams.
5. Rinkimai gali būti sudaryti iš keleto dalių, kiekvienų rinkimų metu gali būti nurodytos jos.
6. Draudžiama kandidatams skelbti, jog šie yra kandidatai ir galimai gali tapti Direktoriais. Ši informacija turi likti iki pat paskutiniosios rinkimų pabaigos akimirkos, kurią oficialiai paskelbs ir patvirtins Direktorių prižiūrėtojas.
7. Asmuo, dalyvaujantis rinkimuose turi turėti Serverio slapyvardį (Vardas_Pavardė) sutampantį su Forumo diskusijų vardu.
8. Dalyvaujant rinkimuose, pildyti ir talpinti savo anketas gali tik vienas asmuo. Tas asmuo, kuris įvardija save rinkimuose. Draudžiama talpinti anketą, pilnai jos neužpildžius. Taip pat draudžiama talpinti pranešimus nesusijusius su rinkimais.
9. Draudžiama kopijuoti kitų asmenų anketas, mintis, žodžius ar bet kokias kitas anketos dalis.
10. Asmenims dalyvaujantiems rinkimuose, draudžiama prašyti paspausti „patinka“ kitų Forumo narių.

 

II. DARBŲ ATRANKOS

1. Vadovai gali rengti trijų būdų atrankas į jų darbą su pakvietimu:

 • paskelbiama paprasta (nuolatinė) atranka Forume, darbo skiltyje; 
 • vykdoma paprastoji atranka žaidime;
 • masinė atranka žaidime (pirmoji atranka)

2. Griežtai draudžiama priimti į darbą be atrankų. Už pinigus ar kitus siūlytus kyšius. Ar tuos asmenis, kurie priklauso „NDS“.
3. Nusikalstamos bei teisėsaugos frakcijos per savaitę gali padaryti maksimaliai 2 atrankas į savo firmą, neutralios firmos turi teisę į 3 atrankas per savaitę. (kiekviena savaitė skaičiuojasi nuo pirmadienio iki sekmadienio)
4. Atrankos negali vykti įslaptintai. Visi anketų pildymai turi būti vieši, matomi darbo skiltyje. Jokių siuntimų į „Skype“, „TeamSpeak“, El. paštus ar kitur.
5. Perėjimai iš kitų firmų, LMG komandos nariai gali būti priimami be atrankos.
6. Atrankas registruoti gali tik direktorius bei jo pavaduotojai.
7. Žaidime atrankos privalo būti užregistruotos 1 valandos skirtumu nuo praeitos atrankos iš kitos firmos, pvz.: Jei Policija yra užregistravus atranką Balandžio 22, 18:00; privalote registruoti savo atranką arba 17:00 arba 19:00.
8. Per mėnesį maksimaliai teisėsauga bei nusikalstamos gali padaryti 8 atrankas, o neutralios firmos 12 atrankų .
9. Masinė (pirmoji) atranka nėra įtraukiama į atrankų limitą.
10. Nuolatinė atranka skaitosi kaip viena atranka, kas kartą kuomet priimate 20 asmenų iš nuolatinės ir užrakinate temą.
11. Kas kartą norint atrakinti nuolatinę atranką privalote užregistruoti ją forume.
12. Nuolatines atrankas gali daryti visos firmos, tačiau kiekvienas vadovas gali pasirinkti savo patogumui - daryti įprasta atranka forume arba daryti forumo atranka nuolatines forma.
13. Direktorių prižiūrėtojas gali liepti priimti tam tikrus asmenis, įskaitant ir save be jokios papildomos atrankos.
14. Iš atrankų galite priimti ne didesnį žaidėjų kiekį, negu atrankos forma leidžia.
15. Per masinę atranką galite priimti iki 30 žaidėjų.
16. Per atranką žaidime galite priimti iki 15 žaidėjų.
17. Per atranką forume galite priimti iki 20 žaidėjų.
18.  Kiekviena firma gali rinktis kur nori daryti atranką (forume ar žaidime), kaip matote skaičius - forume darydami atrankas galite žaidėjų priimti daugiau (per viena atranką iki 20 asmenų).
19. Kiekvienas firmos valdžios atstovas privalo darytis nuotraukas kiekvieno žaidėjo įsidarbinimo bei jas talpinti savo susikurtame darbuotojų archyve, savo firmos skiltyje. Jei dėl priimto darbuotojo įrodymų nebus, bus traktuojama kaip nepagrįstas priėmimas.
20. Albumai privalo būti suskirstyti, žaidėjai surašyti atskirai, tvarkingai.
21. Asmenys bet kurioje firmoje privalo išbūti minimalų laikotarpį - 7 dienas, neišbuvus minimalaus laikotarpio - asmuo Gali būti įrašomas į frakcijų „NDS“ sąrašą.
22. Firmos valdžia turi teisę išmesti darbuotoją be įrodymų ir be papildomo paaiškinimo kodėl išmetė, tačiau neturint įrodymų negalima rašyti į „NDS“ sąrašą.
23. Kiekviena firma turi galimybę pasinaudoti darbo sutarties prievole.
24. Darbo sutartis negali viršyti 50,000€ serverio valiutos teisėsaugos grandyse, nusikalstamose frakcijose.
25. Darbo sutartis negali viršyti 30,000€ serverio valiutos neutraliose frakcijose.
26. Firmos valdžios atstovai gali, tačiau neprivalo priimti LMG komandos narių į darbą ne atrankos metu, taip pat gali juos pašalinti iš darbo be jokio perspėjimo, įrodymų. Direktorių prižiūrėtoją firmos valdžios atstovai priimti į darbą privalo bei pašalinti negali
27. Kiekviena firma turi teisę į žaidimo atrankos pratęsimą.
28. Pratęsimas privalo vykti tuo laiku, kuriuo nevyksta jokios kitos atrankos.
29.
Norint pratęsti atranką privaloma susisiekti su direktorių prižiūrėtoju, kuris Jums paskirs atrankos pratęsimo laiką.
30. Norint daryti atranką forume, privalote kurti atrankos temą, o norint firmoms sukurti nuolatinę atranką privaloma taip pat kurti naują temą bei ją užrakinti, atrakinti, kuomet matote tam tikslą.
31.
Per mini atranką galima priimti iki 5 žaidėjų, ši atranka gali būti vykdoma tik žaidime ir ją galima vykdyti tik tada kai ją Jums paskiria direktorių prižiūrėtojas.
32. Kiekviena atranka bei kiekvienas nuolatinės atrankos atrakinimas privalo būti fiksuojamas „Atrankų į darbus registracija“ temoje

 

III. VALDŽIA

1. Kiekvienas valdžios atstovas privalo būti aktyvus serveryje.
2. Direktoriui negalint prisijungti 24 valandoms į žaidimą, šis privalo užpildyti valdžios atstovų neaktyvumą.
3. Firmos valdžios atstovai privalo prižiūrėti bei tvarkyti Forumo esančią firmos skiltį, TeamSpeak firmos kanalą, užtikrinti darbo produktyvumą, prižiūrėti darbuotojus, organizuoti jiems įvairias veiklas.
4. Firmos valdžios atstovai privalo elgtis atsakingai TeamSpeak programoje, t.y. atsako už dalinamas raides, žaidėjų keldinimą, išmetinėjimą iš kanalų be priežasties,  o jeigu kanalas sugadinamas - galite būti nubaustas. Tas pats galioja ir bendriems kanalams.
5. Firmos valdžios atstovai privalo žinoti Bendrąją darbo informacija, Grobimų procesą bei taisykles, LMV informaciją bei visas Serverio taisykles, kurių privalo laikytis kiekvienas. Pažeidus bent vieną taisyklę, prisiima atsakomybę ir gali būti baudžiami.
6. Firmos valdžios atstovas privalo pagarbiai elgtis su darbuotojais bei visais žaidėjais, jų neįžeidinėti, taip pat negali taikyti nei vienam darbuotojui ar žaidėjui jokios diskriminacijos.
7. Firmos valdžios atstovas privalo dirbti savo firmoje, išimtis laisvadienis.
8. Direktorius privalo nustatyti firmos darbo grafiką, kuris neviršytų 10 valandų.
9. Į darbo grafiką privalo įterpti mažiausiai 3 pertraukas, kurių minimalus laikas būtų po 15 minučių.
10. Direktoriui norint paskirti Pavaduotoją, jis privalo būti apklausiamas Direktorių Prižiūrėtojo, išimtys daromos tik Direktorių Prižiūrėtojui panorėjus.
11. Direktorius paskirdamas pavaduotoją prisiima visą atsakomybę už jo padarytus nusižengimus einant Pavaduotojo pareigas bei nusižengus jam priima visą atsakomybę ir suvokia, jog gali būti baudžiamas.
12. Direktoriaus perleidimas galimas tik vieną kartą; Pavyzdys: Fūristų direktorius Vardas_Pavardė perleidžia direktorių Vardas_Pavardė2; Vardas_Pavardė2 direktoriaus perleisti nebegali (išimtis: Direktorių prižiūrėtojo leidimas).
13. Direktorių keitimai yra įmanomi tik abiems direktoriams išbuvus 30 kalendorinių dienų savo postuose, keitimams būtinas direktorių prižiūrėtojo sutikimas.
14. Direktorių keitimams vykstant tarp dviejų skirtingų asmenų, galima keistis skirtingų frakcijų direktoriams.
15. Direktorių keitimams vykstant tarp asmens ir laisvos firmos, galima keistis skirtingų frakcijos direktoriais.
16. Firmos valdžia privalo tikrinti „NDS“ sąrašą kasdien, jei vienas iš Jūsų darbuotojų buvo įrašytas į šį sąrašą, jį pašalinti privalote per 48 valandas.
17. Skelbimai per /d privalo būti informatyvūs, profesionalūs, neįžeidžiantys.
18. Draudžiama skelbti tokius dalykus, kaip „/d Išlaikyta“; „/d STOP“; ir pan. 
19. Per /d galima sveikintis su serverio publika, tačiau tai draudžiama daryti vienaskaitine forma, tokia kaip „Sveikas“.
20. Firmos valdžia privalo naudoti firmos pinigus darbo tikslams, t.y. premijoms, algoms mokėti. Negalima naudoti jo savo reikmėms.

 

IV. LAISVADIENIAI

1. Kiekvienas firmos valdžios atstovas turi teisę į laisvadienį.
2. Direktorius, pavaduotojas turi teisę į laisvadienį išbuvęs poste 14 dienų.
3. Norint pasiimti laisvadienį anksčiau, galima prašyti Direktorių Prižiūrėtojo, tačiau privaloma pateikti svarią priežastį, kam jo reikia.
4. Laisvadienio metu valdžios nariai gali prašyti priimami į kitus darbus, gaujas ar kitas LMG serverio frakcijas.
5. Laisvadienio metu valdžios narių nuotraukos negalioja grobimų ar kitų veiksmų privalomosioms nuotraukoms.
6. Valdžios nariai neprivalo priimti kitų firmų atstovų į savo firmą šių laisvadienių metu, tačiau tam privalo pateikti gerą priežastį.
7. Valdžios nariui esant laisvadienyje šis privalo laikytis visų darbo, kuriuo dirba taisyklių, už jų nesilaikymą, kenkimą firmai, Direktorių prižiūrėtojas turi teisę atimti laisvadienį, pritaikyti kitokias sankcijas šiam valdžios nariui.
8. Valdžios narių laisvadieniai privalo būti skirtingomis dienomis.
9. Papildomą laisvadienį gali skirti tik Direktorių prižiūrėtojas.
10. Kiekvienas direktorius savo darbo skiltyje, pagrindinės informacijos temoje, privalo nurodyti turimo laisvadienio datą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Jeigu turite papildomų klausimų galite tiesiogiai susisiekti asmenine žinute su direktorių prižiūrėtoju.
2. Direktorių/pavaduotojų prisipažinimas dėl padarytų nusižengimų gali sušvelninti skiriamą bausmę. Prisipažinimai galioja tik informavus Direktorių prižiūrėtoją ir prieš pasirodžius papeikimui.
3. Direktorių prižiūrėtojas pasilieka teisę priimti sprendimus bei taikyti išimtis pagal save, atsižvelgiant į situaciją.
4. Asmuo tapęs direktoriumi bet kokiu rinkimų metodu privalo išlikti tame poste 30 kalendorinių dienų, 
5. Paskyrus pavaduotoją, jis privalo išlikti poste 14 kalendorinių dienų.
6. Pavaduotojui neišbuvus savo poste privalomos kadencijos (14 dienų), direktorius baudžiamas įspėjimu (gali būti taikomos išimtys, priklausomai nuo aplinkybių).
7. Valdžios nariui neišbuvus nustatyto termino savo poste, šis bus įtrauktas į „NDS“ sąrašą
8. Direktorių prižiūrėtojas turi teisę skirti bandomuosius laikotarpius, paskirti užduotis, bei kitas bausmių atlikimo formas.
9. Direktorių prižiūrėtojas turi teisę skirti ir nuimti įspėjimus valdžios nariams.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius
Svečias
Ši tema yra užrakinta.

 • Aktyvių narių   0 nariai

  No registered users viewing this page.

×