p a s i ū l y m a i ,    k l a u s i m a i   d i r e k t o r i ų   p r i ž i ū r ė t o j u i Šioje temoje kiekvienas projekto žaidėjas galės užduoti klausimą direktorių prižiūrėtojui. Tema sukurta tam, norint išvengti klausimų poke, a.ž. ir kituose vietose bei, kad norint išvengti pasikartojančių klausimų. a n k e t a 1. Jūsų Vardas_Pavardė:
2. Jūsų klausimas ar pasiūlymas: