Jump to content
Vilius_Venturas

Lietuvos Miestelių Vyriausybės naujovės ir pakeitimai

Rekomenduoti pranešimai

46d7c864bb91f40c3dff6674da82899c643.png

LIETUVOS MIESTELIŲ VYRIAUSYBĖS NAUJOVĖS IR PAKEITIMAI - Lietuvos Miestelių Vyriausybės naujovės ir pakeitimai, kurie bus surašyti šioje temoje, jog žaidėjai galėtų lengviau suprasti ir įsisavinti visus pasikeitimus taisyklėse ir informacijoje.

 

Pirmi taisyklių pakeitimai gavus direktorių prižiūrėtojo pareigas (v0.1)
Gavęs direktorių prižiūrėtojo pareigas pirmiausia didžiausią dėmesį skyriau taisyklėms ir jų pakeitimams. Pastebėjau nemažai neloginių ir veiksmą apsunkinančių nuostatų, kurie mano manymu tikrai nebuvo tenkinami žaidimo atžvilgiu. Taip pat atnaujinau ir atrankų procesą, jog firmų valdžios atstovams jis taptų patogesnis, leidau jiems labiau laviruoti tarp atrankų atsižvelgiant į jų firmos padėtį.

Naujovės:

Spoiler

Pasikeitimai juodajame valdžios sąraše ir NDS:

 • Tyčinis direktorių, pavaduotojų vertimas. Papeikimų rašymas su suklastotais įrodymais, bereikšmių papeikimų rašymas - 5 mėnesiai; ( ankščiau buvo 6).
 • Nuo šiol patekus į NDS už čytinimą, reikės laukti 1 mėnesį ir susimokėti 800.000€.
 • Susimokėjus nurodytą sumą direktorių prižiūrėtojui, nepraėjus daugiau nei 2 dienom nuo įrašymo, NDS laikas sumažinamas dvigubai.

Keletas pasikeitimų ties grobimais ir įsiveržimais:

 • Nuo šiol, nusikalstamai frakcijai neišlaikius grobimo nebereikės mokėti dvigubos baudos. Sumokama tik ta suma, kuri buvo prašytą už grobimą.
 • Prieš tam tikrą nusikalstamą firmą, teisėsaugai, galima daryti maksimaliai vieną įsiveržimą per dieną. (Teisėsauga nėra nusikalstama struktūra , kurios tikslas kažką užgrobti, todėl šiuo principu buvo sumažintas galimas įsiveržimų kiekis).
 • Apsaugos priekis ir rūsys išimtas iš grobiamų vietų, kadangi apsaugos firma užšaldyta todėl gali būti problemų dėl vartų atidarymo. Čytų ir buginimų toleruoti nenoriu.

Atnaujinimai Lietuvos Miestelių Vyriausybėje:

 • Atsirado mini atranka žaidime.
 • Nuo šiol firmos per savaitę galės daryti neribotą kiekį atrankų, tačiau per mėnesį negalės daryti daugiau kaip 8 atrankų ( nusikalstamos, teisėsauga ) , 12 atrankų ( neutralios ).
 • Norint pratęsti atranką privaloma susisiekti su direktorių prižiūrėtoju, kuris Jums paskirs atrankos pratęsimo laiką.
 • Per mini atranką galima priimti iki 5 žaidėjų, ši atranka gali būti vykdoma tik žaidime ir ją galima vykdyti tik tada kai ją Jums paskiria direktorių prižiūrėtojas.
 • Pavaduotojui neišbuvus savo poste privalomos kadencijos (14 dienų), direktorius baudžiamas įspėjimu (gali būti taikomos išimtys, priklausomai nuo aplinkybių).

Nauji pokyčiai „Bendroji darbų informacija. Grobimų ir kitų veiklų nuostatai“ taisyklėse:

 • Teisėsauga, 8 (8.5)  taisyklė - Teisėsauga privalo suteikti baudą direktorių prižiūrėtojui, vadovui, pagr.administracijai nepriklausomai nuo įtarimo lygio.
 • Panaikinti šturmai su išpirkomis teisėsaugai, vietoj jų – įsiveržimai.
 • Sugražinti senieji šturmai FTB ir SWAT firmoms.
 • Nusikalstamos, reketai, 2 taisyklė – pataisyta klaida, išpirkos dvigubėja laikant 40 minučių, ne 30.
 • Kuomet reketuojama neutrali firma, į reketą vyksta PD nebe apsauga.
 • Padidintos išpirkos kuomet reketuojama neutrali firma, kadangi į reketus nuo šiol vyks PD, o jie turi galimybę nušovus sodinti į kalėjimą.
 • Nusikalstamos, reketai, 13 taisyklė - 13. Draudžiama reketuoti neutralią firmą tuomet kai vyksta grobimas prieš PD.
 • Nusikalstamos, reketai, 14 taisyklė - 14. Reketuoti nusikalstamą firmą galima tik praėjus 1 valandai po ankstesnio grobimo prieš ją.
 • Nuo šiol grobimai galimi nuo 10 iki 24 valandos.
 • Grobiant 1x1 prieš teisėsauga, užteks nuotraukos jog yra prisijungę bent 7 tos teisėsaugos frakcijos darbuotojai, nebereikia įrodymų jog jie ne afk.
 • Nuo šiol, norint paskelbti jog grobimas sėkmingai įvykdytas užteks 3 grobiančiosios frakcijos darbuotojų nuotraukoje, nebe 5.7. Nusikalstamos firmos turi teisę grobti prieš kitą nusikalstamą frakciją:
 • 8.1. Grobiant 1x1, išpirka  200,000€, ją moka nusikalstamos frakcijos atstovai, išpirką privalo pasidalinti dalyvaujančios frakcijos tarpusavyje.
 • 8.2. Grobiant 2x1, išpirka 300,000€, grobianti frakcija privalo paminėti kuri teisėsaugos frakcija padeda užgrobtajai. (Pirmumas SWAT, vėliau FTB, galiausiai - PD).
 • 8.3. Teisėsaugai atsisakant atgrobinėti nusikalstamos frakcijos bazę, teisėsauga privalo sumokėti išpirką už grobimą (300,000€)
 • Pridėta naujų grobiamų vietų.
 • Apsaugos firma užšaldyta.

Pasikeitimai žmogaus grobimų taisyklėse:

 • 8. Norint pagrobti žmogų, šį reikia nugabenti į paskirtą lokalę ir su komanda /freeze užšaldyti;
 • 8.1. Teisėsauga atšaldyti (/unfreeze) pagrobtą žmogų gali tik tuomet, kuomet nebeliko grobiančiųjų grobimo vietoje;
 • 8.2. Jeigu teisėsauga ar paprastas žaidėjas atšaldė pagrobtą žmogų tuomet, kai dar grobiantieji buvo savo pozicijoje - užgrobtas asmuo privalo ir toliau stovėti ir imituoti, jog yra pagrobtas (už piktnaudžiavimą /unfreeze arba /freeze komandomis žmogaus grobimo metu, administratorius bus baudžiamas griežčiau).

 

Reketų sistemos reformos, išpirkų keitimai, apiplėšimų reformos ir kita (v0.2)
Sutvarkęs didžiąją dalį taisyklių, ėmiausi veiksmų reformų. Norėjau suteikti kuo daugiau įvairovės ir laisvės visoms firmoms, ypač - tuninginiams, jog šie turėtų asmeniškų privalumų, taip norint išgelbėti jų firmos padėti.

Naujovės:

Spoiler

Reketų reformos:

 • Nuo šiol reketus gali daryti tik tuninginių firma.
 • Viena neutrali firma gali būti reketuojama maksimaliai 1 kartą į dieną.
 • Padidintos reketų išpirkų kainos:
 • Mechanikai. Už 20 minučių reketo galite prisiteisti 250,000€;
 • Taksi. Už 20 minučių reketo galite prisiteisti 250,000€;
 • Radijas. Už 20 minučių reketo galite prisiteisti 250,000€;
 • Fūristai. Už 20 minučių reketo galite prisiteisti 300,000€;
 • Dyleriai. Už 20 minučių reketo galite prisiteisti 300,000€;

Ginklų konvojaus reformos:

 • Nuo šiol ginklų konvojų galima organizuoti prieš FTB ir SWAT firmas.
 • Prieš organizuojant konvojų, jeigu jis vyks 1x2 arba 2x2 principu privaloma nuotrauka, kuomet yra prisijungusių bent 10 SWAT firmos darbuotojų, bent 7 FTB firmos darbuotojai, bent du valdžios atstovai iš skirtingų firmų, kurie nėra afk ilgiau nei 10 minučių; Nuotraukos galioja 15min; 
 • 12. Konvojaus pasikrovimo sandėliai:
 • Pirmasis sandėlis (1x1 - 300.000€ ; 1x2: 500.000€ ; 2x2 - 400.000€) NUOTRAUKA;
 • Antrasis sandėlis (1x1 - 400.000€ ; 1x2: 600.000€ ; 2x2 - 500.000€) NUOTRAUKA;
 • 17. Konvojų galima daryti ir 2x2 arba 1x2 principu.
 • 18. Ginklų konvojų, darant 2x2 arba 1x2 principu gali dalyvauti visos nusikalstamos grupuotės bei SWAT/FTB.
 • 19. Darant ginklų konvojų 2x2 arba 1x2 principais, kitos firmos (FTB,TUNINGINIAI,FŪRISTAI) gali kovoti tik prie sandėlių, kuomet vyksta pasikrovimas, bei bazėje, kuomet vyksta išsikrovimas. Kelyje, važiuojant iš sandėlio į bazę kitų firmų būti negali (išskyrus: dyleriai/SWAT).

Pašalinti streikai.

Apiplėšimų reformos:

 • Nuo šiol apiplėšimus galima vykdyti prieš PD/FTB firmas.
 • Pakeisti žmonių limitai apiplėšimuose:
 • LV Ofisas(6x6); NUOTRAUKA [Vertė: 16'000€ už kiekvieną minutę praleistą plešiant šią vietovę]
 • Ūkininkų namas(8x8); NUOTRAUKA [Vertė: 20'000€ už kiekvieną minutę praleistą plešiant šią vietovę]
 • LV butai(8x8); NUOTRAUKA [Vertė: 17'000€ už kiekvieną minutę praleistą plešiant šią vietovę]
 • Laivų nuomą(4x4); NUOTRAUKA [Vertė: 24'000€ už kiekvieną minutę praleistą plešiant šią vietovę]

Pridėta daug naujų grobiamų vietų, pakeistos jų (kai kurių) išpirkų kainos ir grobimo laikas.

 

 

Grįžtą naujos veiklos (v0.3)
Didžiausia dėmesį skiriu į žaidimą - ir veiksmą jame. Tuo remdamasis gražinau ir patobulinau senąsias idėjas - nelegalios lenktynės, nelegalios naftos siuntos bei nelegalios nelegalių prekių siuntos. Savo direktorių prižiūrėtojo kadencijoje stengsiuosi į veiksmą „pajungti“ visas firmas - ne išimtis ir neutralioms. Sekančiame atnaujinime išvysite daugiau veiklos, kuriose dalyvaus tiek nusikalstamos grupuotės, teisėsauga bei neutralios firmos kartu.

Naujovės:

Spoiler

Į veiksmą grįžtą nelegalios lenktynes, šias gali organizuoti tik tuninginiai. (Plačiau apačioje - komentaruose).

Nuo šiol fūristai ir mechanikai galės vežti nelegalias naftos siuntas.  (Plačiau apačioje - komentaruose).

Naujas, patobulintas mechanizmas ties nelegaliomis siuntomis:

 • 1. Fūristai turi teisę į nelegalias siuntas.
 • 7.1 Norint vykdyti siuntą fūristams, kartu su tuninginiai, reikia turėti įrodymus jog yra prisijungęs bent 1 valdžios atstovas iš SWAT ir bent 1 valdžios atstovas iš FTB, kuris nėra AFK ilgiau kaip 10 minučių, bei bent 14 prisijungusių teisėsaugos darbuotojų, sudėjus kartu abi firmas.
 • 12. Fūristai taip pat turi teisę į nelegalias naftos siuntas.
 • 13. Nelegaliose naftos siuntose privalo figūruoti mechanikai.
 • 14. Nelegalios naftos siuntos principas prilygsta nelegaliai nelegalių medžiagų siuntai (taisyklės ir informacija ta pati) - skiriasi tik išsikrovimo punktas ir maršrutas.
 • 15.1 Nelegalias naftos siuntas galima daryti tik prieš vieną teisėsaugos firmą (SWAT/FTB).
 • 15.2 Sėkmingai pristačius bent 4 nelegalios naftos krovinius, iš teisėsaugos frakcijos galima prašyti po 70.000€ už vieną krovinį.
 • 15.3 Nepristačius bent 4 nelegalios naftos krovinių, mechanikai kartu su fūristais privalo susimokėti 140.000€ teisėsaugos frakcijai (SWAT/FTB).
 • 8. Jeigu fūristams nepavyko pristatyti 3 krovinių, fūristai dalyvavusiai teisėsaugos frakcijai privalo sumokėti 200.000€. Jeigu dalyvauja ir tuninginiai, suma dvigubėja.
 • 9. Maksimaliai galima atlikti 2 tokio tipo siuntas per dieną.
 • 10. Taip pat šias siuntas gali stabdyti visos nusikalstamos firmos, bei prašyti nalogo už siuntas, tai galima padaryti sustabdant fūristus LV rate, bei paskelbiant per /d jog baikeriai stabdo fūristų siuntą, išpirka ..., fūristai gali sumokėti ir pravažiuoti, arba atsisakyti mokėti ir suremti ginklus.
 • 11. Norint įvykdyti siuntą, išvažiuojant iš fūristų pasikrovimo vietos turite paskelbti per /d vykdoma nelegali siunta, jeigu siuntoje figuruoja ir tuninginiai - privalote juos paminėti, taip pat privalote paminėti prieš kokią (kokias) firmą (firmas) daroma siunta, kai pristatėte bent 4 krovinius, turite parašyti per /d 4 nelegalūs kroviniai sėkmingai pristatyti, per siuntą minimaliai turi būti pristatyti 4 nelegalūs kroviniai ir turėti įrodymus kaip šie kroviniai buvo pristatyti, tik tada bus užskaitoma siunta.
 • 2. Nelegaliose siuntose taip pat gali figuruoti, tačiau neprivalo Tuninginiai.
 • 3. Nelegalių siuntų principas: Fūristai privalo pravežti 4 psichotropinių medžiagų krovinius (per 1 siunta minimaliai turi būti pristatyti 4 kroviniai) bei už kiekvieną siuntą gali prisiteisti po 100,000€ iš prisijungusios teisėsaugos frakcijų.
 • 4. Tiuninginiams figuruojant siuntose krovinių kainos dvigubėja.
 • 5. Tiuninginiai gali sėdėti tiek pas fūristus kabinoje, tiek savo mašinose bei šaudyti į stabdyti bandančius policininkus.
 • 6. Kuo met pravežti 4 kroviniai, fūristų valdžia per /d komandą turi paskelbti jog 4 kroviniai sėkmingai pristatyti
 • 7. Norint vykdyti siuntą tik fūristams, reikia turėti įrodymus jog yra prisijungęs bent 1 teisėsaugos(SWAT/FTB) valdžios atstovas kuris nėra AFK ilgiau kaip 10 minučių, bei bent 7 prisijungę teisėsaugos darbuotojai (SWAT/FTB).

Nauja įsiveržimų vieta - LV Ofisas 13x13 NUOTRAUKOS

Izoliacijų reformos teisėsaugai. (Plačiau apačioje - komentaruose)

Taksi firmą „prijungiama“ prie nelegalių veiklų bei kiti smulkūs pakeitimai (v0.4)
Aiškiai matoma prasta neutralių firmų situacija. Vadovaudamasis šiuo apsektu, stengiuosi kaip galima geriau ir įdomiau prijungti neutralias firmas prie nelegalių veiklų ar kitų veiksmų, jog darbuotojams būtų įdomiau žaisti ir dirbti. Praeitame atnaujinime išvydote mechanikų nelegalią veiklą, šiame - taksistų. Taip pat kiti smulkūs pakeitimai.

Spoiler

Nuo šiol taksistai kartu su dyleriais galės rengti ginklų konvojų ir lydėti jį. Taip pat perdarytas ginklų konvojaus procesas:

 • 1. Dyleriai, kartu su taksistais arba nebūtinai, turi teisę gabentis ginklus iš Las-Venturas, kitaip tariant - organizuoti ginklų konvojų;
 • 2. Dyleriai ir taksistai gali organizuoti ginklų konvojų tik prieš SWAT/FTB firmas;
 • 3.1. Prieš organizuojant konvojų, privaloma nuotrauka, kuomet yra prisijungusių bent 10 SWAT firmos darbuotojų; bei valdžios atstovas kuris nėra AFK ilgiau nė 10 minučių; Nuotraukos galioja 15 min.;
 • 3.1.1. Prieš organizuojant konvojų, jeigu jis vyks 1x2 principu privaloma nuotrauka, kuomet yra prisijungusių bent 10 SWAT firmos darbuotojų, bent 10 FTB firmos darbuotojų, bent du valdžios atstovai iš abejų skirtingų firmų, kurie nėra afk ilgiau nei 10 minučių; Nuotraukos galioja 15min;
 • 3.1.2. Prieš organizuojant konvojų, jeigu jis vyks su taksistais privaloma nuotrauka, kuomet yra prisijungusių bent 10 SWAT firmos darbuotojų, bent 6 FTB firmos darbuotojai, bent du valdžios atstovai iš abejų skirtingų firmų, kurie nėra afk ilgiau nei 10 minučių.
 • 4. Ginklų konvojaus metu SWAT/FTB komandoms yra draudžiama, dėti kliūtis, rakinti, įtarti, naudoti tazerį, spyglius;
 • 4.1. Ginklų konovjaus metu SWAT/FTB komandoms yra draudžiama daryti /ateles prie Dylerių, statyti žmones prie balto tilto, statyti mašinų blokadas prie balto tilto; Visas veiksmas turi vykti važiuojant arba vejantis furgonus, juos taranuojant iš šonų. Draudžiama „pasiruošti“ bei pastatyti mašinų blokadas dylerių maršrute - taip suprantame, jog nelegalių pervežimų metu realybėje taip yra efektingiausiai sustabdomi tokie dalykai, tačiau tokiu atveju būtų tiesiog per lengva teisėsaugai sustabdyti ginklų pervežimus;
 • 5. Ginklų konvojaus principas - Dyleriai kartu su taksistais (arba nebūtinai) nuvažiuoja į LV sandėlį, pradeda krautis 2 Burritos ginklų (privalo būti skelbimas, jog pradedama krautis ginklus, ginklų vertė, jeigu ginklų konvojus vyksta 1x2 arba 2x2 privaloma tai paminėti skelbime ir iki kada bus kraunamasi); Pasikrovus ginklus, dylerių arba taksistų valdžia turi paskelbti skelbimą jog konvojus pradedamas vežti, tada šie turi pargabenti juos į dylerių bazę bei iškrauti tam tikrame garaže, taip pat turi atsirasti skelbimas jog pradedamas konvojaus iškrovimas.
 • 6. Pasikrovimo laikotarpis - 5 minutės, išsikrovimo laikotarpis - 5 minutės;
 • 6.1. Pasikrovimo, išsikrovimo metu prie kiekvieno Burrito vairų privalo sėdėti dyleris; galima pasisodinti mechaniką mašinos gydymui;
 • 6.2. Vykstant ginklų pervežimui SWAT/FTB komandos gali lipti, veržtis į dylerių bazę taip siekiant sustabdyti konvojaus išsikrovimą;
 • 7.3. Dylerių firmos bazės vartai privalo būti atidaryti vykstant ginklų konvojui;
 • 8. SWAT/FTB komandoms leidžiama naudoti tik darbines tr. priemones, galima naudoti visas darbines tr. priemones tačiau draudžiama purkšti vandenį konvojaus metu;
 • 9. SWAT/FTB komandos negali daryti Drive-By konvojaus metu, Dyleriai ir taksistai gali gali. SWAT/FTB komandoms nėra draudžiama šaudyti nuo mašinų stogų;
 • 10. Konvojaus metu galima tiek šaudyti į Burritos, tiek bandyti juos apversti;
 • 11. Konvojaus metu draudžiama naudotis admin, vip komandomis, mašinas gydyti gali tik mechanikai;
 • 12. Konvojaus pasikrovimo sandėliai:
 • Pirmasis sandėlis (1x1 - 300.000€ ; 1x2: 500.000€ ; 2x2 (su taksistais) - 500.000€) NUOTRAUKA;
 • Antrasis sandėlis (1x1 - 400.000€ ; 1x2: 600.000€ ; 2x2 (su taksistais) - 600.000€) NUOTRAUKA;
 • 13. Ginklų konvojų Dyleriai su taksistais gali organizuoti vieną kartą per dieną 
 • 14. Sėkmingai pristačius, iškrovus 2 Burritos - SWAT/FTB komandos privalo sumokėti pilną pinigų sumą dyleriams ir taksistams (jeigu šie dalyvavo);
 • 15. Sėkmingai pristačius, iškrovus 1 Burrito - SWAT/FTB komandos privalo sumokėti pusę konvojaus sumos dyleriams ir taksistams (jeigu šie dalyvavo);
 • 15.1. SWAT/FTB komandaoms sunaikinus abu Burritos - Dyleriai kartu su taksistais (jeigu šie dalyvavo) sumoka pilną konvojaus vertę SWAT būriui;
 • 16. Konvojaus išsikrovimo garažas:
 • NUOTRAUKA;

Išimtos blokados ir izoliacijos.

Nuo šiol teisėsauga per dieną, vienai nusikalstamai frakcija galės padaryti maksimaliai 2 įsiveržimus.

Surašyti kliūčių limitai kai kuriuose uždaruose grobiamuose vietose:

 • Hotelio pirmas kambarys (4 kliūtys)
 • Hotelio vidurys (7 kliūtys, 7 kliūtis gali būti naudojama tik uždengiant vidurį tarp koridoriuje padėtų kliūčių)
 • Kazino priekis (5 kliūtys)
 • Kazino laiptai (7 kliūtys)
 • PD ofisas (4 kliūtys)

Nuo šiol taksistai galės turėti transporterius, kurie figūruos nelegaliuose veiklose:

 • 4. Taksistų firmą gali turėti transporterius, kurie dalyvauja veiksmuose ir gabena nusikalstamas, teisėsaugos, neutralių frakcijas su /vt  komanda.
 • 4.1. Transporteriais gali būti tik aukščiausiojo lygio taksistai, apie juos turi būti sukurta speciali tema forume, surašyti darbuotojai esantys transporteriai.

Norint daryti nelegalią siuntą, reikia turėti įrodymus jog teisėsaugos valdžios atstovas(-ai) išvis nėra AFK. Vis gi, veiksmas vyksta greitai, jai žaidėjas AFK susigaudyt jau bus sunku.

 

Firmų reformos ir pašalintos grobimų vietos (v0.5)
Pastebėjęs kai kurių firmų nepaklausumą, nusprendžiau jas užšaldyti arba prijungti prie kitų. Taip pat dauguma grobiamų vietų buvo nenaudojamos, todėl jas pašalinau jog būtų mažesnis pasirinkimas bei efektyvesni atgrobimai teisėsaugos pusei, vedant apmokymus darbuotojams.

Spoiler

Tuninginių firma prijungta prie mechanikų (plačiau apačioje).

Užšaldyta taksi firma, vietoj jų transporteriai (plačiau apačioje).

Vėl atgyja radistų firma su nauja idėja (plačiau apačioje).

Panaikintos kelios grobimų vietos.

Naujos veiklos teisėsaugai ir kiti pasikeitimai (v0.6)
Šiame atnaujinime nusprendžiau įnešti porą naujų veiklų teisėsaugai - kratas ir patikras. Viena iš šių veiklų jau buvo ankščiau, kažkas ją ištrynė, tačiau manau, kad tai gan naudingas dalykas. Kita veikla - nauja, apie kurią sužinosite apačioje. Taip pat keletas pasikeitimų tarp veiksmų.

Spoiler

Padidintos visos veiksmų išpirkos.

Šturme, su FTB ar SWAT firmomis, gali dalyvauti 4 Policijos Departamento darbuotojai.

Nauja veikla teisėsaugai - patikros (plačiau apačioje).

Nauja įsiveržimų vieta, vietoj tuninginių bazės - Transporterių garažas [tik prieš Transporterius];

Teisėsauga gali dirbti be uniformos ir transporto priemonės, jeigu priklauso aukščiausiam darbo rangui ar būriui (apie tai privalo būti parašyta darbo skiltyje) (maksimaliai 4 darbuotojai iš vienos teisėsaugos firmos).

Nusikalstamos grupuotės gali dirbti be uniformos ir transporto priemonės, jeigu priklauso aukščiausiam darbo rangui ar būriui (apie tai privalo būti parašyta darbo skiltyje).

Neutralios firmos gali dirbti be uniformos ir transporto priemonės, jeigu priklauso aukščiausiam darbo rangui ar būriui (apie tai privalo būti parašyta darbo skiltyje).

 

Redaguota nario Vilius_Venturas
v0.6

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius

IŠIMTA

I Z O L I A C I J Ų   R E F O R M O S

Naujos, patobulintos izoliacijos, kurias gali vykdyti teisėsauga.

 

1. Teisėsauga turi teisę vykdyti įzoliacijas.
2. Izoliacijas galima organizuoti vienoje iš šių vietų:

2.1 Kliūtys izoliacijos metu privalo būti sudėtos taip, kaip parodyta nuotraukose.
3. Izoliaciją gali vykdyti visos teisėsaugos frakcijos.
4. Pradėti izoliacijai reikalingas 1 prisijungęs valdžios atstovas iš bet kurios nusikalstamos frakcijos nesantis AFK ilgiau kaip 15 minučių, 10 prisijungusių darbuotojų iš bet kurios nusikalstamos frakcijos.
5. Izoliacijos vyksta prieš visas nusikalstamas grupuotes.
6. Izoliacijos trukmė - 20 minučių.
7. Izoliacijos metu galima naudotis mediko paslaugomis, pusti žolę (nusikalstamoms grupuotėms) - negalima naudoti teleportacijos komandų, gydytis.
8. Dalyvavusioms teisėsaugos firmoms sėkmingai įvykdžius izoliaciją, šie gauna vieną nemokamą įsiveržimą (grobimą), t.y. pralaimėjus grobimą, įsiveržimą galite nemokėti išpirkos bet kuriai nusikalstamai firmai.
9. Nusikalstamoms grupuotėms dalyvavusioms ir  sustabdžiusioms izoliaciją kiekviena nusikalstama firma dalyvavusi izoliacijos stabdyme gauna po vieną nemokamą grobimą, įsiveržimą. T.y. galite nemokėti išpirkos pralošus grobimą, įsiveržimą bet kuriai teisėsaugos firmai.
10. Taip pat izolaicijas galima daryti ir paprastai, visuose miesteliuose.

Redaguota nario Vilius_Venturas
IŠIMTA

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius

N E L E G A L I O S   L E N K T Y N E S

Į veiksmą grįžtą nelegalios lenktynes, šias gali organizuoti tik tuninginiai. Bendrojoje darbų informacijoje pažymėtos raudonai.

 

- - - - - -

 

1. Tuninginiai turi teisę organizuoti nelegalias lenktynes:
2. Nelegalių lenktynių principas - Tuninginiai gali organizuoti nelegalias lenktynes iš paprastų serverio žaidėjų, su nuosavomis mašinomis, jų įsteigtu prizu. Taip pat Tuninginiai gali pasiūlyti masines lenktynes kitoms nusikalstamoms, neutralioms frakcijoms naudojant nuosavas mašinas.
3. Nelegalių lenktynių prizas:

 • Paprastų serverio žaidėjų lenktynės - 80'000€;
 • Lenktynės prieš kitą nusikalstamą, neutralią frakciją - 120'000€;

4. Prizą privalo išmokėti teisėsaugos frakcija dalyvaujanti gaudynėse, pažymėta skelbime;
4.1 Teisėsaugai sėkmingai sustabdžius nelegalias lenktynes - tuninginiai įteikia tokios pačios vertės prizą teisėsaugos frakcijai;
5. Teisėsauga nelegalių lenktynių stabdymui gali naudoti tik darbines tr. priemones;
6. Trasas padaryti bei paskelbti forume gali tuninginių firmos valdžia su DP sutikimu;
7. Prasidedant lenktynėms tuninginių valdžia paskelbia apie lenktynes bei paskelbia, kuri teisėsaugos frakcija stabdys lenktynes.
8. Lenktynių metu teisėsauga negali naudoti tazerio, tačiau gali rakinti, įtarti žaidėjus už nelegalias lenktynes, NON RP(jei buvo), bėgimą nuo teisėsaugos;
9. Nei vienam iš kontestantų nekirtus finišo linijos tuninginiai sumoka pilną sumą teisėsaugai už nelegalias lenktynes;
10. Visiems kontestantams kirtus finišo liniją, tuninginiai mokėti policijai už lenktynes neturi, tačiau turi susimokėti už individualius pagautus asmenis keliaujant link saugios zonos. Už kiekvieną asmenį po 20'000€;
11. Kirtus finišo liniją lenktynininkai turi nuvykti iki sutartos saugios zonos, kur policija jų gaudyti nebegali;
12. Visiems lenktynininkams kirtus finišo liniją už lenktynes prizą moka teisėsauga;
13. Teisėsaugai sugavus visus lenktynininkus tarp finišo linijos ir saugios zonos - už lenktynes mokėti nereikia, taip pat gali prisiteisti iš tuninginių už kiekvieną sugautąjį po 20'000€;
14. Nelegalias lenktynes galima organizuoti 2 kartus per dieną;
15. Lenktynių dalyviai šaudyti negali nė į vieni kitus, nė į teisėsaugą;

 

N A U J A  V E I K L A  M E C H A N I K A M S  I R  F Ū R I S T A MS -  N E L E G A L I O  N A F T O S  S I U N T O S

Nuo šiol fūristai ir mechanikai galės vežti nelegalias naftos siuntas. Idėjos pradininkas: @Jimmy_Absolut

 

- - - - - -

12. Mechanikai turi teisę į nelegalias siuntas.
13. Nelegaliose naftos siuntose privalo figūruoti fūristai.
14. Nelegalios naftos siuntos principas prilygsta nelegaliai nelegalių medžiagų siuntai (taisyklės ir informacija ta pati) - skiriasi tik išsikrovimo punktas ir maršrutas.
15.1 Nelegalias naftos siuntas galima daryti tik prieš vieną teisėsaugos firmą (SWAT/FTB).
15.2 Sėkmingai pristačius bent 4 nelegalios naftos krovinius, iš teisėsaugos frakcijos galima prašyti po 70.000
€ už vieną krovinį.
15.3 Nepristačius bent 4 nelegalios naftos krovinių, mechanikai kartu su fūristais privalo susimokėti 140.000 teisėsaugos frakcijai (SWAT/FTB).

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius

TUNINGINIŲ FIRMA UŽŠALDOMA IR PRIJUNGIAMA PRIE MECHANIKŲ FIRMOS.

Nuo šiol tuninginiai bus prijungiami prie mechanikų firmos, vis gi abejų darbų specifika panaši - mašinos. Mechanikų direktorius privalės sukurti informaciją apie tuningavimą, kainoraštį, bei 5-7 darbuotojai bus įdarbinti į tuninginių firmą, kur teiks tuningavimo paslaugas serverio žaidėjams.

 

ATŠALDOMA TRANSPORTERIŲ FIRMA

Transporteriai vėl atgys ir stos į nusikalstamųjų grupuočių ratą. Jie bus vietoj tuninginių ir taksistų, vežios žmones tačiau jų darbas maišysis su krauju. Kaip ir nusikalstama grupuotė turės teisę rengti nelegalias veikas, taip pat turės tas pačias privilegijas kaip ir tuninginiai ( reketai / nelegalių siuntų lydėjimas ).

 

ATŠALDOMA RADIJOS FIRMA

Taip pat vėl išvysime radijos firma, su nauja jos veikla. Radistai šiuo metu taip pat turės teisę dalyvauti nelegaliose veiklose.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Radijos firma gali turėti reporterius, kurių darbas fiksuoti teisėsaugos ir nusikalstamų grupuočių veiksmus.
4.1. Reporteriais gali būti tik aukščiausiojo lygio radistai, apie juos turi būti sukurta speciali tema forume, surašyti darbuotojai esantys transporteriai.
4.2. Tiek vienoje, tiek kitoje pusėje reporterių gali būti maksimaliai po 2.
4.3. Reporteriai gali pūsti žolę, vartoti narkotikus tačiau jiems draudžiama šaudyti.
4.4. Reporteriams galima teleportuotis į grobiamą objektą, gydytis su komandomis.
4.5. Reporteriai privalo vilkėti 147 ID aprangą.
4.5. Į reporterius draudžiama šaudyti abiems pusėms.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius

NAUJA VEIKLA TEISĖSAUGAI

P A T I K R O S

___________________________________________

 

1. Teisėsauga turi teisę vykdyti patikras.
2. FTB ir SWAT patikrą gali vykdyti 2 kartus į dieną, Policija 3 kartus į dieną (nesvarbu bendrai ar atskirai).
3. Patikra gali vykti 5 minutes.
4. Jai teisėsauga patikros metu randa nelegalių prekių arba apsvaigusį vairuotoją už vairo (reikia bent 3 pažeidėjų), teisėsaugos firma iš nusikalstama grupuotė, kuriai buvo vykdoma krata, privalo sumokėti teisėsaugos firmai 300.000€.

5. Patikras galima vykdyti tik tada, kai yra bent 5 nusikalstamos grupuotės atstovai vienoje vietoje ir prisijungęs valdžios atstovas, kuris nėra AFK ilgiau nei 15 minučių.
6. Patikras galima vykdyti tik prieš nusikalstamas grupuotes (dylerius, fūristus, transporterius, gaujas).
6.1. Patikra gali vykti ir nusikalstamos grupuotės bazėje.
7. Patikros metu, teisėsauga gali rakinti, naudoti tazerį, dėti itarimą už pažeidimus ir sodinti į kalėjimą.
7.1 Patikros metu draudžiama bėgti nuo teisėsaugos, šaudyti, už tai gali būti dedamas įtarimas.
8. Apie patikros pradžią ir pabaigą, teisėsaugos valdžia privalo paskelbti per /d.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius

nauja veikla teisėsaugai
______________________________________________
KRATOS

 

1. Teisėsauga turi teisę vykdyti kratas.
2. Kratos principas: Teisėsaugos frakcija vienoje iš lokalių rengia kratą prieš nusikalstama grupuotę ir ten ieško nelegalių prekių. Per tam tikrą laiką, nusikalstama frakcija turi išvalyti teisėsaugą, jeigu teisėsauga išvalyti - šie turi susimokėti 400.000. Neišvalius teisėsaugos, nusikalstama frakcija, kuriai vyko krata, iš paskirtos lokales turi teisę atsiimti savo nelegalias prekes per tam tikrą laiką, per tą laiką teisėsaugos frakcija, prieš kuria paskelbtas nelegalių prekių atsiėmimas turi išvalyti nusikalstamos grupuotės darbuotojus. Atsiimti savo nelegalias prekes galima prieš tą teisėsaugos frakciją, kuri prieš tai vykdė kratą.
3. Kratos laikas: 20 minučių. Nelegalių prekių atsiėmimo laikas: 15 minučių.
4. Per dieną, vienai nusikalstamai frakcija, maksimaliai gali būti padaryta 1 krata.
5. Nusikalstama frakcija, savo nelegalias prekes gali atsiimti iki 22:00h.
6. Nusikalstama frakcija atsiimti savo nelegalias prekes turi prieš tą pačią firma, kuri jai darė kratą.
7. Neatsiėmus savo nelegalių prekių iki 22:00h, nusikalstama frkacija, teisėsaugos frakcijai turi susimokėti 500.000.
8. Atsiimti savo nelegalias prekes, nusikalstama frakcija gali bandyti 2 kartus per dieną.
9. Norint rengti kratą, nusikalstamos firmos darbuotojų turi būti bent 8 (5 ne esantys kalėjime), valdžios atstovas turi būti AFK neilgiau kaip 15 minučių.
10. Norint rengti kratą, teisėsaugos firmos darbuotojų turi būti bent 8 , valdžios atstovas turi būti AFK neilgiau kaip 15 minučių.
11. Teisėsaugai kratas galima vykdyti iki 19:00h.
12. Veiklų metu, teisėsaugai draudžiama naudoti darbo komandos, tazerį, dėti kliūtis.
13. Draudžiama daryti kratą prieš transporterius, jeigu teisėsaugos frakcijos darbuotojų yra septyniais daugiau negu transporterių.
14. Kratų vietos:

 • Fūristų naftos išsikrovimo punktas (prieš fūristus) NUOTRAUKA;
 • Dylerių ginklų konvojaus pasikrovimo punktas (prieš dylerius) NUOTRAUKA;
 • Transporterių detalių saugykla[biznis „transporterių bazė“] (prieš transporterius) NUOTRAUKA;

15. Nelegalių prekių saugykla, kurioje reikia atsiimti nelegalias prekes: NUOTRAUKA;

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius
Svečias
Ši tema yra užrakinta.

 • Aktyvių narių   0 nariai

  No registered users viewing this page.

×