Jump to content
Vilius_Venturas

Gun/Nark/Žolės analizė į naująjį kaimelių Pablo Escobarą!

Rekomenduoti pranešimai

084ba814a61c69150a8bc3210c486eb1482.png

Sveiki, sveikinuosi su antrąją analizę į LMG.LT serverio direktorių. Šiuo metu renkamas narkotikų kartelio lordas, pablo escobaras - dylerių firmos direktorius. Šiuose rinkimuose sulaukiau 8 anketų. Su kai kuriu asmeniu, kuris pateikė savo kandidatūrą teko nusivilti, buvo ir džiugių atradimų, bei gerų nuotaikos užtaisų. Daug maž visų kandidatų anketos buvo patrauklios, išsamios, stiprios, su testų ir situacijų klausimais visi kandidatai atsakė beveik vienodai. Šioje rinkimų analizėje, daugiau, mažiau aprašysiu visus pildžiusius kandidatus, įvertinsime pagrindinių kandidatų apklausą bei praktiką serveryje ir žinoma, atomazga - išrinksime naująjį kaimelių Pablo Escobarą.

 

- - - - R I N K I M Ų  A T R A D I M A S - - - -

Senas serverio žaidėjas, senasis nusikalstamų grupuočių veidas - Alexander_Bodrov. Vienintelis tavo minusas, kodėl nepatekai tarp pagrindinių kandidatų šiuose rinkimuose - naujas sugrįžimas, bei pareigos užimtos sename laikmetyje. Žaidimas, šiuo metu, tau skirtųsi kaip diena ir naktis, tačiau tavo anketa mane sužavėjo, didelė dalis dabartinių žaidėjų, naujoji LMG karta, galėtų perskaityti ir mokintis iš tavęs. Anketoje viskas aiškiai, trumpai ir svarbiausia - užtikrintai. Neleidai sau tuščiažodžiauti, leidai suprasti jog kaip vadovas, būtum brandus bei atsakingas. Jaučiasi ir tavo, kaip senojo žaidėjo savybės, bei požiūris į žaidimą, ko pasigestame iš naujosios žaidėjų kartos. Labai norėčiau tikėti jog ties šiais rinkimais nesustosi ir tavo anketą išvysiu dar ne vieną kartą. Sėkmės tau!

 

a904e22f9dfe598942058c5cbdc3a5ce911.png

 

- - - - R I N K I M Ų  N U S I V Y L I M A S - - - -

Budry, budry, budry, taip - kalbam apie tave. Vos pateikei savo kandidatūrą į dylerių direktorių, mačiau tave kaip pagrindinį kandidatą, kadangi pažįstu tave jau seniai, žinau tavo gebėjimus bei žaidimo supratimą, šios pareigos tau būtų leidę sužibėti bei įtvirtinti savo vardą LMG.LT serveryje. TAČIAU, pateikęs savo kandidatūrą, rinkimų eigoje sugebėjai gauti užblokavimą už tariamai naudojamą invisible. Jeigu atvirai, juokingas man tas banedas, tačiau gavau nurodymą iš aukščiau tavęs neanalizuoti, būtų mano valia - būtume tave išvydę tarp pagrindinių kandidatų, o gal net - tarp direktorių, tačiau yra kaip yra, nesustok, nečytink ( jeigu išvis čytinai ), siek savo tikslų ir po laiko sugrįžk į šią skiltį. Sėkmės tau!

 

- - - - P A G R. K A N D I D A T Ų  A N A L I Z A V I M A S - - - -

 

 

46559a767f4fe8803d704cdfe4738bae708.png

 

- - - - A N K E T A - - - -

Sveikas Domantai! Senas mano serverio bičiulis, per šį žmogų gavau savo pirmuosius pavaduotojus ir pirmąjį direktorių, deja, šiuose rinkimuose tas nieko nelemia. Pasižvalgius į tavo praeitį, galime matyti 6 direktorius ir net gi 13 pavaduotojų, pasiekimų bagažas didelis, tačiau ar tie pasiekimai paliko dėmių? Keletą tavo firmų turėjau temti aš:D, kituose pats pasirodei nepriekaištingai. Žinau ir pažįstu tave, esi iš tų, kurie kartais pildo paprikolu, kartais motyvacija veržiasi per kraštus - tačiau neilgam, o kartais sukaupi viska ką turi savo galvoj ir firmą iškeli į aukštumas. Tačiau, šioje analizėje sutelkime dėmesį vien tik į dylerių firmą. Šioje firmoje turėjai direktorių 2 kartus. Pirmasis kartas buvo nepriekaištingas, kaip direktorius buvai brandus, aktyvus, atsakingas, įdiegei šiek tiek naujovių, turėjai stiprią ir aktyvią komandą. Didelį dėmesį telkei būtent į nelegalių prekių pardavinėjimą, ko pas kitų direktorių galime pasigesti, vis gi dylerių pagrindinis tikslas platinti nelegalias prekes ir diegti jas į kaimelius. Antrasis tavo šansas dylerių direktoriaus poste buvo nevykęs. Išbuvai, bijau pameluot, turbūt apie vieną savaitę ir kiek pamenu palikai dėl laiko ir motyvacijos stokos. Na, bet gana apie praeitį, visi padarome klaidų, iš jų mokomės ir judame toliau. Šiuose rinkimuose pateikei gan patrauklią, tvarkingą ir išsamią anketą, lendam į jos turinį. Trečiame klausime atsakei jog nori tapti dylerių direktoriumi trečią kartą, jog ištaisytum klaidas praeitoje savo dylerių eroje. Puiku, jeigu tai ką rašai yra tiesa, kaip galimai būsimas direktorius leidi suprasti jog pripažįsti klaidas, supranti jas ir sugebi vadovaudamasis jomis mokytis iš jų ir jas taisytis, ko pas dabartinę LMG auditoriją galima pasigesti. Tam pačiam klausime rašei apie pagrindinį dylerių pašaukimą - nelegalių prekių platinimas, dar vienas didelis pliusas į tavo sąskaita. Šaunu jog palaikytum darnius ir glaudžius ryšius su kitomis nusikalstamomis grupuotėmis, vis gi kartu esate didesnė jėga kariaujant prieš teisėsaugos frakcijas. Šeštame klausime tiesiog skaitei mano mintis, rašei tai ką aš ir norėjau išvysti. Šiuo metu nelegali prekyba yra nusilpusi, šiam procesui galima prigalvoti labai daug idėjų, tačiau vadovai remiasi tik grobimais, o jeigu kažkam reikia nelegalių prekių: "e agridi, pajunk antra acc zoles pasiimsiu". Smagu jog naudosiesi įvairovės galimybėmis ir nesivelsi vien tik į grobimus. Vis gi, šiuo metu nusikalstamos grupuotės turi begalę veiklų, kurias gali atlikti prieš teisėsauga ar serverio žaidėjus. Atsakinėdamas į klausimą apie sunkiausią grobimą vietą, supratau jog kaip žaidėjas turi koordinacija serveryje, sugebėtum išnaudoti duotą darbo inventorių ir jį panaudoti tinkama linkme. Iš idėjų norėčiau pakomentuoti dvi, kurios man paliko didesnį, mažesnį įspūdį. Visų pirma, patiko tavo idėja su žolės pardavimu dideliais mastais - manau tai būtų pravartu tiek dyleriams, siekiant gauti didesnį pelną, tiek nusikalstamoms frakcijoms, siekiant gauti žolės. Patiko, jog nekursi rangų ar taškų sistemų, vis gi, šiuolaikinei LMG kartai tai nebenaudinga, nes tai varžo darbuotojus ir nebėra to tokio didelio įdomumo, nes žaidėjų skaičius smarkiai kritęs. Naudingumo sistema būtų patraukliausias variantas darbuotojams, jiems suteiktų tiek laisvės tiek galimybių tobulėti ir siekti tikslų firmoje. Didelis dėkui tau, jog pagyrei ginklų konvojų, tačiau ar tau tikrai pavyktų jį rengti kiekvieną dieną? Vienintelis iš kandidatų teste pasirinkai 30 neapmokytų darbuotojų, tačiau ar tau pavyktų juos puikiai paruošti? Ar juos apmokant iš jų neliktų tik 10? Situacijoje nieko įspūdingo neparašei, sakei jog nenusileisi ir vis tiek kovosi prieš nusikalstamas grupuotes. Aišku, daugiau nieko padaryti ir neįmanoma, tik svarbu nepalūžti. Anketa man patiko, išsamu, tvarkinga ir aišku. Leidai suprasti ko nori iš firmos, ko siektum savo pareigose. Buvo keletas nukrypimu, bei klaustukų, vis gi, kaip kariautum su fūristais arba kaip ir kokiais būdais rengtum ginklų konvojų, šiame klausime trūko išsamumo ir aiškumo.

 

- - - - P R A K T I K A - - - -

d1b6221374b941c2eb0f6b3c6f2c85f9987.png

Praktika vyko visą duotą laiką - 45 minutes, dalyvavo 10 darbuotojų iš 15 galimų. Nuo pat praktikos pradžios jautėsi drausmė, gal būt dėl to nes visi praktikos darbuotojai buvo pasirinkti iš policijos departamento. Pradžioje visi susėdome į tahoma darbinęs tr. priemones ir pajudėjome link ukininkų namo, kuriame Edvis padarė 8x8 apiplėšimą prieš FTB firmą. Viskas pavyko sklandžiai, gavome veiksmo iš FTB firmos, viską gražiai pristatėme į bazę. Būdami bazėje ir ruošdamiesi naujam veiksmui, gavome netikėtą spaudimą prie bazės vartų iš FTB darbuotojų, kandidatas pasinaudojęs darbo inventoriumi, sustatė darbines tr. priemones prie bazės vartų ir teisėsauga buvo greitai išvalyta. Vėliau pradėjome krautis ginklų konvojų. Ginklų konvojus pavyko sklandžiai, viską pristatėme ir iškrovėme bazėje, gale praktikos atlikome susišaudymą FTB bazėje. Praktika man tikrai patiko, viskas buvo sklandžiai ir aiškiai, jautėsi drausmė bet tuo pačiu ir gera nuotaika. Sugebėjai išnaudoti darbo inventorių ir jį panaudoti tinkama linkme.

Praktikos įvertinimai:

 • Drausmė - 5/5
 • Įdomumas - 4/5
 • Nuotaika - 4/5
 • Įgūdžių lavinimas - 1/5
 • Nelegali veikla - 5/5
 • Darbo inventoriaus panaudojimas - 5/5
 • Savo pačio idėjų panaudojimas ir įgyvendinimas - 3/5

 

b7842da1d062205c936050ab6fec9bfa153.png

 

Sveikas Emi! Mačiau tave tarp pagrindinių kandidatų, norėjau suteikti antrą šansą, tačiau aplinkybės susiklostė taip, jog gavai tuninginių firmos direktorių, todėl apie dylerių direktorių, mintis, bent jau kuriam laikui, teks pamiršti. Nebeanalizuojamas.

 

 

11d8aa6e03eee3dfd09602335b15af0d703.png

 

- - - - A N K E T A - - - -

Sveikas Raimi! Dar vienas senas mano bičiulis, kuris davė man dylerių pavaduotoją bei kartu su manimi atidarę CR225 gaują. Turi patirties bagažą, turi galvą, turi chebrą serveryje, esi pasižymėjas nusikalstamame gyvenime kaimeliuose. Bent ankščiau, labiausiai tave buvo galima pastebėti tuninginiuose arba gaujose, juose turbūt turėjai daugiausia įspūdžių ir įvykių. Yra ir nepasisekę, esi atidaręs ir laikęs puikių gaujų. Bet nenukrypstam nuo temos ir kalbam būtent apie firmas ir dylerius. 1 neutralios firmos pavaduotojas, 3 tuninginių pavaduotojai, 1 tuninginių direktorius ir toliau tyngiu rašyt, žodžiu, neblogai. Sustokim ties dylerių direktoriumi. Tuo metu serverio stadija tikrai nebuvo pati geriausia, tačiau su dyleriais sugebėjai neblogai ir aršiai pakrutinti serverį, vėliau prie valdžios kaip pavaduotojas prisijungiau ir aš, kartu darėm veiksmą, daužėm teisėsauga, tačiau gale jautėsi tavo motyvacijos paleidimas, atomazga - palikai direktorių ir perleidai man, tačiau ponas Gustis labai labai prieštaravo. Rinkimuose labai išsiplėtei 2 klausime, kam? Galėjai paprastai parašyt pasiekimus ir aktyvumą, apsunkini dabar čia mane:D Lendam į anketa giliau. Sakai, jog nori susigrąžinti reputaciją ir aktyvumą, reputacija okey, gale tavo praeitos eros didelio pasispardymo nebuvo, tačiau dabartinis tavo aktyvumas tai tragiškas, bet apie aktyvumus vėliau. Smagu jog ryšius palaikytum dviprasmiškai, žinoma bendra jėga kariauti geriau su teisėsauga, bet kaip vadovas, davei suprast jog yra galimybių jog kariautum su kitomis nusikalstamomis grupuotėmis. Tas gerai, vis gi ir taip įdomu žaisti, o šiuo metu karo tarp nusikalstamų grupuočių labai pasigendu, paskutinis pasispardymas tarp nusikalstamų grupuočių buvo tada, kai pas tave buvau dylerių pavaduotojas ir grobėm Razeri. Veiksmas, veiksmas gerai, tačiau pamiršti ir pagrindinį dylerių prioritetą - nelegalių prekių pardavinėjimą. Nori pasakyt jog tai dyleriams nebūdinga ir nereikalinga? Ne ne... Labai patiko jog paminėjai įvairovę, taip, jos tikrai trūksta iš visų valdžios atstovų, o dar ypač dyleriai - galimybių ir įvairovės pilna, reikia tik turėti galvą ir mokėti suktis. Patiko tavo aršumas prieš teisėsauga, kaip suprantu gavęs direktoriaus pareigas neleistum jiems ramiai žaisti, pastovus veiksmas - didelis pliusas tau. Gera pasirinkta vieta, manau tai sunkiausia. Turi supratimą kaip joje išgauti puikius rezultatus ir laimėti grobimą. Patiko tavo paminėjimas - ekologiškai naudoti žolę. Su idėjomis nieko blatno neparašei, jeigu jau prašau idėjų - tai rašyk normaliai, o ne išsipisinėk. Su ginklų konvojais atsakei panašei kaip ir tavo kandidatas, nesi dalyvavęs tačiau skamba nelobgai. Smagu jog pasitiki savimi ir nesukluptum vos gavęs spaudimą iš kitos frakcijos, ta pats galiu patvirtinti ir paliudyti, nes Superinį su jo kekše Toretuha daužėm nesveikai. Apibendrinus, anketa nebloga, tačiau ir neideali. Buvo nukrypimų, neaiškiai ar nepilnai neatsakytų klausimų. Tačiau tave gelbsti tavo aršumas ir didelis autoritetas nusikalstamame gyvenime.

 

- - - - P R A K T I K A - - - -

24b70365cbabf11c1b8c1a6da94fd93d661.png

Praktika vyko visą duota laiką - 45 minutes, iš viso dalyvavo 13 iš galimų 15 darbuotojų. Viskas prasidėjo bazėje, susėdome į tahoma darbines tr. ir nuvažiavome iki fūristų, tik nesuprantu ko, pastovėjome prie fūristų bazės, vėliau nuvažiavome iki FC duobės. Ten Marius padarė treniruotę, kaip supratau norėjo pagerinti darbuotojų GW šaudymo įgūdžius. Vėliau nuvažiavome iki dylerių ginklų konvojaus pasikrovimo ir pradėjome ginklų konvojų. Viskas pavyko sklandžiai ir konvojų sėkmingai pristatėme į bazę. Gale praktikos atlikome susišaudymą /vt 1 miestelyje ir riaušes kalėjime. Visą praktiką lydėjo drausmė, jautėsi jog Marius turi gerą autoritetą tarp serverio žaidėjų, tačiau nebuvo išnaudotos visos galimybės ir laikas, buvo atliktas vos vienas rimtesnis veiksmas - konvojus, vietomis jautėsi balaganas, toks jausmas jog pats nežinojai ką darai.

Praktikos įvertinimai:

 • Drausmė - 5/5
 • Įdomumas - 2/5
 • Nuotaika - 3/5
 • Įgūdžių lavinimas - 3/5
 • Nelegali veikla - 4/5
 • Darbo inventoriaus panaudojimas - 4/5
 • Savo pačio idėjų panaudojimas ir įgyvendinimas - 2/5

 

- - - - G A L U T I N I S  V E R D I K T A S - - - -

Kadangi Eimis gavo tuninginių direktorių kandidatai liko du - Marius ir Edvis. Aktyvumai abejų tragiški, tačiau pas tanką bent jau šis tas, pas Marių per savaitę tik 4h. Anketa vienareikšmiškai geresnė Edvio - aiškiau, be didelių nukrypimų, įdomios idėjos. Pas Marių ji šiek tiek banalesnė, buvo nukrypimu tačiau pas Marių matosi didesnė motyvacija. Pažiūrėjus į praktikas - Edvio praktika visa galva aukščiau už Mariaus. Matosi Edvio naujovių įdiegimas, vadovavimas, o pas Marių - balanganas, viskas bet kaip, bet kur. Vadovaudamasis šiais aspektais ir tikėdamas jog naujasis dylerių direktorius nebus kaip visi, naująjį kaimelių Pablo Escobarą skiriu - Edvis_Tanks.

 

Direktoriui neišbuvus pareigose minimalaus laikotarpio (30d.), pareigos bus perleidžiamos 2vt. laimėtojui.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius
Svečias
Ši tema yra užrakinta.

 • Aktyvių narių   0 nariai

  No registered users viewing this page.

×