Jump to content
Rokiz_Cliford

[ARCHYVAS] 31`st Jefferson Bloods

Rekomenduoti pranešimai

wGwsD.png

Q3qL9.png

2005 metais CIA (Central Intelligence Agency) likvidavo didžiausias iki tol veikusios Amerikos gaujos grupuote Jefferson Bloods gaują. Kuriai vadovavo Raymond Lee Washington. Jefferson Bloods gauja siautėjo Pietų Kalifornijoje. Puldinėjo,šaudė į nieko dėtus gyventojus taipogi platino nelegalias prekės vietiniams gyventojams. Iš nelegalių prekių buvo susiję - kvaišalai, žolė. Šios gaujos nariai buvo žinomi bene geriausiais kvaišalų turėtojais, jie turėjo sandeliuką kuriame buvo padedami ir paruoštos prekybai narkotinės medžiagos. Narkotinių medžiagų kainą siekia 30 milijonų JAV dolerių. 31`st Jefferson Bloods gauja kvaišalus pirkdavo iš žinomų bei patikimų tekėjų, o žolė, augindavosi bei paruošdavo prekybai patys. Didelė narkotikų bei žolės prekyba veikė Kalifornijoje. Policijai 31`st Jefferson Bloods gauja jau buvo gerai žinoma ir ne kartą pakliuvę į jų rankas, Adrian Mata, juos visados ištraukdavo sausus, todėl iki šiol nei vienas nėra nuteistas. 31`st Jefferson Bloods žolė, geriausiai visame Kalifornijos kvartale veikianti bei ,,apdaužanti'' žolytė. Visi išdavikai, ar kitaip sakant kurie mėgdavo prasitarti policijai apie organizuojamus susitikimus, nelegalių prekių pardavimus, jie buvo lengvai surasti - skambutis į policijos nuovadą saviems, laikas, data kada buvo skambinta, telefono numeris. Pagal telefono numerį gaujos nariai sugebėdavo atsekti, todėl su ,,ožiais'' dažniausiai buvo susidorojama.
aee6n.png

Jos lyderiai buvo įkalinti 30 metu už grotu.Tačiau laisveje liko dalys šios grupuotes likučiai (Francisco Quiroz,Adrian Mata,Joseph Rondon).Pradėjo kurti nauja gauja "31`st Jefferson Bloods".Kaip jau minėta, Adrian Mata naujajai gaujai ėmė vadovauti po to, kai buvo išgaudyta ir susodinta Norteños gaujos lyderiai.Adrian ambicijos buvo panašios į Raymondo – valdyti visos Kalifornijos prekybą kvaišalais.Adriano grupuotė daugiausia veikė Sakramente ir jo apylinkėse. Kiekvienas gaujos narys turėjo savo pareigas: vieni ieškojo narkotikų tiekėjų, kiti – klientų, treti platino mažesniais kiekiais – kiekvienas savo teritorijoje. Tiekėjų narkotinės medžiagos taip pat patenkindavo didesnių dozių mėgstančius žmonės t.y švirkštai, ,,ratai''. Kaip žinoma, tiekėjai visados atrasdavo kompromisą su 31`st Jefferson Bloods gaujos nariais, visada sutvardavo, nebuvo jokių nepatenkinamų minčių, ar ketinimų nebepardavinėti kvaišalų. 
O1cEd.png

Platinamų kvaišalų asortimentas buvo labai įvairus. Pardavėjai sugebėdavo patenkinti ir reikliausio kliento norus. Reikia heroino – prašom, pageidaujate „žolytės“ – jokių problemų, trokštate kokaino – tuoj bus. Teisėsaugos darbuotojai rengė pasalas, gaudydavo gaujos narius, bei pačius lyderius. Pavojingiausias pareigūnas buvo Leonard Kulta, šis bet ką padarytu, jog susodintu visą 31`st Jefferson Bloods gaują bei neleistu jiems plėsti savo rato toliau. Šis asmuo buvo korumpuotas, tačiau ne tai pusei, o savo, melagingais bei klastotais įrodymais bandantis apsidengti, bei susodinti Nortenos XIV gaujos narius, bei patį lyderį - Adrian Mata. Niekados nepavykdavo, visada atsirasdavo liūdininkų kurie tai neigdavo. Už liūdininkystė, Adrian Mata atsidėkodavo dosniai - 100 tūkstančių JAV dolerių, nes jais niekas netikėdavo, liūdininkais - visada. Tačiau vieną dieną besismaginantys ,,žolytė'' 31`st Jefferson Bloods gaujos nariai, buvo pranešti į policijos nuovadą, kaip teigia pranešime, jie grąsino nužudymais,  papjovimais ir kitais nebūtais dalykais. L.Kulta'i pavyko juos sugauti, jie buvo vieni iš Adrian Mata gaujos lyderio patikimesnių gaujinių, visada išleisdavo sukrauti į fūras kelias tonas narkotikų ir panašių dalykų.. Visus 3-is nuvežė į areštinę, prasidėjo ikiteisminis tyrimas. Jiems nustatyta 3 metų nelaisvė, už grąsinimus bei kraujyje rasto amfetamino.
tI4vV.png

Bet sugauti gaujos nariai kalėjimuose įvesdavo savas taisykles, darydavo ką tik nori, nebijodavo nei mirti. Mušėsi su kitos gaujos nariais, kalėjimo prižiūrėtojais. Labiausiai Jefferson Bloods nemėgstama grupuotė yra ,,Crips'', 31`st Jefferson Bloods gaujos narių nemažai sėdi kalėjime iš seniau, todėl jų yra ganėtinai daugiau nei ,,Sureños'' gaujos narių, todėl dažniausiai įvesdavo tokia taisyklė; vergauji arba būni užmuštas.
n4rp6.png

Gauja buvo nesustabdoma, bet visiems ateina savas laikas. Ši gauja grįžta su dideliu trenksmu, parodyti teisėsaugai, bei kitoms gaujoms kur jos vieta ir ko reikia iš tikro bijoti. Todėl prasitęsiam savo ribas į kaimelius, čia parodysim ką iš tiesų Nortes veikia gaujų gyvenime, bei jų pačius veiksmus, už kuriuos neatsakysim. Keletą metų „31`st Jefferson Bloods“ praktiškai veikė nebaudžiami, nors žudė priešininkus tiesiog gatvėje.Įbauginti nukentėjusieji ir liudininkai nedavė parodymų.Gaujos nariai darėsi vis arogantiškesni, išsiskyrė apranga, turėjo gražius namus, tapo žinomi miesto visuomenei, naktinių klubų publikai, iš kitų gaujų išsiskyrė romantiška aura. Apie penkerius metus Kalifornijos piliečiai kentė „31`st Jefferson Bloods“ terorą. Ilgainiui policija ėmėsi „31`st Jefferson Bloods“, be to, su jais galutinai suvesti sąskaitas nutarė ir konkuruojanti Crips grupuotė. Policija areštavo kelis gaujos aukšto rango nusikaltėlius po policininko, žinomo radijo laidų vedėjo ir kelių gangsterių žmogžudysčių. Įtakingi „31`st Jefferson Bloods“ gavo įvairias bausmes. Kiti gaujos nariai arba paliko Kaliforniją, arba buvo nužudyti saviškių ar priešininkų. 
NoRpg.png

Atėjo ta diena, kai gaujos lyderis Adrian Mata turėjo pasitraukti dėl labai svarbaus dalyko - tėvo mirties, jis negalėjo atsigauti kelis mėnesius, vis galvodavo apie savo tėvą. Todėl šis nusprendė, jog savo gyvenime niekados neprasidės su gaujomis, pradės uždarbiauti. Tėvo mirtis jam labai pakenkė, atrodė, jog jis buvo našlaitis, nes mama juo nesirūpindavo. Buvo užsilikusi kompensacija iš narkotinių medžiagų platinimo - 3 milijonai JAV dolerių, jis dalis pervedė savo buvusiems gaujos nariams. Tačiau ne piniguose laimė būdavo, bent jau tuo momentu. Pradėjo ieškotis darbo svetainėse. Susirado - autobusų vežiotojo darbą, darbas jam padėdavo nusiraminti, ir bent kažkiek atplūsti nuo vienišumo. Po gan trumpo laiko, nusprendė kažką pakeisti savo gyvenime, jis pakeitę - nuėjo į ką tik atsidariusią mafiją tuo tarpu, slėpdavo savo tapatybę, nes jai atskleidus būtų nemažai ketinimų susidoroti. Tačiau suprato, jog mafijos irgi ne jam. Po gana ilgo laiko subūręs vėl tą pačią ,,chebrą'' jis nusprendė vėl atkurti gaują pavadinimu 31`st Jefferson Bloods.

tRpFQ.png

NyVOl.jpg Adrian Mata (Rokiz_Cliford)
Adrian Mata (Rokiz_Cliford) - gimė 1986m. Amerikoje, Kalifornijos mieste. Adrian Mata gyveno globos namuose iki 16 metų iki tol žinomi jo tik mažo mąsto nusikaltimai; kaip vagystės, vogtų mašinų detalių pardavinėjimas. Vėliau susibūrė į dar didesnį draugų būry nei buvo prieš tai, Adrian Mata kas dieną vis žiaurėjo ir pagarsėjo kaip žiauraus mąsto nusikaltėlis kuriam galėjo pamaišyti tik policininkai, tačiau ir tai prasidėdavo policininkų klausimais, vėliau teismais, tačiau iš jų išeidavo visada ,,sausas'', buvo papirkinėjami teismo darbuotojai, kurie vykdydavo nuosprendžius. Adrian Mata įkūrė 31`st Jefferson Bloods gaują, kurioje buvo naujokai arba dideli nusikaltėliai kurie buvo pažengę ir žinojo kas yra gauja, o kurie buvo tik pradininkai ir žinojo ką gaujos veikia apskritai gyvenime. Įkūręs gaują, susilaukė daug prašymų iš žmonių, kurie norėjo patekti į gaujos gretas ir kartu veikti bei progresuoti su jais. Adrian Mata žinomas kaip gaujos galva, kuris dažniausiai spręsdavo didelės ir iškilusias problemas, kurios galėjo gaują tiesiog sunaikinti. Pažinojo visus policininkus, teisėjus ir panašaus dalyko dirbančius žmonės, todėl savo gaujinių subinės iš teismo ar policijos komisariato ištraukti buvo lengva.

Francisco Quiroz (Lucy_Suarez)
lYwZM.jpg
Francisco Quiroz (Lucy_Suarez) gimė 1987m. Šiaurės Amerikoje, Los Angelo mieste, tėvai išgyveno siaubą, neturėjo pinigų ant maisto, pragyveno ,,košmarą''. Tėvas buvo rastas negyvas mašinoje perdozavęs narkotikų, o motina vienišė ir sunkiai pragyvenanti. Tačiau pats mokėsi puikiai, todėl šis po tam tikro laiko įstojo į policijos akademiją, kuriame vykdavo praktikos lavint policininko sugebėjimus ir panašius dalykus.. Eidavo metai, o kiekvieną dieną policininko darbas tampa tikra ,,šikna''. Francisco Quiroz susituokęs su žmona susilaukė vaikų, gyveno name už kurį pasiėmė paskolą. Policininko darbas mažai apmokamas bei varganas, nes kiekviena diena su lyg tampa tau pavojingesnė nei paprastų civilių. Atėjo ta diena kai buvo pranešta į racija, jog pravažiuos stambio masto narkotiniai kroviniai, už jų suėmimą buvo atsakingas Francisco Quiroz, bei keli pašaliniai policininkai. Sustabdęs gaujos narius sužinojo, jog šie yra geriausia Kalifornijos gauja, pasivadinus 31`st Jefferson Bloods, kuri nepastoja jiems kelio. Francisco Quiroz buvo pasiūlyta prisijungti į jų gretas, šis sutiko ir pasirašė kontraktą, jog atstovaus 31`st Jefferson Bloods gaujai. Francisco Quiroz palikęs darbą, bei perėjas į gaujos gretas, sugebėjo ,,pasikelti'' ant pinigų, bei išlaikyti šeimą, žmoną bei vaikus apgaudinėdavo jog iki šiol dirba policininku ir gauna lengvatas už puikiai atlikta darbą. Francisco Quiroz vertino draugystę ir pasitikėjimą, atidavė visą save gaujų pasauliui. Jam buvo pasiūlyta tapti gaujos lyderių, šis sutiko, nes gaujos ir jų gyvenimas jam buvo tarsi širdies palaima. 

S6VtF.jpgJoseph Randon (Dzon_Hardison)
Joseph Rondon (Dzon_Hardison) JAV pilietis gimęs Niujorko mieste 1993 metais. Tėvas buvo verslininkas, motina ,,pamestinukė'' kuri dažniausiai ieškodavo kitų vyrų meilės. Joseph Rondon tėvas augino nuo pat mažens iki 17-iolikos metų, kol nepradėjo pats suktis gyvenime ir bandyti savyje taipogi užauginti verslininką. Joseph Rondon visko turėdavo, jam nieko netrūkdavo, tačiau ko jam labiausiai trūko ir buvo gaila - mamos, jis jos nebuvo matęs savo akyse, užaugino iki poros metukų ir paliko šeimą, išskridus į Turkijos šiltuosius kraštus. Tėvas susirado kitą mamą, kuri jam neatstojo jam kaip tikrosios mamos, jis jos nemylėjo. Joseph Rondon mokėsi universitete, po kurio laiko jį metė, ir bandė suktis gyvenime, kad galėtu pats pragyventi už savo uždirbtus pinigus. Praėjus keliems metams internete susibendravo su vienu iš 31`st Jefferson Bloods gaujos narių, kuris apsimėtė esąs jo bendraamžius draugas, tačiau tai buvo apgaulė prisivilioti jį ir atimti pinigus ar kitus brangius dalykus. Susitike Joseph Rondon pamatė, jog jis ne vienas, o su raudona atributika keli žmonės, praėjęs pro juos, nieko nepagalvojo, jog iš tų žmonių yra jo ,,bendraamžis'' pažįstamas. Priėjęs ir paklausęs vienas iš 31`st Jefferson Bloods gaujos, ar čia tikrai jisai ir įsodinę į mašiną išsivežė. Vėliau su bloods gaujos lyderių buvo sutartas kontraktas, kuriame privalėjo pasirašyti arba būtų buvęs nušautas, nes žinojo jų bazės lokacija, neturėjęs kito pasirinkimo Joseph Rondon pasirašė kontraktą, nutraukus ar kitaip kontraktą atsisakės, jis nedelsiant būtų buvęs ieškomas visuose šalyse ir būtų buvęs nušautas. Tačiau kontrakto nutraukimo nebuvo, jis pasirinko gaujos kelią. Joseph Rondon buvo atsidavęs gaujom. Po metų, jo pozicija pasikeitė iš paprasto gaujinio į lyderio poziciją kuris valdė 31`st Jefferson Bloods gaują.


QbGfP.png

hmXSg.png

3fgrH.png

aWTEB.png

5IpDa.png

YTSkn.png

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius
Svečias
Ši tema yra užrakinta.

  • Aktyvių narių   0 nariai

    No registered users viewing this page.

×