Jump to content

Rekomenduoti pranešimai

Kas naujo?

 • Įdėta nauja limituota grobimo vieta - Technikos parduotuvė (5x5) NUOTRAUKOS
 • Firmų valdžios atstovams uždrausta rinkti aukas per /d. Tokių skelbimų kaip "Norite paaukoti S.W.A.T. firmai? /direktoriam swat" nebegali būti. Firmų valdžios atstovai gali pas save turėti temose garbės temas, ten įrašyti žaidėjus, kurie yra paaukoję žaidime, tačiau viešai tą daryti žaidime yra neleidžiama;
 • Nuo šiol Teisėsauga gali per dieną padaryti 2 kratas. Kratos turi vykti prieš skirtingas firmas, t.y S.W.A.T. ar FTB Agentai per dieną gali vieną kartą daryti kratą prieš Dylerius ir vieną kartą prieš Gaujas, tuo tarpu Policija+Apsauga per dieną gali vieną kartą daryti kratą prieš Fūristus ir Transporterius;
 • Į susišaudymus ar okupacijas, kai kovoja dvi nusikalstamos grupuotės, gali kištis Teisėsauga, t.y kai Transporteriai okupuoja Fūristų pasikrovimą, numalšinti chaosą gali atvykti S.W.A.T. kartu su Policija+Apsauga. Vykti neprivaloma, tai Teisėsaugos pasirinkimas;
 • Įvesta taisyklė, jog kai pasibaigia galimas žolės pūtimas - atsijungti negalima, t.y jei Fūristai grobia Viešbutį ir ateina tinkamas metas pūsti žolę, Fūristų firmos darbuotojas ją gali pūsti tol, kol leidžia sistema, tačiau kai sistema to daryti nebeleidžia - atsijungti negalima. Už kiekvieną atsijungimą po žolės pūtimo gali būti rašomos pretenzijos;
 • Išimtos pretenzijos už okupacijas  ir susišaudymus, iššimtis - čytinimas ir serverio klaidų naudojimas, t.y jei Gauja okupuoja Bažnyčią, o vienas iš S.W.A.T. darbuotojų gauna užblokavimą už čytinimą - Teisėsaugos firma privalo sumokėti 1.000.000 Gaujai. 

Bandomieji laikotarpiai
Paskirti du bandomieji laikotarpiai (7d) - Neutralių firmų valdžios atstovams, t.y Mechanikų direktoriui @Rytiz_Kent ir Medikų direktoriui - @Deividas_Kol

Mechanikų direktorius, jei sėkmingai pasirodys bandomojo metu galės nusiimti turimą įspėjimą;
Medikų direktorius, jei sėkmingai pasirodys bandomojo metu, galės padaryti vieną papildomą atranką žaidime.

Valdžios atstovams bandomojo laikotarpiu reikia:

 • Fotografuoti savo dienos aktyvumą;
 • Fotografuoti visus veiksmus su firmos pelnu;
 • Fotografuoti visas vedamas veiklas, nuo pirmojo paskelbimo iki paskutinio.
Lukas_Hot ir Fūristai
Kaip žinia, Fūristų direktorius Lukas_Hot yra kažkur dingęs trečia para, o valdžios atstovų neaktyvumo nėra užpildęs. Jei situacija nepasikeis iki antradienio pabaigos - vakare turėsime naująjį direktorių.
 
Naujovės įsigalioja nuo 2020-04-06

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius

VgXHSS2.png

 • Išimta Teisėsaugos krata Policijos Dapartamento ofise. Ofisas išimtas dėl to, kadangi Nusikalstamai pusei yra per sunku išlaisvinti kratuojamą lyderį. Vos tik įbėgę į ofisą jie miršta, o po kelių įbėgimų visi sėdi kalėjime. Nuo šiol, kai Policija+Apsauga darys kratą prieš Fūristų ar Transporterių valdžios atstovus tik Policijos Departamento bazėje, antrame aukšte už LSPD automobilių. Kratuoti lyderį galima Policijos Dapartamento bazėje ir Apsaugos bazėje;
 • Išimta Transporterių bazės krata. Pridėta nauja kratos vieta. Bazę kratuoti per sunku, kadangi  į vietą kišasi pašaliniai, vieta per daug atvira. Nauja vieta:
  KRAxKa6.png

  bDGOJWu.png

  Vykti į šią vietą Transporteriai gali su /vt 4 ar /vt 3. Teleportuotis prie FTB Agentų bazės draudžiama;
 • Nuo šiol Teisėsauga gali kratuoti tą pačią firmą 2 kartus į dieną, jeigu per tą dieną Nusikalstama per dieną nepadarė nei vienos nelegalios veiklos prieš Teisėsaugą. Dviguba krata nusikelia į kitą dieną. Pavyzdžiui, jei Fūristai balandžio 17 nepadarė nei vieno grobimo, susišaudymo ar kitos nusikalstamos veiklos prieš Policija+Apsauga, tai balandžio 18 Policija+Apsauga gali du kartus daryti kratą prieš Fūristų firmą - vieną paprastą - bazę, kitą - lyderio kratą. Padarę dvi kratas prieš Fūristus balandžio 18 dieną, Policija+Apsauga dar turi kitą kratą prieš Transporterius (1 krata bazėje arba 1 krata su lyderiu). Jei balandžio 18 Fūristai ir Transporteriai nepadaro nelegalios veiklos prieš Policija+Apsauga, balandžio 19 dieną Policija+Apsauga iš viso turi 4 kratas - 2 prieš Fūristus, 2 prieš Transporterius. Taisyklė taip pat galioja ir su S.W.A.T. ar FTB Agentų firmomis

t5GKt2Y.png

 • Grobimų kiekis per valandą:
  1. Nusikalstamos grupuotės negali grobti dviejų Nusikalstamų ar Dalinai Nusikalstamų grupuočių tą pačią valandą. Pavyzdžiui, Dyleriai, užgrobę Fūristus 15:00, negali grobti Transporterių 15:30. Dyleriai tą pačią valandą gali grobti 15:00 Fūristus, o 15:30 Las Venturas Flying School prieš S.W.A.T. Dyleriai gali grobti Fūristų firmą 14:44, išlaikę grobimą šie 15:00 gali grobti Transporterius, kadangi tai nauja valanda. Išimtis - skiriasi grobiančioji pusė.
  2. Nusikalstamos grupuotės negali grobti dviejų Teisėsaugos frakcijų tą pačią valandą. Pavyzdžiui, Gauja, užgrobusi Motelį 22:00 prieš S.W.A.T. firmą, negali grobti Los Santos Atrakcionų 22:30 prieš S.W.A.T.. Gaujos tą pačią valandą gali grobti 22:00 Motelį, o 22:30 Transporterius. Gauja gali grobti Motelį prieš S.W.A.T.  21:44, išlaikę grobimą šie 22:00 gali grobti Los Santos atrakcionus 22:00, kadangi tai nauja valanda;
 • Įvestos taisyklės su Gaujų veiklų pasikeitimais, kai dalyvavuja Teisėsaugos ir kitos frakcijos. Daugiau informacijos:cWX4LUr.png

UfaD9Jy.png

Ką reikia padaryti valdžios atstovams, jog nusiimtų 1 įspėjimą? 

Policija+Apsauga:

 1. @Karka_Djd:
  Per 7 dienas būti praleidus žaidime bent 25 valandas be AFK (įrodymų turėti nereikia)
  II Atsigrobti bent 3 grobimus (turėti įrodymus)
  III Padaryti 3 sėkmingas kratas (turėti įrodymus)
  IV Padaryti bent 3 bendras veiklas kartu su S.W.A.T. būriu (turėti įrodymus)
  Numalšinti bent 5 nusikalstamas veiklas (okupacijos, riaušės, susišaudymai, DM darymai ir kt., turėti įrodymus)
 2. @Lukas_Hybridd (Gelyte_Inesyte):
  Per 7 dienas būti praleidus žaidime bent 20 valandų be AFK (įrodymų turėti nereikia)
  II Padaryti 5 izoliacijas (turėti įrodymus)
  III Padaryti 5 reidus (turėti įrodymus)
  IV Padaryti bent 3 apmokymus pasirinktoje grobiamoje vietoje (be kitų firmų, turėti įrodymus)

Dyleriai:

 1. @Zygis_Budrys:
  Per 7 dienas būti praleidus žaidime bent 20 valandų be AFK (įrodymų turėti nereikia)
  II Padaryti bent 4 ginklų konvojus (turėti įrodymus)
  III Sėkmingai išlaikyti FC Kalno, Motelio ir Pasienio grobimus (turėti įrodymus)
  IV Padaryti bent vienas riaušes kalėjime (turėti įrodymus)

Fūristai:

 1. @Ivan_Valeev:
  Per 7 dienas būti praleidus žaidime bent 25 valandas be AFK (įrodymų turėti nereikia)
  II Padaryti bent 6 nelegalias siuntas (turėti įrodymus)
  III Sėkmingai išlaikyti Stadiono, SF oro uosto tunelio ir  LS vyriausybės grobimus (turėti įrodymus)
  IV Padaryti bent 3 sandėlio apiplėšimus (turėti įrodymus)
  Padaryti bent vienas riaušes kalėjime (turėti įrodymus)
 2. @Obba_Maa:
  Per 7 dienas būti praleidus žaidime bent 20 valandų be AFK (įrodymų turėti nereikia)
  II Padaryti bent 2 treniruotes (turėti įrodymus)
  III Sudalyvauti bent viename GangWar ar BRAWL mūšyje prieš kitą firmą (turėti įrodymus)
  IV Sėkmingai išlaikyti limituotą grobimą (turėti įrodymus)

Transporteriai:

 1. @Greg_Slokittik:
  Per 7 dienas būti praleidus žaidime bent 25 valandas be AFK (įrodymų turėti nereikia)
  II Sudalyvauti bent 3 nelegaliose siuntose su Fūristais (turėti įrodymus)
  III Išlaikyti bent vieną žmogaus grobimą (turėti įrodymus)
  IV Išlaikyti bent vieną limituotą grobimą (turėti įrodymus)
  Padaryti bent vienas riaušes kalėjime (turėti įrodymus)
 2. @Neddy_None:
  Per 7 dienas būti praleidus žaidime bent 20 valandų be AFK (įrodymų turėti nereikia)
  II Padaryti bent 2 treniruotes (turėti įrodymus)
  III Padaryti bent 3 budėjimus miesteliuose (turėti įrodymus)
  IV Sudalyvauti bent viename GangWar ar BRAWL veiksme (turėti įrodymus)
  Sėkmingai išlaikyti bent vieną nelimituotą grobimą (turėti įrodymus)

Mechanikai:

 1. @Rytiz_Kent:
  Per 7 dienas būti praleidus žaidime bent 25 valandas be AFK (įrodymų turėti nereikia)
  II Padaryti bent 2 treniruotes kartu su kita firma (turėti įrodymus)
  III Padaryti bent 3 protestus (turėti įrodymus)
  IV Sudalyvauti bent viename ginklų konvojuje (turėti įrodymus)
  Padalinti bent 5.000.000 algoms ar premijoms per savaitę (turėti įrodymus)

Medikai:

 1. @Deividas_Kol:
  Per 7 dienas būti praleidus žaidime bent 25 valandas be AFK (įrodymų turėti nereikia)
  II Padaryti bent 4 treniruotes su kitomis firmomis (turėti įrodymus)
  III Padaryti bent 2 protestus (turėti įrodymus)
  IV Padalinti bent 5.000.000 algoms ar premijoms per savaitę (turėti įrodymus)
  Padaryti bent 5 budėjimus miesteliuose (turėti įrodymus)
  VI Kažkurią vieną dieną teikti nemokamas paslaugas visą parą (turėti įrodymus)
  VII Turėti įrodymus, kai kažkurioje veikloje išnaudojamas Medikų sraigtasparnis (turėti įrodymus kai vyksta veikla ir kai jis panaudojamas)

Įvykdžius reikalavimus - įspėjimas bus nuimtas.
Įrodymus daryti - nuo šio šeštadienio (balandžio 18) iki kito šeštadienio (balandžio 25).
Jei esate neaktyvus - užpildykite neaktyvumą.
Jei neutralios firmos (Mechanikų ir Medikų direktoriai) neįvykdys reikalavimų - jiems prisidės papildomas įspėjimas.

mqb9yMz.png

Kitą sekmadienį (balandžio 26) bus vykdomas visų firmų masinis renginys. Daugiau informacijos - jau greitai.

 • Renginio organizatoriai - Jimmy_Absolut ir Vytas_Maniakas
 • Pirmos vietos laimėtojai (konkreti firma) laimės 10.000.000 serverio valiutos

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius

PYWdWJF.png

Taigi, daug nepasakosiu, manau tiek jums, tiek man pačiam naujovė, kad gavau tokias pakankamai atsakingas pareigas. Nedelstam ir pradedam.

Minimalūs pokyčiai su firmomis.

 • Teisėsaugos ir nusikalstamų firmų direktoriai vis dar galės pasiskirti po 3 pavaduotojus.
 • Neutralios firmos nuo šiandien [2020/04/30] galės pasiskirti po 2 pavaduotojus savo firmoms. Kodėl? Mano ir Inferno manymu, turėti 3 pavaduotojus neutralioms firmoms yra tiesiog nereikalinga. Vis gi, ten žaidėjų skaičius tikrai nėra labai aukštas ir firmoms sočiai užteks turėti po 2 pavaduotojus.

Minimalūs pokyčiai su grobimų laikais.

 • Apsaugos rūsys - buvo galima grobti 15 minučių. Nuo šiandien [2020/04/30], šitą vietą bus galima grobti 20 minučių. 
 • Las Venturas Flying school - buvo galima grobti 15 minučių. Nuo šiandien [2020/04/30], šitą vietą bus galima grobti 20 minučių.
 • Motelis - buvo galima grobti 15 minučių. Nuo šiandien [2020/04/30], šitą vietą bus galima grobti 20 minučių.

6iDeBUn.png

Pakankamai dideli pokyčiai su grobimų vietomis bei kita informacija.

 • SF Oro uosto tunelis - pašalinamas iš grobiamųjų vietų.
 • Wang Cars - pašalinamas iš grobiamųjų vietų.
 • Pasienis - pašalinamas iš grobiamųjų vietų.
 • Vt1 tunelis - pašalinamas iš grobiamųjų vietų.
 • Los Santos vila - pašalinamas iš grobiamųjų vietų.
 • Botanikos sodas - pašalinamas iš grobiamųjų vietų.
 • Regitra - pašalinamas iš grobiamųjų vietų.
 • Picerija - pašalinamas iš grobiamųjų vietų.
 • Maxima - pašalinamas iš grobiamųjų vietų.
 • Technikos parduotuvė - pašalinamas iš grobiamųjų vietų.
 • Los Santos atsargų bazė bus pakeista į kitą vietą.
 • Los Santos vyriausybė bus pakeista į kitą vietą.
 • Atrakcionai pavadinimas pakeistas į LS tiltas, kaip buvo ankščiau.

IK9pyYO.png

Rytoj bus įkeltos naujos grobimų vietos.. Surašyti grobimų laikai, kiek kliūčių galima ir visa kita informacija apie naujas vietas. Pagal tai, kiek esu suplanavęs, kadangi išsiėmė labai daug grobimų vietų, turėtų atsirasti +10 naujų grobiamųjų vietų. Bus įdomu pažiūrėti, kokios taktikos bus vykdomos tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Taip pat, pažadu iš savo pusės, jog prieš darant kažkokius sprendimus su firmomis, stengsiuosi, kad prieš tai, būtų aptariama su kiekvienu direktoriui/pavaduotoju atskirai, arba, susirinkus bendrai masei. Bei žinoma, paslaptis, bet planuojama užšaldyti tam tikrą firmą/firmas ir atšaldyti tam tikrą firmą/firmas.. Bet čia laikas laikas parodys, nes nenorime visko išduoti tik per pirmas dienas.. Na, ir gal su fūristais kažkas naujo bus.. ? 

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius

e8R0vVO.png

Šiek tiek naujienų ponai ir ponios.
 

 INFORMACIJA APIE NDS SĄRAŠĄ

 • Visi asmenys, kurie buvo surašyti dar Jimmio laikais į NDS sąrašą šiai dienai išbraukti. (tiek valdžios blist'e, tiek paprastų žaidėjų)
 • Asmenys, kuriuos įrašiau jau aš, iš sąrašo pašalinti nebus.
 • Kolkas visos sumos ir sukurtos taisyklės išlieka tos pačios, visi išsipirkimai ir laikai, nesikeičia niekas. Galbūt laikui bėgant bus perdaryta.

INFORMACIJA APIE SERVERIO FIRMAS

 •  Nuo šiol paliekamos šios firmos į, kurias šiai dienai bus renkami direktoriai: SWAT // Policija //  Taksi // Medikai // Mechanikai // Radija (bandom, stebėsim kas gausis) //  Dyleriai // Fūristai //.
 • Šios firmos yra užšaldomos: Apsauga //  Transporteriai //.
 • Baikeriai ir Tuninginiai šiai dienai priklauso gaujų prižiūrėtojo rankoms.
 • FTB firmos likimas spręsis sukurtoje apklausoje. Nuspręsite Jūs serverio žaidėjai. Apklausą galite rasti čia (spausti ant žodžių) - apklausa dėl ftb firmos

INFORMACIJA APIE DIREKTORIŲ RINKIMŲ METODIKA

 • Nuo šiol direktorius rinksite Jūs mano mielieji serverio žaidėjai ir Jūsų nuomonė turės didžiausia įtaka rinkimuose. Ką turiu omenyje?. Šiai dienai planuojama direktorius rinkti tokiu principu: Registracija forume >>> kandidatų atsirinkimas pokalbiui >>> pokalbis ir įvairūs klausimai tiek iš mūsų tiek iš serverio žaidėjų pusės teamspeak 3 programoje gyvai >>> balsavimas forume ant direktorių prižiūrėtojų sienos paspaudžiant patinka mygtuką už norimą kandidatą. Laimėjęs kandidatas bus neginčytinai paskirtas direktoriumi. 
 • Reiškia taip, jog nuo šiol direktorių išsirinks patys serverio žaidėjai, nors balsuoti galės visi, bet dauguma nuspręs kas vertas, kieno kalba įtikino labiau.
 • Apie pačius rinkimus ir kada vyks gyvas pokalbis, visada būsite informuoti iš anksto.

 

Atrodo ką norėjau šiai dienai pridūriau jei ką ir pamiršau, tai išvysite naujame atnaujinime. Visa kita informacija ta prasme, kaip spręsis viskas su firmomis, tai prioritetas yra prie pilnai funkcionuojančių firmų, kurios turės direktorius, padirbėti individualiai su kiekviena ir pasistengti kažką duoti kiekvienam. Realiai kalbant tiesiai šviesiai, kiekvienai firmai skirti dėmesio. Žinoma visiems su laiku, visko per vieną dieną nepadarysi ir nepersiplėši darydamas. Geriau užtruksim ilgiau, bet padarysim tiksliai ir su mažiau problemų.  

Jeigu turite pasiūlymų visuomet galite išsakyti juos, taip pat ir daromas klaidas. Pasiūlymus galite rašyti į forumo asmeninę žinutę į juos pažadu, bus atsisžvelgta.

Direktorių priž.
Inferno Player

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius

TqBWj7q.png

Galingos naujienos nusikalstamai/teisėsaugai.

Naujos grobiamos vietos.

 • Pamirštas sandėlys
  hAefVLr.png
 • Masofkė
  sTc0HRz.png
 • Reddinson
  7Hr4luA.png
 • Mėlyni broliai
  du1zlKm.png
 • Juozo ferma
  t5OsQnX.png
 • LV Baseinas
  bGIDrbg.png
 • LS balti laiptai
  lMwh6k2.png
 • San Fierro sandėlys
  wD0qvtN.png
 • Du kaimynai (10x10)
  T7e6KPx.png
 • Ghost ship (10x10)
  PBMw42q.png

Visą informaciją apie grobiamas vietas rasite šitoje temoje.

Kita informacija.

Buvo pašalinta viena iš žaidėjų grobiamų zonų (LV garažas). Dabar yra likusios tik 3 vietos.
Apsaugos rūsys nuo šiandienos yra grobiamas 20 minučių.
Viena iš naujų vietų (perskaitysite ir suprasite kuri), turi grobdama prieš policija išlaikyti tą vietą 25 minutes. Kodėl? Swatams yra šiek tiek patogiau, kadangi jie randasi tikrai arčiau nei Policija, todėl tos 5 minutės realiai pridedamos tik dėl ilgesnio atvykimo laiko.
Buvo atnaujintos visos grobiamų vietų nuotraukos.

 

Direktorių prižiūrėtojas
Edward Harrell

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius

c4eQ625.png

FIRMŲ KAITA

FTB Agentų firma grįžta prie Policijos. Firmos šiai dienai yra sujungiamos ir vėl, pasižiūrėsim kas gausis su dabartiniu firmos vadovu, kaip seksis įsivažiuoti per abi firmas. Pasakau iškart, kad nekiltų klausimų daugeliui žaidėjui, jog FTB firmą šiai dienai valdys Policijos direktorius, pavaduotojai šios teisės neturės, jie visuomet liks Policijos firmoje.

Policija + FTB
2L2XMl0.png

 

POKYČIAI FIRMOSE
M E D I K A I

 • Dabartiniai karo medikai yra panaikinami.
 • Nuo šiol Medikai galės papildomai užsidirbti. Medikai turės savo veiklos šaltinį, neskaitant grobimų. Medikai norėdami pralobti pinigų galės vogti “medikamentus” iš Los Santos miesto ligoninių ir gabenti į “savo” sandėlius. Už sėkmingai įvykdytas tris vagystes (3x darant šį veiksmą) medikų firma įgis teisę firmoje turėti karo medikus. 
 • Rengiant šią veiklą reikalingas medikų transportas: ambulance ir landstalker (pradedant dalyvauti). Baigti galima su bet kuriuo automobiliu.-
 • 3 sėkmingos medikų vagystės  - vienas valdžios nurodymu išrinktas karo medikas.
 • Skelbimas turėtų atrodyti taip /d Medikai vagia medikamentus iš (CG/ASG) ligoninės iki 20.40. Antroji skelbimo dalis: /d Medikai išsikrauna medikamentus  iki 20:55.
 • Medikai šios veiklos metu gali gydyti save su darbo komandomis. Teisėsauga gydytis negali.
 • Apie šį veiksmą būtina pranešti per /d komandą. Medikamentų vagystė truktų iki 5min (krovimasis) tuomet medikai vykstą į savo sandėlius išsikrauti prekės (7min išsikrovimas) Visos kelionės laiko neskaičiuoju. 
 • Teisėsauga gali reaguoti nuo pat šio veiksmo pradžios (kai pradedama vogti).
 • VIP/ADMIN komandos yra draudžiamos abiejoms pusėms.
 • Teisėsaugai draudžiama naudoti savo darbo komandos,  (rakinti, šaudyti tazeriu). Naudoti šaunamuosius ginklus galima. Išskyrus snaiperį. Medikai taip pat gali naudoti šaunamuosius ginklus.
 • Įdomiausia tai, kad teisėsauga gali užpulti medikus, bet kurioje vietoje ir tai nebus pastovi vieta, nes kas kart medikų maršrutas į sandėlius gali būti naujas.
 • Teisėsauga pilnam išvalymui turės 3 rushus. Kitu atveju medikai sėkmingai galės pravežti medikamentus į savo sandėlį ir sėkmingai juos iškrauti niekeno netrukdomi. Išsikrovimui užtenka ir vienos mašinos ir vieno mediko (mažiausiai).
 • Jeigu teisėsaugai pavyksta pašalinti visus medikus šie turi 5min saugoti medikų transportą nuo pačių medikų ir po 5min jį pilnai sunaikinti. (foto kaip pradedate saugoti, foto kaip nebėra transp) Neatmetu galimybės, jog transp. gali būti sunaikintas šaudymosi metu, todėl tą vietą, kurioje teisėsauga užpuolė medikus, reikės saugoti 5min. 
 • Medikų mašinoje gali sedėti po vieną Mechaniką.
 • Teisėsaugai nepavykus sutrukdyti vagystės, šie praras vieną valdžios atstovų kratą per dieną.
 • Šią vagystę medikai per dieną gali daryti 2x. Laikas galioja grobimo principu.

Medikų medikamentų pasikrovimo vietos
sg32O8k.png
County General ligoninė

7aumJAI.png 
All Saints General ligoninė

Medikų medikamentų išsikrovimo vietos
F39jsNJ.png 

Labaratorija                                                        Anti bacteria sandėliai
 

Turite pasiūlymų? Rašykite nedvejodami! Sekite mūsų naujienas.
Šios naujienos įsigalioja nuo 2020.05.06
Dėkoju kas prisidėjo prie šios idėjos siūlymo.

Direktorių priž.
Inferno Player

Redaguota nario Inferno_Player
pridėjau, kiekvienoj car gali sedėt mechai

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius

TqBWj7q.png

Per kelias dienas su kolega ir serverio direktoriais nusprendėm truputį pakeisti ne tik neutralių firmų veiksmus, bet ir bandyti ,, atgaivinti " fūristų firmą. Vakar, kolega paskelbė informacija, jog Medikai gavo papildomą ,, veiklą " ir Policija buvo prijungta prie FTB. Pasitvirtins ar ne - laikas parodys.. O dabar negaištam, ir šokam prie mano naujienų!

oMI340t.png
Nuo 2020/05/07 dienos, Fūristai oficialiai vėl tampa nusikalstama firma ir visokie ,, dalinai nusikalstamos firmos " dalykai - panaikinti. Fūristai vėl galės grobti, daryti masiškus veiksmus serveryje ir bandyti dominuoti, kaip visada ir būdavo. Labai tikimės, jog šis atnaujinimas pasitvirtins ir firma vėl įgaus lyderio pozicija. 

U5u4xlI.png


Taip pat, žinant, jog mechanikams veiklos serveryje tikrai trūksta, nusprendėme pagyvinti ir jų firmą bei duoti veiksmo mechanikams.

PjCl2Hh.png
 

 • Nuo šiol mechanikai galės vogti žaidėjų transp. Priemones ir padedant fūristams jas išrinkinėti dalimis. 
 • Teisėsaugos tikslas - sutrukdyti. Reaguoti bus galima nuo pranešimo pradžios.
 • Vagystės principas: Mechanikai savo transp. Pagalbos dėka (towtruck) pavogia žaidėjo automobilį ir jį velkasi į savo sandėlį/garažą išrinkti dalimis. Apie šią veiklą turi būtina pranešta per /d. 
 • Išrinkimui mechanikai turi 15min
 • Mechanikams gali padėti fūristų firma.
 • Šioje veikloje būtini dalyviai: du mechanikai su savo darbinėmis ir serverio žaidėju automobiliais ir du fūristai su priekabomis, kadangi vyks imitacija. (transp. Dalių išgabenimas)
 • Šioje veikloje gali dalyvauti neribotas kiekis mechanikų ir 2 fūristai, kurie vairuos savo transp. Priemones su priekabomis, 7 paprasti fūristai, kurie saugos visą šitą reikalą ir vienas valdžios atstovas. 
 • Tiek mechanikai/fūristai, tiek teisėsauga gali naudoti šaunamuosius ginklus (išskyrus snaiperį). Teisėsauga rakinti/įtarti/naudoti tazerį negali.
 • Fūristams draudžiama pūsti žolę šios veiklos metu, mechanikai to daryti taip pat negali. Taip skirti medikai. Jų šioje veikloje gali būti taip pat 3 ir 1 karo medikas. Teisėsaugai gali padėti taip pat, 3 medikai ir 1 karo medikas. 
 • Šią veiklą galima daryti tik prieš vieną teisėsaugos sritį
 • Teisėsaugos rushai šioje veikloje nėra limituojami.
 • Mechanikams ir fūristams sėkmingai išlaikius šie prisiteis iš teisėsaugos 400k. 250k - mechams, 150k - fūroms.
 • Teisėsaugai sutvarkius visus reikalus - šie iš šios vagystės prisiteis - 500k.
 • Visas veiklos principas vyksta kaip grobimo.
 • Šią veiklą mechanikai gali daryti tik 2x per dieną.
 • Šie pokyčiai įsigalios nuo 2020/05/07 dienos.

Transporto priemonės, kurias galės grobti.
pfIFlR3.png
Vietos, kuriose turės laikyti transporto priemones

s4VeqdW.png

Three cousins vieta.

SWK4A9g.png

Near highway vieta.

 

 

Direktorių prižiūrėtojas
Edward Harrell

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius

TqBWj7q.png

Po šiandienos susirinkimo su direktoriais, nusprendėm, kad reikia įvesti truputį naujovių, pakoreguoti tai, kas jau buvo padaryta, bet čia žinoma tik smulkmenos, kurios gali būti reikšmingos labai stipriai vienai ar kitai firmai. Taigi, negaištam ir pradedaaam!

BThncwq.png

Nauja taisyklė Medikams. Nuo rytojaus t.y 2020.05.10, jie, veždami medikamentus, galės per dieną ,, grobti "  1x rudą ligoninę (County General) ir 2x baltas (All Saints General) ligonines. Prieš tai, buvo galima tai daryti pasirinktinai, tačiau trūksta balanso ir norime, kad būtų ne vieni vartai, todėl šiek tiek ,, pasunkinsime " tai Medikams. Ar bus sunkiau? Pamatysime ateityje!

Kol nepabėgant nuo temos, nuo 2020.05.10 teisėsauga turės 5 rushus prieš ,, Medikamentų " pasikrovimą. Iki šiandien, buvo 3, nuo rytojaus, bus 5. Labai tikimės, kad teisėsaugai tai pasitvirtins ir leis vėl grįžti į savas vėžias.

xP08vFT.png

Taip pat, bendru sprendimu su direktoriais, supratome, kad laikas pašalinti kelias grobimų vietas ir pakeisti į kitas..
Taigi Mėlyni broliai grobimo vieta - pašalinta. Ją pakeis kita grobimo vieta.
Prie to pačio, limituotas grobimas (10x10) Ghost ship - taip pat pašalintas. Supratome, kad per daug sudėtinga ir jis nenaudojamas.
Mechanikams, kurie turėjo 2 vietas į kurias gali vežti pagrobtas transporto priemones, nusprendėme, kad vieną iš vietų reikia pakeisti.. Ir, Three cousins vieta - pašalinama. Ją pakeis kita grobimo vieta.
Kas dar negavo informacijos dėl NDS sąrašo, tai žaidėjai kurie yra patekę už neišdirbimą į NDS sąrašą, norėdami išsipirkti, turės sumokėti 400k
Medikuose gali būti vienas Karo medikas iš valdžios atstovų.

 

Nauja grobimo vieta, kuri pakeis ,, Mėlyni broliai " grobimo vietą. Grobti bus galima visą hoodą, kuris pavaizduotas t.y 6 namus. Kaip jūs tai padarysite, tik jūs patys žinote.

One road hood

LfYTSFP.png

Nauja mechanikų ,, grobimų " vieta kuri pakeis ,, Three cousins " vietą.

Dead hangars

gXzIqhM.png

 

 

 

Direktorių prižiūrėtojas
Edward Harrell

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius

QHI8EFI.png 

Laba, ilgainiui trukus šiandien prisėdau ir pagaliau padariau ką norėjau, mažiau daugiau teisėsaugai. Aišku tai nėra viskas visam, bet šiai dienai yra taip kaip turim. Koreguoti ir viską delioti kaip priklauso turim en laiko, tai ir stengsimės rasti kiekvienai firmai, aukso viduriuką, visuomet ieškosime kompromiso. Pagrinde atnaujinimas buvo sietas teisėsaugos frakcijoms.

Mini pranešimas: PD ir FTB firmos direktorius gali, bet neprivalo turėti pagalbininką iš pavaduotojų FTB Agentų firmoje. Vadinasi pilnai išsirinkus tris pavaduotojus savo firmoje, du privalo likti Policijos firmoje, o pats direktorius valdo FTB firmą ir joje gali turėti vieną pavaduotoją, kaip pagalbą esant reikalui. Žinoma jis to daryti neprivalo ir skirti trečiojo pavaduotojo jo niekas negali priversti, bet tai padaryti jis galės.

Kratų principo keitimas

 • Pašalintos valdžios atstovų kratos.
 • Nuo šiol kiekviena teisėsaugos frakcija turi po dvi kratas per dieną.
 • Šiai dienai SWAT ir PD/FTB kratas gali daryti tik prieš Fūristus ir Dylerius.
 • Tą pačią firmą pvz (Dylerius) SWAT ir PD/FTB gali kratuoti tik vieną kartą per dieną.
 • Dviguba krata nusikelia į kitą dieną - šio punkto nebėra, nuo šiol niekas nebesikelios, nes kratas teisėsaugos frakcijos galės daryti betkada.
 • Medikams įvykdžius dvi sėkmingas vagystes, su teisėsaugos atsakymo atrėmimu šie atima vieną teisėsaugos kratą (tai firmai prieš, kurią vyko vagystė). Žinoma, gali būti ir taip, jog teisėsauga nespės arba savo noru per duotą laiką nemėgins atsikovoti jūsų laimėjimo, jūs automatiškai gausite pergalę ir už ją laimikį - karo mediką.

Patikros teisėsaugai

 • Šiai dienai teisėsauga t.y SWAT ir 5 FTB Agentai gali vykdyti patikras prieš Dylerių firmą.
 • Patikros principas: SWAT firma vyksta į Dylerių bazę (FTB Agentai dalyvauti neprivalo, bet gali). Atvykus ši kliūčių pagalba ar sraigtasparnio patenka į jūsų bazę ir ten paskelbia per /d Dylerių bazėje vyksta patikra by SWAT, jeigu dalyvauja FTB, pridedate ir juos. Šių firmų uždavinys vykdant patikrą aptikti tris Dylerius turinčius narkotinių medžiagų, jei teisėsaugai tai pavyksta padaryti ši iš Dylerių firmos gauna 150.000 serverio valiutos, jei patikra pasitaiko nesėkminga - Dyleriams jie susimoka 100.000 kompensacija. 
 • Patikra trunka 10min ir tik Dylerių bazėje.
 • Dyleriams šios veiklos metu draudžiama bėgti, draudžiama naudoti VIP/Admin komandas, draudžiama naudoti šaunamuosius ginklus. Už šiuos pažeidimus teisėsauga turi pilną teisę jums dėti įtarimą, bet prieš tai žinoma, kaip ir visados turi turėti įrodymus.
 • Patikrą teisėsauga gali vykdyti tik vieną kartą per dieną.
 • Narkotikai po patikros turi būti konfiskuoti.

Teisėsaugos atsakymas į Medikų firmos vagystes

 • Nuo šiol teisėsauga galės atsakyti į medikamentų vagystes savo veiksmais. Reiškia bus taip. Medikams pavykus sėkmingai išsikrauti medikamentus, teisėsauga per 3 min po paskelbimo, jog medikų firma sėkmingai išsikrovė medikamentus, vyksta į išsikrovimo vietą ir ten skelbia, jog konfiskuoja medikų medikamentus. 
 • Konfiskavimui duotas laikas - 15 minučių.
 • Konfiskavimas vyksta tokiu pačiu principu kaip ir medikamentų išsikrovimas (toje pačioje vietoje, kur medikai išsikrovė savo tarą)
 • Jeigu nutinka taip, kad teisėsaugai nepavyksta sėkmingai konfiskuoti medikamentų per tas 15min, medikų firma pasilieka laimėjimą - karo mediką
 • Mažiausiai toje vietoje turi būti 3 medikai norint laikyti perrimtą pusę į savas rankas ir nei vieno SWAT arba kitu atveju, turi būti 3 SWAT nariai ir nei vieno mediko. Medikams perrimus konfiskavimą į savas rankas šie skelbia, jog medikamentai jų rankose ir ginti savo teritoriją turi 5 min po pirmojo paskelbimo. Teisėsauga grįžti gali ir jei ši veikla užsiskaitys tik tuo atveju, jei jie šią veiklą sėkmingai įvykdys iki savo nustatyto laikotarpio. 
 • Draudžiama lipti ant stogų, ant kitų pastatų, būti ne veiksmo teritorijoje, ant lempų tiek teisėsaugai, tiek medikams.
 • Jeigu teisėsauga laimi, jūs prarandate teisę į karo mediką.
 • Nuo šiol už sėkmingai įvykdytą vagystę jūs iškart įgyjate teisę į karo mediką. (reiškia per dieną galite įgyti 3 karo medikus, o teisėsauga tam gali sutrukdyti).

Visa tai įsigalios nuo 05/13 dienos.

Radote klaidų ar turite pastebėjimų? Rašykite nedvejodami.
Turite pasiūlymą? Susisiekite su mumis (direktorių priž) asmenine forume žinute.

Direktorių priž.
Inferno Player

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius

TqBWj7q.png

Sveiki, per keletą dienų atsirado labai daug naujų dalykų mūsų serveryje. Vieni paliko, kiti gavo pareigas. Taip pat, gan stiprūs pakeitimai serveryje ir dar įvairios informacijos.. Pradedam!

Naujienos

 • Sinaloa Cartel (taksi direktorius) gavo vieną įspėjimą už savo pavaduotojo padarytus veiksmus
 • Minde Saker (buvęs taksi pavaduotojas) paliko pareigas ir gavo valdžios NDS neribotam laikotarpiui už kenkimą serveriui.
 • Bendrai nusprendėme su direktoriais, jog vis gi reikia padaryti, kad neutralios firmos vėl galėtų turėti po 3 pavaduotojus.
 • Atsiras nauja vieta vežti medikamentus patiems medikams.
 • Mechanikai, darant mašinų vagystes, kol kas, gali pasiimti dylerius (kol dar nėra fūristų) ir pūsti žolę gali tik dyleriai (kai išrinksim, bus fūristai). Mechanikai pūsti žolės negali.
 • Nuo šiandien, vietoj All Saints General ligoninės, ją pakeis nauja, Las venturas miesto ligoninė (Las Venturas Hospital). Ten medikai pasikraus medikamentus, o juos išsikrauti turės Aurora vietoje kuri randasi už Las Venturas miesto ribų.

PhPuJNB.png

Grobimas.

 • Per didelis kiekis kliūčių, suma už vieną kliūtį, buvo - 30.000, dabar yra - 20.000
 • Per didelis kiekis darbuotojų limituotame grobime, buvo - 100.000 už vieną žaidėją, dabar yra - 50.000
 • Per anksti pradėta pūsti žolė, buvo - 30.000 už vieną žaidėją, dabar yra - 20.000
 • Už snaiperio naudojimą ten, kur jis yra neleistinas, buvo - 50.000 už vieną žaidėją, dabar yra 30.000

Šturmas.

 • Pašalinis šturme, buvo - 50.000 už vieną žaidėją, dabar yra - 60.000

Krata.

 • Neatidaryti bazės vartai, kai yra kratuojamas vienas valdžios narys, buvo - 50.000, dabar yra - 70.000
 • Pašalinis kratoje, buvo - 50.000 už vieną žaidėją, dabar yra - 60.000

AKwqEw9.png

Vietos, kurios pašalinamos arba bus keičiamos į kitas vietas

 • Du kaimynai (limituota, 10x10) nuo 2020.05.14 bus nebe limituota vieta. Tai, kaip ir nauja grobimo vieta, kuri dings iš limituotų grobimo vietų.
 • Stadionas bus pašalintas iš grobiamų vietų. Bendrai nusprendėm su direktoriais, kad ji tiesiog nėra reikalinga.
 • Anti Bacteria išsikrovimo sandėlys vežant medikamentus yra pašalinamas, ir atsiras kita vieta, kuri jį pakeis.
 • All Saints General ligoninė yra pašalinama iš medikamentų pasikrovimo vietos.

 

Las Venturas Hospital

caiiwjm.png

Aurora 

gu6RzfE.png

Aurora vietoje, ant stogų galės būti tik 5 medikai. Jeigu bus daugiau, galėsite juos killinti su komandomis.
Medikai gali būti tik aplink pastatą (kaip ir rašiau, ant stogo, tik 5 medikai).
Medikai gali būti ir aikštelėje (tik pačioje aikštelėje, ne ant aikštelės įvažiavimo)
Medikams griežtai draudžiama blokuoti įvažiavimus (pvz, ant tilto, užstatant darbines transporto priemones ar kitaip), jeigu bus įrodymai, jog yra draudžiama įvažiuoti, medikamentų iškrovimas automatiškai privalo būti atšaukiamas ir bus nepasisekęs.
Teisėsaugai bei medikams, griežtai draudžiama naudoti snaiperius. Pamačius, jog šaudoma su snaiperiu, privaloma juos killinti su komandomis.

 

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius

QHI8EFI.png

Laba, keletas mini pakoregavimų. Viskas buvo nutarta bendrai surinkus visą firmų valdžią tiek direktorius, tiek pavaduotojus.


Svarbu visiems serverio žaidėjams ir žinoma aktualu teisėsaugai

 • Nuo šiol teisėsauga gali bausti serverio žaidėjus už miestelio ribų. Praktiškai galima įtarimą dėti už viską, išskyrus šiuos /ita:
 1. NON-RP
 2. Įžeidinėjimai/Keiksmai viešoje vietoje
 3. Vieša ginklų demonstracija
 4. Žvejojimas be žvejybos paso
 5. Neleistinos lenktynės
 • Už visus likusius /ita teisėsauga jus galės bausti už miestelio ribų žinoma, kaip ir visada tam reikalingi įrodymai.

Medikų medikamentų koregavimas

 • Nuo šiol oficialiai medikai gali vykdyti tik vieną medikamentų vagystę per dieną, pasirinktinai prieš šias firmas - PD/FTB arba SWAT.
 • Už šią veiklą medikai įgis teisę nebe į karo medikus, o gaus piniginę sumą - 200.000, jeigu laimės, jeigu praloš - kompensacija teisėsaugai išlieka tokia pati.
 • Maksimaliai šioje veikloje gali dalyvauti - 4 karo medikai.
 • Karo medikų privalumas - jie gali pūsti žolę tik po 5min, kaip prasideda veikla. Apskritai visa medikų firma šioje veikloje gali naudoti šaunamuosius ginklus (išskyrus: snaiperį).
 • Visa veikla vyksta pagal grobimo taisykles, visas vagystės principas išlieka toks pat kaip ir buvo iki šiol t.y (vagystės pasikrovimo vietos, išsikrovimo). 
 • Teisėsaugos rushų skaičius nesikeičia.
 • Teisėsauga atsakymų į šią veiklą nebeturės.

Šiandien bus paskelbta registracija į Mechanikų firmos direktoriaus kėdę, taip pat jau atrakinta registracija į Dylerių direktorių.

Informacija firmų valdžiai

 1. Nuo šios dienos visi būsite baudžiami tolygiai,  žinoma pagal situaciją ir t.t, bet jokios išimtys nebus taikomos.
 2. Tokie dalykai kaip priimti asmenys iš NDS į firmą jums atseikės - vieną įspėjimą neginčytinai.
 3. Bereikšmis /d jums atneš - vieną įspėjimą. Aišku čia, gali būti taikomos išimtys, kaip keybind'o klaida ir t.t.
 4. Kiekviena firma per dieną maksimaliai gali išdalinti po 150k  vienam darbuotojui. Radus didesnes sumas, valdžiai grės - įspėjimas. Visų šių pinigų suma bus sumuojama per /dmenu, pelno logus. Savaitinis maksimalus uždarbis kiekvienoje firmoje - 1.050mln (MAX).


Radote klaidų ar turite pastebėjimų? Rašykite nedvejodami.
Turite pasiūlymą? Susisiekite su mumis (
direktorių priž) asmenine forume žinute.

Direktorių priž.
Inferno
Player

Redaguota nario Inferno_Player

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius
Svečias
Ši tema yra užrakinta.

 • Aktyvių narių   0 nariai

  No registered users viewing this page.

×