Jump to content
Jimmy_Absolut

Bendroji darbų su pakvietimu informacija, grobimo procesas.

Rekomenduoti pranešimai

aKmVpg0.png

Lietuvos Miestelių Vyriausybę sudaro:

 • Darbų su pakvietimais direktoriai, pavaduotojai, firmų prižiūrėtojai;
 • Užšaldytų firmų prižiūrėtojai;
 • Laikini direktoriai ar pavaduotojai, kurie yra atsakingi už firmą;
 • Direktorių Prižiūrėtojas ir jo komanda.

Direktorius - tam tikros firmos aukščiausio rango asmuo, turintis absoliučią valdžią rankose, valdantis visą firmą, pavaduotojus, prižiūrėtojus ir paprastus darbuotojus.
Pavaduotojas - direktoriaus pagalbininkas, turintis tam tikrų privilegijų ir galintis valdyti firmą.
Prižiūrėtojas - valdžios atstovų pagalbininkas, prižiūrintis tvarką firmoje.
Laikinas direktorius - patikimas ir geros reputacijos serverio žaidėjas, laikinai prižiūrintis firmą, kurioje laikinai nėra darbuotojų. Laikinas direktorius gali priimti arba išmesti iš firmos žaidėjus.
Laikinas pavaduotojas - patikimas žaidėjas, kuris gali išmesti iš firmos užsilikusius darbuotojus. Laikinais pavaduotojais paskiriami žaidėjai, kurie kandidatuoja į direktoriaus postą.

DIREKTORIŲ RINKIMAI

1. Direktoriai dažniausiai yra renkami Direktorių Prižiūrėtojo, tačiau jį išrinkti ir Serverio Prižiūrėtoju Vadovas ar Pagr. Administracija;
2. Direktorius gali būti išrinktas šiais būdais:

 • Laimėti rinkimus, kurie vyksta Forumo anketos pagalba (su kitais sekančiais etapais);
 • Būti išrinktam Direktorių Prižiūrėtojo, kai direktorius palieka savo postą, tačiau jo neperleidžia;
 • Būti išrinktam, kai buvęs direktorius perleidžia pareigas;
 • Būti išrinktam, kai buvęs direktorius neišbūna poste numatyto termino po rinkimų, o asmuo yra užėmęs prizinę vietą;
 • Susikeisti direktoriais su kitos firmos direktoriumi arba perkelti jį kitos firmos direktoriaus kėdę, kai ji yra laisva.

3. Direktoriu gali tapti bet koks asmuo, kuris turi teigiamą ar neutralią reputaciją serveryje bei atitinka visus Direktorių Prižiūrėtojo reikalavimus;
4. Kiekvienas direktorius prieš paskyrimą yra apklausiamas Direktorių Prižiūrėtojo;
5. Dalyvaujant tam tikrose rinkimuose kandidatas į direktoriaus postą privalo laikytis visų bendrųjų taisyklių bei būti aktyvus tiek forume, tiek serveryje. Rinkimų metu žaidėjo reputacija turi išlikti gera arba neutrali;
6. Po rinkimų Direktorių Prižiūrėtojas gali naujajam direktoriui pasiūlyti pavaduotoją, tai dažniausiai būna asmuo, kuris taip pat gerai pasirodė rinkimuose, tačiau jam nepasisekė. Naujasis direktorius turi į tai atsižvelgti, tačiau pasiūlymo gali ir nepriimti;
7. Rinkimų metu kandidatams yra draudžiama skelbtis, kad šie yra kandidatai (apie tai praneša Direktorių Prižiūrėtojas), prašyti forumo reputacijos taškų ant anketos;
8. Kandidatams yra draudžiama kopijuoti kitų anketas, buvusių direktorių idėjas, pasisavinti grafikos darbus, keiktis atrankos anketoje;
9. Po rinkimų naujasis direktorius negali dingti kaip į vandenį, jis turi tesėti pažadus ir vadovauti naujai firmai.

PAVADUOTUOJŲ RINKIMAI 

1. Firmos pavaduotoją gali išrinkti tik direktorius, tačiau jam naują asmenį į pareigas gali pasiūlyti tiek Direktorių Prižiūrėtojas, tiek kiti žaidėjai;
2. Direktorius pavaduotoją išrenka šiais būdais:

 • Savo nuožiūra atsirinkdamas asmenį, kuris gali nedirbti jo vadovaujamoje firmoje;
 • Paskirti naują pavaduotoją, kai šis laimi forumo rinkimus į pavaduotojo postą.

3. Pavaduotojas, palikus direktoriui, gali pretenduoti į tos firmos direktoriaus postą;
4. Kiekvienas pavaduotojas prieš paskiriant turi būti apklaustas Direktorių Prižiūrėtojo.

VALDŽIOS ATSTOVŲ PAREIGYBĖS

1. Kiekvienas firmos valdžios atstovas privalo būti aktyvus tiek serveryje, tiek forume (prižiūrėti temas), tiek TeamSpeak programoje (prižiūrėti kanalus). Šie privalo rūpintis firma ir jos neapleisti, nepamiršti savo darbuotojų ir siekti geriausio vardant savo firmos;
2. Direktorius savo poste privalo išbūti bent 30 kalendorinių dienų, jei to nepadaro - įtraukiamas į NDS;
3. Pavaduotojas savo poste privalo išbūti bent 14 kalendorinių dienų, jei to nepadaro - įtraukiamas į NDS;
4. Direktorius po palikimo į kitas pareigas negali kandidatuoti 7 kalendorines dienas, pavaduotojas po pareigų palikimo gali iš karto kandidatuoti į kitos firmos valdžią;
5. Valdžios atstovai, kurie būna neaktyvūs bent 24 valandas, privalo apie tai pranešti Direktorių Prižiūrėtojui ir užpildyti valdžios atstovų neaktyvumo temą;
6. Valdžios atstovai privalo žinoti bendrąsias taisykles, Lietuvos Miestelių Vyriausybės informaciją, Bendrąsias firmų taisykles ir informaciją, Grobimo proceso informaciją;
7. Firmų valdžios atstovai turi suvokti, kad jie nėra šventieji ir jų darbas yra stebimas, už kiekvieną pažeidimą šiems bus paskirta atitinkama bausmė;
8. Firmos valdžios atstovai privalo elgtis pagarbiai, neįžeidinėti kitų žaidėjų ir stengtis nesikeikti. Jie turi būti tinkamų vadovų pavyzdžiai;
9. Firmos valdžios atstovas privalo dirbti savo firmoje, išimtis - kai paprašo palikti Direktorių Prižiūrėtojas ar yra laisvadienis;
10. Direktorius neprivalo turėti griežto darbo grafiko, tačiau tai yra patartina daryti, taip kaip, kaip ir turėti pertraukas sudėliotame grafike;
11. Valdžios atstovai privalo tikrinti NDS, ten esantys asmenys negali dirbtų jų valdomoje firmoje;
12. Skelbimai per /d privalo būti išsamūs, sveikintis vienaskaita draudžiama, reikia /d raidę naudoti tik esant būtinybei;
13. Direktorius ir jo pavaduotojai privalo firmos pelną valdyti atsakingai, gavus pinigų iš Direktorių Prižiūrėtojo skirti jas firmai, o ne sau, nepamiršti dalinti algas, premijas ir visaip kitaip skatinti savo darbuotojus;
14. Firmų valdžios atstovams draudžiama viešai rinkti aukas per /d. Kiekviena firma gali turėti savo garbės sąrašą, tačiau prašyti ar dėkoti už aukas per /d skelbimą yra draudžiama.

FIRMŲ VALDŽIOS ATSTOVŲ LAISVADIENIAI

1. Kiekvienas valdžios atstovas turi teisę į laisvadienį;
2. Valdžios atstovų laisvadieniai negali sutapti;
3. Direktorius ir pavaduotojai gali turėti laisvadieni tik tada, kai išbūna poste 7 dienas;
4. Laisvadienio metu valdžios atstovas gali dirbti bet kuriame darbe, klube ar gaujoje;
5. Tam tikri valdžios atstovai gali nepriimti į darbą kitų valdžios atstovų, tarkime S.W.A.T. valdžia gali nepriimti Dylerių valdžios, tačiau tam turi turėti svarią priežastį;
6. Valdžios atstovai negali išnaudoti laisvadienio savo naudai, t.y Dylerių direktorius įsidarbinęs į S.W.A.T. komandą negali atidaryti jų vartų, kad padarytų bazėje susišaudymą ir pnš.;
7. Jei vienintelis valdžios atstovas turi laisvadienį, o kita frakciją prieš tą firmą nori daryti veiksmą, ši to atlikti negali, nes vienintelis valdžios atstovas turi laisvadienį (išimtis, jei laisvadienio neišnaudoja ir valdžios atstovas dirba savo firmoje);
8. Papildomų laisvadienių gali suteikti tik Direktorių Prižiūrėtojas už tam tikrus nuopelnus;
9. Laisvadieniai turi būti aiškiai nurodyti darbų temose ir TeamSpeak kanaluose. Melagystės apie laisvadienius yra draudžiamos, už tai baudžiama įspėjimais.

DARBŲ ATRANKOS

1. Atrankos susideda iš - masinės atrankos žaidimepaprastos atrankos žaidimeforumo atrankos (nuolatinės) ir mini atrankos;
2. Masinę atranką žaidime galima daryti tada, kai direktorius gauna naujas pareigas arba po komandos perrinkimo. Jos metu galima priimti iki 30 žaidėjų;
3. Masinė atranka neprisideda be bendrųjų atrankų skaičiaus per savaitę;
4. Paprastos atrankos metu žaidime galima priimti iki 15 žaidėjų;
5. Forumo atrankos (nuolatinės) metu galima priimti iki 20 žaidėjų;
6. Mini atrankos metu galima priimti iki žaidėjų. Šią atranką turi tik Neutralios serverio firmos ir ją reikia vykdyti tik serveryje. Šią atranką Neutralios firmos gali papildomai vykdyti kas dvi savaites, t.y vieną savaitę gali vykdyti normalų skaičių atrankų, o kitą savaitę dar gali prisidėti ir mini atranką;
7. Teisėsauga, Nusikalstamos grupuotės per savaitę gali daugiausiai padaryti atrankas (neskaitant masinės atrankos). Neutralios firmos per savaitę gali padaryti atrankas, o kas antrą savaitę prisidėdami mini atranką iš viso gali ir 4 atrankas;
8. Valdžios atstovai per savaitę gali daryti atrankos tipus kokius tik nori, t.y gali būti dvi atrankos tik forume, Neutralių firmų atstovai per savaitę, jei nori, gali vykdyti visas tris atrankas žaidime ir pnš.;
9. Griežtai draudžiama priimti žaidėjus į darbą be atrankų, už tokį pažeidimą valdžios narys iš karto baudžiamas įspėjimu (išimtis - LMG komandos narys arba Direktorių Prižiūrėtojo paprašytas priimti į darbą asmuo);
10. Atrankos negali būti įslaptintos, visi atsakymai Forumo atrankoje turi būti vieši. Atrankos negali vykti Skype programoje ar kur kitur;
11. Tarp skirtingų firmų atrankų turi būti bent jau valandos skirtumas, tai galioja tiek Forumo atrankai, tiek žaidimo atrankos. Apie visas atrankas privaloma registruoti atrankų registracijoje (įskaitant masines, nuolatines, mini);
12. Nuolatinė forumo atranka skaitosi kaip viena atranka, kai į firmą priimate iki 20 žaidėjų. Jos ištrinti nereikia, ją reikia užrakinti, vėliau užregistruoti atranką Forume ir vėl atrakinti. Kiekvieną nuolatinę atranką privaloma registruoti atrankų registracijoje;
13. Direktorių Prižiūrėtojas gali įdarbinti save arba bet kokius kitus asmenis į tam tikras firmas;
14. Kiekvienas firmos valdžios atstovas privalo daryti nuotraukas dėl priimtų žaidėjų ir jas talpinti tam tikroje sukurtoje Forumo temoje, archuvuose;
15. Darbo sutartis negali viršyti 50.000 serverio valiutos, kai atranką rengia Teisėsaugos, Nusikalstamų frakcijų atstovai;
16. Darbo sutartis negali viršyti 30.000 serverio valiutos, kai atranką rengia Neutralių frakcijų atstovai;
17. Kiekviena firma turi teisę į atrankos pratęsimą, jei atrankos metu nesurinko norimo skaičiaus darbuotojo. Pratęsimas gali vykti tada, kai jis nesutampa su kitos firmos atranka;
18. Vykdant nuolatinę atranką privaloma analizuoti kandidatus į darbą, privaloma paminėti, dėl ko jie nepateko į šią firmą;
19. Teisėsaugos, Neutralių firmų darbuotojai gali migruoti tarp savo frakcijų, t.y S.W.A.T. pas Policininkus ir pnš. Kiekvieną apmainytą darbuotoją reikia įrašyti į darbuotojų archyvą. Apsimainymo metu pinigai iš žaidėjų nėra imami.

ocjOrxr.pngiSFsTYz.png
Teisėsauga

 • Teisėsaugos frakciją sudaro šios firmos - S.W.A.T. (kas kadenciją keičiasi su FTB Agentais), FTB Agentai (kas kadenciją keičiasi su S.W.A.T.) ir Policija;
 • Serveryje vienu metu gali gyvuoti tik dvi Teisėsaugos firmos - S.W.A.T. kartu su Policija arba FTB Agentai kartu su Policija;
 • Teisėsaugos firmos privalo palaikyti bendrąją tvarką miesteliuose, stabdyti nusikalstamą veiklą, prižiūrėti paprastų civilių ir kitų firmų darbuotojų drausmę ir tvarką;
 • Teisėsaugos frakcijos privalo vykdyti į grobimus, okupacijas, susišaudymus, DM darymus, riaušes, ginklų konvojus ir kitas veiklas, kurioje yra nusikalstama veikla;
 • Teisėsauga gali vykdyti šturmus, reidus, kratas, izoliacijas, budėjimus ir kitas veiklas.
TEISĖSAUGOS PAREIGYBĖS

1. Teisėsaugai draudžiama piktnaudžiauti turimomis galiomis ir darbine patirtimi, t.y jie negali be priežasties šaudyti su gautais ginklais, naudoti šaltojo ginklo be priežasties, įtarti, rakinti, netinkamai duoti baudas ir pnš.;
2. Teisėsaugai draudžiama rakinti grupelę žmonių, kai joje yra bent 5 žaidėjai. Taip pat Teisėsaugos frakcijos atstovai negali rakinti įvairių veiklų metu, juos įtarti ir kitaip trukdyti veiklas;
3. Teisėsauga negali rakinti ir įtarti žaidėjų šiuose vietose:

 • Fūristų pasikrovimo aikštelėje;
 • Dylerių bazėje bei ant jos platformos;
 • Fūristų bazėje (negalioja takelis iki vartų);
 • Baikerių bazės interjere;
 • Transporterių bazėje ir garaže;
 • Klubų bazėse;
 • Gaujų teritorijose.

4. Teisėsaugai draudžiama turėti ryšius su Nusikalstamomis frakcijomis. Šie negali naudotis šių frakcijų paslaugomis, vartoti narkotikus, rūkyti žolę, padėti pardavinėti prekes ar pravežti krovinius;
5. Teisėsauga privalo vykti į Nusikalstamų (jei protestas - ir Neutralių) firmų veiksmus, net ir tada kai yra susirinkimas, treniruotė, apmokymai, pertrauka, atranka (išimtis, jei atranką veda vienas valdžios atstovas, o kitų valdžios atstovų nėra);
6. Teisėsauga bet kada gali stabdyti serverio žaidėjus patikrinimui, net ir tada, kai jie neturi įtarimo lygio:

 • Policija gali tikrinti visus serverio žaidėjus išskyrus Fūristus bei Dylerius. Reidų metu Policija gali tikrinti bet kurį serverio žaidėją;
 • S.W.A.T. ar FTB Agentai gali tikrinti bet kurį serverio žaidėją bet kuriuo paros metu;
 • Policija gali dėti įtarimą bet kuriam serverio žaidėjui, nors kai kurių tikrinti ir negali, įskaitant ir Fūristus (tikrinti su priekaba negalima, bet galima dėti įtarimą už NON-RP) ir Dylerius, bausti bet kurį serverio žaidėją už pažeidimus;
 • S.W.A.T. arba FTB Agentų aukščiausio rango nariai gali dirbti be darbinės uniformos, tikrinti, įtarti ir pasodinti į kalėjimą. Tokių aukščiausio rango narių firmoje gali būti iki 5 (be valdžios atstovų).

7. Teisėsauga privalo suteikti kiekvienam serverio žaidėjui baudą iki 15 žvaigždučių įtarimo, išskyrus:

 • Kai bauda būna duota, tačiau žaidėjas vis tiek daro pažeidimus;
 • Kai žaidėjas yra Nusikalstamų Frakcijų (Baikeriai, Gauja, Klubas, Dyleriai) atstovas. Tokiems asmenims baudos nėra taikomos;
 • Apsaugos darbuotojams baudos duodamos iki bet kiek įtarimo, kadangi šie yra Teisėsaugos atstovai;
 • Kai žaidėjas yra serverio direktorius ar pavaduotojas - jam duodama bauda iki 25 įtarimo (išskyrus Nusikalstamų frakcijų valdžios atstovus); Fūristų ir Transporterių valdžios atstovams suteikiamos baudos iki 15 žvaigždučių įtarimo;
 • Kai žaidėjas yra LMG komandos narys - jam duodama bauda iki 25 įtarimo.
 • Direktorių prižiūrėtojui bauda - nelimituota.

8. Draudžiama Teisėsaugos atstovams užtverti įvažiavimus į miestelius, tačiau šie gali pasidėti porą kliūčių patikrinimui, neužtverdami kelio;

 • Važiavimas geležinkeliu yra laikomas NON-RP;
 • Dėti kliūtis privaloma taip, kad būtų normalus pravažiavimas.

9. Kiekviena Teisėsaugos frakcija gali atlikti po vieną komendanto valandą, t.y kiekviena firma turi po vieną komendanto valandą per dieną, kai nėra dalinamos baudos serverio žaidėjams;
10. Teisėsaugos atstovai privalo turėti įtarimus už kiekvieną įtarimą, už įtarimo uždėjimo įrodymų neturėjimą asmuo gali būti užblokuotas, išmestas iš darbo:

 • Įtariant žaidėją privaloma turėti įrodymus, šie įrodymai galioja 30 minučių. Nepatenkintas asmuo uždėtu įtarimu turi pateikti papeikimą per 30 minučių nuo uždėjimo laiko;
 • Už narkotikus, nelegalias prekes, važiavimą be diržo/technikinės, girtumą ar apsvaigimą įtarimas uždedamas automatiškai;
 • Radus narkotikų, Teisėsaugos atstovai privalo juos atimti. Jei žaidėjui buvo uždėtas įtarimas už šaudymą, Teisėsaugos atstovas gali atimti ginklus;
 • Draudžiama įtarti žaidėją du kartus už tą patį dalyką. Nesiskaito, kai žaidėjui yra duodama bauda, o jis vėl padaro tą patį pažeidimą;
 • Jei žaidėjui uždėjote netinkamą įtarimą - privalote duoti jam baudą bei grąžinti pinigus;
 • Įtarimas už pažeidimą dėl neįjungtų šviesų galioja tarp 21 valandos vakaro ir 6 valandos ryto;
 • Įrodymai per /pzu negalioja.

11. Teisėsauga negali daryti DM miesteliuose ir už jų ribų, įvairių susišaudymų, nesilaikyti eismo taisyklių, daryti riaušių;
12. Teisėsauga negali kištis į Nusikalstamų grupuočių pykčius;
13. T
eisėsauga gali bausti serverio žaidėjus ir už miestelio ribų. Praktiškai galima įtarimą dėti už viską, išskyrus šiuos /ita:

 • NON-RP
 • Įžeidinėjimai/Keiksmai viešoje vietoje
 • Vieša ginklų demonstracija
 • Žvejojimas be žvejybos paso
 • Neleistinos lenktynės

14. Kiekvienas naujai įdarbintas žaidėjas pirmiausia privalo išdirbti Apsaugoje 5 dienas ir tik po 5 dienų gali būti priimtas į Policijos firmą. Apsaugos firma tampa lyg akademija, kurią praėjęs gali dirbti Policijoje. Nesvarbu, kokį statusą žaidėjas turi serveryje (išskyrus komandos narius ir su laisvadieniais kitų firmų valdžios atstovus), visi turi pradėti nuo Apsaugos. Direktorius su pavaduotojais iš karto gali darbintis į Policiją, tačiau rekomenduojama palikti vieną ar kelius atsakingus asmenis už Apsaugą ir kitus už Policiją;

15. Apsaugos darbuotojai į pagrindinę Teisėsaugos grandį - S.W.A.T. (palikus direktoriui - FTB), negali pereiti. Šie gali pereiti į pagrindinę Teisėsaugos grandį tik tada, kada yra įdarbinti Policijoje. S.W.A.T. firmos darbuotojai gali pereiti savo nuožiūra arba į Policiją.
16. Jei Neutralios firmos daro protestą, jį numalšinti vyksta tik Policija, S.W.A.T. (FTB) nesikiša.

TEISĖSAUGOS VEIKLOS

Teisėsauga gali daryti kratas:

 

 1. Teisėsauga gali daryti kratas:
 2. Kratų metu Teisėsaugos atstovai atvyksta į tam tikrą vietą ir joje "ieško nelegalių prekių" 20 minučių. Kratos metu Nusikalstoma frakcija turi atsiimti savo teritoriją, jei to nepadaro - moka Teisėsaugos frakcijai 300.000 serverio valiutos. Jei Teisėsaugai nepavyksta išbūti teritorijoje 20 minučių - susimoka Nusikalstomai frakcijai 400.000 serverio valiutos;
 3. Kratų vietos - Dylerių bazė, Fūristų bazė (ne ofisas), Fūristų pasikrovimas, Kratas galima daryti tik prieš tos kratos vietos valdančius asmenis, t.y Dylerių bazę prieš dylerius, Fūristų pasikrovimą ir Fūristų bazę prieš fūristus, Gaujų teritorijas prieš gaujas. Klubuose ir baikerių firmoje kratų daryti negalima;
 4. Į kratų teritorijas galima patekti su kliūtimis, tačiau paskelbus, kad vyksta krata, kliūčių būti negali;
 5. Kratas galima daryti tik tada, kai kratos teritorijoje nėra daugiau kaip 3 judančių žaidėjų;
 6. Kiekviena Teisėsaugos frakciją per dieną turi po 2 kratas, kratų kartu daryti Teisėsaugos firmos negali.
 7. Krata skaitoma išvalyta, kai teritorijoje nėra nei vieno Teisėsaugos atstovo.
 8. S.W.A.T. arba PD/FTB per dieną vieną kartą gali daryti kratą prieš Dylerius ir prieš Fūristus. Teisėsauga gali kratuoti tą pačią firmą vieną kartą į dieną. Kratai galioja grobimo taisyklės, t.y turi būti bent 8 prisijungę žaidėjai ir iš jų 4 nebūti AFK ir nesėdėti kalėjime;
 9. Teisėsaugai draudžiama būti ant stogų, ant kurių neįmanoma patekti be sraigtasparnių pagalbos. Šie gali šaudyti nuo stogų tik tada, kai ten galima patekti be kliūčių ar oro transporto.

Patikros teisėsaugai:

 1. Teisėsauga t.y SWAT ir 5 FTB Agentai gali vykdyti patikras prieš Dylerių firmą.
 2. Patikros principas: SWAT firma vyksta į Dylerių bazę (FTB Agentai dalyvauti neprivalo, bet gali). Atvykus ši kliūčių pagalba ar sraigtasparnio patenka į jūsų bazę ir ten paskelbia per /d Dylerių bazėje vyksta patikra by SWAT, jeigu dalyvauja FTB, pridedate ir juos. Šių firmų uždavinys vykdant patikrą aptikti tris Dylerius turinčius narkotinių medžiagų, jei teisėsaugai tai pavyksta padaryti ši iš Dylerių firmos gauna 150.000 serverio valiutos, jei patikra pasitaiko nesėkminga - Dyleriams jie susimoka 100.000 kompensacija. 
 3. Patikra trunka 10min ir tik Dylerių bazėje.
 4. Dyleriams šios veiklos metu draudžiama bėgti, draudžiama naudoti VIP/Admin komandas, draudžiama naudoti šaunamuosius ginklus. Už šiuos pažeidimus teisėsauga turi pilną teisę jums dėti įtarima, bet prieš tai žinoma, kaip ir visados turi turėti įrodymus.
 5. Patikrą teisėsauga gali vykdyti tik vieną kartą per dieną.
 6. Narkotikai po patikros turi būti konfiskuoti.

Teisėsauga gali daryti šturmus:

 1. Šturmus gali vykdyti tik S.W.A.T. ir FTB Agentų firmos;
 2. Šturmas gali būti pradėtas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamų grupuočių bazėje(ar kitoje šturmo vietovėje) yra 3 gaudomi asmenys;
 3. Šturmo metu galima naudoti kliūtis, tačiau negalima rakinti, įtarti, naudoti tazerio;
 4. Šturmo metu negalima gydytis, naudoti teleportacijos komandų į šturmo lokaciją;
 5. Šturmas maksimaliai gali vykti 10 minučių;
 6. Šturmo metu, nusikaltėliams griežtai draudžiama slėptis dylerių interjere, fūristų ofise;
 7. Šturmuotojai į šturmą gali grįžti iki tol, kol nusikaltėliai nepaskelbė jog bazė buvo apginta, po tokio skelbimo grįžti griežtai draudžiama;
 8. Bėgti nuo šturmo nėra draudžiama;
 9. Šturmas gali būti daromas kas valanda;
 10. Po šturmo išvalymo arba išlaikymo SWAT ar FTB Agentų darbuotojai turi lygiai 30 sekundžių pasišalinti iš bazės ribų, to nepadarius per šį laiką gali būti baudžiami.

Teisėsauga gali daryti reidus:

 1. Reidus gali vykdyti tik Policijos firma. Reidus galima daryti du kartus per dieną;
 2. Reidai gali trukti 15 minučių;
 3. Jei teisėsauga reido metu aptinka 5 pažeidėjus iš Direktorių Prižiūrėtojo gali pasiimti 100.000 serverio valiutos išpirką;
 4. Reidus galima vykdyti bet kuriuo paros metu;
 5. Reidų metu Policija įgauna teisę tikrinti visus serverio žaidėjus (fūristai su priekabomis ir dyleriai);
 6. Reido metu teisėsauga gali rakinti, naudoti tazerį, dėti itarimą už pažeidimus ir sodinti į kalėjimą;
 7. Apie reido pradžią ir pabaigą teisėsaugos valdžia privalo paskelbti per /d (pavyzdys "Policininkai reiduoja miesteliuose iki 20:15", "Policininkai baigė reidą bei sėkmingai kimba į darbus");
 8. Jei Nusikalstamos firmos okupuoja ar daro susišaudymą prieš kitą Nusikalstama grupuotę ir tai paskelbia viešai per /d - į veiksmą gali atvykti Teisėsauga, jog numalšintų chaosą.

YvtbMns.pngNusikalstamos grupuotės

 • Nusikalstamas grupuotes sudaro Dylerių ir Fūristų firma;
 • Nusikalstamos grupuotės turi vykti į visas veiklas, vykdomas prieš jas;
 • Nusikalstamos grupuotės gali organizuoti grobimus, okupacijas, susišaudymus, riaušes, DM darymą ir kitas nelegalias veiklas.
NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ PAREIGYBĖS

1. Nusikalstamos firmos gali teikti savo paslaugas bet kada ir bet kur. Apie tai galima paskelbti viešu skelbimu;
2. Kiekvienos nusikalstamos firmos nariai turi teisę dalyvauti gaujų veiksmuose, tačiau vienu metu gaujos veiksme negali būti daugiau, kaip 4 tos pačios nusikalstamos frakcijos darbuotojų;
3. Nusikalstamos grupuotės gali dirbti be uniformos ir transporto priemonės, jeigu priklauso aukščiausiam darbo rangui ar būriui (apie tai privalo būti parašyta darbo skiltyje).

NUSIKALSTAMŲ GRUPUOČIŲ VEIKLOS

Nusikalstamos grupuotės gali daryti ne tik grobimus, bet ir okupacijas:

 1. Nusikalstamos firmos gali vykdyti okupacijas praktiškai bet kur, okupacijoms galioja visos grobimo taisyklės, išskyrus žolės putimo - žolę pusti galite bet kada;
 2. Teisėsauga privalo reaguoti bei malšinti okupaciją, visos Teisėsaugos firmos vyksta į okupaciją;
 3. Nusikalstamos grupuotės okupacijas gali daryti kartu su gaujomis;

Nusikalstamos grupuotės gali daryti ginklų konvojus:

 1. Dyleriai turi teisę gabentis ginklus iš Las-Venturas miesto, kitaip tariant - organizuoti ginklų konvojų;
 2. Dyleriai gali organizuoti ginklų konvojų tik prieš S.W.A.T. arba FTB Agentų firmą;
 3. Prieš organizuojant konvojų, privaloma nuotrauka, kuomet yra prisijungę bent 8 S.W.A.T. ar FTB Agentų firmos darbuotojų bei valdžios atstovas kuris nėra AFK ilgiau nė 10 minučių; Nuotraukos galioja 15 min.;
 4. Ginklų konvojaus metu Teisėsaugai komandai yra draudžiama, dėti kliūtis, rakinti, įtarti, naudoti tazerį, spyglius;
 5. Ginklų konovjaus metu SWAT komandai yra draudžiama daryti /ateles prie Dylerių bazės, statyti žmones prie balto tilto, statyti mašinų blokadas prie balto tilto; Visas veiksmas turi vykti važiuojant arba vejantis furgonus, juos taranuojant iš šonų. Draudžiama „pasiruošti“ bei pastatyti mašinų blokadas dylerių maršrute - taip suprantame, jog nelegalių pervežimų metu realybėje taip yra efektingiausiai sustabdomi tokie dalykai, tačiau tokiu atveju būtų tiesiog per lengva teisėsaugai sustabdyti ginklų pervežimus;
 6. Ginklų konvojaus principas - dyleriai nuvažiuoja į LV sandėlį, pradeda krautis 2 Burritos ginklų (privalo būti skelbimas, jog pradedama krautis ginklus, ginklų vertė. Pasikrovus ginklus, dylerių valdžia turi paskelbti skelbimą jog konvojus pradedamas vežti, tada šie turi pargabenti juos į Dylerių bazę bei iškrauti tam tikrame garaže, taip pat turi atsirasti skelbimas jog pradedamas konvojaus iškrovimas;
 7. Pasikrovimo laikotarpis - 5 minutės, išsikrovimo laikotarpis - 5 minutės. Pasikrovimo, išsikrovimo metu prie kiekvieno Burrito vairų privalo sėdėti dyleris. Vykstant ginklų pervežimui S.W.A.T. ar FTB Agentų komanda gali lipti, veržtis į dylerių bazę taip siekiant sustabdyti konvojaus išsikrovimą. Dylerių firmos bazės vartai privalo būti atidaryti vykstant ginklų konvojui;
 8. Tiek Dyleriams, tiek S.W.A.T. ar FTB Agentams gali padėti Mechanikų firmos darbuotojai;
 9. Teisėsaugos komandai leidžiama naudoti tik darbines tr. priemones, galima naudoti visas darbines tr. priemones tačiau draudžiama purkšti vandenį konvojaus metu;
 10. Teisėsaugos komanda negali daryti Drive-By konvojaus metu, Dyleriai gali. Teisėsaugos komandai nėra draudžiama šaudyti nuo mašinų stogų;
 11. Konvojaus metu galima tiek šaudyti į Burritos, tiek bandyti juos apversti;
 12. Konvojaus metu draudžiama naudotis Admin, VIP komandomis, mašinas gydyti gali tik mechanikai;
 13. Konvojaus pasikrovimo sandėliai:
  Pirmasis sandėlis (1x1 - 400.000 serverio valiutos) NUOTRAUKA
  Antrasis sandėlis (1x1 - 500.000 serverio valiutos) NUOTRAUKA
 14. Ginklų konvojų dyleriai gali organizuoti vieną kartą per dieną;
 15. Sėkmingai pristačius, iškrovus 2 Burritos - S.W.A.T. ar FTB Agentų komanda privalo sumokėti pilną pinigų sumą dyleriams. Teisėsaugos komandai sunaikinus abu Burritos - dyleriai sumoka pilną konvojaus vertę kažkuriai Teisėsaugos firmai;
 16. Konvojaus išsikrovimo garažas NUOTRAUKA

Fūristai, gali grobti, apie tai plačiau paaiškinta grobimo procese.
Fūristai gali vykdyti nelegalias siuntas:

 1. Nelegalių siuntų principas - Fūristai su savo transporto priemonėmis, pasikrauna narkotikų siuntą Fūristų pasikrovime. Kai visi pasikrauna, Fūristų firmos valdžios atstovai turi paskelbti, jog yra gabenama nelegali siunta. Vykstant siuntai, Fūristų firmos darbuotojai vairuoja ir stengiasi pristatyti krovinį. Jei Fūristų darbuotojai iškrauna bent narkotikų siuntas - šie iš S.W.A.T. ar FTB Agentų prisiteisia po 200.000 serverio valiutos (Teisėsauga turi sumokėti 200.000 Fūristams). Jei Fūristams nepavyksta pristatyti 5 krovinių narkotikų, šie susimoka S.W.A.T. ar FTB Agentų valdžiai po 150.000 serverio valiutos (Fūristai,moka Teisėsaugai);
 2. Siuntų metų Fūristų valdžia gali gudrauti - vežti ne visus krovinius su narkotikais, šie gali vežti ir telefonus ar kažką kitą, tik tam, kad apgautų Teisėsaugos darbuotojus, tačiau vis tiek būtina iškrauti bent 5 narkotikų siuntas;
 3. Teisėsaugos darbuotojai gali tikrinti, rakinti ar įtarti tik nuo balto, pasienio ar raudono tilto pabaigos bei visose miestelių ribose;
 4. Fūristų valdžia privalo turėti įrodymus, kad iškrovė bent 5 narkotikų krovinius, jei neturi įrodymų - susimoka Teisėsaugai;

Fūristai gali vykdyti sandėlių apiplėšimus:

 1. Fūristai turi teisę 1 kartą per dieną užgrobti Dylerių LV ginklų sandėlį;
 2. Sandėliai yra vienas prie kito, todėl grobimas skaitysis kaip abiejų sandėlių užgrobimas;
 3. Užgrobus sandėlį Fūristai privalo jį laikyti 20 minučių, sandėlį atgrobinėja dyleriai, sandėlio išpirka 200.000 serverio valiutos bei Fūristams išlaikius sandėlio grobimą - dyleriai tą dieną negali vykdyti ginklų vežimo iš LV miesto prieš S.W.A.T. ar FTB Agentų firmas Neišlaikius grobimo Fūristai privalo sumokėti 100.000 kompensacijos Dyleriams už išpuolį.

HCQmxid.png
Neutralios firmos

 • Neutralias firmas sudaro - Medikai ir Mechanikai, Radija ir Taksi;
 • Neutralios firmos turi dirbti pagal savo darbo specifiką bei teikti savo paslaugas firmoms bei serverio žaidėjams;
 • Neutralios firmos gali rengti įvairius renginius, protestus, budėjimus, nuolaidų valandas ir kt..
NEUTRALIŲ FIRMŲ PAREIGYBĖS
 1. Neutralios firmos negali dalyvauti gaujų veiklose;
 2. Veiksmo metu gydančiųjų medikų maksimaliai gali būti po tris vienai frakcijai. Karo medikų gali būti iki 1 vienoje grobiamoje pusėje, tačiau karo medikai privalo būti pasiskirstę po lygiai abiejose pusėse, t.y. jei yra 2 karo medikai vienoje pusėje, o kitoje pusėje nėra nė vieno - vienas iš karo medikų privalo pereiti į kitą pusę;
 3. Karo medikai gali pūsti žolę tiek už nusikalstamą, tiek už teisėsaugos pusę;
 4. Karo medikai esantys teisėsaugos pusėje privalo naudoti 70 ID aprangą; karo medikai esantys dylerių pusėje privalo naudoti 143 ID aprangą; o būnant fūristų pusėje, privalo naudoti 176 ID aprangą;
 5. Karo medikai gali tiek šaudyti, tiek gydyti grobimų metu;
 6. Karo medikais gali būti tik aukščiausiojo lygio medikai, apie juos turi būti sukurta speciali tema forume, surašyti darbuotojai esantys karo medikai;
 7. Rengiant medikamentų vagystę, reikalingas medikų transportas: ambulance ir landstalker (pradedant dalyvauti). Baigti galima su bet kuriuo automobiliu.
 8. Skelbimas turėtų atrodyti taip /d Medikai vagia medikamentus iš (CG/LVH) ligoninės iki 20.40. Antroji skelbimo dalis: /d Medikai išsikrauna medikamentus  iki 20:55.
 9. Medikai šios veiklos metu gali gydyti save su darbo komandomis. Teisėsauga gydytis negali.
 10. Apie šį veiksmą būtina pranešti per /d komandą. Medikamentų vagystė truktų iki 5min (krovimasis) tuomet medikai vykstą į savo sandėlius išsikrauti prekės (7min išsikrovimas) .
 11. Teisėsauga gali reaguoti nuo pat šio veiksmo pradžios (kai pradedama vogti).
 12. Teisėsaugai draudžiama naudoti savo darbo komandos, (rakinti, šaudyti tazeriu). Naudoti šaunamuosius ginklus galima. Išskyrus snaiperį. Medikai taip pat gali naudoti šaunamuosius ginklus.
 13. Teisėsauga pilnam išvalymui turės 5 rushus. Kitu atveju medikai sėkmingai galės pravežti medikamentus į savo sandėlį ir sėkmingai juos iškrauti niekeno netrukdomi. Išsikrovimui užtenka ir vienos mašinos ir vieno mediko (mažiausiai).
 14. Jeigu teisėsaugai pavyksta pašalinti visus medikus šie turi 5min saugoti medikų transportą nuo pačių medikų ir po 5min jį pilnai sunaikinti. (foto kaip pradedate saugoti, foto kaip nebėra transp) Neatmetu galimybės, jog transp. gali būti sunaikintas šaudymosi metu, todėl tą vietą, kurioje teisėsauga užpuolė medikus, reikės saugoti 5min. 
 15. Medikų mašinoje gali sedėti po vieną Mechaniką, kurių paskirtis neleisti sprogti medikų transportui.
 16. Teisėsaugai nepavykus sutrukdyti vagystės, šie sumoka 200.000 medikų firmai. Medikams nepavykus sėkmingai įvykdyti vagystės šie sumoka kompensacija teisėsaugai - 200.000.
 17. Visas veiklos principas vyksta kaip grobimo.
 18. Šią vagystę medikai per dieną gali daryti vieną kartą per dieną. Laikas galioja grobimo principu.
 19. Medikamentų pasikrovimo vietos: County General ligoninė arba Las Venturas Hospital ligoninė). Medikamentų išsikrovimo vietos: Labaratorija ir Aurora sandėliai. Jeigu šiandien vagystė vyko County General ligoninėje, o išsikrovėte medikamentus aurora sandėliuose, kitą dieną šią veiklą privalėsite daryti Las Venturas Hospital ir išsikrauti Labaratorijoje.
 20. Vaizdiškai parodytos vietos pasikrovimas iš išsikrovimas. sg32O8k.png                                  caiiwjm.png E5xlh2y.png
 21. Karo, bei paprasti medikai šio veiksmo metu negali teleportuotis į grobiamąją lokaciją;
 22. Karo medikai gali pradėti pūsti žolę tik po 5min, kai ši veikla prasideda. Maksimaliai šioje veikloje gali dalyvauti 4 karo medikai.
 23. Draudžiama lipti ant stogų (išskyrus Aurora, tik 5 medikai), ant kitų pastatų, būti ne veiksmo teritorijoje, ant lempų tiek teisėsaugai, tiek medikams
 24. Neutralios firmos gali dirbti be uniformos ir transporto priemonės, jeigu priklauso aukščiausiam darbo rangui ar būriui (apie tai privalo būti parašyta darbo skiltyje);
 25. Mechanikai gali daryti DM miesteliuose, tačiau po tokios veiklos jeims baudos nėra suteikiamos.
 26. Mechanikai galės vogti žaidėjų transp. Priemones ir padedant fūristams jas išrinkinėti dalimis. 
 27. Teisėsaugos tikslas - sutrukdyti. Reaguoti bus galima nuo pranešimo pradžios.
 28. Vagystės principas: Mechanikai savo transp. Pagalbos dėka (towtruck) pavogia žaidėjo automobilį ir jį velkasi į savo sandėlį/garažą išrinkti dalimis. Apie šią veiklą turi būtina pranešta per /d. 
 29. Išrinkimui mechanikai turi 15min
 30. Mechanikams gali padėti fūristų firma.
 31. Šioje veikloje būtini dalyviai: du mechanikai su savo darbinėmis ir serverio žaidėju automobiliais ir du fūristai su priekabomis, kadangi vyks imitacija. (transp. Dalių išgabenimas)
 32. Šioje veikloje gali dalyvauti neribotas kiekis mechanikų ir 2 fūristai, kurie vairuos savo transp. Priemones su priekabomis, 7 paprasti fūristai, kurie saugos visą šitą reikalą ir vienas valdžios atstovas. 
 33. Tiek mechanikai/fūristai, tiek teisėsauga gali naudoti šaunamuosius ginklus (išskyrus snaiperį). Teisėsauga rakinti/įtarti/naudoti tazerį negali.
 34. Fūristams leidžiama pūsti žolę šios veiklos metu, mechanikai to daryti negali. Tam skirti medikai. Jų šioje veikloje gali būti taip pat 3 ir 1 karo medikas. Teisėsaugai gali padėti taip pat, 3 medikai ir 1 karo medikas. 
 35. Šią veiklą galima daryti tik prieš vieną teisėsaugos sritį
 36. Teisėsaugos rushai šioje veikloje nėra limituojami.
 37. Mechanikams ir fūristams sėkmingai išlaikius šie prisiteis iš teisėsaugos 400k. 250k - mechams, 150k - fūroms.
 38. Teisėsaugai sutvarkius visus reikalus - šie iš šios vagystės prisiteis - 500k.
 39. Visas veiklos principas vyksta kaip grobimo.
 40. Šią veiklą mechanikai gali daryti tik 3x per dieną.
 41. Vaizdiškai parodytos transporto priemonės kurias galima grobti bei vietos, kuriose galima grobti.

pfIFlR3.png
Dead hangars
x2z8Yi8.png
Near highway vieta
SWK4A9g.png

NEUTRALIŲ FIRMŲ VEIKLOS

Neutralios firmos gali daryti protestus:

 1. Protestus gali rengti tiek Medikai, Mechanikai, Taksi ir Radija. Firmos gali rengti protestus arba po vieną, arba kartu, bet kartu daugiausiai gali rengti tik dvi firmos.;
 2. Į protestą vyksta tik Policija. Protestą galima daryti tik tada, kai yra šios firmos valdžia, ji turi būti prisijungusi, o ne AFK;
 3. Jeigu protestas vyksta iš dviejų firmų pusės (protestuoja mechanikai ir medikai) tuomet į pagalbą gali atskubėti SWAT firma;
 4. Protestuose gali dalyvauti paprasti civiliai, tačiau juose negali būti kitų firmų žaidėjų;
 5. Protestus organizuoti galima šiose vietovėse: teismo salėje, žvejybos turguje, ant ūkininkų kalno;
 6. Protesto metu yra neleidžiama naudotis medikų paslaugomis, draudžiama naudoti psichotropines medžiagas, ginklus, ADMIN/VIP komandas. Grįžti į protestą nėra draudžiama;
 7. Protesto trukmė - 15 minučių;
 8. Už nesėkmingus protestus neutraliosios firmos privalo kompensuoti kiekvienai dalyvavusią teisėsaugos firmą po 100.000;
 9. Už sėkmingus protestus neutraliosios firmos turi teisę į papildomą laisvadienį tai savaitei, 200.000 serverio valiutos, vieną grobimą prieš teisėsaugą (nei teisėsauga neprivalo mokėti, nei jie neprivalo mokėti. Viskas daroma tik dėl veiksmo);
 10. Jeigu neutrali firma laimi protestą ir pasirenka vieną grobimą prieš teisėsauga, grobimas privalo būti 1x1 principu arba 2x2. Jokių 2x3, 2x4, 1x2 principų būti negali. Pvz, neutralios laimėjo protestą, tai grobimas gali vykti 2x2 (tarkim radija su taksi prieš teisėsauga) arba (medikai ir mechanikai prieš teisėsauga). Darant visas šitas veiklas, reikalingi įrodymai kaip sėkmingai padarytas protestas ir kaip daromas grobimas. 
 11. Protestas gali būti rengiamas 3 kartus per savaitę;
 12. Protesto metu Teisėsaugai yra draudžiama dėti kliūtis, spyglius, naudoti tazerį, rakinti ir kitaip trukdyti protesto tvarką.

cBy1iMW.png

 1. Grobti tam tikrus pastatus ar žaidėjus gali tik Nusikalstamos firmos (išimtis Neutralios firmos, kai išlaiko protestus)
 2. Grobimai skirsto į tris tipus - nelemituotus grobimus, limituotus grobimus, žmonių grobimu:
   Nelimituotų grobimų vietos:
  a) Bet kokios Nusikalstamų grupuočių bazės - Dylerių, Fūristų, Gaujų, Klubų bazės. Į šias bazes galima patekti įsėdus per vartus į transporto priemonę. Grobimai darbų bazėse vyksta dėl to, jog tai yra kiekvienos firmos tvirtovė. Grobdami šią vietą labiausiai pažeisite firmos branduolį, darbuotojai nesijaus tokie saugūs, bus pasimetę ir neužtikrinti. Grobiama 15 minučių.
  b) Pamirštas sandėlys - šiame sandėlyje, laikoma labai daug įvairių, vertingų prekių. Sandėlys dabar stovi nenaudojamas. Grobti galima sandėlio vidų. Teisėsauga turi 4 kliūtis. Teisėsauga gali rushinti iš abiejų pusių. Nusikalstamos privalo būti tik sandelyje ir išeiti į lauką negali. Grobiama 20 minučių.
  hAefVLr.png
  c) Masofkė - informacijos apie šią vietą nėra. Grobti galima pastato antrąjį aukštą (pakilus laiptais). Teisėsauga turi 4 kliūtis. Blokuoti įėjimą nusikalstamoms yra draudžiama. Šaudyti nusikalstamoms nuo viršaus yra draudžiama, šaudyti galima tik laiptus. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių)
  sTc0HRz.png
  d) Reddinson - kažkada gyveno labai daug šeimų. Deja, bet po gaisro, visas pastatas buvo pavirtęs į šipulius. Atnaujinus pastatą, verslininkas galvojo, jog išeis padaryti viešbutį, tačiau dėl karantino, viskas sustojo. Grobti galima tik pastato stogą. Teisėsauga privalo rushinti tik per pastato priekį (foto matosi). Teisėsauga gali naudoti 4 kliūtis. Blokuoti įėjimą nusikalstamoms yra draudžiama. Nusikalstamos gali šaudyti tik nuo pastato stogo ir rushinti negali. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių)
  7Hr4luA.png
  e) One road hood - istorijos apie šią vietovę deja, bet rasti negalėjome. Grobti galima tik tą teritoriją (6 namus), kurie pavaizduotas nuotraukoje. Ant stogų nusikalstamoms lipti negalima. Teisėsauga gali naudoti neribotą kiekį kliūčių. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių)
  LfYTSFP.png
  f) Juozo ferma - žinoma vietovė. Istorija sklinda, kad šios fermos savininkas turi paslėpęs labai didelį kiekį pinigų ir įvairių prabangių daiktų savo fermoje. Grobti galima visą teritoriją. Ant stogų nusikalstamoms lipti negalima. Į vidų (kur yra įėjimas į pačią fermą) lysti negalima. Veiksmas vyksta susišaudant lauke. Teisėsaugai kliūčių dėti negalima. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių)
  t5OsQnX.png
  g) LV Baseinas - vieta, kurioje kažkada lankydavosi labai daug žmonių. Viskas buvo paremta pramogomis, todėl pinigai plaukė labai dideliais kiekiais. Grobti galima tik galinį ,, baraką ", kuris pavaizduotas nuotraukoje. Ribos yra nuo barako iki baseino galo ,, linijos ". Į šonus galima eiti tik iki tvoros. Teisėsaugai kliūčių dėti negalima. Nusikalstamoms grupėms ant stogų lipti negalima. Blokuoti įėjimų negalima. Nusikalstamoms rushinti negalima. Grobiama 20 minučių prieš SWAT. Jeigu prieš Policija, grobimas vyksta 25 minutes
  bGIDrbg.png
  h) LS balti laiptai - žinomas pastatas, kuris turėjo labai svarbios informacijos apie visus einamus ir tolimesnius miesto planus. Grobti galima nuo laiptų iki pat koridoriaus galo (ir kairę, ir dešinę pusę užlipus laiptais - visą). Teisėsauga gali panaudoti daugiausiai 4 kliūtis. Blokuoti įėjimo negalima. Nusikalstamoms rushinti negalima. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių)
  lMwh6k2.png
  i) Viešbutis - klasikinis /vt 2 miestelyje esantis pastatas, kuris yra vienas iš populiariausių grobimų pasirinkimų tarp grobėjų. Šioje vietoje žaidėjai turi nusipirkę prašmatnius viešbučių kambarius, tad Teisėsaugos atstovai privalo juos apsaugoti nuo nusikaltėliu, lygiai taip pat apsaugant Viešbučio turtą. Šiuo metu galima grobti tik viešbučio priekį (laiptukus). Viešbutyje galima maksimaliai padėti 3 kliūtis. Grobiama 15 minučių. (be snaiperių)
  5dHcKXm.png
  y) Apsaugos rūsys - dažnai naudotas, tačiau pamirštas pastatas, priklausantis Apsaugos firmai. Pastato rūsyje yra gaminamos įvairios pramonei skirtos medžiagos, tačiau grobėjus vilioja ne tai kas yra gamina, o kas saugoma Apsaugos rūsyje. Apsaugos rūsys ypatingas tuo, kad jame saugomi itin vertingi ginklai bei konfiskuotos narkotinės medžiagos. Nusikalstamos grupuotės gali grobti tik Apsaugos rūsį, t.y prieš paskutinę erdvę, kuri yra plati, kurioje yra kolonos, už kurių galima slėptis. Draudžiama lįsti į paskutinį kambariuką, kuris yra už galinių durų. Teisėsauga rūsyje gali pasidėti daugiausiai 5 kliūtis. Į Apsaugos bazę galima patekti įsėdus į tr. priemonę per vartus. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių)
  FtTUDp0.png
  j) Caligula's Casino - taip pat viena populiariausių grobimo vietų, populiari dėl savo lošimų žetonų vertės bei lošimų automatų, kuriuose yra itin daug pinigų. Grobti galima tik šio pastato laiptukus, priekio ir paskutinio kambario - negalima. Grobimas gali būti daromas tik 2x2 principu (arba 2x1, bet jeigu nusikalstama frakcija pralaimi, pinigus moka kaip už 2x2). Teisėsauga šiame pastate gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių)
  sRVPO2m.png
  k) Las Venturas Flying School - dar vienas pastatas esantis Las-Venturas mieste, LV oro uoste, šalia milžiniško garažo. Šio pastato reikšmė itin svarbi, čia mokosi skraidyti stipriausi viso pasaulio lėktuvų pilotai. Grobėjai dažnai pasirenka šią vietą dėl kasų, kuriose yra itin daug pinigų, nes mokslai už pilotavimą yra kosminiai. Teisėsauga čia gali dėti nelimituotą kiekį kliūčų. Grobiantieji gali būti pastato apačioje ar ant stogo. Grobiama 20 minučių
  2dbDlKD.png
  l) Motelis - FC miestelyje pastatytas pastatas, kuriame apsistoja turistai. Grobiantieji dažniausiai grobia šį pastatą dėl turistų pinigų bei vertingų jų dalykų. Teisėsauga čia gali dėti nelimituotą kiekį kliūčių, o grobiantieji privalo likti šio motelio teritorijoje. Grobiama 20 minučių
  inELvMM.png
  m) FC Kalnas - buvusi viena populiarusių grobiamų vietų, ją dažniausiai grobią dėl brangių kosminių įrenginių, kurie yra pastatyti ant kalto, tačiau šiais laikais labiau dėl brangių mašinų, kurios kartais nuo karto apsilanko ant šio kalno. Grobėjai gali užimti tik šio kalno viršų ant platformos, draudžiama slėptis kalno gale šalia antenos, tačiau galima šiek tiek pabėgioti į priekį, prie akmenų. Teisėsauga gali nelimituotai dėti kliūtis. Grobiama 20 minučių
  FzNwfgK.png
  n) A4 skydinė - nauja vieta, kurią sugalvojo grobti nusikaltėliai dėl didelio alyvos kiekio. Taip pat čia yra vertingos elektros saugyklos. Šioje vietoje galima grobti tik pirmąjį kambariuką, toliau bėgti yra draudžiama. Teisėsauga čia gali padėti daugiausiai 2 kliūtis. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių)
  N4znJei.png
  o) Žvejybos tiltas - šiuo metu naujai atsiradusi vieta tarp grobėjų, kuri yra populiari dėl vertingų žuvų siuntų. Čia grobėjai privalo būti tilto teritorijoje, šalia tilto ant žemės būti negali. Teisėsauga čia gali dėti nelimituotą kiekį kliūčių. Grobiama 15 minučių. (be snaiperių)
  nSMyk13.png
  p) SF metro stotis - itin reikšminga vieta San Fierro mieste, kurią pasiekia miesto traukiniai ir metro. Ši vieta mėgstama dėl turistų apiplėšinėjimų ir kasos aparatų švarinimų. Grobiantieji gali būti tik metro pastate, ant bėgių jų neturi būti. Teisėsauga į pastatą gali patekti pro visas puses, o kliūtis čia jie gali dėti 4 kartus. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių)
  RXRHVhz.png
  s) LS tiltas - prabangi vieta Los Santos mieste, čia dažniausiai lankosi turistai, kurie yra itin turtingi, dažniausiai šie būna su vaikais. Nusikaltėliai čia gali grobti tik galą, priekinėse parduotuvėse būti negalima. Teisėsauga čia gali pasidėti daugiausiai 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių.  (be snaiperių)
  14ln1K9.png
  t) LS rūmai - Los Santos buvusio mero rezidencija, kuris šiuo metu joje gyvena. Čia paslėpta didžiuliai turtai, garažuose prabangios mašinos, o rūsiuose daug nelegalių medžiagų. Galima grobti tik šių rumų stogelį, ant laiptukų stovėti negalima. Teisėsauga gali naudoti kiek tik nori kliūčių. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių)
  5E1cfwx.png
  u) San Fierro sandėlys - kažkada buvo laikoma labai daug narkotinių medžiagų, tačiau savininkas turėjo skolų ir sandėlys buvo padegtas. Galima grobti visą sandėly, tačiau ant laiptų stovėti negalima. Teisėsauga gali naudoti 4 kliūtis. Blokuoti įėjimų negalima. Nusikalstamoms rushinti negalima. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių)
  wD0qvtN.png
  v) Du kaimynai - abiejų pastatų savininkai yra senai paslėpti po žeme.. Tačiau, sklinda gandai, jog tiek vieno tiek kito namo viduje yra likę labai daug turto. Teisėsauga kliūčių dėti negali. Grobiama 20 minučių. (be snaiperių)
  T7e6KPx.png

  Limituotų grobimų vietos:
  b) Kovos menų salė (10x10) - sakoma, kad čia paslėpti karate meistrų turtai. Dauguma nusikaltėlių grobia šią vietą dėl smalsumo, tačiau kai kurie pasiima vertingus daiktus iš Azijos. Teisėsauga gali pasidėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. (be snaiperių)
  hKa4LRU.png
  c) Bokso salė (7x7) - grobiama dažniausiai dėl brangios sportinės aprangos bei treniruoklių, tačiau dažnai patys boksininkai piniginėse turi nemažą sumelę šlamančių. Teisėsauga čia kliūčių dėti negali. Grobiama 15 minučių. (be snaiperių)
  xqKQk22.png
  d) Klubas (10x10) - pastatas įsikūręs /vt 3 miestelyje. Seniau buvo populiarus grobiamų pastatų sąraše, tačiau pasikeitė savininkai ir šis klubas apmirė. Dabar nusikaltėliai renkasi šią vietą dėl gėrimų ir nelegalių medžiagų. Teisėsauga gali dėti 2 kliūtis. Grobiama 15 minučių. (be snaiperių)
  15Lbq7m.png

  Žaidėjų grobimų vietos:
  a) LVPD garažas - nusikaltėliai gali būti arba garaže ant žemės, arba garaže po žeme (išsirinkti vieną). Teisėsauga gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių.
  rPOEBxr.png
  b) SFPD garažas - nusikaltėliai turi būti garažo priekyje arba gale, Teisėauga gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių.
  NRtlMSV.png
  c) LSPD garažas - nusikaltėliai turi būti garažo priekyje arba gale, Teisėauga gali dėti 4 kliūtis. Grobiama 20 minučių.uKfy8Rm.png
 3. Grobiamoje vietoje gali būti tik grobiantieji, atsigrobiantieji, dyleriai ir medikai;
 4. Šiokiadieniais grobimai vyksta nuo 10 iki 23 valandos, savaitgaliais - nuo 10 iki 24 valandos;
 5. Dyleriai, Klubai, Gaujos turi nelimituotą kiekį grobimų, Fūristai turi 4 grobimus per dieną (viena nelimituotą, du nelimituotus ir vieną žaidėjo);
 6. Vienu metu gali vykti tik vienas grobimas. Teisėsaugos frakcija, prieš kurią buvo grobiama, įgija 30 minučių neliečiamybę, o grobiantieji gali naują grobimą daryti po pusantros valandos. Kitos frakcijos, kurios nedalyvavo grobime gali iš karto daryti grobimą po prieš tai įvykusio, jei yra grobiama prieš kitą Teisėsaugos frakciją.
 7. Po grobimo, nusikalstama firma, vykdžiusi grobimą prieš teisėsauga įgauna 30 minučių neliečiamybę grobimams prieš nusikalstamą firmą;
 8. Tos pačios vietos du kartus iš eilės ta pati frakcija grobti negali. Per dieną tą patį pastatą viena firma gali grobti daugiausiai 2 kartus;
 9. Naudoti snaiperius šiose vietovėse draudžiama.
NUSIKALSTAMOS PRIEŠ NUSIKALSTAMAS 
 1. Nusikalstoma grupuotė negali grobti kitos Nusikalstoms grupuotės tą pačią valandą. Pavyzdžiui, Dyleriai, užgrobę Fūristus 15:00, negali grobti Fūristų 15:30. Dyleriai tą pačią valandą gali grobti 15:00 Fūristus, o 15:30 Las Venturas Flying School prieš S.W.A.T. Dyleriai gali grobti Fūristų firmą 14:44, išlaikę grobimą šie 15:00 gali vykdyti grobimą prieš teisėsaugą, kadangi tai naujas priešininkas. Išimtis - skiriasi grobiančioji pusė.
 2. Gaujos ar Dyleriai gali grobti Fūristus tik du kartus į dieną kai yra grobiama jų bazė ir jų valdžios atstovas, taip pat ir Fūristai gali grobti Dylerius tik du kartus dienoje;
 3. Norint grobti nusikalstamą frakciją, tos frakcijos darbuotojų skaičius turi būti bent 8 ir vienas valdžios atstovas.;
 4. Grobimas privalo vykti 15 minučių miestelių ribose, užmiestyje 20min, galima grobti dvigubą laiką (30 minučių), tada išpirka dvigubėja;
 5. Grobiant nusikalstamą frakciją, reikia turėti įrodymus jog bent 4 tos frakcijos darbuotojai nesėdi kalėjime;
 6. Grobiant nusikalstamą frakciją, reikia turėti įrodymus jog bent vienas tos frakcijos valdžios atstovas nėra AFK ilgiau nei 15 minučių;
 7. Grobiant nusikalstamą frakciją 1x1 principu, išpirka 300.000 serverio valiutos (laikant 30 minučių - 600.000 serverio valiutos);
 8. Vartoti žolę, narkotikus abi nusikalstamos frakcijos gali nuo pat grobimo pradžios;
 9. Frakcijos, kurios dalyvauja grobime negali gauti jokio kontakto iš kitų teisėsaugos ar nusikalstamų frakcijų grobimo metu.
NUSIKALSTAMOS PRIEŠ TEISĖSAUGĄ
 1. Vykdant pastato grobimą maksimaliai gali dalyvauti dvi nusikalstamos frakcijos;
 2. Nusikalstamos grupuotės negali grobti dviejų Teisėsaugos frakcijų tą pačią valandą. Pavyzdžiui, Gauja, užgrobusi Motelį 22:00 prieš S.W.A.T. firmą, negali grobti Los Santos Atrakcionų 22:30 prieš S.W.A.T.. Gaujos tą pačią valandą gali grobti 22:00 Motelį, o 22:30 Fūristus. Gauja gali grobti Motelį prieš S.W.A.T.  21:44, išlaikę grobimą šie 22:00 gali grobti Los Santos atrakcionus prieš PD/FTB, kadangi tai naujas varžovas. Išimtis - skiriasi grobiantieji;
 3. Prieš grobiant privalote įsitikinti, jog yra prisijungęs tinkamas darbuotojų, valdžios atstovų skaičius bei pastarieji nėra AFK ilgiau kaip 15 minučių. Nuotraukos galioja 15 min;
 4. Prieš Nusikalstamas frakcijas atsigrobinėja abi Teisėsaugos grandys - S.W.A.T ir Policija/FTB.
 5. Kai grobiama po du, atsigrobime dalyvauja abi Teisėsaugos firmos - S.W.A.T. ir FTB Agentai su Policija;
 6. 1x1 (vienas prieš vieną) grobimui reikalingi 8 prisijungusių tos frakcijos darbuotojai, 1 valdžios atstovas (nesantis AFK ilgiau kaip 15 minučių);
 7. 2x2 (du prieš du) grobimui reikalinga 13 prisijungusių abiejų frakcijų darbuotojų bendrai(minimaliai vienoje frakcijoje privalo būti 5), 2 valdžios atstovai iš skirtingų teisėsaugos frakcijų nesantys AFK ilgiau kaip 15 minučių;
 8. Grobiant 1x1 principu - išpirkų vertė už 15(20) minučių grobimą yra 400.000 serverio valiutos;
 9. Grobiant 2x2 principu - išpirkų suma už 15(20) minučių vertės grobimą yra 500.000 serverio valiutos kiekvienam;
 10. Griežtai draudžiama naudoti neleistinas programas (liaud. čytus). Grobimo metu pasitaikius čyteriams kurie nedirba vienoje iš firmų, Jūs turite teisę skelbti „Čytas getinames“ bei turite 30 sec susigetinti atgal į grobiamąją vietą, taip pat privalote pridėti 1 minutę prie grobimo laiko už kiekvieną tokį atvejį, tokiems čyteriams pasirodžius grobime 3 kartus turite teisę grobimą atšaukti. Taip pat turite teisę grobimą atšaukti jei ilgiau, kaip pusę grobimo Jus tb.kickina, dangina mašinas - bet kokiam atšaukimui reikalingi nenuginčijami įrodymai, atšaukus grobimą kitą galite daryti po 15 minučių;
 11. Grobimo metu draudžiama priimti asmenis į firmą, galioja tiek komandos nariams, tiek tuo metu vykstančiai atrankai, tiek žaidėjas patekusiems per nuolatinę atranką forume;
 12. Grobimo metu draudžiama gydytis, naudoti teleportacijos komandas, daryti Drive-By, dėti kliūtis be praėjimo(išimtis Hotelis, Kazino vidurys), dėti spyglius, blokuoti kelią kūnais, užtverti praėjimą su transporto priemonėmis, draudžiama grįžti į grobimą be ginklų, draudžiama rakinti, naudoti tazerį ir kitas teisėsaugos darbo komandas, negalima rushinti į teisėsaugos pusę, rushinti už kliūčių (išskyrus tada, kai yra grobiama atvira teritorija, o Teisėsauga šaudo iš snaiperių pasislėpus už kliūčių, tada juos galima rushinti iki 5 žaidėjų);
 13. Draudžiama teisėsaugai grobimo metu dėti kliūtis darant /pzu komandą;
 14. Draudžiama nusikalstamai frakcijai grobimo metu būti vietovėse kuriuose neįmanoma patekti natūraliai, taip pat negalima pasinaudoti dviračio pagalba, jog patekti į niekam neprieinama vietovę;
 15. Naudojant /get komandą, jog susirinkti į grobiamą vietą galima max iki 3 kilometrų nuo užgrobtos vietos;
 16. Draudžiama užblokuoti įvažiavimus į grobiamą/įsiveržimo vietą su darbinėm ar kitom tr. priemonėm;
 17. Šaudyti grįžtant gali tiek užgrobėjai, tiek atgrobėjai;
 18. Jeigu vyksta grobimas prieš teisėsaugos frakciją - draudžiama kitai frakcijai daryti įtaką bet kokioje teritorijoje prieš užgrobėjus, jeigu toks pažeidimas įvyksta - pildomos pretenzijos (pvz: užgrobtas hotelis prieš FTB, o policija stovi prie hotelio lauke ir šaudo į grįžtančius užgrobėjus);
 19. Vartoti narkotikus, žolę pūsti galima likus 10 minučių iki grobimo pabaigos, kuomet grobimas trunka 15 min., taip pat žolę pūsti galima likus 15 minučių iki grobimo pabaigos kuomet grobiamo trukmė yra 20 min. Draudžiama atsijungti grobimo metu, kai sistema nebeleidžia pūsti žolės, už tai taikomos pretenzijos;
 20. Tiek teisėsauga, tiek nusikalstama frakcija gali naudotis medikais - maksimaliai 3 paprasti medikai kiekvienai frakcijai, bei vienas karo medikas kiekvienai pusei;
 21. Norint paskelbti, jog grobimas įvyko sėkmingai būtina turėti nuotrauką kuomet yra minimaliai 3 grobėjai bei nei vieno teisėsaugininko akiratyje pasibaigus grobimai laikui, paskelbus jog grobimas išlaikytas. Taip pat po 30 sekundžių turi būti atliekamas tas pats procesas;
 22. Norint paskelbti, jog grobimas įvyko nesėkmingai, teisėsaugai būtina skelbti jog užgrobtasis objektas yra jų pusėje, laikyti objektą 5 minutes, bei po 5 minučių paskelbti jog pastatas buvo sėkmingai atgrobtas - taip pat galioja trijų žmonių taisyklė;
 23. Jeigu vyksta grobimas kuriame yra limituojamas dalyvaujančių asmenų skaičius, tai "rushinti" į grobiamą vietą galima kas 30s.
ŽAIDĖJO GROBIMAS
 1. Grobti galima tik asmenis einančius pareigas šiame serveryje. Skirtingi žmonės yra verti skirtingos išpirkos:
  Serverio prižiūrėtojas: 600.000 serverio valiutos;
  LMG komandos narys (forumo moderatorius, TS moderatorius): 500.000 serverio valiutos;
  Serverio direktorius: 450.000 serverio valiutos;
  Serverio pavaduotojas: 400.000 serverio valiutos.
 2. Pagrobti žmogų reikia /freeze arba surakinimo pagalba, kai žaidėjas yra grobiamas, šiam draudžiama atsijungti ar save atsišaldyti, taip pasišalinus iš grobimo grobimas iš karto užskaitomas;
 3. Vienu metu galima maksimaliai pagrobti vieną žmogų;
 4. Žmogų laikant paskirtose lokalėse žolę pūsti galite likus 10 minučių iki grobimo pabaigos;
 5. Grobiant žmogų, tai galima daryti 1x1; 2x2 principu;
 6. Tai pačiai frakcijai žmogaus grobimą galima organizuoti maksimaliai 2 kartus per dieną.
Redaguota nario Edward_Harrell
Atnaujinta 05.28

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis per kitus puslapius
Svečias
Ši tema yra užrakinta.

 • Aktyvių narių   0 nariai

  No registered users viewing this page.

×